Selecteer een pagina

Fol. 1r, 6-1-1553

De erfg van Aerdt Lambrechssoen maken een erfdeling.

Alit Aert Lambrechsdr x Vranck Tonis en Cornelis Aert Lambrechs kijnder met Adriaen Jacops als voocht en Lambrecht Aert Lambrechssoen.

Anna Aertsdr x Jan Jan Aertssoen, Margriet Aertsdr x Willem Peeters en Adriaen Aert Lambrechs.

Korstijaen 3 kijnder met Jan Aert Lambrechs als voocht, Dingen Aerts kijnder, Jan Aerts voor hem zelf.

Fol. 2r, 17-10-1552

Gijsbrecht Sijmonsssoen x IJenken (= Janken) Bartolomeusdr gunnen de Heijlich Geest van Dongen 2 lopen rogs.

Fol. 2r, 8-8-1552

Jan Willems verkoopt aan Jan Peeter Heijn Wouters een huijs daar Gosen Jan Empens uit gestorven is.

Fol. 2v, 8-8-1552

Jan Peeter Heijn Wouters heeft geleend van zijn broer Adriaen Peeters en stelt die aan Jan Willems.

Fol. 2v, 22-8-1552

Rijck Pouwels Rijkensoen verkoopt aan Lauwereijs Cornelissoen 2 lopensaet moers.

Fol. 2v, 7-9-1552

Marijken Cornelis Adriaen Maessdr x Cristoffel Cornelis verkoopt aan Heijnrick Claus Joessoen een “rente”.

Fol. 3r, 10-9-1552

Jan Matijssen heeft een half buijn der gekocht van de erfg van Cristoffel Willems: Crsistoffel vanden Mierop en Sijmon Hermanssoen. Hiervoor staat Joncvrouwe Margriet van Dongen borg voor.

Fol. 3v, 17-10-1552

Peeter Heijnricxsoen de Wagemaker en neemt zijn vader Heijnrick Janssoen de Wagemaker aan.

Fol. 4r, 17-10-1552

Schepenen verklaren dat Jan Jan Willemssoen aldaer gekomen is waar het erfhuis gehouden is van de goederen van Korstiaen Meussoen za en heeft daar een kor gekocht. Hiervoor is Peeter Janssoen borg.

Fol. 4r, 17-10-1552

Gielis Wouter verkoopt aan Peeter Peeter Jacopssoen een “rente”.

Fol. 4v. 17-4-1554

Peeter Jacops en Lambrecht Geritssoen verklaren dat vorig jaar meij Lambrecht als voocht van Marij Stoffel Roelofs weduwe en Peeter als voocht van Stoffel Roelofs kijnder: Margriet, Clara, Engel en en Marij, in presentie van Roelof Stoffels, dat zij vrij gegift hebben Cornelis Aert Baeijens weduwe met Tonis Janssen Nootboom als voocht een stuck moer zoals Stoffel gekocht had van Cornelis Aerts.

Fol. 5r, 17-10-1552

De erfg van Adriaen Peeters Ploech maken een erfdeling.

Peeter Adriaen Peeters kijnder: Cornelis Peeters, Adriaen Peeters, Willem Peeters, Marijken Peeters, Toenken Peetersdr en Anneken Peeters weeskijnder met Raes Janss als voocht.

Marij Adriaen Peeters x Jan Jan Corstiaens.

Fol. 5v, 19-10-1552

Willem Cornelis Breberss verkoopt aan Jan Jacopssoen van Turnout 4 urtelen rogs.

Fol. 6r, 12-11-1552

Denis Jan Noten verkoopt aan Heijnrick Maessoen tbv Joncvrouwe Margriet Tijnagel 4 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Margarita vanden Hammen met Joncker Jacob Ceck, 13-3-1597

Fol. 6r, 2-11-1552

Adriaen Jacop Tonis verkoopt aan Heijnrick Janssoen de Wiel een huijs.

Fol. 6r

Willem van Dongen zou zowel aan Jan Janss vander Weech de Jongen als aan Peeter Jans de Wert “toegezegd”hebben een stuck grond te verkopen. Schepenen bepalen nu dat Jan Janss de meeste rechten heeft.

Fol. 7r, 8-11-1552

Adriaen Wouter Wil Meremanssoen verkoopt aan Lenaert Jan van Boeschot tbv Jan Boeschot 4 vurtelen rogs.

Toegevoegd: … voor notaris en getuigen is gekomen Marijke vander Biestraten weduwe Thomas vanden Wege, advocaat te Breda, zij bekenden in handen en Huijbrecht Janss namens Jan Embrechts Horsten zijn vader …., 6-3-1595

Fol. 7v, 8-11-1552

Jan Peeters verkoopt aan Stoffel Cornelis Willem Meremanss 2 vurtelen rogs.

Fol. 8r, 28-11-1552

Marij Cleijs Lauwen weduwe met Willem Joes als voocht verkoopt aan Jan Claus Lauwen haar zoon een steede metten huijse.

Fol. 8r, 28-11-1552

Anneken Jan van Sassensdr met Adriaen Jan Cornelis als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Jan Willems en Lambrecht Lambrecht Maess als Heijlich geestmeesters.

In de kantlijn: Bastiaen Cornelis Hulsten verklaart dat Henrick Geeritss de tegenwoordige panthouder is voldaan, 7-11-1652.

Fol. 8v, 28-11-1552

Lauwereijs Janss van Sgravenmoer verkoopt aan Aert Jan Geenen een half buijnder moers.

Fol. 8v, 1-12-1552

Raes Jan Vrancken verkoopt aan Adrijaen Jan Toniss de Potter 5 lopensaet gronden.

Fol. 8br, 12-1552

Cristoffel Joess x Huijbrecht Mercelisdr. Huijbrecht geeft toestemming dat Cristoffel een stuck land verkoopt/verhuurt. Huijbrecht krijgt in ruil jaarlijks een mudde rogs.

Fol. 8br, 12-12-1552

Peeter Janss de Wert verkoopt aan Heer Dierck Willemssoen, vicecureijt Dongen, 4 vurtelen rogs.

Fol. 8bv, 12-12-1552

Jenken Janss weduwe met Adriaen Jacops als voocht int bijwesen van Jan en Jacop Janss haar zonen en Embrecht Roelofs haar zwager verkoopt aan Adrijaen Huijbrechtsoen een huijs.

Fol. 8bv

Adrijaen Huijbrechssoen staat borg voor Huijbrecht Janss zijn vader en Cornelis Janss zijn oom ivm Jenken Janss weduwe.

Fol. 8vb, 12-12-1552

Antonis Goeijaertssoen van Breda bekent 10 vurtelen rogs schuldig te zijn aan Elijsabet Embrechs weduwe.

Fol. 9r

Adrijaen Jacopssoen koopt van Margriet Janssensdr x Aelbrecht Roelofss de goederen nog komen van Jenken Jans weduwe.

Fol. 9v, 28-12-1552

Adrijaen Diercxsoen van Beeck bekent geld schuldig te zijn aan Adrijaen Peeter Aertssoen van Beeck.

In de kantlijn: 12-10-1631, Jacop Adriaen Peeters bekent dat ??? Adriaenss van Dongen x ??? Adriaen Diercx afgelost heeft.

In de kantlijn: Jan Jan Gerrits den Jongen …. 8-3-1611.

Fol. 10r, 29-12-1552

Adrijana Claus Woutersdr x Claus Casius Peeter verkoopt aan Jan Jan Cornelissoen, stadthouder tot Dongen, een “rente”.

Fol. 10r, 29-12-1552

Rijck Jan Horsten verkoopt aan Jan Gijsbrecht Meliss een steede metten huijsinge.

Fol. 10v, 29-12-1552

Margrijet Tonis Joess weduwe met Zebrecht Janss als voocht, Marij Tonis Joessensdr x Huijbrecht Janss, Anneken Tonisdr x Gabrijel Willems, Cornelis Tonis, Joest Tonis en Huijbrecht Tonis maken een erfeling.

Fol. 11v, 31-12-1552

Cristoffel Joes Cornelis verkoopt aan Claus Janssoen de Molener een weije.

Claus Jan Smoleners leent de weije aan Stoffel Janss.

Fol. 12r, 7-1-1553

Lambrecht Aert Lambrechss bekent geld schuldig te zijn aan Adrijaen Jacopss als voocht van Cornelia Aert Lambrechs 4 kijnder.

Fol. 12v, 7-1-1553

Katelijn Cornelis Peeter Heijnrick Wouters huijsvrouwe met haar man neemt de de kijnder van Cornelis Aert Lambrechs aan.

Fol. 13r, 9-1-1553

Matijs Rutgers van Weert verkoopt aan Dingen Jan Mertens weduwe een huijsken.

Fol. 13r, 9-1-1553

Meus Jan Meussoen verkoopt aan Adrijaen Adrijaen Geraert Hermanss een “rente”.

Fol. 13v, 9-1-1553

Michiel Jan Wouter Naes verkoopt aan Adrijaen Heijnricxsoen van Bavel de helft van een buijnder moers.

Fol. 13v, 9-1-1553

Michiel Jan Wouter Naes verkoopt aan Peeter Jan Lemmens de helft van een buijnder moers.

Fol. 13v, 9-1-1553

Michiel Jan Wouter Naes tranporteert over Adrijaen Heijnricxsoen van Bavel en Peeter Jan Lemmens alsulcke warantschap ende warms als Michiel vergunt heeft Peeter Pouwels Piggensoen.

Fol. 14r, 11-1-1553

Cornelis Rijken de Potbacker verkoopt aan Goert Jan Goertssoen de helft van een weije.

Fol. 14r, 11-1-1553

Jan Matijss verkoopt aan Cornelis Jan Haenberch een half buijnder moers.

Lenaert Roel Lenaerts houdt Cornelis Jan Haenberch schadeloos van een deel van het stuck moers.

Fol. 14v, 11-1-1553

Marij Gerit Janssensdr x Marcelis Adrijaens bekent geld schuldig te zijn aan Heijlich Sacrament tot Dongen.

Fol. 14v, 11-1-1553

Bastiaen Willems van Bavel verkoopt aan Lenaert Roel Lenaerts een steede metten huijse.

Fol. 14v, 11-1-1553

Lenaert Roel Lenaerts verkoopt aan Bastiaen Willems van Bavel een steede metten huijsinge.

Fol. 15r, 12-1-1553

Adam Jorissoen bekent geld schuldig te zijn aan Frans Korstiaens.

Fol. 15v, 12-1-1553

Jan Jan Geritssoen verkoopt aan Cornelis Cornelis Gijsbrechssoen een stede metten huijsinge.

Fol. 16r

Peeter Cornelis verklaart dat Rijchout Jan Gerits bij hem aan huis een “angelot” en een somme heeft gebracht en hij heeft deze penningen altijd aan de schout afgegeven.

Fol. 16v, 23-1-1553

Cornelis Franss verkoopt aan Jan Aert Janssens 6 lopensaet moers.

Fol. 16v, 23-1-1553

Jan Aert Janssoen bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Franssoen.

Fol. 17r, 23-1-1553

Anna Cristoffel Peeters weduwe met Adrijaen Jan Cornelis als voocht verkoopt aan Willem Cornelis Janss een buijnder gronden.

Fol. 17r, 23-1-1553

Lauwereijs Janss en Peeter Geraert Nons? verkopen aan Lambrecht Lambrecht Maess en Jan Janss een “rente”.

Fol. 17r, 23-1-1553

Jan Jan Aertss als voocht van Heijnrick Tonis 4 kijnder is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 17v, 23-1-1553

Jan Wouter Aertss verkoopt aan Peeterken Heijnrick Joes weduwe met Wijerick Adrijaens als voocht de helft van elftalf lopen rogs.

Fol. 17v, 23-1-1553

Cristoffel Joes Corneliss verkoopt aan Peeter Joes Lambrechs zijn broer [?] een steede metten huijsinge.

Fol. 17br, 26-1-1553

Jan Jan Verhulst verkoopt aan Marij Jan Corstiaens weduwe 3 vurtelen rogs. Adrijaen Janss is de voocht van Marij.

Fol. 17br, 26-1-1553

Joris Janss van Gorckom bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Cornelis.

Fol. 17bv, 26-1-1553

Huijbrecht Roel Lenaertssoen en Marij Roel Lenaertsdr met Heijnrick Janssoen als voocht verkopen aan Jan Joess de Hoevener een “rente”.

Fol. 17bv, 29-1-1553

Willem Gijben verkoopt aan Jan Gijsbrechssoen van Gijell 4 vurtelen rogs.

Fol. 18r, 30-1-1553

Gerit Mercelis verkoopt aan Cornelis Dam Willem Meremans een huijs.

Fol. 18r, 30-1-1553

Jan Jan Cornelis Clauwen verkoopt aan Adrijaen Maess 8 vurtelen rogs.

Fol. 18v, 1-2-1553

Jan Peeters genaamd Corten verkoopt aan Adrijaen Peeter Jan Clauss 13 lopen rogs.

Fol. 18v, 1-2-1553

Adrijaen Michielss verkoopt aan Jan Meussoen van Moleschot 2 lopensaet moers.

Fol. 19r, 1-2-1553

Michiel Cornelissoen verkoopt aan Marij Roel Lenaertsdr een huijs met consent van Heijnrick Michielss huijsvrouwe kijnder Marij Michielss en Berbel met Adriaen Jan Cornelis als voocht en Jenneken Michielsdr x Adrijaen Peeter Jan Claus.

Fol. 19r, 1-2-1553

Jan Matijss verkoopt aan Alit Peeter Ploechen weduwe 3 vurtelen rogs.

Fol. 19v, 1-2-1553

Willem van Dongen verkoopt aan Joes Willem Joes een stuck erven.

Fol. 19v, 1-2-1553

Willem van Dongen staat borg voor Joes Willemssoen.

Fol. 20r, 1-2-1553

Fol. 20r, 1-2-1553

Matijs Lauwereijs Janssoen van tScravenmoer kent ende lijdt  Matijs kent ende lijdt dat hij vercoft heeft  Matijs Peeterssoen van Gils een rente.

Fol. 20r, 1-2-1553

Margriet Willem Peeters weduwe met Vranck Tonis als voocht verkoopt aan Lambrecht Lambrecht Maess 4 vurtelen rogs.

Fol. 20r, 1-2-1553

Frans Tonis bekent geld schuldig te zijn aan Tonis Jacops.

Fol. 20v, 1-2-1553

Cornelis Peeter Heijn Wouters verkoopt aan Adrijaen Maess 4 vurtelen rogs.

Fol. 20v, 1-2-1553

Stoffel Joes Cornelis verkoopt aan Tonis Adrijaen Maess 34 roeijen moers.

Fol. 21r, 1-2-1553

Gielis Janss van Duijsel verkoopt aan Lambrecht Gerits 3 vurtelen rogs.

Fol. 21r

Dierck Gerits verkoopt aan Jan Cornelis Gerits en Margriet zijn zuster een “rente”.

Fol. 21v, 1-2-1553

Lauwereijs Janss van Sgravenmoer verkoopt aan Aerdt Jan Geenensoen een half buijnder moers.

Fol. 21v, 2-2-1553

Peeter Heijnrick Lauwen is voldaan van Adrijaenken Jan Peetersdr zijn halzus.

Fol. 21v, 3-2-1553

Antonis Willems verkoopt aan Jan Jan Aertss de helft van een stede aangekomen van Willem Peeters zijn vader.

Fol. 22r, 3-2-1553

Jan Peeterssoen verkoopt aan Adrijaen Peeters zijn broer een steede metten huijsinge.

Fol. 22r, 3-2-1553

Jan Jan Aertss de Jonge verkoopt aan Jenneken Jan Wouters weduwe een vurtel rogs.

Fol. 22v, 3-2-1553

Adrijaen Joess verkoopt aan Lauwereijs Heijnricx een “rente”.

Fol. 22v, 6-2-1553

Jan Willems de Cleermaker bekent geld schuldig te zijn aan Jacop Willem Jacopssoen.

Fol. 23r, 6-2-1553

Jan Lenaert Peeters verkoopt aan Peeter Jacops de vorster 1/6 van 13 lopensaet moers.

Fol. 23r, 6-2-1553

Embrecht Jan Horsten kijnder hebben uitgekocht Anneken hun zus x Dierck Gerits mbt de rog en chijns gekomen van Peeter Janss van Dongen za.

Toegevoegd: Jan Embrechs, Berbel Embrechs en Sijken Embrechsdr krijgen geld.

Fol. 23r, 6-2-1553

Adrijaen Peeters Jan Clauss verkoopt aan Peeter Cornelis van Gils 3 lopen rogs.

Fol. 23v, 11-2-1553

Gerit Peeter Willems bekent geld schuldig te zijn aan Gijsbrecht Peeter zijn broer tbv Jacop Peeters, zijn broer, kijnt.

In de kantlijn: Jacob Jacob Willemsdr met Adriaen Ghijbrecht Peeters haar neef, 26-5-1596.

Fol. 23v, 13-2-1553

Jan Wouter Sprangers verkoopt aan Michiel Cornelissoen de Comen 6 lopen rogs.

Fol. 24r, 13-2-1553

Jan Heijnrick Drijess verkoopt aan Jan Joess de Hoevener 10 lopen rogs.

Fol. 24r, 13-2-1553

Marij Jan Goris Wiercx huijsvrouwe (Jan mogelijk doorgestreept) met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Jan Aert Lambrechs een stuck erven.

Fol. 24v, 13-2-1553

Wouter Wouter Bacx verkoopt aan Jan Willemssoen van Bavel een steede metten huijsinge.

Fol. 24v, 13-2-1553

Jan Embrecht Rijken mede als voocht van Adrijaen zijn broers kijnder en van het kijnt van Cornelia Embrechts, Rijck Embrechs, Jan Martens x Anneken Embrechsdr, Jan Mathijs x Marijken Embrechsdr, Adrijaen Mertens met zijn vrouw machtigen Peeter Jan Jan Claussoen hun zwager om rekening en verantwoording te eisen van Merten Antonis Adrijaens vanwege Huijbrecht Antonis Adrijaensdr zijn zus kijnder.

Fol. 25r, 16-2-1553

Huijbrecht Claus Peeterssoen verkoopt aan Lambrecht Adrijaen Martens 2 block moers.

In de kantlijn: Lambrecht verkoopt weer aan Aert Peeter Aertsz, 11-1-1554.

Fol. 25v

Heijnrick Janss de Molener als vader van Geertruijt heeft een conflict met Heijnrick Peeter Willemss. Uitspraak: Heijnrick Peeters zal gehouden zijn te betalen als voor zijn “misdaet” aan Heijnrick en Geertruijt.

Fol. 26r, 20-2-1553

Peeter Lauwereijs Scuermans?soen x Heijlwich Stevensdr machtigen Gijsbrecht Jan Franss om hun rogge pachten in Dongen en omgeving te regelen.

Fol. 26v, 20-2-1553

Jan Claus Obrechssoen als toesiender van Peeter Hulshouts 4 kijnder waarvan Jenneken Claus Jan Obrechtde de moeder was en Peeter Beerten als oppervoocht en als vader [?] verkopen aan Jan Jan Peeter Celijnensoen 10 lopen rogs.

Fol. 26v, 20-2-1553

Jan Claus Obrechssoen als toesiender van Peeter Hulshouts als vader van 4 kijnder waarvan Jenneken Claus Jan Obrechtde de moeder was verkopen aan Jan Jan Peeter Celijnensoen zekere opwingen die Claus Obrecht gedaan heeft.

Fol. 27r, 20-2-1553

Cornelis Jan Willems en Willem Jan Willems bekent geld schuldig te zijn aan Adrijaen Lauwereijs Heijnricxsoen van Moleschot.

In de kantlijn: Willem Willem Janss is voldaan door Marten Thijs Thonis, 20-4-1597.

Peter Willem Cornelis is voldaan door Peeter Cornelis Willem weduwe, 28-12-1601.

Fol. 27r, 25-2-1553

Schepenen verklaren dat ca 6 jaar geleden een zekere Adrijaen Huijbrechs Belijaerts heeft aangenomen zijn sweer Dierck Gieliss.

Fol. 27v

Jan Otten van Galen, Frans Otten van Galen, Adrijaen de Laet, Willem Joess, Adrijaen Cornelis Heijn Stevens en Adrijaen Jan Roelofssoen namens Katelijn Jan Roelofs weduwe, Adrijaen Wouters, Anna Jan Peeters weduwe met Peeter Jacops als voocht machtigen Matijs Claus en Peeter Jacops de Vorster en Adrijaen Jan Roelofss om hun zaken tot Dongen en Oesterhout te behartigen.

Fol. 27v, 25-2-1553

Cornelis Rijck Adrijaens verkoopt aan Jan Jan Cornelis stadthouder 4 vurtelen rogs.

Fol. 28r, 3-3-1553

Roeloff Stoffel Roelofss verkoopt aan Matijs Peeterss van Gils een steede metten huijsinge.

Fol. 28r, 6-3-1553

Peeter Adrijaens verkoopt aan Vranck Toniss en Cornelis Janss de Hoevener als kerckmeesters tbv eender missen dienen noemt de gulden een “rente”.

Fol. 28v, 6-3-1553

Cornelis Jan Lambrechss verkoopt aan Merten Jan Matijssoen een lopensaet.

In de kantlijn: Merten verkoopt weer aan Jochom Baeijens, 28-3-1553

Merten staat borg voor Jan Matijss zijn vader ivm de bovenstaande koop.

Fol. 28v

Adrijaen Jan Claussoen, schepen, en Korstijaen Janssoen [akte niet afgemaakt]

Fol. 29r, 10-3-1553

Lenaert Roel Lenaerts verkoopt aan Cornelis Janss de Wagemaker 2 vurtelen rogs.

Fol. 29r, 16-3-1553

Jan Tijs Jan Matijssen inden Ham staat borg voor Michiel Cornelissoen tbv Marij zijn dochter met Adrijaen Jan Cornelis als voocht.

Fol. 29v, 17-3-1553

Adrijaen Wouter Toniss verkoopt aan Cornelis Robbrechss een “rente”.

Fol. 29v, 17-3-1553

Bernhaert Aertss verkoopt namens Marija Aert Janssens weduwe (proc Raemsdonck) aan Goeijaert Matijss een buijnder moers.

Fol. 30r, 20-3-1553

Mercelis Adrijaen Stevenss verkoopt aan Jan Peeterssoen een stede metten huijse.

Fol. 30r, 20-3-1553

Willemken Lauwereijs Martensdr met Adrijaen Jan Cornelis als voocht en x Adrijaen Jan Martens verkoopt aan Juetken Denis Heijnricx weduwe ca 3 lopensaet moers.

Fol. 30v, 20-3-1553

Margriet Tonis Joessens weduwe met Zebrecht Jan Wijnen als voocht verkoopt aan Huijbrecht Antonis Janssoen een steede metten huijsinge.

Fol. 31r, 20-3-1553

Huijbrecht Tonis Joess koopt van Margriet Tonis Joessens weduwe met Zebrecht Janss als voocht de stede waar Tonis Joess uitgestorven is.

Fol. 31v, 23-3-1553

Zebrecht Cornelis Jan Aertss neemt aan Jacop Jacop Peeter Willems haar kijnt.

Jacop Jacop Peeter Willemsdr x Gerit Woutersz.

Fol. 32r, 24-3-1553

Jan Merceliss verkoopt aan Cornelis Willem Meremanss 2 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Cornelis Stoffel Cornelis is voldaan, 7-2-1596.

Fol. 32r, 24-3-1553

Cornelis Aerts Vrancken is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 32v, 28-3-1553

Anneken Jan Lambrechsdr x Merten Jan Matijss verkoopt aan Jochom Baeijenssoen ca 2 lopensaet erven.

Fol. 32v, 29-3-1553

Cornelis Cornelis Jan Aertss verkoopt aan Raes Jan Vrancken 4 vurtelen rogs.

Fol. 33r, 6-4-1553

Cornelis Adrijaen Maess verkoopt aan Adrijaen Maess zijn vader 5 vurtelen rogs.

Willem van Dongen protesteert.

Fol. 33v, 6-4-1553

Mateus Heijnricx is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 33v, 6-4-1553

Aerdt Godscalcx verkoopt aan Mateus Heijnricx de helft van van 1/3 in 3 buijnder moers.

Fol. 34r, 8-4-1553

Rijck Pouwels Rijkenss verkoopt aan Peeter Adrijaen Janss de Wagemaker mede namens broers: Roeloff, Merten en Jan Adrijaens Janss kijnder een wije.

Fol. 34v, 17-4-1553

Peeter Adrijaen Maess verkoopt aan Adrijaen Maess zijn vader 4 vurtelen rogs.

Fol. 34v, 17-4-1553

Jan Jan Corstiaens de Jonge verkoopt aan Godscalcx Heijnricx ¼ van een buijnder moeren.

Fol. 35r, 17-4-1553

Adrijaen Jan Peeters namens Jan Peeter Cornelis zijn vader is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 35r, 17-4-1553

Mathijs Lauwereijs neemt aan Dierck Gielissoen van Adrijaen Huijbrecht Belgaertssoen als voocht.

Fol. 35v, 27-4-1553

Willem Joess heeft genaderet de stede die Cristoffel Joess gekocht heeft van Joncvrouwe Margriet van Dongen met Huijbrecht Janss als voocht, welke stede Cristoffel Joess weduwe verkocht had aan Jacop Matijss.

Fol. 35v, 4-5-1553

Mariken Cornelis Adrijaen Maessensdr x Cristoffel Cornelis Stoffels verkoopt aan Jan Jacops van Turnout een “rente”.

In de kantlijn: Jan Janss namens Jacop Janss is voldaan, 5-4-1595.

Fol. 36r los vel, 22-1-1568

Michiel Aertsz en Cornelis Melis Peetersz verkopen aan Margrietken Raes Jan Vrancken weduwe ca 3 lopensaet

Fol. 36r los vel andere zijde., 10-7-1466 [? = vermoedelij 1566]

Embrecht Merten Embrechs verkoopt aan Lambrecht Peeter Omen 3 buijnder

Fol. 36r, 4-5-1553

Cornelis Michielsoen vanden Biestraten verkoopt aan Jan Willemssoen de Cleermaker een vurtel rogs.

Fol. 36r, 4-5-1553

Jan Mercelisz verkoopt aan Gijsbrecht Zijmonszoen 4 vurtel rogs.

In de kantlijn: Geraert Sijmons is voldaan van zijn 1/3 part, 28-12-1561.

Fol. 36v, 8-5-1553

Gijsbrecht Willems verkoopt aan Peeter Aertsz een stede metten huijsinge.

Fol. 36v, 15-5-1553

Anneken Jan Peeters weduwe met Peeter Jacops als voocht, Peeterken Jan Peetersdr met Huijbrecht Janss als voocht, Lenaert Janss met Heijnrick Janss als haar voocht, Jacop Janss met Zijmon Tonisz als voocht verkopen aan Domis Peeter Geritsz ca sevendalf lopensaet aangekomen van Peeter Gerits en Elijsabet zijn vrouw. Het land is gemeen met Adriaen en Andries Peeter Gerits en Marijken Peeter Gerits weeskijnt.

Fol. 37r, 29-5-1553

Willem Jan Horstensoen is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 37r, 29-5-1553

Sijmon Antoniss machtigt Alit Sijmon Antonisdr om zijn eventuele rechten ivm de erfenis van zijn zoon Melger? Zijmonsz te behartigen.

Fol. 37v, 5-6-1553

Zijken Jan Korstijaensdr x Jan Jan Verhulst verkoopt aan Willem Jan Willemssoen 53 roeijen moers.

Marie Jan Korstiaens weduwe met Adrijaen Jan Cornelis als voocht staat borg.

Fol. 37v, 7-6-1553

De schepenen verklaren gehoord te hebben hoe dat Claus Jan Claussoen “in persoen soude gevangen ende int persoen soude wesen inde stede van Dordrecht”. Naar men gehoord heeft niet ten onrechte.

Fol. 38r, 7-6-1553

Cornelis Pouwelsz de Molener verkoopt aan Jan Jan Lambrechssoen ca 2 buijnder gronden.

Fol. 38r, 7-6-1553

Jan Jan Lambrechsz bekent Cornelis Pouwelsz zijn gebruik over de 2 buijnder om te gebruiken de moer die er nog op ligt.

Cornelis Jan Peters verklaart gehoord te hebben dat Cornelis Pouwels de weg mede zou onderhouden en helpen maken zoals hij gedaan heeft.

Fol. 38v, 7-6-1553

Jan Janss x Jacop nemen aan van Antonis Jacopsz als voocht en Zebrecht Ans Zebenzoen als toesiender de 2 kijnder van Jan Adrijaen Timmermans waarvan Jacop Ans Zebrechtsdr de moeder is.

Fol. 39r, 10-6-1553

De erfg van Peeter Janss van Dongen: Katelijn Peeter Janss weduwe met Jan Joess als voocht, de drie voorkijnder en de 3 naekijnder: Marij Jan de Roeijs weduwe, voordochter, met Huijbrecht Janss als voocht, Zijken Embrechsdr, Berbel Embrechtsdr met Embrecht Jan Horsten als voocht, Anneken Embrechtsdr x Dierck Gerits, Dingen Embrechtsdr x Adriaen Peer Heijn Wouters, Embrecht Jan als voocht van Zebrecht Jan Aertss 3 kijnder, Jan Embrecht, Marij Peeter Janssens x Peeter Cornelis, Cornelis Peeters van Ghils als voocht van Jesper Peeter Janssens 2 kijnder, Jacop Peeters als toesiender van zijn 2 kijnder, Adriaen Jan Cornelis als voocht van Cristoffel Peeter Janss 3 kijnder met Cornelis Embrechsz als toesiender maken een erfdeling.

Fol. 40v, 12-6-1553

Jan Matijs Jan Matijssoen verkoopt aan Zebrecht Cornelis Jan Aertss 4 buijnder gronden.

Fol. 40v, 15-6-1553

Cornelis Gijsbrecht Costijaensdr met Adrijaen Jan Peeters als voocht, Peeter Gijsbrechs en Corstijaen Gijsbrechsz verkopen aan Adrijaen Adrijaensz een steede metten huijse.

Fol. 41r, 10-7-1553

Heer Dierck Willemsz, vicecureijt Dongen, machtigt Jan Jan Cornelis, Stadthouder Dongen, Adrijaen Jacop Tonisz, Adrijaen Jan Cornelis om zijn zaken te behartigen.

Fol. 41r, 2-8-1553

Elijas Jan Bornwaters weduwe van Dordrecht machtigt Jan Jan Cornelis Clauwen om oa de 2 vurtelen rogs tlv Cornelis Stevens te verhuren/verkopen.

Fol. 41v, 20-8-1553

Jan Geraertszoen vander Stromp is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 41v, 21-8-1553

Jacop Peeters van Ghils machtigt Peeter Jacops de vorster, Jan Jan Cornelis, stadthouder, Peeter Cornelis van Ghils, Huijbrecht Janss de Wagemaker en Adrijaen Jan, secretaris, om sijn recht te vervolgen.

Fol. 41v, 4-9-1553

Huijbrecht Tonis Joess verkoopt aan Huijbrecht Janss van Raemsdonck 1/3 van een buijnder erven.

Fol. 42r, 13-10-1553

Adrijaen Jan Horsten, Lambrecht Adrijaensz, Adrijaen Govertsz, Zijmon Joess, Jan Jan Lambrechsz, Cornelis Stevensz, Jan Roelofsz, Cornelis Jan Willemsz, Willem Jan Willems en Willem Cornelis Willemsz apsent maar zijn vader Cornelis vervangt hem, Jan Willemsz met Willem zijn vader als vervanger, Antonis Cornelis, Peeter Adrijaen Maess, katelijn Goerts weduwe, Huijbrecht Jacops en meer andere apsent machtigen Mr Huijbrecht Hoegaerde te Brussel, Lambrecht Adrijaensz, Adrijaen Govertsz, Adrijaen Jan Horsten, Adrijaen Jan Cornelis ???, Cornelis Stevens, Cornelis Jan Willems om te Brussel vervolgen ivm hun zaken te Tilborch en Goerle.

Fol. 42v, 16-10-1553

Jan Peeterssoen x Lijsbet Jan Denisdr heeft ca 20 jaar geleden Lijsbet horen zeggen dat zij met Jan Versteech en Heijl Versteech overkomen was ende dat sij met malkander gerekent hadden alsoe dat sij Lijsbet haer tot die tijt haer vader betalingen bedancken van haerder aenpaert dwelck haer competeren mocht van Jan Versteech en zijn vrouw.

Fol. 42v, 9-5-1552

Peeter Jacopsz, vorster, namens Peeter de Gelder is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 43r, 16-10-1553

Jan Janssoen wordt bedankt voor de administratie en voogdij betreffende Raes Janss.

Fol. 43r, 16-10-1553

Marij Mercelis Adrijaens weduwe met Huijbrecht Janss de Wagemaker als voocht neemt haar 2 kijnder aan.

In de kantlijn: Cornelis Mercelis Adrijaensdr x Willem Adriaen Daellen is voldaan door Katelijn haar zus, 4-2-1566

Fol. 43v, 19-10-1553

Adrijaen Wijmerszoen vanden Mierop mede namens de kijnder van Willems vanden Mierop za. verkoopt aan Antonis Matijssoen 2/5 in een buijnder moers.

Willem van Dongen staat borg.

Fol. 44r, 2-11-1553

Cornelis Jan Peeters verkoopt aan Adrijaen Jan Peetersz tbv van zijn vader Jan Peeters 12 lopensaet weije.

Fol. 44r, 2-11-1553

Marij Jan Mertensdr x Joest Adrijaens verkoopt aan Peeter Peeter Jacopszoen 5 lopen rogs.

Fol. 44v, 2-11-1553

Huijbrecht Janss de Wagemaker als voocht van Joncvrouwe Margriet van Dongen is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 44v

Engel Zebrecht Jan Aertss weduwe met Jan Peeterszz als voocht maakt een erfdeling dmv uijtkoop met haar kijnder bij Zebrecht en met de voorkijnder van Zebrecht met Embrecht Jan Horsten als voocht en Cornelis Cornelis Jan Aertss als toesiender vande voorkijnder.

Fol. 45r, 10-11-1553

Huijbrecht Janss de Wagemaker verkoopt aan Jan Gijsbrechs van Goell 5 vurtelen rogs.

Fol. 45v, 10-11-1553

Embrecht Jan Horsten als heerken en voocht van Marij zijn dochters 3 kijnder ter eenre en Cornelis Cornelis Jan Aertss als toesiender ter andere zijden waren akkoord dat Zebrecht Cornelis de 3 kijnder aan had genomen. Nu is men akkoord dat Embrecht Jan Horsten de 3 kijnder aanneemt met toestemming van Roelof Stoffels en Jan Peeterszoen.

Fol. 45v, 13-11-1553

Marij Jan Corstijaens weduwe met Adrijaen Janss, secretaris, als voocht houdt Peeter Cornelis schadeloos ivm de verkoop van land aan Jan Jan Corstijaensz.

Fol. 45br, 13-11-1553

Dierck Geritsz verkoopt aan Jacop Jan Jan Lemmens een steede metten huijsinge.

Fol. 45br, 13-11-1553

Adam Joris verkoopt aan Peeter Corneliszoen tbv Katelijn Peeter Janssoen weduwe van Dongen een “rente”.

Fol. 45bv, 13-11-1553

Anna Peeter Janssensdr van Dongen met Adrijaen Jan Cornelis als voocht int bijwesen van Joris Peeters haar broer neemt aan Geertruijt Korstijaensdr

Fol. 45bv, 13-11-1553

Geertruijt Corstijaens weduwe met Embrecht Jan Horsten als voocht transporteert over Joris Peeters haar zoon ƒ 7,- gekomen van de erfg van Gijsbrecht Corstiaens. Anna verticht.

Fol. 46r los vel, 30-1-1553

Adrijaen Masen is voldaan van Jan Jan Cornelis Clauwen.

Fol. 46r, 27-11-1553

Cornelis Peeter Adriaensz verkoopt aan Joncvrouwe Margriet van Dongen 2 vurtelen rogs.

Fol. 46v, 27-11-1553

Rijck Pouwels Rijkensoen machtigt Jacop van Bercheijck tot Breda zijn zaken te behartigen.

Fol. 47r, Sinte Berberen-1553

Ten huijse van Jan Jan Cornelis:Willem Joes als grootvader van Adriaen Jan Peeterskijnder waar Anneken zijn dochter moeder van was, Cornelis Jan Peeterszoen als voocht en Joest Willemszoen als toesiender, Adriaen Jan Peeters als vader. Cornelis Jan Peeters heeft verantwoording afgelegd mbt de kinderen.

Fol. 47v, 15-12-1553

Cornelis Peeter Adrijaenszoen verkoopt aan de kijnder van wijlen Peeter Cleijs Peeter Celijensoen 2 vurtelen rogs.

Fol. 47v

Cornelis Peeter Adrijaenszoen wil een weg aanleggen van de buijnder gekomen van Peeter Cleijs Peeter Celijenen tot de Moerstraten.

Fol. 48r, 20-12-1553

Adrijaen Dielisz verkoopt aan Vas Peeterss een stuck erven.

Fol. 48r, 20-12-1553

Jan Wouter Sprangersz verkoopt aan Jacop Matijssen een steede metten huijsinge.

Fol. 48v

Jan Jan Cornelis, Stadthouder, namens Gijsbrecht Peeter Janss is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 48v, 29-12-1553

Matijs Peeters van Ghils verkoopt aan Lambrecht Geritszoen 2 lopensaet saijlants.

Lambrecht verkoopt weer, 10-1-1555.

Fol. 49r, 29-12-1553

De erfg van Katelijn Adriaen Huijbrechs weduwe maken een erfdeling.

De kijnder van Cornelis Adrijaen Huijbrechsdr: Peeter Jan Tonis, Cornelis Jan Tonis en Zijken Jan Tonisdr, Katelijn Jan Tonisdr met Jan Tonis als voocht, Jan Tonis en en Peeter Janss vervangen Willem Jan Tonis.

Jenken Adrijaen Huijbrechs hun moeijken met Peeter Jacops als voocht.

KORSMIS LIIII

Fol. 49v, 29-12-1554

Adrijaen Peeter Heijn Wouters verkoopt aan Cornelis Jan Lambrechssoen een steede metten huijse.

Fol. 49v, 5-1-1554

Belie dochter wijlen Embrecht Rijchouts x Peeter Jan Jan Clauss en Anna haar zus x Jan Jan Martens verkopen aan Jan van Benschot 2 vurtelen rogs.

Fol. 50r, 11-1-1554

Katelijn Tonisdr x Cornelis de Locker, Dingen Antonisdr x Adrijaen Janss, Marijken Antonisdr met Cornelis de Locker als voocht en Cornelis Antonisz verkopen aan Wouter Antonisz hun broer een steede metten huijse.

Fol. 50r, 22-1-1554

Lambrecht Aert Lambrechsz verkoopt aan Peeter Jacop Jan Vranckenz 2/3 in een buijnder weijen.

Fol. 50v, 24-1-1554

Alit Heijnricx weduwe met Gerit Heijnricx als voocht verkoopt aan Lauwereijs Geraert Peetersz een vurtel rogs.

Fol. 50v, 28-1-1554

Lambrecht Adrijaen Martens bekent geld schuldig te zijn aan Denis Lauwereijsz.

Fol. 51r, 28-1-1554

Willem Joessen bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Cornelis Ronkers.

Fol. 51r, 27-1-1554

Godscalcx Jacopszoen verkoopt aan Cornelis Rijken de Potbaker een stuck erven.

Fol. 51v, 29-1-1554

Anna Aerdt Heijnricxdr x Claus Cornelisz machtigen Antonis en Bartolomeus Aert Heijnricxzonen haar broers om haar zaken te behartigen mbt een zekere steede.

Fol. 52r, 30-1-1554

Geertruijt Huijbrechsdr x Lambrecht Aert Lambrechszoen verkoopt aan Cornelis Peeter Heijn Wouters een “rente”.

In de kantlijn + toegevoegd: Overgevest Lijsken Peer Heijn Wouters

Fol. 52v, 30-1-1554

Jan Jan Woutersz verkoopt aan Adrijaen Maessoen 4 vurtelen rogs.

Fol. 52v, 30-1-1554

Jan Peetersz verkoopt aan Adrijaen Cornelis Heijn Stevens 3 lopensaet moers.

Fol. 53r, 31-1-1554

Adrijaen Cornelis Heijn Stevens verkoopt aan Michiel Roelofszoen 5 lopensaet moers.

Fol. 53r, 31-1-1554

Jenken Adrijaen Huijbrechsdr met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Peeter Cornelisz tbv Katelijn Peeter Janss weduwe 2 vurtelen rogs.

Fol. 53v, 1-2-1554

Jan Jan Peeter Celijenz verkoopt aan Alit Peeter Ploechen weduwe 4 vurtelen rogs.

Fol. 53v

Willem Adrijaensz verkoopt aan Jan Cornelis Willem Meremansz 2 vurtelen rogs.

Fol. 54r, 1-2-1554

Willem Adrijaensz verkoopt aan Jan Cornelis Willem Meremansz 2 vurtelen rogs.

Fol. 54r, 1-2-1554

Ancxem [= Anscem] Goertsz verkoopt aan Adrijaen Cornelis Heijn Stevensz 2 vurtelen rogs.

Fol. 54v, 1-2-1554

Frans Antoniszoen tbv Korstijaens 3 kijnder is voldaan van Lambrecht Aert Lambrechsz.

Fol. 54v, 3-2-1554

Jan Antonis Stevenszoen verkoopt aan Jochom Baeijensz 4 vurtelen rogs.

Jan Jan Aertssoen houdt Jochom schadeloos zoals Jochom Jan Jan Aertss en Cornelia zijn zus schadeloos houdt.

Fol. 55r

Willem Janss vanden Rijen verkoopt aan Wouter Janssoen van Sgravenmoer 4 vurtelen rogs.

Fol. 55v, 5-2-1554

Jan Willemsz van Bavel verkoopt aan Cornelis Stevensz 4 vurtelen rogs.

Toegevoegd: Jenneken Cornelis Stevens weduwe is voldaan voor de helft door Aerdt Stoffelsz. In presentie Steven Cornelis haar zoon, 12-1-1585.

Fol 56r, 5-2-1554

Jan Jacopsz genaamd Jan Mijns Heeren bekent geld schuldig te zijn aan Alit Cleijs Peeter Celijendr.

Fol. 56r, 5-2-1554

Jan Willems de Cleermaker is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 56v, 7-2-1554

Elijsabet Jansdr x Jan Peetersz verkoopt aan Jan Janssoen vander Steech de Oude de helft van 11 lopensaet saijlants metten huijsinge.

Fol. 56v, 7-2-1554

Jan Toen Sprangersz verkoopt aan Jan Domaszoen vijfdalf lopensaet.

Fol. 56v, 7-2-1554

Jan Domaszoen bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Peeter Jan Claussoen.

Fol. 57r, 8-2-1554

Geerttruijt Willem Jacops van Bavels weduwe staat borg voor Jacop Jan Jan Lemmens ivm een steede gekocht van Dierck Geritsz.

Fol. 57r, 10-2-1554

Merten Jan Willemszoen staat borg voor Peeter Aertszoen ivm een steede gekocht van Gijsbrecht Willems.

Fol. 57v, 8-2-1554

Embrecht Jan Embrechszoen met Jan Willemsz als voocht en Andries Peeter Geritsz als toesiender verkopen aan Domas Peeter Geritsz een stuck erven aangekomen van zijn grootouders Peeter Geritsz en Elijsabeth.

Fol 57v, 10-2-1554

Peeter Jacopsz, Domas Peeter Geritss, Andries Peeter Gerits, Jan Willems en Andries Cornelis zijn kennelijk dat op Lichtmisavont overdagen is met consent van Anna Jan Peeters weduwe met Sijmon Tonis als voocht van Jan Peeters weeskijnt: Jacop, Huijbrecht Janss als voocht van Peeterken Jan Peetersdr gesamenderhant worden getracteert als dat Adrijaen Peeter Geritsz souden hebben zijn huwelijks goed aan die ??? of op doe ??? die nog op die goederen staet daar Peeter Gerits uitgestorven is.

Fol. 58r, 10-2-1554

Katelijn Jan Willem Meremansdr x Cornelis Jan Lambrechsz verkoopt aan Marij Jan Willem Meremansdr haar zus de helft van een “rente”.

Fol. 58r, 10-2-1554

Embrecht Jan Embrechsz met Jan Willems als voocht en Andries Peeter Gerits als toesiender verkopen aan Adrijaen Peeter Geritszoen ¼ van een buijnder weije.

Domas Peeter Gerits en Jacop Janss zijn naasten.

Fol. 58v, 17-2-1554

Wouter Tonis zoen verkoopt aan Joes Dircxsoen 2 vurtelen rogs.

Fol. 58v, 12-2-1554

Jaspar Evert Martenszoen verkoopt aan Jacop Peeterszoen, vorster Dongen, een “rente”.

Fol. 59r, 12-2-1554

Willem Peeterszoen verkoopt aan Jacop Tijnagel 8 vurtelen rogs.

Fol. 59v, 12-2-1554

Aert Geritszoen van Sgravenmoer, schout ???vemoer, staat borg voor de 8 vurtelen rogs uit de vorige akte.

Fol. 59v

Jan Wouter Sprangersz bekent geld schuldig te zijn aan [akte niet afgemaakt]

Fol. 60r, 15-2-1554

Jan Willemsz van Bavel bekent geld schuldig te zijn aan Wouter Wouter Bacxz.

Fol. 60r, 15-2-1554

Marij Jan Corstijaensdr en Cornelis Jan Corstijaensz mede als voocht verkopen aan Lambrecht Geritsz de Backer 5 vurtelen rogs.

Fol. 60v, 15-2-1554

Peeter Korst Meusz verkoopt aan Lauwereijs Korst Meusz 5 vurtelen rogs.

Fol. 61r, 15-2-1554

Jochom Janssoen van Donghen verkoopt aan Geerttruijt Cornelis Bartolomeus huijsvrouw een “rente”.

Fol 61r, 15-2-1554

Jan Heijnrick Adrijaen Omenzoen heeft gelicht alsulcke ƒ 159 als Matijs Peeterssoen van Ghils onder den heer gestelt heeft en waar Roeloff Heijnricx, broer, borg voor stond.

Fol. 61v, 19-2-1554

Cornelis Jan Cornelisz, Jan Jan Cornelis, Adriaen Jan Cornelisz, Cristoffel Jan Cornelisz transporteren over Anthonij de lae Ruwellen, rentmeester Dongen, tbv mijnen gronden een stuck erven.

Broer Roelof Janss en zus Margriet Janssdr compareren ook.

Fol. 62r, 19-2-1554

Cornelis Mercelis vanden Corput namens zijn vader (proc Breda) verkoopt aan Jan Cornelis Corput een half buijnder moers.

Fol. 62r, 21-2-1554

Aert Godscalcxz verkoopt aan Wijtman Willemsz een steede metten huijsinge.

Fol. 62v, 23-2-1554

Denis Lauwereijs verkoopt aan Cornelis Aert Vermolen een “rente”.

Fol. 62v, 23-2-1554

Adrijaen Wouter Will Meremansz verkoopt aan Roelof Stoffel Roelofsz een steede metten huijsinge.

Zijken Gerit Janssens weduwe met Raes Janss als voocht verticht op bovenstaande veste.

Roelof Stoffels houdt Roelof Adrijaen Wouters schadeloos van de 6 vurtelen rogs.

Fol. 63r, 23-2-1554

Roelof Stoffel Roelofsz bekent geld schuldig te zijn aan Adrijaen Woutersz.

Fol. 63v, 28-2-1554

Adrijaen Mertenszoen van Gorckom staat borg voor Peeter Jan Corneliszoen.

Fol. 63v, 5-3-1554

Geerttruijt Heijnrick Willemsdr de Groot met Jan Cornelis Roelofszoen als voocht verkoopt aan Pouwels Blanckertsz 3 lopensaet moers.

Fol. 64r, 5-3-1554

Cornelis Roeloff Lambrechsz en Lambrecht Roelofs zijn broer beloven de “belasting”te betalen die op de gronden die Peeter Adrijaen Janss gekocht heeft van Rijchout Pouwels Rijchoursz.

Toegevoegd: Adriaen Janss Wagemaker is gecomen bij mij secretaris en heeft geconsenteert dat ick Godert Matijss naem uut doen sonder vander bochtocht voors, 13-10-1566.

Fol. 64v, 5-3-1554

Zijmon Tonis als voocht van Jacop Janss, Heijnrick Janssoen als voocht van Lenaert Janssoen, Peeterken Jansdr met Huijbrecht Janss als voocht (Aenken Jan Peeters weduwe doorgestreept) verkopen aan Andries Peeter Geritsz ¼ in een half buijnder weije.

Fol. 64v, 5-3-1554

Embrecht Jan Embrechsz met Jan Willems als voocht en Andries Peeter Gerits als toesiender, Peeter Jacops namens Adrijaen Peeter Gerits, Adrijaenken Peeter Geritsdr met Peeter Jacops als voocht, Sijmon Antonisz als voocht van Jacop Janssoen, Heijnrick Janssoen als voocht van Lenaert Janss en Peerteken Jan Peetersdr met Huijbrecht Janss als voocht verkopen aan Lambrecht Lambrecht Maessoen de helft van 14 lopensaet hoijvelt.

Fol. 65r, 5-3-1554

Peeter Jan Jan Claussoen bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Roelof Lambrechszoen.

Fol. 65v, 5-3-1554

Merten Jan Mertensz de Decker verkoopt aan Heer Dierck Willemsz, vicecureijt Dongen, 4 vurtelen rogs.

Fol. 66r, 19-3-1554

Jenken Adrijaen Huijbrechsdr met Peeter Jacops als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Geritsz.

Fol. 66r, 19-3-1554

Willem Joess verkoopt aan Marij Lippensdr een buijnder gronden.

Fol. 66v

Cornelis Jan Corstijaens neemt aan Dierck Gielissoen int bijweesen van Adrijaen Huijbrecht Belgaertszoen.

Fol. 66v, 23-3-1554

Jan Willemsz de Cleermaker bekent geld schuldig te zijn aan Jacop Willem Jacopsz.

Fol. 67r, 24-3-1554

Katelijn Jan Peeter Celijendr met Jan Willems de Cleermaker als voocht transporteert over Jacop Willems van Bavel haar man de helft van de steede metten huijsinge.

Fol. 67v, 4-4-1554

Peeter Jan Jan Claussen is voldaan door Cristoffel Cornelis Willem Meremansz

Fol. 68r, 2-4-1554

Kijnderen van wijlen Alit, Cornelis weduwe: Cornelis Cornelis Willems, Willem Cornelis, Claus Cornelis en Embrecht Cornelis, Cornelis Cornelis als voocht en Jacop Janssen als toesiender van Jan Cornelis kijnderen en Daniel Cornelis als vader van sijnen kijnderen, waarvan Elijsabet Cornelisdr de moeder was, maken een erfdeling.

Fol. 68v, 2-4-1554

Willem Jan Willemsz vanden Rijen verkoopt aan Crijn Claussoen van Breda 4 vurtelen rogs.

Fol. 69r, 2-4-1554

Marij Lippensdr met Pouwels Adrijaens haar zoon als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Claus Adrijaen Geritssoen van Sgravenmoer.

Fol. 69v, 6-4-1554

Jan Matijssoen verkoopt aan Jan Jan Martenssoen, zwager, een stuck erven.

Fol. 69v, 6-4-1554

Peeter Cornelis verkoopt aan Juetken Denis Heijnricx weduwe ¼ in anderhalf buijnder moers.

Fol. 69v, 6-4-1554

Peeter Cornelis Ruelensz verkoopt aan Willem Heijnrick Gijskensz de helft van 3 buijnder moeren.

Fol. 70r, 6-4-1554

Cornelis Cornelis Willem Clausz verkoopt aan Adrijaen Jan Cornelisz een vurtel rogs.

Fol. 70r, 6-4-1554

Jan Cornelis Corput verkoopt aan Adrijaen Adrijaensz genaamd Lichthert zekere gronden.

Fol. 70v, 12-4-1554

Margriet Lambrechsdr x Antonis Adrijaenszoen verkoopt aan Margriet Michiel vanden Puts huisvrouwe een lopensaet moers.

Fol. 70v, 12-4-1554

Margriet Lambrechsdr x Antonis Adrijaenszoen verkoopt aan Willem Vranckenzoen een lopensaet moers.

Fol. 70v, 12-4-1554

Margriet Lambrechsdr x Antonis Goeijaertszoen [= Adrijaenszoen] verkoopt aan Heijnrick Peeterszoen 22 roeijen moers.

Fol. 71r, 12-4-1554

Adrijaen Lambrecht Jan Lambrechsz verkoopt aan Adrijaen Geritszoen de helft van een stuck moers aangekomen van zijn vader.

Fol. 71r, 16-4-1554

Peeter Aertsz Peetersz verkoopt aan Joes Diercxzoen 3 vurtlen rogs.

Fol. 71r, 16-4-1554

Peeterken Jan Peetersdr met Huijbrecht Janss als voocht, Jacop Janss met Zijmon Antonis als haar voocht, Lenaert Janss met Heijnrick Janssoen als voocht, Anneken Jan Peeters weduwe met Peeter Jacops als voocht verkopen Adriaen Cornelis Heijn Stevensz hun deel in 3 buijnder gronden.

Fol. 71v, 16-4-1554

Cornelis Tonis Joessoen verkoopt aan Huijbrecht Tonis Joessoen 3 lopensaet saijlants.

Fol. 71v

Huijbrecht Antonis Joessoen neemt aan Cornelis zijn broer

Fol. 71v, 30-4-1554

Willemken Lauwereijs Martensdr met Cornelis Jan Willem als voocht verkoopt aan Elijsabet Lauwereijs Martensdr vierdalf lopensaet lants.

Fol. 72r, 23-4-1554

Adrijaen Baeijensz verkoopt aan Willem Cornelisz de Backer een steede metten huijse.

Jan van Tijenen begeert de steede te vernaarden tbv Jan Jan Lambrechssoen van Wijffliet.

Fol. 72r, 23-4-1554

Jacop Peeters de vorster en Peeter Jacops zijn zoon en Jaspar Roelofsz namens Elijsabet Roelof Janssoen weduwe staat borg voor de ƒ 500 die Jan Jan Lambrechs van Wijffliet betalen moet aan Adrijaen Baijens.

Fol. 72v, 30-4-1554

Andries Peeter Geritsz verkoopt aan Mateus Reijnen x Katelijn 2 vurtelen rogs.

Fol. 73r, 1-5-1554

Jan Geraets Hulshoutsz bekent geld schuldig te zijn aan Margriet Woutersdr.

Fol. 73v, 1-5-1554

Op verzoek van Jacop Franss en Jan Heijnricx cs verklaart Marij Claus Lauwereijs weduwe dat haar moeder Antonia een halfzus was van Jan Maessoen. Marij heeft nog een halfbroer Frederick Janssoen en een halfzus Cornelia Jansdr.

Fol. 73v, 1-5-1554

Anna Embrechsdr, Dingen Embrechsdr en Jan Embrechszoen machtigen [geen naam genoemd] om hun zaken te behartigen.

Toegevoegd: Zijken Embrechsdr x Cornelis Cornelis, Jan Aertss als toesiender van Marij Embrechs kijnder, Berbera Embrechsdr.

Fol. 74r, 28-5-1554

Adrijaen Jan Peeterss en Cornelis Jan Peetersssoen maken een erfdeling.

Fol. 75r, 8-6-1554

Adrijaen Govertsz verkoopt aan Antonis Adrijaens zijn zoon de helft van een steede.

Fol. 75r, 11-6-1554

Peeter Jacopsz namens Frans Korstijaens van Bavel is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 75v, 11-6-1554

Adrijaenken Adrijaensdr x Willem Matijssoen verkoopt aan Peeter Cornelis de Cuper 100 roeijen moers.

Fol. 75v, 11-6-1554

Peeter Cornelis de Cuper bekent geld schuldig te zijn aan Willem Matijssoen.

Willem Joessoen beloofd Peeter Cornelis schadeloos te houden.

Fol. 76r, 16-6-1554

Jan Janssoen Geritsz verkoopt aan Cornelis Jan Venmansz 2 lopensaet moers.

Fol. 76r, 16-6-1554

Jan Jan Geritsz verkoopt aan Cornelis Goertsz van Ghils sestalf vurtel rogs.

Fol. 76v, 16-6-1554

Marijken Wouter Andriesdr x Peeter Peeter Embrechsz verkoopt aan Adrijaen Jan Cornelisz tbv Cristoffel Peeter Janssoen kijnder waarvan Anna Embrechts moeder van was 2 vurtelen rogs.

Fol. 76v, 22-6-1554

Cornelis Peeter Adrijaensz verkoopt aan Jacop Jan Jan Lemmenssoen een buijnder gronden.

Fol. 77r, 28-6-1554

Margriet Peeter Janssdr x Peeter Jacops verkoopt aan Cornelis Goertszoen van Ghils 4 vurtel rogs.

Fol. 77r, 28-6-1554

Aert Gielisz en Dingen Cornelis IJgr??? weduwe zijn na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 77v, 28-6-1554

Jochom Janssoen van Donghen ter eenre en Anneken Cornelis Gijsbrecht Peeter Buijs huijsvrouwe of weduwe ter andere. Anneke krijgt nog ƒ20 van Jochom ivm de aankoop van een paard van Cornelis Gijsbrechs.

Afgesproek is: Anneke krijgt van Joest Peeter Jan Claussoen 5 jaar lang geld.

Fol. 78r, 5-7-1554

Joris Janss van Gorckom is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 78r, 9-7-1554

Merten Jan Willems de Smit verkoopt aan Heer Dierck Willemsz, vicecureijt Dongen, een vurtelrogs.

Fol. 78v, 9-7-1554

Cornelis Rijck Adriaensz en Wilboert Sijmonszz verkopen aan Andrijes Claus Adrijaens tbv Katrijne Dale te Breda 4 vurtelen rogs.

Fol. 79r, 9-7-1554

Tonis Jacop Tonisz verkoopt aan Raes Jan Vrancken 6 lopen rogs.

Fol. 79r, 13-7-1554

Cornelis Janssoen de Hoevener en Cornelis Jan Willems als kerckmeesters is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 79v

Heijlken Jan van Beecxdr met Peeter Jacops als voocht stelt Bastiaen de Potmaker aan als vervanger voorhaar om eventuele gelden te ontvanegn.

Fol. 79v, 6-8-1554

Adrijaen Antonis Baeijensz verkoopt aan Adrijaen Peeter Willemsz tot Breda een “rente”.

Fol. 80r, 2-8-1554

Jan Aert Lambrechsz x Huijbrecht Antonisdr maken een testament.

Fol. 80v, 6-8-1554

Cornelis Mercelisz vanden Corput is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 80v, 6-8-1554

Heijnrick Jan Adrijaens is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 81r, 9-8-1554

Joncvrouwe Margriet van Dongen verkoopt aan Willem Joess haar steede.

Fol. 81r, 9-8-1554

Willem Joes verkoopt aan Adrijaen Peeter Jan Clauss een steede metten huijse.

Fol. 81v, 9-8-1554

Adrijaen Peeter Jan Clauss bekent geld schuldig te zijn aan Willem Joes.

Fol. 81v, 20-8-1554

De erfg van Heer en Mr Peeter Janss van Dongen: Peeter Cornelis van Ghils cs ter eenre en Embrecht Jan Horsten als voocht van zijn kijnder en Marij Peeter Janssoen voordochter met Peeter Jacops als voocht ter andere zijde hebben een conflict betreffende het testament.

Fol. 82r, 27-8-1554

Jan Peeter Heijnrick Woutersz verkoopt aan Mechtelt van Doren weduwe een huijs.

Fol. 82r, 6-9-1554

Willem Willemsz van Daelhem genaamd van Donghen heeft een zoon Baltasar, ca 23 jaar oud. Baltasar woont tegenwoordig in Hollant. Men laat weten dat Baltasar van goede afkomst is.

Fol. 82v, 20-9-1554

Willem Matijs Dirvenz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 82v, 20-9-1554

Huijbrecht Janss de Wagemaker namens Cornelis Jan Venmans is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 83r, 20-9-1554

Jan Willemsz de Cleermaker tbv Embrecht Jan Embrechsz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 83r

Gerit Joes Geritsz, [Jan Assencius Philipsz x Libben Joes Geritsdr doorgestreept], Jan Lambrecht Jan Aertss als voocht en Bartlomeus Pouwels als toesiender van Anneken en Maergrietken Lambrecht Jan Aertss naekijnder verkopen aan [akte niet afgemaakt]

Fol. 83r, 13-10-1554

Op verzoek van Adrijaen Adrijaen Lichthert verklaart Peeter Jacopsz als vorster dat hij niet kennelijk is alsdat Antonis Andrijess aan hem heeft verzocht om Adrijaen Adrijaen genaamd Lichthert eenige weeten te doen als dat Antonis voors Adrijaen in recht gebrocht of betrocken hebben tot Sgravenmoer.

Fol. 83v, 1-10-1554

Geraert Joes Geraertsz, Heijnrick Adrijaen Maess als voocht en Geraert Joess als toesiender van Joesken Jan Assencius Philipsz kijnt waarvan Libbeken Joes Geraetsdr moeder was, Jacop Willemsz als voocht van Anna en Margareta Lambrecht Jan Aertssdr waarvan Marijken Tiel Wouter Teusdr moeder was verkopen aan Lenaert Jan Antonisz zekere moeren zonder den gront.

Heijnrick Adrijaen Maess, Geraert Joess en Jacop Willemsz verklaren dat de koop tbv het weeskijnt is.

Fol. 84r, 15-10-1554

Heijnrick Rutgersz, schout Dongen, en Huijbrecht Janss de wagemaker als voocht begeren verantwoording te hebben van Jan Jan Geraertsz x Jacop Ans Zebendr, tbv Merten Aerts alias Scraeps weeskijnt waarvan Josijna Jan van Dongensdr de moeder was.

Fol. 84v, 15-10-1554

Joes Woutersz verkoopt aan Geertruijt Domis Peeter Adrijaen weduwe met kijnder een block moers.

Fol. 84v, 2-11-1554

Willem Matijs Dirvenz verkoopt aan Cornelis Heijnricx Jacopszoen een block moers.

Fol. 85r, 2-11-1554

Marij Wouter Joesdr x Heijnrick Heijnrick Joess verkoopt aan Adrijaen Lauwereijsz 9 lopen rogs.

Toegevoegd: Gerit Huijbenz de Wagemaker heeft gelost, 5-3-1576.

Fol. 85r, 2-11-1554

Peeter Jacopsz namens Mr Frans van Baerll is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 85v, 2-11-1554

Willem Matijs Dirven machtigt Wouter Dielisz om zijn zaken te behartigen.

Fol. 85v

Jan Wouter Sprangers bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Antonis Jonckheijtsz.

Fol. 86r, 12-11-1554

Jan Cornelis van Eijsel en Matijs Clauss zijn na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 86r, 12-11-1554

Jan Mertensz verkoopt aan Aerdt Godscalcx een steede metten huijsinge.

Fol. 86v, 19-11-1554

Elijsabet Embrechts weduwe met Aert Embrechsz als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Janss vander Legge tbv Alit Claus zijn moeder.

Fol. 87r, 23-11-1554

Jacop Lambrecht Jan Lambrechsz verkoopt aan Cornelis Lambrechs zijn broer zijn deel van de goederen aangekomen van zijn vader.

Fol. 87r, 23-11-1554

Cornelis Lambrecht Jan Lambrechsz verkoopt aan Jan Peeter Adrijaen Gijsselsz een vurtel rogs.

Fol. 87v, 26-11-1554

Jan Claus Obrechsz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 87v, 26-11-1554

Rijck Jan Geritsz verkoopt aan Cornelis Jan Peetersz tbv Adrijaen zijn broers kijnder 2 vurtelen rogs.

Fol. 88r, 14-12-1554

Heijnrick Antonis vanden Corput is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 88r, 14-12-1554

Jan Willemsz verkoopt aan Peeter Adrijaen Melisz een steede metten huijsinge.

Fol. 88v, 14-12-1554

Marijken Jan Huijben weduwe met Peeter Jacops als voocht is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 88v, 15-12-1554

Roelof Stoffel Roelofsz verkoopt aan Adrijaen Wouterz een stuck erven.

Fol. 89r, 24-12-1554

Adrijaen Godscalck verkoopt aan Jan Lambrecht Peeter Gijbenz een block moers.

Fol. 89r, 10-1-1555

Lambrecht Geritsz verkoopt aan Jan Joessoen de Hoevener 2 percelen erven.

Fol. 89r

Cristoffel Joes bekent geld schuldig te zijn aan Zijmon Jacop Bettenz.

Fol. 89v, 21-1-1555

Elijsabet Lauwereijs Martensdr x Frans Adrijaen Jan Gerit Wijnenz verkoopt aan Lenaert Jan van Boeschot tbv zijn vader 4 vurtelen rogs.

Fol. 90r, 21-1-1555

Lenaert Roel Lenaertsz verkoopt aan Bastiaen Willem Jacopssoen 2 vurtelen rogs.

Fol. 90r, 21-1-1555

Denis Godscalcx verkoopt aan Jan Embrecht Jan Hortenz een buijnder weije.

Fol. 90v, 26-1-1555

Cornelis Rijck Adriaensz bekent geld schuldig te zijn aan Antonis Janss alias Brescher.

Fol. 90v, 26-1-1555

Embrecht Jan Horsten verkoop aan Jan Embrecht Jan Horsten zijn zoon 3 lopensaet erven.

Toegevoegd: overgevest Cornelis Anss, 12-10-1555.

Fol. 91r, 26-1-1555

Huijbrecht Mercelis Willemsdr x Cristoffel Joess verkoopt aan Jan Mercelisz haar broer het ¼ van een steede metten huijsinge.

Fol. 91v, 26-1-1555

Cristoffel Joess heeft over gegeven als dat Huijbrecht Mercelisdr zijn vrouw zal komen in al die goederen die Cristoffel heeft of krijgt zal zij mogen delen als Cristoffel zelf. Hij moet zijn voorkijnder wel geld geven.

Fol. 92r, 28-1-1555

Claus Claus Janssoen verkoopt aan Jan Peetersz 9 loppensaet lants.

Fol. 92r, 28-1-1555

Jan Peetersz verkoopt aan Adrijaen Peeter Jan Clauss 4 lopensaet zaijlants.

Fol. 92v, 30-1-1555

Korstijaen Jan Peetersz bekent geld schuldig te zijn aan Goert Zijmonszoen.

Fol. 92v

Jan Willemsz de Cleermaker transporteert over Goert Jan Embrechszoen tbv Mechtelt Jan Willems huijsvrouwe de zus van Goeijaert ƒ 100 die aankomen van Heijnrick Rutgers, schout, vanwege de steede.

Fol. 93r, 31-1-1555

Ansem Goertsz heeft van Antonis Goerts als voocht en Wouter Clauss als toesiender zijn kijnt Adriaenken aangenomen. [doorgestreept: zijn 3 kijnder: Claus, Marij]

Fol. 93v, 1-2-1555

Lambrecht Aert Lambrechsz bekent geld schuldig te zijn aan Godscalck Heijnrick Jacops.

Fol. 93v, 1-2-1555

Cornelis Jan Jan Lambrechsz bekent geld schuldig te zijn aan Jan Jan Wouters.

In de kantlijn: onleesbaar.

Fol. 94r, 1-2-1555

Jan Willems de Cleermaker verkoopt aan Heijnrick Rutgers, schout Dongen, een steede metten huijsinge.

Fol. 94r, 1-2-1555

Adrijaen Janss bekent geld schuldig te zijn aan Gerit Janss het Lam.

Fol. 94v, 1-2-1555

Peeter Godscalx bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Roelofs als voocht van Peeter Vassen.

Fol. 94v, 1-2-1555

Jan Adriaensz van der Veeken vercoft Raes Jan Vranckenz elf lopen rogs tsiaerts erfpachs in mindernisse van eenen brijeff die inhout van eenen sester rogs siaerts dewelcke is van der datum XIIIIc drije ende tnegentich, sestien dagen in janwarie, welcke onderpanden all nu mitter hant heeft Katelijn, Domas Wouter weduwe cum suis, uut ende op vijer buijnder lants gelegen neffens die Geersteech noortwaert ende Peeter Cornelis erve sutwaert, streckende van der Donga tot op Peeters voorscr erve toe, dat gelegen is neffens den Hogen Dijck westwaert. Actum den iersten februwarius Ao XVc vijf ende vijftich.

Toegevoegd: Jan Martens als toesiender van sijns susters weeskijnderen aldaer [Jan] Adriaens van der Veeken die vader af is, die is hijer mede te vreden geweest dat Jan Adriaens, sijnen swager, dees Xl lopen rogs voorscr vercoft heeft.

Fol. 95r, 1-2-1555

Claus Janss van Lier, Jacop Claus Janssdr met Jan Jan Cornelis als voocht, Jan Clauss verkopen aan Jan Peeter Stevens een steede metten huije.

[doorgestreept: een broeder genaamd: Claus]

Fol. 95r, 1-2-1555

Peeter Cornelis tbv Katelijn Peeter Janss van Dongen weduwe is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 95v, 1-2-1555

Adrijaen Peeter Jan Clauss verkoopt aan Jan Peeter Jan Clauss zijn broer een steede metten huijse.

Fol. 95v, 4-2-1555

Adrijaen Wouter Willem Meus? verkoopt aan Peeter Cornelisz tbv Katelijn Peeter Janss weduwe van Dongen 6 vurtelen rogs.

Fol. 96r, 4-2-1555

Zebrecht Jan Wijnenz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Jan Peeter Celijenz.

Fol. 96r, 4-2-1555

Adrijaen Gerits verkoopt aan Marij Loeij Zebrechs weduwe 2 vurtelen rogs.

Fol. 96v, 5-2-1555

Willem Jan Willems verkoopt aan Marij Jan Cornelisdr de huijsvrouw van Jan Geraerts 4 vurtelen rogs.

Fol. 97r, 5-2-1555

De 6 weeskijnder van Loeij Zebrechts za. met Frans Antonis als hun voocht en Jan Janss als toesiender, Marij Jan Cornelisdr de wed van Loeijdeweijck nu x Jan Gerits maken een erfdeling,

Zebrecht Loeij Zebrechs, Lambrecht Loeijen

Fol. 98r, 6-2-1555

Jan Lambrecht Jan Lambrechsz verkoopt aan Jan Peeter Heijn Woutersz een schuldbrief.

Fol. 98v, 6-2-1555

Goert Tiijs Lenaerts, Matijs Goorts, Peeter Goorts en Huijbrecht Goortsdr, Heijlken en Marijken verkoopt aan Alit Peeter Ploechen weduwe vierdalf vurtel rogs.

Fol. 98v, 7-2-1555

Cornelis Peeter Heijn Wouters verkoopt aan Lambrecht Lambrecht Maess een steede.

Fol. 99r, 8-2-1555

Adriaen Wouter Maesen bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Geerits.

Fol. 99r, 8-2-1555

Sijcken Embrecht Jan Hoerstendr x Dielis Jan Dielijs de Wrijter verkopen aan Embrecht Jan Hoersten een vurtel rogs.

Fol. 99r, 8-2-1555

Sijcken Embrecht Jan Hoerstendr x Dielis Jan Dielijs de Wrijter verkopen aan Embrecht Jan Hoersten hun deel inden Ham aangekomen via Sijcken.

Fol. 99v, 15-2-1555

Willem Adrijaens bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Aerdt Peeters.

Fol. 99v, 18-2-1555

Jan Peeters van Cappel bekent geld schuldig te zijn aan Dingen Jan Roelofsdr.

Fol. 100r, 21-2-1555

Roeloff Stoffel Roelofsz verkoopt aan Peeter Cornelisz de Cuper 3 lopensaet moers.

Fol. 100r, 21-2-1555

Antonis Jacopszoen, ca 50 jaar, verklaart dat Adrijaen Peeter Timmermans x Elijsabet Heijnrick van Gilsdr aan Goeijaert Jan Govertsz met Peeterken Adrijaen Peeter Timmermans een hoeveelheid moeren als huwelijks goed.

Nog genoemd: Tonis Jacops Jan Jacops, Peeterken, Jan en Jeenken Adriaen Peeter Timmermans kijnder, Adriaen Adriaen Peeter Timmermans x Willem Matijssoen.

Fol. 101r, 23-2-1555

Adrijaen Jan Claussoen is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 101r, 13-4-1556

Adrijaen Jan Claess heeft geprotesteerd ivm de warande …

Nog genoemd: Rijchout Pouwels x Katelijn Jansdr.

Fol. 101v, 25-2-1555

Adrijaen Cornelis Heijnrick Stevens machtigt Rijchout Pouwels Rijchoutz om zijn zaken te behartigen

Fol. 101v, 27-2-1555

Adrijaenken Peeter Geritsdr met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Peeter Roelofsz 1/8 van een stuck moer.

Fol. 102r, 27-2-1555

Eva Faes Janssens weduwe met Adrijaen Jan Peeter Jan Claussoen als voocht verkoopt aan Lauwereijs Janssoen [?] haar zoon de helft van 5 buijnder.

Fol. 102r, 27-2-1555

Lauwereijs Janssoen verkoopt aan Adrijaen Peeter Jan Claussoen 7 lopensaet gronden.

Fol. 102v, 4-3-1555

Adrijaen Tonis Baeijenszoen verkoopt aan Adrijaen Maes Lambrechssoen 4 vurtelen rogs.

Fol. 102v, 4-3-1555

Stijnken Roeloff Lambrechsdr en Willemken haar zus met Jan Willems de Cleermaker als hun voocht, Adrijaenken Roelof Lambrechsdr x Willem Cornelisz, Lambrecht Roelofs en Cornelis Roellof Lambrechskijnder verkopen aan Katelijn Peeter Meusdr een weije.

Fol. 103r, 4-3-1555

Jan Willems Jan Willemsz verkoopt aan Matijs Peeters van Ghils tbv de Heijligen Geest 9 lopen rogs.

Fol. 103v, 4-3-1555

Maes Adrijaen Maessen bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Aertszoen.

Fol. 103v

Peeter Aerts verkoopt aan Adrijaen Baeijens 3 lopen rogs.

Fol. 104r, 4-3-1555

Jan Mercelis Willemsz verkoopt aan Margriet Antonis Joessens weduwe 4 vurtelen rogs.

Fol. 104r, 4-2-1556

Jan Jan Lambrechs staat borg voor Jochom Baeijensz.

Fol. 104v, 13-2-1555

Jan Jan Lambrechszoen van Wijflit verkoopt aan Jochom Baeijensz anderhalf lopensaet lants.

Fol. 104v, 16-3-1555

Matijs Wouter Sprangersz bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Antonis vanden Corput.

Jan Wouter Sprangers staat borg.

Fol. 105r, 6-3-1555

Wouter Janssoen van Oerscot huurt van Willem van Dongen een stuck saijlant.

Fol. 105r, 18-3-1555

Dingen Jansdr en Katelijn Jansdr met Cornelis Cornelis Jan Aertss als hun voocht, IJken Cornelisdr x Cornelis Heijnricx, Jenneken Cornelisdr x Peeter Heijnricx Aertsz verkopen aan Embrecht Jan Horsten tbv Zebrecht Cornelis Jan Aertss een “rente”

Toegevoegd: Roeloff Jacops Roeloffs en Adriaen Vos Claes x Marijken Zijbrecht Cornelis Jan Aertsdr en namens Lijsken Zijbrecht Cornelis Jan Aertsdr, Hubrecht Andriaens x Zijbrechtken Zijbrecht Cornelis Jan Aertsdr hebben gelost, 5-2-1590.

Roeloff voors en Jacop Zijbrechs lossen ook af.

Fol. 105v, 18-3-1555

Marij Cornelisdr x Jan Geraert Hermansz verkoopt aan Jan Cornelisz den Timmerman een acker.

Fol. 105v, 27-3-1555

Marij Cristoffel Roelofsdr x Jan Embrechsz verkoopt aan Peeter Cornelisz de Cuper 2 lopensaet moers.

Fol. 106r, 27-3-1555

Peter Cornelisz de Cuper verkoopt aan Jan Embrechtsz Horsten 4 vurtelen rogs.

Fol. 106r, 29-3-1555

Aerdt Godscalcxz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Jan Jan Clauss.

Fol. 106v, 8-4-1555

Peeter Jan Horstenzoen verkoopt aan Goeijaert Jan Goeijaertszoen een steede metten huijse.

Fol. 106v, 8-4-1555

Goeijaert Jan Goeijaertsz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Jan Horsten.

Toegevoegd: Lauwereijs Hewijnricx als voocht van Rijck Jan Horstenkijnt: Pouwels is voldaan van Goert Jan Goertsz, 31-1-1565.

Fol. 107r, 1-4-1555

Jan Willem aenden Afganck verkoopt aan Heijnrick Janss een buijnder lants.

Fol. 107r, 1-4-1555

Heijnrick Janss bekent geld schuldig te zijn aan Jan Willems

Fol. 107r, 1-4-1555

Dingen Belgaertsdr x Geraert Aertszoen verkoopt aan Huijbrecht Cornelis Peeter Lemmens achtalff lopensaet moers.

Fol. 107r, 1-4-1555

Dingen Belijaertsdr x Geraert Aertszoen verkoopt aan Adrijaen Geraertsz vanden Heijden tbv zijn kijnder bij Neelken Adrijaen Peeter Belijaertsdr achtalf lopensaet moers.

Fol. 107v, 1-4-1555

Marijken Jan Lambrechts weduwe van Wijfliet met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Godscalcx Heijnricx een “rente”.

Fol. 107v, 5-4-1555

Adam Willemsz verkoopt aan Cornelis Willemsz zijn broer 4 vurtelen rogs.

In de kantlijn: onleesbaar

Fol. 108r, 5-4-1555

Cornelis Rijken de Potbacker verkoopt aan Peeter Janssoen de helft van een weije.

Fol. 108r, 8-4-1555

Goert Jan Goertsz verkoopt aan Willem Cornelis Willem Meremansz 4 lopensaet saijlants.

Fol. 108v, 18-4-1555

Jan Cornelis van Nispen, Lambrechts Gerits en Joest Willems als kerckmeesters verkopen aan Peeter Corneliszoen van Gils vierdalf lopensaet saijlants.

Fol. 108v, 18-4-1555

IJenken Adrijaen Huijbrechsdr met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Lambrecht Geritsz 3 vurtelen rogs.

Fol. 109r, 20-4-1555

Joest Adrijaen Venmansz verkoopt aan Cornelis Toniszoen een buijnder gronden.

Fol. 109r, 29-4-1555

Cristoffel Cornelis Stoffelsz bekent geld schuldig te zijn aan Jan Peeter Jan Clausz.

Fol. 109v, 29-4-1555

Elijsabet Jansdr x Jan Cornelis verkoopt aan Adrijaen Lauwereijs Heijndricxss een vurtel rogs.

Fol. 109v, 29-4-1555

Wouter Jan Jacopsz neemt aan van Embrecht Jan Horsten als toesiender en Cornelis Cornelis Jan Aertss als voocht het kijnt van Zebrecht Cornelis Jan Aertss: Adrijaenken.

Fol. 110r, 6-5-1555

Katelijn Jan Roelofs weduwe met Roelof Heijnricx als voocht verkoopt aan Jan Ottenzoen van Galen een vurtel rogs.

Fol. 110v, 16-5-1555

Claus Claus Janss genaamd War als vader van Elijsabet ter eenre en Jacop Claus Janssoen ter andere zijde.

Fol. 110v, 25-5-1555

Jan Peetersz opten Afganck genaamd: Schun? bekent geld schuldig te zijn aan Adrijaen Adrijaen Joriszoen.

Fol. 110v, 27-5-1555

Philips Ascencius Philipsz verkoopt aan Heijnrick Adrijaen Maess het 1/12 deel van een buijnder.

Fol. 111r, 27-5-1555

Jan Clauss verkoopt aan Peeter Jan Denisz een half buijnder moers.

Fol. 111r, 27-5-1555

Katelijn Adrijaen Rubbens weduwe en Engel Adrijaen Rubbensdr met Peeter Jacops als hun voocht en Adrijaenken Adrijaen Rubbensdr met Antonis Jan Lips als voocht verkopen aan Willem Cornelis Jan Willems een buijnder gronden.

Fol. 111v, 29-5-1555

Katelijn Heijnricx weduwe met Cornelis Janss als voocht, Elijsabet en Engel Heijnricxdr met Jan Jan Lambrechszoen als hun voocht, Jan en Andries Heijnricx, Marij Heijnricxdr x Cornelis Janss en allen namens Anneken Heijnricxdr maken een erfdeling.

Fol. 112v, 15-6-1555

Cristoffel Joesz verkoopt aan Zijmon Jacop Betten 6 vurtelen rogs.

Fol. 112v, 31-5-1555

Michiel Willem Jacopsz verkoopt aan Roelof Heijnricxz een “rente”.

Fol. 113r, 6-6-1555

Wouter Korstijaenszoen heeft gelaten, gemaeck ende gegeven Joes Wouters 5 kijnder, zijn kleinkinderen, al zijn goederen.

Fol. 113r, 10-6-1555

Dierck Heijndricxz vander Mijll namens Heer Peeter Philips Heeren is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 113v, 17-6-1555

Jan Peeter Jan Clauss verkoopt aan Lambrecht Gerits de Backer 3 vurtelen rogs.

Fol. 113v, 4-7-1555

Dierck Gieliszoen van Rijsbergen is voldaan van Adrijaen Huijbrecht Belijaerts mbt tot zijn voochdije. Dierck kiest Lambrecht Gerits de Backer als voocht.

Fol. 114r, 26-7-1555

Heijnrick Janss de Molener verkoopt aan Matijs Damiss de helft van zijn steede metten huijse.

In de kantlijn:: onleesbaar

Toegevoegd: Matijs Damiss uit den Haech belooft Heijnrick als erfgelt ƒ 150 te betalen. Wllem van Dongen protesteert tegen de verkoop.

Fol. 114v, 19-8-1555

Heijnrick Janss de Molener verkoopt aan Adrijaen Heijnricks zijn zoon de helft van zijn steede metten huijse.

Fol. 114v, 19-8-1555

Adrijaen Jan Clauss is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 115r, 30-9-1555

Peeter Heijnricx de Wagemaker, Jan Heijnricx de Wagemaker als voocht en Raes Joes als toesiender van Peeter zijn kijnder: Jenneken, Heijlken, Juetken, Anneken en Henrijck en Commerken verkopen aan Willem Diercsoen een steede metten huijs.

Fol. 115r, 30-9-1555

Anthonis Romboutssoen, Ghijb Rombouts als voocht en Clarus Casijns als toesiender van Anthonis zijn kijnder: Jan en Abraham, Marij, Lijnken en Hubrecht Tonisdr verkopen aan Heijnrick Janss de Molener een steede.

Fol. 115v, 10-10-1555

Marij Adrijaens weduwe met Pouwels Adrijaens als voocht en mede namens broers en zussen, Cornelis Henrjick Stevens en Adam Jorijs verklaren dat het een goede koop is, verkopen aan Cornelis Tonis Janss een stuck gronden.

Fol. 115v, 12-10-1555

Magdalena Jan Claeijssdr x Cornelis Anssen verkoopt aan Jan Embrecht Jan Horsten 3 vurtelen rogs.

Fol. 116r, 14-10-1555

Willem Jacops de Seu bekent geld schuldig te zijn aan Lauwereijs Jan Claussen.

Fol. 116r, 14-10-1555

Domijs Peeter Geritssoen verkoopt aan Jan Willems de Cleermaker als voocht van Embrecht Jansen soen 3 lopen rogs.

Fol. 116v, 30-10-1555

Rijck Pouwels Rijkenz verkoopt aan Peeter Cornelis van Ghijls 100 roeijen moers.

Fol. 116v, 30-10-1555

Jenneken Adrijaens huijsvrouwe vander Weech met Adrijaen Jacops als voocht verkoopt aan Cornelis Jan Peeters 4 vurtelen rogs.

Fol. 116v, 2-11-1555

Cornelis Joes Lambrechs Wijnen verkoopt aan Godert Adrijaenszoen eeen stuck erven.

Fol. 117r, 8-11-1555

Jochom Janssoen van Donghen verkoopt aan Thomas Jacop Cotermansz een “rente”.

Fol. 117r, 14-11-1555

Jacop (Gerit Jan ?) Lambrechsdr x Adrijaen Wouter Willem Meremansz verkoopt aan Jan Jan Cornelis Clauwen een buijnder grond.

Fol. 117v, 21-11-1555

Adrijaen Claus Goerts en Cornelis Roelof Lambrechs zijn akkoord mbt goederen van Peeter Jan Jan Clauss. Cornelis geeft Adrijaen al zijn recht mbt Peeter zijn goederen.

Fol. 118r, 5-2-1558

Peeter Jacops de vorster bekent geld schuldig te zijn aan Jan Heijnricx van Oerscot.

Fol. 118v, 2-12-1555

De kijnder van wijlen Goert Cornelis waarvan Katelijn Peeter Janssensdr de moeder van is: Jan, Peeter en Anneken met Cornelis Goertsz van Ghils als voocht en Gijsbrecht Peeter Jans als toesiender en Katelijn met Matijss Tonis als voocht maken een erfdeling.

Fol. 119r, 2-12-1555

Cornelis Goertsz als voocht en Gijsbrecht Peeters als toesiender van de kijnder van wijlen Goert Cornelis waarvan Katelijn Peeter Janssensdr (nu x Matijss Antonis) de moeder van is laten de moeder de 2 kijnder aannemen.

Fol. 119v, 7-12-1555

Adriaen Claus Goertsz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 119v, 9-12-1555

Marij Claus Huijben weduwe met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Aelbrecht Roelofsz een half buijnder saijlants.

Fol. 120r, 9-12-1555

Katelijn weduwe Jacop Willems Ber genaamd met Jan Willems de Cleermaker als voocht neemt van Bastijaen Willems als voocht en int wijwesen van Jan Willems van Baerl haar 3 kijnder aangenomen.

Fol. 120v, 24-12-1555

Jan Gijsbrechsz van Giel transporteert over Geeraert Huijbrechs de Wagemaker zijn recht op de goederen van Huijbrecht Janss de Wagemaker en renunciert van de goederen zoals het recht van Heijnrick vanden Corput gekomen is.

Fol. 120v, 23-12-1555

Andries Peeter Geraetsz verkoopt aan Domas Peeters zijn broer anderhalf lopensaet saijlants.

Fol. 120v, 27-1-1556

Jan Jan Lemmens als voocht en Jan Lemmen Jan Lemmens als toesiender van Dingen Lemmen Jan Lemmendr, innoncent, verkopen aan Cornelis Lemmen Jan Lemmens ¼ van een steede aangekomen van haar vader.

Fol. 121r, 2-1-1556

Cornelis Lemmen Jan Lemmens neemt aan Dingen Lemmensdr.

Fol. 121v, 27-1-1556

Cornelis Lemmen Jan Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Anneken Lemmens zijn zus.

Fol. 121v, 27-1-1556

Jan Jan Lemmens als voocht en Jan Lemmens als toesiender van Anneken Jan Lemmensdr verkopen aan Cornelis Lambrechs haar broer haar deel in de steede aangekomen van haar vader.

Fol. 122r, 3-1-1556

Agata Joes Willem Janssoendr x Jacop Peeters renunciert van een mudde rogs tlv Adrijaen Denis mede tbv haar kijnder bij Joest de Ber. De mud rogs gaat nu naar Peeter Joest de Ber haar zoon.

Fol. 122r, 9-1-1556

Adrijaen Peeter Goeijart Jans Cocx is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 122v, 10-1-1556

Jan Janss van Gorckom verkoopt aan Frans Korstijaens, stadthouder Baerl een “rente”.

Fol. 123r, 10-1-1556

Cornelis Lemmen Jan Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Jacop Lemmens zijn broer.

In de kantlijn: Overgevest Michiel Jansdr x Peeter Gerits, 22-1-1556.

Fol. 123r, 17-1-1556

Michiel Peetersz namens Jan Roelofszoen is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 123v, 17-1-1556

Heijnrick Janssoen de Molener is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 123v, 17-1-1556

Heijnrick Janssoen de Molener verkoopt aan Jan Wouter Sprangers een steede metten huijse.

Fol. 123v, 20-1-1556

Adrijaen Jan Clauss Wagemaker protesteert tegen de rente die Michiel als scotgerder van de kerck van Oesterhout.

Fol. 123v, 27-1-1556

Jan Wouter Sprangers verkoopt aan Jan Willems de Cleermaker een steede metten huijse.

Fol. 124r, 20-1-1556

Cornelis Jan Jan Lemmens verkoopt aan Lambrecht Adrijaenszoen en Joest Direcks tbv onse Lieve Vrouwetafel tot Donghen 6 lopen rogs.

Fol. 124r, 20-1-1556

Adrijaen Heijnrick Janss de Molener verkoopt aan Michiel Aertsz een steede metten huijse.

Fol. 124v, 27-1-1556

Wijerick Adrijaensz verkoopt aan Lambrecht Adrijaensz de helft van een block moers.

Fol. 124v, 27-1-1556

Jan Lambrecht Peeter Gijben verkoopt aan Sijmon Joessoen de helft van en block moers.

Fol. 125r, 29-1-1556

Lauwereijs Janss genaamd van Sassen, Anneken Jansdr zijn zus met Adrijaen Jan Cornelis als voocht verkopen aan Adrijaen Cornelis Heijn Stevens een “rente”.

Fol. 125r, 30-1-1556

Jan Jan Stevensz x Anna Jans vanden Boeckesdr verkoopt aan Cornelis Willem Jacopsz ¼ in 3 buijnder moers.

Fol. 125v, 30-1-1556

Anneken Huijbrechts??? met Merten Willems als voocht en Huijbrecht Adrijaen Peeter Meusdr met Jan Embrechts als voocht, Marijken Adrijaens Peeter Meusdr met Matijs Lauwereijs als voocht, Marijken Willem Peeter Meusdr met Heijnrick Rutgers, schout, als voocht, Katelijn Peeter Meusdr met Zebrecht Janss als voocht, Dingen Peeter Meusdr x Roelof Claus Roelofss, Bartolomeus Peeter Meuszoen verkopen aan Antonis Wouter Aertsz een steede metten huijsinge.

Fol. 126r, 31-1-1556

Adrijaen Joes Willemsz bekent geld schuldig te zijn aan Jan Jan Versteech de Jonge.

Fol. 126r, 31-1-1556

Domas Peeter Geritsz bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Aert Peetersz.

Fol. 126v, 31-1-1556

De kijnder van Peeter Stevens za: 2 Marijkens met Jan Stevens als voocht, Willem Peteer Stevens, Cornelis Stevensz, Peeter Peeter Stevens, Lenaert Peeters, Jan Peeter Stevens maken een erfdeling.

Fol. 126v, 31-1-1556

Joes Peeter Jan Clauss bekent geld schuldig te zijn aan Dingen Adrijaen Gijben weduwe

Fol. 127r, 1-2-1556

Marij Jan Corstijaens weduwe met Adrijaen Cornelis als voocht verkoopt aan Peeter Rijchouts Wouter Lonen tbv zijn moeder Jacop Rijchout de weduwe Wouter Lonen 3 vurtelen rogs.

Fol. 127v, 1-2-1556

Anneken Lemmensdr met Jan Jan Lemmens als voocht, Cornelis Lemmens, Jacop Lemmens, Adrijaen Lemmens, Margriet Lemmens met Tonis Adrijaens als voocht verkopen aan Stoffel Corneliszoen hun deel in 6 lopensaet erven.

Fol. 127v, 1-2-1556

Jan Cornelis Adijaensz den Timmerman bekent geld schuldig te zijn aan Marij Jan Cornelisdr.

Fol. 128r, 1-2-1556

Dingen Embrechsdr met x Adrijaen Peeter Heijn Wouters verkoopt aan Marij Jan Cornelisdr een “rente”.

In de kantlijn: onleesbaar.

Fol. 128r, 1-2-1556

Marij Jan Cornelisdr x Jan Gerits, Zebrecht Loeij Zebrechs, Frans Toniszoen als voocht van Lambrecht, Jan, Adrijaen, Ierasmus en Maeijken Loeij Zebrechskijnder verkopen aan Adrijaen Peeter Heijn Wouters een steede metten huijsinge.

Jan Jan Cornelis Clauwen en Bastiaen Philips zijn naesten.

Fol. 128v, 1-2-1556

Adrijaen Peeter Heijn Wouters bekent geld schuldig te zijn aan Frans Tonis tbv Loeij Zebrechskijnder.

Fol. 128v, 1-2-1556

Cornelis Peer Adrijaens verkoopt aan Adrijaen Cornelis Heijn Stevens 2 vurtelen rogs.

Fol. 129r, 3-2-1556

Adrijaenken Peeter Geritsdr met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Domas Peeters haar broer anderhalf lopensaet saijlants.

Fol. 129r, 3-2-1556

Cornelis Rijck Adrijaens bekent geld schuldig te zijn aan Antonis Janss alias Brescher.

Fol. 129v, 3-2-1556

Peeter Joes Lambrecht Wijnen verkoopt aan Adrijaen Maess 4 vurtelen rogs.

Fol. 129v, 3-2-1556

Korstiaen Gijsbrecht Corsten, Cornelis Gijsbrechsdr met Peeter Jacops als voocht verkopen aan Adrijaen Adrijaens Lichthert een weije.

Fol. 130r, 3-2-1556

Dielis Geritsz verkoopt aan Andries Gerits de helft van 3 buijnder moers.

Fol. 130r, 3-2-1556

Dielis Gerits verkoopt aan Lauwereijs Gerit Peeters een “rente”.

Fol. 130v, 5-2-1556

Cornelis Daem Willemsz bekent geld schuldig te zijn aan Gijsbrecht Franssen.

Fol. 130v, 20-2-1556

Jan Lambrechs int Sant verkoopt aan Jan Geraert Hermansz 4 vurteleb rogs.

Fol. 131r, 5-2-1556

Lambrecht Lambrecht Maess bekent geld schuldig te zijn aan Anneken Jan Jan Wouters.

Lambrecht wordt schadeloos gehouden door Jan Lemmens int Sant en Cornelis Jan Jan Lemmens.

Fol. 131r, 5-2-1556

Jan Peeters alias Corput verkoopt aan Adrijaen Peeter Jan Cleijss? 10 lopen rogs.

Fol. 131v, 6-2-1556

Jan Gerits op Hardonck bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Cornelis Cleijs Pluijens?

Fol. 131v, 6-2-1556

Cornelis Anssem bekent geld schuldig te zijn aan Jan Embrecht Horsten.

Fol. 132r, 8-2-1556

Marijken Geritsdr x Andries Geritszoen verkoopt aan Raes Jan Vrancken een “rente”.

Fol. 132r, 13-2-1556

Daem Willem Meremansz verkoopt aan Adrijaen Jan Denisz een stede metten huijsinge.

Fol. 132v, 15-2-1556

Cornelis Lemmen Jan Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Jan Janssoen Vermolen.

Fol. 132v, 17-2-1556

Adrijaen Peeter Willems verkoopt aan Gijsbrecht Peeter Willems tbv Jacop zijn broers weeskijnt 2 vurtelen rogs.

Fol. 133r, 17-2-1556

Jan Lemmen Jan Lemmenss verkoopt aan Heer Dierck Willems, pastoor Dongen, een oude schepenbrief.

In de kantlijn: onleesbaar

Fol. 133r, 17-2-1556

Jan Lemmen Jan Lemmenss verkoopt aan Heer Dierck Willems, pastoor Dongen, 2 vurtelen rogs.

Fol. 133r

Raes Janss, Peeter Stevens en Jan opten Ackers erfg hebben een stuck moer gedeeld.

Fol. 133v, 19-2-1556

Aert Godscalcx verkoopt aan Jenken Gijsbrecht Sijmons weduwe 5 lopensaet saijlants.

In de kantlijn: overgevest Adriaen Jan Cornelis.

Fol. 133v, 19-2-1556

Matijs Jan Matijss bekent geld schuldig te zijn aan Margriet Jan Matijssdr.

Fol. 133r, 19-2-1556

Andries Jan Matijs en Matijs Jan Matijs beloven de secretaris, Cornelis Willemsz en Jan Jan Wouters schadeloos te houden of Tonis Matijs nijet tevreden.

Fol. 134r, 21-2-1556

Adrijaenken Michielssdr x Cornelis Jan Willems verkoopt aan Peeter Aert Peetersz 6 lopensaet saijlants.

Fol. 134r, 23-2-1556

Adrijaen Adrijaensz verkoopt aan Cornelis Gijsbrecht Corstijensdr 8 vurtelen rogs.

Fol. 134v, 24-2-1556

Marijken Jansdr x Adrijaen Jacops verkoopt aan Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, een stede metten huijsinge.

Fol. 134v, 24-2-1556

Jan Willems de Cleermaker staat borg voor Heijnrick Rutgers den schout.

Fol. 134v, 19-3-1556

Frans Adrijaens bekent geld schuldig te zijn aan Adrijaen alias Gijlde

Fol. 135r, 27-2-1556

Anneken Cornelisdr, Marijken en Adrijaenken Cornelis Matijssensdr met Jan Embrechtzoen als voocht, Willem Cornelis en Matijs Cornelis Matijssenskijnder bekennen geld schuldig te zijn aan Jan Damensoen.

Fol. 135r, 24-1-1556

Jan Damen als voocht van Jan Heijnricx kijnder waarvan Catelijn Jan Heijn Stevens?dr de moeder was en Jan Heijnricx zijn voldaan door Jan Matijss.

Fol. 135v, 10-3-1556

Cornelis Damen verkoopt aan Matijs Janss een stuck saijlants.

Fol. 135v, 7-3-1556

Adrijaen Tonis Tonis Baeijensz verkoopt aan Goert Jan Emb? 4 vurtelen rogs.

Fol. 136r, 20-3-1556

Adrijaen Korst Meusz verkoopt aan Jan Cornelis Willemsz een stuck erven.

Fol. 136r, 23-3-1556

Katelijn Jacop Willems weduwe met Jan Willems als voocht verkoopt aan Cornelis Daem Willemsz 3 lopensaet saijlants.

Fol. 136v, 21-3-1556

Adrijaen Jan Peeters bekent geld schuldig te zijn aan Lauwereijs Jan Noodtbooms op Sgravenmoer.

Fol. 136v, 13-4-1556

Cornelis Peeter Heijn Wouters verkoopt aan Matijs Claus tbv Jan Claus Michielsen soenken tot Breda 2 vurtelen rogs.

Fol. 137r, 21-4-1556

Roelof Heijnricx bekent geld schuldig te zijn aan Jan Cornelis van Mispen en Lamgert Gerits, kerckmeesters.

Fol. 137v, 25-4-1556

Cornelis Gijsbrechs mede namens zijn kijnder: Jan en Cornelis Cornelis, Marijken Cornelisdr en Katelijn Cornelisdr, Anneken Cornelisdr x Jaspar Roelofs maken een erfdeling.

Fol. 138r, 25-4-1556

Rijck Pouwels Rijken is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 138v, 3-8-1556

Jenken Gijsbrecht Sijmons weduwe met Jan Jan Cornelis als voocht verkoopt aan Adrijaen Jan Cornelis, secretaris, 5 lopensaet saijlants.

Fol. 138v, 3-8-1556

Adrijaen Jan Corneliszoen heeft voerleden 4 vurtelen rogs Jenneken Gijsbrechs weduwe.

Fol. 138v, 3-8-1556

Adrijaen Jan Corneliszoen verkoopt aan Jenneken Gijsbrechs weduwe een vurtel rogs.

Fol. 139r, 2-5-1556

Willem van Donghen verkoopt aan Lauwereijs Wouters van Gelde tbv Marijke Pouwelswijffdr tot Baerl 5 vurtelen rogs.

Fol. 139r, 15-5-1556

Peeter Aerts genaamd Ridder heeft schuren, vande goederen waar Lambrecht Gerits placht te wonen, afgebroken en nu aan Adrijaen Huijbrech de Wagemaker verkocht heeft. Hij zal de schuren weer opbouwen op zijn erf inde Houtstraat.

Fol. 139v

Embrecht Claus Janss verkoopt aan Lambrecht Geritsz een vurtel rogs [akte niet afgemaakt]

Fol. 139v, 11-5-1556

Raes Joessoen verkoopt aan Peeter Cornelisz van Ghils tbv Katelijn Peeter Janss weduwe een “rente”.

Fol. 139v, 13-5-1556

Anna Embrechtdr en Embrecht haar vader als voocht heeft verticht en is tevreden dat Jan Embrechs haar broer sal mogen overvesten een deel in en “rente”.

Fol. 140r, 150501556

Sijken Embrechs Jan Horstendr x Dielis Janssoen is tevreden met dat Jan haar broer een deel van een “rente”mag overvesten.

Fol. 140r, 22-5-1556

Jan Embrecht Jan Horsten verkoopt aan Peeter Cornelisz van Gils tbv Katelijn Peeter Janss weduwe van Dongen 3 vurtelen rogs.

Fol. 140r, 22-5-1556

Jan Embrecht Jan Horsten verkoopt aan Peeter Cornelisz van Gils tbv Katelijn Peeter Janss weduwe van Dongen een “rente”..

Fol. 140v, 22-5-1556

Katelijn Peeter Janss weduwe van Dongen met Jan Joessoen als voocht verkoopt aan Jan Embrecht Jan Horsten 3 vurtelen rogs.

Fol. 140v, 1-6-1556

Huijbrecht Cornelis Peeter Lemmens verkoopt aan Jan Janssoen de Smit 9 lopensaet gronden.

Fol. 141r, 3-6-1556

Jan Damiss van Sgravenmoer verklaart geen actie te hebben mbt de sloot tussen zijn erf en de spaeij tegens Grietken Breschers weije.

Fol. 141r

Rijchout Pouwels Rijken is voldaan door Adrijaen Janss de Wagemaker en Peeteren Adrijaenssoen.

Fol. 141r, 8-6-1556

Heijnrick Rutgersz vander Vloet, schout tot Dongen, verklaart dat Antonis Adrijaens wonende onder den Hoech Swaluwe nooit geld gegeven heeft tbv Franscoeijs van Grunhuijsen.

Fol. 141v, 8-6-1556

Heijnrick Rutgersz, schout Dongen, verklaart dat hij Willem Joess tbv het kijnt van Merten Aertsz genaamd Adam Mertenszien beschadigt heeft te weten van een borgtocht die Willem voor Ans Zeben gesteld had.

Fol. 142r, 20-6-1556

Adrijaen Wouter Will Meremansz verkoopt aan Marij Mercelis Adrijaens weduwe 2 vurtelen rogs.

Fol 142r, 3-8-1556

Elijsabet Huijbrecht Woutersdr de Jonge x Peeter Jan Caris verkopen aan Corijn Hermanszoen een perceel moeren.

Fol. 142v, 1-7-1556

Heijnrick Rutgersz, schout Dongen, is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 142v, 6-7-1556

Elijsabet Embrechs weduwe met Aerdt Embrechs als voocht is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 143r, 6-7-1556

Raes Jan Vranckenz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 143r, 18-7-1556

Cornelis Wouter Sprangersz verkoopt aan Adrijaen Maess 2 vurtelen rogs.

Fol. 143v, 20-7-1556

Adrijaen Wouter Willem Meremanszoen verkoopt aan Jan Mercelisz 79 Roeijen moers.

Fol. 143v, 3-8-1556

Aerdt Godscalcx verkoopt aan Jan Merceliszoen 5 lopen rogs.

Fol. 144r, 6-8-1556

Adrijaen Jan Clauss verkoopt aan Marten Adrijen Janss zijn zoon mede tbv Peeter Adrijaen Janssen en Roelof Adrijaen Janss sestalf lopensaet saijlants.

In de kantlijn: Neelken Adriaen Jan Claussdr x Adriaen Jan Janss zijn voldaan van hun deel.

Fol. 144r, 6-8-1556

Merten Adrijaen Janss, Peeter Adrijaens, Roelof Adrijaen Janss bekent geld schuldig te zijn aan Adrijaen Janss hun vader.

In de kantlijn: Peeter, Roelof en Marij Adriaens zijn voldaan door Marten Adriaens hun broer, 2e dag na kerstmis 1572.

In de kantlijn: Lijnken en Lijsken zijn ook gelost van Merten Adriaens steede.

Toegevoegd: Jan Adriaens de Wagemaker is voldaan, 8-3-1573.

Fol. 144v, 17-8-1556

Jacop Willem Jacopsdr met Raes Jan Vrancken als voocht verkoopt aan Heijlken Jan Lemmens weduwe een “rente”.

Fol. 144v, 17-8-1556

Peeter Jacopsz de vorster verkoopt aan Jan Cornelis Reijversz van Breda 4 vurtelen rogs.

Fol. 145r, 27-8-1556

Jan Corstijaen Meusz en Adrijaen Corstijaens zijn broer verkopen aan Jan Janssoen vander Weech een stuck grond.

Fol. 145r, 2-9-1556

Joest Adrijaen Venmans staat borg voor Cornelis Tonisz genaamd den Langen.

Fol. 145v, 8-9-1556

Peeter Jan Jan Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Sijmonsz.

Fol. 145v, 26-9-1556

Adrijaen Wouters Meijngaert verkoopt an Wouter Corstijaenszoen 4 vurtelen rogs.

Fol. 146r, 25-9-1556

Adrijaenken Gherit Willem Mermansdr met Cornelis Willem Mermans als voocht verkoopt aan Lambrecht Gerits de Backer een “rente”.

Fol. 146r, 25-9-1556

Adrijaenken Gherit Willem Mermansdr met Cornelis Willem Mermans als voocht verkoopt aan Lambrecht Gerits de Backer 2 lopen rogs.

Fol. 146v, 18-10-1556

Rijchout Pouwels Rijchoutsz tbv Ans Zeken vanden Mee is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 146v, 12-10-1556

Adriaen Cornelis Belgaertsz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 147r, 9-11-1556

Willem Gijbenz de Scoenmaker verkoopt aan Adrijaen Janss, secretaris, een stuck saijlants.

Fol. 147r, 9-11-1556

Adrijaen Janss, secretaris, verkoopt aan Willem Gijbenz de Scoenmaker 5 lopensaet lants

Fol. 147v, 14-10-1556

Marijken Jan Lambrechs weduwe met Peeter Jacopsz als voocht en int bijwesen van Heer Adriaen Janss van Wijflit haar zoon bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Peeter Jacopsz.

Fol. 147v, 10-11-1556

Adrijaenken Adrijaen Huijbrechsdr met Peeter Jacopsz als voocht verkoopt aan Raes Jan Vranckenz een stuck saijlants.

Fol. 148r, 9-11-1556

Cornelis Janss de Hoevener is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 148r, 11-11-1556

Michiel Roelofsz verkoopt aan Cornelis Cornelis Willemsz en Aelbrecht Roelofsz als voogden van Jan Cornelis Willems kijnder 2 vurtelen rogs

Fol. 148v, 11-11-1556

Michiel Roelofsz verkoopt aan Cornelis Cornelis Willemsz en Aelbrecht Roelofsz als voogden van Jan Cornelis Willems zijn voldaan van Adrijaen Jacops.

Fol. 148v, 23-11-1556

Cornelis Rijck de Potbacker verkoopt aan Paeschijn Geritszoen den Droechscerder een stuck saijlants.

Fol. 148v, 23-11-1556

Cornelis Willem Jacopsz verkoop aan Peeter Godscalcx 2 buijnder gronden.

Fol. 149r, 23-11-1556

Matijs Jan Matijss bekent geld schuldig te zijn aan Matijs Cornelisz.

Toegevoegd: Marij Vassen met Peeter Vassen haar zoon zijn van hun deel voldaan, 2-8-1562.

Fol. 149r, 23-11-1556

Claus Cornelis Willem Clausz bekent geld schuldig te zijn aan Mr Adrijaen, secretaris tot Sgravenmoer tbv Aechken Geertsdr en Gerit Geritsz.

Fol. 149r, 23-11-1556

Bastijaen Willemsz verkoopt aan Jan Willem Jan Willemsz een stede metten huijse.

Fol. 149v, 23-11-1556

Jan Willem Jan Willemsz verkoopt aan Bastijaen Willemsz stede metten huijse.

Fol. 149v, 28-11-1556

Cornelis Cornelis Jan Aertss verkoopt aan Jan Versteech een block moers.

Fol. 150r, 28-11-1556

Peeter Aertsz verkoopt aan Adrijaen Huijbrechssoen de Wagemaker een stede metten huijsinge.

Fol. 150r, 28-11-1556

Adrijaen Michielss staat borg voor Adrijaen Huibrechs.

Fol. 150r, 4-12-1556

Aerdt Godscalcxz verkoopt aan Jan Mercelis een stede metten huijse.

Fol. 150v, 5-12-1556

Wouter Wouter Bacxss verkoopt aan Frans Antonis Sprangersz een vurtel rogs.

Stoffel Peeters staat borg voor Wouter.

Fol. 150v, 2-12-1556

Peeter Rurgerszoene (Breda) machtigt Heijnrick zijn broer, schout Dongen, zijn zaken te behartigen.

Fol. 151r, 6-12-1556

Jacop Tijnagel had een onderpand gesteld maar dat is beschadigd daarom heeft Rijchout Pouwels doen ontwaren alle goederen die Aerdt Gerit Hulshouts heeft de Vierscharen of Dongen.

Fol. 151r, 14-12-1556

Cornelis Adrijaen Tonis Vervoerts weduwe met Zijmon Gijsbrechs als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Jan Janss tbv Jan de Bont zijn weeskijnt.

Fol. 151v, 14-12-1556

Cornelis Adrijaen Tonis Vervoerts weduwe met Zijmon Gijsbrechs als voocht transporteert over Lambrecht Geritszoen de Backer zekere schuldbieven oa tlv Jan Cornelis Clauwen.

Fol. 151v, 14-12-1556

Wierick Capkensz en Dierck Gabrilesz verkopen aan Jasper Jansz van Ham tbv Mr Mateus Vierlijnck een “rente”.

Fol. 152r, 2-12-1556

Peeter Rijchoutss van Breda machtigt Rijchout Pouwelsz om zijn uitstaande schulden te innen etc.

Fol. 152r, 16-12-1556

Cornelis Aerts de Scoenmaker verkoopt aan Adrijaen Jacopsz 2 vurtelen rogs.

Fol. 152v, 17-12-1556

Michiel Willem Jacopsz verkoopt aan Adrijaen Jacops 2 vurtelen rogs.

Fol. 152v, 19-12-1556

Jan Mercelis verkoopt aan Cornelis Lambrechsz 77 roeijen moers.

Fol. 153r, 23-12-1556

Peeter Heijnrick de Wagemaker namens Heer Dierck Willemsz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 153r, 23-12-1556

Heijnrick Jan Gijsbrechsz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 153v, 31-12-1556

Merten Jan Martensz verkoopt aan Zijmon Joess 3 lopensaet erven.

Fol. 153v, 31-12-1556

Lambrecht Adrijaen Martensz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 154r, 31-12-1556

Zijmon Joess verkoopt aan Merten Janssoen de Decker 2 vurtelen rogs.

Fol. 154r, 31-12-1556

Lambrecht Adrijaen Martensz verkoopt aan Merten Janss de Decker de in de akte van folio 153v genoemde opgewonnen gronden.

Fol. 154r, 31-12-1556

Heijnrick Jan Gijsbrechs verkoopt aan Merten Janss de Decker zijn opgewonnen gronden, zie folio 153r.

Fol. 154v, 2-1-1557

Cornelis Damen verkoopt aan Katelijn Jacop Willems weduwe 4 vurtelen rogs.

Fol. 155r, 2-1-1557

Roelof Stoffel Roelofszoen verkoopt aan Jan Embrechs Horsten een stuck saijlants.

Fol 155r, 2-1-1557

Roelof Stoffels en Jan Embrechs zijn akkoord met een vonnis.

Fol. 155v, 4-1-1557

Jan Gielis van Duijsel verkoopt aan IJken Willem Dijcks?dr 1 vurtel rogs.

Fol. 155v, 4-1-1557

Jan Peetersz van Oesterhout verkoopt aan Marijken Cornelis Heijnricx weduwe 4 vurtelen rogs.

Fol. 156r, 4-1-1557

Aelbrecht Roelofszoen namens Jan Cornelis weeskijnt is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 156r, 4-1-1557

Cornelis Cornelis Jan Aertss verkoopt aan Adrijaen Lauwereijsz 30 roeijen moers.

Fol. 156v, 9-1-1557

De erfg van Denis Jan Noten maken een deling: Thomas Denisz, Bouwen Denisz, Cornelis Denisz, Marij Denisdr x Adrijaen Cornelisz, Anna Denisdr x Cornelis Thonisz, Jan Tonis als voocht van Adriaenken zijn zoon waarvan Margrieta Denis de moeder was, Katelijn Denisdr x Evert Joris Janssensoen en Adriaenken Cleijsdr met Willem Philips als voocht.

In de kantlijn: Anna Denisdr x Cornelis Thonisz transporteren aan Adriaen Cornelisz haar zoon een “rente”gekomen uit de deling.

Fol. 157v, 9-1-1557

Cornelis Deniszoen en Bouwen Deniszzoen, Katelijn Denisdr x Evaert Joris en Adriaenken Clausdr met Willem Philips als voocht bekennen geld schuldig te zijn aan Raes Jan Vranckenz.

In de kantlijn: Cornelis Huijb? Raess bekent dat de erfg van Bouwen Denisz voldaan hebben, 21-6-1607.

Fol. 157br, 9-1-1557

Marijken Denisdr x Adriaen Cornelis en Jan Tonis als vader en voocht en Tomas Denissoen als toesiender van Margrieta Denis weeskijnt verkopen aan Cornelis Denissoen elk hun deel inde steede gekomen van hun vader.

Fol. 157br, 9-1-1557

Thomas Denissoen verkoopt aan Bouwen Deniszoen zijn deel inde stede gekomen van hun vader.

Fol.157br, 9-1-1557

Cornelis Denis Jan Notenz bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Janss met consent van Marijken Denisdr.

Fol. 157bv, 14-1-1557

Adrijaen Heijnrick Peetersz verkoopt aan Claus Peetersz ¼ in anderhalf buijnder.

Fol. 157bv, 16-1-1557

Michiel Aertsz verkoopt an Huijbrecht Claus Janss een huijs.

Fol. 157bv, 16-1-1557

Cornelis Joes Lambrecht Wijnen verkoopt aan Lodewijck Adriaensz een half lopensaet erven.

Fol. 158r, 18-1-1557

Maechtelt Jan Willems weduwe met Peeter Adriaen Jacops als voocht, Joes Willems hebben een erfdeling aangebracht van de goederen waar Jan Willems de Cleermaker uitgestorven is.

Int bijwesen van Goert Jan Embrechsz en Gerit Janss x Huijbrecht Jan Embrechsdr.

Fol. 158v, 18-1-1557

Michiel Willems bekent geld schuldig te zijn aan Vuercel? Roelofsdr en Margriet Roelofsdr.

Fol. 158v, 21-1-1557

Peeter Godscalcx bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Willem Jacopszoen.

Fol. 159r los vel

Peeter Cornelisz van Ghils is voldaan door Joest Tonis Joess van de rogge die Jan Embrecht Jan Horsten aan Peeter verkocht had, 19-3-1565.

Fol. 159r, 18-1-1557

Jan Jan Aertss, Lauwereijs Heijndricx, Cornelis Jan Peetersz, Peeter Corneliszoen, Roelof Heijnricxz, Sijmon Joess als bedesetters machtigen Rijchout Pouwels Rijcoutszoen om eventueel de goederen van Raes Jan Vranckensoen te verkopen en de penningen tbv Dongen te ontvangen.

Fol. 159v, 18-1-1557

De erfg van Michiel Cornelis maken een erfdeling:

Adriaen Michielss, Elijsabet Michielsdr x Cornelis Aerts, Bartolomaeus Michielss, Dingen Michielss met Cornelis Lemmen Jan Lemmens als voocht, Marij Michielsdr met Rijck Pouwels als voocht en Anneken Michiels met Rijck als voocht.

Fol. 160r, 23-1-1557

Roelof Stoffel Roelofsz, Adrijaen Woutersz Meijnken en Jan Embrecht Jan Horsten zijn akkoord met de commer en chijns mbt de steede waar Gerit Jan Lambrechs uitgestorven is.

Fol. 161v, 27-1-1557

Denis Godscalcxzoen bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Maess

Fol. 161v, 29-1-1557

Korst Jan Peeters verkoopt aan Jan Jan Cornelis den stadthouder 4 vurtelen rogs.

Fol. 162r, 29-1-1557

Godscalck Heijnrick Jacopsz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 162r, 29-1-1557

Matijs Wouter Sprangersz verkoopt aan Peeter Adriaen Timmermans 4 vurtelen rogs.

Fol. 162v, 29-1-1557

Peeter Jans de Wert verkoopt aan Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, 2 vurtelen rogs.

Fol. 162v, 29-1-1557

Willem Joest houdt Heer Dierck schadeloos van Jockvrouwe Margriet genaamd van Dongen ivm de opwinningen die Margriet of Huijbrecht Janss de Wagemaker gedaan hebben.

Fol. 163r, 29-1-1557

Meus Jan Meussoen verkoopt aan Adriaen Gerit Hermansz 4 vurtlen rogs.

Fol. 163r, 30-1-1557

Cornelis Rijck Adriaensz bekent geld schuldig te zijn aan Tonis Jan Breschersz.

Fol. 163v, 30-1-1557

Cornelis Peer Adriaensz verkoopt aan Crijn Hermans Woutersz een vurtel rogs.

In de kantlijn: Josijntken Adriaen Fijts x Jan Jan vande Langerijt en Laureijs vanden Kieboom, notaris Geertruijdenberg, verklaart dat ??? Cornelis Meeus x Adriaen Cornelis Willem voldaan heeft, juni 1643.

Fol. 163v, 30-1-1557

Joest Peeter Jan Clauss verkoopt aan Peeter Janss de Werdt een stuck erven.

Fol. 164r, 1-2-1557

Stoffel Joes Cornelisz verkoopt aan Antonis Wouter Sprangersz de helft van 22 lopensaet gronden.

Fol. 164r, 1-2-1557

Adrijaen Heijnrick Janss de Molener, Jan Heijnricx, Lucia Heijnricxdr, Dingen Heijnricxdr en Marijken Heijnricxdr en Geertruijt Heijnricxdr met nog 2 meijskes waar Jan Cornelis vader van was met Peeter Jacops als voocht en nog 2 kijnder waar Aert Peeters de vader van is verkopen aan Jan Mathijs de ??? namens Jan vanden Wouwer een “rente.

Fol. 164v, 1-2-1557

Jan Janss van Wijflit verkoopt aan Adriaen Baeijensz 3 vurtelen rogs.

Fol. 164v, 27-1-1557

Wessel Aertsz bekent geld schuldig te zijn aan Adam Willemsz.

Cornelis Rijck Adriaens houdt Wessel voor de helft schadeloos.

Fol. 165r, 3-2-1557

Jan Mercelisz verkoopt aan Wouter Corstijaens 10 lopen rogs,

Fol. 165r, 3-2-1557

Peeter Aerts genaamd Ridder bekent geld schuldig te zijn aan Anneken Peeter Janssdr van Dongen.

Fol. 165v, 3-2-1557

Jan Mercelisz verkoopt aan IJeman Martenssoen 2 vurtelen rogs.

Fol. 166r, 5-2-1557

Cornelis Lemmen Jan Lemmensz verkoopt aan Cornelis Adriaen Geritsz 2 mudden rogs.

Fol. 166r, 5-2-1557

Jan Tonis Willemsz neemt aan als voocht van zijn kijnder: Peeter en Sijken.

Fol. 166v, 5-2-1557

Stoffel Joes Cornelisz verkoopt aan Peeter Joes zijn broer een stuck erven.

Fol 166v, 6-2-1557

Cornelis Gijsbrechszoen bekent geld schuldig te zijn aan Marij Roelofsdr tbv haar 2 kijnder waarvan Adriaen Cornelis Gijsbrechssoen de vader was.

Fol. 166v, 6-2-1557

Peeter Joesten de Ber van Oesterwijck renunciert van zijn deel van 10 vurtelen rogs die van Tilborch komen.

Fol. 167r, 6-2-1557

Adriaen Wouters verkoopt aan Zijken Gerit Jan Lemmens weduwe 3 vurtelen rogs.

Toegevoegd: Adriaen x Jacop Gerit Jan Lemmensdr zal na de dood van Zijken alle andere kijnder evenveel laten delen als Adriaen wech heeft en daarna te delen zoals het hoort.

Fol. 167v, 8-2-1557

Huijbrecht Claus Janss bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Cornelisz van Ghils

Fol. 167v, 11-2-1557

Adriaen Peeter Jan Clauss verkoopt aan Adriaen Cornelis Gijsbrechs 2 kijnder waarvan Marijken Roelof Lenaertsdr de moeder was 2 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Jan Cornelis is voocht en Peeter Jacops staat borg.

Fol. 168r, 11-2-1557

Wijllem Ghijbensoen als verkoper van zijn steede en Adriaen Jan Cornelissoen, secretaris, als koper hebben afgerekend. Wijllem is voldaan.

Fol. 168r, 11-2-1557

Goert Adriaensz bekent geld schuldig te zijn aan Zijken Jan Jan Embrechsdr.

Fol. 168v, 13-2-1557

Jenken Adrijaen Huijbrechsdr met Peeter Jacopsz als voocht belooft alle goederen die Raes Janss van haar gekocht heeft te vrijen ende te waren.

Fol. 168v, 13-2-1557

Jan Embrecht Jan Horsten bekent geld schuldig te zijn aan Aert Peeter Gosensz.

Fol. 169r, 13-2-1557

Zijken Gerit Jan Lemmens weduwe met Rijchout Pouwels als voocht verkoopt aan Peeter Cornelis van Ghils een vurtel rogs.

Fol. 169r, 6-2-1557

Zijken Gerit Jan Lemmens weduwe met Rijchout Pouwels als voocht int bijwesen Marij Mercelis Adrijaens weduwe haar docher en Adriaen Wouterszoen hebben afgerekend met alle eerdere schulden, schijnsen etc.

Fol. 169v, 15-2-1557

Cornelis Rijck Adriaensz bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Peeterszoen.

Fol. 169v, 15-2-1557

Berbel Adriaenszdr x Cornelis Adriaensz verkoopt aan Merten Adriaensz cs 1/8 van 6 lopensaet erven.

Fol. 169v, 15-2-1557

Roelof Stoffel Roelofsz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 169v, 6-11-1558

Roelof Stoffel verkoopt aan Peeter Heijnricxzoen de steede metten huijse.

Fol. 170r, 15-2-1557

Jan Clauss verkoopt aan Jan Jacops een steede metten huijsinge.

In de kantlijn: Overgevest Jan Willems,13-2-1559.

Fol. 170r, 15-2-1557

Jan Jan Geraertsz vander Mee machtigt Roelof Stoffel Roelofs om de eventuele goederen die van Heijnrick Heijnrick van Ghils komen te verkopen.

Tevens mbt de goederen gekomen van Jan Adriaens Timmermans kijnder waarvan Jacop Ans Zebrecht de moeder was, de vrouw van Jan Janss.

Fol. 170v, 15-2-1557

Jan Cornelis Jan Willemsz als voocht en Adriaen Peeters als toesiender van Willem Cornelis kijnder verkopen an Jan Claus Lauwenz een stede metten huijse.

Fol. 170v, 17-2-1557

Jan Willem Jan Willemsz verkoopt aan Bastiaen Wileemsz 5 vurtelen rogs.

Fol. 171r, 17-2-1557

Jan Mercelisz bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Maessoen.

Fol. 171r, 19-2-1557

Willem Adriaen Wijnenz bekent geld schuldig te zijn aan Adam Willemsz.

Fol. 171r, 19-2-1557

Michiel Aertssoen Godscalck Heijnrick Jacopsz 3 vurtelen rogs.

Fol. 171v, 20-2-1557

Claus Jan de Molener bekent geld schuldig te zijn aan Jan Stevens als voocht tbv Marijke Peeter Stevensdr.

Fol. 171v, 20-2-1557

Matijs Wouter Sprangers bekent geld schuldig te zijn aan Willem Peeter Stevensz.

Fol. 171v, 20-2-1557

Jan Peeter Stevenssoen verkoopt aan Jan Stevensz als voocht tbv Marijke Peeter Stevensdr.

In de kantlijn: overgevest Jan Janss Versteech.

In de kantlijn: Hubrecht Jan ….. is voldaan, 13-4-1586.

Fol. 172r, 20-2-1557

Peeter Jan Tonis Willem Lambrechsz en Zijken Jan Tonisdr zijn zus met Jan Tonis haar vader als voocht verkopen aan Lambrecht Geritss de Backer 2 vurtelen rogs.

Fol. 172r, 20-2-1557

Matijs Wouter Sprangers verkoopt aan Zijken Jan Tonisdr 10 lopen rogs.

Fol. 172v, 1-3-1557

Goerdt Jan Goertsz bekent geld schuldig te zijn aan Claus Adriaenssoen.

Fol. 172v, 1-3-1557

Willem Corstensoen als vader van zijn kijnt waarvan Dingen Claus Huijmensdr de moeder was zijn kijnt: Korstijaen aangenomen.

Fol. 173r, 1-3-1557

Peeter Adriaen Maess bekent geld schuldig te zijn aan Godert Boechnamens Cornelis Boech zijn vader en Cornelis Janss van IJpeler tbv de erfg Frans Antonissoen van Breda.

Fol. 173r, 1-3-1557

Jan Lemmen Jan Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Adriaen Maess

Fol. 173v, 1-3-1557

Lambrecht Lambrecht Jan Maess verkoopt aan Jan Peeter Snackensoen 2 vurtelen rogs.

Fol. 173v, 1-3-1557

Cornelis Jan Willemsz verkoopt aan Jan Peeters Snacken 2 vurtelen rogs.

Fol. 173v, 11-3-1557

Matijs Damiss bekent geld schuldig te zijn aan Dingen Heijnrick Janss de Molener.

In de kantlijn: overgevest Frans Evertsz

Fol. 174r, 3-3-1557

Peeter Heijnricx de Wagemaker namens Anna Willemsdr is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 174r, 11-3-1557

Volck Jan Corstijaensdr met Rijchout Pouwels als voocht verkoopt aan Aert Willem Jacopsz anderhalf lopensaet moers.

Aert Willems verkoopt weer aan Cornelis Jan Corstijaens.

Fol. 174v, 11-3-1557

Dingen Heijnrick Jans Smolernersdr met Peeter Heijnricksz de Wagemaker als voocht verkoopt aan Frans Eevertszoen tbv Adriaen Eevertszoen zijn broer 2 vurtelen rogs.

Fol. 174v, 3-2-1558

Jan Jan Cornelis Clauwen bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Geritsz de Backer.

Fol. 175r, 11-3-1557

Rijck Pouwels Rijkenz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Willem Jacopszoen.

Fol. 175r, 15-3-1557

Jan Mercelisz verkoopt aan Willem Gijbenz de Scoenmaker een stede metten huijsinge.

Fol. 175r, 15-3-1557

Adam Jorisz is gemachtigd door Alit Peeter Willems weduwe en mag al haar zaken behartigen.

Fol. 175v, 19-3-1557

Cornelis Jan Corstijaenszoen verkoopt aan Godscalck Heijnrick Jacopsz ¼ buijnder moers.

Cornelis Jan Corstijaens houdt Godscalck schadeloos.

Fol. 175v, 10-4-1557

Raes Joess verkoopt aan dat Heilig sacrament tot Dongen een “rente”.

Fol. 176r, 23-3-1557

Jan Willem Jan Willemsz verkoopt aan Aert Peter Gosens 2 vurtelen rogs.

Fol. 176r, 26-3-1557

Cornelis Damen verkoopt aan Jan Jan Peeters vander Molen een weije.

Korst Jan Peetersz staat borg

Fol. 176v, 26-3-1557

Lambrecht Aert Lambrechsz verkoopt aan Alit Jan Notendr 3 vurtelen rogs.

Fol. 176v, 29-3-1557

Lambrecht Adrijaensz verkoopt aan Zijmon Jacop Bettenz 5 vurtelen rogs.

Fol. 177r, 29-3-1557

Anna Willemsdr met Peeter Heijnricx als voocht transporteert over Adriaen Raes Janssoen tbv Raes Janss zijn vader en int bijwesen van Grietken Raess het recht op rijsgulden als Peeter Heijnricx de Wagemaker vervolcht heeft op Anneken op de goederen die Cornelis Cornelis Jan Aerts gebruijkt en besittende is.

Fol. 177r, 2-4-1557

Adriaen Antonis Baeijenssoen verkoopt aan Margriet Adriaen Adriaen Boelen weduwe 9 lopen rogs.

Fol. 177v, 5-4-1557

Adriaen Raes Janssoen namens Raes Janss zijn vader is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 177v, 5-4-1557

Cornelis Damen verkoopt aan Peeter Cornelisz van Gils een weije.

Fol. 178r, 7-4-1557

Korstiaen Jan Peetersz verkoopt aan Adam Willemszoen 2 vurtelen rogs.

Fol. 178r, 10-4-1557

Peeter Adriaensz de Wagemaker verkoopt aan Merten Adriaenszoen zijn broer anderhalf lopensaet saijlants.

Fol. 178v, 12-4-1557

Stoffel Joes Cornelisz bekent geld schuldig te zijn aan Embrecht Cristoffel Peeterszoen mede tbv zijn ander broers en zussen.

Fol. 178v, 12-4-1557

Adam Jorisz verkoopt aan Cornelis Jan Lemmensz 6 lopensaet gronden.

Fol. 178v, 12-4-1557

Elijsabet Embrechts weduwe met Aerdt Embrechs als voocht verkoopt aan Peeter Cornelis van Ghils tbv de erfg van Katelijn Peeter Janss weduwe van Dongen vijfftalf vurtel rogs.

Fol. 179r, 13-4-1557

Dingen Jan Mertens weduwe met Merten Janss als voocht verkoopt aan Gijsbrecht Willemssoen een huijs.

Fol. 179r, 23-4-1557

Adriaen Wouter Will Meremansz bekent geld schuldig te zijn aan Joest Peeter Jan Clauss.

Fol. 179r, 27-4-1557

Cornelis Aerts de Scoenmaker bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Geritsz de Backer.

Fol. 179v, 26-4-1557

Aerdt Cornelis Aerdt Baeijensz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Cornelisz van Ghils.

Fol. 179v, 26-4-1557

Lenaert Jan van Boeschot is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 180r, 26-4-1557

Jan Toen Neelen is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 180r, 26-4-1557

Adriaen Antonis Baeijensz bekent geld schuldig te zijn aan Mechtelt Jan Empensdr.

Fol. 180v, 26-4-1557

Ploenken Jansdr x Jan Jan Willemsz verkoopt aan Adrijaen Antonis zoen genaaamd de Honer tbv Geertruijt Adriaen Joris weduwe zijn zus 8 lopen rogs.

Fol. 180v, 28-4-1557

Cristoffel Joes Cornelisz bekent Matijs Peetersz van Ghils een erfbruijckwech te varen, te stouwen ende te drijnen.

Fol. 180v,, 26-4-1557

Raes Jan Vrancken machtigt Adrijaen zijn zoon om zijn zaken te behartigen.

Fol. 181r, 30-3-1558

Cornelis Lemmen Jan Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Geritsz de Backer.

Jan Lemmens houdt Cornelis zijn broer schadeloos.

Fol. 181r, 17-5-1557

Cornelis Rijck Adriaensz bekent geld schuldig te zijn aan Alit Dircxdr van oesterhout.

Fol. 181v, 17-5-1557

Roelof Stoffel Roelofsz bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Maes Lemmensz.

Fol. 181v, 18-5-1557

Claus Cornelis Brebersz verkoopt aan Jasper Peeter Janss kijnder 4 vurtelen rogs.

Fol. 182r, 20-5-1557

Mechtelt Willems weduwe is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 182r, 24-5-1557

Adriaen Michiel Jan Cornelisz bekent geld schuldig te zijn aan Aert Janssoen de Ketelaar van Breda.

In de kantlijn: Marij Cornelis Smi??? X Jan Cornelis vanden Sa???

In de kantlijn: Jan Cornelis Claess krijgt geld van Jan Cornelis Vermolen? Sm??? De voors Marij ….., oa 26-1-1589

Fol. 182v, 24-5-1557

Rijchout Pouwelsz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 182v, 24-5-1557

Rijchout Pouwelsz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 183r, 26-5-1557

Godscalck Heijnrick Jacopsz geeft de Kerck een “rente”

Fol. 183r, 28-5-1557

Adriaen Jan Michiel Cornelisz verkoopt aan Zijmon Jacop Betten 4 vurtelen rogs.

Fol. 183v, 20- -1561

Peeter Jacop Jan, Matijs Peeters, Willem Jan Willems, Adriaen Janss Wagemaker, Jan Jan Cornelis Horsten, Joest Peeters, Jan Jan Aertss, Tijman Janss, Cornelis Damen, Jan Jan Cornelis Clauwen, Andries Cornelis, Matijs Tonis, Cornelis Janss de Hoevener, Cornelis Jan Peeters, Raes Jan Vrancken, Adriaen Cornelis Heijn Stevens en nog meer andere machtigen Roelof Heijnricxz en Adriaen Jacops de dorpszaken te beharigen.

Fol. 184r, 4-6-1557

Willemken Aertsdr x Godscalck Jan Florisz transporteert over Geraert Clauss Verheijden tbv Peeter Claussen zijn broer zijn deel van de goederen aangekomen van Adrijaenken Michielsdr x Cornelis Jan Willems

Fol. 184v, 12-6-1557

Golleken Wouter Maesdr met Lambrecht Lambrecht Maess als voochtmaakt een erfdeling met haar kijnde: Willemken waarvan Willem Jan Goerts de vader was.

Fol. 185r, 5-7-1557

Lenaert Adriaensz verkoopt aan Jan Claus Peter Celijenzoen 2 vurtelen rogs.

Fol. 185r, 5-7-1557

Cornelis Jan Peetersz transporteert over Jan Willems zijn recht zoals Cornelis Janss gedaan heeft op de goederen daar Jan Geraertsz op te wonen plach.

Fol. 185v, 5-7-1557

Cornelis Jan Peeterszoen transporteert over Jan Willemsz opden Afganck zijn recht zoals Cornelis Janss gedaan heeft op de goederen daar Jan Geraertsz op te wonen plach.

Willem Jan Willems, Metken Jan Willems, Marijken Jan Willems, Jan Jan Willems en Willem namens zijn zussen Lijnken, Peeterken en Anneken zijn tevreden.

Fol. 185v, 13-1-1561

Aert Meuss verkoopt aan Adam Jorisz de in de vorige akte genoemde goederen.

Fol. 186r, 12-7-1557

Rijchout Pouwels namens Lenaert Jan Tonisz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 186r, 12-7-1557

Peeter Cornelis de Cuper bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Cornelisz van Ghils.

Fol. 186v, 5-8-1557

Heijnrick Rutgerssoen, schout Dongen, als oppervoogd, Jan Peetersz als oom en voogd van Willem Peeters kijnder verkopen aan Heer Cornelis Peeterszoen vanden Corput een steede metten huijse. Aert Geritsz is toesiender

Fol. 187r, 21-8-1557

Cornelis Jan Corstijaensz mede als voogd van zijn zus Marij Jansdr verkopen aan Adriaen Jacop Tonisz 6 vurtelen rogs.

Fol. 187v, 13-9-1557

Jenneken Jan Jan Wouters weduwe is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 187v, 23-10-1557

Damis Peeter Geritsz verkoopt aan Adriaen Lauwereijsz van Molenschot 2 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Marij Jan Jan Vermolendr wed Matheus Jacops vanden ???, 8-5-1599

Fol. 188r, 27-10-1557

Verklaringen:

Zebrecht Jan Wijnen, ca 50? Jaar, verklaat dat hij ca 25 jaar geleden samen met Raes Jan Vrancken heeft gegadert dat frut ofte de fruttinge vanden dorp. Tevens heeft hij Jacop Peeters te werk gestelt om te executeren ende te panden totten huijse van Peeter Janss van Dongen.

Jan Claus Peeter Celijen, ca 60 jaar, verklaart dat ook hij destijds, ca 20 jaar geleden, dat schot gegadert heeft.

Adriaen Cornelis Heijnrick Stevensz verklaart dat hij de scattingen aangenomen heeft vanden schout in presentie van de scutters met Jan de Roeij.

Frans Tonisz is door de naeburen gekozen om de scot op te brengen.

Fol. 189r, 27-10-1557

Peeter Heijnricx de Wagemaker namens Mechtelt Jan Willems weduwe za. is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 189r, 27-10-1557

Adriaen Tonis Baeijens verkoopt aan Jan Geraert Hermansz een stede metten huijse.

Fol. 189v, 27-10-1557

Merten Jan Matijss verkoopt aan Jan Jan Matijs 2 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Berbel Jan Matijsdr met Jan Matijss als voocht verkoopt weer aan Merten Jan Matijss.

Fol. 189v, 27-10-1557

Jan Cleijs Peeter Celijenzoen renuncieert van een wech die hij mocht hebben over Adriaen Cornelis Heijn Stevens erve naar een acker.

Fol. 190r, 10-11-1557

Margriet Mateus Heijnricx de Costersdr met Cornelis Woutersz Sprangersz als voocht mede als voogd van Marijken en Jesper Mateusdr en namens de kijnder van Heijnrick Mateuszoen en namens Jan Mateuss en Lijnken Mateus Heijnricxdr verkopen aan Merten Jan Matijss een stuck erven.

Fol. 190v, 18-11-1557

Wijtman Willemszoen bekent geld schuldig te zijn aan Grietken Raes Janssens weduwe.

Fol. 190v, 22-11-1557

Jan Cornelis genaamd van Catten? verkoopt aan Jan Cornelis Jacopszoen een stede metten huijse.

Fol. 191r, 27-11-1557

De erfg van Willem Janss: Marij Willem Janss weduwe met Tonis Cornelis haar zoon als voocht, Joest Willem Joestz, Alit Willem Joesdr x Cornelis Jan Peeterzoen, Cornelis Jan Peeters als voocht en Joest Willemszoen als toesiender van Anna Willem Joesdr kijnder waarvan Adriaen Jan Peeters de vader is maken een erfdeling.

Fol. 191v, 27-11-1557

Berbel Jan Matijssdr met Jan Matijss als voocht en Jan Cornelisz als voocht rn Matijs Jan Matijss als toesiender van de kijnder van Cornelis Cornelis Gijben verkopen aan Merten Jan Matijss een stede metten huijse.

In de kantlijn: overgevest op Jan Corstijaenszoen, 29-11-1557

Fol. 191v, 7-12-1557

Adriaen Peer Jan Claus heeft sijnen brief gelaert op Stoffel Joes ???

Fol. 192r

De erfg van IJken Lauwereijsdr wed Adriaen Heijnrick Maes Tonge???: Hilleken Heijnrick Lauwereijsdr x Denis Godscalcx, Adriaenken Jan Claus Janssensdr met Jan Clauss haar vader als voocht en Adriaen Jan Petersz als toesiender, haar moeder was Lijnken Adriaen Heijnrick Maesdr, Peeter Zeeb Jan Zeebenzals voocht van Zeeb Zebrechszoen kijnt met Adriaen Jan Peeters als toesiender.

Fol. 193v, 9-12-1557

Jan Willems opten Afganck verkoopt aan Joest Peeter Jan Clauss een half buijnder moers.

Joest verkoopt weer aan Cornelis Rijck Adriaens.

Fol. 194r

Bastiaen Willemszoen van Bavel en Jan Willemszoen zijn broer met Jan Jan Peeter Celijen heeft voldaan aan Jan Jacop Willemszoen van Bavel. [akte niet afgemaakt]

Fol. 194r, 9-12-1557

Jan Jacop Willemszoen van Bavel zegt Bastiaen Willemszoen zijn oom zijn voogdij op. Int bijwesen van Jan Willemsz van Bavel en Zebrecht Janss. Jan is ook voldaan van Bastiaen.

Fol. 194r, 9-12-1557

Peeter Cornelisz van Ghils is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 194v, 20-12-1557

Peeter Godscalcx bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Vassen tbv Peeter Peeter Vassen.

Fol. 194v, 23-12-1557

Cornelis Rijck Adriaens verkoopt aan Pouwels Wouters van Strijbeeck 31 roeijen moers.

Fol. 194v, 23-12-1557

Frans Tonisz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 195r los vel 1 (achter/voorkant), 8-2-1558

1e deel van de akte ontbreekt. Wordt ondertekent door Jan Cleijs en Marij Claus Willemsdr zijn vrouw.

Fol. 195r los vel 2 (achter/voorkant), 18-8-1557

De bedesetters van Dongen verklaren na Jan Stoffel Cornelisz Lakenbereijder of Wolwerker tot Dongen gehoord te hebben dat zij Jan Stoffel x Marijken Bouwendr van Oesterwijck geset ende geschat hebben.

Fol. 195r

Jan Cleijs Peeter Celijensoen en Marijken Claus Willemszdr zijn vrouw geven tbv de Paasmis een “rente”.

Fol. 195v, 3-1-1558

Adriaen Mateus Janss verkoopt aan Zeger Geritszoen 8 lopen rogs.

In de kantlijn: onleesbaar

Fol. 195v, 3-1-1558

Goeijaert Jan Belgaertsz verkoopt aan Adriaen Jacopszoen 6 lopen rogs.

Fol. 196r, 5-1-1558

Wouter Corsijaens vermaakt aan:

Alit Joest Woutersdr, Dingen Jaspersdr zijn kleinkind en nog genoemd Joest Wouters.

Fol. 196v, 5-1-1558

Lenaert Roel Lenaertsz verkoopt aan Cornelis Janss de Wagemaker 2 vurtelen rogs.

Fol. 196v, 7-1-1558

Jan Claus Peeter Celijenzoen x Marij Claus Willemsdr maken een testament.

Fol. 197r, 20-1-1558

Wilboert Zijmonszoen bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Joriszoen.

Fol. 197r, 31-1-1558

Jan Mercelisz verkoopt aan Jan Cornelis Willemsz een half buijnder saijlants.

Fol. 197v, 27-1-1558

Michiel Jan Ottenzoen verkoopt aan Cristoffel Gielisz den vorster van Rosendael een stede metten huijse.

Fol. 197v, 27-1-1558

Jacop Jan Jan Lemmenszoen verkoopt aan Peeter Peeter Jacopszoen 5 lopen rogs.

In de kantlijn: Jan Hendricksen Cormans?? … 5-2-1624

Fol. 198r, 27-1-1558

Goerdt Janss van Oesterhout verkoopt aan Jacop Jan Jan Lemmenszoen een perceel gronden.

Fol. 198r

Matijs Toniszoen heeft Lauwereijs Cornelis ondergedaen ƒ 50.

Fol. 198r

Jan Peeter Willem Beijsz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 198r, 1-2-1558

Jan Jacopszoen staat borg voor Jan Jan Lemmenszoen ivm de aankoop van een stuck erven aent Hoef int Ghilscher Broeck tot Dongen.

Fol. 198v, 3-2-1558

Peeter Jan Lemmensz verkoopt aan Adriaen Heijnricx Peterszoen een stuck moers.

Fol. 198v, 3-2-1558

Adriaen Jan Peetersz verkoopt aan Peeter Jan Lonensoen een stuck saijlants.

Fol. 198v, 3-2-1558

Assencius Philipsz verkoopt aan Gijsbrecht Adriaenszoen 1/10 van een half buijnder moers.

Fol. 199r, 3-2-1558

Anneken Peeter Cornelis x Andries Peeter Geritszoen verkopen aan Antonis Wouterszoen 5 lopen rogs.

Steven Peeters x Thorij beloven een lopen rogs aan Joest Willems Heijnzoen in mindernisse van bovengenoemde lopen welke Claus Janss de Molener als voocht van Joess van Joess weeskijnder, 24-2-62

Fol. 199r, 4-2-1558

Rijchout Adrijaen Aerts, Lambrecht Aert Lambrechszoen als voocht van Adrijaen Aerts kijnder bekent geld schuldig te zijn aan Embrecht Jan Horstenzoen tbv de kijnder van Zebrecht Cornelis Jan Aertss.

Fol. 199v, 4-2-1558

Huijbrecht Wouterszoen verkoopt aan Anna Willemsdr 2 vurtelen rogs.

Fol. 199v, 30-3-1558

Jenneken Lemmen Jan Lemmens weduwe met Peeter Heijnricx als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Jenneken Jan Wouters weduwe tbv Anneken haar dochter.

Jan Lemmen Jan Lemmenszoen belooft zijn moder schadeloos te houden.

Fol. 200v, 5-2-1558

De erfg van Lambrecht Lambrecht Maess: Katelijn Lambrechs weduwe met Cornelis Jan Willems als voocht, Lambrecht Lambrecht Maessens 5 kijnder met Adriaen Maess als voocht en Adriaen Lauwereijszoen van Molenschot als toesiender maken een erfdeling.

Fol. 201r, 5-2-1558

Katelijn Lambrecht Lambrecht Maessens weduwe met Cornelis Jan Willems als voocht verkoopt aan Adriaen Lauwereijs tbv Marijken Jan Willem Goertsdr een “rente”.

Fol. 201v, 7-2-1558

Jan Geraert Hermansz bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Geritszoen de Backer.

Fol. 201v, 8-2-1558

Peeter Dries Comen Geritsz verkoopt aan Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, 2 vurtelen rogs.

Fol. 202r, 9-2-1558

Lauwereijs Cornelisz bekent geld schuldig te zijn aan Matijs Tonissoen.

Fol. 202v, 9-2-1558

Cornelis Jan Corstijaenszoen en Marij Jan Corstijaensdr met Cornelis haar broer als voocht bekennen geld schuldig te zijn aan Lambrecht Geritszoen de Backer.

Fol. 202v, 13-2-1558

Joest Denis Toen Neelenzoen, Tonis Denis Toniszoen, Berbel Denisdr x Jan Goertszoen zijn voldaan van de erfg van Frans Toniss vande erfrogge die Denis Toniszoen aangekomen is van Tonis Sprangers zijn vader.

Fol. 202v, 3-2-1560

Lambrecht Gheeritsz de Backer heeft …. Pieter Joes Pieter Kempenaers een schultbrief als Cornelis Cornelis met Marij zijn zus verleden heeft.

Fol. 203r, 15-2-1558

Zijmon Toen Neelensoen bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Zijmons zijn zoon.

Fol. 203r

Evert Joriss en Bouwen Denis geloven schepenen 2 vurtel rogs.

Fol. 203v

Bouwen Deniszoen en Evert Joriss maken een deling.

Fol. 204r, 28-2-1558

Marij Peeter Raessendr x Adriaen Cornelisz genaamd Pruijs verkoopt aan Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, 4 vurtelen rogs.

Fol. 204r, 28-2-1558

Jan Mercelisz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 204v, 3-3-1558

Cornelis Rijck Adriaenszoen staat borg voor Pouwels Wouterszoen van Strijbeeck.

Fol. 204v, 4-3-1558

Marij Mercelis Adriaens weduwe met Adriaen Jan Corneliszoen haar voocht transporteert over Joest Peeters genaamd Kempener een schepenbrief inhoudende 2 vurtelen rogs.

Fol. 205r, 4-3-1558

Joest Peeters Kempener is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 205r

Wouter Corstijaens is voldaan door Claus Janss de Molener mbt een schepenbrief die Mateus Heijnricx eertijts verleden had Stoffel Joes.

Fol. 205r, 15-2-1559

Cornelis Rijck Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan Tonis Jan Breschersz.

Fol. 205v, 14-3-1558

Marij Willem Joes weduwe met Tonis Cornelis haar zoon als voocht verkoopt aan Anna Willemsdr 4 vurtelen rogs.

In de kantlijn en dwars door de hele akte heen:

Op 8-2-1639 hebben Antoni en Dierck Dijr??? Mede namens Marijke Merten Denisdr wed Adriaen Rege??? En een weeskijnt waarvan Cornelia Merten Denisdr moeder was …. Verklaren dat Jan Adriaens de L??? en Marijke Adriaen Horsten wed erfg van Embrecht Willem Timmermans afgelost hebben.

Fol. 206r, 14-3-1558

Adriaen Diercxzoen verkoopt aan Lenaert Diercxdr zijn zus 7 vurtelen ogs.

Fol. 206r, 14-3-1558

Adriaen Gerit Hermansz verkoopt aan Cornelis Geritszoen ¼ van een buijnder moers.

Fol. 206v, 14-3-1558

Cornelis Geritszvan Oesterhout staat borg voor Adriaen Gerit Hermansz/Jan Janss de Leu.

Fol. 206v, 14-3-1558

Cornelis Lemmen Jan Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Anna Willemsdr.

Fol. 206v, 14-3-1558

Jacop Jan Jan Lemmensz verkoopt aan Anna Willemsdr 5 lopen rogs.

Fol. 207r, 14-3-1558

Cornelis Lemmen Jan Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Maes Lemmensz.

Fol. 207r, 14-3-1558

Bastiaen Willemsz van Bavel verkoopt aan Antonis Janss de Decker 3 lopensaet saijlants.

Fol. 207v, 19-3-1558

Adriaen Cornelisz alias Pruijs transporteert over Jan Cornelis Beriszoen van Tilborch een schuldbrief tlv Heer Dieck Willemszoen, pastoor Dongen.

Fol. 207v, 12-3-1558

Marij Thomas dr x Karijn Herman Woutersz verkoopt aan Anna Willems 2 vurtelen rogs.

Fol. 208r, 31-3-1558

Peeter Antoniszoen van Tilborch verkoopt aan Tonis Adriaen Maess 9 lopen rogs.

Fol. 208r, 7-4-1558

Denis Adriaen Denisz verkoopt aan Heijnrick Jan Denisz 2 lopensaet moers.

Fol. 208r, 14-4-1558

Eva Roelofs Dircxdr genaamd van Os x Peeter Janss verkoopt aan Jochom Baeijens een stuck erven.

Fol. 208v, 14-4-1558

Jan Willem Jan Willemsz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Jan Willemszoen tbv Willem Cornelis kijnder.

Fol. 208v, 14-4-1558

Jan Jan Obrechszoen verkoopt aan Merten Janss de Decker en perceel gronden.

Fol. 208v, 21-4-1558

Cornelis Rijck Adriaensz bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Joriszoen van Meer.

Fol. 209r, 21-4-1558

Wouter Jan Jacops staat borg voor Cornelis Rijck Adriaensz.

Fol. 209r, 21-4-1558

Lambrecht Geritszoen de Backer als oom van Cristoffel Gieliszoen en met Peeter Heijnricxzoen als gemachtigde zijn na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 209v, 21-4-1558

Lambrecht Geritszoen de Backer is na onser bancken recht schuldig ….

209v, 27-4-1558

Anna Peetersdr maakt een testament.

Genoemd: Goris haar broer, Peeter haar zoon

Fol. 210r, 30-4-1558

Cornelis Peeter Heijn Wouterszoen bekent geld schuldig te zijn aan Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen.

Fol. 210r, 9-5-1558

Gielis Peeterss verkoopt aan Marij Cornelis Jan Heijnrick van Ghils weduwe 51 roeijen gronden.

Fol. 210r, 28-5-1558

Jenneken wed Willem Diercxzoen machtigt Peeter heijnricx de Wagemaker om haar zaken te behartigen.

Fol. 210v, 25-5-1558

Peeter Aert Peeters genaamd Ridder bekent geld schuldig te zijn aan Jan Jan Versteech de Jongen tbv Cornelis Franss kijnt.

Peeter neemt Cornelis aan.

Fol. 210v, 25-5-1558

Merten Jan Matijss bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Korst Meuss.

Fol. 211r, 28-4-1558

Adriaen Huijbrecht de Wagemaker verobligeert zijn huijs ivm Andries Peeterss Geritsz.

Fol. 211r, 6-6-1558

Jan Jan Corstijaens de Jongen transporteert over Cornelis Jan Corstijaens zijn broer het gebruijck van de goederen aangekomen van Marij Jan Corstijaensdr hun zus.

Fol. 211v, 6-6-1558

Peeter Heijnricx namens Katelijn Lambrecht Maess weduwe is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 211v, 6-6-1558

Katelijn wed Lambrecht Lambrecht Maess met Cornelis Jan Willemsz als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Claus Joestz.

Fol. 212r, 6-6-1558

Katelijn wed Lambrecht Lambrecht Maess met Cornelis Jan Willemsz als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Lauwereijszoen van Molenschot.

Fol. 212r, 10-6-1558

Peter de Wagemaker namens de erfg van Mechtelt Jan Willems weduwe draagt op Zebrecht Janss en Adriaen Jacops de steede waar Cornelis Michielss uitgestorven is. Dit tbv Jan Jacops genaamd Jan Cop.

Fol. 212r, 20-6-1558

De kijnder van Peeter Heijnricx Lauwereijsz: Heijnrick, Jan, Adriaen en Truijcken met Adriaen Heijnricx als voocht en Adam Willemsz als toesiender verkopen aan Cornelis Dammensoen een stede metten huijse.

Fol. 212v, 20-6-1558

Peeter Heijnricx de Wagemaker namens Tonis Janss de Decker is na onser bancken recht schuldig ….

Tonis verkoopt weer aan Lauwereijs Heijnricx, 6-5-1560.

Fol. 213r, 20-6-1558

Katelijn Domas Wouters weduwe met Adriaen Jan Peetersz als voocht is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 213r, 4-7-1558

Jan Claus Lauwenz verkoopt aan Anneken Peeter Adriaensdr een vurtel rogs.

Fol. 213v

Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 213v, 9-9-1558

Adriaen Janss de Wagemaker is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 214r, 10-10-1558

Adriaen Corneliszoen de Scoenmaker is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 214r, 10-10-1558

Peeter heijnricx namens Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, is na onser bancken recht schuldig ….

Fol 214v, 12-10-1558

De kijnder van Marij Cristoffel Roelofs weduwe maken een erfdeling.

Margriet Marij Stoffelsdr x Cornelis Adriaen Maess, Clara Marij Stoffelsdr x Jan Peeters, Engel Marij Stoffelsdr x Embrecht Jan Horsten en Marij Marij Stoffelsdr x Jan Embrechs en Roelof Marij Stoffelszoen maken een erfdeling.

Fol. 215r, 10-10-1558

Claus Cornelisz bekent geld schuldig te zijn aan Mr Adriaen, secretaris tot Sgravenmoer.

Fol. 215r, 10-10-1558

Jan Peeter Jan Clausz als voocht en Adriaen Michielss als toesiender vanm Peeterken Adriaen Jan peeter Claus kijnt verkopen aan Adriaenken Michiel Jan Meussendr een “rente”.

Fol. 215v, 11-10-1558

Stoffel Joes Corneliszoen koopt Jan Merceliszoen zijn zwager uit van de goederen aangekomen van Huibrecht Mercelisdr de vrouw van Stoffel.

Fol. 215v, 12-10-1558

Matijs Peeters bekent geld schuldig te zijn aan Jan Jan Cornelisz.

Fol. 216r, 29-10-1558

Berbel Michiel Cornelisdr met Adriaen Jan Cornelisz als voocht verkoopt aan Marij Cornelis Adriaensdr 2 vurtelen rogs.

Fol. 216v, 4-11-1558

Dierck Jan Diercx als broer van Baltasar Jan Dierck met Marijken zijn zus, Joest Diercx als oom van Baltasar za. namens zijn kijnder en Michiel Cornelis kijnder ter eenre en de vriende en magen van Cornelis Jan Lemmens ter andere zijde als van de levende zijde zijn akkoord omtrent de nagelaten onraet etc.

Fol. 216v, 7-11-1558

Jan Aertss inden Ham bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Wouter Stevens.

Fol. 217r, 7-11-1558

Peeter Heijnricx houdt Roelof Stoffels schadeloos van Marij Willem Joes weduwe.

Fol. 217r, 14-11-1558

De kijnder van Willem Jan Willemsz: Jan Willems, Cornelis Willemsz en Elijsabet Willemsdr x Jan Peeters maken een erfdeling.

Fol. 217v, 21-11-1558

Adriaen Michiel Cornelisz verkoopt aan Jan Cornelis Willemsz een half buijnder saijlants.

Fol. 218r, 5-12-1558

De vrienden van Jan Goertsz en de vrienden van Baltasar Jan Willemsz zijn akkoord mbt de misdaad die Jan tov Naltasas za gepleegd heeft.

Lemmen Damen betaald de dode zijde ƒ6, Aerdt Stevens staat borg. Lijsbet Janssdr huisvrouw van Jan Goertsz houdt schadeloos.

Fol. 218v, 16-12-1558

De erfg van Jan Tonis Willem Lemmens: Cornelis Jan Tonisz, Lucia Jan Tonisdr x Peeter Gerartsz verkopen aan Merten Adriaensz een stede metten huijse.

Merten Adriaens beloofd geld te geven aan Peeter Deniss tbv Godert sijn broers kijnder. Merten beloofd ook geld te geven aan Peeter Cornelis.

Fol. 219r, 19-12-1558

Jan Cornelisz van Tilborch verkoopt aan Lambrecht geritsz de Backer 2 mudden rogs.

Toegevoegd: Jacop Adriaen Horsten lost af aan Jacop Peeter Smitten

Fol. 219 los vel, 24-11-1597

Jacop Peeter Smitten is voldaan door Jacop Adr Horsten. De brief is aangekomen van de erfg Lauwreijs Handrick ???

Fol. 219v, zaterdag na Corsdach 1559

De erfg van Katelijn Peeter Janssens weduwe van Dongen: Stoffel Peeters zoen genaamd Embrecht, Adriaen Janss, secretaris, als voocht van de ander kijnder van Stoffel met Zebrecht Janss als toesiender, Anna Cristoffels Weduwe, Cornelis Peeters van Ghuils als voocht van de kijnder van Jasper Peeterssdr za., Marij Peetersdr x Peeter Cornelisz maken een erfdeling.

Fol. 222r, zaterdag na Corsdach 1559

Cornelis Lemmenszoen bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Lemmens zijn broer.

Fol. 222r, 7-1-1559

Adriaen Geritszoen verkoopt aan Cornelis Joess een steede metten huijsinge.

Fol. 222v, 7-1-1559

Jan Peeter Willemsz verkoopt aan Merten Janss de Smit een stuck saijlants.

Fol. 222v, 11-1-1559

Geertruijt Willem Jacops weduwe met Lambrecht Adriaens als voocht, Bastiaen Willemsz, Jan Willemszoen, Cornelis Janss alias Haenberch x Juet Willem Jacopsdr, Korstijn Willem Jacopsdr x Dierck Gerits, Bastiaen als voocht van Jacop Willemsz zijn broers kijnder: Jan en Marij verkopen aan Cornelis Janss alias Haenberch een steede metten huijsinge.

Fol. 223r, 20-1-1559

Jan Cornelis Willem Meremanszoen als voocht van Willem Cornelis zijn broers kijnder met Claus Clauss als toesiender verkopen aan Pouwels Claus Clauss een steede metten huijsinge.

Stoffel Cornelis en Rombout Clauss hebben verticht en verkjlaren dat de verkoop tbv de kijnder is.

Fol. 223v, 16-1-1559

Peeter Joest Peetersz bekent geld schuldig te zijn aan Heijndrick Diercxzoen.

Fol. 223v, 16-1-1559

Lambrecht Aerdt Lambrechsz als voocht en Tonis Willemszoen als toesiender van Jan Jan Aertssens 2 kijnder int bijwezen van Stoffel Peeters als oudoom verkopen aan Claus Corneliszoewn een steede metten huijse.

In de kantlijn: Overgevset Philips Janss.

Fol. 223v, 17-1-1559

Peeter Peeter Jan Goertsz en Jan Peeter Jan Goertsz verkopen aan Heijnrick Rutgers, schout Dongen, tbv Jasper Peeter Janssens kijnder een “rente”.

Fol. 224r, 16-1-1559

Jan Jan Geritszoen als voocht en Joest Michielss als toesiender van Rijck Jan Gerits kijnder verkopen aan Antonis Janss alias Bresser een steede metten huijse.

Aert Jan geenen als oom verklaart de verkoop tbv de kijnder.

In de kantlijn: Overgevest Jan Adriaenz, 23-10-1559.

Fol. 224v, 18-1-1559

Merten Adriaensz de Wagemaker verkoopt aan Jacop Jan Jacopsz 2 vurtelen rogs.

Fol. 224v, 19-1-1559

Marijken Adriaendr met Stoffel Cornelis als voocht verkoopt aan Adriaen Heijnricxz van Bavel 1/10 van 9 lopensaet moeren.

Fol. 215r, 20-1-1559, (de telling gaat verder vanaf 215 ipv 225)

Adriaen Jan Peetersz als voocht en Joest Willemsz als toesiender van Cornelis Jan Peeters kijnder verkopen aan Cornelis lemmenszoen een stuck erven.

Fol. 215r, 20-1-1559

Cornelis Joes Lemmen Wijnenz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 215r, 20-1-1559

Cornelis Joes Lemmen Wijnenz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 215v, 21-1-1559

De erfg van Marij Jan Corstijaensdr maken een erfdeling.

Cornelis Jan Corstijaensz, Jan Jan Corstijaensz, Cornelis Jan Willemsz vanden Rijen als voocht van Adriaenken Jan Corstijensdr kijnd en Volck Jan Corstijaensdr kijnder, oa Anneke, Zijken Jan Corstijaens x Jan Jan Verhulst.

Fol. 216v, 22-1-1559

De voocht en toesiender van Matijs Peeters van Ghils kijnder ter eenre en Matijs Peeters als vader ter andere zijde zijn akkoord dat Tijs zijn 2 kijnder aanneemt.

Fol. 217r, 22-1-1559

Marij Adriaen Janssdr met Zebrecht Janss als voocht verkoopt aan Merten Adriaensz haar broer haar deel in de steede waar hun moeder uijtgestorven is.

Fol. 217r, 22-1-1559

Jan Mercelisz bekent geld schuldig te zijn aan Joes Janss tbv Merten? Willem Ceelen weeskijnt.

Fol. 217v, 27-1-1559

Dingen Michielsdr x Cornelis Lonisszoen verkoopt aan Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, 8 vurtelen rogs.

In de kantlijn en door de akte heen: Op 10-5-1634 hebben Maeijken Merten ???dr …….

In de kantlijn: juli 1649 hebben Antoni en Dijrck Merten Denisz Kieboom …… IJken Antonis Geritsdr …….

Fol. 218r, 30-1-1559

Matijs Wouter Sprangersz verobligeert zijn goederen tbv Jan Aertss uiten Haech.

Fol. 218r, 1-2-1559

Jan Lemmen Jan Lemmensz verkoopt aan Michiel Jansdr wed Peeter Geraerts 6 vurtelen rogs.

Fol. 218r, 1-2-1559

Cornelis Loniszoen bekent geld schuldig te zijn aan Anneken Jansdr.

Fol. 218v, 4-2-1559

Claus Roelensz en Cornelis Roelensz verkopen aan Jan Cornelis Willemsz een steede met den huijse.

Fol. 218v, 4-2-1559

Katelijn Jan Peetersdr x Jan Cleijsz en Pouwels Rijk Pouwelsz haar zoon met Heijnrick Diercxz als voocht en Korst Janss als toesiender maken een erfdeling.

Fol. 219r, 4-2-1559

Peeter Cornelis de Cuper verkoopt aan Joes Willem Joesz 27 roeijen moers en Adriaen Jan Peeters 3 kijnder: Peeter, Embrecht en Lijnken 27 roeijen moers en Alit Willem Joesdr met haar kijnder: Lijnken, Steven en Jan Cornelis Jansskijnder ook 27 roeijen

Peeter Cornelis stelt 60 roeijen moers tot waarborg voor bovenstaande personen.

Fol. 219v, 4-2-1559

Peeter Cornelis de Cuper verkoopt aan Marij Willem Joes weduwe 81 roeijen moers.

Fol. 220r, 6-2-1559

Elijsabet Gijsbrecht Zijmonsdr x Jan Jan Peeters neemt haar 3 kijnder aan waarvan Peeter Joes de vader was met Cornelis Joess als voocht en Geraert Zijmonsz als toesiender.

Fol. 220v, 10-2-1559

Jan Aertss ter eenre en Heijnrick Rutgers, schout Dongen, als oopervoocht en Jan Zebrecht Janss als toesiender van de 3 kijnder waarvan Soet Zebrecht Janssensdr de moeder was ter andere zijde int bijwesen van Zebrecht Janss als heerken [=grootvader].

Jan Aertss neemt zijn kijnder aan.

Fol. 221r, 10-2-1559

Jan Aertss bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Rutgers, schout Dongen, als oopervoocht en Jan Zebrecht Janss als toesiender van de 3 kijnder van Jan waarvan Soet Zebrecht Janssensdr de moeder was.

Fol. 221v, 13-2-1559

Joest Michielss als voocht van Willem Jacops de Seus weeskijnt met Cornelis Toinis als toesiender verkopen aan Willem Janss de Brouwer een steede metten huijse.

Fol. 221v, 13-2-1559

Jan Jacops verkoopt aan Jan Willem Jan Willemsz een stede metten huijse.

Fol. 222r, 13-2-1559

Jan Willem Jan Willems verkoopt aan Peeter Cornelis Jan Willemsz als voocht en Adriaen Peeter Adriaens als toesiender van Willem Cornelis weeskijnder 4 vurtelen rogs.

Fol. 222r, 27-2-1559

Peeter Cornelisz vest over Adriaen Jan Peeters als kerckmeester een stuck saijlants.

Fol. 222v, 13-3-1559

Cornelis Aertsz de Scoenmaker neemt zijn 5 kijnder aan waarvan Lijsbet Michielsdr de moeder was.

De grootmoeder van de kijnder heet Alit. Int bijwesen van Merten Janss de Smit als voocht en Adriaen Michiels als toesiender, Cornelis Janss de Hoevener als oom en Bartolomeus Michielss

Fol. 223r, 13-3-1559

Heijnrick Jan Gijsbrechsz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 223v, 29-1-1559

Marij Cornelis Martensdr x Claus Roelofsz maakt een erfdeling met haar 4 kijnder van de goederen aangekomen van Peeter Adriaen Maess, met Cornelis Adriaen Maess als voocht en Mateus Cornelis Martensz als toesiender.

Marij neemt de kijnder aan.

Fol. 224r, 23-3-1559

Lauwereijs Heijnricxz als voocht van Jasper Wouters 2 kijnder, Dirck Jaspers, Jan Janss als voocht van Adriaen Jaspers kijnt, Dierk Gerits als voocht van Cornelis Gerits 3 kijnder met Anssem Diercx als toesiender verkopen aan Adriaen Gerits een steede metten huijsinge.

Gijsbrecht Peeter Willems en Tonis Janss verklaren dat de verkop tbv de kijnder is.

Fol. 224r, 23-3-1559

Meus Peeter Jan Clauss als voocht en Adriaen Michielss als toesiender van het kijnt van Adriaen Peeter Jan Clauss genaamd Peeterken verkopen aan Heijnrick Rutgers, schout Dongen, 4 lopensaet saijlants.

Stoffel Joes en Jan Peeters Corten zijn naesten.

Fol. 224v, 23-3-1559

Meus Peeter Jan Clauss als voocht en Adriaen Michielss als toesiender van het kijnt van Adriaen Peeter Jan Clauss genaamd Peeterken verkopen aan Adriaen Jacopsz een steede metten huijsinge.

Fol. 224v, 17-1-1561

Willem Willemszzoen van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Stoffel Corneliszoen.

Fol.225r, 22-3-1559

De erfg van Marij Cleijs Willemsz ter eenre en Jan Cleijs Peter Celijen ter andere zijde maken een erfdeling.

Jan Aerts als voocht van Cornelis Cornelis Jan Aertss kijnder met Claus Jan Smoleners als toesiender.

Tonis Matijsskijnder en Andries Peeter Geraets en Cornelis Peeter Celijen als vervanger van Tonis Mathijss.

Godert Philipszoen en Willem Cornelisz met Neelis Adriaens kijnder daer Berthout Adriaen voor staat als voocht en Willem Cornelis als toesiender.

Jan Cleijss.

Fol. 226r, 1559

Jan Cleijs Peeter Celijen verkoopt aan Jan Cornelis Aertsz namens zijn kijnt Vas Janssoen waar Elijsabet Vas Cornelisdr de moeder van was 4 vurtelen rogs.

Fol. 226r, 30-3-1559

Corijn Hermansz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 226v, 30-3-1559

Zijmon Joess als voocht en Jan Jan Cleijss als toesiender van Jan Joess kijnder en katelijn Jan Joessdr x Thomas Janss, Cornelis Jan Joess, Adriaen Janss, Joest Janss, Jan Jan Joess en Marijken Jan Joessdr verkopen aan Merten Janss de Decker anderhalf lopensaet lants.

Fol. 226v, 30-3-1559

Sijmon Joess ende Jan Jan Cleijss voorscr verkopen aan Jan Willemsz van Bavel genaempt den Twijn 2 lopensaet.

Fol. 226v, 30-3-1559

Cornelis Stevensz als voocht en Jan Jan voorscr en voort alle personen voorscr verkopen aan Zijmon Joess 3 lopensaet saijlants.

Fol. 227r, 5-4-1559

Adriaen Maes Lemmensz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 227r, 5-4-1559

Willem Gijben de Scoenmaker verkoopt aan Stoffel Joes Cornelisz een stede metten huijse.

Fol. 227v, 5-4-1559

De kijnder van Alit Michiel Jan Cornelis weduwe Zager: Adriaen Michielss, Bartolomeus Michielss, Dingen Michielsdr x Cornelis Lonis, Marij Michielsdr en Anna Michielsdr met Adriaen Jan Cornelisz, Cornelis Jan Cornelisz en Peeter de Wagemaker als hun voogden, Merten Janss de Smit als voocht en Adriaen Michielss als toesiender van Elijsabet Michielsdr 5 kijnder waarvan Cornelis Aertszoen de vader was maken een erfdeling.

Toegevoegd: Int bijwesen van Frans Claus Peeters als voocht en Adriaen Michielss als toesiender van de kijnder van Anneken Michielss transporteert Adriaen enkele vurtel rogs, 19-1-1564.

Fol. 228v, 10-4-1559

Adriaen Huijbrechsz de Wagemaker verkoopt aan Cornelia Adriaen Baeijens weduwe 3 vurtelen rogs.

Fol. 228v, 10-4-1559

Gerit Cornelis Peer Lemmensz als voocht van Huijbrecht zijn broers 4 kijnder: Adriaenken, Marijken, Cornelis en Alit verkoopt aan Claus Roelof Cleijsz een stuck gronden.

Fol. 229r, 10-4-1559

Jan Corneliszoen, Jochem Cornelisz, Adriaen Corneliszoen en Huijbrecht Cornelisz, Mechtelt Cornelisdr met Jan haar broer als voocht verkopen aan Lambrecht Geritsz de Backer 4 (3 doorgestreept) vurtelen rogs.

Toegevoegd: Lambrecht Geritsz als testementeur van wijlen Heer Adriaen Janss van Dongen verklaart dat deze 3 vurtelen geset ende verleden zijn om den onraet ende de costen vande onleden tot Jan Cornelis gedaen ten huijse ende kercken rechten en andere oncosten te betalen.

Fol. 229v, 10-4-1559

Thorij Lambrechsdr x Steven Peetersszoen nemen aan haar 3 kijnder: Marijken, Janneken en Heijndrick waarvan Heijnrick Mateuss de vader was.

Fol. 230r, 12-4-1559

Jan Peeter Stevensz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Cornelisz van Ghils tbv Jasper Peetersdr kijnder.

Fol. 230r, 15-4-1559

Jacop Adriaen Corstenz is na onser bancken recht schuldig ….

Opwinbrief overgevest Aert Embrechs, 6-5-1559

Fol. 230r, 23-4-1559

Peeter Cornelisz van Ghils staat borg voor Heijnrick Rutgers, schout Dongen.

Fol. 230v, 24-4-1559

Katelijn Lemmen Maes weduwe met Peeter Heijnricx als voocht is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 230v, 24-4-1559

Peeter Jacopsz, Marijken Jan Lambrechs weduwe met Jan Jan Lambrechs als voocht verkopen aan Claus Roelof Cleijsz een half buijnder gronden.

Fol. 231r, 24-4-1559

Stoffel Joes Cornelisz verkoopt aan Adriaen Lemmenszoen een steede metten huijsinge.

Fol. 231r, 8-5-1559

Marij Roelof Woutersdr x Cornelis Jan Adriaen verkoopt aan Jan Meus Geritsz tot Dorst een “rente”.

Fol. 231v, 22-5-1559

Neelken Jan Lauwereijsdr x Willem Hendericks verkoopt aan Jan Hendericks een “rente”.

Fol. 231v, 22-5-1559

Peeter Willems en Maerten Jansz en Jan Cornelis verkopen aan Anna Pauwels weduwe een huijs.

Fol. 231v, 5-6-1559

Jan Cleijs Obrechsz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 232r, 12-6-1559

Anna Gijsbrecht Wouters wedywe met Adriaen Janss, secretaris, als voocht verkoopt aan Heijnrick Heijndrick Corneliszoen een steede metten huijsinge.

In de kantlijn: overgevest aan ??? x Gertruijdt ??? van Dussendr, 8-7-1559.

Fol. 232r, 12-2-1560

Jan Cleijs Obrechsz transporteert over Antonis Cornelis Tingieter tot Breda tbv Mr Jan Boelen Roelofsz zijn recht zoals Jan gedaan en opgewonnen heeft als van de steede metten huijse waar Rijchout Pouwels uijtgesorven is.

Fol. 232r, 22-4-1560

Antonis Cornelis Tingieter tot Breda transporteert over Jan Cleijs Peeter Celien zijn recht zoals Antonis van Jan Cleijs Obrechs verkregen heeft.

232v, 19-6-1559

Anna Tonis Joessensdr met Lauwereijs Heijnricx als voocht aangenomen haar 2 kijnder: Tonis Gabrielsz en marijken Gabrielsdr. Jan lemmens is voocht en Huijbrecht Tonisz is toesiender.

Fol. 233r, 3-7-1559

Andries Cornelis verkoopt aan Anna Willemsdr 2 vurtelen rogs.

Fol. 233v, 3-7-1559

Anna Pouwels weduwe met Peeter Heijnricx de Wagemaker als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Lijnken Pouwelsdr haar dochter.

Fol. 233v, 3-7-1559

Adriaen Maes Lemmensz verkoopt aan Peeter Korst Maesz een stuck saijlants.

Fol. 234r, 15-7-1559

Alit Peeter Adriaens weduwe met Lambrecht Geritsz als voocht machtigt Willem peeters haar zoon om 3 gerden lants te Wasbeeck boven kerck over te vesten.

Fol. 234r, 19-7-1559

Nijcolaes Keijen verkoopt aan Peeter Heijnricx de Wagemaker een stuck erven.

Fol. 234v, 31-7-1559

Peeter Heijnricx de Wagemaker verkoopt aan Frans Lauwereijszoen een stede metten huijse.

Fol. 234v, 20-9-1559

Peeter Heijnricx de Wagemaker namens de erfg van Heijnrick Martensz van Breda is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 235r, 28-8-1559

Zijmon Joessoen verkoopt aan Gerit Huijbrechszoen de Wagemaker een stuck erve.

Fol. 235r, 25-9-1559

Godscalcx Heijnricxsoen is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 235v, 23-10-1559

Jan Claus Obrechs verkoopt aan Jan Peeter Stevenszoen een stuck erven.

Fol. 235v, 9-11-1559

Mr Jan Cornelisz bekent geld schuldig te zijn aan Elijsabet Stoffel Joes huijsvrouw.

Fol. 236r, 9-11-1559

Anssem Zeebenzoen vander Mee verkoopt aan Aerdt Embrechsz tbv Elijsabet Embrechsdr zijn moeder nakijnder een perceel moers.

Fol. 236r, 9-11-1559

Cornelis Korst Meusz neemt aan zijn 3 kijnder waarvan Anneken Aertsdr de moeder was met Peeter Korst Meusz als voocht en Rombout Aertszoen als toesiender.

Toegevoegd: Adriaen Corsten als voocht en Cornelis Stevens als toesiender van de kijnder, 2-1-1567.

Fol. 236v, 20-11-1559

Dingen Adriaen Peetersdr met Gijsbrecht Peeters haar oom als voocht verkoopt aan Jan Cornelis van Nispen een half buijnder moers.

Fol. 237r, 20-11-1559

Lauwereijs Heijnricx verkoopt aan Claus Roelof Clauss een buijnder gronden.

Fol 237r, 7-12-1559

Jan Cleijs Peeter Celijen verkoopt aan Jan Claus Obrechsz 4 vurtelen rogs.

Fol. 238v, 7-12-1559

Simon Joes als voocht van Jan Joes zijn broers kijnder met Jan Claess van Ghils als toesiender legt verantwoording af. Int bijwesen van het oudtse kind Cornelis en Domas Jan Ooijcens? Den Oudsten ???

Fol. 238v, 7-12-1559

De erfg van Cornelis Gijsbrechs: Jan Cornelis Ghijbrechsz, Peeter Arijen Daniels? x Maeijken Cornelis Ghijsbrechsdr, Jaspar Roelofs x Anneken Cornelisdr, Jan Cornelis als voocht van Neel zijn broers kijnder met Thijs Jan Mathijsz als toesiender: Ghijsbrecht Cornelis Ghijben, Arijaen Cornelis Ghijben, Maeijken Cornelis Ghijben, Lijnken Cornelis Ghijb Timmermans met Jan Cornelis Ghijsbrecst als voocht bekennen geld schuldig te zijn aan Lijsbet Geerits weduwe Cornelis Ghijb Timmermans met Arijen Pieter Hulsen? als voocht.

Fol. 239v, 7-12-1559

Cornelis Jan Joes, ca 19 jaar, geeft zijn goederen gekomen van zijjn vader over aan broers en zussen om deze tbv de kijnder te verkopen.

Cornelis heeft een broer Arijaen.

Fol. 240v, 14-12-1559

Cornelis Rijken verkoopt aan Jan Peeter Snackenz 2 vurtelen rogs.

Fol. 240v, 28-12-1559

Aerdt Geraertsz verkoopt aan Cornelis Toniszoen 6 lopensaet gronden.

Fol. 241r, 28-12-1559

Michiel van Galen, Anneken van Galen, Marijken van Galen met Matijs Peeters als voocht, Heer Claus van Galen, Margriet Clausdr en Peeterken Clausdr met Matijs als voocht, Blanckert Jacopsz,mede namens Claus Jacops 4 kijnder waarvan Marij Peeters de moeder was, Adriaen Jacops 3 kijnder waarvan Anneken Willem Sijmonsdr de moeder was, Marten Jacops 2 kijnder waarvan Grietken Adriaensdr de moeder was verkopen aan Zeger Geraertsz tbv Michiel Jacops 2 kijnder: Adriaen en Jacop de helft van 12 lopen rogs.

Fol. 241v, 28-12-1559

De kijnder van Anneken Peeter Adriaens weduwe maken een erfdeling.

Marijken Peeter Adriaensdr x Cornelis Jans, Adriaenken Peeter Adriaensdr x Lauwereijs Jacopsz.

Fol. 242r, 28-12-1559

Lambrecht Geritszoen de Backer is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 242r, 28-12-1559

Lambrecht Adriaens als kerckmeester verkoopt aan Jan Janss van Wijflit een stuck saijlants.

Fol. 242v, 4-1-1560

Hilleken Huijbrechsdr van IJpeler x Frans Peeter Cox en Berbel Huijbrechsdr van IJpeler x Jan Cornelisz verkopen aan Peeter IJsackzoen 4 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Adriaen Cornelis Cloestermans heeft afgelost.

Toegevoegd: Jan Cornelis Heijnricx

Fol. 242v, 4-1-1560

Joris den Vorster is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 243r, 4-1-1560

Cornelis Rijck Adriaens verkoopt aan Peeter Adriaensz 42 roeijen moers.

Fol. 243r, 10-1-1560

Jacop Jan Roelofsz, Roelof Jan Roelofsz, Engel Jan Roelofsdr x Gielis Wouters, Anneken Jan Roelofsdr x [Jan] Peeter Snacken, Jacop Jan Roelofsse x Heijnrick Deniss verkopen aan Marij Jan Roelofsdr een steede metten huijse.

Fol. 243r, 11-1-1560

Marij Jan Roelofsdr met Jacop Jan Roelofsz haar broer als voocht verkopen aan Cornelis Jan Geraert Hermanszoen een steede met den huijse.

Fol. 243v, 15-1-1560

Katelijn Tonis Gijsbrechsdr x Huijbrecht Cornelisz verkoopt aan Peeter Roelofssoen 1/3 van een half buijnder moers.

In de kantlijn: Lauwereijs Heijnricx staat borg.

Fol. 243v, 15-1-1560

Katelijn Tonis Gijsbrechsdr met Lauwereijs Heijnricx als voocht verkoopt aan Jan Roelosz 1/3 van een half buijnder moers.

Fol. 243v, 15-1-1560

Anneken Tonis Gijsbrechsdr met Huijb Cornelis Huijbrechsz als voocht verkoopt aan Huijbrecht Woutersz 1/3 van een half buijnder moers.

Fol. 244r, 17-1-1560

Joesen Janss wed Marijken mede als voocht van hun kijnder.

Adam Willemsz als grootvader van de kijnder van Marij, Herman Geritsz als toesiender van Jan Peeter van Wesselskijnder, Denis Zebrechs en Herman Gerits als toesiender van de kijnder van Willem Peeters van Wessel dragen de steede metten huijse gelegen op den acker van Peeter Heijnricx.

Fol. 244r, 20-1-1560

Cornelie Tonis Peetersdr x Adriaen Adriaens verkoopt aan Adriaen Lauwereijs Heijnricxzoen 4 vurtelen rogs.

Fol. 244v, 21-1-1560

Cornelis Janss van Ghils x Katerijna Jan Peeter Celijendr, beide overleden, hebben 8 kijnder gekregen waarvan er nog vijf leven: Adriaen (Dordrecht), ca 27 jaar, Heijnrick Letterhouts?.

Van Adriaen heeft niemand ooit iets gehoord.

Fol. 245r, 29-1-1560

Anna Adriaensdr x Merten Janss, Huijbrecht Adriaensdr x Mateus Cornelisz, Marijken Adriaensdr x Jan Willems verkopen aan Bartolomeus Peeters hun oom hun deel van de steede waar hun grootmoeder uitgestorven is.

Fol. 245r, 29-1-1560

Bartlomeus Peeter Meusz verkoopt aan Tonis Wouterssoen het deel van de steede dat hij gekocht heeft van de 3 kijnder van zijn broer Adriaen en zijn eigen deel.

Fol. 245v

Wouter Jan Canters x Katheline, L?ncken Geerit Jans Beerensdr met Wouter als haar voocht, Lijncken Geerit Jan Beerensdr vervangen door Wouter, verkopen aan Crijn Peeters hun deel in de steede waar Willem Wierickss uitgestorven is. [akte niet afgemaakt]

Fol. 246r,, 29-1-1560

Crijn Peeters verkoopt aan Peeter Heijnricxsoen een stede metten huijse.

Fol. 246r, 29-1-1560

Margriet Aert Gijbendr met Adriaen Jan Cornelisz als voocht verkoopt aan Bastiaen Willemsz een stuck erven.

Fol. 246r, 29-1-1560

Meus Peeter Jan Clausz als voocht en Adriaen Michielss als toesiender van het kijnt van Adriaen Peeter Jan Clauss: Peeterken verkopen aan Wijssel Aertszoen een stuck erven.

Jan Peeter Corten en Claus Jan Brescher als naaeste zijn akkoord.

Fol. 246v, 11-1-1560

Cornelis Janss Haenberch verkoopt aan Claus Corneliszoen een stede metten huijse.

Fol. 246v, 31-1-1560

Cornelis Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Cornelis de Hert.

Fol. 247r, 31-1-1560

Berbel Michiel Cornelisdr x Zeger Wouter Bacxz verkoopt aan Heijnrick Heijnricx Hulshoutsz een steede metten huijse.

Fol. 247r, 1-2-1560

Adriaen Lemmensz verkoopt aan Cornelis Rijkenz de Potbacker een steede metten huijse.

Fol. 247v, 1-2-1560

Jacop Jan Jan Lemmenszoen verkoopt aan Lambrecht Adriaensz en Lauwereijs Corneliszoen als kerckmeester 3 vurtelen rogs.

Fol. 248r, 13-2-1560

Lauwereij Heijnricx, Adriaen Gerits en Jan Janssoen leggen verantwoording af mbt de weeskijnder van Jasper Wouter Jaspers en Cornelis Gerits kijnder waarvan Anneken Diercxdr de moeder was en Adriaen Janssens kijnder.

Antonis Janss is oom en Anscem Diercx is toesiender.

Fol. 248v, 1-2-1560

Mateus Cornelisz neemt Katelijn Peeter Willemsdr van Ghils zijn moeder aan Jacop (tussengevoegd Jan Jan Lemmens) Lemmenss Jan Lemmens als voocht.

Int bijwezen van Adriaen Jan Aertss en Dingen Cornelisdr met Adriaen als haar voocht, Golleken Cornelisdr met Jacop Janss als voocht, Berbel Cornelisdr met Claus Roelens als voocht, Marij Cornelisdr x Claus Roelofs.

Fol. 249r, 1-2-1560

Matijs Wouter Sprangersz verobligeert Lambrecht Raes Janss 2 perden.

Fol. 249v, 1-2-1560

Merten Adriaensz de Wever verkoopt aan Lambrecht Geritszoen de Backer 4 vurtelen rogs.

Fol. 249v, 1-2-1560

Elijsabet Willems Jansdr x Jan Peeter Stevens verkoopt aan Cornelis Willemsz de helft van een stede metten huijsinge.

Fol. 250v, 3-2-1560

Peeter Geritsz bekent geld schuldig te zijn aan Anna Ghijben Wouters weduwe.

Fol. 250v, 8-2-1560

Matijs Damen verkoopt aan Adriaen Heijnrick Janss de Molener 12 lopen rogs.

Fol. 251r, 8-2-1560

Matijs Damens verkoopt aan Adriaen Heijnrick Janss de Molder als toesiender van Joris Peeters kijnder waarvan Marij Heijnrick Janssdr de moeder was 1 vurtel rogs.

Matijs betaalt een deel aan Joris Peeters int bijwesen van Peeter Heijnricx en Aert Meuss de Molener, 22-3-1563.

Fol. 251v, 8-2-1560

Adriaen Jacops, Lauwereijs Tielman Jacopsz, Stijnken Tiel Jacopsdr, Lesken Tiel Jacopsdr, Neelken Tiel Jacopsdr met Matijs Cornelisz, oom, als voocht, Marij Raes Joesdr x Zebrecht Janss, Jan Heijnricx als voocht en Zebrecht Janss als toesiender van de kijnder van Geertruijt Raes Joesdr waarvan Peeter Heijnricx de vader is, Korst Zegers als vader van 2 kijnder: Dirck en Goeijaert, Willem Corsten, Adriaen Bastiaensz van Loen als meester van de voors kijnder, Dingen Adriaen Peeter Willemsdr met Gijb Peeters als voocht, Heijlken Peeter Raessdr x Joest Janss, Gerit Peeter Raess, Adriaen Peeter Raesssoen verkopen aan Wierick Adriaens een steede metten huijse.

Fol. 252r, 8-2-1560

Jenneken Cornelis Jan Willemsdr x Jan Claus Lauwen, Jan Willem Jan Willems als voocht van Willem Cornelis 2 kijnder met Adriaen Peeters Ploech als toesiender, Willem als voocht van Jan Cornelis kijnt met Joes Willems als toesiender verkopen aan Peeter Cornelis Jan Willemsz elk hun ¼ deel in een steede metten huijsinge.

Cornelis Willem Jan Willems en Willem Peteer Ploechen zijn naesten.

Fol. 252r, 12-2-1560

Adriaen Raes Jan Vrancken als voocht van Margrietken Raes Janss weduwe zijn moeder renunciert van een wech gelegen aan de Wouwer.

Fol. 252v

Magdalena Clausdr x Peeter Deniss verkoopt aan Lambrecht Janssoen van Oerschot een steede metten huijse.

Er is sprake van een verkoop cedulle van 1555 mbt deze cedulle verklaart Adriaen Janss als voocht en Claus Janss als toesiender van de 2 kijnder van Cornelis Anssem: Ans en Michiel dat zij akkoord gaan.

Fol. 252v, 26-2-1560

Jan Janss Verhulst verkoopt aan Aert Jan Geenen 4 vurtelen rogs.

Fol. 253r, 26-2-1560

Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, met Adriaen Jacops als voocht verkoopt aan Adriaen Wouter Deniszoen een steede metten huijse.

Fol. 253r, 26-2-1560

Peeter Corneliszoen van Ghils staat borg voor Adriaen Jacops mbt tot de aangekoche steede. Jan Back, rentmeester tot Brda houdt Peeter schadeloos.

Fol. 253v, 26-2-1560

Zebrecht Jan Wijnen verkoopt aan Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, 4 vurtelen rogs.