Selecteer een pagina

Index of bladwijzer van alle de actens in dit register vervat

Fol. 1
Ordinaire conditie tot verkoopinge van vaste goederen

Fol. 4
Verkooping
Martinus van Loon aan Peter Anthonie van Loon

Fol. 5
Verkooping
Martinus van Loon aan Huijbert van der Schoot

Fol. 7
Verkooping
Martinus van Loon aan den selve

1756

Fol. 9
Verhuuring
Den voogd over de kinderen van Cornelia van den Nieuwenhuijsen verwekt bij Jan van Langen

Fol. 11
Verkooping
De heer Adriaen Sem als gelaste van Anthonie Janzen Broeders ad opus jus habentium aen de heer Adriaen Sem

Fol. 13
Verkooping
De heer Adriaen Sem als gelaste van Anthonie Janzen Broeders ad opus jus habentium aen Jan in ‘t Groen

Fol. 15
Verkooping
De heer Adriaen Sem als gelaste van Anthonie Janzen Broeders ad opus jus habentium aen Adriaen van Seeters

Fol. 16
Verkooping
De heer Adriaen Sem als gelaste van Anthonie Janzen Broeders ad opus jus habentium aen Adriaen Cop

Fol. 18
Verkooping
De heer Adriaen Sem als gelaste van Anthonie Janzen Broeders ad opus jus habentium aen Willem Heijblom

Fol. 20
Verkooping
Johannis Melgerts als gelaste van t Barbara Gasthuis van Woerden aen Rochus Borstlap

Fol. 22
Verkooping
De kinderen van wijlen de heer Aernout Charles Pels aen de heer Charles Eduard van Alphen

Fol. 25
Verkooping
De gesamentlijke erffgenamen van bastiaen Mels Bastiaense ad opus jus habentium aen Dionisius van Loon

Fol. 27
Verkooping
Maria Adriaen Jacob Matijssen weduwe Geerit van Poppel ad opus jus habentium aen Adriaen Jan Oomens

Fol. 28
Verkooping
Maria Adriaen Jacob Matijssen weduwe Geerit van Poppel ad opus jus habentium aen de wed mons Arn van Son

Fol. 29
Verkooping
Maria Adriaen Jacob Matijssen weduwe Geerit van Poppel ad opus jus habentium aen Peter Adriaen Anthonissen

Fol. 30
Verkooping
Maria Adriaen Jacob Matijssen weduwe Geerit van Poppel ad opus jus habentium aen Marijnus Adr Wervers

Fol. 31
Verkooping
Maria Adriaen Jacob Matijssen weduwe Geerit van Poppel ad opus jus habentium aen Jochem Geeritse van Poppel

Fol. 32
Verkooping
Maria Adriaen Jacob Matijssen weduwe Geerit van Poppel ad opus jus habentium aen Jenneke Peeters de Jong

Fol. 34
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Jan Laureijsen

Fol. 34
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Anthonie Jan Liesen

Fol. 34
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Cornelis Meertens

Fol. 35
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Arnoldus Elands

Fol. 35
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Jan Peeter Maes

Fol. 35
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Peter Anthonie van Loon

Fol. 35
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Jan Peter Maes

Fol. 36
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Gijsbert van den Assum

Fol. 36
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Jan Heijkants

Fol. 36
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Adriaen Rommen

Fol. 36
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Lamberd Elands

Fol. 37
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Willem Jan Olijslagers

Fol. 37
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Jan Anthonie Verhelst

Fol. 37
Verkooping
Jan van Langen ad opus jus habentium aen Geerit Dirken van Spaendonk

Fol. 39
Verkooping
Jan van Langen ad opus jus habentium aen Peeter Jan Hulsten

Fol. 41
Verkooping
Jan van Langen ad opus jus habentium aen Jan Jan Hulsten

Fol. 43
Verkooping
Embregt van den Berg aen Jan Naessen

1757

Fol. 45
Verkooping
De erffgenamen van Peter Emmen aen Embregt Anthonie Raesen

Fol. 47
Verkooping
De erffgenamen van Peter Emmen aen Bernardus Joost Raesen

Fol. 48
Verkooping
Huijbert Janze de Bruijn aen Adriaen Anthonie Ligtenbergh

1758

Fol. 50
Verkooping
De voogden en toesiender over de kinderen van Peeter Peeters Ligtenberg verwekt bij Johanna Willem Wervers aen de heer Nicolaes Philip van Loon

Fol. 52
Verkooping
De voogden en toesiender over de kinderen van Peeter Peeters Ligtenberg verwekt bij Johanna Willem Wervers aen Peeter Adr van Bavel

Fol. 53
Verkooping
De voogden en toesiender over de kinderen van Peeter Peeters Ligtenberg verwekt bij Johanna Willem Wervers aen Bernardus Joost Raesen

Fol. 54
Verkooping
Philip Pieter Nolte aen Michiel Jacobs van Dongen

Fol. 56
Verkooping
Jan, Cornelia, Catrien en Marie Jansen de Rooij aen Adriaen Anthonie Ligtenberg

Fol. 57
Verkooping
Jan, Cornelia, Catrien en Marie Jansen de Rooij aen Adriaen Meerten Gooijaerts

Fol. 59
Verkooping
Jan Janzen Broeders aen Adriaen van der Wee

Fol. 61
Verkooping
De kinderen van Cornelis Franken aen Anthoniet Anthonie Janzen

Fol. 63
Verkooping
De kinderen van Cornelis Franken aen Jacob Jan Willemen

Fol. 67
Verkooping
Peter en Anneke Willem Schenkels en Cornielie Huijbert Schenkels aen Willem Meerten Goijaerts

Fol. 68
Verkooping
Peter en Anneke Willem Schenkels en Cornielie Huijbert Schenkels aen Jan Peters de Jong

Fol. 70
Verkooping
De erffgenamen van Hendrik Adriaen Janzen van Dongen aen Steeven Laureijs Steevens

Fol. 72
Verkooping
De erffgenamen van Hendrik Adriaen Janzen van Dongen aen Peeter Janzen Smits

Fol. 73
Verkooping
De erffgenamen van Hendrik Adriaen Janzen van Dongen aen Cornelis Peeters van Dongen

Fol. 74
Verkooping
De heer Cornelis Kouwens curateur des boedels van Jan Vermeer en wijlen zijne huijsvrouw Pieternella de Weert ad opus jus habentium aen Cornelis Mutsaerts

Fol. 76
Verkooping
De erffgenamen van Jan Michielse van Dongen en Willemijn de Cort aen juffrouw Francoise Jacoba van Alphen

Fol. 77
Verkooping
De kinderen van wijlen Sr Hendrik Greevers aen Jan Willem van Spaendonk

Fol. 79
Verkooping
De kinderen van wijlen Sr Hendrik Greevers aen Adriaen van Gool

Fol. 80
Verkooping
De kinderen van wijlen Sr Hendrik Greevers aen juffrouw Dingena Greevers

Fol. 81
Verkooping
De kinderen van wijlen Sr Hendrik Greevers aen Willem Adriaen Willemen

Fol. 82
Verkooping
De kinderen van wijlen Sr Hendrik Greevers aen de wed mons Arnold van Son

Fol. 83
Verkooping
De kinderen van wijlen Sr Hendrik Greevers aen Pieter Stanse Vermeulen

Fol. 84
Verkooping
De kinderen van wijlen Sr Hendrik Greevers aen Nicolaes Philip van Loon

Fol. 85
Verkooping
Sr Geerit Greevers aen juffrouw Dina Greevers huijsvrouw van Egidius Adriaen Havermans

1759

Fol. 86
Verkooping
De erffgenamen van Geerit Gijse vanden Nieuwenhuijsen en Anneke Willem Schenkels

Fol. 88
Verhuuring
De voogd en toesiender over de kinderen van Cornelia van den Nieuwenhuijsen verwekt bij Jan van Langen

Fol. 90
Verkooping
De heer Johannis Batist en Mejuffrouw Annamarie en Maria Catharina Bouwens en de voogd en toesiender over de kinderen van wijlen juffrouw Dingena Bouwens verwekt bij de heer Johannis Servaes aen de wed Embregt Geerit Raessen

Fol. 92
Verkooping
De heer Johannis Batist en Mejuffrouw Annamarie en Maria Catharina Bouwens en de voogd en toesiender over de kinderen van wijlen juffrouw Dingena Bouwens verwekt bij de heer Johannis Servaes aen Laureijs Adriaen Laureijsen

Fol. 93
Verkooping
De kinderen van Martinus Gijsbert van den Nieuwenhuijsen en de erffgen van Geerit Gijse van den Nieuwenhuijsen aen Anthonie Leenderd Schoenmaekers

Fol. 95
Verhuuring
De voogd over de kinderen van Cornelia van den Nieuwenhuijsen verwekt bij Jan van Langen aen Adriaentje Jan Timmermans wed Adriaen Michiel Joosten

Fol. 96
Verkooping
De heer Philip Johan Boone als gelaste van Johanna Lips en haeren man Jannis Caverus en van Dingena en Jacoba Lips aen Rochus Borstlap

Fol 98
Verkooping
De heer Johannis Hollertt aen Jan Wilbords van Son

Fol. 101
Verkooping
De erffgen van Janneke Adr Cloon weduwe van Ignatius Musters aen Hendrik Peeter Snelders

Fol. 102
Verkooping
De erffgen van Janneke Adr Cloon weduwe van Ignatius Musters aen Gijsbert Meertens van den Nieuwenhuijsen

Fol. 104
Verkooping
De erffgen van Janneke Adr Cloon weduwe van Ignatius Musters aen Francis Joost Maes

Fol. 105
Verkooping
De erffgen van Janneke Adr Cloon weduwe van Ignatius Musters aen Huijbert Janz van der Schoot

Fol. 108
Verhuuring
De voogd en toesiender over Adriaen Corn Elands aen Anthonie Meerten Op Stroom

Fol. 108
Verhuuring
De voogd en toesiender over Adriaen Corn Elands aen Adriaen Peeter Horsten

Fol. 111
Verkooping
Laureijs Paulus Bruijnenbaerd als gelaste van Jan Huijbert Ligtenberg aen Huijbert Anthonie van Riel

Fol. 112
Verkooping
Laureijs Paulus Bruijnenbaerd als gelaste van Jan Huijbert Ligtenberg aen Jan Jan Huijben

Fol. 113
Verkooping
Laureijs Paulus Bruijnenbaerd als gelaste van Jan Huijbert Ligtenberg aen Nicolaes Anthonie Haensberg

1760

Fol. 114
Verhuuring
De voogd en toesiender over de kinderen van Willem Willem Driesen verwekt bij Annemarie van Kuik aen Peeter Willem Driesen

Fol. 116
Verkooping
De voogd en toesiender over de kinderen van Leendert van Osch verwekt bij Elisabeth Scep aen juffrouw Johanna Catriena van Alphen

Fol. 118
Verkooping
Willem Adriaen voor zig zelve en nog als voogd en den toesiender over t kind van jan Adriaen Willemen en Sijken Stoffel Smits aen juffrouw Johanna Catriena van Alphen

Fol. 120
Verhuuring
De voogd en toesiender over de kinderen van Cornelia van den Nieuwenhuijsen verwekt bij Jan van Langen aen Martinus van Loon

Fol. 121
Verkooping (bij executie)
Adriaen jacob Sem in qualitijt als substituut ontvanger alhier aen Cornelis Kuijpers

Fol. 124
Verhuuring
Marie Joosten van Son, de wed en kinderen van Willem Joosten van Son en Sijmon van Son aen Bernardus Joost Raesen

Fol. 125
Verkooping
Nicolaes Jan Huijben en Elisabet Jacobus den Boer aen Jan Peeter Sprangers

1761

Fol. 127
Verkooping
De wed en kinderen van Cornelis Mattijs Musterts aen Jan Franken

Fol. 129
Verkooping
De heer Adriaenus Govardus van Andel aen mejuffrouw Francoisa Jacoba van Alphen

Fol. 131
Verpagting
Heeren regenten alhier aen de wed Cornelis Jansen van den Oort

Fol. 133
Verpagting
Heeren regenten alhier aen Willem den Beer

Fol. 135
Verkooping
Joost, Jenneke Lambregt Broeders en de erffgenamen van Gijsbert Broeders aen Peeter Adriaense Vermoolen

Fol. 137
Verkooping
Joost, Jenneke Lambregt Broeders en de erffgenamen van Gijsbert Broeders aen Jan Mattijse van Breugel

Fol. 139
Verkooping
Joost, Jenneke Lambregt Broeders en de erffgenamen van Gijsbert Broeders aen Elisabet en Petronella van Ickoven?

Fol. 141
Verkooping
Joost, Jenneke Lambregt Broeders en de erffgenamen van Gijsbert Broeders aen de heer George Willem Sallungius

Fol. 143
Verkooping
Joost, Jenneke Lambregt Broeders en de erffgenamen van Gijsbert Broeders aen Jan Laureijsen

Fol. 145
Verkooping
Peeter, Cornelis, Adriaen, Marie en Anneke Peeters van Bavel aen de wed mons Arnold van Son

Fol. 147
Verkooping
Peeter, Cornelis, Adriaen, Marie en Anneke Peeters van Bavel aen de wed Aert Prs Broekhooven

Fol. 149
Verkooping
De kinderen van Jacobus Adr van der Wee en Dingena Cornelis Broeders aen Adriaen en Pieter Wouters de Weerdt

Fol. 151
Verkooping
De kinderen van Jacobus Adr van der Wee en Dingena Cornelis Broeders aen de wed mons Arnold van Son

Fol. 152
Verkooping
Anthonetta, Wouter, Jacobus, Adriaen en Johannes van Opstal aen de heer Johan George Hegner

Fol. 154
Verkooping
Anthonetta, Wouter, Jacobus, Adriaen en Johannes van Opstal aen Adriaen Adriaense Wervers

Fol. 155
Verkooping
Anthonetta, Wouter, Jacobus, Adriaen en Johannes van Opstal aen Adriaen Jacob Sem

Fol. 157
Verkooping
Den armeester van den grooten armen alhier aen Jan Geeritse van Dongen

Fol. 158
Verkooping
Jan Janzen Broeders ad opus jus habentium aen Bartholomeus Lans en Jacobus Nieumans

Fol. 160
Verkooping
Jan Janzen Broeders ad opus jus habentium aen Rochus Borstlap

Fol. 161
Verpagting
Heeren regenten alhier aen Johannis Melgerts

Fol. 168
Verkooping
Hendriena Cornelis Raeijmaekers en Peeter Stokkermans aen Hellebrand Janze van Weerle

Fol. 169
Verhuuring
De voogd en toesiender over t kind van Cornelis Anthonie van de Wilderd verwekt bij Marie Stoffel van Loon aen Huijbert Peeter Jan Wijnen

Fol. 171
Verkooping
De erffgenamen van Peeter Nicolaas Ridders aen Adriaen Peeter Sprangers

Fol. 173
Verkooping
De erffgenamen van Peeter Nicolaas Ridders aen Huijbert Embregt Claesen

Fol. 174
Verkooping
De erffgenamen van Peeter Nicolaas Ridders aen de heer Nicolaas Philip van Loon

Fol. 176
Verkooping
De erffgenamen van Peeter Nicolaas Ridders aen Jan Joost Ackermans

Fol. 177
Verkooping
De erffgenamen van Peeter Nicolaas Ridders aen Stans Stanse Vermeulen

1762

Fol. 179
Verkooping
Laureijs, Wouter en Hendrick Laureijs Omens aen Laureijs Laureijs Oomens

Fol. 181
Verkooping
Laureijs, Wouter en Hendrick Laureijs Omens aen Wouter Laureijs Oomens

Fol. 183
Verkooping
De erffgenamen van Joost Zijmon Goderts aen Bernardus Joost Raesen

Fol. 185
Verkooping
Heeren regenten alhier aen Jacob Overwater

Fol. 187
Verhuuring
De voogd en toesiender over de kinderen van Willem Geerde van Loon en Marie Deenis van Bavel

Fol. 190
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten armen alhier aen Jan Laureijsen

Fol. 190
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten armen alhier aen Anthonie Liesen

Fol. 191
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten armen alhier aen Cornelis Meertens

Fol. 191
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten armen alhier aen Arnoldus Elands

Fol. 191
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten armen alhier aen Aert Willem de Smit

Fol. 191
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten armen alhier aen Gijsbregt van den Assum

Fol. 192
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten armen alhier aen Peeter Anthonie van Loon

Fol. 192
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten armen alhier aen Jacobus van der Wee

Fol. 192
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten armen alhier aen Cornelis Joost Loonen

Fol. 192
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten armen alhier aen Arnoldus Elands

Fol. 193
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten armen alhier aen Lambregt Janzen Elands

Fol. 193
Verhuuring
Bartholomeus Lam in qualitijt als armmeester van den grooten armen alhier aen Jan Anthonie Verhelst

Fol. 195
Verkooping
Pieter van Bommel aen Jan Laureijsen

1763

Fol. 196
Verkooping
Pieter van den Berg als executeur van den boedel van Johanna Goijaerts van Oosterhout aen de wed mons Arnoldus van Son

Fol. 198
Verkooping
Gijsbregt, Pieter en Dingeman Francen van den Assum en den voogd en toesiender over de kinderen van Jan Dingeman Vermeulen mitsgaders Adriana Dingeman Vermeulen aen Jan Francen van den Assum

Fol. 199
Verkooping
Gijsbregt, Pieter en Dingeman Francen van den Assum en den voogd en toesiender over de kinderen van Jan Dingeman Vermeulen mitsgaders Adriana Dingeman Vermeulen aen Pieter en Gijsbregt Francen van den Assum

Fol. 201
Verkooping
Cornelis Evers en Maria van den Broek aen Adriaen Jacob van der Wee

Fol. 202
Verkooping
Cornelis Evers en Maria van den Broek aen juffr Franc Jacoba van Alphen

Fol. 203
Verkooping
Cornelis Evers en Maria van den Broek aen mejuffrouw Theuntje Witte

Fol. 204
Verkooping
Cornelis Evers en Maria van den Broek aen de selve

Fol. 206
Verkooping
De erffgenamen van Adriaen Peeters van Bavel aen Peeter Peeterse van Bavel

Fol. 208
Verkooping
De kinderen van Wouter van Loon ad opus jus habentium aen Nicolaes van Spaendonk

Fol. 209
Verkooping
De kinderen van Wouter van Loon ad opus jus habentium aen Pieter van den Enden

Fol. 211
Verkooping
De kinderen van Wouter van Loon ad opus jus habentium aen Huijbert van der Schoot

Fol. 213
Verkooping
Maria Adriaense Person wed van Pieter Wijgers ad opus jus habentium aen Willem Schut

1764

Fol. 214
Verkooping
Huijbert Peeter Claessen en Adriaentje Cornelis Beljaerts aen Peeter Adriaense Vermoolen

Fol. 215
Verkooping
Mattijs, Johanna en Anneke Peeter Lambregts en de voogd en toesiender over de kinderen van Cornelia Peeter Lambregts aen Cornelis Jan Bink

1765

Fol. 216
Verkooping
Jan, Govert en Marie Meelis Groenendael en Jan Jacob Groenendael aen Peeter Snijders

Fol. 218
Verhuuring
De voogd en toesiender over de kinderen van Willem Willem Driesen aen Jan Vos

Fol. 220
Verkooping
Govert, Anthonie en Cornelis Jan Bijnen aen Johanna en Annemarie Adriaense de Smit

Fol. 221
Verkooping
Govert, Anthonie en Cornelis Jan Bijnen aen den selve

Fol. 222
Verhuuring
De wed van den heere Philip Johan Boone

1766

Fol. 225
Verkooping
Cornelis Janzen Groenendael en de voogd en toesiender over de kinderen van Jan Cornelis Groenendael aen Anthonie van Waspik

Fol. 226
Verkooping
Den weduwenaer en de voogd en toesiender over de kinderen van Joahnna Steevens aen de wed Gijsbert Claes Ligtenberg

Fol. 228
Verkooping
De kinderen van de heer oversten Artus Hollertt

Fol. 231
Cornelis Peeters van der Veeken aen Adriaen Janzen van Son

1767

Fol. 232
Verkooping
De heer Jan Cornelis Timmermans als gelaste van juffrouw Anna Elisabet van Gellekom wed van mons Huijbert Verkerk aen de heer Nicolaes Philip van Loon

Fol. 234
Verkooping
De heer Jan Cornelis Timmermans als gelaste van juffrouw Anna Elisabet van Gellekom wed van mons Huijbert Verkerk aen den selve

Fol. 235
Verkooping
Jan Willem Olijslagers en Jan Cornelis Claesen als execureuren van den boedel van Adam Peeter van Oosterhout aen Cornelis Scheepers

Fol. 237
Verkooping
Jan Willem Olijslagers en Jan Cornelis Claesen als execureuren van den boedel van Adam Peeter van Oosterhout aen Jan Dingemans

Fol. 238
Verkooping
Jan Willem Olijslagers en Jan Cornelis Claesen als execureuren van den boedel van Adam Peeter van Oosterhout aen Jan Janzen Broeders

Fol. 240
Verkooping
De armmeesters van den grooten armen alhier aen Jan Cornelis Wijnants

Fol. 242
Aenbesteding
Heeren regenten alhier aen Jan Thijssen

Fol. 243
Aenbesteding
Heeren regenten alhier aen Martien van den Bosch

Fol. 243
Aenbesteding
Heeren regenten alhier aen Jan Thijsen

Fol. 243
Verpagting
Heeren regenten alhier aen Adriaen Adriaense Wervers

Fol. 246
Verhuuring
Jan Adriaen Elands en den voogd en toesiender over den uitlandige Adriaen Cornelis Elands aen Nicolaes Peeter Horsten

Fol. 247
Verhuuring
Jan Adriaen Elands en den voogd en toesiender over den uitlandige Adriaen Cornelis Elands aen Adriaen Cornelis Huijgen

Fol. 248
Verkooping
De erffgenamen van Cornelis Jan Broeders en Jenneke Adr Joosten aen Adriaen Peeter Sprangers

Fol. 249
Verkooping
De erffgenamen van Cornelis Jan Broeders en Jenneke Adr Joosten aen den selve

1768

Fol. 251
Verkooping (bij executie)
Melgert Akkema in qualitijt als geregtsvorster alhier aen deese gemeente

Fol. 254
Aanbesteding
Heeren regenten alhier aen Jan Thijsen

Fol. 256
Aanbesteding
Heeren regenten alhier aen Martinus van den Bosch

Fol. 256
Aanbesteding
Heeren regenten alhier aen den selve

Fol. 256
Verkooping
Nicolaes Adriaense van Loon aen Michiel Jacobs van Dongen

Fol. 258
Verpagting
Heeren regenten alhier aen Jan Cornelis van der Logt

Fol. 260
Aanbesteding
Heeren regenten alhier aen Adriaen Beunis

Fol. 262
Verhuuring
Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Jan Laureijsen

Fol. 262
Verhuuring
Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Anthonie Jan Liesen

Fol. 263
Verhuuring
Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Cornelis Meerten Anthonisse

Fol. 263
Verhuuring
Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Jacobus van der Wee

Fol. 263
Verhuuring
Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Peeter Anthonie van Loon

Fol. 263
Verhuuring
Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Aert Willem de Smit

Fol. 264
Verhuuring
Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Peeter Anthonie van Loon

Fol. 264
Verhuuring
Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Arnoldus Elands

Fol. 264
Verhuuring
Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen den selve

Fol. 264
Verhuuring
Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Jacobus van der Wee

Fol. 265
Verhuuring
Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Lamberd Janzen Elands

Fol. 265
Verhuuring
Bartholomeus in qualitijt als armmeester van den groten armen alhier aen Jan Anthonie Verhelst

Fol. 265
Verhuuring
De voogd en toesiender over de kinderen en de wed van Anthonie van Waspik aen Peeter Broeders

Fol. 267
Verkooping
Wouter Adriaen van Es en de voogd en toesiender over het kinder van de wed van Adriaen van Es verwekt bij Cornelis Govaerden aen Jan Peeter Smits

Fol. 269
Verkooping
Anneke Adriaense van Bavel wed van Jan Adriaen Cuijpers aen Cornelis Jan Bink

Fol. 270
Verkooping
Anneke Adriaense van Bavel wed van Jan Adriaen Cuijpers aen Mons Nicolaes van Son

Fol. 272
Verkooping
Anneke Adriaense van Bavel wed van Jan Adriaen Cuijpers aen de heer Adriaen Jacobs Sem

Fol. 273
Verkooping
De erffgenamen van Janneke Willemse van Schendel indertijd huijsvrouw van Dingeman van den Hout aen Martien Peeter Horsten

1769

Fol. 275
Verkooping
Laureijs en Elisabet Cornelis Op Stroom aen Jan Gijsbert Klugt

Fol. 278
Besteeding
Heeren regenten alhier aen Martien van den Bosch

Fol. 279
Besteeding
Heeren regenten alhier aen Willem Akkermans

Fol. 279
Besteeding
Heeren regenten alhier aen Martien van den Bosch

Fol. 279
Verpagting
Heeren regenten aen de wed Cornelis Janzen van den Noort

Fol. 282
Besteeding
Heeren regenten alhier aen Cornelis Hendrik Schellekens

Fol. 284
Verhuuring
De heer Johannis Hollertt aen Jan Vos

Fol. 285
Verhuuring
De heer Johannis Hollertt aen Jan Vos

Fol. 286
Verhuuring
De heer Johannis Hollertt aen Adriaen van Son

Fol. 286
Verhuuring
De heer Johannis Hollertt aen Jan Embregt Raesen

Fol. 287
Verhuuring
De heer Johannis Hollertt aen Peeter Adriaense van der Wee

Fol. 288
Verkooping
Adriaen Jan Oomens no ux Catrien Adriaen Janzen aen Willem Adriaen Janzen

Fol. 289
Verkooping
Adriaen Jan Oomens no ux Catrien Adriaen Janzen aen Peeter Adriaen Anthonisse

Finis
1779