Selecteer een pagina

Fol. 1r, 28-2-1560

Peeter Cornelis Jan Willems bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Peeter Ploechenz als toesiender tbv Willem Cornelis Jan Willemsz 2 kijnder: Peeterken en Truijken.

Fol. 1r, 28-2-1560

Jan Claus Lauwensz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Cornelis Jan Willems als voocht van Willem Jan Cornelis Willems 2 kijnder: Peeterken en Truijken.

Fol. 1v, 1-3-1560

Jan Cleijs Peeter Celijen verkoopt aan Jan Claus Obrechtsz 4 vurtelen rogs.

Fol. 1v, 8-3-1560

Roelof Adriaensz de Wagemaker verkoopt aan Merten Adriaensz de Wagemaker, broer, zijn deel van de steede metten huijsinge.

Fol. 2r, 11-3-1560

De kijnder van Joest Peeter Jan Clauss maken een erfdeling: Jan Joes Peetersz, Peeter Joest Peeterszoen, Stoffel Joest Peeterszoen. Int bijwesen van Jan Peeter Jan Claus als voocht en Jan Tonis Jan Tonis als toesiender van Stoffel.

Fol. 3r, 17-12-1551

Elijsabet Geritsdr met Adriaen Gerits haar broer als voocht, Adriaenken Meus Adriaensdr met Stoffel Joes haar voocht verkopen aan Jan Peeterszoen een steede metten huijse.

Fol. 3r, 11-3-1560

Jan Janss, Elijsabet Janssdr x Jan Jan Peer Willems, Alit Gijsbrecht Sijmonsdr x Andries Janss, Neelken Gijsbrechsdr met Joest Willems haar voocht, Gerit Zijmons, Neelken Sijmon Gijsbrechsdr x Eelant Janss, Huijbrecht Sijmon Gijsbrechsdr x Jan Toniss, Dingen Faes Heijnricxdr en Lijsken Faes Heijnricxdr, Adriaen Faes Heijnricxdr en Anneken Faes Heijnricxdr met Staes Staessen hun voocht, Marij Jan Goertsdr x Peeter Adriaens, Jan Janss voors als voocht van Jan de Bont kijnt: Berbelken verkopen aan Stoffel Joes Cornelisz een weije.

Fol. 3v, 11-3-1560

Jan Janss, Elijsabet Janssdr x Jan Jan Peer Willems, Alit Gijsbrecht Sijmonsdr x Andries Janss, Neelken Gijsbrechsdr met Joest Willems haar voocht, Gerit Zijmons, Neelken Sijmon Gijsbrechsdr x Eelant Janss, Huijbrecht Sijmon Gijsbrechsdr x Jan Toniss, Dingen Faes Heijnricxdr en Lijsken Faes Heijnricxdr, Adriaen Faes Heijnricxdr en Anneken Faes Heijnricxdr met Staes Staessen hun voocht, Marij Jan Goertsdr x Peeter Adriaens, Jan Janss voors als voocht van Jan de Bont kijnt: Berbelken verkopen aan Peeter Adriaens de Wagemaker een steede metten huijsinge.

Fol. 4r, 11-3-1560

Stoffel Joes Cornelis verkoopt aan Peeterken Stoffel Joesdr zijn dochter 4 vurtelen rogs.

Fol. 4v, 16-3-1560

Merten Adriaens de Wagemaker verkoopt aan Heer Jacop van Sonne kannunick te Breda een “rente”.

Fol. 4v, 28-3-1560

Antonis Cornelis vanden Biesen verkoopt aan Godert Fijlips een “rente”.

Fol. 4rb, 28-3-1560

De erfg van Jacop Willem Ketelersz: Anna Jacopsdr x Baltazar Vrancken, Annepelonia Jacopsdr x Jan Jan Cornelisz, Cornelis Willem Jacops als voocht van Jenneken en Geertruijt Jacopsdr, Geraert Otten van Herckelens als voocht en Cornelis Willem Jacops als toesiender van de kijnder van Jacop Willems: Claus, Matijs, Maeijken, Andriesken en Lijnken verkopen aan Heijnrick Willem Willemsz een buijnder moers.

In de kantlijn: Heijnrick verkoopt weer aan Andries Jespers en Adriaen Peters.

Fol. 4rb, 28-3-1560

Cornelia Peter Hulshoutsdr x Jan Adriaens vander Mijll verkoopt aan Godscalcx Heijnrick Jacopsz een “rente”.

Fol. 4vb, 28-3-1560

Marijken Jan Lambrechs weduwe met Jan Jan Lambrechs haar zoon als voocht verkoopt aan Godscalcx Heijnrick Jacopsz een “rente”.

Fol. 4vb, 28-3-1560

Marijken Jan Lambrechs weduwe met Jan Jan Lambrechs haar zoon als voocht verkoopt aan Peeter Peeter Jacopsz een “rente”.

Fol. 4vb, 28-3-1560

Jan Janss van Wijfliet verkoopt aan Lauwereijs Cornelia en Lambrecht Adriaens als kerckmeesters 6 lopen rogs.

Fol. 5r, 28-3-1560

Godscalcx Heijnrick Jacopsz verkoopt aan Jan Rijck Adriaensz een steede metten Huijse.

Fol. 5r, 28-3-1560

Peeter Geraertsz van Breda staat borg voor Merten Adriaens.

Fol. 5v, 28-3-1560

De erfg van Geertruijt Roelofs weduwe maken een erfdeling

Jan Roelofs, Peeter Roelofs, Dingen Roelofsdr met Lauwereijs Heijnricx als voocht, Adriaenken Roelofsdr x Huijbrecht Wouters, Jan Roelofs als voocht van Michiel Roelofs 4 kijnder met Jan Janss vander Weech als toesiender, Jan Roelofs als voocht en Huijbrecht Cornelis als toesiender van Cornelis Roelofs 3 kijnder: Roelof, Neelken en Maeijken.

Fol. 6v, 4-4-1560

Hilleken Heijnricxdr x Denis Godscalcx staan borg voor Adriaen Jan Peetersz tbv zijn voorkijnder ivm een gekochte beemp.

Fol. 7r, 20-4-1560

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 7v, 20-5-1560

Pouwels Martensz van Ghils x Alit Willem Joesdr nemen de 3 kijnder van Cornelis Jan Peeters aan: Lijnken, Steven en Jan.

Fol. 8r, 22-4-1560

Stoffel Gijben verkoopt aan Embrecht Jan Horsten tbv Zebrecht Cornelis Jan Aerts kijnder een “rente”.

Fol. 8v, 22-4-1560

Jan Cleijs Peeter Celijen verkoopt aan Thorij Lambrechsdr een steede metten huijse.

Thorij x Steven Peters.

Fol. 9r, 4-4-1560

Subilla Dierck Aelbrecht weduwe van Breda met Adriaen Jans, secretaris, als voocht verkoopt aan Margrietken Raes Jan Vrancken weduwe een “rente”.

Fol. 9v

Adriaen Jan Peetersz als voocht en Joest Willemsz als toesiender van de kijnder van Cornelis Jan Peetersz verkopen aan Pouwels Martensz 1/3 deel van een steede metten huijsinge.

Adriaen Jacops en Adriaen Jan Cornelis zijn naeste.

Fol. 10r, 20-5-1560

Peter Cornelis de Cuper verkoopt aan Peeter Joes de Kempener 100 roeijen moers.

Peter Joes verkoopt weer aan Lambrecht Adriaens, 5-5-1561, en Lambrecht verkoopt weer aan Matijs Peeters, 9-2-1562.

Fol. 10r, 20-5-1560

Adriaen Jacopszverkoopt aan Willem Gijbenz een stede metten huijsinge.

Fol. 10v, 20-5-1560

Willem Gijben bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Jacopsz.

Fol. 10v, 25-5-1560

Adriaen Cornelis den Scoenmaker van Oosterhout transporteert het recht op de moeren en gronden van Jan Lambrechtsz van Oosterhout.

Fol. 11r, 7-6-1560

Jan Cleijs Peeter Celijen verkoopt aan Heijnrick Rutgerszoen, schout Dongen, een vurtel rogs.

Fol. 11r, 7-6-1560

Adriaen Jacopsz is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 11v, 1-7-1560

Joes Willem Joestz wed Antonia Jan Smolders maakt een deling met zijn 4 kijnder. Met Claus Janss als oom en voocht en Joest Tonis Joess als toesiender met Adriaen Heijnricx en Aert Embrecht als naeste.

Fol. 14v, 18-6-1560

Peeter Heijnricxz de Wagemaker namens Peeter Tonisz en Jan Toniss de Meijer, broers is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 14v, 18-6-1560

Heijnrick Rutgersz, schout Dongen, als voocht van Merten Aerts kijnt: Adam verbijnt de rente aangekomen van Jochem Janss van Dongen op de goederen daar Joest Peeters is uitgestorven. En nog de helft als het kijnt heffende is op Peeter Joes Kempener.

Fol. 15r, 1-7-1560

Lenaert Jan Toniss verkoopt aan Aert Bartolomeus Adriaensz, 200 roeijen moers.

Fol. 15r, 1-7-1560

Lenaert Jan Toniss verkoopt aan Cornelis Jan Cornelis Roelofsz 242 roeijen moers.

Fol. 15v, 12-8-1560

Zeger Wouter Bacxz is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 16r, 8-7-1560

Jan Cornelis Janss, Aerdt Cornelis Janss, Adriaen Cornelis Janss, Jan Jacop Willemssen, Anneken Cornelis Janssdr x Embrecht Corneliss, Mariken Jacop Willemsdr x Bastiaen Willemss verkopen aan Matheus Ariens een steede metten huijse.

Matheus verkoopt weer aan Jan Vrancken, 11-2-1563

Zebrecht Janss blijft borg voor Matheus.

Fol. 17r, 26-8-1560

Corstiaen Ghijsbrechs, Adam Jooriss als voocht van Cornelia Ghijbrecht Corstiaensdr zijn nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 17v, 28-9-1560

Merten Adriaenszoen, Adriaen Mertensz en Willem Mertensz verkopen aan Adriaen Raess een steede metten huijsinge.

Fol. 17v, 7-10-1560

Leijs Roelofsdr met Aelbrecht Roelofs als voocht. Huijbrecht Adriaensz, Anneken Adriaensdr en Lijsken Adriaensdr met Willem Claus hun voocht, kinderen van Leijs. Zij verkopen aan Jan Willemsz 2 lopensaet saijlants.

Fol. 18r, 12-10-1560

Peeter Heijnricx namens Adriaen Martens als voocht van Pouwels Martens kint en Jan Jan Joordens als toesiender, Huijbrecht Deniszoen x Jenneken Adriaen Joordensdr, Jan Heijnricx vanden Vinck x Adriaenken Adriaen Joordensdr zijn nae onse bancken recht schuldig ……

Zij betalen aan Adriaen Joordens een “rente”.

Fol. 18r, 4-11-1560

Leijs Roelofsdr met Aelbrecht Roelofs als voocht. Huijbrecht Adriaensz, Anneken Adriaensdr en Lijsken Adriaensdr met Willem Claus hun voocht, kinderen van Leijs. Zij verkopen aan Korst Janss een half buijnder saijlants.

Fol. 18v, 19-11-1560

Aert de Meijer namens Jacop Tijnagel is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 18v, 19-11-1560

Cornelis Franss verkoopt aan Peeter Cornelis van Ghils een “rente”.

Fol. 19r, 18-11-1560

Peeter Cornelisz van Ghils bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Franssen van Breda.

Fol. 20r

Adriaen Jan Jan Jacopsz x Cornelia Adriaen Janss de Wagemakerdr maken een [testament, akte eindigt vrijwel direct na begin]

Fol. 20v, 24-10-1561

Vonnis

Adriaen Joordens cs tegens Bouwen Denis, Cornelis Denis en Evert Joriss, verweerders

Daaronder staat dat Roelof Jan Meuss de drie verweerders schadeloos zal houden.

Fol. 21r, 18-11-1560

Roel Jan Meussoen ter eenre en de erfg van Adriaen Joergen? van zijnder huijsvrouwe wegen ter andere zijde. Roeloff bekent de erfgenamen geld schuldig te zijn.

Fol. 21r, 18-11-1560

Aerdt Willems Moelder tot Sgravenmoer heeft van Roel Jan Meuss een stuck moer gekocht.

Fol. 21v, 6-12-1560

Bauwen Deniss, Cornelis Deniss en Evaert Jooris laten Roeloff Jan Meuss nog een roepdag vanden voors moer houden.

Fol. 22v, 11-12-1560

Marij Jan Smoleners met Peeter Heijnricx Wagemaker als voocht en int bijwesen van Pouwels haar zoon renuncieren van vierdalff lopendaet saijlants zoals Godscalck Heijnrick Jacopsz heeft overgevest Cornelis Rijken den Potbacker.

Fol. 23r, 11-12-1560

Cornelis Rijken den Potbacker verkoopt aan Jacop Janss de Cuper ca vierdalff lopensaet.

Fol. 23r, 16-12-1560

Roeloff Jan Meuss bekent geld schuldig te zijn aan Tonis Deniss, den ruwaert richter op Scravenmoer.

Fol. 23v, 16-12-1560

Jan Cleijs Peeter Celien verkoopt aan Vas Janss 4 vurtelen rogs.

Fol. 23v, 21-1-1561

Joest Toniss Joess heeft geld ontvangen van Huijbrecht Janss de Bont, zwager.

Fol. 24r, 16-12-1560

Eva Gijs Melis weduwe met Zebrecht Jan Wijnen als voocht, Jan Gijs Melisz en Domas Gijs Melisz verkopen aan Melis Gijs Melenzoen een steede metten huijse.

Fol. 24r, 19-12-1560

Jasper Antonisdr x Jan Aert Dries, Heijnrick Adriaen Skuijpers, oom, als voocht en Jan Antonis Janss als toesiender van Elijsabet Antonisdr weeskijnt: Heijndrick Janss verkopen aan Jan Jacopsz van Tuernout 14 lopen rogs.

Fol. 24v, 16-1-1561

Jan Corst Meuszoen verkoopt aan Jan Cornelis Willem Meremansz een stuck erven.

Fol. 24v, 16-1-1561

Peeter Heijnricx de Wagemaker verkoopt aan Cornelis Jan Geritsz een stuck erven.

Fol. 24v, 27-1-1561

Elijsabet Lauwereijs Peeter Neelen weduwe met Jacop Lauwereijs Peeter Neelen haar zoon als voocht verkoopt aan Adriaen Roelofsz 6 lopensaet moers.

Fol. 25r, 27-1-1561

IJeman Mertensz verkoopt aan Adriaen Jacopsz 2 vurtelen rogs.

Fol. 25r, 27-1-1561

Dingen Willem Jan Horstendr x Antonis Wouter Heijnricxz verkoopt aan Anna Tonis Joesdr 1/3 van een weije.

Fol. 25v, 27-1-1561

Jan Adriaensz alias Locht verkoopt aan Anna Willemsdr 4 vurtelen rogs.

Fol. 25v, 27-1-1561

Jan Aertss Uuter Haech verkoopt aan Gijsbrecht Jan Gijsbrechsz een steede metten huijsinge.

Fol. 25rb, 30-1-1561

Matijs Goert Matijss bekent geld schuldig te zijn aan Anna Willemsdr.

Fol. 25rb, 30-1-1561

Adriaen Huijbrechs de Wagemaker verkoopt aan Cornelis Jan Geritsz Hermansz een stuck erven.

Fol. 25vb, 30-1-1561

Adriaen Cornelisz vanden Rien? verkoopt aan Merten Janss de Decker 1/3 van een buijnder.

Fol. 25vb, 30-1-1561

Jan Janss Verhulst verkoopt aan Geertruijt Jan Meuss weduwe 2 vurtelen rogs.

Fol. 26r los vel, 1-9-1565

Marcelis Jansz is voldaan van Jan Korst Meussoen tot Cleijn Dongen.

Fol. 26r, 30-1-1561

Matijs Goert Matijssen is waarborg voor Merten Janss de Decker ivm aankoop gronden.

Fol. 26r, 31-1-1561

Peeter Adriaens de Wagemaker verkoopt aan Jacop Jan Jacopszoen een “rente”.

Fol. 26v, 31-1-1561

Cornelis Adriaen Geritsz verkoopt aan Heer Dirck Willemsz, pastoor tot Dongen, 2 mudden rogs.

Fol. 26v, 31-1-1561

Claus Corneliszoen de Hoevener verkoopt aan Adriaenken Merten Adriaensz de Wever huijsvrouw 4 vurtelen rogs.

Fol. 27r, 31-1-1561

Adriaenkenken Michiel Jan Meussdr met Heijnrick Heijnricx als voocht verkoopt aan Heer Dirck Willemsz, pastoor tot Dongen, een “rente”.

Fol. 27r, 31-1-1561

Jan Willemszoen genaamd den Twijn verkoopt aan Anna Willemsdr 2 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Mr Willem Dirckss en Marten Deniss als voocht van Cornelia Dirck Willemsdr zijn huijsvrouw, 6-11-1589

Fol. 27v, 31-1-1561

Katelijn Peeter Meusdr met Zebrecht Janss als voocht verkoopt aan Antonis Wouter Aertsz 1/5 deel van de helft van een steede gekomen van haar moeder.

Fol. 27v, 31-1-1561

Heijnrick Jan Gijsbrechtsz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Lemmenszoen.

Fol. 28r, 31-1-1561

De erfg van Adriaen Michielss: Marij en Berbel Michiels, het weeskijnt van Adriaen Peeter Jan Claus maken een erfdeling. Meus Peeter Jan Claus is voocht van het weeskijnt, Zeger Wouter Bacx x Berbel en Adriaen Korst x Marij.

Fol. 28v, 31-1-1561

Zeger Wouter Bacx en Adriaen Corsten verkopen aan Merten Adriaenss de Wever 5 vurtelen rogs.

Fol. 28v, 31-1-1561

Marijken Adriaensdr x Jan Joes Peeter Kempener verkoopt aan Adriaen Jan Peters tbv zijn broers kijnder een “rente”.

Fol. 28v, 31-1-1561

Berbel Michiels x Zeger Wouter Bacx verkoopt aan Willem Merten Adriaensz 6 lopen rogs.

Fol. 29r, 3-2-1561

Peeter Janss alias Bus bekent geld schuldig te zijn aan Dingen Jan Mertens weduwe.

Fol. 29v, 7-2-1561

Jasper Roelofs en Marij Roelofsdr met Adriaen Jacops als voocht verkopen aan Tonis Geritszoen hun deel van een steede gekomen van hun moeder.

Fol. 30r, 7-2-1561

Lambrecht Roelofsz verkoopt aan Joest Zijmon Joesz ca 10 lopensaet erven.

Fol. 30v, 7-2-1561

Joest Sijmon Joesz verkoopt aan Marijken Roelof Jan Roelofsdr 8 vurtelen rogs.

Fol. 30v, 7-2-1561

Wijtman Willemsz bekent geld schuldig te zijn aan Grietken Raes Janss weduwe.

Fol. 31r, 19-5-1561

Jasper Roelofs verkoopt aan Lambrecht Roelofsz, broer, 4 vurtelen rogs.

Fol.31r, 19-5-1561

Jan Matijss verkoopt aan Lambrecht Roelofsz 4 vurtelen rogs.

Fol. 31v, 10-2-1561

Mr Engelbrecht Montensz met Cornelis Wachmans zijn voocht en samen als tetstamentaire mombers van Cornelis en Elijsabet , kinderen Mr Cornelisz, en Jocvrouwe Marie Montens verkopen aan Flips Cornelisz en Marten Heijnrick van Verlochsz, Cornelis Michiel Heijnricxz en Jacop Adriaensz, wonende tot Oosterhout onder Uulendonck een buijnder moers.

Fol. 32r, 10-2-1561

Flips Cornelisz en Marten Heijnrick van Verlochsz, Cornelis Michiel Heijnricxz en Jacop Adriaensz staan borg voor Mr Engelbrecht Montens.

Fol. 32r, 10-2-1561

Jan Cornelis Gijsbrechsz, Marijken Cornelisdr x Peeter Adriaensz, Katelijn Cornelisdr met Tonis Geritsz, Jan Cornelis Gijsbrechsz als voocht en Matijs Jan Matijs als toesiender van de kijnder van Cornelis Cornelis Gijsbrechsz: Adriaen, Marijken en Gijsbrecht verkopen aan Jasper Roelofszoen een steede metten huijsinge.

Fol. 32v, 10-2-1561

Elijsabet Lauwereijs Peeter Neelen weduwe met Jacop Lauwereijs Peeter Neelen haar zoon als voocht verkoopt aan Cornelis Cornelisz van Uulendonck 6 lopensaet.

In de kantlijn: Elijsabet met Jacop staat borg voor Adriaen Roelen ivm een gekochte moer, 26-1-1562.

Fol. 32v, 10-2-1561

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, namens Peeter Rutgersz zijn broer tot Breda verkoopt aan Thomas Adriaenszoen een steede metten huijse.

Fol. 33r, 10-2-1561

Cornelis Anssen vander Mede als voocht van Adriaenken Jan Adriaensdr en van Maergrietken Jan Jansdr genaamd Jan Dull verkoopt aan Cornelis Tonis genaamd den Langen en Heijnrick Janss van Goirl een ¼ van een buijnder.

Fol. 33v, 10-2-1561

Cornelis Toniszoen en Heijnrick Janss van Goerll bekennen geld schuldig te zijn aan Cornelis Anssen Zeben.

Fol. 33v, 13-2-1561

Adriaen Adriaens Lichhert verkoopt Marcelis Janss Ruijcener x Cornelia een weije.

Marcelis verkoopt weer aan Jan Corst Meusz.

Fol. 34r los vel

Jan Adriaens vander Mijl, Cornelis Peeters Hulshoutszoen en Antoni Vaillant zwagers van Willem Goert Corneliszoen verklaren dat Willem met hun gedeelt is op een rente.

Fol. 34r, 14-2-1561

Jan Corst Meusz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Cornelis de Cuper als voocht van Maeijken Adriaensdr.

Cornelia Gijsbrecht Corstiaensdr x Marcelis Janss (zie folio 33v) zijn voldaan van Jan Corst Meusz.

Fol. 34v, 17-2-1561

Aert Jan Geenen en Peeter Cornelis de Cuper verkopen aan Jan Embrecht Rijkenzoen een perceel moers.

Jan verkoopt weer aan Peeter Peetersz

Fol. 35r, 17-2-1561

Jan Embrecht Rijchouts en Rijchout Embrechs, Anneken Embrechsdr x Jan Martens, Marijken Embrechsdr x Jan Matijss, Cornelis Jan Willems als voocht en Jan Embrechs als toesiender van Metken Peetersdr waar Cornelia Embrecht Rijkendr de moeder van was verkopen aan Peeter Peetersz een perceel moers.

Fol. 35r

Gielis Wouters x Engel Jan Roelofsdr [verder geen tekst]

Fol. 35v, 19-2-1561

Anneken Jan Roelofsdr x Jan Peeters verkoopt aan Gielis Woutersz haar 1/5 deel in een stuck saijlants.

Fol. 35v, 19-2-1561

Gielis Woutersz x Engel Jan Roelofsdr verkoopt dit stuck weer en zijn eigen stuck aan Roelof Jan Roelofsz

Fol. 35v, 19-2-1561

Jacop Jan Roelofsdr x Heijnrick Denis verkopen hun 1/5 deel aan Jacop Jan Roelofs.

Fol. 36r, 19-2-1561

Jacop Jan Roelofsz en Roelof Jan Roelofssone verkopen aan Peeter Jacopsz een stuck saijlants.

Fol. 36v, 19-2-1561

Cornelis Jan Corstiaens verkoopt aan Michiel Jan Jacopsdr 2 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Dirck Geritss x Gielken?, 7-5-1600

Fol. 36v, 27-2-1561

Engel Stoffel Roelofsdr x Embrecht Janss verkoopt aan Lambrecht Adriaens en Jan Adriaens Jan Jacops kijnder, broers, een perceel moers.

Fol. 36rb, 27-2-1561

Peeter Jan Lauwereijsz neemt de kijnder aan van Jan Peeter Jan Clauss: Peeter Janss, Marijken Janss, Jenneken Janss en Jan Janss met Meus Peeters als voocht en Adriaen Janss opten Acker als toesiender.

In de kantlijn: Deposit 27 februari 1600(?) Soo heeft Jan (…) Laureijssen

Sulcx dat daer nijemant meer op

Jan Peeters

Jan Peeters Jan Laureijsen

Marijken Jan Peeter [verder slecht leesbaar]

Fol. 37r, 12-3-1561

Peeter en Jan Tonisz de Meijer verkopen aan Matijs Cornelis Vermolenzoen tbv zijn 5 kijnder waar Marijken Vassendr moeder van was 2 vurtelen rogs.

Fol. 38r, 10-3-1561

Thuenis Gheerits Corneliss verkoopt aan Henrick Ruijtgers, schout Dongen, als voocht en Jan Zebrecht Janssoen als toesiender van de 3 kijnder van Jan Aertss waar Soet Zebrecht Janssoendr moeder van was 5 vurtelen rogs.

Fol. 39r, 12-3-1561

Alit Willem Joesdr x Pouwels Mertenszoen bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Jan Peetersz als voocht van zijn 3 kijnder waar Anna Willem Joesdr moeder van was.

Fol. 39r, 12-3-1561

Alit Willem Joesdr x Pouwels Mertenszoen bekent geld schuldig te zijn aan Joest Willems.

Fol. 40r, 12-3-1561

Alit Willem Joesdr x Pouwels Mertenszoen renunciert van de gronden achtergelaten bij Cornelis Jan Peeters, haar overleden man.

Fol. 40r, 15-3-1561

Gosen Merten Huijgensoen mede namens zijn broer Huijch Mertensz transporteren elkaar goederen ivm het overlijden van hun ouders. Int bijwesen van Jenneken Mertensdr met Joris vander Wee als voocht, Anneken Mertens met Peeter Heijnricx als voocht.

Zij verkopen aan Lauwereijs Heijnricxzoen een steede metten huijse.

Fol. 40v

Wouter Sijmons en Cristoffel Sijmonsz renuncieren van de goederen zoals Adriaen Corsten gekocht heeft.

Nog aanwezig Alit Sijmonsdr met Adriaen Jacopsz als voocht en IJeman Martensz haar man, tevens Cornelis Zijmen Tonisz mede als voocht van Adriaen Zijmons kijnder: Jan Adriaens, Commer, Marijken en Jenneken Adriaens en als voocht van Jan Zijmons kijnder: Tonis Janss, Sacharias, Cornelia en Jenneken Jan Zijmons en als voocht van Tonis Zijmons 2 kijnder: Joos? en Zijmons Tonisz, Cornelis nog namens zijn neeff Cornelis Tonis Zijmonsz

Fol. 41v

Cornelis Zijmonsz belooft Adriaen Jacopsz schadeloos te houden.

Toegevoegd: Marie Jan Cornelisdr x Jan Geraerts heeft Adriaen Jacops quit gescholden, 31-1-1568.

Fol. 41v, 24-3-1561

Cornelis Janss Haenberch bekent geld schuldig te zijn aan Jochem Cornelisz de Scoenmaker tbv de erfg van Adriaen Aert Lemmens.

Toegevoegd: Huijbrecht Cornelis krijgt geld, 12-2-1567.

Fol. 42r, 10-4-1561

Adriaen Jacopszoen is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 42r, 10-4-1561

Peeter Andriess verkoopt aan Stoffel Joes een weije.

Fol. 42v, 10-4-1561

Lijsken Faesdr x Heijnrick Janss, Dingen Faes Hendricxdr x Philips Janss verkopen aan Merten Adriaensz 2 vurtelen rogs.

Fol. 42v, 10-4-1561

Adriaen Jan Denisz verkoopt aan Merten Adriaensz een vurtel rogs.

Fol. 44r, 21-4-1561

Geraert Joes Geraertsz en Jan Assencius als vader van Joest bij Elijsabet Joes de zus van Geraert verkopen aan Aert de Meijer tbv Joncker Dierck van Grevenbroeck heer tot Venloo de gronden die Aert onlangs aan Geraert verkocht heeft.

Fol. 45r, 23-5-1561

Bouwen Aertss, Jan Aertss, Cornelis Aertss, Dingen Aertss met Joris vander Wee als voocht verklaren bij de coop te blijven zoals die te Breda geschied is.

Zij hebben het 1/5 deel van de goederen van wijlen Aert vanden Brant x Peeterken gekocht van Steven Peeters weeskijnt of vanden voocht en toesiender te weten Gijsbrecht Adriaensz en Cornelis Aerts.

Fol. 45v

Gijsbrecht Adriaensz als voocht en Cornelis Aertsz vanden Brande als toesiender van het kijnt van Hiileken Aertsdr za, Steven Peeters huijsvrouwe, verkopen aan Cornelis Aertsz, Bouwen Aertsz, Jan Aertsz en Dingen Aertsdr 1/5 van een steede metten huijse.

Fol. 46r, 30-4-1561

Hendrick Adriaen Maess als voocht van Jan Assentius kijnt: Joesken waar Elisabet Joes Geeritsdr de moeder van was en Jan Assentius als vader verkopen aan Aerdt de Meijer tbv Joncker Dierck van Grevenbroeck heer van Ventloon de helft van een buijnder gronden.

Fol. 46v, 19-5-1561

Godert Willem Teuwenz verkoopt aan Marij Loeij Zeben weduwe nu x Jan Gerits 6 loopen rogs.

In de kantlijn: Peeterken Cornelisdr …. Adriaen Ariens … 28-??-1621

Fol. 46v, 19-5-1561

Marij Roelofsdr x Jan Willems alias Twijn verkoopt aan Joris Denis vander Wee, vorster Dongen, een huijs metten erven.

Fol. 47r, 15-5-1561

Joris Denis vander Wee x Margrieta Jansdr maken een testament

Fol. 47v, 7-6-1561

Peeter Heijnricx de Wagemaker draagt op den erfg Mechtelt Jan Willems weduwe de steede waar Cornelis Michiels is uitgestorven.

Fol. 47v, 25-8-1561

Joris den vorster namens Zeger Geritsz is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 48r, 21-6-1561

W???rick Adriaens verklaart onder eede ……

Fol. 48r, 11-8-1561

Stoffel Joest Cornelisz verkoopt aan Peeter Adriaensz een stuck erven.

Fol. 48v

Elijsabet Jan Belgaertsdr x Gielis Peeter Dielis draagt op Jan Huijbenz alsulcke gronden als gelegen zijn op den hoeven.

Fol. 48v, 23-6-1561

Anna Jan Belgaertsdr x Jan Pieterss renunciert tbv Jan Huijbenz op de gronden waar Elijsabet op verticht heeft.

Fol. 48v, 16-11-1562

Cornelis Aert Peetersz, Anneken Aert Peetersdr x Jan Diercx, Haeijken Aert Peetersdr met Adam Joris als voocht dragen op Jan Huijbenz de in de vorige akte genoemde gronden.

Fol. 48v, 2-2-1569

Jan Jan Willemsz van Riel belooft ieder die rechten heeft op de voornoemde gronden te betalen en is zelf voldaan door Jan Huijbrechs.

Fol. 49r, 16-6-1561

Cornelis Willem Jacops verkoopt aan Jan Janss Gheeritss 100 roeijen moers.

Fol. 49r, 16-6-1561

Jan Jan Gheeritss bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Willem Jacops.

Fol. 49v, 16-6-1561

De erffg van de weduwe van Doom Pieter Ariens: Pieter Domus, Cornelis Pieter Ariaens als voocht van Jan Domen en Leen Domen Pieter Ariens verkopen aan Adriaen Jan Jacops een steede.

Toegevoegd: Adriaen houdt Jan Willemss mede als voocht schadeloos.

Fol. 49v, 30-6-1561

Peeter Heijnricxz de Wagemaker namens Heer Dierck Willemsz, pastoor te Dongen, is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 50r, 30-6-1561

Heijnrick Gielisz verkoopt aan Jochom Cornelisz een steede metten huijse.

Fol. 50v, 28-7-1561

Michiel Aertsz verkoopt aan Matheus Ariens een steede.

Fol. 50v, 25-8-1561

Joris den vorster verkoopt aan Jochom Claussoen een steede metten huijse.

Fol. 51r, 11-9-1561

Adriaen Stoffelszoen verkoopt aan Heer Joest Errenbonts?, kapelaan te Breda, een “rente”.

Fol. 51v, 11-10-1561

Heijnrick Jan Adriaensz verkoopt aan Peeter Godscalcxz een halve mergen moers.

Fol. 51v, 11-10-1561

Corijn Hermansz draagt op alsulcke moer die Peeter Heijnricx gekocht zou hebben.

Fol. 52r, 20-10-1561

Cornelis Hendricks? de Smit verkoopt aan Jan Janss van Ghiessen 132 roeijen moers.

Fol. 52v, 20-10-1561

Jan Janss van Ghiessen verkoopt aan Mathijs Goeijaerts, Ghijsbrecht Janss en Andriess Hendericxz 132 roeijen moers.

Fol. 52v, 15-10-1561

Joris vander Wee, vorster Dongen, en Adriaen Janss, secretaris, hebben de quitanties van de 2e tienden pennijck van 1559 nagekeken.

Fol. 53r, 24-10-1561

Roelof Jan Meuss verkoopt aan Bouwen Denis Jan Notenzoen swerten moer.

Fol. 53r, 17-11-1561

Cornelis Peeter Cornelisz verkoopt aan Jochom Godert Cornelisz vander Raeck mede namens Mateus Godert Cornelis en Katerijna Cornelis Godertsdr vander Raeck een vurtel rogs.

Fol. 53v, 17-11-1561

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, als voocht van Merten Aerts kijnt: Adam staat borg voor Cornelis Toniss en Heijnrick Janss van Goerl ivm een stuck moers.

Fol. 54r, 1-12-1561

Peeter Cornelis de Cuper verkoopt aan Aert Willem Jacopsz 113 roeijen moers.

Fol. 54r, 15-12-1561

Katelijn Geraert Zebendr met Geraert Heijnricx als voocht verkoopt aan Peeter Cornelis de Metser een vurtel rogs.

Fol. 54r, 29-12-1561

Jan Heijndricx verkoopt aan Claus Huijbrechsz een “rente”.

Claus verkoopt weer aan Lauwereijs Heijnricx de Cleermaker.

Fol. 54v, 29-12-1561

Adriaenken Cornelisdr en Maeijken Cornelisdr met Jan Jacops Cop hun voocht, Jan Jacops als voocht en Wessel Aertsz als toesiender van de 2 kijnder van Adriaen Cornelis waar Peeterken Aertsdr moeder van was verkopen aan Vranck Willem Meremansz een stede metten huijse.

Overgevest aan Adriaen Willem Peters.

Fol. 54v, 12-1-1562

Cornelis Clauss verkoopt aan Adriaen Cornelis Heijn Stevensz en Heijnrick Janss van Goerl en Peeter Janss Bus een halven Santdijck.

Fol. 55r, 15-1-1562

Jan Matijss vanden Rijen verkoopt aan Merten Janss de Decker 1/3 van een buijnder.

Fol. 55r

Dingen Faesdr met Philips [verder geen tekst meer]

Fol. 55r, 22-1-1562

Bartolomeus Peeter Meusz verkoopt aan Berbel Cornelisdr tbv Katelijn Diercxdr van Beeck een vurtel rogs.

Katelijn x Heijnrick Diercx.

Fol. 55v, 26-1-1562

Willem Gijben de Scoenmaker verkoopt aan Heijnrick Rutgerszoen, schout Dongen, de helft van een buijnder.

Fol. 55v, 26-1-1562

Adriaen Korst Meusz verkoopt aan Anna Peeter Jansdr van Dongen een steede metten huijse.

Fol. 56r, 30-1-1562

Cornelis Rijck Adriaens en Wilbort Zijmonsz verkopen aan Stoffel Jan Cornelisz 6 lopensaet lants.

Fol. 56r, 26-1-1562

Claus Cornelisz de Hoevener verkoopt aan Philips Janssoen een steede metten huijse.

Fol. 56v, 29-1-1562

Joris Denisz den vorster namens Heijnrick Jan Adriaensz is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 56v, 29-1-1562

De erfg van Faes Heijnricx: Dingen Faesdr x Philips Janss, Elijsabet Faesdr x Heijnrick Janss van Goerl, Adriaenken Faes en Anneken Faesdr met Staes Staess als hun voocht verkopen aan Cornelis Jan Joesz een stede metten huijse.

Fol. 57r, 31-1-1562

Embrecht Jan Horsten verkoopt aan Lambrecht Janss van Oorscot 3 lopensaet weijlants.

Embrecht Jan Horsten en Lambrecht Janss houden elkaar schadeloos.

Fol. 57v, 2-2-1562

Peeter Aertszoen genaamd Ridder bekent geld schuldig te zijn aan Jan Janss Versteech den Jongen tbv Cornelis Franssen kijnder waar Marij Jan Versteechdr de moeder van was.

Fol. 57v, 4-2-1562

Jan Cornelisz, Aert Cornelisz, Adriaen Cornelisz, Jan Jacops Willems, Katelijn Cornelisdr x Mateus Adriaens, Marijken Cornelisdr met Cornelis Haenberch als voocht verkopen aan Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, een vurtel rogs.

Fol. 58r, 4-2-1562

Huijbrecht Cleijs Janss verkoopt aan Peeter Cornelis van Ghils tbv Jasper Peeter Janssdr weeskijnder een “rente”.

Embrecht Claus Janss bekent dat Huijbrecht zijn broer bedeelt is op de “rente”.

Fol. 58r, 5-2-1562

Huijbrecht Cleijs Janss verkoopt aan Heijnrick Gielisz een “rente”.

In de kantlijn: Claes Huijbrecht …. [slecht leesbaar]

Fol. 58v, 6-2-1562

Jan Toniss, ca 13 jaar, met Cornelis Janss alias Haenberch zijn oom als voocht machtigt zijn oom om alle gelden te beheren die Jan samen met zijn broer Adriaen Toniss te goed hebben te Beeck.

Fol. 59r, 8-3-1562

Dingen Jan Cornelis Clauwen weduwe met Merten Janss haar zoon als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Geritsz de Backer.

Fol. 59r, 9-2-1562

Lambrecht Adriaens verkoopt aan Matijs Peetersz van Ghils 100 roeijen moers.

Fol. 59v, 9-2-1562

Thomas Adriaensz bekent geld schuldig te zijn aan de erffg van Willem Peeters. Int bijwesen van Jan Peeters als voocht vande weeskijnder.

Fol. 59v, 9-2-1562

Katelijn Lemmen Maes weduwe met Adriaen Jacops als voocht verkoopt aan Peeter Heijnricx tbv Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, 4 vurtelen rogs.

Fol. 60r, 9-2-1562

Huijbrecht Peeter Janss, Peeter Jacop Jan Vranckenz staan borg voor de weeskijnder van Lambrecht Aert Lemmensz ivm een uitspraak tussen Peeter Adriaens, Cornelis Adriaens en Lambrecht Aert Lemmenszoen za.

Peeter Lambrechts, de oudtse zoon, belooft zijn jongere broers bij te staan samen met Peeter Jacop Jan Vranckenz als voocht. Geertruijt, de moeder, met Joris den Vorster als voocht houdt haere borgen weer schadeloos.

Fol. 60r, 11-2-1562

Heijnrick Rutgersz, schout Dongen, is nae onse bancken recht schuldig ……

Heijnrick is voldaan door Adriaen Lichhert den Jongen, 12-12-1575.

Fol. 60v en 61r

FOTO alsnog maken.

Fol. 61v, 14-2-1562

Huijmen Jan Heijnricx verkoopt aan Adriaen Jacopszoen een mudde rogs.

Fol. 61v, 16-2-1562

Berthout Adriaenszoen als voocht en Cornelis Toniszoen als toesiender van het kijnt van Peeter Adriaen Meliszoen verkopen aan Heijnrick Janssoen van Goerl een steede metten huijse.

Fol. 62r, 23-2-1562

Engel Heijnricxdr en Elijsabet Heijnricxdr met Jan Lemmens als hun voocht, Cornelis Janss x Marij Heijnricx, Andries Heijnricx kopen van hun broer Jan Heijnricx zijn deel van een weij onder Ghils, gekomen van Heijnrick Andriesz waarop Katelijn Heijnricx weduwe ook bedeelt is.

Fol. 62v, 23-2-1562

Jacop Leijs Janss verkoopt aan Antonis Cornelis den Tingieter tot Breda een “rente”.

Fol. 62v

Stoffel Janss en Pouwels Jan Smoleners [verder geen tekst]

Fol. 62v, 23-2-1562

Gijsbrecht Peeter Willemsz heeft jarenlang een stuk land gehuurd, gekomen Merten Jan Tijs Jan Matijss, van Tijs Jan Tijs als voocht en Cornelis Jan Lambrechsz als toesiender van de 4 kijnder, int bijwesen van hun moeder Anna Jan Lambrechtsdr. Gijsbrecht betaalt aan de kinderen ivm het gebruik van het land.

Fol. 63r, 5-3-1562

Neeleken Ariens x Wouter Jans verkoopt aan Anneken Willemsdr 3 vurtelen rogs.

Fol. 63r, 5-3-1562

Neelken Ariens x Wouter Jans verkoopt aan Dierck Willems, pastoor te Dongen, 4 vurtelen rogs.

Fol. 63v, 5-3-1562

Neelken Ariens x Wouter Jans verkoopt aan Dierck Willems, pastoor te Dongen, 3 loopen rogs.

Fol. 64r, 5-3-1562

Hendrick vanden Vloeten, schout Dongen, is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 64v, 6-3-1562

Jacop Lauwereijs heeft aengenomen te doen ende te reijsen een bevaert in gallijssoen tot Sint Jacop welcke bevaert den selven Jacop voors aenbestaeijt heeft Pouwels Jan Peeters ende dat van wegen Cornelis Jacop Zeebenzoen zijnen sweer.

Fol. 65r, 9-3-1562

Joncfrouwe Margriet van Donghen met Adriaen Jan Cornelisz als voocht ter eenre en Baltasar Willem Willemsz van Dongen, neef, hebben een akkoord dat Baltasar zal mogen ontvangen etc mbt 5 vurtelen rogs.

Fol. 65v, 23-3-1562

Adriaen Lauwreijs verkoopt aan Adriaen Peeter Godertsz 9 loopen rogs.

Fol. 66r, 9-3-1562

Peeter Jacopsz bekent geld schuldig te zijn aan Dingen Jan Martens weduwe.

Fol. 66r, 9-3-1562

Heijnrick Heijnricxz verkoopt aan Marij Jacop Peetersdr een stuck erven.

Fol. 66v, 9-3-1562

Heer Peeter Philipszoen van Breda met Adriaen Jan Peters als voocht machtigt Cornelis Jan Geraertszoen om te ontvangen mbt 2 vurtelen rogs op oa Jan Peeter Adriaens goederen.

Fol. 66v, 14-3-1562

Jan Willem Jan Willemsz verkoopt aan Lambrecht Adriaen Mertensz ca een half buijnder lants.

Fol. 67r, 23-3-1562

Adriaen Lauwereijs verkoopt aan Adriaen Peer Goderts 9 lopen rogs.

Fol. 67r, 23-3-1562

Cornelis Adriaen Geritsz verkoopt aan Cornelis Peeter Stevensz tbv zijn 2 voorkijnder: Meus Cornelis en Marij Cornelis Stevensdr een “rente”.

Fol. 67v, 1-4-1562

Roeloff Jan Meuss verkoopt aan Gerit Janss Boer 13 roeden moer.

Gerit verkoopt weer aan Aris Gijssen, 4-3-1567.

Fol. 67v, 6-4-1562

Cornelis Aerts vande Bransoen verkoopt aan Bouwen Aertss, broer, zijn deel in een steede metten huijsinge.

Fol. 67v, 6-4-1562

Peeter Heijnricx de Wagemaker namens Wouter Janss van Oerschot is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 68r, 6-4-1562

Roelof Dircxz verkoopt aan Cornelis Clauss 1/3 buijnder moers.

Fol. 68r, 16-4-1562

Marij Michiel Jan Cornelisdr met Adriaen Janss, secretaris, als voocht, verkoopt aan Peeter Heijnricx de Wagemaker tbv Dierck Willemsz, pastoor Dongen, een vurtel rogs.

Fol. 68v, 16-4-1562

Cornelis Rijcken de Potbacker verkoopt aan Corstijn Willem Jacopsdr een steede metten huijse.

Fol. 69r, 16-4-1562

Cornelia Jansdr, Jenneken Jansdr, Cornelis Jan Corstiaensszoen als voocht van zijn broers kijnder: Jacop Janss en Peeter Janssen maken een erfdeling.

Fol. 69v, 16-4-1562

Jenneken Jansdr met Jan Corstiaens als voocht, Cornelia Jansdr x Jan Melis Gijben, Cornelis Jan Corstiaensz als voocht van de 2 kijnder van Jan Janss verkopen aan Heijnrick Rutgers, schout Dongen, 4 vurtelen rogs.

Fol. 70r, 20-4-1562

De kijnder van Claus Claus Janss alias War maken een erfeling.

Roelof Clauss en Marij Clausdr x Adriaen Jan Jacopsz, Jacop Claus Clauss weduwe met Jan Janss Versteech als voocht, Elijsabet Clausdr, Cornelis Clauss, Peeter Clauss, Zijken Clausdr, Neelken? Clauss en Lijnken Clausdr.

Fol. 70v, 20-4-1562

Adriaen Peeter Geritsz verkoopt aan Huijbrecht Tonis Joess zijn 1/8 deel in een buijnder moeren.

Fol. 71r, 24-4-1562

Godert Jan Godertsz verkoopt aan Pouwels Jan Smoleners x Marij Jacops een stuck ackerlants.

Antonis Janssen de Decker staat borg voor Pouwels.

Fol. 71v

Lambrecht Geritsz verklaart dat hij bij de verpachting was waar Cornelis Janss de Hoevener de hoeve: Lichtenberch gepacht heeft.

Fol. 72r, 4-5-1562

Cornelis Claus Adriaenszoen verkoopt aan Jan Janss Verhulst 1/3 van een Santdijck.

Fol. 72v, 4-5-1562

Lambrecht Geritsz heeft oa 10 vurtelen rogs van Cornelis de Hoevener gekregen.

Fol. 73r, 4-5-1562

Andries Ariens mede als voocht van Jan Ariens zijn broers kijnder met Cornelis Bermanss? als toesiender: Cornelis en Jenneken, nog als voocht van Anneken Arien Andriessdr en van Jan Bauwenss kijnder met Jan Bauwens als toesiender: Leijsken, Aengen en Cornelisken, nog als voocht van Adriaen Janss de Bont kijnder met Adriaen Janss als toesiender: Leijsken, Janneken en Aengen, Gheerit Ariens verkopen aan Jan Henrickss R??m de helft van 2 buijnder moeren.

Fol. 73v

Claus Claus Roelofsz, Adriaen Cornelis Henrick Stevensz, Jan Peeter Adriaensz, Margrietken Raes Janssen weduwe, Jan Cleijs Peeter Celien, Jan Jan Martensz, Jan Claus Janssoen, Cornelis Aertsz, Claus Jan Smolenersz, Aert Embrechszoen, Merten Gerits, Willem Embrechs, Peeter Jacops Janss, Aert ??? Geerits, Jaspar Roelofss, Tonis Adriaen Maess, Cornelis Stevens, Adriaen Jan Horstz, Cornelis de Hoevener, Lambrecht Geritsz, Stoffel Cornelis, Korst Jan Peeters, Jan Cornelis Willems, Lambrecht Adriaens en meer andere machtigen Roelof Heijnricx, Adriaen Jan Peters, Adriaen Jacops, Heijnrick Gielis, Matijs Toniss, Peeter Cornelis, Peeter Jacops, Adriaen Jan Cornelis, Joris vander Wee, den vorster, om al hun overkoepelende zaken te behartigen.

Fol. 74v

Willem Willemsz van Dongen ter eenre en Baltasar Willems van Dongen ter andere zijde maken een akkoord over het gebruik en beheer van hun goederen.

Fol. 75v, 1562

Adriana Willem Tonis weduwe met Adriaen Jan Cornelisz als voocht maakt een testament.

Genoemd: Magdalena haar dochter.

Fol. 76r, 8-5-1562

Andries Jan Matijss x Alit, Gijsbrecht Peeter Willemsz als voocht van Gerit Peeter Willemsz 5 kijnder, hun moeder is Alit Andries huijsvrouwe, een kind heet Marijken. Zij verkopen aan Aert Embrechsz tbv Jenken Willem Matijs huijsvrouwe ca 46 roeijen moers.

Fol. 76v, 29-5-1562

Jan Denis Adriaen Omenz, Jacop Denis Adriaensz mede namens Adriaen Denisz zijn broer (proc Antwerpen), Johan Vranck Gielisz als voocht van Peeternelleken zijn vrouw (proc Geertruijdenberg) verkopen aan Lenaert Janss van Boeschot, Willem Heijnricxz en Joest Peeter Clauss 172 roeijen moers.

Fol. 77r, 23-5-1562

Jan Corstiaen Meuss verkoopt aan Geraert Marcuszoen 2 vurtelen rogs.

Fol. 77v

Katelijn Cornelis Lauwereijsz x Geraert Robbrechszoen verkopen aan Heer Cornelis Peetersz, pastoor te Mede, achtalff lopen rogs.

Fol. 77v, 1-6-1562

Jan Roeloff Jan Roelofsz verkoopt aan Peeter Roelofsz zijn broer ca 3 lopensaet lants.

Fol. 78r

Bartolomeus Peetersz als voocht en Adriaen Corst Meuss als toesiender [verder geen tekst]

Fol. 78r, 6-6-1562

Katelijn Cornelis Adriaensdr en Jenneken haar dochter bij Jan Jan Lemmensz met Wessel Aerts als toesiender van Jenneken, int bijwesen van Peeter Heijnricx als voocht, Peeter Jan Lemmens als voocht van Jan Jan Lemmens zijn broers kijnd: Marijken Jan Janssdr verkopen aan Bartolomeus Stevenszoen en Aert Stevensz, broers, 63 roeijen moers.

Katelijn neemt tevens Jenneken haar dochter aan.

Fol. 78v, 15-6-1562

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, verkoopt aan Corijn Hermen Woutersz moeren.

Fol. 78v, 15-6-1562

Jacop Lauwereijsz is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 79r, 15-6-1562

Jan Janss Verhulst verkoopt aan Claus Janssoen genaamd de Molener 1/6 van een Santdijck.

Fol. 79r, 15-6-1562

Aerdt Willem Jacopsz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Cornelis de Cuper.

Fol. 79v, 15-6-1562

Bartolomeus Peeter Jan Clausz als voocht en Adriaen Corst Meusz als toesiender van het kijnt van Adriaen Peeter Jan Clausz verkopen aan Zeger Wouter Bacxz een stede metten huijse.

Fol. 79v

Corijn Hermen Woutersz draagt op tbv Peeter Heijnrick Wagemaker alsulcke moeren die Corijn aan Peeter verkocht heeft.

Fol. 80r, 13-7-1562

Cornelis Aertsz vanden Brande verkoopt aan Bouwen Aertsz en Jan Aertsz en Dingen Aertsdr zijn deel in een steede metten huijse.

Fol. 80r, 24-9-1562

Willem Adriaen Wijnenz bekent geld schuldig te zijn aan Steven Peetersz.

Fol. 80v, 5-10-1562

Gijsbrecht Stoffelszoen, Jenneken Stoffel Gijsbrechsdr x Jacop Jan Aerts verkopen aan Peeter Aert Peetersz alias Ridder 58 roeijen moers.

Peeter verkoopt weer aan Anna Peeter Janssdr van Dongen.

Fol. 80v, 19-10-1562

Cornelia Stevendr met Adriaen Huijbrechsz als voocht verkoopt aan Aerdt Jan Geenensoen een deel van een stuck moeren aangekomen van Adriana Tijs Maesdr haar moeder.

Matijs Lauwereijs staat borg voor dit deel moers.

Fol. 81r, 2-11-1562

De erfg van Jan Jan Cornelisz alias Horst: Lauwereijs Janssoen, Jenneken Jansdr x Wouter Toniss, Cornelis Jan Cornelisz als voocht en Gijsbrecht Peeter Janssoen als toesiender van de andere 5 kijnder: Martijn, Geertruijt, Peeterken, Adriaenken en Cornelis, Cornelia Peeter Janss x Heijnrick Dielis maken een erfdeling.

Fol. 82r, 23-10-1562

Peeter Jacop Peetersz verkoopt aan Adriaen Claus Godertsz van Dorst 8 vurtelen rogs.

Fol. 82v, 2-11-1562

Thorij Lambrechtsdr x Steven Peeters verkoopt aan Jan Claus Janss ca 2 roeijen.

Fol. 82v, 15-11-1562

Jan Peeter Jan Swerts verkoopt aan Peeter Heijnricx tbv Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, 10 lopen rogs.

Fol. 83r, 15-11-1562

Zeger Geritss Conninck tot Sgravenmoer verklaart op verzoek van Peeter Jan [moet zijn Jan Peeters] Swerts dat Jan bedeeld is op de steede van Peeter Jan Swerts zaliger.

Fol. 83v, 3-12-1562

Lambrecht Loeij Zebrechsz is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 83v, 5-12-1562

Heijnrick Rutgersz, schout Dongen, namens den prins van Oraenge is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 84r, 9-12-1562

De erfg van Cornelis Aert Baeijens weduwe maken hun erfdeling:

Marij Cornelis Aert Baeijensdr x Jacop Clausen Spruijt, Aerdt Cornelis Aert Baeijens, Dingen Cornelis Aert Baeijensdr met Peeter Heijnricx als voocht [Peeter Vassen als man is doorgestreept], Marijken Cornelis weeskijnt: Adriaenken Peetersz, de kijnder van Lijnken Cornelisdr za: Marijken Cornelis, Berbel Cornelis, Cornelis Cornelis en IJken Cornelis met Jacop Claas Spruijt als toesiender , Mechtelt Cornelis weeskijnder: Marijken Geritsdr, Adriaenken Gerits, Sijmon Gerits, Peeter Gerits, Dingen Geritsdr, Anneken Cornelisdr c Cornelis Tonis huijsvrouw met Peeter Heijnricx als voocht, Adriaenken Cornelis Aert Baeijensdr x Aerdt Meuss.

Fol. 85v, 9-12-1562

Willem Clauss draagt op Roelof Adriaen Wagemakers alsulcke actie als Willem heeft in 3 lopen rogs.

In de kantlijn: Peeter Janss draagt op Peeter Roeloff Adriaen Wagemaker alsulcke actie die Peeter heeft op Willem Cornelis Brebers.

Fol. 85v

Heijnrick Aert Peetersz en Marij Jan Begaertsdr x Jan Dielis, Elijsabet Jan Belgaertsdr x Dielis Peer Gielis, Anna Jan Belgaerts x Jan Peeterss, Cornelis Aert Peeters, Anneken Aert Peetersdr x Jan Diercx, Haeijken Aert Peetersdr met Adam Joris als voocht verkopen aan Jan Huijbenzoen hun deel van de moeren gelegen op den Hoeve.

Fol. 86r los vel

Memorie

Lenaert Vrancken en Stoffel Cornelis. Een van hun heeft ca 30 jaar terug dander vurtelen rogs gevest.

Fol. 86r, 2e dag na corstmis 1563

Jasper Wouters 3 kijnder: Dierck Jaspersz, Marijken Jaspersdr en Dingen Jaspersdr met Lauwereijs Heijnricx als vocht en Ansem Diercx als toesiender behouden goederen en zien af van bepaalde rechten. Int bijwezen van Antonis Janss als oom en Jan Janss als voocht van zijn nicht Aenken Adriaensdr, Gerit Cornelis en Dierck Jaspers.

In de kantlijn: Aenken is voldaan, 12-3-1564.

Fol. 86r

Lauwereijs Heijnricx bekent geld schuldig te zijn aan Jan Janssoen en Gerit Cornelisz.

Toegevoegd: De erfg van Cornelis Gerits: Gerit Cornelis en Aenken zijn zus zijn voldaan van de kijnder van Jasper hun oom. Aenken Adriaendr krijgt haar deel ook.

Fol. 86v, 31-12-1563

Willem Clauss, Peeter Janss, Marijken Jan Clausdr x Peeter Jan Aertsz, Adriaen Jans de Wagemaker verkoopt aan Roelof Adriaens diverse hoeveelheden rogs etc.

In de kantlijn: … Jan Cornelis Keijen, Neel Lemmen Maes, 2-2-1586, …

Fol. 86v, 31-12-1563

Peeter Adriaens de Wagemaker verkoopt aan Roelof Adriaens, zijn broer een “rente”.

Fol. 87r, 31-12-1563

Bastiaen Willemsz van Bavel verkoopt aan Jan Willem Jan Willemsz een weije.

Jan verkoopt weer aan Jan Roelof Janssoen

Fol. 87v

Antonis Janssoen de Decker verkoopt aan Bastiaen Willems van Bavel een steede metten huijse. [akte niet afgemaakt]

Fol. 87v, 7-1-1563

Jan Matijss verkoopt aan Korstijaen Joest Diercxz 2 vurtelen rogs.

Fol. 88r, 8-1-1563

Heijnrick Jan Gijsbrechs verkoopt aan Heijnrick Gielisz tbv Adriaenken en Cornelisken Jan Jan Cornelis weeskijnder en soenkens een “rente”.

Fol. 88v, 8-1-1563

Cornelia Peeter Hulshouts x Jan Adriaens vander Mijll verkopen aan Heijnrick Gielisz 2 lopen rogs.

Fol. 88v, 8-1-1563

Cornelia Peeter Hulshouts x Jan Adriaens vander Mijll verkopen aan Heijnrick Gielisz een “rente”.

Fol. 89r, 12-1-1563

Adriaen Huijbrecht de Wagemaker verkoopt aan Gerit Huijbrechs zijn broer ca 3 lopensaet saijlants.

Fol. 89r, 12-1-1563

Adriaen Huijbrecht de Wagemaker heeft vercoft aen Cornelis Jan Geraert Hermansz

drie lopensaet lants met den huijse

Fol. 89v, 14-1-1563

Willem van Dongen belooft te laten vesten Balten zijn zoon in een “rente” tlv Jan Gerits Verstroncx?. Zeger gerits den Conijnck tot Sgravenmoer is de “rente”heffende.

Fol. 89v, 14-1-1563

Jan Roelof Jan Rue(len) verkoopt aan Tonis Janss de Decker een perceel erven.

Fol. 89v, 14-1-1563

Tonis Janss de Decker verkoopt aan Bastiaen Willemsz een steede metten huijse.

Fol. 90r, 14-1-1563

Gijsbrecht Jan Gijsbrechszoen verkoopt aan Willem Peeter Adriaensz de helft van een “rente”.

Fol. 90r, 16-1-1563

Cornelis Jan Joesz verkoopt aan Lambrecht Geritsz de Backer 5 lopen rogs.

Fol. 90r, 16-1-1563

Adam Willemsz verkoopt aan Adriaen Jacopsz de 2 vurtelen rogs die Korst Jan Peeters verleden heeft ivm een onderpand.

Fol. 90v, 27-1-1563

Cornelis Lemmen Jan Lemmens verkoopt aan Michielken Jan Jacopsdr een “rente”.

Fol. 91r, 27-1-1563

Cornelis Jan Geraertsz verkoopt aan Willem Cornelis Aerts een stede metten huijse.

Fol. 91r, 30-1-1563

Elijsabet Peetersdr x Cornelis Cornelisz Berbers verkoopt aan Peter Janssoen een steede metten huijsinge.

Fol. 91v, 30-1-1563

Alsulcke steede die Elijsabet Peetersdr x Cornelis Cornelisz Berbers verkocht hebben aan Peeter Janssoen daarzijn Cornelis en Elijsabet tevreden als dat men de penningen comende vande steede voors weeder om aen sall leggen en amploeijeren tot behoef van hun kijnder.

Fol. 92r, 1-2-1563

Marij Claus Claussdr x Adriaen Jan Jacopsz verkoopt aan Heijnrick Jan Gijsbrechs de helft van 3 lopensaet saijlants.

Fol. 92r, 1-2-1563

Cornelis Joest Vervoert verkoopt aan IJken Domas Peeter Geritsweu een steede metten huijse.

Fol. 92v, 1-2-1563

Zeger Wouter Bacx verkoopt aan Cornelis Joest Vervoert een steede metten huijse.

Fol. 92v, 1-2-1563

Berbel Michiel Cornelisdr x Zeger Wouter Bacx verkoopt aan Cornelis Joest Vervoert een “rente”.

Fol. 92v, 1-2-1563

Jan Janssoen van Wijflit verkoopt aan Wouter Janssoen van Oerschot een steede metten huijse.

Wouter Janssoen van Oerschot stelt Jan Janssoen van Wijflit alsulcke penningen als staende onder ofte op den steede.

Fol. 93r, 1-2-1563

Jan Gieliszoen van Duijsel draagt op alsulcke actie in de steede die Rombout Jan Stappers in handen heeft waar de grootvader van Jan van Duijsel uit gestorven is.

Fol. 93v

Stoffel Jan Cornelis verkoopt aan Peeterken Stoffel Joesdr: Stoffelken 8 vurtelen rogs.

Fol. 93v, 1-2-1563

Elijsabet Jan Belgaertsdr x Gielis Peeter Dielis, Anna Jan Belgaertsdr x Jan Peeters, Cornelis Aert Peeters, Anneken Aert Peeters x Jan Diercx, Haeijken Aert Peeters met Adam Joris als voocht, Marijken Jan Belgaerts x Jan Gielis, Heijnrick Aert Peeters, Cornelis Jan Lambrechs, Peeter Huijb Belgaerts, Adriaen Huijb Belgaerts, Marijken Huijb Belgaerts met Adriaen Thonis Embrechs als voocht, Gerit Andries als voocht van Dingen Huijb Berlaerts kijnt verkopen aan Jan Huijb Belgaerts hun deel in de gronden gelegen op die hoeven.

Fol. 94r, 1-2-1563

Bastiaen Willems van Bavel verkoopt aan Korstijaen Joest Diercxz 2 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Jan Joes Dierckss als voocht van Corstiaen Joests kijnder: … Peter Willem Cornis … 18-5-1601.

Fol. 94r, 1-2-1563

De kijnder van Wilbort Rasen: Janneken Wilbortsdr en Lambrechtken en Adriaenken Cleijsdr met Jan Gielis van Dusel als voocht dragen op Stoffel Cornelisz alsulcke actie als zij hebben in de steede waar Wilbort x Lijnken uit gestorven zijn.

Wilbort Rosen is ook Wilbort Roosboom.

In de kantlijn: Ceelija Wilbortsdr x Adam Goderts dragen hun deel op Stoffel Cornelis, 21-2-1564

Fol. 94v, 17-3-1567

Peter Cornelis Aert Lemmens, Adriaenken Cornelis Aert Lemmensdr met Adriaen Jacops als voocht verkopen aan Jan Frans Tonisz een steede metten huijsinge.

Fol. 94v

Adriaen Peer Gerits mede als voocht van de kijnder van Domas Peeter Gerits za. [verder geen tekst meer]

Fol. 94v

Adriaen Danijels van Tilborch verklaart als naaste van de kijnder van Domas Peeter Gerits za. De goederen? van de kijnder verkocht zijn.

Fol. 95r, 4-2-1563

Elijsabet Heijnricxdr met Jan Lemmens als voocht verkoopt aan Andries Heijnricx haar broer 1/3 van een acker.

Fol. 95r, 4-2-1563

Andries Heijnricx bekent geld schuldig te zijn aan Elijsabet Heijnricxdr.

Fol. 95v, 4-2-1563

Jan Heijnricx verkoopt aan Andries Heijnricx en Jan Lemmensz 1/3 van een acker.

In de kantlijn: Jan Lemmens verkoopt zijn deel weer, 1-1-1567

Fol. 95v, 8-2-1563

Wouter Matijss, Elijsabet Matijss en Cornelis Matijss, Cornelis Wouter Sprangers als voocht en Jan Jan Peeters als toesiender van Matijs Wouter Sprangers 5 kijnder: Jenneken, Jan, Tonis, Peeterken en Berbera verkopen aan Lambrecht Raes Jan Vranckensoen ca 10 lopensaet lants.

Adriaen Jacops is een naaste van de kijnder.

Fol. 96r, 8-2-1563

Jan Lemmen Jan Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Jan Jan Peeter Willems.

Fol. 96r, 8-2-1563

Marij Jacop Peetersdr met Adriaen Jacops haar voocht staat borg ivm de aankoop van 1½ lopensaet door Jochom Baeijens van Jan Janss van Wijflit.

Fol. 96v, 11-2-1563

Jan Frans Tonisz, Jop Frans Tonisz, Lambrecht Frans Tonisz, Wouter Frans Tonisz, Adriaenken Frans Tonisz, Marij Frans Tonisdr x Cornelis Willems, Anneken Frans Tonisdr x Gielis Michielss verkopen aan Lenaert Adriaen Eelensoen van Molenschot hun deel van de steede waar hun vader en moeder Alit uitgestorven zijn.

Fol. 97r, 11-2-1563

Jan Frans Tonisz, Jop Frans Tonisz, Lambrecht Frans Tonisz, Wouter Frans Tonisz, Adriaenken Frans Tonisz, Marij Frans Tonisdr x Cornelis Willems, Anneken Frans Tonisdr x Gielis Michielss verkopen aan Tonis Frans Tonisz hun deel van de steede waar hun vader en moeder Alit uitgestorven zijn.

Fol. 97v, 11-2-1563

Martens Adriaens verkoopt aan Jop Vranckensoen een steede metten huijsinge.

Fol. 97v, 11-2-1563

Heijnrick Heijnrick Huls bekent geld schuldig te zijn aan Katelijn Pouwels Jansdr van Dongen.

Fol. 98r, 11-2-1563

Jan Peeters Corten bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Heijnricxz de Wagemaker.

Fol. 98r, 16-2-1563

Jan Jan Geenenzoen bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Wouters tbv Jasper Martens.

Jan Heijnricx belooft aan de helft mee te betalen.

In de kantlijn: overgetransporteerd Willem Peeter Stevens.

Fol. 98v, 19-2-1563

De kijnder van Adriaen Goverts x Marijken: Tonis Denisz x Marij Adriaen Govertsdr, Cornelis Janss x Corstijn Adriaen Govertsdr houden een uitkoop.

De zaak wordt gekocht door Antonis Adriaen Goverts.

Fol. 99r, 19-2-1563

Antonis Adriaen Govertsz bekent 6 vurtelen rogs schuldig te zijn aan Adriaen Goverts x Marij.

Antonis Deniszoen x Marijken Adriaen Govertsdr is voldaan door Tonis Adriaen Goverts zijn zwager, 29-3-1579.

In de kantlijn: Antonis Deniszoen x Marijken Adriaen Govertsdr is voldaan door Tonis Adriaen Goverts, 11-2-1567

Fol. 99r, 19-2-1563

Cornelis Jan Willemsz verkoopt aan Jacop Jan Jan Lemmensz ca 84 roeijen gronden.

Fol. 99v, 19-2-1563

Cornelis Jan Willemsz als voocht van Corstijaen Willem Jansszoen verkoopt aan Cornelis Jan Corstijaensz 1/10 van een steede.

Fol. 99v, 20-2-1563

Katelijn Cornelis Lauwereijsdr x Geraert Robbrechs verkoopt aan Roelof Adriaensz de Wagemaker achtalf lopen rogs.

Fol. 100r, 20-2-1563

Katelijn Cornelis Lauwen Lauwereijsdr x Geraert Robbrechs verkoopt aan Roelof Adriaensz de Wagemaker 3 lopen rogs.

Fol. 100r, 20-2-1563

Peeter Adriaensz verkoopt aan Roelof Adriaensz de Wagemaker een ½ lopen rogs.

Toegevoegd: de erfg van Roelof krijgen geld van Jan Lauwereijs, 28-1-83

Fol. 100v, 25-2-1563

Peeter Aertszoen genaamd Ridder bekent geld schuldig te zijn aan Jan Heijnrick Adriaen van Ghils.

Fol. 100v, 25-2-1563

IJken Willem Janss weu met Joris den vorster als schout, Jan Willemsz met Aelbrecht Roelofs als voocht, Aelbrecht als voocht van Mateus Willems kijnder: Willemken en Peeterken verkopen aan Jacop Meussen een steede metten huijse.

In de kantlijn: Overgevest Jan Willems.

Fol. 101r, 25-2-1563

Peeter Cornelisz van Ghils verkoopt aan Jacop Lemmenszoen 28 roeijen moers.

Fol. 101r, 25-2-1563

Steeven Jacop Blanckert verkoopt aan Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, 7 vurtelen rogs.

Fol. 101v, 25-2-1563

Alit Wouter Andries weu met Adriaen Jacops als voocht, Marij Woutersdr x Peeter Peeters verkopen aan Cornelis Jan Geraertsz een steede metten huijse.

Fol. 101v, 25-2-1563

Eewit Cornelisdr met Jan Cornelis haar broer als voocht verkoopt aan Matijs Peetersz van Ghils 5 lopen rogs.

Fol. 102r, 5-3-1563

Lenaert Roel Lenaerts verkoopt an Tonis Janss de Decker een steede metten huijse.

Fol. 102r, 5-3-1563

Cornelis Aertsz de Scoenmaker verkoopt aan Joest Diercxz een weije.

Fol. 102v, 5-3-1563

Goeijaert Jan Goeijaerts en Peeter Janss Bus verkopen aan Joest Diercxz een weije.

Fol. 102v, 24-1-1564

Anneken Stoffel Gijbendr x Adriaen Cornelisz verkoopt aan Adriaen Wouter Maesz tbv Willemken, Willem Jansss vanden Haenberch weeskijnt waar Golleken Wouter Maesdr moeder van was vijftalf vurtel rogs.

Fol. 103r, 8-3-1563

Peeter Peeter Jacopsz verkoopt aan Joris Deniss vander Wee, vorster Dongen, een huijs.

Fol. 103r, 8-3-1563

Lenaert Adriaens Eelensoen van Moleschot verkoopt aan Adriaen Lauwereijs Heijnricxz 4 vurtel rogs.

In de kantlijn: Jacob Gijsbert Horsten x Maeijken ? Adriaen Horsten bekent …., 4-3-1614

Fol. 103v, 8-3-1563

Jacop Cornelis Reijnertsz verkoopt aan Lambrecht Geritsz Conijnck tot Dongen 2 vurtelen rogs.

Fol. 103v, 8-3-1563

Cornelis Adriaen Gerits bekent geld schuldig te zijn aan de Heijlichgeest meesters te Dongen.

Fol. 104r, 8-3-1563

Berbel Lemmen Maesdr x Adriaen Adriaen Jan Horstensoen verkoopt aan Lambrecht Adriaensz 135 roeijen saijlants.

Fol. 104r, 10-3-1563

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, namens de prins van Oraenge, heer van Breda, verkoopt aan Goeijaert Jan Goeijaertsz een stuck erve.

Fol 104v, 10-3-1563

Adriaen Jan Cornelisz verkoopt aan Zeger Geritszoen den Connijnck tot Sgravenmoer 4 vurtelen rogs.

Toegevoegd: de eerste pacht is gecort op de rente op Jan Jan Aerts in kennisse van Zebrecht Janssoen broer.

Fol. 105r, 22-3-1563

Bartolomeus Peeter Jan Clauss als voocht van Peeterken Adriaen Peeter Jan Claus zijn broers weeskijnt is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 105r, 22-3-1563

Joris vander Wee, vorster Dongen, namens de schepenen van Dongen is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 105v, 24-3-1563

Wouter Janss van Oerschot verkoopt aan Merten Geritszoen een stede metten huijse.

Fol. 105v, 26-3-1563

Zebrecht Loeij Zebrechszoen is voldaan van Lambrecht Loeij Zebrechs zijn broer en Jan Jan Martens als voocht en Jan Geraertsz als toesiender van de 4 kijnder van Loeij Zebrechsz ivm de nagelaten goederen van hun vader.

Fol. 106r, 5-4-1563

Anneken Meus Aert Doomen weduwe met Peeter Heijnricx als voocht draagt op Lemmen Damen alsulcke moeren waar Meus Aert Doomen uitgestorven is.

Fol. 106r, 19-4-1563

Jan Cleijs Obrechsz verklaart dat Jan Cleijss heeft vermangelt tegens Willems Godertsz x Barbera Cornelis Hulshouts een “rente”.

Fol. 106v, 24-4-1563

Cornelis Jan Lambrechsz, Jan Jan Lambrechsz als voocht en Willem Jan Meremansz als toesiender van Katelijn Jan Willem Meremansdr 2 kijnder: Jan en Jenneken verkopen aan Merten Adriaensz een steede metten huijse.

Fol. 106v, 25-4-1563

Alsulcke stuck hoeijlants als Dingen Adriaen Robben weduwe gekocht heeft van Jan Aerts als voocht en Claus Jan Smoleners als toesiender van de kijnder van Cornelis Cornelis Jan Aertss staat Jan Jan Aertss borg voor Gerit Janss tbv Dingen Robben voors.

Fol. 107r, 25-4-1563

Marie Raes Joesdr x Zebrecht Jan Wijnen, Zebrecht nog namens Gerit Peeter Raess, Adriaen Peeter Raess, Dingen Adriaen Peer Willems x Heijnrick Heijnricx, Heijlken Peeter Raessdr x Joest Janssoen, Peeter Heijnricx de Wagemaker namens Jenneken, Heijlken en Juetken zijn dochters machtigen Peeter voors hun vader om te vesten een gedeelte van de steede gekomen van hun grootvader Raes Joess, vervangen werden Anneken Peetersdr, zus, Jan Heijnricx Wagemaker als voocht en Zebrecht Janssoen als toesiender van de 2 inbroedeger kijnder: Heijnrick Peeters en Commer Peetersdr (Peeter Heijnricx is hun vader), nog gekoem is Huijbrecht Janssoen als voocht Corstijaen Zegers kijnder met hun vader: Willem, Dierck en Godert. Zij allen verkopen aan Wouter Toniss hun deel van een steede.

Fol. 107v, 8-5-1563

Lenaert Heijnrick Sijmonsz bekent voldaan te zijn.

Fol. 108r, 17-5-1563

Eva Roelofsdr x Peeter Jan Roelof Meijnders verkoopt aan Anna Willemsdr 3 vurtelen rogs.

Fol. 108r, 23-6-1563

Willem Van Daellem genaamd van Dongen verkoopt aan Baltasar Willems zijn zoon 6 lopen rogs.

Fol. 108v, 12-7-1563

Wouter Toniss verkoopt aan Joest Diercxz een steede metten huijse.

Fol. 109r, 12-7-1563

Joris den vorster tot Dongen namens Jan van Boeschot is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 109v, 12-7-1563

Jan Cornelis Gijsbrechsz als voocht en Matijs Jan Matijss als toesiender van de kijnder van Cornelis Cornelis Gijsbrechsz: Gijsbrecht, Adriaenken, Marijken waarvan Berbel Jan Matijssdr de moeder was hebben aanbestaeijt aan Wouter Vranck Tonisz deze 3 kijnder.

Fol. 110r, 23-7-1563

Willem Gijbenz de Scoenmaker verkoopt aan Baltasar Willemsz van Dongen een huijs.

Fol. 110v, 27-8-1563

[geen naam] is nae onse bancken recht schuldig ……

fol. 110v, 27-8-1563

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 111r, 27-8-1563

Lauwereijs Heijnricx verkoopt aan Willem Gijben de Scoenmaker een steede met den huijse.

Fol. 111r, 20-9-1563

Peeter Heijndricx de Wagemaker is nae onse bancken recht schuldig ……

Overgevest Matijs Godert Tijs, 17-10-1563.

Fol. 111v, 20-9-1563

Aerdt Willem Jacopsz verkoopt aan Luijcas Jacopsz de helft van een stuck moeren.

Fol. 111v, 20-9-1563

Aerdt Willem Jacops verkoopt aan Jacop Lauwereijs de helft van een stuck moeren.

Fol. 112r

Lauwereijs Heijnricx en Peeter Heijnricxz Wagemaker leggen de eedt af ivm het wegen van broden.

Fol. 112v, 4-10-1563

Anneken Meus Aert Deenen weduwe met Peeter Heijnricx als voocht verkoopt aan Lemmen Damen 2 lopensaet moers.

Fol. 112v, 4-10-1563

Evert Aert Deenenz verkoopt aan Lemmen Damenz een lopensaet moers.

Fol. 113r, 7-10-1563

Peeter Adriaen Timmermansz verkoopt aan Peeter Heijnricx Wagemaker tbv Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, 4 vurtelen rogs.

Fol. 113r, 18-10-1563

Michiel Peeters, vorster Oosterhout, transporteert Adam Jorisz een “rente”.

Fol. 113v, 18-10-1563

Peeter Heijnricx de Wagemaker verkoopt aan Matijs Godert Tijss een stuck moer.

Fol. 113v, 23-10-1563

Jan Mercelis verkoopt aan Cornelis Lemmensz een perceel moers.

Fol. 114r, 4-11-1563

Toenken Jan Janssdr x Jan Peeters verkoopt aan Jan Jan Geerits haar broer haar deel in een steede metten huijs.

Fol. 114r, 15-11-1563

Matijs Damen verkoopt aan Cornelis Willem Matijss tbv Willem Matijsz zijn vader ca 2 lopensaet moers.

Fol. 114v, 15-11-1563

Bernaert Janss vander Spont namens Stoffel Cornelisz verkoopt aan Zeger Geritszoen Connijnck tot Sgravenmoer een “rente”.

Fol. 114v, 15-11-1563

Adriaen Willems mag het huijs dat Gerit Codden in handen heeft verkopen.

Fol. 115r, 19-11-1563

Jan Mercelis bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Jan Lemmens.

Fol. 115r, 13-12-1563

Merten Geritsz verkoopt aan Jan Willemsz Twijn een steede metten huijse.

Fol. 115v, 13-12-1563

Cornelis Rijck Adriaensz als voocht en Peeter Cornelis Lauwereijs als toesiender van het kijnt van Jan Heijnricx: Lijnken verkopen aan Merten Heijnricx Martenz 1/6 in 2 buijnder moeren.

Fol. 115v, 13-12-1563

Cornelis Rijck Adriaens als voocht en Peeter Cornelis Lauwereijs als toesiender van het kijnt van Jan Heijnricx: Lijnden verkopen aan Stoffel Jan Venmansz 1/6 in 2 buijnder moeren.

Fol. 116r, 13-12-1563

Jan Willemsz Twijn verkoopt aan Aert Stoffel Peetersz een steede metten huijs.

Fol. 116r, 13-12-1563

Jan Willemsz Twijn verkoopt aan Merten Janss Decker een stuck erven.

fol. 116v, 13-12-1563

Adriaen Jan Jacops Cop bekent jaarlijks geld schuldig te zijn aan Cornelis Peeter Adriaensz als voocht van Jan Domas Peeter Adriaens kijnt.

Fol. 117r, 23-12-1563

Cornelis Lammers verkoopt aan Jan Barthelmeeus Geerits 2 blocken moers.

Fol. 117r, 11-1-1564

Cornelis Jan Geritsz bekent jaarlijks 4 vurtelen rogs schuldig te zijn aan Alit Wouter Andries weduwe.

Toegevoegd: Peeter Wouters betaald aan Dingen Lenaert Peeters huijsvrouwe int bijwesen van Peeter Heijnricx tbv Alit, 2-2-1574.

Fol. 117v, 11-1-1564

Alit Wouter Andries weduwe met Adriaen Jacops als voocht is voldaan door Cornelis Janss

Fol. 117v, 11-1-1564

Cornelis Jan Geritsz bekent jaarlijks 4 vurtelen rogs schuldig te zijn aan Alit Wouter Andries weduwe.

Fol. 118r

Alit Aerts ???dr x Karis Dries Heijnricx verkoopt aan Jan Peer Knapen de helft van anderhalf buijnder. [akte is niet afgemaakt]

Fol. 118r, 13-1-1564

Peeter Corst Meus verkoopt aan Stoffel Joesz ca vierdalf lopensaet saijlants.

Cornelis Corst Meusz als voocht en Merten Heijnricx als toesiender van de kijnder van Peeter bij Katelijn Adriaensdr verklaren dat het goet tbv de kijnder verkocht wordt.

Fol. 118v, 13-1-1564

Jan Ruelens stelt den schout in handen een “rente” van wegen zijn zoon. Het gaat om de “rente”die Jan van Adriaen Janss Broeder krijgt.

Fol. 118v, 24-1-1564

Willem Adriaens Annekopzoen transporteert over Jan Joes Kempener een “rente”.

Fol. 118v, 24-1-1564

Goeijaert Jan Goerts verkoopt aan Tonis Janss de Decker een steede.

Fol. 119r, 24-1-1564

Embrecht Heijnrick Tonisz verkoopt aan Jochom Baeijens een stuck erve.

Fol. 119r, 24-1-1564

Jan Lemmen Jan Lemmens verkoopt aan Jochom Baeijens een stuck erve.

Fol. 119r, 24-1-1564

Jan Lemmen Jan Lemmens verkoopt aan Cornelis Rijcken de Potbacker een stuck erve.

Toegevoegd: Stoffel Cornelis bekent dat de 2 percelen die Jan Lemmens verkocht heeft zullen wegen en stegen over de steeg die Stoffel van Wilboert Roosboom gekocht heeft.

Fol. 119v, 24-1-1564

Peter Joes Kemperner staat borg voor Jochom Baeijens of Cornelis Rijcken.

Fol. 119v, 24-1-1564

Adriaen Jan Jacopsz en Marijken Jan Jacopsdr x Gijb Zegers, Dingen Jan Jacopsdr x Brievinck Huijbrechts, Anneken Jan Jacopsdr en Willemken Jan Jacopsdr met Adriaen Jacopsz hun voocht verkopen aan Wouter Vranck Tonisz een steede.

Fol. 120r, 1-2-1564

Bastiaen Willemsz van Bavel verkoopt aan Katelijn Jan Peeters huijsvrouwe genaamd Jan de Wijs 2 vurtelen rogs.

Fol. 120r, 31-1-1564

Katelijn Jan Peeter Adriaens x Jan Cleijs Peeter Celien verkoopt aan Jan Cornelis Willems tbv Willem Cornelis zijn broers 2 kijnder 3 vurtelen rogs.

Fol. 120v, 1-2-1564

Jan Adriaens Locht verkoopt aan Anna Willemsdr 6 lopen rogs.

Fol. 121r, 1-2-1564

Adriaen Joess verkoopt aan Peeter Heijnricx Wagemaker tbv Heer Dierck Willems, pastoor Dongen, 10 lopen rogs.

Fol. 121r, 1-2-1564

Marijken Peer Stevensdr met Adriaen Janss, secretaris, als voocht verkoopt aan Jan Janss Versteech 3 vurtelen rogs.

Fol. 121v, 1-2-1564

Thomas Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan Jan Peeters als voocht van Willem Peeters kijnder.

Fol. 121v, 1-2-1564

Cornelis Lemmens verkoopt aan Tonis Adriaenszoen ca 48 roeijen moers.

Fol. 122r, 1-2-1564

Lauwereijs Janss genaamd van Sassen bekent geld schuldig te zijn aan Meus Peeter Jan Claus tbv Peeterken Adriaen Peeter Jan Claus weeskijnt.

Fol. 122r, 1-2-1564

Lauwereijs Janss genaamd van Sassen bekent geld schuldig te zijn aan Meus Peeter Jan Claus tbv Peeterken Adriaen Peeter Jan Claus weeskijnt.

Fol. 122r, 12-2-1564

Cornelis Adriaen Geritsz met Jan Lambrecht Jan Lambrechsz als voocht bekent voldaan te zijn door Cornelis Stevensz ivm tegoeden tlv van de ouders van Cornelis Stevens.

Fol. 122v, 3-2-1564

Willem Cornelis alias Boen bekent geld schuldig te zijn aan Jan Geraert Hermans tbv zijn vrouws kijnder waar Loeij Zebrechts de vader van was.

Fol. 122v, 3-2-1564

Peeter Cornelis van Ghils verkoopt aan Jan Embrecht Jan Horstenz een huijs etc zoals het toebehoorde aan Adriaen Wouters alias Meijndert.

Fol. 123r, 3-2-1564

Cornelis Joest Vervoert verkoopt aan Adriaen Jacopsz 10 lopen rogs.

Fol. 123r

Baltasar Willems van Dongen staat borg voor Cornelis Joest Vervoert

123v, 3-2-1564

Peeter Godscalcx verkoopt aan Lambrecht Janss van Oerschot ca een half buijnder erven.

Cornelis Willem Jacops staat borg

Fol. 124r, 4-2-1564

Jan Heijnricx van Caem transporteert over Cornelis Jan Geraertsz alsulcke scepene geloeft als Katelijn Jan Roelofs weduwe gedaen heeft Lambrecht Heijnricx deesen Jan Heijnricx broeder is.

Fol. 124r, 7-2-1564

Claus Ceijen namens rentmeester Antoni de la Ruwelle verkoopt aan Pouwels Mertensz een perceel erven.

Fol. 124v, 7-2-1564

Cornelis Adriaenszoen bekent geld schuldig te zijn aan Merten Geritsz tbv de Heijlijgen geest.

Fol. 124v, 21-2-1564

Marijken Wouter Andriesdr x Peeter Peeters verkoopt aan Heijnrick Rutgers, schout Dongen, 2 vurtelen rogs.

Fol. 125r, 21-2-1564

Andries Cornelis Bogaert verkoopt aan Peeter Cornelisz een “rente”.

Fol. 125r, 21-2-1564

Peter Cornelis de Cuper verkoopt aan Cornelis Stevensz 84 roeijen moers.

Fol. 125v, 21-2-1564

Peeter Cornelisz de Cuper verkoopt aan Gijsbrecht Peeter Willemsz 84 roeijen moers.

Fol. 125v, 21-2-1564

Jan Lemmen Jan Lemmens verkoopt aan Peeter Cornelisz van Ghils een “rente”.

Fol. 125v, 21-2-1564

Merten Geritszoen staat borg voor Jan Willemsz alias Twijn.

Fol. 126r, 26-2-1564

Jan Janss Verhulst bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Wouter Denisz.

Fol. 126r, 15-3-1564

Marijken Huijbrechsdr van IJpeler x Jan Jan Peeters verkoopt aan Jan Toniss de Cuper of Blauverwer een half mudde rogs.

Fol. 126v, 6-3-1564

Dingen Jan Adriaens weduwe met Jan Cornelis als voocht, Lauwereijs Adriaensz, Anneken Cornelis x Claus Huijbrechs verkopen aan Sijmon Joesz een steede metten huijse.

Fol. 126v, 6-3-1564

Peetr Godscalx verkoopt aan Jan Cornelis Willems tbv Willem Cornelis zijn broers kijnder 2 vurtelen rogs.

Fol. 127r, 11-3-1564

Jan Peeters Scoen verkoopt aan Cornelis Toniss alias Langen ca 12 lopensaet erven.

Fol. 127r, 11-3-1564

Anna Woutersdr x Jan Cornelis Vermolen verkoopt aan Jan Peeters alias Scoen 100 roeijen lants.

Fol. 127v, 11-3-1564

Peeter Aert Peeters alias Ridder staat borg voor Cornelis Janss den Haen

Fol. 128r, 8-5-1564

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 128r, 8-5-1564

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 128v, 20-3-1564

Peeter Cornelis van Ghils en Adriaen Jan Cornelis, secretaris, staan borg voor Joest Willems.

Fol. 129r, 15-4-1564

Joris vander Wee, vorster Dongen, namens Thomas Denijss, stadthouder Sgravenmoer, is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 129r, 15-4-1564

Wouter Frans Tomasz verkoopt aan Adriaen Jacopsz een stuck erven.

Fol. 129v, 17-4-1564

Jan Jan Geritsz verkoopt aan Jan Lambrechsz 2 blocken moers.

Fol. 130r, 17-4-1564

Antonis Vaelijant namens zijn vrouw Marijken Peeter Cornelis Hulshoutsdr verkoopt aan Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, een “rente”.

Fol. 130r, 17-4-1564

Adriaen Janssoen verkoopt aan Claus Roel Claijsz 2 lopensaet gronden.

Fol. 130v, 4-5-1564

Cornelis Claus Adriaen Geritsz verkoopt aan Aerdt Jan Geenenzoen 18 roeijen moers.

Fol. 130v, 8-5-1564

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, namens de prins van Oraenge, heer van Breda, is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 131r, 18-5-1564

Stoffel Cornelisz Lakenbereijder tot Dongen staat borg voor Adriaen Jacopsz, collectuer.

Fol. 131r, 18-5-1564

Cornelis Joest Vervoert verkoopt aan Lauwereijs Heijnricxz een “rente”.

Fol. 131v, 18-5-1564

Adriaen Cornelis Heijnrick Stevenszoen staat borg voor Peeter en Cornelis Adriaens Cornelisz.

Fol. 132r, 12-6-1564

Matheeus Ariens verkoopt aan Peter Ariens de Wagemaker een hove met halff de gracht.

Fol. 132r, 12-6-1564

Thuenis Janss de Decker verkoopt aan Pouwels Janss de Molenaer een stede met huijs.

Fol. 132v, 12-6-1564

Cornelis Lambrechs onder de Bergen staat brog voor Jasper Roelofs.

Fol. 133r

Meus Peterss als voocht van Peterken Adriaen Peter Jan Claus weeskijnt met Adriaen Korst Meeus als toesiender verkopen aan [akte niet afgemaakt]

Fol.133r, 6-7-1564

Cornelis Toniss alias Langen ter eenre en Adriaenken Robbendr ter andere zijde met Robbrecht Wouters haar vader maken huwelijkse voorwaarden.

Fol. 134r, 24-6-1564

Marij van Steelant, rentmeester van de prins van Oraenge etc, Jan vanden Berge, rentm van Oosterhout, Cornelis Peeterss, gezworenen lantmeeter, met Peeter d’Haene, gecommiteert omme reglement en toesicht te hebben over alle moeren.

Aanwezig waren: Heijnrick Rutgers, schout, Roelof Heijnricx, Adriaen Janss Broeder, Peeter Cornelis, Heijnrick Gielis, schepenen.

Adriaen Cornelis Heijnrick Stevens, Maergrietken Raes Janss weduwe, Jan Matijss, Jan Peeters Scoon, Cornelis Toniss Langen, Heijnrick Janss van Goerl, Aerdt Jan Geenen, Peeter Jacop Vrancken, Jan Matijss inden Ham, Joes Willem Joes, Peeter Jacops, Antoni R??? erfg, Cornelis Jan Venmans, tgashus vanden Houdt, tgasthus van Breda, Lijn Cleijs Roelofs weduwe, Embrecht Cleijss, Jan Ruelen en Peeter Ruelen cs, Cornelis Ruel Lemmens, Neel Damen, Jacop Willem Stevens van Breda, Embrecht Jan Horsten, Peeter Janss van Dongens erfg, der nonnen moer van Breda, Peer Dielen, Pouwels Pouwels Blanckaerts, Sijmon Heijn Sijmons, Lesken Maes weduwe, Aen Roelen, Jan Cleijs Janss, Peeter Gerits erfg, Jan Clauwen erfg, Godert Matijss, Aerdt Dielis, Neel Branden, Andries Peeter Gerits, mijns jonckeren moer, Adriaen Jan Horsten, Meus Peer Meus, Adriaen de Wagemaker, Cornelis Corst Meus, Jan Embrecht Rijken, Heijn Adriaen Teus erfg, Peer Meus erfg, Juet Jan Wijnen, Roel Jan Roelens erfg, Gerit Neel Peer Lemmens, Commer Jan of Jan Cornelis, Lauwereijs Cornelis, Gerit Toen Joes wed, Giel Jan Emmen erfg, Matijs Tonis Pouwels vanden Strijbeeck, Denis Jan Noten kijnder, Willem van Dongen, Marij Dielis erfg, de scuts moer, de Hoeveners moer, Heer Peeter Damissen, Jan Willems Twijn.

Zij allen tekenen de scoucedulle.

Fol. 136r, 6-7-1564

Cornelis Toniss alias Langen, Huijbrecht Toniss als voocht van Cornelis Toniss 3 kijnder waar Anneken Cornelis Aert Baeijens de moeder van was met Pieter Vassen als toesiender en int bijwesen van Robbrecht Woutersz.

De kijnder: Rochus, ca 10 jaar, Tonisken ca 3 jaar en Dingenken ca 8 jaar.

Cornelis neemt zijn kijnder aan.

Fol. 137r, 11-7-1564

Cornelis Joest Vervoert verkoopt aan Heijnrick Gielissoen een steede metten huijse.

Fol. 137v

Peeter Heijnricx de Wagemaker namens Aerdt Meussoen de Molener is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 138r, 4-9-1564

Blanckert Jacops, Denis Godscalx, Jan Korst Meusz, Jan Heijnricxz (allen Cleijn Dongen) beloven aan de Heer van Venloon geld te betalen

In de kantlijn: Willem Cornelis namens de Heer van Loon belooft de weije die Jan Corst Meus overgevest heeft Roelof Dircx ampel te molesteren, 2-2 1569.

Fol. 138v, 13-9-1564

Antonis Claus Claus Roelofsz is voldaan door Hilleken Claus Roelofs weduwe zijn moeder.

Fol. 138v, 18-9-1564

Peeter Heijnricx namens Katelijn Jan Jan Peeter Celiendr is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 139r, 18-9-1564

Wouter Antonis Zegertsz bekent geld schuldig te zijn aan Antonis zijn zoon.

Fol. 139v, 2-10-1564

Aerdt Willem Jacops verkoopt aan Berthout Adriaen Melisz ca 70 roeijen moers.

Fol. 139v, 2-10-1564

Cornelis Willem Jacops verkoopt aan Berthout Adriaensz ca 38 roeijen moers.

Fol. 140r

Marten Vrients x Katelijn Dingemans Anscensdr met Marijken haar zus en Zijmon Heijnricx [akte niet afgemaakt]

Fol. 140r, 16-10-1564

Heijnrick Cornelis Pluijm verkoopt aan Peeter Heijnricx tbv Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, een vurtel rogs

Fol. 140r, 16-10-1564

Aerdt Meus Molder is nae onse bancken recht schuldig ……

Fol. 140v, 2-11-1564

Joris vander Wee, vorster Dongen, namens de erfg van Willem Joess is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 140v, 13-11-1564

Adriaenken Merten Pauwelsdr met Adam Joris alias Valckenborch als voocht en x Merten Adriaensz transporteert Jannen haar zoon en de 2 kijnder van Willemeken Peetersdr, kleinkijnder, 4 vurtelen rogs.

Fol. 141r, 13-11-1564

Jan Peeters verkoopt de 2 weeskijnder van Willemken Peeters x Adriaen Mertensz waar hij voocht van is 2 vurtelen rogs.

Fol. 141v, 13-11-1564

Aerdt Jan Geenen verkoopt aan Jan Peeters alias Volder een stuck erven.

Fol. 141v, 13-11-1564

Toenken Jan Gerartsdr x Jan Peeters alias Volder verkoopt aan Jan Aertss 14 roeijen moers.

Fol. 142r, 13-11-1564

Cornelis Willem Jacopsz verkoopt aan Adriaen Adriaen Versteech 16 roeijen moers.

Fol. 142r, 13-11-1564

Cornelis Willem Jacopsz verkoopt aan Jacop Lauwereijsz achtdalff lopensaet gronden.

Fol. 142v, 13-11-1564

Jacop Lauwereijsz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Willem Jacops.

Fol. 142v, 13-11-1564

Toenken Jan Geraertsdr x Jan Peeters verkoopt aan Aerdt Meuss de Molder 28 talmen voet gronden.

Fol. 143r, 16-11-1564

Elijsabet Jansdr x Adriaen Janss verkoopt aan Jan Adriaensz de Wagemaker 4 vurtelen rogs.

Fol. 143v, 27-11-1564

Cornelis Peeter Stevensz met consent van Jan Peeter Stevens als voocht en Tomas Adriaens als toesiender van de kijnder van Cornelis Adriaensdr en Cornelis Peeter Stevens: Elijsabet en Marijken. Cornelis neemt zijn 2 dochters aan.

Fol. 144v, 11-12-1564

Jan Peeter Clausz belooft naar Dongen te komen ivm zijn kijnder.

Fol. 144v, 30-12-1565

Jan Jan Gerits alias Roeijbol staat borg voor Jan Lambrechs.

Fol. 145r, , 30-12-1565

Aerdt Meuss de Molder x Adriana Cornelis Aerdt Baeijensdr verkoopt aan Jan Cornelis Vermolen de helft van een steede metten huijse.

Fol. 145v, 29-12-1565

IJken Domas Peeter Gerits weduwe nu x Tonis Peeters Heijnricx neemt haar 2 [verder op zijn het 4 kijnder] kijnder aan.

Fol. 146v, 11-1-1565

Cornelis Claus Adriaen Geritsz verkoopt aan Peeter Janss Bus ca derdalf buijnder gronden.

Fol. 146v, 11-1-1565

Adriaen Peeter Geraerts als voocht en Jan Geraerts als toesiender van Domas Peeter Geraerts kijnder verkopen aan Peeter Roelofszoen 2 kopensaet weijlants.

Andries Cornelis en Cornelis Peeter Celen zijn naeste.

Fol. 147r, 11-1-1565

Anna Peeter Geraertsdr x Peeter Roelofsz verkoopt aan de kijnder van Domas Peeter Geraerts haar deel van een acker.

Fol. 147r, 11-1-1565

Adriaen Peeter Geraerts als voocht en Jan Geraert Hermansz als toesiendr van de kijnder van Domas Peeter Geraerts en Adriaen Domaszoen verkopen aan Bartolomeus Michielss een steede metten huijse.

Adriaen Doomen en Jan Geraerts zijn naeste.

In de kantlijn: nog genoemd [niet duidelijk waar dit geplaatst had moeten worden] Jan Lemmens en Andries Peeter Geraerts.

Fol. 147v, 11-1-1565

Adriaen Peeter Geraerts als voocht en Jan Geraerts als toesiendr van de kijnder van Domas Peeter Geraerts verkopen aan Bartolomeus Michielss een stuck erven.

Fol. 148r, 11-1-1565

Bartolomeus Michielss bekent jaarlijks 6 vurtelen rogs schuldig te zijn aan Adriaen Peeter Geraerts als voocht van de kijnder van Domas Peeter Geraerts

Fol. 148v, 11-1-1565

Bartolomeus Michielss staat borg met zijn steede om de jaarlijkse hoeveelheid rogs te betalen.

Fol. 148v, 22-1-1565

Jan Matijssoen inden Ham verkoopt aan Roelof Heijnricxzoen tbv de prins van Oraenge etc een perceel erven.

Fol. 149r

Hilleken Huijbrechsdr van IJpeler x Frans Claus Peeter Cocx verkoopt aan Adriaen Peeter Heijn Woutersz 1/6 van een buijnder moers.

Fol. 149r, 22-1-1565

Berbera Huijbrechsdr van IJpeler x Jan Cornelis Ceeuwen verkoopt aan Wierck Adriaensz 1/6 in een buijnder gronden.

Fol. 149v, 22-1-1565

Adriaenken Jan Clausdr x Gijsbert Adriaen Jan Jacops verkoopt aan Jacop Adriaens ca 60 roeijen moers.

Fol. 149v, 26-1-1565

Jan Corst Meusz staat borg ivm de aankoop van een stuck land van Mercelis Janss Ruijsener.

Fol. 150r, 1-1-1565 [= verm 1-2]

Pouwels Martens bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Adriaen Janss en broers en Lijnken zijn zus.

Peeter Adriaen Jan Peeters bekent Pouwels Martens dit geld te betalen.

Fol. 150v, 1-1-1565 [= verm 1-2]

Cornelis Wouter Sprangers bekent geld schuldig te zijn aan Zebrecht Jan Wijnenz tbv Heijlken Peeter Raessendr.

Fol. 150v, 1-2-1565

Lambrecht Janssoen van Oirschot als voocht vande kijnder van Wouter Janss van Oirschot verkopen aan Cornelis Aertszoen een steede metten huijse.

Cornelis verkoopt weer aan Adriaen Jacop Jan Roelofs, 1570.

Fol. 150br, 1-2-1565

Willem Merten Adriaensz verkoopt aan Merten Adriaens zijn vader 2 vurtelen rogs.

Fol. 150br, 1-2-1565

Cornelis Willemsz verkoopt aan Marij Jan Geraerts huijsvrouwe 4 vurtelen rogs.

Fol. 150bv, 5-2-1565

Adriaenken Jan Cleijsdr x Gijsbrecht Adriaen Jan Jacops en Zebrecht Seeben verkopen aan Antonis Peetersz ca dertiendalf lopensaet.

Fol. 150v, 9-2-1565

Jan Lambrecht Driessoen verkoopt aan Cornelis Willems Jacopsz een stuck moer.

Fol. 151r, 9-2-1565

Marij Willem Joes weduwe met Antonis Cornelis als voocht verkoopt aan Merten Heijnricx ca anderhalf lopensaet.

Fol. 151r, 9-2-1565

Roelof Stoffelsz verkoopt aan Jan Embrecht Horsten een steede metten huijsinge.

Roelof Jan Embrechts helpt met betalen.

Fol. 151v, 9-2-1565

Adriaen Corst Meusz als voocht en Cornelis Stevens als toesiender van de 5 kijnder van Cornelis Corst Meusz: Adriaenken, Leijsken, Willemken, Anneken en Marijken verkopen aan Marij Jan Roelofsdr x Jan Gerits een weije.

Fol. 151v, 9-2-1565

Adriaen Corsten en Cornelis Stevens als voocht en toesiender van de 5 kijnder van Cornelis Corst Meus verkopen aan Cornelis Heijnricx een steede metten huijse.

Fol. 152r, 9-2-1565

Jan Corst Meus als voocht en Cornelis Stevens als toesiender van de 5 kijnder van Cornelis Corst Meus verkopen aan verkopen aan Adriaen Corst Meusz een weije.

Fol. 152v, 9-2-1565

Cornelis Damen bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Corneliszoen.

Fol. 152v, 14-2-1565

Adriaen Jan Cornelisz verkoopt aan Adriaen Jacop Tonisz een weije.

Fol. 153r, 14-2-1565

De erfg van Jasper Wouter Gespers: Dierck, Maeijken en Dingen Jaspers kijnder maken een erfdeling.

Fol. 153v, 19-2-1565

Cornelis Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Cornelis de Hert.

Fol. 153v, 19-2-1565

Adriaen Wouters van den Rien verkoopt aan Bastiaen Willemsz van Bavel 1/3 in 3 lopensaet moers.

Fol. 154r, 1-3-1565

Jan Peeter Corten verkoopt aan Peeter Jacopsz 4 lopensaet saijlants.

Fol. 154r, 1-3-1565

Jan Peeter Corten verkoopt aan Adriaen Corst Meusz een stuck saijlants.

Fol. 154v, 1-3-1565

Joest Janssoen wonende inden Ham staat borg voor Cornelis Aerts die geld schuldig is aan de erfg van Wouter Janss van Oerschot.

Katelijn Wouter van Oerschot en Korstijn Wouter Janssdr zijn tevreden.

Fol.155r, 24-3-1565

Mateus Adriaens verkoopt aan Peeter Corst Meusz een stuck erven.

Fol. 155r, 24-3-1565

Karis Andriess verkoopt aan Jan Huijbrechsz een perceel moers.

Fol. 155v, 2-4-1565

Anneken Jansdr x Cornelis Stevensz verkoopt aan Adriaen Peeter Cornelis de Cuper 5 vurtelen rogs.

Adriaen verkoopt weer aan Stoffel Cornelisz, 27-5-1566

Fol. 155v, 2-4-1565

Peeter Corst Meusz bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Corst Meusz als voocht en Merten Heijnricx als toesiender van de kijnder van Katelijn Adriaensdr wed Peeter Corsten.

Fol. 156r, 16-4-1565

Marij Adriaen Godscalxdr x Peeter Peeter Stevensz verkoopt aan Cleijs Huijb Cleijsz tbv Gerit Cornelis Cleijszoen een “rente”. Gekomen van na overlijden Willem Jan Horsten haar grootvader.

Fol. 156v, 16-4-1565

Adriaen Jan Denisz bekent geld schuldig te zijn aan Claus Huijbrechszoen.

Fol. 156v, 16-4-1565

Peeter Aertsz Ridder en Jan Mertensz bekennen geld schuldig te zijn aan Heijnrick Aertsz van Venloon.

Fol. 157r, 27-4-1565

Aert Jan Joesz verkoopt aan Jan Peeter Stevensz de helft van een buijnder moers.

Fol. 157r, 27-4-1565

Aert Jan Joesz verkoopt aan Peeter Janss Bus de helft van een buijnder moers.

Fol. 157v, 5-5-1565

Elijsabet Jansdr x Adriaen Janss verkoopt an Dingen Jansdr haar zus 3 lopensaet weije.

Fol. 157v, 28-5-1565

Andries Peeter Geraertszoen verkoopt aan Paeschijn Geritsz een deel van een weije.

Fol. 158r, 28-5-1565

Stoffel Joeszoen verkoopt aan Heijnrick Rutgers, schout Dongen, tbv Peeterken Stoffel Joesdr 4 vurtelen rogs.

Fol. 159r, 14-4-1565

Uutspraeck tusschen Adriaen Cornelis Heijn Stevensz en Marie Jan Corstiaens weduwe zijn zuster.

Fol. 159v, 28-6-1565

Joris vander Wee, vorster Dongen, namens Adriaen Cornelis Heijnrick Stevensz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 159v, 28-6-1565

Adriaen Cornelis Heijnrick Stevensz verkoopt de in de vorige akte genoemde percelen aan Huijbrecht Tonis Joess.

Fol. 160r, 9-7-1565

Jan Peeter Scoen verkoopt aan Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, 10 lopen rogs.

Cornelis Cens Philips draagt op een half buijnder, 11-7-1565

Fol. 160v, 13-8-1565

Corstiaen Gijsbrecht Corstiaensz als voocht en Adriaen Wouter Nerijncxz als toesiender van het weeskijnt van Peeter Gijsbrecht Coorstiaens  verkopen aan Adriaen Wouter Denisz 5 lopensaet lants.

Fol. 161r, 13-8-1565

Corstiaen Gijsbrecht Corstiaensz als voocht en Adriaen Wouter Nerijncxz als toesiender van het weeskijnt van Peeter Gijsbrecht Coorstiaens  verkopen aan Thomas Adriaensz een buijnder gronden.

Fol. 161r, 20-9-1565

Jacop Adriaen Jan Jacops renunciert van gronden gemeen met Jan Matijss van Raemsdonck en dat voor de frauwe.

Fol. 161v, 20-9-1565

Merten Adriaensz de Wever? is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 161v, 28-9-1565

Pouwels Janssoen de Molener verkoopt aan Cornelis Joest Vervoertsz een stede metten huijse.

Fol. 162r, 1-10-1565

Lauwereijs Geritsz van Oesterhout is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 162r, 3-10-1565

Katelijna Jan Willemsdr x Jan Jacops Visscher (poorter Dordrecht) met Peeter Heijnricx als voocht verkoopt aan Adriaen Adriaen Geraert Hermansz een “rente”.

Fol. 162v, 6-10-1565

Frans Lauwereijsz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 162v, 2-10-1565

Cornelis Damen bekent geld schuldig te zijn aan Godert Matijss.

Fol. 163r, 2-11-1565

Peeter Corst Meus transporteert Cornelis Peeter Meuss 2 koeijen.

Fol. 163r, 12-11-1565

Gerit Janss van Sprang verkoopt aan Zeger Gerits den stadthouder tot Sgravenmoer een “rente”.

Fol. 163v, 12-11-1565

Jan Willemss en Magdalena Willemss met Joris vander Wee als voocht maken een erfdeling.

Fol. 164v, 12-11-1565

Jan Willems op Cleijn Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Magdalena Willemss zijn zus.

Fol. 165r, 5-12-1565

Peeter Adriaens en Roelof Adriaensz de Wagemaker verkopen aan Merten Adriaensz hun broer hun deel in een weije.

Jan Adriaens de Wagemaker verkoopt zijn deel ook aan Merten.

Fol. 165v, 7-12-1565

Cornelis Willem Romboutsz, Cornelis Weijmertsz en Cornelis Willem Romboutsz namens Neelken Joesdr x Joseph Antoniss, Crijnken Joesdr x M Godscalx Assencus, Cornelis Janss Cuper, Eken? Stansz voor haer selven, Cornelis Jaspersdr x Antonis Cornelis (proc Baerle Bosch) verkopen aan Jan Cornelis de Ber van Tilborch de helft van een buijnder beempden.

Tevens namens Cornelis Willemsz en Cornelis Weijmerszoen, Jan Weijmersz (onnosel), zij gaan akkoord.

Fol. 166r, 7-12-1565

Cornelis Willem Romboutsz, Cornelis Weijmertsz en Cornelis Willem Romboutsz namens Neelken Joesdr x Joseph Antoniss, Crijnken Joesdr x M Godscalx Assencus, Cornelis Janss Cuper, Eken? Stansz voor haer selven, Cornelis Jaspersdr x Antonis Cornelis (proc Baerle Bosch) staan borg voor Jan Cornelis de Ber van Tilborch.

Fol. 166v, 12-12-1565

Jan Clauss mede namens zijn halfbroer Jan Clauss, Cornelis Clauss, Adriaen Gerits x Marie Claus Geritsdr en Assencius Janss x Adriaenken Claus Geritsdr, Jan Clauss namens Antonis Jacops en Agata Jacops kijnder van zijn zus verkopen aan Jan Huijbrechszoen ca 3 lopensaet gronden.

Fol. 167r, 24-12-1565

Erfg Adriaen Cornelis Heijnricx Stevensz: Catelijn Peetersdr wed Adriaen Cornelisz met Peeter Jacops als voocht ter eenre en Cornelis en Jan Adriaenss, Jan Wijtten x Maeijken Adriaensdr, Cornelis Jan Corstiaens als voocht en Bartolomeus Peeters als toesiender van de 6 kijnder van Adriaen Cornelis en Katelijn: Peeter, Maeijken, Adriaen, Gollen, Huijbrecht en Jacop ter ander zijde. Zij maken een erfdeling.

Fol. 170r, 24-12-1565

Erfg Adriaen Cornelis Heijnricx Stevensz: Cornelis en Jan Adriaenss, Jan Wijtten x Maeijken Adriaensdr, Cornelis Jan Corstiaens als voocht en Bartolomeus Peeters als toesiender van de 6 kijnder van Adriaen Cornelis en Katelijn: Peeter, Maeijken, Adriaen, Gollen, Huijbrecht en Jacop ter ander zijde. Zij maken een erfdeling.

Fol. 174v, 10-1-1566

Jan Willem Jan Willems verkoopt aan Claus Cornelisz de goederen gekocht van Bastiaen Willemsz van Bavel.

Fol. 174v, 15-1-1566

Jan Jan Corstiaens alias Grient bekent geld schuldig te zijn aan Jan Willemsz alias Twijn.

Fol. 175r, 21-1-1566

Aert Meus Stevensz en Jan Aerden zijn zoon dragen moeren op die Domas Janss gekocht heeft tbv Tomas Janss voors.

Fol. 175r, 21-1-1566

Peeter Driessen bekent dat de 5 lopen rogs die Heijlken Daem Vermolens huijsvrouw heffende is staan naar heeren chijns.

In de kantlijn: onleesbaar

Fol. 175r, 21-1-1566

Geraert Marcus transporteert over Gijsbrecht Franssen tbv Antonis Franss zijn broers kijnder 2 vurtelen rogs.

Fol. 175v, 21-1-1566

Heijnrick Pouwels Vermolen verkoopt aan Adriaen Michielss 1/6 in 11 lopensaet moers.

Fol. 175v, 14-1-1566

Katelijn wed Heijnrick Claus Roelens met Zebrecht Jan Wijnen als voocht, Claus Heijnricxz en Cornelis Heijnricxz, Zoet Heijnricxdr, Corstijn Heijnricxdr, Adriaen Heijnricx en Maeijken Heijnricxdr met Zebrecht hun voocht verkopen aan Merten Adriaensz de Wagemaker een stuck erven.

Toegevoegd: Sijmon Goijaerden als voocht van Dingena Peeter Marten Adriaens Stap weduwe

Fol. 176r, 28-1-1566

Jan Aert Peetersz verkoopt aan Merten Adriaensz van Ghils 2 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Peeter Aerts Sgroten lost af, 3-5-1604.

Fol. 176v, 28-1-1566

Cornelis Damenz x Anneken bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Peeters Brouwer tot Breda.

Fol. 176v, lichtmis avont 1566

Pouwels Jan Heijnricxz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Wouter Wiercxz cs.

Fol. 177r, lichtmis avont 1566

Jan Peeter alias Scoen bekent geld schuldig te zijn aan Jan Cornelis Vermolen .

Fol. 177r, 2-2-1566

Jan Stoffel Gijbenzoen verkoopt aan Roelof Heijnricxz tbv Pouwels Cleijs Roelofs 2 kijnder 13 lopen rogs.

Fol. 177v, 4-2-1566

Willem Adriaen Wijnen bekent geld schuldig te zijn aan Geertruijt Peeter Heijnricxdr.

Fol. 177v, 4-2-1566

Lauwereijs Cornelis Wil Daems is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 178r, 4-2-1566

Jasper Roellofs bekent geld schuldig te zijn aan Jan Cornelis Gijsbrechsz als voocht en Matijs Jan Matijss als toesiender van de kijnder van Cornelis Cornelis Gijben.

Gijsbrecht Cornelis krijgt geld, 22-4-1582.

Fol. 178v, 4-3-1566

Cornelis Jan Joess als voocht en Matijs Lauwereijs als toesiender van de 2 kijnder van Maeijken Adriaen Peetersdr za bij Jan Willemss. Jan neemt zijn kijnder aan.

Fol. 179r, 11-2-1566

Marijken Adriaensdr x Jan Tonis verkoopt aan Cornelis Adriaen Maess als voocht van de kijnder van Peeter Adriaen Maess een “rente”.

Fol. 179r, 11-2-1566

Cornelis Damensoen verkoopt aan Mateus Cornelis Martensz tbv Peeter Rijcout Wouter Loonenz ca een half buijnder erven.

Fol. 179v, 14-2-1566

Cornelis Lemmenszoen bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Geraerts alias Berchaen.

Fol. 179v, 18-2-1566

Mateus Adriaens tranporteert over Adriaen Adriaens zijn broer een “rente”.

Fol. 180r los vel

Denijs Godscalcks verkoopt aan Jan Emmen Horsten een weije, 8-3-1555

Jan Emmen Horsten verkoopt aan Adriaen Wouter Denijs een weije, 18-2-1566

Denijs Godschalks verkoopt aan Cornelis Lemmens vijftalf lopensaet weije, 14-2-1573, en weer verkocht aan Jan Wijten, 8-2-1574.

Fol. 180r, 18-2-1566

Jan Embrecht Jan Horsten verkoopt aan Adriaen Wouter Denisz ca 1 buijnder weije.

Fol. 180r, 18-2-1566

Jasper Mateusz transporteert over Willem Peeter Stevensz een scultbrief als Jan Jan Geenen verleden heeft.

Fol. 180v, 18-2-1566

Peeter Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Jan Peeters tbv Cornelis Jan Peeters zijn broers kijnder.

Fol. 180v, 27-2-1566

Gielis van Mer namens Peeter wijlen Godscalck Volquijn Goverlijncx en Marie Godscalck Volquijn Goverlijncxdr en Godscalcke Godscalck Volquijn Goverlijncxdr verkoopt aan Peeter Lambrecht Jan Aertss een stuck moer.

Fol. 181r, 4-3-1566

Cornelis Jan Jan Lemmensz verkoopt aan Peeter Goeijaertsz ten Rijden wonende ca 21 roeijen moers.

Fol. 181v, 4-3-1566

Peeter Adriaen Timmermansz verkoopt aan Adriaen Jan Peetersz tbv zijn 3 voorkijnder 4 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Jan Willem Janss, 25-5-1595

Fol. 181v, 4-3-1566

Marie weduwe Willem Joes met Peeter Jacopsz als voocht belooft te verkopen aan Peeter Adriaen Timmermans vierdalf lopensaet beempden.

Fol. 182r los vel, 25-5-1595

Jan Willem Verleg is voldaan door Hubrecht Roeloffs

Fol. 182r, 4-3-1566

Willem Peeter Jan Jacop Heijmansz verkoopt aan Gijsbrecht Jan Gijsbrechsz 1/3 in 10 lopensaet moer.

Fol. 182r, 4-3-1566

Cornelis Aertsz verkoopt aan Lambrecht Janss van Oerschot tbv Wouter Janssen zijn broers kijnder 10 lopen rogs.

In de kantlijn: Maeijken en Eelken

Fol. 182v, 9-3-1566

Cornelis Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Jan Peetersz tbv Cornelis zijn broers kijnder.

Fol. 182v, 18-3-1566

Jan Joes Peeter Kempenerszoen bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Janss Broeder tbv Cornelis zijn broers kijnder.

Fol. 183r, 10-4-1566

Joris vander Wee, vorster Dongen, namens Willem Janss Verdussen is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 183r, 18-4-1566

Willem Janss Verdussen verkoopt aan Aert Stevensz een stuck moers.

Aert verkoopt aan Tomas Janss.

Fol. 183v, 10-4-1566

Marie Jacop Peeterdr  met Adriaen Jacopsz als voocht verkoopt aan Stoffel Cornelisz een “rente”.

Fol. 183v, 10-4-1566

Antonis Janss de Decker verkoopt aan Mateus Peetersz van Oesterwijck een stede metten huijse.

Fol. 184r, 11-4-1566

Heijnrick Adriaensz vanden Heijden en Adriaen Hubrecht Claus Peeter Lemmenszoen (beiden Oosterhout) verkopen aan Sijmon Betten en Jannen Adriaenszoen Tingieter als gasthuijsmeesters van Breda een stuck gronden.

Fol. 185r, 27-4-1566

Adriaen Adriaens Hadonck bekent geld schuldig te zijn aan Gijsbrecht Franssz als voocht vande kijnder van zijn broer Tonis en 5 lopen rogs.

Fol. 185r, 23-4-1566

Damiaen Assencius Philipsz verkoopt aan Pouwels Rijck Pouwelsz 1/9 in een half buijnder moers.

Pouwels verkoopt weer aan Jan Adriaens Wagemaker.

Fol. 185v, 29-4-1566

Jan Jacops Cop verkoopt aan Adriaen Janss, secretaris, de helft van een stuck grond zoals gekocht van de erfg van Mechtelt Jan Willems.

Fol. 185v, 29-4-1566

Jan Jacops Cop verkoopt aan Peeter Heijnricx de Wagemaker de helft van een stuck grond zoals gekocht van de erfg van Mechtelt Jan Willems.

Fol. 186r, 29-4-1566

Willem van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Marij Jan Willems huijsvrouwe.

Fol. 186r, 29-4-1566

Heijnrick Rutgers, schout Dongen,  is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 186v, 8-5-1566

De erfg van Marie Adriaen Goverts huijsvrouwe: Adriaen Govertsz, Tonis Adriaen Goverts, Cornelis Janss (x Stijnken Adriaen Goverts doorgestreept), Antonis Denisz (x Marijken Adriaen Goverts doorgestreept), Huijbrecht Adriaensz, Matijs Antonis als voocht van het weeskijnt Jan Cornelis en en het weeskijnt Lijnken Janss. Zij kopen elkaar uit.

Fol. 187r, 16-5-1566

Cornelis Willem Jacops verkoopt aan Aert Meus Molder 18 roeijen moers.

Aert verkoopt de helft aan Cornelis Vassen, 18-5-1566

Fol. 187v, 18-5-1566

Bartolomeus Michielss, Dingen Peeter Gerits x Andries Cornelis, den schout als voocht van Adriaenken Peeter Geritsdr x Frans Lauwereijsz en Paeschijn Geritsz maken een erfdeling.

Fol. 188r, 27-5-1866

Lauwereijs Heijnrick Zijmons verkoopt aan Adriaen Lauwereijs Heijnricxz een “rente”.

Fol. 188v, 27-5-1866

Adriaen Peeter de Cuper verkoopt aan Stoffel Cornelisz 2 vurtelen rogs.

Fol. 188v, 27-5-1866

Adriaen Peeter Cornelis de Cuper verkoopt aan Stoffel Cornelisz 1 vurtel rogs.

Fol. 189r, 27-5-1866

Aerdt Meuss Molder draagt op 3 delen van een moers Peeter Gijssen weeskijnt.

Fol. 189r, 27-6-1866

Heijlken Willemsdr x Peeter Lambrechs verkopen aan Anna Willemsdr een vurtel rogs.

Fol. 189v, 27-6-1866

Heijlken Willemsdr x Peeter Lambrechs verkopen aan Jacop Cornelisz 36 roeijen moers.

Fol. 189v, 27-6-1866

Jan Janss vander Weech als smit? verkoopt aan Zijmon Jacop Betten en Jan Adriaens Tingieter tbv gasthuijs van Breda een stuck erven.

Fol. 190r, 8-7-1566

Peeter Jacopsz verkoopt aan Alit Cleijs Peeter Celiendr een “rente”.

Fol. 190v, 8-7-1566

Jan Jan Geritsz verkoopt aan Peeter Peeter Stevensz een buijnder weije.

Fol. 190v, 8-7-1566

Marij Adriaen Godscalcxdr x Peeter Peeter Stevensz verkoopt aan Jan Jan Geritsz een half buijnder weije.

Fol. 191r, 23-8-1566

Peeter Corst Meuszoen verkoopt aan Peeter Adriaensz de Wagemaker een stuck erven.

Fol. 191r, 23-8-1566

Heijnrick Rutgers, schout Dongen is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 191v, 23-8-1566

Joris vander Wee, vorster Dongen,  namens Korstiaen Gijsbrechsz als voocht van Peeter Gijssen kijnt is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 191v, 23-8-1566

Wouter Toniss is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 192r, 3-9-1566

Elijsabet Zebrecht Jan Aertssensdr, Leena Zebrechtdr haar zus met Embrecht Jan Horsten hun grootvader als voocht dragen op Jacop Jan Jan Roelofsz hun deel in een weije.

Fol. 192r, 5-9-1566

Jan Adriaen Cornelisz bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Jacop Toniss.

Fol. 192v, 30-9-1566

Jan Corst Meuszoen verkoopt an Adriaen Huijbrecht Cornelisz de helft van een half buijnder.

Fol. 192v, 4-10-1566

Adriaenken Peeter Geritszdr x Frans Lauwereijs verkopen aan Paeschijn Geritsz een half buijnder erven.

Fol. 193r, 16-10-1566

Aerdt Stevensz verkoopt aan Adriaen Jan Zeebenz 22 roeijen moers.

Fol. 193r, 5-8-1568

Adriaen Jan Seeben verkoopt aan Aert Aertss de 22 roeijen moers. Aert verkoopt weer aan Jacop Adriaens.

Fol. 193v, 21-10-1566

Cornelis Jan Adriaensz Moulner geeft rekening en verantwoording mbt het weeskijn t van Aert Jan Adriaensz van Oosterhout genaamd Jan.

Fol. 194r

Heijlken Jacopsdr met Roelof Heijnricx als voocht aanvaaert het testament van haar moeijke Barbera, de vrouw vande schout. Zij krijgt oa de kleren en juwelen.

Eelce Jan Stevensdr x Jan Claus, nicht van Barbera krijgt geld.

Fol. 194v, 6-11-1566

Elijsabet Zebrecht Jan Aertssdr en Leena haar zus met Embrecht Jan Horsten hun grootvader als voocht, Jacop Zebrechsz, Peeter Mateuss, Assencius Geritsz als voocht van Dierck Geritsz weeskijnder: Jan en Magdalena, Marie Peeter Janssdr met Adriaen Jacopsz als voocht, Embrecht Jan Horsten verkopen aan Jacop Jan Jan Roelofsz de helft van een weije.

Fol. 195r, 6-11-1566

Elijsabet Zebrecht Jan Aertssdr en Leena haar zus met Embrecht Jan Horsten hun grootvader als voocht, Jacop Zebrechsz, Peeter Mateuss, Assencius Geritsz als voocht van Dierck Geritsz weeskijnder: Jan en Magdalena verkopen aan Jacop Jan Jan Roelofsz hun deel van een weije.

Fol. 195v, 6-11-1566

Marie Peeter Janss van Dongensdr  met Adriaen Jacopsz als voocht  verkoopt aan Jacop Jan Jan Roelofsz een half buijnder weije.

Fol. 195v, 13-11-1566

Willem Godertsz tot Breda verkoopt aan Stoffel Cornelisz een “rente”.

Fol. 196r, 29-11-1566

Mariken Wouter Andriesdr x Peeter Peeter Embrechsz verkoopt aan Peeter Cornelis Jan Willemsz een half buijnder.

Fol. 196v

Aert Jan Geenenzoen geeft eigenaars van aanlioggende gronden het recht om over zijn deel van de Santdijck te wegen.

Fol. 197r, 7-1-21566

Aert Jan Geertsz is tevreden met den Santdijck.

Fol. 197v, 13-12-1566

Jan Corst Meusz verkoopt aan Adriaen Jan Janss 6 lopen rogs.

Fol. 197v, 23-12-1566

Aert Willem Jacops verkoopt aan Jacop Lauwereijsz een block moers.

Fol. 198r, 23-12-1566

Adriaen Corst Meusz verkoopt aan Heijnrick Adriaen Verheijden een block moers.

Fol. 198r, 23-12-1566

Bastiaen Willemsz verkoopt aan Jan Roelofsz een huijsken.

Fol. 198v, 24-12-1566

Cornelis Corneliszoen verkoopt aan Peeter Aert Matijssen een steede zoals Cornelis eerder van Peeter verkregen heeft.

Fol. 198v, 9-1-1567

Peeter Aert Mathijss verkoopt aan Lauwereijs Heijnricxs een steede zoals verkregen van Cornelis Cornelisz.

Fol. 199r, 2-1-1567

Anna Peeter Jan Clausdr x Jan Cornelis nemen de 2 kijnder aan van Anna bij Cornelis Corst Meusz.

Fol. 199v, 9-1-1567

Thielman Wouterss is na onser bancken recht schuldig ….

In de kantlijn: Thielman verkoopt aan Geraert Joess, 20-3-1567

Fol. 199v

Cornelis Jan Geeritssoen verkoopt aan Peeter Wouters Weijmers een stede metten huijse.

Fol. 200r, 20-1-1567

Jenneken Adriaens vanden Broeck x Jan Toniss transporteert over Adriaen Wouter Denis een stuck moer aangekomen van Katelijn vanden Brock.

Fol. 200r, 20-1-1567

Adriaen Wouter Denis bekent geld schuldig te zijn aan Jan Toniss.

Fol. 200v, 23-1-1567

De erfg van Peeter Cornelis de Cuper: Marie de weduwe van Peeter met Cornelis Roelen haar zoon als voocht, Adriaen Peeters, Heijlken Peeters met Adriaen Janss, secretaris, als voocht, Anneken Peeters met dezelfde voocht, Metken Peeters, Alit Peeters x Adriaen Clauwers maken een erfeling.

Fol. 201r, 29-1-1567

Philips Janssoen verkoopt aan Anneken Cornelis Cleijsdr een vurtel rogs.

Fol. 201v, 29-1-1567

Stoffel Joes Peeters Kempener transporteert over Jan Joest Kempeners zijn broer geld en 2 vurtelen rogs.

Fol. 201v

Aert Willem Jacopsz tot Oesterhout heeft 3 mudden rogs verleden Peeter Cornelisz. Aert beloofd bredase maat te betalen aangezien hij dat niet te Oosterhout doet.

Fol. 202r, 31-1-1567

Peeter Joest Kempeners bekent geld schuldig te zijn aan Huijbrecht Cornelis Cleijss.

Fol. 202r, 27-1-1567

Jan Lemmensz verkoopt aan Heijnrick Pouwels Jan Heijnricxz als toesiender van de kijnder van Peeter den Stommen of Snijtelen onbegrepen sijns naems die steeds bij Jan Lemmens gewoond heeft.

Fol. 202v, 1-2-1567

Jan Peer Stevens verkoopt aan Gijsbrecht Franss tbv Tonis Franssen 2 kijn der 2 vurtelen rogs.

Fol. 202v, 1-2-1567

Alit Willem Joesdr met Joris vander Wee, vorster, als haar voocht en x Pouwels Martens zijn teverden dat ze hun schuld gelost hebben.

Fol. 203r, 1-2-1567

Heijnrick Heijnrick Hulshouts verkoopt aan Merten Adriaens de Wever een steede metten huijse.

Fol. 203r, 1-2-1567

Antonis Peetersz verkoopt aan Adriaen Jan Peetersz tbv zijn 3 kijnder 4 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Jan Willems Verleggen

Fol. 203v, 1-2-1567

Cornelis Peeter Celien verkoopt aan Steven Peeters tbv Marijken Peeter Stevensdr, moeder was Hilleken Aertsdr, een “rente”.

Fol. 204r, 1-2-1567

Stoffel Joes Peeters Kempener verkoopt aan Anneken Willemsdr 3 vurtelen rogs.

Fol. 204r, 1-2-1567

Jan Joes Kempener verkoopt aan Anneken Willemsdr 3 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Mr Willem Dierckz als voocht …. Marten Denijss x Neelken.

Fol. 204v, 3-2-1567

Peeter Jan Lauwereijsz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Adriaensz.

Fol. 204v, 3-2-1567

Alit Stoffel Gijbendr x Peeter Jan Adriaen Moermans verkoopt aan Cornelis Rijken de Potbacker een acker.

Toegevoegd: Gijsbert Stoffel Gijbenz en Jan Stoffel Gijbenz verklaren dat Alit op dit land bedeelt is.

Fol. 205r, 3-2-1567

Jenneken Heijnrick Jansdr x Jan Jan  Willems is voldaan door Roelof Heijnricx haar broer.

Fol. 205r, 5-2-1567

Peeter Danielsz verkoopt aan Adriaen Jacopsz 3 lopen rogs.

Fol. 205v, 5-2-1567

Anna Mertens weduwe met Joris vander Wee, vorster Dongen, als voocht neemt haar 4 kijnder bij Merten Jan Matijss aan. Cornelis Jan Lambrechs is toesiender van de kijnder en Merten Jan Matijs de voocht.

Fol. 206r, 6-2-1567

Adriaen Jan Cornelis, secretaris, bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Claus Godertszoen tbv Toenken Aert Godertsdr.

Fol. 206r, 7-2-1567

Jan Jan Geritszoen bekent geld schuldig te zijn aan Willem Peer Stevensz.

Fol. 206v, 7-2-1567

Cristoffel Jacop Peetersz verkoopt aan Peeter Cornelis van Ghils een stuck weije.

Fol. 206v, 7-2-1567

Cristoffel Jacop Peetersz draagt op een stuck weije tbv Aerdt Meuss de Molener.

Geraert Mercelisz verklaart dat Cristoffel op de weije bedeelt is.

Fol. 207r, 7-2-1567

Aerdt Embrechs, Peeter Embrechs en Merten Geraerts x Adriaenken Embrechsdr zijn voldaan door Willem Embrechts hun broer.

Fol. 207r, 11-2-1567

Willem Adriaen Wijnen bekent geld schuldig te zijn aan Geertruijt Peeter Heijnricxdr.

Fol. 207v, 11-2-1567

Antonis Denis Toen Neelenz bekent geld schuldig te zijn aan Lijnken Jan Janssensdr.

Fol. 207v, 17-2-1567

Baltasar Willemsz van Dongen verkoopt aan Adriaen Jacop Toniss een stede metten huijse.

Fol. 208r, 17-2-1567

Stijnken Adriaensdr x Jan Peeters verkoopt aan Jacop Cornelis Jan Jacopsz ca 16 roeijen moers.

Fol. 208r, 17-2-1567

Jacop Heijnrick Peeters als voocht van de kijnder van Adriaen Heijnrick Peeters zijn broer za. verkoopt aan Jacop Cornelisz voors 16 roeijen moers.

Fol. 208r, 15-2-1567

Jan Jan Corstiaens bekent geld schuldig te zijn aan Jan Willems alias Twijn.

Fol. 208v, 3-3-1567

Cornelis Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Geritsz de Backer.

Fol. 208v, 3-3-1567

Marie Peeter Janssdr van Dongen x Peeter Cornelis van Ghils verkoopt aan  Adriaen Raes Janssoen ca een buijnder weije.

Fol. 209r, 3-3-1567

Jacop Jan Jan Roelensz de Cuper en Adriaen Raes Janssoen helpen elkaar eventuele lasten te dragen.

Fol. 209r, 17-3-1567

Peeter Cornelis Aert Lambrechtsz en Adriaenken Cornelis Aert Lambrechsdr met Adriaen Jacops als voocht verkopen aan Peeter Jacop Jan Vranckenzoen 1/3 van een buijnder.

Fol. 209v, 17-3-1567

Jan Lemmen Jan Lemmens verkoopt aan Lambrecht Adriaensz een half buijnder gronden.

Fol. 209v, 17-3-1567

Peeter Corst Meuss x Neelken Philipsdr, Neelken heeft als voocht Philips Cornelis haar vader, Cornelis Godscalcx als voocht van de 2 kijnder van Peeter Godscalcx, Adriaen Corst Meuss als voocht van de kijnder van Peeter Corst Meuszzijn akkoord dat de kinderen van beide sijden aangenomen worden door Peeter en zijn vrouw.

Philips Cornelis is grootvader.

Fol. 210v, 17-3-1567

Merten Janss de Decker verkoopt aan Zijmon Janssen een half lopensaet weije.

Fol. 210v, 17-3-1567

Merten Janss de Decker verkoopt aan Jan Sijmonsoen een anderhalf lopensaet weije.

Fol. 210v, 17-3-1567

Merten Janss de Decker verkoopt aan Cornelis Stevensz 2 lopensaet weije.

Fol. 211r, 17-3-1567

Merten Janss de Decker verkoopt aan Matijs Antonisz 3 lopensaet weije.

Fol. 211r, 17-3-1567

Alit Sijmonsdr x IJeman Mertensz verkoopt aan Peeter Jan Jan Aertss een steede metten huijse.

In de kantlijn: Peeter verkoopt weer aan Corstiaen Janss, 5-8-1569

Jan Aertss staat borg voor Peeter zijn zoon.

Fol. 211v, 17-3-1567

Merten Janss de Decker verobligeert anderhalf lopensaet weije ivm verkopen aan Sijmon Janss, Jan Sijmon Janss, Cornelis Stevens en Matijs Antonis.

Fol. 212r, 26-3-1567

Jan Lemmen Jan Lemmens verkoopt aan Peeter Govaerts de Keteler een stuck erven.

Fol. 212v, 27-3-1567

Jan Peeters alias Volder bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Rob Woutersz

Fol. 212v, 3-4-1567

Willem Jan Willemsz verkoopt aan Lambrecht Adriaensz achtiendalf roeij moers.

Fol. 213r, 9-4-1567

Cornelis Jan Cornelis Ruelensz verkoopt aan Adriaen Wouter Neerijncxz 242 roeijen moers.

Fol. 213r, 9-4-1567

Adriaen Wouter Neerijncxz heeft hem selven geconstitueert ende borgen voor Cornelis Jan Cornelis Ruelensz ende dat aen Embrecht Claus Janssoen.

Fol. 213v, 9-4-1567

Cornelis Jan Cornelis Ruelensz houdt Adriaen Wouter Neerijncxz schadeloos.

Fol. 214r, 14-4-1567

Adriaen Lemmensz verkoopt aan Aerdt Jan Geenensoen 4 lopensaet gronden.

Fol. 214r, 14-4-1567

Berben Adriaen Gerits weduwe met Mr Jan Cornelis Jacopsz als voocht, Gerit Adriaensz mede als voocht van zijn 3 kijnder: Adriaenken, Dingen en Neelken, Vijver en Lauwereijs Adriaens kijnder, Jan Janss Versteegen als toesiender van de 3 kijnder verkopen aan Jan Cornelis Vermolen 4 lopensaet gronden.

Fol. 214v, 14-4-1567

Heijnrick Janssoen van Goerl verkoopt aan Cornelis Jan Lambrechs 5 lopensaet lants.

Fol. 215r, 24-4-1567

Peeter Heijnricx namens Marie Peeter Jan Swerts weduwe is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 215v, 14-4-1567

Lambrecht Geritsz de Backer verkoopt aan Gielis Wouterszoen een stede metten huijse.

Fol. 215v, 28-4-1567

Alit Stoffel Gijbbendr x Peeter Jan Moermansz verkoopt aan Anna Willemsdr sestiendalf lopen rogs.

In de kantlijn: Peeter Wouters van Riel heeft deze rentebrief afgelost aan Marten Denijss x Cornelia Dirck Willemsdr, 30-12-1595.

Fol. 216r, 28-4-1567

Lambrecht Lambrecht Maess, Lauwereijs Lambrecht Maess, Adriaen Adriaen Horsten x Berbel Lambrecht Maessdr verklaren dat Katelijn Lambrecht Maess weduwe gedeelt is op een stuck erve oft hoeijlant.

Fol. 216v, 28-4-1567

Stoffel Jacopsz verkoopt aan Peeter Roelofszoen een “rente”.

Peeter Cornelis van Ghils verklaart dat Stoffel hierop bedeelt is.

Fol. 216v, 2-5-1567

Zijmon Michielss draagt op tbv Heijnrick Heijnricxz zijn deel in een huijsken en draagt op Magdalena Pouwels Blocxdr, haar moeder was Jacop Michiels weduwe, met Mr Jan Cornelis Jacopsz als voocht.

Fol. 217r, 2-5-1567

Zijmon Michielss  en Magdalena Pouwels Blocxdr, haar moeder was Jacop Michiels,  met Mr Jan Cornelis Jacopsz als voocht verkopen aan Heijnrick Heijnricxz hun deel in een steede en desgelijcx Hilleken Michielsdr met Peeter Heijnricx als voocht.

Heijnrick verkoopt weer aan Wouter Janss Vacat.

Fol. 217r, 2-5-1567

Heijnrick Heijnricxz bekent geld schuldig te zijn aan Magdalena Pouwels Blocxdr.

Fol. 217v, 19-5-1567

Adriaen Adriaens Lichthert bekent geld schuldig te zijn aan Aert Meuss de Molener.

Fol. 217v, 16-6-1567

Aerdt Meussoen de Molener verkoopt aan Godscalck Heijnrick Jacopsz de schuldbrief uit de vorige akte.

Fol. 218r, 23-6-1567

Adam Merten Aertsz, zijn moeder was Josijna Jans van Dongen, verkoopt aan Heijnrick Rutgersz vander Vloten, schout Dongen, zijn deel van de goederen aangekomen van Cristoffel Willemsz van Dongen, zijn oom.

Fol. 218r, 7-7-1567

Gabriel Hermansz verkoopt aan Peeter Lemmen Jan Aertss 50 roeijen moers.

Fol. 218v, 21-7-1567

Matijs Aertss verkoopt aan Cornelis Adriaen Geritsz een scuere.

Fol. 218v, 27-7-1567

Geertruijt Peeter Geraert Nouts weduwe met Peeter Heijnrick Wagemakers als voocht verkoopt aan Peeter Aert Peetersz alias Ridder een stede.

In de kantlijn: Bastiaen Corn Huls is voldaan, 4-11-1652.

Fol. 219r, 27-7-1567

Peeter Aert Peetersz alias Ridder  bekent geld schuldig te zijn aan  Adriaen Jan Peetersz tbv zijn voorkijnder.

Fol. 219r, 4-8-1567

Adriaen Adriaen Jorisz verkoopt aan IJken Peeter Peeters weduwe een perceel moers.

Fol. 219r, 22-8-1567

Denis Godscalcxz verkoopt aan Adriaen Heijnrick Janss de Molenersz een half buijnder erven.

Fol. 219v, 22-8-1567

Denis Godscalcxz staat borg voor Adriaen Heijnricx.

Fol. 220r, 22-8-1567

Marie Peeter Janss Swerts weduwe met Peeter Heijnricx Wagemaker als voocht verkoopt aan Cornelis Wachmans tbv Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pauwels, Neesken en Anneken zijn kijnder bij Joncfrou Clemencia van Asseliers 4 buijnder gronden.

Jan Peeter Jan Swerts verklaart dat Marie hierop bedeelt is.

Fol. 220r, 22-8-1567

Marie Peeter Janss Swerts weduwe met Peeter Heijnricx Wagemaker als voocht gedraecht haer aan alsulcke verkoopcedulle als rustende is onder de secretaris van Sgravenmoer te weeten van de grond die Marie aan Cornelis Jan Corstiaensz verkocht heeft.

Fol. 220v, 6-9-1567

Margriet Lemmen Jan Lemmensdr x Antonis Adriaen Govertsz verkoopt aan Joris vander Wee, vorster Dongen, tbv Adriaen Jan Peeters 3 voorkijnder: Peeter, Embrecht en Katelijna een “rente”.

In de kantlijn: Jannen Willems Verleggen krijgt geld.

Fol. 220v, 6-9-1567

Margriet Lemmen Jan Lemmensdr x Antonis Adriaen Govertsz verkoopt aan aan Joris vander Wee, vorster Dongen, tbv Adriaen Jan Peeters 3 voorkijnder: Peeter, Embrecht en Katelijna een “rente”.

Fol. 221r, 18-11-1578 [?]

Cristoffel Jacop Peetersz verkoopt aan Aert Meuss de Molder een stuck erven.

Fol. 221v, 10-9-1567

Korstijn Willem Jacopsdr x Jan Gijbben neemt haar 5 kijnder bij Dierck Geritsz aan: Peeterken, Willemken, Cornelis, Gerit en Marijken. Bastiaen Willems is oom en voocht en Jan Willems is oom en toesiender.

Fol. 222r, 11-9-1567

Thomas Adriaenz heeft eertijts grond gekocht van Corstiaen Gijsbrechtsz die gekomen zijn van Adriaenken Peeter Gijbben weeskijnt. Aert Meuss de Molder houdt Thomas schadeloos.

Fol. 222v, 15-9-1567

Peeter Heijnricx namens Peeter Rijckhout Wouter Lonenz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 222v, 13-10-1567

Adriaen Corst Meusz verkoopt aan Stoffel Joestz een half buijnder saijlants.

Fol 223r, 13-10-1567

Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen, is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 223r, 30-10-1567

Steven Peetersz alias Tuiteler bekent geld schuldig te zijn aan Luijcas Willemsz van Breda.

In de kantlijn: De kijnder van Luijcas zijn voldaan, 18-10-1585.

Fol. 223v, 31-10-1567

Marijken Peeter Stevensdr x Adam Janss verkopen aan Lambrecht Raes Jan Vranckenz ca 115 roeijen moers.

Fol. 223v, 10-11-1567

Peeter Heijnricx namens Peeter Rijchout Lonenz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 224r, 24-11-1567

Jan Jan Jan Geritsz op Cleijn Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Jan Janss de Metser, scepen tot Oesterhout.

Fol. 224r, 24-11-1567

Jan Cornelis Jacopsz verkoopt aan Hilleken Peeter Aertsdr een steede metten huijse.

Fol. 224v, 24-11-1567

Zijken Jan Corstiaensdr x Jan Verhulst verkoopt aan Cornelis Jan Corstiaensz haar broer 1/10 in een steede gekomen van haar vader.

Fol. 225r, 24-11-1567

Jan Geraerts op Hadonck heeft Lijnken zijn dochter met Jan Cornelis als voocht uit gekocht.

Toegevoegd: Jan Janss de Weech als voocht en Jan Stevensz als voocht van het kijnt van Lijnken zijn voldaan door Jan Cornelis Willemsz voor de helft van de steede, int bijwesen van Jan Geraerts, 8-4-1576.

Fol. 225v, 24-11-1567

Heijlken Willemsdr x Peeter Lemmensz verkoopt aan Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen, tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia van Asseliers een halve buijnder.

Fol. 226v, 24-11-1567

Cornelis Jan Corstiaens, Jan Jan Corstiaens, Corst Willem Janss, Zijken Jan Corstiaensdr x Jan Verhulst, Cornelis Janss namens Volck Janss zijn zus haar kijnder: Anneken en Assencius verkopen aan Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen,  tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia van Asseliers ca 14 lopensaet gekomen van Marie Peeter Jans Swerts weduwe.

Fol. 227r, 25-11-1567

Matijs Wouter Sprangersz, Wouter Tijs Wouter Tijs Woutersz, Tonis Wouters als voocht van de kijnder van Matijs Wouters: Lijsken, Neelken, Jenneken, Peeterken, Jan, Tonis en Berbera verkopen aan verkopen aan Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen,  tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia van Asseliers ¼ in 3 buijnder

Fol. 227v, 11-12-1567

Claus Huijben Cleijsz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 228r, 11-12-1567

Lambrecht Adriaen Martens verkoopt aan Zijmon Joess 2 lopensaet saijlants.

Weer verkocht aan Katelijn Lemmen Maes weduwe.

Fol. 228r, 11-12-1567

Hilleken Heijnricxdr x Denis Godscalcx verkoopt aan Jan Aertss 40 roeijen moers.

Fol. 228v, 24-12-1567

Jan Peeter Jan Swerts verkoopt aan Heer Dierck Willems, pastoor Dongen, een stuck weije.

Fol. 229r, 2-1-1568

Joest Diercx, Corstiaen Joess, Jan Joess, Bartolomeus Joessen, Ierasmus Joess, Jan Joess genaamd de Jongen, Jan Joess Diercen genaamd Jantken, Cornelis Joessdr int bijwesen van Jan Janss haar oom als voocht verkopen aan Huijbrecht Heijnrick Tonisz een steede metten huijsinge waar Maeijke Joest Dircxdr haar deel in heeft.

Fol. 229r, 5-1-1568

Jan Lenaertsz Scoemaker tot Breda is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 229v, 5-1-1568

Wierck Adriaens verkoopt aan Peeter Jan Jan Lambrechsz 2 blocken moers.

Fol. 229v, 5-1-1568

Cornelis Mateus Corneliszoen gemachtigd namens zekere personen, Katelijn wijllen Dingeman Anssem Vranckensoensdr x Marten Vrients, Marie wijllen Dingeman Anssem Vranckensoensdr met Cornelis Mateus Corneliszoen Snijders als voocht verkopen aan Zijmon Heijnrick Sijmonsz, Lauwereijs Heijnrick Sijmons en Jan Adriaensz van Ghils als voocht van Cornelia Heijnrick Sijmonsdr van Ghils zijn vrouw, Willemken en Marijken Heijnrick Sijmonsdr en Jan Adriaens namens Jenneken Cornelis Willem Daemisdr zijn schoonmoeder verkopen aan Cornelis Peeter Meusz van Oesterhout hun deel van een stuck moer.

In de kantlijn: Cornelis verkoopt weer aan Lauwereijs Gerit Peetersz van Oesterhout, 6-3-1573.

Fol. 230v, 14-1-1568

Marijken Stoffel Peeter Janss van Dongendr x Ghoris Heijnricxz van Ardenne verkoopt aan Marten Adriaensz van Ghils een “rente”.

In de kantlijn: Op 9-2-1610 heeft Willem Cornelis Janss als voocht van Dingen Peeter Martens ??? deze rente afgelost.

Fol. 230v, 14-1-1568

Marijken Stoffel Peeter Janss van Dongendr x Ghoris Heijnricxz van Ardenne verkoopt aan Merten Adriaensz van Ghils een “rente”.

Fol. 231r, 14-1-1568

Marijken Stoffel Peeter Janss van Dongendr x Ghoris Heijnricxz van Ardenne verkoopt aan Merten Adriaensz van Ghils een “rente”.

Fol. 231r, 14-1-1568

Marijken Stoffel Peeter Janss van Dongendr x Ghoris Heijnricxz van Ardenne verkoopt aan Merten Adriaensz van Ghils een “rente”.

Fol. 231r, 14-1-1568

Marijken Stoffel Peeter Janss van Dongendr x Ghoris Heijnricxz van Ardenne verkoopt aan Merten Adriaensz van Ghils een “rente”.

In de kantlijn: ??? Janss x Maeijken Godert Sijmonsdr is door Dierck Peeter ??? voldaan, 6-3-1610.

Fol. 231v, 14-1-1568

Marijken Stoffel Peeter Janss van Dongendr x Ghoris Heijnricxz van Ardenne verkoopt aan Merten Adriaensz van Ghils een “rente”.

Fol. 231v, 14-1-1568

Marijken Stoffel Peeter Janss van Dongendr x Ghoris Heijnricxz van Ardenne verkoopt aan Merten Adriaensz van Ghils een “rente”.

In de kantlijn: Sijmon Goeijaerden namens Dingen Peeter Martens wed is/heeft deze rente voldaan, 22-4-1604.

Fol. 232r, 14-1-1568

Marijken Stoffel Peeter Janss van Dongendr x Ghoris Heijnricxz van Ardenne verkoopt aan Merten Adriaensz van Ghils 10 lopen rogs.

Fol. 232r, 14-1-1568

Zebrecht Sebenzoen verkoopt aan Peeter Joest Kempernersz een block moers.

Peeter verkoopt weer aan Peeter Melisz. Denis Godscalcx staat borg.

Fol. 232v, 31-1-1568

Peeter Heijnricx Wagenaar verkoopt aan Adriaen Loeij Zebrechtz 2 vurtelen rogs.

Fol. 232v, 18-1-1568

Vranck Janssoen verkoopt aan Mateus Matijssen een steede metten huijsinge.

Fol. 233r

Mateus Matijssen bekent geld schuldig te zijn aan Vranck Janssoen zijn sweer.

In de kantlijn: Jenneken Vranck Janssdr is voldaan van haar 1/5 deel.

In de kantlijn: onleesbaar

Fol. 233v, 19-1-1568

Peeter Corst Meuss bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Vassen.

Fol. 233v, 19-1-1568

Cornelis Stevensz verkoopt aan Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen, tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia van Asseliers sestalf lopensaet gronden.

Fol. 234r, 19-1-1568

Berbel Adriaen Gerits weduwe met Jan Cornelis Jacops als voocht, Gerit Adriaens mede als voocht van Adriaen, Cornelis en Dijngenken zijn broers en zussen, Lauwereijs Adriaens, Vijver Adriaens Geritskijnder verkopen aan Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen, tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia van Asseliers 4 lopensaet.

Fol. 234v, 24-1-1568

Anna Jan Jan Willmeremans weduwe met Adriaen Jacops als voocht, Dingen Jansdr x Michiel Lauwereijs, Marijken Jansdr met de schout als voocht, Willem Janss, Jan Adriaen Janss, Willem als voocht en Cornelis Jan Peeters als toesiender van Bastiaenken Adriaen Janssdr, Jan Janss als voocht van Cornelis zijn broers kijnder: Jan en Jenneken met Willem Janss als toesiender verkopen aan Peeter Cornelis Aert Lemmens een steede metten huijse.

Fol. 235r, 24-1-1568

Anna Jan Jan Willmeremans weduwe met Adriaen Jacops als voocht, Dingen Jansdr x Michiel Lauwereijs, Marijken Jansdr met de schout als voocht, Willem Janss, Jan Adriaen Janss, Willem als voocht en Cornelis Jan Peeters als toesiender van Bastiaenken Adriaen Janssdr, Jan Janss als voocht van Cornelis zijn broers kijnder: Jan en Jenneken met Willem Janss als toesiender verkopen aan Cornelis Meuss een weije.

Fol. 235r, 24-1-1568

Cornelis Meuss bekent geld schuldig te zijn aan Anna Jan Jan Willneremans weduwe

Fol. 235v, 28-1-1568

Jan Rijck Jan Geritsz en Cornelis Rijken zijn broer verkopen aan Anna Willemsdr 4 vurtelen rogs.

Anneken Rijk Jan Geritsdr x Bastiaen Sijmons en Jan Aert Jan Geenen verklaren dat Jan en Cornelis op die 4 vurtelen bedeeld zijn.

Fol. 235v, 31-1-1568

Claus Cornelisz de Hoevener verkoopt aan Claus Roelof Clausz een stuck erven.

Fol. 236r, 31-1-1568

De kijnder van wijlen Sijmon Toen Neelen, zie akte van 22-3-1561, verkopen aan Marie Jan Geraert Hermans huijsvrouwe een weije.

Fol. 236r, 31-1-1568

Jan Claus Janss verkoopt aan Adriaen Jan Janssoen 2 lopen rogs.

Fol. 236v, 2-2-1568

Peeter Joest Kempener bekent geld schuldig te zijn aan Jan Willems alias Grippeler te Venloon.

Fol. 237r, 5-2-1568

Cornelis Heijnricxz verkoopt aan Jan Janss Verstegen 2 vurtelen rogs.

In de kantlijn: ???

Fol. 237r, 5-2-1568

Jan Corst Meusz verkoopt aan Jan Peetersz van Cappel 2 lopensaet lants.

Fol. 237v, 5-2-1568

Geertruijt Huijbrechsdr x Willem Janss bekent geld schuldig te zijn aan Mechtelt Adriaen Hermansdr.

Fol. 237v, 5-2-1568

Marie Jan Cornelisdr x Jan Geritsz verkoopt aan Cornelis Toniss 10 lopensaet weijen.

Fol. 237v, 5-2-1568

Katelijn Peeter Jan Lemmensdr x Matijs Toniss draagt op Joest Reijnen een stuck erven.

Fol. 238r, 5-2-1568

Jan Heijnricxz verkoopt aan Peeter Cornelis Jan Willems ca een half buijnder.

Fol. 238r, 5-2-1568

Peeter Lemmen Jan Aertss verkoopt aan Embrecht Claus Janssoen 123 roeijen moers.

Fol. 238v, 5-2-1568

Jan Aert Janssoen verkoopt aan Jacop Sijmonsz 6 lopensaet moers.

Fol. 238v, 5-2-1568

Jacop Jan Woutersz verkoopt aan Adriaen Wouter Maeszoen zijn deel in een steede metten huijsinge.

Fol. 239r, 5-2-1568

Jan Jan Wouter Maeszoen verkoopt aan Peeter Wouter Maesz en Willemken Willemszoen, waar Golleken Wouters moeder van was, zijn deel in een steede metten huijsinge.

Fol. 239v, 5-2-1568

De erfg van Lambrecht Aert Lambrechtsz maken een erfdeling.

Geertruijt Lambrechs weduwe met Willem Janss haar man en de kijnder.

Peeter Jacop Vranckenz als voocht en Jan Cornelis Willemsz als toesiender van de kijnder: Peeter Lemmens, Cornelis Lemmens, Korstaen Lemmens, Dijngen Lemmens met Peeter Jacops als voocht en de onmondige kijnder: Anneken, Huijbrechtken, Aert en Adriaen.

Fol. 240v, 6-10-1568

Willem van Haestrecht en Jan zijn broer verkopen aan Jan Jan Aertss 90 roeijen moers.

Fol. 241r, 18-2-1568

Cornelis Bartolomeus Heijnricx d’Oude verkoopt aan Bastiaen Willemsz Twijn  een buijnder gronden.

Fol. 241r , 19-2-1568

Peeter Janss Bus verkoopt aan Joestken Thomas Jan Mertensdr een “rente”.

In de kantlijn: Adriaen Adriaen neerings, 1-6-603

Fol. 241v, 12-2-1568

Heijnrick Adriaen Geritsz Verheijden en Adriaen Huijbrechsz  gunnen 12½ voet gronden aan het gasthuijs van Breda. Int bijwesen van Cornelis Wachmans, Cornelis ???, Heer Peeter Damiss, Zijmon Jacop Betten, Jan Adriaensz en Jan Cornelis Roeversz?

Fol 241v, 16-2-1568

Cornelis Jan Geraertsz bekent geld schuldig te zijn aan Jan Cornelis de Ber.

Fol. 242r, 16-2-1568

Marie Adam Jorisdr x Adriaen Aertss verkoopt aan Huijbrecht Jan Jan Gortsz een steede metten huijse.

Fol. 242r, 16-2-1568

Jacop Meuss Blocmaker verkoopt aan Jan Willemsz de Blocmaker een steede metten huijse.

Fol. 242v, 16-2-1568

Zijmon Joest verkoopt aan Godert Sijmons zijn zoon een steede metten huijsinge.

Fol. 242v, 21-2-1568

Heijlken Willemsdr x Peeter Lemmen Jan Aertss verkoopt aan Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen,  tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia van Asselijers 20 lopensaet gronden.

Fol. 243r, 1-3-1568

Marie Adriaen Aert Lemmensdr met Peeter Adriaens, Mr Jan Cornelis als voocht van haar 3 kijnder bij Jochom Cornelisz met Peeter als toesiender verkopen aan Jan Stoffel Cornelisz een steede metten huijse.

In de kantlijn: Jan verkoopt weer aan Lenaert Stoffelsz zijn broer, 12-12-1575.

Fol. 243v, 1-3-1568

Jan Peeter Stevens verkoopt aan Peeter Jan Lemmen Sijmons een stuck grond.

Fol. 243v, 1-3-1568

Cornelis Lemmensz verkoopt aan Jan Cleijs Janss een stuck erven.

Fol. 243v, 1-3-1568

Cornelis Aertsz vanden Brant als voocht en Steven Peeters als vader en toesiender van Maeijken Steven Peetersdr zijn dochter bij Hilleken Aertsdr verkopen aan Peeter Meus Peetersz haar deel in een steede metden huijse haar aanbestorven van Jan Aert vanden Brant haar oom.

Fol. 244r, 1-3-1568

Peeter Meus Peetersz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Aertsz vanden Brant als voocht Maeijken Steven Peetersdr waar Hilleken Aertsdr moeder van was.

Fol. 244r, 1-3-1568

Cornelis Peeter Adriaens verkoopt aan Cornelis Adriaen Maess als voocht van Marijken Peeter Adriaen Maess weeskijnt een “rente”.

In de kantlijn: Adriaen Peeter Maes, Cornelis Peeter Maes, Hubrecht Lichtebers als voocht en Adriaen Peeter Maes als toesiender van Jenneken Peter Maess, 12-2-1592.

Fol. 244v, 1-3-1568

Cornelis Adriaen Maess als voocht van Peeter Adriaen Maess weeskijnt: Cornelis waar Marie Cornelis Martens moeder van was verkoopt aan Willem Willemsz een stuck erven.

Fol. 245r, 1-3-1568

Peeter Aert Peeters verkoopt aan Peeter Cornelisz van Ghils de helft van een stuck erven.

Fol. 245r, 1-3-1568

Peeter Aert Peeters verkoopt aan Gerit Huijbrechsz de helft van een stuck erven.

Fol. 245v, 1-3-1568

Cornelis Lemmensz verkoopt aan Cornelia Dieck Willemsdr een steede metten huijsinge.

Fol. 245v, 10-3-1568

Huijbrecht Jan Neel Nijsz verkoopt aan Bastiaen Willemsz ca een half buijnder gronden.

Fol. 246r, 9-4-1568

Wijtman Willemszsoone koopt van Cornelis Montens, scepen Breda en Jan Cornelis Roverssoone als kerkmeesters, Sijmon Jacop Bettensoone en Jan Adriaenssoen Tingieter als gasthuijsmeesters 63 roeijen moers.

Fol. 246v, 9-4-1568

Jacop Jan Roelofs tot Dongen koopt van Cornelis Montens, scepen Breda en Jan Cornelis Roverssoone als kerkmeesters, Sijmon Jacop Bettensoone en Jan Adriaenssoen Tingieter als gasthuijsmeesters 170 roeijen moers.

Fol. 247r, 9-4-1568

Aert Jacop Bommelaer tot Sgravenmoer koopt van Cornelis Montens, scepen Breda en Jan Cornelis Roverssoone als kerkmeesters, Sijmon Jacop Bettensoone en Jan Adriaenssoen Tingieter als gasthuijsmeesters 186 roeijen moers.

Fol. 247v, 9-4-1568

Cornelis Lambrechs koopt van Cornelis Montens, scepen Breda en Jan Cornelis Roverssoone als kerkmeesters, Sijmon Jacop Bettensoone en Jan Adriaenssoen Tingieter als gasthuijsmeesters 200 roeijen moers.

Jasper Roelofs staat borg.

Fol. 248r, 9-4-1568

Claus Adriaens koopt van Cornelis Montens, scepen Breda en Jan Cornelis Roverssoone als kerkmeesters, Sijmon Jacop Bettensoone en Jan Adriaenssoen Tingieter als gasthuijsmeesters een half buijnder moers.

Fol. 248r, 9-4-1568

Boudewijn Denis Jan Noutensoen koopt van Cornelis Montens, scepen Breda en Jan Cornelis Roverssoone als kerkmeesters, Sijmon Jacop Bettensoone en Jan Adriaenssoen Tingieter als gasthuijsmeesters een half buijnder moers.

Fol. 249r, 9-4-1568

Hubrecht Janssen alias Munster tot Sgravenmoer koopt van Cornelis Montens, scepen Breda en Jan Cornelis Roverssoone als kerkmeesters, Sijmon Jacop Bettensoone en Jan Adriaenssoen Tingieter als gasthuijsmeesters eenn half buijnder moers.

Toegevoegd: Joris [Denis] van der Wee, scoutent tot Dongen bekent voldaan te zijn door  Huijbrecht Janssen Muijster 13-10-1586.

Fol. 250r los vel

Gerit Prineen?, collecteur Dongen, verantwoordt van 1691 t/m 1695 mbt Jan Peeters van Spreuwen en Janneken Janss van Spreuwen.

In de kantlijn: ???, 5-2-1699

Fol. 250r, 10-3-1568

Pouwels Janssoen den Jongen transporteert over Elijsabet Cornelis zijn zus een schuldbrief tlv Geraert Joess.

Fol. 250r, 10-3-1568

Geraert Joes Geraertsz, Joest Jan Assencius Philips, oud ca 16 jaar, met Philips Assencius als voocht en Geraert Joest als toesiender, Anna en Margareta, zussen en kijnder van wijlen Lambrecht Jan Aertssen met Joris vander Wee als voocht verkopen aan Lenaert Jan van Boeschot een stuck grond.

Fol. 250v, 10-3-1568

Cornelis Willemsz en Anneken Willemsdr x Gielis Philipszoen, Jan Cornelis als voocht  van Cornelis Willemsz voors verkopen aan Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen,  tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia van Asseliers 6 lopensaet.

Fol. 250v, 11-3-1568

Peeter Jan Lemmens verkoopt aan Jan Janss van Bavel ca 50 roeijen moers.

Fol. 251r, 10-3-1568

Heijnrick Jan Deniszoen verkoopt aan Jacop Jan Jan Lemmensz ca 44 roeijen moers.

Fol. 251r, 15-3-1568

Stoffel Jacopsz en Geraert Mercelisz verkopen aan Merten Adriaensz 4 vurtelen rogs.

Fol. 251r, 26-3-1568

Heijnrick Peetersz mede als voocht van Geertruijt Peeters Heijnricx verkopen aan Peeter Joest Kempener 20 roeijen moers.

Peeter verkoopt weer aan Lauwereijs Cornelis.

Fol. 251v, 29-3-1568

Keris Driess verkoopt aan Lauwereijs Cornelisz 2/3 van een buijnder.

Fol. 251v, 29-3-1568

Pouwels Jan Peetersz en Jan Cornelis Gerit Melisz namens de erfg van Margriet Michiel vanden Puts weduwe verkopen aan Joest Peeter Gijbben van Loon een “rente”.

In de kantlijn: 12-10-1618 ???

Fol. 252r, 15-4-1568

Anneken Wouter Tielendr x Jan Zeben en Margrietken Cornelis Willemsdr x Godert Philipsz verkopen aan  Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen,  tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia van Asseliers stucken grond.

Fol. 252v, 23-4-1568

Willem van Daelhem genaamd van Dongen, Baltasar Willemsz, Willem Willemsz, Anneken Willemsdr met Peeter Heijnricx als voocht, Heijlken Willemsdr van Dongen met Baltasar als voocht verkopen aan Cornelis Lambrechsz een steede metten huijsinge.

Fol. 253r

Copie coopcedulle van Jan Willems Twijn geschreven door Merten Gerits.

Cornelis Lemmens heeft een steede gekocht van Willem van Dongen. Daarna een lijst met afspraken.

Int bijwesen van Jan Willems Twijn den Wert, matijs Tonissen, Aelbert Roelofsoen en Roelof Heijnrcxzoen.

Fol. 254v, 27-4-1568

Adries Peeter Gerits mede als voocht en Cornelis Peeter Cielen als toesiender vande weeskijnder van Andries Peeter Gerits waar Anneken Peterdr moeder van was: Elijsabet Dries Peetersdr, Peeter Driess, Bernaert Driess, Claus Driesz en Beatris Driesdr verkopen aan Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen,  tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia van Asseliers een half buijnder gronden.

Fol. 255r, 26-4-1568

Gomar de lae Rueijl namens Jocvrouwe Adriana van Lier, begijn te Breda, met Jaijme Cornelisz van Ceters als voocht mede namens broers en zussen als erfg Joncvrouwe Anna van Eijndener wed Andries de Lier hun moeder en namens Adam van Zelle en Joncvrouwe Geertruijde van Selle, neef en n icht, waar Joncvrouwe Katerijn Scoijte moeder van was.

Zij machtigen Gomaren de lae Rue om Meerten Janss de Decker een perceel gronden te vesten.

Fol. 255v, 26-4-1568

Embrecht Cleijs Jansssoen is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 256r, 26-4-1568

Cornelis Damen tot Oesterhout verkoopt aan Lambrecht Adriaenszoen 1/3 in een half buijnder.

Fol. 256r, 26-4-1568

Gerit Huijbrechs de Wagemaker verkoopt aan Cornelis Jan Geraertsz ca 3 lopensaet saijlants.

Fol. 256v, 26-4-1568

Cornelis Jan Geraertsz verkoopt aan Jan Joest Diercxz 4 lopensaet saijlants.

Fol. 256v, 26-4-1568

Cornelis Jan Geraertsz verkoopt aan Cornelis Cornelis Geritszoen een steede metten huijse.

Fol. 257r, 28-4-1568

Golleken Assencius Philipsdr x Gerit Vrancken en Alit Philipsdr  x Peeter Herisz verkopen aan Godert Philipsz elk 1/9 van een half buijnder.

Fol. 257v, 10-3-1568

Marij Jan Jan Lambrechsdr x Jan Roelofsz verkoopt aan Merten Adriaensz een vurtel rogs.

In de kantlijn: Jan Cornelis Aerts krijgt geld van Jan Emmen, 26-12-1579

Fol. 257v, 10-5-1568

Stoffel Jacopsz en Gerit Mercelisz namens Marie Jacopsdr zijn vrouw verkopen aan Aert Jacops Bommeler 264 roeijen moers aangekomen van Peeter Janss van Dongen za hun grootvader.

Fol. 258v, 10-5-1568

Aert Jacopsz Bommeler verkoopt aan Cornelis Lambrechsz de helft van 264 roeijen moers.

Fol. 258v, 10-5-1568

Cornelis heeft begeert aan zijn moeder Marie dat zij borg zou worden.

Fol. 259r, 10-5-1568

Peeter Heijnricx de Wagemaker namens Lambrecht Gerits de Backer za is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 259r, 10-5-1568

Peeter Jacop Peeterss vanwege Stoffel Gielisz, vorster tot Rosendael,  verkoopt aan Engel Lambrecht Gerits weduwe een huijs.

Fol. 259v, 10-5-1568

Engel Lambrecht Gerits weduwe met Peeter Peeter Jacopsz als voocht verkoopt aan Jan Joest Diercxz eeen stede metten huijse.

Fol. 259v, 23-5-1568

Claus Cornelisz de Hoevener verkoopt aan Adriaen Peeter Maeszoen een stede metten huijse.

Adriaen verkoopt weer aan Claus Cornelis, 30-1-1570.

Fol. 260r, 10-7-1568

Willem Cornelis Ruesen verkoopt aan Anna Willemsdr 2 vurtelen rogs.

Fol. 260r, 19-7-1568

Jan Cornelis den Coster tot Dongen is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 260v, 19-7-1568

Jan Joes Peetersz verkoopt aan Stoffel Joes Peetersz zijn broer ca 53 roeijen moers gekomen van zijn vader.

Stoffel verkoopt weer aan Cornelis Lemmens.

Fol. 261r, 13-8-1568

Cens Cornelis Jacopsdr van Raemsdonck met Adriaen Jacops als voocht verkoopt aan Cornelis Jan Corstiaens 1/10 deel in de helft van een steede metten huijsinge.

Fol. 261v, 13-8-1568

Cens Cornelis Jacopsdr van Raemsdonck met Adriaen Jacops als voocht transporteert over Wouter Janss Heijs tot Sinte Geertruijden Berge al haar penningen mbt haar deel van de steede.

Fol. 262r, 4-9-1568

Jan Peeters alias Volder verkoopt aan Stoffel Cornelis Lakenbereijder een vurtel rogs.

In de kantlijn: Jan ?ops Dierck als ??? hebbende en van Adrijaen ??? zijn zwager, 20-5-1604.

Fol. 262v, 5-9-1568

Peeter Janss van Beeck bekent geld schuldig te zijn aan Jan Adriaen Diercxz zijn vader.

Fol. 263r, 29-10-1568

Embrecht Jan Horstenz staat borg voor Jacop Janss de Cuper.

Fol. 263v, 3-11-1568

Anneken Wouter Kelendr x Jan Seben, Margrietken Cornelis Willemsdr x Godert Philips verkopen aan Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen,  tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia van Asseliers stucken grond.

Fol. 264r, 3-11-1568

Jochem Clauss verkoopt aan Stoffel Joess een steede metten huijse.

In de kantlijn: Stoffel verkoopt weer aan Peeter Heijnricx Wagemaker, 31-12-1569 en Peeter verkoopt weer aan Stoffel, 23-5-1569 [?]

Fol. 264r, 8-11-1568

Marijken Aertsdr x Jan Toniss de Meijer verkoopt aan Lambrecht Adriaensz 2 vurtelen rogs.

Fol. 264v, 22-11-1568

Merten Adriaensz, Jan Peeter Adriaens, Adriaenken Jansdr x Jan Clauss, Willem Mertensz als voocht en Jan Peeter Adriaens als toesiender van de 2 kijnder van Adriaen Mertensz waar Willemken Peeter Adriaensdr moeder van was: Peeter en Neelken verkopen aan Cornelis Meuss een steede metten huijse.

Fol. 265r, 22-11-1568

Merten Adriaensz, Jan Peeter Adriaens, Adriaenken Jansdr x Jan Clauss, verkopen aan

Willem Mertensz tbv de 2 kijnder van Adriaen Mertensz waar Willemken Peeter Adriaensdr moeder van was 2 vurtelen rogs, met toestemming van Jan Peeter Adriaens als toesiender.

In de kantlijn: Willem verkoopt weer aan Cornelis Lambrecht Heijnricxz, 20-12-1569.

Fol. 265r, 7-1-1569

Peeter Heijnricx de Wagemaker verkoopt aan Tonis Janss de Decker een steede.

Fol. 265v, 7-1-1569

Tonis Janss de Decker bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Heijnricx de Wagemaker.

Fol. 265v, 22-11-1568

Adriaen Peeter Adriaen Maesz verkoopt aan Pouwels Martensz een “rente”.

Fol. 266r, 6-12-1568

Heijnrick Heijnricx, Willem Heijnricx Hulsz als voocht en Mr Jan Cornelis Jacopsz als toesiender van de 3 kijnder van Adriaenken Michielsdr: Adriaenken, Michielken en Willemken bij Heijnrick Heijnricx verkopen aan Wouter Janss een steede metten huijse.

Heuijnrick Heijnrick Huls neemt zijn kijnder aan.

Fol. 266v, 9-12-1568

Jan Peeter Stevens verkoopt aan Cornelis Lemmens een weije.

Fol. 266v, 13-12-1568

Cornelis Meuss verkoopt aan Merten Adriaensz een “rente”.

Fol. 267r, 31-12-1568

Matijs Peeterszoen van Ghils is na onser bancken recht schuldig …

Fol. 267v, 31-12-1568

Lauwereijs Heijnricxz verkoopt aan Steven Goris Janss een steede metten huijse.

Fol. 267v, 5-1-1569

Peeter Andries Comen Geritsz  verkoopt aan Stoffel Joes Cornelissoen een stuck erven.

Fol. 268r, 5-1-1569

Stoffel Joes Cornelisz verkoopt aan Cornelis Adriaen Jacopsz ca 22 roeijen erven.

Fol. 268v, 7-1-1569

Bastiaen Willemsz Twijn verkoopt aan Matijs Peetersz van Ghils als Heijlich Geestmeester te Dongen een “rente”.

Fol. 268v, 7-1-1569

Op de steede van Tonis Janss de Decker die hij gekocht heeft van Peeter Heijnricx de Wagemaker rust nog een schuld waarvoor Stoffel Peeters Lichter als sweer van Tonis borg staat.

Fol. 269r, 17-1-1569

Jan Peeters Corten verkoopt aan Peeter Adriaens de Wagemaker een steede metten huijse.

Fol. 270r, 17-1-1569

Peeter Adriaens de Wagemaker belooft de schout van Dongen schadeloos te houden van de rente die op de steede staat die Peeter van Jan Peeters Corten gekocht heeft.

Fol. 270r, 17-1-1569

Jacop Lauwereijsz verkoopt aan Aert Meussen Molder was ca 15 lopensaet gronden.

Fol. 270v, 201-1569

Adriaen Peeter Cornelis Cuper, Cornelis Rijck Adriaensz, Adriaenken Rijck Adriaensdr x Wilboert Sijmons, Marijken Jan Willemsz met Cornelis Rijck Adriaens als voocht, Cornelis Adriaensz en Cornelis Jan Jan Lemmens verkopen aan Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen,  tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia van Asseliers hun deel in 5 buijnder grond.

In de kantlijn: en Jan Peeter Stevenszoen [niet duidelijk waar dit geplaatst dient te worden]

Toegevoegd: Adriaen Adriaen Corten renunciert van deze koop.

Fol. 271r, 27-2-1569

Jan Jan Corstiaens, Cornelis Jan Corstiaensz, Lucia Jan Corstiaensdr x Jan Janss Verhuls, Anneken Cornelisdr x Wouter Janss Heijs en Cens Cornelisdr met Adriaen Jacops als voocht verkopen aan Peeter Goeijaertsz een steede metten huijsinge.

Fol. 271v, 27-2-1569

Gijsbrecht Franss, Cornelis Franss, Cornelia Fransdr met Frans Janss haar vader als voocht, Gijsbrecht Franss als voocht van Antonis Franss kijnder: Frans en Cornelia waar Marij Cornelisdr moeder van was met Adriaen Adriaen Hadonck als toesiender, Anneken Franssdr x Jan Willems en Marijken Vranck Fransdr x Adriaen Adriaens verkopen aan Mateus Matijssen  hun deel inde helft van een steede metten huijsinge.

Fol. 271v, 27-2-1569

Gijsbrecht Franss, Cornelis Franssen, Cornelia Fransdr met Vranck Janss haar vader als voocht, Anneken Franssdr x Jan Willems, Gijsbrecht Franss als voocht en Adriaen Adriaen Hadonck als toesiender van Tonis Franss kijnder: Frans en Neelken verkopen aan Mateus Matijssen hun deel in een acker.

Fol. 272r

Marijken Heijnricxdr x Zeger Geritsz Conijnck tot Sgravenmoer en Philips Cornelis Bollekensz en Cornelis Bartolomeus Heijnricx [akte niet afgemaakt, geheel fout]

Fol. 272r, 29?-1-1569

Marijken Heijnricxdr x Zeger Geritszoen en Jenneken Heijnricx x Philips Cornelis Bollekensz en IJken Heijnricxdr x Cornelis Bartolomeus d’Oude verkopen aan Peeter Joest Kempener 98 roeijen moers.

Fol. 272v, 29-1-1569

Peeter Joest Kempener verkoopt aan Joest Matijs Vermolenz een block moers.

Fol. 272v, 2-2-1569

Peeter Joest Kempener bekent geld schuldig te zijn aan Zeger Geritsz Conijnck tot Sgravenmoer.

Fol 273r, 29-1-1569

Tomas Adriaen Godscalcxz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Bartolomeus Donder.

Fol. 273r, 29-1-1569

Anneken Cornelisdr x Wouter Janss Heijs verkoopt aan Cornelis Jan Corstiaensz haar oom haar deel van de goederen aangekomen van Marie Jan Corstiaensdr haar moeijken.

Fol. 273v, 29-1-1569

Peeter Joest Kempener transporteert over Joest Jan Joessoen een “rente”.

Fol. 273v, 31-1-1569

Dingen Embrecht Jan Horstendr x Adriaen Peeter Heijn Wouters verkoopt aan Peeter Cornelis van Ghils het 1/6 deel van een weije.

Fol. 274r, 31-1-1569

Peeter Joest Kempener bekent geld schuldig te zijn aan Zeger Geritsz Conijnck tot Sgravenmoer.

Fol 274r, 31-1-1569

Jan Jan Geritsz verkoopt aan Lauwereijs Gijb Peeter Willemsz een stuck weije.

Fol. 274v, 31-1-1569

Jan Janssoen verkoopt aan Peeter Adriaen Timmermansz een stuck erven.

Fol. 274v, 31-1-1569

Jan Tijs Jan Matijss verkoopt aan Peeter Cornelisz van Ghils een weije.

Fol. 275r, 31-1-1569

Claus Janss de Molener verkoopt aan Jacop Jan Roelofsz een weije.

Fol. 275r, 31-1-1569

Jan Korst Meusz verkoopt aan Roeloff Diercx een weije.

Fol. 275v, 31-1-1569

Jan Corst Meusz verobligeert een steede ivm de aankoop van een weije door Roeloff Diercx

Fol. 275v, 31-1-1569

Adriaen Corst Meusz staat borg indien de weije gemolesteert zou worden.

Jan Corst houdt Adriaen weer schadeloos.

Fol. 276r

Peeter Adriaen Timmermans belooft Jan Corst Meusz te voldoen boven het geen Roelof Diercx heeft.

Fol. 276r, 31-1-1569

Frans Clauss verkoopt aan Cornelis Lambrechsz een stuck grond.

Fol. 276v, 2-2-21569

Roelof Dircx te Sgravenmoer bekent geld schuldig te zijn aan Willem Corneliss tbv de Heer van Loon ivm de aankoop van een weije.

Fol. 277r, 4-2-1569

Korst Jan Peeters verkoopt aan Willem van Dongen x Marij 3 vurtelen rogs.

Fol. 277v

Jan Cleijs Peeter Celien verkoopt aan Adriaen Stevensz een “rente”. [akte vermoedelijk niet afgemaakt]

Fol. 277v, 4-2-1569

Peeter Janss wonende aanden Heuvel staat borg voor Joest Dircx ivn de aankop van een stuck erven dat Joest van Peeter gekocht heeft.

Fol. 278r

Hendrick vander Vloeten, schout Dongen, maakt mits desen Dinghen Maertensdr die zijn “jonckwijff” is geweest 3 mudden rogs.

Fol. 280r, 5-2-1569

Adriaen Peeter Adriaen Maess verkoopt aan Lambrecht Adriaensz een “rente”.

Fol. 280v, 5-2-1569

Adriaen Wouter Denisz bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Korst Meusz tbv Peeter Adriaen Peeters weeskijnt.

Fol. 280v, 8-2-1569

Cornelis Lambrechs staat borg voor Merten Denisz .

Fol. 281r, 28-2-1569

Joest Sijmon Joeszoen, Jacop Sijmons, Jan Sijmon Joest, Godert Sijmonsz en Marijken Sijmonsdr x Tonis Vrancken verkopen aan Dingeman Jan Lambrechsz een steede metten huijsinge.

Fol. 281r, 14-2-1569

Cornelis Wouter Sprangers verkoopt aan Margriet Roelof Janssdr een steede metten huijse.

In de kantlijn: Margriet verkoopt weer aan Roelof Adriaens Wagemaker, 26-1-1573.

Fol. 281v, 14-2-1569

Thomas Adriaen Godscalcx verkoopt aan Anneken Peeter Janssdr van Dongen een “rente”.

In de kantlijn: Thomas Adriaens en Anna Cornelis Lathouwers lossen af, 15-6-1589

Fol. 281v, 16-2-1569

Thomas Janss verkoopt aan Cornelis Jan Joess ca 43 roeijen moers.

Fol. 281br, 21-2-1569

Hans Heijnrick van Guijlick verkoopt aan Merten Heijnricx Verlocht de helft van 100 roeijen moers.

Fol. 281br, 21-2-1569

Jacop Jan Roelofss verkoopt aan Roelof Heijnricxz 2 buijnder gronden.

Fol. 281bv, 21-2-1569

Cornelis Janss Haenberch verkoopt aan Jacop Jan Roelofsz een half buijnder gronden.

Fol. 281bv, 21-2-1569

Hans Heijnrick van Guijlick verkoopt aan Lambrecht Janss van Oerschot een half roeeij gronden.

Fol. 281bv, 23-2-1569

Mateus Matijss verkoopt aan Gijsbrecht Franssz 5 lopen rogs.

Fol. 282r, 23-2-1569

Mateus Matijss verkoopt aan Gijsbrecht Franss tbv Antonis Franss zijn broers 2 kijnder: Frans en Neeleken derdalf vurtelen rogs.

Fol. 282v, 28-1-1569

Joest Sijmons, Jacop Sijmons, Jan Sijmons, Marijken Sijmon Joestdr x Tonis Vrancken verkopen aan Godert Sijmonsz hun broer 6 lopensaet saijlants.

Fol. 282v, 28-1-1569

Peeter Goeijaertsz verkoopt aan Adriaen Jan Horsten een “rente”.

Fol. 283v, 28-1-1569

Adriaen Peeter Maesz verkoopt aan Willem Willemsz een stuck lants.

Fol. 283v, 14-3-1569

Jan Lambrechs de Hoevener bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Pouwels Jan Heijnricx als toesiender tbv Peeter den St??? 6 vurtelen rogs.

Fol.284r, 14-3-1569

Aert Embrechsz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Wachmans.

Fol. 284r, 14-3-1569

Corijn Herman Woutersz verkoopt aan Cornelis Jan Corstiaens ca 74 roeijen moers.

Fol. 284v, 24-3-1569

Adriaenken Wouter Maesdr x Bastiaen Philips verkoopt aan Adriaen Wouter Maesz haar broer haar deel van een steede metten huijsinge.

Fol. 284v, 24-3-1569

Adriaenken Wouter Maesdr x Bastiaen Philips verkoopt aan Willeken Willemsz haar neef het 1/4 deel van een steede metten huijsinge.

Fol. 285r, 27-3-1569

Jan Lambrechs de Hoevener verkoopt aan Adriaen Frans Tonisz een stede metten huijsinge.

Fol. 285r, 28-3-1569

Peeter Joest Kempener vekoopt aan Stoffel Joest zijn broer een block moers.

Fol. 285v, 16-4-1569

Katelijn Heijnricxdr met Adriaen Jacops als voocht verkoopt aan Marten Deniss ca 3 buijnder gronden.

Fol 285v, 27-3-1569

Aelbrecht Roelofs mede namens Joest en Roelof zijn kijnder (proc Tsartogen Bosch) verkoopt aan Steven geritsz een half buijnder saijlants.

Fol. 285v, 28-3-1569

Cornelis Lemmens is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 286r, 4-4-1569

Dingen Michielsdr x Cornelis Lambrechs verkoopt aan Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen, tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia van Asseliers een half buijnder gronden.