Selecteer een pagina

Index off bladwijzer

1780

Fol. 1
Deeling
De kinderen en kindskinderen van wijlen Steeven Huijberd Claessen en Marie Cornelis de Jong

1781

Fol. 6
Deeling
De kinderen van wijlen Peeter Jan Hulsten en Cornelia Jacobus van Dongen

Fol. 9
Deeling
De kinderen en kindskinderen van Anthonie Jan Ligtenberg

Fol. 11
Deeling
De kinderen van Johanna Huijberde Raassen en Anthonie Jan Ligtenberg

Fol. 13
Borgtogt off acte van indemnitijt
Jan Cornelis van de Waeter en Cornelis Jansen van de Waeter voor het off de in echte verwekkene kind off kinderen waer van Cornelia Jansen van de Waeter beswangerd is door Anthonie Plije

Fol. 16
Deeling
De kinderen van Pieternel Jacob Spreeuwel wed van Embregt Geerit Raessen

Fol. 19
Deeling
Catrien Cornelisse wed van Willem van Son en de erffgen van Pieternel Adriaanse die wed was van Cornelis Peeter Timmermans

Fol. 20
Deeling
De kinderen en kindskinderen en erffgen van Pieternel Adriaanse die wed was van Cornelis Peeter Timmermans

Fol. 23
Procuratie
De erffgen van smoeders zeijde van Pieter de Witt aan Marijnus Adriaanse Wervers

1782

Fol. 24
Deeling
De kinderen van Maria Arie Wijnants die wed was van Adriaen Sijmon Timmers

Fol. 29
Deeling
De gesamentlijke erffgenaemen van wijlen Jenneke Anthonie Raessen

Fol. 3?
Borgtogt
Willem Jan Weeterings tbv de kinderen wijlen Peeter Weeterings en Jacoba Arnoldus van Hulten

Fol. 34
Procuratie
Jennemarie Mattijs Lambregts aen haer oom mons Hubertus Crutsen

Fol. 35
Deeling
De kinderen van Peeter Jansen Smits weduwenaer van Jacomijn Joost Dingemans

Fol. 37
Contract
De kinderen wijlen Anna Cornelis Peeters wed van Peeter Mattijs Riemslag

Fol. 3?
Deeling
De kinderen en erffgenaemen wijlen Marie Peeter Emmen wed van Peeter Adriaense de Jong

Fol. 41
Testament
Carel Wijgers en Berbera de Bunje, echte lieden

Fol. 42
Deeling
De kinderen wijlen Anthonie Adsriaen Anthonisse en Pieternel Stanse Vermeulen

Fol. 44
Deeling
De kinderen wijlen Stoffel Hendriks van loon en Anneke Peeter Emmen

Fol. 46
Procuratie
De drie kinderen van Franciscus Lodewijks in egte verweckt aen wijlen Maria Dirks aen Johannes Cnaepen

1783

Fol. 48
Borgtogt of indemnitijt
Clasina Peeters Smits voor Adriaen van Alphen tbv den grooten armen alhier

Fol. 48
Deeling
De kinderen wijlen Jan Adriaen Cuijpers en Anneke Adriaense van Bavel

Fol. 49
Contract
Willemijn de Hoog wed Jan Pieter IJpelaer ter eenre en Wilbord Jan Cuijpers neevens zijn vrouw Hendrina Jansen IJpelaer ter andere zeide

Fol. 52
Deeling
De kinderen en kindskinderen en weduwe wijlen Willem Adriaense Broekhooven

Fol. 56
Deeling
De kinderen van Peeter Mattijs Riemslag en Anneke Cornelis Peeterse

Fol. 58
Deeling
De kinderen wijlen Johanna Jan Willemen wed Huijbert Adriaenze den Boer

1784

Fol. 61
Deeling
De meerderjaarige kinderen beneevens den voogd en toesiender over de minderjaarige kinderen wijlen Jenneke Ariaen … van Loon die weduwe was van Peeter Peeter Dingemans

Fol. 63
Declaratie van deeling
Peeter Janze in t Groen tbv de wed Cornelis Peeters Groenendael

Fol. 64
Deeling
De kinderen wijlen Jan Cornelis Ligtenberg en Annemarie Willemse Beijken

Fol. 67
Deeling
De gesamentlijke kinderen beneevens den voogd en toesiender over het minderjaarig kindskind van Jenneke Wijnants Bink die wed was van Claas Peeter Bressers

Fol. 72
Deeling
De gesamentlijke kinderen van Jan Adriaan Laureijsen met consent van hunnen vader

Fol. 75
Deeling
De erfgenaamen van wijlen Embregt Jan Ariens?

Fol. 76
Deeling
De kinderen wijlen Adriaan Anthonis Raassen en Adriaantje Jan Anthonis Janzen

1785

Fol. 80
Deeling
De kinderen van Jan Raes Oomens en Maria Adriaen Laureijsen indertijt echte lieden

Fol. 83
Contract
Adriaan, Jan en Marie Lauereijsen en Pieter Embregt Raasen als vader en voogd over zijn twee minderjaerige kinderen in echte verwekt aan wijlen Jacomijn? Laureijsen ter eenre en Anna Laureijsen wed Jan Mattijze van breugel ter andere zijde

Fol. 85
Contract
Nopens eene tusschen Peeter Peeter Ligtenberg als huurder en wijlen Crijn Geerit Stappers als verhuurder gecontracteerde huur

Fol. 86
Deeling
De kinderen van Anthonie Janzen Meijnen en Adriaentje Stanze Vermeulen indertijt echte lieden

Fol. 88
Contract van uitcoop
Johannes Jacobs en Adriana Jacobs mitsgaders haere man Johannes …ooren beijde kinderen van wijlen Johanna Pieters Oomens in huwelijk verwekt door meede wijlen Jan Jacobs ter eenre en Laureijs Pieterse Oomens ter andere zeijde

Fol. 90
Deeling
De erffgenaamen van de heer Peeterus van Son en mons Nicolaas van Son

Fol. 97
Deeling
De kinderen van Nicolaas Janzen Oomens

Fol. 99
Contract van uitcoop
Van Adrian Jan Joosen van Dongen ter eenre aan Anna Embregt Huijbert Claasen wed van Jan Adriaan …ter andere zeijde

Fol. 101
Deeling
De kinderen van wijlen Jan Laureijs Oomens en Anna Wouters de Weert indertijt echte lieden

Fol. 103
Borgtogt, gecassiert
De heer Francois Bal voor zijn broeder de heer Johannes Bal en deszelves vrouw tot securitijt van deezen armen

Fol. 104
Deeling
De erffgenaamen van wijlen Jacomijna Arie Wijnants weduwe van Willem Hendrikse Hijblom

Fol. 109
Deeling
De erffgenaamen van Anthonie Claas Roelen

1786

Fol. 112
Testament
De weled gestr heer Jacob Lauta van Aijsma en vrouwe Anna Margaretha van Leeuwen echte lieden

Fol. 115
Deeling
De erffgenaamen van hendrik Peeter Snelders laast weduwenaar van Cornelia van Boezel

Fol. 114
Deeling
De kinderen van Johanna Adriaanze de Jong verwekt bij Bernardus Joost Raassen

Fol. 116
Deeling
De errfgenaamen van Anthonie Anthonie Franken en Jenneke Adriaan Paulusse indertijd echte lieden

Fol. 118
Deeling
De kinderen en erffgenaamen van Wijnant Aart Vingeroets en Adriaena Cornelis van Dongen indertijd echte lieden

Fol 121
Contract
Tusschen schouteth en scheepenen alhier als opperkerkmeestersen ter eenre en Jacobus Francois van Alphen ter andere zeijde

1787

Fol. 124
Deeling
De kinderen van Adriaantje Jacobus van Dongen in echte verwekt bij Jan Janzen Verbunt

Fol. 125
Deeling
De gezamentlijke kinderen van wijlen Peeter Adriaanse van Bavel door hem in drie bijsondere huwelijken verwekt aan meede wijlen Pieternel Peeter Timmermans, Helena Goossens en Catharina Wouter Broekhooven

Fol. 129
Borgtogt
Van Maria Willemse van Loon huijsvrouw van Jan Embregt Raassen en Stans Adriaan Sprangers als curator over denzelve tbv t Hellebroeder clooster te Maastricht

Fol. 129
… of quitantie
Van Johannes Adriaanze van Dongen als armmeester rbv de erffgenaamen van njuffrouw Anna maria Cuijpers

Fol. 130
Deeling
Anna Schoenmaakers weduwe van Joseph van de Vloet ter eenre en de erffgenaamen van gemelte Joseph van de Vloet ter andere zeijde

Fol. 132
Borgtogt
Laureijs Peeter Oomens tbv deeze gemeente

Fol. 132
Deeling
De erffgenaamen van Marie Peeters van Baavel

Fol. 134
Deeling
De gezamentlijke kinderen van Johanna Embregt Raassen die weduwe was van Jan Janzen Broeders

1788

Fol. 136
Deeling
De gezamentlijke kinderen van Adriaan Jan Ariens en Cornelia Janzen van den Nieuwenhuijzen indertijd echte lieden

Fol. 139
Deeling
De gezaementlijke kinderen van Govert Jacob Nicolaassen en Maria Merten Goijaerts indertijd echte lieden

Fol. 143
Deeling
De gezaementlijke kinderen van en kindskinderen van Adriaen Anthonie Sijmons en Catrien Adriaan Emmen indertijd echte lieden

Fol. 144
Deeling
De gezaementlijke kinderen van Jan Peeter Sprangers en Anna Adamse van der Weijden indertijd echte lieden

Fol. 147
Deeling
Thomas en Adriaan Janzen Sprangers

Fol. 148
De kinderen en kindskinderen van wijlen Jan en Crijn Geerit Stappers

Fol. 150
Deeling
De kinderen en kindskinderen van Crijn Geerit Stappers en Johanna Peeter Ligtenberg indertijd echte lieden

Fol. 151
Deeling
De kinderen van Nicolaas Dirke van Spaandonk en Cornelia Laureijs Oomens indertijd echte lieden

Fol. 154
Deeling
De gezaementlijke kinderen van Jan Janzen Meijnen en Adriaantje Willem Broekhooven indertijd echte lieden

Fol. 156
Deeling
Het kind en kindskinderen van Eva Anthonie Hulsten weduwe van Jan Vos

1789

Fol. 160
Deeling
De gezamentlijke erffgenaamen van wijlen Wouter Leenhouwers en Anneke van Loon indertijd echte lieden

Fol. 162
Deeling
De erffgenaamen van Maria Nicolaas Ooomens

Fol. 163
Repudiatie
Van Adriaena van de Mosselaar op haaren broeder Anthonie van de Mosselaar

Fol. 164
Contract
Tusschen Adriaan Peeters van Dongen ter eerste zeijde, Anthonie en Adriaena Martinusse van de Mosselaar ter tweede zeijde, mons Johannes Melgerts Ackema ter derde zeijde en Anthonie Joost Maas wed ter vierde en laaste zeijde.

Fol. 166
Testament
Tusschen Jan Janzen de Jong junior en Cornelia Janzen Meijnen echte lieden

Fol. 168
Deeling
De kinderen van Hendrik Wouters de Weert en Jacomijna Janzen van Loon indertijd echte lieden

Fol. 169
Borgtogt
Van den wel ed gestr heer Jan Lauta Aijsma en vrouwe Anna Magdalena Cornelis van Gils echte lieden tbv den heere Jacob Lauta van Aijsma

Fol. 171
Desistentie
Van Sija Adriaanze Timmers tbv de verdere kinderen van Adriana Sijmons Timmers en Marie Arie Wijnants

Fol. 171
Deeling
De kinderen van Peeter Joost Loonen en Dingena peeter Bressers indertijd echte lieden

Fol. 174
Contract
Tusschen Jan Jacobus van Boexel weduwenaar van Cathariena van Loon ter eenre en Jacobus Willem Cuijpers weduwenaar van Marianna Cornelia van Boezel ter andere zeijde

Fol. 176
Deeling
De kinderen van Cornelis van den Boer en Geertruij van Breugel indertijd echte lieden

1790

Fol. 180
Deeling
De gezamentlijke kinderen van Grietje Remigius in eerste en tweede huwelijk verwekt bij Bastiaan van Oirschot en Dirk Adr van Loon

Fol. 182
Contract
Tusschen Maria Geeridde Stadhouders wed Cornelis Joost Loonen ter eenre en de gezamentlijke erffgenaamen van wijlen Johanna Arise Bierwagen wed van Pieter Wijnant Vlaminks ter andere zeijde

Fol. 184
Deeling
De kinderen van Johannes Melgerts Ackema

Fol. 186
De gezamentlijke erffgenaamen van Johanna Arise Bierwagen wed van Pieter Wijnant Vlaminks

Fol. 193
Deeling
De kinderen van Pieternalla Gerardusse van Dongen die wed was van Pieter Adam van der Weijden

Fol. 196
Procuratie
Van vrouwe Anna Margreta van Leeuwen wed van den wel ed gestrenge heer Jacobus Lauta van Aijsma op den wel ed heere Steeven Scheers

Fol. 197
Contract
Tusschen Staas Jan Oomens weduwenaar van Annemarie Willeme van Gool ter eenre en de dezamentlijke erffgenaamen van Cornelia Peeter Ackermans die wed was van Willem Joosten van Gool ter andere zeijde

Fol. 198
Contract
Tusschen Peeter Jan Gommers weduwenaar van catharina Huijbs ter eenre en Cornelis Peeter Gommers cum suis ter andere zeijde

Fol. 200
Deeling
De gezamentlijke erffgenaamen van Willem Joosten van Gool en Cornelia Peeter Ackermans

1791

Fol. 204
Deeling
De kinderen van Jan Peeter Maas en Marie Anthonis Franken indertijd echte lieden

Fol. 206
Procuratie (…)
Van Adriaan en Francijn Jan Maas op den tegenwoordige off andere in der tijd weezende armmeesters van den grooten armen alhier

Fol. 207
Deeling
De gezamentlijke kinderen van Jan Jan Emmen en Adriaantje Cornelis Franken echte lieden

Fol. 210
Procuratie
Mejuffrouw Elisabeth van Rijndorp en den wel eerwaardige heer Henricus Stephanus van RijsoordLuluus? op de heeren Wouter van Rijndorp en Nicolaas Herbertus van Eertenbeek?

Fol. 211
Procuratie
Clasina Musters huijsvrouw van mons Adrianus van Venrooij op den secretaris alhier Adriaan Jacob Sem

Fol. 212
Deeling
De gezamentlijke kinderen van Cornelia Croonenburg wed Bastiaan Laats

Fol. 216
Contract van uitkoop
Jacobus Janzen van der Schoot en Adriaan Musters als gelaste van zijn vrouw Maria Elisabet Janzen van der Schoot ter eenre en Jan Maas als in huwelijk hebbende Catrien Cornelis Peeters ter andere zeijde

Fol. 217
Deeling
De kinderen van Jan van Es en Jenneke Embregt Huijberts Claassen indertijd echte lieden

1792

Fol. 220
Testament
Van Jan Jacobus van Dongen en Johanna Janzen van Breugel echte lieden

Fol. 222
Contract
Tusschen Jan Adriaan Maas weduwenaar van Catharina Cornelis Peeters ter eenre en de gezamentlijke erffgenaamen van … Catharien Cornelis Peeters ter andere zeijde

Fol. 223
Contract
Tusschen Pieternel en Joahnna Peeter Broeders ter eenre en Jan en Jurien Peeter Broeders ter andere zeijde

Fol. 224
Deeling
De kinderen van Jan Adriaan Joosten en Anna Embrechtse Claassen indertijd echte lieden

Fol. 228
Deeling
De kinderen van Jan Geerit Stappers en Marie van den Nieuwenhuijzen indertijd echte lieden

Fol. 230
Voogdij
Van de wel ed geb vrouwe Anna Margaretha van leeuwen wed van den wel ed gestr heer Jacob Lauta van Aijsma in leven schouteth alhier

Fol. 232
Borgtogt
Van den wel ed heer Jan Lauta van Aijsma en zijn huijsvrouwe voor hun wel ed zoon Jacob Lauta van Aijsma

Fol. 234
Declaratie
Van Jan Embregt Raassen weegens de door Stans Adriaan Sprangers over gen Raassen gehad hebbende curatele

Fol. 234
Contract
Tusschen Jan en Elisabeth Peeter van Loon ter eenre en Cornelis van Gils ter andere zeijde

1793

Fol. 235
Borgtogt
Joost Janzen van Loon weduwenaar van Eva Michiel Janzen voor zijne dochter Adriaantje van Loon

Fol. 236
Deeling
De erffgenaamen van Sijmon Wouters de Weert

Fol. 237
Deeling
De erffgenaamen van Jan … … en Adriaantje Jan Ariens indertijd echte lieden

Fol. 241
Deeling
De erffgenaamen van Jan Janzen Dingeman en Johanna Aartse de Smit indertijd echte lieden

Fol. 243
Deeling
De erffgenaamen van Huijbert Janzen de Jong en Catarien Peeter Mijenen indertijd echte lieden

Fol. 246
Deeling
De erffgenaamen van Jan … Cleijs en Catharia Gisbertse van der Weijden indertijd echte lieden

Fol. 248
Procuratie
Nicolaas Dirks en Adriana van den heuvel wed van Jan Dirks op sr Johannes Cnaapen

1794

Fol. 250
Deeling
Van de erffgenaamen van Huijbert Emmen

Fol. 251
Deeling
Van de erffgenaamen van Jan Huijgen en voor Adr Huijgen en Cornelis Jan Huijgen

Fol. 253
Deeling
Jan, Adriaan, Bernaerden, Wouter N van Riel

Fol. 254
Deeling
Van Antonie en Jan Nicolaas Broeders

Fol. 256
Deeling
Van de erfgenaamen Antonie Liesen

Fol. 257
Octroij
Van Johannes Wouter Vermeulen