Selecteer een pagina

Capelle ORA 69
Getranscribeerd door T. Roubos

Tafel deses Registers beginnende met den 27e febr. 1703: en sijn Schout, Secretaris en Schepenen als volght.

Adriaan van Andel Schout,
Hendrick vander Hoeven Secretaris,
Johan Cnaap heemraat,
Cornelis vanden Hoeck,
Corstiaan de Zeeuw,
Jan van Pas, aff
Hendrick Timmerman, doot
Anthonij van Campen,
Jan Crol,

Anthonij vander Punten
Jan Adr. Dolck

                       A

Arien Conincx fol:3:
Anna Zeijlmans fol:5:
Adriaan Jansen Paans fol:8:13:45:
Anthonij van Esch fol:14:28:
Aantje Dingemans fol:27:
Adriaantje Vreijssen fol:35:
Adr: van Andel, Schout fol:40:70:128:129:154:160:161:168:234:245: Anthonij Timmerman fol:40:127:
Anneken Bastiaansen Timmerman fol:40:
Adriaan Bommelaar fol:41:198:
Adriaan Timmers fol:46:65:
Arien Heijmans fol:48:
Anthonij Cuijsten fol:52:79:224:
Arnoldus Ophorst fol:56:143:
Adriaantje van Tilborg fol:69:123:125:
Anthonij Nieuwenhuijsen fol:85:
Adr: Teunisen Pols fol:104:166:
Aalbert Weijgmans fol:114:
Adr: Geerits Snijder fol:116:134:263:
Adr: Deckers fol:117:142:
Aert Geldens Glaviman fol:120:245:
Anthonij Bastiaansen Timmerman fol:127:
Arien Jansen Paans fol:130:
Arien Jansen van Pas fol:130:172:
Andries de Bruijn fol:142:
Anneken Arien Gemens fol:145:
Anthonij Mandemaacker fol:146:
Aert van Beeck folio:148:
Arien Jansen van Peer fol:158:
Aert Geritsen van den Hoeck fol:161:
Anthonij van de Punten fol:168:203:
Arien Willemssn Stam fol:168:
Adriaantje Jansen van Pas fol:172:
Adriaantje van Esch fol:188:212:
Dhr. Adr:van Gils fol:185:
Dhr. Adr: van Lith fol:185:
Dhr. Anthonij Timmers fol:190:
Anna Schenkels fol:191:
Adr: de Leeuw fol:194:
Arien Gerritsen van Vugt fol:201:
Arien Pauwels fol:203:
Andries van Caulil fol:211:
Adriaantje Peters Otterdijck fol:211:
Aert van den Hout fol:211:
Arien Claasen Boom fol:218:
Dhr. Abraham van Berghen fol:238:
Adr: Oirlemans fol:243:
Arien Henricxe de Rooij fol:246:
Arien Bastiaansen de Rooij fol:246:
Adriaan Vaders fol:248:
Arien Jansen Schaap fol:249:
Anthonij Jansen Schaap fol:249:
Arien Jansen Romme fol:249:
Aartis Starrenbergh fol:258:

                       B

Baijen Anthonissen Biermans fol:24:
Bastiaan Vassen fol:36:
Bastiaan van Esch fol:100:
Berent Ruijmschoot fol:128:249:
Bastiaan Stevensen Huijsman fol:169:
Beatricx van Esch fol:182:
Barbara van Esch fol:182:212:
Bartholomeeus van der Hoeven fol:211:225:
Bouwen Backers fol:224:
Bastiaan Jansen Mouthaan fol:244:

                       C

Cornelis Timmerman fol:4:71:
Catelijntjen Jansen van Hardicxvelt fol:23:
Cornelis Wijngaarts fol:28:163:205:
Cornelis Jacobs Nieuwstraat fol:129:225:
Cornelis Hendricx Schoenmackers als voogt over Maijcken Buijs fol:36:
Cornelis Gabrielsen Cool fol:39:
Cornelis Verhagen fol:49:151:
Claas Hendricx Moerman fol:54:
Claas Millenaar fol:61:
Cornelis Vermijs fol:88:220:
Catelijn Teunisen Pols fol:104:
Cornelia Petersen de Zeeuw fol:104:
Cornelis Geeritsen Snijder fol:116:
Cornelis Stevensen Swart fol:121:
Catharina van Gils fol:126:237:
Claas Petersen Maas fol:135:
Cornelis Anthonisen Swart fol:138:252:
Coenelia Timmers fol:148:
Claas de Pender fol:148:
Cornelis van den Hoeck fol:171:
Claas Corsten fol:183:
Catharina van Gils fol:185:237:243:
Cornelis Schalcken fol:214:
Cornelis van Brandwijck fol:214:
Cornelis van Tilborg fol:214:
Cornelis Quirijnen fol:217:
Cornelis Adriaansen Ockers fol:229:
Cornelis Sprangers fol:234:261:
Cornelis Petersen de Rooij fol:251:
Cornelis van Cruijswijck fol:252:
Cornelis Peters de Rooij fol:263:

                       D

De vooghden van Lijsbet Ariensen Dolck fol:1:
Dirck Aertsen Timmers fol:16:24:26:224:
Dirck Jansen van Hardinxvelt fol:23:
Dingeman Deckers fol:27:
Denis Jansen de Ruijter fol:27:30:31:33:102:103:
Dingeman Dircxen Schoenmaackers fol:36:
Dirck Willemsen Graaff fol:47:
De kinderen van Anneken Visschers fol:49:
De kinderen Maria Hendricx Moerman fol:54:
De kinderen Willemken Hendricx Moerman fol:54:
De kinderen Anthonij Hendricx Moerman fol:54:
De voogden vant weeskint van Judiq de Rooij fol:72:
De kinderen Jan Petersen Dolck fol:114:
Dircxken van Nederveen fol:119:140:182:
De voogden van Pieternelle Ariens fol:136:
Dirck de Vinck folio:139:
De armmrs. van Cappel fol:168:249:
De voogden vant kint van Anthonij van Pas fol:172:
De kinderen Adr: van Campen fol:191:
De kinderen Ida van Campen fol:191:
De Erffgen: Aaltjen van Campen fol:191:
De Erffgen: Peterken van Campen fol:191:

                       E

                       F

Faas Adr: Notenboom fol:203:219:

                       G

Geertruijt Jansen de Roij fol:1:94:162:232:
Gerrit Crol fol:14:238:
Geerit de Focker fol:16:
Geertruij Hendricx Timmers fol:26:
Gijsbert Mattheeus Deckers fol:38:67
Gelden van Pas fol:57:79:
Gelden Willemsen fol:79:
Gerken Nieuwenhuijsen fol:85:
Dhr: Gijsbert Verwiel Drossaart fol:140:
Gelden Jansen Paans fol:144:
Gerit Mouthaan fol:146:
Geerit Cluijters fol:171:260:
Gerit Broeders fol:183:
Gerken Mertens van Gijsel fol:190:
Den H: Ed: hr: Giliam Franchois de Steenhuijs fol:199:
Govert Jansen Gijben fol:207:
Gijsbert de Lotten fol:211:
Govert Verploeg fol:214:
Gerrit Thijssen van Riel fol:155:227:257:
Den Ed: hr: Godefridus Stassers fol:234:261:
Gijsbert Quirijnen van Berckel fol:249
Govert Jansen Hoevenaar fol:253:
Gerit Woutersen Duijsers fol:260:

                       H

Hendrick Sprangers fol:17:20:220:
Hendrick Jaspersen Teuling fol:24:
Hendrick de Haan fol:30:31:59:
Hendrick Zeijlmans als voogt over de weeskinders van W: Anth: Bosser fol:36:
Sr: Hendrick de Roij fol:72:185:
Hendricxke van den Hoeck fol:100:228:
Hendrick Aertsen Timmers fol:107:204:
Hendrick van der Hoeven scrs: fol:117:144:156:160:
Hendrick Verhagen fol:159:
Huijbert Jansen Paans fol:191:
Hendrick Heijmans fol:198:
Huijbert Melisen van Dam fol:220:

                       J

Joachem den Grooten fol:3:7:56:139:140:
Jan Peters den Jongen fol:4:13:
Jan Jansen Paans fol:8:
Jacobus Petersen van Sprang fol:8:
Jan Petersen van Jien fol:12:
Jan Cnaap fol:17:23:202:203:
Jan van Hardincxvelt fol:17:20:88:
Johanna van Hardincxvelt fol:23:
Jan Jansen van Dam fol:24:25:
Jan van Genot fol:24:
Jan vanden Hoeck fol:30:31:33:101:102:103:251:
Janneken Jansen van Bavel fol:30:31:85:
Joost Hasten fol:36:
Joost Joostens fol:38:42:67:68:
Jan Aertsen Kus fol:40:71:253:254:
Jan Willemsen Zeijlmans fol:41:133:
Jan Peters Ockers den ouden fol:42:
Jan Peters Ockers den jongen fol:42:
Joachem Peters Ockers fol:42:
Jan Jacobsen Paans fol:45:
Jacob Conincx fol:46:
Jan van Grevenbroeck fol:48:
Joachem Fransen vander Laar fol:52:79:
Jacob Jansen Mouthaan fol:54:
Joost van Pas fol:57:59:
Jan Mutsaart fol:61:
Jacobus Mutsaart fol:61:
Jan Aertsen Snaphaan fol:68:143:259:
Juffr. Johanna de Rooij fol:72:185:
Jan Jansen van Tilb: fol:89:
Jan Hendricx van Tilb: fol:89:262:
Jacob Hendricx van Tilb: fol:89:
Dhr. Johannes de Rooij fol:94:162:232:
Jan Petersen van Gorcom fol:96:
Jacob Petersen van Gorcom fol:96:159:
Jenneken van Campen fol:99:117:
Jenneken de Wit fol:99:
Jan Teunisen Pole fol:104:166:
Joost Teunisen Pols fol:104:166:
Jan van Andernagh fol:104:166:
Jan Goverts Maas fol:108:
Jacob van Balcom fol:108:
Johan Wolffs Schout tot Sprang fol:112:
Jan de Beer fol:112:
Joan Opdeberch fol:112:
Jacobus Geritsen Snijder fol:116:263:
Jan Dircxsen Metselaar fol:116:
Jan Stevens Swart fol:121:
Jan Aertsen Oirlemans fol:129:217:
Jacob Jansen Paans fol:131:
Jan de Lindt fol:134:
Jan Hendricxen de Smit fol:135:
Job van Dijck fol:135:
Jan Eelen Nieuwenhuijsen fol:136:
Jan Goijerts Brurmijn fol:145:
Jan Goijerts van Helvoirt fol:145:
Joost van den Hoeck fol:145:
Jan Bastiaansen Verduijn fol:146:
Jan vander Saacken fol:157:
Joost Verhagen fol:159:263:
Jacob Jansen van Hamont fol:160:191:
Jan van Hamont fol:166:
Jan Willemsen van Vugt fol:167:
Jan Gijsberts van Dommelen fol:168:(of 169)
Jan Claasen Zegers fol:170:
Jan Meertens Dolck fol:172:
Jacobus van Esch folio:182:212:
Jan Gijben fol:191:
Jan de Leeuw fol:191:194:
Jan van Campen fol:194:
Jenneken van Gils fol:194:
Jan Inggen fol:197:
Joostje Adr: Berten fol:201:
Joost Timmers fol:207:208:
Jan Corn: Genen fol:210:
Jacobus Uijt fol:210:
Johan Hagoort fol:214:
Johan de Gester fol:214:
Jan Jacobsen Mouthaan fol:217:
Jacob Quirijnen fol:217:
Johanna Adrs: Ockers fol:229:
Dhr: Johan Steijger folio:237:
Jan Bouwens fol:241:
Jan Joachems de Bruijn fol:248:
Jan Jansen Schaap fol:249:
Jan Adriaansen Dolck fol:250:256:
Jan Dircxsen Smits fol:253:254:
Jan Gijsberts Hoeffnagel fol:257:
Jan Jansen Roodereijs fol:262:263:

                       L

Leendert van Hardicxvelt fol:17:20:212:220:
Leendert de Rooij fol:94:232:
Lambert Pr: Bogaarts fol:133:
Lauwrens de Roon fol:138:259:
Leendert van Pelt fol:204:
Lambert Hendricx fol:208:
Lambert Vermeulen fol:224:

                       M

Melis van Genop fol:24:
Melis Peetersen fol:36:
Maijcken Joachemsen Vermijs fol:47:
Meerten de Leeuw folio:118:123:125:
Marie Stevensen Swart folio:121:
Marie Ariensen, wed. Bertrum de Bruijn fol:145:
Michiel Verhagen fol:160:
Maria Coupele fol:182:212:
Maria Crillaart fol:184:
Joffr: Margrita van Baijen fol:207:
Marie Adriaansen Ockers fol:229:

                       N

Neeltjen Ariens van Tilborg fol:5:
Niclaas Artel fol:69:70:120:
Nanningh de Zeeuw folio 228:

                       P

Peeter Jansen Paans fol:8
Peeter vabde Water fol:8:
Pauwels van Hardicxvelt fol:17:20:220:
Peter Jacobsen Nieuwstraat fol:29:
Pauwels Jansen van Dongen fol:35:
Peeter Adriaansen de Rooij fol:42:
Preter Boeser fol:49:60:65:151:
Peeter van Oisterhout fol:61:199:
Sr. Peeter de Rooij fol:72:185:228:
Peeter Adriaansen de Zeeuw fol:104:166:
Pieter vande Ven fol:108:
Peeter Scheur fol:121:
Pleun Adr: Groenevelt fol:121:
Pieternelken Bruijnis fol:126:
Peeter Jansen Gijben fol:130:
Peeter Joosten Smits fol:132:
Dhr: Pieter Molengraaff fol:140:
Paater Bastiaanseb Verduijn fol:146:
Pieternel Timmers folio:148:
Peeter den Schoenmaacker fol:157:
Peeter Flooren de Gier fol:158:
Peterken Adriaansen Dolck fol:169:
Peeter van Campen fol:191:194:197:
Pieter Schaap fol:208:249:
Peeter de Lotten fol:211:
Peeter Hagoort fol:214:
Pauwels Vreijssen fol:219:226:
Peeter Cornelis vanden Hoeck fol:227:
Peeter Adriaansen Ockers fol:229:
Peeter Corstiaansen Glaviman fol:250:
Peeter Dircxe Smits fol:253:254:

                       Q

                       R

                       S

Schout ende gerechte van Cappel fol:12:211:218:
Sebregt Jansen van Harticxvelt fol:23:
Sijmen Coppelaar fol:144:
Sijken Ariensen fol:155:156:
Sijmen Roschel fol:163:
Sebregt Otterdijck fol:202:

                       T

Teunis Jans Paans fol:8:
Teunis Bastiaansen Timmerman fol:39:
Teuntjen Ariensen Visschers fol:49:151:154:
Thomas Rijcken fol:96:
Teuntjen Geritsen Snijder fol:116:
Teuntjen Back fol:204:
Teuntjen Ariensen Back fol:204:
Teunis Cuijl fol:226:
Teunjen Gijsberts de Haan fol:241:
Teunis Mandemacker fol:244:
Thomas Fijnenbuijck fol:258:

                       W

Wouter Jansen Bouwdewijns fol:25:
Wouter Vreijssen fol:35:
Willem vanden Hoeck fol:49:60:118:119:132:162:
Wouter Jansen van Tilborg fol:89:
Wouter Cornelisen Geenen fol:108:
Wouter Scholt folio:112:
Het weeskint van Wouter Swart fol:121:Willem Frederick Wolmershausen fol:140:144:
Willem Jansen van Vugt fol:167:
Wouter Venis folio:170:
Wouter Belboom fol:183:
Wijnant van Cleeff fol:184:246:
Willem Nieuwenhuijsen fol:217:
Wouter Dircxe Smits fol:253:254:256:

Folio 1r

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Geertruijt Jansen de Roij, wed. wijlen Arien Meertens Dolck voor drie vierde parten, mitsgaders Jan Eelen Nieuwenhuijsen ende Merten Adriaans Dolck als voogden over Lijsbet, onmondig weeskint vanden voorsr. Arien Mertens Dolk, verweckt aan Marie Eelen Nieuwenhuijsen, voort resterende vierde part van ’s vaders sijde. Ende dat vande erffgoederen bij hen t’saamen int gemeen toebehoort hebbende als volght.

Inden eersten is bedeelt Geertruijt Jansen de Roij wed. voorsr. met haar kindt, verweckt bij Arien Mertens Dolck voor drie vierde parten, erstelijck op een huijs, hoff, en ackerlant, groot

Folio 1v

t’saamen ontrent drie hont, ofte soo groot ende cleijn alst selve ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel gestaan ende gelegen is, belent noorden de wed. Jan de Roij, Zuijden Jacobus Mutsaart, streckende vander halver vaart voorsr. aff oostwaerts op tot d’erve vande wed. Jan de Roij toe.

Item alnoch drie vierde hondt ackerlandt, gelegen alsvooren, genaamt de Heijckens, belent noorden Jacobus Mutsaert, Zuijden Teuntje Jans van Gorcom, streckende vande erve van Merten Jansen de Leeuw aff oostwaerts op tot d’erve van Anna van Tilborg toe.

Item alnoch ses hondt lant tot Meeuwen buijten dijcks t’eijnde den boogaart, belent Zuijden de wed. Jan de Roij, west Peter Gijben, oost Jacobus ………………, Zuijden den Gantel.

Item alnoch eenen mergen weijlant, gelegen als vooren binnen dijcx, in twee mergen, gemeen met Johannes Verwieo, belent oost de Erffgenamen van Jan van Andel, west de …………………
………………………………….

Item alnoch drie mergen weijlant

Folio 2r

gelegen alsvooren tusschen de Schooren, belent oost Eijmert Joosten Wijtvliet, west ……………
……………………………………………………….., strekkende vande straat aff noortwaerts op tot de Graffelijckheijts goederen toe.

Ten tweede is bedeelt de voorn: voogden, ten behoeve vant voorsr. weeskindt, erstelijck op drie hont ackerlant gelegen ten weste vande Nieuwvaart onder Cappel, belent Zuijden Hendrick Sprangers, noorden Jurie Colthoff, streckende vander halver vaart voorsr. aff, westwaerts op tot den Quekel toe.

Item alnoch een quaat velt, gelegen als vooren ontrent de Santschel, groot drie hondt, belent Zuijden Sijmen Coppelaar, noorden …………………………………………………… strekkende
Vander halver vaart voorsr aff, westwaerts op tot den Quakel toe.

Item alnoch een Driesken gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot drie hondt, belent Zuijden Hendrick Mulders cum suis, noorden de

Folio 2v

wed. Peeter Adriaansen den Jongen, strekkende vander halver vaart voorsr. aff, oostwaerts op tot d’erve van ……………………………………………………..

Item noch alle de geonden, putten en cuijlen, onbedeelt met Jan Eelen Nieuwenhuijsen of cum suis, soo die van het voorsr. weeskints grootvader en moeder gecomen sijn.

Parthijen hebben tot des een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ieder sijn bedeelte te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht uijt ieder sijn bedeelde parceelen is uijtgaande. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Ad: van Andel Schout, Cnaap, vanden Hoeck en van Pas Schepenen, desen 27e febr. 1703.

A.v. Andel Cornelis van de Houck
Johan Cnaep

Folio 3r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Arien Conincx, woonende tot Raamsdonck, dewelcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van Joachem den Grooten woonende alhier, secker huijsken met ontrent twee hondt ackerlant, gestaan ende gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, belent Zuijden en noorden Peter de Roij, streckende vander halver vaart voorsr. aff, oostwaerts op tot d’erve van Pieternel Hendr. Timmers toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, warwegangen ende nsburen rechte, met regt daar toebehoorende. Voorts geloost den voornoemde vercooper den Cooper int voorsr huijsken en ackerlant te

Folio 3v

vrijen en waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is , aff te doen tot nieuwjaar 1703 toe, met eenen vrije wegt over de erve ten Zuijden tegewoordig aan Peter de Roij als van outs. Coram Ad: van Andel Schout, Johan Cnaap vervangende Jan Crol Schepenen, desen 6e mert 1703.

Partijen verclaaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert en vijfftig gulden.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol

Op den 24e Junij 1704 soo Compareerde Adr: Arien Conincx, den welcke verclaarde van dese bovenstaande cooppenningen voldaan en betaalt te wesen.

                                    Dit ist X handtmerck van Adriaan Ariens Conincx

Folio 4r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jan Peterse den Jongen, woonende tot Loon, den welcken verclarde wettelijck over te geven met eender gifte soo gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van Cornelis Timmerman woonende alhier, secker gerechte tiende part in een huijs, schuit en ackerlant soo het bedeelt is, groot int geheel elff hont, gestaan ende gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, belent vande geheele stede, noorden Merten de Leeuw, Zuijden de wed. Anthonij Swart, streckende vander halver vaart voorsr. aff, oostwaarts op tot d’erve van Anna van Tilborgh toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabburen regte, met regt daar uijtgaande. Voorts geloost

Folio 4v

den vercooper den cooper int voorsr. tiende part vant huijs, schuit en ackerlant te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen. Ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot nieuwjaar 1703 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Hendrick Timmerman Schepenen, desen 8e mert 1703.

Parthijen verclaaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijfftig gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep

Folio 5r

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, aangebragt , bij Neeltjen Ariens van Tilborg ende Anna Zeijlmans. ende dat van een huijs, schuir en ackerlant, gestaan ende gelegen ten weste vande Nieuwvaart onder Cappel als hen t’saamen is toebehoorende als volcht.

Inden eersten is bedeelt Neeltjen Ariensen van Tilborg erft de ceuken met de goot int huijs, en de westense helft van den kelder, met het achterhuijs tot den olij moolen toe.

Item alnoch de Zuijdense helft vanden werff, 8 roeden vande hegh aff westwaerts, en het ackerlanr, gelegen als voren, soo groot ende cleijn alst aldaer gelegen is, met het teurff huijsken daart tegenwoordig staat, belent Zuijden de kinderen Adriaan Ockers, noorden

Folio 5v

Anna Zeijlmans met de wederhelft, streckende vander halver vaart voorsr aff, westwaerts op tot den quekel toe.

Item alnoch de oostense helft vande Quekel, soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent west de weder helft gevallen aan Anna Zeijlmans, oost de voorsr. Neeltjen met meer andere, strekkende uijt den Zuijden vant d’erve Arien Corn: Denis aff, noortwaerts op tot d’erve van Lijsken Pauwels toe, mits te gedoogen daar over te wegen Anna Zeijlmans met den weder helft ewars over aant Zuijden eijndt.

Ende blijft intgemeen eenen wegt ten Zuijden vant huijs, te weten vande weegt vant achterhuijs aff, tien voeten breet, lang vande straat aff tot den olij moolen toe acht roeden, met geen peerden off beesten off ander vee bij de voorsr. Anna, te gebruijcken, maar wel bij Neeltje van Tilb: vande straat aff tot int achterhuijs, den wegt ten noorden vant huijs gevallen aan Anna

Folio 6r

Zeijlmans, mach de voorn. Neeltjen van Tilb: leggen soo ver het achterhuijs strack mist, soodanig dat sij den reijwegt achter uijt niet mag benouwen, oock het voorsr. mist te mogen haalen met peerden, wagen, karren brengen off anders, voor uijt naat de straat, de mueren weeghten, off anders tusschen beijden int huijs, kelder, solder, als olij molen, sullen werden onder houden halff en halff, den solder boven de keucken en goot comt aan Neeltjen van Tijb:, enider boven sijn bedeelde int huijs, sal het selve op haare costen moeten repareren.

Ten tweeden is bedeelt Anna Zeijlmans, eerst int huijs de voor en opkamer met den gang, en de oostense helft vanden kelder, den olij moolen met sijn toebehooren ende schuir, met de oosterse helft vanden solder, soo het affgemaeckt is.

Item alnoch de noordense helft vanden werff 8 roeden vande heg westw. met het ackerlandt

Folio 6v

soo groot ende cleijn alst ten weste vande Nieuwvaart gelegen is, belent Zuijden Neeltjen van Tilborg met de wederhelft, noorden de kinderen Cornelis Abrahamsen Schippers, streckende vanden halver Nieuwvaart aff, westwaerts tot den Quekel toe, met den wegt ten noorden vant huijs.

Item alnoch de westense helft vanden Quekel,soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Neeltjen van Tilb:, met de wederhelft, west Arien Cornelis Denis, streckende vande erve van Arien Cornelis Denis aff, noortwaerts op tot d’erve van Lijsken Pauwels toe, met eenen vrije overwegt, ewars overt Zuijdense eijndt, vant part gevallen aan Neeltjen van Tilborg.

Ende blijft int gemeen eenen wegt ten Zuijden vant huijs, te weren vande weeght vant achterhuijs aff, tien voeten breet, lang vande

Folio 7r

straat aff tot den olij moolen toe, acht roeden, met geen peerden, beesten off ander vee bijden voorsr. Anna te gebruijcken, maar wel bij Neeltjen van Tilborg, vande straat aff tot in het achterhuijs, opden wegt ten noorden vant huijs, mach de voorsr. Neeltjen van Tilborg, leggen soo tot het achterhuijs streckt mist, soodanig dat sij den reijwegt niet mach benouwen, het voorsr. mist mach bij de voorn. Neeltjen weg gehaalt werden met peerden, wagen, karren, kreugen off anders, voor uijt naar de straat, de mueren weegten off anders, tusschen beijden int huijs, helder, solder als olij moolen, sullen werden onder houden halff en halff, de reparatie inde dacken en solder sal ieder boven t’sijne moeten onderhouden en repareren.

Partijen hebben tot d’ene en des anders proffijt, vertijt ende vertegen naar den rechte

Folio 7v

van Zuijthollandt, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onderhouden, alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabuiren rechten,met regt uijt ieder sijn bedeelde is uijtgaande. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap, vervangende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 23e mert 1703.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 8r

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, aangebragt bij Teunis, Adriaan, Jan, ende Peeter Janssen Paans, Peeter vande Water woonende tot Oosterwijck in houwelijck hebbende Adriaantje Jansen Paans, Jacobus Peetersen van Sprang in houwelijck hebbende Anneken Jansen Paans, ende dat vande erffgoederen bij henne resp: moeder Tuntje Jansen van Gorcom achtergelaaten als volght.

Inden eersten is bedeelt Teunis Jansen Paans, int huijs gestaan ten ooste vande Nieuwwvaart onder Cappel, de keuken, solder, de oostense helft vanden kelder en op kamerken, het cleijn gebint int achterhuijs teijnde de keuken, doors vloer daar tegen met de

Folio 8v

koijstal, met ontrent een hondt landt, vander halver vaart aff oostwaarts op tot d’erve van Jan Jansen Paans toe, aande Zuijt sijde, belent noorden Jacobus van Sprang, Zuijden Adriaan Jansen Paans, de reparetie int huijs boven dit bedeelde blijft tot sijne laste.

Item de helft van een part moers en gronden gelegen alsvooren neffens de Erffgenamen Dirck Waalwijck noorden, Zuijden tot den cant vande Leij toe.

Ten tweeden is bedeelt Adriaan Jansen Paans, eerst: een en een halff hondt ackerlant, ofte soo groot ende claijn alst ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel gelegen is, belent noorden Teunis Jansen Paans off een steegt, Zuijden Pr: Jansen Paans, streckende vander halver Nieuwvaart aff oostwaerts op tot de erve van Pr: Jansen van Gorcom toe.

Item alnoch een driesken gelegen als vooren, groot drie hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden de wed: Peter Ariensen den Jongen, noorden Wouter Jansen

Folio 9r

van Tilborg cum suis, streckende vander halver Vaart aff oostwaerts op tot d’erve van …………..
………………………………………. toe.

Item alnoch de helft inde helft van eenige moeren en gronden, gelegen alsvooren, belent noorden Teunis Jansen Paans cum suis, de geheele Leij blijft voor ¼ aan dit lot, Zuijden Wouter Jansen van Tilb: cum suis, streckende vander halver Vaart aff, oostwaerts op tot d’erve van ……………
…………………………………………toe.

Ten derde is bedeelt Jan Jansen Paans eerst: een hondt ackerlant inde steede ten Zuijde, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, belent noorden Peter vande Water, Zuijden Peeter Jansen van Gorcom cum suis, streckende vande roe van Teunis Jansen Paans aff, oostwaerts op tot de Heijckens toe. Mits te gedoogen dat Peeter vande Water voor overteijndt ten weste moet wegen tot op de Steegt.

Item alnoch de Zuijdense helft vant Heijcken t’eijnde de steede gelegen, groot int geheel ontrent drie hondt, belent Zuijden Jan

Folio 9v

Jacobsen Paans, noorden Peeter vande Water met de weder helft, streckende van sijne erve aff, oostwaerts op tot d’erve van …………………………………………………………………… toe.

Item 1/8 part in een quaat velt ten weste vande Nieuwvaart, soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden ……………………………………………………, noorden Ad: van Andel Schout tot Cappel, streckende vande Vaart aff, westwaerts tot den Quekel toe.

Ten vierden is bedeelt Peeter Jansen Paans, erst op een en een halff hondt ackerlandt ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel gelegen, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Jan Jacobsen Paans, noorden Adriaan Paans, streckende vander halver Vaart voorsr. aff oostwaerts op tot de erve van Peeter Jans van Gorcom toe.

Item alnoch een binnen delleken

Folio 10r

ten weste vande Nieuwvaart voorsr gelegen, groot ontrent drie hondt, belent noorden Joris de Bie, Zuijden Peeter Leempoel, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaerts tot den Quekel toe.

Item alnoch de helft inde helft van eenige moeren, gronden, putten en cuijlen, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart voorsr., belent noorden Teunis Jansen Paans cum suis, streckende vande halver Vaart voorsr. aff, oostwaerts op tot d’erve van ………………………………………. toe, de geheele Leij blijft voort gedeelde aan dit lot.

Item alnoch een halff lot moeren met de gront onder Loon. Inden Hoeck gelegen, groot ontrent int geheel vier hondt, belent Zuijden Corst Hendricx cum suis, noorden Cornelis de Weirt cum suis, streckende uijt den ooste vande Hoeckse steegt aff, westwaerts op tot de Hollantse erve toe.

Ten vijfde is bedeelt Peeter

Folio10v

vande Water nomine uxoris, erst op een hondt ackerlant inde steede ten noorden, ’t eijnde de erve van Jacobus Peetersen van Sprang, ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel gelegen, belent noorden Meerten de Leeuw, Zuijden Jan Jansen Paans, streckende vande erve van Jacobus Peetersen van Sprang aff, oostwaerts op tot de Heijkens toe.

Item alnoch de noordense helft van het heijcken, groot int geheel ontrent drie hondt, gelegen ’t eijnde de steede, belent Zuijden Jan Jansen Paans, noorden de wed. Arien Meertens Dolck, streckende van sijne erve aff, oostwaerts op tot de erve van ……………………………………….
……… toe, mits dat dese parceeltjens haaren vrije overwegt hebbe, dwars pvert weste eiujndt vande een hondt inde steede gevallen aan Jan Jansen Paans, tot op de steegt.

Item 1/8 in een quaat velt, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, soo groot ende cleijn alst aldaar

Folio11r

gelegen is, belent Zuijden …………………………………………………………………, noorden Adriaan van Andel Schout van Cappel, streckende vande Vaart aff westwaerts op tot den Quekel toe.

Ten sesden is bedeelt Jacobus Peetersen van Sprang nomine uxoris, eerst im’t huijs gestaan ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, de voorkant, de westerse helft vanden kelder en opkamerken, het groot gebint met dorsvloer daar tegen, de peerts stal, met ontrent een hondt landt, vander halver Vaart aff, oostwaerts op tot d’erve van Peeter vande Water toe, de reparatie boven inde daacken moet hij repareren, belent noorden Meerten de Leeuw, Zuijden Teunis Paans cum suis.

Item alnoch de helft van een part moeren en gronden ten ooste vande Nieuwvaart, belent ten noorden de Erffgenamen Dirck Waalwijck, Zuijden tot den noorden cant vande Leij toe.

Folio 11v

Item blijft int gemeen een steegt off reijwegt, breet vijff voeten, tusschen de erve van Teunis en Jan Jansen Paans noorden, Zuijden Adriaan Jansen Paans, streckende vande Nieuwvaart aff oostwaerts op tot d’erve van Peeter Jansen van Gorcom toe, tegens de peerde stal, noort de stegt wat suijderwaerts inschieten, de voorsr. steegt moet vast blijven liggen tot gebruijck en overwegen, van die daar met recht over koomen.

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollant, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daaruijt is gaande. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap en Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 31e mert 1703.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 12r

Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel geven wettelijk over, aan ende tot behoeff van Jan Peetersen van Juen, seecker quaat huijsken met de erve aan behoorende, soo groot ende cleijn alst alhier opt Stapel gelegen is, met den last vanden dijck, belent oost Joachem den Grooten, west ……………………………………………………………………………………., streckende vanden buijten teen vanden dijck aff Zuijdewaerts in tot d’erve van ………………………………
…………………. toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijt is gaande, voorts geloove de voorn. vercooperen in qualitijt voorsr., den cooper int voorsr. huijsken en erve te vrije ende waaren, naar den rechte van Zuijthollant, ende alle

Folio 12v

Voorcommer, Calangie ende aantaal dier op is, bij de voorsr. gerechte aff te doen tot nieuwjaar 1703. Coram het volle gerecht, desen 31e mert 1703.

Parthijen verclaaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van sesendartig gl., en bekenne daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol

Folio 13r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Adriaan Jansen Paans, den welke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van Jan Peeterse den Jongen, seecker driesken groot drie hondt, ofte soo groot ende cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart gelegen is, belent Zuijden de wed. Peeter Ariensen den Jongen, noorden Wouter Jansen van Tilborgh cum suis, streckende vander halver Nieuwvaart aff oostwaerts op tot d’erve van ………………………………………………..
…………………. toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts

Folio 13v

Gelooft den vercooper den cooper int voorsr. driesken te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot nieuwjaar 1703 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 23e April 1703.

Parthijen verclaaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijfftien gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 14r

Compareerden voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Anthonij van Esch, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van Gerit Crol, seecker buijten dijckse delle gelegen opt Stapel eijndt, groot ontrent vijff hondt, ofte soo groot ende cleijn alsdeselve aldaar gelegen is, belast met drie roeden en vier voeten dijck, off soo veel als deselve volgens lootcedulle moet maacken, en noch te gedoogen dat den armen van Waspick daar uijt moet dijcken, belent oost Joris de Bie, west de wed. Arien Hoeijmaijer, sterckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaerts op tot Nederveen toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergange, ende

Folio 14v

Ende naburen regte, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper, den cooper inde voorsr. delle te vrije ende waaren naar den regte vande Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot nieuwjaar 1703 toe. Coram Ad: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Jan Crol Schepenen, desen 24e april 1703.

Parthijen verclaaren voor regt de cooppenningeb gereet te wesen ter somme van vier hondert gl., en bekend hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Jan Crol
Cornelis vanden Houck

Folio 15r

Compareerde voor mijn notaris Joan van Eerdewijck, als dat Aert Focker, soldaat onder het regiment vande heer Brigadier van Wileke, ende onder de Compagnie vande hr: Capt: van Broeckhuijsen, de welcke verclarde te approbeeren en te ratificeeren al het gene bij Gerit de Focker comparants vader ende vooght is gedaan ende gehandert, int vercoopen van seeckere buijten delle, gelegen tot Cappel inde Langstraat, hem comparant toebehoort hebbende, constituerende weijders sijne voorsr. vader ende voogt Gerit de Focker, den cooper Dirck Ariensen Timmers, daar inne te vesten ende erven, naar costuijinen locaal, de cooppenningen te ontfangen, quitantie te passeren, ende waarschap te belooven. Ende voorts alles meer te doen ende verrichten, als off hij comparant selffs merder jarigh ende present was. Beloovende alle ’t gene bijden

Folio 15v

geconstetueerden voor dato deses, inde saacken ende affairens vanden comparant, is gedaan ende gehandert, altoos te sullen approbeeren en te ratificeeren, soo als doet bij desen, onder verbant als naar regten. Actum Lauterbergh inde Linne, den 6e appril 1703. onder stont bei mein nuterg.. notaris publiqus, en was geteeckent J: Eerdewijck, noch lager was geteckent Aert de Focker.

Folio 16r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Gerit de Focker, borger der stadt Heusden, als last ende procuratie hebbende van sijnen soon Aert de Focker, soldaat onder het regiment Infanterij vande hr: Bregadier van Wileke ende onder de Compagnie vande heer Capt: van Bronckhuijsen, volgens deselve procuratie gepasseert voorden notaris Joan van Eerdewijck, te Lauterberg inde Linne, in dato den 6e april 1703, hier vooren geregistreert, den welcke verclaardr alsoo in die qualitijt wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van Dirck Aertsen Timmers, secker buijten dijcke delle, gelegen alhier opt Stapeleijndt, groot ontrent vier

Folio 16v

hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent oost Teunis Timmersman, west den Hoog Ed: heere van Cappel cum suis, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaerts op tot Nederveen toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den voornoemde vercooper in qualitijt voorsr., den cooper int voorsr. delleken te vrije ende waaren, naarden rechte vanden Landen. Ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot nieuwjaar 1703 toe. Coram Ad: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck en Jan Crol Schepenen, desen 7e meij 1703.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van 310 gl:, en bekent hij vercooper in sijne voorsr. qualitijt voldaan te sijn, omme deselve penningen te emploijerren tot betalinge vande cooppenningen van secker huijs, bij aert de Focker tot Heusden gecogt.

A.v. Andel Jan Crol
Cornelis van den Houck

Compareerde Aert de Focker, den welcke verclarde in desen bovenstaande transporte te contracteren, ende deselve te approberen desen 5e januarij 1705.

                                                                Ardt de Focker

Folio 17r

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt, bij Johan Cnaap Schepen alhier, weduwenaar van zal: Catelijntjen Jansen Tacx ten eenre, Pauwels Jns ende Leendert van Hardicxvelt, mitsgaders Hendrick Abrahamsen Sprengers, in houwelijck hebbende Lijsbet van Hardicxvelt, kinderen ende Erffgenamen van de voorsr. Catelijntje Jansen Tacx, ten andere sijde. Ende dat van alsulcke goederen als hen t’saamen sijn toebehoorende als volgt.

Eerstelijck is bij blindt Lot te deel gevallen Johan Cnaap weduwenaar voorsr., eerst op seven geerden hoijlant in Nederveen Cappel gelegen, belent

Folio17v

oost de wed. Govert vander Hoeven cum suis, west de wed. Hendrick de Roij cum suis, streckende van Cappel aff noortwaerts op tot den halven Schijsloot toe.

Alnoch drie mergen weijlandt opde Baan onder Dussen Muijlkerck gelegen, belent oost de kinderen Johannes Pistorius secretaris aande Dussen Munsterkerck, west de kerck van Dussen.

Alnoch twee en eenen halven mergen soo weij als bouwlandt, gelegen aande Dussen Munsterkerck int Zuijtvelt, belent oost Wouter den Teuling cum suis, west de hr: Buesenroode.

Alnoch de halve kerckedel ten noorden vande Nieuwstraat onder Cappel gelegen, gemeen met de wed. Jan de Roij, soo groot, cleijn ende in sijn regnootie als deselve aldaar gelegen is.

Item alnoch de helft van een binnen delle, ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel voorsr.,

Folio 18r

gelegen, groot int geheel ontrent een en eenen halven mergen, gemeen ende onbedeelt met Anthonij vander Punten, secretaris van Doveren en Genderen, belent Zuijden de kinderen Adr. Ockers, noorden de Erffgenamen Jan Wouters, streckende vander halver Nieuwvaart voorsr. aff, oostwaerts op tot de Kreke del toe.

Item alnoch een vierdepart van een weij ’t braij, gelegen opt gat tot Raamsdoncq, gemeen met Janneken Bosseren cum suis, belent oost en west Adr: den Boer, noorden de Gravelijckheijt, Zuijden Janneken Bosseren, mits genietende van de kinderen Catelijntje Jansen Tacx ter somme van een hondert gl.

Item daar tegen sijn bij blindt Lot te deel gevallen Pauwels, Jan en Leendert van Hardicxvelt, mitsgaders Hendrick Sprangers nomine uzoris, erft seven geerden hoijlant in Nederveen Cappel gelegen, belent west Willem van Gentsvaart, oost de kinderen

Folio 18v

Govert vander Punten, streckende van Cappel aff noortwaerts op tot den halven Scheijsloot toe.

Item alnoch drie geerden en ander halff vierendeel, mede in Nederveen Cappel gelegen, bedeelt met den Armen van Cappel, belent west Anthonij vander Punten, secretaris van Doveren en Genderen, oost Joris de Bie, streckende vande erve vanden Armen van Cappel aff, noortwaerts op tot den halven Scheijsloot toe, met eenen vrije overwegt voor uijt tot stede Oudestraat, over de ree van Armen voorsr., en verders tot den dijck toe, tot over de erve van Joris de Bie.

Alnoch twee geerden in Nederveen voornoemt gelegen, in een stuck van acht geerden, bedeelt in vier geerden, gemeen met Hendrick vanden Hoeck, belent west de wed. Govert vander Hoeven cum suis, oost het kindt van Jacob Kivits en Wouter Bouwdewijns, streckende van Cappel aff, noortwaerts op tot den halven Scheijsloot toe.

Folio 19r

Item alnoch een halve buijte del met de binnen gronden daar aan behoorende, gelegen opt Stapeleijnt onder Cappel, met den last vanden dijck, belent en soo groot alst selve aldaar gelegen is.

Item alnoch de helft van eenen binnen hoff, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, gemeen met de wed. Anthonij Glaviman, belent oost Wouter Verheijden, west Jan Crol cum suis, streckende vant Doomende aff zuijtwaerts op tot d’erve van Jan Crol cum suis toe, met de schouwe inden watergang.

Item alnoch een parceel weijlant met bossen, gelegen tot Raamsdoncq t’eijnde d’erve van Cornelis Cnaap, soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent west den Armen van Raamsdoncq, noorden Cornelis Cnaap, Zuijden ………………………………………………, oost Peeter Bastiaansen.

Folio 19v

Item alnoch een braijken gelegen alsvooren inden Eendragtspolder, groot 289 roeden, belent west den Armen van Raamsdoncq, oost Arien Bosser, noorden de Gravelijckheijt, Zuijden ……………
…………………………………………., mits dat dit Lot uijt sal moeten keren aant lot gevallen op Johan Cnaap, ter somme van een hondert gl.

Item blijft int gemeen het huijs en hoffken gestaan tot Cappel, daar den voorsr. Cnaap in is woonende, met het hoffken ten ooste vande wed. Glaviman tot den Doorn toe, omme bij Cnaap sijn leven lanck te gebruijcken, mits daar voor te maacken de schouwen opden Santpat en dijck.

Alsnoch int gemeen de halver del ten weste van Willem van Gentsvaart onder Cappel gelegen, soo groot ende in sijn belendinge alse aldaar gelegen is.

Parthijen hebben tot des een

Folio 20r

en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den regte van Zuijthollant, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te onderhouden alle wegen, dijcken, stegen, watergangen, schouwen als andere naburen regte, met recht daar op en uijt sijn gaande, ende te betaalen de dorps als andere lasten en chijnsen waar mede ieder sijn bedeelde is belast. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Jan Crol Schepenen, desen 6e september 1703.

A.v. Andel Jan Crol
Cornelis van den Houck

Folio 20v

Smaldeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Pauwels, Jan, ende Leendert van Hardicxvelt, mitsgaders Hendrick Abrahamsen Sprangers in houwelijck hebbende Lijsbeth van Hardicxvelt, kinderen ende Erddgenamen van Catelijntjen Jansen Tacx. Ende dat van soodanige erffgoederen als henne voorsr. moeder haar heeft naargelaten, en hier vooren tegens Johan Cnaap hennen stieffvader affgedeelt als volght.

Inden eersten is bij blindt lot te deel gevallen, Pauwels van Hardicxvelt erst op twee geerden hoeijlant in een stuck van acht geerden in Nederveen Cappel, bedeelt in vier geerden ten weste,

Folio 21r

met Hendrick vanden Hoeck, belent west de wed. Govert vander Hoeven cum suis, oost het kindt van Jacob Kivits en Wouter Boudewijns, streckende van Cappel aff, noortwaerts op tot den halven Scheijsloot toe.

Item alnoch een halve buijte dijckse delle met de binnen gronden daar aan behoorende, gelegen opt Stapeleijndt onder Cappel, met den last vanden dijck belent en soo groot alst aldaar gelegen is.

Item alnoch de helft van eenen binnen hoff, gelegen als vooren aanden ooste candt vande Nieuwvaart, onbedeelt met de wed: Anthonij Glaviman, belent west Jan Crol cum suis, oost Wouter Verheijden, streckende vanden doont vant hoffken aff, zuijtwaerts op , tot d’erve van Jan Crol cum suis toe.

Item alnoch een parceel weijlant met het bosken, gelegen tot

Folio 21v

Raamsdoncq d’eijnde de erve van Cornelis Cnaap, soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent west ………………………………………………., noorden Cornelis Cnaap, zuijden ……. ………………………………………., oost Arien Bossers cum suis.

Item alnoch een braijcken gelegen als vooren inden Eendragts polder, groot 289 roeden, belent west den Armen van Raamsdoncq, oost Arien Bosser, noorden de Gravelijckheijt, zuijden ……… ……………………………………………………..

Ten tweeden is bij blindt lot te deel gevallen Jan van Hardicxvelt, op twee en een vierendeel geerdt hoeijlant, gelegen in Nederveen Cappel, belent west Anthonij vander Punten, Sectetaris van Dooveren en Genderen, oost Joris de Bie, streckende vande erve vanden Armen van Cappel aff, noortwaerts op tot den halven Scheijsloot

Folio 22r

toe, met eenen vrije overwegt voor uijt tot opde Oudestraat, over de erve vanden voorsr. Armen, en voorts tot aan de dijck over de erve van Joris de Bie.

Dese portie is minder als dander portie, om redenen dat den selven van Hardicxvelt, bijt leven van sijn moeder heeft genooten 550 gl, meer als de andere Erffgenamen hebben genooten.

Ten derden is bij blindt Lot te deel gevallen Leendert van Hardicxvelt opde gerechte helft van seven geerden hoeijlant, gelegen ij Nederveen Cappel, onbedeelt met Hendrick Sprangers, belent west Willem van Gentsvaart, oost de kinderen Govert vander Punten, streckende van cappel aff, noortwaerts op tot den halven Scheijsloot toe.

Item alnoch een geerdt en een halff vierendeel, in een stuck van 3 en ‘t ½ vierendeel geers hoeijlant, gelegen als vooren, onbedeelt met Jan

Folio 22v

van Hardicxvelt, belent west Anthonij vander Punten, Secretaris van Doveren en Genderen, oost Joris de Bie, streckende vande arve vanden Armen van Cappel aff, noortwaerts op tot den halven Scheijsloot toe, met eenen vrije overwegt voor uijt tot opde Oude straat over de erve vanden Armen van Cappel, en voorts naar den dijck over de erve van Joris de Bie, dese 1 geert en ½ vierendeel is overgenomen bij Leendert van Hatdivxvelt voor 550 gl, die Jan van Hardicxvelt bijt leven van sijn moeder, meer heeft genooten als de andere Erffgenamen.
Ten vierde is bij blindt Lot te deel gevallen Hendrick Abrahamsen Sprangers nomine uxoris, opde gerechte helft van seven geerden hoijlant in Nederveen Cappel gelegen, belent west Willem van Gentsvaart, oost de kinderen Govert vander Punten, streckende van Cappel aff, noortwaerts op tot den halven Scheijsloot tot.

Folio 23r

Parthijen hebben tot des een en des anders proffijt vrertijt ende vertegen naar den regte van Zuijthollant, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ider opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijt sijn gaande. Ende te betaalen de dorps als andere lasten en chijnsen, waarmede ieder sijn bedeelde parceel sijn belast, beloovende sij condividenten maalcanderen te garanderen voor alle naannaaminge aff questie die op d’enen off d’anders gedeelte naarmaals mocht comen. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan en dagh datum uts.

A.v. Andel Jan Crol
Cornelis van den Houck

Folio 23v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Sebregt, Dirck, Cateleijntjen ende Johanna Jansen van Hardicxvelt, meerderjarige kinderen van Jan van Hardicxvelt ende Hilleken van Nederveen, de welcke gesamentlijck ende ieder voor haar prive, authoriseren, Johan Cnaap henne stieffgrootvader ende mede Schepen alhier, omme soodanige portie van erffgoederen, als henne voorsr. moeder Hilleken van Nederveen, uijt den boedel van henne grootmoeder Catelijntjen Jansen Tacx is gemaackt, te verhuren de huerpenningen te ontfangen, de lasten daar uijt te betaalen, en de overschietende penningen te emploijeren tot subsidie ende onderhout van henne voorsr. moeder Hilleken van Nederveen, oock deselve te besteeden tot minsten costen daar hij gelieven sal, en ’t gene te

Folio 24r

cort comt vande huire vant voorsr goet, beloove sij Comparanten ieder voor een vierdepart Jaarlijcx te Suppleren en bij te leggen. Beloovende dese contracte van weirde te houden, en altoos den voorsr. Cnaap als geauthoriseerde, d’indemneren cost ende schadeloos te houden, onder verbant als naar rechte. Aldus gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Johan Crol Schepenen, desen 29e September 1703.

                                                        Sebreght van Hartighvelt
                                                   Dirkook Janse van Hartighsvelt
                                                       Catharina van Hartighsvelt
                                                          Johanna van Hartigvelt

A.v. Andel Jan Crol
Cornelis van den Houck

Folio 24v

Compareerde Jan Jansen van Dam voor sijn selven, mitsgaders als oom ende voogt over Jan en Melis van Genop, kinderen van Adriaantjen Jansen van Dam, Hendrick Jaspersen Teuling in houwelijck hebbende Bastiaantjen Jansen van Dam, Andries van Gent in houwelijck gehadt hebbende Janneken Jansen van Dam, ende Baijen Anthonisen Buermans in houwelijck hebbende Cuijntjen Jansen van Dam, de welcke verclaren t’saamen wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van Dirck Aertsen Timmers, seecker huijsken en erve groot ontrent vijfftig roeden ofte soo groot ende cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart gestaan ende gelegen is, belent noorden Wouter Boudewijns, Zuijden den cooper, streckende vander halver Nieuwvaart aff oostwaerts op tot d’erve van de Erffgenamen Govert vander

Folio 25r

Punten toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende nabueren regte, met regt daar uijt gaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen ieder in qualitijt voorsr, den cooper int voorsr. huijsken en erve te vrije ende waaren naar den regte vande Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1704 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Jan Crol Schepenen, desen 13e november 1703.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaren gereet ter somme van een hondert en dartig gl., en bekenne sij vercooperen daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Jan Crol
Johan Cnaep

Folio 25v

Compareerde Wouter Jansen Boudeweijns den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende regt ia, aan ende tot behoeff van Jan Jansen van Dam, seecker huijs en erve, gestaan ende gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent een en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Dirck Aertsen Timmers, noorden de wed. Wouter van Nederveen, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaerts op tot d’erve van Jan Huijsmans toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met regt daar uijt gaande, voorts gelooft den vercooper den cooper int voorsr huijs en erve te vrije ende waaren naar den rechte van Zuijthollant, ende alle voorcommer, Calangie ende aantaal dier op is , aff te doen tot Nieuwjaar 1704 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cnaap en vanden Hoeck Schepenen, desen 10e december 1703.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor recht gereet ter somme van een hondert en vijfftig gl., en bekent hij vercoop daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 26r

Compareerde Dirck Aertsen Timmers den welcke verclaerde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van Geertruij Hendricx Timmers seecker huijsken met ontrent sevenenveertig roeden erve, ofte soo groot ende cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart gestaan ende gelegen is, belent Zuijden den cooper, noorden Jan Jansen van Dam, streckende vander halver Nieuwvaart voorsr. aff, oostwaerts op tot d’erve vande Erffgenamen van Govert vander Punten toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met regt daar uijt is gaande, voorts gelooft den vercooper den cooperse int voorsr. huijsken en erve te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer, Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1704

Folio 26v

toe, onder conditie dat deese erve met het huijsken maar breet moet wesen, voor uijt den weste twee roeden en twee voeten, oostwaerts op soo te het dwars slootje is, ende over het dwars slootje sijn breete tot den noorden candt vanden Eijndeling sloot toe, alsoo den geheelen sloot blijft aanden vercooper, mits dat de coopersse haar leven als mede haare toecomende man en kinderen haar leven lang gedurende, sullen hebben haaren vrije wegt ten Zuijden vant voorsr. huijsken, over de erve vanden vercooper, oostwaerts op tot achter int huijsken, maar in cas bij vercoopinge aan een ander, als dan geenen overwegt over de voorsr. erve vanden vercooper hebbende is. Coram Adr:van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Houth Schepenen, desen 14e december 1703.

Parthijen verclaaren voor recht de cooppenningen te sijn een hondert gl., te betaalen van heden over een jaar met vier gl. intrest daar bij.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Op den 11e mert 1714 soo compareerde den voorsr. vercooper, en bekende van de bovengenoemde hondert gl. met intrest van dien voldaan en betaalt te wesen.

Folio 27r

                       1704.

compareerde Dingeman Deckers ende Aantje Dingemans echte luijden, de welcke tsaamen verclaare wettelijck over te geven voort naarvolgende alimentatie ende onderhoudinge aan Denis Jansen de Ruijter hennen schoon soon, erft een huijs en erve daar aan groot ontrent 50 roeden, ofte soo groot ende cleijn alst selve opt Stapeleijndt gestaan ende gelegen is, belent noorden Aert vanden Hoeck, Zuijden Frans Bastiaansen Vermeer, streckende vander halver Nieuwvaart aff westwaerts op tot d’erve vande wed. Zeger de Graaff toe.

Item noch ses hondt soo dries als ackerlandt, ofte soo groot ende cleijn alst opde Hoogevaart gelegen is, belent noorden Hendrivk Vinck, Zuijden Peeter Joosten de Bruijn, streckende vander halver Vaart aff, westwaerts op tot de erve vande Erffgenamen van Janneken Quirijnen toe.

Item alnoch de helft van een lot moeren onder Loon inden Hoeck gelegen, onbedeelt met Cornelis

Folio 27v

Sprangers.

Item alle de haeffelijcke en meuble goederen, soo van linnen, wollen, gout, zilver gemunt ende ongemunt, mitsgaders het vrugt gebruijck van een vierde part in een lotje moeren mede onder Loon, inden Hoeck gelegen. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabuiren regte, met recht daar uijt sijn gaande, voorts geloove de voornoemde comparenten den getransporteerde inde voorsr. huijsinge en parthijen van landerije, te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijhthollant, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, bijden getransporteerde, alles te betaalen, waar vooren hij Denis Jansen de Ruijter ende sijne nacomelingen, den voorsr. Dingeman Deckers ende Aantjen Dingemans beijde haar leven lang gedurende, sal moeten alimenteren ende onderhouden in cost ende dranck, linnen wolle, kousen schoenen, wasschen vringen, sieck ende gesont vier ende

Folio 28r

ligt etc., oock de voorsr. comparanten als sij deser werelt sullen sijn overleden, als dan henne doode lichaamen eerlijck ter aarde te helpen, mede tot sijn aannemers costen, verbindende hij getransporteerde ende aannemer voorsr. voor de voorsr, alimentatie ende onderhoudinge, specialijck het getransporteerde, ende generaalijcl sijn persoon ende goederen, hebbende ende vercrijgende, subjecterende deselve alle heren hove wette rechte ende rechteren, en specialijck den Ed: hovr van Hollandt. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 7e Januarij 1704.

Schout ende Schepenen voornoemt, hebben dese bovengesr. Parthijen getacxeert werdig te wesen, vermits d’immodatie gedaan bijden staat, tot somme van een hondert vijffentwintig gl., om daar van beraalt te werden alle penningen.

A.v. Andel Corstiaan de Seeu
Johan Cnaep

Folio 28v

Compareerde Anthonij nan Esch den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo als regt is, aan ende tot behoeff van Curnelis Wijngaars seecker ses hondt ackerlant, ofte soo groot ende cleijn als den selven ten ooste vande Nieuwvaart gelegen is, belent oost de kinderen Jan Wouters van Tilb:, west Anna van Tilborf, streckende uijt den noorden vanden Berghsepat aff, Zuijtwaerts op tot over het dijckse. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen watergangen ende nabueren rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper den cooper inden voorsr. acker te vrije ende waaren, naar den rechte van Zuijthollant, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is , aff te doen tot Nieuwjaar 1704 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 9e Januarij 1704.

Parthijen verclaaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van drie hondert en vijftig gl., en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 29r

Erffdelinge voor Regt aan Schout ende Gerechten van s’Grevelduijn Cappel aangebragt, bij Cornelis ende Peeter Jacobsen Nieuwstraat, ende dat van soodanige erffgoederen als hen t’saamen sijn aanbestorven door het overlijden van henne moeder Anneke Jacobsen, soo ende gelijck als volgt.

Eerstelijck is bij blindt lot te deel gevallen Cornelis Jacobsen Nieuwstraat opt huijs, met de gerechte westense helft vant ackerlant en erve, soo groot alst den Zuijden vande Nieuwstraat gelegen is, met noch een roeij doorgaande vant ooste helft, gevallen aan Peeter Jacobsen Nieuwstraat, belent oost Peeter Jacobsen Nieuwstraat, west een steeghtjen, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaerts op tot de Loonse erve toe, mits uijt te keren aant lot gevallen aan Peeter Jacobsen Nieuwstraat

Folio 29v

eene somme van een hondert en veertig gl, en bekent hij daar van voldaan te wesen.

Ten tweede is blijnt Lot te deel gevallen Peeter Jacobsen Nieuwstraat opde gerechte oostense helft vant geseet ackerlant en driesen, soo groot ende cleijn alst ten Zuijde vande Nieuwstraat gelegen is, mits dat dese helft smalder moet wesen als Cornelis Jacobs sijn helft een roeij eijndeling op, vande Nieuwstraat aff Zuijtwaerts op soo verre het streckende is, belent oost Dirck Jansen Boer, west Cornelis Jacobs Nieuwstraat met het weder deel, streckende vande halve Nieuwstraat aff Zuijtwaerts op tot de Loonse erve toe, mits te genieten van Cornelis Jacobsen Nieuwstraat eene somme van een hondert en veertig gl., en bekent hij die ontfange te hebben.

Parthijen hebben tot d’een en des

Folio 30r

anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollant, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet, ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met regt daar uijt gaande, ende te betaalen de dorps ende andere nabueren lasten, waarmede ieder sijn bedeelde sijn belast. Aldus gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 16e Januarij 1704.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstiaen de Seeu

Folio 30v

Compareerde Denis Jansen de Ruijter ende Jan vanden Hoeck de welcke verclaerde t’saamen wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Hendrick de Haan ende Janneken Jansen van Bavel, secker een hondt ackerlant, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, belent Zuijden de coopers, noorden de vercoopers, streckende vanden Quekel aff, twee roeden breete, en vijftig roeden lengte, oostwaerts op, tot de erve vande vercoopers toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met recht daar uijt gaande, voorts geloove de voornoemde vercoopers de coopers int voorsr. hout lant te vrije ende waaren naar den regte van zuijthollandt, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1704 toe. Coram Adr:van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 28e januarij 1704.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaaren voor regt gereet ter somme van vijfftien gl., en bekenne sij vercooperen daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 31r

Datum uts Compareerde Hendrik de Haan ende Janneken Jansen van Bavel, de welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Denis Jansen de Ruijter ende Jan vanden Hoeck, de gerechte helft van twee hondt lant, ten weste vande Nieuwvaart gelegen, belent noorden de wed. Meerten Mutsaart, Zuijden de coopers, streckende vander halver Nieuwvaart aff westwaerts op, tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabburen rechte, met recht daar uijt gaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen de coopers int voorsr. goet te vrije ende waaren naar den rechte van Zuijthollant, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1704 toe. Coram en dag datum uts.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaren voor recht gereet ter somme van vijfftien gl, en bekenne daar van voldaan te wesen datum uts.

A. v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 31v

Erffdeelinge voor Reght aan Schout ende Gerechte van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Hendrick Michielsen de Haan ten eenre, ende Janneken Jansen van Bavel wed. Anthonij Michielsen de Haan, ten andere sijde, ende dat van soo danige Erffgoederen als hen t’saamen int gemeen sijn toebehoorende als volght.

Inden eerste is bedeelt Hendrick Michielsen de Haan, eerst het schopken met de gerechte Zuijdense helft vande geheele breete van een steede, groot int geheel ontrent vier hont, ofte soo groot ende cleijn alst selve ten weste vande Nieuwvaart gelegen is, belent Zuijden Catelijn Geerits, noorden Janneken Jansen van Bavel met het huijs en weder helft hier tegen affgedeelt, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaerts

Folio 32r

op tot den Quekel toe, mits dat tusschen dit part en het huijs gevallen aan Janneken van Bavel, sal moeten blijven leggen eenen bequame reijwegt, int gemeen, omme bequamelijck met peerde wage en karren gelaaden met hoeij als anders, int huijs can reijden.

Item alnoch de westense helft van eenen beijster, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, soo groot ende cleijn als hij aldaar gelegen is, belent west Denis Jansen de Ruijter, oost Janneken Jansen van Bavel met de wederhelft, streckende uijt den Zuijden vande erve van Alida van Campen aff, noortwaerts op tot d’erve vande Erffgenamen van Govert vander Punten toe, mits maalcanderen te wegen en stegen voor ten Zuijde ewaarswaarts, oock te genieten van Janneken Jansen van Bavel eene somme van een hondert gulden, rn bekent hij daar van volodaan te wesen.

Daar tegen is bedeelt Janneken Jansen van Bavel, wed. voorsr. eerst oppt huijs, met de gerechte noordense helft

Folio 32v

vande breete vande stede, groot int geheel vier hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve ten weste vande Nieuwvaart gestaan ende gelegen is, Zuijden Hendrick de Haan met hrt wederdeel. Noorden Jan vanden Hoeck, streckende vander halver Nieuwvaart aff westwaarts op tot den Quekel toe, mits dat tusschen ’t huijs en de wederhelft hier vooren gevallen aan Hendrick de Haan, sal moeten blijven leggen, eenen reijwegt omme bequaamelijck met peerde wage en karren geladen met hoeij als anders, int huijs can reijden.

Item alnoch de oostense helft van eenen beijster, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, soo groot ende cleijn als hij aldaar gelegen is, belent west Hendrick de Haan met de wederhelft, oost Jan van Pas, streckende uijt den Zuijden vande erve van Alida van Campen aff, noortwaerts op tot d’erve

Folio 33r

vande Erffgenamen van Govert vander Punten toe, mits maalcanderen te wegen en stegen voor ten Zuijden dwarswaarts, ende uijt te rijcken aan Hendrick de Haan eene somme van een hondert gl., en bekent hij daar van voldaan te wesen.

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollant, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet, ende ieder opt sijne te moeten betaalen de dorts en ander e lasten, waar mede ieder sijn bedeelde sijn belast. Ende te onderhoyden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 28e Januarij 1704.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 33v

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van s’Grevelduijn Cappel aangebragt bij Denis Jansen de Ruijter ten eenre, ende Jan Hendricx vanden Hoeck in houwelijck hebbende Marie Jansen de Ruijter, ende dat van soodanige erffgoederen als hen t’saamen sijn aanbestorven van henne moeder Sijcken de Haan als volgt.

Eerstelijck is bedeelt Denis Jansen de Ruijter, de gerechte noordense helft vande stede, groot int geheel ses hondt, ofte soo groot ende cleijn alst ten weste vande Nieuwvaart gelegen is, belent noorden de wed. Meerten Mutsaarts, Zuijden Jan vanden Hoeck met het huijs en de gerechte helft vanden acker, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Folio 34r

Item alnoch een binnen delleken gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrentdrie hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, gelent Zuijden Michiel Denis de Haan, noorden Hendrick vanden Hoeck, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Niclaas vander Saacken cum suis toe.

Item alnoch een quaat velt inden Endenestsoo groot, cleijn, ende in sijn regnooten alst aldaar gelegen is.

Item alnoch de gerechte oostense helft van eenen beijster ten weste van Willem van Gentsvaart gelegen, soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Hendrick de Haan, west Jan vanden Hoeck, streckende vande erve van Alida van Cempen aff, noortwaarts op tot d’erve van de Erffgenamen van Govert vander Punten toe, mits maalcanderen te wegen en stegen, voor aant suijde eijndt warswaarts.

Daar tegens is bedeelt Jan vanden

Folio 34v

Hoeck, eerst op een huijs, met de gerechte zuijdense helft vande geheele steede, gestaan ende gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot int geheel ontrent ses hondt, belent noorden Denis Jansen de Ruijter met de weder helft, Zuijden Janneken Jansen van Bavel, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den quekel toe.

Item alnoch de helft van een binnen delle ten weste vande Nieuwvaart, gemeen ende onbedeelt met de weeskinderen van Gerit de Haan, groot int geheel ontrent ……………….. hont, belent Zuijden Willem Potmaacker, noorden Cornelis Ockers wed., streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel sloot toe.

Item alnoch een partjen inde Mpple bancken, gemeen met meer andere, soo groot, cleijn ende in sijn regnooten alst ten weste van Wilem van Gentsvaart gelegen is.

Folio 35r

Item alnoch de gerechte westense helft van eenen beijster, ten weste van Willem van Gentsvaart gelegen, soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent west ……………….. Verlegh, oost Denis Jansen de Ruijter, streckende vande erve van Alida van Campen aff, noortwaarts op tot d’erve vande erffgenamen van Govert vander punten toe, mits malcanderen te wegen en stegen voor uijt den Zuijden dwarswaarts.

Parthijen hebben tot d’een en des anders ’t proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollant, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet, ende ieder opt sijne te betaalen de dorps en andere lasten, waar mede ieder sijn bedeelde sijn belast. Ende te onderhouden alle wegen, stegen,schouwen,watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande. Aldus gesaan gepasseert ten overstaan, en dag datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 35v

Compareerde Pauwels Jansen van Dongen, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Wouter en Adriaantje Vreijssen, secker huijs met de erve daar aan behoorende, gestaan ende gelegen ten ooste van Willem van Gentsvaart, belent Zuijden Jan Teunisen van Dongen, noorden Pauwels Vreijssen, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, oostwaaers op, tot d’erve vande coopers toe, mits te gedoogen dat Jan Teunisen van Dongen daar over moet wegen als van outs.

Item alnoch een parceel soo dries als ackerlant gelegen als vooren, groot ontrent vijff hont ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belenr Zuijden Pauwels Vreijssen, noorden Arien Pauwelsen, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, oostwaarts op tot

Folio 36r

d’erve van Lijsken Pauwelsen toe. Ende dat met alle chijnsen, wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt uijt de voorsr. goederen sijn gaande, voorts gelooft den vercooper de coopers inde voorsr. goederen te vrije ende waaren naarden regte van den Lande. Ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1704 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Jan Crol Schepenen, desen 11e februarij 1704.

Parthijen verclaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijff hondert gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol

Folio 36v

Erffdeelinge voor Reght aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Bastiaan Vassen vooren eenen stock, Dingeman Dircxsen Schoenmaackers voor eenen stock, Joost Haasten voor eenen stock, Melis Peetersen voor eenen stock, Cornelis Hendricxe Schoenmaackers als voogt van Maijcken Willemsen Buijs voor eenen stock, ende Hendrick Zeijlmans als voogt over de drie weeskinderen van Peeter Ansen Bosser mede voor eenen stock, alle t’saamen Erffgenamen van Zaliger Cornelia Jansen Zeijlmans, kindt van Adriaantje Buijs, ende dat van soo

Folio 37r

danige erffgoederen, als de voorsr. Cornelia Jansen Zeijlmans haar heeft naargelaten als volght.

Inden eersten is bedeelt Bastiaan Vassen, op twee geerden hoijlant en weijlant, gelegen onder de heerlijckheijt van Groot Waspick, onbedeelt in een stuck van twaalff geerden, belent oost Aertus Verhagen cum suis, west Dingeman Aerden Schoenmaackers cum suis, streckende vande Oudestraat aff, noortwaarts op tot den halven scheijsloot toe, mits uijt te reijcken aan Dingeman Dircxsen Schoenmaackers eene somme van rwee hondert gulden, sijnde sijn part off bedeelde, en ’t selve voldaan.

Item is bedeelt Dingeman Dircxsen Schoenmaackers, op twee hondert gulden die Bastiaan Vassen uijt sijn lot hier moet uijt keren, en bekent daar van voldaan te wesen, sijnde dit voor sijn deelt.

Folio 37v

Item sijn bedeelt Melis Peetersen, Cornelis Hendricxe Schoenmaackers als voogt over Maijken Willemsen Buijs ende Hendrick Zeijlmans als voogt over de drie kinderen van Peter Ansen Bossers t’saamen op drie geerden hoeij en weijlant, in een stuck van ses geerden, gelegen onder de heerlijckheijt Groot Waspick, belent oost de kinderen van Mels Dircxsen, west Peeter Zeijlmans, scrs: van Groot Waspick voorsr., streckende vande Oude straat aff, noortwaarts op tot den halven Scheijsloot toe, mits t’saamen ieder voor een derde uijt te keren aan Joost Halten, eene somme van rwee hondert gl., sijnde mede voor sijn part, en bekent hij daar van voldaan te wesen.

Item is bedeelt Joost Hasten op twee hondert gl., die Cornelis Hendricxe Schoenmaackers als voogt over Maijcken Willemsen Buijs, Meelis Peetersen, ende

Folio 38r

Hendrick Zeijlmans als voogt over de drie kinderen van Peeter Ansen Bossers, die sijn uijt haar lot …. vooren moeten uijtkeeren. Ende dat mede voor sijn lot off deel, en bekent hij Joost Hasten daar van voldaan te wesen.

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollant, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, ende te betaalen de dorps en andere lasten, waarmede ieder hen bedeelde sijn belast. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck en Jan Crol Schepenen, desen 18e februarij 1704.

A.v. Andel Jan Crol
Cornelis van den Houck

Folio 38v

Compareerde Joost Joostens in houwelijck hebbende Huijberdien Ockers, den welcke verclaarden wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van Gijsbert Matheeusen Deckers secker parceel ackerlany en dullaart, groot vijff hondt off soo groot ende cleijn alst sijn vrouw is aan gecomen bij deelinge van haar grootvader Peeter Ockers, gelegen ten noorden vande Nieuwstraat alhier tot Cappel, t’eijnde de t’sestig roeden, belent oost de gelijcke Erffgenamen van Peeter Ockers, west Teunis Jansen Pols, streckende uijt den Zuijden van Peter Joosten de Bruijn erve aff, noortwaarts op tot d’erve van Wouter Jansen van Tilborg toe, metten vrije overwegt voor off na de Nieuwstraat, over de erve off steegt welbehoorende Jan Ockers den ouden. Ende dat met

Folio 39r

alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper, den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren naar den regte van Zuijthollant, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1704 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Anthonij nan Campen Schepenen, desen 19e februarij 1704.

Perthijen verclaaren voor regt de cooppenningen in twee egaale ende te gelijcke termijnen te wesen, ter somme van vier hondert gl., de helft gereet en de ander helft over een jaar naar dato deses, en bekent hij vercooper van den eersten termijn met twee gl. voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Opden 3e mert 1705 compareerde Joost Joostens in houwelijck Huijberdina Ockers, den welcke verclaarde vanden 2 termijn met 200 gl. voldaan te wesen, dus gecasseert.

                                                                 Joost Joostens

Folio 39v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, Cornelis Gabrielsen Cool, weduwnaar van zal: Lijntjen Petersen Otterdijck, den welcke verclarde te reminstreren ende affstant te doen, van soodanige erffenisse, als hem uijt den boedel van sijn gewesene huijsvrouw Lijntjen Otterdijck en hem Comparant t’saamen beseten soude competeren, soo vande erffelijcke als meuble goederen, ten behoeve van sijnen schoonsoon Teunis Bastiaansen Timmerman, mits dat hij Cool daar uijt sal trecken en gemeten, alle de gereetschappen die tot de peerde behoorende, mitsgaders harre ploeg eghde etc:, als mede een bed en toebehoorte daar hij op slapende is, mits dat de rouwklederen bij hem comparant gemaackt, tot sijne laste blijve te betaalen, onder conditie dat hij Timmerman gehouden en neemt tot sijne laste te betaalen alle de schulden, waarmede den boedel is belast, onder verbant als naar rechte.

Aldus gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Cnaap en vanden Hoeck Schepenen, desen 24e febr: 1704.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 40r

Compareerde de heer Adriaan van Andel Schout alhier, ende Anthonij Hendricx Timmerman, beijde last ende procuratie hebbende van Teunis Bastiaansen Timmerman, ruijter ten dienste der vereenighderlanden, volgens deselve procuratie gepasseert voor Schout ende schepenen alhier, in dato den 24e februarij 1704, ende Anneken Bastiaansen Timmerman, huijsvrouw van Adriaan Coenen sijnde uijtlandig en niet te vinden, de welcke alsoo t’saamen verclarden wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo gewoon ende recht is, aan ende tot behoeff van Jan Aertsen Kus, secker een en een halff hont ackerlant, gelegen ten weste vande Niruwvaart tot Cappel, belent Zuijden Jacob Kivits, noorden de kinderen van Hendrick Petersen Otterdijck, sterckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den

Folio 40v

Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met recht daar uijt gaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen, ider in sijne qualitijt, den cooper daar inne te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 4e mert 1704.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaren gereet ter somme van een hondert en veertig gl., en bekennen sij vercoopere daar van voldaan te wesen, omme te emploijeren tot beraalinge vande schulden vanden boedel van haar moeder Lijntje Petersen Otterdijck.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 41r

Compareerde Jan Willemsen Zijlmans den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Adriaan Bommelaar, seecker halff buijten dijckse delle, gelegen alhier tot Cappel opt Stapeleijndt, groot int geheel ontrent ses hondt, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, onbedeelt met cooper, belent oost Jacob Kivits cum suis, west een steegt, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe. Ende dat met alle dijcken, wegen, stegen, schouwen, watergangenende nabueren rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper, den cooper inde voorsr. halve del te vrije ende waaren naar den rechte vanden

Folio 41v

Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1704 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoech schepenen, desen 26e mert 1704.

Parthijen verclaren voor recht de cooppenningen gereet ende contant te wesen ter somme van vier hondert en vijfftig gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 42r

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, aangebragt bij Jan Peters Ockers den ouden, Joachem Peters Ockers, Jan Peters Ockers den Jongen alias Mulder, Joost Joostens in houwelijck hebbende Huijberdina Huijbertsen Ockers, mitsgaders Jan Peters Ockers den ouden en Peeter Adriaansen de Rooij, beijde voogden over de vier kinderen van zaliger Adriaan Peters Ockers. Ende dat van soodanige Erffgoederen als hen t’saamen sijn aanbestorven doort overlijden van Janneken Quirijnen, wed: Peter Ockers, henne gewesene

Folio 42v

moeder ende grootmoeder als volghende is.

Inden eerste is bedeelt Jan Petersen Ockers den Ouden, eerst op een huijs, schuer, hoff, geboomtens en erve, gestaan ende gelegen ten noorden vande Nieuwstraat, groot int geheel ontrent ses hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent oost Jan dircxsen Smits cum suis, west de wed: Adriaan de Roij, streckende vande Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot d’erve vande wed: Aert Lijcx toe.

Item alnoch een lottjen moeren met den gront onder Loon i(n)den Egmont gelegen, soo groot ende in sijn belending alst aldaar gelegen is.

Ten tweeden is bedeelt Joachem Petersen Ockers, eerst op een ackerken ten Zuijden vande Nieuwstraat

Folio 43r

onder Cappel, groot ontrent drie hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Jacob Pallemedus, west een steeghdeken, streckende vande Nieuwstraat aff, tot de Loonse erve toe.

Item alnoch een binnen delleken gelegen als vooren, ten wete van de Nieuwvaart, groot ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Corstiaan de Zeeuw, noorden Catelijn Geerits, streckende vander halver Nieuwvaart voorsr. aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch een binnen velt, gelegen onder Vrijhoeven, groot ontrent drie mergen, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost de hr: Anthonij Timmers, Schout in Vrijhoeven cum suis, west

Folio 43v

de wed: Teunis Geldens, streckende vanden buijten aansloot aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Gelden van Pas toe, met den last van 18 roeden dijck.

Item alnoch een lot moeren met den gront, onder Loon inden Hoeck gelegen, soo groot ende cleijn, ende in sijn regnooten, alst aldaar gelegen is, mits te genieten vant lot gevallen aan Jan Petersen Ockers den Jongen alias Mulder, ende de weeskinderen van Adriaan Ockers, eene somme van twee hondert gl., en bekent hij daat van voldaan te wesen.

Ten derde sijn bedeelt Jan Ockers den Jongen alias Mulder, ende de vier kinderen van Adriaan Peters Ockers saamen op vier en een halff geerd hooij ofte weijlant, in een stuck van negen geerden, gemeen ende onbedeelt met Corstiaan de

Folio 44r

Bie cum suis, gelegen in Nederveen Cappel, belent oost Adriaan Sprangers cum suis, west her dorp Cappel, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot den halven scheijsloot toe, mits uijt te keren aant lot gevallen aan Joachem Ockers, eene somme van twee hondert gl., en ’t selve voldaan en betaalt.

Ten vierde en laatste is bedeelt Joost Joostens nomine uxoris, eerst op een parceel soo ackerlant als dries, gelegen ten noorden vande Nieuwstraat onder Cappel, groot ontrent ses hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is genaamt Reers Heijde, belent oost de Hoogevaartse ackers, streckende vande t’sestig roeden aff, noortwaarts

Folio 44v

op tot d’erve van Wouter Jansen van Tilborg toe, met eenen vrije wegt Zuijtwaarts over de steegt van Jan Ockers den Ouden.

Item alnoch een parceeltjen weijlant gelegen als vooren, groot twee hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost de wed: Anthonij Hendricxe Moermans, west Jacob Mouthaan, streckende vande Nieuwstraat aff, noortwaarts op, tot Reersw Heijde toe.

Parthijen hebben tot d’ene en des anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollant. Omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar ander vrij eijgen ende allodiaal

Folio 45r

goet, ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, dijcken, schouwen, wetergangen ende nabueren rechte, met recht uijt ieder sijn bedeelde is uijtgaande, ende te betaalen de dorps ende andere lasten, waar mede sij belast sijn. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen XXXIe mert XVIIc vier.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 45v

Compareerde Adriaan Jansen Paans den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Jan Jacobsen Paans, seecker een en een halff hondt ackerlant, ofte soo groot en cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart gelegen is, belent Zuijden Peeter Jansen Paans, noorden Teunis Jansen Paans ofte een steegt, streckende vander halver Nieuwvaart aff oostwaarts op tot d’erve van Peeter Jansen van Gorcom toe. Ende dat met alsulcke hervituijten wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met recht daar uijtgaande ende hem vercooper is aangecomen bij deelinge van sijn moeder, voorts gelooft den vercooper den cooper inde voorsr. 1 ½ hont ackerlant te vrije ende waaren, naar den rechte van Zuijthollant. Ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1704 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 14e April 1704.

Parthijen verclaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijffentseventig gl., en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 46r

Compareerde Adriaan Timmers woonende tot Breda, den welcke verclaarde met consent van Schout ende geregte, ende Peter Broeder als bij Schout ende gerechten aangestelde voogt, over de weesen vanden voornoemde Adriaan Timmers, verweckt bij Anneken Visseren, wettelijck over gegeven aan ende tot behoeff van Jacob Conincx seecker huijs met sijn erve, daar aanbehoorende, gestaan alhier tot Cappel aande straat, belent oost Arien Vaartman, west d’hr: Adriaan van Andel Schout, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot den Ausloot off erve van Jan Crol toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper, den cooper int voorsr. huijs en erve te vrije ende waaren

Folio 46v

naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier opis, aff te doen
tot Nieuwjaar 1704 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Jan Crol Schepenen, desen 17e Appril 1704.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van seshondert en t’sesentsestig gl., en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol

Bij deze akte ligt onderstaande brief:

                                 Aende agtb: heren Schout ende gerechten van Cappel.

Verthoont reverentelijck, Adriaen Hendricxe Timmer als in huijwelijck gehadt hebbende Anneke Adriaensen Visseren, waerbij hij Suppe: verwekt heeft vier levende kinderen,die hij Suppe: voor Schout ende geregten alhier als oppervoogden, ende Peter Boeser als gecoren voogt heeft aengenomen op te brengen, ende Alimenteren tot henne geapprobeerde State toe, ende alsdan aen deselve uijt te kerren eene Somme van een hondert vijfftigh gl eens, ende alsoo den boedel van hem ende Sijne voorsr: huijsvr: met merkelijcke Schulden ende hijpoteecquen is belast, wordende dagelijcks door sijne Crediteuren geforceret tot betalinge vande voorsr Schulden, soo ist dat hij Suppliant tot voorcominge ende vermijdinge van deese ……… speciale costen, daer hij mede wordt gedrijgt, genootsaekt is geworden te vercoopen een vervallen huijs met sijn erve gestaen ende gelegen tot Cappel, voorsr volgens de conditie daer van sijnde, ende alsoo Peter Boeser als gecooren voogt van Schout ende geregten voorsr, over de voorsr wesen

Achterzijde van deze brief:

vanden Suppliant devulgeert ende uijtkoijt dat het voorsr vercogte huijs niet onmiddelijck awndn Cooper can worden opgedragen, dan met sijn censent ende toestemminge (Soo ist) dat den Suppliant omme redenen voorsr, sigh is kerende tot Ued: Agtb: reverentelijck versoekende autorisatie in forme tot de opdragte ende transporte vande voorsr huijsinge ende erve dat tot merkelijk proffijt is vercogt, gelijck Ued: Agtb: kennelijck is.

                                                                Dit doende …..
                                                              Adriaen Timmers

In kantlijn staat geschreven:

Schout ende Geregten accorderen den Suppliant de voorsr versegte Autorisatie in Sorme, ten ware Peter Boeser redenen ter Contrarie hadde, die hij binnen driemael 24 uren naer de Infinuatie deses sal hebben te allegeren, actum desen 17e April 1704.

Ter ordonnantie van Schout ende Geregten voornoemt.

                                                           H:vander Hoeven Sris
                                                                 1704

Ick ondergest Stadhouder tot Waspick, hebbe thevens gaende reij… en opgetekent ge….. aen Pieter Boeser, en hem copie van dien, op behoorlijcke segel geschreven gelevert, die voor antwoort gaf, ik hou mij bij het accort off aenneminge met de geregete van Cappel aengegeven, regitere dit voor wedervare. Actum den 17 April 1704.

                                                                  D. Seijlmans

Folio 47r

Compareerde Dirck Willemsen de Graaff woonende tot Waalwijck, den welcke bekende wettelijck op water regt, wel ende deughdelijck schuldig te wesen, aan ende tot behoeff van Maijcken Joachemsen Vermijs, wed: Frans Bastiaansen Vermeer, woonende alhier tot Cappel, de somme van vier hondert sevenendartig gulden tien stuijvers, spruijtende ter saacke ende over coop van seeckere dam schuijt met anckers, touwen, zeijlen en verdere toebehoorte, aan hem debiteur publiquelijck ten overstaan van Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, opden 4e Junij 1704 vercogt, welcke voorsr. somme hij debiteur belooft te betaalen, twee hondert gulden gereet bij hrt transport, 118-15-0 van heden datum ondergesr. over een jaar, en 118-15-0 een jaar daar naar, dat wesen sal den 9e Junij 1706, edog alles sonder intrest, en bekent

Folio 47v

Sij vercoopersse vanden arste paaij sijnde twee hondert gulden voldaan te wesen, welcke voorsr. dam schuijt aan hem vercooper op heden is gertansporteert, en bekent hij cooper deselve ontfangen te hebben, opde conditie als deselve aan hem is vercogt, verbindende hij debiteur voort gene voorsr. staat specialijck sijn persoon, huijs ende reve, gestaan ende gelegen tot Waalwijck, mitsgaders de voorsr. dam schuijt, en sijne verdere roerende ende onroerende goederen, stellende deselve ter executie van alle heere hove wette rechte ende rechteren, ende specialijck den Ed: hove van Hollandt, compareerde mede Jan Jansen van Dam, ende Peeter Smits, beijde woonende alhier, dewelcke verclarde haar selve te stellen als borgen en principaale schuldenaaren, onder de reunistiatie

Folio 48r

vande beneffitie, ordinis, divisionis et excutionis hen houdende vande effecte vandien onderrigt, voorde voorsr twee laatste paaijen, alles onder verbant als naar regte, aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij van Campen Schepenen, desen 9e Junij 1704.

A.v. Andel Johan Cnaep

Folio 48v

Compareerde Joris van Grevenbroeck den welcke verclarde wettelijck over re geven met eender vrije gifte, soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Arien Heijmans, molder inde Vrijhoeven, seecker drie en een halff hondt ackerlant, ofte soo groot ende cleijn alst denselven ten ooste vande Nieuwvaart gelegen is, belent Zuijden Corstiaan de Bie, noorden Corstiaan Glaviman, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Jan Jacobsen Paans toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper, den cooper inden voorsr. acker te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Lande, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1704 toe. Coram het volle gerecht, desen 23e Junij 1704.

Parthijen verclaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen een hondert en vijfftig gulden, en bekent daarvan voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 49r

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebracht bij Peeter Boeser in houwelijck hebbende Lijsbet Ariensen Visschers, Teuntje Ariensen Visschers, wed. van Geerit de Haan, Cornelis Verhagen in houwelijck hebbende Dingena Ariensen Vissers, Willem vanden Hoeck in houwelijck hebbende Wouterken Ariensen Visschers, ende Adriaan Timmers als vader, ende Peeter Boeser als aangestelde voogt over de vier onmondige weeskinderen vanden voorsr. Timmers, verweckt aan Anneken

Folio 49v

Ariensen Visschers, alle kinderen, kints kinderen ende Erffgenamen van Zaliger Neeltjen van Tilborg. Ende dat vande erffgoederen als de voorsr. Neeltjen haar t’saamen heeft naargelaten als volght.

Inden eersten is bij blindt loth te deel gevallen Peeter Boeser, nomine uxoris, eerst opde helft vande stede, gemeen met Anna Zeijlmans, soo alst selve Jegewoordig is bedeelt, gelegen ten weste vande Nieuwvaart onder Cappel.

Item alnoch een binnen delleken, gelegen aande west sijde vande Nieuwvaart onder Cappel, belent Zuijden Anna Zeijlmans, noorden Govert Cluijtenaar.

Item alnoch de helft vande

Folio 50r

voorste moer en steegt, soo als die leijt belent, mits te onderhouden de schouwen als voordesen.

Ten tweede is bij blindt lot te deel gevallen Teuntje Ariensen Visschers wed: voorsr., op een halve buijte dijckse delle, gelegen aande weste candt vande Nieuwvaart onder Cappel, demeen met Peeter Jansen van Gorcom, belent oost een steegt, west Govert Cluijtenaar, streckende vanden buijten teen vande dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe.

Item alnoch de helft van een buijten delle, gelegen aanden ooste candt vande Nieuwvaart, gemeen ende onbedeelt met Meerten de Leeuw cum suis, belent oost den armen van Cappel, west de kinderen Geerit Jansen Snijder, streckende uijt den Zuijden vanden ausloot aff, tot Zuijdewijn toe.

Item alnoch de helft van een

Folio 50v

lot moeren gemeen met Anna Zeijlmans, gelegen onder Loon inden Hoeck, mits uijtrijckende aan ’t lot gevallen aande weeskinderen van Anneken Visschers seven gl., en t’selve voldaan.

Ten derde is bij blindt lot te deel gevallen Cornelis Verhagen no: uxoris, op eenen acker, gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat onder Cappel, groot ontrent ses hondt, belent oost Jan Wouters kinderen, west Wouter van Tilborg, streckende uijtten noorden vande noordense driessen aff, Zuijtwaarts op tot den pat toe.

Item alnoch de moeren naast Teunis Cuijl onder Cappel, west Cuijl voorst., oost een steegde, mits uijt te keeren aande weeskinderen van Anneken Visschers, seven gl., en t’selve voldaan.

Folio 51r

Ten vierde is bij blindt lot te deel gevallen Willem vanden Hoeck no: uxoris, op twee en een halve geerdt hooijlant gelegen in Nederveen Cappel, waar van een geerdt is doorgaande, gemeen met Wouter van Tilborg, belent oost Anthonij vander Punten, scrs: van Doveren en Genderen, west de kerck van Cappel cum suis, streckende van Cappel aff noortwaarts tot Schips diep en halven Scheijsloot respectivelijck toe.

Item alnoch de helft vande moeren met de helft vande steegt, gemeen met Peeter Boeser hier vooren int eerste loth gemelt, gelegen onder Cappel, mits uijt te keren aan de weeskinderen van Anneken Visschers seven gl., de schouwen te onderhouden als voor desen, en t’selve opden 30e Meert 1704, voldaan aan Peter Boeser als voogt.

Ten vijffden is bij blindt lot te

Folio 51v

deel gevallen Adriaan Timmers als vader, ende Peeter Boeser als voogt over de vier kinderen van de voorsr Timmers, verweckt aan Anneken Visschers, en sulcx tot behoeff vande voorsr. weesen, erst het huijs ende delleken gelegen aande straat alhier, groot ontrent drie hondt, belent west dr kercke steegt, oost Marie wed: van Poppel, streckende vanden teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe, belaast met een roeij dijck.

Item alnoch een ackerken gelegen t’eijnde de t’sestig roeden inde Nieuwstraat onder Cappel, groot ontrent vijff hondt, belent oost Wouter Verheijden, west Hendrick Timmers.

Item alnoch de helft vande moeren gemeen met Anna van Tilborgh unden Dullaart onder Cappel, belent oost Huijbert Melisen cum suis, mits genietende van Peeter Boeser seven gl., Cornelis

Folio 52r

Verhagen seven gl., ende van Willem vanden Hoeck mede seven gl., welcke eerste twee eerste seven gl. sijn voldaan en betaalt aen de voogt, en den 30e Mert 1704, dese laatste seven gl. mede voldaan.

Aldus geerffdeelt, ende hebben parthijen tot proffijt vanden een, den andere vertijt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollant, omme ieder t’sijne te mogen gebruijcken als ander vrij ende allodiaal goet, met belofte van alle Calangie op ieders bedeelde op comende te helpen dragen, ende te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht uijt ieder sijn bedeelde is uijtgaande, ten overstaan van Ad: van Andel Schout, Johan Cnaap, Corstiaan de Zeeuw en Jan Crol schepenen, desen 8e September 1704.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstiaen de Seeu

Folio 52v

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, aangebragt bij Joachem Fransen vander Laar in houwelijck hebbende Adriaantje Cornelisen van Gorcom ter eenre, ende Anthonij Cuijsten in houwelijck hebbende Anneken Cornelisen van Gorcom ten andere sijde, ende dat van soodanige erffgoederen als hen t’saamen sijn aanbestorven van Jan Cornelisen van Gorcom als volght.

Inden eersten is bedeelt Joachem Fransen vande Laar, op een binnen dellekengelegen ten weste vande Nieuwvaart onder Cappel, groot ontrent drie hondt, belent Zuijden

Fol 53r

den Ed: heere vande Zuijdewujn, noorden Anthonij Cuijsten met de wederhelft hier tegen affgedeelt, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Item daar tegen is bedeelt Anthonij Cuijsten, op een binnen delleken gelegen ten weste vande Nieuwvaart onder Cappel, groot ontrent drie hondt, belent noorden N: Nieuwenhuijsen, Zuijden Joachem Fransen vande Laar met de weder helft hier tegen affgedeelt, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Parthijen hebben tot d’een en des anders proffijt, vertijt ende vertegen naar den regte van Zuijthollandt, omme ider t’sijne te mogen gebruijcken, als haar ander vrij ende

Folio 53v

allodiaal goet, ende ider opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende naburen rechte, met regt daar uijt is gaande, ende te betaalen de dorps en andere lasten, waar mede t’selve id belast. Aldus geerffdeelt ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck schepenen, desen 29e September 1704.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 54r

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Claas Hendricx Moerman, Jacob Jansen Mouthaan in houwelijck hebbende Teuntjen Hendricx Moerman, de wee kinderen van Heijliger van Esch, verweckt aan Willemken Hendricx Moerman, de vier kinderen van Marie Hendricxe Moerman, ende de vier kinderen van Anthonij Hendricxe Moerman. Ende dat van soodanige erffgoederen als hen t’saamen sijn aan bestorven van henne broeder, swager en oom Corstiaan Hendricxe Moerman als volght.

Inden ersten is bij blindt lot te deel

Folio 54v

Gevallen Claas Hendricxe Hoerman, op een hondt lant gelegen ten noorde vande Nieuwstraat onder Cappel, off soo groot ende cleijn alst aldaar bedeelt leijt, belent oost Jan Dircxsen Smits, west Willem Potmaacker, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot d’erve vande wed: Bertrum de Bruijn toe, belast met chijns off jaarlijcxe rent tot Dordregt, mits uijt te keren aande twee kinderen van Willemken Hendricx Moerman ter eomme van eenentwintig gulden vijff stuijvers, aande vier kinderen van Marie Hendricx mede eenentwintig gulden vijff stuijvers, ende aande vier kinderen van Anthonij Hendricx insgelijcx eenentwintig gl. vijff stuijvers, sijnde ieder haar lot, ende ’t selve alle voldaan.

Item is bedeelt Jacob Jansen

Folio 55r

Mouthaan op vijffentwintig roeden lant, ten Zuijden vande Nieuwstraat alhier gelegen, soo het aldaar bedeelt is, belent oost den selven, west de wed: Anthonij Hendricx, streckende vander halver Nieuwstraat aff Zuijtwaarts op tot sijne erve toe, ende dat voor sijn lot.

Item sijn bedeelt de twee kinderen van Willemken Hendricx op eenenteintig gl. vijff, die Claas Hendricx uijt sijn part moet uijt keren, sijnde dit mede voor haar part, deselve 21-5-0 op hede voldaan aan de kinders vader Heijliger van Esch met consent van Schout ende Schepenen.

Item sijn bij blindt lot te deel gevallen de vier kinderen Marie Hendricx op eenentwintig gulden vijff stuijvers, als Claas Hendricx uijt sijn lot moet uijykeren, sijnde dit mede voor haar part, en t’selve met consent als voore aandeselve kinderen voldaan.

Folio 55v

Item sijn bij blindt Lot te deel gevallen de vier kinderen van Anthonij Hendricx Moerman mede op eenentwintig gl. vijff, als Claas Hemdricx uijt sijn lot moet uijtkeren, sijnde dit voor haar part en ’t selve met consent alsvooren voldaan aan Adriaantjen Jansen Mouthaan.

Parthijen hebben tot proffijt van den eene den anderen vertijt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollandt, omme ider ’t sijne te mogen gebruijcke als ander vrij ende allodiaal goet, ende te onderhouden alle schouwen, watergangen, wegen, stegen, ende andere naburen rechte, met trcht daaruijt sijn gaande. Aldus geerffdeelt ten overstaan van Ad: van Andel Schout, Joan Cnaap, Cornelis vanden Hoeck en Jan Crol Schepenen, desen 10e 8ber 1704.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 56r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn onder genoemt, Joachem den Grooten, den welcke verclarde wettelijck over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot gehoeff van Arnoldus Ophorst, secker twee en een vierde hondt buijten delle, in een del ongedeelt met den vercooper ende Marie Bervoets cum suis, ofte soo groot ende cleijn alst alhier opt Stapeleijndt gelegen is, en hem vercooper is aangecomen van sijn vrouwe moeders ouders, belent oost Cornelis Sprangers, west de hr: Anthonij vander Punten secretaris van Genderen en Doveren, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot cleijn Waspick toe, met den last van een part dijck. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen

Folio 56v

regte, met recht daar uijt en toebehoorende is, voorts gelooft den vercooper, den cooper int voorsr. part delle te vrije ende waaren, naar den rechte van Zuijthollandt. Ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1704 lestleden toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Corn: vanden Hoeck Schepenen, desen 20e October 1704.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaren voor recht gereet ter somme van een hondert gl., en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 57r

Erffdeelinge voor Reght aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Joost van Pas woonende tot Waalwijck voor twee derde parten, ende Gelden van Pas woonende inde Vrijhoeven voor een derde part, ende dat van een huijs, hoff en erve aangelegen, gestaan ende gelegen inde Nieuwstraat onder Cappel, haar t’saamen als vooren Competerende, als volght.

Inden eersten is bedeelt Joost van Pas woonende tot Waalwijck voor twee derde parten, opt geheele

Folio 57v

huijs, en de westense helft vande geheele erve en geboomtens daar op staande, groot int geheel tien hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve ten Zuijde vande Nieuwstraat onder Cappel gestaan ende gelegen is, belent oost Gelden vam Pas met sijn Lot, west de wed: Huijbert Ockers, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe, met eenen vrije wegt soo voor dit lot als voort lot gevallen aan Gelden van Pas, voor vander Nieuwstraat aff, om den mistcuijl int huijs en op sijne erve te mogen reijden en stouwen, soo breet en wijt de paalen geslagen sijn, lang 7 ½ roeijen vande straat aff zuijtwaarts.

Item daar tegen is bedeelt Gelden van Pas voor een derde part

Folio 58r

opde oostense helft vande stede groot int geheel ontrent tien hondt, ofte soo groot ende cleijn alsr ten Zuijden vande Nieuwstraat gelegen is, met den boom aande oost sijde vanden dam, belent west Joost van Pas met sijn Lot, oost Eeltjen van Nederveen, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe, mits te gedoogen datter eenen ruijmen wegt moet blijven, om van vooren vander Nieuwstraat aff, om den mistcuijl int huijs en op de erve van Joost van Pas te mogte reijden en stouwen, soo verre de paalen geslagen sijn langt seven en eenen halven roeij vande straat aff mede tot gebruijck van dit lot.

Parthijen hebben tot proffijt van deselven den anderen vertijt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollandt, omme eene goet

Folio 58v

te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar toe en uijt is gaande, ende te betaalen de dorps en andere laste, waar mede iders Lot is belast, aldus geerffdeelt ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap, Corstiaan de Zeeuw ende Jan Crol Schepenen, desen 29e October 1704.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol
Corstiaen de Seeu

Folio 59r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Joost van Pas woonende tot Waalwijck, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van Hendrick Michielsen de Haan, seecker huijs, hoff, ende erve, met de geboomtens daar op staande, groot ontrent vijff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst ten Zuijden vande Nieuwstraat gestaan ende gelegen is, en hem vercooper is aangecomen bijde deelinge van sijn ouders, belent oost Gelden van Pas, west de wed: Huijbert Ockers, streckende vander halver Nieuwstraat aff Zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe, ende dat eenen vrije wegt voor vande Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts opt

Folio 59v

seven en een halff roeij langh, over de erve van Gelden van Pas, om den mistcuijl int huijs en opde erve te mogen reijden en stouwen, soo ende gelijck de paalen volgens deelinge geslagen sijn. Ende noch met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende naburen rechte, met daar toe en uijh is gaande, voorts gelooft den vercooper, den cooper int voorsr. huijs en erve te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1705 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Corn: vanden Hoeck en Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 31e October 1704.

Parthijen verclaaren voor recht de cooppenningen te wesen 400 gl., te weten een hondert gl. gereet, en 300 gl. te Nieuwjaar 1706, en bekent hij vercooper vande 100 gl. sijnde den ersten paij voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Corstiaen de Seeu

Opden 3e febr: 1706 soo bekende Joost van Pas vande laatste termijn sijnde drie hondert gl. voldaan te wesen.

                                                                  Joost van Pas

Folio 60r

Compareerde Peeter Boeser als bij Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, aangestelde voogt over de vier minderjaarige weeskinderen van Adriaan Timmers verweckt aan Anneken Visschers, den welcke verclaarde in die qualitijt wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Willem van den Hoeck secker huijsken met sijn erve daar aan, soo groot ende cleijn alst alhier aande straat gestaan ende gelegen is, belent oost Maria Crillaarts wed: laatstmaalo van……………….. Poppel, west de Kercke steegt, streckende vanden dijck aff, noortwaarts op tot den halven Del sloot toe, belast met den dijck. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft den voorsr. vercooper in qualitijt voorsr., den cooper int voorsr.

Folio 60v

huijsken en erve, te vrije ende waaren naar den rechte van Zuijthollandt. Ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1705 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 26e november 1704.

De cooppenningen sijn volgens conditie ter somme van twee hondert en vijfftig gl., twee hondert gl. gereet, en vijfftig gl. over een jaar daar naar, en bekent hij vercooper vanden eersten paeij voldaan en beraalt te wesen, datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Folio 61r

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt, bij Jan en Jacobus Mutsaart, Peeter van Oisterhout in houwelijck hebbende Marie Mutsaart, Niclaas Millenaar als voogt ende Jacobus Mutsaart als toesiende voogt over de twee weeskinderen van Willem Millenaar verweckt aan Janneken Mutsaart, alle kinderen enErffgenamen van Zal: Anneken Jansen van Tilborg, wed: Meerten Mutsaart, henne gewesene moeder en grootmoeder. Ende dat vande Erffgoederen bij haar achtergelaaten als volght.

Inden ersten is bij blindt Lot

Foli 61v

te deel gevallen Jan Mutsaart, eerst op een huijs hoff en ontrent negen hondt landt daar aan, ofte soo groot ende cleijn alst selve ten noorde vande Nieuwstraat alhier gelegen is, belent oost de wed: Cornelis Ockers, west Jan Peetersen Ockers, streckende vander halver Nieuwstraat aff noortwaarts op tot den Peijs van outs alsoo genaampt toe.

Item alnoch eenen dries gelegen onder Loon in Marie Wieltjen, groot ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn als hij aldaar gelegen is, belent oost Gerit Mouthaan, west Jan Mouthaan, streckende vande Hollantse erve aff Zuijtwaarts op tot d’erve van ………………………… toe, mits te genieten vant lot gevallen aan

Folio 62r

de weeskinderen van Willem Millenaar, dene somme van drie hondert gulden eens.

Opheden den 27e febr. 1708 Co,pareerde Jan Mutsaart, den welcke bekende van desen bovengesr. drie hondert gulden voldaan te wesen door hande van Willem Millenaar en Jacobus Mutsaart als voogt.

                                              Dit ist X hantmerck van Jan Mutsaart

Ten tweede is bij blindt Loth te deel gevallen Jacobus Mutsaart, eerstelijck op vier mergen weijlant int Zuijtbroeck onder Meeuwen, soo als het aldaar in sijnen regnooten gelegen is.

Item alnoch twee mergen weijlandt inden Langen Breuckert tot Eethen gelegen, belent west den banne van Meeuwen, oost de wed: Jacob Bol.

Item alnoch een banck moerdelle

Folio 62v

ten ooste van Willem van Gents vaart onder Cappel, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Joost Pols, noorden Govert Hoevenaar, streckende vander halver Willem van Gents vaart aff, oostwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch een vierde part van een banck moerdelle, gelegen als vooren, belent Zuijden Peeter van Oisterhout, noorden de kinderen Hendrick Oirlemans, streckende vander halver Willem van Gents vaart aff, oostwaarts , tot d’erve vande kinderen Willem Millenaar toe.

Item alnoch de moeren inden Endenest onder Cappel, gemeen met denselven.

Folio 63r

Ten derde is bij blindt Loth te deel gevallen Peeter van Oisterhout, aarst op een buijtendijckse delle, gelegen alhier tot Cappel, groot ontrent seven hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent oost de wed: Hendrick Verhagen, west Aert Geeritsen vanden Hoeck, streckende vanden ausloot aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe.

Item alnoch een binnen del, gelegen alsvooren, aande west sijde vande Nieuwvaart, groot ontrent vijff hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent Zuijden de wed: Cornelis

Folio 63v

Ockers, noorden de kinderen Hendrick Oirlemans, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den omloop van Giel Haanen toe.

Item alnoch de noordense helft van eenen acker, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent drie en een halff hondt, gecomen van Jan Timmers, ofte soo groot ende cleijn als hij aldaar gelegen is, belent noorden de wed: Jan de Rooij, Zuijden Jacobus Mutsaart, streckende vanden dwars pat aff, oostwaarts op tot de dwars ackers toe, met eenen vrije wegt westwaarts, over de erve van Geertruij de Rooij wed: Arien Meertens Dolck.

Folio 64r

Item alnoch een halve banck moerdelle, ten ooste van Willem van Gents vaart onder Cappel, belent Zuijden en noorden Jacobus Mutsaart, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff oostwaarts op tot den Quakel toe.

Item alnoch alle de moeren onder Loon gelegen, de voorsr. Anneken van Tilborgh toebehoort hebbende.

Ten vierden is bij blindt Loth te deel gevallen, de twee kinderen van Willem Millenaar, op een huijs hoff en ackerlant aangelegen gestaan ende gelegen ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, groot ontrent ses hondt

Folio 64v

ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent Zuijden de wed: Jan de Rooij, noorden Wouter Ariensen van Tilborgh, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot de dwars ackers toe, mits uijt te keren aant Lot gevallen aan Jan Mutsaart eene somme van drie hondert gulden eens.

Parthijen hebben tot d’een en des

Folio 65r

anders proffijt vertijt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollandt, omme ieder ’t sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ider opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daaruijt sijn gaande, ende te betaalen ieder opt sijne de dorps en andere laste, waar mede sij belast sijn, aanvancknemende te Nieuwjaar 1705. aldus geerffdeelt ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Corstiaan de Zeeuw en Jan Crol Schepenen, desen 5e December 1704.

A.v. Andel Jan Crol
Corstiaan de Seeu

Folio 65v

Alsoo questie ende verschil was ontstaan tusschen Adriaan Timmers weduwnaar van wijlen Anneken Visseren ten eenre, ende Peeter Boeser in qualitijt als voogt over de vier kinderen vande voorsr. Anneken Visseren verweckt bijden voornoemde Adriaan Timmers ter andere sijde , over de legitime portie en andere pretensie die den voornoemde Adriaan Timmers sustineerde te Competeren, uijt de nalatenschap van sijn vrouwe vader zaliger, soo ist dat de voorsr. partijen door tusschen spraeke vanden Schout ende gerechten alhier, sijn geaccordeert ende overcomen in manieren als volght, namentlijck dat

Folio 66r

den voorsr. Adriaan Timmers eens voor al, sal genieten ende proffiteren uijt het gene sijne kinderen hebben genooten ende geproffiteert bij erffdeelinge uijt den boedel van haar grootmoeder materael, eene somme van een hondert en vijffentsestigh gulden, met noch twentigh gulden, geprocedeert en bij den selven gelooft, voorde meuble goederen vande voorsr. kinderen grootmoeder haare portie. Item alnoch de huren ende jaarlijcxe incomen vande voorsr. weeskinderen goet, voor eenen tijt ende termijn van twaalff achter een volgende jaaren, beginnende met dato

Folio 66v

desen, mits betaalende de dorps lasten, soo ordinaar als extraordinaar, vande voorsr. goederen, ende onderhouden de behoorlijcke ende nabuerlijcke reparatie en schouwen, waar tegens den voornoemde Adr: Timmers sal behouden sijn ende blijven sijne voorsr. kinderen te alimenteren, volgens de acte van aanneminge daar van sijnde, waar toe wetrt gerefereert, bekennende hij vader de voorsr. somme van 165 gl., uijt hande vande voogt, ontfangen te hebben, uijt de cooppenningen van het huijsken, present Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck vervangende Crol Schepenen, desen 13e december 1704.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Crol

Folio 67r

Compareerde Joost Joostens den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt, aan ende tot behoeff van Gijsbert Mattheeus Deckers, secker parceel soo ackerlant als dries, gelegen ten noorde vande Nieuwstraat, groot ontrent ses hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent west den cooper, oost de Hoogevaartse ackers, streckende vande t’sestig roeden aff, noortwaarts op tot d’erve van Wouter Jansen van Tilborg toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijt gaande, voorts gelooft den Cooper int voorsr. goet te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen,

Folio 67v

ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1705 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 24e December 1704.

Parthijen verclaaren voor regt de cooppenningen in twee egaal ende te gelijke termijnen te wesen, ter somme van vijff hondert en twaalff gl., tien stuijvers, de helft gereet en d’ander helft aver een jaar naar dato deses, en bekent hij vercooper vanden eersten termijn met twee hondert sevenvijfftig gl., vijff stuijvers voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstiaen de Seeu

Op huijden 24 augustus 1709 Compareerde Jacob Joachens, in sijne voorsr. qualitijt en bekende vande laetste ende resterende Cooppenningen ter somme van 256-5 stuijvers voldaen te sijn door handen vanden voornoemde cooper, dato als boven.

                                                                  Joos Joosens

Folio 68r

Datum uts verclaart den voorsr. vercooper wettelijk over te geven soo dat regt is, aan Jan Aertsen Snaphaan, secker parceeltjen dries gelegen ten noorde vande Nieuwstraat, groot ontrent twee en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent west de wed: Anthonij Hendricx Moermans, oost Jacob Jansen Mouthaan, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot d’erve van Gijsbert Deckers toe, ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte , met recht daar uijt gaande, voorts gelooft den voorsr. vercooper, den cooper int voorsr. goet te vrije ende waaren, naar den regte vande Landen, ende alle voor Commer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1705 toe.

Folio 68v

Coram en dag, datum ut supra.

Parthijen verclaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen, ter somme van twee hondert gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstijaen de Seeu

Folio 69r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Adriaantje van Tilborgh wed: Joris van Grevenbroeck, geassisteert met Meerten de Leeuw haaren swager ende gecooren voogt in desen, mitsgaders de voorsr Adriaantjen van Tilborg als moeder over haare drie kinderen, verweckt aan den voorsr. Joris van Grevenbroeck, ende sulcx met consent ende advies van Schout en Schepenen van Cappel voorsr., als opper vooghden van alle weesen aldaar, wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Nicolaas Artel, seecker huijs, hoff en erve aangelegen, gestaan ende gelegen alhier aande straat, soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent oost Gerit Duijsers, west de pastorije en schoolhuijs alhier, streckende vande buijten teen vanden dijck aff, Zuijtwaarts

Folio 69v

op tot d’erve vande maire werde van Poppel toe, belast met den dijck en wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft de voornoemde vercoopersse in qualitijt voorsr. den cooper int voorsr. huijs en erve te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1705 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Jan Crol Scheoenen, desen 5e Januarij 1705.

De Cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van drie hondert en twintig gl, en neeht den vercooper, tot sijne laste seckeren custinghbrieff van een hondert en t’seventig gl, tegens vier gl percent als de kinderen Hendrick Petersen Timmers tot laste van dit huijs en erve sijn, hebbende volgens den selven brieff in dato den 27e 8ber 1699, voor Schout ende Schepenen alhier gepasseert, en bekent sij vercoopersse vande resterende cooppenningen voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstijaen de Seeu
Jan Crol

Folio 70r

Datum uts Compareerde Nicolaas Artel de welcke bekende wel ende deughdelijck schuldig te wesen, aan ende tot behoeff vande hr: Adriaan van Andel Schout alhier, de somme van twee hondert gulden, spruijtende ter saacke van deughdelijcke geleende ende aangetelde penningen, renintierende vande exceptie van ongetelde gelde, beloovende hij comparant ende debiteur de voorsr somme van twee hondert gl, cum intresse vandien wederomme te restitueren aanden crediteur ofte rechte thoonder deses, van huijden datum ondergeschreven over een jaar, ende tegens vier gulden vant hondert intrest int jaar. Ende in cas van langer onderhoudinge, dog met believe vanden crediteur, soo sal den selven intrest blijve continueren, totte volle effectuele voldoeninge deses toe, edog vermagh hij debiteur de voorsr somme met vijfftig gl tegelijck aff te lossen, tot naarcominge,

Folio 70v

ende voldoeninge van het voorsr. capitaal ende verscheenen intreste, belast ende verclaart hij debiteur specialijk te verbinden, seecker huijs ende erve gestaan ende gelegen alhier aande straat, op huijde door de wed: Joris van Grevenbroeck aan hem getransporteert ende opgedragen. Item alnoch seecker huijsken met ontrent hondert twalff en een halff roede lant, gestaan ende gelegen alhier ten weste vande Nieuwvaart, belent noorden Wouter Otterdijck, Zuijden Jan Aertsen Cus, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe, ende voorts generaalijk alle sijne verdere roerende ende onroerende goederen, present en toecomende onder verbant als naar rechte. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan en dag datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstijaen de Seeu
Jan Crol

Op desen willeceur is affgelost den 10e appril 1707, 70 gl.
Den 25e febr. 1709 in minderinge ontfangen 30 gl.
Den 29e oct. 1714 ontfangen opt cappitaal 75 gl. over verdiendt meesterloon.
En den 9e meij 1716 nog ontfangen 25-0-0

Folio 71r

Datum uts Compareerde Cornelis Timmerman, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Jan Aertsen Cus, seecker ackerken gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent een hondert twaalff en een halve roede lant, belent noorden Wouter Otterdijck, Zuijden Niclaas Artel, streckende vander halver Nieuwvaart aff westwaarts op tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper den cooper int voorsr. goet te vrije ende waaren naar den rechte vande

Folio 71v

Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1705 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren voor regt de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert en vijff gl., en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstijaen de Seeu
Jan Crol

Folio 72r

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt, bij Monsrs: Hendrick en Peeter de Rooij, Joffr: Johanna de Rooij geassisteert met de hr: Adr: van Gils, secretaris van Oisterhout haaren oom ende gecooren voogt in desen, mitsgaders de hr: en mr: Adriaan Sprangers, ende d’hr: Hendrick van Gils, beijde in qualitijt als deel voogden over het onmondigh weeskindt van zal: Judigh de Rooij, verweckt aan Sr: Hendrick

Folio 72v

de Bie, alle kinderen en kints kint ende erffgenamen van zal: Monsieur Adriaan de Rooij henne respective vader ende grootvader geweest. Ende dat vande erffgoederen bijden voorsr. monsieur Adr: de Rooij agtergelaaten, als volgende is.

inden eersten is bij blindt Loth te deel gevallen monsr: Hendrick de Rooij eerst op een huijs, schuer, schop, hoff en erve aangelegen, gestaan ende gelegen alhier tot Cappel, groot ontrent twaalff hondt en achtien roeden, belent oost de wed: van do: Henricus Verhoeven, west Geerit Duijsers, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, Zuijtwaarts

Folio 73r

op tot den watergang toe, belast met den dijck en Sinte Maartens Chijns.

Item alnoch een buijte dijckse delle, gelegen alsvooren opr Stapeleijndt, groot ontrent ses hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent oost het weeskindt van Joffr: Judig de Rooij, west Jan Petersen den Jongen cum suis, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe.

Item alnoch een buijten dijckse delle, gelegen alsvooren ten ooste vande Nieuwvaart, groot ses hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent oost de wed: Cornelis Ockers, west Corstiaan de Bie, streckende vanden buijten ausloot aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe.

Folio 73v

Item alnoch eenen binnen authoff, aldaar gelegen, groot ontrent vijff hondt en negen roeden, belast met den dijck en Sinte Maartens Chijns, belent oost de wed: Cornelis Ockers, west Peeter van Campen, streckende vanden buijten ausloot aff, Zuijtwaarts op, tot den halven watergang toe.

Item alnoch eenen acker, gelegen ten weste van Willem van Gents vaart, alhier inde Moole banck, groot ontrent vier hondt twaalff en een halff roede, ofte soo groot ende cleijn als hij aldaar gelegen is, belent oost Adriaan Heijligers, west de Erffgenamen van de hr: Merten van Campen, streckende van een steegdeken en erve Adriaan Teunisen Pols aff, noortwaarts op tor d’erve vande Erffgenamen vande hr:

Folio 74r

Merten van Campen en Jan van Pas toe, met eenen vrije wegt volgens transporte vanden 13e Xber 1700, voor Schour ende Schepenen alhier gepasseert, waar naar wert gerefereert.

Item ten tweede is bij blindt Loth te deel gevallen Monsieur Peeter de Rooij, erstelijck de helft in een stuck hooijlant, gelegen onder Zuijdewijn Cappel, groot ontrent int geheel drieentwintig hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar over de Groote Oudestraat gelegen is, onbedeelt met dhr: Peeter vander Lith, secretaris van Asten en Someren, belent oost de Erffgenamen Jacob Willemen, west Sr: Dirck Oirlemans, streckende vande Oudestraat aff, noortwaarts op tot de halve Gantel toe, belast met Sinte Meertensen Chijns.

Folio 74v

Item alnoch de helft van een buijten dijckse delle, gelegen onder Groot Waspick, groot ontrent int geheel drie hondt, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, gemeen ende onbedeelt met den voorsr. hr: vander Lith, belent Zuijden en noorden de Erffgenamen Jan Aertsen van Hassel, streckende vande Vroukens vaart aff, oostwaarts op tot de Cappelse off Jan Zeijlmans erve toe.

Item alnoch de helft van negen geerde hooijlant, gelegen onder Nederveen Cappel, gemeen ende onbedeelt met de Erffgenamen van zal: Beatricx Jansen de Rooij, belent oost de kinderen vande hr: Peeter van Andel, west de kinderen vande hr: Johannis Schalcken cum suis, streckende van Cappel aff, noortwaarts

Folio 75r

op tot den bannen van Meeuwen toe, belast met Sinte Mertens Chijns, mits noch genietende uijt den gemeene boedel eene somme van twee hondert en veertig gl., en bekent hij deselve somme ontfangen te hebben.

Item ten derde is bij blindt Loth te deel gevallen Joffr: Johanna de Roij, eerstelijck op een parceel hooijlandt, gelegen onder Zuijdewijn Cappel opden Weirt, groot ses mergen, genaampt den Oort off quaat weer, belent oost Joost Vloots, Zuijden den Gantel, west en noorden de Oude Maase, belast met Sinte Maartens Chijns.

Item alnoch de helft in ses geerden hooijlant, gelegen onder Cleijn Waspick, gemeen ende onbedeelt

Folio 75v

Met de hr: Adr: van Gils, secretaris van Oisterhout, belent oost …………………………………,
Wet ………………………………………., streckende vanden Oudestraats sloot aff, noortwaarts op, tot de scheijsloot toe, belast met Chijns.

Item alnoch een gerechte vierdepart in eenen vierdel, gelegen tot ’s Gravemoer, gemeen ende onbedeelt met de wed: dhr: Johannes Sprangers cum suis, soo hij aldaar in sijne regnooten gelegen is, mits genietende uijtden gemeene boedel, eene somme van een hondert en vijftig gulden, en bekent sij daar van voldaan te wesen.

Item ten vierde is bij blindt

Folio 76r

Loth ten deel gevallen de voorsr. voogden ten behoeve van het weeskindt van Joffr: Judig de Rooij, erstelijck de helft in een huijs, schuer, schop, hoff en aansteede van dien, gelegen tot Sprangh, gemeen ende onbedeelt met dhr: Adriaan van Gils, secretaris van Oisterhout, groot ontrent int geheel acht a negen hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent oost de wed: Lambert de Hoogh, west de wed: Goosen de Jongh, streckende uijt den Zuijden vande Nieuwstraat aff, noortwaarts tot de Oudestraat toe.

Item alnoch de helft in eenen dries, gelegen alsvooren ten noorde vande Oudestraat, groot ontrent int geheel twee mergen, gemeen ende onbedeelt met den voorsr. hr: van Gils, belent oost Adriaan Soetert, west Sr: Dirck Oirlemans, streckende

Folio 76v

vande Oudestraat aff, noortwaarts op tot den Meerdijck toe.

Item alnoch een buijte dijckse delle, gelegen tot ’s Grevelduijn Cappel opt Stapeleijndt met den weff daar aan, groot ontrent ses hondt offte soo groot ende cleijn alsse aldaar gelegen is, belent oost de Vaart del, west Monsieur Hendrick de Rooij, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaerts op tot Nederveen toe.

Item alnoch een binnen dijcx delleken gelegen alsvooren ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent een en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Arnoldus

Folio 77r

Ophorst, noorden Cotnelis Swart, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve vande Erffgenamen Govert vander Punten toe.

Item alnoch een binnen dijckse delle gelegen alsvooren, ten ooste van Willem van Gentsvaart, groot ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar geleghen is, belent Zuijden Arien Pauwelsen cum suis, noorden Wouter Bauwdewijns, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, oostwaarts op tot den quekel toe.

Item alnoch een gerechte vierde part in vier mergen twee hondt weijlant, gelegen onder Dussen Munsterkerck, gemeen ende onbedeelt met de hr: Peeter vander Lith, secretaris van Asten en Someren cum

Folio 77v

suis, belent oost Jacobus Mutsaart, Zuijden Frans Camp, west de gemeene straat, noorden Cornelis Schalcken cum suis, mits genietende uijt den gemeene boedel eene somme van een hondert gl., en bekent Sr: Hendrivk de Rooij als testamentaire voogt vant voorsr. weeskindt, ontrangen te hebben, met noch twee hondert guld: die het weeskindt bij testament van sijn grootvader Sr: Adriaan de Rooij, sijn gemaackt voort part vant voorsr. weeskindt, inde haaff en meuble goederen, mitsgaders linde en wolle alsmede de pilgiste met alnoch twee hondert vierentseventig gl., negen stuijvers, sijnde ’t part van het weeskindt, inde greede penningen

Folio 78r

int voorsr. sterffhuijs bevonden.

Dese naarvolgende parthijen moeren en gronden blijven int gemeen, als erft de helft van negen hondt moeren, putten en cuijlen, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, gemeen ende onbedeelt mer Hendrick vander Hoeven, secretaris van Cappel voorsr.

Item alnoch de parceeltjens moeren en gronden, die gelegen sijn inden Endenest onder cappel, het voorsr, sterffhuijs competerende.

Item alnoch int gemeen de moeren en gronden, die volgens deelinge

Folio 78v

Van Sr: Hendrick van Gils van ’s Gravenmoer, off desselffs Erffgenamen ende de kinderen en Erffgenamen vande hr: Johannes Sprangers int gemeen waare gehouden, waar toe wert gerefereert.

Eijndelijck noch int gemeen vier silveren beeckers, ses lepels en een com.

Waar uijt dit gemeen zilver is het weeskindt te deel gevallen, eenen zilveren beeker gemerckt met 1.L. en drie gl. vijff stuijvers.

Parthijen hebben tot proffijt vant d’een den anderen vertight ende vertegen naar den regte van Zuijthollandt, omme ieder

Folio 79r

t’sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ieder op sijn bedeelde te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijt gaande, ende te betaalen de dorps en anderen lasten, als Chijns waar mede henne respe: parceelen sijn belast, aanvanck nemende met Nieuwjaar 1705. aldus geerffdeelt ten overstaan vande hr: Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Jan Crol Schepenen, desen 13e Januarij 1705.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol

Folio 79v

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, aangebragt bij Gelden Willemsen voor sijn selven, Joachem Fransen vander Laar in houwelijck hebbende Adriaantjen van Gorcom, Anthonij Cuijsten in houwelijk hebbende Anneken van Gorcom, mitsgaders den voorsr. Gelden Willemsen als voogt over de twee weeskinderen van Maijken Willemsen, verweckt bij Jan Dircxsen Smits. Item noch als voogt, en Gelden van Pas als toesiender over de twee weeskinderen van Teunis Willemsen, verweckt aan Lijsberh van Pas, alle

Folio 80r

kinderen ende Erffgenamen van Zaliger Adriaantjen Teunissen Paans, laatstmaal wed: van Cornelis van Gorcom, ende dat vande Erffgoederen als de voorsr. Adriaantjen henne respective moeder en grootmoeder haar heeft naargelaaten als volght.

Inden eersten is bij blindt Loth te deel gevallen Gelden Willemsen, eerst op een huijs met de westense helft vande stede, groot ontrent int geheel ses hondt en sevenentachtig en een halve roede, ofte soo groot ende cleijn alse ten noorde vande Nieuwstraat alhier, gestaan ende gelegen is, belent oost Anthonij Cuijsten met de weder helft, west Jan Jacobsen Mouthaan, streckende vander halver Nieuwstraat

Folio 80v

aff, noortwaarts op de 60 roeden ten eijnde is alsoo dit huijs voor een gedeelte is staande opt part gevallen aan Anthonij Cuijste, en ’t selve sal moeten gedoogen, mits soo veel breete als dit parceel wint, moet weder aant d’ander helft gevallen aen Anthonij Cuijsten, twintig roeden lengte vande straat aff noortwaarts op, weder aff gemeete worde doorgaande, den eusel drop en rechte vande Leur moet Anthonij Cuijsten van dit huijs gedoogen onbecroont.

Item alnoch een Lotje moeren met den gront, gelegen onder Loon inden Mergen, soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is.

Item alnoch een lotje moeren met den gront gelegen alsvooren, gemeen met Jan Snaphaan.

Folio 81r

Item alnoch een vierde part in een lotjen moer mede onder Loon, inde uijtgaande looten gelegen, gemeen met de kinderen Adriaan Ockers, mits uijt te keren aant lot gevallen aande weeskinderen van Maeijken Willemsen eene somme van vijffentseventig gulden, en bekent hij voogt deselve somme ontfangen te hebben.

Ten tweede is bij blindt Lot te deel gevallen Joachem Franssen van de Laar nomine uxoris, eerst en ten laatste een gerechte vierdepart in eenen dullaart, gecomen vanden Drossaart van Diemen, gelegen onder Cappel gemeen ende onbedeelt met Jan Dircxsen Smits cum suis, groot ontrent int geheel rwintig hont, ofte soo groot ende cleijn als denselven

Folio 81v

aldaar gelegen is, belent oost Jan Jacobsen Mouthaan cum suis, west Joris de Bie, streckende vanden Cruijs sloot aff, noortwaarts op tot den halven watergang toe.

Ten derde is bij blindt Lot te deel gevallen Anthonij Cuijsten, nomine uxoris, eerst een huijs met de gerechte oostense helft vande geheele stede, gestaan ende gelegen ten noorde vande Nieuwstraat onder Cappel, groot ontrent int geheel ses hondt 87 ½ roede, belent west Gelde Willemsen met de wederhelft, oost Jan Snaphaan, streckende vander halver Nieuwstraat aff noortwaarts op tot de 60 roede ten eijnde, mits te gedoogen den Euseldrop en ruhte

Folio 82r

vande Leer vant huijs van Gelden Willemsen, oock te doogen dat het huijs vande voorsr. Gelden Willemsen voor een gedeelte op dese erve staat, mits dat dit daar bij verliest weder van Gelden Willemsen erve sal genieten, te meten twintig roede vande straat aff, daar d’ eijnde aan te moeten gaande noortwaarts op.

Item alnoch eenen acker gelegen alsvooren t’eijnde de 60 roeden, genaampt den Petler, groot drie hont, belent oost de wed: mr: Adriaan de Rooij, west Jan Jansen Paans, streckende vande 60 roeden aff noortwaaers op tot ter halver Cruijsvaart toe.

Item alnoch drie hondt ackerlant gelegen alsvooren sijnde nieuwlant, belent oost Jan Jansen Paans, west Wouter Verheijden, streckende

Folio 82v

vande 60 roeden aff, noortwaarts op tot der halver Cruijsvaart toe.

Item alnoch eenen dullaart groot vier hondt, gelegen alsvooren, belent oost Joris de Bie, west Peeter van Campen, streckende vander halver Cruijsvaart aff, noortwaarts op tot den halven watergang toe.

Item alnoch een parceel moeren inden Dullaart, groot ontrent drie hont, belent oost Peeter van Campen, west den gemeene Dullaart van outs soo genaampt.

Item alnoch ¼ in twee besondere Lootjens moere onder Loon over de Santschel, gemeen met Jan Snaphaan cum suis.

Item alnoch ¼ in een parceel moere onder Loon inden Egmont, gemeen met Jan Snaphaan cum

Folio 83r

suis, mits dat dit Lot uijt sal keren aant t’lot gevallen aan de weeskinderen van Maeijcken Willemsen, eene somme van ses hondert gulden, en bekent den voorsr. voogt deselve somme ontfangen te hebben.

Ten vierde is bij blindt Lot te deel gevallen Gelden Willemsen als voogt over de twee weeskinderen van Maijcken Willemsen ende sulcx tot behoeff vande weeskinderen, parceel moeren met den gront gelegen onder Loon inden Egmont, groot ontrent ses hondt, offte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost ……………………………………., west Pieter den Schoenmaacker, noorden den Hollantse dijck, Zuijden de Santschel, mits te genieten vant eerste Lot gevallen aan Gelden

Folio 83v

Willemsen eene somme van vijffentseventig gl., en bekent hij voogt t’selve ontfanghen te hebben, item noch vant 3e Lot gevallen aan Anthonij Cuijsten eene somme van ses hondert gl. en bekent hij voogt daarvan mede voldaan te wesen.

Later tussen geschreven:

Op den 24e 7ber 1719 Compareerden Willem en Aeriaantje Dircxe Smits, de welke van dese uijtreijkinge ten volle voldaan en betaalt is door Gelde Willemsen.

                                                                 Willem Smits
                                                              Adriaantjen Smits

Ten vijffde is bij blindt Lot te deel gevallen Gelden Willemsen als voogt ende Gelden van Pas als toesiender over de twee kinderen van Teunis Willemsen, en sulcx tot behoeff vande voorsr. weeskinderen, erstelijck de gerechte helft van een parceel ackerlant, genaampt de Hoeff, gelegen ten noorde vande Nieuwswtraat onder Cappel, groot int geheel ontrent tweeentwintig hondt, ofte soo groot ende cleijn als hij aldaar gelegen

Folio 84r

is, volgens deelinge daar van sijnde waar toe wert gereffereert.

Item alnoch de gerechte helft van een parceel moere genaamt den Hoeckeling, gelegen onder Cappel, met de gerechtigheijt inden erffwegt, streckende van een water loopken aff, Zuijtwaarts op tot den erffwegt toe.

Parthijen hebben tot proffijt vant d’een den anderen vertigt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollandt, omme ider t’sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ieder opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen,

Folio 84v

schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijt sijn gaande. Ende te betaalen de dorps en andere laste, waar mede die belast sijn. Aldus geerffdeelt ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap en Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 31e Januarij 1705.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstijaen de Seeu

Bij folio 219r ligt een los briefje dat luid als volgt:

De wede weu van Cornelis IJansen van Gorcum heft een stee lant daer seij op woont, is groot 6 hont ende …eijden 87 ende een half roeij lant, neven het dwars steken eenen ecker nue lant in 3 hont, noch eenen eecker nuelant is groot 3 hont.
De auwen heef is groot 11 hont
nue ende out tesamen
nue de ……… deelingh eenen ecker is groot 3 hont, noch een biennendeel opden oostkant vande Nuevaer is groot 6 hont, noch een binnendel op de westekant vande Nuevaert.

Diet hantmerck X stelt de wede weu van Cornelis IJansen van Gorcum, ende verclaer niet beter te weten als hier op geschreven staet.

Opm: Dit briefje is geschreven voor 15-1-1705, daar bovengenoemde weduwe (Adriaantje Thonis Paans overleed op 15-1-1705).

Folio 85r

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Janneken Jansen van Bavel, Anthonij Nieuwenhuijsen ende Geerken Nieuwenhuijsen, kinderen ende Erffgenaamen van Willemken Jansen Looper, alhier tot Cappel overleden, ende dat vande erffgoederen bij de voorsr. Willemken Looper achtergelaaten als volght.

Eerstelijck is bij blindt Lot tr deel gevallen Janneken Jansen van Bavel, op een halff hondt, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, belent noorden Hendrick Timmers, Zuijden Dirck Timmers, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts

Folio 85v

op tot de erve van Dirck Vinck nomine uxoris toe.

Item alnoch op eenen acker saijlant gelegen onder Loon in Marie Wieltje, groot ontrent drie hondt, belent oost de kinderen Nieuwenhuijsen, west Jan Eelen Nieuwenhuijsen, streckende uijtten noorden vanden Hollantsen dijck aff, Zuijtwaarts op tot d’erve Goijaert Heerschoppen toe.

Ten tweede is bij blindt lot te deel gevallen Anthonij Nieuwenhuijsen, opde noordense helft van een geseet, gelegen aande oost sijde vande Nieuwvaart ondere Cappel, groot ontrent int geheel ses hont, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, belent noorde Peeter de Rooij, Zuijden Geerken Nieuwenhuijsen met de

Folio 86r

weder helft, streckende (affgetrocken elff roeden die aan het huijs ende werff, waarop Geerken Nieuwenhuijsen is bedeelt, moet aancomen), van t’eijnden de voorsr. elff roeden uijtten westen oostwaarts op, tot d’erve van Cornelis Verhagen toe, mits genietende vande Zuijderse helft, gevallen aan Geerken Nieuwenhuijsen t’eijnde de voorsr. elff roeden, sesendartig roeden eijndelijck op te meeten, voor de helft vanden werff, mits missende twee voeten breete ter lengte van tweeentwintig roeden, tot behoeff vanden pat, aande Zuijdense helft, met eenen vrije wegt over den werff van Geerken Nieuwenhuijsen, uijt den westen vande vaart aff, tot op dese erve.

Item alnoch op eenen dries gelegen aande noortsijde vande Nieuwstraat onder Cappel, belent oost Aert Meertens van Dongen, west de wed: off kinderen Willem Geldens, streckende vande Nieuwstraat

Folio 86v

aff noortwaarts op tot d’erve van Corstiaan de Zeeuw toe.

Item alnoch eenen dries gelegen alsvooren, belent oost de voorsr. wed: en kinderen Willem Geldens, west Jan Teunen van Dongen, streckende vande Nieuwsreaat aff, noortwaaers op tot eérve van Corstiaan de Zeeuw toe.

Ten derde is bij blindt Lot te deel gevallen Geerken Nieuwenhuijsen op het geheelhuijs ende werff, mitsgaders de Zuijdense helft vant ackerlant, groot int geheel ontrent ses hont, ofte soo groot ende cleijn alst ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, gestaan ende gelegen is, belent noorden Anthonij Nieuwenhuijsen met de wederhelft vant ackrtlant, Zuijden Hendrick Sprangers, streckende vander halver Nieuwvaart

Folio 87r

aff, oostwaarts op tot d’erve van Cornelis Verhagen en Anthonij Nieuwenhuijsen respectivelijck toe, genietende elff roeden lenghte vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot de noordense helft hier vooren aan Anthonij Nieuwenhuijsen toe sijnde aen werff, waar tegen dit lot int ackerlant t’eijnde de elff roeden sal moeten verliesen sevendartig roeden aande noordense helft, eijndeling op, en dit Lot moet ceniet vande noordense helft van Anthonij Nieuwenhuijsen twee voeten breete, ter lenghte van twee entwintig roeden, tot behoeff vanden pat aande Zuijdt sijde van dit parceel, en te gedoogen den overwegt over den werff vande vaartcant aff, oostwaarts tot opt lant van Anthonij Nieuwenhuijsen.

Item alnoch op eenen dries gelegen aande west sijde vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent drie hondt, belent noorden Arien Jansen Looper, Zuijden Peeter de Rooij,

Folio 87v

streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quakel toe.

Alle de moeren tot desen boedel behoorende, die gelegen sijn onder Hollandt als Brabant behouden sij int gemeen ende onbedeelt.

Parthijen hebben tot proffijt van d’een den andere vertigt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollant omme ider t’sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet, ende ieder opt t’sijne te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijt gaande, ende te betaalen de dorps en andere lasten, waarmede henne respective paeceelen sijn belast,

Folio 88r

Aanvanck nemende met Nieuwjaar 1705, ende beloove sij condividenten dat oft gebeurde dat denige Calangie opt d’ene off d’anders parceel off parceelen hier naamaals quaame te openbaaren, (t’welck verkoopt wert van teen) maalcanderen te helpen quiten en garanderen, waar vooren sij haare respective bedeelde sijn verbindende. Aldus geerffdeelt ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 19e febr: 1705.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van de Houck

Folio 88v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s G: Cappel ondergenoemt Jan van Hardicxvelt, den welke verclarde wettelijck over re geven met eender vrije gifte soo dat recht is aan Cornelis Joachemsen Vermijs, seecker een achtste part in een binnen del genaamt de Halve del, groot ontrent int geheel …… hont, gelegen aande westsijde van Willem van Gentsvaart, gemeen met Johan Cnaap cum suis, belent Zuijden Jan Huijsman, noorden d’erffgenamen Meerten van Campen, streckende vander halver vaart voorsr. aff, westwaarts op tot de Meule bancke toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijt gaande, voorts gelooft den vercooper den cooper int voorsr. 1/8 te vrije ende waaren naar den rechte vande landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1705 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap vervangende vanden Hoeck Schepenen, desen 21e febr: 1705.

Parthijen verclaaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen 17-10-0 en t’selve voldaan.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 89r

Affdeelinge aangebragt bij Wouter ende Jan Jansen van Tilborgh ter eenre, Jan Hendricxe van Tilborg voor sijn selven en instaande voor sijn broeder Jacob Hendricxe van Tilborgh, geassisteert met Jacob Bervoets haaren oom ende voogt, intervenuerende ende instaande voor Maaijcken Bervoets, wed: van Hendrick Jansen van Tilborgh, haare moeder ter andere sijde, voor soo veel des noot sij, vande goederen gecomen van Jan Wouters van Tilborg, haaren vader ende grootvader respektivelijk, ende Catelijn

Folio 89v

Jansen van Tilborg haaren gewesene suster ende moetjen, soo als die bij haar tot desen dage toe sijn aanbestorven ende geconquesteert, ende t’saamen uijt hooffde vandeselve in gemeenschap sijn beseeten geweest, als volght.

Inden eersten sijn bedeelt Wouter ende Jan Jansen van Tilborgh, t’saamen ende ider int besonder, erft te weten Wouter opde helft ende Jan op een vierdepart vande oosterse ¾ vanden dwars acker ten Zuijden vande Nieuwstraat onder Cappel gelegen, groot ontrent int geheel twee entwintig hont, belent oost Cornelis Verhagen cum suis,

Folio 90r

west de twee kinderen van Hendrick Jansen van Tilborgh met ¼ hier tegen aff gedeelt, streckende uijt den noorden vande geheelen straat aff Zuijtwaarts op tor de Leij off Geer toe.

Item alnoch sijn deselve t’saamen, ieder voor de helft bedeelt op vier geerde hooij ofte weijlant in een stuck van acht geerden, gelegen in Nederveen Cappel, belent oost de Erffgenamen Antonij van Nederveen cum suis, west Geerit Crol.

Item alnoch ieder voor de helft op vier geerden hooij lant, gelegen alsvooren, off de gerechte 2/3 parten in een stuck van ses en 1/3 geerden, belent oost Arien Cuijl cum suis, west Corstiaan Glaviman cum suis, streckende van Cappel aff noortwaarts op tot den halven Scheijsloot toe.

Item Wouter op de Zuijdense geheele

Folio 90v

binnen del, ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, ende Jan opde helft vande noordense binne delle gelegen alsvooren, belent Zuijden Wouter van Tilborgh, noorden de wed: Hendrick de Rooij, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot de Kerke del toe.

Item alnoch Wouter en Jan ieder voor de helft, opden Grooten dries boven ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, met een lotje moere nevens Govert vander Punten Erffgenamen inden Geer, met ½ mergen gronden nevens Teuntjen Jansen van Gorcoms Erffgenamen erve. Alnoch twee mergen gronden gemeen met Teunis Kivits over de Santschel onder Cappel voorsr.

Alnoch t’saamen op 2/3 parten inden Peijs, groot int geheel drie hondt, gelegen ten noorden

Folio 91r

vande Nieuwstraat onder Cappel, belent oost d’Erffgenamen Marie Hendrick Back, west Claas Jansen Mouthaan.

Item alnoch Wouter voor ¾ ende Jan voor ¼ part, op een parceel buijten delle, sijnde leem, gelegen onder Cappel, opt Stapeleijndt, genaamt den Camp, soo groot en belent als aldaar gelegen is.

Het huijs, schuir, erff ende de noordense 2/3 vant ackerlant blijft ten behoeve van Wouter ende Jan Jansen van Tilborgh, behalve ’t gene hier naar aande twee kinderen van Hendrick van Tilborgh is bedeelt, sijnde de opcamer ende gang tot de keuken toe, vande voor deur aff, mitsgaders een derde part inden kelder, houdende evenveel erff tusschen den euseldreoppen vant brouwhuijs en schuer, Zuijtwaarts op tot d’erve van Cornelis Swart toe, mits dat sij den vrije over wegt hebbe, over den werff tusschen de opcamer en brouwhuijs. De boomen opden werff en vaartcant blijven int gemeen.

Folio 91v

De haaff, meuble, gelt, gout, zilver gemunt ende ongemunt is gedeelt, behalven de obligatien die int gemeen blijven, bekennende ieder sijne portie ende gerechtigheijt inde haaff meublen, gelt, gout ende zilver genoten ende nasig genomen te hebben, sonder dat deen off dander ten dier oorsaacke eenig regt actie ofte pretensie blijft refereren ten laste vant d’een off d’ander.

Item daar tegen sijn bedeelt de twee kinderen van Hendrick Jansen van Tilborg, op het gerechte westense vierdepart vanden dwars acker, gelegen aande Zuijt sijde vande Nieuwstraat onder Cappel, groot int geheel ontrent 22 hondt,

Folio 92r

belent aande west sijde Wouter Ariens van Tilborg, oost Wouter en Jan van Tilborg met ¾ parten hier tegen aff gedeelt, streckende uijt den noorden vande geheele Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot de Leij ofte Geer toe.

Item alnoch twee geerden ofte een geregte 1/3 part in een stuck van ses geerden, gelegen in Nederveen Cappel, gemeen ende onbedeelt met Wouter en Jan van Tilborgh, belent oost Arien Cuijl cum suis, west Corstiaan Glaviman cum suis, streckende van Cappel aff noortwaerts op tot den halven Scheijsloot toe.

Item alnoch 1 ½ geerdt in een stuck van ses geerden gelegen als vooren, genaampt den Deugniet, gemeen ende onbedeelt met Michiel de Veur? cum suis, belent oost den Ed: hr: van Cappel, west de kinderen Sander de Leeuw, streckende

Folio 92v

van Cappel aff noortwaarts op tot den halven Scheijsloot toe.

Item alnoch de opcamer int huijs gestaan ten weste vande Nieuwvaart onder Cappel ende gang tot de keucken toe vande voordeur aff, mitsgaders een derdepart inden kelder, alnoch het brouwhuijs en dependentie, houdede ieder evenveel erff, tussen de eusseldroppen vande schuer ende brouwhuijs, suijtwaarts op, tot de erve van Cornelis Swart toe. Item alnoch de werff tussen de camer ende brouwhuijs, behoudende den vrije overwegt ten behoeve van Jan ende Wouter erve. Item alnoch het gerechte Zuijdense derdepart vanden acker achter de huijsinge en schuer gelegen, beginnende uijt den ooste een halve roede vande schuer aff, westwaarts op tot den Quekel tor, de boomen opden werff en vaartcant blijven int gemeen.

Folio 93r

Item alnoch een driesken gelegen aande oostsijde t’eijnde de Nieuwvaart, ontrent den Mistcuijl, groot ontrent twee hondt, belent oost Dirck Dircxse Timmers, west de wed: Hendrick de Rooij, noorden Giel de Haan, Zuijden een steegdeken.

Item alnoch een derdepart in drie hont ackerlant genaampt den Peijs, gelegen ten noorde vande Nieuwstraat, belent oost d’ergenamen van Marie Back, west Claas Jansen Mouthaan.

Item alnoch d’helft vande oostsijde vande Nieuwvaart onder Cappel, belent Zuijden Wouter Jansen van Tilborg, noorden de wed: Hendrick de Rooij, streckende vander halver Nieuwvaart aff oostwaarts op tot de Kercke del toe.

De haaff, meuble, gelt, gout, zilver,

Folio 93v

gemunt ende ongemunt is gedeelt (behalve de obligatie die int gemeen blijven) bekende ieder sijne portie ende gerechtigheijt inde haeff, mruble, gelt, gout ende silver, genoten ende na sig genomen te hebben, sonder dat d’een off d’ander ten dier oirsaacke, eenig regt, actie ofte pretentie blijft reserveeren, ten laste van d’een off d’ander.

Aldus bij de voorsr. parthijen gedeelt, ende hebben tot proffijt vanden eenen, den anderen vertigt ende vertegen naar Costuijme Locaal, omme een ieder t’sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrije ende allodiaal goet, ende ieder opt sijne te moeten

Folio 94r

onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergamgen ende nabbueren rtchte, mer regt daar uijt sijn gaande, ende te betaalen de dorps en andere laste waarmede die belast sijn, aanvanck nemende Nieuwjaar 1705, ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 25e februarij 1705.

A.v. Andel Johan Cnaep
A.v.d. Punten
1705

Folio 94v

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt, bij Leendert de Rooij, Geertruij de Rooij ende de heer Johannus de Rooij, predicandt tot Loon opt Saandt, ende dat vande erffgoederen achtergelaaten bij henne suster Beatricx de Rooij, als volght.

Inden eersten is bedeelt Leendert de Rooij, op een vierdepart in negen geerden hooglandt, sijnde hooij ofte weijlant, gelegen in Nederveen, gemeen ende onbedeelt met Peeter de Rooij en Geertruij de Rooij, belent vant geheele stuck oost de kinderen vande heer Peeter van Andel, west de kinderen van do: Johannus

Folio 95r

Schalcken, predicant tot Saarloos cum suis, streckende van Cappel aff noortwaarts op tot der halver Schipsdiep toe.

Ten tweede is bedeelt Geertruij de Rooij, op een vierdepart in negen geerden hooglant, sijnde hooij ofte weijlant, gelegen in Nederveen Cappel, gemeen ende onbedeelt met Peeter de Rooij en Leendert de Rooij, belent oost vant geheele stuck, oost de kinderen van de hr: Peeter van Andel, west de kinderen van do: Johannus Schalcken, predicandt tot Saarloos cum suis, streckende van Cappel aff noortwaarts op tot der halver Schipsdiep toe.

Ten derde is bedeelt de hr: Johannus de Rooijpredicandt tot Loon opt Sant, erst op de helft van eenen aanwas van negen geerden, gelegen in Nederveen Cappel, onbedeelt met Peeter

Folio 95v

De Rooij, belent oost de kinderen vande heer Peeter van Andel, west Corstiaan Glaviman cum suis, streckende vander halver Schips aff, noortwaarts op tot den halven Scheijsloot toe.

Item alnoch de gerechte helft van een parceel moeren met den gront genaampt de Kercke del, groot ontrent int geheel drie mergen, gelegen ten noorde vande Nieuwstraat onder Cappel, onbedeelt met Johan Cnaap cum suis, oost een steghdeken, noorden Teunis Cuijl cum suis, Zuijden de Nieuwstraat.

Parthijen hebben tot proffijt vant d’een den andere vertigt ende vertegen

Folio 96r

naar den rechte vanden Landen, omme ieder sijn bedeelde te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet, ende ider vant sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijt sijn gaande, ende te betaalen de dorps en andere laste, waar mede die belast sijn, aanvanck nemende te Nieuwjaar 1705. aldus geerffdeelt ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 2e meert 1705.

A.v. Andel Johan Cnaep
A.v.d. Punten
1705

Folio 96v

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, aangebragt bij Jan ende Jacob Peetersen van Gorcom, ende Thomas Rijcken in houwelijck hebbende Anneken Peetersen van Gorcom, alle kinderen ende Erffgenamen van Peeter Jansen van Gorcom, ende dat vande erffgoederen bijden voorsr. Peeter Jansen van Gorcom achtergelaaten als volght.

Inden eersten is bij blindt Lot te deel gevallen Jan Peetersen van Gorcom, erst op een huijs en de Zuijdense helft vande geheele stede, groot int geheel ontrent negen hondt, gesraan ende gelegen

Folio 97r

ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, belent Zuijden Adriaan Teunisen Pols, noorde Jacob Peetersen van Gorcom met de weder helft vande steede, streckende vander halver vaart voorsr. aff, oostwaarts op tot d’erve van Jacobus Mutsaart en andere toe, met eenen vrije wegt ten noorde vant voorsr. huijs achter de peerde stal om, over de erve van Jacob Peetersen van Gorcom.

Item alnoch een binnen delleken ten ooste vande Nieuwvaart alsvooren gelegen, groot ontrent ses hondt, belent noorden Anthonij Cuijsten, Zuijden de kinderen Peeter Ariensen de Jonghe, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve vande voorsr. Cuijste toe.

Item alnoch een derdepart in een moer veldeken gelegen inden Endenest genaamt Niettebreet, gemeen met Jan Jacobsen Paans en Giel de Haan.

Folio 97v

Ten tweede is bij blindt Loth te deel gevallen Jacob Peetersen van Gorcom, erst opde noordense helft vande geheele stede, staande lant gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot int geheel ontrent negen hondt, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, belent noorden de wed: Gerit de Haan, Zuijden Jan Peetersen van Gorcom met het huijs en wederhelft vande stede, streckende vander halver Vaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Jacobus Mutsaart en andere toe, mits te gedoogen den vrije overwegt van Jan Peetersen van Gorcoms, vande Vaartcan off acker aff achter de peerde stal om, tot op sijn erve en huijs.

Item alnoch eenen dries ten weste vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent drie en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn als sij aldaar

Folio 98r

gelegen is, belent noorden Govert Cluijtenaar, Zuijden de wed: Hendrick de Rooij, streckende vander halver Vaart aff, westwaarts op tot d’erve van de kinderen van Pauwels Vreijssen toe.

Item alnoch opde gerechte helft van ses hondt moeren putten en cuilen gelegen alsvooren, onbedeelt met Nicolaas vander Saacken cum suis.

Ten derde is bij blindt Loth te deel gevallen Thomas Rijcken nomine uxoris, erst op een halve buijte dijckse delle, gelegen alhier opt Stapeleijndt, groot int geheel ontrent ses hondt, onbedeelt met de wed: Gerit de Haan, belent oost Lijs van Bommels stege, west Govert Cluijtenaar, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff noortwaarts op tot Nederveen toe.

Item alnoch een binnen del ten ooste

Folio 98v

vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent ses hondt, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, belent noorde de kinderen Adr: Ockers, Zuijden Hendrick Mulders, streckende vander halver Vaart aff, oostwaarts op tot de kercke del toe.

Item alnoch een en een halff hondt ackerlandt gelegen alsvooren, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost en noorden Jan Jansen Paans, Zuijden Jan Jacobsen Paans, west den voorsr Jan Jacobsen Paans en Peeter Jansen Paans, met sijnen vrije wegt voor uijt na de Vaart.

Item alnoch een vierdepart in een lot moeren met den gront onder Loon, inden Hoeck gelegen, gemeen ende onbedeelt met Corstiaan de Zeeuw en Willem Potmaacker, soo groot ende in sijn regnoten alst aldaar gelegen is.

Folio 99r

Parthijen hebben tot proffijt vant een en des anders gedeelte vertigt ende vertegen naar den regte ende Costuijmen Locaal omme iders sijn gedeelte te mogen gebruijcken en aanveirden, als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ider op sijn gedeelte te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, ende te betaalen de dorps ende andere laste, waarmede die belast sijn, aanvanck nemende Nieuwjaar 1705. Aldus geerffdeelt ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 11e meert 1705.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis vanden Houck

Folio 99v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jenneken van Campen wed: ende testamentaire boedelhouster van Zal: Adriaan de Rooij, woonende inde Nieuwstraat, de welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt ia, aan ende tot behoeff van Jenneken de Wit wed: van Adriaan Adriaansen de Rooij, seecker schuer met ontrent twee en een halff hondt lant, en geboomtens daar op staande, gestaan ende gelegen ten noorde vande Nieuwvaart, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Jan Peetersen Ockers den Oude, west de coopersse, streckende vande halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot den Rigtpat toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft de voornoemde vercooppersse,

Folio 110r

de coopersse inde voorsr schuir en lant te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tor Nieuwjaar 1705 toe, coram Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Jan Crol Schepenen, desen 25e meert 1705.

Parthijen verclaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen ter somme van drie hondert gl, en bekent sij vercooppersse daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Jan Crol
Cornelis vanden Houck

Folio 100v

Compareerde voor Schour ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Hendricxke vanden Hoeck, wed: van Wouter Jansen van Nederveen, de welcke bekende wel ende deughdelijck schuldig te wesen aan ende tot behoeff van Sr: Bastiaan van Esch, woonende in Beijerlandt, de somme van elff hondert en t’seventig gulden, Hollandts gepermitteert gelt, spruijtende ter saacke van geleende penningen, volgens verschejde obligatien daar van sijnde, de welcke hier mede sijn gecasseert, tot dato deses toe gepasseert, beloovende deselve somme, wederomme te restitueren, aanden crediteur ofte den wettige thoonder deses, van huijden datum ondergesr over een jaar, met den Intrest van dien, tegens vier gulden tien stuijvers vant hondert.

Folio 101r

int jaar. Ende in cas van langer onderhoudinge, edog met beliefte vande voorsr. crediteur, soo sal denselven intrest blijve continueren, tptte volle effectueele voldoeninge deses toe, verbindende sij debitrice voort gene voorsr. staat, speciaalijk een huijs, brouwhuijs, oleij moolen en erve aangelegen, gestaan ende gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent oost Johan Cnaap en anderen, west de Nieuwvaart, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Jan van Dam toe, ende voorts generaallijk haar prtsoon ende goederen, hebbende ende vercrijgende, adsubjecterende deselve alle heren, hoven, wette, rechte ende rechteren, en princilaalijk den Ed: hove van Hollandt. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Jan Crol en Anthonij vander Punten Schepenen, desen 28e mert 1705.

A.v. Andel Jan Crol
A.v.d. Punten
1705

Folio 101v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, Jan vanden Hoeck, den welcke verclarde wettelijk over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Hendrick Aertsen Timmers, secker derdepart in een huijs, hoff en erve, groot int geheel ontrent een hont, gestaan ende gelegen alhier opt Stapeleijndt, onbedeelt met de cooper, belent Zuijden de wed: Hendrick de Rooij, noorden Wijnant van Cleeff, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot d’erve vande wed: Zeger de Graaff toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergange ende naburen rechte, mer regt daar uijt gaande, voorts gelooft den vercooper, den cooper int voornoemde derdepart te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1705 toe.

Folio 102r

Corum Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck, Jan Crol ende Anthonij vander Punten Schepenen, sesen 2e appril 1705.

Parthijen verclaaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen, ter somme van vijfftig gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Jan Crol
A.v.d. Punten
1705

Folio 102v

Datum uts Compareerde Denis Jansen de Ruijter den welcke verclarde wettelijk over te geven aan Jan vanern Hoeck, seecker huijs, hoff, en erve, gestaan ende gelegen alhier opt Staprleijndt, groot ontrent 1 ½ hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent Zuijden de wed: Frans Vermeer, noordrn Aert Geritsen vanden Hoeck, streckende vander halver Niruwvaart aff, westwaarts op tot d’erve vande wed: Zeger de Graaff toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft den voornormde vercooper, den cooper int huijs en erve te vrije ende waaren naar den rechte vande Landen. Ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1705 toe, Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren voor recht de cooper gereet te wesen ter somme van vijfftig gl en bekent daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Jan Crol
A.v.d. Punten
1705

Folio 103r

Datum uts soo Compareerde Jan vander Hoeck, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Denis Jansen de Ruijter secker huijs met de erve daar aan behoorende, gestaan ende gelegen ten weste vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent Zuijden de wed: Anthonij de Haan, noorden den cooper, streckende vander halver vaart voorsr aff, westwaarts op tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende naburen rechte, met regt daar uijt gaande, voorts gelooft den

Folio 103v

den vercooper, den cooper int voorsr. huijs en erve te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Lande. Ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1705 toe, Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen, ter somme van vijffentseventig gl., en bekent daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Jan Crol
A.v.d. Punten
1705

Folio 104r

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Jan, Joost, Adriaan ende Catelijn Teunisen Pols, Jan van Andernagh in houwelijck hebbende Jenneken Teunisen Pols, ende Peeter Adriaansen de Zeeuw in houwelijck gehadt hebbende Adriaantje Teunisen Pols, ende noch als vader ende voogt van ’s grootvaders wegen, van sijn dochterken Cornelia Petersen de Zeeuw verweckt bijde voorsr.

Folio 104v

Adriaantje Teunisen Pols, alle kinderen ende Erffgenamen van Teunis Jansen Pols, henne respecktive gewesene vader ende grootvader, ende dat vande erffgoederen bij hem naargelaaten als volght.

Inden eersten is bij blindt Lot te deel gevallen Jan Teunisen Pols, arst op de gerechte westerse derdepart van een parceel ackerlant, gelegen ten noorde vande Nieuwstraat alhier, groot ontrent int geheel seven hondt, ofte soo groot ende cleijn als hij aldaar gelegen is, belent west Arien Willemsen Stam, oost Jan van Andernagh met een gelijcke derdepart, streckende uijt den Zuijden vande erve van

Folio 105r

Jan Ockers den ouden aff, noortwaarts op tot e’erve van Wouter Jansen van Tilborgh toe.

Item alnoch een binnen delleken, gelegen ten weste van willem van Gentsvaart alhier, groot ontrent twee hont, belent Zuijden de wed. Johannes Sprangers, noorden de kinderen Cornelis Jansen Geenen, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, westwaarts op tot d’erve van Antonij vander Nath toe.

Ten tweede is bij blindt Loth te deel gevallen, Joost Teunisen Pols, op een schuer met de gerechte zuijdense helfte vande Willem van Gents vaart alhier, groot int geheel een banck off vier hondt, belent noorden Catelijm Teumisen Pols, Zuijden

Folio 105v

Peeter van Campen, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, oostwaarts op tot den Quekel toe, met sijnen vrije euseldrop en richte vande leer aande schuer, mits dat dit lot int ackerlant aant lot gevallen aan Catalijn Pols sel moeten geven soo veel arve, als de schuer op de voorsr. Catelijn haar erve staat.

Ten derde is bij blindt Lot te deel gevallen Adriaan Teunisen Pols, erst op een ackerken groot ontrent een en een halff hont, gelegen inden Geer alhier, belent noorden den armen van Waspick, Zuijden Marcelis Vreijssen Reckers Erffgenamen, streckende vanden Geer aff oostwaarts op tot de Hoeff van Heucelom toe.

Item alnoch eenen dries gelegen ten

Folio 106r

Weste van Willem van Gents vaart alhier, groot ontrent vier hondt, belent noorde de kinderen Cornelis Jansen Geenen, Zuijden de wed. Meerten Dolck, streckende vandit halver Willem van Gentsvaart aff, westwaarts op tot d’erve vande wed. Hendrick de Rooij toe.

Ten vierde is bij blindt Lot te deel gevallen Catelijn Teunisen Pols, op een huijs en de noordense helft van een banck off vier hont ackerlant, gelegen ten ooste van Willem van Gentsvaart alhier, belent noorden Jan van Pas, Zuijden Joost Pols met de Schuer en helft vant ackerlant, streckende vander halver Willem van Gents vaart aff, oostwaarts op tot den Quekel toe, mits dat dit lot sal moeten

Folio 106v

gedoogen het richte vande Leer en Euseldrop vande schuer, en soo veel erve als de schuer op dese erve staat, weder int ackerlant van Joost Pols te genieten.

Item een veldekende opde Santschel, en banck inden Ende nest.

Ten vijffde is bij blindt Lot te deel gevallen Jan van Andernagh nomine uxoris, eerst op het middelste derdepart van seven hont ackerlant, ofte soo groot ende cleijn alst ten noorde vande Nieuwstraat alhier gelegen is. belent oost Peeter de Zeeuw en sijn kindt Cornelia de Zeeuw met een gelijcke derdepart, west Jan Teunisen Pols met een gelijcke derdepart, streckende uijt den Zuijden vande erve van Jan Ockers den oude aff, noortwaarts op tot

Folio 107r

d’erve van Wouter Jansen van Tilborgh toe.

Item alnoch de Zuijdense helft van een binnen delle genaamt de Haver del, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart ahier, groot int geheel ontrent ses hont, belent Zuijden Adriaan Pols, noorden Cornelia met de wederhelft, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, westwaarts op tot d’erve van de wed. Johannes Sprangers toe.

Ten sesde is bij blindt Lot te deel gevallen Peeter Adriaansen de Zeeuw voorde eene helft, ende Cornelia Petersen de Zeeuw, dochter vande voorsr. de Zeeuw, verweckt bij Adriaantje

Folio 107v

Teunisen Pols voorde andere helft, erst op hrt gerechte oostense derdepart van een parceel ackerlandt, groot int geheel seven hondt, ofte soo groot ende cleijn alst ten noorde vande Nieuwstraat gelegen is, belent oost Gijsbert Deckers, west Jan van Andernagh, met een gelijck derdepart, streckende uijtten Zuijden vande erve van Jan Ockers den Ouden aff, noortwaarts op, tot d’erve van Wouter Jansen van Tilborg toe.

Item alnoch de noordense helft van een binnen delle gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, genaampt de Haver del, groot int geheel ontrent ses hondt, belent Zuijden Jan vam Andernagh met de wederhelft, noorden

Folio 108e

Adriaantje Vreijssen, streckende van der halver Willem van Gentsvaart aff, westwaarts op tot d’erve vande wed. Johannes Sprangers toe.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ider sijn bedeelde te mogen gebruijcken, als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ider vant sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijt sijn gaande, ende te betaalen de dorps en andere laste, waar mede die belastsijn. Aldus geerffdeelt ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Jan Crol schepenen desen 2e meij 1705.

A.v. Andel Jan Crol
Cornelis van den Houck

Folio 108v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Pieter vande Ven in houwelijck hebbende Marie Glaviman, Jan Govertsen Maas in houwelijck hebbende Sijcken Glaviman, deselve intervenenierende ende rato caverende voor Jacob van Balcom in houwelijck hebbende Catharina Glaviman, de welcke verclarde wettelijck over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Wouter Cornelisen Geenen, seecker ackerken groot drie hondt, ofte soo groot ende cleijn alst ten weste van Willem van Gents vaart gelegen is, belent Zuijden de kinderen Cornelis Jansen Geenen, noorden

Folio 109r

Govert Hoevenaar, streckende vander halver Willem van Gents vaart aff, westwaarts op tot d’erve vande wed, Hendrick de Rooij toe. Ende dat met alle wegen, sregen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen in quialitijt voorsr, den cooper int voorsr. ackerken, te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1705 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Jan Adriaansen Dolck Schepenen, desen 4e meij 1705.

Parthijen verclaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert gj., en bekent daar daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Dolck

Opden 17e dito Compareerde ter …… Jacob van Balcom, den welke dese voorsr. transporte is accepterende.

                                                             Jacobu van Balcom

Folio 109v

                       Copije

Campareerde voor Schout ende Heemraden van Sprang, de Hr: Pauwels Scholt. Medicine doctor, woonende tot Tilburg, soo voor sijn selven ende in qualitijt als voogt vant onmondig kindt van Johanna Scholt zal: bij naame Wouter Leenhouwer ende Geertruij Scholt wed. wijle Dirck Wolffs, mede voor haar selven, ende noch dito Hr: Pauwels Scholt ende Geertruij Scholt, beijde intervenuerende ende de rato caverende voor de Hr: Roelant Scholt haaren broeder, noch Hendrick Boer ende Johanna Boer voor haar selven, mitsgaders Schout ende gerechten van Sprang als oppervoogden ende intervenierende voor Peter Boer uijtlandigh althans in Westindien, ende voor Anthonij, Jan, ende Henrina Boer, minderjarige kinderen van Maria Scholt, in echte verweckt bij Peter Boer, als samen mede erffgenamen van wijlen Lijsbet de Bie, wed. wijle de Hr: Berent Scholt. Ende verclarde sij Comparante

Folio 110r

te constitueren ende machtig te maacken bij desen, Johan Wolffs, Schout tot Sprangh, specialijk omme beneffens de verdere Erffgenamen te Compareren voor Schouthen ende gerechten van Sprang, Besoijen ende ’s Grevelduijn Cappel, ende aldaar te cederen, transporteren ende over te geven aan ende ten behoeve vande respektive coopers, alle de respektive parthijen van erffgoederen, te weten tot Sprangh een huijs ende geseet, staande ende gelegen inde Nieuwstraat ontrent de kerck, alsmede eene acker saijlants gelegen inde Oudestraat t’eijnde de Bosse stege, tot Besoijen eenen weijdries enfr hoffstede inden Biesbos, mitsgaders een oostense bedeelde helft van een hoijlant, groot acht hondt, eijndelijk tot ’s Grevelduijn Cappel een erve off boske, groot ontrent drie hondt, gelegen ontrent de Hoogevaart achter Schaap,

Folio 110v

alle naargelaaten bijde voorsr. Lijsbet de Bie, wed. Berent Scholt, daar van brieve van cessie ende opdragte te verleijen, waarschap te beloven, de cooppenningen te ontfangen, ende bekennen te voldaan te sijn, alles naar costuijme Locaal. Ende met alles te doen, wes sij comparanten selffs present sijnde souden comen off mogen doen, alwaart saacke dat naarder ende speciaalder last staat, belovende allen t’selve van werden te houden ende doen houden, nu ende t’allen dagen, onder verbant als naar rechten. Aldus gepasseert den 5e meert 1705. Onder stont: mij present en was geteckent Anth: Timmers.

Folio 111r

                       Copije

Op heden den 9e Januarij anno 1705, Compareerde voor mijn Dirck Toornvliet notaris publicq, bijden Provintiale Hove van Hollandt geadmitteert binnen de Stadt Leijden residerende, ende voorde naargenoemde getuijgen, d’eersaamen Baarnt Scholt, mr: Brootbacker, naar gelaate soone van Za: Elijsabet de Beij, wed. van Barent Scholt, overleden tot Sprang, verclarde hij Comparant woonende binnen dese Stede mij notaris wel bekent sijnde, bij desen te constitueren ende machtig te maacken sijn broeder Wouter Scholt, speciaalijck omme uijt sijn comparants naame, nevens de verdere Erffgenamen vande voornoemde Elisabet de Beij te procederen tot het redden, verkoopen ende beneficeren vanden boedel ende goederen, bij gemelte sijne grootmoeder metter doot ontruijmpt ende naargelaaten, de onroerende goederen verkogt,

Folio 111v

wesende t’sij int openbaar ofte uijtter handt, ten behoeve vande coopers derselver ter plaatse daart behoort, te transporteren en opte dragen, belofte van vrijinge ende waringe te doen, daar voren sijn comparants persoon ende goederen te verbinden ende voorts generaalijk daaromtrent alsmede int ontfangen vande cooppenningen alles te doen ende verrigtent’gene hij comparant over al om en present sijnde, selff soude komen ofte mogen doen, wijders omme de overschietende effecten te schiften ende scheijden sijn comparants aandeel te ontfangen ende naar hem te nemen, ende quitantie die aangaande te passeren, met belofte van voor goet ende van waarden te houden, alle t’gene bij sijne gemachtigde, uijt kragte deses sal worden gedaan onder verbant ende bedwang als naar rechten, gehoude blijvende sijne gemachtigde

Folio 112r

Nochtans van sijne ontfangen handeling ende t’gebesongeerde, tot vermaninge te doen, behoorlijken reeckening, bewijs ende reliqua. Aldus gedaan, verleden ende gepasseert binnen Leijden, ter presentie van Frederick vander Herff ende Pieter Schrevelius als getuijgen hier over geroepen, die de minute deses, geschreven sijnde op een zegel van 12 stuijvers, benevens den Comparant ende mij nataris , oock hebben onderteeckent. Onder stont: t’welck ik affirmere, en was geteeckent D: Toornvliet, notaris.

Folio 112v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Johan Wolffs Schout tot Sprangh, als speciale last ende procuratie hebbende vande heer Pauwels Scholt, medicijne Doctor woonende tot Tilborgh, soo voor hem selven ende in qualitijt als voogt vant onmondig kindt van Johanna Scholt Zal: bij naame Wouter Leenhouwer, ende Geertruij Scholt wed: wijle Dirck Wolffs, mede voor haar selven, ende noch dito Hr: Pauwels Scholt ende Geertruij Scholt, beijde intervenierende ende de rato caverende voor de hr: Roelandt Scholt haaren Broeder,noch Hendrick Boer ende Johanna Boer voor haar selven, mitsgaders Schout ende gerechte van Sprang, als oppervoogden intervenierende voor Peeter Boer, uijtlandig althans in Westindien, ende voor Anthonij, Jan, ende Henrina Boer, minderjarige kinderen van Maria Scholt, in echte verweckt bij Peter Boer,

Folio 113r

Volgens deselve procuratie gepasseert voor Schout ende Heemraden van Sprang, in dato den 5e mert 1705. item Wouter Scholt voor sijn selven, miesgaders als last ende procuratie hebbende van sijn Broeder Barent Scholt, mr: brootbacker woonende tot Leijden, volgens deselve procuratie gepasseert voor Dirck Toornvliet, notaris en getuijgen tot Leijden voorsr. residerende in dato den 9e Januarij 1705 ons Schout ende Schepenen geblecken en hier vooren geregistreert, Jan de Boer in houwelijck hebbende Lijsbeth van Heijst voor sijn selven, ende intervenierende voor sijn swager Jan van Daalen in houwelijck hebbende Delia van Heijst, en noch als bij Schout ende gerechte van Sprang aangestelde voogt over de seven onmondige kinderen van Peeter van Heijst in echte verweckt bij Lijsbeth Scholt, alle kinderen ende kindts kinderen ende Erffgenamen van Lijsbet de Bie, wed: wijle Berent Scholt, de

Folio 113v

welcke alsoo t’saamen ende ider in sijne qualitijt verclaren wettelijck over te geve, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Joan Opdebeeck, woonende tot Sprang, seecker drie hondt bossen en gronden, gelegen opde Hoogevaart opde heij, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent noorden Jan Gijben, Zuijden Govert Schaap cum suis, streckende vande erve van Jan Gijben aff, westwaarts tot d’erve van Bastiaan de Leeuw toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met recht daar uijt gaande, voorts geloove de voornoemde transportanten ider in sijne voorsr. qualitijt, den cooper daar inne te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot desen dagen toe, Coram Ad: van Andel Schout, Cnaap en van den Hoeck Schepenen, desen 9e meij 1705.

De Cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van vijfftig gl: en voldaan datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 114r

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, aangebracht bij Aalbert Weijgmans in houwelijck hebbende Jenneken Peetersen Dolck ter eenre, Peeter van Campen ende Aert vanden Hout, in qualitijt als deelvooghden vande ses kinderen van Jan Peetersen Dolck, met naame Peeter, Frans, Hendrick, Dirck, Sijmen ende Cornelia Jansen Dolck, ter andere sijde, ende dat van alsulcke goederen als hen t’saamen sijn aanbestorven van Giel Peetersen Dolck,

Folio 114v

ende noch van eenige goederen als hen t’saamen waar toebehoorende als volght.

Inden eersten is bedeelt aalbert Weijgmans, op een geerd hooij ofte weijlndt, in een stuck van acht min een achtste geerdt, gelegen in Nederveen Cappel, gemeen met Sijcken Gielen Lanckhuijsen, belent oost Corstiaan Glaviman cum suis, west Do: Martinus Verhoeven cum suis, streckende uijt den Zuijden vande erve vanden armen van Cappel aff, noortwaarts op tot den halven schijsloot toe, mits uijt te keren aant lot gevallen aande ses kinderen van Jan Peetersen Dolck, eene somme van twintig gl:, en bekennen deselve somme tegen den inboedel van Giel Peetersen Dolck vereffent en geliquideert te hebbe, dus gecasseert.

Folio 115r

Daar tegen sijn bedeelt de ses kinderen van Jan Peetersen Dolck, erst opde helft van een huijs en ontrent ses ondt laat daar aan, gestaan ende gelegen ten weste van Willem van Gents vaart alhier, belent noorden Jan van Pas, Zuijden Anthonij vander Punten, streckende vander halver Willem van Gents vaart aff, westwaarts op tot de ewars ackers toe.

Item alnoch een halff hondt lant sijnde leen, gelegen ten ooste vande voorsr. vaart, belent Zuijden de kinderen Anthonij van Nederveen, noorden Aalbert Weijgmans, streckende vander halver vaart voorsr. aff, oostwaarts op tot den Quekel toe, ende te genieten van Aalbert Weijgmans eenr somme van twitig gl., die tegen den inboedel van Giel Peetersen Dolck sijn vereffent en geliquideert, dus gecasseert.

Folio 115v

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen, den anderen vertigt ende vertegen naar den regte vanden Landen, omme ider t’sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet, ende ider opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijt gaande, ende te betaalen de dorps ende andere laste, waar mede die belast sijn. Aldus geerffdeelt ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Jan Adriaansen Dolck Schepenen, desen XXIIe meij XVIIc vijff.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Dolck

Solio 116r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Cornelis ende Adriaan Geritsen Snijder voor haar selven als intervenierende voor Jacobus en Teuntje Geritsen Snijder, de welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat recht is, aan ende tot behoeff van Jan Dircxsen Metselaar hennen swager, seecker vier vijffde parten ofte haar gerechtigheijt inde nalatenschap van Geerit Ariens Snijder henne respecktive neeff geweest, in een en een vierde hont ackerlant, gelegen opde Hoogevaart, in een parceel van twee en een halff hondt, onbedeelt met den cooper, belent Zuijden Adriaan Deckers, noorden Sijcken wed: Matthijs van Riel, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot Reeders heijde toe. Ende

Folio 116v

dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nsburen rechte, met regt daar uijt gaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen den cooper int voorsr. goet te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot desen dage toe, Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen XXe Junij XVIIc vijff.

Parthijen verclaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van twintig gl, en bekenne daar van voldaan te sijn, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelus van den Houck

Folio 117r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Adriaan Deckers woonende alhier, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Hendrick vander Hoeven Secretaris alhier, secker vijff hondt ackerlant gelegen opde Hoogevaart, belent Zuijden de wed. Aert Cus, noorden Jan Dircxsen Metselaar, streckende vander halver hooghvaart aff, westwaarts op tot de 40 Geerden off Reeder heijde toe, hem Comparanr bij deeling aangecomen van sijne ouders. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende babueren rechte, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft den voornoemde vercooper den cooper int parceel ackerlant te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen

Folio 117v

ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1706 toe, Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen tweeden Julij XVIIc vijff.

Parthijen verclaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vier hondert gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
1705 Johan Cnaep

Folio 118r

Hoewel opden 26e Januarij 1684 bij Jenneken Joosten van Campen, wed. wijlen Ad: de Rooij, aan haaren soone Adr: de Rooij voor Schout ende Gerechten van ’s Grevelduijn Cappel, was getransporteert de gerechte westerse helft van secker geseet mettet geheel huijs daar op staande, gelegen inde Nieuwstraat alhier, in voldoeninge van gemelte haaren soone vaders goet off Legitime portie, hebben Jenneken van Campen ende gemelten haaren sone sedert gecontracteert ende verclaart, dat den voornoemde hare sone Adriaan de Rooij t’selve huijs ende halff geseet heeft gecogt voor elff hondert gulden, reserveerende sijns vaders goet, off legitime portie, beneffens sijne susters op deselve sijne moeder, soo is van deselve 1100 gl. cooppenningen ontfangen den 3e Julij 1705.

Folio 118v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Merten de Leeuw als speciale last ende procuratie hebbende van Jan Jansen Roodenrijs, in houwelijck hebbende Anna van Tilborg, volgens deselve procuratie gepasseert voor Schout ende Schepenen alhier, in dato den 31 e Julij 1705, ons Schout ende Schepenen vertoont ende gesien, den welcke verclaarde alsoo wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat recht is, aan ende tot behoeff van Willem vanden Hoeck, secker helft van een parceel moeren en gront, gelegen inden Dullaart, groot int geheel ontrent negen hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, onbedeelt met de weeskinderen Arien Timmers, belent oost Cornelis vanden Hoeck cum suis, west ……………………………………….., streckende uijt den Zuijden vande erve off dwars drieskens aff, noortwaarts tot de Cruijsvaart toe, ende dat met ets, voorts ets, Coram Ad: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 17e aug. 1705.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van 25 gl. en bekent deselve ontfangen te hebben, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 119r

Datum uts, Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Willem vanden Hoeck, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Dircxken van Nederveen wed. laatstmaal van Hendrick de Rooij, secker halff parceel moeren met den gront gelegen inden Dullaart, gemeen ende onbedeelt met de weeskinderen van Arien Timmers, groot ontrent int geheel negen hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, en hem vercoopt in coope van Jan Jansen Roodenrijs is aangekomen, belent oost Cornelis vanden Hoeck cum suis, west …………………………………. streckende vande erve van ……………………………………………… off dwars drieskens aff, noortwaarts op tot de Cruijsvaart toe.

Folio 119v

Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met regt daar uijt gaande, voorts gelooft den cooper, de cooppenningen int voorsr. halff parceel moeren en gront te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot dese dage toe, Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijffentwintig gl., en bekent daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 120r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Nicolaas Artel, Mr: Chirurgijn woonende alhier, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat rgt is, aan ende tot behoeff van Aert Geldens Glaviman, sscker huijsken met de erve daar aanbehoorende, gestaan ende gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent een en een vierde hondt, gelent noorden Jan Adeiaansen Dolck, Zuijden Jan Aertsen Cus, streckende vander halver vaart voorsr. aff, westwaarts op tot den Quekel toe, belast met seven en eenen halven stuuijver ’s jaers rente. Ende alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den

Folio 120v

voornoemde vercooper, den cooper int voorsr. huijsken en erve, te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1706 toe, Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen XVIe September XVIIc: vijff.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaren ter somme van vijffentseventig gulden, te betaalen den 24e Junij 1706.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Opden 27e 7ber 1706, soo bekende Nicolaas Artel vande bovengeschreven 75 gl. door den cooper voldaan te wesen.

                                                                 Nicolaas Artel

Folio 121r

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Cornelis, Jan, ende Marie Stevens Swart, Peeter Scheur in houwelijck hebbende Anneken Stevensen Swart, Pleun Adriaansen Groenevelt in houwelijck hebbende Adriaantje Stevensen Swart, ende den voorsr. Cornelis Swart noch als voogt over het weeskindt van Wouter Stevensen Swart. Ende dat van soodanige erffgoederen als hen t’saamen bij testamentaire dispositie van Wouter Ariensen

Folio 121v

van Tilborg, sijn gemaackt als volght.

Eerstelijck sijn bedeelt Cornelis Stevensen Swart, Marie Stevensen Swart ende het weeskindt van Wouter Stevensen Swart, t’saamen op een en een halff geerd hooij ofte weijland, en een stuck van ses geerden, bedeelt met her weeskindt Geerit Boudewijns, gelegen in Nederveen Cappel, belent oost het weeskindt van Geerit Bouwdewijns met drie geerden, west ………………………. ……………………….. , streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot den halven Scheijsloot toe.

Ten tweede is bedeelt Jan Stevensen Swart opde gerechte noordense helft voor aande Nieuwvaart, en achter ten Zuijden, sluijtappelsgewijs, op en neder binnen de slootkanten te meten, van eenen acker

Folio 122r

groot ontrent vier en een halff hont, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, belent voor ten noorden Corstiaan de Bie, Zuijden achter Giel de Haan, streckende vander halver Nieuwvaart voorsr. aff, oostwaarts op tot d’erve van Peeter Scheur en Jan Jacobsen Paans respectievelijck toe.

Ten derde is bedeelt Peeter Scheur opde helft van vier en een halff hont ackerlant, ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel, te weten sluijtappels gewijs, voor aande Nieuwvaart ten Zuijden, en achter ten noorden gelegen, belent vant voorste Zuijden Giel de Haan, vant achterste noorden Corstiaan de Bie, streckende vander halver vaart voorsr. aff, oostwaarts op tot d’erve van Jan Swart en Jan Jacobsen

Folio 122v

Paans resten toe, op en neder binnen de sloot kanten te meten.

Ten vierde is bedeelt Pleun Aer: Groenevelt, op ontrent twee hondt ackerlant en moeren daar aan, in een parceel van vier hondt, onbedeelt met Peeter Scheur, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel inde dwars ackers, belent oost Cornelis Wijngaarts, west Peeter van Campen, streckende vande erve van Jan Jansen Roodenreijs aff, Zuijtwaarts op tot de Oude Leij toe.

Parthijen hebben tot proffijt van den eenen den andere vertigt ende vertegen naar den techte vanden Landen, omme ieder t’sijne te mogen gebruijcken als

Folio 123r

haar ander vrij ende allodiaal goet, ende ider vant sijne te moeten betaalen alle de chijnsen ende andere naburen rechte, die met recht daar uijt sijn gaande. Oock te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen ende watergangen. Aldus geerffdeelt ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 23e November 1705.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1706
Johan Cnaep

Folio 123v

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van s’Grevelduijn Cappel aangebragt, bij Merten Jansen de Leeuw in houwelijck hebbende Marie van Tilborg, voor sijn selven ende noch als last ende procuratie hebbende van Jan Jansen Roodenreijs in houwelijck hebbende Anna van Tilborg, volgens deselve procuratie gepasseert voor Schout ende Schepenen alhier, in dato den 31e Julij 1705, ende Adriaantjen van Tilborg, ende dat van soodanige erffgoederen, als hen t’saamen bij testamentaire dispositie van haaren oom Wouter

Folio 124r

Ariensen van Tilborg sijn gemaackt als volght.

Eerstelijck is bedeelt Merten Jansen de Leeuw, op een parceel ackerland, ten Zuijden vande Nieuwstraat onder Cappel gelegen, groot vier en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Cornelis Verhagen, west Dirck de Vinck, streckende vande erve van Adriaantje van Tilborg aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Peeter de Rooij toe, met eenen vrije wegt over den dries van Adriaantje van Tilborg, mits aandeselve Adriaantje uijtte keren eene somme van vijffentseventig gulden, en bekent deselve somme ontfangen te hebben, aack tot dit Lot sijne laste, de oostense helft vande geheele Nieuwstraat, tegen den dries off Lot gevallen aan Adriaantje van Tilborg.

Folio 124v

Ten tweede is bedeelt den voorsr. Merten de Leeuw ten behoeve van Jan Jansen Roodenreijs op een en een halve geerd hooij ofte weijlandt, in een stuck van ses geerden gelegen in Zuijdewijn Cappel, gemeen ende onbedeelt met ………………………………………………, belent oost Peeter van Campen, west …………………………………………………. Streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot Schips diep toe, mits uijtte keren aant Lot gevallen aan Adriaantje van Tilborgh een somme van vijffentseventig gulden, en bekent hij daar van voldaan te wesen.

Ten derde is bedeelt Adriaantje van Tilborg, op eenen dries ten Zuijden vande Nieuwstraat onder Cappel, groot ontrent virer hondt, ofte soo groot ende cleijn als den selven aldaar gelegen is, met de gerechte westense helft vande geheele Nieuwstraat tegen dit parceel, belent oost

Folio 125r

Cornelis Verhagen, Zuijden Merten de Leeuw cum suis, west Peeter de Rooij en anderen, mits te gedoogen den over wegt vant part hier vooren aan Merten de Leeuw gevallen, en te genieten vande voorsr. Merten de Leeuw en Jan Jansen Roodenreijs ieder eene somme van vijffentseventig gl., en bekent daar van voldaan te wesen.

Parthijen hebben tot proffijt vande eenen den anderen vertigt ende vertegen naar den rechte vanden Lande, omme ider t’sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet, ende ider vant sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, ende te betaalen alle chijnsen en andere dorps lasten, waar mede die belast sijn. Aldus geerffdeelt ten overstaan van Adr: van Andel, Cnaap en Crol Schepenen, desen 24e 9ber 1705.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol

Folio 125v

Datum uts Compareerde Adriaantje van Tilborg, de welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, een ende tot behoeff van Merten de Leeuw secker parceel dries met de helft vande straat, gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat, soo groot en in sijne regnooten als het haar hier vooren is bedeelt te sien is. ende dat met alle wegen, stegen schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft de vercooppersse, den cooper int voorsr. goet te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1706 toe, Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van sestien gl, en bekent sij daar van voldaan te wesen, datum als boven.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol

Polio 126r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van s’Grevelduijn Cappel Pieternelken Bruijnis, weduwe Cornelis Wagemaacker, als testamentaire Erffgename van haare voorsr. man zaliger, de welcke bekende wel en deugdelijck schuldig te wesen, aan ende tot behoeff van Catharina van Gils weduwe Govert vander Hoeven, de somme van een hondert Carolis gulden, den gl a 20 stuijvers ’t stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saacke van deugdelijck geleende ende aangetelde penningen, die sij bekent ten dancke op heden ontfangen te hebben, renutierende mits dien van de exceptie van ongetelde gelde, beloovende de voorsr. somme van een hondert gl min intreste, te restitueren aan cretrice off den thoonder deses, van heden datum ondergeschreven over een jaar, met den intrest van dien tegens vijff gl vant hondert int jaar, maar in cas sijnde opden verscheijndag off uijtterlijck veertien dagen daar naar, comt te betaalen, volstaan mits betaalende vier gulden percent. Ende in cas

Folio 126v

Van langer onderhoudinge, edog met beliefte vande voorsr. creditrice soo sal den selven intrest blijven continueren, totte volle effectueele voldoeninge deser toe, waar vooren sij debitrece verclaart speciaalijck te verbinden, een buijten dijckse del, en binnen authoff, gelegen alhier opt Stapeleijndt, groot ontrent t, saamen vier hondt, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen sijn, belent oost Willem van Gentssteegt, west Jan Claasen Roosenbrant en Joachem den Grooten, d’een d’eijnde den andere, streckende uijt den Zuijden van erve van Leendert Cuijsten aff, noortwaarts op tot Nederveen toe. Ende voorts generalijck haar persoon ende haare verdere roerende ende onroerende goederen, adsubjecterende di ten bedwange ende executie van alle heeren, hoven, wetten rechte ende rechteren, en principaalijck den Ed: Hove van Holland, Actum den 7e Xber 1705, ten overstaan van Ad: van Andel Schout, Johan Cnaap, Cornelis vanden Hoeck ende Anth: vander Punten, Schepenen.

A.v. Andel Johan Cnaep
A.v.d. Punten
1706

Dese bovenstaande willeceur is voldaan door Gerit van Cromvoirt en Hendrik Snijders als Curatoren, den 3e 9ber 1710.

Folio 127r

Compareerde Anthonij Bastiaansen Timmerman, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Anthonij Hendricx Timmerman sijnen neeff, srcker seven achtste parten in een huijs en ontrent drie hont ackerlant, gestaan ende gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat, belent oost Jenneken Teunisen Ronden, west Gerit Heijligers, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op, tot de Loonse erve toe. Item alnoch 7/8 parten in een parceel dries, groot ontrent ses hondt, gelegen alsvooren ten noorde vande Nieuwstraat t’eijnde de t’sestig roeden, belent oost de weduwe Hendrick Timmerman, west de weduwe van Dirck Cornelisen Craan, streckende

Folio 127v

vande 60 roeden aff, noortwaarts op tot de Cruijsvaart toe. Ende dat met alla wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt uijt de voorsr. parceelen sijn gaande, voorts gelooft den vercooper, den cooper inde voorsr. seven acchtste parten vant huijs en parceelen, te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1706 toe, Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap en Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen XVIIIe Januarij XVIIc ses.

Parthijen verclaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstiaen de Seeu

Folio 128r

                       Copije

Alsoo alhier is comen te overlijden de weduwe Hendrick Spandoncq, welcken boedel ende nalatenschap met veele schulden is belast ende becommert, ende derselver vaste goederen reets sijn vercogt, ten behoeve vande Crediteuren, ende de coopers daar in moeten werden gevest ende geerft, ende niemant daar toe is geauthoriseert, soo hebben wij Schepenen daar toe geauthoriseert Adriaan van Andel onsen Schout, omme de coopers daar inne te vesten ende erve, de cooppenningen te ontfangen, de schulden te betaalen, ende verders te doen wat hier soe wert gerequireert, mits doende daar van behoorlijcke verantwoordinge. Actum den ersten Februarij 1706, waaren geteeckent Cornelis vanden Hoeck, Johan Cnaap, Jan Crol, Corstiaan de Zeeuw, Jan Dolck.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol

Folio 128v

Compareerde voor Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Dhr: Adriaan van Andel Schout alhier, als bij Schepenen voornoemt aangestelde Curateur over den boedel en goederen, naargelaaten bij Teuntje Jansen de Haan weduwe Hendrick Spandoncq, volgens de selve acte van authorisatie, in dato den eersten fegruarij 1706, hier vooren geregistreert, den welcke alsoo in die qualiteijt verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Berent Ruijmschoot, seecker huijsken met ontrent twee hondt en vijffentseventig roeden landt, ofte soo groot ende cleijn alst selve opde Hoogevaart gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Bastiaan de Leeuw en de kinderen van Dirck van Pelt d’een d’eijnde den anderen, noorden Jan de

Folio 129r

Leeuw, streckende uijt den ooste vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot d’erve van de kinderen Dirk van Pelt en de Erffgenamen Govert vander Punten toe, met sijne vrije wegt over de steegh en erve van Bastiaan de Leeuw als van outs. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft den voornoemde here vercooper in qualiteijt voorsr. den cooper int voorsr. huijssken en erve te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen. Ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen, tot Nieuwjaar 1706 toe, Coram Johan Cnaap, Jan Crol, en Anthonij vander Punten Schepenen, desen 3e Februarij 1706.

De cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van twee hondert sevenenveertig gl, en bekent hij vercooper in qualiteijt voorsr. daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol
A.v.d. Punten
1706

Folio 129v

Datum uts soo heeft den voorsr. here vercooper in qualiteijt voorsr. wettelijck overgegeven aan Jan Aertsen Oirlemans, seecker parceel ackerlant, gelegen opde Hoogevaart inde 42 geerden, genaamt den Vogelensangh, groot ontrent vier en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Bastiaan de Leeuws steegt, noorden Bartholomeeus vander Hoeven, streckende vande erve vande Erffgenamen van Govert vander Punten en Bastiaan de Leeuw aff, westwaarts op tot d’erve van de Erffgenamen van Claasken Francken cum suis toe, met eenen vrije wegt oostwaarts over de steegt, tusschen de erve van Govert vander Punten Erffgenamen cum suis en Bastiaan de Leeuw als van outs. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met regt daar uijt gaande, voorts gelooft den voornoemde here vercooper in qualiteijt voorsr., den

Folio 130r

cooper int voorsr goet te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen. Ende alle voorcommer, calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1706 toe, Coram en dag datum uts.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van twee hondert drieenvijfftig gl, en bekent hij here vercooper in qualiteijt voorsr daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol

Folio 130v

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Jacob en Arien Jansen Paans, Peeter Jansen Gijben ende Arien Jansen van Pas. Ende dat van soodanige erffgoederen, als hen t’saamen bij testamentaire dispositie sijn gemaackt ende aangecomen van haare respecktive oom Wouter Ariensen van Tilborgh als volght.

Eerstelijck sijn bedeeltJacob Jansen Paans ende Peeter Jansen Gijben t’saamen op een huijs, Schuer, hoff, geboomtens, en ontrent seven hont lant, ofte soo groot ende cleijn alst selve ten ooste vande Nieuwvaart onder Cappel gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Willem Millenaar en sijn suster,

Folio 131r

noorden de weduwe van Arien van Poppel, streckende vander halver Nieuwvaart voorsr aff, oostwaarts op tot de dwars ackers toe.

Daar tegen sijn bedeelt Arien Jansen Paans ende Arien Jansen van Pas, t’saamen op twee en een vierde geerdt hooij ofte weijlant, gemeen in een stuck van 4 ½ geerdt met Jacob van Hamont, gelegen inde Zuijdewijn, belent oost Cornelis Sprangers, west Teunis Verhagen, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot de banne van Meeuwen toe.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen, den anderen vertigt ende vertegen naar den regte vanden Lande, omme ider sijn gedeelte te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet, ende ider opt sijne te moeten onderhouden, alle

Folio 131v

wegen, stegen, schouwen, watergange, ende nabueren rechte, met recht daar uijrgaande, oock te betaalen alle s’heeren chijnsen, ende andere naburen rechte, die met recht uijt ider sijn bedeelde is uijtgaande. Aldus geerffdeelt ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen vijffden Februarij 1706.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1706
Johan Cnaep

Folio 132r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van s’Grevelduijn Cappel ondergenoemt Willem vanden Hoeck, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte eoo dat recht is, aan ende tot behoeff van Peeter Joosten Smits, secker huijsken met sijn erve daar aan behoorende, soo groot ende cleijn als t’selve alhier aande straat gestaan ende gelegen is, belent oost Maria Crillaarts weduwe laatstmaal van Arien van Poppel, west de Kercke steeght, streckende voor vanden teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot den halven Delsloot toe, belast met den dijck. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper den cooper int voorsr huijsken en erve te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is,

Folio 132v

aff te doen tot Nieuwjaar 1706 toe, Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 8e Februarij 1706.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen ter somme van een hondert twee en twentig gulden tien stuijvers, in vijff paijen , te weten vijffentwintig gl. den 8e Meij 1707, en soo voorts van jaar te jaar, en den laatste termijn 22-10-0.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van de Houck

Op heden den 14e Januarij 1708 soo compareerde Willem vanden Hoeck den welcke bekende opde voorsr. paijen ontfangen te hebben eene somme van twee- entseventigh gl. tien stuijvers door handen vanden cooper, en nemt den voorsr. Smits tot sijne laste 50 gl. als de kinderen van Arien Timmers tot laste vande vercooper te kietende hebben over coop vant voorsr. huijsken.

                                                          Willem vanden Hoeck

Opden 18e Appril 1718 compareerde Peter Boeser, die bekende op dese vijftig gl. ontfangen te hebben eene somme van vijffentwintig gl.

                                                                  Peter Boeser

Op heden den 1e Febr. 1727 compareerde Adriaan Adriaanse Timmers, ende bekende vande voornoemde 25 gl. voldaen en betaalt te wesen, en sulx de nevenstaande 50 gl. voldaen te wesen

                                                              Adriaen Timmers

Folio 133r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van s’Grevelduijn Cappel ondergenoemt: Lambert Peeter Bogaarts, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is. aan ende tot behoeff van Jan Willemsen Zeijlmans, seecker buijten dijckse delle, gelegen alhier opt Stapeleijndt, groot ontrent vier en een achtste hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, met den last van twee roeden dijck, en waarborge ten behoeve van Cornelis Sprangers volgens conditie, belent west een steegt, oost Peeter Arien Gijben en Peeter Leempoel, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Cleijn Waspick toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts

Folio 133v

Gelooft den voornoemde vercooper, den cooper inde voornoemde delle, te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen, tot Nieuwjaar 1706 toe, Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen ersten Mert 1706.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van vijff hondert vierendartig gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
A.v.d. Punten
1706

Folio 134r

Compareerde Jan de Lindt in houwelijck hebbende Sijcken Geritsen, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrijr gifte, soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Adriaan Geritsen Snijder, seecker drie en een halff hont ackerlandt, gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat, ofte soo groot ende cleijn alst t’selve aldaar gelegen is, belent west Jan Jacobsen Mouthaan, oost Corstiaan de Zeeuw met sijn huijs en ..cke 3 ½ hont, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijrwaarts op tot de Loonse erve toe, mits te dedoogen, voor soo veel de perdestal van Corstiaan de Zeeuw, op dese erve staat, sal moeten blijven staan, gedurende het leven van dito Corstiaan de Zeeuw. Ende den wegt tusschen dit parceel en het huijs erve van Corstiaan de Zeeuw blijft int gemeen, volgens oude deelinge waar naar wort gerefereert. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper den cooper int voorsr. parceel te

Folio 134v

vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieewjaar 1706 toe, Coram Adr: van Andel Schout, Corstiaan de Zeeuw ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 10e Mert 1706.

Parthijen verclaren voor regt de coopprnningen te wesen ter somme van vijff hondert en vijfftig gl., twee hondert gl. gereet bijde gift, een hondert vijffentseventig gl, den 10e Mert 1707 en een hondert vijffentseventig gl. den 10e Meert 1708, en bekent hij vande eerste paaij tot 200 gl. voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1706
Corstiaen de Seeu

Op heden 2e Appril 1708 compareerde den voorsr Jan de Lindt vercooper, den welcke bekende van de twee laatste paaijen met de somme van drie hondert en vijfftig gl, voldaan te wesen door hande van cooper.

                                                                   Jan de Lint

Folio 135r

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van s’Grevelduijn Cappel aangebragt bij Jan Hendircxe de Smit, Job van Dijck in houwelijck hebbende Willemken Hendricx de Smit, ende Claas Peetersen Maas in houwelijck hebbende Jenneken Hendricx de Smit, ende dat van de erffgoederen hen t’samen aangekomen bijt overlijden van haare respective moeder Lijntjen Jansen Maas, soo gelijck als volgt.

Eerstelijck sijn bedeelt Jan Hendricx de Smit ende Claas Peeteren Maas nomine uxoris, eerst op een huijs en sijne erve aan behoorende, gestaan ende gelegen ten weste vande Nieuwvaart alhier tot Cappel aande straat, belent Zuijden Cornelis

Folio 135v

Swarts, noorden Hendrick vanden Hoeck, streckende vander halver vaart voorsr aff, oostwaarts op tot d’erve van Cornelis Swart toe.

Item alnoch een en een vierde hondt ackerlandt, ofte soo groot ende cleokn alst ten Zuijden vande Nieuwstraat gelegen is, belent oost Jan Jacobsen Mouthaan, west Cornelis Sprangers, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe, mits uijt te keeren aan Job van Dijck, eene somme van vijffentseventig gulden, boven haar part inde meuble goederen, en bekendt daar van voldaan te wesen datum ondergeschreven. Item noch aant kindt van Hendricxe Hendricxdr Smits, verweckt bij Jan vanden Hoeck, eene somme van vijfftich gl. eens, sijnde het gene t’selve kindt bij testamentaire dispositie van sijn grootmoeder Leijntjen Jansen Maas is gemaackt.

Daar tegen is bedeelt Job van Dijck nomine uxoris, op eene somme van

Folio 136r

vijffentseventig gulden, boven haar een derdepart inde meuble goederen, aie Jan de Smit en Claas Maas, van haar part, hier vooren op haar bedeelt moeten uijtkeeren, en bekendt daar van ten volle voldaan te wesen, actum ondergeschreven.

Parthijen hebben tot proffijt vant d’een den andere vertigt ende vertegen naar den rechte vanden landen, omme ider t’sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende ider opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende naburen rechte, met regt daar uijt sijn gaande, ende te betaalen de dorps en andere lasten, waar mede henne respective parceelen sijn belast. Aldus geerffdeelt ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Anthonij vander Punten vervangende Jan Crol Schepenen, desen 11e Mert 1706.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1706
Jan Crol

Folio 136v

Alsoo disserenten waren geresen tusschen de Erffgenamen van vaders ende moeders sijde van zal: Lijsbet Ariensen Dolck, onmondig kindt van Arien Dolck ende Marie Eelen Nieuwenhuijsen, alhier tot ’s Grevelduijn Cappel overleden, sustinerende die van vaders sijde, dat de goederen van vaders sijde mosten succederen aan vaders sijde. Ende tot contrarie Jan Elen Nieuwenhuijsen, dat hem competerende goederen bij aanneminge specialijck voor s’moeders sijde bedongen, ende daar en boven de helft inde goederen vant vaderlijck goet, met eenige verdere gravamina die hij pretenderende was, over bedongen alimentatie vande voorsr. Lijsbet, ten laste van Pieternelle Ariensen Dolck, waar uijt geschapen stonde processen te sullen resulteren, om welck voor te comen, soo compareerden voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn

Folio 137r

Cappel, Jan Elen Nieuwenhuijsen ter eenre, ende Jan Meertens Dolck als oom ende bloetvoogr van Pieternelle Ariensen Dolock van ’s vaders sijde, geassisteert met Do: Johannes de Rooij van moeders sijde, ter andere sijde. Ende verclaarden bij consent ende goetvinden van Schout ende gerechten van Cappel voorsr., finaalijck geaccordeert ende bij forme van schijdinge ende deelinge overcomen te sijn in manieren als vologt, dat Pieternelle Ariensen Dolck in vollen ende absoluten eijgendom sal hebben, inde naarlatenschap van Lijsbet Ariensen Dolck haare halve suster, drie hondt ackerlant, gelegen ten weste vande Nieuwvaart alhier, belent Zuijden Hendrick Sprangers, noorden Jurie Colthoff, streckende vander halver Nieuwstraat aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch een toegemaackt velt, gelegen alsvooren ontrent de Santschel, groot drie hondt, belent Zuijden Sijmen Coppelaar, noorden …………………………………, streckende vander halver Nieewvaart

Folio 137v

aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch eenen driesken, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot drie hondt, belent Zuijden Hendrick Mulders cum suis, noorden de kinderen Pr. Adiaansen den Jongen, streckende vander halver Nieuwvaart voorsr. aff, oostwaarts op tot d’erve van ………………………….. toe.

Waar tegens Jan Elen Nieuwenhuijsen sal hebben ende in eijgendom behouden, alle de goederen bij aanneminge tusschen Arien Mertensen Dolck ten eenre, ende de voogden van Lijsbet Ariensen Dolck desselfs kindt, in dato den 5e Januarij 1702, voor Schout ende Schepenen alhier gepasseert voort selve kindt off sijne Erffgenamen van moeders siujde bedongen. Ende daar en boven alle de moeren met de gronden, bij deselve Lijsbet Dolok naargelaten, alle oncosten

Folio 138r

van XXe penning leges ende anders, sullen wesen halff ende halff. Ende verclarden parthijen de een ten behoeve vanden anderen te verlijen ende verthijen naar den rechte vanden Landen, onder alle gewoonelijcke renuntiatien van reliven ende exceptien, renuntierende parthijen mede van alle wedersijtse verdere pretensien. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap, Jan Crol ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 19e Appril 1706.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1706
Jan Crol

Folio 138v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Cornelis Swart, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Lauwrens de Roon, seecker huijsw, schop ende erve, groot ontrent een en een halff hont ofte soo groot ende cleijn, alst alhier ten ooste vande Nieuwvaart aande straat gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Janneken de Zeeuw, den vercooper, noorden Jan de Smit en andere, streckende vander halver vaart voorsr aff, oostwaarts op tot d’erve vande Erffgenamen Govert vander Punten toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den voornoemde vercooper, den cooper int voorsr. huijs en erve te vrije ende waaren, naar den rechte

Folio 139r

vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1707 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Jan Crol Schepenen, desen 26e April 1706.

Parthijen verclaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vier hondert gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Jan Crol
Johan Cnaep

Folio 139v

Compareerde Dirck de Vinck, den welcke verclarde wettelijck over te geven, met eender vrije gifte, soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Joachem den Grooten, seecker parceelken ackerlant groot een en een halff hont, ofte soo groot ende cleijn alst ten Zuijden vande Nieuwstraat gelegen is, belent oost de wed: Merten de Leeuw, west de Nieuwvaartse ackers, streckende uijt den noorden vande erve off dries vande wed: Merten de Leeuw aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Pr: de Rooij toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper den cooper int voorsr. parceeltjen ackerlant te vrije ende waaren, naar den rechte vanden landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1706 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 28e April 1706.

Parthijen verclaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van hondert gl., en bekent daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 140r

Datum uts. Compareerdr Joachem den Grooten den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Dircxken van Nederveen, wed: Hendrick de Rooij, secker parceeltje ackerlant, groot een en een halff hont, gelegen ten weste van Willem van Gents vaart inde dwars ackers, belent oost Willem van Gentsvaart ackers, wedt de Coopperse, streckende vant dijckxken aff, noortwaarts op tot d’erve vande wed: Merten Dolck toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft den vercoope, de cooperse int voorsr. ackerlant te vrije ende waaren naar den rechte vande Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1706 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren voor recht de cooppenningen gereet te wesen ter somme van hondert gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 140v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, de Hr: Gijsbert Verwiel, Drossaart ende de Heer Pieter Molengraaff, secretaris der Stede ende Vrijheijt van Waalwijck, als bij hare Schepenen aldaar aangestelde Curateurs over de naargelaaten boedel en goederen van wijlen Jan Rombouts, in sijn leven gewoont hebbende ende overleden sijnde tot Waalwijck voornoemt (welcke boedel is aangevoert door de naaste vrienden vanden voornoemde Jan Rombouts, onder benefitie van inventaris vanden Rade van Brabant in ’s Hage, met committimis aan d’Heeren Wethouderen van Waalwijck voorsr, soo wegens sijn selffs goederen, ende noch als directeur ende bewint gehadt hebbende vande naargelaaten boedel en

Folio 141r

goederen van wijle sijne moeder Adriaana vanden Hout, lest weduwe van wijlen Jan Adriaansen Buijs Zaliger). en hebbe alsoo in die qualitijt wettelijck overgegeven met eender vrije gifte soo dat gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van Willem Frederick Wolmershausen, woonende tot Besoijen, alle soodanige moeren en gronden van erven, gelegen tot ’s Grevelduijn Cappel, soo groot ende cleijn alse aanden voornoemde boedel soude mogen Competeren, de heren transportanten ende Erffgenamen onder benefitie van inventaris onbekent, waaromme deselve goederen worden gestooten met den vort. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende naburen techte, met recht uijt de voorsr. gronden

Folio 141v

sijn gaande, voorts geloove sij Heren transportanten in qualitijt voorsr. den cooper inde voorsr. moeren en gronden, te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen, tot Nieuwjaar 1706 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap en Anthonij vander Punten Schepenen, desen 16e Julij 1706.

De cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van twee Gulden, en bekennen daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1706
Johan Cnaep

Folio 142r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Adriaan Deckers woonende alhier, den welcke bekende met sijnder willeceur wel ende deughdelijck schuldig te wesen, aan ende tot behoeff van Andries de Bruijn mede woonende alhier, de somme van negenhondert gulden, den gulden van twintigh stuijvers ’t stuck Hollants gepermitteert gelt, spruijtende ter saacke van goede deugdelijke geleende ende aangetelde penningen, hem op heden datum ondergesr. aangetelt, remnitierende daaromme vande exceptie van ongetelde gelden, beloovende hij debiteur de voorsr somme wederomme te geven en restitueren aande Crediteur, ofte de rechte thoonder deses, met vijfftig off hondert gulden te gelijck.

Folio 142v

Ende dat opheden datum ondergesr. over een jaar, met den intrest van dien tegens drie gulden vant hondert int jaar. Ende in cas van langer onderhoudinge adog met beliefte vanden voorsr. Crediteur, soo sal den selven intrest blijven continueren totte volle effectueele voleoeninge deses toe, waar vooren hij debiteur verclaart specialijck te verbinden een huijs, hoff, en erve daaraan, groot ontrent twee hondt, gestaan ende gelegen opde Hoogevaart, belent noorden de wed: Pr: Huijbertsen Taalen, Zuijden de Nieuwstraat, streckende vander halver Hoogvaart aff, westwaarts op tot d’erve van Peter den Schoenmaacker toe. Ende voorts generaalijck

Folio 143r

sijn persoon ende andere goederen, soo roerende als onroerende, hebbende ende verkrijgende, het sij waar ende op wat plaatse die gelegen oss bevonden mochte worden, adsubjecterende die ten bedwange ende executie van alle Heeren, hoven, wette, rechte ende rechteren, en speciaalijck den Ed: Hove van Hollandt. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap en Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 22e Julij 1706.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Deze willeceur gepasseert met de transport gedaan den 8e Januarij 1717.

Folio 143v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Arnoldus Ophorst woonende tot Venloon, als geauthoriseert sijnde van Heeren Drossaart ende Schepenen van Venloon, als opper voogde van alle weesen aldaar, volgens deselve acte van authorisatie in dato den 30e Junij 1706, ons Schout ende Schepenen gebleecken, den welcke verclarde in die qualitijt wettelijck over te geven met eender vrije gifte, soo dat gewoon ende regt is, aan ende tot behoeff van Jan Snaphaan, seecker binnen delleken, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot een en een halff hont,

Folio 144r

ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, belent noorden het weeskindt van Hendrick de Bie, Zuijden de kinderen Govert vander Punten, streckende vander halver vaart voorsr aff, oostwaarts op tot d’erve vande kinderen Govert vander Punten toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper in qualitijt voorsr, den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1707 toe, Coram Ad: van Andel Schout, Cnaap en Zeeuw Schepenen, desen 3e Augustus 1706.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van 50 gl, en bekent daar van voldaan te wesen datum uts.

E.v. Andel Corstiaen de Seeu
Johan Cnaep

Folio 144v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Hendrick vander Hoeven, secretaris van ’s Grevelduijn Cappel, voor sijn selven, ende als geauthoriseerde vande verdere kinderen ende Erffgenamen van zaliger d’hr: Cornelis van Brandwijck, in sijne leven Drossaart van Hagoort ende secretaris van Dussen Muijlkerck, item noch als mondelinge last ende procuratie hebbende van Willem Frederick Wolmershausen, den welcke alsoo in die qualitijt bekende wettelijck over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeve van Gelden Jansen Paans, ende Sijmen Coppelaar, soodanige gerechtigheden, als Cornelis van Brandwijck en Adriaantjen vanden Hout, laatst wed: Johan Buijs sijn hebbende, in seecker quaat velt, gelegen opde Santschel d’eijnde de Nieuwvaart.

Folio 145r

soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden de Erffgenamen van Thomas Seijlmans, secretaris tot Waspick cum suis, noorden Peeter Bastiaansen Verduijn, streckende vande erve van Ad: Putman off halver Laij, westwaerts op tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte , met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den voornoemde vercooper, in qualitijt voorsr., de Coopers int voorsr quaat velt ofte hen gerechtigheijt, te vrije ende waaren naar rechte vanden lande. Ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1706 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij vander Punten, Schepenen, desen 5e Augustij 1706.

Parthijen verclaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen ter somme van twee gl tien stuijvers, en bekenne daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1706
Cornelis van de Houck

Folio 145v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jan Goijerts Bruijrmijn, als in houwelijck hebbende Janne Jansen Snijders, Item Jan Goijerts van Helvoirt als getrouwt hebbende Dingentjen Jans Snijders, mitsgaders Joost vanden Hoeck als voogt van de kinderen van Arien Janse Snijders ende Anneken Arien Geemens. Ende gaven wettelijck over met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Marie Ariens wed: Bertrum de Bruijn twee derde parten in een seste, ofte alle haare gerechtigheijt, van aan huijs en geseet, gelegen opde Hoogevaart, groot int geheel ses hondt, belent noorden Andries de Bruijn, Zuijden de Coopers, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot Reersheijde van outs soo genaamt toe.

Folio 146r
Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende naburen rechte, met regt daar uijt is gaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen in qualitijt voorsr. de coopersse inde voorsr. parten te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1706 encluijs. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 18e September 1706.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van tien gl, en bekennen daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
A.v.d. Punten
1706

Folio 146v

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Peeter en Jan Bastiaansen Verduijn, Geerit Mouthaan getrouwt met Maria Bastiaansen Verduijn, ende Anthonij Mandemaacker getrouwt met Teuntje Bastiaansen Verduijn. Ende dat van alsulcke goederen als hen t’samen en int gemeen waars toebehoort als volght.

In den arsten is bedeelt Jan Bastiaansen Verduijn, op een huijs, hoff en erve, groot vier hondt ofte soo groot ende cleijn

Folio 147r

alst selve gestaan ende gelegen is op de Hoogevaart, belent Zuijden Cornelis Verhoeven cum suis, noorden Peeter den Schoenmaacker, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot Reers heijde van outs soo genaampt toe, belast met jaarlijcxe chijns, mits uijtte keeten aan Peeter Bastiaansen Verduijn een hondert gl, en aan Anthonij Mandemaacker een hondert en vijfftigh gulden, en bekennen daar van ten volle voldaan te wesen.

Ten tweede is bedeelt Geerit Mouthaan nomine uxoris, op een parceel ackerlant, groot ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve opde Hoogevaart gelegen is, genaampt het Heijken, belent Zuijden

Folio 147v

De kinderen Jan Bleesen, noorden Jan Dingemans Deckers, streckende vande Hoogevaartst ackers aff, noortwaerts op tot den Peijs toe, mits uijt te keeren aan Peeter Bastiaansen Verduijn vijfftigh gulden en bekent daar van voldaan te wesen.

Ten derde is bedeelt Peeter Bastiaansen Verduijn, op een hondert en vijfftig gulden, te weten vande looten van Jan Verduijn een hondert gl, en van Geerit Mouthaan vijfftig gl, met bekentenis van daar van voldaan te wesen.

Trn vierde is bedeelt Anthonij Mandemaacker nomine uxoris op een hondert en vijfftigh

Folio 148r

gulden, die Jan Verduijn uijt sijn lot moet uijt keeren, en bekent daar van voldaan te wesen.

Parthijen hebben tot deen en des anders proffijt vertigt ende vertegen, naar den rechte vanden Lande, omme ieder het sijne te mogen gebruijcken, als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende oock te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende andere naburen rechte, di met recht daar uijt sijn gaande, alsmede te betaalen de dorps en andere laste waarmede henne bedeelde belast sijn. Aldus geerffdeelt ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap en Jan Crol Schepenen, desen 21e 7ber 1706.

A.v. Andel Jan Crol
Johan Cnaep

Folio 148v

Verdeelinge van soodanige obligatien als de vier kinderen van Hendrick Peetersen Timmers te samen ieder voor een vierdepart, te pretenderen hebben.

Eerstelijck een obligatie tot laste van Geerit Petersen Timmers, volgens staatje ten registers alhier, van dato den 16e Januarij 1700, Capitaal ———————————————- 359 – 0 – 0
Verscheenen Intrest ——————————————————————————- 44 – 0 – 0
————-
403 – 0 – 0

Hier op ontfangen den 25e Augustus 1701, bij Pieternel ende Geertruijd Timmers 68 – 13 – 0

Dato alnoch aan Peeter Timmers twee jaaren.

Folio 149r

Montcost met eenigh verschot 63 – 13 – 0

In dese 265 gl 14 st comt Cornelia Timmers ————————————————- 100 – 15 – 0

Verreckent en voldaan Peeter Timmers noch 32 – 2 – 0
Als genootende hebbende 68 -13 – 0

Ider 66 : 8 ½ Pieternel en Geertruij comt samen
noch als genoten hebbende 68 – 13 – 0
Ter somme van ————————————– 132 – 17 – 0
Alsnoch een obligatir tot laste van Geerit Uijsren voldens 1 voorsr staatje van dato 16e Januarij 1700, Capitaal ————————————————————————— 150 – 0 – 0
Verschenen intrest ———————————————————————————- 27 – 0 – 0
————-
177 – 0 – 0

Folio 149v

Opden 17e December 1701 op dit Capitaal ontfangen bij Pieternel en Geertruij ———- 25 – 0 – 0
Dito alnoch bij Peeter voor moncost ende verschot ——————————————- 25 – 0 – 0
————
50 – 0 – 0

                                                         blijft --------- 127 - 0 - 0
                  In dese 127 gl comt

Dese obligatie is Cornelia —————————————————— 44 – 5 – 0
onder Pieternel Peeter ——————————————————— 19 – 5 – 0
Pieternel ende Geertruij ———————————– 63 -10 – 0
————-
127 – 0 – 0

De resterende 30 gl Cornelia ende Peeter Timmers comen noch te samen eene somme van
competeren aan Peeter hondert en t’seventig gl, te weten Peeter 130 gl, ende Cornelia veertigh
volgens register. gl, volgens

Folio 150r

                  ’t voorsr staatje van dato 16e Januarij 1700 ---------------------- 170 - 0 - 0

                   hierop ontfangen ---- 140 - 0 - 0

                   Geerit Peeters Timmers heeft betaalt ten behoeve van Peeter
                   twee jaaren montdost sijaars 15 gl, dus --------------------------- 30 - 0 - 0  
                   Alnoch volgens verscheijde quitantien en specificatien betaalt
                   bijden selven Geerit Peetersen Timmers ------------------------- 24 - 6 - 8
                   noch een jaar montcost aan Frans Cool -------------------------- 20 - 0 - 0
                                                                     -----------
                                                                     74 - 4 - 8 

                   Uijt het voorenstaande blijckt, dat Peeter Timmers noch quam  
                   van Geerit Timmers

Folio 150v

                   Uijt de obligatie van 359 gl de somme van 32 gl 2 st
                   vande 74 – 6 ½ aff, blijft ------------------------------------------ 42 – 4 – 8 

Ergo comt Geerit Timmers dese 42 – 4 – 8 van Peeter Timmers, die hij bekende op huijden uijt de 390 gl ontfangen te hebben, was geteeckent Geerit Timmers.

0p dato den 14e 8ber 1706 betaalt aan Wouter Verheijden, voor reckening van Peeter Timmers, over schoenmaacke volgens specificatie 12 – 12 – 0, die betaalt sijn uijt de penningen, hem Competerende uijt den Custingbrieff.

Bekennende sij Condividenten

Folio 151r

Hier mede van alle pretensie sonder eenige reserve soo van vaderlijcke als moederlijcke pretansie voldaan te sijn, desen 14e October 1706. Present Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij vander Punten Schepenen. Cornelia Timmers, dit ist X hant merck van Pieternel Timmers, Aert van Beeck, dit ist X hant merck van Claas de Pender.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1706
Cornelis van den Houck

Folio 151v

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Peeter Boeser voor sijn selven, mitsgaders als bij Schout ende Schepenen van Cappel voorsr, aangestelde voogt over de vier naargelaaten weeskinderen van Adriaan Timmers, verweckt aan Anneken Visschers, ende overt weeskindt van Willem vanden Hoeck verweckt aan Wouterken Visschers, Cornelis Verhagen ende Teuntje Visschers. Ende dat van soodanige erffgoederen als hen t’samen bij testamentaire dispositie van haaren resp: oom Wouter Ariensen van

Folio 152r

Tilborg, voor haar part sijn gemaackt als volght.

Inden eersten is bij blindt Lot te deel gevallen Cornelis Verhagen in houwelijck hebbende Dingena Adraansen Visschers, op twee en een halff geerd hoogland, gemeen in een stuck van vijff geerden met Willem vanden Hoeck, gelegen in Nederveen Cappel, belent oost d’hr: Anthonij vander Punten, west de heer Adr: van Gils, secretaris tot Oisterhout cum suis, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot Schipsdiep toe, mits uijt te keeren aande weeskinderen van Anneken Visschers eene somme van twee hondert en vijfftig gulden vrij gelt, en aan het weeskindt van Wouterken Visschers mede twee hondert en vijfftig gl, ende dit ider voor haar part, welcke somme hij Comparant Verhagen belooft te betaalen van heden datum ondergesr over een jaar, dat wesen sal den 2e 9ber 1707,

Folio 152v

Met den intrest van dien tegens vier gl vant hondert. Ende in geval van langer onderhoudinge, sal tot intrest betaalen naar loop des teijts, waar vooren hij is verbindende sijn persoon ende goederende, hebbende ende verkrijgende ad subjecterende di ten bedwange ende executie van alle heeren, hoven, wette, rechte ende rechteren, en speciaalijck den Ed: hove van Holland.

Op heden 16e November 1707, soo bekende Peeter Boeser als voogt over de vier kinderen van Ad: Timmers ontfangen te hebben twee hondert en vijfftig gl, met tien gl intrest door hande van Cornelis Verhagen, sijnde het part de voorsr weesen, competerende uijt dese voorsr uijtreijckinge.

                                                                 Peeter Boeser

Den 13e Xber 1707 aant dorp uijt geset 250 gl, voort weeskint van Wouterken Visschers, en intrest voor Willem vanden Hoeck betaalt aende Secretaris 9 – 4 – 14, en betaalt voor hooftgelt van Neeltjen van Tilborgh 15 – 2.

Item ten vierde en vijffde is bedeelt Teuntje Adriaansen Visschers op een geerd aanwas,in een stuck van tien geerden, gemeen met Cornelis Verhagen cum suis, gelegen in Nederveen Cappel,

Folio 153r

belent oost d’hr: Anthonij vander Punten, west de wed: Johannes Sprangers, streckende vander halver Schipsdiep aff, noortwaarts op tot den Scheijsloot toe.

Item noch een binnen del gelegen ten weste vande Nieuwvaart onder Cappel, groot ontrent drie hont, belent Zuijden de wed: Hendrick de Rooij, noorden Dirck Timmers, streckende vander halver vaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch een binnen delleken gelegen als vooren, groot ontrent een en een halff hond, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden de kinderen van Adr: van Oisterhout, noorden de wed: Wouter van Nederveen, streckende vander halver vaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve vande wed:

Folio 153v

Zeger de Graaff toe, mits uijt te keren aan Peeter Boeser in houwelijck hebbende Leijsbet Adriaansen Visschers eene somme van vijfftig gulden, ende dat voor sijn part, enbekent daar van voldaan te wesen.

Parthijen hebben tot proffijt vanswn eenen, den anderen vertigt ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ider t’sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet, ende ider vant sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, ende te betaalen alle de dorps en andere laste, waar mede di belast sijn. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Ad: van Andel Schout, Joan Cnaap, Cornelis van den Hoeck ende Anthonij van der Punten, desen 2e November 1706.

A. v. Andel A.v.d. Punten
1706
Johan Cnaep

Folio 154r

Compareerde datum uts, Teuntje Adriaansen Visschers, de welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van de heer Adriaan van Andel Schout alhier, seecker binnen delleken gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrnt een en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden de kinderen van Adriaan van Oisterhout, noorden de wed: Wouter van Nederveen, streckende vander halver vaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve vande wed: Zeger de Graaff toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met recht daar uijtgaande, voorts

Folio 154v

gelooft de voornoemde vercooppersse den cooper int voorsr delleken te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1707 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren voor recht de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van dartig gl. en bekent sij vercooppersse daarvan voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1706
Johan Cnaep

Folio 155r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Sijcken Ariensen wed: Matthijs van Riel, dewelcke verclarde wettelijck 0ver te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Geerit Tijssen van Riel, sekeren dries gelegen opde Hoogevaart, groot ontrent twee hond en tachentig roeden, ofte soo groot ende cleijn als den selven aldaar gelegen is, belent Zuijden den Cooper, noorden de kinderen van Jan Eelen Nieuwenhuijsen, streckende vander halver vaart voorsr aff, westwaarts op tot den cooper sijn erve toe. Ende dat met alle wegen, stegen,schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft de vercoopersse den cooper inden voornoemde dries te vrije ende waaren, naar den regte

Folio 155v

vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1707 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap, Cornelis vanden Hoeck ende Jan Crol Schepenen, desen 9e November 1706.

Parthijen verclaren voor regt de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert gl, en bekent sij vercooppersse daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Jan Crol
Johan Cnaep

Folio 156r

Deselve vercooppersse heeft alnoch wettelijck overgegeven aan Hendrick vander Hoeven, Secretaris van ’s Grevelduijn Cappel en Nederveen Cappel, seecker twee en een vierde hont ackerlant gelegen opde Hoogevaart, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, belent Zuijden Jan Dircxen Metselaar, noorden den Armen van Cappel, streckende vander halver Hoogvaart voorsr aff, westwaarts op tot Reers heijde toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft de voornoemde vercooppersse, den Cooper int voorsr ackerlant te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te

Folio 156v

doen, tot Nieuwjaar 1707 toe. Coram en dag datum ut supra.

Parthijen verclaren voor regt de Cooppenningen in twee egaale paijen te wesen twee hondert gulden, een hondert gulden gereet, en 100 gl over een jaar na dato deses, mits aanden laste paaij te corten achtien gl, sijnde twee jaaren huir als de jaare 1707 1708, en bekent sij vercooperse vanden erste paaij met 100 gl voldaan te wesen, den hout was voor den rigtpat, blijft ten behoeve vanden Cooper.

A.v. Andel Jan Crol
Johan Cnaep

Opden 29e December 1707 soo bekende de voorsr. vercooperse vanden laatste paij met 100 gl voldaan te wesen.

                                           Dit ist X hantmerck van Sijcke Ariensen.

Folio 157r

Datum uts Compareerde Peeter den Schoenmaacker, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte, soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Jan Claassen vander Saacken, seecker parceel dries, gelegen opde Hoogevaart, groot ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn als den selven aldaar gelegen is, belent Zuijden Claas vander Saacken, noorden den Cooper, streckende vander halver Hoogevaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve van Claas vander Saacken toe. Ende dat met den last van Chijns, wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper den Cooper inden voornoemde dries te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Lande, ende alle voorcommer

Folio 157v

Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen, tot Nieuwjaar 1707 toe. Coram en dag datum ut supra.

Parthijen verclaren voor regt de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van twee hondert gulden, en bekent hij daarvan voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Jan Crol
Johan Cnaep

Folio 158r

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, aangebragt bij Arien Jansen van Peer, ende Peeter Flooren de Gier in houwelijck hebbende Catelijn Jansen van Peer, ende dat van soodanige goederen als hen t’saamen uijt hooffde van haar ouders waaren toebehoorende als volght.

Inden eersten is bedeelt Arien Jansen van Peer, op een huijs hoff en erve, gestaan ende gelegen ten Zuijde vande Nieuwstraat onder Cappel, groot ontrent een en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gestaan ende gelegen is, belent west Anthonij Heijligers, oost Gerit Lawende

Folio 158v

streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe, mits uijt te keren aan Peeter Flooren de Gier nomine uxoris, voor sijn part eene somme van twee hondert vijff entseventig gulden, en bekent daarvan voldaan te wesen.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ider ’t sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrije ende allodiaal goet, ende mede ider opt sijne te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, oock te moeten betaalen de dorps ende andere laste waarmede die belast sijn. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Anthonij van der Punten Schepenen, desen 11e November 1706.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1706
Johan Cnaep

Folio 159r

Compareerde Joost ende Hendrick Verhagen gebroeders rer eenre, ende Jacob van Gorcom in houwelijck gehadt hebbende Maria Verhagen ter andere sijde, welcke Maria Verhagen sonder wettige desedenten bij den voorgenoemde van Gorcom naargelaaten te hebben, is comen te overlijden. Ende alsoo questie mogte ofte soude connen ontstaan, over de naarlatinge ende gemeene besittinge vanden voornoemde Jacob van Gorcom ende Maria Verhagen, sijn de voornoemde Comparanten geaccordeert ende overcomen, dat alle het ingebrogte aande sijde vande voornoemde Maria Verhagen soo erffelijcke als meublen goederen, niets uijtgesondert sal sijn ende blijven aande sijde

Folio 159v

Vanden voornoemde Joost ende Hendrick Verhagen, sonder eenige reserve etc:, waar en tegen den voornoemde Jacob van Gorcom insgelijcx mede sal hebben ende behouden allen ’t gene aan sijn sijde is ingebragt sonder reserve, remuntierende parthijen van alle weder sijtse pretensien, die sij tot den eene off andere last mogte hebben, mitsgaders van alle reliven reductien en andere privilegien, die sij soude connen ofte mogen pretenderen. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 4e December 1706.

A.v. Andel Corstiaen de Seeu
Cornelis van den Houck

Folio 160r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt d’hre Adrian van Andel Schout ende Hendrick vander Hoeven Secretaris van Cappel voorsr als specialijck bij Schepenen van Cappel geauthoriseert, volgens acte daar van sijnde van dato den 18e November 1706 tot het vercoopen transporteren ende overgeven vande naargelaaten gronden ende moeren van Joris Vergaart. Ende gave alsoo in die qualitijt wettelijck over, aan ende tot behoeff van Michiel Verhagen ende Jacob Jansen van Hamont, seecker een gerechte vierdepart in een parceel moeren, gronden, putten en cuijlen, groot int geheel acht mergen, ofte soo groot ende cleijn alst selve ten ooste vande Nieuwvaart gelegen, met het gerechte vierde part inden uijtwegt off del,

Folio 160v

soo ende gelijck bijden voorsr Joris Vergaart is beseten geweest, belent oost ende west Teunis Cuijl, noorden vander halver Cruijsvaart Zuijtwaarts op tot Kerckr del en andere tor. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen, de coopers int voorsr. ¼ part, te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1707 toe. Coram Johan Cnaap ende Anthonij van der Punten, desen 9e December 1706.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van twee hondert en t’seventigh gl, en bekenne sij vercooperen in qualitijt daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1707
Johan Cnaep

Folio 161r

Compareetde voor Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt d’hr: Adriaann van Andel Schout alhier, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Aert Geeritsen vanden Hoeck seecker binnen delleken, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent een en een halff hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden de kinderen Adr: van Oosterhout, noorden de wed: Wouter van Nederveen, streckende vander halver vaart voorsr aff, wetwaarts op tot d’erve vande wed: Zeger de Graaff toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met

Folio 161v

regt daar uijtgaande, voorts gelooft den hr: vercooper, den cooper int delleken te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1707 toe. Coram het volle Collegio, desen 13e December 1706.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van dartig gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1707
Corstiaen de Seeu

Folio 162r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt d’hr: Johannis de Rooij predicant tot Loon, als mondelinge last ende procuratie hebbende van sijn suster Geertruijd de Rooij, ende daar voor is intervenierende bij desen, den welcke verclarde alsoo in die qualitijt wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Willem vanden Hoeck, secher huijs, hoff, en erve groot ontrent twee hont ofte soo groot ende cleijn, alst ten ooste vande Nieuwvaart gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Jacobus Mutsaart, noorden de wed: Jan de Rooij, streckende vander halver vaart voorsr aff, oostwaarts tot den dwars pat toe. Item noch drie vierde hont ackerlant gelegen als vooren genaampt het Heijcken, belent Zuijden Peeter vande Water, noorden Jacobus

Folio 162v

Mutsaart, streckende vande erve vande wed: Meerten de Leeuw aff, oostwaarts op tot de dwars ackers toe, met eenen vrije wegt als van outs. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij Heere transportant in qualitijt voorsr, den cooper int voorsr huijs en erve te vrije ende waaren, naar den regte vanden Lande, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1707 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 16e December 1706.

Parthijen verclaren de Cooppenningen te wesen twee hondert gl, in twee paeijen te wesen een hondert en vijfftig gl greet, en de resterende vijfftig gulden over een jaar nadato deses, mits tot intrest jaarlijcks te betaalen tegens vier gl percent, totte volle restitutie toe, ende bekent vanden eersten paeij voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1707
Johan Cnaep

Verclare ik ondergesr den bovengesr transport te aaccepteren desen 18e De:

                                                              Geertruijt de Roij

Op den 31e Meert 1711 soo bekent Geertruij de Rooij volgens quitantie van dese 50 gl voldaan te wesen door den Cooper.

Losse acte behoort bij bovenstaande Folio 162r en 162v

Bekenne ontfangen te hebbe uit handen van Jacob Mutsaart de somme van twee en vijfftigh guldens wegens een capi… met den verlopen intrest ten laste van Willem van den Houck, wonende tot Cappel. Actum Meert 31 1711.

                                                               Geertruij de Roij

Folio 163r

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Cornelis Wijngaarts ter eenre, ende Sijmen Roschel als getrouwt met Johanna Wijngaarts ter andere sijde, ende dat van soodanige erffgoederen als anders hen t’samen aangecomen sijn uijt hooffde van henne vader en schoonvader Jan Wijngaarts als volgende is.

Inden ersten is bedeelt Cornelis Wijngaarts, erstelijck een parceel saijland gelegen inde Heerlijckheijt van Nieuwgastel inde Maijblock aanden Bansloot, groot en bement twee hondert twee-entwintig roeden.

Folio 163v

Item alnoch twee parceelen soo saij als wijland, gelegen alsvooren, aanden Breensche wegt, groot t’saamen die gemete en een hondert sesentnegentig roeden.

Item alnoch een weijken groot en gemelt een hondert sesentachtentig roeden, gelegen onder de Heerlijckheijt Roosendaal aande Vaart bij het Ommegang straatje.

Item alnoch een Bos inde Biesen onder Cruijslant gelegen, genaampr Temelschoor, groot twee gemeete en twee-envertig roeden.

Item bekent hij Cornelis Wijngaarts uijt het gemeen genooten te hebben eene somme van duijsent gl, sijnde hem voor een legaat gemaackt bij Testament van sijn

Folio 164r

vader Jan Wijngaarts, ende daar en boven noch gedeelt eene somme van ses hondert gl, nevens het ongemunt gout en zilver mitsgaders meuble cleederen soo van linden als wolle etc, ider voor de helft.

De actie en pretensie van een huijs vercogt bij sijn vader Jan Wijngaarts voorsr, aan Cornelis Engelen staande tot Roosendaal, alsmede noch twee hondert en vijfftig gulden sijnde cooppenningen van een schip, blijve int gemeen, als mede alle andere actie, schulden en crediten.

Ten tweede is daar tegen bedeelt Sijmen Roschel nomine uxoris, eerstelijck een parceel saijlant in Mertens straat onder de Heerlijckheijt Out Gastel gelegen, genaampt de Bijl, groot twee gemete en twee hondert seventwintig roeden.

Folio 164v

Item alnoch een bos gelegen alsvooren aan het Leemstraatjen, groot ontrent een gemeet een hondert vierenvijfftig roeden.

Item alnoch een parceel saijlant gelegen onder de Heerlijckheijt Nieuwgastel, genaampt Smallemae, groot een gemelt en twee-entachtig roeden.

Item alnoch een parceel weijlant gelegen alsvooren aande Achtpuij, groot twee gemelte en vijffentsestig roeden.

Item alnoch een Bos gelegen als vooren in Haijing, genaamt de Maackbeijster, groot ontrent twee gemete, mits daar bij genietende een Bed.

Item alnoch een stuck saijlant gelegen inde Korte Segstraat onder de Heerlijckheijt Seght,

Folio 165r

groot vier gemete, sijnde dit parceel voor een legaat gemaackt aan sijn vrouw Johanna Wijngaarts bij haar vader en moeder Zalrs.

Item noch aan contante gedeelt voor sijn part eene somme van ses hondert gulden, alsmede de helft van het ongemunt gout en zilver, mitsgaders meuble, clederen soo linde als wolle, achtergelaaten bij den voorsr Jan Wijngaarts sijn schoonvader.

De actie en pretensie van een huijs vercogt bij sijn schoonvader Zalr: aan Cornelis Engelen, staande tot Roosendaal, alsmede twee hondert en xijfftig gulden, sijnde cooppenningen van een schip, nevens alle de verdere actie schulden en crediten blijven int gemeen.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt ende vertegen naar den regte vanden Landen, omme ider ’t sijne te mogen gebruijcken als haar

Folio 165v

ander vrij ende allodiaal goet. Ende te onderhouden ider van sijn bedeelde alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende andere naburen rechte, die met recht daar uijt sijn gaande, oock te moeten betaalen de dorps en andere laste, aanvanck nemende met Nieuwjaar 1707. Ende verclaren parthijen mede alle pretensie die sij tot d’een off anders laste mogte pretenderen, deselve te annulleren ende te niet te doende, sijn bij deses. Aldus geerffdeelt en gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 21e Januarij 1707.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1707
Johan Cnaep

Folio 166r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jan van Hamont weduwenaat van wijlen Catelijn Antonisen Pols ter eenre, Jan, Joost ende Adriaan Antonisen Pols, Jan van Andernagh in houwelijck hebbende Janneken Antonissen Pols, ende Peeter de Zeeuw in houwelijck gehadt hebbende Adriaantje Anthonisen Pols, als vader ende voogt aver sijn onmondig kindt Cornelis de Zeeuw, verweckt bij de voorsr Adriaantje Pols, als daar voor intervebierende ten andere sijde, de welcke verclaren met der minne en vrientschap overcomen en veraccordeert te sijn, wegens de nalatenschap van de voorsr Catelijn Antinisen Pols, namentlijck dat Jan van Hamont als besitter der togt vande voorsr nalatenschap, sal moeten betaalen ende uijtrijcken aande

Folio 166v

bovengesr Erffgenamen abjutestato van Catelijn Pols, eene somme van twee hondert en vijfftien gulden eens vrij sonder costen, welcke voorsr somme sij Erffgenamen bekennen ontfangen en daar van voldaan te wesen, waar vooren sij Erffgenamen voornoemt in volle en absoluijten eijgendom overgeven en laaten behouden eeuwig ende erffelijck, aan Jan van Hamont alle soo danige meuble, haff, effebte ende erffgoederen, soo onder Hollant als Brabant gelegen, als hij tot dato deses toe in tochte ende gemeen is besittende, vande voorsr Catelijn Pols, remuntierende sij comparanten van alle verdere pretentis, dis sij tot d’een off des anders laste mochte hebben, beloovende dit te houden voor goet vast ende van waarde, onder verbant als naar rechte. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 3e Meert 1707.

A.v. Andel Johan Cnaep
A.v.d. Punten
1707

Losse acte behoort bij bovenstaande folio 166r en 166v.

Wij ondergeschreven bekenne ontfange te hebben uijt handen van Peeter de Seeuw de somme van vier en vijftigh guldens, dat ick Peeter de Seeuw voor mijn kint gedelt heb van den moetijen van ’t kint, als mede de huer penningen van het lant waer over wij alles met maelkanderen aff gerekent ende bekenne voldaen te sijn, actum Waspick den 2 Januarij 1710.
Somme- 34- 0- 0.

                                                             Adriaen Antonisse 
                                                                  Joost Arissen
                                                                Jan Antonissen
                                                                Jan Andernacht

Folio 167r

Datum uts Compareerde Willem Jansen van Vugt weduwnaar van wijlen Leijsbet Mutsaart, den welcke verclarde te cederen, en in eijgendom over te geven aan sijnen soon Jan Willemsen van Vugt, seecker huijs, hoff en erve aan gelegen, gestaan ende gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat, groot ontrent twee hondt, belent oost Geerit van Riel, west Arien Dircxse Smits, streckende vander halver Nieuwstraat aff Zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe. Ende dat in voldoeninge van sijn soons moederlijck goet. Ende dat alle wegen, stegen, servituijten ende andere naburen rechte, die met regt uijt dit huijs en erve sijn gaande, voorts gelooft hij transportant den getransporteerde daar inne te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen. Coram en dag datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
A.v.d. Punten
1707

Folio 167v

Compareerde voor Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Joan Cnaap ende Jan Aertsen Cus, beijde in qualitijt als armmrs: vanden H. Geest armen alhier, vande jaare 1707 en 1708, de welcke verclarde met consent van Schepenen voornoemt, wettelijck opte dragen ende met eender vrije gifte over te geven soo dat regt is, aan ende tot behoeff vande Heren Adriaan van Andel, Schout van Cappel ende Anthonij vander Punten, Secretaris van Genderen en Dooveren, seecker parceel moeren en gronden, naargelaaten bij Jan Claasen Pols en Sijcken Jansen, gelegen opt Stapel eijndt, soo groot ende cleijn alst over den watergang gelegen is, belent oost d’Heer Anthonij vander Punten en cooper in desen, west de wed: …………… Croot, streckende vanden

Folio 168r

halven watergang aff Zuijtwaarts op, tot d’erve van Jan Peetersen van Jien en anderen toe, met eenen vrije overwegt, noortwaarts op, over de stede door de stoep tot op ’s Heeren straat, soo met peerden karren, wegens, als vaarttuijgh, belast met eenen stuijver verponding jaarlijcks, in een enckel beede. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen in qualitijt voorsr, de coopers inde voorsr moeren en gronden te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1707 toe. Coram Cornelis vanden Hoeck en Jan Crol Schepenen, desen 5e Meert 1707.

De cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van twee hondert en tseventig gl, en bekenne sij vercooperen daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Jan Crol
Cornelis van den Houck

Folio 168v

Datum uts Compareerde Arien Willems Stam, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Jan Gijsberts van Dommelen, seecker parceeltjen ackerlants, gelegen ten noorde vande Nieuwstraat, groot ontrent drie hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Jan Ockers en anderen, west Bastiaan Jansen Maas, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot g’erve van Wouter Jansen van Tilborg toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, weterganden ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper den cooper daar inne te vrije ende waaren, naar den regte vanden Lande, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1707 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van twee hondert gl, en bekent hij vercooper daarvan voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Jan Crol
Cornelis van den Houck

Folio 169r

Compareerde Peeterken Adriaansen Dolck, laatstmaal wed: van wijlen Jan Stevense Huijsman, de welcke verclarde te reumtieren en affstant te doen van alsulcke vaste goederen en twee hondert gulden contant gelt, als sij in tochte is besittende van haaren man Jan Huijsman, volgens den testamente gepasseert voor Schout ende Schepenen alhier in dato den 28e Meij 1704. Ende dat ten behoeve vande gelijcke Erffgenamen abjutestato van dito Huijsman, welcke vaste goederen en twee hondert gl, sij Erffgenamen bekennen overgenomen en ontfangen te hebben, soo dat Bastiaan Stevens Huijsman den mede dercommiss… Erffgenaam in desen verclaart te inervenierende ende de rato caverende voor der selve mede Erffgenamen, tot naarcominge deses, verclarde verder geene verdere ptetensie opde voorsr wed: te hebben off pretenderende, maar daar van remintierende

Folio 169v

Bij desen, mits dat ieder gehouden saj sijn, te betaalen den XXe penning vant gene aan ider sijn seijde comt, item de helft vande costen van dit contract, beloovende sij wed: en Erffgenamen voorsr, dit te houden voor goet vast ende van waarden, onder verbant als naar regte. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap, Corstiaan de Zeeuw en Anthonij vander Punten Schepenen, desen 8e Meert 1707.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstijaen de Seeu
A.v.d. Punten
1707

Folio 170r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Wouter Venis, inwoonder borger alhier, den welcke verclarde vercogt te hebben aan Jan Claasen Zegers, die t, selve accepteert gecogt te hebben, seecker pleijtschip boot, met sijn anckers Cavels, touwen, seijlen en verdere toebehoorte soo het is reijende ende seijlende, ende daar voor gelooft te betaalen aanden vercooper off sijne actie hebbende, eene somme van achtien hondert vijffentseventigh gulden, te weten achthondert gulden gereet en contant bijt leveren vande voorsr pleijtschip, ende de duijsent vijffentseventig gulden, in vijff egaale ende gelijcke termujnen, sijnde twee hondert en vijfftig gl s’jaars, welcke ersten termijn sal verschijnen den 14e Meert des jaars 1708, wn soo voorts van jaar te jaar tot de volle betaalinge toe, ende dat alles sonder intrest,

Folio 170v

waar vooren hij cooper specialijck verbindt het voorsr plijtschip en toebehoorte, en voorts generalijck sijn persoon ende verdere goederen, roeremde ende onroerende, omme bij faute van quade betaalinge het voorsr pleijtschip op alle havenen en rivieren soo onder Hollandt als Zeelandt te mogen arresteren en aanhouden, den voorsr vercooper bekent de bovengeschreven acht hondert gl, door hande vanden cooper ontfangen te hebben. En hij cooper bekent het voorsr pleijtschip en toebehoore mede ontvangen en overgenomen te hebben. Coppareerde mede Cornelis Claasen Zegers, den welcke verclarde sig selve te constitueren tot borge principaal, voorde voorsr duijsent vijffent seventig gl, onder de remunstiatie vande benefitie ordinis

Folio 171r

Divisionis et excutionis, hem houdende vande effecte van dien te sijn onderrigt. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Jan Crol Schepenen, desen veertiende Meert 1707.

                                                               Johannes Segers
                                                                Cornelis Segers

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol

Folio 171v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Cornelis vanden Hoeck mede Schepen alhier, den welcke verclaarde wettijch over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Gerit Cluijters, seecker gerechte sestepart in ses hont ackerlandt, ofte soo groot ende cleijn als den selve ten weste vande Nieuwvaart gelegen is, belent Zuijden de kinderen Cornelis Abrahamsen Schippers, noorden de Erffgenamen Leijsken Pauwels, streckende vander halver vaart voorsr aff, westwaarts op tot den Quakel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper den cooper int voorsr 1/6 part

Folio 172r

te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is arr te doen tot Nieuwjaar 1707 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap, vervangende Jan Crol Schepenen, desen 15e Meert 1707.

Parthijen verclaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijfftig gulden, bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol

Folio 172v

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Arien Jansen van Pas, Adriaantje Jansen van Pas, Jan Meertensen Dolck in houwelijck hebbende Maijcken Jansen van Pas, alsmede den voorsr Arien Jansen van Pas ende Adriaan Deckers, beijde als oomen ende voogden over Ariem Anthonisen van Pas, onmondig kindt van Anthonij Jansen van Pas, alle kinderen en kindts kindt van Jan Anthonisen van Pas. Ende dat van alsulcke erffgoederen als henne vader en grootvader haar heeft naargelaaten als volght.

Inden eersten is bij blindt Lot te

Folio 173r

deel gevallen, Arien Jansen van Pas eerstilijck op een huijs, schuer, hoff en erve groot ontrent acht hont, ofte soo groot ende cleijn alst ten weste van Willem van Gentsvaart onder Cappel gelegen is, belent noorden de wed: Johannis Sprangers, Zuijden Jan Dolck met vier hondt van desen stede, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve van Arien Heijligers toe.

Item alnoch een ewars driesken gelegen alsvooren, groot ontrent …. hont, belent oost en noorden de wed: Johannes Sprangers, west de wed: Anthonij de Haan en anderen, Zuijden den eijgenaar.

Item alnoch een binnen delleken gelegen alsvooren, groot ontrent twee hondt, belent Zuijden d’Erffgenamen Marcelis Vreijsen, noorden d’hr: Anthonij vander Punten, streckende vander halver Vaart aff, westwaarts op tot d’erve van Peeter Leempoel toe.

Folio 173v

Item alnoch eenen binnen Authoff gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot ses hont, met den last vanden dijck en Sinte Maartensen Chijns, belent west de wed: Frans Vermeer, oost Aert vanden Hoeck, streckende vanden buijten Ausloot aff Zuijtwaarts op, tot den halven watergang toe.

Ten tweede is bij blindt Lot te deel gevallen Jan Dolck erst op twee doorgaande geerden hooij ofte weijlandt in een stuck van vier geerde, gemeen ende onbedeelt met de kinderen Adriaan Ockers, gelegen in Zuijdewijn Cappel, belent oost Corstiaan Glaviman, west de kinderen Anthonij van Nederveen, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot den halven schijsloot toe.

Folio 174r

Item alnoch een binnen del gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart onder Cappel, groot vier hondt, belent Zuijden de wed: Meerten Dolck, noorden de wed: Anthonij vander Nath cum suis, streckende vander Vaart aff, westwaarts op tot d’erve vande wed: Anthonij vander Nath toe.

Item alnoch vier hont ackerlant gelegen alsvooren ten Zuijde vande steede gevallen aan Arien van Pas, belent Zuijden de kinderen Jan Peetersen Dolck, noorden Arien van Pas, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve van Arien Heijligers toe.

Item alnoch een parceel ackerlant gelegen alsvooren, genaamt den Dortse acker, groot drie hont, belent oost d’hr: Anthonij vander Punten en anderen, west Jacob van Hamont, streckende uijt den Zuijden van een steegdeken aff, noortwaarts op, tot

Folio 174v

sijne erve toe, mits uijt te keeren aant Lot gevallen aant weeskint van Anthonij Jansen van Pas eene somme van vijfftig gulden, en voldaan aan Arien van Pas als voogt.

Onder Conditie en expres beding dat de voorsr Adriaantje van Pas, tot haaren genoegen ende gebruijck sal hebben ende behouden het voorste weste Camerken vant huijs, gevallen aan Jan Meertens Dolck, soo als het selve is geconstitueert ende gelegen, alnoch het oostense halff gebint vant voorsr huijs tot gebruijck van koeijstal van een koeij en calff, mitsgaders tassinge van hooij, stroij, koorn en alle vrugten, haar leven lanck gedurende off trouwens toe. (doorgestreept)

In kantlijn staat: Dit doorgeslagen omdat het abusiefflijck was opgeschreven.

Ten derde is bij blindt Lot te deel gevallen Adriaantje Jansen van Pas, eerst op een huijs, hoff en erve, gelegen ten ooste van Willem van

Folio 175r

Gentsvaart onder Cappel, groot vier hont, belent Zuijden Joost Pols, noorden Jan van Dongen, streckende vander halver Vaart aff oostwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch 1-2 banck off twee hont ackerlant, gelegen alsvooren, belent Zuijden Joost Pols, noorden Willem Potmaacker, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch twee hont ackerlant off soo groot ende cleijn alst ten weste van Willem van Gentsvaart gelegen is, belent noorden d’hr: Anthonij vander Punten, Zuijden een steegdeken, streckende vander halver Vaart aff, westwaarts op tot d’erve van Jan Dolck toe.

Item alnoch een buijten dijckse delle gelegen alsvooren opt Stapeleijndt, groot ontrent ses hont, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, belent oost de wed: Govert Cluijtenaar, west de wed: Gerit Back, streckende vanden buijten teen vanden dijck

Folio 175v

aff, noortwaarts op tot Nederveen toe.

Item alnoch eenen binnen Authoff gelegen alsvooren, groot ontrent ….. hont, belent oost Cornelis Swart, west Jan Jansen van Dam, streckende vanden buijten teen van den aff, Zuijtwaarts op tot d’erve vanden armen van Cappel toe, belast met den dijck.

Onder Conditie en expres beding dat Adriaantje Jansen van Pas tot haren genoegen ende gebruijck sal hebben het voorste weste Camerke vant huijs hier vooren genoemt, soo als het selve is geconstitueert ende gelegen, alnoch het oostense halff gebindt vant voorsr huijs, tot gebruijck van Koeijstal van een koeij en kalff, mitsgaders tassinge van hooij, strooij, koorn en alle vrugten, haar leven lang geduerende off trouwens toe.(doorgestreept)

Folio 176r

Ten vierde is bij blindt Lot te deelgevallen de voorsr. voogden ten behoeve van het weeskindt van Anthonij Jansen van Pas, erst opde helft van een huijs, hoff en ackerlant, groot ontrent int geheel ses hont, ofte soo groot ende cleijn alst op Vrouwkens vaart onder Groot Waspick gelegen is, onbedeelt met Marie Corstiaansen de Zeeuw, belent Zuijden ……………………………, noorden
……………………………………………., streckende vander halver Vrouwkens vaart aff, westwaarts op tot d’erve Govert Paans toe.

Item alnoch drie hondt ackerlant gelegen alsvooren, belent oost Jacob Konincx cum suis, west de wed: Wouter Zeijlmans, streckende van een steegdeken aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Adr: Boeser toe.

Item alnoch de moeren en gronden gelegen alsvooren, die aan desen boedel specterende.

Folio 176v

Item alnoch vier hont aanwas off een derde in ses geerden aanwas, gelegen onder Cleijn Waspick over de Gantel, bedeelt inden midde vant voorsr stuck, belent oost en west de resterende 2/3 parten, streckende uijt den Zuijde vanden Gantel aff, noortwaarts op tot den halven Scheijsloot toe.

Item alnoch een buijten dijcks delleken gelegen opt Stapeleijndt onder Cappel, groot drie en een halff hont, belent oost Wouter Vreijssen, west Jan Taalen, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe, belast met dijck.

Item alnoch een binnen delleken gelegen als vooren ten weste van Willlem van Gentsvaart, groot twee hondt, belent Zuijden Jan Potmaacker, noorden de

Folio 177r

kinderen Willem Millenaar, streckende vander halver Vaart aff, wedtwaarts op tot Jan Dingeman Deckers erve tor, mits dar dit lot sal genieten vant Lot gevallen aan Jan Dolck, eene somme van vijfftig gl, en bekent Arien van Pas deselve ontfangen te hebben, dus gecasseert.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt ende vertegen naar den regte vanden Landen, omme ider ’t sijne te mogen gebruijcken, als haar ander vrij ende allodiaal goet, oock te moeten onderhouden alle dijcken, wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende naberen rechte, die met regt uijt ider sijn bedeelde sijn gaande, alsmede te moeten betaalen de dorps en andere laste, waarmede henne respective parceelen sijn belast, aanvanck genomen hebbende te Nieuwjaar 1707. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap, Corstiaan de Zeeuw en Anthonij vander Punten Schepenen, desen 25e Meert XVIIc seven.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstijaen de Seeu
A.v.d. Punten
1707

Folio 177v

                       Copije

Op Huijden den 15e Meert 1706 Compareerde voor mij Johannes Bordels nots publ:, bij de Hove van Holland geadmitteert, tot Rotterdam residerende, ter presentie vande nabeschreven getuijgen, d’Eersame Anthonij van Esch meerderjarig jongman, aangenomen om in qualitijt van appointe te vaaren met het Schip de Seven Provintien, ’t welck gecommandeert staat te worden door den hr: Capt: Jan van Couwen, in dienst van dese lande woonende binnen dese stad, mij notaris bekent, de welcke bij desen verclarde te revoceren ende vrtnietigen soodanige last ende procuratie als hij Comparant aan sijn halve Broeder Jacobus van Esch, woonende tot Gool ofte Tilborg, heeft gegeven, omme sijne goederen te regeren, ende administreren, ende alle omme sijn regt ende geregtight waar te nemen, ende voorts bij desen op nieuws

Folio 178r

te Constitueren ende magtig te maacken, sijn Comparants nigte Joffr: Maria Coupee, omme uijt sijn Comparants namr, ende van sijnentwege geduerende dese reijse, ende de reijse die hij noch verder soude mogen comen te doen, ende sulcx telkens als hij uijt landig ende absent, off present sal wesen, alle de sacke geen uijtgesondert, hem in eenige manieren rakende, te doen waar nemen, ende verrigten, ende oversulcx sijn goederen te regeren, ende administreren, te coopen, huren, verhuren, mitsgaders penningen van sijn debiteuren te vorderen ende ontfangen, ende die hij aan anderen schuldig soude mogen wesen te betaalen, de coopers van eenige vaste goederen, inde selve te vesten, de penningen daar aff mede te ontfangen, ende bekenne daar van voldaan ende betaalt te sijn, ende voorts soodanige quitantie te verleijden, als gerequireert sullen worden, gifte vande vaste goederen die sij

Folio 178v

soude comen te vercoopen, te ontfangen, schult… te verleijden, ende daar vooren, als mede voorde gelden, die sij van d’een off d’ander op intreste soude mogen ligten, sijn Comparants persoon ende goederen te submitteren ende verbinden, mitsgaders de voorsr vaste goederen, oock te mogen beswaaren, ende balasten, waar de noot vereijschen soude mogen, ende sulcx sij te rade werde sal, d’erffenisse, ofte besterffenisse die hem Constituant uijt den hoofde van sijn overleden vader Zalr: Bastiaan van Esch, alreede opgecomen is, en onder de directie vande voornoemde Jacobus van Esch sijnde, als die hem noch uijt eenige anderen hooffden, off respecte soude mogen opcomen, ofte aanbesterven te aanveerden, offte repuderen, in cas van aanveerdinge te procederen, tot het maacken van staadt ende inventaris vande

Folio 179r

boedels en goederen, de gerequireerde actens, ofte instrumenten te mogen passeren ende teeckenen, de goederen, penningen ende effecten, die hem daar bij te beurte sullen vallen, ofte aanbedeelt worden, over te nemen ende ontfangen, quitantie van allen ontfang te passeren, ende voorts alles anders te doen wat daar aan eenigsints dependeert, wijders omme met allen ende eenen igelijck ende speciaalijck met den voornoemde Jacobus van Esch, te reeckenen, liquideren ende vereffenen, over de differenten die soude mogen voorvallen, te accorderen ende transigeren, ofte deselve te compromitteren ende verblijven aande uijtsptacke van eerlijcke luijden, ende dat onder offte sonder willige condemnatie vanden hove ende hooge rade in Hollane, ofte eenige subalterne rechteren, ende verders alle onwillige debiteuren ende debitrices, en oock wel specialijck den voornoemde

Folio 179v

Jacobus van Esch, met middelen van Justitien tot het bekomen van sijn gerechtigheijt, te mogen constringeren, ten dien eijnde te mogen compareren ende deselve te convenieren, voor soodanige heren, hoven, rechten, ofte regteren, als behooren sal, ende aldaar soo wel eijschende, als verwerende, alle dagen ende termijnen van rechten, soo over insidenten, als inde sacke, ten principaalen te observeeren, sententie, vonnisse ende uijtspraacke te hooren proumitieren, die te acquicesseren ende doen executeren, ofte daar van te appelleren, reformeren, ofte reduceren, sulcx haaren gorde raat gedragen sal, arresteren op persoonen, goederen, penningen ende effecten te mogen doen, deselve arresten te beklagen, ende vervolgen tot den uijteijnde vande saacken, met magt omme procureurs ad lites ende adnegotia te mogen substitueren.

Folio 180r

ende voorts in alle voorvallende sacken hem constituant, eenigsints consernerende, te mogen doen handelen ende verrigten, wes hij comparant selffs present sijnde, soude connen ofte mogen doen, beloovende voor goet ende van waarde te houden, alle ’t grnr uijt kragte deses gedaan sal werden, onder verbant als naar rechten, aldus gepasseert binnen Rotterdam int bij sijn van Willem Bordels, ende Mattheus Jongeling als getuijgen hier toe versogt, diede minute van dese nevens den comparant en mij notaris onderteckent hebben ten dage voorsr. onderstont Sulcx betuijge ik, en was geteeckent

                                                                    J. Bordels
                                                                   Nots: publ:
                                                             Collata Concordast
                                                                 Quod Attestor

                                                        H.Vander Hoeven Secrs:
                                                                 1707

Folio 180v

                       Copij

Op huijden den 30e Meert 1707 Compareerde voor mij Cornelis vander Sleijden, Openbaar Nots: bij den Hove van Hollant geadmitteert, residerendeder Stad Delft, ter presentie vande naarbesr: getuijgen, Leendert Harticxvelt schipper woonende tot Rotterdam ende jegenwoordig alhier, de welcke verclarde geconstituaart ende magtig gemaakt te hebben sulcx doende bij desen Beatricx van Esch sijne huijsvrouw, omme gedurende sijn constituants absentie te verrigten ende in te voeren alle sijn Comparants saacken ende affaires, soo die hij reets instaande heeft, als die hij namaals noch instaande soude mogen krijgen, erffenisse off berterffennissen die hem Comparant, ofte de voornoemde sijne huijsvrouw en geconstituarde souden mogen opkomen, off werden gemaakt, onder wet ti.ul het soude mogen wesen,

Folio 181r

te mogen adieren, off hem daar van abstineren, te staan over de reckening te maacken van inventaris, staat ende schijdinge, die geformeert sullen moeten werden, deselve te hooren sluijten ende approberen, off die te debatteeren over alle differenten te mogen accorderen compromitteren off transigeren, soo als sij geconstitueetde te rade werden sal, alle effecten die den constituant int sijn eijgen hooffden, off inde hooffden vande gemelte sijne huijsvrouw mogten werden aangedeelt, te mogen overnemen, voorts mede in cas sijn coparants huijsvrouw sulcx raatsaam mogte oordeelen, omme alle sijn comparants goederen, roerende, en onroerende, te mogen vercoopen, de cooppenningen te ontfangen ende daar van te bekennen voldaan en betaalt te sijn, wettige ende behoorlijcke opdragte volgens costuime locaal daar van te doen, belofte van vrijwaringe te passeren, en wijders van alle hare ontfang qtie en volcomen actens van acquit te passeeren, de onwillige off qualijck betalende

Folio 181v

debiteuren met middelen van Justitie tot voldoeninge te constrengeren, een off meer procureurs adlites te mogen substitueren, en generaalijck in alle saacken bedagt off onbedagt, alle omme sijn comparants te representrenide, ende dienvolgende alles te doen dat nodig sal sijn, ende hij comparant present sijnde, selffs present sijnde selffs soude kunnen off mogen doen, alwaart dat daar toe breeder off speciaalder last vereijst weird. Beloovende van waarden te houden, en doen houden alle het gene bijde geconstitueerde off hare gesubstituerde adlits int kragte deses sal werden gedaan ende verrigt, onder verbant van sijn constituants persoon ende alle sijne goederen, geene van dien uijtgesondert, strekkende deselve ten bedwangh van allen regten en rtchteren, specialijck den Hove van Holland, des de geconstituerde, off haare gesubstituerde adlites, gehouden blijven van hare handeling

Folio 182r

te doen behoorlijcke verantwoording, versoeckende hier van acte in forme. Aldus verleden ende gepasseert binnen Delft, in presentie van Pauwels vande Polder, ende Johannes Knocker, als getuijgen hier toe versogt, die de minute deses gess: op een zegel van twaalff stuijvers, benevens den Comparant, en mij Notaris mede onderteckent hebben, ten dag, maand en jare voorsr, onderstont Quod Testor, en was geteckent

C:v:Sleijden nots:

                                                                 Quod Attestor

                                                          H:vander Hoeven scris
                                                                 1707

Folio 182v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Sr: Jacobus van Esch, coopman woonende tot Goil onder de Heerlijckheijt Tilborg, Joffr: Maria Coupee, als speciale last ende procuratie hebbende van Anthonij van Esch, volgens deselve procuratie gepasseert voorden nots: Johannes Bordels ende getuijgen tot Rotterdam residerende, in dato den 15e Meert 1706, hier vooren geregistreert, Adriaantje van Esch, wed: Jacob Coupee, Beatricx van Esch, mede procuratie hebbende van haaren man Leendert van Hatticxvelt, volgens deselve procuratie gepasseert voor den nots: Cornelis vander Sleijden, ende getuijgen binnen Delft residerende, in dato den 30e Meert 1707, mede hier vooren geregistreert, ende Barbara van Esch wed: van

Folio 183r

Jan Vermeulen, alle kinderen ende Erffgenamen van Sr: Bastiaan Esch, de welcke alsoo t’saamen verclaren wettelijck re cederen transporteren ende in vollen eijgendom over te geven, aan ende tot behoeff van Dircxken van Nederveen, wed: laatstmaal van Hendrick de Rooij, seckeren willeceurbrief staande tot laste van Hendricxken vanden Hoeck, wed: Wouter Jansen van Nederveen, inhoudende Capitaal elff hondert en t’seventigh gulden cum intresse, tegens vier gl tien stuijvers ’s jaars, te reckenen vanden 28e Meert 1707 aff, in dato den 28e Meert 1705 voor Schout en gerechten alhier gepasseert, soo dat de voorse comparanten verclaren geene pretensie diesaangaande daaraan te hebben off behouden, maar geven volcomen actieonam ceffam, aande voorsr Dircxken van Nederveen. Coram Adriaan van Andel Schout, Jan Crol ende Anthonij vander Punten Schepenen desen 23e Appril 1707.

A.v. Andel Jan Crol
A.v.d. Punten
1707

In de kantlijn van bovenstaande akte staat op folio 182v:
Op heden den 16e Meert 1708 soo compareerde Dircxken van Nederveen, wed: laatstmaal Hendrick de Rooij, behent van dese nevensstaande willeceur, met verloopen intrest voldaan te wesen door Hendricxe vanden Hoeck, wed: Wouter van Nederveen.

                                    Dierck van den Hoeck, uijt naem van mijn moeder

Folio 183v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemd Claas Corsten ende Willem Belboom geswaagers beijde woonende tot Baardwijck, de welcke verclaren wettelijck over te geven, aan Geerit Broeders Schoolmr: alhier twee en een halff Lot moeren met den gront, leggende sluijtapels geweijs, met den cooper gemeen, soo groot ende cleijn alst ten Zuijden vande Cruijsvaart inden Dullaart gelegen sijn, belent vant geheele velt, oost …………….
……………….., west Geerit Uijseren en anderen, streckende uijt den Zuijden vande erve van ….
………………………………. aff, noortwaarts op tot de Cruijsvaart toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen, de cooper inde voorsr 2 ½ lot moeren

Folio 184r

en gronden, te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer, Calangie ende aantaal dier op is aff te doen, tot desen dagen toe. Corsm Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap en Jan Crol Schepenen, desen 28e Appril 1707.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen, ter somme van vijffentwintig gulden, en bekennen sij vercooperen daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol

Folio 184v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemd Maria Crillaart wed: laatstmaal van Dirck van Poppel, de welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van van Wijnant van Cleeff, haaren schoonsoon, secker halff huijs en halve buijten dijckse delle, gestaan ende gelegen alhier aande straat ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent int geheel vijff en een vierde hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, onbedeelt met de vercooperse, belant oost Jan Potmaacker, west Peeter Smits en de kinderen van Arien Hendricxe Timmers, d’een d’eijnde den anderen, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe. Item alnoch de helft van een bos en Dullaart gelegen alsvooren, groot

Folio 185r

ontrent int geheel een en eenen halven mergen, ofte soo groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, anbedeelt alsvooren, belent oost Geerit Duijsers, west Geerit Broeders, streckende vande erve vande pastorije van Cappel, en Nicolaas Artel aff, Zuijtwaarts op tot den halven watergand toe. Ende dat met last van dijck, wegen, stegen, schouwen, watergangen als andere naburen rechte, met recht uijt de voorsr parceelen sijn gaande, voorts gelooft de voornoemde vercooperse den cooper int voorsr getransporteerde te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te dot tot desen dage toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cnaap en vander Punten Schepenen, desen 3e Meij 1707.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen vijff hondert gl, en bekent sij vercooperesse daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
A.v.d. Punten
1707

Folio 185v

Smal deelinge van alsulcke moeren en gronden als de Hr: Adriaan van Gils, secretaris der Vrijheijt Oisterhout, Joffr: Catharina van Gils wed: van wijle Sr: Govert vander Hoeven, de Hr: Adr: vander Lith, als last ende procuratie hebbende van sijn vader ende moeder Dhr: Peeter vander Lith, Secretaris van Asten ende Someren ende van Joffr: Maria van Gils, sijne huijsvrouw, volgens de procuratie onder de handt, in dato den 18e Appril 1707, ons Schout ende Schepenen van Cappel gebleecken, Sr: Hendrick de Rooij voor sijn selven, mitsgaders als voogt over het onmondig weeskint

Folio 186r

van Joffr: Judigh de Rooij, verweckt bij Hendrick de Bie, Sr: Peeter de Rooij ende Joffr: Johanna de Rooij meerderjarige dochter, kinderen ende Erffgen: van Sr: Adriaan de Rooij ende Joffr: Elisabet van Gils, alle kinderen, kintskinderen ende Erffgenamen van Zalr: Sr: Hendrick van Gils, in sijne leven gewoont hebbende tot ’s Gravenmoer, ende dat van soodanige moeren en gronde, haar t’saamen toebehoorende ende int gemeen beseten hebben als volgende is.

Eerstelijck is bedeelt d’Hr: Adriaan Gils Secretaris der Vrijheijt Oisterhout, als erst rwee en eenen halven mergen gronden met de moeren, gelegen onder Groot Waspick

Folio 186v

Ontrent Schoute Leij, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden ……………
………………………., noorden …………………………………………….., streckende vanden Endenest aff, westwaarts op tot ’s Gravenduijn toe.

Item alnoch vier hondt gronden en moeren, gelegen als vooren inde Hoeff van Heuclum bijden Claaterboom belent Zuijden ……………………………………………, noorden ………………..
………………, oost ……………………………………………….., west ………………………..
……….., ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is.

Item alnoch een en eenen halve mergen lants en gronden, gelegen onder Cappel inde Lange maaten, met een ackerken off driesken oostwaarts daar voor aan gelegen, streckende en belent etcetera.

Folio 187r

Item alnoch drie mergen gronden gelegen alsvooren, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden den selven off een Leij, noorden Dirck Waalwijcken Erffgenamen, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot de Geer toe, mits conditie dat den voornoemde Hr: van Gils, dit parceel erst aansal veerden naart expieratie der coop conditie daar van sijnde.

Item alnoch de helft van een bosken inde Hoeff van Heuclum onder Waspick, groot int geheel vijff hondt, genaampt Hamelen Bos, off soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, onbedeelt met de wed: en kinderen van Sr: Johannes Sprangers, belent ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………… is conditie dat parthijen competeren

Folio 187v

Voornoemt, beloove maalcanderen te sullen helpen garanderen, van alsulck Calangie, pretensie ende aantaal die op d’een off d’ander parceel hier vooren genoemt, mogt comen te openbaaren, de oncosten van prosessen die daar over mogte comen te gereijsen deselve stocks geweijs aff te doen, tot heden datum ondergesr over een jaar toe, en verders off ander niet.

Mits dat hij Hr: van Gils uijt sal moeten keren aan Joffr: Catharina Gils drie hondert gl, te weten in drie paijen, waarvan een hondert vijffentseventig gl den 6e Meij 1708 en den leste termijn gelijcke vijffentseventig den 6e Meij 1709, edog alles sonder intrest, ten waare dat hij de voorsr somme langer onder hem hielt.

Opden 30e Julij 1713 soo compareerde Joffr: Catarina van Gils van dese bovengesr uijtrijking ter somme van drie gl voldaan te wesen, door hande vande Hr: Adr: van Gils, secrs tot Oisterhout.

Folio 188r

Item aande Hr: Peeter vander Lith mede drie hondert gl, te betaalen als boven.

Dese bovengestelde 300 gl, sijn bij liquidatie voldaan aan d’Heer Adr: van Lith, volgens quitantie alhier ter secretarij gebleken en vertoont.

Ende aande kinderen van Sr: Adr: de Rooij gelijcke drie hondery gulden te betaalen als boven.

Opden 30e Julij soo bekende Hendrik de Rooij soo voor sijn selven en als voogt overt weeskint van Judig de Rooij, Peeter de Rooij, en Arien de Rooij getrouwt met Johanna de Rooij, van dese bovenstaande drie hondert gl, door d’Hr: Adr: van Gils, Secretaris van Oisterhout, voldaan te wesen.

Parthijen verclaren d’een den anderen te vertigte ende vertegen naar den rechte vanden Landen, omme ider t’sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet, ende te betaalen de dorps en andere laste waar

Folio 188v

mede die belast sijn, aanvanck nemende te Nieuwjaar 1707, oock te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende andere naburen rechte, die met recht uijt henne bedeelde sijn gaande. Aldus gedaan ende gepasseert sonder argh ofte list, ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij vander Punten, Schepenender Heerlijckheijt ’s Grevelduijn Cappel, desen 6e Meij 1707.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
A.v.d. Punten
1707

Folio 189r

                            Copije

Op huijden den 22e April 1707 compareerde voor mij Cornelis van Aansurg, Openbaar Nots: bij den Hove van Holland geadmitteert, binnen Dordrecht residerende, ter presentie vande getuijgen Hendrick Bacx coopman, ende Anthonij vander Streng wijnsleeper, beijde Borger deser stad, mij Notaris bekent, de welcke verclarden in qualitijt als testamentaire voogden, over Johannes Wijnen, nog minderjarigen soon van Adriaan Wijnen, in sijn leven mede borger alhier, bij desen inde beste forme te constitueren en vplmagtigh, den Ed: Anthonij Timmers, Secretaris van Sprang, speciaalijck, omme in haar camparants name, ende van hatent wegen in qualite voorsr openbaarelijcken aande meest daar voor biedende, ofte hoogst mijnende, naar costune locaal te vercoopen, op dese naarvolgende conditien, namentlijck dat alle de casten, in en ontrent het vercoopen eenigsints te vallen, t’sij voor, in, offte naar het doen der veijlinge, publicatien, het doen vande transporte als anders, niets uijtgesondert, met de

Folio 189v

gevolge ende aancleven vandien, bijde cooperen off coopers alleen, ende int geheel sullen moeten werden gedragen en betaalt sonder eenige cortinge, aande uijt te loven coop off rantsoen penningen te mogen doen, dat oock den cooper, ofte coopers, haare uijtte lovene coop en rantsoen penningen sullen moeten betaalen alhier te Dordregt in handen vande comparanten, seckere ander halve buijten delle Land, t’samen groot ontrent vijff hond, min ofte meer gelegen inde Vrijhoeven, belent ten ooste Jan … der Hoeven, ten weste ’t kerckelijck comptoir, streckende ’t selve vande Heijrstraat tot Zuijdewijn toe. Item een binnen delle, groot ontrent drie hond, gelegen aande oost sijde vande erve van Wouter Verhoeven, off soo ’t selve aldaar de ouders vanden voornoemde Johannes Wijnen, van Leendert Wijnen aangecomen is, noch alle de gerechtigheijt die Adriaan Wijnen uijt den hooffde vanden voornoemde Leendert Wijnen off sijn selven

Folio 190r

competerende is, secer drieskens en gronden, gelegen opde Hoogevaart onder Vrijhoeven, belend met de wed: Teunis Ockers, Zuijden Hr: Ruijmschoot en andere, streckende vande Vrijhoevense vaart tot de erve vanden gecoustituerde cum suis toe. Item secker ackertje, gelegen onder Cappel inde Heijstraat, groot ontrent derdehalff hond, belent oost de Dwars ackers, west Wouter Smits, streckende vande Nieuwstraat noortwaarts tot de Hoogevaartse ackers toe, gifte en transport vandien, alle te passeren, Belofte van vrijwaringe te doen, daar voor te verbinden haar comparants persoonen in qualitijt voorsr, mitsgaders de goederen des boedels vanden voornoemde Adr: Wijnen, voorts alles te doen ’t gene de cmparanten present wesende, soude connen en mogen verrigten, alwaart oock dat dese nader en speciaalder last requirerde, dan voorsr staat, belovende de rato, onderden verbande als naar rechten. Aldus gedaan ende gepasseert binnen Dordrecht in presentie van Justus van Campen, ende Niclaas Gilliszoon als getuijgen, onder stont mij in oirconde, en was geteeckent Corn: van Aansurg, Nots publ

                                                        H:vander Hoeven, Secrs:
                                                                 1707

Folio 190v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt de Heer Anthonij Timmers, Schout vande Vrijhoeven en Secretaris tot Sprangh, als last ende procuratie hebbende van Hendrick Bacx coopman ande Anthonij vander Strengh weijnsleper, beijde Borgers der stadt Dordregt, in qualitijt als Testamentaere voogden over Johannes Wijnen, noch minderjarige soone van Adriaan Wijnen, in sijne leve mede borger der voorsr stede, volgens deselve procuratie gepasseert voorden Nots: Cornelis van Aansurg, ende seckere getuijgen binnen Dordregt residerende, in dato den 22e April 1707, hier vooren geregistreert, den welcke verclarde in die qualitijt wettelijck over te geven aan ende tot behoeff van Geerken Meertens van Gijsel, wed: Teunis Ockers, woonende tot Sprangh, secker ackerken gelegen ten noorde vande Nieuwstraat, groot ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost de Hoogevaartse ackers,

Folio 191r

west Wouter Dircxsen Smits, streckende vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot d’erve vande wed: Bertrum Joosten de Bruijn cum suis toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij Hr: vercooper in qualitijt voorsr de cooperse int voornoemde ockerken te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1707 toe, Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Jan Crol Schepenen, desen 16e Meij 1707.

De cooppenningen sijn volgens conditie gereet ter somme van twee hondert vijffentseventig gl, en daar en boven eenen stuijver vanden gl tot rantsoen, maackende t’samen 288-15-1, te brengen aan hande vande vercoopers tot Dordregt.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol

Opde generaale conditie dese naarvolgende quitantie, wij ondergesr als voogde van naargelaate kinderen van Adr: Wijnen, bekennen van dit bovenstaande voldaan te sijn, den eerste penning met den lesten, de somme van twee hondert achtentagtig gl vijfftien stuijvers, uijt hande vande wed: Anhonij Ockers, waaren geteckent Anthonij vander Streng, Hendrick Bacx.

Folio 191v

Erff ende affdeelinge tusschen de Erffgenamen van Dirck van Clootwijck alhier tot Cappel overleden, met namen Huijbert Jansen Paans als in houwelijck hebbende Leijntje Petersen Clootwijck, Jacob Jansen van Hamont als in houwelijck hebbende Willemke Peters Clootwijck, Anna Schenkels, huijsvrouw van Adriaan van Clootwijck quartiermr: onder de garde du Corp…
ten dienste vande Vereenigde Nederlanden, last hebbende van haaren voorsr man, alle voor haar selven. Ende Jan Govertsen Gijben, als procuratie hebbende van Arien Jansen van Bavel, getrouwt met Teuntjen Petersen Clootwijck, Cornelis van Santen getrouwt met Maijken

Folio 192r

Wouters Clootwijck, Arien Petersen Mulder getrouwt met Cornelia Woutersen Clootwijck, de twee laatste comparanten intervenierende ende rato caverende voor henne twee swagers Pieter ende Cornelis Woutersen Clootwijck, kinderen van Wouter Petersen Clootwijck, volgens deselve provuratie gepasseert voor wethouderen alhier, in dato den 23e Appril 1707 ter eenre, mitsgaders tusschen de Erffgenamen van Adriaantje van Campen, gewesene huijsvrouw vanden voorsr Dirck van Clootwijck, mede alhier overleden met namen, Jan de Leeuw als in houwelijck hebbende Anneken van Campen, Peeter van Campen, de kinderen van Adriaan van Campen, de kinderen van Peterke van Campen, de kinderen van Ida van Campen, ende laatstelijck alnoch de kinderen van Aaltje van Campen, alle Erffgenamen vande voornoemde Adriaantje van Campen, ter andere sijde, als volgt.

Als eerste is bedeelt, de gelijcke

Folio 192v

erffgenamen van Dirck van Clootwijck op een gerechte twaalffde part in een huijs ende erve, groot ontrent vijff hondt, gestaan ende gelegen alhier opde Hoogevaart, belent Zuijde het Kercke ackerken van Cappel, noorde de wed: Cornelis van Clootwijck, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot de twee en veertig geerden toe.

Item alnoch op eene somme van vier hondert en vijfftig gl, gereet en vrij gelt, die de Erffgenamen van Adriaantje van Campen moeten uijt keeren, en bekennen de voorsr somme op heden ondergesr ontfangen te hebben.

Daar tegen sijn bedeelt de gelijcke Erffgenamen van Adriaantje van Campen, op de helft van een huijs ende erve, gestaan ende gelegen opde Hoogevaart alhier,

Folio 193r

groot int geheel met den Dullaart ontrent drie mergen, belent Zuijden de wed: Govert van der Hoeven en anderen, noorden de wed: Arien Cornelisen Leempoel en anderen, streckende vander halver Hoogvaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve van Jan Jacobsen Mouthaan cum suis toe.

Item alnoch een gerechte vierdepart in een acker groot ses hont, gemeen met Jacob Quireijnen cum suis, gelegen als vooren, belent Zuijden en noorden Jan Gijben, streckende vander halver Vaart aff, westwaarts op tot de 42 geerden toe.

Item alnoch opeen sestepart in een stuck lants onder Zuijdewijn en Vrijhoeven gelegen, groot ontrent 5 ¾ geerdt, gemeen met Johan Glaviman cum suis, belent oost de wed: Do Verhoeven, west de wed: Johannes Sprangers,

Folio 193v

streckende vanden dijck aff, noortwaarts tot de Oude straat toe.

Item alnoch een gerechte vierdepart van eenen waart in Besoijen over den Gantel gelegen, groot int geheel vijfftien hont, ofte soo groot ende cleijn als den selve aldaar gelegen is, belent oost Joffr: Mesmaackers, west de Hr: Bleijens, streckende uijt den Zuijden vanden Gantel aff noortwaarts tot de Elanden toe, mits uijt te keeren aant Lot gevallen aande Erffgenamen van Dirck van Clootwijck, eene somme van vier hondert en vijfftig gl, gereet en vrij gelt, die op huijden sijn voldaan en betaalt aande voorsr Erffgenamen van Dirck van Clootwijck.

Parthijen verclaren ten behoeve vanden eenen, den anderen te

Folio 194r

verleije ende vertigten naar costuijnen van Zuijtholland, met vrije waringe van ider t’sijne te aanverden als vrij ende allodiaal goet, met soodanige schouwen, wegen, dijcken, stegen, watergangen ende andere naburen rechte, die met regt daar uijt sijn gaande. Aldus geerfdeelt en gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 20e Meij 1707.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstijaen de Seeu
Bij bovengenoemde akte ligt het volgende losse briefje:

Ser eminde vrooe ijck stuere u den brisken dat ijck vliden voel macht maeckt dat gije ..et daer bewijck niet te vreen.

                                                                   Clootwijck

Folio 194v

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s G: Cappel aangebragt, bij Peeter van Campen voor sijn selven, mitsgaders als mondelinge last hebbende van Adr: Soeters, item intervenierende voor Maria Soeters, kinderen van Ida van Campen, Jan de Leeuw getrouwt met Anneken van Campen voor sijn selven, Jan van Campen intervenierende voor sijn Broeders en Susters Adr:, Corn:, Jenneken, Adriaantjen en Leijsbet van Campen, kinderen van Adr: van Campen, Adr: de Leeuw intervenierende voor de Hr: Johannes van Gulick, predicandt tot Reijswijck, Erffgenamen van Pieternella

Folio 195r

van Campen, ende Jenneken van Gils Erffgenamen van Aaltje van Campen, Ende dat van soodanige erffgoederen als hen t’samen sijn aangecomen van Adriaantje van Campen henne respective suster en moetje geweest, wesende ider sijn Lot als volght.

Item inden eersten is bedeelt Peeter van Campen, eerst opde gerechte helft van een huijs, hoff, ackerlant en dullaart aan gelegen, gestaan ende gelegen alhieropde Hoogevaart, groot int geheel ontrent die mergen, belent Zuijden de wed: Govert vander Hoeven en anderen, noorden de wed: Arien Cornelisen Leempoel en anderen, streckende vander halver Hoogvaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve van Jan Jacobsen Mouthaan cum suis toe.

Item alnoch een gerechte vierdepart

Folio 195v

in eenen acker gelegen alsvooren, groot int geheel ses hont, ofte soo groot ende cleijn als den selve aldaar gelegen is, onbedeelt met Jacob Quireijnen cum suis, belent Zuijden en noorden Jan Gijben, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot de 42 geerden toe.

Mits uijt te keeren vijff hondert en veertig gulden, te weten aan ’t Lot gevallen aan Jan de Leeuw
nomine uxoris eene somme van t’negentig gulden, en bekent daar van voldaan te wesen huijden ondergesr.

Ende aant Lot gevallen aande twee kinderen van Ida van Campen insgelijcx t’negentig gulden.

Op huijden den 18e Januarij 1708 compareerde Adr: Soeters, den welcke bekende voor 45 gl, door handen van Pr: van Campen voldaan te wesen.

                                                                Adriaan Soetert

Compareerde Jan de Leeuw den Jongen als procuratie hebbende van Maria Soeters, volgens deselve procuratie gespecificeert voorden Nots: Francois vander Eeden tot Brussel residerende in dato den 25e 8ber 1709. Van dese bovenstaande uijtrijckinge voldaan te wesen met 45 gl, door Pr: van Campen, dese 24e Januarij 1710.

                                                           J:d: Leeuw Den Jonge

Folio 196r

Ende aant Lot gevallen aan Jenneken van Gils, Erffgename van Aaltjen van Campen mede ’t negentig gulden, door Pr: van Campen.

Alnoch t’negentig gl, tot supplement vande uijtreijckinde aande Erffgenamen van Dirck van Clootwijck, en die mede voldaan.

Ten tweede is bedeelt de Heer Johannes van Gulick Erffgenaam van Pieternella van Campen, op een gerechte vierdepart van eenen Waart gelegen in Besoijen, groot int geheel vijfftien hont, onbedeelt met Jan de Leeuw, belent oost Joffr: Maria Messemaacker, west de Hr: Bleijens Schout tot Hoogstraaten, streckende vanden Gantel aff, noortwaarts op tot de Elanden toe, mits uijt te keeren aande Erffgenamen van Dirck van Clootwijck een hondert en t’sestig gl, en voldaan.

Folio 196v

Ten derde is bedeelt de ses kinderen van Adriaan van Campen t’samen op een gerechte sestepart in 5 ¾ geerd Lant in Zuijdewijn binnen d’Oude straat, gemeen met Johannes Glaviman cum suis, belent oost de wed: Do: Verhoeven, west de wed: Johannes Sprangers cum suis, streckende vande Vrijhoeven aff, noortwaarts op tot de Oude straat toe.

Item alnoch 1/6 van een buijten delleken groot ontrent een halff hont, gelegen in Vrijhoeven, gemeen met Johannes Glavimans cum suis, belent west de wed: Johannes Sprangers cum suis, oost de wed: Do: Verhoeven, streckende vande Heirstraat aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe, belast met dijck, mits uijt te keren aande Erffgenamen van Dirck van Clootwijck eene somme van vijffentachtentig gl, en voldaan.

Folio 197r

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt ende vertegen naar den rechte en costinguen van Zuijthollandt, omme ider t’sijne te mogen gebruijcken, als haar ander vrij ende allodiaal goet. Ende te onderhouden alle dijcken, wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met recht daar uijtgaande, oock te moeten betaalen de dorps en andere laste, waar mede henne respective perceelen sijn belast, aanvanck nemende Nieuwjaar 1707. Aldus geerffdeelt en gepasseert ten overstaan van Aer: van Andel Schout, Cnaap, vanden Hoeck en Zeeuw Schepenen, desen 21e Meij 1707.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck
Corstijaen de Seeu

Folio 197v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Adriaan de Leeuw voor sijn selven mitsgaders intervenierende ende de rato Caverende voor sijn Broeder Jan de Leeuw, ende Johannes Piggen in houwelijck hebbende Elisabet de Leeuw, de welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte, soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Peeter van Campen seecker een gerechte vierdepart in een huijs, hoff, ackerlant, en gronden, groot t’samen met de putten en cuijlen, drie mergen, onbedeelt met den cooper, belent zuijden de wed: Govert vander Hoeven en anderen, noorden de wed: Arien Cornelisen Leempoel en anderen, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot d’erve van Jan Jacobsen Mouthaan cum suis toe. Item alnoch een achtste part in eenen acker, gelegen opde Hoogevaart, groot int geheel ontrent ses hont hont,

Folio 198r

onbedeelt met den cooper en Jacob Quijreijnen, belent Zuijden en noorden Jan Gijben, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot de 42 deerden eoe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijt gaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen, den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Lande, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1707 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert gulden, en bekennen daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck
Corstijaen de Seeu

Folio 198v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Adriaan Bommelaar, den welcke verclarde wettelijck over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Hendrick Heijmans, seecker buijten dijckse delle, gelegen alhier opt Stapeleijnd, groot ontrent ses en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent oost de wed: Jacob Kivits cum suis, west een steegde, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe, belast met drie roeden dijck, ende wegen, stegen, schouwen, watergangen ende andere naburen rechte met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper inde voorsr delle te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Landen. Ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier

Folio 199r

op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1707 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 2e Junij 1707.

De cooppenningen sijn volgens taxatie van Schout ende Schepenen voornoemt, gereet ter somme van vijff hondert gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
A.v.d. Punten
1707

Folio 199v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Peter Adriaansen van Oisterhout, den welcke bekende met sijner willeceur, wel ende deugdelijck schuldig te wesen, aan ende tot behoeff vande Ho: Ed: Heer van Cappel etc, eene somme van negentien hondert gl, spruijtende ter saacke van achterstallige pagt penningen vanden wint cornmoolen, rosmoolen, huijsinge ende landerijen, volgens liquidatie op huijden met den voorsr Debiteur gehouden, Beloovende hij debiteur de voorsr somme van negentien hondert gulden, aanden Ed: Heer Crediteur te betaalen van huijden datum ondergesr over een jaar, met den Intrest vandien tegens vijff gulden percent int jaar, te reckenen totte volle effecturese affquijtinge toe, dog in cas den

Folio 200r

debiteur, ses weecken naar den vervaldag comt te betaalen, sal met vier gl percent connen voldaan, is mede conditie dat hij debiteur het voorsr cappitaal aff sal mogen lossen met drie hondert gl te gelijck. Ende tot meerder securiteijt vant bovengesr, verclaart hij debiteur specialijck te verbinden eerst een buijten dijckse delle, gelegen aanden ooste cand vande Nieuwvaart, groot ontrent ses hond, belent oost de wed: Hendrick Verhagen, west Aert vanden Hoeck, streckende vanden Ausloot aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe. Item noch eene binnen delle gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent vijff hondt, belent Zuijden de wed: Cornelis Ockers, noorden Cornelis Swart, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe. Item alnoch twee hondt ackerlant, gelegen ten ooste vande

Folio 200v

Nieuwvaart, belent Zuijden Jacob Mutsaart, noorden de wed: Jan de Rooij, streckende vanden Rigt pat aff, oostwaarts op tot de kinderen van Cornelis van Tilborgh erve toe, ende voorts generaalijck sijn persoon ende goederen, roerende ende onroerende hebbende ende vercrijgende, ad sub:interende die ten bedwange ende executie van alle heren, hove, wette, rechte ende rechteren, en speciaalijck den Ed: hove van Hollandt, beloovende hij Debiteur ten allen tijden des versogt sijnde, noch naardere securiteijt te sullen passeren tot behoeff vanden Ed: here Crediteur. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen Schepenen, desen 5e Junij 1707.

A.v. Andel Johan Cnaep
A.v.d. Punten
1707

Op den 10e Xber 1719 en 18e Janr: 1720 in mindereng e van dese bovenstaande Willeceur bij Pr: van Oisterhout betaald 500 gl, en deselve gegeven aande Schout van Andel in Besoijen.

Folio 201r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Joostjen Adriaansen Berten, wed: Geerit Jansen van Vugt, de welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Arien Geritsen van Vugt haaren soon, seecker huijsken met ontrent acht hont landt daar aan, gestaan ende gelegen opde Hoogevaart, belent Zuijden Jan Deckers, noorden de wed: Adriaan van Campen cum suis, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot de Heijckens toe. Ende daar en boven alle haar vee, soo van peerden als beesten, hooij, stroij, mitsgaders meuble linde als wolle, koper, tin als andere, oock alle haare erffgoederen die sij comparanten onder Brabant is hebbende. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte met regt daar uijtgaande,

Folio 201v

voorts gelooft de voornoemde vercooppersse den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aanraal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1707 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap en Jan Crol Schepenen, desen 22e Junij 1707.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen met de schulden ende uijtreijckinge ter somme van tweehondert sevenendartig gulden, mits dat hij cooper, naar doode vande voorsr Joosten sijne moeder, uijt sal moeten keren aande vier kinderen van Lauwrenske van Vugt verweckt aan Wouter de Bondt hier present en ’t selve accepteert, eene somme van veertig gl, en aan Erke van Vugt getrouwt met Gerit Sweren, woonende ten Bos eene

Folio 202r

somme van vijfftig gulden. Ende daar en boven noch te betaalen tot sijne laste, en neemt alle de gaande ende staande schulden, die sij vercoopperse en haaren man Zalr: hebben naargelaaten. Item belooft hij cooper te onderhouden de voorsr Joosten Aer: Berten haar leven langh geduerende, in cost, dranck, linde, wolle, koede, schoenen, wasschen, vringen, sieck ende gesont, geen uijtgesondert, oock naar doode van haar, op sijne coste het doode lichaam eerlijck ter aarde te helpen, waar voor hij specialijck verbindt het voorsr getransporteerde, en bekent sij vercooppersse vande cooppenningen voldaan te wesen, buijten de voorsr uijtrijckinge, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol

Opden 21e Meij 1720 compareerde Gerit Appeldoorn, getrouwt met Erken Gerits van Vugt, rn Wouter de Bont, vader en voogt over sijne kinderen verweckt bij Lauwerenske Gerits van Vugt, ider van sijne bovengesr uijtreijckinge voldaan en betaalt te sijn door Jan Henr4ix en Adriaantje Nieuwenhuijsen sijne huijsvrouw, in presentie van vanden Hoeck en Verhoeven als Schepenen.

                Dit ist X hantmerck van Wouter de Bont, verclaart niet te konnen schrijven
               Dit ist X hantmerck van Gerit Apprldoorn, verclaart niet te konnen schrijven

Folio 202v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s G: Cappel ondergenoemt, Joan Cnaap mede schepen alhier, den welcke verclarde wettelijck over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Sebregt Otterdijck, secker Zuijdense helft van een binnen del, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, soo groot ende cleijn als die is bedeelt, belent Zuijden de wed: Jan Huijsman, noorden de Erffgenamen van Cathalijntje Tacx cum suis, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westeaarts op tot de Moole bancken toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, de cooper int voorsr getransporteerde, te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1708. Coram Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck, Crol, en vander Punten Schepenen, desen 26e Julij 1707.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijfftig gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

Folio 203r

Datum uts heeft den selven vercooper wettelijck overgegeven met eender vrije gifte soo dat regt is, aaqn D’hr: Anthonij vander Punten mede Heemraat alhier, secker halff binnen del, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot int geheel een en eenen halven mergen, onbedeelt met den cooper, belent Zuijden de kinderen Adr: Ockers, noorden de kinderen Jan Wouters van Tilborg, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op totte Kercke del toe. Ende datmet alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper inde voorsr halve del te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Lande, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen, tot Nieuwjaar 1708 toe. Coram Schout, vanden Hoeck en Crol Schepenen, datum uts.

Parthijen verclaren de cooppenningen te wesen gereet ter somme van t’negentig gl, en bekent daar van voldaan te wesen, datum als boven.

A.v. Andel Cornelis vanden Houck
Jan Crol

Folio 203v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Faas Adr: Notenboom getrorwt met Maijcken Jansen Timmermans, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Arien Pauwelsen, seecker een gerechte vierdepart in een binnen del, ten weste van Willem van Gentsvaart gelegen, groot int geheel vier hont, ofte soo groot ende cleijn als die aldaar gelegen is, belent Zuijden den vercooper, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve van Pr: Leempoel tor. Ende dat met alle wegen, sregen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daat uijtgaande, voorts gelooft den vercooper, den cooper int vierdepart te vrije ende waaren

Folio 204r

naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1708 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 16e Augustus 1707.

Parthijen verclaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijfftig gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Ander Johan Cnaep
A.v.d. Punten
1708

Folio 204v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Capelle ondergenoemt, Leendert van Pelt getrouwt met Adriaantje Back, en Teuntje Back, de welcke t’samen verclaren wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Teuntje Ariensen Back, wed: Cornelis Ockers, secker een hondt ackerlant, ofte haar geregtigheijt in een parceel van drie hondt, gemeen met de cooperse, genaamt de Peijs, gelegen ten noorde vande Mieuwstraat, belent oost de Heijkens, west Wouter Jansen van Tilborgh cum suis, streckende uijt den zuijden vande erve van Jan Mutsaart aff, noortwaarts op tot de Cruijsvaart toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte met regt daar uijtgaande, voorts geloove

Folio 205r

De voornoemde vercooperen, de cooperse int voorsr een hondt te vrije ende waaren, naar den rechte vanden Lande, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1708 toe, Coram Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 20e September 1707.

Parthijen verclaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vijfftig gulden en bekenne sij vercooperen daarvan voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Corstijaen de Seeu
Cornelis vanden Houck

Folio 205v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Joost Hendrixe Timmers, den welcke bekende met sijnder willeceur, wel ende deugdelijck schuldig te wesen, aan ende tot behoeff van Cornelis Wijngaarts, de somme van twee hondert gulden Hollants gelt, spruijtende ter saacke van goede deugdelijcke geleende ende aangetelde penningen, hem op hede aangetelt, remintierende daaromme van de exeptie van ongetelde gelde, beloovende de voorsr somme van twee hondert gl, aande Crediteur ofte den regte thoonder deses, wederomme te restitueren van heden datum ondergesr over een jaar, met den intrest van dien, tegens vier gl vant hondert int jaar. Ende ingeval van langer onderhoudinge edog met beliefte vanden voorsr Crediteur, soo sal den selven intrest blijven continueren, totte volle effectuele

Folio 206r

afflossinge deses, waar vooren hij debiteur specialijck verbindt eenen huijs, werff en hoff daar aann gelegen, groot ontrent een en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn als denselven opt Stapeleijndt gelegen is, belent oost Cornelis vanden Hoeck, west Geerit Timmers, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Geerit Uijseren cum suis toe. Ende voorts generaalijck sijn persoon ende andere goederen, roerende ende onroerende, hebbende ende vercrijgende, ad Subjecterende die ten bedwange ende executie van alle heeren, hoven, wette, rechte, ende rechteren, en specialijck den Ed: Hove van Holland, ende tot meerder securiteijt vant bovengesr Cap: cum intresse, soo Compareerde mede Hendrick Aertsen Timmers, den welcke verclarde sijn selven te stellen tot borge en principaale schuldenaar, onder behoorlijcke remunstratie

Folio 206v

ende verbande als naar rechte is geconditioneerdt dat hij debiteur de voorsr hooftsomme aff sal mogen leggen, jaarlijcx met een hondert gulden te gelijck off meer. Aldus gepasseert ten overstaan van Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen derde October 1707.

                                                         Cornelis van den Houck
                                                                 A.v.d. Punten
                                                                    1708

Opden 12e Meij 1709 soo bekende Johanna Hoijmaijers, huijsvrouw van Cornelis Wijngaarts van desen bovenstaamde willeceur met verloopen intrest voldaan te wesen, door hande van Joost Timmers.

                                                             Johanna Hoijmeijer

Folio 207r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Joffr: Margrita van Baijen wed: laatstmaal van Johan opde Beeck, woonende tot Sprangh, de welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Govert Jansen Gijben, seecker drie hont bossen en gronden, ofte soo groot ende cleijn alst t’selve opce Hoogevaart inde 42 geerden gelegen is, belent noorden Jan Gijben, Zuijden Peeter Verhoeven cum suis, streckende vande erve van Jan Gijben en anderen aff, westwaarts op tot d’erve van Bastiaan de Leeuw toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft de voornoemde vercoopersse, den cooper

Folio 207v

Int voorsr goet te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1708 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen eersten November 1707.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen, ter somme van vijfftig gulden, en bekent sij vercooperse daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
A.v.d. Punten
1708

Folio 208r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Lambert Hendricx woonende te Heerenveen in Vriesland, den welcke bekende vercogt, ende Pieter Schaap woonende alhier gecogt te hebben, een Ferij schip met anckers, touwen, seijlen en verdere toebehoorte, soo als die is reijende ende seijlende, ende leggende is inden Dussense Gantel, ende daarvoor gelooft te betaalen eene somme van seven hondert drie gulden en drie stuijvers gereet gelt, soo dra de Bijl en andere brieven (waarmede het voorsr schip is belaast), sal wesen verthoont ende aanden cooper overgegeven, bekende hij vercooper voorsr, het voornoemde schip aan hem cooper overgegeven, en bekent hij die op conditie alsboven ontfangen te hebben, soo dat die jegenwoordig tot den cooper sijn laste is leggende, den vercooper

Folio 208v

behout aan sijn selven een cluijff fock van het voorsr schip, en boot met toebehoorte, beloovende hij vercooper, den cooper voor alle naa mandinge en Calangie dier op het voorsr schip soude mogen comen op te doen off te voorscheijn comen ge..gen,den cooper daar van te indemneren costeloos en schadeloos te ontheffen, onder verbant van sijn persoon ende gorderen, hebbende ende vercrijgende, omme bij fante van dien, hem vercooper met sijn bij hebbende goederen en vaartuijgh te mogen arresteren, op alle revieren en havenen, onder het district van Holland, Zeeland, Vriesland als elders. Aldus gedaan ende gepasseert in Cappel desen 21e November 1707, ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap en Corn: vanden Hoeck Schepenen.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 209r

                            Copije

Ick ondergesr gesupstitueetde Balliu der stede Woudrichem, ende Lande van Althena, in qualitijt als oppervoogt van alle weduwen en weesen toesigt behoevende, sijnen bedreijffs, hebben geconsenteert en geaccordeert, consenteren en accorderen bij dese, omme seeckre ander halff hont lant, ofte soo groot en cleijn alst selve gelegen is onder het geregt van Cappel, door Cornelia Peeters, huijsvrouwe van Jacobus Wijt, te vooren wed: van Anthonij Otten Havelaar, aan Jan Cornelisen verkogt voor een hondert vijffentseventig gulden, aldaar voor Schout en geregten naar Costume Locaal informe, ’t voorsr vercogte Landt voor gemelte somme, door desselffs man Jacobus Wijt, en met desselffs assistentie aanden voornoemde getransportteert en opgedragen te mogen werden, als

Folio 209v

sullende den penningen betaalt en uitgereijckt werden, aan een der voorkinderen Jan Otten Havelaat, door het houwelijck meerderjarig geworden sijnde, en sulcx in voldoeninge van sijn vaders en moeders bewijs, mits dat de verdere effecte der onroerende goederen sullen blijven speciaalijck geassisteert, voor de ses onmondige nakinderen bij den voornoemde Anthonij Otten Havelaar aande vercooppersse verweckt. Actum Woudrichem den 24e November 1707, was geteeckent D. Tenhagen.

                                                              Collata Concordat
                                                                 Quod Attestor

                                                         H: vander Hoeven, Scris
                                                                1707

Folio 210r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduij Cappel ondergenoemt, Jacobus Wijt in houwelijck hebbende Cornelia Peetersen, wed: geweest van Anthonij Otten Havelaar woonende tot Woudrichem Lande van Althena, als last ende consent hebbende vande Hr: Diderick Tenhagen, in qualitijt als gesubstitueerde Balliuw der Steede Woudrichem voorsr, als opper voogt van alle weduwen en weesen aldaar, volgens deselve acte onder de handt daar van sijnde in dato den 24e November 1707, hier vooren geregistreert, den welcke alsoo verclarde wettejijck over te geven, met eender vrije gifte, soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Jan Cornelisen Geenen woonende alhier, seecker een en een halff hondt Landt, gelegen ten weste van Willem van Getsvaart,

Folio 210v

ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden de kinderen Cornelis Geenen, noorden Wouter Geenen, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve vande wed: Hendrick de Rooij toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1708 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Jan Dolck Schepenen, desen 26e November 1707.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert vijffentseventig gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Dolck

Folio 211r

                            Copije

Dese onderteeckende als man ende voogt van Dirck Lotten, bekent affstandt te doen van mijn vrouwe vaderlijcke goederen, van Dirck Lotten Salr:, was geteeckent Andries van Caulil. Etten den 25e november 1707.

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Adriaantje Petersen Otterdijck, wed: erstmaal van Dirck Corsten Lotten, Peeter en Gijsbert Lotten woonende tot Rotterdam, Aert vanden Hout getrouwt met Sijcken Lotten, Andries van Caulil woonende tot Etten Baronije van Breda, getrouwt net Anneken Lotten, volgens hantschrift daar van sijnde in dato den 25e 9ber 1707, hier vooren geregistreert, mitsgaders Schout ende gerechten van Cappel als opper voogden, over de

Folio 211v

ses kinderen van Corstiaan de Lotten verweckt bij Metje Hendricx, de welcke alsoo t’samen ider in sijnen qualitijt bekenne over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Bartholomeus vander Hoeven, seecker een geseet en ackerlant aan gelegen, gelegen opde Hoogevaart, groot ontrent ses hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent noorden Jan Gijben, Zuijden de Hr: Hendrick de Jongh, Secretaris van Heese en Leende, streckende vander halver Hoogevaart aff, westwaarts op tot de 42 geerden toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte

Folio 212r

met regt daar uijgaande, voorts geloove de voornoemde vercooperen ider in sijne qualitijt den cooper int voorsr goet te vrije ende waaren naar den regte vanden Lande, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1708 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 6e December 1707.

De cooppenningen sijn volgens conditie in drie termijnen vijff hondert en vier gl, te weten 252 gl gereet, en een hondert sesentwintig gl over een jaar, en 126 gl den 6e Xber 1709, en bekennen vanden ersten termijn voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis vanden Houck

Opden 29e November 1708 bekende Adriaantje, wed: Dirck Corst Lotten vande rwee paij met 126 gl voldaan te wesen.

Compareerde ter Secretarije van Cappel Andries van Caulil, den erlcke dese bovenstaande transporte is accepterende, desen 30e 7ber 1709.

                                                             Andries van Caulil

Op den 23e December 1709, soo bekende de voorsr Adriaantje, vercooperesse vanden laatsten paaij , sijnde 126 gl, voldaan te wesen, dus gecasseert.

                                Dit ist X hantmerck van Adriaantje Petersen Otterdijck

In kantlijn van Folio 211v staat het volgende geschreven, getreffende bovenstaabde acte:

Opden 6e December 1707 soo bekende Johan Cnaap, armmr: van Cappel 1707 en 1708 ontfangen te hebben 155 gl, soo Cappitaal als intrest, uijt hande van Adriaantje Otterdijck wed: eerstmaal Dirck Corsten Lotten, volgens gegeven quitantie opden rug vanden erffbrief, waar mede den willeceur opt nevens staande geseet is gecasseert.

Folio 212v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Joffr: Maria Coupe, meerderjarige dochter, woonende tot Rotterdam, in qualitijt als last ende procuratie hebbende van Anthonij van Esch, meerderjarige soone van Bastiaan van Esch ende Anneken Anthonisen vanden Hoeck, volgens deselve procuratie van dato den 15e Meert 1706, gepasseert voorden Nots Johannes Bordels ende getuijgen tot Rotterdam residerende, de welcke bekende ende verclarde uijt handen van Jacobus van Esch, Adriaantje van Esch, Barbara van Esch, mitsgaders Leendert van Harticxvelt in houwelijck hebbende Beatricx van Esch, alle kinderen ende Erffgenamen vanden voornoemde Bastiaan van Esch, ontfangen te hebben eene somme van acht hondert gulden, in volle ende effective voldoeninge van soodanigh moederlijck bewijs, mitsgaders

Folio 213r

van alle verdere pretensie, die den voornoemde Anthonij van Esch van ’s moeders wegen soude willen, ofte mogen pretenderen, geen de minste actie ofte pretentie te reserveren, maar daar van expresselijck renuntierende bij desen, als den voornoemde Bastiaan van Esch ten behoeve van sijne soone Anthonij van Esch hadde gedaan ende belooft uijt te keeren, sonder ter saacke voorsr, eenige de minste actie ofte pretensie te houden ofte reserveeren, maar te gekennen uijt handen alsvooren, daar van volcomentlijck tot hare genoegen ende contentrment ten behoeve vande voornoemde Anthonij van Esch voldaan te sijn, met dien verstande nochtans dat alsoo over het voorsr moederlijck bewijs vanden voornoemde Anthonij van Esch, voor de Hove van Hollandt proces

Folio 213v

is geweest, sij comparante in qualitijt voorsr tot securiteijt vande voornoemde Jacob van Esch en sijn susters , verbint soodanigh huijs, erve, ende verwer als den voornoemde Anthonij van Esch is competerende, gelegen tot Goirle, omme in cas van verhaal, deselve goederen daar voor te mogrn aan spreecken, gedurende dese verbande niet langer ende ter tijt ende wijlen, den voornoemde processe sal sijn gedecideert ende geeijndigt, ende verders niet, versoeckende sij comparanten dat dese ten registere van Goirle ofte Tilborg sal werden geregistreert, alles onder verbant ende costuijme Locaal gebruijckelijck. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 20e December 1707.

A.v. Andel Johan Cnaep
A.v.d. Punten
1708

Folio 214r

Compareerde voor ons Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel onder genoemt, Cornelis Schalcken als in houwelijck hebbende Anna Benschop, Johan Hagoort als in houwelijck hebbende Dingena Staal, Peter Hagoort als in houwelijck hebbende Willemijna Staal, Johan de Gester als in houwelijck hebbende Johanna van Tilborg, Cornelis van Tilborg, ende Cornelis van Brandwijck Secrs: tot Meeuwen, ende Govert Verploegh als oomen en testamentaere voogden van Cornelia van Tilborg, alle kinderen van Zalr: Adriana van Brandwijck, de welcke verclarden met den anderen geaccordeert en verdeagen te sijn, aangaande de scheijdingh en deeling, vande vaste en onroerende goederen, bij hun geerft en hun aanbestorven van Zalr: Cornelis van Brandwijck,

Folio 214v

Hun gewesene grootvader, en dat in vouge en manieren hier naar volgende.

                            1e Lot.

Eerstelijck dat bij blinde lotinge is te deel gevallen en aanbedeelt aan Cornelis Schalcken voornoemt, vier mergen wijland gelegen onder Eethen over den Reijtwetering, de Droogt genaamt, met noch een derdepart in vijff mergen aldaar sijnde elsenbosch, mits treckende van her volgende vierde en vijffde Lot, te deel gevallen aan Johan de Gester en Cornelis van Tilborg, van ider de somme van vijfftig gulden.

                            2e Lot.

Item is bij blinde loting te deel gevallen aan Johan Hagoort, twee en een halff ponden lants gelegen onder Meeuwen buijten

Folio 215r

dijcks, mitsgaders 2 ½ mergen weijlant aldaar inde Hengmeng gelegen, met noch ses honde mede aldaar, belent als inde brieven daar van sijnde.

                            3e Lot.

Item is bij blinde Loting te deel gevallen aan Peeter Hagoort, drie mergen saijland opden Hil gelegen, daar onder is eene mergen leenland, leenroerig aanden Huijse van Meeuwen, mitsgaders belast met een rent van seven stuijvers Jaarlijcx aande kerck van B: Broeck en den Hil, met noch een achtste part in seven mergen vijff honden wijland, mitsgaders noch eenen acker tot Sprang gelegen, alles belent als inde brieven daar van sijnde.

                            4e Lot.

Item is bij blinde loting te deel gevallen aan Johan de Gester, elff honden drie en dartig roeden, mitsgaders acht honden lants gelegen

Folio 215v

Onder Besoijen, mits uijtrijckende aan het eerste lot Cornelrs Schalcken aanbedeelt, de somme van vijfftig gulden.

                            5e Lot

Item is bij blinde loting te deel gevallen aan Cornelis van Tilborg, vier mergen weijland onder Eethen gelegen inde Oude Weijde, mits uijtrijckende aan het eerste lot, Cornelis Schalcken aanbedeelt de somme van vijfftig gl.

                            6e Lot.

Eijndelijck is bij blinde loting te deel gevallen aan Cornelis van Tilborg, vijff mergen onder Dussen Muijlkerck gelegen, de Kuijlen genaamt.

Ende sal ider sijn aanbedeelde moeten aanveerden, met sood(a)nige

Folio 216r

Lasten en servituijten, als deselve volgens regten ofte costuijmen Locaal subject sijn, oock in soodanige maat en grootte, als deselve inde mergen taal boecken vande plaatsen daar onder die gelegen sijn bekent staan. Ende verclarde sij comparanten met dese scheijdingh en deeling wel vergenoegt en te vreden te sijn, oock die gene dewelcke penningen mosten genieten, daar van voldaan en betaalt te sijn, sonder oijt eenige andere scheijdinge ofte deelingh te pretenderen, renuntierende ende vertigtende der halven, den een op des anders aangedeelde portie, en op alle brieven en bescheijden daarvan sijnde, sonder eenig het minste regt meer daar aan te behouden, wijders gelooffden sij comparanten de voorsr scheijdingh en deeling onverbreckelijck te sullen nakomen,

Folio 216v

en achtervolgen, voor nu en ten eeuwigen dage, sonder daar tegens oijt ietwas te sullen doen ofte doen doen, directelijck ofte indirectelijck, onder verbant van hunne persoonen en goederen, deselve onderwerpende alle rechte ende regteren, en specialijck den Ed: Hove van Holland. Aldus gedaan, verleden en gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 27e December 1707.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 217r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Willem van Nieuwenhuijsen, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Jan Jacobsen Mouthaan, Jan Aertsen Oirlemans ende Cornelis en Jacob Quireijnen, seecker gerechte helfte van eenen dullaart, groot ontrent int geheel drie mergen met de putten en cuijlen, gelegen inden Dullaart, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, sulcx dat vant geheel jegewoordig is competerende een geregte derde part, aan Jan Jacobsen Mouthaan, een derde aan Jan Oirlemans, ende het resterende derde part aan Cornelis en Jacob Quireijnen, belent west Jan Jacobsen Mouthaan en anderen, oost Peeter van Campen en Bartel vander Hoeven en

Folio 217v

anderen, streckende uijt den Zuijden vande erve van Bastiaan de Leeuw aff, noortwaarts op tot den halven watergang toe. Item alnoch de helft van een sevende part, soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent west de voornoemde Jan Jacobsen Mouthaan, oost Bastiaan de Leeuw, streckende vant bovengesr aff, Zuijtwaarts op tot de Cruijsvaart toe, ende sulcx ider als boven een derde voort geheel, met eenen vrije wegt, met wagens, karren, peerden, beesten etc, over de erve off stegh van Bastiaan de Leeuw, ofte wel soo danige stege, leggende int midden als van outs usantelijck is geweest volgens transport vanden 17e Mert 1677. Ende voorts met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, de coopers ider int

Folio 218r

sijne te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1708 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap en Jan Crol Schepenen, desen 30e December 1707.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van drie hondert gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol

Folio 218v

                            Copije

Extract uijt het Schepen protocol der Heerlijckheijt Venloon.

Alsoo Arien Claasen Boom, geboortig binnen dese Heerlijckheijt Venloon, sig inden houwelijcken staat te begeven, met Cornelia Hendricx Boelaarts, geboortig ende woonachtig tot Cappel, ende dat de voorsr Boom met sijne Jegewoordige voorsr Bruijt naar het celebreren vant houwelijck, van meninge sijn haar woonplaats binnen Cappel te nemen, ende de Heeren regenten van Cappel bebreft off dugtende sijn, dat den voornoemde Arien Claasen Boom off sijne kinderen tot decadentie off armoede soude kome te vervallen, (des Godt verhoede) ende daar daar den armen van Cappel benadeelt soude connen werden, soo compareerden voor Schepenen van Venloon, Jan

Folio 219r

Geerit Claasen, regerent armmr: deser Heerlijckheijt Venloon, ende heeft ingevolge de oude unfantie voor hen ende sijne successeuren, verbonden alle komsten ende revenu vanden arme tafel alhier, omme ingevalle den voorsr Arien Claassen Boom, ofte sijne kinderen, die tot Cappel soude mogen geboren werden, tot aermoede off decadentie quame te vervallen, daar uijt naar vermogen te onderhouden, ende den Arme van Cappel voor de helft te ontheffen ende ontlasten, mitsgaders kost ende schadeloos te houden, onder verbant als naar regten, actum den tweeden Januarij XVIIc acht, ende was geteeckent A: Glavimans ende A:v:Hoven, onder stont accordeert met het voorsr register, actum uts, en was geteeckent Gijsb: Verwiel, Secrs:

                                                                 Quod Attestor

                                                         H:vander Hoeven, Secrs
                                                                 1708

Opm.: Bij dit folio ligt een los briefje, dit behoort bij Folio 79v.

Folio 219v

Compareerde voor ons Schout ende Schepenen van ’s G: Cappel ondergenoemt, Faas Adriaansen Notenboom, den welcke verclarde wettelijck over te geven, met eender vrije gifte soo dat tegt is, aan ende tot behoeff van Pauwels Vreijssen seecker huijske en erve aangelegen, gestaan ende gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent drie hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Arien en Gerit Cluijters, noorden de wed: Hendrick de Rooij, streckende vander halver vaart voorsr aff, westwaarts op tot den Quekel toe. Item alnoch een parceel dries, groot ontrent twee hondert vijffentseventig roeden, ofte soo groot ende cleijn alst inden Quekel gelegen is, belent Zuijden Arien Cornelis Denis en anderen, noorden

Folio 220r

de wed: Anthonij Swart, oost de wed. Hendrick de Rooij en anderen, west Wouter Vreijssen en anderen. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, wetergangen ende naburen rechte, met regt uijt de voorsr parceelen sijn gaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr huijs en parceelen van erve, te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1708 toe. Coram adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 14e Januarij 1708.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen, ter somme van ses hondert vijffentseventig gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 220v

Datum ues Compareerde Leendert van Harticxvelt voor sijn selven, mitsgaders intervenierende ende de rato caverende voor Pauwels van Harticxvelt, den welcke also verclarde wettelijck over re geven met eender vrije gifte, soodat dat regt is, aan ende tot behoeff van Hendrick Sprangers ende Cornelis Joachems Vermijs, ider voorde helft, seecker twee vierdeparten inde noordense helft van een binnendel, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, groot int geheel ontrent negen hondt, genaamt de Calverdel, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, belent noorden de wed: Johannes Sprangers, Zuijden Sebregt Otterdijck met de wederhelft, streckende vander

Folio 221r

halver Vaart voorsr aff, westwaarts op totte Moole bancken toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vetcooper in qualitijt voorsr. de coopers inde voorsr twee vierde inde helft, te vrije ende waarwn naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot tot Nieuwjaar 1708 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen, ter somme van vujfftig gulden, en bekent hij vercooprt daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 221v

Compareerde voor ons Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn ondergenoemt Huijbert Melisen van Dam den erlcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van dirck Aertsen Timmers, seecker Zuijdense helft van een huijs hoff en erve aangelegen, gestaan ende gelegen ten ooste vanden Nieuwvaart, groot ontrent vijffentseventigh roeden, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent Zuijden Bastiaan Maas, noorden den cooper met de wederhelft, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot d’erve vande kinderen Govert vander Punten toe. Ende dat met alle dijcken, wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande,

Folio 222r

voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorst halff huijs en erve te vrije en waaren naar den rechte van den Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1708 toe. Onder Extresse conditie nochtans, dat den cooper op sijne costen sal moeten timmeren een woonincxke, ten contentemente ende genoegen van Schout ende Gerechten van Cappel, en te laaten gebruijcken een hoffke gelijcx de erve Bastiaan Maas, omme het leven lang vanden comparant en sijne Jegenwoordige huijsvrouw Maria Ariensen Zeeuw daar in te woonen en gebruijcken, mits dat het voorsr huijsken en hoffke , naar doode van haar beijde sal vervallen en devolveren opden voorsr cooper off sijne desendenten, mits daar voor betaalende ten overlijde vanden transportant

Folio 222v

ende desselffs huijsvrouwe de somme van vijfftig gl, sonder intrest, aande alsdan regerende armmrs:, alles met consent ende kennisse van Schout ende gerechten gepasseert. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Jan Crol Schepenen, desen 23e Januarij 1708.

De cooppenningen sijn op conditie als boven vijfftig gl, tot betaalinge ende voldoeninge van soo danige willeceur brieven en intressen, als den armen daar op te pretenderen mogte hebben, mitsgaders alle andee dorpslasten.

A.v. Andel Johan Cnaep
Jan Crol

Compareerde Corstiaan Glaviman en Jan Corn. Geenen, armmrs van Cappel van den jaare 1715 en 1716, de welcke bekende de voorsr 50 gl ontfangen te hebben van Dirk Timmers cooper, desen 23e Meert 1716.

                                                            Corstiaen Glaviman

Folio 223r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Bauwen Backers, woonende te Gouda, den welcke verclaarde vercogt , ende Lauwrens Vermeulen bekent van hem gecogt te hebben, seecker Ferrij schip met ankers, touwen, zeijlen ende andere toebehoorte, ende daar voor gelooft te betaalen, bij het leveren van het voorsr schip, dat geschieden sal inde have alhier tot Cappel, als wanneer hij vercooper met de lading hooij, die hij vanden Secrs van Cappel voor reeckening van sijne meesters, inde Kerckvaart tot Waspick sal ontfangen, omme te Mechelen te brengen, eene somme van drie duijsent acht hondert vierendartig gl dartien stuijvers, ende als wanneer den voorsr vercooper met het voorsr schip alhier inde have sal gecomen sijn, te compareren ter Secretarije alhier, ende aldaar te bekennen vande volle cooppenningen voldaan

Folio 223v

en betaalt te wesen, door handen vanden cooper, mits bij den vercooper, aan hem cooper, over te leveren, de behoorlijcke bijl en andere brieven die tot laste van het voorsr schip loopende sijn, beloovende sij Comparanten dit te houden voor goet vast ende van waarden, onderbant als naar rechten. Aldus gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck vervangende Jan Crol Schepenen, desen 30e Januarij 1708.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Crol

Compareerde ter Secretarije alhier, de voorsr vercooper, den welcke bekende vande bovengenoemde cooppenningen, door hande vanden cooper voldaan en betaalt te wesen, en bekent hij cooper als nu het voorsr schip tot sijne laste te nemen. Ende offt quam te gebeuren datter eenige Calangie tot laste van het voorsr schip hier namaals tevoorscheijn mogte comen, verclaart hij vercooper den cooper daar van te indemneren costeloos en schadeloos te houden, onder verbant als naar rechte. Actum geteeckent desen 7e Meert 1708.

                                                           Bouve Socken Backer
                                                          Louwerens Vermeulen

Folio 224r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s G: Cappel ondergenoemt, Hendrick Ariensen Timmers, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Anthonij Cuijsten seecker parceeltjen ackerlant groot drie hont, afte soo groot ende cleijn, alst ten noorden vande Nieuwstraat t’eijnde de Sestig roeden gelegen is, belent oost de weeskinderen van Arien Timmers, west de wed: Hendrick Timmerman, streckende vande ’t Sestig roeden aff, noortwaarts op tot der Halven Cruijsvaart toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr

Folio 224v

landt te vrije ende waaren naar den rechte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1708 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Corn: vanden Hoeck vervangende Crol Schepenen, desen 31 e Januarij 1708.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert en vijfftig gulden, en bekend daar van voldaan te wesen datum.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Jan Crol

Folio 225r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Bartel vander Hoeven, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Cornelis Jacobs Nieuwstraat, seecker binnen del, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot negen hondt, belent zuijden Aert van den Hoeck, noorden Jan van Hamont, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot de Kercke del toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper inde voorsr del te vrije ende waaren naar den regte vanden

Folio 225v

landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1708 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck, Corstiaan de Zeeuw ende Jan Crol Schepenen, desen 10e Februarij 1708.

Parthijen verclaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vier hondert en rwintig gulden, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Corstijaen de Seeu
Cornelis van den Houck

Folio 226r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Pauwels Vreijssen, den welcke verclarde werrelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Teunis Cuijl, seecker huijsken met de erve daar aan gelegen, gestaan ende gelegen ten weste van de Nieuwvaart, groot ontrent drie hont ofte soo groot ende cleijn, alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Arien en Geerit Cluijters, noorden de wed: Hendrick de Rooij, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voornoemde huijske en erve te vrije, ende waaren naar den rechte vanden Landen,

Folio 226v

ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1708 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck ende Anthonij van der Punten Schepenen, desen 11e febr: 1708.

Parthijen verclaren voor regt de cooppenningen gereet te wesen ter somme van twee hondert gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
A.v.d. Punten
1708

Folio 227r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Geerit Thijssen van Riel, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Peeter Cornelisen vanden Hoeck, seecker huijs, hoff, en erve, bestaan ende gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat, groot ontrent twee en ¼ hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent oost den armen van Cappel, west Willem Jansen van Vugt, streckende vander halver Nieuwstraat aff Zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe. Ende dat met met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper

Folio 227v

den cooper int voorsr huijs en erve te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle voor commer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1708 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 25e Rebruarij 1708.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vier hondert en t’sestigh gulden, bekent hij vercooper daarvan voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Corstijaen de Seeu
Johan Cnaep

Folio 228r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Hendricxe vanden Hoeck wed: Wouter Jansen van Nederveenvoor haar selven, mitsgaders Nanningh de Zeeuw ende Joost Timmers nomine uxoris voor soo veel in gerecgtigt mogen wesen, de welcke alsoo verclaren wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Peeter de Rooij seecker henne gerecgtigheden en parten haar competerende in een huijs, gestaan ontrent de Cappelse brugh, volgens deelinge tusschen Wouter van Nederveen ten eenre, ende Arien Jansen Hooijmaijer ter andere sijde, in dato den 1e Febr: 1667, gepasseert voor Schout ende Gerechte alhier, waar naar wert gerefereert, mitsgaders schuir, olijmoolen, brouwerije met sijn dependentie en hoffke,

Folio 228v

soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost de wed: Hooijmaijer met haar gerechtigheden int voorsr huijs, Johan Cnaap ende de wed: Jan Huijsman, Zuijden Jan van Dam, noorden ter halver Herstraat, west ter halver Nieuwvaart. Ende dat met alle dijcken, wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft sij vercooperen ider in sijne qualitijt den cooper int bovenbesr te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1708 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen sestienden

Folio 229r

Meert XVIIc en acht.

De Cooppenningen sijn volgens conditie in drie paijen ter somme van drie duijsent vier hondert gulden, te weten twee duijsent gl gereet, seven hondert gulden, den 16e Mert 1709, ende gelijcke seven hondert gl den 16e Mert 1710, en bekennen vanden ersten paij met 2000 gl voldaan te sijn, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1709
Johan Cnaep

Opden 15e Appril 1709, soo bekende Hendricxe vanden Hoeck vanden twede termijn sijnde seven hondert gl voldaan te wesen.

                                                        Handrixken vant Hooeck

Compareerde ter Secratarije Hendricxe vanden Hoeck, Nanningh de Zeeuw ende Joost Hendricx Timmers haar swagers, de welcke bekenne vanden laatsten termijn van 700 gl, sijnde de volle cooppenningen voldaan te wesen, actum den 25e Appril 1710.

                                                         Handrixken van Hooeck
                                                            Nanningh de Seeuw
                                                                 Joost Timmers

Folio 229v

Erffdeelinge voor regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Peeter, Cornelis, Marie ende Johanna Adriaansen Ockers, kinderen van Adriaan Peetersen Ockers ende Adriaantje Cornelisen. Ende dat vande Erffgoederen bij henne voorsr ouders naargelaaten als volgt.

Eerstelijck is bedeelt Peeter Adriaansen Ockers, eerst op twee geerden hooij ofte weijlant, in een stuck van ses geerden, gemeen ende onbedeelt met Coenraat Baas cum suis, gelegen onder Cleijn Waspick, belent oost en west Adriaan de Bruijn, streckende

Folio 230r

van Groot Waspick aff, noortwaarts op tot den halven Scheijsloot toe.

Item alvoch een buijten dijckse delle gelegen alhier tot Cappel, aande oostsijde vande Nieuwvaart, groot seven hondt ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar gelegen is, belent west den Secris: van Cappel cum suis, oost Catelijn Geerits, streckende vanden buijten Ausloot aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe.

Item alnoch een kamer en 2/3 paarten in’t ackerlant, en de driesen achteraan gelegen, groot t’samen ontrent vijff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst selve in Mariewieltje onder Loon gestaan ende gelegen is, belent oost de wed: Claas Jonckers, west de Erffgenamen van Willemken Snijders, streckende vande Hollantse erve aff, Zuijtwaarts op tot d’erve vande Wed: Gerit Paanackers toe.

Folio 230v

Item alnoch alle de moeren en gronden di sijn vader en moeder onder Loon voorsr waaren competerende.

Ten tweeden is bedeelt Cornelis Adriaansen Ockers, op ses geerden hooij ofte weijlandt, gelegen onder Cleijn Waspick, belent oost Nicolaas de Wit, west Jan de Bruijn, streckende van Cappel aff, noortwaares op tot de halven Scheijsloot toe.

Ten derde is bedeelt Marie Adriaansen Ockers, erst op twee geerden hooij ofte weijlant, in een stuck van vier geerden, gemeen met Jan Meertens Dolck, gelegen in Zuijdewijn Cappel, belent oost Corstiaan Glaviman, west de kinderen van Anthonij van Nederveen, streckende

Folio 231r

van Cappel aff, noortwaarts op tot debanne van Meeuwen toe.

Item alnoch twee en een vierde geerdt hooijlant, gemeen in een stuck van negen geerden, met Jan Ockers den Jongen alias Mulder en anderen, gelegen in Nederveen Cappel, belent oost Cornelis Sprangers cum suis, west het dorp Cappel, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot de banne van Meeuwen toe.

Ten vierde is bedeelt Johanna Adriaansen Ockers, eerst op een huijs, hoff en erve, groot ontrent vier en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst ten weste vande Nieuwvaart alhier tot Cappel gestaan ende gelegen is, belent Zuijden de Ho: Ed: Here van Cappel, west Peeter Boeser, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch een binne del, gelegen alsvooren ten ooste vande Nieuwvaart

Folio 231v

Groot ontrent negen hont, belent Zuijden Thomas Rijcken, noorden Anthonij vander Punten, streckende vander halver Nieuwvaart aff oostwaarts op tot de Kerckedel toe.

Item alnoch een en drie vierde geerdt hooij ofte weijlant, gelegen inde Zuijdewijn, in een stuck van 3 ½ geerdt, onbedeelt met Joachem Ockers, belent oost de kinderen Jan Gijben, west Jan vander Hoeven, streckende van Cappel aff, noortwaarts op tot Schipsdiep toe.

Parthijen hebben tot proffijt van den eenen, den anderen vertigt ende vertegen naar den rechte van Zuijthollandt, omme ider t’sijne te moeten gebruijcken als haar ander

Folio 232r

vrij ende allodiaal goet. Ende ider sijn bedeelde parceel off parceelen aan te veerden met alsulcke servitruijten soo van wegen, stegen, schouwen, watergange ende andere naburen rechte, die mer regt daat uijt sijn gaande, oock te moeten betaalen de Heeren Chijnsen als alle andere dorps lasre ende rente, waar mede henne respective bedeelde parceelen off parceel sijn belast, aanvanck nemende te Nieuwjaar 1708. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 20e Mert 1708.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis vanden Houck

Folio 232v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Leendert de Roij, woonende tot Meeuwen ende de Hr: Johannus de Roij predicant tot Loon, voor hem selven, alsmede sig sterckmaackende voor sijne suster Geertruij de Roij woonende alhier, alle kinderen ende Erffgenamen van Pieternella vander Wiel, laatst wed: van Johan de Roij haar gewesene vader ende moeder, de welcke verclarde inder minne ende vrientschappe met den anderen overcomen ende geaccordeert te hebben over ende ter saacke vande erffenisse vande respective goederen bij haare ouders naargelaaten, namentlijck dat Leendert de Roij erste comparant indesen, uijt deselve erffenisse ofte nalatenschap, eens voor al

Folio 233r

sonder meer sal hebben genieten ende behouden, eerstelijck een stuck bouwlant genaamt den Hoff, groot twee mergen, ofte soo groot ende cleijn alst op Hoogh Meeuwen gelegen is. Item alnoch de helft van twee mergen wijlandt, gelegen ontrent den watermoolen onder Meeuwen, gemeen met Johannes vander Wiel. Item noch vier hondt gelegen inde veertig mergen onder Meeuwen voorsr, ontrent den Eethensen watermoolen, met noch in gerede ende contante gelde eene somme van twee hondert vijffentsestigh gulden. Ende verders soodanige portie uijt den imboedel, huijsraat ende meuble goederen als sijne voorsr broeder en suster goet duncken sullen. Ende dit alles in voldoeninge van des selffs moeders herediteijt, sonder preijuditie nochtants

Folio 233v

van eene mergen aanwas, gemeen met Cornelis Sprangers, onder Nederveen Cappel gelegen, sijnde leen, dat verheven staat opden naam vande Hr: Johannus de Roij, ende hem erste Comparant nochtans Competerende remintierende denselven Leendert de Rooij, van alle verdere pretensie ofte actien van wet name ofte nature deselve mogte wesen, die hij soude connen pretenderen uijt hooffde vande voorsr erffenisse, ende dat aan ende tot behoeff vande voorsr sijne Broeder ende suster tot naarcominge van allen t’gene voorsr staat, verclaren sij Comparanten haar selven te submitteren ter indicateurs van alle heren, hoven, rechte ende rechteren, ende speciaalijck den Ed: Hove van Hollant. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 29e Mert 1708.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1709
Johan Cnaep

Opden XIe Junij 1708 bekende Leendert de Roij uijt handen van Johannes en Geertruij de Roij voldaan te sijn vande 265 gl, hier verdus aen hem ger…….

                                                               Leendert de Roij

Folio 234r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt den Ed: Here Godetridus Stappers, den welcke verclaarde wettelijck over te geven mrt eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van de Hr: Adriaan van Andel Schout alhier ende sr: Cornelis Sprangers, ider voorde helft, seecker parceel moere en gronden, groot drie mergen, ofte soo groot ende clijn alst hem Here vercoopt is, aangecomen bij deelinge van sijn vrouwe vader, den Ed: Here vande Zuijdewijn, gelegen inden Dullaart, belent oost cornelis Sprangers cum suis, west Jan de Leeuw cum suis, streckende uijt den Zuijden vander halver Cruijsvaart aff, noortwaarts op tot den halven watergangh toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen rechte, met regt daar uijt en toebehoorende, voorts

Folio 234v

Gelooft hij Here vercooper, de coopers inde voorsr drie mergen te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1708 toe. Coram Joan Cnaap ende Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 1e Junij 1708.

De cooppenningen sijn volgens conditie in twee egaale ende te gelijcke termijnen ter somme van acht hondert en vijfftig gulden, te wesen de helft gereet, ende de ander helft den 1e Junij 1709, en bekent hij Here vercooper vanden ersten termijn voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel Corstijaen de Seeu

Opden 6e Junij 1709 soo bekende den Ed: Here vercooper vanden laatste termijn voldaan te wesen, door de coopers.

                                                         Godefooij Joan Stappars

Folio 235r

                            Copije

Op huijden den 14e Julij 1708 soo verclarde de ondergesr Joffr: Livina van Vrijbergh, eenige ende universeele Erffgen: van haar Ed: moeder vrouw Maria van Supesteijn, laatst in houwelijck gehadt hebbende de Hr: Collonel Otto van Limburgh ter eenre, ende de Hr: Johan Steijgers in houwelijck hebbende Joffr: Johanna vander Braake, ter andere sijde, met den anderen veraccordeert te wesen, dat de voornoemde Johan Steijger, aande voorsr Joffr: van Vrijbergen binnen den tijt van veertien dagen ofte uijtterlijck deie weecken, sal betaalen een somme van seven hondert guldens, en dat de gemelte Joffr: van Vrijbergen, met den ontfanck van dito somme, alsulcke landen gelegen inde Langhstraat onder ’s Grevelduijn Cappel, als Joffr: Sara van Emont wed: de Hr: Pieter vander Hoeven, ten behoeve vande voorsr. vrouw Maria van Supesteijn heeft verbonden en verhuijpotekert in dato den …………………………… vande gemelte hijpoteeck te ontslaan, sonder eenigh verder regt ofte pretensie opdie landen te behouden, ofte te connen pretenderen

Folio 235v

laatende oock ten proffijte vande voornoemde Johan Steijger ’t gene door den predicand Martinus Verhoeven mogte te cort betaalt sijn, op seeckere affiguatie, doorde meer genoemde Joffr: Sara van Emont aande voorsr vrouw Maria van Supesteijn, ten lasten demelte Martinus vander Hoeve gegeve, pa.. reste van eenige landen door sijn Ed: gecogt, dog ingevalle de voornoemde Johan Stijger de gemelte somme van seven hondert gl binnen den gestelden tijt niet en quame te voldoen, soo sal dit bovenstaande accoort niet alleen nul en geender waarde sijn, maar de voorsr Joffr: van Vrijberge geauthoriseert sijn, gelijck hij Steijger in sulcke gevalle haar Ed: bij desen is authoriseerende, omme de gemelte landen bij vrijwillige vercoopinge te vercoopen, ende de penningen daar van provenierende, te ontfangen sonder

Folio 236r

dat haar Ed: geobligeert sal wesen deselve alvoorens te executeren ofte eenige forme van justitie te doen, ende soo tot het vrijwillig vercoope van dito lande, nader ofte ampelder procuratie vereijst wierd, soo verbint de voornoemde Johan Steijger hem bij desen deselve in forme te sullen passeren. Aldus geteeckent in middeld dato als boven, waare geteeckent L. van Vrijberghe, J. Steijger.
Lager stont

De Hr: Johan Steijger de seven hondert guldens in dese gemelt, binnen de geprevigeerden tijt aan Gribius Brandijn betaalende, sal hem voorgoede betaalinge verstrecke, en het landt in desen gemelt alsdan ontslagen sijn vande huijpoteecq die ik daar op ben hebbende middeld dato als boven, was geteeckent L.van Vrijberghe, noch lager stont: Ick ondergesr bekenne de sevenhondert Caroli gls tot voldoeninge van desen bovenstaande accoorde, te hebben ontfangen, van Dhr: Johan Steijger,

Folio 236v

sulcx voldaan en met meer ’t sijne laste te pretenderen, vervolgens oock hrt verbant opde Landen, tot securiteijt vande voorsr somme gehadt te ontslaan, en te consenteren dat deselve ten registere sal werden affgesz: en geroijeert, alsmede aan hem Steijger te geven volcomen Cessie van actie van procuratie in raen Cuam, omme de voorsr somme van penningen, waar voor de la… sijn verbonden te recouveeren en innen vanden genen daar en soo te raden …. Sal, als mede soodanig regt uijt cragte van seeckere asliguatie competerende tot laste van t… Martinus Verhoeven, predicant tot aalbeurg, die op gemelte aggignatie een hondert Carolij guldens is te cort gebleven, alsoo aan allen ’t selve geen part noch deel meer ben hebbende, maar hem Steijger daar van volcomen eijgenaar ben maackende, omme daar mede te mogen dpen handelen en over

Folio 237r

disponeren na sijn welgevallen, tot teijcken van dien, soo heb ik dit gedaan chrijven en met mijn gewoonlijck hantteijcken onderteeckent middel: desen veertienden Augustij anno XVIIc acht, present den ondergesr notaris als getuijgen, was getijckent G. Brandijn.
Onder stont: Quod Attestor en wes geteeckent W. Cramers nots publ:

                                          Dat dit met de geteeckende is accorderende

                                                                 Quod Attestor

                                                          H: vander Hoeven sris:
                                                                 1708

Folio 237v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s G: Cappel ondergenoemt: de Hr: Johan Steijger, getrouwt met Joffr: Johanna vander Braacken woonende tot Middelburg als testamentaere Erffgenaam van Joffr: Sara van Emont wed: wijle de Hr: Peter vander Hoeven, den welcke alsoo verclarde wettelijck over te geven, met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Catharina van Gils wed: Govert vander Hoeven seecker geregte helfte van een stede ackerlant en moeren aan gelegen, gelegen opde Hoogevaart, groot ontrent int heel ……….. hont, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, onbedeelt met Adr: Oirlemans, belent Zuijden Willemken Oirlemans, noorde Joffr: Elisabet vander Hoeven wed: do: Henricus Verhoeven en de coopperse d’een d’eijnde den anderen, streckende vander halver Hoogevaart aff westwaarts op, tot d’erve van Peeter van

Folio 238r

Peeter van Campen toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende naburen regte, met regt daar uijt en toebehoorende, voorts gelooft hij Hr: vercooper, de cooperse inde voorsr helft te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle voor commer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1709 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 23e Augustij 1708.

Parthijen verclaren voor regt, de cooppenningen gereet te wesen, ter somme van ses hondert vijffentseventig gulden, en bekent hij Here vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1709
Johan Cnaep

Folio 238v

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt bij Geerit Crol in houwelijck gehadt hebbende Geertruij vander Punten, ende de Hr: Abraham van Berghem Schepen der stadt Geertruijdenbergh, getrouwt met Joffr: Anneken vander Punten. Ende dat van soodanige erffgoederen, als hen t’samen sijn aangecomen doort overlijden van Govert vander Punten, henne gewesene schoonvader, wesende soo ende gelijck als volgt.

Inden eersten is bedeelt Gerit Crol, eerst op een huijs, hoff,

Folio 239r

en erve aangelegen, gestaan ende gelegen alhier aande straat tot Cappel, groot ontrent met den omloop ………………. hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, belent oost Corstiaan Glaviman, west Peeter Gijben en anderen, streckende uijt den noorden vanden buijten teen vanden dijck aff, Zuijtwaarts en westwaarts op tot der halver wagergangh en Nieuwvaart respective toe.

Item alnoch eenen acker gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot vier hont, belent Zuijden Hendrick Timmers, noorden Hendrick Sprangers, streckende vander halver Nieuwvaart aff, oostwaarts op tot d’erve van Jacob van Tilborgh toe.

Item alnoch een lotje moeren en gront, groot ontrent ………………….., gelegen inden Endenest ontrent Heijle Willeken, belent west de Wed: Jacob Kivits, oost Wouter Jansen van Tilborgh cum suis.

Item alnoch de helft van

Folio 239v

een parceel moeren en gronden, gelegen inde Moolebancken alhier, onbedeelt met Anthonij vander Punten, groot int geheel ontrent ……………….. belent west …………………………
Verlegh, getrouwt met Joffr: de Jongh en anderen, oost de wed: Johannes Sprangers.

Item alnoch 4 ½ geerdt hooij ofte weijlant, gelegen inde Zuijdewijn, benede Labbegat, belent oost Jan de Weirt cum suis, west den Ed: Here vande Zuijdewijn, streckende van ’s G: Cappel aff, noortwaarts op tot het slop toe.

Ten tweede is bedeelt de Hr: Abraham van Berghem, eerst op een banck ackerlant, gelegen ten ooste van Willem van Gentsvaart, alhier sijnde leen, belent Zuijden Jan de Lindt, noorden den wegt, streckende vander halver Willem van Gentsvaart

Folio 240r

aff, oostwaarts op tot den Queket toe.

Item alnoch een banck moerdelle gelegen alsvooren, belent Zuijden de kinderen Cornelis Jansen Geenen, noorden Dirck Timmers, streckende vander halver Willem van Gentsvaart aff, oostwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch een gerechte derdepart in twee bancken moerdelle, gelegen alsvooren, gemeen met de wed: Jacob Kivits.

Item alnoch drie vierde inde halve Breedel van outs Alsof genaamt, gelegen alhier buijten dijcks ten ooste vande Oudevaartjens stege, groot ontrent int geheel ontrent ………. Hont, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, onbedeelt met de kinderen vande Hr: Hendrick de Jongh en Adr: van van Andel Schout alhier, belent oost Huijbert Joost Hermens cum suis, west Claas vander Saacken cum suis, streckende vanden Ausloot aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe.

Folio 240v

Item alnoch seven geerden hooij ofte weijlant, gelegen in Nederveen Cappel, belent oost Cornelis Wijngers, west Leendert van Harticxvelt en Hendrick Sprangers, streckende van ’s G: Cappel aff, noortwaarts op tot den halven scheijsloot toe.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt ende vertegen naar den regte van Zuijthollant, omme ider ’t sijne te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet, ende te betaalen de Here Chijnsen, dorps als andere laste, waar mede henne respective bedeelde parceelen sijn belast, oock te moeten maacken en onderhouden alle wegen, stegen, dijcken, watergangen ende andere naburen rechte, met regt uijt henne parceelen sijn gaande. Aldus gedaan ende geerffdeelt ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Cornelis vanden Hoeck, Jan Crol, ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 24e augustus 1708.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1709
Cornelis van den Houck
Jan Crol

Folio 241r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Jan Bauwens, weduwnaar van Maria Jansen Venis bruijdegom, ter eenre, ende Teunjen Gijsberts de Haan, wed: van Anthonij van Baardwijck toecomende Bruijt ter andere sijde, beijde woonende alhier, de welcke verclarden dat sij van voornemens sijn met den anderen te treden inden houwelijcke staat, dog dat voor bande van dien, en alvoorens t’selve te voltrecken, over ende weder over was verdragen, gelijck sij verdragen bij desen, dat sij ten wedersijde, tot onderstant van dit haar aanstaande houwelijck, sullen in ende aanbrengen, te weten hij bruijdegom, erst een halve geerdt hooij ofte weijlant in een stuck van dartien geerden, gelegen in Nederveen Cappel,

Folio 241v

Ende noch aan gelt eene somme van een duijsent gulden gereet, ende alle sijn meuble en huisraat, soo van linde als wolle, koper, tin, etc. Ende sij Bruijt eerst een huijs en erve aangelegen, gestaan tot Cappel daar sij jegenwoordig in is woonende. Item een buijten dijcks delleken, groot twee en een halff hont, gelegen alsvooren ontrent achter het huijs, alnoch een binnen delleken ten weste van Willem van Gentsvaart alhier gelegen, groot ontrent twee hondt, met een part in een moerdel aldaar gelegen. Item alnoch een obligatie van twee hondert gulden, tot laste van Cornelis Schouten tot Raamsdonq ende daar en boven haar meuble en huijsraat. Ende is expresse conditie tusschen de voorsr

Folio 242r

egtgenoten staande houwelijck, wienste en verliesen sijn gemeen en wedersijts, ider voorde helft genoten ende gedragen sullen werden. En bij het overlijden vanden erst stervende, bij de Erffgenamen sal worden geproviteert en genoten, ider sijn bovengesr ingebragte, ende de helft van de haaff en meuble geoderen mitsgaders huijsraat, soo van linden als wolle, coper, tin, als anders. Ende ingeval hij Beuijdegom sonder kindt off kinderen bij den anderen te verwecken, voor sijn voorsr Bruijt quam te overlijden, de voorsr bruijt uijt sijn goederen voor een diarije sal genieten, eene somme van twee hondert en vijftig gulden. Ende verclarde sij Bruijt mede sonder kindt off kinderen bij den anderen te hebben geprocureert, deser werelt voorden voorsr Bruijdegom quam te overlijden, re maacken aanden voorsr Bruijdegom uijt haar goederen

Folio 242v

Eene somme van twee hondert guldens. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 8e September 1708.

A.v. Andel Corstijaen de Seeuw
Johan Cnaep

Folio 243r

Erfdeelinge voor recht aen Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aengebragt bij Catharina van Gils ter eenre, ende Adriaen Oerlemans ter andere sijde, ende dat van een steede, ackerlandt en moeren aengelegen, die hen t’samen is competerende, wesende soo ende gelijck als volgt.

Eerstelijck is bedeelt Catharina van Gils, op de geregte Zuijdense helft vanden acker en dullaert, gelegen op de Hoogevaert, belent Zuijden Willemken Oirlemans d’een t’eijnde den anderen, noirden Adriaen Oerlemans met de wederhelft, streckende voor vander halver Hoogevaart aff, westwaerts op tot d’erve van Peeter van Campen toe.

Ten tweeden is bedeelt Adriaen Oirlemans, op de geregte noordense helft vanden acker en noorde helft vanden dullaert soo als den sloot gegraven leijt, gelegen als vooren belent noirden de Wed: Do: Hendricus Verhoeven en Catharina van Gils, Zuijden Catharina van

Folio 243v

Gils met de andere helft, streckende voor van der halver Hoogvaert aff, westwaerts op tot d’erve van Peter van Campen toe.

Parthijen hebben tot proffijt van d’enen den anderen vertigt ende verthegen naerden regte vanden Landen, omme ieder sijn bedeelde helft te gebruijcken als haer ander vrij ende allodiael goet. Ende te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende nabueren rechte met recht uijt ieder sijn bedeelde is gaende, ende te betaelen de dorps en andere laste waer mrdr henne respective helft sijn belast, aenvanck nemende te Nieuwjaer 1709, is mede conditie dat ieder het geene sij jegenwoordigh gebruijcken, het het groen en andere daer op staende, tijdelijck sullen moeten ruijmen, om graenen daer in te connen saijen. Aldus geerfdeelt ten overstaen van Adriaen van Andel Schout, Joan Cnaep en Cornelis vanden Hoeck Schepenen desen 11e October 1708.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 244r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Bastiaan Jansen Mouthaan, als bij Schout ende Schepenen van Cappel voorsr aangestelde voogt, over de vier kinderen van Claas Jansen Mouthaan ende Marie Gijsberts Gemeens, den welcke alsoo indie qualitijt verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat gewoon ende regt is, een ende tot behoeff van Teunis Mandemaacker, seecker huijsken met de erve aan gelegen, gestaan ende gelegen ten noorde vande Nieuwstraat groot ontrent vijff en een halff hondt, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gestaan ende gelegen is, en soo van outs is bedeelt waarnaar wert gerefereert, belent oost de Wed: Geerit Back, Anthonij Timmerman ende Wouter Jansen van Tilborgh,

Folio 244v

d’een t’eijnde den anderen, west J… Wouters en Geerit Mouthaan alsvooren ’t eijnde den andere, streckende voor uijt den Zuijden, vander halver Nieuwstraat aff, noortwaarts op tot de Cruijsvaart toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, mer regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper in qualitijt voorsr, den cooper int getransporteerde, te vrije ende eaaren, naar den regte van Zuijthollant, en alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1709 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap, Cornelis vanden Hoeck en Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 20e November 1708.

De Cooppenningen sijn volgens

Folio 245v

conditie in twee egaale ende te gelijcke paijen ter somme van vier hondert en vijffentwintigh gulden, te weten 212-10-0 gereet, en 212-10-0 den twintighsten November 1709, en bekent hij vercooper in qualitijt voorsr vanden ersten paij voldaan te wese, datum alsboven.

A.v. Andel Corstijaen de Seeu
Johan Cnaep

Opden 2e Januarij 1710 is den laatste paaij tot 212-10-0 voldaan, dus gecasseert.

Folio 245v

                            1709:

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, de Heer Adriaan van Andel Schout alhier, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Aert Geldens Glaviman, seecker sijn gerechtighe-den soo het tusschen sijn paalen leijt verdeelt, in een parceel moeren en gronden, gelegen inden Andenest, soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Jan Elen Nieuwenhuijsen cum suis, noorden d’Erfffenamen Arien Robben Deckers cum suis, streckende vander halver Nieuwvaart aff, westwaarts op tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren

Folio 246r

Regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij Here vercooper den cooper int voorsr getransporteerde te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1709 toe. Coram Joan Cnaap, Cornelis vande Hoeck ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 1e Januarij 1709.

Parthijen verclaren de Cooppenningen te wesen ter somme van vijffentachtentig gulden, in drie egaale ende te gelijcke paijenn, te weten een derde gereet, een derde den 1e Januarij 1710 en het resterende derde den 1e Januarij 1711, en bekent vanden ersten paeij voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1709
Johan Cnaep

Folio 246v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Wijnant van Cleeff ter eenre, Arien Hendrecxe de Rooij voor sijn selven, mitsgaders Arien Bastiaansen de Rooij mede voor sijn selven, als intervenierende voor sijn moeder Pieternela vander Wiel, Wed: Bastiaan de Rooij als voogdesse over haare twee onmondige kinderen, verweckt bijden voorsr Bastiaan de Roooij ter andere sijde, de welcke verclaarde en bekende veraccordeert en overcomen te sijn, over seecker questie tusschen den eersten comparant en de twee laatste Comparanten, wegens de nalatenschap van Maria Crillaart en Anneken de Rooij. Als erst dat den voorsr Wijnant van Cleeff, aande voorsr twee

Folio 247r

Laatste Comparanten eens sal geven en contant betaalen eene somme van een hondert en twee entnegentig gulden vier stuijvers acht penningen, waar tegen hij eerste Comparant Wijnant van Cleeff, sal behouden een geheele obligatie capitaal, drie hondert acht gl sestien stuijvers, als hij schuldig is, over coop vant halff huijs en del, bij hem gecogt van sijne voorsr moeder, (en bekennen sij twee laatste Comparanten daar van voldaan te wesen, alsmede vande voorsr 192 gl 4 st 8 penn) ende daar en boven de verdere meubeltjens die onder hen tot dato deses toe, hebben berust. Oock is te niette srrckere een hondert gl, als hij erste Comparant vande twee laatste Comparanten cum suis, most genieten en profeteren uijt de testamentaire deelinge van de voorsr Maria Crillaart, bekennende sijn Comparanten hier mede alle verdere actie en ptrtensie die d’een off d’ander wegens de bovenstaande nalatenschappen, mogten

Folio 247v

off connen pretenderen, deselve doot ende te niet doende sij bij desen, gereserveert de schulden en andere actie, die naarmaals tot laste vanden voorsr boedel te voorscheijn mogte comrn, bij haar stocks, stocks gewijs gedragen en genoten sullen werden, Belovende sij Comparanten, dit Contract te houden voor goet vast ende van waarden, onder verbant als naar regte. Aldus gedaan ende gepasseert ten overstaan van Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 4e Januarij 1709.

A,v, Andel A.v.d. Punten
1709
Johan Cnaep

Folio 248r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Adriaan Vaders woonende tot Raamsdoncq, de welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Jan Joachemsen de Bruijn, seecker sijn geregtigheijt in eenen acker gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart d’eijnde den Geer, groot ontrent twee hondt, ofte sijn aandeel in ses hont, belent west Peeter Doomen cum suis, oost de Erffgenamen Arien Bervoets, noorden Jan Willemsen Zeijlmans, Zuijden Coentjens gronden. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper de cooper int voorsr te vrije ende waaren, naar den regte vanden

Folio 248v

Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1709 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 12e Januarij 1709.

Parthijen verclaren voor regt de Cooppenningen gereet te wesen, ter somme van vijff hondert gulden, en bekent hij nercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1709
Johan Cnaep

Folio 249r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Arien, Pieter, Anthonij ende Jan Jansen Schaap, Arien Jansen Rommen als voogt over het weeskindt van Peter Jansen Rommen ende Leijsken Jansen Schaap, Gijsbert Quireijnen van Berckel getrouwt met Marie Janse Schaap, ende Berent Ruijmschoot getrouwt met Cornelia Jansen Schaap, de welcke alsoo t’saamen ende ider int besonder wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Joan Cnaap ende Jan Aertsen Cris, armmrs van ’s D: Cappel vande Jare 1707 en 1708, ende sulcx tot behoeff vande H: Geest armen alhier, als eerstelijck ontrent vier hont ackerlandt, gelegen opde Hoogevaart, ofte soo groot ende vleijn alst aldaar opde Heijkens genaamt gelegen is, belent zuijden de Erffgenamen vanden Ed: Here

Folio 249v

Nande Zuijdeweijn, noorden het weeskindt van Mels Dircx van Driel, streckende uijt den ooste vande Kercke goederen van Cappel aff, westwaarts op tot de erve van Bastiaan de Leeuw toe. Item alnoch een paeceeltje ackerlant, gelegen alsvooren, groot een en een halff hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden en noorden Govert Schaap en Peeter Verhoeven, streckende uijt den ooste vande erve vanden voorsr Schaap en Verhoeven aff, westwaarts op tot de erve van Bastiaan de Leeuw toe, met eenen vrije wegt van beijde dese parceelen, oostwaarts over de erve ende stede van Govert Schaap en Peeter Verhoeven, tot opde Hoogevaartse Straat. Ende dat met met alle weden, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met regt daar uijt sijn gaande,

Folio 250r

voorts geloove de voornoemde vercooperen ider in sijne voorsr qualitijt, de coopers daar inne te vrije ende waaren, naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, arr te doen tot Nieuwjaar 1709 toe. Coram Adriaan van Andel Schoot, Joan Cnaap, Cornelis vanden Hoeck vervangende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 26e Febr: 1709.

De cooppenningen sijn volgens Conditie gereet ter somme van drie hondert en tien gulden, en bekenne sij vercooperen daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1709
Johan Cnaep

Folio 250v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Jan Adriaansen Dolck, Schepen alhier, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Peeter Corstiaansen Glaviman, seecker huijs, hoff en ackerlant met de geboomte daar op staande, gestaan ende gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot vier en een halff hondt, ofte soom groot ende cleijn alst selve aldaar gelegen is, belent Zuijden den vercooper, noorden Aert Geldens Glaviman, streckende vanden halver Nieuwvaart afrf, westwaarts op tot de Quekel toe, belast mer eenen gl tien stuijvers jaarlijcx tot Dordregt te betaalem. Ende wegen, stegen, schouwen, watergangen ende andere nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voorsr huijs en erve te vrije ende waaren naar den regte vanden zuijthollant, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1709 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap en Anthonij vander Punten Schepenen, desen 2e Mert 1709.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van vier hondert vijfftig gl, en daar van voldaan.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1709
Johan Cnaep

Folio 251r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Cornelis Peetersen de Rooij, drn welcke bekende ende verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Jan Hendricx vanden Heock, deecker halff binnen delleken, gemeen met den cooper, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent een en een halff hont, ofte soo groot ende cleijn alsr aldaar gelegen is, belent Zuijden Willem Potmaacker, noorden de Wed: Cornelis Ockers, streckende vander halver Nieuwvaart aff, wedtwaarts op tot den quekel sloot toe. Ende dat mrt alle wegen, stegen, schouwen, waterganden, ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den cooper int voornoemde halff delleken te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer

Folio 251v

Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1709 toe. Coram Adriaan Van Andel Schout, Joan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 8e Meert 1709.

De cooppenningen sijn soo parthijen verclaren eene somme van een hondert en vijfftig gulden, te betaalen heden over een jaar.

A.v. Andel Cornelis van den Houck
Johan Cnaep

Op heden 14e Februarij 1710, soo bekende Cornelis Peetersen Rooij vanden bovengesr een hondert en vijfftig gl, voldaan te wesen.

                                          Dit X ist handtmerck van Cornelis de Rooij

Folio 252r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Cornelis Swart, den welckr verclaarde wettelijck over re geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot gehoeff van Cornelis van Cruijswijck, seecker dartien roeden lengten vanden binnen teen vanden dijck aff, Zuijtwaarts op te meeten, en breet vanden halven Bostense dloot aff, wetwaarts drie roeden en vier voeten in eenen binnen Authoff gelegen alhier opt Stapeleijnt, belent oost Cornelis Lawende, west den vercooper met sen last vanden dijck, tegen de voorsr breedte. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft den vercooper, den cooper int voorsr getransporteerde te vrije ende

Folio 252v

Waaren naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1709 roe, onder Conditie dat het bovengesr, ende de erve hem vercooper competerende, blijft verbonde voorden dijck als van outs. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Cornelis vanden Hoeck Schepenen, desen 19e Meert 1709.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van twintig gulden, en bekent hij vercooprt daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Johan Cnaep
Cornelis van den Houck

Folio 253r

Affdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt, bij Govert Jansen Hoevenaar weduwenaar van wijle Willemke Dircxse Smits ter eenre, Wouter, Peeter, en Jan Dircxe Smits, Jan Aertsen Cus getrouwt met Sijcken Dircxe Smits, erffgenamen vande voorsr Willemken Dircxe Smits ter andere sijde. Ende dat vande Erffgoederen die den voorsr Govert Jansen Hoevenaar ende Willemke Dircxe Smits int gemeen hebben beseeten als volght.

Eerstelijck is bedeelt Govert

Folio 253v

Jansen Hoevenaar, weduwenaar voorsr op een huijs, hoff en ackerlant met de geboomte daar op staande, gestaan ende gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart alhier, groot ontrent agt hondt, belent Zuijden ….. Claasen Vaartman, nooeden de kinderen Cornelis Geenen, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve vande Wed: Hendrick de Rooij toe.

Item alnoch een binnen del, gelegen ten ooste vande voorsr Vaart, groot ontrent ses hont, belent Zuijden Jacobus Mutsaart, noorden de kinderen Sarke Peeter Vaatjens, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot den Quekel toe, ende dat voor sijn helft, remuntierende hij Govert Hoevenaar, voor soodanige erffenisse als sijne voorsr huijsvrouw is aanbestorven van Govert Cluijtenaar, ende dat ten behoeve van haare Broeders en Susters.

Folio 254r

Daer tegen sijn bedeelt Wouter, Peter, en Jan Dircxsen Smits, mitsgaders Jan Aertsen Cus getrouet met Sijcken Dircxsen Smits, derstelijck drie hont ackerlandt, gelegen ten weste vanden Nieuwvaert alhier, belent Zuijden Hendeick de Bie, noorden Jan Dolck, streckende vander halver Vaert voorsr aff, westwaarts op tot den Quekel toe.

Item alnoch twee hont ackerlandt gelegen als vooren en weste van Willem van Gentsvaart, belent Zuijden Jan Aertsen, ten noorden Teunis Cuijl, streckende van der halver Vaert voorsr aff, westwaerts op, tot de Dwars ackers toe.

Item alnogh eenige gronden, putten en cuijlen ten ooste vande voorsr Vaert, gemeen met de Erfdenamen van Merten Mutserts, soo groot ende cleijn alst aldaer gelegen is.

Item alnogh vier en een halff geerd aenwas gelegen in Zuijdewijn overt Diep, gemeen in ses geerden, oist de Heer Tenhage, west Jacob en Arien Paens, streckende van Schipsdiep aff, noirtwaerts op tot den Scheijsloot toe.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt ende vertegen naer den rechte van Zuijthollandt, omme ieder ’t sijne te mogen gebruijcken als haer ander vrij ende allodiael goet, als mede

Folio 254v

Te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende nabueren trchte, met recht uijt ieder sijn bedeelde is gaende, oock te moeten betaelen de chijnsen, dorps ende andere lasten, waer mede henne respective parceelen sijn belast, aenvanck nemende te Nieuwe jaer 1709. Coram Adriaan van Andel Schout, Johan Cnaap, Cornelis vanden Hoeck, Corstiaen de Zeuw, en Jan Dolck Schepenen, desen achts en twintigsten Meert XVIIc en negen.

A.v. Andel Corstijaen de Seeu
Johan Cnaep

Folio 255r

Onderdeelinge voor recht aen Schout ende Schepenen voornoemt aengebragt bij Wouter, Peter, en Jan Dircxsen Smits, mitsgaders Jan Aertsen Cus, getrouwt mrt Sijcken Dircxsen Smits, ende dat vande erfgoederen, hen aengecomen van henne Suster Willemke Dircxsen Smits als volgt.

Eerstelijck is bedeelt Wouter Dircxsen Smits op drie hont ackerlandt, gelegen ten weste vande Nieuwvaert alhier, belent Zuijden Hendrick de Bie, noorden Jan Dolck, streckende vander halver Vaert voorsr aff, westwaerts op tot den Quekel toe, belast met Jaerlijcxe chijns tot Dordrecht, alnoch op een en een halff geerd aenwas in ses geerden, gelegen in de Zuijdewijn, gemeen ende onbedeelt met Aelbert Weijgmans, belent oist Dhr: Tenhagen, west Jacob en Arien Paens, streckende vander halver Schipsdiep aff, tot den halver Scheijsloot toe, mits uijt te keeren aen Peeter Dircxsen Smits eene somme van twee hondert en twaelff gulden, en daer van voldaan.

Ten tweeden is bedeelt Jan Dirczsen Smits op twee hondt ackerlandt ten weste van Willem van Gentsvaert, alhier gelegen, belent Zuijden Jan Cus, noirden Teunis Cuijl, streckende vander halver Vaert voirschreven aff, westwaerts op tot d’erve vande Wed: Hendrick de Roij toe.

Item alnoch een vierde part in rrn halff lot moeren en gronden gelegen inden Hoeck onder Loon, groot ontrent int geheel

Folio 255v

Vier hont, belent Zuijden ………………, noirden Jan Jansen Paens cum suis, streckende uijt den ooste westwaerts op tot de Hollantsen erve toe, gemeen ende onbedeelt met Jan Cus cum suis.

Ten derde is bedeelt Jan Aertsen Cus, nom: uxoris, op drie geerden aenwas in ses geerden, gelegen in Zuijdewijn Cappel, gemeen ende onbedeelt met Aelbert Weijgmans, belent oist de Hr: Tenhagen, west Jan en Arie Paens, streckende vander halver Schipsdiep aff, noirtwaerts op eoe den halver Scheijsloot toe.

Parthijen hebben tot proffijt den eenen den anderen vertigt ende verthegen naer den rechte van Zuijthollant omthe ieder ’t sijne te mogen gebruijcken als haer ander vrij ende allodiael goet, als mede te onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met recht uijt ieder sijn bedeelde is gaende, oock te moeten betaelen de chijnsen, dorps ende andere lasten, waer mede hennd respective parcelen sijn belast, aenvanck nemende te Nieuwjaer 1709. Actum in dato et coram scabinis ut supra.

A.v. Andel Corstijaen de Seeu
Johan Cnaep

Folio 256r

Compareerde Wouter Dircxe Smits, den welcke verclaerde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat recht is, aen ende tot behoeff van Jan Adraens Dolck, Schepen alhier, seecker drie hont ackerlandt ofte soo groot ende cleijn alst ten weste vande Nieuwvaert alhier gelegen is, belant Zuijden Hendrick de Bie, noirden den Cooper, streckende vander halver Vaert voorsr aff, westwaerts op tot den Quekel toe, met den last van eenen gulden chijns laerlijcks tot Dordrecht, ende wegen, dtegen, watergangen, ende nabueren rechte, met recht daer uijtgaende, voorts gelooft hij vercooper den Cooper int voorsr goet te vrijen ende waeren nart den rechte vanden Landen, ende allen voorcommer, Calangie ende aentael dier op is aff te doen tot Nieuwjaer 1709 toe, coram als boven, desen Dersten April 1709.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van twee hondert gulden, en bekent hij vercooper daer van voldaen te wesen, datum uts.

A.v. Andel Corstijaen de Seeu
Johan Cnaep

Folio 256v

Dit is een onbeschreven folio.

Folio 257r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jan Gijsbertsen Hoeffnagel, woonende tot Amsterdam, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Geerit Tijsen van Riel, seecker buijten dijcks delleken, gelegen opt Stapeleijnt, groot ontrent vier hont, belent oost Peternel Wagemacker, west Cornelis Sprangers, streckende vanden teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Nederveen toe. Ende dat met alle wegen, sregen, schouwen, wetergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts geloofte hij vercooper, den Cooper int voorsr delleken te vrije ende waaren naar den regte van Zuijtholland, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1709 toe. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan

Folio 257v

Cnaap ende Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 18e Appril 1709.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert en vijfftig gulden, en bekent hij vercooper daar van vpldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel Corstijaen de Seeu
Johan Cnaep

Folio 258r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel, ondergenoemt Thomas Fijnenbuijck, getrouwt met met Adriaantje Jan Adr: Marcelisen, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Aartis Starrenbergh, woonende tot Waspick, seecker parceel ackerlant en dries, gelegen ten weste van Willem van Gentsvaart, groot ontrent ses hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Kercke goet van Waspick en den vercooper, west Jan Willemsen Zwijlmans, streckende uijt den Noorden vande Hoeff van Heuclom aff, Zuijtwaarts op tot inden Endenest, Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij

Folio 258v

vercooper den Cooper int voorsr goet te vrije ende waaren naar den tegte vanden Landen. Ende alle voor Commer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1710. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen negende Meij 1709.

Parthijen verclaren de Cooppenningen gereet te wesen ter somme van drie hondert gulden, en bekent hij vercooper daarvan voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1709
Johan Cnaep

Folio 259r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Jan Snaphaan, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Lauwrens de Roon, seecker binnen delleken, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent een en een halff hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent noorden het weeskint van Hendrick de Bie, Zuijden Geerit Crol, streckende vander halver Vaart voorsr aff, oostwaarts op tot d’erve van Gerit Crol toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den cooper int voorsr delleken te vrije ende waaren naar den regte vanden Landen, ende alle

Folio 259v

voorcommer Calangie ende aantaal dier op is, aff te doen tot Nieuwjaar 1710. Coram Adr: van Andel Schout, Johan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 27e Meij 1709.

Parthijen verclaren de Cooppenningen, gereet te wesen ter somme van veertig gulden, en bekent hij vercooprt daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1709
Johan Cnaep

Folio 260r

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt, Geerit Woutersen Duijsers, den welcke bekende met sijnen vrije willeceur, wel ende deugdelijck schuldig te wesen, aan ende tot behoeff van Geerit Cluijters, getrouwt met Cornelia de Zeeuw, de somme van twee hondert gulden, spruijtende ter saacke van sijns Crediteurs erffenis, van sijne schoonmoeder Geertruij Vissers, als den voorsr Duijsers aan dito Geertruij Vissers schuldig was wegens eenen Custingh brieff, houdende een grooter Cappitaal, gepasseert voor Schout ende Schepenen alhier in dato den 6e October 1696. Beloovende de voorsr twee hondert gl, te betaalen van heden datum ondergesr over een jaar, met den intrest van dien, tegens vier gl vant hondertjaarlijcx, ende in cas van langer onderhoudinge edog met beliefte vanden voorsr Creditrece, soo sal deselven intrest blijven

Folio 260v

Continueren, totte volle effectuele voldoeninge toe, waar vooren hij debiteur spacialijck verbint eerst een huijs, hoff, en erve, gestaan ende gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent drie hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden Wijnant van Cleeff, noorden de Wed: Frans Vermeer, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot d’erve vande Wed: Zeger de Graaff toe. Item alnoch eenen huijs, werff en binnen Authoff, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent negen hont, ofte soo groot ende cleijn als hij aldaar gelegen is, belent oost Hendrick de Rooij, west Nicolaas Artel ende Wijnant van Cleeff, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, Zuijtwaarts op tot den halven watergangh toe, ende voorts generaalijck sijn

Folio 261r

persoon ende andere goederen, hebbende ende verkrijgende, subjecterende die ten bedwange ende executie van alle heren, hoven, wette, regte, ende regteren, en speciaalijck den Ed: hove van Hollant. Coram Adriaan van Andel Schout, Joan Cnaap ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 28e Meij 1709.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1709
Johan Cnaep

Folio 261v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van s’Grevelduijn Cappel ondergenoemt, den Ed: Hr: Godefridus Stappers, den welcke verclaarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte, soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Sr: Cornelis Sprangers, seecker binnen delle, gelegen ten weste vande Nieuwvaart, groot ontrent ses hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden de Wed: Gerit Back, noorden Joachem vande Laar, streckende vander halver Vaart voorsr aff, westwaarts op tot den Quekel toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij Here vercooper, den cooper int voorsr del te vrije ende waaren, naar den regte vanden Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1709 toe. Coram Adr: van

Folio 262r

Andel Schout, Corstiaan de Zeeuw ende Anthonij vander Punten Schepenen, desen 6e Junij 1709.

Parthijen verclaaren de Cooppenningen te wesen ter somme van twee hondert gulden, en bekent hij Here vercooper daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1709
Corstijaen de Seeu

Folio 262v

Compareerde voor Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel ondergenoemt Jan Janswn Rooderijs woonende tot Rotterdam, den welcke verclarde wettelijck over te geven aan Jacob van Tilborgh, getrouwt met Anna van Tilborgh, seecker binnen del gelegen ten ooste vande Nieuwvaart groot ontrent vier hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent Zuijden de Nieuwstraat, noorden den vercooper, streckende vander halver Nieuwvaart voorsr aff, oostwaarts op tot d’erve van Jan van Dongen toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen, ende nabueren regte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper den Cooper inde voorsr del te vrije ende waaren naar den regte van Zuijthollant, ende alle voorcommer calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1709 toe. Coram Adr: van Andel Schout, Cnaap, Dolck en vander Punten Schepenen, desen 8e Junij 1709.

Parthijen verclaren de cooppenningen gereet te wesen ter somme van een hondert en vijfftig gl, en bekent hij vercooper daar van voldaan te wesen, datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punten
1709
Johan Cnaep
Jan Dolck

Folio 263r

Datum uts Compareerde den selven vercooper, den welcke verclarde wettelijck over te geven met eender vrije gifte soo dat regt is, aan ende tot behoeff van Cornelis Peeters de Rooij, seecker binnen del, gelegen ten ooste vande Nieuwvaart, groot vier hont, ofte soo groot ende cleijn alse aldaar gelegen is, belent Zuijden Jacob van Tilborgh, noorden Corstiaan de Zeeuw, streckende vander halver Nieuwvaart voorsr aff, oostwaarts op tot d’erve van Jan van Dongen toe. Ende dat met alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren rechte, met regt daar uijtgaande, voorts gelooft hij vercooper, den Cooper int voorsr getransporteerde te vrije ende waaren naar den regte vande Landen, ende alle voorcommer Calangie ende aantaal dier op is aff te doen tot Nieuwjaar 1709 toe. Coram en dag datum uts.

Parthijen verclaren de Oppenningen gereet ter somme van een hondert en vijfftig gulden, en bekenne daar van voldaan te wesen datum uts.

A.v. Andel A.v.d. Punte
1709
Johan Cnaep
Jan Dolck

Folio 263v

Erffdeelinge voor Regt aan Schout ende Schepenen van ’s Grevelduijn Cappel aangebragt, bij Jacobus ende Adriaan Geeritsen Snijder, Joost Verhagen, getrouwt met Teuntje Geeritsen Snijder, ende dat vande erffgoederen achtergelaten bij henne respective ouders Geerit Jansen Snijder ende Janneke Jacobs soo groot ende gelijck als volght.

Eerstelijck is bedeelt Jacobus Geeritsen Snijder, eerst de geregte helft van een buijten dijcks delleken gelegen alhier, ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent met den werff drie en een halff hont, ofte soo

Folio 264r

Groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Jacob van Tilborg cum suis, west Willem Potmaacker, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe.

Item alnoch de oostense helft van eenen acker, gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat alhier, groot int geheel vier en een halff hont, ofte soo groot ende cleijn als hij aldaar gelegen is, belent oost Peeter Gijben, west Adriaan Geeritsen Snijder met de ander helft, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Arien de Looper toe.

Item alnoch een driesken gelegen alhier inden Vogelensang, ten noorde vande Nieuwstraat, groot ontrent twee hondt, afte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost de Wed: Geerit Back, west Bastiaan Janse Boer, streckende vande erve van Bastiaan Boer aff

Folio 264v

noortwaarts op tot de dwars dries toe, met eenen vrije wegt over een steegdeken, Zuijtwaarts tot inde Nieuwstraat.

Ten tweede is bedeelt Adriaan Geeritsen Snijder, arst op een halve buijte dijckse delle, gelegen alhier tot Cappel, ten ooste vande Nieuwvaart, groot ontrent met den werff drie en een halff hont, ofte soo groot ende cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Jacob van Tilborg cum suis, west Willem Potmaacker, streckende vanden buijten teen vanden dijck aff, noortwaarts op tot Zuijdewijn toe.

Item alnoch de westense helft van eenen acker, gelegen ten Zuijden vande Nieuwstraat alhier, groot int geheel ontrent vier en een halff hont, ofte soo groot ende

Folio 265r

cleijn alst aldaar gelegen is, belent oost Jacobus Snijders met de wederhelft, west de Wed: Hendrick Timmerman, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot d’erve van Arien de Looper toe.

Item alnoch een binnen delleken gelegen ten ooste vande Nieuwvaart alhier, groot ontrent ses hondt, belent Zuijden de kinderen van Cornelis Timmerman, noorden de Wed: Merten Dolck, streckende vander halver Nieuwvaart voorsr aff, oostwaarts op tot de Kercke del toe.

Alnoch eenige gronden, moeren, putten, en cuijlen gelegen tot Waspick, t’eijnde Vrouwkensvaart inden Endenest, soo groot ende cleijn alst in sijne regnooten gelegen is, streckende van Vroukensvaart aff tot ’s Gravemoer toe.

Folio 265v

Ten derde is bedeelt Joost Verhagen nomine uxoris, erst op een huijs, hoff en ackerlant aangelegen, gestaan ende gelegen alhier ten Zuijden vande Nieuwstraat, groot ontrent drie hont, belent oost een steegdeken, west Dirck Jansen Boer, streckende vander halver Nieuwstraat aff, Zuijtwaarts op tot de Loonse erve toe.

Item alnoch een halve buijten dijckse delle, gelegen tot Waspick, groot int geheel seven hont, onbedeele met Adriaan Mertens, belent oost Peeter de Rooij, west Joachem Franse vande Laar cum suis, streckende vanden dijck aff noortwaarts op tot Cleijn waspick toe, belast met 1 ¾ roeden dijck voor dit part.

Item alnoch een vierde in

Folio 266r

een moervelt met den gront, gelegen ten ooste van Vrouwkensvaart onder Waspick, groot ..… ………..…., gemeen en onbedeelt met de kinderen Wouter Biemans cum suis, belent Zuijden Adriaan Pols cum suis.

Parthijen hebben tot proffijt vanden eenen den anderen vertigt ende vertegen naar den regte van Zuijtholland, omme ider sijn bedeelde portie te mogen gebruijcken als haar ander vrij ende allodiaal goet, oock te moeten onderhouden alle wegen, stegen, schouwen, watergangen ende nabueren techte met regt daar uijt sijn gaande, alsmede te moeten betaalen de dorps en andere laste, waar mede henne respective bedeelde parceelen sijn belast, aanvanck nemende te Nieuwjaar 1710. Coram Adr: van Andel Schout, Joan Cnaap en Corstiaan de Zeeuw Schepenen, desen 13e Junij 1709.

A.v. Andel Johan Cnaep
Corstijaen de Seeu

Losse akte liggend bij Folio 120r:

Extract uijt het register van giften, willekueren etz: der Ambagts heerlijk Raemsdonq.

Alsoo, volgens de Ordonnantjen ende keure vande Heer Schout en Schepenen alhier, van outs genomen, dicterende, dat als imanden Sijnde buijten luijden, met malkanderen getrouwt wesende, binnen desen dorpen komen woonen, Soude Moeten dtelle Gorge voor duijsent gl:, ende een van bijde Sijnde een buijte man Sal moeten stellen Borgh voor vijffhondert gl:, Tis nu Sulkx dat Johannis Soetert van Antwerpen, getrouwt met Catharina Sijlmans geboortig van Raemsd:q, genegen sijnde omme alhier haer residentje Samen ter neder te stellen, Soo soude den Selven verpligt sijn, voor de voorschreve vijffhondert gl: Borge te stellen, ende omme daer van te sijn ende blijven bevrijt, ende genoegen te geven aen den geregte van Raemsdonk, Soo Compareerde voor ons Ondergeteekende Schout ende Schepenen van Raemsdonq, den voorschreve Soetert, verklarende mits desen voor alle Calaingiens, ende nadeel, ofte Schade, die van sijnen t’wegen naer dato deses mogte voor vallen ten laste vande armen, ofte dorp alhier, als wegens de helft der kinderen, die den selven met sijn voorsr huijsvrouw mogte komen te verwekken, dat hij in soodanigen geval des noods sijnde den voorsr armen, ofte dorp daer van sal dechargeren en bevrijden, als daer voor verbindende sijn persoon, en goederen present en toekomende deselve stellende ondert verbant als naer

Achterzijde van deze losse akte:

Regten, ende boven dien soo belooft de voorsr Soetert, sijn delle lants onder de Heerlijkheijt van Capel gelegen, hem aengekomen uijt hoofde van sijn vrouw, niet sal verkoopen, belasten, ofte beswaren, Ande genegen sijnde te willen doen sal daer toe alvorens vande geregte alhier versoeken Consent ende bewilligingh Sullende den Comparant daer naer moeten gedragen, ’t sij ofte gemelte geregten sulkx mogten Consenteren, ofte afslaen, aldus gedaen, ende gepasseert binnen Raemsd:q desen drieentwintigsten Meert XVIIc en seven, ten overstaen ende ptesentje van D’Heer D: Sijlmans Schout, Johan Elemans, Adriaen vander Schans, en Jan Johums Timmerman Schepenen.

Accordeert naer gedane Collatie,metter voorz: Register, den 24e Meert 1707.

                                                                 Quod Attestor

                                                        A: Hoevenaer, Subst Sris

1e losse akte liggend bij Folio 141r:

De goederen van dessen van Wouter Adriaensen van Tilborgh, eerstelijck Cornelis Stevens Swart met het weeskint van Wouter Swart met Mariken Swart voor haren voorsr paert, ider een haelf geert laens gelegen in Nederveen Cappel.

Ende ick Peeter Scheur en Jan Stevens Swart voor enen paert, den acker gekomen van Anken Adriaensen van Tielborgh.

En ick Pleun Adriaen Seu generalijck voor mijn paert, eenen haelleve akergekomen van Klaes Adriaens van Tielborgh.

      Dit is het hanmerck van Cornelis Stevens Swart X

2e losse akte liggend bij Folio 141r

Ick onder geteeken Maria Stevensen Swart bekenne te vreden te wesen voor mij paert van de goedere van Wouter Ariesen van Tilborgh met een half geert land, gelegen in een stuk van ses geerden, dat Wouter Arisen aen geft bij het testament gemaeckt heft, gelegen in Nederveen Cappel, gemeen met het weskient van Wouter Swart com sues en mij broeder Cornelis Swart com sues. Actum desen 24 November 1705.

                                                         Marileen Stevens Swart

Losse akte liggend bij Folio 233.

Den sloot gelegen besuijden de Groote Oude straet is lanck twee hondert vijventseventigh roeden en breedt een roeden drie voet is dus volgende, groot drie hondet endrieenveertigh roeden negen voeten dus hier deselfde 0-343-9

In het block gelegen bewesten de Labbegatse vaert sijn gelegen een hondert en drie slooten die streck buijten suijde vande Oude Straedt noortwaerts op tot de landen van Meeuwen en Hooghoort toe, en is ider lanck vijf hondert en sestigh roede breed seven voedt ende de voorsr hondert ende drie sloote t’saemen groot sesenvijftigh mergen en sesenveertigh roeden acht voeten, hulve deserende 56-46-8

Inden Weist sijn gelegen tweeentwentig slooten ende sijn elck lanck doormaelcander sevenhondert tachtentich roede, ende breet seven voedt, sijn saemen groodt drie mergen vijf hondertendetien roeden, dus hier geselfde 3-510-0
—————
Latris 80-300-5

Achterzijde van deze akte:

De Oude straat streckende vande Labbegatsche Vaert westwaerts op tot den lande van Nederveen toe is lanck vier hondert ’t sestig roede, ende is breet door malcanderen met haer sloot twee roeden adht voete ende is den volgende groot twee mergen sessentwintig roeden acht voet, dus hult de selve 2-26-8

Den Gantel Comende van Meeuwen soo veerde sij Suijdewijn en Meeuwen Scheijt is lanck een hondert ende viierenveertigh roeden en is breet een roede ses voet en is dus volgend groot twee hondert ende seventich roeden acht voet, Compt de helft onder den Suijdewijn, dus hier 0-108-10

De reste vande voorsr Gantel gelegen inde Suijdewijn streckende tot het Scheepsdiep toe is lanck een hondert ende seventsestich roeden en breet een roeden ses voeten dien volgende groot, twee hondertendevijftigh roeden ses voedt, dus hule de selfde 0-250-6
—————
Latris 0-348-0

Uitgewerkt door T.M.Roubos.
Sprang-Capelle.
26-6-2005.