Selecteer een pagina

Raamsdonk RA 89
Index op het weesboek beginnen 1703

Fol. 1r 3-1-1703
Adriaen Michiel Claes, Sijken en Adriaentie Michiel Clasen, zusters, Isack Swaen X Neeltje Michiels Clasen Michiel Clasen, Jan Klasen, Jan Aerts Dolck en Meerten Aerts Dolck als voogd en toesiender van Claes, kinderen van za Michiel Clasen en Lesken Ariens. Zij maken een erfdeling.
Fol. 3r 31-1-1703
Daar Dingeman Gijsbertz Ot is overleden met veel schulden is Adriaen Hagoort de Jonge aangestelt als curator om de goederen te verkopen. Peeter Dingeman Ot heeft het huijs met scheepstimmermanshelling gekocht en staat toe dat moeder, Cornelia Jooren er met zijn zusters en broers mag blijven wonen

Fol. 5r 22-2-1703
Hendrik Jans Zeijlmans als voogd van de drie kinderen van Peeter Ansen Bosser neemt deze kinderen wederom voor drie jaar aan.
Fol. 6r 7-11-1703
Aert Cornelis de Jonge als voogd van kind van Bastiaen Jacobs Bosser en Adriaentje Zijmons van Pelt, Anneke en Cornelia Jacobs Bosser met Huijbert Peeters als hun voogd. Anneke en Cornelia verklaren dat op 27-7-1691 Huijbert Jans van Raemsdoncq namens Gijsbert Janssen de Jongh een huijs verkocht heeft aan Bastiaen Bosser waar zij beiden nu in wonen. Het geld kwam uit de boedel van Jacob Bosser en dat zij daarom een deel van het huis bezitten. Dit wordt bevestigd door Adriaentje van Pelt. Zij maken een erfdeling.

Fol. 7v 4-12-1703
Maria Jans Timmermans wed Dirk Sijmons van Pelt ter eenre en Joost Sijmons van Pelt als voogd en Steven Jans Timmerman als toesiender over het kind, 1,5 jaar, van Dirck van Pelt ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 9r 12-2-1704
Cornelia Jacobs Backer wed Jan Bastianen met Adriaen van der Schans als voogd ter eenre en Cornelia Janse van Loon wed Jochum Jacobs Backer met Jan Jochums als voogd. Zij maken een erfdeling.

Fol. 10v 12-2-1704
Niclaes Hagers X Katharina Dorrenboom ter eenre en Gijsbert Elemans als voogd en Peter Jans Koninck als toesiender over Johannis Dorrenboom ter andere zijde. Zij maken een erfdeling.

Fol. 12r 2-12-1704
Peeter Pals, Sant daer Buijten, verklaart de drie kinderen van za Adriaen Pals en Dingena Adriaen Corsten aan te nemen.

Fol. 13r 6-5-1705
Adriaen Janssen Bosser wed Maria Jans Klauwers neemt zijn vier kinderen aan.

Fol. 14v 25-8-1705
Niclaes Aerden de Laet als voogd van de 2 kinderen van Cornelis Frederick van Strien en Peternel Peters ter eenre en Bastiaen van der Schans en Abramham Drimmelaer ter andere zijde. Bastiaen neemt Peter van Strien aan, Abraham neemt Dingena aan. Heijltje Jacobs Visser krijgt geld ivm het onderhoud.

Fol. 15v 25-8-1705
Op 5-2-1699 heeft Kathelijn Dolck wed Adriaen Jans Klauwers haar kinderen aangenomen na een akkoord met Claes Jan Clauwers. Kathelijn is getrouwd met Peter Hacken, daarna is Kathelijn overleden en is Peter Hertrouwd. Zeger Jans Clauwers neemt het kind Adriaen aan.

Fol. 16v 10-12-1705
Maria van den Bergh is overleden. Zij laat een kind, Cornelia, 10,5 jaar, en haar man Handrick Tijsen na. Handrick sluit een akkoord mbt de allimentie met Embrecht Cornelis van den Bergh als voogd van het kind.

Fol. 19r 17-2-1706
Claes Dingeman Clauwers en zijn zoon Peter Clasen Clauwers zijn overleden. Peter laat drie kinderen na bij Anneken Huijberden Heer en één kind bij Lijsbet Peeter Olifiers. Willem Peter Olislagers als voogd en Marcelis Nobel als toesiender van het eene kind ter eenre en Marcelis als voogd en Jan Huijberden Heer als toesiender van de drie eerste kinderen ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord.
Toegevoegd: Claes Peter Clauwers is voldaan, 3-11-1722.

Fol. 20r 4-3-1706
Peeter den Wagemaker wed van Anneken wil zijn drie kinderen aannemen met Rombout Marten Poppelaers, int Haegske, als voogd. Er is een akkoord gesloten.

Fol. 21v 17-3-1706
Hendrik Janssen Zijlmans als voogd van de drie kinderen van Peeter Ansen Bosser verlengt de alimentatie met drie jaar.

Fol. 22v 17-3-1706
Hendrik Janssen Zijlmans wil de huur van de goederen van het land van de voornoemde kinderen van Peeter Ansen Bosser met drie jaar verlengen.

Fol. 23v 13-12-1706
Joost Anthonissen Pols X Maria Joost Verhagen, Cappel, Maria Jans Timmermans met Huijbert Peters als voogd, Pieternel Jan Timmermans met Steven Jans Timmerman als voogd maken een deelinge van de goederen van wijlen Jan Peeters Timmerman en Lijsbet Paulus.

Fol. 26r 20-9-1707
Pieternel Adriaen Jooren wed van Huijbert Bastiaen Bosser ter eenre en Adriaen Jans Bosser en Huijbert Adriaen Joren als voogd en toesiender van de vier kinderen van Huijbert ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 27r 10-2-1708
Cornelis Adriaen de Bot, Jan en Cornelis Huijberde van Strien, broers, maken een erfscheijding.

Fol. 30r 22-5-1708
Dirk Heeren is overleden en laat na een kind en Anneke Tijssen Nobel, zijn vrouw. Anneke ter eenre en Jan Heeren en Handrick Tijsen Nobel als voogd en toesiender ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 30v 6-10-1708
Peeter Peeter Smits is overleden en laat na één kind en Cornelia Zijlmans, zijn vrouw. Aert Voorhout en Huijbert Paulus Zijlmans als voogd en toesiender sluiten een akkoord met Cornelia mbt de alimentatie.

Fol. 33r 6-10-1708
Aert Peeters Voorhout als voogd van de drie voorkinderen van Peeter Peeter Smits bij Anneken Marijnissen ter eenre en Cornelia Zijlmans wed van Peter Smits, Huijbert Paulus Zijlmans als toesiender van het kind van Peter bij Cornelia waar Aert voogd van is ter andere zijde. Zij maken een erfscheijding van de goederen van Peter en Cornelia.

Fol. 35r 6-10-1708
Aert Peeters Voorhout als voogd van de drie voorkinderen van Peeter Peeter Smits bij Anneken Marijnissen ter eenre en Cornelia Zijlmans wed van Peter Smits, Cornelia met Huijbert Paulus Zijlmans als voogd ter andere zijde. Zij maken een erfscheijding van de goederen van Peter en Anneken.

Fol. 36v 22-8-1709
Johannis Dorrenboom is overleden en laat na Pieter, vijf maanden, Anneke Jans Timmerman , zijn vrouw. Anneke ter eenre en Jan de Jongh als voogd en Jan Jans Timmerman den Jonge als toesiender van het kind ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord met de goederen en de allimantatie.
In de kantlijn: op 9-6-1739 is Peeter Jansen Dorrenboom voldaan.

Fol. 38v 22-8-1709
Anneke Jans Timmerman wed Johannes Dorrenboom ter eenre en Jan de Jongh als voogd en Jan Jans Timmerman den Jonge als toesiender van het kind van Johannes ter andere zijde. Zij maken een erfdeling. Het kind krijgt de tient Peter Dorrenboom in eigendom.

Fol. 38v 24-10-1709
Adriaen Cornelis Korsten wed van Cornelia Dolck en zijn 3 kinderen. Adriaen neemt zijn kinderen aan van Gerrit Peters Dolck, oom en voogd.

Fol. 40v 7-9-1709
Cornelis Anthonis Clauwers X Dingena Peeter Bosser, Hendrick Jans Zijlmans als voogd en Melis Peters als toesiender over Anselmus en Maria Peters Bosser, kinderen Peeter Ansen Bosser za en Maria Willemsen Buijs. Zij maken een erfdeling.

Fol. 44r 31-12-1709
Maria van Steenoven wed van Jochum Gijsbrechts en Arien Jochum Gijsberts als voogd en Wouter van Steenhoven als toesiender van de drie kinderen sluiten een akkoorrd mbt de alimentatie

Fol. 45v 31-12-1709
Jan Adriaen Looskint ter eenre en Adriaen Peeter Michielsen en Cornelis Huijberden Bosser als voogd en toesiender ter andere zijde. Zij sluiten aan akkoord mbt de alimentatie van Peeter en Pieternel aengenomen bij Jan Looskind.

Fol. 47r 31-1-1711
Adriaentie Teunis is overleden en laat vier kinderen na: Anthonij Schepers, reeds getrouwd, ter eenre en Willem Anthonis als voogd ter andere zijde. Anthonij neemt zijn zus en broers aan van voor de nalatenschap van haar moeder.

Fol. 47v 16-3-1711
Meeuws Jacobs van der Kae, Adriaen Cornelis de Zeeuw X Lijsbet, Jacob, Meeus als voogd en Peeter Fijneman als toesiender over Jan en Huijbertje, Peeter voornt, zoon van Jan Fijneman en Adriaentje Jacobs van der Kae, Adriaen Vaders X Jacobmijn Fijneman, Meeuws en Peeter als voogd en toesiender over de drie kinderen van Zeger Jans Fijneman za, Cornelia Jans Fijneman X Willem Blom, Damis Cornelis Schoenmaekers X Anneken Jans Fijneman, Jan Peters Schoenmaekers X Lijsbert Jans Fijneman allen erfgenaam van Adriaen Jacobs van der Kae. Zij maken een erfdeling.

Folio 49v 20-3-1711
Adriaen van der Schans, Bastiaen, Jacobus Visser X Adriaentje, Adriaen als voogd en Johan van Tilborgh namens Cornelis Willes Swart als toesiender over de twee kinderen van Jacobus en Adriaentje Willems Swart za, Adriaen als voogd en Huijbert Jans van Raemsdoncq als toesiender over de zes kinderen van Grietje za en Huijbert Jans, kinderen van Jan Bastiaenen en Cornelia Jacobs. Zij maken een erfdeling.

Fol. 52r 23-4-1711
Cornelis Claessen Clauwers wed van Heijltie Volders neemt zijn kind aan.

Fol. 53r 3-5-1711
Gerrit Bisschop ter eenre en Maria Buijs wed Niclaes Bisschop, backer, ter andere zijde. onder de hant en geregistreert. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 55r 10-2-1712
Huijbert Visser, Peeter Stasen en Geertruij Vermeulen wed Joost Stasen nemen de 2 kinderen, Willem en Staes, van Dirck Stasen aan.

Fol. 56r 10-6-1712
Sijmen Vermeer wed van Ida Somers ter eenre en Jan Somers als voogd over de vier kinderen van Sijmon ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 57r 20-1-1713
Peeter Janse Koninck, schout, ter eenre en Johan Elemans X Lijsbet Hoevenaer mede als voogd en Huijbert Berrevoets als toesiender over zijn drie kinderen bij Huijbertje Hoevenaer, Adriaen van der Schans X Dingena Hoevenaer en Maria Hoevenaer wed Adriaen Meeusen Timmerman ter andere zijde. Zij maken een erfdeling ivm het hertrouwen van Peeter.

Fol. 59r 10-2-1713
Adriaen van der Schans X Dingena Hoevenaer, Johannes Eleman X Lijsbet, Maria wed Adriaen Meeus Timmerman en Johan als voogd over de drie kinderen van Huijbertje za bij Huijbert Berrevoets. Zij maken een deling.

Fol. 60v 1-2-1714
Marcelis Nobel als voogd en Jan Heeren als toesiender over de twee kinderen, Huijbert en Maria, van Peter Clasen Clauwers za en Anneken Heeren ter eenre en Dingeman Peter Clauwers en Anneke Heeren ter andere zijde. Zij maken een erfdeling van de goederen van Huijbert Heeren en Niclaes Dingemans.

Fol. 62v 2-4-1714
Jan Janse Zeijlmans wed van Maria Jacobs van de Made ter eenre en Govert Jacobs van der Made als voogd en Sijmon Zeijlmans als toesiender over de kinderen, Jacobus en Jan, van Jan ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 63v 9-5-1714
Jan Peeters van Strien laatst wed van Maijken Conincx heeft drie kinderen, Huijbert, Adriaen en Tijs ter eenre en Antonis Tijsen Konincx als voogd ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 65v 13-9-1714
Maria Janse Buijs wed van Handrick Tijsse Nobel en nu X Jan de Vries ter eenre en Jan Heeren als voogd en Adriaen Jans Buijs als toesiender over de drie kinderen van de Maria en Handrick en het kind van Handrick bij Maria Cornelis van den Bergh ter andere sijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 67r 3-10-1714
Adriaen, Willem en Aert Schouten ter eenre en hun vader Wouter Jans Schouten ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie van Wouter.

Fol. 68r 3-10-1714
Adriaen Wouter Schouten, Waspick, ter eenre en Willem en Aert Schouten ter andere zijde. Zij maken een erfdeling.

Fol. 70r 7-12-1714
Jan van den Bergh als voogd en Jan Heeren als toesiender van het kind van van Handrick Tijsse Nobel za en Maria van den Bergh ter eenre en Jan de Vries X Maria Jans Buijs wed Handrick Nobel ter andere zijde. Zij verklaren dat op 10-12-1705 tussen Handrick Nobel en Embrecht van den Bergh za als voogd over het voors kind en akkoord is gesloten. Zij sluiten een akkoord. De voogden nemen het kind aan.
Toegevoegd: Joseph van den Bos X Cornelis Nobel is voldaan door Jan de Vries, 17-5-1724.

Fol. 72r 14-6-1716
Aart Cornelis de Jongh als voogd de twee twee kinderen van Willem Aerden de Jongh za en Teuntie Rijken ter eenre en Teuntje ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.
Toegevoegd: Peeter Willems de Jong is voldaan door Cornelis Adriaens van Dongen, neef, 4-1761.
Fol. 73v 23-6-1717
Cornelis Jans van Son, en Cornelis de Jong als oomen en voogden van het kind, Johanna, 17 jaar, van Jacob Janse van Son za en Maria de Jongh ter eenre en Maria Cornelis Segers Buijs eerst wed Jacob van Son en nu X Commer van Gils ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord.
In de kantlijn: Pieter Feijns X Johanna van Son is voldaan door Commer van Gils X Maria Cornelis Buijs, 9-6-1720.

Fol. 75r 23-6-1717
Janneken van der Veken laatst wed van Jan Bosser met Cornelis van Son, zoon, en Maria Cornelis Buijs met haar man Commer van Gils. Janneke ontslaat Maria van alimentatie volgens testament van Jacob van Son met Maria de Jonge en het testament van Jacob met Maria Buijs.

Fol. 76r 1-11-1717
Adriaen Janse van Dongen, Joost van Pelt en Steven Timmermans als voogd en toesiender van het kind van Dirck van Pelt za en Maijken Timmerman en Aert de Jong als voogd van het kind van Bastiaen Jacobs Bosser en Adriaentje van Pelt. Zij maken een erfdeling

Fol. 78r 24-11-1717
Lena Willemse Rook is overleden en laat vier kinderen na bij Mauris Koning. Mauris ter eenre en Jan Peeters van Veen, aangetrouwd oom en voogd, Cappel, ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 79r 27-1-1718
Cilia Brouwers wed Meeus Timmerman doet afstand van haar goederen tbv haar kinderen, Jacobus, Huijbertje, Anna, Adriaentje X Jan Jans Timmerman, Jan van Strien wed van Maria, vader van Peeter, Maria Hoevenaer wed Adriaen als voogdesse van haar twee kinderen. Zij sluiten een akkoord.

Fol. 80v 8-4-1718
Jacobus, Huijbertje en Anna Meeussen Timmerman, Jan Jans Timmerman X Adriaentje, Jan van Strien wed van Maria, vader van Peeter, Maria Hoevenaer wed Adriaen als voogdesse van haar twee kinderen. Zij maken een erfdelinge van de goederen van Cilia Brouwers wed Meeus Timmerman.

Fol. 83v 6-9-1718
Govert van de Made wed Geertruij Snijders en ter eenre en Antonij Christiane en Adriaen van de Made als voogden van de twee kinderen, Jacob en Maria van Govert. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 85r 20-4-1719
Antonij Christiane en Adriaen van de Made als voogden van de twee kinderen van Govert van de Made en Geertruijt Snijders ter eenre en Johanna Visser wed Govert van de Made mede namens haar kind, Joost, bij Govert met Adriaen Mulders als haar voogd ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord. Zij betaalt aan de kinderen, Jacob en Maria, zie akte van 6-9-1718 [folio 83v].
Toegevoegd: Jacob van de Made is voldaan door Gerrit van Disseldorp X wed van Govert van de Made, Antonij Cristiaens als voogd van Maria is ook voldaan, 30-5-1731.

Fol. 86v 27-12-1719
Sijken Schouten wed Jan Peters van Strien met Pieter van Raemsdoncq als haar voogd ter eenre en Pieter, Adriaen van Strien en Christiaen Christiaenssen als voogden van Huijbert, Adriaen en Matthijs en Sijken als voogdesse over Johanna, kinderen van Jan van Strien en Sijken. Zij sluiten een akkoord mbt de boedel.

Fol. 90v 27-12-1719
Pieter, Adriaen van Strien en Christiaen Christiaenssen als voogden van Huijbert, Adriaen en Matthijs en Sijken als voogdesse over Johanna, kinderen van Jan van Strien en Sijken maken een erfdeling.

Fol. 92v 23-4-1721
Adriaen Michielse Lanckhuijsen wed Adriaentje Knaep ter eenre en Adriaen Cornelis Knaap als voogd over de drie kinderen van Adriaen Lanckhuijsen ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de goederen van Willemijn Koninck wed Cornelis Knaep.

Fol. 97r 14-8-1721
Adriaen Michielse Lankhuijsen en Adriaen Cornelis Knaap als mede voogd over de drie kinderen, Michiel, Willemijna en Elisabet, van Adriaen Lanckhuijsen en Adriaentje Knaep sluiten een akkoord mbt de goederen van Cornelis Knaep en Willemijn Tijsen, de ouders van zijn vrouw.

Fol. 98r 18-8-1721
Cornelis de Bot, Jan Bosser X Maria, Jacobus Sints X Elisabet en Willemijn, kinderen van Cornelis Huijberde de Bot en Maria Heeren. Zij maken een erfdeling.

Fol. 100v 18-8-1721
Jacob Sintss wed van Elisabet de Bot ter eenre en Huijbert Cornelis de Bot als voogd en Jan Bosser als toesiender over het kind, Adriaentje, van Jacob ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.
In de kantlijn: Huijbert Cornelis de Bot, Jan Bosser X Maria de Bot, Marijnis Smits X Willemijn de Bot, naaste bruiden van moeders zijde zijn voldaan, 31-12-1722.

Fol. 102r 13-2-1722
Dingena Peeter Bosser wed Cornelis Anthonis Clauwers nu X Hendrick Schoenmakers ½ en Jan Hendrick Schoenmakers 1/4 , Adriaen Cornelis Clauwers, Leendert Stockvis X Sijken Cornelis Clauwers samen 1/8, Barent Pieters, Cornelis Pieters, Anneken Pieters wed Joost van den Broeck, Cornelia Pieters wed Huijbert Jooren samen 1/8 erfgenamen van Cornelis Anthonis Clauwers. Zij maken een erfdeling.

Fol. 109v 8-1-1722
Willem Dingeman Schoenmakers, Gerrit Christiaen van Disseldorp wed Geertruij Schoenmakers, Willem als voogd en Gerrit als toesiender over zijn vier kinderen bij Geertruij, Anneken, Eijcken en Maria. Zij maken een erfdeling van de goederen van hun vaderen hun zus Dingena Schoenmakers.

Fol. 113r 11-2-1722
Adriaen Bouwens is overleden en laat twee kinderen na bij Maria Nobel ter eenre en Peter Bouwens als voogd en Adriaen Nobel als toesiender van de kinderen ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 114v 11-2-1722
Johanna Paens wed Jan Cornelis Timmerman en nu X Steven Back ter eenre en Meeus Timmermans als voogd over het kind van Jan ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 115v 13-2-1722
Jan Hendrick Schoenmakers, Adriaen Cornelis Clauwers, Leendert Stockvis X Sijken Cornelis Clauwers, Barent Pieters, Cornelis Pieters, Anneken Pieters wed Joost van den Broeck, Cornelia Pieters wed Huijbert Jooren maken een smaldeling van de goederen als erfgenamen van Cornelis Anthonis Clauwers en Dingena Peeter Bosser.

Fol. 119v 12-12-1622
Dingena Hendrick Vinck wed Jan Adriaen Buijs nu in ondertrouw met Cornelis van der Sluijs ter eenre en Hendrick Peters Verdonck als voogd van het kind van Jan bij Heijltie Timmers ter andere zijde. Zij sluijten een akkoord.
In de kantlijn: Adriaen Buijs is voldaan door Dingena Vinck, 11-4-1727.

Fol. 121r 23-6-1723
Anthonij Tijsen Koninck en Adriaen Wouterse Knaep voogden van de drie kinderen van wijlen Jan van Strien bij Maijken Tijsse Conink ter eenre en Anthonij Geus X Sijke Schouten wed van Jan van Strien. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 122r 19-5-1724
Contract van uijtkoop tusschen Heijltie, Beatricx, Johanna, Pieternel en Pieter Brouwers en Maria, kinderen van Johannes Brouwers en Maria Bartigh ter eenre Isaacq Molenbergh als vader en voogd en Cornelis van Hemert als toesiender van het kind van Isaack bij Maria Brouwers ter andere zijde. Procuratie van Isaack volgt.

Fol. 124v 28-9-1724
Pieter van Raemsdonck is samen met Cornelis van Dongen voogd over de weeskinderen van wijlen Willem de Jongh. Pieter heeft een proces gevoerd tegen Wijnant van den Corput en Jan de Bont, beiden nomine uxoris. Zij sluiten nu een akkoord.

Fol. 126r 8-11-1724.
Het akoord wordt vastgelegd.

Fol. 128v 22-11-1724
Pieter van Raemsdoncq als voogd van de kinderen van Willem de Jongh ter eenre en Wijnant van den Corput X Mina de Jongh en Jan de Bont X Maria de Jongh ter andere zijde zijn bereid het akkoord te ondertekenen.

Fol. 129r 31-12-1724
Johannes Dorrenboom en Adriaen van Drimmelen X Johanna Dorrenboom hebben een erfdeling gemaakt.

Fol. 130r 11-121-1624
Simon van Son, heer van Raemsdionck ter eenre en Sijmen Huijberde van Son en Adriaen Huijberde Bogaert X Claesken Huijberden van Son ter andere sijde. Zij maken een erfdeling.

Fol. 131r 20-1-1725
Sijmen Anthonis van Son X Anneken Jan Jochumsen, Arien Jochums Gijsberts als voogd en Wouter van Steenhoven als toesiender van de drie kinderen van Jan Jochums za en Maria van Steenoven. Zij maken een erfdeling van de goederen van Jan en Maria.

Fol. 133v 7-2-1725
Marijnus Smits, mr wagemaeker, ter eenre en Piernel Jacob Bogers wed Cornelis Bosser en Huijbert Cornelis Bosser ter andere zijde. Zij maken een erfdeling.

Fol. 135r 1-3-1725
Jan van de Werken nneemt zijn kinderen, Corstiaen, Wouterke en Trijntje, bij Berbera Scherp za.
In de kantlijn: Corstiaen en Wouterke zijn door Jan Schouth als voogd van hun vaders boedel voldaan, 9-2-1742.

Fol. 136v 3-4-1725
Cornelis Handricx van den Heuvel, Cornelis Janse van Son X Jenneke Handricx van den Heuvel, Meerten van Raemsdonk wed Maijken Handricx van den Heuvel maken een erfdeling.

Fol. 138v 11-4-1725
Adriaen Janse Buijs laatst wed van Jenneken Geridden Visser nu X Goverdina Commers Wolff ter eenre en Adriaen Zegers Buijs als voogd en Cornelis Geridden Visser als toesiender over de kinderen van Adriaen en Jenneke Gerrede Visser ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.
In de kantlijn: Jan de Vries als voogd is voldaan, 5-11-1734.
Toegevoegd: Jan Adriaens Buijs, Gerrit Adriaens Buijs, Cornelis de Bot X Maria Adriaens Buijs, Huijbert van Strien X Anna Adriaens Buijs, kinderen van Adriaen en Jenneken zijn voldaan door Jan de Vries, 21-1-1747.

Fol. 139v 21-5-1725
Dingena Peeter Bosser heeft op haar sterfbed gezegd dat haar man Hendrik Schoenmakers zal delen met Anselmus Peeter Bosser, broer. Zij maken een erfdeling

Fol. 144r 11-4-1727
Aart Wouter Schouten en Jacob Lankhuijsen nemen aen de voogdije over de twee kinderen van Johanna Lankhuijsen za bij Willem Schouten.

Fol. 144v 21-6-1727
Gerrit van Disseldorp als vader en voogd en Dirk van Aalbeek, aangetrouwde oom moederszijde, en Anthonij van Disseldorp als toesiender van het kind, Cornelia, van Gerrit bij Maria van der Wijde aan. Gerrit neemt zijn kind aan.

Fol. 145r 30-7-1727
Teunis Bonis als voogd over de twee kinderen van Anna Bonis bij Huijbert Schouten sluit een akkoord met Huijbert mbt de alimentatie.

Fol. 146r 21-8-1727
Neeltie Jans wed Peeter Bastiaene, overl 3-6-1727 alhier, ter eenre en Pieter van Raemsdonck X Adriaentje van Dongen, mede erfgenaam van Teuntje Clasen, eerder X Peeter en als curator van de uitlandige Dingena Timmermans en als voogd van de minderjarige erfgenamen, Adriaen Lankhuijsen mede namens de minderjarige erfgenamen ter andere zijde.
Peeter is voor 27-3-1691 overleden, staet en inventaris gemaakt.

Fol 149v 22-10-1727
Mauris Conink wed van Heijltie Drimmelaer waarbij hij een kind, Jacomijntje, heeft. Mauris en Bastiaen Janssen Kraijo als voogd sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 151r 6-3-1730
Adam Somers en Jan Jacob Koninck als voogd en toesiender van de vijf kinderen van Berbera Somers za en Adriaen Gijsberts Koning ter eenre en Adriaen ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol.152v 4-5-1730
Adriaentie Boeser wed Adriaen Cornelis Knaap, in ondertrouw met Pieter van Raemsdonck, ter eenre en Adriaen Wouter Knaep als voogd en Jan Jacob Kininck als toesiender over de kinderen van Adriaen. Zij maken een erfdeling.

Fol. 156r geen datum (zal wel 4-5-1730 of iets later zijn)
Adriaentie Boeser wed Adriaen Cornelis Knaep ter eenre Adriaen Wouter Knaep als voogd en Jan Jacob Koninck als toesiender over de vijf kinderen van Adriaen. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 158r 30-1-1732
Cornelis Ruijter wed Maria Ruighaver met Jacobus Vos, aangetrouwde moedelijk oom, neemt zijn drie kinderen aan.

Fol. 158v 30-1-1732
Maria de Jongh wed van Huijbert de Bot en Cornelis de Jong en Adriaen de Bot als voogd en toesiender van de vier kinderen van Maria en Huijbert. Zij maken een deling en een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 159r 2-4-1732
Neeske Kamp wed Jan Somers ter eenre en Jan Koning en Arie Koning als voogden over de vijf kinderen van Berbera Somers bij Arie Koning voornoemd, Adam en Mathijs Somers, Jan Ruijter X Johanna Somers, Michiel Parijs X Maria Somers, kinderen van Jan en Neesken. Zij sluiten een akkoord mbt de nalatenschap van vader.

Fol. 160v 23-4-1732
Peeter Schoones wed van Adriaentie Visser met Jan Huijberde Visser, moederlijk oom, neemt zijn twee kinderen aan.

Fol. 161r 23-4-1732
Anna Huijberde van Raemsdonk laatst wed Dirk van Wagenbergh met Sijmon Zijlmans en Gerrit van Wagenberg, vaderlijke naaste vrienden, neemt haar drie kinderen bij haar eerste man Adriaen Corsten aan.

Fol. 161v 23-4-1732
Adriaentie Dingeman Ot wed Huijbert van de Water met Peeter Schoones, vaderlijk neef, neemt haar vijf kinderen aan.

Fol. 162r 2-6-1732
Adriaen Huijberde Visser wed Jenneke Kolmans ter eenre en Jan Visser en Leendert Kolmans als voogd en toesiender over de vier kinderen van Adriaen en Jenneke ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 163r 9-3-1733
Maria Otjens wed van Huijbert Heeren ter eenre en Anneke Nobel wed Dirk Heere, moeder van Huijbert en Frans Otjens, vader van Maria en grootouders van de vier kinderen van Maria en Huijbert ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 164r 15-10-1733
Adam en Mathijs Somers, Jan Ruijter X Johanna Somers, Michiel Parijs X Maria Somers en Jan Koning en Arie Koning als voogden over de vijf kinderen van Berbera Somers bij Arie Koning, kinderen van Agneta Kamp za wed Jan Somers, onlangs te Antwerpen overleden. Mattijs heeft het schip gekocht op 15-5-1732. Zij maken een erfdeling

Fol 166v 14-4-1734
Mattijs Nobel end Dielis van Dongen X Dingena Nobel, kinderen Hendrick Nobel en Maria Janse Buijs ter eenre, Jan de Vries X Maria Janse Buijs (huwelijk 31-8-1714) ter andere zijde. Jan koopt de kinderen uit.

Fol. 167r 21-4-1734
Mattijs Nobel end Dielis van Dongen X Dingena Nobel, Mathijs namens Maria Nobel X Joost van den Bos, kinderen Hendrick Tijsse Nobel en erfgenamen van Hendrick Nobel, zoon van Peeter Nobel za, hun broer, Johanna Ruijter wed Peeter Nobel, ter eenre en Jan de Vries ter andere zijde.
Jan koopt de andere uit.

Fol 167v 30-6-1734
Huijbert Janse Ruijter als grootvader van Johanna dochter van Anneke Ruijter en Huijbert Heere ter eenre en Huijbert ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 168v 27-10-1734
Cornelis Cornelis Heer wed van Marike Jans van Sprangh met Cornelis van Sprangh, moederlijk oom, Wagenberg, neemt zijn twee kinderen aan.

Fol. 169r 8-12-1734
Cornelia van Strien wed Cornelis Wagemakers met Aert van Strien neemt haar kind aan.

Fol. 169v 21-1-1735
Elisabeth de Bruijn wed Peeter Cornelis van Strien met Peeter en Jasper de Bruijn, wonende tot Meneersel, moederlijke oomen, Jacob Visser en Cornelis Heere, vaderlijk oom en outoom, sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 170r 23-2-1735
Okker van Dam X Anneke Groenevelt wed Gerrit van Seters, hij liet zes kinderen na. Van deze kinderen zijn er vier meerderjarig en die zijn door Okker uitgekocht. Hij wil dezelfde regeling voor de twee minderjarige kinderen. Akkoord.
In de kantlijn: Adriaen van Seters is voldaan door Okker, 25-8-1742. Gerrit van Seters is voldaan door Okker, Teunis van Seters is inmiddels overleden, 20-6-1741. Ook Pieter is voldaan, 22-8-1742.

Fol. 171r 27-4-1735
Adriaentie Schoenmakers wed Peeter Wouters Zeijlmans met Peeter van den Bergh, haar bruidegom als voogd, ter eenre en Johannes Peeter Zeijlmans en Jan Janse de Bont als voogden over de vijf kinderen van Adriaentie en Peeter Zeijlmans ter andere zijde. Zij maken een erfdeling.

Fol. 173r 8-7-1735
Jan van Al X Cornelia Peeters van Son, Teunis de Ruijter X Hendrina, Hendrik van Onsenoort X Elisabeth, Meerten van Son en Cornelis Weijdemans als voogd en toesiender van Meerten, kinderen van Peeter Meertens van Son en Elisabeth Weijdemans. Zij maken een erfdeling van de goederen van hun ouders en van hun grootmoeder Elisabeth Jans van Gool die wed was van Dirk Weijdemans.

Fol. 175v 16-4-1736
Jan Cornelisse de Jong en Jan Bosser als voogden over de kinderen van Maijke Cornelis de Jong bij Huijbert Cornelis de Bot ter eenre en Cornelis Huijberde Ruijter wed Maijke de Jongh ter andere zijde. Zij maken een deling.

Fol. 177r 22-6-1736
Deling van meubilaire goederen van Dingena Janse za wed Bastiaen Stevens Huijsman. Steven Huijsman, Engelina Huijsman X Carolus van Gils en de kinderen van Peter de Roij.

Fol. 178v 15-8-1736
Jan Visser wed van Anneke Snijders en Jan Bouwens en Adriaan Visser als voogden over zijn twee kinderen sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 180r 18-10-1736
Steven Bak wed Johanna Paans ter eenre en Huijbert van Gils en Thomas Paans als voogden over het kind, Anna, van Johanna in eerste huwelijk verwekt bij Jan Timmermans sluiten een akkoord mbt de alimentatie.
In de kantlijn: Robbert de Wit X Anna Timmermans is voldaan, 9-10-1740.

Fol. 180v 13-3-1737
Cornelis de Ruijter X Maria Dirkse Leijten wed Abraham Isaak Stasen, Isaak Stasen, grootvader, over de twee kinderen van Maria en Abraham sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 182r 16-5-1737
Maria van Raemsdonk wed Jochum Timmermans, overleden dec 1733, met de vaderlijke grootvader van het kind, Jan Jochums Timmerman, Maria, neem haar kind aan.

Fol. 183v 16-5-1737
Joost Dolk wed Adriana Timmermans met Jan Joxhems Timmermans, grootvader van moeders zijde, van de twee kinderen van Joost en Adriana. Joost vraagt goedkeuring voor het moederlijk bewijs. Akkoord.
Er is een testament van 27-2-1734 bij not Dirk van Bronkhorst te Terneuzen.

Fol. 184r 5-6-1737
Willemijntie Timmermans wed Jan Visser met Pieter Visser, vaderlijk oom van de vier kinderen van Willemijntje en Jan. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 184v 4-9-1737
Adriaen Verdonk wed Maria Bommelaer sluit een akkoord met de moederlijke vrienden mbt de alimentatie.

Fol. 185r 20-11-1737
Authorisatie op Jacob Kingmans als voogd over het weeskind van Anthonij Commere verkoop aan Andries Commeren 1/3 paert in zekere riethil, gelegen onder Drimmelen. Maria en Andries Commeren hebben elk de andere twee 1/3 stukken.

Fol. 185v
Jan Sijmens van Son wed Lena Remme ter eenre en Jacobus Stael en Jacobus van Son als voogden over het kind, Anna Maria, van Jan en Lena ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 186v 13-1-1740
Huijbert van Pelt X Maria Willems Schouten, Aert Schouten en Jacob Lankhuijsen als voogden over Jan Willems Schouten. Zij maken een erfdeling van de goederen van hun vader, Willem Schouten, en grootvader moederszijde, Adriaen Lankhuijsen.

Fol. 188r 24-2-1740
Willem Wagemakers vaderlijk oom van Cornelis Cornelis Wagemakers, moeder was Cornelia van Strien, met Govert van Gool wed van Cornelia. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie. Vrienden nemen Cornelis aan. Ook een akkoord mbt de twee onmondige kinderen van Govert van Gool verwekt bij Cornelia van Strien met moederlijk oom Aert van Strien.

Fol. 189v 7-2-1741
Willemiijntje Hoevenaer wed Adriaen Paulusse Koning, Jan de Koning en Paulus Koning, Margarita Koning, kinderen van Adriaen en Maria Nobel en Mouris Paulusse Koning als voogd over Mouris Adriaen Koning bij Willemijntje. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie en de boedel.
In de kantlijn: Cornelis de Conink is voldaan, 22-12-1742. Los vel aanwezig ivm de liquidatie van de akte.

Los vel 27-1-1700
Anna Maria Piggen wed Hendrik van Son ter eenre en Adriaen Adriaen Bosser en Adriaen Jongh Bosser als voogden over de drie kinderen van Hendrik en Anna Maria ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord van uitkoop.

Fol. 191r 6-9-1741
Huijbert van Lottum wed Gieleke Kievits met Adriaen Kievits als voogd. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie. De kinderen: Johanna X Sibertus Peereboom, Maria, Elizabeth, allen meerderjarig. Dingna, Jacoba, Anna, Cornelia, Jacob en Huijbertie, minderjarig.

Fol. 192r 18-4-1742
Jan Adriaens Schouten wed Berbel Geus ter eenre en Anthonij Geus en Huijbert Adriaen Schouten als voogden over de twee kinderen, Willem en Anthonij van Jan en Berbel. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 193r 2-5-1742
Bastiaen Visser wed Berbera Coning met Adriaen Coning, moederlijk oom van het kind van Bastiaen en Berbera. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 193v 29-8-1742
Anna Zeijlmans wed Adriaen Smeur ter eenre en Mattheus van Houten en Cornelis van Steenhoven als voogden van de zes kinderen van Anna en Adriaen ter anderen zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol 194v 26-9-1742
Agniet Jooren wed Lambert Geus met Anthonij Geus en Jacobus Timmerman als voogden over de vier kinderen van Agniet en Lambert. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 195v 15-4-1743
Pieter Pieters van Raemsdonk wed Elisabet Timmerman ter eenre en Jan van Raemsdonk en Jan Jans Schouten als voogden over de drie kinderen, Pieter, Maria en Adriana, van Pieter en Elisabeth. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 196v 9-12-1743
Aert van den Heuvel als voogd van het kind, Huijbert, van Elisabet van den Heuvel za en Dingeman Ruijter. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 197v
Peeter Dorrenboom wed Heijltie Schouten, overleden oktober 1743 ter eenre en Wouter Peeters Knaep en Jan Jans Schouten als voogden over de drie kinderen van Peeter en Heijltje. Met Jan Jacobs Schouten, grootvader. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie en de boedel.

Fol. 199r 18-1-1744
Anna Camp wed Mattijs Otgens ter eenre en Jan Otgens en Arnoldus de Bot als voogden over de vier kinderen van Anna en Mathijs ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie en de uitkoop van de kinderen.

Folio 200r 28-4-1745
Cornelis Heijblom wed Willemijn Botermans met Jan van Hal en Cornelis Botermans, moederlijke oomen van de twee kinderen van Cornelis en Willemijn. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 201r 21-9-1746
Adriaen de Waal wed Margarita Berents met Peter Barents als voogd over de drie kinderen, Bernardus, Willemijntie en Andries, van Adriaen en Margarita. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Folio 202r 14-12-1746
Peter Adriaans van Dongen wed Beatrix Coning met Adriaen Bastiaen Coning als voogt van het kind, Adriaen, van Peter en Beatrix. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 203r 25-1-1747
Jan van de Water wed Anna Leijten met Stoffel Leijten als moederlijk oom van de de vijf kinderen van Jan en Anna. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie. Los vel aanwezig

Fol. 203v 25-1-1747
Clara Corsten wed Jan Janse Scheerders met Pieter en Cornelis Scheerders als vaderlijke oomen van de drie kinderen nagelaten van Clara en Jan. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 204r 8-2-1747
Huijbert Cornelis Heere wed Anneke Adriaens Smit met Hendrik Adriaens Smits, Wagenberg, en Teunis Heere, moederlijk en vaderlijk oom van de vijf kinderen van Huijbert en Anneke. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 205r 17-1-1748
Accoord wegens de vijff kinderen van Teunis Heere za wed Anneke Adriaens Smit. Hendrik Adriaens Smits, Wagenberg, en Teunis Heere, moederlijk en vaderlijk oom van de vijf kinderen van Huijbert en Anneke verklaren dat Teunis de kinderen Adam en Huijbert en Hendrik de kinderen Maria, Adriana en Cornelis aan neemt.

Fol. 206r 17-1-1748
Alimentatie door de armen ipv Claar Scheerders van de 2 kinderen van zijn broer Peter Scheerders, Claar en Peter zijn beide overleden, en dat van Munneke wonen te Drunen, moederlijk oom, zou overnemen het derde kind Cornelis Scheerders.

Fol. 207r 26-4-1748
Dingeman Otjes wed Maria Corsten met Cornelis Otjens, Adriaen Snijders X Dingena Otjes en Cornelis Otjens, oomen van de vier kinderen van Dingeman en Maria. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 208r 18-7-1748
Cornelis Heere wed Maria van Vessem met Wijnant van Vessem, Alphen als voogd over zijn zusters vier kinderen. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 209 11-12-1748
Antonij van Strien wed Huijbertje Schoenmakers met Merte van Raamsdonk, Cristiaan van Disseldorp en Klaar Prinsse als voogd van het kind van Anthoij en Huijbertje. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 209v 11-12-1748
Adriaen Peters van Strien wed Maria Bosser met Willem Heijblom X Elisabet Bosser als voogd Peter van Strien, zoon van Adriaen en Maria. De alimentatie wordt betaald uit de goederen gekomen van wijlen Jan Bosser, grootvader.

Fol. 212r 4-3-1749
Adriana Bosser wed van Anthonij van den Hout, met de voogden Cornelis van den Hout ipv Adriaan van den Hout en Barent van Waspick, en de gerechten ivm de twee kinderen van Anthonij van den Hout bij zijn eerste vrouw Maria van Waspick. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol 212v 10-11-1749
Agnes Conings wed Peter de Jongh met de voogden Adriaen Peters de Jong en Gijsbert Coning en de gerechten ivm haar drie kinderen bij Peter. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 213v 17-12-1749
Huijbert van Strien wed Anna Janse Buijs met de voogden Jan en Gerrit Buijs en de gerechten ivm haar onmondige kind. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 214v 26-5-1750
Maghtelt Commere wed Cornelis Rolaf met de voogden Dirck Rolaf en Cornelis Commere met de gerechten ivm haar drie kinderen: Appelonia, Andries en Jan Rolaf. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 215v 20-1-1751
Adriaen Cornelisse de Jongh wed Johanna Vassen ter eenre en de voogden Adriaan Vasse, grootvader, en Jan Jansse de Bont van de twee kinderen, Adriaan en Peter, van Adriaen en Johanna ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

Fol. 216v 27-1-1751
Dirck Mercks wed Agnes Jooren wed Lambert Geus ter eenre en Anthonij Geus als voogd over de drie kinderen van Lambert en Agnes ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie van zijn twee kinderen bij Agnes en uitkoop van de drie kinderen van Lambert. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

[Vanaf hier geen folio nummers meer]

217v 14-4-1751
Frans van Gennip wed Anna Claavers en Jacob Mathijsse van Schendel en Gijsbert van Gennip als voogden over het kind van Anna en Frans.

218v 17-5-1751
Johanna Schippers wed Marseles Nobel ter eenre en Cornelis Nobel en Johannes Schalcke als voogden over de drie kinderen, Kaatje, Adriaen en Pieternel, van Johanna en Marseles ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

219v 24-5-1751
Willem van Rhijn wed Anna Zijlmans ter eenre en de voogden Sijmon Zijlmans en Willem Zijlmans van de twee kinderen, Antoni en Simon,van Willem en Anna ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

220v 9-6-1751
Maria van Disseldorp wed Jan van Dongen ter eenre en Jacobus Van Dongen en Johannes van Disseldorp als voogden over de twee kinderen, Dirk en Johannes, van Maria en Jan ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

221v 10-11-1751
Dingena Brouwers wed Pieter van Elsen met de voogden Adriaan Brouwers en Hendrik van Elsen en de gerechten ivm haar drie kinderen. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

222v 18-11-1751
Accoord tusschen Neeltie Venus wed Frans Schouten met haar bruijdegom Cornelis van Sprangh ter eenre en Jan Venis en Jacobus Adrien Schouten als voogd en toesiender van de 4 kinderen van Neeltie: Adriaen, Maria, Jan en Geertruij Schouten.

223v 22-12-1752
Geertruij Vissers wed Andries Nuijten met Frans Crullaerts en Jan Cornelis Vissers als de voogd en toesiender over de twee kinderen. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.
224v 31-1-1753
Elisabet Adriaanse Zints wed Jacobus van Son ter eenre en Adriaan Peterse van Dongen en Willem Adriaense Sints als voogd en toesiender van Sijmon Jacobus van Son, het kind van Elisabet ter andere zijde. Er is een testament van 9-6-1744 voor notaris Tomas Hoevenaer.
226v 27-12-1754
Arien Peeterse van Strien wed van Adriaentie Baes ter eenre en Geerit Baes en Cornelis Cornelis Heeren als voogd en toesiender van het kind van Arien en Adriaentie. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

227v 5-5-1759
Maria Schoenmakers wed Huijbert van Son ter eenre en Aert Schoenmakers, Jan Leijten, Cornelis Schoenmakers en Adriaen Lijten als voogden over de 2 nagelaten kinderen ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie en de boedel. Ook als los vel aanwezig.

229r 8-5-1759 (datum approbatie, foto niet gemaakt van eind akte)
Maria Vissers wed Dirk Fabrie, in ondertrouw met Dingeman van Dongen ter eenre en Adolf Booms en Adriaen Koning als voogden van het kind van Maria en Dirk. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie en de boedel.

231r 11-4-1760
Huijbert van Strien wed van Cornelia Nuijten ter eenre en Zijmen Nuijten als voogd en Huijbert Huijbert Snijders als toesiender over de 3 kinderen zijn Huijbert en Cornelis. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

232r 7-5-1760
Wouter Venis wed Adriana Witten, in ondertrouw met Elisabet Roothuijsen ter eenre en Jan Janssen Venis die als voogd gevraagd wordt als Wouter overlijdt ter andere zijde. Er is een testament van 28-3-1758 voor notaris Michiel Hijmans. Jacob Peeter Witten, Breda, wordt als toesiender gevraagd. Er wordt bewijs van het moederlijk goed vastgesteld.

233r 25-2-1762
Jacobus Vissers wed van Leijntie van Homburg neemt zijn drie kinderen aan.

233v 2-6-1762
Jan Ribbes wed van Geertruij van den Berg met Adriaen de Zeeuw, Waspick, en Hendrik Selee, verwanten van de twee kinderen, Maria en Cornelis van Geertruij. Er is een testament van 19-9-1765 voor notaris Michiel Hijmans. Adriaen en Hendrik worden voogden na overlijden van Jan.
Het bewijs van het moederlijk goed is vastgesteld.

234v 5-8-1763
Johannis Waes wed van Anna van der Made met Jan Nobelen en Mattijs Waas als voogd en toesiender over het kind van Jan en Anna. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

235v 22-10-1673
Anna Zijlmans wed Willem van Rijn en Willem en Johannis Zijmense Zijlmans als voogd en toesiender van de vier kinderen. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

236v 22-10-1763
Grietje Schones wed Jacob Peek met Antonij Schones en Adriaen Janssen Zijlmans als voogd en toesiender van het kind van Grietje, Willem Peek. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

237v 7-12-1763
Cornelia Ottiens wed Huijbert Zijlmans ter eenre en Johannis Zijmense Zijlmans en Jan Mathijs Ottiens als voogd en toesiender van de kinderen van Cornelia: Zijmen, Mattijs, Annemarie, Elisabet en Peeter Zijlmans. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

238v 9-2-1764
Jan Cornelis van Strien wed van Jacoba van den Hout ter eenre en Huijbert Bosser en Cornelis van Strien als voogd en toesiender over Antonij van Strien, circa 2 jaar. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

239v 21-3-1764
Jan Cornelis Heeren wed van Susanna Zijlmans met Andries van den Hoek en Cornelis Heeren als voogd en toesiender over de twee kinderen van Jan en Susanna. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

240v 24-1-1765
Johannes Anselmus Bosser wed van Anna Meertense van Son, in ondertrouw met Aaltje Vermeijs, met Peeter Anselmus Bossers en Jacobus Meertense van Son als voogden over de twee kinderen, Anselmus en Martien, van Johannes en Anna. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie en de boedel.

241v 15-4-1765
Michiel van Daal wed Cornelia van Alphen met Adriaan van Daal en Cornelis van Alphen, G’Berg, als voogd en toesiender van het 3 weken oude kind van Michiel en Cornelia. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

242v 7-4-1768
Joost Fijnenbuijck wed van Anna Dielis Oomens Anna laat drie kinderen na, Hendrik, Adriaen en Joost. Joost neemt de kinderen aan.

243r 9-9-1773
Jan Anselmus Bossers wed van Aeltie Vermeijs met Huijbert Anselmus Bossers en Mattijs Vermeijs, Cappel, als voogd en toesiender over de kinderen, Adriaen en Gerrit, van Jan en Aeltie. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

244v 12-5-1774
Adriana Knaap wed Steven Timmermans, overleden dec 1773, met Jacobus van de Kuijp en Jacobus Peterse van Dongen als voogd en toesiender van de twee kinderen Jan en Maria (inmiddels overleden en laat broer en halve zus na). Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie en de boedel.

246v 5-9-1774
Jan van Strien wed van Barbera van Dongen met Antonij van Strien als voogd van de drie kinderen van Jan en Barbera. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie en de boedel.

247v 5-1-1775
Anna van de Laar wed Teunis van den Hirk. Anna neemt haar kind aan.

248v 28-7-1775
Anna Leemans wed Jan Ribbens ter eenre en Arnoldus Vermeijs, Oosterhout, en Hendrik Seli, G’Berg, als voogden van de kinderen, Maria en Cornelis, van Jan Ribbens en Geertruij van den Berg. Willem Leemans, wonen tot Baerle Nassau, en de voornoemde Arnoldus Vermeijs als voogden van de enige zoon, Arnoldus, van Jan en Anna ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie en de boedel.

250v 21-2-1779
Huijbert Adriaense Vissers wed van Maria Willemse Zijlmans ter eenre en Jan Zijmense Zijlmans als voogd en Hendrik Vissers als toesiender over de vier kinderen, Adriaen, Maria Catharina, Willem en Anna, van Huijbert en Maria, ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

251v 13-9-1779
Jan Janse van der Kae wed van Aeltie de Bondt ter eenre en Antonij Jansse van der Kae als voogd en Cornelis de Bondt als toesiender over de drie kinderen: Jan, Arnoldus en Adriana, van Jan en Aeltie ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie en de boedel.

253r 6-4-1782
Marijnis van den Elsen wed van Cornelia van Heusden neemt zijn twee kinderen, Petronella en Hendriena, bij Cornelia aan.

254r 1-11-1791
Van 1-5-1787 tot 31-10-1791 heeft ondergeteeken dit register (door oude papieren waar achter het geraakt was) niet ontdekt. L. Paling

254v 3-12-1791
Aart Vissers wed Petronella Hoevenaar, overleden 9-5-1790, ter eenre en Peter Huiberde Hoevenaar en Adriaan Janse Vissers als voogd en toesiender over de twee kinderen, Maria en Huiberdina (inmiddels overleden) van Aart en Petronella ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie en de boedel.

256v 26-6-1792
Autorisatie door gerechten aan Pieter van Raamsdonk en Gerrit Adriaansen Knaap als voogden over de vier kinderen van Andries Roeloff om een stuk land te verkopen.

257r 22-5-1793
Martien Kleijsen wed Maria van Dusseldorp, overleden 9-11-1792 met Adriaan Kleijsen en Huibert van Dusseldorp als voogd en toesinder van het kind, Johanna, van Martien en Maria. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

258v 22-5-18793
Antonij van Son wed Huiberdina Snijders, overleden op 16-7-1786, nu getrouwd met Helena Franken met Huibert Snijders en Adriaan de Bodt als voogd en toesiender van de drie kinderen, Huibert, Pieter en Antonij. (Pieter en Antonij zijn inmiddels ook overleden) van Huiberdina en Antonij. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie en uitkoop. Ook compareert Maria Schoenmakers laatst wed de Bode, moeder van Antonij. Zij stelt zich tot borg.

261r 26-6-1793 .
Catharina Meertens wed van Thomas van den Bergh, overleden 18-3-1793, met Joost Wouters Pols en Peter Maartense van Raamsdonk als voogd en toesiender van zoon Antonij bij Thomas. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

262v 4-8-1793
Willem Snijders wed Geertruij Zijlmans, overleden op 16-2-1793, met Mathijs Nicolaas Snijders en Daniel Henzen als voogd en toesiender over hun 3 kinderen: Nicolaas, Adriaan en Johanna Snijders. Zij sluiten een akkoord mbt de alimentatie.

In het origineel boek volgt nu de index van de eerste 205 folio’s.