Selecteer een pagina

RA 7913 oud 267

1517

Fol 2, st Sebastiaen
Adriaen wilnert Aert Jacob Breckelmans ende Jenneken, suster, zijn schuldich aen Jan wilner Eelen Mutsaerts een erfpacht, 20-1-1517

Fol 2v
Jacob Loers X Heijlwich
Kind: Aert

Fol 3
Wouter Dirck Peijsters, alias die Busser

Fol 3v
Jan Jan van Aesvoert X Katharina za

Fol 4, 1-2
Adriaen Claus Ghijben die men heijt Claus Veldekens

Fol 4v
Claus Truijen
Kinderen: Henrick, Cornelis, Peter, Heijlwich X Willem Laureijs Ancems

Marius, zoon Jan Jacobs van Hugevoert

Fol 5
Jan Claus Aelwijn za X Katherijn
Kinderen: Claus en Dingna

Gherit Claus Aelwijn za hun oom
Verkoop aan Gerit Jan Roelofs

Fol, 5, OlV Purif
Jan Peijmans za
Kinderen: Denijs, Michiel, Dingna, Marij X Willem Willem Laureijssen

Adriaen Peijmans, hun oom
Lijsbeth Jan Peijmans, hun moeije
Jan Matheeus Peijmans

Fol 5v
Willem Willem van de Kerckhoff alsulcken versterf hen eenichsinss aencomen mach van Geertruijd, IJken en Dinge, sijne susters, heeft overgedragen Goetschalck, broer, 2-2-1518

Fol 6, los vel, 2-3
Jan Zomers
Kinderen: Jan, Heijlwich, IJken X Cornelis Wouter Jannis, Goelleken X Pauwels Henrick Gherits en Peter

Fol 6
Willem Claus van der Ghein za X Gheritken
Kinderen: Claus, Lijsbeth, Michielken X Cornelis Peter Diercks

Fol 6
Korstiaen Willem Stelaerts X Jenneke Jan die Wijse

Fol 6v, 2-2
Huijbrecht Jan Leemans X Adriana Willem Huijbrecht Scheenkens

Willem Huijbrecht Scheenkens X, XX
Kinderen 2e huwelijk: Huijbrecht en Laureijs

Fol 7
Matheeus Gherit van Ouwenhove
Juet Gherit van OuwenhoveX Goijaert die Bruij za

Fol 8
Gijsbrecht Scuijtten za X Katherijn Willem Thijs za XX hillegont
Kinderen 1e huwelijk: IJken, Anna X Cornelis Laureijs Eelkens, Aert

Fol 9v
Willem van de Gheijn za
Kinderen: Claus en Elijsabeth

Fol 9v
Willem die Ber X Jacoba Peters Mutsaerts
Kinderen: Henrick, Peter, Heijlwich X Gherit Ghijben van Boerden en Engelbertken

Fol 10v, 8-2
Adriaen Duijn Greeff za X Aleijt
Kinderen: Sijmon, Cornelia, Jenneken X Jan Jan van Hoeck

Fol 11, 10-2
Jan van Boerden
Kinderen: Jan, Elijas, Laurens

Fol 11v, 12-12
Willem Gerit Berijs
Kinderen: Jan, Peter, Lijsbeth X Huijbrecht Jan Gherits
Adriaen Adriaen Reijner Criolaaerts
Henrick Reijns

1518
Fol 11v, 15-2
Jan Herman Adriaens X Engelbertken Jan Daneel Nouwen

Fol 12, 15-8
Heer Rutger ten heoltren, persoon van Tilborch

Fol 12v
Jan Meeus Roij Gherits
Kinderen: Kathelijn en Marij

Fol 13
Jan van Beeckerdijck X Gheertruit Jan Pelsers

Jan die Pelser X
Kinderen: Henric met nat zoon Jan en Gheertruit

Fol 13r, 16-2-1518
Claus en Cornelis, gebroederen, zonen wilner Jan Claus Zegers alsulcke versterf hen aengecomen van Jan, vader ende Vijver, heure moeder, geven over aen Gerit Henric Beijkens, zwager

Fol 13v
Denijs Mutsaerts za X Jenneken

Fol 13v
Jan Snellen
Kinderen: Jan, Cornelisken X Henrick Jan Zwijsen

Fol 14, los blad
Henrick Jan Jacobs
Kindern: Goedschalck, Mathijs, Lijsbeth en Marij te Goerl
Katharina X Anthonis Jan Canters

Fol 14
Wouter Laureijs
Kinderen: Laureijs, Jan en Ghijsbrecht

Fol 14, 28-2
Laureijs Henrick Weijmers en Peter Gherit Adr Smolders
Agnees, hunder moeder en van Adriaen die Molder

Fol 14v
Bartelomeus Jan die Molder X Katherijn Aert van Dun
Aert van Dun za X Geertruijt
Jan Aert van Dun
Kinderen: Henrick, Aert, Gheertruijt, Jan, Claus, Engelbertken X Dirck Hagen

Fol 14v, 26-2
Peter Gerit van Wijck
Kinderen: Mathijs, Lijsbeth, Gherit, Cornelis, Michiel en Peter

Fol 15
Adriaen die Molder
Kinderen: Jan, Cornelis, Adriana X Jan Andries van Boerden

Fol 15v
Mathijs van Gorp za X Gheertruijt za
Kinderen: Adriaen en Jan

Fol 15v, 1-3
Jan Henric die Wijse
Kinderen: Claus, katerina X Jan GHerits die Bont, Jan en Adriaen

Jan Jan Zwijsen
Kinderen: Peter, Jenneken X Korstiaen Willem Stelaerts, Peter, Aleijt X Jan Jan die Pelser, Henrick en Adriaen

Engelbert Elias van de Heesacker
Kinderen: Ghijsbrecht die Jongh, Jan (geheijten Beertken)

Fol 16
Denijs Mutsaerts X XX Jenneken Peter sBeren
Kinderen 1e huwelijk: Peter Adriaen en Jan
Kinderen 2e huwelijk: Peter, Willem, Anna, Cornelia en Mechtelt

Fol 16
Jan Peijmans
Kinderen: Vranck, Elijsabeth, Denijs, Digna X Wouter van de Vossenberch

Fol 16v
Dirck van de Corput van Ghilse

Fol 16v
Michiel Henrick Roeloffs XX Agnes Peter van Boerden (ook haar 2e huw)
Kind1e huwelijk: Jan

Fol 16v, 14-2
Henrick Henrick van Schie
Kinderen: Heijlwich X Adriaen Thonis, IJken X dirck Jans van Roevert

Fol 17, 9-3
Jan Daneel Nouwen za X Heijlwich Peter van Boerden za
Kinderen Aert, Engelbertken X Jan Herman Adriaens

Fol 18, 26-11
Willem ende Vranck, gebroederen, zoenen wilner Goijaert Celen ende Jan Dielis X Katharina, dochter van Goijart, die Goijart vercregen hadde bij Margrieten Wilner Vranck van Gestel verkopen aan Aleijth, die nae huijsvrouwe Goijaerts voorss, 26-11-1517

Fol 18v
Adriaen wilner Willem Mutsaerts en met hem Willem, Denijs ende Lenaert, sijn zoenen, ende Goeswijn Ghijsbrecht Goessens X Lijsbeth, dochter ter eenre ende Peter Wilner Willems van Spaendonck ende met hem Willem, Boudewijn ende Henrick, sijn zoenen ende Katelijn en Lijsbeth, dochters, ter andere zijde, 6-9-1517

Fol 19 en 22, st Geetruii, 7-4
Willem Huijbrecht Scheerkens X IJken Jan Maes Geenen XX Adriana Jan van Dun
Kinderen uit 1e huwelijk: Laureijs, Jan za, Adriana X Huijbrecht Jan Leemans
2e huwelijk?: Huijbrecht, Jan, Katherijn, Willem en Laureijs

Fol 19
Meeus Roij Gerit
Kinderen: Peter met kinderen Meeus en Jan, Gherit met zoon Adriaen, Jan met dochter Katherijn, Henrick Corn Appels X Jenneken Jan Nouwen

Fol 19v
Adriaen wilner Aert Jacob Breckelmans ende Jenneken, sijn suster, int bijwesen van Mathijs Henric Melisz als toesiender der kijnder voorss beloven te betalen Adriaen wilner Jacopss vanden Breckel, 6-9-1517

Fol 20, 9-3
Huijbrecht Claes van de Gheijn
Kinderen: Christijna, Hillegont, Agnes en Marij

Fol 21, 23-3
Denijn Gherit Reijnen X Berberen Willem Peter Scellekens

Fol 21v, st Steven
Gorijs Jongelings za X Juet
Kinderen: Willem, Elijsabeth, Katherijn X Wouter Thonis Frans, meester Claes

Jorijs nat zoon van Gherit Beerthen X Margriet Peter Gerit Goossens

Fol 22v
Anthonis Hermans
Kinderen: Henrick, Elisabeth, Digna en Marij

Fol 23r, 2-5-1518
Mathijs Merxs X Marij wilner Henric van Ghierl verkoopt een stuck erf aen Anthonis wilner Zebrecht Wouter Betten
In de kantlijn: Jan Crillaerts X Juette Henric van Ghierl

Fol 23
Jan Michiel Quaps X Marij Wouter Vranck Back

Fol 23v
Cornelis Jan Huijben X Aleijt Dirck Soffaerts wed Aert van de Wiel

Reijner Jan Theeus X Elijsabeth Aert van de Wiel

Fol 23v
Michiel Jan van Ghoerl X Lijsbeth
Kinderen: Willem, Michiel, IJken X Matheus Wouter Smits, jan

Fol 26, 11-1-1516
Jacob Aerts van den Breckel za
Kinderen: Adriaen, Andriesken X Willem van der Schueren, Marij X Adriaen Vannis, Heijlwich, de oudste, X Sijmon Pauwels Heijsten, Heijlwich X Goessen van de Acker, Mechtelt X Henric van Boerden en Aert

Fol 27
Huijbrecht Gherit Reijnen X Hillegont Jan Jan Mutsaerts
Jenneken Jan Jan Mutsaerts

Jan Jan Mutsaerts X Aleijt Eelen Peter Eelkens XX [niets ingevuld]
Kinderen 1e huwelijk: Hillegont en Jenneken

Fol 29v
Adriaen, priester, zoon Herman Adriaen van Boerden heeft alsulcken versterf hem aengecomen van Katharina, zijne moeder, verkoopt aen Jan Eelen Willems, zwager, 11-5-1518

Jan, Katharina X Jan Cornelis Vermeer

Fol 30v, 27-5
Willem Sberen za X Jacoba Peter Mutsaerts
Kinderen: Henrick, Peter, Heijlwich X Gherit Ghijben van Boerden en Engelbertken

Peter Willem Mutsaerts X Engelbertken Henrick beerthen
Kinderen: Jacoba X Willem Beerthen, Marie X Jan die Vet, Peterken X Claus Henric Peter Aertsen, Denijs met kinderen: Peter, Adriaen, Jan en Peter (van de naebedde

Jan Maes Beren X Engelbertken Peter Mutsaerts
Kinderen: Aleijt X Peter van Wissel en Gherit

Jan Meijs X Engelbertken Peter Musaerts, zij XX Jan Maes Beren
Kind: Dirck

Fol 31
Wouter Adriaen Smeijermans X Heijlwich Jacob Huijben
Gherit Huijb Snütten X Gheritken Huijbrecht Jacob Huijben

Fol 31v
Claus Wouter Huijben X Katharina
Kinderen: Cornelis, Wouter en Heijlwich

Fol 33v
Corstiaen Willem Stelaerts X Janneken Jan Zwijsen

Fol 34
Claus Peter Huijps X Elijsabeth Claus van de Laer

Fol 34v
Adriaen Huijbrecht Meeus X Engelbertken Jan Peter Aertssen

Fol 35
Wouter van de Vossenberch za X Dingna
Kinderen Ghijsbrecht, katherijn, Peter, Henric, Jan en Marij

Fol 35v
Thomaes Beren za X Elijsabeth
Kinderen: Peter, Jan met zoon Gherit en Katharina

Fol 35v, 16-7
Adriaen Jans Bonten

Aert Jan Bonten za (broer van Adriaen)
Kinderen: Jan, Adriaen, Gheertruit, Elijsabeth X Jacob Jan Mommers

Fol 36
Gherit Henrick Gerit Smolders X Ghertruit Henrick van Spaendonck
Claus Henrick van Spaendonck

Fol 36v
Ghijsbrecht Wouter Ghijssels X Aleijt Adriaen van Dijck

Fol 37
Jan van Spaendonck X Andriesken Jan Willem Mutsaerts
Kinderen: Cornelis, Henrick, Willemken X Gherit Gherit Reijnen, Magdalena X Henrick Merten van de Sandt, Gheritken X Jan Pelgroms, jenneken, Lijsbeth en Katherijn

Fol 37v
Pauwels Henrick Gerits Smolders X Goelleken Jan Zomers

Fol 37v
Jan Daneels van Boerden
Kinderen: Daneel en Gherit

Fol 38
Peter Lemmen Weijmers
Laurens Henrick Weijmers
Peter Gherits die Molder

Fol 38v
Jan Ghijsberts van Boerden X Gheertruijt Ghijsbrechts Meijnaerts
Elisabeth Ghijsbrechts Meijnaert

Fol 39
Gielis Goetstouwe X Gheertruijt Dirck Soffaerts
Kind: henrick

Dirck Soffaerts
Kinderen: Gheertruijt, Peter, Aleijt X Cornelis Jan Vannis, Aleijt X Aert van de Wiel met kind Lijsbeth X Reijner Jan die Bruijn

Fol 39, los blad., 15-10
Jan Laureijs Schuermans X Elijsabeth Mathijs Beerthen

Fol 39
Jan Peter Eelkens X Marij Gelden Thijs
Kind: Jan

Fol 39v
Denijs Jan Jan Peijmans
Peter nat zoon Robbrecht van Wissel X Aleijt Gherit Jan Maes Beren

Fol 40, los blad
Wouter Wouter Huijben
Kinderen: Peter, Michielken X Aert Maes

Claus Wouter Huijben
Kinderen: Cornelis, Wouter en Heijlwich

Fol 40
Denijs Mutsaerts za X Jenneken
Kind: Peter

Fol 40
Peter Cornelis Jan Dircks die men heijt die Wagemaker

Fol 40v
Jan Eelen Willems X Heijlwich Herman Adriaen van Boerden
Erf Willem Pijlijsers, a d Hoeve

Fol 41
Matheus Peijmans X Katherijn Laureijs Laureijs (nakomeling van Claus Aelwijn Sculenborch)
Kind: jan

Fol 42, 22-11
Jan Adriaen Mostaerts X Adriana Jan Verbavelt za
Kinderen: Jan, Mechtelt X Jan Dirck Peijsters, Lijsbeth X Wouter Wouter Smits

Fol 42v
Jan wilner Claus Vendixs X Heijlwich, Cornelis wilner Thomas Noeijens X Johanna, Jan wilner Daneels die Laet X Elijsabeth, Wouter wilner Huijbrecht Goijaerts X Katharina, Dierck Steven Scheijven X Dimpna ende Aleijt dochters wilner Wouter Michiel van de Laer die Wouter vercregen hadde bij Lijsbeth nat dochter Jan Wijthen en hebben een deling gemaeckt, 26-11-1518

Fol 44
Willem Lambrecht Roeloff X Heijlwich
Kinderen: Adriaen, Aleijt X Willem Thijs Mutsaerts en Lambrecht

Fol 45
Peter Mutsaerts
Kinderen: Marij X Jan die Vet, Peterken X Claus Heijn Peters Aerts, Denijs met kinderen: Peter, Adriaen en Jan (1e huw) en met Peter, Willem, Anna, Cornelia en Mechteld (2e huw); en Jacoba

Fol 45v, 11-1
Gherit Jan Maes Gheenen
Kinderen: Jan, Peter en Lijsbeth

Fol 46
Wouter Henrick Aerts X Barbaren Dirck Stevens
Aert Dirck Stevens

Fol 46, 14-5
Henrick Dircks van den Eijndt X Marij Jan Soffaerts

Fol 46
Dirck Goijaert die Lun? X Heijlwich Goijaert Reijmbout

Fol 46v
Jacob Jan Hoefkens en Juet Jan van Hulsel
Nat zoon: Adriaen

Jan Hoefkens
Kinderen: Jan, Jacob en Goijaert

Fol 47, 21-6
Snellaert Jan Peijmans za X Cornelia
Kinderen: Cornelis en Jenneken

Fol 47v, 10-10
Jan Adriaen van Boerden
Kinderen: Adriaen en Heijlwich

Fol 47v, 30-1
Jan Claus Aelwijns za X Katelijn
Kindern: Claus en Dingna

Fol 48, st Andries avont
Aert Thonis za
Kinderen: Wouter, Margriet X Goessen Block, Katherijn X Wouter Henric Wouter, Heijlwich X Jan Wouters, Anthonis en Jenneken X Jan Bouwens