Selecteer een pagina

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 002r
Soort akte: transport
Datum: 6-1-1766
1e comparant: Nijs van Iersel ea
2e comparant: Hendrik van den Hoek
Goederen: gerechte achterse deel van een binne del
Prijs: ƒ 850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: kinderen Thomas Adriaen van Tiggel
West: Adriaen Schoute den Oude
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Joannes Verschueren
Bijz: Nijs van Iersel X Flora Verschuuren, Willemina Verschuuren wed van Pieter van Molenschot, Hendrik van Kampe X Maria Verschueren, Goijert van Ritsel X Joanna Verschueren, Anna Maria Verschueren, Joannes van Hassel en Jan van Vught, voogden over de minderjarige kinderen van Peeter Joosten Verschueren

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 003r
Soort akte: transport
Datum: 8-1-1766
1e comparant: Thomas van Malsem ea
2e comparant: Christina Vassen wed Hendrik de Jongh
Goederen: 1e huis, achterhuis, hof en erve; 2e noordenent van den bijster einde den hof
Prijs: ƒ 685
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Herstraat
Belend Oost: 1e Hendrik Camp cum suis; 2e Jan Buijs cum suis
West: de cooperse; Joost Wijdemans
Noord: halve Herstraat; den hof
Zuid: bijster achter den hof; de cooperse
Bijz: Thomas van Malsem X Leijntje Schep, Nicolaas Pols X Elisabeth Schep, Pieter Pleijt X Adriantje Schep, Jan Taalen X Eijltie Schep, Frans Bastianse Boezer en Denis van der Saaken, voogden over het minderjarige kind van Adriaen Schep

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 003v
Soort akte: transport
Datum: 8-1-1766
1e comparant: Thomas van Malsem ea
2e comparant: Christina Vassen wed Hendrik de Jongh
Goederen: een parceeltie meest uijt gedolven moervelt
Prijs: ƒ 625
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peter de Jongh
West: Adriaen van Hoek
Noord: Jacob Schep
Zuid: Jan van Dusseldorp
Bijz: Thomas van Malsem X Leijntje Schep, Nicolaas Pols X Elisabeth Schep, Pieter Pleijt X Adriantje Schep, Jan Taalen X Eijltie Schep, Frans Bastianse Boezer en Denis van der Saaken, voogden over het minderjarige kind van Adriaen Schep

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 004r
Soort akte: transport
Datum: 8-1-1766
1e comparant: Thomas van Malsen ea
2e comparant: Wouter Schoute
Goederen: een parceeltie meest uijt gedolven moervelt
Prijs: ƒ 850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Buijs cum suis
West: de wed Huijbert Snijders
Noord: halve watergang
Zuid: wed Thomas de Bont
Bijz: Thomas van Malsem X Leijntje Schep, Nicolaas Pols X Elisabeth Schep, Pieter Pleijt X Adriantje Schep, Jan Taalen X Eijltie Schep, Frans Bastiaense Boezer en Denis van der Saaken, voogden over het minderjarige kind van Adriaen Schep. Allen kinderen en kindt kindt van Thomas Schep en Leijntie Boezere alhier te Waspik gewoond hebbende en overleede

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 004v
Soort akte: transport
Datum: 8-1-1766
1e comparant: Thomas van Malsen ea
2e comparant: Hendrik van den Hoek
Goederen: binne del in de binnenpolder
Prijs: ƒ 850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: binnenpolder, Ka, Platte weg
Belend Oost: Adriaen Schoute den Jonge
West: Mathijs van Dusseldorp
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Herstraat
Bijz: Thomas van Malsem X Leijntje Schep, Nicolaas Pols X Elisabeth Schep, Pieter Pleijt X Adriantje Schep, Jan Taalen X Eijltie Schep, Frans Bastiaense Boezer en Denis van der Saaken, voogden over het minderjarige kind van Adriaen Schep. Allen kinderen en kindt kindt van Thomas Schep en Leijntie Boezere alhier te Waspik gewoond hebbende en overleede

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 005v
Soort akte: transport
Datum: 4-3-1766
1e comparant: Jan Wouterse Verschuere
2e comparant: Jan Janse van der Ka
Goederen: 2 en 1/12 geert hooij ofte weijlandt, in 7 geerden, gemeen en onverdeelt met den cooper
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Gerrit Vermeulen
West: Andries Hoevenaers
Noord: Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jan Janse woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 006v
Soort akte: transport
Datum: 4-3-1766
1e comparant: Jan Boogers
2e comparant: Jan Wouterse Verschueren
Goederen: een acker saijland, groot ontrendt drie hondt
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Jan Thomas van Tiggel
West: Dingeman van Dusseldorp
Noord: Her straat
Zuid: veldike van den vercooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 007r
Soort akte: transport
Datum: 4-3-1766
1e comparant: Hendrina Putmans en Peter van der Hoeve
2e comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen:
Prijs: ƒ 85
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anthonij van Pas
West: Pieter Ketelaar
Noord: Anthonij van Pas
Zuid: erfgenamen van Dirk van Dusseldorp
Bijz: Hendrina is wed van Michiel Rommen en woont te Sprangh, Peter woont te Capelle en Gerrit te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 008v
Soort akte: transport
Datum: 4-3-1766
1e comparant: Jan Boogaart
2e comparant: Jan Wouterse Verschueren
Goederen: een parceeltie landt, groot ontrent een hondt
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de kinderen van Thomas van Tiggel
West: Dingeman van Dusseldorp
Noord: den acker van den cooper
Zuid: Sgravenmoer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 009r
Soort akte: transport
Datum: 19-3-1766
1e comparant: Willem van Malsen
2e comparant: Christiaen Zeijlmans
Goederen: een halve roede hof
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Sagahanis ? Geene
West: de dijk
Noord: Meeuwis van Gijsel
Zuid: Sagahanis ? Geene
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 009v
Soort akte: transport
Datum: 5-4-1766
1e comparant: Wouter Zeijlmans
2e comparant: Willem Jochem Blankers
Goederen: een acker zaijlandt groot ontrend hondert en sestigh roede
Prijs: ƒ 421
Plaats: 11 1/2 Hoeve
Toponiem: 11 1/2 Hoeve
Belend Oost: twaalfst halve Hoeve
West: Jan Matthijse de Bond
Noord: Cornelis Janse de Bondt
Zuid: Herstraad
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 010r
Soort akte: transport
Datum: 7-4-1766
1e comparant: Cornelis Thomasse de Bondt
2e comparant: Jan Lamberde Zeijlmans
Goederen: een binne del, groot ontrend ses hond
Prijs: ƒ 1005
Plaats: Sgrevelsuijn GW
Toponiem:
Belend Oost: SGrevelduijn Capel
West: Vroukensvaart
Noord: Joachimus Zeijlmans
Zuid: Jan Aertse de Bont
Bijz: gemeene buurweg

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 010v
Soort akte: transport
Datum: 10-4-1766
1e comparant: Evert Zeijlmans ea
2e comparant: Adriaen Lips
Goederen: een bijster, ontrendt vijf hond
Prijs: ƒ 1670
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Lips den Oude
West: wed Thomas de Bondt cum suis
Noord: Jan Lips den Oude
Zuid: de natenoverneme acker
Bijz: Evert Zeijlmans, Thomas Zeijlmans, Chorstiaen Zeijlmans, Homa Hommes ? X Cornelia Zeijlmans, Christiaen Morgenstaar X Katharina Zeijlmans, wonende te Etten, Elisabeth Zeijlmans en Meggelina Zeijlmans.
Mons. Adriaen Bol als enige voogt over het minderjarige kindt van Peeter Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 011r
Soort akte: transport
Datum: 10-4-1766
1e comparant: Evert Zeijlmans ea
2e comparant: Cornelis Thomas de Bondt
Goederen: een acker zaijlandt groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 820
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Lips
West: wed Thomas de Bond
Noord: het perceel van de vorige akte
Zuid: Sgrevelduijnse sloot
Bijz: Evert Zeijlmans, Thomas Zeijlmans, Chorstiaen Zeijlmans, Homa Hommes ? X Cornelia Zeijlmans, Christiaen Morgenstaar X Katharina Zeijlmans, wonende te Etten, Elisabeth Zeijlmans en Meggelina Zeijlmans.
Mons. Adriaen Bol als enige voogt over het minderjarige kindt van Peeter Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 012r
Soort akte: transport
Datum: 10-4-1766
1e comparant: Evert Zeijlmans ea
2e comparant: Adriaentie Biemans wed Adriaen Olijslagers
Goederen: een halve mergen weijlant
Prijs: ƒ 305
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Olijslagers cum suis
West: wed Peeter Verschuere
Noord: Jan Timmermans cum suis
Zuid: Dirk de Cock
Bijz: Evert Zeijlmans, Thomas Zeijlmans, Chorstiaen Zeijlmans, Homa Hommes ? X Cornelia Zeijlmans, Christiaen Morgenstaar X Katharina Zeijlmans, wonende te Etten, Elisabeth Zeijlmans en Meggelina Zeijlmans.
Mons. Adriaen Bol als enige voogt over het minderjarige kindt van Peeter Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 013r
Soort akte: transport
Datum: 24-4-1766
1e comparant: Hendrik Pieterse van Waspik
2e comparant: Adriaentie Biemans wed Adriaen Olijslagers
Goederen: binne del
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: bijster van den selve van Donge
Noord: Dorps watergangen
Zuid: Cornelis van Donge
Bijz: Hendrik woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 014r
Soort akte: transport
Datum: 24-5-1766
1e comparant: Jacobus Thomasse Zeijlmans
2e comparant: Maria Camp wed Huijbert Snijders
Goederen: twee geerden hooij en weijlandt in de Overdiepse polder
Prijs: ƒ 1040
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Overdiepse polder, Scheepsdiep, Scheijsloot
Belend Oost: Andries Franse Hoevenaer
West: Lauwerens Wijdemans
Noord: Lauwerens Wijdemans
Zuid: Scheijsloot ofte Dusse Munsterkerk
Bijz: koper als geapprobeerde last en procuratie hebbende van Augustinus van Langstraate X Anna Maria Camp.
Het land ligt in een stuk van ses geerden gemeen en onverdeelt met Joannes B Camp en de cooperse

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 014v
Soort akte: wilceur
Datum: 24-6-1766
1e comparant: Jacob Jooste Dolk
2e comparant: Diaconie Armen van Raamsdonk
Goederen: geldlening met onderpand: twee geerde hooij en weijlant geleegen in den polder
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheijsloot
Belend Oost: Jacobus Bink
West: Marijnus Elemans cum suis
Noord: Scheijsloot ofte Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jacob is schipper varende onder Raamsdonk.Op 24-4-1790 heeft Jacobus van Loon de wilceur aan de diaconie afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 015v
Soort akte: transport
Datum: 12-8-1766
1e comparant: Jacob Nederveen ea
2e comparant: Dingena Nederveen X Steve Adriaense Blom
Goederen: ten eerste: een parceeltie hooijlant, groot ontrent drie hond.
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Ruttens
West: wed Johannes Timmermans
Noord: Jan Stevense Blom
Zuid: Peter Quirijns
Bijz: Jacob Nederveen, Adriana Nederveen wed Anthonij Hendrikse Heijblom, Catharina van Iersel wed Dirk Nederveen, Joannes Nederveen erfgenamen van Paulus Nederveen en Joanna Ruttens.
Dingena woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 016r
Soort akte: transport
Datum: 12-8-1766
1e comparant: Jacob Nederveen ea
2e comparant: Dingena Nederveen X Steve Adriaense Blom
Goederen: ten tweede: een hooijweij, groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Ruttens cum suis
West: steede van Steven Adriaense Blom
Noord: Steven Adrianse Blom
Zuid: voornoemde Quirijns
Bijz: Jacob Nederveen, Adriana Nederveen wed Anthonij Hendrikse Heijblom, Catharina van Iersel wed Dirk Nederveen, Joannes Nederveen erfgenamen van Paulus Nederveen en Joanna Ruttens.
Dingena woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 016v
Soort akte: transport
Datum: 12-8-1766
1e comparant: Jacob Nederveen ea
2e comparant: Dingena Nederveen X Steve Adriaense Blom
Goederen: ten derde: een heijveldike, groot ontrent twee hondt
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: het dorp van Groot Waspik
West: Adriaen Stevense Blom
Noord: wed Roelof Dorreboom cum suis
Zuid: kinderen Theunis Dorreboom cum suis
Bijz: Jacob Nederveen, Adriana Nederveen wed Anthonij Hendrikse Heijblom, Catharina van Iersel wed Dirk Nederveen, Joannes Nederveen erfgenamen van Paulus Nederveen en Joanna Ruttens.
Dingena woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 017r
Soort akte: wilceur
Datum: 9-10-1766
1e comparant: Jan Matthijse de Bont
2e comparant: kinderen en erfgenamen van de hr Adriaen Zeijlmans
Goederen: een lening met als onderpand de helft in een steede, gemen en onverdeelt met Joost Wijdemans
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Hendrik de Jong
West: Adriaen Stevense Blom
Noord: Herstraat
Zuid: watergang ofwed Huijbert Snijders
Bijz: Adriaen Zeijlmans was schout van Groot Waspik, Sgrevelduijn Capel.
Op 10-10-1774 heeft Jan Matthijse de Bont de wilceur geheel afgelost aan W. Koots X Hermina Zeijlmans en Geetruij Zeijlmans, Kinderen van Adriaen Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 018r
Soort akte: transport
Datum: 18-10-1766
1e comparant: Jan Meeuwisse Vassen X Lamberta van Gilst
2e comparant: Huijberts Lammerse van Gilst
Goederen: vijfde part in een huijs, achterhuijs, hof en erve met een acker daar agter gelegen
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Thomasse de Bondt
West: Thomas Comeer en wed Bartholomeus Camp
Noord: den leem van den teen van den dijck
Zuid: Cornelis Janse de Bondt
Bijz: Jan woont in Hendrik Luitenambacht,Huijberts is broer van Lamberta

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 019r
Soort akte: wilceur
Datum: 18-10-1766
1e comparant: Huijbert Lammerse van Gilst ea
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een lening met als onderpand 1e: een huijs, achterhuijs, hof en erve; 2e 1/5 part in een bijster
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Jan F. de Bondt; 2e Jacobus F. Zeijlmans
West: Norbertus van Tiggel; idem
Noord: Theen van den dijck; idem
Zuid: Cornelis Janse de Bondt; Jan Janse de Bondt
Bijz: Huijbert Lammerse van Gilst, Maria en Elisabeth L. van Gilst, Huijbert van Dongen X Dingena Commerde van Gilst, Daniel van Ee X Joanna Commerde van Gilst.
Op 11-5-1781 is de wilceur volledig aan Hendrik Janse Schoenmakers terugbetaald.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 020r
Soort akte: transport
Datum: 15-11-1766
1e comparant: Monsr. Arij Huijsen
2e comparant: Cornelis van Gent
Goederen: ses geerden hooij en weijlant, in den polder, in 12 geerden
Prijs: ƒ 5000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheepsdiep
Belend Oost: Jan Konings
West: erfgenamen van de heer Jacobus van der Werf
Noord: Theen van den dijck
Zuid: erfgenamen van Wouter en Adriaen Janse Cnaap
Bijz: Arij woont te Raamsdonk, Cornelis woont te Drimmelen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 020v
Soort akte: transport
Datum: 28-11-1766
1e comparant: Anthonij Mouthaan
2e comparant: Jacobus Dorreboom
Goederen: een geert hoij of weijlant, in den polder, in 12 geerden, g
gemeen met cooper en meer anderen
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Jacobus Bienk
West: Nasujan ? Elemans cum suis
Noord: Scheij sloot ofte Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Het lant ligt in een stuk van twaalf geerden

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 021v
Soort akte: transport
Datum: 5-12-1766
1e comparant: Cornelis Aartse de Bondt
2e comparant: Jan van Ee
Goederen: twee kamers met den gang in den verkooper zijn huijs
Prijs: ƒ 1025
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Frans de Jongh
West: Vroukensvaart
Noord:
Zuid:
Bijz: Conditie: van den voorgevel tot den eerste middelmuer toe, den middelmuer tussen de voorkamer en de kueke en guudt samen te onderhouden en nog een bepaling over het event. aftimmeren van de zolder en nog meerdere bepalingen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 023ar
Soort akte: transport
Datum: 9-12-1766
1e comparant: Cornelia van Dongen ea
2e comparant: Jochem Peetersse Timmermans
Goederen: een geert hoij of weijlant in de polder, ‘n stuk van ses geerden gemeen en onverdeelt met den cooper
Prijs: ƒ 765
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schouw sloot
Belend Oost: Jan W. van Steenhoven
West: kinderen van Jochum Blankers
Noord: Dusse Munsterkerk
Zuid: Schouw sloot
Bijz: Cornelia van Dongen, Huijbert Bossers X Adriantie van Strien, Silia van S wed Peeter de Meeter, Leendert Rogsnoer X Pauwelina van D, Carel van Hellemond X Margrietta van D, Cornelia van D, Huijbert van S, Cornelis Heeren X Margrita van S.
Huijbert Snijders X Maria van S, Cornelis Heeren en Peeter Dorreboom, voogden 3 kind. Huibertie van S X Anthonij van D, 4 kind. Adriana van S X Teunis Heeren, 3 kind. Arie Peeterse van S en Silia last van Corn Corn Wagemakers en Jan Goverse van Gool.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 024v
Soort akte: transport
Datum: 19-12-1766
1e comparant: Frans Matthijse de Jongh
2e comparant: Adriaen Vermijs
Goederen: een huis en de oostense helft van het achterhuijs, hof en erve
Prijs: ƒ 330
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfgenamen van Maria Sagt
West: Cornelis de Bondt
Noord: den dijck
Zuid: Schouw sloot
Bijz: afspraken over het opknappenen onderhouden van het huis en gezamenlijk gebruik van bepaalde ruimtes etc.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 025v
Soort akte: transport
Datum: 13-1-1767
1e comparant: Nicolaas Franciscus Nuijts, Coopman
2e comparant: Lambert Maartense Reckers
Goederen: acker zaijlant, groot ontrent twee hondt
Prijs: ƒ 440
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Verschuren cum suis
West: den cooper
Noord: Dorp wegh
Zuid: Schouw sloot
Bijz: Nicolaas woont te Breda, last hebbende van Vrouwe Maria Tresia Casselo???, Douariere wijlen meester Cornelis Josephus Baesen, Raedt ordinaires te Breda, ivm de vier kinderen uit zijn tweede huwelijk.
Cornelius Josephus, Henricus Adrianus Jacobusen Maria Isabella Baesen, kinderen uit zijn eerste huwelijk met Anna Barbara Parduijn

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 028r
Soort akte: transport
Datum: 27-1-1767
1e comparant: Cornelis en Jacobus van Son
2e comparant: Cornelis Cornelisse Camp
Goederen: een derde geert hoij ofte weijlant, in den polder
Prijs: ƒ 1170
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de polder en kerk den eenen teijnde den anderen
West: Jan en Arnoldus de Bondt
Noord: Dusse Munsterkerk
Zuid: den wiel van den polder
Bijz: Het lant ligt in een stuk van agt geerden gemeen en onverdeelt met den cooper

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 029r
Soort akte: transport
Datum: 2-2-1767
1e comparant: Pieter Liesvelt, burgemeester van Groot Waspik
2e comparant: Jan Adriaense van Loon
Goederen: een vierde in het Swaane bos
Prijs: ƒ 90
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Swaane bos
Belend Oost: erfgenamen van Pieter Willen
West: Aert Hulst
Noord: Willem van Bennekom
Zuid: Jochem Rutters
Bijz: de 40e penning klopt niet en 10e verhoging ook weer niet. Pieter Verkoopt ook namens wijlen Hendrik van den Hoek, mede burgemeester.
Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 030r
Soort akte: wilceur
Datum: 17-2-1767
1e comparant: Willem Janse Otjes
2e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp
Goederen: een lening met als onderpand een gert hoij of weijlant, in den polder
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Peeter van Dongen
West: Norbertus van Tiggel
Noord: Scheijsloot ofte Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Het lant ligt in een stuck van ses geerden gemeen en onverdeelt met Cornelis Janse Schoenmakers en meer andere.
Op 15-4-1769 is de gehele wilceur aan Jan Dirkse van Dusseldorp afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 030v
Soort akte: transport
Datum: 25-2-1767
1e comparant: Jochem Koninx wed Adriaentje Sagt
2e comparant: Aart van Pas
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent vier hondt
Prijs: ƒ 669
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Wage weg, Walleke
Belend Oost: Walleke
West: Wage wegh
Noord: Dirk Rijken
Zuid: wed Huijbert Vos
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 031v
Soort akte: transport
Datum: 25-2-1767
1e comparant: Joghem Koning wed Adriaentie Sagt
2e comparant: Govert Koning
Goederen: een parceeltie lant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg van Anthonij Kluijsters
West: Schrevelduijn sloot
Noord: Willem Kiel
Zuid: Dirck Adriaens de Swart
Bijz: Joghem en Govert wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 032v
Soort akte: transport
Datum: 2-3-1767
1e comparant: Wouter van Dusseldorp en Cornelis Janse Schoenmake
2e comparant: Jan Kusters
Goederen: een rietboske
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan en Wouter Kievits
West: wed Thomas de Bont
Noord: Herstraat
Zuid: Jan en Wouter Kievits
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 033r
Soort akte: transport
Datum: 5-3-1767
1e comparant: Jan en Thomas de Ruijter
2e comparant: Jan Taalen
Goederen: Huijsken op den dijk
Prijs: ƒ 110
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: wed Corstiaen Coninx
Zuid: Lucas Priest
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 034r
Soort akte: transport
Datum: 9-3-1767
1e comparant: Jan Smits
2e comparant: Peeter Adriaense Verschuuren
Goederen: een acker saijlant
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Mattijs Otjes
West: Adriaentje Willemse Cloot cum suis
Noord: de bijster van Maij Korte
Zuid: Dorps weg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 034v
Soort akte: transport
Datum: 13-3-1767
1e comparant: Peeter Leenderse Schoenmakers
2e comparant: Jan Kievits
Goederen: binne del
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: Peeter Boeser
Noord: wed Huijbert de Jongh
Zuid: Matthijs Vennijs
Bijz: Peeter Leenderse Schoenmakers last hebbende van zijn moeder Adriaentje Zeijlmans wed van Jan Pols, Jacobus van Dongen X Anthonia Schoenmakers, Pieter S. , Adam Ackermans X Maria S. , Willem S., Anna S. wed Cornelis Vermeulen, Jacobus, Willem Marcelisen Wouter Zeijlmans, Adriaen de Jongh X Maria M. Z. , Jan Willemse, Cornlis W. , Peeter W. , Willem W. ,Maria W.en Anna Willemse Zeijlmans voor de een helft
Willem Meertense Snoere, Gerrit M.S. , Anthonij van Dijck X Adriaentje M.S. , Dirk Willemse Kolster X Maria M.S. , Cornelis Janse Paenacker, Joanna J.P. , Willem van Loon, Robbert Brekelmans X Elisabeth Marcelisen Schalken, Dirk Kolster X Willemina M.S. , Joost M.S. , Corstiaen Besterin X Meggelina Schalken voor de ander helft.
Allen erfgenamen van Jan Wilbert Zeijlmans X Maria van Grobbendonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 036r
Soort akte: transport
Datum: 13-3-1767
1e comparant: de voorstaende personen op folio 34v
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een buijtendel
Prijs: ƒ 720
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: den Armen van Groot Waspik
Noord: kiendere Aert de Beer
Zuid: sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 036v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 14-3-1767
1e comparant: Sagharias de Roon
2e comparant: kiendere en kintskinde erfgHendrik van den Hoek
Goederen: Bijlbrief tbv het maake en leveren van een Kofschuitlangh 47 voet, wijt 13 voet en 3 duijm
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 038r
Soort akte: transport
Datum: 25-3-1767
1e comparant: Janneke Dolk wed Martinus Smits
2e comparant: Nicolaas van Riel
Goederen: een huis, achterhuis, hof en erve en bijster
Prijs: ƒ 523
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kienderen Simon Liesvelt
West: Jan Lamberde Zeijlmans
Noord: den dijck
Zuid: watergang
Bijz: Drie hondert gulden gereet.Op 30-3-1772 heeft Janneke de overige twee hondert drie en twintich gulden ontvangen.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 039r
Soort akte: transport
Datum: 28-3-1767
1e comparant: Cornelis Marcelisse Reckers
2e comparant: Jan Reckers
Goederen: een huis, achterhuis, hof, erve en ackerlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Sgrevelduijn Capel
West: Vroukensvaart
Noord: Cornelis van Wagenbergh
Zuid: Willem Marcelisse Zeijlmans
Bijz: Jan is een neef van Cornelis

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 039v
Soort akte: gift
Datum: 4-4-1767
1e comparant: Teuntje van Grevenbroek ea
2e comparant: den Grooten Armen van Groot Waspik
Goederen: huijsje en ackerlant, groot ontrent twee hondt
Prijs: ƒ
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Theuntje van Grevenbroek wed Aart Hoevenaer, Maarten Heijblom X Willemina Hoevenaer, Hendrik Verduijn wednr Anna Hoevenaer en hun kind. Sijkje van den Broek wed Hendrik Hoevenaer en hun kind.
Overdracht voor de genoote allimentatie van Theuntje van Grevenbroek

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 040v
Soort akte: transport
Datum: 7-4-1767
1e comparant: Gerrit Dirkse Timmers
2e comparant: Cornelis Sijbrechtse Vermijs
Goederen: een gaffelschip met zijn toebehooren
Prijs: ƒ 4130
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gerrit en Cornelis zijn borgers te Capel, gereet twee duisent en vijf en sestigh gulden, re rest via een kustingbrief

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 041v
Soort akte: chustingbrief
Datum: 7-4-1767
1e comparant: Cornelis Sijbrechtse Vermijs
2e comparant: Gerrit Dirkse Timmers
Goederen: Chustinghbrief met als onderpand een gaffelschip en alle goederen
Prijs: ƒ 2065
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gerrit Dirkse Timmers is geheel voldaan op 1-2-1785

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 042v
Soort akte: transport
Datum: 9-4-1767
1e comparant: Adriaantje Damis Schoenmakers wed Cornelis Mustert
2e comparant: Jan de Bont Jan Hendriks zoon
Goederen: een huis, achterhuis, hof en erven
Prijs: ƒ 1460
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas de Bont
West: wed Thomas de Bont
Noord: de del van de kooperse
Zuid: Herstraat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 043v
Soort akte: wilceur
Datum: 23-4-1767
1e comparant: Willemina Vasse wed Arnoldus van der Steege
2e comparant: Adriaen Schoute
Goederen: lening met als onderpand ses geerden lant
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot
Belend Oost: Lambert Schoenmakers
West: Hendrik Schoenmakers
Noord: den dijck
Zuid: Ka sloot
Bijz: Op 6-3-1770 verklaart Adriaan Koning X Maria Buijs als mede erfgenaam van Adriaen Schoute dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 044r
Soort akte: wilceur
Datum: 23-4-1767
1e comparant: Dirk de Kock
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: lening met als onderpand een dries
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de kinderen en erfgenamen van Mels de Graaf
West: Peter Adriaense Verschuren
Noord: de bijster van de wed Peter Verschuure cum suis
Zuid: wed Mathijs Otgens
Bijz: Op 4-1-1783 verklaart Peeter P de Zeeuw namens zijn zus Seijke de Seeuw wed van Jan Vasse de Hoogh dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 044v
Soort akte: transport
Datum: 16-5-1767
1e comparant: Cornelis Joore ea
2e comparant: Matthijs Peeterse Camp
Goederen: een acker saijlant met een veldike
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ca
Belend Oost: Maria Aarde Schoenmakers
West: Cornelis Janse Schoenmakers
Noord: de pat
Zuid: over de Ca
Bijz: Cornelis Joore, Wilbordus van Son X Cornelia Otgens, Adriaen Pieterse Hensen X Maria Otgens

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 045v
Soort akte: transport
Datum: 16-5-1767
1e comparant: Adrianus Pieterse Hensen
2e comparant: Cornelis Meeuwisse van Steenhoove
Goederen: drie agste parte in twee geerden, in den polder
Prijs: ƒ 395
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis van Gent cum suis
West: Jacob Coninx
Noord: de Maes
Zuid: dwarsloot van den hof vanden wed van Mourick
Bijz: Lant ligt in een stuk van 18 geerden, gemeen en onverdeelt met Nicolaas Bouwens cum suis

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 046v
Soort akte: transport
Datum: 16-5-1767
1e comparant: Jan Heere
2e comparant: Cornelis Meeuwisse van Steenhoove
Goederen: 5/4 deels geerts hooij en weijlant, in den polder, in 12 geerden, gemeen met Nicolaas Bouwens
Prijs: ƒ 870
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis van Gent
West: Jacob Coninx
Noord: de Maes
Zuid: sloot van dewed van Mourik
Bijz: Jan en Cornelis wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 047r
Soort akte: transport
Datum: 27-5-1767
1e comparant: Wouter Peeterse Cnaap
2e comparant: Johanna Jacoba Zeijlmans wed Michiel van Mourik
Goederen: een derde part in seven gerden hooij en weijlant, in den polder
Prijs: ƒ 1750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheepsdiep, Ka sloot
Belend Oost: Jochem Langerwerf cum suis
West: kienderen Peeter de Rooij cum suis
Noord: Scheepsdiep
Zuid: Ka sloot
Bijz: Wouter woont te Raamsdonk.
Het lant in gemeen en onverdeelt met de coopperse cum suis

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 048r
Soort akte: transport
Datum: 27-5-1767
1e comparant: Wouter Peeterse Knaap
2e comparant: Johanna Dorreboom wed Jan de Jongh
Goederen: een halve geert hooij ofte weijlant, in den polder, in 12 geerden, bedeelt op westenkant met cooperse in 6 geerden
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheijsloot
Belend Oost: Leendert Dirkse Ruijsenaars cum suis
West: Johannes Coninx
Noord: Scheijsloot ofte Dusse Munsterkerk
Zuid: dwarssloot van den dijck
Bijz: Wouter en Johanna wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 049r
Soort akte: transport
Datum: 29-5-1767
1e comparant: Chorstiaen Reckers
2e comparant: Pieter van den Broeck
Goederen: de helft in een huijs, hof en erve, zijnde het voorste hofke, groot ontrent twalf roede
Prijs: ƒ 115
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den verkooper
West: den dijck
Noord: den verkooper
Zuid: Theuntje van Greevenbroek wed Jan van Oorschot
Bijz: Goederen gemeen en onverdeelt met Huijbert Buijs.
Gereet betaald 40 gulden. Op 9-8-1768 is er vijf en veertig gulden betaald.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 050r
Soort akte: transport
Datum: 12-6-1767
1e comparant: Jan Boer ea
2e comparant: Herman Hillekens (zwager)X Adriaentje Boer
Goederen: 1/3 deel van
ten eerste: een parceeltie hof of ackerlant
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Slant westen
West: erfgenamen Gijsbert van Malsen
Noord: den wegh
Zuid: Gerrit Dolk
Bijz: Jan Boer, Hendrik Boer, zoon en zoonszoon van Cornelis Peeterse Boer (overleeden)

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 050v
Soort akte: transport
Datum: 12-6-1767
1e comparant: Jan Boer ea
2e comparant: Herman Hillekens (zwager)X Adriaentje Boer
Goederen: ten tweede: een bijsterke onbedeelt met Gerrit Dolk cum suis
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik van Waspik cum suis
West: wed Peeter Verschuure
Noord: dorpsdijck
Zuid: de ackers
Bijz: Jan Boer, Hendrik Boer, zoon en zoonszoon van Cornelis Peeterse Boer (overleeden)

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 051r
Soort akte: transport
Datum: 19-6-1767
1e comparant: Jan Venis den Oude
2e comparant: Willem Neenis, zijn zoon
Goederen: een pleijtschip met alle toebehooren
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan is borger van Raamsdonk.
Op 1-2-1782 verklaren de erfgenamen van Jan Venis den Oude dat de 1600 gulden geheel betaald zijn.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 052r
Soort akte: transport
Datum: 24-6-1767
1e comparant: Gerrit van Oosterhout
2e comparant: Jan Gerritse van Oosterhout, zijn vader
Goederen: een derde part in een sesde part moervelt en een zuijense 1/6 part
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Bijster sloot, Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: vanden Bijster sloot tot den Sgrevelduijn sloot
West: erfgenamen van Adriaen van Sprangh cum suis
Noord: erfgenamen van Adriaen van Sprangh
Zuid: erfgenamen van Arij Koppelaar
Bijz: Gerrit woont te Giesendam, zijn vader te Sgravenmoer.
Het eerste velt ligt in een stuck van drie hondt, gemeen en onverdeelt met Jan en Christian van Sprangh, het tweede onbedeelt met Jan van Sprangh en de heer Balluw van Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 052v
Soort akte: transport
Datum: 13-7-1767
1e comparant: Maria de Zeeuw wed Anselmus Bossere
2e comparant: Jan Wouter Verschuere
Goederen: een vijfde part in een acker zaijlant, gemeen en onverdeelt met Wiilem de Zeeuw cum suis
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen van Hassel cum suis
West: Peeter van den Bergh cum suis
Noord: Herstraat
Zuid: Sgravenmoer
Bijz: Maria woont te Raamsdonk, Jan te 11 1/2 Hoeven

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 053r
Soort akte: transport
Datum: 13-7-1767
1e comparant: Sijckje Smits wed Peeter Verschueren
2e comparant: Jan Wouterse Verschueren
Goederen: een tiende part in eenacker zaijlant, gemeen en onverdeelt met Willem de Zeeuw cum suis
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11 1/2 Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen van Hassel cum suis
West: Peeter van den Bergh
Noord: Herstraat
Zuid: Sgravenmoer
Bijz: Jan woont te 11 1/2 Hoeven

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 054r
Soort akte: transport
Datum: 17-7-1767
1e comparant: Pieter Dorreboom ea
2e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh
Goederen: drie geerden hooij of weijlant, in den polder, gemeen en onverdeelt met de wed Jan de Jongh
Prijs: ƒ 2240
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: juffrouw de wed Leendert Ruijsenaars cum suis
West: Jan Koning
Noord: Scheijsloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: dwarssloot bij ten dijk
Bijz: Pieter Dorreboom, Nicolaas en Jan Klaas Hagers, Adriaen Klaas H., Willem Klaas H., kinderen van Kathariana Dorreboom X Klaas Peterse H., Klaas Pieterse H., Nicolaas Silvis X Neeltie Pieterse H., (Drimmelen), Herman Bonneveld X Teuntje Pieterese H., met drie kienderen van Pieter Klaas H zoon van Katharina Dorreboom, Jan, Johanna Maria en Hermina Margaretha Koning, kinderen van Adriaen Koninx junior, Johannes Vermeulen, coopman, monsr Hendrik van Moerkerken X Huijberdina Borrevoets, Johannes Adriaen Hinsbeck namens zijn vader Godefridus Cornelis Hinsbeck X Elisabeth Koning, Adriaen Bouwens namens zijn moeder Johanna Dorreboom wed Jan de Jongh, Marijnus Elemans en Jan van Raamsdonk als executeurs nalatenschap van Pieter Koning.
Allen erfgenamen van Peeter Koning te Raamsdonk gewoont hebbende.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 056r
Soort akte: transport
Datum: 22-7-1767
1e comparant: Eijltje Sprangers ea
2e comparant: Jacobus Geene
Goederen: sevenagste parten in een huijs, hof en erve.
Prijs: ƒ 232
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Snellens
West: den voorn dijck
Noord: erfgenamen Mels de Graaf
Zuid: Corstiaen Zeijlmans
Bijz: Eijltje Sprangers wed Meeuwis van Gijsel, Mels van Gijsel en Jan Block als voogden van drie kinderen van Meeuwis.
Resterende agste part is reeds van de kooper; verkopster mag haar leven lang blijven wonen, afspraken over gebruik en onderhoud; gereet betaald fl 101; Eijltje ontvangt de rest op 22-7-1768 en Mels op 8-9-1773 en 16-1-1776

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 057r
Soort akte: transport
Datum: 28-8-1767
1e comparant: Jan Ariaense Zeijlmans
2e comparant: Jan Matthijse de Jongh
Goederen: een 1/2 acker zaijlant, gemeen en onverdeelt met Frans de Jongh
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Geer of Sgrevelduijn Capel
West: Vroukensvaart
Noord: Jasper Voegers
Zuid: Andries Kamp
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 058r
Soort akte: transport
Datum: 28-8-1767
1e comparant: Jan Arianese Zeijlmans
2e comparant: Frans Matthijse de Jongh
Goederen: een halve acker zaijlant, geemen en onverdeel met Jan Matthijse de Jongh
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Geer van Sgrevelduijn Capel
West: Vroukensvaart
Noord: Jasper Voegers
Zuid: Andries Kamp
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 058v
Soort akte: wilceur
Datum: 29-8-1767
1e comparant: Adriaen Vermijs
2e comparant: Jacoba van Loon, geboere Verlaer
Goederen: lening met als onderpand een half huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfgenamen Maria Sagt
West: Cornelis de Bont cum suis
Noord: den dijck
Zuid: Frans de Jongh
Bijz: Jacoba is huijsvrouw van den weledele gestrenge heer Nicolaas Filiep van Loen, luijtenant.
Jacoba wed van Nicolaas Filip van Loen verklaart op 18-3-1784 dat de wilceur geheel is afgelost.
Jan Janse de Bondt den Jonge, Pieter Vermeijs en Adriaen Janse Zeijlmans staan borg.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 060r
Soort akte: transport
Datum: 19-9-1767
1e comparant: Pieter de Hoogh namens Jacob Swalp
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: de helft in twee parceelties ackerlant, groot samen 125 roede
Prijs: ƒ 95
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Vest
Belend Oost: 1e: wed Johannes Verschuere; 2e: Willem de Zeeuw
West: wed Peeter Verschuere; wed Peeter Verschuere
Noord: de Vest; Dorps wegh
Zuid: Dorps wegh; Willem Biemans
Bijz: Jacob woont te Dordrecht.
Het lant ligt gemeen met Cornelia Swalp wed Helger de Cock

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 061r
Soort akte: transport
Datum: 21-9-1767
1e comparant: Willem Liesvelt en Jan van der Meer
2e comparant: Pieter Liesvelt, broer
Goederen: twee derde parte in een huijs, agterhuijs en erve
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Wil
Belend Oost: de Wil
West: den dijck
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan van der Meer namens Jan Liesvelt wonende te Rotterdam; Pieter heeft reeds een derde in zijn bezit; het huijs was van hun ouders

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 061v
Soort akte: transport
Datum: 23-10-1767
1e comparant: Anna Wouterse Verschueren wed Dirk Wijdemans
2e comparant: Jan Wouterse Verschueren
Goederen: een vierde part in een huijs, agterhuijs, hof, erf en del
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11 1/2Hoeven
Toponiem: Ca, Platte weg
Belend Oost: wed Matthijs Otjens
West: Johannes Bartholomeusse Camp
Noord: Ca of Platte weg
Zuid: Herstraat
Bijz: Anna woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 062v
Soort akte: transport
Datum: 23-10-1767
1e comparant: Jan Peeterse Verschueren ea
2e comparant: Anna Wouterse Verschuren wed Dirk Wijdemans
Goederen: een geert hooij of weijlant, in den polder, in 6 geerden gemeen en onverdeelt met de cooperse
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot
Belend Oost: Jacobus Peter Zeijlmans cum suis
West: Hendrik Schoenmakers cum suis
Noord: Scheijsloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jan Peeterse Verschueren, Peeter de Zeeuw X Maria P.V. , Dingena en Anna P.V. ,kinderen van Peeter Janse Verschueren.
Anna woont te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 063r
Soort akte: transport
Datum: 2-11-1767
1e comparant: Maarten Peeterse van Son en Jan Matthijs de Bondt
2e comparant: de Heer Jan van der Meer
Goederen: een bijster, groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Ka
Belend Oost: de wed Jan Brox
West: het moervelt van de erfg Guilelmus Vebraeker
Noord: de Ka
Zuid: Sgravenmoer
Bijz: Maarten woont te Raamsdonk. Jan van der Meer is secretaris te Groot Waspiok

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 063v
Soort akte: transport
Datum: 14-11-1767
1e comparant: Jan Adriaense Verschuren ea
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: twee geerden hooij een weijlant, in de polder, in 6 geerden met wed Dirk Wijdemans cum suis
Prijs: ƒ 1440
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheijsloot
Belend Oost: Jacobus Peeterse Zeijlmans cum suis
West: Hendrik Schoenmakers cum suis
Noord: Scheijsloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jan Adriaense Verschueren, Wouter A.V. , Peeter A.V. , Anthonij A.V. , Dirk de Cock X Maria A.V. , Peeter Willemse Otjens en Jan Wouter Verschueren als voogden van 4 kinderen van Lauwerens A.V.En 3 kinderen van Anna A.V. X Huijbert van de Rijken.
Allen kienderen en kientskienderen van Adriaen Janse Verschuren voor de ene helft; Jan Lamberde Zeijlmans, Jan van der Vleur X Cornelia L.Z. , JoostWouterse Pols en Willem Marcelisse Zeijlmans X Joanna Wouterse Pols en
Peeter Willemse Otjens en Jan WouterVerschueren als voogden van 3 kinderen van Maria L. Zeijlmans X Wouter Pols; allen kienderen en kientskienderen van Lambert Zeijlmans en Johanna Janse Verschueren voor de andere helft.
Allen erfgenamen van Adriaentje Janse Verschueren X Huijbert Meelisse Otjens

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 065r
Soort akte: transport
Datum: 14-12-1767
1e comparant: Maria Willemse Otjens wed Thomas Boudewijns
2e comparant: Willem de Zeeuw
Goederen: een vierde paart in een acker zaijlandt, gemeen met de cooper cum suis
Prijs: ƒ 500
Plaats: 11 1/2 Hoeven
Toponiem:
Belend Oost: wed Dirk Wijdemans
West: Jan Wouterse Verschueren
Noord: Herstraat
Zuid: dwars geere of Sgravenmoer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 065v
Soort akte: wilceur
Datum: 9-1-1769
1e comparant: Adriaen Franse van Hassel
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmaklers
Goederen: lening met als onderpand drie geerden hooij en weijlandt, in den polder
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot
Belend Oost: Frans Kamp
West: wed Jan Hendrikse Schoenmakers
Noord: Dusse
Zuid: Ka sloot
Bijz: Adriaen woont te Hendrik Luiten Ambacht.
Op 19-6-1771 verklaart Hendrik dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 065v
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1767
1e comparant: Jacobus van Malsem ea
2e comparant: de Heer Adrianus Govardus van Andel, schout
Goederen: ten 1e: een parceeltie ackerlandt ontrent seventigh roede, geleegen in de steede van wed Gerrit Dolk
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Harmen Hilkens
West: wed Gerrit Dolk
Noord: wed Helger Cock
Zuid: wed Gerrit Dolk
Bijz: Jacobus, Thomas, Willem, Cornelis van Malsem, Adriaentje van M. wed Cornelis den Tuijmelaar, Jenneke Rijken wed Hendrik van M.,Dirk Rijken de Jonge en Thomas Malsen als voogden over de kinderen van Cornelis den Tuijmelaar en Hendrik van M. en Adrianus van Malsem allen kienderen en kientskienderen van Gijsbert van Malsem

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 065v-2
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1767
1e comparant: Jacobus van Malsem ea
2e comparant: de Heer Adrianus Govardus van Andel, schout
Goederen: 2e: eenderde part in eenbijster moervelt bedeelt met de wed helger Cock en Harmen Hilkens
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kienderen Wouter Biemans
West: wed Peeter Verschueren
Noord: den dijck
Zuid: wed Thomas de Bondt
Bijz: Jacobus, Thomas, Willem, Cornelis van Malsem, Adriaentje van M. wed Cornelis den Tuijmelaar, Jenneke Rijken wed Hendrik van M.,Dirk Rijken de Jonge en Thomas Malsen als voogden over de kinderen van Cornelis den Tuijmelaar en Hendrik van M. en Adrianus van Malsem allen kienderen en kientskienderen van Gijsbert van Malsem

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 066v
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1767
1e comparant: Jacobus van Malsem ea
2e comparant: Thomas van Malsem
Goederen: 1e :een opslagh van een huijsje en agterhuijsen
Prijs: ƒ 52
Plaats: Loodijck
Toponiem: Loodijck achter het Retia Siement ?
Belend Oost:
West:
Noord: den brandgevel van het huijsje van den cooper
Zuid: Hendrik Valk
Bijz: Jacobus, Thomas, Willem, Cornelis van Malsem, Adriaentje van M. wed Cornelis den Tuijmelaar, Jenneke Rijken wed Hendrik van M.,Dirk Rijken de Jonge en Thomas Malsen als voogden over de kinderen van Cornelis den Tuijmelaar en Hendrik van M. en Adrianus van Malsem allen kienderen en kientskienderen van Gijsbert van Malsem

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 066v-2
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1767
1e comparant: Jacobus van Malsem ea
2e comparant: Thomas van Malsem
Goederen: 2e: een partje in een riet veldike, groot ontrent twintigh roede, gemeen met den cooper en meer and.
Prijs: ƒ 52
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Harmen Hilkens en meer anderen
Zuid: Cornelis van Dongen
Bijz: Jacobus, Thomas, Willem, Cornelis van Malsem, Adriaentje van M. wed Cornelis den Tuijmelaar, Jenneke Rijken wed Hendrik van M.,Dirk Rijken de Jonge en Thomas Malsen als voogden over de kinderen van Cornelis den Tuijmelaar en Hendrik van M. en Adrianus van Malsem allen kienderen en kientskienderen van Gijsbert van Malsem

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 067v
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1767
1e comparant: Jacobus van Malsem ea
2e comparant: Dirk Rijken den Jonge
Goederen: een agste paart in de steede of landt van Denis Peeterse de Haan, geleegen in 2 partijen, 160 roede
Prijs: ƒ 260
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West: kienderen Mels de Graaf
Noord: Lammert Maartense Reckers
Zuid: Jacobus Geene
Bijz: Jacobus, Thomas, Willem, Cornelis van Malsem, Adriaentje van M. wed Cornelis den Tuijmelaar, Jenneke Rijken wed Hendrik van M.,Dirk Rijken de Jonge en Thomas Malsen als voogden over de kinderen van Cornelis den Tuijmelaar en Hendrik van M. en Adrianus van Malsem allen kienderen en kientskienderen van Gijsbert van Malsem

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 069r
Soort akte: transport
Datum: 21-12-1767
1e comparant: Lambert Freijs Reckers ea
2e comparant: Adriantje Biemans wed Adriaen Olijslagers
Goederen: een half hondt ackerlandt
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de koopster
West: Peeter Adriaense Verschueren
Noord: wed Matthijs Otjes
Zuid: Dorps wegh
Bijz: Lambert Freijs Reckers, Adriana wed Gerrit van Peer, Anthonijn Berthouts X Johanna, allen kinderen van Freijs Lamberden Reckers X Elisabeth Janse Sneijders

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 069v
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1767
1e comparant: Joachimus Zeijlmans en Jan Dirkse van Dusseldorp
2e comparant: Hendrik van Malsem
Goederen: een acker zaijlandt, groot ontrent drie hondt met huijsje , hierin woonde Theuntje van Grevenbroek
Prijs: ƒ 410
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Lambert en Corstiaen Reckers
West: den dijck
Noord: Pieter van den Broek cum suis en de Dorps wegh
Zuid: Dorps wegh en Kiendere Abels de Graaf
Bijz: Joachim en Jan waren in 1766 armmeester

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 070v
Soort akte: transport
Datum: 9-1-1768
1e comparant: de Heer Adrianus Gerardus van Andel, schout
2e comparant: Jan Janse de Bont den Jonge
Goederen: een hof
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peepeter Adriaense Verschueren
West: wed Thunis Dolk
Noord: del van den kooper
Zuid: de sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 071r
Soort akte: transport
Datum: 9-1-1768
1e comparant: Jan Janse de Bondt den Jonge
2e comparant: de Heer Adrianus Gerardus van Ande, schout
Goederen: een hof
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: sloot
West: den heer kooper
Noord: verkoper;
Zuid: het kerkhof
Bijz: en nog een stukje van ontrent 30 voet ten westen tusschjen den verkoepers en de erfg van den Heer kooper, schuer geleege.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 072r
Soort akte: transport
Datum: 13-1-1768
1e comparant: Huijbertie Smits
2e comparant: Cornelia Oomens en kinderen
Goederen: een opslagh van een huijsie
Prijs: ƒ 230
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den acker van Jan Lips cum suis
West: den dijck
Noord: wed Jan Freijse Reckers
Zuid: wed Bartholomeus Camp
Bijz: Cornelia Oomens wed Lauwerens Verschueren voor de ene helft en Anthonij Adriaense Verschuere en Cornelis Aartse de Bondt als voogden over 4 kinderen van Cornelia Oomens wed Lauwerens Adriaense Verschueren voor de ander helft

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 073r
Soort akte: transport
Datum: 13-1-1768
1e comparant: Cornlia Oomens en kinderen
2e comparant: Aart Dirkse Zeijlmans
Goederen: een acker zaijlant, groot ontrent een en een half hondt
Prijs: ƒ 335
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anna Catharina Snijders
West: Peeter Aartse de Bondt
Noord: steede wed Adriaen Olijslagers
Zuid: den acker van Bartholomeus de Bondt
Bijz: Cornelia Oomens wed Lauwerens Verschueren voor de ene helft en Anthonij Adriaense Verschuere en Cornelis Aartse de Bondt als voogden over 4 kinderen van Cornelia Oomens wed Lauwerens Adriaense Verschueren voor de ander helft

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 074r
Soort akte: transport
Datum: 20-1-1768
1e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh en Willem de Zeeuw
2e comparant: Jacobus Dorreboom
Goederen: een en een agste geert hooij ofte weijlant, in,den polder, in 12 geerden, gemeen met cooper en meer andere
Prijs: ƒ 1025
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Jacobus Brink
West: Marijnus Elemans cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jacobus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 074v
Soort akte: transport
Datum: 27-1-1768
1e comparant: Jan Bennings ea
2e comparant: Adriaen van Straveren
Goederen: een agterhuijs, huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 545
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Schoute de Jonge
West: Jan Buijs en Matthijs Koning
Noord: de heg aan de zuijdzijde van Jan Maas
Zuid: Adriaen Schoute de Jonge
Bijz: Jan Bennings X Neeltie Bredenburgh, Johannes Gabriel X Jannetie B. , Willem Hansen X Maria B. Allen erfgenamen van Jan Bredenburgh

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 075v
Soort akte: transport
Datum: 27-1-1768
1e comparant: Jan Bennings ea
2e comparant: Jan van der Meer, secretaris
Goederen: een moerveldike, gemeen met de kinderen Simon Liesvelt en meer andere
Prijs: ƒ 13
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: Dirk Rijken
Noord: den Armen alhier
Zuid: Dirk Rijken
Bijz: Jan Bennings X Neeltie Bredenburgh, Johannes Gabriel X Jannetie B. , Willem Hansen X Maria B. Allen erfgenamen van Jan Bredenburgh

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 076r
Soort akte: transport
Datum: 29-1-1768
1e comparant: Johanna Peeterse Claasen wed Jan Frijse Reckers
2e comparant: Dingeman Snellens
Goederen: huijs, agterhuis en erve
Prijs: ƒ 185
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Wouter Peeters Boezer
West: den dijck
Noord: Cornelis van Malsem
Zuid: wed Lauwerens Verschueren
Bijz: sestigh guldens gereet en Op 8-2-1771 is de rest voldaan.
Cornelis Snellens en Anna Mulders wed Cornelis Reckers staan borg

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 076v
Soort akte: wilceur
Datum: 24-2-1768
1e comparant: Jan Janse de Bondt de Jonge
2e comparant: Peeter W. Vlamings
Goederen: lening met als onderpand 1e een acker saijlant, groot ontrent 3 hondt; 2e een acker zaijlant
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Anthonij Konings; 2e Jan Buijs
West: Jan Matthijse de Bondt; wed Adriaen Blankers
Noord: Her straat; den bijster van wed Blankers
Zuid: dwarspat; over den dijck
Bijz: Peeter woont te Dongen. Geen melding van afbetaling

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 078r
Soort akte: transport
Datum: 25-2-1768
1e comparant: Jan van Pas
2e comparant: Jan van der Meer, secretaris
Goederen: een acker zaijlant, groot ontrent drie hondt, geleegen agter de steede van Jacobus Boezer
Prijs: ƒ 440
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de werf van den voorn Boezer
West: acker Jan Kievits
Noord: wed Thomas de Bondt
Zuid: Jacobus Boezer
Bijz: Jan van Pas woont te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 079r
Soort akte: transport
Datum: 7-3-1768
1e comparant: Willem Venis, hooijschipper namens zijn vader Jan
2e comparant: de Heer Jan van der Meer, secretaris
Goederen: 1e een parseeltje moorvelt en 2e parceeltje droogvelt
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e: den theen van den dijck; 2e Kienderen M. de G.
West: Sgrevelduijn sloot of Sgravenmoer; Cornelis Sagt
Noord: kienderen Mels de Graaf cum suis; kiend. M. de G.
Zuid: wed Huijbert Schep; Kiend. Mels de Graaf cum suis
Bijz: Willem en Jan wonen te Utrecht.
Moorvelt gemeen met den cooper en kienderen van Mels de Graaf, het droogvelt gemeen met den cooper en Jan Vasse de Hoogh cum suis

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 079v
Soort akte: wilceur
Datum: 14-3-1768
1e comparant: Adriaen Franse van Hassel
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: lening met als onderpand drie geerden hooij en weijlandt, in den polder, in 6 geerden, gemeen met Jan Jacobse vander Aa
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Francus Adriaense Camp
West: wed Arnoldus van Son
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Adriaen woont te Raamsdonk.
Op 19-6-1771 verklaart Hendrik Janse Schoenmakers dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 080v
Soort akte: transport
Datum: 19-3-1768
1e comparant: Cornelis van der Schans, Wouter van Selm: kerkmrs
2e comparant: Peeter Adriaense Boezer
Goederen: 1e: een huijs, agterhuijs, erf en 2e: een hof
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e: de kerk; 2e Wouter Schouten cum suis
West: Dorps wegh; Dorps wegh
Noord: de kerk; de kerk
Zuid: de kerk; de watergang
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 082r
Soort akte: transport
Datum: 26-3-1768
1e comparant: Wouter Janse van Steenhoeve wed Johanna Dolk
2e comparant: Jan de Bondt Jan Hendriks zoon
Goederen: twee geerden hooij of weijlandt, in den polder
Prijs: ƒ 1550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ca sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Adriaen Vassen cum suis
West: wed Thomas de Bondt cum suis
Noord: Ca sloot
Zuid: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Bijz: het landt ligt in een stuck van 8 geerden gemeen en onverdeelt met den cooper en meer anderen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 082v
Soort akte: transport
Datum: 12-4-1768
1e comparant: Johanna Smits
2e comparant: Dingena en Anna Peeterse Verschueren
Goederen: een huijs erve en hof
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Arij reckers
West: Dorps dijck ofte sover den nesuseldrop ? Loopt
Noord: muer van de kerkstoep
Zuid: Dorps pat
Bijz: Op 26-4-1780 is de fl 500 voldaan. Coopse hoeft geen rente betalen als vercooperse niet meer bij haar inwoont. Daarna rente betalen of de schuld inlossen.
Op apart briefje verklaart Johanna op 26-4-1780 geheel voldaan te zijn.
Jan Peeterse Verschueren en Peeter Ariens de Zeeuw staan borg

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 084r
Soort akte: transport
Datum: 13-4-1768
1e comparant: Lambert Freese Reckers ea
2e comparant: Maria Cornelis Camp wed Bartholomeus Camp
Goederen: een acker zaijlant, groot ontrent vijd enseventigh roede
Prijs: ƒ 135
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Walleke
Belend Oost: Walleke of Groote Armen
West: Dirk Rijken
Noord: Dingena Vos cum suis
Zuid: Lambert van Dongen
Bijz: Lambert Freese Reckers, Adriaena F.R. wed Gerrit van ???? En Anthonij Berthouts X Johanna F.R. allen kienderen van Freijs Lambert Reckers X Elisabeth Janse Sneijders

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 085r
Soort akte: transport
Datum: 18-4-1768
1e comparant: Maria van Son en kinderen
2e comparant: Cornelis Adriaen en Peeter Joghemse Blankers
Goederen: een acker zaiojlant, groot ontrent twee hondt
Prijs: ƒ 475
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Kuijpers
West: wed Anones Janse
Noord: Jan Janse de Bondt den Ouden
Zuid: de dwars geer of Sgravenmoer
Bijz: Maria van Son wed Jan Adriaense Leijten, Huijbert Adriaense Leijten en Jacobus van Son als voogden van 6 kinderen van Maria van Son

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 086r
Soort akte: wilceur
Datum: 25-4-1768
1e comparant: Jan Dolk
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: lening met als anderpand twee geerden hooij en weijlant, in den polder, in 12 geerden
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Jacobus Brink
West: Marijnus Elemans
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jan woont te Raamsdonk
Op 10-1-1770 is deze wilceur afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 087r
Soort akte: transport
Datum: 6-5-1768
1e comparant: Jan Vasse de Hoogh
2e comparant: Willem Marcelis Zeijlmans
Goederen: een binnen del, in den polder
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Adriaen van Hassel
West: Bartel Langerwerf
Noord: de Ka of Platte weg
Zuid: het erf van Peeter Ariaens de Zeeuw
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 087v
Soort akte: transport
Datum: 6-5-1768
1e comparant: Hendrik Potmakers ea
2e comparant: Willem Marcelisse Zeijlmans
Goederen: een huijs, agterhuijs, hof en erve in Beneden Kerk
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Janse de Bondt den Ouden
West: Cornelis Janse Schoenmakers
Noord: Her straat
Zuid: den bogert van Jan Janse de Bondt den Ouden
Bijz: Hendrik Potmakers, Willem Biemans X Maria Elisabeth P. , Willem Potmakers voor hem zelf en als voogd over broer en zus Huijbert en Johanna Potmakers, Anthonij Potmakers en Anthonij Koninx als voogt van de innocente Jan Potmakers.
Allen kienderen van Arie Potmakers en Maria Hendrikse de Bondt

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 088v
Soort akte: transport
Datum: 7-5-1768
1e comparant: Cornelis Sterrenburgh
2e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp
Goederen: twee derde parten in een moervelt, bedeelt oosten kant. Huijbert van Gils de westenkant met m.a.
Prijs: ƒ 468
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen en erfg van Joseph Camp
West: Adriaen van Hassel
Noord: dwars sloot
Zuid: het velt van Jan Janse de Bondt den Oude
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 089v
Soort akte: transport
Datum: 14-5-1768
1e comparant: Cornelis Corsten, hooijschipper
2e comparant: Laurens Reckers
Goederen: een bijster
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de kinderen en erfgenamen van Siemon Liesvelt
West: Pieter Camp
Noord: wed Gerrit Dolk
Zuid: wed Gerrit Dolk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 090r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 25-5-1768
1e comparant: Thieleman van der Hof
2e comparant: Jan Ruijtenberg, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv levering een damschuijt, lang 47 voet, wijt 10 voet
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 8-9-1771 verklaart Jan Ruijtenberg dat de schuld is afgelost.
Thieleman woont te Sevenberge

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 091v
Soort akte: transport
Datum: 11-6-1768
1e comparant: Adriaen Jan Weterings
2e comparant: kinderen Jan Janse Verschuuren
Goederen: een sestiende part in een acker saijlant, de rest is al van de kinderen, groot2 hondt en 40 roeden
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Bamis dries
Belend Oost: Hendrik van Kampen
West: wed Jan Janse Verschuuren
Noord: den Bamis dries van de kinderen Wouter Biemans
Zuid: de korte ackers
Bijz: Adriaen woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 092r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-8-1768
1e comparant: Steeve Adriaense Blom
2e comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen: een lening met als onderpand een parceel hooijlant groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Rutters cum suis
West: wed Johannes Timmermans
Noord: Jan Stevense Blom
Zuid: Peter Quirijns
Bijz: Steeve en Gerrit wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 092r-2
Soort akte: wilceur
Datum: 3-8-1768
1e comparant: Steeve Adriaense Blom
2e comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen: lening met als 2e onderpand een koeijenweij, groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Rutters cum suis
West: steede van Steeve Adriaense Blom
Noord: Steeve Adriaense Blom
Zuid: Peter Quirijns
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 092r-3
Soort akte: wilceur
Datum: 3-8-1768
1e comparant: Steeve Adriaense Blom
2e comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen: lening met als 3e onderpand een heijveldike, groot ontrent twee hondt
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dorp van Groot Waspik
West: Adriaen Stevense Blom
Noord: wed Roelof Dorreboom
Zuid: kinderen Theunis Dorreboom cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 092v
Soort akte: wilceur
Datum: 29-9-1768
1e comparant: Adriaentie Damisse Schoenmakers w Cornelis Mustert
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: lening met als onderpand een del
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: wed Thomas de Bondt
West: wed Thomas de Bondt
Noord: Scheij sloot of Kleijn Waspik
Zuid: steede van Jan de Bont Jan Hendriksoon
Bijz: op 2-2-1771 verklaar Jan Vasse de Hoogh dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 093v
Soort akte: wilceur
Datum: 2-11-1768
1e comparant: Matthijs van Dusseldorp
2e comparant: Adriana van Steenhove wed Jan van Gilst
Goederen: een lening met als 1e onderpand een binne del
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Cornelis van den Hoek
West: Thomas van Tiggel
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Her straat
Bijz: op 27-5-1769 verklaart Peeter Zeijlmans namens Adriana dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 093v-2
Soort akte: wilceur
Datum: 2-11-1768
1e comparant: Matthijs van Dusseldorp
2e comparant: Adriana van Steenhove wed Jan van Gilst
Goederen: 2e onderpand een buijtendel
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka straat, Oude straat
Belend Oost: Heer oom del
West: Jan Vasse de Hoogh
Noord: Oude straat of Klein Waspik
Zuid: Ka straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 094r
Soort akte: transport
Datum: 19-11-1768
1e comparant: Peeter Dirkse Zeijlmans
2e comparant: Matthijs Peeterse Kamp
Goederen: 2/6 parten in een agste acker zaijlant met den dries daar teijnden aan geleegen, met den kooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Pispot, Kuijpers Leij
Belend Oost: wed Thomas de Bont
West: Jan Buijs
Noord: de Pispot
Zuid: Kuijpers Leij
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 094v
Soort akte: transport
Datum: 25-11-1768
1e comparant: Jan Boezer en Adriaen Buijs, Armmeesteren
2e comparant: Jan van Dusseldorp en Anthonij Konings, burgem.
Goederen: een huijsje en erve op het kerkhof
Prijs: ƒ 80
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Heer schout
West: Dingeman van Dusseldorp cum suis
Noord: Adriaen de Zeeuw
Zuid: dorpsschool
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 095r
Soort akte: transport
Datum: 26-11-1768
1e comparant: Dirk Swart
2e comparant: Peeter Quirijns
Goederen: de helft in negen hondt hooij en moerlant, in den bijster achter Anthonij Mouthaan
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: Anthonij Mouthaan
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Govert Konings
Zuid: Anthonij Mouthaan
Bijz: Het lant ligt gemeen en onverdeelt met Cornelis Vermeulen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 096v
Soort akte: transport
Datum: 17-1-1769
1e comparant: Monsr Cornelis Janse Crul en Anna Chergie
2e comparant: Jan Meeuwisse Vasse
Goederen: een opslag van een huijsje
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Kusters
West: het dorp
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis is permanente armmeester te Oosterhout.
Anna is wed Cornelis Frick
Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht
het huijsje was on bezit van Anna en haar man.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 097r
Soort akte: transport
Datum: 25-1-1769
1e comparant: Hendrik van Waspik
2e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp
Goederen: een mergen
Prijs: ƒ 406
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Vest, Mergen
Belend Oost: Peeter Adriaense Verschuuren
West: Jacobus Bink
Noord: Adriaen van Dongen
Zuid: de Vest
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 097r
Soort akte: transport
Datum: 25-1-1769
1e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp
2e comparant: de Heer Adrianus Govardus van Andel, schout
Goederen: een stuck weijlant genaamd de Mergen
Prijs: ƒ 406
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Mergen, Vest
Belend Oost: Peeter Adriaense Verschuuren
West: Jacobus Bink
Noord: Adriaen van Dongen
Zuid: de vest
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 097v
Soort akte: transport
Datum: 25-1-1769
1e comparant: de Heer Adrianus Govardus van Andel, schout
2e comparant: Cornelis Sagt
Goederen: een binnen del
Prijs: ƒ 290
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: den Grooten Armen
Noord: den kooper
Zuid: wed Thomas de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 098r
Soort akte: transport
Datum: 27-1-1769
1e comparant: Cornelis Couwens ea
2e comparant: Cornelis van Gent (Drimmelen)
Goederen: ses geerden hooij en weijlant, in den polder
Prijs: ƒ 5150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: kinderen Peeter Wouter Zeijlmans cum suis
West: Maria de Jongh cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: de Heeren Cornelis Couwens en Adrianus de Sel namens Nicolaas Bouwens, Albert Heijmans X Anna Bouwens, Judith Kuijck wed Adriaen Bouwens (Werkendam)
Allen erfgenamen van Adriaentje Kouwens wed Peter Bouwens
Willem Kouwens voor zichzelf als executeur van het testament van wijlen David de Vos wed Anna Kouwens, zijn broer Johannes Kouwens (Goes), Andries van Duren X Adriana Kouwens, Abraham van Duren X Cornelia Kouwens dochter van Elisabeth Hania wed Nicolaas Kouwens.
allen kinderen en erfgenamen van Cornelia Abberdaan wed van Willem Kouwens, Nicolaas Bouwens te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 099r
Soort akte: transport
Datum: 30-1-1769
1e comparant: Jan Zeijlmans ea
2e comparant: Elisabet Buijs wed Wouter Boezer
Goederen: een acker saijlant, groot een en een half hondt
Prijs: ƒ 362
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter de Bont
West: Adriaen Bogaarts
Noord: Peeter Passon
Zuid: de kooperse
Bijz: Jan , Cornelis, Peter, Willem, Maria, Anna kinderen van Willem Janse Zeijlmans X Johanna van Son, Jacobus, Willem, Marcelis Wouter, Maria X Adriaen de Jong kinderen van Marcelis Janse Zeijlmans X Anna Schoenmakers.
Allen erfgenamen van hun outoom Cornelis Marcelisse Reckers

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 100r
Soort akte: transport
Datum: 30-1-1769
1e comparant: Jan Zeijlmans ea
2e comparant: Margareta Snellens wed Peeter Bogaarts
Goederen: een derde part in een huijs, hof en werf gemeen en onverdeelt met de kooperse
Prijs: ƒ 275
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: kooperse
Noord: Adriaen de Seeuw
Zuid: Cornelis Deckers
Bijz: Jan , Cornelis, Peter, Willem, Maria, Anna kinderen van Willem Janse Zeijlmans X Johanna van Son, Jacobus, Willem, Marcelis Wouter, Maria X Adriaen de Jong kinderen van Marcelis Janse Zeijlmans X Anna Schoenmakers.
Allen erfgenamen van hun outoom Cornelis Marcelisse Reckers

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 100v
Soort akte: transport
Datum: 30-1-1769
1e comparant: Jan Zeijlmans ea
2e comparant: Maria Berthouts wed Adriaen van Gijsel
Goederen: een acker saijlant
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de erve van Cornelis de Seeuw
West: de erve van Cornelis van Wagenberg
Noord: Jacobus Boezer cum suis
Zuid: de cooperse
Bijz: Jan , Cornelis, Peter, Willem, Maria, Anna kinderen van Willem Janse Zeijlmans X Johanna van Son, Jacobus, Willem, Marcelis Wouter, Maria X Adriaen de Jong kinderen van Marcelis Janse Zeijlmans X Anna Schoenmakers.
Allen erfgenamen van hun outoom Cornelis Marcelisse Reckers

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 101v
Soort akte: wilceur
Datum: 31-1-1769
1e comparant: Margareta Snellens wed Peeter Bogaart
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: lening met als onderpandt huijs, hof werf met het ackerlant daar teijnde aan geleegen
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: Anna Katharina Snijders
Noord: Adriaen de Seeuw
Zuid: Cornelis Deckers
Bijz: Op 5-2-1780 Hendrik dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 102r
Soort akte: transport
Datum: 3-2-1769
1e comparant: Dirk van Dongen
2e comparant: Jan Reckers
Goederen: een parceel weijlant, groot ontrent twee en een half hondt
Prijs: ƒ 575
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: Jacobus Zeijlmans
Noord: den kooper
Zuid: Jacobus Boezer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 102v
Soort akte: transport
Datum: 7-2-1769
1e comparant: Jac. Maartense van Son en Corn. Abraham Schippers
2e comparant: Anna Knaap wed Jacobus Timmermans
Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder,
Prijs: ƒ 840
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheijsloot
Belend Oost: Jacobus Bink
West: Marijnus Elemans
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jacobus, Cornelis en Anna wonen te Raamsdonk
Het lant ligt in een stuck van 12 geerden gemeen en onverdeelt met Jacobus Dorreboom en meer anderen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 103r
Soort akte: transport
Datum: 18-2-1769
1e comparant: Jan Janse van der Ka
2e comparant: Jan van der Vleut
Goederen: een del
Prijs: ƒ 925
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Sgrevelduijn Capel
West: Vroukens vaart
Noord: Aart Dirkse Zeijlmans
Zuid: dorps watergangh
Bijz: Jan van der Ka woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 103v
Soort akte: transport
Datum: 18-2-1769
1e comparant: Jan Janse van der Ka
2e comparant: Jan van der Vleut
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 925
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Janse Kievits
West: Jacobus Marcelisse Zeijlmans
Noord: wed Corstiaen Vougers
Zuid: Joachimus Zeijlmans
Bijz: Jan van der Ka woont in Ramsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 104r
Soort akte: transport
Datum: 18-2-1769
1e comparant: Cornelis Sebregtse Vermijs ea
2e comparant: Dirk Rijken
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent een hondt
Prijs: ƒ 130
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den kooper
West: wed Huijbert Schep
Noord: den kooper
Zuid: Aart van Pas
Bijz: Cornelis Sebregtse Vermijs, Johanna Vermijs, Hendrik van Waspik X Maria Vermijs, Arnoldus Haverhals X Catharina Vermijs, Anthonij van Dongen en Anthonij Vermijs als voogden over kinderen Zebregt Vermijs
Kinderen Zebregt Vermijs en Jenneke van Dongen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 105r
Soort akte: transport
Datum: 22-2-1769
1e comparant: Maria de Jongh
2e comparant: Jan Smits
Goederen: agt en een vierde geert hooij en weijlant, in den polder
Prijs: ƒ 6000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheijsloot
Belend Oost: Cornelis van Gent
West: Mathijs Peeters Camp cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Maria woont te Oosterhout
Het lant ligt in een stuck van 10 geerden gemeen en onverdeelt met de kinderen Thomas Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 105v
Soort akte: transport
Datum: 3-3-1769
1e comparant: Jacobus Boezer
2e comparant: Aart van Pas
Goederen: een dries, groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: Peeter Smits
Noord: Jan Reckers cum suis
Zuid: Cornelis de Seeuw
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 106r
Soort akte: transport
Datum: 7-3-1769
1e comparant: Pieter van den Broek namens zijn moeder
2e comparant: Bartholomeus de Bont
Goederen: een huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 306
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: den cooper
Noord: den kooper
Zuid:
Bijz: Moeder van Pieter is: Maria Servaase van Toorn wed Willem van den Broek.
verkoopster mag in het huijs blijven wonen tegen vijftien pondt boter per jaar, zij is 70 jaar.
Er wordt 300 betaald bij paaijen voor onderhoudt verkoopster, de eventuele rest na twee jaar na haar overlijden. Op 18-4 1771 verklaren de erfgenamen, Gijsbert, Mels Bastiaen, Pieter, Sijke van der B wed Hendrik Hoevenaer dat de koopsom geheel betaalt is.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 107r
Soort akte: transport
Datum: 7-3-1769
1e comparant: Adriaen van Hassel en Jacobus van Loon
2e comparant: de Heer Jan van der Meer en Adriaen van Donge
Goederen: een acker saijlant. Dijck en dries, groot ontrent vier hondt
Prijs: ƒ 626
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Hoef van Santroosen
Belend Oost: den dries van den Armen
West: wed Cornelis Reckers
Noord: Cornelis Bartholomeus Camp
Zuid: een bosje ofte grient vd erfg Bommelaar en m.a.
Bijz: Jacobus woont te Venloon, Jan is secretaris te Groot Waspik.
Het lant ligt achter dorpsweg van outs genaamd den Hoef van Santroosen, het lant komt van Lamert van Donge overl vrouws vader.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 107v
Soort akte: transport
Datum: 7-3-1769
1e comparant: Adriaen van Dongen
2e comparant: Jan van der Meer, secretaris
Goederen: de helft van vier hondt ackerlant, dijck en dries
Prijs: ƒ 334
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Hoef van Santroosen
Belend Oost: acker en den dries van den Armen
West: wed Cornelis Reckers
Noord: wed Cornelis Reckers
Zuid: wed Cornelis Reckers
Bijz: Het lant ligt achter dorpsweg van outs genaamd den Hoef van Santroosen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 108r
Soort akte: wilceur
Datum: 30-4-1769
1e comparant: Jan en Maria Aarde Schoenmakers
2e comparant: den weledele gestrengen hr Nicolaas Filip van Loon
Goederen: lening met als 1e onderpant: 3/10 parten in de Noshoolen
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Noshoolen, de Ka
Belend Oost: kinderen Adriaen Leijten
West: Matthijs Peeters Kamp
Noord: de pat
Zuid: de Ka
Bijz: Nicolaas is Luijtenant ten dienste deser landen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 108r-2
Soort akte: wilceur
Datum: 30-4-1769
1e comparant: Jan en Maria Aarde Schoenmakers
2e comparant: den weledele gestrengen hr Nicolaas Filip van Loon
Goederen: lening met als 2e onderpant: 3/10 parten in een bijster
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Matthijs Peeters Kamp en Jan de Bruijn
West: Jan Janse de Bont den Ouden
Noord: de Ka
Zuid: de dwarsgeeren of Sgravenmoer
Bijz: deese bovenstaande wiilecuer is niet gepasseert omdaty de debutuuren in gebreeke gebleeven en is op folio 109vso

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 109r
Soort akte: transport
Datum: 11-4-1769
1e comparant: Jan Adriaense Verschuure
2e comparant: Cornelis Aart de Bont
Goederen: een acker saijlant, grrot ontrent drie hondt en eenige roeden, gemeen met Jan van der Vleut
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den acker van Peeter de Bont
West: dwarsackers van Lambert Reckers cum suis
Noord: den verkooper cum suis
Zuid: Jan Reckers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 109r
Soort akte: wilceur
Datum: 13-4-1769
1e comparant: Maria Aarde Schoenmakers
2e comparant: den weledele gestrengen hr Nicolaas Filip van Loon
Goederen: lening met als 1e onderpant: 3/10 parten in de Noshoolen
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Noshoolen, de Ka
Belend Oost: kinderen Adriaen Leijten
West: Matthijs Peeters Kamp
Noord: de pat
Zuid: de Ka
Bijz: Nicolaas is Luijtenant ten dienste deser landen.
Op 18-4-1784 verklaart Jacoba Gudula wed Nicolaas Filip van Loon dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 109v-2
Soort akte: wilceur
Datum: 13-4-1769
1e comparant: Maria Aarde Schoenmakers
2e comparant: den weledele gestrengen hr Nicolaas Filip van Loon
Goederen: lening met als 2e onderpant: 3/10 parten in een bijster
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Matthijs Peeters Kamp cum suis
West: Jan Janse de Bont den Ouden
Noord: de Ka
Zuid: de dwarsgeere of Sgravenmoer
Bijz: deese bovenstaande wiilecuer is niet gepasseert omdat de debutuuren in gebreeke gebleeven en is op folio 109vso

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 110r
Soort akte: wilceur
Datum: 15-4-1769
1e comparant: Willem, Peeter en Frans Janse Otjens
2e comparant: Theuntie Witte
Goederen: lening met als onderpant een en een halve geert hooij en weijlant, in den polder, in ses geerden
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Peeter van Dongen cum suis
West: Jacobus Brink
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Theuntie woont te Dongen.
Op 23-3-1782 is deze wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 111r
Soort akte: transport
Datum: 17-4-1769
1e comparant: Willemina Vasse wed Arnoldus van der Steegen
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: ses geerden hooij en weijlant, in den polder
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Lambert Schoenmakers
West: Hendrik Schoenmakers cum suis
Noord: den dijck
Zuid: Ka sloot
Bijz: Er is 400 gulden betaald

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 111v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 17-4-1769
1e comparant: Hendrik van Os
2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek
Goederen: bijlbrief tbv de levering van een kofschuijt, lang 47 voet, wijt 13 voet
Prijs: ƒ 950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hrendrik woont te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 112v
Soort akte: wilceur
Datum: 26-4-1769
1e comparant: Cornelis Peeterse Camp
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: lening met als onderpant een huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Matthijse de Bont
West: wed Huijbert de Bont
Noord: Her straat
Zuid: Cornelis de Jongh acker
Bijz: Op 25-4-1802 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 113r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-5-1769
1e comparant: Jan Janse de Bont den Jonge
2e comparant: Adriaen Rombout
Goederen: lening met als onderpand drie geerden hooij en weijlant, in den binnenpolder in ses geerden
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Gerrit Dirkse Timmermans cum suis
West: Hendrik Schoenmakers
Noord: Ka sloot
Zuid: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Bijz: Adriaen woont te Rotterdam
Op 1-5-1805 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 114r
Soort akte: transport
Datum: 5-5-1769
1e comparant: Jan Vasse de Hoogh
2e comparant: de heer Jan van der Meer, secretaris
Goederen: twee droog plaasjes, water putte en kuijlen, gemmen en onverdeelt met den kooper
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Mels de Graaf en meer anderen
West: Thomas van Malsen
Noord: kinderen Mels de Graaf
Zuid: Cornelis Sagt cum suis
Bijz: het was voorheen in bezit van Jan de Hoogh en monsr Jasper van Selm

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 114v
Soort akte: transport
Datum: 12-5-1769
1e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp
2e comparant: de Heer Adrianus Govardus van Andel, schout
Goederen: een bijster en ackerlant, groot iontrent 6ses hondt
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jacobus Brink
West: Wouter van Steenhooven
Noord: waterloop
Zuid: binne de gemeene lants werken
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 115r
Soort akte: transport
Datum: 12-5-1769
1e comparant: Matthijs van Dusseldorp
2e comparant: Jan Dirkse van Dusseldorp
Goederen: een binnen del, in den binnen polder
Prijs: ƒ 1300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Cornelis Hendrik van den Hoek
West: Peeter Matthijse Kamp
Noord: de Ka of Platte weg
Zuid: Her straat
Bijz: Gereet 300 gulden, de rest op 2 november aan Adriana van Steenhoove wed van Jan van Gilst. Op 27-5-1769 verklaart Peeter Janse Zeijlmans namens Adriana dat de fl 1000 betaald zijn.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 115v
Soort akte: transport
Datum: 16-6-1769
1e comparant: IJckje Swart wed Pr Vos, wed Huijb. Konings ea
2e comparant: Adriaen Wagemakers
Goederen: een opslag van een huijsje op de sij dijk
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de vaart
West: den dijk
Noord: Jan van Raamsdonk
Zuid: Corstiaen Reckers
Bijz: IJckje Swart wed Peeter de Vos, eerder getrouwd geweest met Huijbert Konings voor de ene helft en Jan de Vos X Kuentie Konings, Maria Konings wed Adriaen van Hassel en Pieter Konings voor de andere helft.
Gereet fl 50. Op 29-12-1770 heeft IJckje fl 50 ontvangen. Op 18-9-1771, 19-8-1772 wederom fl 50. Op 20-8-1773 is er geheel betaald.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 116v
Soort akte: transport
Datum: 10-7-1769
1e comparant: Anna Maria en Dingena van der Ka
2e comparant: Maarte de Wit
Goederen: vijf en een derde geert hooij en weijlant, in de polder
Prijs: ƒ 4950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Andries Hoevenaer cum suis
West: Cornelis van Windraad cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Maarte woont te Maaslantsluijs
Het lant ligt in een stuck van tien en twee derde geert gemeen en onverdeelt met Huijbert van de Korput

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 117r
Soort akte: transport
Datum: 27-7-1769
1e comparant: Willem Jacobse de Geus ea
2e comparant: Laurens Bruijnenbaart ea
Goederen: een parceel moervelt, in de elf ? Mergen, groot ontrent vier hondt
Prijs: ƒ 335
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Leij, Scheij sloot, Elf mergen
Belend Oost: wed Adriaen Schep (Schip)en Stoffel Timmermans
West: Ni de Haan
Noord: Scheij sloot
Zuid: de Leij
Bijz: Willem Jacobse de Geus X Adriana Vermeulen, Cornelis Vermeulen, Piter Laurens Vermeulen, Hendrik Cornelis Kuijk X Eva Vermeulen, Laurens Bruijnenbaart en Maria Bruijnenbaart wed Joost Pols

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 117v
Soort akte: transport
Datum: 1-8-1769
1e comparant: de Heer Jan van der Meer, secretaris
2e comparant: Corstiaen Pruijsers
Goederen: een parceel uijt gedolven moervelt, in de elf mergen, groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Elf mergen, de Leij,
Belend Oost: wed Adriaen Boezer
West: erfg Wouter Vermeulen
Noord: Jacob de Haan cum suis
Zuid: de Leij
Bijz: Jan verkoopt namens Maria Dekkers wed Jan Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 118r
Soort akte: transport
Datum: 14-8-1769
1e comparant: Jacob Jooste Dolk
2e comparant: Jacobus Dorreboom
Goederen: 1 1/32 geert hooij en weijlant, in den polder, in 12 geerden gemeen met den kooper en meer anderen
Prijs: ƒ 863
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Jacobus Brink
West: Marijnus Elemans
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jacobus woont te Raamsdonk
Gereet betaald fl 563

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 118v
Soort akte: transport
Datum: 14-8-1769
1e comparant: Jacob Jooste Dolk
2e comparant: Anna Knaap wed Jacobus Timmermans
Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder, in 12 geerden gemeen met de kooperse en meer anderen
Prijs: ƒ 836
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Jacobus Brink
West: Marijnus Elemans cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Anna woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 119v
Soort akte: transport
Datum: 16-8-1769
1e comparant: Dingeman van Dusseldorp ea
2e comparant: Nicolaas Prinsen
Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder, in 6 geerden op de westenkant met P. Gijsbertse de Jongh
Prijs: ƒ 920
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: wed Peeter Kamp
West: Bastiaen Halster cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: erve Peeter Joghemse Langerwerf
Bijz: Dingeman (Waspik), Christiaen , Nicolaas Prinsen X Geertruij, Jan Schoute X Elisabeth (allen Raamsdonk), Adriaen Romme (Dongen) en Govert Princen als voogden van 5 kinderen van Govert Princen wed Cornelia, Govert voor hem zelf, Joost van D. , Bartel Bouwens X Johanna (Raamsdonk)
Nicolaas woont ook te Raamsdonk
Van de koopsom gaat volgens coopcondities fl 131af

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 120r
Soort akte: transport
Datum: 16-8-1769
1e comparant: Nicolaas Prinsen ea
2e comparant: Dingeman van Dusseldorp
Goederen: een vierde part in een dwars del, kooper heeft al 1/16 part. Gemeen en onv. met Ding. Schoenmakers
Prijs: ƒ 80
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: de del van de wed Arnoldus van Son
Noord: Aart Seijlmans
Zuid: kinderen Aart de Beer
Bijz: Nicolaas Prinsen X Geertruij, Jan Schoute X Elisabeth, Dingeman, Christiaen en Dingeman, kinderen van Gerrit X Elisabeth Schoenmakers.
Koper betaald slechts 3/4 aan de anderen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 121r
Soort akte: transport
Datum: 16-11-1769
1e comparant: Dirk Swarten, Adriaen Romme (Dongen) en Govert Princen als voogden van 5 kinderen van Govert Princen wed Cornelia Thomas Swart
2e comparant: Jan Paans
Goederen: een partje so bos, hooij en weijlant, groot ontrent vier hondt
Prijs: ƒ 10
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Govert Konings
West: Anthonij Mouthaan
Noord: Govert Konings
Zuid: Wouter Vermeulen
Bijz: Thomas woont te Goes, Jan woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 121v
Soort akte: transport
Datum: 7-12-1769
1e comparant: Fan de Jongh en de Vries
2e comparant: de diaconi arme
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter de Bont
West: erfg Mels de Graaf
Noord: Jasper Vougers
Zuid: de gemeene steegh
Bijz: Jan van der Vleut, Jan Lamberde Zeijlmans, Jan, Frans, Matthijse de Jongh, Cornelia de Jongh wed Huijbert Janse de Bont, Willem de Wit X Maria Theresia de Vries, Corstiaen Borsten Adriana Luijben, Anna de Vries.
Pieter de Bont en Adriaen van den Hout als voogden over Anthonij de Vries. Adriaen namens Jacoba de Vries (Gorinchem) en Matthijs Luijben (Tamsteldam) allen erfg. van Jan Ariense Zijlmans, oom en outoom

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 122r
Soort akte: transport
Datum: 30-12-1769
1e comparant: Jan Boezer en Adriaen Buijs, armmeesteren
2e comparant: de Heer Adrianus Govardus van Andel, schout
Goederen: een opslagh van een huijsje
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfenisse Theodorus Schoenmakers
West: wed Jan Munnik
Noord:
Zuid:
Bijz: Jenneke Slijkers heeft het voorheen gebruijkt en beseeten

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 122v
Soort akte: transport
Datum: 4-1-1770
1e comparant: de Heer Adrianus Govardus van Andel, schout
2e comparant: Bartholomeus Cornelis van den Rijcke
Goederen: een opslag van een huijsje
Prijs: ƒ 105
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfenisse Theodorus Schoenmakers
West: wed Jan Munnik
Noord:
Zuid:
Bijz: Zie vorige akte waarin Adrianus het zelfde huijsje voor fl 60 heeft gekocht van de Armemeesteren.
De koopsom mag in zeven termijnen betaald worden.
Lambert F. Reckers en Adriaen van de Reijcke staan borg

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 123v
Soort akte: transport
Datum: 10-1-1770
1e comparant: Jan Jooste Dolk
2e comparant: Anna Knaap wed Jacobus Timmermans
Goederen: Twee geerden hooij en weijlant, in den polder, in 12 geerden, gemeen met den kooperse en meer andere
Prijs: ƒ 1477
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Jacobus Bink
West: Marijnus Elemans
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jan en Anna wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 124r
Soort akte: transport
Datum: 10-1-1770
1e comparant: Jan Jooste Dolk
2e comparant: Jacobus Dorreboom
Goederen: 1/32 part van een geert hooij en weijlant, in den polder, in 12 geerden metkooper en meer anderen
Prijs: ƒ 23
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Jacobus Bink
West: Marijnus Elemans
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: beijde wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 124v
Soort akte: transport
Datum: 11-1-1770
1e comparant: Jabob Swart en mede namens zijn vader
2e comparant: Dirck Rijcke namens Cornelis Geene
Goederen: een opslag van een huijsje
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Elisabeth Reckers
West: den dijck
Noord: Dingeman van Malsem
Zuid: Willem van Malsem
Bijz: Gereet fl 50 aan Jacob. De andere fl 50 blijven tot tijdt en wijlen bij de secretaris.
Op 13-4-1773verklaren de edele agtb. Dat de vader van Jacob: Adriaen is overleden en krijgt Jacob als enige erfgenaam de resterende fl 50.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 125r
Soort akte: transport
Datum: 11-1-1770
1e comparant: Elisabeth Reckers
2e comparant: Cornelis Geene
Goederen: 22 1/2 roede hof
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Vest
Belend Oost: ten zuijden ? De steede Pieter Buijs cum suis
West: den kooper
Noord: de Vest
Zuid: Corstiaen reckers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 125v
Soort akte: transport
Datum: 13-2-1770
1e comparant: Lambert van Dongen
2e comparant: Adriaen van Dongen, zijn zoon
Goederen: een steede, huijs, hof en erve met vier hondt ackerlant
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Kievits cum suis
West: wed Jan Maas
Noord: wed Laurens Verschuuren
Zuid: Arij Vaartmans
Bijz: Gereet fl 500, de rest wordt op 6-1-1772 kwijtgescholden.
De koper moet zijn vader zijn verdere leven onderhouden.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 126r
Soort akte: transport
Datum: 23-2-1770
1e comparant: Jacob van Nederveen
2e comparant: Jochem Rutters
Goederen: de helft in 10 hondt en 35 roede lant
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Knapenbos, Avontasie, Peer in de weij boske
Belend Oost: Wouter Vermeulen junior
West: Sgrevenduijn
Noord: den sche Vermuulen ?
Zuid: wed Roelof Dorreboom
Bijz: Jacob woont te Werkendam en Jochem te Sgravenmoer.
Mede drie parceeltjes in Knapenbos, twee parceeltjes in den Avontasie en een parceeltje genaamd:Peer in de weij boske

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 126v
Soort akte: transport
Datum: 8-3-1770
1e comparant: Arnoldus Sterrenburgh ea
2e comparant: Reijnier Kusters
Goederen: een half huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Kusters
West: Vroukensvaart
Noord: het huijs van Hens van Diemens erfg.
Zuid: Cornelis de Seeuw
Bijz: Arnoldus, Jan, Hendrik, Adriana X Lambert Kiemans, Katharina X Jan Bogaarts en Elisabeth Sterrenburgh X Dirk Driesprongh allen kinderen van Joost Sterrenburgh en Adriana Bax

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 127r
Soort akte: transport
Datum: 8-3-1770
1e comparant: Arnoldus Sterrenburgh ea
2e comparant: Paulus Bruijnenbaart
Goederen: 1e: een gras dries met 2e: een moervelt daar agter geleegen, samen groot ontrent seven hondt
Prijs: ƒ 120
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e: Peeter van Breemen; 2e: Gerrit Kusters
West: Vroukensvaart; Peeter van Breemen
Noord: Barthel de Bont; Andreis Kamp
Zuid: Anna Katharina Snijders, Anna Katharina Snijders
Bijz: Arnoldus, Jan, Hendrik Adriana X Lambert Kiemans, Katharina X Jan Bogaarts en Elisabeth Sterrenburgh X Dirk Driesprongh allen kinderen van Joost Sterrenburgh en Adriana Bax.
Paulus woont te S’Grevelduijn

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 128r
Soort akte: transport
Datum: 8-3-1770
1e comparant: Arnoldus Sterrenburgh ea
2e comparant: Adriaen Adriaense de Seeuw
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 480
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den verkooper
West: de gemeene steegh
Noord: Peeter Franse Boezer
Zuid: de Armen
Bijz: Arnoldus, Jan, Hendrik Adriana X Lambert Kiemans, Katharina X Jan Bogaarts en Elisabeth Sterrenburgh X Dirk Driesprongh allen kinderen van Joost Sterrenburgh en Adriana Bax

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 129r
Soort akte: wilceur
Datum: 16-3-1770
1e comparant: Bastiaen Holster
2e comparant: de Heer Jacob Hoevenaer
Goederen: lening met als onderpand
Prijs: ƒ 3000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Willem Blankers
West: Jan Konings
Noord: Scheij sloot
Zuid: Ka sllot
Bijz: Bastiaen woont te Raamsdonk en Jacob te Dordrecht.
Op 29-3-1784 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 130r
Soort akte: wilceur
Datum: 13-4-1770
1e comparant: Wouter Peeterse Zeijlmans
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een lening met als onderpandt zijn steede, huijs, schuur, hof en de erve met de del teijnde daaraan
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: wed Cornelis Brink
West: Jan Gijben
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Her straat
Bijz: Op 21-2-1172 verklaart Hendrik dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 130v
Soort akte: transport
Datum: 19-4-1770
1e comparant: Pieter Liesvelt
2e comparant: Hendrik Hendrikse van den Hoek
Goederen: een opslag van een huijsje, op den sijdijck
Prijs: ƒ 370
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de vaart
West: den dijck
Noord: wed Peeter van Raamsdonk
Zuid: Adriaen Wagemakers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 131r
Soort akte: transport
Datum: 19-4-1770
1e comparant: Pieter Liesvelt en Jan van den Hoek Hendrik Soon
2e comparant: Nicolaas Bosser
Goederen: Een opslag van een huijsje
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik van Kampe
West: de wiel
Noord:
Zuid:
Bijz: Het huijs was in bezit voorheen Willem Oosterwaal X Dingena Oorschot, beide overleden

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 132r
Soort akte: transport
Datum: 26-4-1770
1e comparant: Jan Meeuwisse Vasse
2e comparant: Jan Schep
Goederen: een opslag van een huijsje
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Kuster
West: het dorp
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht
Gereet fl 25 en 3 jaar, op 1 mei, nog fl 30 en het vierde jaar fl 35. Jan verklaart op 20-5-1772 twee termijnen ontvangen te hebben. Op 18-10-1775 verklaart Jan dat alles is betaald.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 132v
Soort akte: transport
Datum: 2-5-1770
1e comparant: Pieter Liesvelt en Jan van den Hoek Hendrik Soon
2e comparant: Johannis Hermanus Walbers
Goederen: en opslag van een huijsje
Prijs: ƒ 15
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: In het huijsje heeft Jan Kieboom en daarna Elias Verduijn beijde bij contimiatie gealimenteert van den Grooten Armen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 133r
Soort akte: transport
Datum: 5-5-1770
1e comparant: Johannis Hermanus Walbers
2e comparant: Jan van Oosterwaal
Goederen: een opslag van een huijsje welk op 2-5-1770 aan hem verkocht is door de armmeesteren
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 133v
Soort akte: wilceur
Datum: 9-5-1770
1e comparant: Johannis van Sprangh X Cornelia Venis
2e comparant: Jacob Witte als voogd kinderen Wouter Venis
Goederen: wilceur met als onderpand een stuck hooij en weijlant, in den polder, in 14½ geerden, gemeen met Joh Konings
Prijs: ƒ 160
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Adriaen Vasse cum suis
West: Johannis Verschuuren
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Cornelia is een dochter van Wouter Venis X Adriana Witte.
Kinderen Wouter:Jan, Pieter, Cornelis en Jacob.
Op 21-7-1795 is de wilceur afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 134v
Soort akte: transport
Datum: 12-5-1770
1e comparant: Willem de Zeeuw en Gijsbert van Dongen ea
2e comparant: het dorp
Goederen: een hof, groot ontrent dertigh roeden
Prijs: ƒ 224
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Lijckstoep
Belend Oost: dorpsschool en schoolhuisje
West: den dijck
Noord: Dingeman van Dusseldorp cum suis
Zuid: de Lijckstoep
Bijz: Gijsbert van Donge en Joost Wouterse Pols X Anna van Dongen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 135r
Soort akte: transport
Datum: 28-5-1770
1e comparant: Catharina Janse Verbunt wed Huijbert de Jongh
2e comparant: Jan van Ee
Goederen: een binnen del
Prijs: ƒ 453
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Marcelis Zeijlmans
West: Vroukensvaart
Noord: Hendrik Moone
Zuid: Wouter Marcelis Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 136r
Soort akte: transport
Datum: 31-5-1770
1e comparant: Adriaan de Looper ea
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: twee huijsjes en erven met ackerlant
Prijs: ƒ 410
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaentje Janse Kloot
West: wed Maarten Biemans
Noord: erfg Wouter Biemans
Zuid: dorps weg
Bijz: Adriaen de Looper en Harme Hilker als voogden over de kinderen van Jan van Nieuwenhuijsen X Maria van Dommelen. Grootmoeder maternel is Jenneke Korp laast wed van Jan Verduijn, haar Muij is Anna van Dommelen.
Gereet fl 210

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 137r
Soort akte: transport
Datum: 1-6-1770
1e comparant: de Heer Nicolaas Cloppenburgh, emeritus predikant
2e comparant: Pieter Schaap
Goederen: een bijster, genaamd Theunis Oomen bijster, groot ontrent vier hondt
Prijs: ƒ 331
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Theunis Oomenbijster
Belend Oost: Anthonij Koning cum suis
West: Christiaen Clis
Noord: Anthonij Konings
Zuid: de meest putten van verscheijde luijden
Bijz: Nicolaas was predikant te Sgravenmoer. Pieter woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 137v
Soort akte: transport
Datum: 18-6-1770
1e comparant: Maria Schep wed Aert Adriaense Hulst
2e comparant: Adriaen de Bruijn en Jan Kraaijoog
Goederen: de gerechte helft in een moerveldeke, groot ontrent een hondt. Adriaen west, Jan oost
Prijs: ƒ 84
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Borstlap
West: Jochem Rutters
Noord: eenige putten en kuijlen
Zuid: Jan Wijnands
Bijz: Maria woont te Sgravenmoer, Adriaen te Capel en Jan te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 138r
Soort akte: transport
Datum: 20-6-1770
1e comparant: Jan Wijnant van Iersel
2e comparant: Gerrit Kusters
Goederen: een parceeltje moervelt, groot ontrent een half hondt, gemeen en onverdeelt met de kooper
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirk Rijcke cum suis
West: de Armen van Sgravenmoer
Noord: Johanna van Oosterhout
Zuid: Anthonij Konings cum suis
Bijz: Jan en Gerrit wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 138r
Soort akte: transport
Datum: 29-6-1770
1e comparant: Denis Vos
2e comparant: Dirk Denisse Vos
Goederen: een moervelt, groot ontrent agt hondt, gemeen en onverdeelt met den kooper
Prijs: ƒ 445
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Konings
West: wed Bastiaen Frans Boezer cs agter Joach Zeijlmans
Noord: Her straat
Zuid: de watergang van Adriaen van den Hoek
Bijz: Denis en Dirk wonen te Sprangh.
vervolg belend ten zuijden: tot den dries van de wed Thomas de Bont

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 139r
Soort akte: transport
Datum: 13-8-1770
1e comparant: Ot Vos
2e comparant: Peeter Adriaense de Jongh
Goederen: een damschuijt, groot ontrent dertien last
Prijs: ƒ 1110
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Ot Vos woont te Nederhemert.
Jan Vasse de Hoogh staat borg.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 139v
Soort akte: transport
Datum: 29-10-1770
1e comparant: Cornelis van Wagenberg
2e comparant: Johannes Bartholomeuse de Bont
Goederen: een huijs, agterhuijs, hof en erve met het ackerlant daar agter geleegen, groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Sgrevelduijn Capel
West: Vroukensvaart
Noord: Laurens Reckers
Zuid: Jan Reckers
Bijz: Op 22-11-1771 verklaart Cornelis fl 450 ontvangen te hebben. Op 30-10-1777 wordt de rest betaald.
Cornelis Aartse de Bont en Jan Lamberde Seijlmans staan borg

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 140v
Soort akte: transport
Datum: 31-10-1770
1e comparant: Wouter van Steenhooven en Jan Lips de Jonge
2e comparant: Wouter van Steenhoove en Johanna de Bondt
Goederen: een parceel moervelt, gemeen met de koopers
Prijs: ƒ 73
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schouw sloot
Belend Oost: Peeter Boezer
West: Johannis en Adriaen van Hassel
Noord: Schouw sloot
Zuid: moervelt van Peeter Gijsbertse de Jongh
Bijz: Wouter en Jan zijn excecuteurs en voogden over de erfgenamen van Alegonda de Bont

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 141r
Soort akte: transport
Datum: 3-11-1770
1e comparant: Jan Oosterwaal
2e comparant: Hendrik Hendrikse van den Hoek
Goederen: een opslag van een huijsje, op den sijdijck
Prijs: ƒ 185
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de haave
West: den dijck (doorgestreept)
Noord: wed Hovenaar
Zuid: den kooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 141v
Soort akte: transport
Datum: 8-12-1770
1e comparant: Jacobus Thomasse Zeijlmans namens:
2e comparant: Jan Janse de Bont den Ouden
Goederen: een acker saijlant met een velt daar agter, aan beneden kerk, groot vijf hondt
Prijs: ƒ 1210
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: beneden kerk, Pispot
Belend Oost: Theodorus Schoenmakers
West: den kooper
Noord: Pispot
Zuid: de dwarsgeeren of Sgravenmoer
Bijz: Jacobus namens: de Heer Augustinus Langstraat X Maria Camp.
Gereedt fl 810. Op 13-1-1772 verklaart Jacobus dat de resterende fl 400 betaald zijn.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 142ar
Soort akte: transport
Datum: 8-12-1770
1e comparant: Peeter Dirke Zeijlmans
2e comparant: Matthijs Peeterse Kamp
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent 50 roede, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Gerrit Dolk
West: de kerk
Noord: erve wed Jacobus Bink
Zuid: de korte ackers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 142br
Soort akte: transport
Datum: 18-12-1770
1e comparant: Jan Mathijse de Jongh ea
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een binnen del
Prijs: ƒ 380
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: Peeter Franse Boezer
Noord: Thomas Compeer
Zuid: Jan Kievits
Bijz: Jan Mathijse de Jongh, Frans, Cornelia wed Huijbert Janse de Bont en Jochem de Bont als voogd over zijn 2 kinderen van Anna de Jongh, Elisabeth, Catharina, Matthijs de Bont, Corstiaen Borste X Adriana Luijpe, Willem de With X Maria de Vries, en Willem als voogd over Anna en Anthonie de Vries (Dongen), Jan Kusters X Anthonia de Bont, Peeter de Bont, Mathijs Luijben, Adriaen Heere X Jacoba de Vries
erfg van Huijbert de Jongh en Katharina Verbunt, Cornelis Janse Verbunt, Jan Janse Verbunt, Jacobus van der Wee als voogd over 2 kinderen van Nicolaas Verbunt, Ingenatius Mustert X Catharina Klaase Verbunt. Allen erfg van Huijbert de Jongh X Katharina Verbunt

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 143r
Soort akte: wilceur
Datum: 27-12-1770
1e comparant: Jochem Peeterse Timmermans
2e comparant: Anthonij van den Broek
Goederen: lening met als onderpand twee geerden hooij en weijlant, in 6 gerden, in den polder
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot,Scheij sloot
Belend Oost: wed Wouter van Steenhoove
West: Willem Jochemse Blankers cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jochem en Anthonij wonen te Raamsdonk
Op 12-9-1781 verklaart Anthonij dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 143v
Soort akte: transport
Datum: 18-1-1771
1e comparant: Adriaen Cornelis van Eersel namens Jan Stev. Blom
2e comparant: Willem Stevense Blom
Goederen: negen hondt lant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Steeve Ad. Blom
West: den verkooper
Noord: wed Roelof Dorreboom
Zuid: Steeve Ad. Blom
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 144v
Soort akte: wilceur
Datum: 5-2-1771
1e comparant: Anthonij Mouthaan
2e comparant: Njis Deckers, voogd kint Daniel Hulst
Goederen: zijn goederen
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Christiaen Timmermans
West: steede van voorn comparant
Noord: Govert Konings
Zuid: Aert Adriaense Hulst
Bijz: niet gepasseerd wegens in gebreken blijven den de debiteur

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 145r
Soort akte: transport
Datum: 16-2-1771
1e comparant: Pieter van Dongen ea
2e comparant: Adriana van Dongen wed Joost Maas
Goederen: vier sesde parten in een acker. Het andere deel is al van Adriana, geheel groot ontrent een hondt
Prijs: ƒ 120
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Snellens
West: de kooperse
Noord: steede van wed Adriaen van Gijsel
Zuid: de werf van de kooperse
Bijz: Pieter van Dongen, Pieter van der Pluijm X Goudijna van Dongen, Theunis van Dongen, Cornelis van Dongen (Middelburgh)

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 145v
Soort akte: transport
Datum: 25-2-1771
1e comparant: de Heer Jan van der Meer, secretaris namens:
2e comparant: Aart Hulst
Goederen: seven hondt lant, meest putten en kuijlen
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Wijnants van Eersel
West: den kooper
Noord: Gerrit Kusters
Zuid: Adriaen Heijblom
Bijz: namens: Cornelis van Gorp, Gerrit van Zittert X Maria van Gorp (beijde Emmikhoven) voor de vaderlijke helft, Hendrik Heijblom, Maria, Jenneke X Aalbert Prins, Peeter (Rotterdam), Dingena, Lena X Aart Hulst voor de moederlijke helft.
Allen erfgenamen van Willem van Gorp en Anthonette van Opstal, eerder wed van Johannes Peterse Heijblom.
Kooper mag 1/12 van de koopsom zelf houden.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 146v
Soort akte: transport
Datum: 6-3-1771
1e comparant: Peternella Dirkse de Graaf
2e comparant: Cornelis Janse de Jongh
Goederen: twee geerden hooij en weijlant, in den polder, in 12 geerden, gemeen met Peeter Janse Zeijlmans cum suis
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Johan Bossere
West: Jan Thomasse de Bont cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Peternella en Cornelis wonen te Hendrik Luijten Ambacht.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 147r
Soort akte: transport
Datum: 9-3-1771
1e comparant: Jan Norbertusse van Tiggel
2e comparant: Maria Kamp wed Huijbert Snijders
Goederen: een acker saijlant met een veldike daar agter, groot 2 hondt en 75 roeden
Prijs: ƒ 608
Plaats: 11 1/2 Hoeven
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas de Bont cum suis
West: de koopster
Noord: de steede van Jan Peeterse Zeijlmans
Zuid: Sgravenmoer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 148r
Soort akte: transport
Datum: 9-3-1771
1e comparant: Jan Peeterse Verschuuren
2e comparant: Adriaen Jochems Blankers
Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Hendrik Janse Schoenmakers cum suis
West: Andries Frans Hoevenaer
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Het lant ligt in een stuck van 16 geerden gemeen en overdeelt met de wed Thomas de Bont cum suis.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 148v
Soort akte: transport
Datum: 16-3-1771
1e comparant: Jan Peeterse de Bont
2e comparant: Theodorus Schoenmakers
Goederen: een halven acker saijlant, bedeelt met den kooper
Prijs: ƒ 620
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Pispot
Belend Oost: erfg Arij Potmakers cum suis
West: Jan Janse de Bont den Ouden
Noord: Pispot
Zuid: Sgravenmoer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 149r
Soort akte: transport
Datum: 16-3-1771
1e comparant: Anna de Bont wed Jan Nouwens
2e comparant: Jan Peeterse de Bont
Goederen: een halven acker saijlant, groot 2 1/2 hondt en 31 roede ackerlant, bedeelt op den oosten kant
Prijs: ƒ 786
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Peeter van Raamsdonk
West: verkoopster
Noord: Her straat
Zuid: over den Ka tot veldike Jacobus Thom. Zeijlmans cs
Bijz: 1/40 penning klopt niet

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 149v
Soort akte: transport
Datum: 22-3-1771
1e comparant: Cornelis Janse de Jongh
2e comparant: Jacobus Dorreboom
Goederen: een halve geert hooij en weijlant, in de polder, in 12 geerden gemeen met den kooper en m.a.
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Jacobus Brink
West: Marinus Elemans cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Cornelis woont te Hendrik Luijten Ambacht en Jacobyus te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 150r
Soort akte: transport
Datum: 4-4-1771
1e comparant: Johannes Verschuure
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: eenn halve acker saijlant, gemeen met Cornelis Sterrenburgh, groot geheel 3 hondt
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem de Seeuw
West: Adriana Schoute cum suis
Noord: s’Lants werke
Zuid: Adriaen Schoute cum suis
Bijz: Johannes woont te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 151r
Soort akte: transport
Datum: 4-4-1771
1e comparant: Johannes Verschuure
2e comparant: Matthijs Peeterse de Bont
Goederen: een halven binne del gemeen Adriaen Schoute, in den polder
Prijs: ƒ 335
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: de kooper
West: Cornelis van den Hoek
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Her straat
Bijz: Johannes woont te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 151v
Soort akte: transport
Datum: 8-4-1771
1e comparant: Pieter van Breemen ea
2e comparant: Dirk Rijcke
Goederen: 1e een huijsje met 2e een half hondt saijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: verkooper
West: wed Cornelis Sagt
Noord: 1e Nicolaas Bouwens; 2e Jan Aartse de Bont
Zuid: wed Thomas de Bont
Bijz: Pieter van Breemen wed Sickje Versteege, Maria en Pieternella van Breemen, kinderen van Pieter

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 152v
Soort akte: wilceur
Datum: 10-4-1771
1e comparant: Matthijs van Dusseldorp
2e comparant: Jan Huijberde Kaaij
Goederen: lening met als onderpoant een buijten del
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat, Ka straat
Belend Oost: ??
West: Jan de Hoogh
Noord: Oude straat of Klein Waspik
Zuid: Ka straat
Bijz: Jan woont te Oosterhout. Jan verklaart op 10-4-1773 dat degehele wilceur is afgelost (Keij)

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 153r
Soort akte: wilceur
Datum: 30-4-1771
1e comparant: Anna Wouterse Verschuure wed Dirk Wijdemans
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: lening met als onderpant ses geerden hooij en weijlantin den Overdiepse bekaaden hooijpolder
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Hendrik Janse Schoenmakers
West: Adriaen Vasse
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Maase
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 154r
Soort akte: transport
Datum: 4-5-1771
1e comparant: Cornelis Peeterse Camp
2e comparant: Jan Arnolduse de Bruijn
Goederen: een binne del
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: de steede van Peeter Timmermans
Noord: Jan Lamderden Seijlmans
Zuid: Peeter Adriaen Boezer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 154v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 9-5-1771
1e comparant: Jan van Dommelen
2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv de levering van een nieuwe kofschuijt, lang 48 voet, wijt 14 voet
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 28-4-1781 is de schuld geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 155v
Soort akte: transport
Datum: 5-6-1771
1e comparant: Nicolaas Bouwens en Marijnus Elemans namens:
2e comparant: Jan van den Hoek Hendriksoon
Goederen: vier geerden hooij en weijlant, in de polder gemeen met Jacob van der Werf cum suis
Prijs: ƒ 2550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis van Gent
West: Jacob Konings
Noord: Maas
Zuid: sloot/erve Jac. Zeijlmans wed Michiel van Mourick
Bijz: namens: David Schippers (Middelburg)
Nicolaas heeft fl 1550 gereet ontvangen. Op 6-6-1772 verklaart David dat de rest betaald is.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 156v
Soort akte: transport
Datum: 19-6-1771
1e comparant: Adriaen Franse van Hassel
2e comparant: Adriaen Kommers
Goederen: drie geerden hooij en weijlant, in den polder in 6 geerden
Prijs: ƒ 2050
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Frans Camp
West: Hendrik Janse Schoenmakers
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Adriaen woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 157r
Soort akte: wilceur
Datum: 20-6-1771
1e comparant: Jan Matthijse de Bont
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een lening met als onderpand 1e een acker saijlant, in den buijten polder; 2e een acker
Prijs: ƒ 425
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Gemeene weg
Belend Oost: 1e Jan Janse de Bont; 2e Adriaan Vasse
West: Hendrik Schoenmakers cum suis; Willem Blankers
Noord: Her straat; Her Straat
Zuid: Dwars pat; den dijk of Gemeene weg
Bijz: Op 27-1-1791 verklaart Cornelis Hendrik Schoenmakers dat de wilceur is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 157r-2
Soort akte: verkoop
Datum: 20-6-1771
1e comparant: Jan Matthijse de Bont
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: 3e twee dellen, inden binnenpolder
Prijs: ƒ 425
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Jan Lips cum suis
West: Anthonij Konings cum suis
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: sloot van Jacobus Bink
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 158r
Soort akte: transport
Datum: 21-6-1771
1e comparant: Jan van Raamsdonk namens :
2e comparant: Jacobus Hoevenaer
Goederen: een geert hooij en weijlant, in de polder, in 12 geerden gemeen met Jacob van der Werf cs
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis van Gent
West: Jacob Konings
Noord: Maas
Zuid: sloot/erve Jac. Zeijlmans wed Michiel van Mourick
Bijz: Jan namens: de weleerwaarde heer Nicolaus Adrianus van Velsen, predikant te Ankeveen.
Jacobus woont te Dordrecht

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 159r
Soort akte: transport
Datum: 31-7-1771
1e comparant: Jan Rijcke
2e comparant: Jan van Dommelen
Goederen: een damschuijt, lang 45 voet, wijt 12 1/2 voet
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 160r
Soort akte: transport
Datum: 5-8-1771
1e comparant: Cornelis Ribbens ea
2e comparant: Adriana Bogaart
Goederen: een huijs en erve
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11 1/2 Hoeven
Toponiem:
Belend Oost: Peeter van den Bergh cum suis
West: Peeter van den Boer
Noord: Peeter van den Boer
Zuid: Her straat
Bijz: Cornelis Ribbens wed Maria van der Burgh, zij was eerder getrouwd geweest met Jan Janse Bogaarts, Jan Bogaarts, Adriana Boogaarts, Arnoldus Vermijs XElisabeth Bogaarts en Jan Ribbens.
Adriana mag fl 80 zelf houden.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 160v
Soort akte: transport
Datum: 10-8-1771
1e comparant: Johanna Peeterse Claasen wed Jan Freijse Reckers
2e comparant: Jan Lamberde Seijlmans
Goederen: 1e een bijstertje, 2e parceeltje moervelt
Prijs: ƒ 293
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e wed Bartholomeuse Kamp;2e wed Huijbert Verhaage
West: de gemeene steegh; Marcelis Smits cum suis
Noord: wed Bartholomeuse Kamp; kinderen Adriaen de Vos
Zuid: Marcelis Smits; Peeter Smits
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 161r
Soort akte: transport
Datum: 2-10-1771
1e comparant: Adriaentje Damisse Schoenmakers wed Corn. Mustert
2e comparant: Jan de Bont
Goederen: een buijten del agter de steede van den kooper
Prijs: ƒ 850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: wed Thomas de Bont
West: wed Thomas de Bont
Noord: Oude straat of Klein Waspik
Zuid: de steede van den kooper
Bijz: Gereet fl 650 en op 6-8-1772 fl 25, op 5-2-1773 fl 40, op 28-9-1773 fl 35, op 20-4-1774 fl 40 en de rest op 17-12-1774

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 162r
Soort akte: transport
Datum: 29-10-1771
1e comparant: Peter Dirkse Zeijlmans
2e comparant: Aart Dirkse Zeijlmans, zijn broer
Goederen: de helft van een hofke, gemeen en onverdeelt met den kooper
Prijs: ƒ 37
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den kooper
West: Vroukensvaart
Noord: den kooper
Zuid: Jan van der Vleut
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 162v
Soort akte: transport
Datum: 27-11-1771
1e comparant: Maria Blankers wed Cornelis Hendrik Schoenmakers
2e comparant: Willem Jochems Blankers
Goederen: een huijs, hof erf en een del daar agter aan Beneede Kerk
Prijs: ƒ 5000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ca, Platte weg
Belend Oost: Andries Franse Hioevenaer
West: Matthijs Peeterse Kamp
Noord: Ca of Platte weg
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 163r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 2-12-1771
1e comparant: Willem Verduijn
2e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een hengstschuijt, lang 45 voet , wijt 13 voet
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De schuld wordt over gegeven aan de Heer Nicolaas Philippus van Loon en aan Adriaen van Son.
Op 1-5-1783 is de schuld geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 164r
Soort akte: wilceur
Datum: 31-12-1771
1e comparant: Jan en Maria van den Huuvel, broeder en suster
2e comparant: Monsr Hendrik de Rooij, schepe te Oosterhout
Goederen: een lening met als opderpant haar huijs, hof, schuur en del gelegen aan Beneede Kerk
Prijs: ƒ 658
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg, Ca straat
Belend Oost: Anthonij Konings
West: Andries Franse Hoevenaers
Noord: Ka of Platte weg,
Zuid: Ca straat
Bijz: Op 5-3-1803 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 165r
Soort akte: transport
Datum: 2-1-1772
1e comparant: de Heer Arij Huisers
2e comparant: Johannes Bossers en Peeter Huijberde Schoenmakers
Goederen: vijf gerden soo hooij als weijlant in ses geerden in den polder, de andere geert is van Gerrit Knaap
Prijs: ƒ 3470
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Knaap
West: Huijbert Vassen
Noord: Maas
Zuid: erve Peeter Huijberde Schoenmakers
Bijz: Arij woont te Sevenberge, Johannes en Peeter te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 165v
Soort akte: wilceur
Datum: 3-1-1772
1e comparant: Adriaen van Dongen
2e comparant: Cornelis Ketelaar, koster, schoolmr te Baartwijk
Goederen: lening met als onderpand zijn steede: een huijs, hof en erve met vier hondt ackerlant
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Kievits
West:
Noord: wed Jan Maas
Zuid: Aij Vaartmans cum suis
Bijz: Op 5-1-1807 is er fl 150 afgelost, vermoedelijk de laatste termijn

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 166r
Soort akte: transport
Datum: 19-1-1772
1e comparant: Anna de Bont wed Jan Nouwens en Jan P. de Bont
2e comparant: Peeter Cornelis de Seeuw
Goederen: een stuck ackerlant
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11 1/2 Hoeven
Toponiem: twaalfsthalve hoeve
Belend Oost: wed Peeter van Raamsdonk
West: Matthijs Franse Camp cum suis
Noord: Her straat
Zuid:
Bijz: Koopper gaat een huijs bouwen en moet ruimte laten voor de verkoper om met kar en paard op de achter gelegen acker te komen.
Het sande van den dijck voor de stoep van de voors rijweg sal blijven voor rekening vanden verkooper

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 167r
Soort akte: transport
Datum: 30-1-1772
1e comparant: Thomas Paans
2e comparant: Pieter Potter
Goederen: een damschuijt met alle sijn staande en loopende want
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet fl 150, de rest in jaarlijkse termijnen van fl 50
Peeter Wouterse Boezer staat borg

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 168r
Soort akte: transport
Datum: 4-2-1772
1e comparant: Peeter Dirkse Zeijlmans
2e comparant: Willem de Bruijn
Goederen: 1e: De helft van een huijs, schuur. Met de helft van de brouwerij,keetel en kuijp en gereedschap
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: Hendrik Schoenmakers en Jan Peeterse de Hoogh
Noord: Hendrik Schoenmakers
Zuid: Ka straat
Bijz: het geheel gemeen met zijn broer Aart Dirkse Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 168r-2
Soort akte: transport
Datum: 4-2-1772
1e comparant: Peeter Dirkse Zeijlmans
2e comparant: Willem de Bruijn
Goederen: 2e: een halven binnenhof geleegen binnendijcks gemeen met zijn broer Aart
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kaij straat
Belend Oost: Vroukensvaart
West: Jan Peeterse de Hoogh
Noord: den dijck of Kaij straat
Zuid: Marcelis M Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 168v
Soort akte: transport
Datum: 4-2-1772
1e comparant: Peeter A de Seeuw
2e comparant: Peeter Dirkse Zeijlmans
Goederen: Een steede: een huijs, wer en hof aan Beneede Kerk
Prijs: ƒ 892
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Beneede Kerk
Belend Oost: Adriaen van Hassel cum suis
West: Jan van den Bergh
Noord: de del van Willem Zeijlmans
Zuid: Ka straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 169r
Soort akte: transport
Datum: 4-2-1772
1e comparant: Peeter Ariaense de Seeuw
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: twee en een vierde geert, in negen geerden, in den polder, op den oosten kant met kin. Bart. De Bont
Prijs: ƒ 1631
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Jan Lips cum suis
West: Peeter Schoenmakers
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 170r
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1772
1e comparant: Adrianus Govardus van Andel ea
2e comparant: Jan Peeters de Hoogh
Goederen: 1e: een huijs, hoff en erve aan Vrouwkensvaart
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Kaaij straat
Belend Oost: Aart en Peeter Seijlmans
West: Hendrik Schoenmakers
Noord: Aart en Peeter Seijlmans
Zuid: de Kaaij straat
Bijz: de Heer Adrianus Goverdus van Andel, schout namens: Hendrina, Pieternel en Adriana van Dusseldorp dochters van Dirk van Dusseldorp X Adraantje Scheur, Cornelis van Dorp X Anna van der Schans, Arie Ariese van Baelen X Adriana van der Schans en Jan van der Schans, uijtlandig.
Kinderen Jan van der Schans X Johanna Scheur
erfg Steeven Scheur

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 170r-2
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1772
1e comparant: Adrianus Govardus van Andel ea
2e comparant: Jan Peeters de Hoogh
Goederen: 2e: een hoff, binnen dijks
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kaaij straat
Belend Oost: Aart en Peeter Seijlmans
West: Marcelis Seijlmans
Noord: den dijck of Kaaij straat
Zuid: Marcelis Seijlmans
Bijz: de Heer Adrianus Goverdus van Andel, schout namens: Hendrina, Pieternel en Adriana van Dusseldorp dochters van Dirk van Dusseldorp X Adraantje Scheur, Cornelis van Dorp X Anna van der Schans, Arie Ariese van Baelen X Adriana van der Schans en Jan van der Schans, uijtlandig.
Kinderen Jan van der Schans X Johanna Scheur
erfg Steeven Scheur

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 171r
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1772
1e comparant: Adrianus Govardus van Andel ea
2e comparant: Joachimus Seijlmans
Goederen: een acker saaijlant, groot twee en een half hond aan Vrouwkens vaart
Prijs: ƒ 665
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Vrouwkensvaartse Grippel
Belend Oost: S’Grevelduijn Capel
West: Vrouwkensvaartse Grippel
Noord: Joachimus Seijlmans
Zuid: Adriaen van Gijsel wed cum suis
Bijz: de Heer Adrianus Goverdus van Andel, schout namens: Hendrina, Pieternel en Adriana van Dusseldorp dochters van Dirk van Dusseldorp X Adraantje Scheur, Cornelis van Dorp X Anna van der Schans, Arie Ariese van Baelen X Adriana van der Schans en Jan van der Schans, uijtlandig.
Kinderen Jan van der Schans X Johanna Scheur
erfg Steeven Scheur

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 172r
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1772
1e comparant: Adrianus Govardus van Andel ea
2e comparant: wed Adriaen Olijslagers
Goederen: een weijde, groot ontrent vier hondt
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Sant steeg
Belend Oost: het veldike van Lammert Reckers
West: de Sant steeg
Noord: de erfg Ja Kievits
Zuid: Cornelis Sagt
Bijz: de Heer Adrianus Goverdus van Andel, schout namens: Hendrina, Pieternel en Adriana van Dusseldorp dochters van Dirk van Dusseldorp X Adraantje Scheur, Cornelis van Dorp X Anna van der Schans, Arie Ariese van Baelen X Adriana van der Schans en Jan van der Schans, uijtlandig.
Kinderen Jan van der Schans X Johanna Scheur
erfg Steeven Scheur

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 173-2
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1772
1e comparant: Adrianus Govardus van Andel ea
2e comparant: wed Adriaen Olijslagers
Goederen: 2e: twee hondt saijlant en 3e: een derde part van het ackerlant van Cornelis Stevense Swart
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: het Walke
Belend Oost: 2e: het Walke
West: Huijbert Schep
Noord: Aart van Pas; 3e: Adriaen van Dongen
Zuid: Aart van Pas; den kooper
Bijz: de Heer Adrianus Goverdus van Andel, schout namens: Hendrina, Pieternel en Adriana van Dusseldorp dochters van Dirk van Dusseldorp X Adraantje Scheur, Cornelis van Dorp X Anna van der Schans, Arie Ariese van Baelen X Adriana van der Schans en Jan van der Schans, uijtlandig.
Kinderen Jan van der Schans X Johanna Scheur
erfg Steeven Scheur

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 173r
Soort akte: transport
Datum: 7-2-1772
1e comparant: Jan Rijcke
2e comparant: Peeter Ariense de Seeuw
Goederen: 1e: een huijs, hof en de erve met een steegh, gemeen en onverd. met Ant. Potmakers en Jan Boer
Prijs: ƒ 2850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aart van Pas cum suis
West: de erfg Jan Zeijlmans
Noord: wed Huijbert Schep
Zuid: wed Huijbert Vos
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 174r
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1772
1e comparant: Huijbertje de Bont wed Jacob Huijberde Kuijl
2e comparant: Steeve de Bont
Goederen: een huijs, hof en acker
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Maria Leijten cum suis
West: Jan Thomas de Bont
Noord: de spoor buijten den dijk
Zuid: Stoffel Leijten
Bijz: Huijbertje en haar dochter Anneke Kuijl mogen beijde hun leeven lang vrij in het huijs blijven wonen. Tevens mogen zede hof en een deel van de acker gebruiken.
Gereet fl 50, de rest moet na het overlijden van beijde vrouwen de erfgenamen betaald worden.
Op 30-3-1795 verklaart Adriana Kuijl wed Arnoldus de Jongh de resterende fl 550 ontvangen te hebben als enige erfgenaam.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 175r
Soort akte: transport
Datum: 17-2-1772
1e comparant: Jan Willemse Otgens
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder, in 8 geerden op den westen kant met Peeter Otjes cs
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Andries Franse Hoevenaer
West: Willem Blankers
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 175v
Soort akte: transport
Datum: 19-2-1772
1e comparant: Hendrik van Waspik
2e comparant: Maria Ariense Nouwens wed Joh. Janse Verschuuren
Goederen: een bijster
Prijs: ƒ 698
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan de Hoogh
West: Harme Hilker cum suis
Noord: Harme Hilker
Zuid: kinderen Wouter Biemans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 176r
Soort akte: transport
Datum: 21-2-1772
1e comparant: Wouter Peeterse Zeijlmans
2e comparant: Cornelis Janse Schoenmakers
Goederen: een huijs, hof en erve aan Beneede Kerk
Prijs: ƒ 2050
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Cornelis Brink
West: Jan Gijbe
Noord: sloot van den del van den verkooper
Zuid: Her straat
Bijz: Het lant van de verkooper achter het huijs moet bereikbaar blijven over een breedte van een roede

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 176v
Soort akte: transport
Datum: 26-2-1772
1e comparant: erfg Peeter de Seeuw X Elisabeth Snijders
2e comparant: Peeter de Seeuw
Goederen: een binnen del, in den polder
Prijs: ƒ 1185
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Ka, Platte weg, Ka straat
Belend Oost: Theodorus Schoenmakers cum suis
West: Hendrik Cornelis de Jongh
Noord: de Ka of Platte weg
Zuid: de Ka straat
Bijz: Cornelis de Seeuw, Pietrenella de S. wed Barth. Van Vugt, Willem de S. , Jan de Hoog X Sijckje de S., Wouter, Adriaen en Peeter de S. , Joseph en Cornelis de Swart, Jan van den Bergh, Adriaen van de Rijcke X Elisabeth van den Bergh, Willem de S. en Johannis als voogden over kinderen van Jan Ribbens X Geertruij van den B., Jan , Adrianus, Pieter, Maria X Jakobus Korste, Johanna de Swart X Adrianus de Westerkinck.
Peeter mag 1/9 = ca fl 131 1/2 zelf houden.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 177v
Soort akte: transport
Datum: 26-2-1772
1e comparant: Cornelis de Seeuw ea
2e comparant: Pieter du Bois, kerkmeester
Goederen: een buijten del
Prijs: ƒ 510
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat, Ca straat
Belend Oost: Cornelis Sagt
West: den kooper
Noord: Oude straat of Klein waspik
Zuid: Ca straat
Bijz: Cornelis de Seeuw, Pietrenella de S. wed Barth. Van Vugt, Willem de S. , Jan de Hoog X Sijckje de S., Wouter, Adriaen en Peeter de S. , Joseph en Cornelis de Swart, Jan van den Bergh, Adriaen van de Rijcke X Elisabeth van den Bergh, Willem de S. en Johannis als voogden over kinderen van Jan Ribbens X Geertruij van den B., Jan , Adrianus, Pieter, Maria X Jakobus Korste, Johanna de Swart X Adrianus de Westerkinck.
Erfg Pr de Seeuw X Eli. Snijders

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 178r
Soort akte: transport
Datum: 26-2-1772
1e comparant: Cornelis de Seeuw ea
2e comparant: Willem de Seeuw
Goederen: een acker saijlant genaamt: het Oude Steedike, groot drie hondt
Prijs: ƒ 555
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude Steedike, het Walke
Belend Oost: het dijkje
West: het Walke
Noord: Matthijs de Seeuw
Zuid: wed Bastiaen Franse Boezer
Bijz: Cornelis de Seeuw, Pietrenella de S. wed Barth. Van Vugt, Willem de S. , Jan de Hoog X Sijckje de S., Wouter, Adriaen en Peeter de S. , Joseph en Cornelis de Swart, Jan van den Bergh, Adriaen van de Rijcke X Elisabeth van den Bergh, Willem de S. en Johannis als voogden over kinderen van Jan Ribbens X Geertruij van den B., Jan , Adrianus, Pieter, Maria X Jakobus Korste, Johanna de Swart X Adrianus de Westerkinck.
Erfg Pr de Seeuw X Eli. Snijders

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 179r
Soort akte: transport
Datum: 26-2-1772
1e comparant: Cornelis de Seeuw ea
2e comparant: Cornelis Cornelis Camp
Goederen: een ackertje saijlant, groot ontrent een en een half hondt
Prijs: ƒ 285
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Aartse de Bont
West: de steede van desanderen Mels de Graaf
Noord: Cornelis de Seeuw
Zuid: wed Johannes Verschuuren
Bijz: Cornelis de Seeuw, Pietrenella de S. wed Barth. Van Vugt, Willem de S. , Jan de Hoog X Sijckje de S., Wouter, Adriaen en Peeter de S. , Joseph en Cornelis de Swart, Jan van den Bergh, Adriaen van de Rijcke X Elisabeth van den Bergh, Willem de S. en Johannis als voogden over kinderen van Jan Ribbens X Geertruij van den B., Jan , Adrianus, Pieter, Maria X Jakobus Korste, Johanna de Swart X Adrianus de Westerkinck.
Erfg Pr de Seeuw X Eli. Snijders

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 179v
Soort akte: transport
Datum: 26-2-1772
1e comparant: Cornelis de Seeuw ea
2e comparant: Cornelis Ariaense de Seeuw
Goederen: 1e: een 1/4 part in een buijtendel, gemeen met den kooper; 2e een 1/4 van 1/3 part in een buijtendel
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat, Ka straat
Belend Oost: 1e: Wouter Ockers; 2e Gerrit Timmers
West: Jan van Gemert; Peeter Franse Boezer
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik; Oude straat etc
Zuid: Ka straat; den kooper
Bijz: Cornelis de Seeuw, Pietrenella de S. wed Barth. Van Vugt, Willem de S. , Jan de Hoog X Sijckje de S., Wouter, Adriaen en Peeter de S. , Joseph en Cornelis de Swart, Jan van den Bergh, Adriaen van de Rijcke X Elisabeth van den Bergh, Willem de S. en Johannis als voogden over kinderen van Jan Ribbens X Geertruij van den B., Jan , Adrianus, Pieter, Maria X Jakobus Korste, Johanna de Swart X Adrianus de Westerkinck.
Erfg Pr de Seeuw X Eli. Snijders

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 180r
Soort akte: transport
Datum: 27-2-1772
1e comparant: Jan Peeterse de Hoogh
2e comparant: Aart Drikse Zeijlmans en Willem de Bruijn
Goederen: Een hof gelegen binnendijks
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kaaij straat
Belend Oost: de koopers
West: Marcelis Seijlmans
Noord: den dijck of Kaaij straat
Zuid: Marcelis Seijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 180v
Soort akte: transport
Datum: 7-3-1772
1e comparant: Peeter Adriaense Verschuuren ea
2e comparant: Cornelis Brouwers
Goederen: een huijs, agterhuijs, erf en hof met een dries daaragter
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Sgrevelduijn Capel
West: Vroukensvaart
Noord: Anna Catharina Snijders
Zuid: erfg Theunis Sagt
Bijz: Peeter Adriaense Verschuuren en Lambert Maartense Reckers als voogden van de kinderen van Cornelis Klavers X Theuntje Passon

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 181v
Soort akte: transport
Datum: 18-3-1772
1e comparant: Jan en Arnoldus de Bont
2e comparant: Adriaen Adriaense de Blankers
Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder, in 16 geerden, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 775
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Hendrik Schoenmakers cum suis
West: Andries Frans Hoevenaers cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 182r
Soort akte: transport
Datum: 19-3-1772
1e comparant: Piter de Jongh ea
2e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh
Goederen: twee en een half geert hooij en weijlant, in den polder, in 6 geerden, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 1850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Leendert Ruijsenaer cum suis
West: Jan Konings cum suis
Noord: Dusse Munsterkerk
Zuid: dwars sloot van de wed Bartholomeus Timmermans
Bijz: Pieter de Jongh, Jan de Jongh, Elisabeth de Jongh X Paulus van der Schans, Dina de Jongh X Dirk Kramer, Johanna de Jongh wed Jan Wessels allen erfg Johanna Dorreboom X Jan de Jongh.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 182v
Soort akte: transport
Datum: 27-3-1772
1e comparant: Cornelis Janse van Steenhoven ea
2e comparant: Huijbert Janse de Bont
Goederen: een buijtendel
Prijs: ƒ 680
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de gemeene steegh
West: Thomas Compeer
Noord: campie van Cornelis van der Schans
Zuid: Ka straat
Bijz: Cornelis Janse van Steenhoove X Cornelia Gerritse Dolk, Doris Cornelisz Camp (beijde Raamsdonk), Cornelis Corn Camp , Jacobus Janse van Son (Rotterdam), Arnoldus van Gerven X Maria Jansen van Son (Raamsdonk) kind. van Jan van Son X Adriana Cornelisz Camp.
Kinderen en kintskinderen van moeder en grootmoeder Adriaentie de Jongh wed Cornelis Camp en laast wed van Gerrit Dolk.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 183v
Soort akte: transport
Datum: 27-3-1772
1e comparant: Cornelis Janse van Steenhoven ea
2e comparant: Laurens Reckers
Goederen: een bijster
Prijs: ƒ 910
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Simon Liesvelt
West: Peeter Kamp en Cornelis van der Schans
Noord: den kooper cum suis
Zuid: Anthonij Verschuure
Bijz: Cornelis Janse van Steenhoove X Cornelia Gerritse Dolk, Doris Cornelisz Camp (beijde Raamsdonk), Cornelis Corn Camp , Jacobus Janse van Son (Rotterdam), Arnoldus van Gerven X Maria Jansen van Son (Raamsdonk) kind. van Jan van Son X Adriana Cornelisz Camp.
Kinderen en kintskinderen van moeder en grootmoeder Adriaentie de Jongh wed Cornelis Camp en laast wed van Gerrit Dolk.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 184r
Soort akte: transport
Datum: 27-3-1772
1e comparant: Cornelis Janse van Steenhoven ea
2e comparant: Matthijs Nouwens
Goederen: een huijs, hof en de erve met een ackertje saijlant daar voor gelegen met rijweg west van het huijs
Prijs: ƒ 790
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de heer schout en s’Lands werk
West: Huijbert van Hassel
Noord: dwars pat
Zuid: den dijck van s’Lands werk
Bijz: Cornelis Janse van Steenhoove X Cornelia Gerritse Dolk, Doris Cornelisz Camp (beijde Raamsdonk), Cornelis Corn Camp , Jacobus Janse van Son (Rotterdam), Arnoldus van Gerven X Maria Jansen van Son (Raamsdonk) kind. van Jan van Son X Adriana Cornelisz Camp.
Kinderen en kintskinderen van moeder en grootmoeder Adriaentie de Jongh wed Cornelis Camp en laast wed van Gerrit Dolk.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 184v
Soort akte: transport
Datum: 27-3-1772
1e comparant: Cornelis Janse van Steenhoven ea
2e comparant: Huijbert Franse van Hassel
Goederen: een acker saijlant, grrot ontrent twee hondt
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Matthijs Nouwens
West: den kooper
Noord: dwars pat
Zuid: den dijck
Bijz: Cornelis Janse van Steenhoove X Cornelia Gerritse Dolk, Doris Cornelisz Camp (beijde Raamsdonk), Cornelis Corn Camp , Jacobus Janse van Son (Rotterdam), Arnoldus van Gerven X Maria Jansen van Son (Raamsdonk) kind. van Jan van Son X Adriana Cornelisz Camp.
Kinderen en kintskinderen van moeder en grootmoeder Adriaentie de Jongh wed Cornelis Camp en laast wed van Gerrit Dolk.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 185r
Soort akte: transport
Datum: 27-3-1772
1e comparant: Cornelis Janse van Steenhoven ea
2e comparant: Huijbert Franse van Hassel
Goederen: 1e: een acker saijlant; 2e een drieske met een rietveld; 3e een rietveld
Prijs: ƒ 570
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Corst Reckers; 2e de acker saijlant; 3e Cor. R.
West: den kooper; Christiaen Reckers cs; Sgrevel. Sloot
Noord: den dijck; sloot; de kerk cs
Zuid: Adriaen Blankers cs;; Harme Hilker
Bijz: Cornelis Janse van Steenhoove X Cornelia Gerritse Dolk, Doris Cornelisz Camp (beijde Raamsdonk), Cornelis Corn Camp , Jacobus Janse van Son (Rotterdam), Arnoldus van Gerven X Maria Jansen van Son (Raamsdonk) kind. van Jan van Son X Adriana Cornelisz Camp.
Kinderen en kintskinderen van moeder en grootmoeder Adriaentie de Jongh wed Cornelis Camp en laast wed van Gerrit Dolk.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 186r
Soort akte: transport
Datum: 7-4-1772
1e comparant: Matthijs van Dongen ea
2e comparant: Matthijs van Dongen
Goederen: 1e een half huijs, hof en erve aan de Kerkvaart; 2e een part in den hof agter de steede
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: dorps Kaij straat
Belend Oost: 1e Pieter van Alphen cum suis; 2e idem
West: dorps Kaij straat; idem
Noord: brantgevel;heck en dam van del van Willem v Donge
Zuid: Her str; de heg of de pruijmenboom v Ida Wijdemans
Bijz: Matthijs, Willem, Joseph en Laurens van Dongen, Jan Vasse de Hoogh namens Hendrik Swart X Adriana van Dongen, Reijnier Hasebos X Johanna van Dongen. Erfg Adriaan van Dongen.
samen met dekoper van de andere helft het huijs scheiden en onderhouden en elkaar niet belemmeren.
De koper mag 1/6 zelf houden

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 187r
Soort akte: transport
Datum: 7-4-1772
1e comparant: Matthijs van Dongen ea
2e comparant: Jan Joost Wijdemans
Goederen: een half huijs, schuur, erf en hof
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: dorps Ka straat
Belend Oost: Pieter van Alphen
West: dorps Ka straat
Noord:
Zuid: de brantgevel van het voorste del van het huijs
Bijz: Matthijs, Willem, Joseph en Laurens van Dongen, Jan Vasse de Hoogh namens Hendrik Swart X Adriana van Dongen, Reijnier Hasebos X Johanna van Dongen. Erfg Adriaan van Dongen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 188r
Soort akte: transport
Datum: 7-4-1772
1e comparant: Matthijs van Dongen ea
2e comparant: Willem van Dongen en Reijnier Haasebos
Goederen: een buijten del
Prijs: ƒ 775
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: dorps Kaij straat
Belend Oost: wed Thomas de Bont
West: dorps Kaij straat
Noord: Armen van Groot Waspik
Zuid: den hof van Matthijs van Dongen of hecken en dam
Bijz: Matthijs, Willem, Joseph en Laurens van Dongen, Jan Vasse de Hoogh namens Hendrik Swart X Adriana van Dongen, Reijnier Hasebos X Johanna van Dongen. Erfg Adriaan van Dongen.
De kopers mogen elk 1/6zelf houden

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 188v
Soort akte: transport
Datum: 7-4-1772
1e comparant: Matthijs van Dongen ea
2e comparant: Dingena Bommelaar wed Pieter van Raamsdonk
Goederen: een bijster, gemeen met den kooperse
Prijs: ƒ 790
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka straat
Belend Oost: Hendrik Schoenmakers
West: Pieter Hendrikse Kamp
Noord: Ka straat
Zuid: Joseph van Dongen en de Kooperse
Bijz: Matthijs, Willem, Joseph en Laurens van Dongen, Jan Vasse de Hoogh namens Hendrik Swart X Adriana van Dongen, Reijnier Hasebos X Johanna van Dongen. Erfg Adriaan van Dongen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 189v
Soort akte: transport
Datum: 7-4-1772
1e comparant: Matthijs van Dongen ea
2e comparant: Joseph van Dongen
Goederen: een acker saijlant gemeen en onverdeelt met de wed van Raamsdonk
Prijs: ƒ 1060
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik Schoenmakers
West: Pieter Hendrikse Kamp
Noord: de bijster van de wed van Raamsdonk
Zuid: Sgravenmoer
Bijz: Matthijs, Willem, Joseph en Laurens van Dongen, Jan Vasse de Hoogh namens Hendrik Swart X Adriana van Dongen, Reijnier Hasebos X Johanna van Dongen. Erfg Adriaan van Dongen.
De koper mag 1/6 zelf houden.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 190r
Soort akte: transport
Datum: 7-4-1772
1e comparant: Matthijs van Dongen ea
2e comparant: Huijbert Janse de Bont
Goederen: een bijster geleegen bij de vest
Prijs: ƒ 1005
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas de Bont
West: Dingena en Anna Verschuuren
Noord: de watergang
Zuid: s’Lands werk
Bijz: Matthijs, Willem, Joseph en Laurens van Dongen, Jan Vasse de Hoogh namens Hendrik Swart X Adriana van Dongen, Reijnier Hasebos X Johanna van Dongen. Erfg Adriaan van Dongen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 190v
Soort akte: transport
Datum: 7-4-1772
1e comparant: Matthijs van Dongen ea
2e comparant: Maria Adr. Nouwens wed Jan Janse Verschuuren
Goederen: 1e een bijstertje;2e een moerveldeke met P. van Alphen; 3e een moerveldeke met gemeen bos; 4e idem
Prijs: ƒ 280
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Thom. Konings; 2e Wouter Schouten; ;4e P Greene
West: Pieter Greene; de heer schout; Adriaen Nouwens;
Noord: de koopster; Jan Lamb. Zeijlmans; Willem de Seeuw
Zuid: watergang; Pieter van Alphen;
Bijz: Matthijs, Willem, Joseph en Laurens van Dongen, Jan Vasse de Hoogh namens Hendrik Swart X Adriana van Dongen, Reijnier Hasebos X Johanna van Dongen. Erfg Adriaan van Dongen.
belent ten westen 4e Cornelis van der Schans

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 191v
Soort akte: transport
Datum: 13-4-1772
1e comparant: Willem Adriaense Blankers
2e comparant: Adriaen Joghemse Blankers
Goederen: een geert hooij en weijlant, in den npolder, in 16 geerden, gemeen en onverd met wed Th. De Bont
Prijs: ƒ 775
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Hendrik Schoenmakers
West: Andries Franse Hoevenaers
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Willem woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 192v
Soort akte: transport
Datum: 14-4-1772
1e comparant: Johannis Bartholomeus Kamp
2e comparant: Maria Camp wed Huijbert Snijders
Goederen: twee geerden hooij en weijlant, in de overdiepse polder, in 6 geerden gemeen met de kooperse
Prijs: ƒ 1015
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: overdiepse polder, Scheij sloot, Scheepsdiep
Belend Oost: Andries Franse Hoevenaer
West: Anna Wijdemans cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Scheepsdiep
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 193r
Soort akte: transport
Datum: 19-4-1772
1e comparant: Anna Kuijl ea
2e comparant: Johannis Bartholomeus Kamp
Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder, in 12 geerden, gemeen en onverd. met Marijnus Elemans
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka sloot, Scheij sloot
Belend Oost: Jacobus Dorreboom
West: wed Jacob Timmermans
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Anna, Jacob, Adriana X Arnoldus de Jongh en Huijbertje X Steeve de Bont

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 193v
Soort akte: transport
Datum: 21-4-1772
1e comparant: Cornelis Cornelisse Kamp
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: vier geerden hooij en weijlant, in 8 geerden, gemeen en onverdeelt met Adriaen Vassen
Prijs: ƒ 2840
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den dijck ende kerk
West: Hendrik Schoenmakers
Noord: Dusse Munsterkerk
Zuid: polders goet
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 194r
Soort akte: transport
Datum: 21-4-1772
1e comparant: Jan Vasse de Hoogh
2e comparant: Cornelis Cornelisse Kamp
Goederen: twee huijsjes en erve met het ackerlant daaragter
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaentje Janse Kloot
West: wed Maarten Biemans
Noord: erfg Wouter Biemans
Zuid: dorps weg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 195r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 23-4-1772
1e comparant: Cornelis Swart
2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek, scheepmaker
Goederen: Bijlbrief tbv leverantie van een kofschuit, lant 47 voet, wijt 13 voet
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis woont te Sevenberge.
Op 24-4-1784 is de schuld geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 196r
Soort akte: transport
Datum: 28-4-1772
1e comparant: Anna Mulders wed Cornelis Reckers ea
2e comparant: Johannis Janse Verschuuren
Goederen: Een huijsje en erve met hofje
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den acker van de Heer Jan van der Meer, secretaris
West: Thomas Ketelaer
Noord: Cornelis Bartholomeus Kamp
Zuid: Hendrik Kamp cum suis
Bijz: Anna Mulders wed Cornelis, Corstiaen, Huijbert, Lena X Jan Andries Huune, Maria X Dingeman Snellens, Hendrina X Adriaen Verschuuren. Allen kinderen van Cornelis Reckers X Anna Mulders.
Gereet fl 50 en verder jaarlijks fl 16. Op 11-5-1773 en op 23-5-1774 wordt fl 16, op 11-5-1775 fl 26 betaald. Op 15-7-1775 verklaren de erfg van Anna Mulders dat de schuld geheel is betaald. Anna is voor 11-5-1775 overleden

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 197r
Soort akte: transport
Datum: 29-4-1772
1e comparant: Gerrit Knaap
2e comparant: Johannis Bossers en Peeter Huijberde Schoenmakers
Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder , in 6 geerden. De andere 5 zijn reeds van de koopers
Prijs: ƒ 730
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Knaap
West: Huijbert Vassen
Noord: Maas
Zuid: erve Peeter Huijberde Schoenmakers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 197v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 8-5-1772
1e comparant: Hendrik Tacktor
2e comparant: Jan Ruijtenbergh, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een danschuijt, lang 47 voer, wijt 13 2/4 voet
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrik woont te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 198v
Soort akte: transport
Datum: 27-5-1772
1e comparant: Hendrik Potmakers
2e comparant: Maria Kamp wed Bartholomeus Kamp
Goederen: een halven del, in den binnenpolder
Prijs: ƒ 940
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka straat, Ka, Platte weg
Belend Oost: het weeskint van Joghem Anselmus Zeijlmans
West: wed Johannis Verschuuren
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Ka straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 199r
Soort akte: transport
Datum: 20-6-1772
1e comparant: Meeuwis Zeijlmans
2e comparant: Marcelis Smits
Goederen: 1e een half huijs, hof met een en een half hondt ackerlant ; 2e een binnevelt; 3e een bijstertje
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Geert
Belend Oost: 1e de Geert; 2e de vaart;3e Peeter Timmermans
West: Vroukens vaart; Armen; Dirk Vos
Noord: Willem de Seeuw cum suis; Jan Kievits;
Zuid: Thomas Bommelaar; de Armen; wed T. de Bont
Bijz: Meeuwis woont te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 199v
Soort akte: transport
Datum: 15-7-1772
1e comparant: Sagharias Bergmans
2e comparant: Margareta Gijben wed Laurens Oomens
Goederen: een hengstschuijt met toebehooren
Prijs: ƒ 775
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet fl 400 en de rest jaarlijks met minimaal fl 50. Op 26-7-1773, 15-8-1774 wordt fl 50 en op 24-6-1776 fl 100 en op 20-4-1777 de resterende fl 175 betaald.
Arnoldus Wamslakers staat borg

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 200v
Soort akte: wilceur
Datum: 29-8-1772
1e comparant: Jan Arnoldus de Bruijn
2e comparant: J.P.Allard
Goederen: een lening met als onderpandt een binnendel
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: de steede van Peeter Timmermans
Noord: Jan Lammerde Zeijlmans
Zuid: Peeter Adriaen Boeser
Bijz: J.P. woont te Geertruijdenbergh.
Hij verklaart op 12-2-1785 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 201r
Soort akte: wilceur
Datum: 24-11-1772
1e comparant: Adriaen Vermeijs
2e comparant: Wouter Wijtvliet
Goederen: een lening met als onderpandt zijn huijs en erf gelegen aan de Vroukensvaart
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka straat
Belend Oost: Nicolaas Brouwers
West: Cornelis de Bont
Noord: Ka straat
Zuid: Frans de Jong
Bijz: Adriaen woont aan de Vroukensvaart en Wouter te Dusse Munsterkerk.
Pieter Vermijs staat borg.
Jacobus van der Pluijm en Thonnis Middelkoop, beide van Dusse Munsterkerk en mede erfg van Wouter Wijtvliet, krijgen op 19-3-1782 ? fl 86.
Op 11-2-1785 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 202r
Soort akte: allimentatie
Datum: 30-11-1772
1e comparant: Johanna Gijbe
2e comparant: De Armmeesteren
Goederen: Johanna wordt onderhouden mits zij afstand doet van haar huijs, geleegen op de sijdijck
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Seger Mouthaan
Zuid: Denis van der Saake
Bijz: geen 1/40 penning

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 202v
Soort akte: allimentatie
Datum: 30-11-1772
1e comparant: Pieternella Ariense van der Looij
2e comparant: Armen
Goederen: Pieternella wordt onderhouden, zij afstand doet van haar huijsje en haar meubeltjes
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Bartholomeus van de Rijcke
West: Daniel van Ee
Noord:
Zuid:
Bijz: Pieternella was eerst wed van Laurens Gijbe en daarna van Jan Munnink. Pieternella mag haar bed haar leven lang houden.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 203r
Soort akte: allimentatie
Datum: 30-11-1772
1e comparant: Catharina Cornelisse Vermijs
2e comparant: den grooten Armen
Goederen: Catharina wordt onderhouden mits zij afstand doet van 1e haar huijsje en 2e een parceeltie ackerlant
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e de wed Cornelis Sagt; 2e Wouter Kievits
West: Adriaen Nouwens; Pieter Kamp
Noord: ; den bijster van Laurens Reckers
Zuid: de erve van Anthonij Verschuuren cum suis
Bijz: Het lant is gemeen en onverdeelt met Laurens Reckers.
Haar dochter Alegonda mag haar leven lang in het huijsje blijven wonen, tenzij ze trouwt.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 203r-2
Soort akte: allimentatie
Datum: 30-11-1772
1e comparant: Catharina Cornelisse Vermijs
2e comparant: den grooten Armen
Goederen: 3e een portie in een partie moervelt genaamt Mathijs Vermijs velt
Prijs: ƒ
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Mathijs Vermijs velt
Belend Oost: erfg Gerrit Dolk
West: Jan de Hoogh
Noord: erfg Gerrit Dolk
Zuid: Wouter van Dusseldorp
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 203v
Soort akte: transport
Datum: 14-12-1772
1e comparant: Cornelis van der Schans en Anthonij Konings
2e comparant: Jan Cornelis de Bondt
Goederen: een opslag van een huijsje
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Bartholomeus van de Rijcke
West: Daniel van Ee
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis en Anthonij zijn Armmeester.
Het huijsje is door Pieternella Ariaense van der Loij, laatst weduwe van Jan Munninck, gebruikt en beseeten geweest.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 204v
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1772
1e comparant: Peeter Johannisse Schoenmakers
2e comparant: Jan Thomasse de Bondt en Corn. Joh. Schoenmakers
Goederen: ses geerden hooij en wijlant, in 12 geerden, op den westenkant
Prijs: ƒ 4000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Hendrik Schoenmakers
West: Lambert Schoenmakers
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 205r
Soort akte: transport
Datum: 18-12-1772
1e comparant: Dingena van Steenhoven wed Cornelis Janse de Bont
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een hondt saijlant, in Benede Kerk
Prijs: ƒ 568
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: Willem Joghumse Blankers
West: Peter Lamberde Schoenmakers
Noord: Her straat
Zuid: ackerlant van de verkoopers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 205v
Soort akte: wilceur
Datum: 28-12-1772
1e comparant: Matthijs Nouwens
2e comparant: Theuntie Witte
Goederen: lening met als onderpandt zijn steede: huijs, hof en ackerlant
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de heer schout
West: Huijbert van Hasselt
Noord: dwarsweg
Zuid: ‘s Lants werken
Bijz: Theuntie woont te Dongen.
Theuntie krijgt fl 81, fl 404. Op 5-4-1783 heeft ze nog fl 145 tegoed.
Cornelis Janse van Steenhoven staat borg

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 206r
Soort akte: transport
Datum: 7-1-1773
1e comparant: Adriaen Konings
2e comparant: Matthijs Peeterse Kamp
Goederen: een ackertie saijlant, groot 138 roeden
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Johannis van Hassel
West: wed Cornelis Hendrikse Schoenmakers
Noord: den dijckwerf
Zuid: de sloot van de erve van de voorn wed.
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 206v
Soort akte: transport
Datum: 7-1-1773
1e comparant: Matthijs Peeterse Kamp e.a.
2e comparant: Adriaen Konings
Goederen: een ackertie saijlant, groot 138 roede
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Pispot, Sgrevelduijnse sloot
Belend Oost: wed Thomas de Bont
West: den kooper
Noord: Pispot
Zuid: Sgrevelduijnse sloot
Bijz: Matthijs Peeterse Kamp, Adraen, Peeter en Dirck van Tiggel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 207v
Soort akte: wilceur
Datum: 22-1-1773
1e comparant: Pieter Hendrik Timmermans
2e comparant: Adriaen Joris Omens
Goederen: lening met als onderpandt een geert hooij en weijlant, in den polder, in 6 geerden, gemeen met Johannis van Steenhoove cs
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Peeter Joghemse Langerwerf cum suis
West: kinderen Pieter de Rooij
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Pieteren Adriaen wonen te Oosterhout.
De erfgenamen van Adriaen Joris Omens verklaren op 25-1-1780 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 208r
Soort akte: transport
Datum: 28-1-1773
1e comparant: Cornelis Hendrikse van den Hoek
2e comparant: de Heer Jan van der Meer, secretaris
Goederen: een binnedel, in den polder
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg, Ca straat
Belend Oost: Adriaen Schoute cum suis
West: Peeter du Bois
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Ca straat
Bijz: Cornelis woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 208v
Soort akte: transport
Datum: 29-1-1773
1e comparant: Cornelis Hendrikse van den Hoek
2e comparant: de Heer Jan van der Meer, secretaris
Goederen: een buijtedel, aan Vroukensvaart
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: Nicolaas van Son
Noord: Cornelis van Steenhoove
Zuid: Jan Lips
Bijz: Cornelis woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 209r
Soort akte: wilceur
Datum: 2-2-1773
1e comparant: Anna de Bont wed Jan Nouwens
2e comparant: Theuntie Witte
Goederen: een lening met als onderpandt 1e haar steede met huijs etc; 2e een halve binnedelle, in den polder
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg, Ca straat, Rij weg
Belend Oost: 1e Jacobus Bink; 2e de diaconi arme
West: Adriaen Molenschot; Peter de Seeuw
Noord: Rij weg; Ca of Platte weg
Zuid: erve van Pieter Vermijs; Ka straat
Bijz: Theuntie woont te Dongen.
Morteficatie van een onderhandse obligatie ten laste van Jan Nouwens tbv Pieter Witte van 4-1-1751.
Aplonia Sluijk ? Wed Wouterverklaartop 30-3-1797 dat Jacob Buijsen en Jan de Bont de wilceur geheel hebben afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 210r
Soort akte: wilceur
Datum: 2-2-1773
1e comparant: de heer Jan van der Meer namens:
2e comparant: Embrecht van den Bergh
Goederen: lening met als onderpandt haar helft in een huijs en erve
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka straat
Belend Oost: wed Thomas de Bont
West: Matthijs van Dongen
Noord: wed Thomas de Bont
Zuid: Ka straat
Bijz: namens: Eliabeth de Jong wed Cornelis Buijs te Rotterdam
Embrecht verklaart op 24-9-1783 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 211r
Soort akte: transport
Datum: 6-2-1773
1e comparant: Elisabeth Stokkelmans wed Jan Broks
2e comparant: Peter Broks, zoon
Goederen: huijs en erve, aan Benede Kerk, met alle staande en leggende plaaten en alle smids gereedschap
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka straat
Belend Oost: Huiijbert Schoenmakers
West: Matthijs Peeters de Bont
Noord: Ka straat
Zuid: Huijbert Schoenmakers
Bijz: De koopsom wordt pas na moeders overlijden uitbetaald. Willem van Loenhout X Maria Brox mede namens Tomas Brox verklaart op 13-1-1777 fl 600 ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 211v
Soort akte: transport
Datum: 18-2-1773
1e comparant: Jan Thomasse Paans
2e comparant: Nicolaus Jonkers
Goederen: een vierde part in een grooten bijster, groot geheel 4 hondt
Prijs: ƒ 26
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: weeskint van Jan Vos
West: Aart de Beer
Noord: den kooper
Zuid: Peeter Pruijsers cum suis
Bijz: Jan en Nicolaus wonen te Venloon

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 212v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 19-3-1773
1e comparant: Jan Peeterse de Bruijn
2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een kofschuijt, lang 47 voet, wijt 13 voet.
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan P. woont te Sgrevelduijn. Elk half jaar lost Jan H fl 50 af.
Jan H. verklaart op 11-4-1782 van Arie Janse Vaartmans en Jan Quirijns als voogden over de kinderen van Jan P. fl 100 ontfangen te hebben. De bijlbrief is geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 213v
Soort akte: transport
Datum: 7-4-1773
1e comparant: Peeter van den Bergh
2e comparant: Jacobus Peeterse Zeijlmans
Goederen: een binnedel, in den polder
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Peeter Gijsbertse de Jongh
West: Jan Cornelisse van den Bergh
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: erve Anthonij Berthouts
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 214r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-5-1732
1e comparant: Cornelis Deckers
2e comparant: de heer Hendrikus van Wagenbergh
Goederen: lening met als onderpand zijn huijs, hof, erve en ackerlant daar teijnde aangelegen
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: wed Wouter Boezer
Noord: wed Peeter Bogaarts
Zuid: erfgenamen Bartholomeus de Bont
Bijz: Hendrikus is rooms werelts priester te Antwerpen. Op 13-2-1790 is de wilceur dmv een quitantie van Hendrik Schoenmakers geheel overgenomen. Zie folio 267v. Hendrik heeft

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 214v
Soort akte: transport
Datum: 13-5-1773
1e comparant: De heer Adriaen Ruijsenaer
2e comparant: Peeter Gisbertse de Jongh en Nicolaas Prinsen
Goederen: twee geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, met de koopers cum suis
Prijs: ƒ 1550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Jacobus Zeijlmans
West: Bastiaen Holster cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Peeter Langerwerf
Bijz: Adriaen woont op de Swaluw, Peeter onder 11½ Hoeve en Nicolaas te Raamsdonk.
Gereet fl 750 en een scheepe schult brief van fl 750

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 215r
Soort akte: schultbief
Datum: 13-5-1773
1e comparant: Nicolaas Prinse
2e comparant: de heer Adriaen Ruijsenaer
Goederen: schulktbrief tbv de aankoop van een geert lant. Dit geert is tevens onderpand
Prijs: ƒ 775
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Jacobus Zeijlmans
West: Bastiaen Holster cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Peeter Langerwerf
Bijz: Nicolaas woont te Raamsdonk, Adriaen op de Swaluw. Op 13-5-1774 verklaart Adriaen dat de schultbrief geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 215v
Soort akte: wilceur
Datum: 15-5-1773
1e comparant: Wouter Peeterse Zeijlmans
2e comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen: een lening met als onderpandt een binnedel, in den polder
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: wed Cornelis Bink
West: Jan Gijben
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: erve Cornelis Janse Schoenmakers
Bijz: Gerrit woont te Venloon. De wilceur is op 28-5-17788 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 216v
Soort akte: transport
Datum: 29-5-1773
1e comparant: Cornelis van Dongen
2e comparant: Frans Bastiaense Boeser
Goederen: een acker zaaijlant
Prijs: ƒ 840
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den Grooten Armen
West: Jan Lamb. Zeijlmans
Noord: sloot van wed Adriaen van Gijsel
Zuid: erfgenamen van Bartel de Bont
Bijz: Cornelis woont te S’Grevelduijn Cappel.
Het lant mag gedurende het leven van de verkooper, zonder zijn toestemming, niet verkogt worden.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 217r
Soort akte: wilceur
Datum: 24-6-1773
1e comparant: Matthijs van Dusseldorp
2e comparant: Thomas Schattelijn
Goederen: lening met als onderpandt 1e een buijtendel; 2e een binnedel
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg, Ka straat
Belend Oost: 1e Heeroom en del; 2e Diaconi Arme
West: Jan de Hoogh; Peeter Franse Boezer
Noord: Oude straat of Cleijn Waspik; Ka of Platte weg
Zuid: Ka straat; Ka straat
Bijz: Thomas woont te Geertruijdenbergh

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 218r
Soort akte: transport
Datum: 24-8-1773
1e comparant: Elisabeth van Dinter wed Hendrik Wamstekers ea
2e comparant: Arnoldus Wamstekers
Goederen: een nopslag van een huijs en schuur op de Loudtdijck nevens de Kerkvaart
Prijs: ƒ 2000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Loudt dijck, Kerkvaart
Belend Oost:
West:
Noord: Laurens Oomens
Zuid: Cornelis de Seeuw
Bijz: Elisabeth van Dinter wed Hendrik Wamstekers mede namens haar zoon Waltherus, Arnoldus Wamstekers mede namens zijn oom Monsr Jan Wamstekers (Rotterdam) en als voogd over Godefridus, Jan junior (Waalwijk) Wamstekers, Wouter Janse van Steenhoove X Katarina Wamstekers, Lodewicus van der Henst namens zijn vader Jan en Nicolaas Kipping als voogden over het kind van Hendrik Wamstekers.
Het huis was van Hendrik Wamstekers. Anoldus mag 1/12 zelf houden.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 218v
Soort akte: wilceur
Datum: 24-8-1773
1e comparant: Arnoldus Wamstekers
2e comparant: Lodewicus van der Henst en Nicolaas Kippingh
Goederen: lening met als onderpand zijn huijs en schuur op de dijckstal van de sijdijck nevens de Kerkvaart
Prijs: ƒ 215
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerkvaart
Belend Oost:
West:
Noord: Laurens Oomens
Zuid: Cornelis de Seeuw
Bijz: Lodewicus en Nicolaas zijn voogden over Cornelia Wamstekers

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 219v
Soort akte: transport
Datum: 22-10-1773
1e comparant: Hendrik Sprangers ea
2e comparant: Adriaen Smits
Goederen: een vierde part in een huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 90
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: Dirck Rijcke
Noord: de steegh
Zuid: Peeter van Breemen
Bijz: Hendrik Sprangers (Rotterdam) mede namens sijn swager en suster Jacob Carius X Elisabeth Sprangers (Gouda) en Anna Sprangers (Amsterdam).
Het 1/4 was van hun moeije maternel Maria de Groot X Jan Smits. Adriaen heeft reeds 3/4 van het huis.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 220r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-10-1773
1e comparant: Jan Borstlap, scheepmaker
2e comparant: de heer Jan Baptist Crielaers junior, koopman
Goederen: lening met als onderpandt sijn huijs, scheepsmakerij, loots en alle gereedschappen, op den sijdijck
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Sagharias Bergmans
Zuid: Pieter Schut cum suis
Bijz: JB Crielaers woont te Waalwijk. Er is sprake van een morteficatie van een obligatie van 31-5-1740 van fl 200 tbv Josephus Allard en verloopen rente etc.
Op 12-8-1795 is de lenig geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 221r
Soort akte: wilceur
Datum: 29-10-1773
1e comparant: Maria Leijten
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmaker
Goederen: lening met als onderpandt 1e haar huijs, hof en erf , aan Benede Kerk; 2e een ackertje enveldike
Prijs: ƒ 950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: 1Jan Janse de Bondt den O; 2 wed Huijbert Snijders
West: Huijbert Leijten; Steeve de Bont cum suis
Noord: Johannis van Hassel; Huijbert Leijten
Zuid: Huijbert Leijte cum suis; de dwars geeren
Bijz: Op 23-3-1795 verklaart Cornelis namens zijn vader dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 221v
Soort akte: transport
Datum: 22-11-1773
1e comparant: Kasparis Rolberg ea
2e comparant: Jan Janse Maas
Goederen: 10 roeden ackerlant in een vierde gewent in het geheel 30 roeden. De koper heeft de resterende 20 r.
Prijs: ƒ 10
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Vest
Belend Oost: Willem de Seeuw
West: Jan P Verschuuren
Noord: de Vest
Zuid: Harme Hilker
Bijz: Kasparis Rolberg X Cornelia de Hoogh en Adriaen van Dijck X Johanna de Hoogh.
Jan is een zoon van Jan Maas X Theodora van Greevenbroek, eerder wed Peeter de Hoogh. Allen kinderen van Theodora van Greevenbroek.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 222r
Soort akte: transport
Datum: 3-1-1774
1e comparant: Cornelis van der Schans en Anthonij Konings
2e comparant: Cornelis Snellens
Goederen: een huijs, hof en ackerlant daar teijnde aan gelegen
Prijs: ƒ 165
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Aart de Bondt
West: erfg Mels de Graaf
Noord: erfg Jan Aartse van den Heuvel
Zuid: de kooper
Bijz: Cornelis en Anthonis zijn Armmeester

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 222v
Soort akte: transport
Datum: 3-1-1774
1e comparant: Cornelis van der Schans en Anthonij Konings
2e comparant: Cornelis Sterrenburgh
Goederen: 1e een veldike, geleegen te Boove; 2e moerveldeke, beide voorheen in bezit van wijlen Jan Boer
Prijs: ƒ 78
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Boove
Belend Oost: 1e den dijck; 2e
West:
Noord: erfg Jasper Vougers cum suis
Zuid: Adriaen van Dongen; de heer schout cum suis
Bijz: Cornelis en Anthonis zijn Armmeester

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 223r
Soort akte: wilceur
Datum: 6-1-1774
1e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge
2e comparant: de heer Thomas Schattelijn
Goederen: lening met als onderpandt sijn huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka straat
Belend Oost: Reijnier Boom
West: de heer schout
Noord: de Ka straat
Zuid: de heer schout
Bijz: Thomas woont te Geertruijdenbergh

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 224r
Soort akte: transport
Datum: 17-1-1774
1e comparant: Jan Adriaense Kievits
2e comparant: Maria Nouwens wed Johannis Janse Verschuure
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent vier hondt
Prijs: ƒ 490
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de heer Jan van der Meer, secretaris cum suis
West: Adriaen van Dongen
Noord: de gemeene steegh
Zuid: Arij Vaartmans cum suis
Bijz: Jan woont te S’Grevelduijn

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 224v
Soort akte: transport
Datum: 22-3-1774
1e comparant: Adriaen Janse Smits
2e comparant: Jenneke Rijcke wed Hendrik van Malsem
Goederen: een huijs, hof en erve te Boove
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Boove
Belend Oost: Vroukensvaart
West: Dirk Rijcke
Noord: de steegh
Zuid: Peeter van Breemen
Bijz: Gereet fl 100, de rest in jaarlijkse termijnen van fl 20. Op 25-3-1775 betaalt Jenneke fl 50, in nov. 1775 fl 30. Op 3-4-1776 is de koopsom geheel betaald.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 225r
Soort akte: wilceur
Datum: 25-3-1774
1e comparant: Cornelis van Dongen
2e comparant: Maria Draijers, huijsvr van Monsr Adriaen de Graaf
Goederen: lening met als onderpandt een binnendel
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: Peeter Franse Boezere
Noord: wed Adriaen van Gijsel
Zuid: Joachimis Zeijlmans
Bijz: Adriaen woont te Geertruijdenbergh. Hij verklaart op 24-12-1783 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 225v
Soort akte: transport
Datum: 26-3-1774
1e comparant: Simon Beunis
2e comparant: Willem Vosch van Avesaet
Goederen: een lening met als onderpant drie geerden hooij en weijlant, in den polder
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Hendrik Schoenmakers cum suis
West: de Armen
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Simon woont te Drunen. OP 13-4-1782 is de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 226r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-3-1774
1e comparant: Huijbert Franse van Hassel
2e comparant: Jonkvr. Apolonia, Agnieta en Cath Maria Reijnders
Goederen: lening met als onderpant 1e sijn huijs met acker; 2e een drieske met een rietvelt; 3e een rietvelt
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Mathijs Nouwens; voorgaande parceel
West: Hendrik van Limpt; Corstiaen Reckers cum suis
Noord: 3e: oost Corstiaen Reckers cum suis
Zuid: 3e west: S’Grevelduijn sloot
Bijz: de jonckvrouwen wonen te Oosterhout. Op 21-5-1779 is de wilceur geheel afgelost blijkens een quitantie van de heer P. D. Brants X CM Reijnders.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 226v
Soort akte: transport
Datum: 9-4-1774
1e comparant: de Heer Augustinus Langstraat, coopman
2e comparant: Jacobus Thomas Zeijlmans
Goederen: de helft in een stuck lant, Jan Matthijsse de Bont heeft de oostenlijke helft
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Pieter van Raamsdonk
West: Pieter du Bois cum suis
Noord: acker en erve Jan Vasse de Hoogh
Zuid: het Out Vaartieofte de erve van Jan Janse de Bont
Bijz: Augustinus woont te Rotterdam.
Het noorden eijnde van beide stukken land moet gerust blijven zolang er zuijtwaarts nog vaste grond gevonden wordt

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 227r
Soort akte: transport
Datum: 11-4-1774
1e comparant: Adriaan Nouwens ea
2e comparant: Jan Vasse de Hoogh
Goederen: een acker saijlant, groot 2½ hondt.
Prijs: ƒ 690
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Peeterse de Bont
West: Matthijs Franse Kamp
Noord: de erve Peeter Cornelisse de Seeuw
Zuid: over den dijck tot het veldike Jac. Thom Zeijlmans
Bijz: Adriaen Nouwens, Matthijs Nouwens, Huijbert Adriaense Leijten X Cornelia Janse Nouwens, Willem Verschuuren en Jan de Bont als voogden over de kinderen van Adriaen Kocks wed Johanna Nouwens en Arnoldus Riool wed Maria Nouwens.
Allen kinderen en kintskinden van Jan Nouwens en Anna de Bont

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 227v
Soort akte: transport
Datum: 11-4-1774
1e comparant: alle de voors personen
2e comparant: Jan de Bont en Jacob Buijs
Goederen: 1e: een steede: een huijs, agterhuijs, hof en erve met 2½ hondt ackerlant; 2e een binnendel
Prijs: ƒ 1330
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Rij weg, Ka, Platte weg, Ka straat
Belend Oost: 1e Jacobus Bink; 2e diaconij arme
West: erfg Adriaen Moleschot; Peeter de Seeuw
Noord: Rij weg; Ka of Platte weg
Zuid: erve van Pieter Vermijs; Ka straat
Bijz: de binnendel is gemeen en onverdeelt met Theodorus Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 228v
Soort akte: wilceur
Datum: 27-4-1774
1e comparant: Willem de Bruijn
2e comparant: de heer Abraham van Vessem
Goederen: ee lening met als onderpant sijn halve steede: huijs, agterhuijs, hof en erven
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka straat
Belend Oost: Aart Dirkse Zeijlmans
West: Jan Peeterse de Hoogh cum suis
Noord: Hendrik Schoenmakers
Zuid: Ka straat
Bijz: Abraham woont te Rotterdam.
De willecuer is getransporteerd aan de heer Hubertus Wagemakers te Breda op 12-9-1778. Zie folio 313.
Pieter Wagewmakers verklaart op 23-10-1783 dathij fl 860 ontfangen heeft.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 229r
Soort akte: wilceur
Datum: 27-4-1774
1e comparant: Peeter Janse Zeijlmans
2e comparant: Thomas Schattelijn
Goederen: een lening met als onderpant vier geerden hooij en weijlant, in den polder
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Johannis Bossere cum suis
West: Jan Thomas de Bont
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Thomas woont te Geertruijdenbergh. Een quitantie van Thomas stelt dat de wilceur geheel is afgelost op 24-11-1779

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 229v
Soort akte: transport
Datum: 3-5-1774
1e comparant: Elisabeth Reckers
2e comparant: Harme Hilker, schepe
Goederen: een ackertje saijlant, groot ontrent een hondert en twintig roeden
Prijs: ƒ 305
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Vasse de Hoog
West: Christiaen Reckers
Noord: erfg Wouter Biemans
Zuid: Dorps weg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 230r
Soort akte: transport
Datum: 3-5-1774
1e comparant: Elisabeth Reckers
2e comparant: Jan en Cornelis Brouwers
Goederen: een moer veldike, groot ontrent een hondert en vijftig roeden
Prijs: ƒ 110
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert van Hassel
West: Harme Hilker
Noord: Christiaen Reckers
Zuid: Adriaen Blankers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 230v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 7-5-1774
1e comparant: Cornelis Jonge soon
2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een kofschuit, lang 47 voet en wijt 13 voet.
Prijs: ƒ 1300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis woont te Bommel.
Op 21-3-1782 is de bijlbrief geheel afgelost blijkens een quitantie van Jan Hendrikse.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 232r
Soort akte: transport
Datum: 9-5-1774
1e comparant: Cornelis van Mourick ea
2e comparant: Pi. Liesvelt, Co. Sterrenberg en Reijnier Kosters
Goederen: eenn uijtgedolven moervelt
Prijs: ƒ 120
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Sterrenberg
West: Schrevelduijnsloot
Noord: Peeter Pruijsers cum suis
Zuid: de heer schout
Bijz: Pieter is scheepe, Cornelis is burgemeester.
Cornelis van Mourick (Raamsdonk) namens zijn moeder Jacoba Zeijlmans wed Michiel van Mourick (Raamsdonk) en J.E. Sualbach X Maria Ruijsenaers (Geertruijdenbergh)

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 232v
Soort akte: wilceur
Datum: 11-5-1774
1e comparant: Nicolaas Prinse
2e comparant: Jan Willemse Klis
Goederen: lening met als opnderpandt twee en twee derde gert hooij en weijlant, in den polder
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Cornelis Kamp
West: Bastiaen Holster
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Nicolaas woont te Raamsdonk. Jan is penningmeester van den Willemspolder te Oosterhout en Raamsdonk.
wilceur wordt afgelost voor de ene helft op 11-5-1781 en de rest een jaar later.
Op 11-12-1782 is blijkens een quitantie van Jan W. Klis de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 233r
Soort akte: transport
Datum: 23-5-1774
1e comparant: Theuntie Witte ea
2e comparant: Jan Smits
Goederen: een bijster, groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schravenduijn
Belend Oost: Anthonij Konings cum suis
West: Schravenduijn
Noord: Adriaen Wijnens van IJerssel en Gerrit Kusters
Zuid: Anthonij Konings cum suis
Bijz: Theuntie Witte (Dongen) mede samen met Cornelis Vermeulen (Dongen) als voogd over de kinderen van Wouter Venis wed Adrianan Witte en over de soon van Cornelis Vermeulen wed Catharina Witte.
Jan woont te S’Grevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 233v
Soort akte: wilceur
Datum: 13-6-1774
1e comparant: Adriaen Adriaense Stam
2e comparant: Willem Nakke ea
Goederen: lening met als onderpant zijn damschuit die hij onlangs nieuw bij hem uitgehaalt heeft.
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Willem Nakke en Cornelis Leempoel voogden over Cornelis Nakke, zoon van Willem Nakke tbv Cornelis.
Adriaen Stam en Cornelis Oerlemans staan borg. Op 3-2-1782 is er fl 600 afgelost. Zie ook los vel.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 234v
Soort akte: transport
Datum: 16-6-1774
1e comparant: Jan van Raamsdonk
2e comparant: de heer Jacobus Hoevenaer, koopman
Goederen: de helft in 3½ geert hooij en weijlant, in 7 geerden, in den polder. De andere helft van kooper.
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan, schepe van Raamsdonk, namens de weleerwaarde heer Nicolaas Adriaen van Velse, predikant te Ankerveen.
Jacobus woont te Dordrecht.
De 7 geerden gemeen en onverdeelt met Jan Thomasse de Bondt.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 235r
Soort akte: wilceur
Datum: 25-6-1774
1e comparant: Huijbert Otgens
2e comparant: de heer Thomas Schattelijn
Goederen: lening met als onderpant 2 geerden hooij en weijlant, in Overdiepse polder
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Overdiepse polder, Scheij sloot
Belend Oost: wed Huijbert Snijders
West: Gerrit Dirckse Timmers cum suis
Noord: Maas
Zuid: Scheij sloot of Dussemunsterkerk
Bijz: Thomas woont te Geertruijdenbergh. Blijkens een quitantie is de wilceur geheel afgelost op 20-6-1775

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 236r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-8-1774
1e comparant: Pieter du Bois
2e comparant: de heer Michiel Reinier Blokhuijzen, koopman
Goederen: ling met als onderpandt 1e een binnendel, in den binnenpolder; 2e een buijtendel
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg, Ka straat, Oude straat
Belend Oost: 1e Jan van der Meer; 2e Cornelis Sagt
West: Peter Matthijse Camp; den comparant
Noord: Ka of Platte weg; Oude straat of Cleijn waspik
Zuid: Ka straat, Groot Waspik
Bijz: Michiel woont te Rotterdam; Blijkens een quitantie van I.C. Blokhuijzen gebooren Hudde is de wilceur op 23-11-1788 geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 236v
Soort akte: transport
Datum: 7-10-1774
1e comparant: Willemina van Diemen
2e comparant: Pieter van Breemen
Goederen: vijftien à sestien roeden hof, geleegen in den hof van den kooper
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: den kooper
Noord: wed Hendrik van Malsem
Zuid: den kooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 237r
Soort akte: wilceur
Datum: 7-10-1774
1e comparant: Jan Matthijsse de Bont
2e comparant: Thomas Schattelijn
Goederen: lening met als onderpandt 1e een halve steede met huijs, etc en bijster; 2e ackersaijlant
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e wed Hend. de Jongh; 2e Jan J. de Bont den Jonge
West: Thomas Compeer cum suis; Cornelis Kamp cum suis
Noord: Ca straat; Ka straat
Zuid: watergang; dwarspat
Bijz: Thomas woont in Geertruijdenbergh. Hij verklaart op 27-1-1791 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 237v
Soort akte: transport
Datum: 11-10-1774
1e comparant: Cornelia Kemmere wed Joseph Lemitte ea
2e comparant: Jan van der Meer, secretaris
Goederen: een huijsje en erve
Prijs: ƒ 240
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen de Seeuw
West: Dorps dijck
Noord: Jan Sterrenburg
Zuid: Dingeman van Dusseldorp
Bijz: Cornelia Kemmere wed Joseph Lemitte, Anthonij Konings en Pieter Verleg als voogd over de kinderen van Joseph en Cornelia. De koopsom wordt betaald aan de erfg van Jenneke den Backer X Jan Corstiaense Reckers.
Cornelia mag haar leven lang in het agterhuijs blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 239r
Soort akte: wilceur
Datum: 18-10-1774
1e comparant: Arnoldus Wamstekers
2e comparant: voogden over het kint van Hendrik Wamstekers
Goederen: een lening met als onderpandt een opslag van een huijs en schuur staande op Dijksta(a)l vd sijdijck, nevens Kerkvaart
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerke vaart, Sij dijck
Belend Oost:
West:
Noord: Laurens Oomens
Zuid: Cornelis de Seeuw
Bijz: hendrik Janse en Lambeert Huijberde Schoenmakers zijn de voogden over het kint van Hendrik X Elisabeth van Dinter

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 239v
Soort akte: wilceur
Datum: 18-10-1774
1e comparant: Jan Wouterse Verschuure
2e comparant: Pieter Wijnants Vlamings
Goederen: een lening met als onderpandt 1e een acker saijlant, 3 hondt; 2e zie , 1½ hondt
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e kind. Thomas van Thiggel; 2e Jan Otgens
West: Dingeman van Dusseldorp; Dingena Hoevenaar
Noord: Ka straat; Ka straat
Zuid: dwarsgeeren; erve MatthijsPeeterse de Bont
Bijz: Jan woont te 11½ Hoeve, Pieter te Dongen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 240v
Soort akte: transport
Datum: 25-10-1774
1e comparant: Pieter Snelle ea
2e comparant: Maria Elisabeth Timmers wed Cornelis Wijgaers
Goederen: een partij weijde, bossen en een dries, een bos, saijlant, een bos en het grootbos samen 50 hondt
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de heer van Waspik en de dwarssteeg
West: gescheijdt Sgravenmoer
Noord: wed Simon de Guus, de heer van Groot Waspik
Zuid: wed Corn. Wevers, Joch. Rutters, Laurens Vermuulen
Bijz: weledel gest. heer Pieter Snelle, med doct namens Catharina Buijs wed Gerard van Ellinkhuijse (Breda). Hun kinderen: Maria Elisabeth X Willem Timmermans, Cath Elisabeth , Willem Paschier en Johanna X Nicolaas Hooijkaas. Maria woont te Den Bosch.
Voor de Waspikse goederen fl 1500 en voor de s’Gravenmoerse fl 750.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 241v
Soort akte: transport
Datum: 25-10-1774
1e comparant: Pieter Snelle ea
2e comparant: Christoffel Timmermans
Goederen: een parcel bosch, groot ontrent 90 hondt
Prijs: ƒ 2900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: gescheijdt van Sgrevelduijn
West: wed Cornelis Wijgaers met dwarssteeg en dwarssloot
Noord: de heer van Groot Waspik
Zuid: de Limiet, scheijdinge Brabant-Holant
Bijz: weledel gest. heer Pieter Snelle, med doct namens Catharina Buijs wed Gerard van Ellinkhuijse (Breda). Hun kinderen: Maria Elisabeth X Willem Timmermans, Cath Elisabeth , Willem Paschier en Johanna X Nicolaas Hooijkaas. Maria woont te Den Bosch.
Christoffel woont te Sgravenmoer. De dwarssloot aan de west en oostkant is met eijke paelen en kuijlen afgebakent.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 242v
Soort akte: transport
Datum: 23-1-1775
1e comparant: Huijbert van Vuren, procuur
2e comparant: Pieter Liesvelt
Goederen: een derde part in een buijtendel, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat, Ka straat
Belend Oost: Dirk Hulst
West: Jan de Hoogh
Noord: Oude straat of Cleijn Waspik
Zuid: Ka straat
Bijz: Huijbert is procuur (Sgrevelduijn Cappel) en treedt op namens Johanna Jacoba Lavade wed Jan Liesvelt. (Rotterdam) Pieter is Schepen te Waspik

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 243r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-1-1775
1e comparant: Jan Wijdemans
2e comparant: Thomas Schattelijn
Goederen: een lening met als onderpandt 1e een binnendel, in den binnenpolder; 2e ½ in hooij, weij en ackerlant
Prijs: ƒ 1300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg, Ka straat
Belend Oost: 1e weeskin. Adriaen Schouten; 2e Corn. Wijdemans
West: Adriaen Vasse; Adriaen Vasse
Noord: Ka ofte Platte weg; over den dijck
Zuid: Ka straat; Ka sloot
Bijz: Thomas woont te Geertruijdenbergh. Josephus Koenen verklaart namens T. Schattelijn dat op 7-7-1778 de wilceur geheel is afgelost.
Het tweede stuck lant genaamt een blook en dijck eijdt

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 244r
Soort akte: transport
Datum: 28-1-1775
1e comparant: Huijbert van Vuren, procuur
2e comparant: Pieter Liesvelt
Goederen: een derde bijster met een uijtgedolve moervelt, zoals J. Liesvelt dit in bezit had, gem met de koper
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Helger de Cook
West: erfg Gerrit Dolk e.a.
Noord: den dijck
Zuid: Anthonij Verschuuren en meer anderen
Bijz: zie twee aktes terug. Pieter is Schepen te Waspik

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 244v
Soort akte: wilceur
Datum: 4-2-1775
1e comparant: Cornelis Wijdemans
2e comparant: Cornelis Ketelaer, koster en voorzanger
Goederen: lening met als onderpandt 1e sijn half huijs, schuur etc.; 2e helft van een stuck hooij en weijlant
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Het Blook en Dijckeijndt; Ka sloot
Belend Oost: 1e wed Hendrik de Jong; 2e Hendrik Schoenmakers
West: Thomas Compeer cum suis;Jan Wijdemans
Noord: Ka straat; over den dijck
Zuid: watergang; Ka sloot
Bijz: Cornelis werkt te Baardwijk. Op 4-2-1785 is er fl 150 afgelost. Op 2-11-1789 is blijkens een quitantie de wilceur geheel afgelost.
Het huijs etc is gemeen met Jan Matthijsse de Bont; het stuck lant heet: Het Blook en Dijckeijndt en ligt in de binnenpolder en bedeelt op den oostenkant.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 245v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 6-2-1775
1e comparant: Laurens van Dongen
2e comparant: Jan Ruijtenbergh, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv de levering van een damschuijt, lang 47 voet, wijt 13 2/4 voet
Prijs: ƒ 767
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 246v
Soort akte: transport
Datum: 8-2-1775
1e comparant: Pieter Liesvelt en Frans Bastiaanse Boezer
2e comparant: Arnoldus Timmermans
Goederen: een steedeke: huijs, hof en ontrent 1½ hondt ackerlant gelegen op het Hoogblock
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Hoogblock
Belend Oost: Peeter Aartse de Bondt
West: kinderen Mels de Graaf
Noord: Thomas Compeer
Zuid: Cornelis Snellens
Bijz: Pieter en Frans zijn arme meester

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 247r
Soort akte: wilceur
Datum: 8-2-1775
1e comparant: Arnoldus Timmermans
2e comparant: de heer Jan van der Meer, secretaris
Goederen: een lening met als onderpandt zijn huis, hof en ackerlant
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Aartse de Bondt
West: kinderen Mels de Graaf
Noord: Thomas Compeer
Zuid: Cornelis Snellens
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 248r
Soort akte: transport
Datum: 9-2-1775
1e comparant: Pieter Liesvelt en Frans Bastiaanse Boezer
2e comparant: Pieter en Frans zijn arme meester
Goederen: een opslag van een huijs, op den dijck achter s’lands werk, hierin woonde wed Corstiaen Konings
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de dijck
West: de wegh
Noord: Frans de Jongh
Zuid: de voetpat
Bijz: Pieter en Frans zijn arme meester

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 248v
Soort akte: transport
Datum: 20-2-1775
1e comparant: Cornelis van der Poel
2e comparant: Cornelis Peeterse Kamp
Goederen: een geert hooij en weijlant, in een stuck van ses geerden, in den polder, met den kooper cum suis
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Jacobus Peeterse Zeijlmans cum suis
West: Bastiaen Holster cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Peeter Langerwerf
Bijz: Cornelis vdPwoont te Geeretruijdenbergh en Cornelis PK in Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 249r
Soort akte: transport
Datum: 20-2-1775
1e comparant: Adriana Schoenmakers wed Peeter van den Bergh
2e comparant: Hendrik Potmaker
Goederen: halve steede: huijs, hof, erf en del daaragter gelegen, gem. en onverd. Met Peeter Janse Zeijlmans
Prijs: ƒ 1125
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Ka , Platte weg
Belend Oost: Peeter van den Boer en Hendrik Schoenmakers
West: wed Matthijs Otgens
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 249v
Soort akte: transport
Datum: 27-2-1775
1e comparant: Jan van Pas
2e comparant: Andries Franse Camp
Goederen: bistertje
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirk Vougers
West: Jacobus Thomasse Zeijlmans
Noord: den kooper
Zuid: Peeter Timmermans
Bijz: Jan woont te S’Grevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 250r
Soort akte: wilceur
Datum: 24-3-1775
1e comparant: de heer Adrianus Govardus van Andel, schout
2e comparant: Johannis Jacobus en Theresia Maria van de Leur
Goederen: lening met als onderpandt 1e zijn huijs en brouwerij etc; 2e een bijster en acker, groot 6 hondt
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Jan Janse de Bont de Jonge; 2e Jacobus Bink
West: Adriaan de Seeuw; Wouter van Steenhoven
Noord: Her straat; watergang
Zuid: kerkhof; tot binne de gemeen s’lands werken
Bijz: Johannis en Theresia wonen te Breda. Beide verklaren op 19-5-1779 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 250r-2
Soort akte: wilceur
Datum: 24-3-1775
1e comparant: de heer Adrianus Govardus van Andel, schout
2e comparant: Johannis Jacobus en Theresia Maria van de Leur
Goederen: 3e een stuck weijlant, genaamt de Merge, groot ontrent 4 hondt; 4e helft van een moervelt, 3 hondt
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Merge; Queb ?, S’Grevelduijn sloot
Belend Oost: 3e Peeter Adriaense Verschuren; 4e de Queb
West: Jacobus Brink; S’Grevelduijn sloot
Noord: Huijbert de Bont, het navolgende perceel
Zuid: de Vest; Thomas Ketelaar
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 250r-3
Soort akte: wilceur
Datum: 24-3-1775
1e comparant: de heer Adrianus Govardus van Andel, schout
2e comparant: Johannis Jacobus en Theresia Maria van de Leur
Goederen: 5e een parceel dries, groot ontrent een half hondt; 6e een parceel moervelt
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 5e wed Jan Vos; 6e de Queb of erve wed Jan Vos
West: erfg Peeter Stockermans; S’Grevelduijn sloot
Noord: erfg Peeter Stockermans; kind. Jan Joch. Zeijlmans
Zuid: Thomas Ketelaer cum suis, het voors 1e parceel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 250r-4
Soort akte: wilceur
Datum: 24-3-1775
1e comparant: de heer Adrianus Govardus van Andel, schout
2e comparant: Johannis Jacobus en Theresia Maria van de Leur
Goederen: 7e een acker saijlant, groot ontrent twee hondt
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Compeer cum suis
West: wed Thomas de Bont
Noord: de bijster van de kinderen Jan Buijs
Zuid: het werk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 251v
Soort akte: wilceur
Datum: 6-4-1775
1e comparant: Jan Janse de Bont de Jonge
2e comparant: Hendrik Goossen
Goederen: een lening met als onderpandt een binnendel en hof
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: de heer Jan van der Meer, secretaris, cum suis
West: Hendrik Schoenmakers
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: Herstraat
Bijz: Hendrik woont te Geertruijdenbergh. Op 6-4-1793 is de wilceur, aan de erfg van Hendrik: Johannis en Anna Goossen, volledig afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 252r
Soort akte: wilceur
Datum: 11-4-1775
1e comparant: Cornelis Peeterse Kamp
2e comparant: Monsr Cornelis Ketelaar, koster en voorzanger
Goederen: een lening met als onderpandt 1e sijn huijs etc aan Benede Kerk; een buitendel
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: 1e Jan Matthijs de Bont; 2e Vroukens vaart
West: wed Huijbert Janse de Bont; del van Nic. van Son
Noord: Her straat; wed Peteer Wouterse Zeijlmans
Zuid: Cornelis de Jong; wed Peeter Zeijlmans
Bijz: Cornelis werkt te Baardwijk. Op 8-9-1792 verklaart hij dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 252v
Soort akte: transport
Datum: 17-5-1775
1e comparant: Jan Adriaense Verschuuren
2e comparant: Maria Berthouts wed Adriaen van Gijsel
Goederen: een en een half hondt ackerlant in de steede van de verkooper
Prijs: ƒ 330
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Aartse de Bont
West: wed Marte Biemans
Noord: wed Marte Biemans
Zuid: Cornelis Aartse de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 253r
Soort akte: transport
Datum: 24-5-1775
1e comparant: Jochem Aartse de Bont
2e comparant: de diaconie arme
Goederen: een binnendel
Prijs: ƒ 555
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Marcelisse Zeijlmans
West: Vroukensvaart
Noord: Jan Matrthijs de Jongh
Zuid: Andries Franse Kamp
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 253v
Soort akte: transport
Datum: 6-6-1775
1e comparant: Andries Franse Kamp en Adriaen Franse van Hassel
2e comparant: Matthijs Franse Kamp
Goederen: een parceel lant, genaamt de Geer
Prijs: ƒ 280
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: de Geer
Belend Oost: Cornelis Peeterse Kamp
West: Peeter Otgens
Noord: erve Peeter Otgens
Zuid: het out vaartie
Bijz: Adriaen woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 254v
Soort akte: wilceur
Datum: 17-6-1775
1e comparant: Pieter Liesvelt, scheepe
2e comparant: de heer Thomas Schattelijn
Goederen: lening met als onderpant1e 2 derde parten in een buijtendel;2e 2 derde parten in een bijster
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka straat, Oude straat
Belend Oost: 1e Dirk Hulsten;2e wed Helger de Kock
West: Jan Vasse de Hoogh, Nicolaas van Riel
Noord: Oude straat of Cleijn Waspik; Her straat
Zuid: Ka straat; steede Anthonij Verschuuren
Bijz: Thomas woont te Geertruijdenbergh. Antonij Koenen verklaart op 14-6-1797, namens Thomas, dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 255r
Soort akte: transport
Datum: 20-6-1775
1e comparant: Huijbert Otgens
2e comparant: Monsr Willem Klewijn, koster en schoolmeester
Goederen: twee geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, in overdiepse polder, met Jan van Oort cum suis
Prijs: ƒ 975
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheeps diep; Scheij sloot
Belend Oost: wed Huijbert Snijders
West: Gerrit Dirkse Timmers cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Scheeps diep
Bijz: Huijbert woont te Raamsdonk, Willem werkt te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 255v
Soort akte: transport
Datum: 20-6-1775
1e comparant: Huijbert Otgens
2e comparant: Jan Snijders
Goederen: een moer veldike, zoals het sijne vrouwe vader Laurens Wijdemans is aanbedeelt op 20-4-1763
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik Schoenmakers
West: Mels van Driel
Noord: Hendrik Schoenmakers
Zuid: Hendrik Schoenmakers
Bijz: Huijbert woont te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 256r
Soort akte: transport
Datum: 20-6-1775
1e comparant: Wouter Vissers ea
2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek
Goederen: een opslag van een huijsje, op den sijdijck zoals Adriana Geene het bezat
Prijs: ƒ 130
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Jan Borstlap
Zuid: Pieter Schut soen
Bijz: Wouter Vissers, Reijnier Siewert X Pieternella V. , Anthonij van Dommele X Maria V. , Wouter en Reijnier als voogden over de kinderen van Pieter Deckers wed Geertruij V. en over het kint van Anthonij van Dommelen wed Maria V., Adriaen van den Heuvel, zoon van Maria V. , Adriana de Visser wed Arij Schenk (Delft), Lodewijk Caal x Johanna de Visser (S’Gravenhagen), Jan de Jong x Lena Deckers (Middelburg): kint en kintskinderen van Adriana Geene wed Cornelis de Visser

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 257v
Soort akte: scheepstransp.
Datum: 25-7-1775
1e comparant: Adriaen Sneeuw
2e comparant: Hendrik de Waart
Goederen: een hengstschuijt met toebehoren
Prijs: ƒ 185
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrik woont te Wel. Op de verkoop van schepen hoeft geen 1/40 penning betaald te worden.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 257v
Soort akte: wilceur
Datum: 3-8-1775
1e comparant: Jan Snijders
2e comparant: de heer Thomas Schattelijn
Goederen: een lening met als onderpand 1e zijn huijs etc; 2e een bijster
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e wed Peeter Zeijlmans; 2e Hendrik Schoenmakers
West: wed Snijders; Mels van Driel
Noord: del van Barth. Langerwerf; Hendrik Schoenmakers
Zuid: Her straat; Hendrik Schoenmakers
Bijz: Thomas woont te Geertruijdenbergh. J Koene, prockerur te Geertruijdenbergh verklaart, namens Thomas, dat de wilceur op 29-4-1782 geel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 258v
Soort akte: wilceur
Datum: 16-8-1775
1e comparant: Arnoldus Wamstekers
2e comparant: Jan Baptist Crilaars
Goederen: lening met als onderpandt sijn opslag van een huijs etc. op den sijdijck
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: wed Laurens Oomens
Zuid: Cornelis de Seeuw
Bijz: Jan woont te Waalwijk. Dewilceur is tbv de morteficatie van een obligatie, groot fl 300, tlv Hendrik Wamstekers, de vader van Arnoldus, van 23-2-1754 tbv de her J Allart ? In sijn leeven wonende te Geertruijdenbergh. De overige fl 50 krijgt Arnoldus zelf.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 259r
Soort akte: wilceur
Datum: 16-8-1775
1e comparant: Arnoldus Wamstekers
2e comparant: Jan namens Godefridus Wamstekers
Goederen: lening met als onderpandt sijn opslag van een huijs etc. op den sijdijck
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: wed Laurens Oomens
Zuid: Cornelis de Seeuw
Bijz: Arnoldus, Monsr Jan Wamstekers (Rotterdam) als voogd van den inosenten Godefridus. Zonen van Hendrik Wamstekers

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 260r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 26-8-1775
1e comparant: Cornelis van Dongen
2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een kofschuijt, lang 47 voet, wijt 13 voet, 8 duijm
Prijs: ƒ 944
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis woont te Santdaarbuijten. Jan verklaart op 2-2-1788 dat de bijlbrief geheel is afgelost door Cornelis Cornelisse van Dongen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 261r
Soort akte: wilceur
Datum: 12-10-1775
1e comparant: Matthijs van Dusseldorp
2e comparant: Hendrik Pieterse van Waspik
Goederen: een lening met als onderpand zijn huijs etc. aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk,Ka straat
Belend Oost: Wouter Smuur
West: Jan Thomasse de Bont
Noord: de Ka straat
Zuid: de dijck
Bijz: Hendrik woont te Rotterdam.
Op 29-11-18000 is blijkens een quitantie de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 261v
Soort akte: wilceur
Datum: 16-10-1775
1e comparant: Anna Wouterse Verschuuren wed Dirk Wijdemans
2e comparant: Joh vd Loo, Hendrina en Peternella van Dusseldorp
Goederen: een lening met als onderpandt drie geerden hooij en weijlant, in den polder
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Jacobus Peeterse Zeijlmans cum suis
West: Anneke Kamp cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Anna woont te Raamsdonk. Geleend van Johannis fl 100 en van Hendrina en Peternella elk fl 150. Johannis verklaart , namens hun drieën, op 16-3-1779 dat de lening geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 262r
Soort akte: transport
Datum: 8-1-1776
1e comparant: Jan Tale
2e comparant: Adriaen Bommelaar
Goederen: een opslag van een huisje op Looddijck
Prijs: ƒ 170
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Looddijck
Belend Oost:
West:
Noord: Frans Bastiaense Boezer
Zuid: Jan Ot
Bijz: Jan woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 262v
Soort akte: gift
Datum: 18-1-1776
1e comparant: Huijbertie de Leeuw wed Martinus van Gennip
2e comparant: Christoffel van Gennip
Goederen: een opslag van een huijsje op Dijkstal
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Dijkstal
Belend Oost: Gijsbert van Gennip
West: wed Huijbert Janse de Bont
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbertie heeft toestemming van haar zoon Christiaen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 263v
Soort akte: transport
Datum: 24-1-1776
1e comparant: Adriana Zeijlmans wed Wouter van den Hoek
2e comparant: Jan Goose
Goederen: het agterste deel van haar huijs, 3 gebinten van den sijduur uijt oosten, gelegen aan de sijdijck
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: van den dwarsbalk
Zuid: tot sover het streckende is
Bijz: Adrianan heeft toestemming van haar zoon Gerrit mede namens zijn broers Jan en Wouter

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 264r
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1776
1e comparant: Adriana Adriaense Blankers wed Cornelis Bink
2e comparant: Adriaen Adriaense Blankers
Goederen: een geert hooij en weijlant, in den polder, in 16 geerden, met den kooper en meer anderen
Prijs: ƒ 775
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Hendrik Schoenmakers cum suis
West: Andries Franse Hoevenaers
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 264v
Soort akte: wilceur
Datum: 8-2-1776
1e comparant: de heer Adam Deckers, schout
2e comparant: de heer Cornelis Lambertus Akkersdijk
Goederen: lening met als onderpandt 1e 4 geerden hooij en weijlant, in den polder; 2e 2 geerden, in den polder
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: 1e Marijnus Elemans; 2e Marijnus Elemans
West: Johannis Vermeulen; Cornelis van Gent cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk; maas
Zuid: Ka sloot; Ka sloot
Bijz: Adam is schout te Sprangh. Op 11-7-1777 is bliojkens een quijtantie de wilceur geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 265r
Soort akte: transport
Datum: 20-2-1776
1e comparant: Arnoldus Wamstekers
2e comparant: Jacobus Koenen, schijper van stijl X Joh. Leijten
Goederen: een huijs en een schuur op den sijdijck
Prijs: ƒ 2528
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: wed Jan Dolk
Zuid: erfg Cornelis de Seeuw
Bijz: Jac. Woont te Oosterhout. Betaalt met een scheepe schultbrief van fl 215 van 24-8-1774 tbv Cornelia Hendrikse Wamstekers. Een van fl 600van 18-10-1774 tbv Walerus Hend. W. Een van fl 350 tbv van 16-8-1775 tbv Jan Baptist Crielaars en een van fl 1100 van16-8-1775 tbv Godedridus H.W. , overl. De rest in geld. Wouter Jan. Van Steenhoven namens voogt Cornelia: Lodewiekes van de Henst en namens Jan en Arnoldus, JB Crielaart: brieven afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 266v
Soort akte: transport
Datum: 27-2-1776
1e comparant: Johan de Leeuw ea
2e comparant: Maria Cornelisse Camp wed Bartholomeus Kamp
Goederen: een acker saijlant, groot twee en een half hondt
Prijs: ƒ 715
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Twaalfst halve Hoeve
Belend Oost: Huijbert Janse de Bont
West: Jan Wouterse Verschuuren cum suis
Noord: Her straat
Zuid: oude vaartie
Bijz: de heer Johan de Leeuw, schout van Raamsdonk, namens de kinderen en erfgenamen van Jan Ottiens X Piternella Timmermans (wed van Frans Huijberde van Hasselt), Willem, Peeter en Frans Jan Ottiens, Huijbert, Michiel en Adriaen van Hassel, Matthijs de Bont X Maria van Hassel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 267v
Soort akte: transport
Datum: 4-3-1776
1e comparant: de heer Hendericus van Wagenbergh
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmaker
Goederen: een scheepe custingbrief van 3-5-1773 met als borg een huijs etc
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: wed Wouter Boezer
Noord: wed Peeter Bogaarts
Zuid: erfg Bartholomeus de Bont
Bijz: Hendericus is Rooms werelts priester te Antwerpen. Betaalt op 13-2-1790 oa met een quitantie op een wilceur, zie fol 214

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 268r
Soort akte: transport
Datum: 14-3-1776
1e comparant: Elisabeth Stokkelmans wed Jan Brox
2e comparant: Peeter Brox
Goederen: de helft van een bijstertje gemeen met Jan en Peeter van der Sanden
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Ka
Belend Oost: Peeter Gijsbertse de Jongh cum suis
West: de heer Jan van der Meer, secretaris
Noord: de Ka
Zuid: de dwarsgeeren of S’Gravenmoer
Bijz: Elisabeth woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 268v
Soort akte: wilceur
Datum: 15-3-1776
1e comparant: Adriaen Nouwens
2e comparant: Monsr Joachimus van Brugel x Johanna Brouwers
Goederen: een lening met als onderpandt een buijtendel
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka straat; Oude straat
Belend Oost: Armen van Groot Waspik
West: Michiel de Roon
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik
Zuid: Ka straat
Bijz: Joachimus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 269r
Soort akte: transport
Datum: 25-3-1776
1e comparant: Stoffel Leijten
2e comparant: Jan Janse Konings
Goederen: een moerveldikke, groot ontrent een en een half hondt
Prijs: ƒ 230
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den verkooper
West: Jan Vasse de Hoogh
Noord: erve Jan Thomasse de Bont
Zuid: de dwars geere of S’Gravenmoer
Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht. Het veldikke komt ingevolge een deijling van sijn vrouwe broers en susters van 23-1-1736. De verkooper moet de kooper over zijn eigen moervelt laten gaan. Mede over het velt van Hendrik Schoenmakers en het stuk van Huijbert Leijten.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 269v
Soort akte: transport
Datum: 27-3-1776
1e comparant: Monsr Jacob Witte
2e comparant: de heer Pieter Laurens Vermeulen, secr Ginneken
Goederen: twee bosschen met schuarhout, groot ontrent 6 hondt
Prijs: ƒ 160
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den kooper
West: den kooper
Noord: den kooper
Zuid: Donge
Bijz: Jacob woont te Breda en treedt op namens de edel gestrenge heer Johan Dirk Freulitouw de Bruijn, rentmeester van zijne doorluchtigheid den Heere Prince van Oranje en Nassau wed Emerantia Katharina Witte die erfg was van Emerantia Konings laatst wed Andries van Meer volgens testatament in Princenhage van 18-9–1760

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 270v
Soort akte: transport
Datum: 20-4-1776
1e comparant: Jan Nobel
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een acker saijlant
Prijs: ƒ 1000
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Huijberde Schoenmakers
West: wed Jan Gijbe
Noord: Her straat
Zuid: het Out vaartie ofte erve erfg Corn van den Hollen
Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 271r
Soort akte: transport
Datum: 20-4-1776
1e comparant: Jan Nobel
2e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent 3 ½ hondt
Prijs: ƒ 950
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: den kooper
West: Anthonij Konings, tot de dwarspoel toe
Noord: Her straat
Zuid: de dwarsgeren
Bijz: Jan woont te Raamsdonk.
Bij belent ten westen komen nog de volgende namen voor: de Ka, Wouter Janse van Steenhoven, Peeter Brox en Dingeman van Dusseldorp. Vermoedelijk geen rechthoekig stuk lant.
Conditie: Kooper mag over het erf, ten oosten van het huijs, van Huijbert Tielemans, stegen en wegen.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 271v
Soort akte: transport
Datum: 25-4-1776
1e comparant: Hendrik Seijlmans
2e comparant: Jacobus Peeterse Seijlmans
Goederen: drie geerden hooijen weijlant, in overdiepse polder, in 6 geerden, met den kooper
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Peeter Gijsbertse de Jongh
West: Jan de Hoogh cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: de Maas
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 272r
Soort akte: transport
Datum: 29-4-1776
1e comparant: Monsr Johannis van den Hout X Adriana Zeijlmans
2e comparant: Jacobus Thomasse Zeijlmans
Goederen: 1½ geert en een 1/3 in een ¼ geert hooij en weijlant, in den polder, in 13 geerden, met den kooper
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Cornelis van Genk
West: wed Cornelis Bink en Willem Adr. Blankers
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Johannis woont te Tilburgh

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 272v
Soort akte: transport
Datum: 1-5-1776
1e comparant: Adriana van Loon wed Christiaan Klis ea
2e comparant: Adriaen Adriaen Seters
Goederen: 1e een parceel hooijlant, genaamt Aert Geusen lant; 2e een leijkant en putten agten den Eijk
Prijs: ƒ 45
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Aert Geusen lant, den Eijk
Belend Oost: 1e ; 2e
West: s’Gravenduijn sloot; Adriaen van Os
Noord: wed Aert Hulst; den Armen van S’Gravenmoer
Zuid: Willem Kiel; wed Laureijs Oomens
Bijz: Christiaan was schepen te S’Gravenmoer.
Adriana van Loon wed Christiaan Klis, Jan Willem Klis, notaris, Handerina Klis, Adriaen Fijnenbuijck als voogt en Jan van Hulten als toesiender over de 2 kinderen van Jacob van Hulten, Jan van Hulten voor hem selven, Willem van Hulten.
Adriaen woont te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 272v-2
Soort akte: transport
Datum: 1-5-1776
1e comparant: Adriana van Loon wed Christiaan Klis ea
2e comparant: Adriaen Adriaen Seters
Goederen: 3e een parceeltie moergront, groot een ½ hondt, gelegen in de Avantagie; 4e veltmoer in den Driekoop
Prijs: ƒ 45
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Avantagie, Driekoop
Belend Oost: 3e Pieter Schaap; 4e voork van Joh. Vermuulen
West: Adriaen van Os; Pieter Kanters
Noord: Wouter Vermuulen kinderen
Zuid: — ; erfg Jan Arisse Borstlap
Bijz: Christiaan was schepen te S’Gravenmoer.
Adriana van Loon wed Christiaan Klis, Jan Willem Klis, notaris, Handerina Klis, Adriaen Fijnenbuijck als voogt en Jan van Hulten als toesiender over de 2 kinderen van Jacob van Hulten, Jan van Hulten voor hem selven, Willem van Hulten.
Adriaen woont te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 273v
Soort akte: transport
Datum: 1-5-1776
1e comparant: Adriaen Adr. Seters namens Jacobus van Wintraad
2e comparant: Willem Gerrit Loef, secretaris
Goederen: eenn parceel moergront en putten, groot 3 hondt
Prijs: ƒ 104
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Driekoop sloot
Belend Oost: erfg Wouter Vermuulen
West:
Noord: de Driekoop sloot
Zuid: kinderen Thomas Paans
Bijz: Adriaen en Willem wonen te S’Gravenmoer, Jacobus is predikant

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 274r
Soort akte: wilceur
Datum: 3-5-1776
1e comparant: Johanna Leijten wed Andries Janse
2e comparant: Adriaen Joghemse Blankers
Goederen: lening met als onderpandt een acker saijlant, groot ontrent 75 roeden
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Pispot
Belend Oost: de kinderen Joghem Blankers
West: Anneke Kamp
Noord: de Pispot
Zuid: S’Gravenmoer
Bijz: Adriaen verklaart op 15-2-1791 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 274v
Soort akte: transport
Datum: 15-5-1776
1e comparant: Willem Stevense Blom
2e comparant: Adriaen van Suijlekom
Goederen: een lening met als onderpandt 9 hondt lant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Steeve Adriaense Blom
West: den debituur
Noord: wed Roelof Dorreboom
Zuid: Steven Adriaense Blom
Bijz: Willem woont te S’Gravenmoer, Adriaen te Oosterhout.
Adriaen verklaart op1 6-7-1790 dat de wilceur geheel is afgelost.
Aaltie Mouthaan wed Jan Stevense Blom moeder van de voornoemde comparant verklaart zich akkoord.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 275v
Soort akte: wilceur
Datum: 15-5-1776
1e comparant: Thomas Konings
2e comparant: de heer Jan van der Meer, secretaris
Goederen: een lening met als onderpandt 1e sijn huijsje; 2e een bijster
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Pieter Geene; 2e wed Thomas de Bont
West: Cornelis van der Schans; wed Johannis Verschuuren
Noord: den dijck; de Ka straat
Zuid: Cornelis van der Schans; watergang
Bijz: Op 17-4-1783 is door Michiel Tomasse Konings fl 100 afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 276r
Soort akte: transport
Datum: 21-6-1776
1e comparant: Geertruij Seijlmans wed Jan van Oerle
2e comparant: Henderina de Bruijn wed Thomas de Bont
Goederen: de helft van een buijtendel onverdeelt met het weeskint van Joghem Timmermans
Prijs: ƒ 420
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat, Ka straat
Belend Oost: Hendrik Hendrikse van den Hoek
West: de kooperse
Noord: Oude straat ofte Kleijn Waspik
Zuid: Ka straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 276v
Soort akte: transport
Datum: 24-7-1776
1e comparant: Geertruij Seijlmans wed Jan van Oerle
2e comparant: Wouter Schouten
Goederen: de helft in een huijs, hof en erve, gemeen en onverdeelt met Thomas Compeer
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Matthijsse de Bont cum suis
West: wed Bartholomeus Kamp
Noord: de Ka straat
Zuid: Jan Matthijsse de Bont cum suis
Bijz: Conditie: koper maakt keukentje voor verkoopster aan de westen kant waar zij haar leven lang met haar dochter mag blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 277v
Soort akte: transport
Datum: 28-10-1776
1e comparant: Adriana van Steenhoven wed monsr Jan van Gilst
2e comparant: Jan Wouterse van Steenhoven
Goederen: 4½ geert hooij en weijlant, in den polder, in 9 geerden, gemeen en onverdeelt met Bastiaen de Rooij
Prijs: ƒ 3300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: wed Michiel van Mourik cum suis
West: den kooper
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Adriana woont te Leijden en Jan, haar broer, te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 278r
Soort akte: wilceur
Datum: 7-11-1776
1e comparant: Jan Bogerts en Theuntie Borgers wed Jac van Opstal
2e comparant: Monsr Karel van Gennip, schoolmeester
Goederen: een lening met als onderpandt een stuk hooijlant, groot 9 hondt
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Vermeulen
West: S’Grevelduijn sloot
Noord: Aart Hulst
Zuid: kinderen Dirk Nederveen
Bijz: Jan en Theuntie wonen te S’Gravenmoer, Karel aan de Heijkant te Tilborgh. Op 16-4-1789 is de ene helft blijkens een quitantie betaalt. De rest op 20-11-1790.
Los vel: f 19 ontfangen van de kinderen van Jan Bogers op 7-11-1776. De schuldbrief kan vernietigt worden. 23-11-1790. C van Gennip, Tilburg

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 278v
Soort akte: transport
Datum: 18-11-1776
1e comparant: Reijnier Hasebos
2e comparant: Matthijs van Dongen
Goederen: een halve buijtendel gemeen en onverdeelt met Willem van Dongen, nevens de dorps Kaij straat
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kaij straat, Heckendam
Belend Oost: wed de Bondt
West: dorps Kaij straat
Noord: armen van Groot Waspik
Zuid: hof/erve kooper ofte den Heckendam
Bijz: Reijnier woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 279r
Soort akte: transport
Datum: 2-12-1776
1e comparant: Bastiaen van Hassel
2e comparant: kerk en armen van Raamsdonk
Goederen: 2½ geert hooij en weijlant, in 6 geerden, gemeen en onverdeelt met den kooper
Prijs: ƒ 1824
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: de kerk en armen van Raamsdonk
West: wed Frans Kamp
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: erve Peeter Franse Camp
Bijz: Bastiaen woont op de Leur en is voogd over de kinderen van Huijbert Vasse

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 279v
Soort akte: transport
Datum: 27-12-1776
1e comparant: Harmanus Beijers
2e comparant: Pieter Potter, schipper van stiel
Goederen: een acker saijlant, geleegen over den Leij, groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 340
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Leij
Belend Oost: Arnoldus Schep
West: de kinderen Cornelis Sagt
Noord: wed Hendrik van Aalst
Zuid: Leij
Bijz: Harmanus woont op de Swaluw en trewdt op namens zijn vrouwe moeder Adriana Schep wed Cornelis Nooteboom, wonende te Allemkerk.
Betaalt wordt met fl 150 en een scheepe custingbrief van fl 190

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 280r
Soort akte: custingbrief
Datum: 27-12-1776
1e comparant: Pieter Potter, schipper van stiel
2e comparant: Adriana Schep wed Cornelis Noteboom
Goederen: een custingbrief met als onderpandt de voors acker (zie vorige akte)
Prijs: ƒ 190
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De eerste fl 20 zijn betaald op 28-12-1777, de 2e op 26-12-1778, de 3e op 1-1-1780, 4e op 22-12-1780, 5e 23-12-1781.
Op 17-1-1786 verklaart Harmanus dat de custingbrief geheel is afgelost.
De 1/40 penning hoeft niet betaalt te worden.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 281r
Soort akte: transport
Datum: 27-12-1776
1e comparant: Hermanus Beijer
2e comparant: Jan Mattijse de Jong
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent 2 hondt
Prijs: ƒ 360
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: S’Grevelduijn Capel
West: Vroukens vaart
Noord: wed Adriaen van Gijsel
Zuid: Peeter Franse Boezer
Bijz: Hermanus woont op de Swaluw en treedt op namens zijn vrouwe moeder Adriana Schep wed Cornelis Nooteboom, wonende te Allemkerk.
Betaald wordt met fl 150 en een custingbrief van fl 210.
Zie ook los vel waarin vele betalingen staan vermeld.
Genoemde namen: Arnoldus Noteboom, Peeter Boeser, Pieter Potter, Peter van Roesmalem, Joost Hendrikse vande Koppel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 281v
Soort akte: custingbrief
Datum: 27-12-1776
1e comparant: Jan Matthijse de Jongh
2e comparant: Adriana Schep wed Cornelis Noteboom
Goederen: een custingbrief met als onderpandt de voors acker (zie vorige akte)
Prijs: ƒ 210
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De 1e fl 20 wordt op 28-12-1777 betaald.fl 40 op 26-12-1778, fl 20 op 1-1-1779, fl 21 op 22-12-1780, nog een keer fl 20. Hermanus verklaart in 1786 dat de custingbrief geheel is afgelost.
De 1/40 penning hoeft niet betaald te worden.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 282r
Soort akte: transport
Datum: 27-12-1776
1e comparant: Pieter Kusters ea
2e comparant: Jan van Riel
Goederen: een half huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 137
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed van Os
West: Reijnier Kusters
Noord: Hendrik van Diemen
Zuid: wed Cornelis de Seeuw
Bijz: Pieter, Reijnier, Gijsbert, Anthonij en Marijnus. Alle kinderen van Adriaen Kusters (overleden)

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 282v
Soort akte: transport
Datum: 27-12-1776
1e comparant: Pieter Kusters ea
2e comparant: Reijnier Kusters
Goederen: een acker weijlant gemeen en onverdeelt met gerrit Knaap
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Jan van der Meer, secretaris
Belend Oost: Vroukensvaart
West:
Noord: den Armen
Zuid: Dorps weg
Bijz: Pieter, Reijnier, Gijsbert, Anthonij en Marijnus. Alle kinderen van Adriaen Kusters (overleden)

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 283r
Soort akte: transport
Datum: 27-12-1776
1e comparant: Pieter Kusters ea
2e comparant: Adrianus Govardus van Andel, schout
Goederen: een hondt bijster
Prijs: ƒ 90
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Franse Boezer
West: Peeter Franse Boezer
Noord: Peeter Franse Boezer
Zuid: de kerk
Bijz: Pieter, Reijnier, Gijsbert, Anthonij en Marijnus. Alle kinderen van Adriaen Kusters (overleden)

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 283v
Soort akte: transport
Datum: 27-12-1776
1e comparant: Pieter Kusters ea
2e comparant: Anthonij Kusters
Goederen: een bijster
Prijs: ƒ 10
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anna Katharina Snijders
West: watergang
Noord: Adriaen van den Hoek
Zuid: Peeter Franse Boezer
Bijz: Pieter, Reijnier, Gijsbert, Anthonij en Marijnus. Alle kinderen van Adriaen Kusters (overleden)

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 284r
Soort akte: transport
Datum: 31-12-1776
1e comparant: Joghem Bartelse de Bont
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: 1 1/8 geert hooij en weijlant, in 9 geerden, met den kooper en Peeter Peeters Passon, in den polder
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Jan en Adriaen Lips
West: Peeter Huijberde Schoenmakers
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 284v
Soort akte: transport
Datum: 22-1-1777
1e comparant: Peeter Boeser en Adriaen Zeijlmans, armemeesters
2e comparant: Peeter Wagemakers
Goederen: een opslag van een huijsje, binnen den sijdijck
Prijs: ƒ 11
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den dijck
West: de straat
Noord:
Zuid:
Bijz: het huijsje was van Geertruijd de Vos wed van Jan Wagemakers

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 285r
Soort akte: transport
Datum: 31-1-1777
1e comparant: Monsr Henricus Saverius Biersteekers
2e comparant: Jacobus Koenen ea
Goederen: een geregte 1/3 part in een stuk hooij en weijlant, in den polder, in 7 geerden, met de coopers
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: de Armen
West: Adriaen Vasse cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Henricus woont te Antwerpen en treedt mede op als voogt over drie kinderen van sijn suster Maria Catharina de Queeter in huwelijk verwekt bij Cornelis Janse Nees en namens zijn broeder Cornelis Janse Nees.
Jacobus, Jan, Adriaen en Cornelis Koenen en Hendrik Goosen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 286r
Soort akte: wilceur
Datum: 4-2-1777
1e comparant: Peeter Janse Zeijlmans
2e comparant: Monsr Adriaen Mutsaart en Dirk Deckers
Goederen: lening met als onderpand 1e een half huijs etc gemeen met Hen. Potmakers;2e een acker saijlant
Prijs: ƒ 1000
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: 1e Peeter van den Boer; wed Peeter van den Bergh
West: wed Matthijs Otjes; Peeter van den Boer
Noord: Ka of Platte weg; Her straat
Zuid: Her straat; sloot over de Ka
Bijz: Adriaen woont te Tilborg, Dirk te Waalwijk, beijde als voogt over de kinderen van wijlen Johannis Broekhast, coopman te Waalwijk. Cornelis Broekhast verklaart op 13-3-1781 dat de gehele wilceur is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 287r
Soort akte: transport
Datum: 5-3-1777
1e comparant: Jan Adr. Van Loon namens Jacobus Hulst
2e comparant: Adriaen Janse van Loon
Goederen: een vervalle huijsje, hof en ackerlant, groot 1½ hondt
Prijs: ƒ 34
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Cornelis Wervers ?
West:
Noord: Arnoldus Schep
Zuid: Jan Pharo
Bijz: Jacobus is Rijnschipper van Stijl. Adriaen en Jan wonen te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 287v
Soort akte: hipotheecq
Datum: 18-3-1777
1e comparant: Monsr Jan de Bruijn
2e comparant: Josephus Koenen namens Alida Turen wed Phi vd Last
Goederen: hypotheek met als onderpandt 1e een steede: huijs, hof, erf en werf en delle; 2e een binnedelle
Prijs: ƒ 1075
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e S’Grevelduijn Capel; Vroukensvaart
West: Vroukensvaart; steede Peeter Timmermans
Noord: Johannis van Hassel; Jan Lamberde Zeijlmans
Zuid: Ka straat; Peeter Adriaense Boezer
Bijz: Een heel verhaal over borgen etc. genoemd: Arnoldus de Bruijn, in zijn leeve rooms priester te Corasouw, Willem de Bruijn, brouwer, Peter de Jongh, schipper van Stiel; Adriaen Vasse, opa Peter de Jong,

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 289r
Soort akte: wilceur
Datum: 19-3-1777
1e comparant: Willem de Bruijn, brouwer
2e comparant: de heer Hubertus Wagemakers
Goederen: lening met als onderpandt zijn half huijs etc met de brouwerij, bedeelt op den westenkant
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: Jan Peeterse de Hoogh
Noord: Hendrik Schoenmakers
Zuid: Ka straat
Bijz: Hubertus woont te Breda.
De andere helft van het huijs is van Peeter Dirkse Zeijlmans.
Op 21-10-1784 verklaren de erfg van Hubertus Wagemakers dat zij het huijs etc ontslaan als onderpandt.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 289v
Soort akte: transport
Datum: 9-4-4777
1e comparant: inwoners
2e comparant: Dorp Groot Waspik
Goederen: lant tbv van de aanleg weg Waspik – S’Gravenmoer
Prijs: ƒ 137
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Genoemde namen: Cornelis van der Schans, Wouter Schoute, Cornelis Sterrenburgh, Hendrik van den Hoek, Martinus Boezer, beijde kerkmeester, Wouter Schoute als voogt kinderen Adriaen Schoute, wed Bart. Kamp, Adriaen de Jongh, erfg Adriaen Moleschot en Adriaen Vase, Adriaen Lips, Pieter Kamp, Jan Lips, wed Cornelis de Bont, Jan Thomas de Bont, Peeter Gijsbertse de Jongh. Jan Sterrenburg en Teunis Sagt als borgermeesteren van GW.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 290v
Soort akte: transport
Datum: 10-4-1777
1e comparant: Tomas Paans namens Jan Dalmeijer
2e comparant: Simon Otgens, schipper van stiel
Goederen: een kofschuijt
Prijs: ƒ 360
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan woont te S’Grevelduijn Capel. Betaald gereet fl 190. De rest is op 12-6-1778 betaald.Simon mag het goet dat hij van sijn out oom maternel Huijbert Vasse heeft geërft, voor de expricatie van de aflossinge, niet transporteren.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 291r
Soort akte: transport
Datum: 19-4-1777
1e comparant: Jan Arnoldusse de Bruijn
2e comparant: Johannis Franciscus de Bruijn, sijn soon
Goederen: een steede: huijs, hof, erf en werf en de dellen daar annex leggende in sijn regenooten; 2 binnendel
Prijs: ƒ 4400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e S’Grevelduijn Capel; 2e Vroukensvaart
West: Vroukensvaart; steede Peeter Timmermans
Noord: Johannis van Hassel; wed Jan Lamberde Zeijlmans
Zuid: Ka straat; Peeter A. Boezer
Bijz: tevens wordt de inboedel verkocht.
In de kantlijn staat fl 4400, in de tekst fl 4100

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 291v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 2-5-1777
1e comparant: Jan Tunisse van der Pluijm
2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv leverantie van een kofschuijt, lang 47 voet,wijt 13 voet en 8 duijm
Prijs: ƒ 1385
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan vd P woont te Dussen. Op 29-6-1786 verklaart Jan van den Hoek dat de bijlbrief is door Tunis Janse van der Pluijm geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 292v
Soort akte: transport
Datum: 12-5-1777
1e comparant: Jacoba Kanters wed Arnoldus Schep en erfg
2e comparant: Cornelis Sterrenburg
Goederen: een acker saijlant gelegen over den Leij, groot ontrent drie hondt
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Leij
Belend Oost: Peeter de Leeuw
West: Pieter Potter
Noord: wed Hendrik van Malsum
Zuid: de Leij
Bijz: Er is een testament van november ? en december 1776.
Jacoba woont te S’Gravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 293r
Soort akte: transport
Datum: 12-5-1777
1e comparant: Jacoba Kanters wed Arnoldus Schep en erfg
2e comparant: Wouter Kievits
Goederen: een binnedel
Prijs: ƒ 475
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Marcelisse Zeijlmans
West: Vroukensvaart
Noord: wed Peeter Dirkse Zeijlmans
Zuid: wed Peeter Wouterse Zeijlmans
Bijz: Jacoba woont te S’Gravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 293v
Soort akte: transport
Datum: 13-5-1777
1e comparant: Anthonij Konings, scheepe
2e comparant: Adriaen Kop
Goederen: een moerveldike, gemeen en onverdeelt met monsr Hendrik Ente
Prijs: ƒ 104
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Vermeulen
West: Adriaen van Seeters putten
Noord: den Armen van S’Gravenmoer
Zuid: .. .. ..
Bijz: Adriaen woont te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 294-2
Soort akte: transport
Datum: 13-5-1777
1e comparant: Anthonij Konings, scheepe
2e comparant: Adriaen Kop
Goederen: 3e 1/12 part in een stuck weijlant genaamt de Weene, groot ontrent 1 hondt, 80 roeden; 4e 1/12 del
Prijs: ƒ 104
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Weene
Belend Oost: 3e Jacobus M. Zeijlmans; 4e Corstiaen Reckers
West: wed Dirk de Cock; Adriaen Joghemse Blankers
Noord: de Armen; Pieter van Breemen
Zuid: Jacobus Boezer; Jan van der Meer, secretaris
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 294-3
Soort akte: transport
Datum: 13-5-1777
1e comparant: Anthonij Konings, scheepe
2e comparant: Adriaen Kop
Goederen: 5e 1/12 dries en moervelt; 6e 1/12 uijtgedolven moervelt op de oostenkant van Vroukensvaart
Prijs: ƒ 104
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 5e den dijck; 6e weeskinderen Cornelis Klaver
West: Jan van der Meer, secretaris, cs;Andries Kamp
Noord: Jacobus van der Sande; Harme Hilkers
Zuid: Peeter de Graaf cum suis; wed Joachimus Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 294r
Soort akte: transport
Datum: 13-6-1777
1e comparant: Pieter Kusters ea
2e comparant: Pieternella van Driel wed Anthonij Kusters
Goederen: 1e 1/12 part in een huijs etc met ackerlant met Peeter de Graaf; 2e 1/12 in een acker saijlant
Prijs: ƒ 180
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e de diaconi armen; Jan Ot
West: de dijck; Peeter de Hoogh
Noord: Lambert Reckers; erfg Wouter Biemans
Zuid: Jacobus Geene; Dorps weg
Bijz: Pieter, Reijnier, Marijnus en Gijsbert allen erfg van Anthonij Kusters hun broer.
Inclusief alle goederen kasten, kisten, kooper en tin.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 295r
Soort akte: transport
Datum: 13-6-1777
1e comparant: Pieternella van Driel wed Anthonij Kusters
2e comparant: Pieter Kusters ea
Goederen: de helft in een meest uijtgedolve moerveldike of bijstertie gemeen met de koopers
Prijs: ƒ 5
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anna Katharina Snijders
West: watergangh
Noord: Adriaen van den Hoek
Zuid: Cornelis Boezer
Bijz: Pieter, Reijnier, Marijnus en Gijsbert allen erfg van Anthonij Kusters hun broer.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 295r
Soort akte: transport
Datum: 18-6-1777
1e comparant: Willem de Bruijn
2e comparant: Susanna de Bruijn, sijn suster
Goederen: een half huijs etc met brouwerij, gelegen aan Vroukensvaart
Prijs: ƒ 2400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka straat
Belend Oost: Aart Dirkse Zeijlmans
West: Jan Peeterse de Hoogh
Noord: Hendrik Schoenmakers
Zuid: Ka straat
Bijz: Inclusief alle toebehooren als vatte, tonnens,ketels en eesten koelbakken. Alle de hafelijke goederen van karrepart beesten en meubilaire goederen en brouwerij gereedschappen.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 295v
Soort akte: transport
Datum: 26-6-1777
1e comparant: Joost de Kleijn
2e comparant: Jacobus Schippers
Goederen: een hengstschuijt inclusief alle teobehooren
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacobus woont te Willemstadt

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 296r
Soort akte: transport
Datum: 11-7-1777
1e comparant: Adam Deckers, schout te Sprangh
2e comparant: Dingeman Timmermans
Goederen: vier geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, gemeen en onverdeelt met Jacomijn a Konings
Prijs: ƒ 2850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Peeter Dorreboom cum suis
West: Johannis Bossere
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Dingeman woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 296v
Soort akte: transport
Datum: 2-8-1777
1e comparant: Mr Guhelmus Josephus van den Heuvel, advocaat
2e comparant: Maria Berthout wed Adriaen van Gijsel
Goederen: een binnendel
Prijs: ƒ 483
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: S’Grevelduijn Capel
West: Vroukensvaart
Noord: kinderen Aart de Beer
Zuid: de erfg den heer advocaat van Hijst
Bijz: Guhelmus werkt te Waalwijk. Hij verkoopt namens Jonker Jaen Philippe de Raet van der Noort, Baron des Rooms Heijlighs Rijckx.
Van Hijst woonde te Antwerpen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 297v
Soort akte: transport
Datum: 5-8-1777
1e comparant: Willem de Jongh ea
2e comparant: Frans de Jongh, hun broer
Goederen: een opslag van een huijs, op dijckstaal bij s’lans werken
Prijs: ƒ 56
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik van Limpt
West: Hendrik Muus cum suis
Noord:
Zuid:
Bijz: Willem, Antonij, Elisabeth de Jongh.
Elisabeth mag in het huijs blijven wonen tenzij ze trouwt.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 297v
Soort akte: transport
Datum: 5-8-1777
1e comparant: Frans de Jongh
2e comparant: Simon van Ritsel
Goederen: een opslag van een huijsje, op dijkstaal, agter s’lans werken
Prijs: ƒ 52
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Andries van Huunen
Zuid: Frans Bastaiense Boezer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 298r
Soort akte: transport
Datum: 3-10-1777
1e comparant: Jan Peeterse de Hoogh
2e comparant: Govert Hendrikse Buijs
Goederen: een hengstschuijt zoals die nu op de werff van Jan van den Hoek ligt.
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Govert woont te Prinslant. Betaald gereet fl 75 en de rest 16 of 17 october 1777

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 298v
Soort akte: transport
Datum: 3-11-1777
1e comparant: Diena van Druunen wed Joa. Zeijlmans
2e comparant: Monsr Hendrik van Riel
Goederen: een geregte helft in een moerveldike, gemeen en onverdeelt met Peeter Zeijlmans
Prijs: ƒ 55
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter van Steenhoven cum suis
West: de Ka
Noord:
Zuid:
Bijz: Diena mede namens hun dochter Cornelia.
Diena en Hendrik wonen beide te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 299-2
Soort akte: transport
Datum: 3-11-1777
1e comparant: Diena van Druunen wed Joa. Zeijlmans
2e comparant: Monsr Hendrik van Riel
Goederen: 3e 3/4 buijtendelle, tusschen erffenisse en dellen van Jan de Bruijn
Prijs: ƒ 55
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Limitscheijding
Belend Oost: Limitscheijding van Capel
West: Vroukensvaart
Noord: Huijbert van Hassel
Zuid: Huijbert van Hassel
Bijz: Op folio 300r staat een kopie van de procuratie.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 299r
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1777
1e comparant: Jan van der Meer, secretaris
2e comparant: de heer Hubertus Wagemakers
Goederen: een scheepe schultbrief tlv Jan de Bruijn. Het onderpandt was 1e het huijs etc 2e 1/3 dijkstal
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Capel; 2e wed Ariaen Huijberde Zeijlmans cs
West: Vroukensvaart en Fransus Beijens; Anthonij Sagt
Noord: de delle van Jan en Christ. de Bruijn; den dijck
Zuid: s’Heeren straat; erve Anthonij Snijders
Bijz: Jan treedt op namens de weledele vrouwe Catharina Maria Franken laatst wed van de wel eerwaarde heer Willem Lodewijck Pielat, in leeve predicant te S’Hage.
Hubertus woont te Breda.
Jan de Bruijn is een zoon van Arnoldus, in leeve schout en secretaris van Kleijn Waspik. De brief is van 21-7-1731 tbv wijlen Petrus Franke, predicant te Geertruijdenbergh.
Op 9-10-1810 is de fl 1000betaald met twee jaar rente. Het onderpandt is vrij.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 301r
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1777
1e comparant: Jacobus Marselisse Zeijlman
2e comparant: Johanna Biemans
Goederen: een acker saijlant, groot1½ hondt
Prijs: ƒ 390
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den acker van Jan van der Ruel
West: Vroukensvaart
Noord: de kooperse
Zuid: wed Adriaen van Gijsel
Bijz: Jacobus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 301v
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1777
1e comparant: Jacobus Marcelisse Zeijlmans
2e comparant: Jan Reckers
Goederen: een parceel weijlant, genaamt de Weenen
Prijs: ƒ 435
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Weenen
Belend Oost: den koopers lant
West: kinderen van Mels de Graaf
Noord: de Armen
Zuid: wed Peeter Smits
Bijz: Jacobus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 302r
Soort akte: transport
Datum: 24-1-1778
1e comparant: Jaconus Peeterse Zeijlmans ea
2e comparant: Wouter Smuur
Goederen: een binnendel, aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 2071
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk, Ka, Platte weg
Belend Oost: Jacobus Bink cum suis
West: Johannis Janse Gijben
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: sloot van de steede van Corn. Janse Schoenmakers
Bijz: Jacobus Peeterse Zeijlmans, Hendrik Seijlmans, Lambert Schoenmakers X Huijbertie Seijlmans, Michiel van Hassel X Adriana Selmans, alle erfg van hun broer Wouter Zeijlmans.
De kooper neemt gelijk een obligatie van fl 600 tbv Gerrit Vermeulen over. De kooper betaalt de rest fl 1471 gereet.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 302v
Soort akte: transport
Datum: 7-2-1778
1e comparant: Gijsbert van Gennip en Jan Aarts
2e comparant: Lambert Bogaarts, broer vd kinderen
Goederen: 2/3 in een huijs, waarvan 1/3 reeds van de kooper is.
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Peeter Boezer
West: den dijck
Noord: Cornelis Snellens cum suis
Zuid: Cornelis Snellens cum suis
Bijz: Jan woont te Venloon. Gijsbert en Jan zijn voogt over 2 kinderen van Adriaen Bogaart X Cornelia Aarts (beide overl)
De koopsom wordt betaalt bij meerderjarigheid of huwelijk van de kinderen. Op 23-10-1785 krijgt Cornelia fl20

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 303v
Soort akte: transport
Datum: 17-2-1778
1e comparant: Jan Janse Konings
2e comparant: Matthijs van Dusseldorp
Goederen: een moerveldeke, groot ontrent 1½ hondt
Prijs: ƒ 271
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Stoffel Leijten
West: Jan Vasse de Hoogh
Noord: de erve van Jan Thomasse de Bont
Zuid: de dwarsgeeren of S’Gravenmoer
Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht. Er is recht van overpad over het veld van Hendrik Schoenmakers, en de droogplaats van Hendrik Leijten (ingevolge deijlinge van 23-1-1736)

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 304r
Soort akte: wilceur
Datum: 18-3-1778
1e comparant: Willem de Bruijn, namens zijn broer
2e comparant: Hubertus Waagemakers
Goederen: een lening met als onderpandt 1e een steede met huijs etc.; 2e 2/3 in een dijkstal of binnenhof, met Arnoldus van Son
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Cappel; 2e wed Adr. Huijbert Seijlmans
West: Vroukensvaart en Fransus Beijens; Anth. Sagt cs
Noord: de dellen; den dijck
Zuid: s’Heeren straat; erve van Anth. Snijders
Bijz: Broer van Willem: Johan Franciscus, Philosooph te Loven. Hubertus woont te Breda. Op 9-10-1810 is Hubertus overleden. Cornelis Hensten wed Cornelia Wagenmakers krijgt het overschot van de schuld uitbetaalt: fl 154

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 304r-2
Soort akte: wilceur
Datum: 18-3-1778
1e comparant: Willem de Bruijn, namens zijn broer
2e comparant: Hubertus Waagemakers
Goederen: 3e 3/4 in een buijtendel tusschen erf. huijsingen en delle constitunant; 4e binnendel
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 3e Limiet scheijding Capel; 4e Vroukensvaart
West: Vroukensvaart; steede Peeter Timmermans
Noord: Huijbert van Hassel; Jan Lamberde Zeijlmans
Zuid: Huijbert van Hassel; Peeter Adriaense Boezer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 305r
Soort akte: transport
Datum: 18-4-1778
1e comparant: Monsr Hendrik Ente, collecteur
2e comparant: Johannes van Dusseldorp
Goederen: een opslag van een huijsen schuur aan de Looddijk nevens de Kerkvaart
Prijs: ƒ 2300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Looddijk, Kerkvaart
Belend Oost:
West:
Noord: Laurens Oomens
Zuid: Cornelis de Seeuw
Bijz: Hendrik werkt te S’Gravenmoer en treedt op namens Jacobus Koene (S’Gravenmoer), Johannes woont te Almkerk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 305v
Soort akte: transport
Datum: 27-4-1778
1e comparant: Jan Hendrik van den Hoek
2e comparant: Willem Verduijn
Goederen: een huijsje op Dijckstaal nevens de Kerkvaart
Prijs: ƒ 230
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Dijckstaal, Kerkvaart
Belend Oost:
West:
Noord: Jan Borstlap
Zuid: Pieter Schut
Bijz: Betaald gereet fl 130. De rest is op 13-9-1783 betaald

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 306r
Soort akte: wilceur
Datum: 28-4-1778
1e comparant: Willem Adriaen Blankers
2e comparant: de heer Pieter Adriaen Ketelaar, collectuur
Goederen: een lening met als onderpandt 2 3/4 geert hooij en weijlant, in 11 geerden, in den polder
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Jan Smits
West: gasthuijs van Geertruijdenbergh
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Willem woont te Hendrik Luijten Ambacht, Pieter werkt te Raamsdonk.
Het lant ligt gemeen met Matthijs Peeterse Kamp cus suis.
Blijkens een quitantie is de wilceur op 10-3-1784 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 307r
Soort akte: wilceur
Datum: 20-5-1778
1e comparant: Anna Wouterse Verschuuren, wed Dirk Wijdemans
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een lening met als onderpandt 6 geerden hooij en weijlandt, in den overdiepse polder
Prijs: ƒ 625
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Hendrik Schoenmakers
West: Adriaen Vasse
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Maas
Bijz: Anna woont te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 307v
Soort akte: transport
Datum: 20-5-1778
1e comparant: Jacobus Quirijns ea en Cornelis Vermuulen
2e comparant: Pieter Schaap en Adriaen Adriaens van Seders
Goederen: een nparcel hooij en moerlant en bos, groot 9 hondt agter Anth. Mouthaan
Prijs: ƒ 205
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anthonij Mouthaan
West: S’Grevelduijn sloot
Noord: Govert Konings
Zuid: Anthonij Mouthaan
Bijz: Jacobus, Marijnus, Johannis, Droosaart te Geffen, Cornelis van Tilborgh, Jacobus en Marinus Quirijns als voogden over de kinderen van Johannis van Vuuren X Johanna Quirijns alle kinderen en kintskinderen van Peter Quirijns (S’Grevelduijn Cappel, overl).
Cornelis woont te Dongen. Pieter en Adriaen te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 308v
Soort akte: wilceur
Datum: 21-5-1778
1e comparant: Cornelis Jooste Wijdemans
2e comparant: Monsr Gerrit Timmers en Gerrit Knaap
Goederen: lening oa op basis van agterstallige huur. Onderpandt 1e een half huijs etc; 2e ½ stuk hooijlant
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: het Block en Dijckeijnt
Belend Oost: 1e wed Hendrik de Jongh; 2e Hendrik Schoenmakers
West: Tomas Compeer; Jan wijdemans
Noord: Ka straat; overdijck
Zuid: watergang; Ka sloot
Bijz: Gerrit T woont te S’Grevelduijn Capel en Gerrit K te Raamsdonk.

Het huijs is gemeen met Jan Matthijs de Bont
Blijkens een quitantie is de wilceur op 16-11-1789 geheel afgelost.
Het hooijlant heet: Het Block en Dijckeijnt en ligt in den polder

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 309r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 26-5-1778
1e comparant: Hendrik van den Hoek
2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek, scheepmaker
Goederen: een bijlbrief tbv de leverantie een kofschuijt, lang 47 voet, wijt 13 voet, 8 duijm
Prijs: ƒ 944
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: de bijlbrief is op 4-3-1783 geheel afgelost. Hendrik woont te S’Grevelduijn Groot Waspik

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 310v
Soort akte: wilceur
Datum: 2-6-1778
1e comparant: Frans Mathijse de Jongh
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een lening met als onderpandt een ackertie saaijlant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de halve ..ip
West: Vroukensvaart
Noord: Peeter peeterse Passon
Zuid: Andries Franse Kamp
Bijz: Hendrik verklaart dat de wilceur op 30-11-1780 geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 311r
Soort akte: wilceur
Datum: 15-6-1778
1e comparant: Geertruij Selm wed Adrianus Govardus van Andel
2e comparant: wel edelen gebooren heer Floris Justus Coussebant
Goederen: lening op basis van chijnsen etc. Onderpandt: 1e huijs en brouwerij; 2e een bijster en ackerlant
Prijs: ƒ 3135
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Jan Janse de Bont; 2e Jacobus Bink
West: Adriaen de Seeuw; Wouter van Steenhoven
Noord: Ka straat; watergang
Zuid: het kerkhof; des lans werke
Bijz: Adrianus was schout van Groot Waspik etc. Floris is de heer van Groot Waspik.
Govert van Opstal, schout van Groot Waspik en rentmeester van de heer van Groot Waspik verklaart op 19-4-1779 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 312r
Soort akte: transport
Datum: 22-6-1778
1e comparant: Peeter de Seeuw namens Jan Swart
2e comparant: Jacob Timmermans
Goederen: een ferij schip
Prijs: ƒ 950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Swart verklaart op 12-10-1778 dat het schip geheel betaald is.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 312v
Soort akte: transport
Datum: 29-6-1778
1e comparant: Peeter Joghemse Zeijlmans en zus
2e comparant: Monsr Hendrik van Riel
Goederen: een geregte helft van een moerveldike, gemeen met de kooper
Prijs: ƒ 210
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter van Steenhooven cum suis
West: de Ka
Noord: Adriaen van Staveren
Zuid: Adriaen Konings
Bijz: Peeter woont te Raamsdonk. Mede namens Joris Real Vast X Anna Joghemse Zeijlmans (Maaslant). Hendrik woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 313r
Soort akte: transport
Datum: 12-9-1778
1e comparant: de heer Cornelis Quirijns, secretaris
2e comparant: de heer Hubertus Wagemakers
Goederen: een scheepe schultbrief tlv Willem de Bruijn van 27-4-1774 tbv de heer van Vessem, onderpandt steede
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aert Dirkse Zeijlmans
West: Jan Peeterse de Hoogh
Noord: Hendrik Schoenmakers
Zuid: Ka straat
Bijz: Cornelis werkt te S’Grevelduijn Cappel en treedt op namens de heer Abraham van vessem (Rotterdam).
Hubertus woont te Breda.
De steede ligt aan Vroukensvaart

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 313v
Soort akte: transport
Datum: 29-10-1778
1e comparant: Mr. H.L. Lauta van Aijsma, rentmeester
2e comparant: w. gestr. Hr.PD Brant en vr Catharina M. Reijnders
Goederen: de geregte helft in een willecuurbrief tlv Huijbert Franse van Hassel van 26-3-1774 tbv C Focke
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hr Aijsma is rentmeerster van van de prins van Oranje en woont te Hooge Swaluw en treedt op namens de heer C. Focke(Nijmegen)
C. Focke was getrouwd met Apolonia Agnita Reijnders

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 314r
Soort akte: transport
Datum: 30-10-1778
1e comparant: Willem Marcelisse Zeijlmans
2e comparant: Arnoldus de Bont
Goederen: een binnendel in de binnenpolder
Prijs: ƒ 1405
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Huijbert Aartse van Hasselt
West: Bartholomeus Langerwerf
Noord: Ka of Platte weg
Zuid: erf wed Peeter Dirkse Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 314v
Soort akte: transport
Datum: 12-11-1778
1e comparant: Pieter Boezer ea
2e comparant: Tomas, Huijbertje, Pieternel Swart, broer/susters
Goederen: een half huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 187
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Huijbert Vos
West: wed Hendrik Vaartmans
Noord: Adriaen van Dongen
Zuid: Peeter Pruijser
Bijz: Pieter Boezer, Cornelis Geene X Adriana Swart, Dirk Rijke X Dingena Swart, Cornelis Sterrenburg en Tunis Sagt als voogden over 3 kinderen van Pieter Boesere X Maria Swart ( overl).
Gereet fl 140 en een beetje. De rest aan de drie onmondige kinderen als ze 25 jaarof getrouwd zijn. Op 24-1-1786 krijgen de kinderen van Pieter: Johanna, Jennike en Willem fl 46, 17 st en 8 penningen.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 315v
Soort akte: transport
Datum: 4-1-1779
1e comparant: Willem Marcelisse Zeijlmans
2e comparant: Joseph van Dongen
Goederen: een huijs, agterhuijs, hof en erve aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: Huijbert de Bont
West: Cornelis Janse Schoenmakers
Noord: Her straat
Zuid: den bogaart van Huijbert de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 316r
Soort akte: transport
Datum: 23-2-1779
1e comparant: Cornelis van Malsem
2e comparant: Cornelis Snellens
Goederen: 9 reijnlantse roederen
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: het erf van den kooper
West: den dijck
Noord: het erf van den kooper
Zuid: het erf van den kooper
Bijz: Op 23-2-1779 verklaren Tomas van malsen en Tomas Swart voogden over de voorkinderen van Cornelis van Malsem en Klasina Swart zich akkoord.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 316v
Soort akte: transport
Datum: 26-2-1779
1e comparant: Maria Wijdemans ea
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: 6 geerden hooij en weijlant, in overdiepse bekaaden hooijpolder
Prijs: ƒ 2550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: de kooper
West: Adriaen Vasse
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Maas
Bijz: Maria, Cornelis, Anna X Joghem de Bont (Raamsdonk en Hendrik Luijten Ambacht) alle kinderen van Dirk Wijdemans en Anna Wouterse Verschuuren.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 317r
Soort akte: transport
Datum: 2-3-1779
1e comparant: Corn. van der Schans en Adr. Konings, armmeesteren
2e comparant: Albert Geenen
Goederen: opslag van een huijsie, binne den sijdijck, zoals sijn koopers moeder dat beseeten heeft
Prijs: ƒ 82
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Ouders Albert: Willem Geene X Elisabeth Mook

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 317v
Soort akte: transport
Datum: 11-3-1779
1e comparant: Matthij Peeterse de Bont ea
2e comparant: de heer Jan van der Meer, secretaris
Goederen: 2/12 van een buijtendel gemeen met Laurens Reckers cum suis
Prijs: ƒ 22
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Gerrit Timmers
West: Peeter Franse Boezer
Noord: wed Cornelis de Seeuw
Zuid: Ka straat
Bijz: Matthij Peeterse de Bont, Jan de Bont, Theodorus Schoenmakers X Johanna de Bont en Lambert Sprengers

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 318r
Soort akte: wilceur
Datum: 17-3-1779
1e comparant: Maria Wijdemans
2e comparant: Jan vd Lo, Henderina en Pieternel v Dusseldorp
Goederen: een lening van 3 x fl 300 met als onderpandt 3 geerdenin overdiepse polder aan scheepsdiep
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Overdiepse polder, Scheepsdiep, Scheij sloot
Belend Oost: Jacobus Peeterse Zeijlmans cum suis
West: Anneke Kamp cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Maas
Bijz: Maria woont te Raamsdonk.
Blijkens een quitantie is de wilceur 21-3-1785 volledig betaald. Jan van der Looij is hun broer.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 319ar
Soort akte: bijlbrief
Datum: 19-3-1779
1e comparant: Adriaen van der Pluijm
2e comparant: Jan Ruijtenberg, scheepmaker
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een damschuijt, lang 47 voet, wijt 13 3/4 voet
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen woont te Dussen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 319br
Soort akte: transport
Datum: 26-3-1779
1e comparant: Joghem Timmermans
2e comparant: Jan Janse de Bont
Goederen: een halve del, gemeen met sijn moederwed Tomas de Bont ??
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik van den Hoek
West: wed voornoemde de Bont
Noord: de sloot
Zuid: Ka straat
Bijz: Joghem woont te Raamsdonk.
Betaald gereet fl 200. Op 1-4-1813 is de koopsom geheel betaald.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 319bv
Soort akte: wilceur
Datum: 27-3-1779
1e comparant: Joghem Barthelse de Bont
2e comparant: Monsr Gerardus van Son
Goederen: een lening met als onderpand 3 geerden hooij en weiojlant, in den polder
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jacobus Peeterse Zeijlmans cum suis
West: Wouter Adriaense Smuur cum suis
Noord: Maas
Zuid: Ka sloot
Bijz: Joghem woont te Hendrik Luijten Ambacht, Gerardus te Dongen. Blijkens een quitantie is de wilceur op 23-1-1790 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 320r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 17-4-1779
1e comparant: Dirk Dirkse Timmers
2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek
Goederen: een bijlbrief tbv de levenrantie van een kofschuit, lang 47 voet, wijt 13 voet 8 duijm
Prijs: ƒ 725
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Blijkens een quitantie is de bijlbrief op 13-3-1780 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 321r
Soort akte: transport
Datum: 19-4-1779
1e comparant: Jan Anth van Strijen en Dingeman Wil. Schoenmakers
2e comparant: Dingeman van Dusseldorp
Goederen: 2/4 part in een dwarsdel, de andere helft is van de kooper en de uitlandige Jan Tieleman
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: de del van Nicolaas van Son
Noord: wed Aart de Beer
Zuid: Aart Dirkse Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 321v
Soort akte: transport
Datum: 11-5-1779
1e comparant: Jan de Bont
2e comparant: Adriaen Rombout
Goederen: lening met als onderpandt vier geerden hooij en weijlant, in den polder
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: den polder
West: de wed Tomas de Bont cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Adriaen woont te Rotterdam.
De willecuur is afgelost benevens den willecuur van 11-4-1782 die op 18-5-1878 is omgezet in een wilceur van fl 2600

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 322r
Soort akte: transport
Datum: 19-5-1779
1e comparant: Geertruij van Selm wed Adrianus Govardus van Andel
2e comparant: Christiaen Schuler, brouwer
Goederen: een huijs, agterhuijs, schuur, brouwerij en toebehooren
Prijs: ƒ 8000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Janse de Bont en agter den hof tot Gijsb. Boom
West: Adriaen de Seeuw en dorpshuijsje
Noord: van de brouwerij en hof
Zuid: gangentie van de dorpsschool
Bijz: Govardus was schout van Waspik.
Belending: van den hof uit den noorden de schuur van Jan Jansen de Bont suijtwaerts tot in het kerkhof

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 323r
Soort akte: transport
Datum: 21-5-1779
1e comparant: Pieter Koolhaas
2e comparant: Bartholomeus Langerwerf en Peeter Jogh. Blankers
Goederen: 2¼ geert hooij en weijlant, in 9 geerden met wed Cornelis Tomas de Bont en de koopers, polder
Prijs: ƒ 1750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Anselmus Bosser cum suis
West: Fransus Kamp cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Pieter woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 323v
Soort akte: transport
Datum: 21-5-1779
1e comparant: Cornelia Swalp wed Helger de Cock
2e comparant: Geertruij van Selm wed Adrianus Govardus van Andel
Goederen: een huijs, schuur en erve
Prijs: ƒ 1700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Nouwens
West: Docus den Ouden
Noord: Kaij straat
Zuid: sloot van den bijster van de verkoopster
Bijz: Govardus was schout van Waspik.
Betaald gereed fl 1200. De rest is blijkens een quitantie op 2-1-1781geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 324v
Soort akte: transport
Datum: 2-6-1779
1e comparant: de heer Jan van der Meer, secretaris
2e comparant: Laurens Reckers
Goederen: een sesde part in een buijtendel, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 47
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Gerrit Timmers
West: Peeter Franse Boeser
Noord: wed Cornelis de Seeuw
Zuid: Ka straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 324v
Soort akte: transport
Datum: 5-6-1779
1e comparant: Maria Kievits wed Matthijs Peeterse Kamp
2e comparant: de heer Jan van der Meer, secretaris
Goederen: een uijtgedolve moerveldike, geleegen in de Voshoolen
Prijs: ƒ 22
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Voshoolen
Belend Oost: den kooper
West: de kind. van Tiggel en Wouter van Steenhooven e.a.
Noord: den kooper
Zuid: de dwarsgeeren ofte S’Gravenmoer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 330r
Soort akte: transport
Datum: 5-6-1779
1e comparant: Cornelia Swalp wed Helger de Cock
2e comparant: Judocus den Ouden, haar zoon
Goederen: een portie gront
Prijs: ƒ 2
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Geertruij van Selm wed Adrianus Govardus van Andel
West: wed Thomas de Bont
Noord: Her straat
Zuid: sloot van den bijster van de verkoopster
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 330v
Soort akte: transport
Datum: 5-6-1779
1e comparant: Cornelia Swalp wed Helger de Cock
2e comparant: Judocus den Ouden, haar zoon
Goederen: een bijster, groot ontrent 2½ hondt
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erffenisse Adriaen Nouwens
West: wed Tomas de Bont
Noord: watergang
Zuid: de sloot
Bijz: De koopsom wordt pas na het overlijden van Cornelia betaald.
Johanna de Cock wed Adriaen de Seeuw voor de ene helften Helger, Adriaen, Willem, Jan en Cornelia de Cock en Gerrit Vermijs als voogt over Anna Maria , kinderen van ?? [= Theodorus] voor de andere helft, verklaren dat de fl 350 betaald zijn.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 331v
Soort akte: wilceur
Datum: 15-6-1779
1e comparant: Jan Jooste Wijdemans
2e comparant: Pieternella Schoute wed Gerrit van Seters
Goederen: lening met als onderpand de helft in een parceel hooij en weijlant genaamt een Block en Dijckeijnd
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: een Block en Dijckeijnd
Belend Oost: Cornelis Wijdemans
West: Adriaen Vasse
Noord: over den dijck
Zuid: Ka sloot
Bijz: Op 25-9-1784 is de wilceur geheel afgelost.
Pieternella woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 332
Soort akte: transport
Datum: 18-6-1779
1e comparant: Jann Jooste Wijdemans
2e comparant: Hendrik van Waspik
Goederen: een binnendel, groot agt hondt
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Adriaen Schoute
West: Adriaen Vasse
Noord: Ka ofte Platte weg
Zuid: over den dijck van den stoep wed Joh P. Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 332v
Soort akte: wilceur
Datum: 18-6-1779
1e comparant: Hendrik van Waspik
2e comparant: Monsr Adriaen Rombout
Goederen: een lening met als onderpand een binnendel, in den binnenpolder
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Adriaen Schoute
West: Adriaen Vasse
Noord: over den dijck
Zuid: over den dijck van den stoep wed Joh P. Zeijlmans
Bijz: Adriaen woont te Rotterdam.
Blijkens een quijtantie van 16-5-1782 is de wilceur geheel afgelost. Het is de del die in de vorige akte gekocht is.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 333v
Soort akte: transport
Datum: 13-7-1779
1e comparant: Dingena Kamp
2e comparant: de heer Willebordus van Son
Goederen: een derde part in een huijs, hof en erve aan Benede Kerk waarin koper, broer en neef de rest comp.
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jacobus Bink
West: wed Anthonij Konings
Noord: de del van Wed Konings
Zuid: Her straat
Bijz: Willebordeus woont te Geertruijdenbergh

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 334r
Soort akte: transport
Datum: 9-9-1779
1e comparant: Jan Peeterse de Hoogh
2e comparant: Wouter Matthijse van Dusseldorp
Goederen: huijs, hof en erve aan Vroukensvaart
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kaaij straat
Belend Oost: Willem de Bruijn
West: Willem Schoenmakers
Noord: Willem de Bruijn
Zuid: Kaaij straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 334v
Soort akte: wilceur
Datum: 27-9-1779
1e comparant: Geertruij van Selm wed Adrianus Govardus van Andel
2e comparant: Huijbert Hoevenaers, predicant
Goederen: lening met als onderpand 1e huijs etc; 2e een stuck landt genaamt: den bijster en ackerlant
Prijs: ƒ 2200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den bijster en ackerlant; de Mergen
Belend Oost: 1e Adriaen Nouwens; 2e Jacobus Bink
West: Docus den Ouden; Wouter van Steenhoove
Noord: Ka straat; waterloop
Zuid: wed Helger de Kock; binnen de gemeene lantswerken
Bijz: Huijbert werkt te Dussen.
Lantswerken

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 334v-2
Soort akte: wilceur
Datum: 27-9-1779
1e comparant: Geertruij van Selm wed Adrianus Govardus van Andel
2e comparant: Huijbert Hoevenaers, predicant
Goederen: 3e een stuck weijlant genaamt de Mergen, groot 4 hondt; 4e een acker saijlant, 2 hondt
Prijs: ƒ 2200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 3e Peeter Adriaen Verschuure cs; 4e Tomas Compeer
West: Jacobus Bink; wed Thomas de Bont
Noord: wed Johannis Verschuure; bijster Adriaen Konings
Zuid: de Vest; over het werk
Bijz: Betaald de eerste fl 1700 op 5-4-1781. De rest op 2-12-1782

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 334v-3
Soort akte: wilceur
Datum: 27-9-1779
1e comparant: Geertruij van Selm wed Adrianus Govardus van Andel
2e comparant: Huijbert Hoevenaers, predicant
Goederen: 5e een acker saijlant, 70 roeden, in de steede van Matthijs Nouwens; 6e met nog 1/3 bijstermoervelt
Prijs: ƒ 2200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 5e Harme Hilker; 6e kinderen Wouter Biemans
West: Huijbert van Hassel; wed Peeter Verschuure
Noord: wed Helger de Kock; den dijck
Zuid: Huijbert van Hassel; wed Tomas de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 336r
Soort akte: wilceur
Datum: 5-10-1779
1e comparant: Wilbert Flipse X Adriana Kamp
2e comparant: Cornelis Kamp
Goederen: een lening met als onderpand sijn erf portie van Anna Kamp
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Wilbert woont op Stuijvesant onder Oosterhout en Cornelis te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 337r
Soort akte: transport
Datum: 16-10-1779
1e comparant: Aart Smitse ea
2e comparant: Hendrik Heijmans
Goederen: 1e een ackertje saaijlant, 80 roeden; 2e een bijstertje
Prijs: ƒ 192
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e wed Helger de Cok; 2e Cornelis Camp
West: wed van Moleschot; Pieter Liesvelt
Noord: wed Moleschot; wed Helger de Kok
Zuid: dorpsweg; wed Moleschot
Bijz: Aart Smitse en Joost Hubertus Pols als voogden over het kint van Jan Smits, het kint van Teunis Smits, vijf kinderen van Crijn Willem Smits, Hendrik Swart en Jan van Delft als voogden ovder de kinderen van Hendrik Swart wed Cornelis Corsten, Anthonij Wevers X Maria Smits. Jan Wilem Smits, Aart Anthonij Smits, Jan Bol X Cornelia Smits, Corstaen Vermuule X Maria Smits, Anthonij, heer van de Heijkant X Anna Smits, Adriaen Smits, Jan Ant. Smits, Aart Willemse Smits, Hendrik van der Schoof X Johanna Smits, Anthonij Corn. Anthonisse X Adriaantje Smit, Adriaen P. de Jong X Anna Maria Smits, Aard en Jan Smits, broers, Joost Huijbert Pols, Anna Maria Smits wed Peeter Zeijlmans, Cornelia Pols, Cornelia Ant Smits, Johanna Smits wed Jan Dingemans, Maria Smits, Johanna Smits wed Adriaen Kosters ?, Steven van den Ansem X Johanna Smits, Frans Smits, Anna Willemde Smits erfgenamen van Martinus Aarde Smits X Janneke Jansen Dolk, hun oom, tante, out oom en tante (Muij ?)

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 338v
Soort akte: wilceur
Datum: 18-10-1779
1e comparant: Huijbert Lamberde en Elisabeth van Gilst
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: lening met als onderpandt 1e haar huijs etc en een acker agter het huijs; 2e 1/5 in een bijsterthe
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Tomasse de Bont; 2e Jacobus F. Zeijlmans
West: wed Jan Norbertus van Tiggelen cs; Adr. van Hassel
Noord: den teen van den dijck; Andries … Hoevenaer
Zuid: wed Cornelis Janse de Bont; Joh. van Steenhoeve cs
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 339r
Soort akte: transport
Datum: 19-10-1779
1e comparant: Hendrik Heijmans
2e comparant: Joost Huijberde Pols
Goederen: een bijstertje
Prijs: ƒ 101
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Camp
West: Pieter Liesvelt
Noord: wed Helger de Kock
Zuid: wed Moleschot
Bijz: Joost woont te S´Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 339v
Soort akte: transport
Datum: 29-10-1779
1e comparant: Jan Huijbertse de Bont ea
2e comparant: Jan Huijberde de Bont
Goederen: een acker saijlkant, groot 2 hondt
Prijs: ƒ 645
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis de Jongh
West: de wed Barthel Camp cs
Noord: Her straat
Zuid: oude vaartie
Bijz: Jan Huijbertse de Bont, Luckas Paijmans X Huijbertje de Bont, en Cornelia de Bont, kinderen van Huijbert Janse de Bont X Cornelia de Jongh.
Jan mag fl 215 zelf houden:hij betaalt dus fl 430

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 340r
Soort akte: transport
Datum: 29-10-1779
1e comparant: Jan Huijbertse de Bont ea
2e comparant: Luckas Paijmans
Goederen: een opslag van een huijsje
Prijs: ƒ 260
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Johannis van hassel
West: de straat
Noord: den dijck
Zuid: Hendrik Schoenmakers
Bijz: Jan Huijbertse de Bont, Luckas Paijmans X Huijbertje de Bont, en Cornelia de Bont, kinderen van Huijbert Janse de Bont X Cornelia de Jongh.
De koopsom is fl 260 waarvan Luckas fl 86 en nog wat zelf mag houden. Hij betaalt fl 173:6:12

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 340v
Soort akte: transport
Datum: 29-10-1779
1e comparant: Jan Huijbertse de Bont ea
2e comparant: Maria Kamp wed Bartholomeus Kamp
Goederen: een acker saijlant, groot twee hondt
Prijs: ƒ 670
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis de Jongh
West: de koopster
Noord: Her straat
Zuid: het Oude vaartie
Bijz: Jan Huijbertse de Bont, Luckas Paijmans X Huijbertje de Bont, en Cornelia de Bont, kinderen van Huijbert Janse de Bont X Cornelia de Jongh

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 341r
Soort akte: transport
Datum: 30-10-1779
1e comparant: Jan van der Loo wed Adriana van Dusseldorp
2e comparant: Henderina en Pieternella van Dusseldorp
Goederen: 1/6 in een half huijs, hof en erve aan de oosten kant
Prijs: ƒ 98
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de heer Raep
West: Pieter du Bois
Noord: Her straat
Zuid: den dijck
Bijz: Mede comparanten: Cornelis van der Loo (in de kop staat Jan) en Adriaen Buijs als voogden over het kint van Adriana van Dusseldorp en voornoemde Cornelis. Zij geven toestemming

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 341v
Soort akte: transport
Datum: 30-10-1779
1e comparant: Adriaen Bouwens namens zijn moeder
2e comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh
Goederen: ½ geert hooij en weijlant, in 6 geerden, met den kooper, in den polder
Prijs: ƒ 370
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wewd Michiel van Mourick
West: Jan Konings cum suis
Noord: Dusse Munsterkerk
Zuid: dwars sloot van wed Bartholomeus Timmermans
Bijz: Moeder: Adriana de Jongh wed Adriaen Bouwens

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 341v
Soort akte: transport
Datum: 29-11-1779
1e comparant: Peeter Peeter Passon
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmaker
Goederen: 1 1/8 geert hooij en weijlant, in 9 geerden, met den kooper aan den oosten kant, in den polder,
Prijs: ƒ 850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Jan en Adriaen Lips
West: Peeter Huijberde Schoenmakers
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 343r
Soort akte: transport
Datum: 29-11-1779
1e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
2e comparant: Peeter Peeter Passon
Goederen: een binnen del
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: Peeter Franse Boezer
Noord: Tomas Kompeer
Zuid: Jan Kievits
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 344r
Soort akte: transport
Datum: 18-12-1779
1e comparant: Peeter Janse Zeijlmans
2e comparant: Jacobus Peeterse Zeijlmans
Goederen: vier geerden hooij en weijlant, 12 geerden, in den polder, met Wouter Janse Knaap cs
Prijs: ƒ 2773
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Johannis Bossere
West: de wed Peeter Knaap
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 344v
Soort akte: wilceur
Datum: 4-1-1780
1e comparant: Peeter Janse Zeijlmans
2e comparant: Adriana Bogaarts
Goederen: een lening mat als onderpant 1e een half huijs en een halve del met Hendrik Potmakers; 2e acker
Prijs: ƒ 375
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Ca, Platte weg
Belend Oost: 1e Pieter van den Boer; wed Peeter van den Bergh
West: wed Matthijs Otjens; Pieter van den Boer
Noord: Ca ofte Platte weg; Her straat
Zuid: Her straat; sloot over de Ca
Bijz: Blijkens een quitantie is de wilceur op 13-3-1781 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 345v
Soort akte: transport
Datum: 10-1-1780
1e comparant: Peeter Adriaense de Jongh
2e comparant: Anthonij Snijders
Goederen: een damschuijt, groot ontrent dertien last, met toebehooren
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Anthonin woont te S’Grevelduijn Cappel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 346v
Soort akte: transport
Datum: 11-1-1780
1e comparant: Jan Smeur
2e comparant: Catharina van Hassel wed Jan Hoevenaar
Goederen: 5 1/3 geert hooij en weijlant, , in 10 1/3, in overdiepse polder, met Maarten de Wit
Prijs: ƒ 1250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Scheepdiep
Belend Oost: Andries Fr. Hoevenaar cum suis
West: Cornelis Winteraat cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Scheepdiep
Bijz: Jan woont te Raamsdonk, Catharina onder Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 347r
Soort akte: wilceur
Datum: 21-1-1780
1e comparant: Huijbert Franse van Hassel
2e comparant: Antonij Belliers
Goederen: een lening met als onderpant 1e sijn huijs en acker etc; 2e een drieske met rietvelt; 3e rietvelt
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Matthijs Nouwens; 2e de acker; 3e Cors. Reckers
West: Hen van Liempt; Cors Reckers cs; Sgrevelduijn sloo
Noord:
Zuid:
Bijz: Antonij woont Lage Swaluwe.
Bliojkens een quitantie is de wilceur op 15-1-1788 geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 348v
Soort akte: transport
Datum: 22-1-1780
1e comparant: Pieter Hendrik Timmerman ea
2e comparant: Grooten Armen van Raamsdonk
Goederen: drie geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, in den polder, met Jan Wouterse van Steenhoven
Prijs: ƒ 2815
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Jan Wouterse van Steenhoven
West: Peeter J. Langerwerff cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Pieter Hendrik Timmerman X Catharina van Gilst, Matthijs van Dusseldorp namens zijn broer Jan X Pieternella van Gilst (Lijden), Jan van Steenhoven en Cornelis Bossere als voogdende inosente Elisabeth dochter van Govert van Gilst.
Allen erfgenamen van Maria van Campen X Wouter van Steenhoven (Raamsdonk)

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 350v
Soort akte: transport
Datum: 26-1-1780
1e comparant: drie inwoners
2e comparant: Huijbert Sagt en Pieter van der Meer, borgemeester
Goederen: stukken lant tbv de weg naar S’Gravenmoer
Prijs: ƒ 133
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbert van Hassel, Jan Peeterse Verschuure en wed Johannis Verschuure

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 351r
Soort akte: transport
Datum: 27-1-1780
1e comparant: Willem Marcelisse Zeijlmans
2e comparant: Frans Bastiaense Boeser
Goederen: een acker saaijlant, groot vier hond
Prijs: ƒ 1230
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: S’Grevelduijn Capel
West: Vroukensvaart
Noord: Jan Reckers
Zuid: Matthijs Konings
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 352r
Soort akte: transport
Datum: 28-1-1780
1e comparant: Wouter Cornelis van Steenhoven
2e comparant: Huijbertje de Seeuw wed Jan Lammb. Zijlmans
Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent drie hond
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Timmermans
West: Antonij van Pas
Noord: de steede van wed Adriaen van Gijsel
Zuid: de acker van Jan Aartse de Bont
Bijz: Wouter woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 352v
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1780
1e comparant: Lambert Bogaarts ea
2e comparant: den Diaconie Armen
Goederen: een acker saiijlant, groot ontrent drie hond
Prijs: ƒ 875
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Doorene leij
Belend Oost: Doorene Leij ?
West: sloot vanden dries van Anna Catharina Snijders
Noord: Adriaen H. De Seeuw
Zuid: wed Cornelis Deckers
Bijz: Lambert Bogaarts, Elisabeth en Cornelia Bogaarts, Jan de Vos X Francijna Bogaarts, Cornelis Snellens en Nicolaas van Kuijk als voogden over het kint van Adriaen van Dongen X Anna Maria Bogaarts.
Alle erfgenamen van Margareta Snellens wed Peeter Bogaarts, hun ouders en grootouders.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 353v
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1780
1e comparant: Lambert Bogaarts ea
2e comparant: Lambert, Elisabeth en Cornelia Bogaarts
Goederen: een huijs, agterhuijs, hof en erve
Prijs: ƒ 645
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: acker uit vorige akte
Noord: Adriaen de Seeuw
Zuid: wed Cornelis Deckers
Bijz: Lambert Bogaarts, Elisabeth en Cornelia Bogaarts, Jan de Vos X Francijna Bogaarts, Cornelis Snellens en Nicolaas van Kuijk als voogden over het kint van Adriaen van Dongen X Anna Maria Bogaarts.
Alle arfgenamen van Margareta Snellens wed Peeter Bogaarts
Elke koper mag zelf fl 129 houden. De andere twee krijgen fl 258.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 354v
Soort akte: wilceur
Datum: 5-2-1780
1e comparant: Lambert, Elisabeth en Cornelia Bogaarts
2e comparant: Jacobus Prinse
Goederen: lening met als onderpant het huijs dat in de vorige akte gekocht is.
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: den acker
Noord: Adriaen de Seeuw
Zuid: wed Cornelis Deckers
Bijz: Jacobus woont te Dongen.
Op 23-11-1799 verklaart Jacobus dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 355v
Soort akte: wilceur
Datum: 12-2-1780
1e comparant: Nicolaas van Riel
2e comparant: wed Hendrik de Jongh
Goederen: lening met als onderpand en huijs etc
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Pieter Liesvelt
West: wed JanJans Zeijlmans
Noord: Herstraat
Zuid: Huijbert van Hassel cum suis
Bijz: Op 14-11-1782 verkllart Cornelis de Jongh namens zijn moeder dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 356r
Soort akte: transport
Datum: 17-2-1780
1e comparant: Joghem de Bont
2e comparant: Aart van Pas
Goederen: een acker saijlant , groot ontrent twe hondt
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den kooper
West: Andries Kamp
Noord: Peeter van Dongen
Zuid: sloot van de steede van wed Peeter van Gijsel
Bijz: Betaalt gereet fl 250. Op 6-8-1780 verklaren Matthijs de Bont en Cornelis Janse Vermijs X Willemina de Bont namens broers en zussen dat de rest betaald is. Vader Joghem is overleden.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 356v
Soort akte: transport
Datum: 21-2-1780
1e comparant: Adriana van den Broek huijsvrouw van Adriaen Vasse
2e comparant: Peeter P. de Seeuw, hooijschipper
Goederen: vier geerden hooij en weijlant, in 8 geerden met Vassen dde Hoogh
Prijs: ƒ 3000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: de kerk
West: Hendrik Schoenmakers
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: polders goet
Bijz: Adriaen Adr. de Jongh treedt op als curateur over Adriaen Vassen. Hier is sprake van dat Adriaen Adriaense de Jongh mede optreedt namens zijn grootmoeder.
Betaald gereet fl 1500. De rest is op 29-7-1780 betaald.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 357v
Soort akte: transport
Datum: 22-1-1780
1e comparant: Peeter Franse Boeser en Denis Sagt, Armmeesteren
2e comparant: Gerrit Ruijtenbergh
Goederen: een opslag van een huijsje op den sijdijck zoals Johanna Gijben dat gebruijkt heeft
Prijs: ƒ 565
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: belasting 1/80 penning

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 358v
Soort akte: wilceur
Datum: 22-1-1780
1e comparant: Gerrit Ruijtenbergh
2e comparant: Jan Ruijtenberg, zijn vader
Goederen: lening met als onderpant het huijsje uit de vorige akte, gelegen aop den sijdijck
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 23-4-1800 is de wilceur aan de erfgenamen geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 359r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-2-1780
1e comparant: Wouter Matthijs van Dusseldorp
2e comparant: Adriana van Steenhoove wed Jan van Gilst
Goederen: een lening met als onderpand zijn huijs etc aan Vroukensvaart
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka straat
Belend Oost: Willem de Bruijn
West: Hendrik Janse Schoenmakers
Noord: Willem de Bruijn
Zuid: de Ka straat
Bijz: Adriana woont te Leijden. Op 21-4-1790 verklaren de executeuren van de nalatenschap van Adriana dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 360r
Soort akte: wilceur
Datum: 28-2-1780
1e comparant: Peeter Janse Zeijlmans
2e comparant: Joh Cor Meeuw. , Wouter en Adr Cor van Steenhoven
Goederen: een lening met als onderpand 1e een half huijs etc met Hendrik Potmakers; een acker saijlant
Prijs: ƒ 2200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Ca, Platte weg
Belend Oost: 1e Peeter van den Boer;2e wed Peeter van den Bergh
West: wed Matthijs Otjens; Peeter van den Boer
Noord: Ca ofte Platte weg; Herstraat
Zuid: Her straat; sloot over den Ca
Bijz: Johannis woont onder Hendrik Luijten Ambagt. Wouter en Adriaen te Raamsdonk. Zij verklaren op 18-3-1781 dat de wilceur geheel is afgelost.
Zij moeten als borgen de som van fl 2200 betalen tbv hun overleden vader

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 361r
Soort akte: transport
Datum: 3-3-1780
1e comparant: Anna van Sprangh wed Anthonij Konings
2e comparant: Peeter en Sijkje Boezer
Goederen: 1e een moervelt, groot ontrent drie hond; 2e droogplaats, ontrent een hond, 25 roeden
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Montfoort
Belend Oost: 1e de Montfoort;2eTunis Sagt
West: Wouter Vermuulen; de verkoopster
Noord: Jan Mits (Smits ?);
Zuid: Peeter Schaap
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 361v
Soort akte: transport
Datum: 3-3-1780
1e comparant: Anna van Sprangh wed Anthonij Konings
2e comparant: Cornelis van Dongen
Goederen: een acker saijlant met een bos, groot ontrent vier hond
Prijs: ƒ 395
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Groenendaal
Belend Oost: kinderen Sagt
West: het land genaamt Groenendaal
Noord: wed Hendrik van Malsen
Zuid: sloot van de verkoopster
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 362r
Soort akte: transport
Datum: 10-3-1780
1e comparant: Jacobus Peeterse Zeijlmans
2e comparant: Lammert Schoenmakers
Goederen: een acker saijlant, groot ontrent twee hondt
Prijs: ƒ 500
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Oude Vaartie
Belend Oost: Jan Wouterse Verschuure
West: Peeter Janse Zeijlmans
Noord: Herstraat
Zuid: Oude Vaartie
Bijz: Jacobus treedt op namens zijn moeder Adriana Schoenmakers wed Peeter van den Bergh.
Lammert woont in Henderik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 363r
Soort akte: wilceur
Datum: 21-3-1780
1e comparant: Jan Snijders
2e comparant: Thomas Schattelijn
Goederen: een lening met als onderpant 1e een huijs etc aan Benede Kerk; 2e een bijster
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: 1e wed Peeter Zeijlmans; 2e Hendrik Schoenmakers
West: Jan Lips; Mels van Dael
Noord: de del van Barth. Langerwerf; Hen. Schoenmakers
Zuid: Her Straat; Hendrik Schoenmakers
Bijz: Thomas woont te Geertruijdenbergh. J Koene verklaart namens Thomas dat op 24-4-1782 de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 364r
Soort akte: transport
Datum: 31-3-1780
1e comparant: Joost de Kleijn, schipper van Stiel
2e comparant: Harme Hilker, schepen
Goederen: dartig roeden lant
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Vest
Belend Oost: Peeter Adriaense de Seeuw
West: Willem de Seeuw
Noord: s’lants Vest
Zuid: den kooper
Bijz: Joost treedt op namens Jan Janse Maas (Rotterdam)

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 365r
Soort akte: transport
Datum: 28-4-1780
1e comparant: Cornelia Lips wed Cornelis de Bont
2e comparant: Peeter Joghemse Blankers en Bartholom. Langerwerf
Goederen: 2¼ geert hooij en weijlant, in 9 geerden, met de kopers, in den polder
Prijs: ƒ 1125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka
Belend Oost: Anselmus Bossere
West: Francus Camp cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 365v
Soort akte: transport
Datum: 28-4-1780
1e comparant: Bartholomeus Langerwerf en Peeter J. Blankers
2e comparant: Cornelia Lips wed Cornelis de Bont
Goederen: 1½ geert hooij en weijlant, in 9 geerden, met de kooperse, in den polder
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca
Belend Oost: Armen
West: Cornelis van Steenhoven
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ca
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 366v
Soort akte: transport
Datum: 8-5-1780
1e comparant: Frans Bast. Boeser
2e comparant: Sagharias Geene
Goederen: een opslag van een huijsje op den dijck agter slants werk
Prijs: ƒ 105
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den dijck
West: den weg
Noord: Simon van Ritsel
Zuid: den voetpat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 367r
Soort akte: transport
Datum: 8-5-1780
1e comparant: Sagarias Geenen
2e comparant: Cornelis Sterrenburg
Goederen: een huijsje, hof en erf
Prijs: ƒ 315
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis van Malsem
West: den dijck
Noord: Huijb de Graaf ende nuseldrop van Corst Seijlmans
Zuid: Cornelis Snellens
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 367v
Soort akte: transport
Datum: 12-5-1780
1e comparant: de heer Christiaan Schuller
2e comparant: Monsr Joh Vermuule
Goederen: een huijs, agterhuijs, schuur en brouwerij etc
Prijs: ƒ 9000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: voor Jan Janse de Bont, agter tot Gijsbert Boom
West: Adriaen de Seeuw en dorpshuijsje
Noord: de brouwerij en hof
Zuid: het gangetje van dorpsschool en het kerkhof
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 369r
Soort akte: transport
Datum: 18-5-1780
1e comparant: Willemina Sellevis wed Hendr. Van Malsem
2e comparant: Jacob van Malsem, schipper van stiel, haar zoon
Goederen: een kofschuijt met toebehooren
Prijs: ƒ 12400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 370r
Soort akte: wilceur
Datum: 16-6-1780
1e comparant: Peeter Janse Zeijlmans
2e comparant: Monsr Marijnus Klemans
Goederen: een lening met als onderpand 1e eenhalf huijs etc met Hendrik Potmakers; een acker saijlant
Prijs: ƒ 340
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Ca, Platte weg
Belend Oost: 1e Peeter van den Boer; 2e Lambert Schoenmakers
West: wed Matthijs Otjens; Peeter van den Boer
Noord: Ca ofte Platte weg; Herstraat
Zuid: Her straat; sloot over den Ca
Bijz: Peeter woont te 11½ Hoeve, Marijnus te Raamsdonk. Hij verklaart op 13-3-1781 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 371r
Soort akte: wilceur
Datum: 26-8-1780
1e comparant: Willem de Bruijn
2e comparant: Monsr Adriaen Rombout
Goederen: een lening met als onderpant 2 geerden min een vierde geert, in 6 1/2 geert, met Jac. F. Timmermans
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: kinderen Willem de Bruijn
West: Mattijs Peeterse Camp
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Adriaen woont te Raamsdonk. Hij verklaart op 11-8-1791 dat de wilceur geheel is afgelost. Ook via los vel.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 372r
Soort akte: gift
Datum: 6-9-1780
1e comparant: Maria Bogaart wed Gerit Nette
2e comparant: Willem van den Bergh x Anna Maria Nette
Goederen: de helft in een opslag van een huijsje, aan Benede Kerk, met haar kinderen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Antonij van den Bergh
West: Adriaen van Dijck
Noord:
Zuid:
Bijz: Maria mag haar leven lang in het huijs blijven wonen en Willem sal haar onderhouden etc

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 372v
Soort akte: transport
Datum: 15-9-1780
1e comparant: Peeter Franse Boeser en Denis Sagt, armmeesteren
2e comparant: de heer Jan van der Meer, secretaris
Goederen: een opslag van een huijsje waarin Catharina Vermijs (overl) gewoont heeft.
Prijs: ƒ 26
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: zie ook transport 30-11-1772.
Belasting is 1/80 penning

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 373r
Soort akte: transport
Datum: 19-9-1780
1e comparant: Peeter Franse Boeser en Denis Sagt, armmeesteren
2e comparant: Jan Oosterwaal
Goederen: 1e een parceeltie ackerlant met Laurens Reckers cs; 2e ween partie moervelt van Katharina Vermijs
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Wouter Kievits; 2e erf Gerrit Dolk
West: Pieter Kamp cs; Jan de Hoogh
Noord: den bijster van Laurens Reckers; erf Gerrit Dolk
Zuid: erve Anthonij Verschuure; Wouter van Dusseldorp
Bijz: belasting is 1/80 penning

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 373v
Soort akte: transport
Datum: 21-9-1780
1e comparant: Jan Oosterwaal
2e comparant: Laurens Reckers
Goederen: een parceeltje ackerlant, gemeen en onverdeeld met den kooper
Prijs: ƒ 110
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Kievits
West: Pieter Camp cum suis
Noord: den bijster van den cooper
Zuid: erve Anthonij Verschurure cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 374r
Soort akte: wilceur
Datum: 13-10-1780
1e comparant: Matthijs Nouwens
2e comparant: den weledel gestrenge heer R.M. Damisse, stadhoude
Goederen: lening oa ivm achterstallige lanthuur. Onderpant zijn steede: huijs etc
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Adrianus Govardus van Andel
West: Huijbert van Hassel
Noord: dwars weg
Zuid: s’lands werk
Bijz: Hr. Damisse werkt te Breda. Op 2-4-1783 verklaart hij dat bij openbare verkoop van de steede, bij een te lage opbrengst, de steeede niet als onderpant meer hoeft te gelden.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 375r
Soort akte: wilceur
Datum: 14-10-1780
1e comparant: Jan Snijders
2e comparant: Christian Schuller
Goederen: een lening met als onderpant 1e zijn huijs etc aan Benede Kerk; 2e een bijster
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: 1e wed Peeter Seijlmans; 2e Hendrik Schoenmakers
West: Jan Lips; Mels van Driel
Noord: del van Bartholomeus Langerwerf; Hen. Schoenmakers
Zuid: de Her straat; Hendrik Schoenmakers
Bijz: Op 24-4-1782 verklaart Jan Vermuulen namens Christian dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 376v
Soort akte: transport
Datum: 30-11-1780
1e comparant: Anna van Kuijk wed Frans de Jongh ea
2e comparant: Jan M. de Jongh
Goederen: een ackertje saaijlant, groot ontrent 1½ hond
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Grip
Belend Oost: de Grip
West: Vroukensvaart
Noord: Peeter Peeterse Passon
Zuid: Andries Franse Camp
Bijz: Anna van Kuijk wed Frans de Jong, voor de helft en haar kinderen: Matthijs, Elisabeth , Pieternella voor de andere helft

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 377r
Soort akte: transport
Datum: 1-12-1780
1e comparant: de heer Joseph Wilhelmus Raap, medecina doctor
2e comparant: Jan de Bont
Goederen: een huijs, agterhuijs, schuur, hof en ackerlant daar teijnde gelegen aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 4000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk, Moolen dijck
Belend Oost: de pastorij
West: Hendrina van Disseldorp
Noord: de straat
Zuid: den Moolen dijck
Bijz: Joseph woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 378r
Soort akte: transport
Datum: 13-12-1780
1e comparant: Adriaen Versteegen
2e comparant: Pieter Hen. Kamp
Goederen: een acker saaijlant, groot ontrent twee hond
Prijs: ƒ 525
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Joh Janse Verschuure
West: Bartholomeus Langerwerf
Noord: de bijsters
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 378v
Soort akte: transport
Datum: 30-12-1780
1e comparant: Peeter Blankers
2e comparant: de kerk van raamsdonk
Goederen: 4½ geert hooij en weijlant, in 9 geerden, met Bart. Langerwerf, in den binnenpolder
Prijs: ƒ 4050
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka, Platte weg
Belend Oost: wed Anselmus Bossers cum suis
West: Francus Camp
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka ofte Platte weg
Bijz: aan belasting te betalen 1/80 penning

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 379v
Soort akte: transport
Datum: 3-1-1781
1e comparant: Joost Huijberde Pols
2e comparant: Cornelis Peeeterse Camp
Goederen: 3½ geert hooij en weijlant, in 7 geerden, met de kooper, in den polder
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheepsdiep, Ka, Platte weg
Belend Oost: Peeter Schaap
West: Andries F. Hoevenaar
Noord:
Zuid: Scheepsdiep
Bijz: Ka ofte Platte weg

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 380v
Soort akte: transport
Datum: 8-1-1781
1e comparant: Barbara den Oudste wed Matthijs Scheers
2e comparant: Johannes Neimens
Goederen: een huijsje, hof en smeijerij met alle gereedschappen en inboedel van het huijs etc.
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis van der Schans
West: Adriaen van Straveren
Noord: den dijck
Zuid: Dirk Hulst
Bijz: Verkoopster mag haar leven lang in het huijsje blijven wonen. Het huijs wordt binnen 6 weken na overlijden van verkopster betaald.
Op 16-11-1781 verklaren de erfgenamen dat het huijsje betaald is. Willem Driessen, Arij de Koning, Nicolaas Stam, Jan Batenburg, Willemtje van der Wal

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 381r
Soort akte: transport
Datum: 12-1-1781
1e comparant: Matthijs de Bont ea
2e comparant: Jan Janse Verschuuren
Goederen: Huijs, hof en erve aan Vroukensvaart
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Marcelis M Zeijlmans
West: Jan Kievits
Noord: de straat
Zuid: Marcelis M Zeijlmans
Bijz: Matthijs de Bont (S’Grevelduijn), Adriaen van Oerle X Elisabeth de Bont, Adam Wagemakers X Catharina de Bont, Cornelis Vermijs X Willemina de Bont, Cornelia de Bont, Jan Kusters X Antonia de Bont, Cornelis de Bont,oom, namens Peeter de Bont

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 383r
Soort akte: transport
Datum: 15-1-1781
1e comparant: Peeter Brouwers ea
2e comparant: Frans Bastiaense Boeser
Goederen: een huijs, hof en bijster daar agter gelegen
Prijs: ƒ 630
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirk Denis Vos
West: erfg Bastiaen Franse Boeser
Noord: Her straat
Zuid: watergang
Bijz: Peeter en Denis zijn armmeesteren.
Peeter Brouwers namens zijn moeder Lena van Driel wed Adriaen Brouwers (Sprangh), Adriaen Visser X Pieternella van Driel, Cornelis van Campen X Johanna Konings, Peeter Konings, Adriana Konings.
Allen erfg van Peeter van Driel.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 384r
Soort akte: transport
Datum: 15-1-1781
1e comparant: Peeter Brouwers ea
2e comparant: Frans Bastiaense Boeser
Goederen: 1e een bijster moervelt; 2e een patie in een veldeken; 3e een partie in een acker, over den Leij
Prijs: ƒ 375
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Grip
Belend Oost: wed RijnierKosters cum suis
West: erfg Bastiaen Franse Boeser
Noord: watergang; Peeter P. Passon
Zuid: de Grip of de erve Dirk Den. Vos; erfg A Potmakers
Bijz: Peeter en Denis Denis Sagt, armmeesteren.
Peeter Brouwers namens zijn moeder Lena van Driel wed Adriaen Brouwers (Sprangh), Adriaen Visser X Pieternella van Driel, Cornelis van Campen X Johanna Konings, Peeter Konings, Adriana Konings.
Bij 3e parceel staat: Watter Adriaen van den Hoek in heeft gecompeteert.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 386v
Soort akte: transport
Datum: 20-1-1781
1e comparant: Cornelis Camp ea
2e comparant: Peeter Huijberde Schoenmaker
Goederen: drie geerden hooij en weijlant, gemeen met wed Anselmus Bossers
Prijs: ƒ 2710
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka, Platte weg
Belend Oost: Cornelis van Mourik
West: Bartholomeus Langerwerf
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ca ofte Platte weg
Bijz: Cornelis, Johannes, Peeter B. Camp, Adriana Camp, Anthonij van de Ca X Pieternella Camp, Adrianus Camp, Corn. van der Poel X Adrianan Camp (Geertruijdenbergh), Hendrik Potmaker X Elisabet Camp, Cornelis P Camp (HLA) mede namens Corn. Adr. Camp (Alkmaar), Wilbert Philipsen X Adriana Adr. Camp, (Stuijvesant), Hendrik Adr. Camp, schipper van Stiel (Oosterhout). Alle erfg van Maij Anna Camp enPieter Hendriks Camp en Adriaen B. Camp als voogden over de innocente erfgenamen van Maij Anna Camp.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 387v
Soort akte: transport
Datum: 20-1-1781
1e comparant: Cornelis Camp ea
2e comparant: Cornelis van der Schans
Goederen: eenen acker saaijlant, groot ontrent drie hond
Prijs: ƒ 958
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Pispot
Belend Oost: Steve de Bont
West: erfg Arij Potmakers
Noord: Pispot
Zuid: over den dijck tot het veldeke van Steve de Bont
Bijz: Cornelis, Johannes, Peeter B. Camp, Adriana Camp, Anthonij van de Ca X Pieternella Camp, Adrianus Camp, Corn. van der Poel X Adrianan Camp (Geertruijdenbergh), Hendrik Potmaker X Elisabet Camp, Cornelis P Camp (HLA) mede namens Corn. Adr. Camp (Alkmaar).
Gereet aan de meerderjarige fl 508. De rest blijft voor rekening van Anselmus Zeijlmans en Anna Kievits staan tot ze meerderjarig zijn.
Amselmus verklaart namens Jacobus Reijke X Anna Kievits dat op 12-12-1788 het geld betaald is.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 390r
Soort akte: transport
Datum: 6-2-1781
1e comparant: Cornelis van Mourik ea
2e comparant: de heer M. Roda
Goederen: een huijs, hof en ackertje met nog een hof daaragter gelegen
Prijs: ƒ 4250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de heer secr van Raamsdonk en Wout. en Adr. Cnaap
West: Cornelis van der Lo
Noord: dwarssloot van agterste hof tot Hoevenaar toe
Zuid: de erve van Jan van Steenhoven
Bijz: Monsr Cornelis van Mourik (Raamsdonk) en de heer P.F. Bernards X Megelina van Mourik (Engelen).
Het ackertje kwam van Adriaen Aartse Schouten. Diverse afspraken over onderhoud, overpad en bebouwing etc.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 391v
Soort akte: transport
Datum: 6-2-1781
1e comparant: Adriaen Berthouts
2e comparant: Antonia Pols wed Cornelis A. de Seeuw
Goederen: een moerveldike
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg wed de Rooij
West: Peeter Pruijsen cum suis
Noord: de cooperse
Zuid: erfg Teuntje de Seeuw
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 392r
Soort akte: transport
Datum: 6-2-1781
1e comparant: …anna de Bruijn
2e comparant: Willem de Bruijn, broer
Goederen: een half huijs, schuur, agterhuijs en brouwerij met toebehooren + hafelijke goederen etc.
Prijs: ƒ 2400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aart Dirkse Sijlmans
West: Wouter van Disseldorp
Noord: Hendrik Schoenmakers
Zuid: Ka straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 393v
Soort akte: transport
Datum: 26-2-1781
1e comparant: Adriaen van der Steegen
2e comparant: Jan Janse Verschuure
Goederen: een huijs, hof en erf en een drieske daar agter gelegen
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dorps weg
West: Jan van Vugt
Noord: Dorps weg
Zuid: de watergang
Bijz: Met een beest en een balasting van fl 400 tbv Teuntje Witte.
De verkooper mag in de voorkamer blijven wonen en moet door de kooper onderhouden worden.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 394v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 3-3-1781
1e comparant: Jan Hendrikse Vos
2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek, scheepmaaker
Goederen: bijlbrief tbv de levenrantie van een kofschuit, lang 47 voet, wijt 13 voet 8 duijm
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Blijkens een quitantie is de bijlbrief op 3-10-1793 geheel betaald.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 395v
Soort akte: transport
Datum: 13-3-1781
1e comparant: Peeter Janse Zijlmans
2e comparant: Adriaen Langerwerf
Goederen: een half huijs, hof en halve del daar agter gelegen met Hendrik Potmakers
Prijs: ƒ 1300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Ka, Platte weg
Belend Oost: Peeter van den Boer cum suis
West: wed Matthijs Otjens
Noord: Ka ofte Platte weg
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 396v
Soort akte: transport
Datum: 13-3-1781
1e comparant: Peeter Janse Zijlmans
2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek
Goederen: de oostens en westense helft van een acker
Prijs: ƒ 2500
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Ca
Belend Oost: Lambert Schoenmakers
West: Peeter van den Boer
Noord: Her straat
Zuid: sloot over den Ca
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 397r
Soort akte: transport
Datum: 16-3-1781
1e comparant: Jan en Jan Franciscus de Bruijn
2e comparant: Willem de Bruijn
Goederen: een binnedel
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: steede van Peeter Timmermans
Noord: Jan Lamberde Zijlmans
Zuid: Peeter Adr Boeser
Bijz: Op het lant staat nog een willecuer van fl 1000 tbv de heer J.P. Allard van 29-8-1772

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 398r
Soort akte: transport
Datum: 24-3-1781
1e comparant: Jan Hendrik de Bont
2e comparant: Jan de Vos
Goederen: Huijs, hof, erf en werf
Prijs: ƒ 1550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Tomas de Bont
West: erfg Tomas de Bont
Noord: sloot van de del van den verkooper, agter de steed
Zuid: Her straat
Bijz: Betaald gereetfl 400 en een scheepen custing brief van fl 1100

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 398v
Soort akte: custingbrief
Datum: 24-3-1781
1e comparant: Jan de Vos
2e comparant: Jan Hendriks de Bont
Goederen: custingbrief met als onderpant het huijs uit de vorige akte
Prijs: ƒ 1150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan de Vos betaalt op 19-3-1782 fl 150, 19-4-1783 fl 200, 26-4-1785 fl 200, 28-3-1786 fl 400, op 19-3-1787 fl 100, 19-4-1788 fl 100, 21-4-1789 fl 100. Op 10-4-1790 is de brief geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 399v
Soort akte: transport
Datum: 31-3-1781
1e comparant: Peeter van Hassel ea
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmaker
Goederen: drie geerden hooij en weijlant, in 6 geerden, in den polder, uit boedel Huijbert Vassen
Prijs: ƒ 2805
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Peeter Schoenmakers cum suis
West: Nicolaas Prinse cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Raamsdonk
Bijz: Peeter van Hassel, Teunis Kievits X Elisabet van Hassel, Bartholomeus Moonen X Maria van Hassel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 400v
Soort akte: transport
Datum: 5-4-1781
1e comparant: de heer Pieter du Bois
2e comparant: Adriaen Koning
Goederen: een huijs, hof en erf
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Nouwens
West: Judocus den Ouden
Noord: Ka straat
Zuid: Judocus den Ouden
Bijz: Pieter treedt op namens Geertruij van Selm wed Adriaen Govardus van Andel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 401r
Soort akte: transport
Datum: 5-4-1781
1e comparant: de heer Pieter du Bois
2e comparant: Peeter Adriaen Verschuuren
Goederen: een parceel weijlant, genaamt den Mergen, groot ontrent 4 hond
Prijs: ƒ 360
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Mergen, de Vest
Belend Oost: den kooper
West: Jacobus Bink
Noord: Peeter Adriaen de Seeuw
Zuid: de Vest
Bijz: Pieter treedt op namens Geertruij van Selm wed Adriaen Govardus van Andel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 402r
Soort akte: transport
Datum: 5-4-1781
1e comparant: de heer Pieter du Bois
2e comparant: Adriaen J Blankers
Goederen: eenen acker saaijlant, groot ontrent twee hond
Prijs: ƒ 580
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Schouten
West: erfg Tomas de Bont
Noord: Adriaen Koning
Zuid: tot over het werk
Bijz: Pieter treedt op namens Geertruij van Selm wed Adriaen Govardus van Andel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 403r
Soort akte: transport
Datum: 5-4-1781
1e comparant: de heer Pieter du Bois
2e comparant: Harme Hilker, schepen
Goederen: 1e een parceeltje ackerlant, groot ontrent seventig roede, ; 2e 1/3 bijster moerveld
Prijs: ƒ 210
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e den kooper; 2e kinderen Wouter Biemans
West: Matthijs Nouwens; erfg Peeter Verschuuren
Noord: Huijbert van Hassel;
Zuid: Matthijs Nouwens; erve Tomas de Bont
Bijz: Pieter treedt op namens Geertruij van Selm wed Adriaen Govardus van Andel.
Het ackerlant ligt in de steede van Matthijs Nouwens.
Het moerveld is gemeen met den kooper en Laurens Reckers

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 404r
Soort akte: transport
Datum: 18-4-1781
1e comparant: Anthonij Ockers namens zijn moeder
2e comparant: Adriaen J Blankers
Goederen: een buijten del, groot ontrent 3½ hond
Prijs: ƒ 423
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat, Ka straat
Belend Oost: de heer Pieter du Bois
West: Cornelis A de Seeuw
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik
Zuid: Ka straat
Bijz: moeder: Johanna Biemans wed Wouter Ockers (Sprangh)

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 406ar
Soort akte: wilceur
Datum: 9-5-1781
1e comparant: Matthijs van Disseldorp
2e comparant: de heer Augustinus Langstraat
Goederen: een lening met als onderpant 1e een buijtendel; 2e een binnendel
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat, Ka, Platte weg, Ka straat
Belend Oost: 1e heeroom en del; 2e de diaconie armen
West: Jan de Hoogh; Peeter Franse Boeser
Noord: Oude straat of Kleijn Waspik; Ka ofte Platte weg
Zuid: Ka straat; Ka straat
Bijz: Augustinusa woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 406br
Soort akte: transport
Datum: 11-5-1781
1e comparant: Elisabet Lamb. Van Gilst
2e comparant: Adriaen J. Blankers
Goederen: een huijs, agterhuijs en erf met acker daar agter
Prijs: ƒ 1221
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Tomasse de Bont
West: de kooper
Noord: de teen van den dijk
Zuid: wed Cornelis Janse de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 406bv
Soort akte: custingbrief
Datum: 11-5-1781
1e comparant: Adriaen Joghemse Blankers
2e comparant: Elisabeth Lamb. van Gilst
Goederen: custingbrief uijt hoofde vande cooppenningen van een huijs, agterhuis, erf en ackerlant
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Elisabeth verklaart op 6-12-1783 dat er fl120 is betaalt. Daniel van der Aa X Johanna van Gilst, Adriaen van Dongen namens zijn moeder Dingena van Gilst verklaren op 22-111-1784 de rest ontvangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 407v
Soort akte: wilceur
Datum: 19-5-1781
1e comparant: Jan Wijdemans
2e comparant: Geertruij Zijlmans
Goederen: lening met als onderpant een half huijs etc
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Pieter van Alphen
West: Dorps Ka straat
Noord: Matthijs van Dongen
Zuid: brandgevel voorste deel huijs
Bijz: Geertruij woont te ‘S Grevelduijn Cappel.
Op 29-11-1800 verklaren de testemantaire executeurs van hermina en Geetruijda Zijlmans enb doctor J.W. Coets geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 408r
Soort akte: transport
Datum: 23-5-1781
1e comparant: Peeter Franse Boeser en Denis Sagt, armmeester
2e comparant: Huijbert Hendrikse Camp
Goederen: een opslag van een huijsje op den sijdijck
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Jan Ruijtenbergh
Zuid: Hendrik van Dal
Bijz: belasting 1/80 penning

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 409r
Soort akte: transport
Datum: 11-6-1781
1e comparant: Arien Adriaense Oerlemans
2e comparant: Govert de Bie
Goederen: de helft in een moervelt, gemeen met erfg J Soeters, groot 5 of 6 hond
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vrouwkensvaart
West: S’Gravenmoer
Noord: Tomas Ketelaar
Zuid: Antonijvan Pas cum suis
Bijz: Arien woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 409v
Soort akte: transport
Datum: 11-6-1781
1e comparant: Aart van Oosterhout ea
2e comparant: Govert de Bie
Goederen: de helft in een moervelt, groot 5 of 6 hond, gemeen met den kooper
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vrouwkensvaart
West: S’Gravenmoer
Noord: Tomas Ketelaar
Zuid: Antonijvan Pas cum suis
Bijz: Aart van Oosterhout, Arnoldus Haverhals, Adriaan van Dullemen, Denis Dirkse Vos, Aart en Arnoldus als voogden over 4 kinderen van Willem Haverhals, 4 kinderen van Barent van Heumen en over twee kinderen van Adriaen Adr. Oerlemans, Jan Oerlemans en Govert de Bie en Jan, Roelof, Pieter de Koning, Jacobus Havens. erfg Geertruij van Amelrooij X Jacobus Soeters. Geertruij is hun meuij en outmeuij.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 410v
Soort akte: transport
Datum: 19-7-1781
1e comparant: Gerard van Ophuijsen ea
2e comparant: Jan Reckers
Goederen: een parceel moergronden, putten en kuijlen, groot ruijm 6 hond in S’Grevelduijn en 2½ hond in Waspik
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: S’Grevelduijn Cappel
West: Vrouwkensvaart
Noord: wed Adriaen van Gijsel
Zuid: Harme Hilker
Bijz: Gerard van Ophuijsen X Maria Anna Theodora van Heijst, Jaques van Santfoort X Cornelia Walthera van Heijst, beide wonende te Antwerpen.
Voor de 2½ hond te Waspik is fl 180 betaald.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 412r
Soort akte: wilceur
Datum: 11-7-1781
1e comparant: schepenen uit Venloon ea
2e comparant: Johan van Rooijen, predicant
Goederen: lening tbv de aankoop van en huijs etc alhier aan de suijdzeijde van de Kaatsheuvel
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Schulken
West: Maria Gulick
Noord: den staat
Zuid: Johannes en Cornelis van Loon
Bijz: B. Everts, officier, J.L. Henckel en Nicolaas Gester, schepenen van Venloon en Jan Pruijsers (Vrijhoeven Capel).
Op 5-8-1784 is de wilceur geheel afgelost.
Borg staan Jan en Gerrit van Vugt

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 413v
Soort akte: transport
Datum: 6-8-1781
1e comparant: Margarita Gijben wed Laurens Oomens
2e comparant: Peeter van Hassel, schipper van stiel
Goederen: een hengstschuijt met alle toebehooren
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter woont te Raamsdonk.
Peeter betaalt gereet fl 400 en de rest is op 31-8-1781 betaald.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 414r
Soort akte: transport
Datum: 26-9-1781
1e comparant: Cornelis van der Wegen ea
2e comparant: Michiel Roda en Antonij Schouten
Goederen: ¼ part in een moer geer of hooijlant
Prijs: ƒ 66
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Govert Cornelis Ackermans cum suis
West: wed Jan Matthijsen van Breugel
Noord: Jan Lips
Zuid: dwars geeren of S’Gravenmoer
Bijz: Cornelis van der Wegen, Govert Jan Pessers X Anna Maria van der Wegen en Johannis Norbertus van Groenedaal.
¼ is van Peeter de Gruijter en ½ Peeter Jan Adriaense

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 415r
Soort akte: transport
Datum: 26-9-1781
1e comparant: Peeter de Gruijter en Peeter Jan Adriaense
2e comparant: Roda en Antonij Schouten
Goederen: ¼ en ½ven een moergeer of hooijlant
Prijs: ƒ 152
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Govert Cornelis Ackermans cum suis
West: wed Jan Matthijsen van Breugel
Noord: Jan Lips
Zuid: dwars geeren of S’Gravenmoer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 415v
Soort akte: transport
Datum: 13-11-1781
1e comparant: Maria P. Verschuuren wed Peeter Ariense de Seeuw
2e comparant: Peeter Hendrikse Camp
Goederen: een acker saaijlant, gelegen alhier over den vest, genaamt den Lange Acker, groot ontrent 2½ hond
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Lange Acker
Belend Oost: wed Jan Vasse de Hoogh
West: Harme Hilker
Noord: s’lants vest
Zuid: middel pat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 416v
Soort akte: transport
Datum: 21-11-1781
1e comparant: Gijsbert van Dongen, Joost en Lambert W. Pols
2e comparant: Pieter P. de Seeuw, hooijschipper
Goederen: eenen acker saaijlant, groot ontrent drie hond met een moerveld daar teijnde gelegen
Prijs: ƒ 1340
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Dirkse Wijdemans
West: Jan Wouterse Verschuuren
Noord: Her straat
Zuid: over den dijck tot de dwars geeren of S’Gravenmoer
Bijz: Gijsbert woont te S’Grevelduijn

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 417r
Soort akte: transport
Datum: 21-11-1781
1e comparant: Joost Wouterse Pols ea
2e comparant: Lambert W. Pols
Goederen: een ackertje saaijlant, over de vest, groot ontrent 75 roeden, genaamt den Lange Acker
Prijs: ƒ 215
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Lange Acker
Belend Oost: Harme Hilker
West: Cornelis Sterrenburgh
Noord: s’lants vest
Zuid: middel weg
Bijz: Joost Wouterse Pols, Gijsbertus van Dongen en Wouter Cornelis van Steenhoven als voogden over 6 kinderen van Joost Wouterse Pols wed Anna van Dongen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 418r
Soort akte: transport
Datum: 21-11-1781
1e comparant: Joost Wouterse Pols ea
2e comparant: Lambert Wouterse Pols
Goederen: een ackertje saaijlant, over den vest, groot ontrent 75 roeden, genaamt den Korte Acker
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Korte Acker
Belend Oost: Jan C. Boeven
West: wed Jan Vasse de Hoogh
Noord: middel weg
Zuid: Willem Biemans
Bijz: Joost Wouterse Pols, Gijsbertus van Dongen en Wouter Cornelis van Steenhoven als voogden over 6 kinderen van Joost Wouterse Pols wed Anna van Dongen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 419r
Soort akte: transport
Datum: 14-12-1781
1e comparant: Jan Janse Verschuuren
2e comparant: Francus Janse Verschuuren
Goederen: een huijs, hof en erve
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Marcelis M. Zijlmans
West: Jacob Kievits
Noord: de straat
Zuid: Marcelis M. Zijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 419v
Soort akte: transport
Datum: 20-12-1781
1e comparant: Jan Coks namens Jan Rogsnoer, opa
2e comparant: Adriaen Tactor
Goederen: een bijstertje, groot 25 roeden
Prijs: ƒ 22
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Armen van S’Gravenmoer
West: wed Aart Hulst
Noord: Dirk Rutters
Zuid: Wouter Vermeulen
Bijz: Jan en Jan wonen te Dongen, Adriaen te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 420v
Soort akte: transport
Datum: 21-12-1781
1e comparant: Wouter Marcelisse Zijlmans
2e comparant: Teunis, Huijbert, Denis en Marijnus Sagt
Goederen: een binnen del, groot 4 hond
Prijs: ƒ 410
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erven van Willem Marc. Zijlmans
West: Vroukwnsvaart
Noord: Jan van Ee
Zuid: erfg wed Peeter Zijlmans
Bijz: Wouter woont te S’Grevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 421r
Soort akte: transport
Datum: 21-1-1782
1e comparant: Anneke Kuijl
2e comparant: Joh. Bart. Camp
Goederen: 2½ geerd hooij en weijlant, in 7¼ geert, met den kooper
Prijs: ƒ 2375
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka straat
Belend Oost: Adriaen Vasse
West: kinderen Wouter Venis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 422r
Soort akte: transport
Datum: 13-2-1782
1e comparant: Catharina Bruijn wed Pieter de Jongh en kinderen
2e comparant: Gillis de Krook, schipper van stiel
Goederen: een farrie schip met toebehooren
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gillis woont te Selsade.
Betaald gereet fl 1000. Catharina verklaart dat op 4-5-1782 de fl 200 betaald zijn.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 423r
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1782
1e comparant: Anna de Bont wed Cornelis den Ronden
2e comparant: Peeter J. Blankers
Goederen: 6 geerden hooij en weijlant, in den overdiepse polder
Prijs: ƒ 2800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Lambert Schoenmakers
West: Hendrik Schoenmakers
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Maas
Bijz: Anna woont opde Hooge Swaluw

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 423v
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1782
1e comparant: Anna de Bont wed Cornelis den Ronden
2e comparant: Jan Hendrikse de Bont
Goederen: 1½ halve bijster op den westenkant
Prijs: ƒ 2000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Cornelis T de Bont
West: Adriaen Koning
Noord: waatersloot
Zuid: tot de ackers
Bijz: Gereet fl 1000, de rest is op 15-2-1783 betaald

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 424v
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1782
1e comparant: Anna de Bont wed Cornelis de Ronden
2e comparant: Lambert Verschuuren
Goederen: eeen ackertje saiijlant, groot 135 roeden
Prijs: ƒ 465
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Korte Acker, de Vest
Belend Oost: Francus J Verschuuren
West: Francus J Verschuuren
Noord: de Vest
Zuid: de Korte Acker
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 425v
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1782
1e comparant: Anna de Bont wed Cornelis de Ronden
2e comparant: Tomas Compeer
Goederen: een ackertje saiijlant, groot ontrent een hond
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: retrangement
Belend Oost: Antonij van Waspik
West: Tomas Compeer
Noord: Wouter van Steenhoven
Zuid: retrangement tot het breede pleck
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 426r
Soort akte: transport
Datum: 1-3-1782
1e comparant: Gijsbert Oomens
2e comparant: Gerrit van den Ham, schipper van stiel
Goederen: een damschuijt, lang 46 voet, wijt 14 voet, met toebehooren
Prijs: ƒ 2150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gerrit woont in den Briel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 427r
Soort akte: transport
Datum: 12-3-1782
1e comparant: Jan van Strijen
2e comparant: Peeter Willemse Schoenmakers
Goederen: ¼ part in een acker saijlant met den kooper
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Pispot
Belend Oost: Hendrik Janse Schoenmaker
West: Cornelis van der Poel
Noord: watergang, genaamt de Pispot
Zuid: S’Gravenmoer
Bijz: Jan en Peeter wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 427v
Soort akte: transport
Datum: 23-3-1782
1e comparant: Francus en Willem Otjens
2e comparant: Hendrik J Schoenmakers
Goederen: 1½ geerd wijlant, in den polder gemeen en onverdeelt met Cornelis J. Schoenmakers cum suis
Prijs: ƒ 1240
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka straat
Belend Oost: Peeter van Dongen
West: Jacobus Adriaen Bink
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 428r
Soort akte: transport
Datum: 23-3-1782
1e comparant: Maria Otjens wed Tomas Boudewijn
2e comparant: Hendrik J. Schoenmakers
Goederen: eenen geerd hooij en weijlant, in den polder, met den kooper
Prijs: ƒ 850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka straat
Belend Oost: Peeter van Dongen
West: Jacobus Adr. Bink
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka straat
Bijz: Gerret fl 200, de rest via custingbrief.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 429r
Soort akte: transport
Datum: 27-3-1782
1e comparant: Pieter van den Boer
2e comparant: Huijbert van Disseldorp
Goederen: een huijs hof en erf
Prijs: ƒ 1300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirk P. van Dongen
West: Adriaen Langerwerf
Noord: sloot van de del van Hendrik J. Schoenmakers
Zuid: Her straat
Bijz: De verkooper mag zijn leven lang in de voorkamer blijven wonen

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 429v
Soort akte: custingbrief
Datum: 26-3-1782
1e comparant: Huijbert van Disseldorp
2e comparant: Pieter van den Boer
Goederen: custingbrief met als onderpant het huijs uit de vorige akte
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De erfgenamen van Pieter van den Boer verklaren op 13-7-1789 dat de brief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 430v
Soort akte: transport
Datum: 3-4-1782
1e comparant: Huijbert van den Bogaart ea
2e comparant: Jan van der Meer, secretaris
Goederen: een half huijs en erf, het voorste gedeelte
Prijs: ƒ 315
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: brantgevel
West: dorps dijck
Noord: Dingeman van Disseldorp
Zuid: gangetje met volgende huijs
Bijz: Huijbert, Adriaen, Cornelia, Johannis van den Bogaart X Anna Bogers (Breda), Hendrik de Ruijter X Johanna Bogers. Alle kinderen van Jan Bogers X Maria Weterings. Willem Jansen Verschuren en Willem Weterings als voogden over Elisabet Bogers, het kind van Jan Bogers x Maria

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 431v
Soort akte: transport
Datum: 3-4-1782
1e comparant: Huijbert van den Bogaart ea
2e comparant: Adriaen Bogers
Goederen: een huijsje
Prijs: ƒ 77
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dingeman van Disseldorp
West: dorps dijck
Noord: gangetje
Zuid: het dorp
Bijz: Huijbert, Adriaen, Cornelia, Johannis van den Bogaart X Anna Bogers (Breda), Hendrik de Ruijter X Johanna Bogers. Alle kinderen van Jan Bogers X Maria Weterings. Willem Jansen Verschuren en Willem Weterings als voogden over Elisabet Bogers, het kind van Jan Bogers x Maria
Cornelia Bogers mag haar leven lang in het huijs blijven woenen.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 432v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 6-4-1782
1e comparant: Gijsbert Oomens
2e comparant: Jan Hendrikse van den Hoek
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een kofschuijt, lang 47 voet, wijt 13 voet 8 duijm
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan verklaart op 18/5/1786 dat de brief geheel is afgelost.Extra conditie: Bij wanbetaling wordt de schuijt van zijn broer Wouter ook in het geheel betrokken.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 433v
Soort akte: wilceur
Datum: 11-4-1782
1e comparant: Jan de Bont
2e comparant: Adriaen Rombout
Goederen: een lening met als onderpant 1e 4 geerden lant, in den polder; 2e een buijten del
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot; Oude straat
Belend Oost: 1e den polder; 2e Jacob Kievits
West: Adriaen Adr. Blankers; kinderen Corn. Thom de Bont
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk; Oude straat/KW
Zuid: polders goet, erve Jan de Vos
Bijz: Adriaen woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 434v
Soort akte: transport
Datum: 11-4-1782
1e comparant: Hendrik Camp
2e comparant: Cornelis Camp, zoon
Goederen: 1e ½ ackertje, gr 3½ hond, met Johanna Verschuren wed Goijert van Ritsel; 2e 2/5 ackertje, gr 125 ro
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Jan Cornelis Boeser; 2e het dorp
West: Willem Verschuren; den dijck
Noord: sloot vande bijster van Jan Biemans; Jan Verduijn
Zuid: de weg; Cornelis Maas
Bijz: Het 2e ackertje met Cornelis van Dongen. Er wordt betaalt aan zijn broer Joost, Maria Verschuren, zijn broer Huijbert Camp en zijn vader

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 435v
Soort akte: transport
Datum: 16-4-1782
1e comparant: Catharina van den Montel wed Simon Beunis
2e comparant: Adriaen J. Blankers
Goederen: 1½ geert hooij en weijlant, in 16 geerden, met den cooper
Prijs: ƒ 1265
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka straat
Belend Oost: Jan de Bont cum suis
West: Andries F. Hoevenaar
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka straat
Bijz: Catharina woont te Waalwijk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 436r
Soort akte: transport
Datum: 24-4-1782
1e comparant: Jan Snijders
2e comparant: Anthonij van der Ka
Goederen: een half huijs, agterhuijs en schuur aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 1536
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: Jan Lips
West: wed Seijlmans
Noord: erve Bartholomeus Langerwerf
Zuid: Benede Kerk en de brantgevel
Bijz: diversie condities: Het geheel ligttegen den dijck, de ree van de wed Peeter Zeijlmans, de stal van Jan Lips

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 437r
Soort akte: transport
Datum: 26-4-1782
1e comparant: Johanna van Hassel
2e comparant: Huijbert Adriaen van Hassel
Goederen: een geert hooij en weijlant, in 6 geerden, met den kooper cs, in den polder
Prijs: ƒ 820
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Lips
West: Jan Jansen de Bont cum suis
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbert woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 437v
Soort akte: transport
Datum: 26-4-1782
1e comparant: Johanna van Hassel en Andries Hoevenaar
2e comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een geert hooij en weijlant, in 8 geerden, met Peeter Otjens en den kooper, in den polder, west
Prijs: ƒ 820
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: de 1e helft van 8 geerden
West: Willem Blankers
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 438v
Soort akte: transport
Datum: 29-4-1782
1e comparant: Huijbert Jansen Verschuuren
2e comparant: Theodorus B. Camp
Goederen: een acker saaijlant
Prijs: ƒ 875
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: spoor, Vest
Belend Oost: Francus J. Verschuuren
West: wed Jan Vasse de Hoogh
Noord: s’lants vest
Zuid: spoor
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 439r
Soort akte: transport
Datum: 6-5-1782
1e comparant: Joghem B de Bont
2e comparant: Arnoldus B de Bont, broer
Goederen: een halve acker saaijlant, groot ontrent in t geheel 5 hond, met den kooper
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: wed Arij Vaartrmans
Noord: wed Jacobus Boeser
Zuid: Adriaen Ariense de Seeuw
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 439v
Soort akte: transport
Datum: 18-5-1782
1e comparant: Govert van Opstall ea
2e comparant: Frans van den Hout
Goederen: huijsje, erf en hof
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dingeman van Disseldorp
West: Jan Jansen de Bont
Noord: Her straat
Zuid: Peeter G. de Jong
Bijz: Govert van Opstall en Jan van der Meer resp. schout en secretaris namens Jan Tielemans (uitlandig), Anna Bogaarts namens haar man Michiel van Roes ? en Francijna Bogaarts. Anna en Francijna wonen te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 440v
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1782
1e comparant: Andries Franse Hoevenaar
2e comparant: Matthijs Franse Camp
Goederen: een huijs met een del daaragter gelegen, met de geheel inhoud
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan van den Heuvel
West: Willem J. Blankers
Noord: Ka
Zuid: Herstraat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 441r
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1782
1e comparant: Andries F. Hoevenaar
2e comparant: Matthijs F. Camp
Goederen: ses geerden hooij en weijlant, binnen en buijten aan den oosten en de armen aan de westenkant
Prijs: ƒ 2700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka straat
Belend Oost: Adriaen Adriaen Blankers
West: Anthonis Snijders
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 441v
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1782
1e comparant: Andries Franse Hoevenaar
2e comparant: Matthijs F. Camp
Goederen: 3 3/8 geert hooij en weijlant, in den polder, in 9 geerden, met den verkooper
Prijs: ƒ 1518
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka straat
Belend Oost: Peeter J Langerwerf
West: Maarten de Wit cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 442r
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1782
1e comparant: Andries Franse Hoevenaar
2e comparant: Matthijs F. Camp
Goederen: een half acker saaijlant
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Matthijs F. Camp
West: Pieter de Jong
Noord: Ka straat
Zuid: moerveld van Pieter du Bois
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 442v
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1782
1e comparant: Andries Franse Hoevenaar
2e comparant: 2 kinderen van Cornelis Peterse Camp
Goederen: 2 geerden hoij en weijlant, in 9 geerden,
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka straat
Belend Oost: Peeter J. Blankers
West: Maarten De Wit cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 443v
Soort akte: wilceur
Datum: 21-6-1782
1e comparant: Jan Snijders
2e comparant: Augustus Langstraat
Goederen: een lening tbv de levering van wijn fl 153 en nog fl 47 geld met als onderpand sijn half huijs etc.
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: wed Peeter Zijlmans
West: Jan Lips
Noord: agterste gedeelte huijs Antonij van der Ka
Zuid: ka straat
Bijz: Augustus woont te Rotterdam. Hij verklaart op 18-10-1785 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 444r
Soort akte: transport
Datum: 2-7-1782
1e comparant: Willem de Bruijn, bierbrouwer
2e comparant: Jacobus Tomasse Zeijlmans
Goederen: 3/4 geert hooij en weijlant, in den polder, met den kooper
Prijs: ƒ 1640
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka straat
Belend Oost: kinderen verkooper
West: Willem Adriaense Blankers cum suis
Noord: Scheij sloot of Dusse Munsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 444v
Soort akte: transport
Datum: 1-8-1782
1e comparant: Gerrit van den Hoek ea
2e comparant: Jan Goosens
Goederen: voorste deel van een huijsje op den sijdeijk
Prijs: ƒ 65
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: ???? Van Dal
Zuid: den kooper of agterste gedeelte van het huijsje
Bijz: Gerrit van den Hoek, zijn moeder Adriana Zeijlmans wed Wouter van den Hoek, en zijn broers Jan en Wouter

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 448v
Soort akte: transport
Datum: 6-8-1782
1e comparant: Jacobus Peterse Zeijlmans
2e comparant: Wouter Adriaense Smuur
Goederen: een acker saijlant, met den kooper
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de kinderen Willem A.Blankers
West: Hendrik Potmakers cum suis
Noord: Her straat
Zuid: over den dijck tot den sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 449r
Soort akte: transport
Datum: 11-9-1782
1e comparant: Anderies Bogaarts
2e comparant: Jan van der Meer
Goederen: een huijsje en erve
Prijs: ƒ 130
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dingeman van Dusseldorp
West: dorpsdijk
Noord: het gangetje
Zuid: dorp
Bijz: Cornelia Bogaarts gaat akkoord. Zie ook 3-4-1782

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 449r
Soort akte: transport
Datum: 11-9-1782
1e comparant: Wouter van Dusseldorp
2e comparant: Jan Oosterwaal
Goederen: 14 roeden bijster
Prijs: ƒ 46
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Lamberde Zeijlmans
West:
Noord: Anthonij van Pas cum suis
Zuid: Jan Lamberde Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 450r
Soort akte: ruijling
Datum: 23-9-1782
1e comparant: imand Mosselman
2e comparant: Dingeman Dolk
Goederen: ruiling van een besaanhen(g)stschuit minder dan 4 last
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Mosselman woont op den Bommel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 450r
Soort akte: ruijling
Datum: 23-9-1782
1e comparant: Dingeman Dolk
2e comparant: Imand Mosselman
Goederen: ruiling van een hengstschuit, minder dan 4 last
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 450v
Soort akte: transport
Datum: 26-10-1782
1e comparant: Huijbert Janse Verschuuren
2e comparant: Hendrik Hendrikse van den Hoek
Goederen: een huijsje met een halve del daar agter gelegen
Prijs: ƒ 790
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Dirk van Tiggel
West: Peeter Franse Boeser
Noord: halve del verkooper
Zuid: Adriaen van Hassel
Bijz: Huijbert woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 451r
Soort akte: transport
Datum: 30-10-1782
1e comparant: Adriaen en Matthijs de Koning
2e comparant: Pieter Hendriks Camp
Goederen: een steede: huijs, hof en erf
Prijs: ƒ 1105
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: kaaij straat
Belend Oost: Adriaen van Straveren, Dirk Hulst en andere
West: Pieter Hendrik Camp en wed Hendrik de Jong
Noord: Kaaij straat
Zuid: waatergang
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 452r
Soort akte: transport
Datum: 30-10-1782
1e comparant: Matthijs Konings
2e comparant: Adriaen Konings
Goederen: een bijster
Prijs: ƒ 1315
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hen. van Riel, Adr. Koning en wed Jan V de Hoogh
West: Wouter Schouten
Noord: waatergang
Zuid: Adriaen J. Blankers
Bijz: De kooper mag 2/3 zelf houden. Hij betaalt dus fl 435

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 452v
Soort akte: transport
Datum: 14-11-1782
1e comparant: kinderen van Riel
2e comparant: Matthijs Koning
Goederen: een huijs, agterhuijs, schur, hof, erf en bijster
Prijs: ƒ 424
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Pieter Liesveld cum suis
West: wed Jan Lamberde Zijlmans
Noord: den dijck
Zuid: Laurens Reckers
Bijz: Dirk Verhoeven (Baardwijk) als voogd over de kinderen van Nicolaas van Riel X Cornelia Crol.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 453r
Soort akte: wilceur
Datum: 14-11-1782
1e comparant: Matthijs Koning
2e comparant: Jan van der Meer, secretaris
Goederen: een lening met als onderpant het huijs uit de vorige akte
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 9-4-1799 verklaart Peter van der Meer namens zijn moeder dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 455-2
Soort akte: wilceur
Datum: 14-11-1782
1e comparant: Matthijs Koning
2e comparant: Jan van der Meer, secretaris
Goederen: 3e moerveld met putten en kuijlen en dijk; 4e een moerveld met Adr. Janse Koning met dijk en straat
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 3e Peeter G. de Jong; 4e dorp
West: Frans Boeser; Adriaen J. Koninfg
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 455r
Soort akte: transport
Datum: 21-11-1782
1e comparant: Adriaen Koning
2e comparant: Barthel Langerwerf
Goederen: 1e een huijs, hof en erf; 2e een halve acker op den oostenkant, groot geheel 6 hond
Prijs: ƒ 3770
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e wed Matthijs Camp; 2e wed Jan Hoevenaar
West: Peeter van Tiggel; Jan M. de Bont
Noord: sloot van verkooper; de straat
Zuid: de straat; Jan M. de Bont
Bijz: Adriaen woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 456r
Soort akte: transport
Datum: 2-12-1782
1e comparant: de heer Pieter du Bois
2e comparant: Jacob Kievits
Goederen: een bijster, groot ontrent 6 hond
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Vest
Belend Oost: Adriaen J. Bink
West: Wouter van Steenhoven
Noord: watergang
Zuid: de Vest
Bijz: Pieter treedt op namens Geertruij van Selm wed Adriaen Govardus van Andel

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 456v
Soort akte: transport
Datum: 11-12-1782
1e comparant: Nicolaas Paanse ?
2e comparant: Peeter G. de Jong
Goederen: 2 2/3 geerd hooij en weijland, in 6 geerden met den kooper
Prijs: ƒ 2746
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Peeter Camp
West: Bastiaen Holster cum suis
Noord: Dusse Munsterkerk
Zuid: Peeter J. Langerwerf
Bijz: Nicolaas woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 457r
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1782
1e comparant: Antonij van Raamsdonk
2e comparant: Peeter Cornelis de Seeuw
Goederen: de westense helft van een acker
Prijs: ƒ 1300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Kaaij straat
Belend Oost: Bartel Langerwerf
West: Jan Peeterse de Bont en den kooper
Noord: Kaaij straat
Zuid: Theodorus Schoenmakers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 457v
Soort akte: transport
Datum: 18-12-1782
1e comparant: Hendrik Heijmans
2e comparant: Jacob Kievits
Goederen: een ackertje van 90½ roeden
Prijs: ƒ 265
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Helger de Cock
West: wed van Molenschot
Noord: Pieter Liesvelt
Zuid: het dorp
Bijz: Hendrik woont te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 458r
Soort akte: transport
Datum: 20-12-1782
1e comparant: Hendrik Bommelaar ea
2e comparant: Marcelis Smits
Goederen: een huijs, hof en ontrent 2½ hond saaijlant daar agter gelegen
Prijs: ƒ 430
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Kievits
West: Vrouwkensvaart
Noord: den cooper
Zuid: Joost W. Pols
Bijz: Hendrik, Adriaen en Anna Bommelaar, Joh. De Leeuw, schout (Raamsdonk) voor Dingena Verdonk, Maas van ?ona, diacen (Geertruijdenberg) voor 3 kinderen Jacobus Ruijtenberg, voor Pieter Ruijtenberg en Willem Adriaense de Visser X Maria Ruijtenberg (Swaaluw), Pieter van Exsel X Adriana de Rooij en zijn vrouws 2 voorkinderen (van Jan Ruijtenberg). Allen erfg van Jacob Bommelaar

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: 459r
Soort akte: wilceur
Datum: 30-12-1782
1e comparant: Jan Snijders
2e comparant: Jacobus Korsten, hooijschipper
Goederen: een lening met als onderpant sijn half huijs aan Benede Kerk
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk; Ka straat
Belend Oost: wed Peeter Zijlmans
West: Jan Lips
Noord: agterste gedeelte huijs van Antonij van der Ka
Zuid: Ka straat
Bijz: Jacobus woont te Raamsdonk.
Op 18-3-1785 verklaart Josephus Koenen namens Jacobus dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: los vel
Soort akte: toestemming
Datum: 7-6-1781
1e comparant: kinderen Dirck Denis Vos
2e comparant:
Goederen: een stuck moerlant
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan de Koning, Roelof de Koning, Pieter de Koning, Jacobus Havens
Zij geven toestemming voor transport van het lant dat van hen muije Geertruij van Amelrooij wed Jacobus Soeters komt.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: los vel
Soort akte: quitantie
Datum:
1e comparant: Adriaan de Zeeuw en wed Heijliger de Cok
2e comparant: Geertruij van Selm wed Adr Gov van Andel
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen en de weduwe verklaren op 25-1-1750 dat Geertruij de f 517 van de hypotheek van het huijs van hun gekocht voledig is betaalt.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: los vel
Soort akte: quitantie
Datum:
1e comparant: Johannes, Ienken en Willem Boezer
2e comparant: Thomas, Pieternella en Huijbertje Swart
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Kinderen Boezer verklaren op 20-1-1786 dat de kinderen Swart f 46 betaald hebben

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: los vel
Soort akte: verkoop
Datum:
1e comparant:
2e comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: los vel
Soort akte: lijstje
Datum:
1e comparant:
2e comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: een stukje afgescheurd papier met een lijsje waarop 8 ossen vermeld staan

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: los vel
Soort akte: wilceur
Datum: 15-5-1776
1e comparant: Willem Stevense Blom
2e comparant: Adriaan van Suijlekom
Goederen: wilceur met als onderpant 9 hont lant
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Steeven Adriaense Blom
West: den debiteur
Noord: wed Roelof Dorreboom
Zuid: Steeve Adriaense Blom
Bijz: Willem woont te ‘s Gravenmoer, Adriaan te Oosterhout. Adriaan verklaart op 16-7-1790 dat de wilceur geheel is afgelost.
Adriaentje Mouthaan wed Jan Steevense Blom verklaart akkoord te zijn.

RA: Groot Waspik RA 66
Folio: los vel
Soort akte: transport
Datum: 23-4-1781
1e comparant: wed Wilm Liesvelt
2e comparant:
Goederen: haar part in de bijster en del, het 1/3 part met Jan Liesvelt
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: zie 242 verso en 244 (Is niet van RA 66)