Selecteer een pagina

Index off bladwijzer op dit register

1742

Fol. 1
Generale
Conditie tot verkoopinge van vaste goederen

Fol. 4
Verkooping
De voogd en toesiender over Jan Aerde van Hout erffgenaem van Laureijs Wouters aen Huijbert Jan Huijben

Fol. 6
Verkooping
Dezelve aen Jan Beerent van Riel

Fol. 8
Verkooping
Dezelve (opgehouden)

Fol. 10
Verkooping
Catrina Peeter Akkermans wed Anthonie Aart Jacobs aen Adriaen Crijnen van Helvert

Fol. 12
Verhuuring
De voogd over het kind van Jacobus Huijben den Boer en Marie Ligtenberg aen Embregt Raessen

Fol. 14
Verhuuring
Dezelve aen Jan Peeter Maas

1743

Fol. 15
Verkooping
Mons Hendrik Kamerlong als gelaste van de heer Philip Johan Boone gemagtigde bij procuratie van Johanna Oomens aen Leendert Anthonie Schoenmakers

Fol. 17
Verkooping
Denzelve aen Jan Raas Oomens

Fol. 19
Verkooping
Denzelve aen Anthonie Peeter de Jong

Fol. 21
Verkooping
Denzelve aen Peeter Anthonie van Loon

Fol. 22
Verkooping
De heer Fransiscus Cuijpers aen Jan Adriaen Joozen

Fol. 23
Verkooping
Denzelve aen Wouter de Weert

Fol. 2?
Verhuuring
De voogd en toesiender over het kind van Jacobus Huijbert den Boer en Marie Ligtenberg aen Jacobus Beerende van Riel

Fol. 2?
Verkooping
Jan Adriaen Joozen aen Jan Adriaenze van Bavel

Fol. 27
Generale
Conditie tot verkoopinge van vaste goederen

Fol. 29
Verkooping
De kinderen en erffgenamen van Roeloff Cornelis Janze en Pauleijn Michiel Heijblom aen Jochum Franken

Fol. 30
Verkooping
Dezelve aren Adriaen Anthonie Raaszen

Fol. 31
Verkooping
Mons Michiel Rubbens aen Jan Peeter Sprangers

Fol. 32
Verhuuring
De voogd en toesiender over de kinderen van Embregt Huijbert Claazen en Catalijn Adr de Weert aen Wouter de Weert

Fol. 33
Verhuuring
Dezelve aen Jan Adriaen Joosen

Fol. 33
Verhuuring
Dezelve aen Jan Goijaerts

Fol. 34
Verhuuring
Dezelve aen Peeter van Bavel

Fol. 34
Verhuuring
Dezelve aen Adriaen van Bavel

Fol. 35
Verhuuring
Carel Wijger kerkmeester van de kerk alhier aen Adriaen Willemze Olijslagers

Fol. 36
Verkooping
De voogd en toesiender over de kinderen van Adam Cornelis Oomens en Anna Anthonie Broeders aen Jan Adriaen Laureijzen

Fol. 38
Verkooping
Mons Hendrik Grevers als gelaste van mons Anthonie Verleg aen hem zelve

Fol. 45
Generale
Conditie tot verkoopinge van vaste goederen

Fol. 47
Verkooping
De erffgenamen Cornelis Mattijzen van den Nieuwenhuijzen en Marie Vijveren van den Nieuwenhuijzen aen Cornelis Janzen Verbund

Fol. 48
Verkooping
Dezelve aen Cornelis van den Heuvel

Fol. 49
Verkooping
Dezelve aen Robbregt Claas Janzen

1744

Fol. 50
Verkooping
Adriaen Horsten en Allegonda Broekmans echte luijden weegends haere minderjarige kinderen geauthoriseert zijnde door regenten van Tilborg aen Adriaen Peeter Sprangers

Fol. 51
Verkooping
Jan Adriaen Laureijzen als in huwelijk hebbende Crina de Bruijn aen Jan Cornelis Franken

Fol. 52
Verhuuring
Jan Wilborts van Zon als armmeester alhier aen Peeter van Loon

Fol. 53
Verhuuring
Denzelve aen Jan de Rooij

Fol. 54
Verhuuring
Denzelve aen Nicolaes Janzen Verbund

Fol. 54
Verhuuring
Denzelve aen Jan Adr van den Nieuwenhuijzen

Fol. 54
Verhuuring
Denzelve aen Embregt Jan Raazen

Fol. 54
Verhuuring
Denzelve aen Jan de Rooij

Fol. 54
Verhuuring
Denzelve aen Arnoldus Jan Elands

Fol. 55
Verhuuring
Denzelve aen Jan heijkands

Fol. 55
Verhuuring
Denzelve aen Anthonie Jan Lenaerts

Fol. 55
Verhuuring
Denzelve aen (opgehouden)

Fol. 55
Verhuuring
Denzelve aen Nicolaes Janzen Verbunt

Fol. 55
Verhuuring
Heeren oppervoogden alhier over het minderjaerig kind van Huijbregt Roelof Ligtenberg verwekt aen Mari Adriaenze van Broekhoven aen Willem Adriaenzen van broekhoven

Fol. 56
Verkooping
De erffgenamen van Gijsbert Thomas Doomen en Jenneke Cornelisze indertijt echte liede aen Cornelis Voeten

Fol. 58
Verkooping
Dezelve aen Jan Cornelis Verbunt

Fol. 60
Verkooping
De erfgenamen van Catharina de Grauw aen Johannes Snijders

Fol. 61
Verkooping
Dezelve aen Cornelis Sijmons van Bavel

Fol. 62
Verkooping
Cornelis Janze Verbunt aen Jan Janze Verbunt

Fol. 63
Verkooping
Johannes Snijders aen Huijbert aen Huijbert Janze de Jong

1745

Fol. 65
Verkooping
De erfgenamen van de heer Corstiaen Johan Pels aen Lambert Adriaen Scheerders en Willem Hendrikze Heijblom

Fol. 66
Verkooping
De voogd en toesiender over het kind van Maria Janzen Smits aen Cornelia Sijmons van Bavel

1746

Fol. 68
Verhuuring
De voogd en toesiender over de kinderen van Laureijs Laur Oomens verwekt bij Petronella Hendrik Ridders aen de wed van voorsz Laureijs Laureijs Oomens

Fol. 69
De voogd en toesiender over de kinderen van Laureijs Laureijs Oomens aen Peeter Janzen van Bommel

Fol. 74
Verhuuring
Dezelve aen Corstiaen Schoenmakers

Fol. 75
Verhuuring
Anthonia Vuijsters wed van Jan Aertse van Bavel beneevens de meerderjaerige voorkinderen en de voogd en toesiender over het kind van bovengenoemde Jan Aertze van Bavel aen Cornelis Janzen Bavelaer

Fol. 78
Verhuuring
Dezelve aen Peeter Adriaen Aertse van Bavel

Fol. 79
Verhuuring
Dezelve aen Cornelis Janzen Bavelaer

Fol. 81
Verhuuring
Geerit Cornelisse van Dongen voor zig zelve voor de helft en de voogd en toesiender over de kinderen van Peeter Adriaenze van Dongen daer moeder van geweest is Marie Cornelisse Verbunt voor de andere helft aen Anthonie Aertze Verbunt

Fol. 83
Verkooping
De erffgenamen van Willebort Adam van der Veeken aen Peeter Adriaen Peeters

Fol. 85
Verkooping
Adriaen Horsten aen Adriaentje van Dun

Fol. 87
Verkooping
Denzelve aen Jan Andries Broeders

Fol. 97
Generale
Conditie tot verkooping van vaste goederen

Fol. 99
Verkooping
De erffgenamen en representanten van Cornelia Jan Huijben wed van Govert van oosterhout aen Johannes Janzen van Dongen

1748

Fol. 101
Verkooping
De erfgenamen van Cornelis Huijbert Claassen aan Peeter Jan Hulsten

Fol. 104
Verhuuring
De voogd en toesiender over de minderjaerige kinderen van Claas Corn Claassen aen Leendert Broers

Fol. 107
Verkooping
Hendrik Hoeijmaakers en zijn huisvrouw Anna van den Bergh aen Mattijs Baks

Fol. 108
Verkooping
De kinderen en erfgenaemen van Peeter Verhoeve aan Dielis Janzen Riemslag

Fol. 110
De voogd over het kind van Theuntje Swart en als gelaste van Adriaentje Swart cum suis aen Jan janzen broeders

Fol. 113
Verkooping
De erfgenaamen van Dingena Wijnant Dirken wed van Gijsbert Aertse van Broekhooven aan Jan Vos

1749

Fol. 115
De voogd en toesiender over het kind van Cornelis Hendrik Raeijmaakers aen mons Hendrik Grevers

Fol. 118
Verkooping
Dezelve aen gerard Adriaenze van Dooren

Fol. 120
Verkooping
Dezelve aen Cornelia Sijmons van Bavel

Fol. 122
Verhuuring
Mons Jacob van den heuvel (opgehouden)

Fol. 128
Verkooping
Adriaen Adam Volders erfgenaem van Maria Jan van Broekhooven aen Peeter Janzen Meijnen

Fol. 13?
Verkooping
Meggeltje Aartse van Vugt wed van Jan Hendrikse Heijblom beneevens den voogd en toesiender over de kinderen van Jan Hendrikse Heijblom aen Cornelis Meelis Groenendael

Fol. 133
Verhuuring
Heeren schouteth, scheepenen en geswoorens alhier aen den heer Chrles Eduard van Alphen

Fol. 135
Verkooping
Jacobus Peeter Broeders en Laureijs Adriaen Laureijsen als procuratie hebbende van de erffgenaemen van maria Jacob Aerden aan Hendrik Greevers

Fol. 137
Verkooping
Dezelve aen Cornelis Roksnoer

Fol. 139
Verkooping
Dezelve aan Stans Stanse Vermeulen

Fol. 141
Verkooping
De voogd en toesiender over het kind van Cornelis Hendrik Raeijmaakers aan Adriaen Peeter Sprangers

Fol. 143
Verkooping
De voogd en toesiender over de kinderen beneevens de erfgenaamen van Adriaantje Fijnenbuijk aan Jan Adriaanze van Dongen

Fol. 145
Verkooping
Dezelve aan Cornelis van den hooven

Fol. 148
De voogd en toesiender over de kinderen van Jan Adriaanze Verhoeve mitsgaders de meerderjaarige kinderen en erfgen van denzelve Verhoeve aan Jan Anthonie Verhelst

Fol. 150
Verkooping
Michiel Adriaanze Verhoeven kinderen (opgehouden)

Fol. 151
Verkooping
Jacobus Peeter Broeders als procuratie hebbende van de erfgenaamen van Elisabet Jacob Beekmans aen Joost Janzen van Loon

Fol. 154
Verhuuring
De voogd en toesiender over het kind van Cornelis Hendrik Raeijmaakers aen Claas Claasse van Dongen

Fol. 156
Verhuuring
Dezelve aen denzelve

Fol. 157
Verhuuring
Dezelve opgehouden

Fol. 158
Verkooping
De kinderen en kindskinderen en erffgen van Cornelis Jan Cornelisse van Dongen aan Adriaan van Dongen

Fol. 162
Dvkp
De erefgenaamen van Leendert Hendrik Leenaerds aan de kinderen van Anthonie Jan Leenaerds

Fol. 164
Verkooping
Dezelve aan Mattijs Peeter Lamberde

Fol. 166
Verkooping
Dezelve aan de wed van Cornelis Ligtenberg

1750

Fol. 167
Verkooping
De erfgenaemen van Jan Laureijsen Cleijs aen Geerit van Spaendonk

Fol. 170
Verkooping
Dezelve aan Elisabet Peeter Bressers

Fol. 172
Verkooping
Dezelve aan de heer Jan Willem Klis

Fol. 174
Verkooping
Dezelve aan Paulus Pels

Fol. 176
Verkooping
Johanna Huijbert Raassen wed van Anthonie Ligtenberg aan Geerit Haemers

Fol. 179
Adriaenus Govardus van Andel als procuratie hebbende van Pieter Crijnen den Rooijen en zijne huisvrouw Anna Adriaense van Dongen aan Jan Fijnenbuijk

Fol. 183
Generale
Conditie tot verkoopinge van vaste goederen

Fol. 186
Verhuuring
De voogd en toesiender over de kinderen van Andries Peeter Broeders in eerste en tweede huwelijk verwekt bij Maria Hendrikse de Weert en Catriena Leendert Haneveer aen Cornelis Robregt Lips

Fol. 190
Verhuuring
Dezelve aan Jan laureijzen

Fol. 191
Verhuuring
Dezelve aan Adriaan Peeter Sprangers

Fol. 192
Verhuuring
Dezelve aan Jan Peeter Sprangers

Fol. 193
Verkooping
Johannes Vermeer voor zig zelve en den voogd en toesiender over den persooon van Sijmon Vriend aan Johannes Vermeer

Fol. 196
Verhuuring
De erfgenaamen van wijlen de heer Christiaan Johan Pels (opgehouden)

Fol. 197
Verhuuring
Dezelve (opgehouden)

Fol. 200
Verhuuring
De voogd en toesiender over de kinderen van Bastiana van der Schild aan dezelve Bastiana van der Schild

Fol. 205
Verhuuring
Gerard van Spaendonk als armmeester van den grooten armen alhier aan Jan laureijsen

Fol. 205
Verhuuring
Denzelve aen Anthonie Jan Liessen

Fol. 205
Verhuuring
Denzelve aen de wed Anthonie Ligtenberg

Fol. 205
Verhuuring
Denzelve aen Arnoldus Elands

Fol. 206
Verhuuring
Denzelve aen Jan Peeter Maas

Fol. 206
Verhuuring
Denzelve aen Peeter Anthonie van Loon

Fol. 206
Verhuuring
Denzelve (opgehouden)

Fol. 206
Verhuuring
Denzelve aen Peeter van Loon

Fol. 207
Verhuuring
Denzelve (opgehouden)

Fol. 207
Verhuuring
Denzelve aen de wed Jan Heijkands

Fol. 207
Verhuuring
Denzelve aen Dirk Hendrikse van Aelbeek

Fol. 208
Verkooping
Huijbert de Bruijn en zijne huisvrouw Johanna Cornelis van Dongen aan Elisabet Cornelis Janzen van Dongen

1751

Fol. 210
Verkooping
Bernardus Raassen als procuratie hebbende van Hendrik Cleijssen in huwelijk hebbende Catarina Geerit Raassen aan Adriaen Ariens

Finis