Selecteer een pagina

RA 7923 oud 278

1530-1531

Fol 1v, 9-4
Jan Anthonis Zebrecht Betten X Marij Jan die Bont

Fol 1v, 21-5
Jan Wouter Denijs
Kinderen: Wouter, Jan, Geertruijt, IJken X Ghijsbrecht Jan Tacx

Fol 2, 18-6
Henrick Melis Weijmers X Katelijn Peter Blanckaerts

Fol 2v, 7-6
Peter die Heer X Beatris

Fol 3v
Ghijsbrecht Beerthen den Ouden
Kinderen: Ghijsbrecht, Anthonis, Peter met dochter Engelbertken

Fol 3v, 19-7
Arijaen Eelen Mutsaerts X Geertruit Claeus Oeijen

Gerit Jan Borchmans van Raemsdonck X Geritken Claeus Oijen

Fol 3v
Engel wed Jan Laureijs Ariaens dochter wijlen Elen Willem Eelkens met Jan, Marij en Aertken, haer kijnderen hebben geloeft principael schuldich hem te gelden ende te betalen Peteren wijlen Claeus Zegers, 23-7-1530

Fol 4v
Peter Denijs Mutsaerts X Katherijn Jan Snellen

Fol 5v
Jan Laurens Elen Mutsaerts X Peterken Gerit Cornelis Ancems

Gerit Cornelis Ancems
Kinderen: Cornelis, Jan, Appelonia X Claeus Hendricks van Spaendonck en Margriet X Jan Lambrecht Gerits

Fol 5v
Willem Leenkens za X Geritken
Kind: Claeus

Fol 5v, 27-9
Jan Aerts van Riel za X Heijlwich Henrick Boeijen Rosen
Kind: Henricksken

Fol 6v, 9-10
Dirck Back Gerits en Mechteld Jan Ghijsels zijn vrouw

Fol 8, 10-11
Peter Claeus Ghijben X Geertruijt Jan Henricks
Aerdt Jan Gherits X Lijsbeth Jan Henricks za

Fol 8v
Jan van Gestel za X Lijsbeth Peter Verschueren den Ouden za
Kinderen: Peter den Ouden, Peter den Jongen, Ariaen, Jenneken X Ariaen Aert Peter van Waelwijck, Barbara za X Willem Willem Mutsaerts met kinderen: Jan, Willem en Wouter; Katharijna X Huijbrecht Jan Leijten, [laatste regel niet te lezen]

Fol 10, 14-11
Steven Claeus Stevens X Jenneken Jan Adriaen Smolders
Kind: Jan

Fol 10, 18-11
Wouter Denijs Franssen za
Kinderen: Jenneken en Denijsken

Fol 10, 20-11
Gherit Cornelis van Nerven en Dijmpna Verhoeven
Nat kinderen

Fol 10v, 21-11
Thomas Michiel van de Velde X Agnes Marten Vels
Kinderen: Jacob, Michiel, Martina, Stijnken X Ariaen Jan die Wijse

Fol 12v, 28-11
Heer Willem van de Kieboom, priester, Riel

Fol 12v, 29-11
Herman Gerit Herman van Heijsten

Fol 13, 27-11
Herman Gerit Herman Heijsten

Fol 13, 27-11
Aert Willem Jan Custers X Margriet Everaerd Jans
Kinderen: Everaert, Jan, Goijaert, Minken X Henrick Arijaen Arijaen

Fol 13, 29-11
Gerit Willem van Alphen X Aleijt Jan Weijens

Fol 13v, 1-12
Meeus Peter Meeus X Marij Peter Willem Gerit
Kinderen: Jan, Aert, Margriet X Peter Jan Matheeus

Fol 15, 29-12
Heer Gosen Peijnenborchs verhuurt aan Joest Beerijs Eelkens

Fol 15v, 11-12
Henrick wijlen Willem Eelkens X Stijnken wijlen Jan Lemmens (Hermans?), testament
Kind: Engelken

Fol 16v
Mathijs Beerten X Katelijn Jan die Smit
Kinderen: Lijsbeth X Jan Laureijs Schuermans, Aleijd X Willem Willem Laureijs Ansems, Marij X Adam Henrick Wijten, Katelijn za X Lenaert Mutsaerts met kinderen

Fol 16v
Huijs te Tilborch

Fol 17, 15-12
Dierck Korsten van Oirschot X Engelbertken Gerit Verhorst
Kinderen: Aert, Margriet X Philippus Henrick Jacops van Oerschot, Aleijt X Gevert Jan Gevert van Oerschot, Lijsbeth X Peter Goessen Ruelen van Oerschot, Gherit za X Geertruijd

Fol 17v, 15-12
Ariaen Sijmon Zwitten za X Cornelia Willem Stelaerts
Kinderen: Sijmon, Anna, Engeltken, Ariaen, Ghijsbrecht, Hilleken en Margriet

Willem Stelaerts za X Margriet za

Fol 18v, 20-12
Huijbrecht Gerit Reijnen

Fol 18v
Jan wijlen Jan Back alsulcken tocht die hij besittende is verkoopt aen Adriaen wijlen Gerit Mathijs Rijkaerts, Joest Jan Leijten X Dijmpna, Corneliske dr wijlen Ariaentke Rijkaeerts die hij Gherit gewonnen hadde bij Elisabetthen wijlen Jan Embrechts, 20-2-1517

Fol 18v
Jan wijlen Jan Leijten ende Joest sijn soen hebben geloeft te betaelen Jan wijlen Jan Back, 20-2-1517

Fol 19r
Dingna wijlen Gerit Mathijs Rijkaerts ende Corneliske wijlen Cornelis Ruken? hebben belooft om Jannen wijlen Jan Lijten ende Joesten sijnen soon, schdeloos te houden, 20-2-1517

Fol 19r
Adriaen wijlen Gerit Mathijs Rijkaerts, Joest Jan Leijten X Dingna ende Corneliske wijlen Cornelis X Adriane, dochters Gerit voors bij Elisabetthen wijlen Jan Embrechts verkopen hun deel in huiis etc aen Berthout wijlen Jan Back, 20-2-1517

Fol 19v, 13-12
Wouter Henrick Vendicx X Jenneken Gerit Mijs

Fol 20, 23-12
Peter Willem sBeren X Jenneken Jan Gerit Wouters
Kinderen: Cornelis, Willemken en Jenneken

Moeder van Jenneke is Elisabeth (X Jan Gerit Wouters)

Fol 20v, 31-12
Huijbrecht Elen Willems za X Heijlwich Peter Pulskens

Peter Pulskens za X Aleijd Jan Scheerders za
Kinderen: Heijlwich X Huijbrecht Elen Willems za, Peterken X Peter Gerit Reijnen met kinderen: Peter en Jan; Henricksken X Pauwels Cornelis Herman Heijsten, Anna X Huijbrecht Jan Huijben

Fol 22v
Jan Jan Maes Aelwijns za X Heijlwich Meeus Jan Druijts
Kinderen: Arijaen, Aleijt X Cornelis Arijaen Smolders,

Cornelis X Aleijt
Kinderen: Cornelis, Lijsbeth, Arijaen en Anna

Fol 23v
Jan Jan Sijmons en Elen Jan Sijmons

Fol 24
Arijaen wijlen Marten Aertss X Lijsbeth, Wouter Gerit Zibben X Margriet ende Cornelis wijlen Meeus Otten alias Biekens wednr Marij ende met hen Aert, Cornelis ende Gerit voor hen selven ende voor Jorijs, hun broer ende Margriet hun zuster, onmondich ende niet tegenwoordich sijnde daer sij Aert, Cornelis ende Gerit voorss voor instaen ende geloeff hebben, allen kijnderen Cornelis wijlen Meeus Otten ende Marij. Lijsbeth Margriet ende Marij voorss sijn ende … dochteren wijlen Jorijs Beerten die Jorijs voorss gewonnen ende vercregen hadde bij Margriet wijlen Peter Meijnaert?. Zij maken een erfdeling, 9-1-1531

Fol 26, 27-1-1531
Jan Jan Korstkens X Heijlwich Aert Henrick Willems

Belending Beatrix van Coulsteren

Fol 26v, 27-1-1531
Ariaen Lenaerts X Marij

Marij heeft nat kind bij Peter Gerit Jan Maes Ghenen

Fol 26v, 27-1-1531
Henrick van Lieshout X Aleijd Henricks van Gierl za verkoopt een half huijs aen Adriaen, sijn soon.

Fol 27v, 16-12-1530
Mijs Jan Mijs X Katerijn Willem Huijbrecht Scheenkens

Willem Huijbrecht Scheenkens za X Geritken Jan Thijs Oeijen za
Kinderen: Laureijs, Willem, Katerijn, Willem en Jan

Fol 27v, 17-1-1531
Gerit Jan Peter Ghijben X Margriet Willem Laurens Ancems za
Kind: Jenneken

Fol 29
Willem Willem Mutsaerts X Barbara Jan van Gestel
Kinderen: Jenneken

Fol 31v
In den Hamert

Fol 30v, 28-1
Gerit Herman Heijsten za X Aleijd Jan van Zon za
Kinderen: Jan, Herman, Cornelis, Daniel, Marij X Anthonis [Jan Adriaen Smolders] en [Sijmon] [laatste regel niet te lezen]

Fol 32v
Laureijs Jan van Vucht

Fol 33
Laureijs Jan Piers , gelijk aan Laureijs van Vucht

Fol 33v
Erfg te Goerl

Fol 33v, ?-1
Henrick van Lieshout, coster te Tilborch

Fol 35v
Mercelis, Jan, Gerit, Everaert, Marij, Cornelis dr wijlen Cornelis Claes van Eethen die Cornelis voorss gewonnen ende vercregen hadde bij Jennijken sijn vrouw dr wijlen Willem Aert Goijaerts, Jenneke, Peter, Lijsken?, ende Marij, henne zuster, niet tegenwoordich sijnde ende oock onmondich wesende, allen kijnderen wijlen Cornelis ende …ijken voorss, Mercelis, Jan, Gerit, Everaert voorss ende met hen Jenneke wijlen Cornelis Claes van Ethen voorss vorz instaen ende gheloeft hebben ende Handrick die custer in Babiloniënbroeck ut … Dimpna sijn vrouw … Mercelis, Jan, Gerit ende Everaert voorss voorz instaen ende gheloeft hebben, kijnderen altesamen Claeus van Ethen voorss die Claeus voorss gewonnen ende vercregen hadde bij Kathelijn sijn vrouw dr wijlen Mercelis Brandeborchs een stuck lants etc. 31-1-1531

Fol 35v
Dezelfde personen

Fol 36r
Dezelfde persoenen

Fol 36r
Dezelfde personen
Een huijs zoals Claeus hem aengecomen van Everaert van Ethen ende IJde sijne moeder

Fol 36v
Dezelfde personen
Zoals Claeus aenbestorven was van Everaerden, sijnen vader, ende IJde, sijnen moeder.

Fol 37
Jan wilner Gerit Eijsschen, Jan Lemmens X Margriet, Claeus wijlen Henrick van Spaendonck X Appolonia, Jan wijlen Laureijs Elens X Peterken, kinderen van Gherit bij Hillegont Jan Peter hebben een erfpacht hen aengecomen van Cornelis wijlen Gerit Eijsschen, broeder ende swager, verkopen aan Jenijken nat dochter Embrecht Aert Willems wed Cornelis voorss, 31-1-1531

Fol 38, 3-2
Henrick Lambrecht Weijmers X Jutta Michiel Roeloffs

Fol 38
Dierck Sladden
Kinderen: Wouter, Jan en Schelken

Fol 38v
Ghijsbrecht Steven X Heijlwich Peter Mijs
Kinderen: Steven, Peter, Elsken, X Laureijs Claeus Weijmers

Fol 38v
Aetrt Jan Thijs X Geertruijt Henrick Aert van Dun

Te Goerle

Fol 40, 6-2
Herman van Boerden alias Rugdijcks
Kinderen: Jan en Cornelis

Cornelis Herman van Boerden X Stijnen Arijaen Roelofs

Fol 40v en 41r
Gherit wijlen Jacob Huijben X Katerijn dochter wijlen Cornelis Jan van Esbeeck alias die Metser bij Mechteld, Mechteld X Jan van Zon en Aleijd X Willem van de Kerckhoff, beijde dochteren van Cornelis en Mechtelt, maken een erfdeling, 10-2-1531

Nog genoemd: Claes Jan van Dongen X Mechteld Jan van Esbeeck, Jenneken Claeus Jacob Treckwevers X Anthonis Peters

Fol 40v
Heijliger Cruijssaert X Dijmpna Claus Aelwijns

Fol 42v, 13-2
Sijmon Heijsten za X Margriet Zeger van de Goer
Kinderen: Jan, Cornelis, Jan, Heijlwich X Laureijs Jan van Boerden

Fol 42v
Adam Henric Damen X Jorijsken Cornelis Herman Heijsten

Cornelis Herman Heijsten za X Peterken Wouter Verschueren
Kinderen: Herman

Fol 43, 4-2
Jan Laureijs Elen Mutsaerts X Lijsbeth Jan Wouters za XX [niets ingevuld]
Kinderen: Jan, Engeleken X Claus Henrick Weijmers, Anna X Peter Jan Meeus en Marij

Fol 43v, 16-2
Jan Verbavelt X Marij Wouter Laureijs

Fol 43, 18-2
Willem Steven X Hillegont Jan Leijten
Kinderen: Lijsbeth X Peter Huijbrecht Smitten en Steven met zoon Arijaen

Fol 44v
Kathelijn wed Merten wijlen Jan Melis za dochter wijlen Peter Jan Emmen alsulcke tochten die Kathelijn nae doot Merten besittende is verkoopt aen Jannen, Henricken, Peter, suster, Jannen Huijbrechts Jan X Heijlwich, Willem Jan Schuermans X Jutta, 18-2-1531

Fol 45r
Jan wijlen Merten Melis ende Peterken wijlen Merten Melis, Henrick wijlen Merten Melis, noch onmmondich. Jan ende Peter voerss gelooft hebben Jan wijlen Huijbrecht Janss X Heijlwich ende Wijllem wijlen Jan Schuermans X Jutta [er lijkt Adriana te staan], allen kinderen van Merten Melis die hij vercregen hadde bij Kathelijn wijlen Peter Jan Emmen een huijs, hooff etc, 18-2-1531

Fol 46, 20-2
Huijbrecht Betten X Marij Jan van Aerl
Kinderen: Gherit, Cornelis, Jan, Peter, Katelijn X Jan Jan Leijten, Aleijt X Henrick Jan Leijten, Claus, Heijlwich X Lucas Jan Oerlemans, Ermgaerd za X Willem Henric Mercelis

Fol 47, 10-2
Jan Lambrechts van Boerden heeft een hoeve gepacht
Van heer Goeswijn Peijnenborch en daarna van heer Goeswijn van Balen

Fol 47r
Peter en Hanrick sonen wijlen Peter Crillaaerts de oude mede namens Ghijsbrecht wijlen Jan Vermee X IJken, Cornelis Huijb Smitten X Marij, Wouter Roelofs X Barbara, Gerit Jan de Bont X Lijsbeth dochter wijlen Aert Buckink X Alijden, Steven Jan Martens X Heijlwich die Willem van de Ghein gewonnen had bij Heesken, Rutger wijlen Jan Crillaertss X Jutta, Peter, Jan, Jacob sonen Gherit wijlen Jan van Boerden X Helena, allen kijnderen van wijlen Peter Crillaerts X Jennijken Peter Eelkens, zij zijn allen voldaen, 28-8-1531
Lijsbeth Peter Crillaerts za X Peter Peter Zegers za

Fol 47r
Peter van Doren X Heesken wijlen Aert Buckings die Aert gewonnen had bij Aleijden wijlen Peter Crillaerts is voldaen, 3-2-1531

Fol 47v
Jan wijlen Elen Willemsz X Heijlwich Herman Arijaens namens zijn kinderen en ende met Aert wijlen Jan Daniel Nouwen als momboir ende toesiender kinderen wijlen Jan Herman Arijaens X Engel Jan Daniel Nouwen vercopen aen Peteren zoon wijlen Claeus Zegers een huijs etc. 25-2-1531

Nog genoemd: Heer Arijaen Nouwen, priester, oom

Fol 47v, 27-2
Peter Gerit Smits alias die Cuijp X Heijlwich Peter Willem Gerits
Kinderen: Ariaen, Jan, Embrecht, Arijaen, Margriet X Peter Mathijs van den Eijnd

Fol 48v, 25-10
Peter van Boerden
Kinderen: Daniel, Herman, Heijlwich X Henrick Laureijs, Mechteld X Goeijaert Pulskens, Henricksken X Cornelis Gerit Reijnen, Goijaertken X Arijaen Gerit Beijkens

Ghijsbrecht Peter van Boerden za X Lijsbeth Jan Arijaen Smolders za
Kinderen: Ghijsbrecht

Fol 49
Gherit Jan Maes Geenen X Aleijd Jan Mutsaert
Kinderen: Jenneken X Daniel Jan Reijnen, Peter, Jan, IJken X Berthout Willem Zegers, Lijsbeth X Willem Jan Elen, Cornelis za X Lijsbeth Jan Martens met kinderen: Jan en Geritken

Fol 49v
Testament van Dijmpna Verhoeven

Fol 49v
Henrick Gerits van Dun

Fol 49v
Willem en Denis, sonen wijlen Arijaen Mutsaerts X Geertruit wijlen Jan Denis Meijnaerts ende Goessen Ghijsbrecht Goessen, zwager, X Lijsbeth, Lenaert, broeder, X Katelijn wijlen Mathijs Beerten, Adam wijlen Hendrik Wijten X Marij, Jan Laureijs Schuermans X Lijsbeth, Willem Willem Laureijs Ancems X Aleijden, kinderen wijlen Mathijs Beerten, 6-3-1531

Fol 50, 5-4
Jan Peijmans
Kinderen: Denis, Michiel en Dijmpna X Wouter van de Vossenberch met kinderen: Ghijsbrecht en Peter

Fol 50 en 51v, 6-3
Willem Wouter Verschueren X Andriesken Jacob van Brekel
Kinderen: heer Huijbert, priester, Ghijsbert, Peterken, Peterken, margriet X Wouter Jan van Heese, Ariaena X Lambert Herman Schict, Lijsbeth X Peter Lambert Smeijers, Lenaert za X Hendricksken Ghijsbrecht Beerten den ouden met kinderen: Marij, Engelken, Jenneken en Anna; Jenneken X Willem Aerts van Riel za met kinderen: Aert, Cornelisken en Willemken; Jutta za X Jan Matheeus alias van Heijst

Fol 50v, 1-0
Verpachting voor Jan Goeswijn van Brecht door Willem Peter Heijnen te Goerle

Fol 51v, 15-3
Claes Bernaert Jacobs za X Jutta Huijbert Meeus Nouwen
Kinderen: Bernaert, Ariaena en Jenneken

Fol 52
Ghijsbrecht Peter van Boerden X ….. Huijbrecht Meeus Nauwen
Kind: Meeus

Fol 52 17-3
Huijbert van Raeck za X Marij Henrick Aerts
Kinderen: Jenijken en Bertken

Fol 51, los blad
Jan Gielis Jan Swagemakers X Katelijn Peter Verschueren den Ouden
Kinderen: Cornelis, Gielis, Delijen X Peter Willem Huijben

Fol 52v
Jan die Meijer za X Susanna Jan van Vucht (Piers)
Kinderen: Jan, Claeus, Aert, Margriet X Dries Jan Lemmens, Aleijt X Henrick Jan sBonte

Fol 52v
Jan Jan Smeijers (die Mager?) X Aleijd Peter Claus Zegers

Kinderen: Jenneken X Jan Peter Coppens, Adriaena X Claeus Jacobs die Smit [laatste regel niet te lezen]

Fol 53, 20-3
Peter Robbert van Wissel X Aleijt Jan sBeeren
Kinderen: Jan, Willem, Barbel en Marij

Fol 53, 21-3
Gerit Jan van Boerden X Geertruijt
Gerit heeft voorkinderen

Fol 54, 28-3
Henrick Jan Hillen za X Elisabeth Claeus Backs van Broechoven
Heijlwich Herman Henrick Jan Hillen X Amelis Smits
Kinderen Jan, Agnes X Jan Cornelis, Elisabeth X Cornelis Jan

Fol 54v, 19-5
Marten Pauwels van Aesvoert X Geertruijt Willem Jacobs
Kinderen: Jan, Huijbert, Engelken, Willemken, Eva X Jan Arijaens van de Meer, Arijana X Peter Arijaen Smeijers, Pauwels, Marij en Laureijsken