Selecteer een pagina

RA 89 begint met een apart boekje met zeer gehavende folio’s. Nagenoeg onleesbaar

De eerste 5 folio’s zijn danig gehavend.

Fol. 1r

Fol. 2r

Fol. 3r, 3-2-1525

Laureijs Adrijaen als voocht en ??? als toesiender van Heijnrick Lauwen kijnder, ??? Jan Loonendr met Antonis Janss ??? als voocht verkopen aan Jan Peeters ??? 2 lopensaet.

Fol. 3r

Jan ??? verkoopt aan Adriana Jan Loonendr een “rente”.

Nog genoemd: Mateus Heijnricx.

Fol. 3v, 2-1525

Adriaen Peeter Wevers verkoopt aan Jacop Steven een half buijnder moers.

Fol. 3v

Namen op ontbrekende stuk.

Fol. 4r, 16-2-1525

Jacop Corneliss verkoopt aan Eva Adriaen Jansz van Gilze weduwe een huijske.

Fol. 4r, 16-2-1525

Adriaen Peeters verkoopt aan Laureijs Lambrechs Verstege een “rente”.

Fol. 4r, 16-2-1525

Eva Adriaen Jansz van Gilze weduwe met Anthonis Janss, schout Dongen, als voocht, Anneken Adriaens ??? met Adriaen Peeters als voocht verkopen aan Laureijs Lambrechtsz Verstege.

Fol. 4v, 16-2-1525

Laureijs Lambrechts bekent lopen rogs schuldig te zijn aan Wouter Andries.

Fol. 4v

??? Willem Willem Claijss verkoopt aan ???

Fol. 5r

Marij Vranck Willems huijsvrouw met haar man als voocht verkoopt aan Embrecht Rijckouts derdalf lopensaet lants.

Fol. 5r, 20-2-1525

Marij Heijnricxdr met J?? Cornelis als voocht en Jasp Heijnrick Jan Roelens verkopen aan Laureijs Heijnricx Roelenszoen 7 lopensaet lants.

Doorgestreept: Anthonia Heinrick Toma Gerits x Adiaen Jans, Digne Heinrick Toma Gerits met Jan Cornelis als voocht.

Fol. 5r

Laureijs Heijnrick Jan Roelens en Anthonia Heijnrick Jan Roelens x Adriaen Janss, Digne Heijnrick Jan Roelens met Cornelis Jacops als voocht verkopen aan Roel Jan Roelens vijftalf lopensaet lants.

Fol. 5v, 20-2-1525

Cornelis Gijsbrecht Janss en Jan Gijsbrecht Janss bekennen geld schuldig te zijn aan Anthonis Janss, schout Dongen.

Fol. 5v, 20-2-1525

Cleijs Peeter Lents verkoopt aan Heijnrick Thoniss een half buijnder lants.

Fol. 5v, 23-2-1525

Jan Jan Loonen verkoopt aan Jan vanden Weght 10 lopen rogs.

Fol. 6r, 27-2-1525

Jan Jan Meijnts verkoopt aan Adriaen Janss Verstege 2 lopensaet moers.

Fol. 6r, 27-2-1525

Jan Jan Meijnts verkoopt aan Adriaen Peeters Thonis 2 lopensaet moers.

Fol. 6r, 27-2-1525

Peeter Gerits verkoopt aan Willem van Bavel de helft van de ??? en vande wouwer.

In de kantlijn: overgevest Heijnric Jacop Iemans, 15-11-1527.

Fol. 6r, 27-2-1525

Willem van Bavel bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Gerits.

Fol. 6v, 27-2-1525

Cornelis Jan Clauss verkoopt aan Heijnrick Thonisz een half buijnder erfs.

Fol. 6v, 15-3-1525

Raes Joosz bekent geld schuldig te zijn aan Willemken Peeter Peeter Heijnrick Horstendr.

Fol. 6v, 18-3-1525

Heijnrick Gerit ??? x Cornelie Janssdr verkopen aan Andries Thonis Gorijszoen een half buijnder moers aangekomen van Jan Jacop Steven Heijn Vas.

Fol. 7r, 15-3-1525

Cornelis Cornelis Peeter Celijen verkoopt aan Cornelis Jan Peeter Celijen tbv Peeter Jan Peeter Celijen 5 vurtelen rogs.

Fol. 7r, 15-3-1525

Anthonis Martens verkoopt aan Anthonis Heijnricx een huijs.

Fol. 7r, 4-1524

Gijsbrecht Korstiaens is van rechtswege schuldig ….

Fol. 7v, 18-3-1524

Lijsbet Geerits met Willem Janss als voocht verkoopt aan Geert Geeritsz een stuck erve.

In de kantlijn: Heer Willem Roeloffs met Jacop Peeters als voocht koopt stuck erve met het huijs., 20-5-1531.

In de kantlijn: Op 16-5-1533 koopt Michiel Jan Meuss dit huijs metten erven.

Fol. 7v, 25-3-1525

Lijsbet Loijsdr met Claijs Janss als voocht en Katlijn Loijsdr met Gheerit Janss als voocht en Adriaen Adriaen Huijbrechts als voocht van een kijnt van Katlijn verkopen aan Peeter Jan Lemmens 9 lopen rogs.

Fol. 8r, 25-3-1525

Lijsbet Loijsdr met Claijs Janss als voocht en Katlijn Loijsdr met Gheerit Janss als voocht en Adriaen Adriaen Huijbrechts als voocht van een kijnt van Katlijn verkopen aan Digne Lambrecht Jan Lemmensdr 4 lopen rogs.

Fol. 8v, 25-3-1525

Adriaen Gijsbrecht van Boijmaer namens Jan Cornelis Willem Lentszoen, Cornelis Cornelis Willem Lents weduwe, Thonis Cornelis Willem Lents, Frans Cornelis Willem Lents, Lambrecht Cornelis Willem Lents en Lucas Sijmon als voocht van Anna Lent Cornelis Willem Lentsdr verkopen aan Heijnrick Janssoen van Beloij een buijnder moers.

Fol. 8v, 25-3-1525

Er komt een schepenbrief bij de schepenen.

Rijnert Engebrechtszs, Heijnric Peetersz, Hunia? Peetersz, Lambert Peetersz, Jan Peetersz, Laureijs Geeritsz, Roelof ??? Stevensz oirconden en kennen dat voor ons comen zijn: Maes Claes Maesz, Jan Lambrecht ??? Thonisz ……. Jan vanden ???, Willem Aertsz, Heijnrick Jan Wannechz, Jacop Jan ???z, Marcelis Jan Marceliss, ???????, Heijnric Roelen Meusz, Joos Willem Janssen, Embrecht Rijchoutsz, Wijric Peeters Celijenz, Willem Bouwensz ……

Fol. 9r, 5-4-1525

Human Humanss als voocht en Rijcout Tijs als toesiender van Grietke en Baltasar Vranck Goortsz saliger weeskijnder verkopen aan Adriaen Jan Wijnricksz een buijnder moers.

Fol. 9v, 7-4-1525

Engel Cornelis Tijs weduwe met Jan Jooss als voocht, Jan Tijs Jan Matijss, Wouter Thijs submiteren van de goederen van Cornelis Matijss za.

Fol. 9v, 8-4-1525

Schepenen verdelen de erfenis van Cornelis Matijss.

Fol. 10v, 14-4-1525

Cornelis Lucaszoen verkoopt aan Adriaen Aert Peeter Roelensz ¼ van 10 lopensaet moers.

Fol. 10v, 14-4-1525

Cornelis Jan Corputs verkoopt aan Cornelis Lucasz een buijnder moers.

Fol. 10v, 14-4-1525

Cornelis Meuss verkoopt aan Peeter Meuss de helft van een stede waar Peeter reeds woont.

Fol. 11r, 14-4-1525

Peeter Meuss bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Meuss

Fol. 11r, 16-4-1525

Jan Mateus van Tilborch is van rechtswege schuldig ….

Fol. 11r, 16-4-1525

Lambrecht Gheerit Jan Lemmens verkoopt aan Jan Mateus een “rente”.

Fol. 11v, 23-4-1525

Jeijman Screijnen bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Janssen van Dongen.

Fol. 11v, 12-5-1525

Jan Jooss van Bavel en Thonis Janss van Bavel hebben een conflict met Jan Mathijss en Wouter Mathijss over een weije.

Fol. 12r, 3-7-1525

Willem Willems verkoopt aan Anthonis Janss de schout Lopen rogs tlv Peeter Willems en lopen rogs tlv Cornelis Meuss.

Fol. 12v, 10-5-1525

Willem van Ginneke staat borg voor juffrouw van Donge ivn geld gegeven aan Marij Jansdr en Juet juffr Cornelie dochter.

Fol. 12v, 4-3-1523

Thonis Jan Smoleners verkoopt aan Peeter Geerits een stede meteen huijse.

Fol. 12v, 20-6-1525

Thonis Cornelis Sprengers verkoopt aan Agnese Wouter Cornelis Sprengers weduwe de helft van een erve.

Fol. 13r, 3-7-1525

Vranck Willemsz bekent geld schuldig te zijn aan Jacop Jacop Rutten.

Fol. 13r, 13-7-1525

Peeter Geerits verkoopt aan Anthonis Janss, schout Dongen, een “rente”.

Fol. 13r, 29-3-1634

Peeter Peeter Embrechts bekent dat Cornelia Pr Pr Pr ??? weduwe wijlen …. voldaan heeft.

Fol. 13v, 5-8-1525

Willem Romboutsz is van rechtswege schuldig ….

Fol. 13v, 6-9-1524

Jan Matheuss verkoopt aan Cornelis Willemss een half hoeve lants.

Fol. 13v, 16-8-1525

Cornelis Willemss verkoopt aan Jan Korstiaensz een half hoeve lants

Fol. 14r, 16-8-1525

Jan Korstiaens bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Janss, schout.

Fol. 14r, 14-10-1525

De erfg van Cornelis Matijss maken een erfdeling.

Alijt Tijsdr en Thonis Matijss, Wouter Matijss en Laureijs Matijss, Jan Matijs de Jonge, Jan Matijs de Oude.

Fol. 14v, 16-8-1525

Faes Jans bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Hugen.

Fol. 14v, 14-10-1525

Alijt Matijss x Andries Willemss en Thonis Matijss verkopen aan Jan Matijss 1/3 lopensaet weije.

Fol. 14v, 14-10-1525

Jan Matijss de Jonge verkoopt aan Jan Matijs Doude 2 lopensaet weije.

Fol. 14v, 14-10-1525

Wouter Matijs verkoopt aan Jan Matijss zijn deel van een buijnder moers.

Fol. 15r, 16-1-1525

Goort Geerits verkoopt aan Claijs Claijs Jan Claijss een half buijnder erfs.

Fol. 15r, 16-11-1525

Peeter Jan Claijss verkoopt aan Jan Janss vanden Wege 3 lopensaet lants.

Fol. 15r, 16-11-1525

Jan Goorts en Adriaen Goorts, Marij Goorts en Jan Goorts de Joncste met Lambrecht Jan Willems als voocht verkopen aan Claijs Hubrechts Verstege 5 lopensaet.

Fol. 15r, 16-11-1525

Claijs Hubrechts bekent geld schuldig te zijn aan Jan Goorts en Adriaen Goorts, Marij Goorts en Jan Goorts de Joncste.

Jan vanden Wege staat borg voor Claijs.

Fol. 15v, 1-2-1526

Heijnrick Jacop Coremans als voocht van Sijken Lambrechtdr zijn vrouw verkoopt aan Peeter Janssen van Dongen een “rente”.

Fol. 16r, 16-11-1525

Jan Lambrechts van Gilze verkoopt aan Roel Lambrechts, zijn broer, 2 lopensaet weije.

Fol. 16r, 16-11-1525

Jan Lambrechts verkoopt aan Goort Thijs Lents 2 lopensaet weije.

Fol. 16r, 3-10-1526

Willem Maess met Willem Janss als voocht verkoopt aan Jan Verstege tbv Adriaen Janss kijnt een “rente”.

Fol. 16v, 7-12-1525

Adriaen Jan Gijben als voocht van Simon Roel Jan Gijbenz, Alit Roel Jan Gijbendr en Jacop Roel Jan Gijben verkopen aan Peeter Geerits een stuck erfs.

Fol. 16v, 12-8-1524

Willem van Dongen verkoopt aan Claijs Roelens tbv Marij en Katlijn Willem Willemsz van Gilzedr 5 vurtelen rogs.

Fol. 17r, 7-12-1525

Jan Meuss verkoopt aan Hubrecht Jan Cornelis 5 lopensaet lants.

Fol. 17r

Willem Jansz uuter Hage x Katlijn Geeritsdr nemen aan 4 kinderen van Lambrecht Martens zaliger. Evert Martens is voocht en Cornelis Geerits is toesiender. Embrecht Jan Horsten, Rijck Jan Horsten, Claijs Adriaens en Peeter Geerits zijn vrienden en magen van beide zijde.

Fol. 17v, 18-12-1525

Lambrecht Ariss verkoopt aan Willem Jacop Eijnds 1 buijnder moers.

Hier begint anno xvc xxvj

Fol. 18r, 18-12-1525

Michiel Jan Empens met Anthonis Janss, schout Dongen, als voocht verkoopt aan Jan Meuss een “rente”.

Fol. 18r, 4-3-1526

Anthonis Peeter Adriaens verkoopt aan Faes Heijnricks 13 lopensaet lants.

Fol. 18v, 15-1-1526

Laureijs Thijs Maess verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

In de kantlijn: Laureijs Heijnricksz lost op lichtmis 1536 af.

Fol. 18v, 15-1-1526

Heijn Jan Smoleners verkoopt aan Willem van Dongen 10 lopensaet erfs.

Fol. 19r, 15-1-1526

Steven Gielis Oppers is van rechtswege schuldig ….

Fol. 19r, 19-1-1526

Lambrecht Maess verkoopt aan Lambrecht Lambrecht Maess zijn zoon anderhalf buijnder lants.

Fol. 19v, 19-1-1526

Lambrecht Maess en Lambrecht zijn zoon “regelen hun gezamenlijk bezit”.

Fol. 20r, 29-1-1526

Adriaen Rubbenzoen verkoopt aan Jan Jerommen van Oosterhout? een half buijnder moers.

Fol. 20r, 29-1-1526

Juffr van Dongen, Roelof van Dalem en Josijn van Dalem protesteren tgen de schout.

Fol. 20r, 29-1-1526

Cornelis Jan Corputs verkoopt aan Adriaen Rubbens sestalf lopensaet moers.

Fol. 20v, 29-1-1526

Jacop Jacop Rutten verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een vurtel rogs.

Fol. 20v, 29-1-1526

Wouter Wouter van Zomeren verkoopt aan Jan Thonis de Potter een half buijnder gronts.

Fol. 20v, 1-2-1526

Jan Thijs Lents verkoopt aan Goort Jacopss een “rente”

Fol. 21r, 12-2-1526

Peeter Steven Cornelisz verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 21r, 17-2-1526

Anthonis Geerits Verheijden verkoopt aan Claijs Peeter Lemmens een “rente”.

Fol. 21v, 14-1-1526

Willem Willem van Kehnberch? verkoopt aan Jan Willem Willemss 7 lopensaet lants.

Fol. 21v, 12-2-1526

Jan Willem Willemss verkoopt aan Embrecht Peeter Jan Timmermans 7 lopensaet lants.

Fol. 21v, 25-2-1526

Jan Jan Peer Celijen verkoopt aan Cornelis Jan Peer Celijen 2 vurtelen rogs.

Fol. 22r, 25-2-1526

Hilleken Adriaen Hubrechtsdr x Korstiaen Korstiaen Booren verkoopt aan Aert Adriaenss een “rente”.

Fol. 22r

??? Roel Jan Gijben verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 22r, 12-3-1526

Schepen vesten tussen Peeter Stevens en Gijsbrecht Janss [akte niet afgemaakt]

Fol. 22v, 3-3-1526

Jan Heijnrick Heemss verkoopt aan Rijck Wouter Loonen en Jan Cornelis Peeters vanden Meeberch? een stuck erven.

Fol. 22v, 12-3-1526

Willem Jacop Heijmans verkoopt aan Cornelis Jan Jacops Heijmans een buijnder moers.

Fol. 23r, 12-3-1526

Golle Meusdr x Andries Comen Geerits verkoopt aan Herman Meusz tweedalf lopensaet weije.

Fol. 23r, 12-3-1526

Jan Janss Groote verkoopt aan Jan van Boechcot, clerck tot Oosterhout 2 lopensaet moers.

Fol. 23v, 12-3-1526

Jan Maes Lemmens verkoopt aan Cornelis Adriaens een stuck erfs.

Fol. 23v, 12-3-1526

Jan Maes lemmens verkoopt aan Jan Gieliszoen een stuck erfs.

Fol. 23v, 12-3-1526

Jan Gieliszoen en Cornelis Adriaens bekennen geld schuldig te zijn aan Jan Maes Lemmens.

Fol. 24r, 20-3-1526

Jan Heijnricks Hermans?? verkoopt aan Jan Thonisz de Molen 10 lopensaet weije.

Fol. 24r, 21-3-1526

Anthonis Heijnricx Hane Verkoopt aan Adriaen Matijss Jann Peperkoekbacker een “rente”.

Fol. 24r, 21-3-1526

Wijteman Cornelisz verkoopt aan Adriaen Matijss voors een “rente”.

Fol. 24v, 21-3-1526

Jan Maess verkoopt aan Wijteman Cornelisz een half buijnder weije.

Fol. 24v, 21-3-1526

Wijteman Cornelisz bekent geld schuldig te zijn aan Meus Jan Maess

Fol. 24v, 21-3-1526

Wijteman Cornelisz bekent geld schuldig te zijn aan Thonis Jan Maess

Fol. 24v

Heer Willem Thomas met Willem Jansz Mermans als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Peternelle Cornelis Geerits weduwe en Gheerit Cornelis Geerits als voocht van de kijnder van Cornelis Geerits zijn broer [?].

Fol. 25r, 5-4-1526

Pauwels Rijckouts verkoopt aan Laureijs Heijnrick Jan Roelens 13 lopensaet erfs.

Fol. 25r, 31-4-1526 [?]

Andries Willems x Alijt Matijssdr verkopen aan Jan Matijss een aantal lopensaet erfs.

Fol. 25v, 31-4-1526 [?]

Alijt Matijssdr x Andries Willemss verkoopt aan Jan Peer Willem Noijes een stuck erfs.

Fol. 25v, 12-2-1526

Anthonis Bouwen Rewijss? verkoopt aan Claijs Roelens tbv Lucia zijn dochter.

Fol. 26r, 31-4-1526 [?]

Adriaen Goort Jacops bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Bouwen Rewijss?.

Fol. 26r, 4-1526

Golle Meusdr x Andries Jan Coman Geerits [folio 23r zonder patroniem Jan], Hubrecht Meusdr x Jan Andriaens, Adriana Meusdr x Gijsbrecht Sijmons verkopen aan Korstiaen Meuss thiendalf roijs.

Fol. 26r, 4-1526

Gijsbrecht Simons verkoopt aan Jan Adriaens 6 lopensaet weije.

Fol. 26v, 9-4-1526

De schepenen hebben gewesen indien dat de aanlegger …

Fol. 26v, 12-80-1524

Willem van Dongen verkoopt aan Willem Willemss van Gilze 5 vurtelen rogs.

Fol. 26v, 14-5-1526

Aert Aert Peeter Gijben als oom en toesiender van Lijsbet Goort Belgaerts heeft gekent dat hij bij geweest is dat Jan Goorts Belgaerts is bewijst van een halve mudde rogs die Lijsbet heffende was op de vrouwe van Dongen.

Toegevoegs: Cornelis Jan Belgaerts als voocht van Lijsbet bekent voldaan te zijn.

Fol. 27r, 15-4-1526

Willem Willemss van Gilze verkoopt aan Peer Jan Lemans 5 vurtelen rogs.

Fol. 27r, 18-4-1526

Adriaen Jan Wijnrickszoen verkoopt aan Peer Geerit Aert Nonts een buijnder moers.

Fol. 27r, 23-4-1526

Jacop Cornelis? verkoopt aan Cornelis Jan Claessen anderhalf buijnder moers.

Fol. 27r, 23-4-1526

Jan Goort Belgaerts is van rechtswege schuldig ….

In de kantlijn: Cornelis Peeter Joosten ??? Oesterhout namens Cathelijn Godert Beljaerts is voldaan, 24-4-1606.

Fol. 27v, 13-4-1526

Willem van Bavel verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 27v

Laureijs Heijnrick Jan Roelens verkoopt aan Digne Heijnrick Jan Roelensdr 7 lopensaet erfs.

Fol. 28r, 7-5-1526

Adriaen Geeritss vander Heijden verkoopt aan Jacop Heijnricks van Chaem een buijnder moers.

Fol. 28r, 7-5-1526

Wouter Claijs Thonen verkoopt aan Jan Matheuss 5 vurtelen rogs.

Fol. 28v, 7-5-1526

Jan Matheuss verkoopt aan Jan Meuss een huijs.

Fol. 28v, 7-5-1526

Heer Willem Roelofs met Jacop Peeters als voocht verkoopt aan Jan Meuss een huijs.

Fol. 28v, 4-6-1526

Lambrecht Janss Verstege verkoopt aan Jacop Peeters een vurtel rogs.

Fol. 29r, 4-6-1526

Margriet Jan Peeters Groote weduwe met Anthonis Janss, schout Dongen, verkoopt aan Jan van Boechschot, clerck tot Oosterhout, 6 lopensaet moers.

Fol 29r, 16-7-1526

Simon Gheeritsz, Laureijs Gheerits en Michiel Lambrechts als voocht van Adriaen Jan Gheeritsz weeskijnt verkopen aan Peeter Janss van Donghen een “rente”.

Fol. 29v, 15-5-1526

Vranck Willem ??? verkoopt aan Gielis Wouterss van Zomeren een huijs.

Fol. 29v, 13-8-1526

Jan Cornelis Hulshouts en Wouter zijn broer, Peeter zijn broer, Rombout zijn broer en Katlijn zijn zus met Cornelis Thonis als voocht verkopen aan Embrecht Rijckouts een stede metten huijse.

Fol. 29v, 13-8-1526

Embrecht Rijckouts bekent geld schuldig te zijn aan Jan, Wouter, Peeter, Rombout en Katlijn Cornelis Hulshouts kijnder.

Fol. 30r, 10-3-1526

Jan vanden Wege verkoopt aan Willem Thonis sesthiendalf lopensaet erfs.

Fol. 30r, 10-3-1526

Willem Thonis verkoopt aan Peeter “Janss van Dongen een ‘rente

In de kantlijn: Peeter Cornelis Sprangers verklaart dat Jan Willemss Cuijper? Geld betaald heeft, 13-12-1659.

Fol. 30v, 10-3-1526

Thonis Jan Thonis van Sgravenmoer verkoopt aan Adriaen Jorijs Vassen de helft van een stuck moers.

Fol. 30v, 10-3-1526

Cornelis Aert Boijens verkoopt aan Adriaen Jorijs Vassen Vassen de helft van een stuck moers.

Fol. 31r, 5-11-1526

Jan Thijs Jan Mathijss verkoopt aan Roel Willemss van Gilze 3 buijnder erfs.

Fol. 31r, 12-11-1526

Jan Zeben verkoopt aan Anthonis Jans ?oons 2 lopensaet moers.

Fol. 31r, 12-11-1526

Geertruijt Adriaen Martensdr x Roelof Willemss en Lambrecht Adriaen Martens verkopen aan Claijs Adriaen Martens een huijs.

Fol. 31v, 15-11-1526

Anthonie Jan Belgaertsdr met Jan Cornelissoen van Dongen als voocht verkoopt aan Jan Willemss van Riel een stuck moet aangekomen van haar vader.

Fol. 31v, 16-11-1526

Katlijn Jan Jan Aertss weduwe met Rijckout ??? als voocht verkoopt aan Alijt Jan Jan Jan Aertss weduwe en haar 6 kijnder: Jan, Cornelie, Hubrecht, Marij, Adriaen en Peeter 5 lopensaet weije.

Fol. 32r, 16-11-1526

Alijt Jan Jan Jan Aertss weduwe en haar 6 kijnder: Jan, Cornelie, Hubrecht, Marij, Adriaen en Peeter bekennen geld schuldig te zijn aan Katlijn Jan Jan Aertss weduwe.

Fol. 32r, 16-11-1526

Cornelis Martens Loonen verkoopt aan Simon van Loon sevendalf lopensaet lants.

Fol. 32r, 16-11-1526

Simon van Loon bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Martens Loonen.

Fol. 32v, 18-11-1526

Lijsbet Roelofs met Willem ??? als voocht verkoopt aan Claijs Roelenszoen een “rente”.

Fol. 33r, 10-7-1526

Katlijn Heijnrick Meus Jan Vranck en met Human Humansz als voocht verkoopt aan Cornelis Denis de helft van 1¾ buijnder moers.

Fol. 33r, 20-11-1526

Gielis Wouterss van Zomeren verkoopt aan Vranck Willem Mermanszoen een huijs.

Overgevest: Jan Peeter Geerits, 24-4-1529.

Fol. 33v, 4-12-1526

Aleijt Jan Geerits weduwe met Cornelis Jacopssoen, secretaris Dongen, als voocht, Mechtelt Jan Geeritsdr met Embrecht Jan Horsten als voocht, Anthonia Jan Geeritsdr met Claes Roelens als voocht, Marij Jan Geeritsdr x Peeter Cornelis, Jan Jan Geeritsz, Cornelis Jan Geeritsz, Aert Jan Geeritsz, Adriana Jan Geeritsdr met Jan Roelofs als voocht, Anna Jan Geeritsdr met Wouter? Jan Jan Maris? als voocht, Wouter Geerits als voocht van Rijckout en Gerit Jan Geerits met Heijn Adriaen Adriaens als toesiender verkopen aan Pauwels Rijckhoutsz een halve hoeve lants.

Fol. 34r, 8-8-1526

Cornelis Willem Mermansz, IJken Willem Mermansdr x Jan Goorts, Ada? Willem Mermans, Lijsbet Willem Mermansdr x Cornelis Adriaens, Cornelis Willemsz als voocht en Heijn Jansz de Molers als toesiender van Adriaen Wouter Willems weeskijnt verkopen aan Roelof Diercxz hun deel in 6 lopen rogs.

Fol. 34r, 5-9-1526

Roelof Diercxz verkoopt aan Andries Bouwens 6 lopen rogs.

Fol. 35r, 5-12-1526

Cornelie Jan Willems weduwe en Iken Jan Willemsdr met Willem Jan Mermansz als hun voocht, Cornelis Jan Willemsz verkopen aan Willem Jan Willemszoen de helft van een stede gekomen van Jan Willems.

Fol. 35r, 13-4-1522

Heijnrick Jan Willems verkoopt aan Cornelis Jan Willems de helft van een stede gekomen van Jan Willems.

Fol. 35v, 5-11-1523

Heijnrick Adriaen heijn Thonis als voocht en Willem Jan Horsten als toesiender van Gielis, Mariken, Anna, Barbel Jan Peer Maes kijnder verkopen aan Anthonis Jooss negenthiendalf lopensaet erve.

Fol. 35v, 5-11-1523

Anthonis Jooss bekent geld schuldig te zijn aan Gielis, Mariken, Anna, Barbel Jan Peer Maes kijnder.

Fol. 36r, 31-12-1527

Marij Toemas weduwe en Anthonis Claijss maken een deling mbt de goederen van Domas Wouter Peeters.

Fol. 36v, 15-12-1526

Cornelis Andrieszoen heeft quijt gescouden Andries Jan Adriaens sijn gemachtichscap van Cornelis JanDamen kijnders.

Fol. 36v, 24-12-1526

Anna Jan Peeter Maesdr x Michiel Thoniszoen verkoopt aan Jan Lemmensz 2 lopen Rogs.

De lopen rogs zijn in eerste instantie beschreven in een brief van 6-3-1442.

Hier begint anno xxvij

Fol. 37r, 31-12-1527

Claijs Peeter Lemmenszoen verkoopt aan Dierck Thonisz de Potter een “rente”.

Fol. 37r, 24-12-1526

Anna Jan Peer Maesdr x Michiel Thonisz verkoopt aan Peeter Jan Lemmens 5 lopen rogs.

Fol. 37r, 23-1-1527

Vranck Willem Mermansz bekent geld schuldig te zijn aan Gielis Wouterss van Zomeren.

Fol. 37v, 15-1-1527

Gielis Wouterss bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Janssoen, schout Dongen.

Fol. 37v, 15-1-1527

Laureijs Heijn Coman Geerits verkoopt aan Antonis Peeter Adriaens 13 lopensaet erfs.

Fol. 37v, 15-1-1527

Lambrecht Janss verkoopt aan Marij Heijnrick Jan Roelensdr een “rente”.

Fol. 38r, 15-1-1527

Antonis Peeter Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan Laureijs Heijnrick Jan Roelens.

Fol. 38r, 15-1-1527

Dierck Jan Michielss is van rechts wege schuldig ….

Fol. 38v, 20-1-1527

Marij Laureijsdr x Jan Wijnricksz verkoopt aan Adriaen en Cornelis Jan Peeter Cornelis weeskijnder een half buijnder erfs.

Fol. 38v

Lent Peeters als voocht en Heijnric Laureijss als toesiender van Adriaen en Cornelis Jan Peeter Cornelis weeskijnder bekennen geld schuldig te zijn aan Marij Laureijsdr.

Claijs Roelens, Adriaen Cornelis ter eenre en Gheerit Claus Jacops en Claijs Claijs Jacops ter andere zijde als vierendelen.

Fol. 39r

Heijnrick Laureijszoen verkoopt aan Adriaen en Cornelis Jan Peeter Cornelis weeskijnder een half buijnder erfs.

Fol. 39r, 27-1-1527

Cornelis Jan Claijss verkoopt aan Peeter Jan Geeritszoen 6 lopen rogs.

In de kantlijn: overgevest Wouter Denisz van Sgravenmoer, 18-10-1529.

Fol. 39r, 27-1-1527

Katlijn Jan Obrechtsdr x Cornelis Jan Claijss verkoopt aan Adriaen Peeter Timmermans de helft van 12 lopensaet moers.

Fol. 39v, 31-1-1527

Aert Jan Oppers verkoopt aan Gheerit Gielis Opps? 2 vurtelen rogs.

Fol. 39v, 1-2-1527

Peeter Wouter Meijntszoen verkoopt aan Jan Meuss van Gils 5 lopen rogs.

Fol. 40r, 1-2-1527

Hubrecht Jan Corneliszoen bekent geld schuldig te zijn aan Jan Meusssoen van Gils.

Fol. 40r, 16-1-1527

Jacop Peeters de vorster is van rechtswege schuldig ….

Fol. 40r, 1-2-1527

Jacop Peeters de vorster verkoopt aan Jan Adriaens 6 lopensaet erfs.

Fol. 40v, 1-2-1527

Michiel Thoniszoen verkoopt aan Peeter Jan Smolerners 10 lopen rogs.

Fol. 40v, 1-2-1527

Cornelis Jan Claijss verkoopt aan Adriaen Peeters een stuck moer.

Fol. 40v, 1-2-1527

Adriana Jan Meuss weduwe met Anthonis Janss als voocht verkoopt aan Peeter Janss van Alphen derdalf lopensaet erfs.

Fol. 41r, 1-2-1527

Marij Jan Willemsdr x Adriaen Ceters, Cornelie Jan Willemsdr x Jan Beeren, Lijsbet Jan Willemsdr x Cornelis Jan Aertss, Katlijn Jan Willemsdr x Simon van Loon verkopen aan Gielis Mateuszoen en Anthonis Claijszoen 4/9 van een stuck moer gekomen van hun vader.

Fol. 41r, 18-2-1527

Lambrecht Gheerit Jan Lemmens verkoopt aan Jan Matheuszoen een “rente”.

Fol. 41v, 22-2-1527

Lambrecht Lambrecht Maeszoen verkoopt aan Willem Janszoen van Herber anderhalf buijnder lants.

Fol. 42r

Katlijn Geerit Adriaensdr met Willem Janss van Herber als voocht beschrijft de voorwaarden waaronder Katlijn de stede van Lambrecht Lambrecht Maess gekocht heeft.

Fol. 42r, 25-2-1527

Heer Willem Roelofszoen met Jacop Peeterss als voocht en Simon Roel Jan Gijbenzoen verkopen aan Claijs Jansz een “rente”.

Fol. 42v, 25-2-1527

Rijck Jan Horsten verkoopt aan Peeter Janss van Dongen 3 lopensaet erfs.

Fol. 42v, 25-2-1527

Anthonis Heijnricx Hane weduwe met Cornelis Jacops haar voocht en Peeter Anthonis Heijnricx Hane soen verkoopt aan Jan Maess Claess en half buijnder erfs.

Fol. 42v, 25-2-1527

Joes Jan Roelens verkoopt aan Jan Heijnricxzoen de Smit van Beeck een “rente”.

In de kantlijn: Jan van Zon namens Joachim vander Saecke, coopman Amsterdam, namens Geertruijt vander Saecke zijn moeijder verklaart dat Michielken Laureijs Peeter betaald heeft op 29-8-1650.

Fol. 43r, 25-2-1527

Anna Jan Jan Peer Maeszoensdr x Michiel Thonis Lauwenszoen verkoopt aan Willem Janss van Herle 1/3 van 9 lopensaet gekomen van haar vader.

Overgevest Anthonis Jooss, 10-2-1528.

Fol. 43r, 2-5-1530

Berbel Jan Peer Maesdr x Gheerit Damen verkoopt aan Anthonis Janss 1/3 van 9 lopensaet lants.

Fol. 43v, 11-3-1527

Peeter Willems van Lichtenberch verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 43v, 11-3-1527

Vas Willemss verkoopt aan Jan Jan Willemszoen een stuck moer gekomen van zijn moeder.

Fol. 44r, 11-3-1527

Marten Gagen? verkoopt aan Cornelis Cornelis Sprengers een ‘rente”.

Fol. 44v, 11-3-1527

Heijl Jan Peer Maesdr x Adriaen Willemss, Lijsbet Jan Peer Maesdr x Adriaen Jan Aertss, Marij Jan Peer Maesdr x Aert Heijnrick Boon, Anna Jan Peer Maesdr x Roel Cleijss, Anna Jan Jan Peer Maesdr x Michiel Thoniss, Barbel Jan Jan Peer Maesdr met Peeter Geerits als voocht, Gielis Jan Peer Measz met Rijckout Adriaens als voocht, Pouwels Rijckouts als voocht van Ane Zoete Rijck metten ??? Rijck Jan Peer Maes weeskijnder verkopen aan Jan Corneliszoen van Dongen een heijvelt gekomen van hun vader.

Fol. 44v, 19-2-1527

Engel Jan Peer Maes weduwe erfg ter eenre en Pouwels Peer Heijnricx ter andere zijde submiteren in 4 arbiters ivm geschillen na de dood van Engel.

Fol. 45v, 1-3-1527

Anthonis Cornelis Sprengers verkoopt aan Jan Thoniszoen zijn zoon 14 lopensaet.

Fol. 45v, 1-3-1527

Jan Thonis Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Antonis Cornelis Sprengers.

Fol. 46r, 1-3-1527

Anthonis Cornelis Sprengers verkoopt aan Gijsbrecht Peeters zijn zwager de helft van een stede.

Fol. 46r, 1-3-1527

Gijsbrecht Peeters bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Cornelis Sprengers.

Fol. 46r, 1-3-1527

Anthonis Cornelis Sprengers verkoopt aan Thonis Thonis Sprengers 4 buijnder erfs.

Fol. 46v, 1-3-1527

Thonis Thonis Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Cornelis Sprengers zijn vader.

In de kantlijn: Heijnrick Cornelis ??? x Maeijken Henrick de Waelse wed Adriaen Jan Hulsten, Neeltjen Jan Hulsten, Adriaen Adriaenss de ??? …….. Peeter Cornelis Sprangers, 1650.

Fol. 46v, 1-3-1527

Thoen Thoen Sprengers en Vranck Thoen Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Cornelis Sprengers.

Fol. 47r, 1-3-1527

Anthonis Cornelis Sprengers verkoopt aan Vranck Thoen Sprengers zijn zoon de helft van de geheele weg met huse.

Fol. 47r, 1-3-1527

Vranck Thoen Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Cornelis Sprengers.

Fol. 47r, 1-3-1527

Anthonis Cornelis Sprengers verkoopt aan Thonis Thonisz, Vranck Thonisz en Denis Thoniss anderhalf buijnder moers.

Fol. 47v, 28-3-1527

Cornelis Adriaens Waens verkoopt aan Cornelis Willem Mermans als voocht van Adriaen Wouter Willems weeskijnt een “rente”.

Fol. 47v, 28-3-1527

Jan Gieliszoen van Diestel? verkoopt aan Cornelis Willems als voocht van Adriaen Wouter Willems weeskijnt een “rente”.

Fol. 48r, 28-3-1527

Anthonis Peeter Adriaens verkoopt aan Marten Andrieszoen 13 lopensaet erfs.

Fol. 48r, 28-3-1527

Marten Andrieszoen bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Peeter Adriaens.

Fol. 48r, 28-3-1527

Willem Jacopsz van Bavel verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 48v, 29-3-1527

Roelof Jooszoen verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 48v, 6-7-1527

Jan Roelofszoen van Donghen bekent geld schuldig te zijn aan Cristoffel Roelofszoen van Donghen zijn broer.

Fol. 49r, 7-4-1527

Jan Adriaenss verkoopt aan Gijsbrecht Simons een “rente”.

Fol. 49r, 12-4-1527

Digne Marten Peer Celijendr met Claijs Roelens als voocht verkoopt aan Laureijs Marten Peer Celijenz haar deel in een hoeveelheid, haar aanbestorven, roeden.

Fol. 49r, 12-4-1527

Laureijs Martens verkoop aan Digne Marten Peer Celijendr een “rente”.

Fol. 49v, 23-4-1527

Cornelis Gheerit Voss verkoopt aan Joos Gheerit Jooss het 1/3 in eenentwintichtalfen buijnder gronts.

Fol. 50r, 23-4-1527

Peeter Jan Claijss verkoopt aan Vranck Willem ??? 3 lopensaet erfs.

Fol. 50r, 11-5-1527

Jan Maas Claijs verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 50v, 6-5-1527

Wouter Cornelis Jan Hulshouts verkoopt aan Cornelis Jan Jacop Heijmans ¼ van 6 buijnder moers.

Fol. 50v, 6-5-1527

Cornelis Jan Jacop Heijmans bekent geld schuldig te zijn aan Wouter Cornelis Jan Hulshoutszoen.

Fol. 51r, 11-5-1527

Lucie Lambrecht Maesdr x Heijnrick Jacop Coremans verkoopt aan Cornelis Jan Claess x Katlijn Jan Obrechtsdr de goederen angekomen van Jan Michielss x Lijsbet.

Fol. 51r, 20-5-1527

Jan Geeritss ??? Aert verkoopt aan Heijnrick Laureijs tbv Marij zijn zus een “rente”.

Fol. 51v, 20-5-1527

Pauwels Rijcken legt verantwoording af als voocht van Rijck Jan Peer Maes kijnder.

Fol. 51v, 15-5-1527

Cristoffel Roelofszoen van Donge verkoopt aan Heijnrick Jan Adriaensz een mergen moers.

Fol. 52r, 15-5-1527

Cristoffel Roelofszoen van Donge verkoopt aan Jan Reijnsz een “rente”.

Fol. 52r, 28-5-1527

Katlijn Claijs Roelens weduwe met Jan Roelofszoen als voocht verkoopt aan Cornelis Corputs 9 lopensaet moers.

In de kantlijn: overgevest Willem Heijnrick ???dr, 13-7-1528

Fol. 52v, 12-5-1527

Cornelis Cornelis Sprengers verkoopt aan Wouter Cornelis Sprengers, broer, de helft van 9 buijnder erfs.

Fol. 52v, 12-5-1527

Cornelis Cornelis Sprengers, Adriaen Simon Daemendr x Aert Herm, Simon Heijnrick Damensoen, Marij, zus, met Heijnrick de Cock als voocht, Margriet Cornelis Sprengers met Michiel Nouten de Sermer? als voocht verkopen aan Wouter Cornelis Sprengers de helft van 9 buijnder erfs.

Fol. 52v, 12-5-1527

Wouter Cornelis Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Cornelis Sprengers.

Fol. 53r, 29-5-1527

Lent Peeter Cornelis verkoopt aan Heer Geerit Sceeres, pastoor, 3 buijnder gronts.

Fol. 53r, 17-6-1527

Gielis Wouter van Zomeren verkoopt aan Cornelis Willem Mermans een buijnder erfs.

Fol. 53r, 6-1-1528

Claijs Adriaen Martens bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Adriaen Martens.

Fol. 53v, 17-6-1527

Willem van Donghen bekent geld schuldig te zijn aan Claijs Willemss.

Fol. 53v

Ghijsbrecht Jan Timmermans erfg: Cornelis Gijsbrechts, Jan Gijsbrechts, Geertruijt Gijsbrechtsdr x Peeter Jan Lemmens, Katlijn Gijsbrechtsdr x Lent Peeters, Adriana Gijsbrechtsdr x Peeter Jacopss maken een erfdeling van de nagelaten goederen van Gijsbrecht Janss hun vader.

Fol. 54v, 7-1527

Embrecht Peeter Timmermans verkoopt aan Heijnrick Laureijszoen tbv Margriet zijn zus een “rente”.

Boven toegevoegd: Lenaert Aerts of zijn vrouw heeft in 1529 en 1539 betaald.

Fol. 54v, 12-7-1527

Lent Aerts krijgt geld van Margriet Jans Gron? weduwe.

Fol. 55r, 9-7-1527

Adriaen Cornelis Heijn Stevens en Cornelis zijn broer bekennen geld schuldig te zijn aan Roel Lents als voocht van Anthonis Bouwens kijnder.

Fol. 55r, 4-7-1527

Jan van Boesscot, secretaris van Oosterhout, verkoopt aan Lent Aertss 1 buijnder moers.

Fol. 55v, 25-7-1527

Jan Roelofszoen van Donghen bekent geld schuldig te zijn aan Jan Robbenzoen.

Fol. 55v, 4-7-1527

Roelof Peeter Maess verkoopt aan Marten Willems een half buijnder moers.

Overgevest: Heijn Claijs Roelens, 4-11-1527

Fol 56r, 13-8-1527

Laureijs Lambrechts Verstege verkoopt aan Eva Adriaen Janss de We??? Weduwe een “rente”.

Fol. 56r, 21-8-1527

Katlijn Jan Lemmen Simons weduwe met Jan Roelofs van Dongen als voocht verkoopt aan Jan Peeters anderhalf buijnder weijen.

Fol. 56v, 5-9-1527

Meester Dierck vander Elst, Thijs Mathijs vander Elst, Luijtken Mathijs vander Elst x Peeter Jan Peijnenborch, Geertruijt Mathijs vander Elst met Cornelis Jacopss als voocht, Heijlken Mathijs vander Elstdr x Cornelis Adriaens van Gorcom, Heer Jacop Mathijss vander Elst met Jan Cornelis als voocht, Clara Mathijsdr vander Elst tbv het klooster Sinte Katlijnen Berghe te Oisterwijck met zuster Baetke Heijnricxdr, procuratesse van het convent en met Peeter Jan Peijnenborch als voocht verkopen aan Joos Geeritss de moeren en gronden gekomen van Mathijs vander Elst.

Fol. 56v, 5-9-1527

Joos Geerits bekent geld schuldig te zijn aan de erfg van Mathijs vander Elst.

Fol. 57v, 9-9-1527

Dierck Jan Michielss met Peeter Jacops als voocht is rechts wege schuldig ….

Fol. 57v, 16-9-1527

Willem Jan Willemsdr, Geertruijt Jan Willemsdr, Laureijs Jan Willemss met Anthonis Janss, schout, als voocht verkopen aan Gijb Wouterss de helft van 4 buijnder erfs.

Fol. 58r, 26-9-1527

Willem Janss uut Hage bekent geld schuldig te zijn aan Jan Cornelis tbv Jan Goossens.

Fol. 58r, 7-10-1527

Jan Cornelisz van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan … als voocht en … als toesiender tbv Jan Cornelis kijnder.

Fol. 58r, 11-9-1527

Claijs Cornelis Meijnts bekent geld schuldig te zijn aan Cristoffel Roelofszoen van Dongen.

Fol. 58v, 17-10-1527

Heijnrick Jan Smolernerszoen verkoopt aan Matheus Heijnricx 9 lopensaet erfs.

Fol. 58v, 4-11-1527

Claijs Lauwen verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 59r, 4-11-1527

Jan Heijnrick Coman Geerits bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Jan Gijsbrechts.

Fol. 59r, 4-11-1527

Jan Cornelis van Dongen verkoopt aan Peeter Janss Timmermans een “rente.

Fol. 59v, 18-11-1527

Peeter Janss van Alphen verkoopt aan Thonis Martensz een lopensaet erfs.

Fol. 59v, 18-11-1527

Thonis Martenszoen bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Janss van Alphen.

Fol. 59v, 18-11-1527

Lambrecht Jan Willem Claijss verkoopt aan Laureijs Heijnric Jan Roelenszoen 6 vurtelen rogs.

Fol. 60r, 27-12-1532 [= los vel]

Peeter vest over aan Peeter Janss van Dongen. [zie folio 59r]

Fol. 60v, 29-11-1527

Cornelis Cornelis Meuss als voocht en Jan Willemss als toesiender van Jan Cornelis Meuss kijnder verkopen aan Matheus Heijnricx 10 lopensaet weije.

Fol. 61v

Peeter voors verkoopt aan Lambrecht voors 5 buijnder weije. [folio 62r ?]

Fol. 62r, 29-11-1527

Lambrecht Jan Lemmens verkoopt aan Peeter Geerit Wouterss 4 lopensaet lants.

Fol. 62r, 29-11-1527

Johanna Jan Heijn Horstendr x Lambrecht Jan Lemmens verkoopt aan Peeter Geeritszoen 1/6 inden Heijn Horsten Wildert aangekomen van haar vader.

Fol. 62r, 29-11-1527

Peeter Geerits verkoopt aan Lambrecht Jan Lemmens een “rente”.

Fol. 62v, 29-11-1527

Claijs Cornelis Meijntszoen bekent geld schuldig te zijn aan Cristoffel Roelofszoen van Dongen.

Fol 62v, 23-11-1527

Gijsbrecht Jan Timmermans erfg maken een erfdeling.

Cornelis Gijsbrechts, Lent Peeters x Katlijn, Jan Gijsbrechts, Peeter Jan Lemmens en Peeter Jacops.

Fol. 63v, 23-11-1527

Cornelis Gijsbrechts en Jan Gijsbrechts bekennen geld schuldig te zijn aan Peeter Jan Lemmens.

Fol. 63v, 23-11-1527

Cornelis Gijsbrechts en Jan Gijsbrechts bekennen geld schuldig te zijn aan Lent Peeters.

Fol. 63v, 23-11-1527

Cornelis Gijsbrechts en Jan Gijsbrechts bekennen geld schuldig te zijn aan Peeter Jacops de vorster

Fol. 64r,18-11-1527

Robbrecht Wouterss van Wisscel verkoopt aan Peeter Jan Gijsbrechtsz 10 lopen rogs.

Fol. 64r, 7-12-1527

Jan Jan Jan Aertsz namens broers en zussen verkoopt aan Anthonis Janss, schout, een “rente”.

Fol. 64v, 16-12-1527

Anthonis Jan Beljaertsdr met Jan Cornelis als voocht verkoopt aan Jacop Bouwenszoen van Apselt een blockske moers.

Fol. 64v, 15-12-1527

Jacop Peeters de vorster is van rechts wege schuldig ….

Fol. 64v, 16-6-1533

Adriaen Willem Beeris vest over Jan Cornelis Neel Roelens sestalf lopensaet erfs.

Fol. 65r, 16-12-1527

Katelijn Jan Obrechtsdr x Cornelis Jan Claijss verkoopt aan Lijsbet Dierck Jan Michiels weduwe en haar kijnder 1/3 van de goederen die Lucia Lambrecht Maessdr x Heijnrick Jacops aanbestorven zijn van Jan Michiels x Lijsken haar oude vader en oude moeder.

Fol. 65r, 16-12-1527

Heijlken Jan Peeter Maesdr x Adriaen ??? Beeris, Lijsken Jan Peeter Maesdr x Adriaen Jan Aertss, Anna Jan Peeter Maesdr x Michiel Thonis, Barbel Jan Jan Peeter Maesdr met Peeter Geerits als voocht, Gielis Jan Jan Peeter Maessoen met Rijcout Adriaens als voocht, Pauwels Rijckouts als voocht van ??? Rijck Jan Peeter Maes weeskijnt verkopen aan Roel Claijs Neel Roelens een stede metten huijsinge.

Fol. 65r, 16-12-1527

Lijsbet Jan Peeter Maesdr x Adriaen Jan Aertss, Anna Jan Peeter Maesdr x Michiel Thonis …. verkopen aan Adriaen Willem Beeris sestalf lopensaet erfs.

Fol. 65v, 16-12-1527

Jan Cornelis Sprengers verkoopt aan Cornelis Jan Cornelis Sprengerszoen en Adriaen Jan Horstenzoen zijn stede metten huse.

Fol. 65v, 16-12-1527

Cornelis Jan Cornelis Sprengerszoen en Adriaen Jan Horstenzoen bekennen geld schuldig te zijn aan Jan Cornelis Sprengers.

Toegevoegd: Jacop Adriaen Horsten betaald aan Jacop Peeter Smits die de brief verkregen heeft vande erfg van Lauwreijs Henrick Sijmons (1595), 4-2-1612.

Fol. 66r, 16-12-1527

Cornelis Jan Cornelis Sprengerszoen en Adriaen Jan Horstenzoen bekennen geld schuldig te zijn aan Jan Cornelis Sprengers.

Fol. 66r, 16-12-1527

Adriaen Jan Horstenzoen verkoopt aan Jan Cornelis Sprengerszoen een “rente”.

Fol. 66v, 18-12-1527

Adriaen Willems vanden Berge ter eenre en Jan Jan Peer Maes kijnder ter andere zijden hebben een geschil omtrent een lopensaet weije.

Fol. 67r, 21-12-1527

Lijsbet Dierck Jan Michielss weduwe met Jacop Peeterszoen als voocht verkoopt aan Jan Adriaenszoen van Gilze een “rente”.

Fol. 67v, 21-12-1527

Willem Jacops van Bavel heeft gevest met Sheeren hant int bijweesen van Willem Jooss en Embrecht Jan Horsten als Heijlige Geest meesters, Heijnrick Willemss en Jenneken Willem en Jan Ceel meester Wijnen kijnder een huijs.

In de kantlijn: overgevest Cornelis Jan Willems, 23-1-1528.

In de kantlijn: overgevest Willem Jacops van Bavel, 4-8-1533.

Fol. 67v, 21-12-1527

Willem Jacops van Bavel bekent geld schuldig te zijn.

Hier begint anno xxviij

Fol. 68r, 30-12-1528

Roel Lents als voocht en Jacop Peeters en Laureijs Notens als toesienders van Adriaen en Digne Anthonis Bouwens kijnder verkopen aan Willem van Donghen een halve hoeve erfs.

Fol. 68r, 13-3-1528

Claijs Cornelis Meijnts bekent geld schuldig te zijn aan Cristoffel Roelofszoen van Dongen.

Anno xxviij

Fol. 68v, 16-1-1528

Rijck Jan Horsten verkoopt aan Jan Meussoen van Galder een huijs.

Fol. 68v, 16-1-1528

Jan Jan Aertss kijnder maken hun deling.

Jan, Adriaen, Hubrecht en Marij en Cornelie.

Fol. 69r, 16-1-1528

Cornelis Cornelis Meuss als voocht en Jan Willems als toesiender van Jan Cornelis Meuss kijnder verkopen aan Laureijs Thijs Jan Mathijss een huijs.

Fol. 69r, 17-1-1528

Heijnrick Heijnensoen verkoopt aan Heer Willem Thomaszoen, visecureijt Dongen, de Wouwer geheijten metten erve.

Fol. 69r, 17-1-1528

Heer Willem Thomaszoen met Willem Jan Mermans als voocht verkoopt aan Heijn Reijnenzoen anderhalf lopensaet erfs.

Fol. 69r, 19-1-1528

Jan Adriaens verkoopt aan Heijnrick Jan Gijsbrechtssoen 7 lopensaet erfs.

Fol. 69r, 27-3-1528

Bruijn Janss van Breda verkoopt aan Gheerit Jan Lemmens de helft van 6 vurtelen rogs.

Fol. 70r, 27-1-1528

Heijn Reijnen verkoopt aan Jacop Roel Jan Gijben een stuck erfs.

Fol. 70r, 27-1-1528

Jacop Roel Jan Gijben verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 70v, 27-1-1528

Joos Corneliszoen en Jan Goorts verkopen aan Roel lents als voocht van Anthonis Bouwens kijnder een “rente”.

Fol. 70v, 27-1-1528

Jan Janszoen van Loon verkoopt aan Cornelis Cornelis Lenaerts 1 vurtel rogs.

Fol. 70v, 27-1-1528

Digne Maes Horsten met Cornelis Jacops als voocht verkoopt aan Anthonis Janss, schout, 10 lopen rogs.

Fol. 71r los vel, 31-1-1528

Willem Peeters van Lichtenberch verkoopt aan Anthonije Jan Geeritsdr een “rente”.

Fol. 71r, 31-1-1528

Willem Jan Horsten verkoopt aan Jan Peeter Adriaens een “rente”.

Fol. 71r, 31-1-1528

Jan Willems als voocht en Claijs Adriaens als toesiender van Roel Willems kijnt, Geertruijt Adriaensdr met Matheus Heijnricx als voocht verkopen aan Jan Thijs Jan Mathijss 22 lopensaet erfs.

In de kantlijn: overgevest Heijndrick de Molener, 22-2-1528

In de kantlijn: ???

Fol. 71v, 31-1-1528

Willem Peeters van Lichtenberch verkoopt aan Anthonie Jan Gheeritsdr een “rente”.

Fol. 71v, 31-1-1528

Jan Heijnricks Jan Roelens verkoopt aan Wouter Geerits als voocht van Gheerit en Ruijck Jan Gheerits kijnder een “rente”.

Fol. 71v, 31-1-1528

Embrecht Jan Horsten verkoopt aan Jan Jan Gheeritsz een “rente”.

Fol. 72r, 31-1-1528

Heer Willem Roelofszoen van Dongen met Jacop Peeters als voocht verkoopt aan Claijs Adriaen Martens een stuck erfs.

Fol. 72r, 31-1-1528

Claijs Adriaen Martens verkoopt aan Michiel Corneliss een huijs.

Fol. 72v, 16-1-1528

Willem Jan Horsten verkoopt aan Roel Lents als voocht van Thonis? Boijens kijnder een “rente”.

Fol. 72v, 31-1-1528

Sijmon van Loon verkoopt aan Adriaen Beerten een vurtel rogs.

Fol. 73r, 5-2-1528

Jan Bouwenszoen verkoopt aan Jan Jan Beljaerts een “rente”.

Fol. 73r, 1-5-1528

Pauwel Cornelis Peeter Celijen bekent geld schuldig te zijn aan Willem van Dongen.

Fol. 73r, 15-1-1528

Juete Peetersdr x Claijs Cornelis Meijnts verkoopt aan Heijnrick Adriaen Oomen een half buijnder moer.

Fol. 73r, 15-1-1528

Juete Peetersdr x Claijs Cornelis Meijnts verkoopt aan Jan Heijnricxzoen van Chaem een buijnder moer.

Fol. 73v, 9-2-1528

Robbrecht Peeter Geerits verkoopt aan Juffrouw Adriana Monninx, Vrouwe van Dongen en Joncker Roelof van Daelem haar zoon, Juffrouw Josijne van Daelem, dochter, een “rente”.

Fol. 74r, 9-2-1528

Roel Claijs verkoopt aan Cornelis Corputs anderhalf lopensaet.

In de kantlijn: overgevest Willem Heijnrick Sprakels, 13-7-1528

Fol. 74r, 9-2-1528

Jan Jan Horsten verkoopt aan Rijck Jan Horsten zijn broer een huijs.

In de kantlijn: overgevest Heijnrick Thonis, 22-3-1529.

Fol. 74r, 9-2-1528

Lambrecht Adriaens als voocht en Cornelis Ghijsbrecht als toesiender van Cornelis Adriaen Heijnrick Meuss kijnt verkopen aan Cornelis Denis Bouwens 5 lopensaet moers.

Fol. 74v

Lijsbet Dierck Jan Michielss met Jacop Peeters als voocht verkoopt aan Anthonis Janss, schout, tbv Jan Jacop Denis? een rente. [akte niet afgemaakt]

Fol. 74v, 9-2-1528

Jan Roelofs bekent geld schuldig te zijn aan Hubrecht Heijn tot Breda.

Fol. 75r, 9-2-1528

Heijnrick Jacop Coremans x Lucie hebben geld ontvangen van Lijsbet Diercks weduwe.

Fol. 75r, 10-2-1528

Jan Empen Meijnts heeft uitgegegeven tot een gerechte erve Jan Willems zijn zwager zijn stede.

Fol. 75r, 10-5-1528

Korstiaen Janss verkoopt aan Gijsbrecht zijn zoon een huijs.

Fol. 75v, 10-2-1528

Meus Jan Maess, Thomas Jan Maess, Peeter Jan Maessdr x Wijt Corneliss, Marij Jan Maesdr met Adriaen Peeters als voocht, Anthonie Jan Maessdr en Mariken Jan Maessdr met Cornelis Jacops als voocht en Claijs Jan Maess met Cornelis Aert Boons als voocht verkopen aan Jan Jan Claijss een stede.

Fol. 75v, 10-2-1528

Mechtelt Jan Empensdr met Anthonis Janss, schout, x Jan Willemss verkoopt aan Jan Lambrechtszoen een huijs.

Fol. 76r, 8-2-1528

Heijnrick Janss de Weert draagt op aan Porren Mechelendr zijn vrouw zijn deel in het huijs.

Fol. 76r, 18-2-1528

Jan Roelofszoen van Dongen verkoopt aan Jan Robben Gheermansz een halven mergen moers.

Fol. 76v, 10-5-1526

Gijsbrecht Korstiaensz verkoopt aan Jan Pauwelsz de helft van 12 buijnder.

Fol. 76v, 20-2-1528

Jan Pauwelsz bekent geld schuldig te zijn aan Gijsbrecht Korstiaensz.

Fol. 76v, 23-2-1528

Roeloff Janssoen verkoopt aan Peeter Claijss Buckinx een “rente”.

Fol. 77r, 23-2-1528

Gielis Wouterss van Zomeren geeft aan Jacop Jacop Rutten de erfpenningen die Gielis schuldig was aan het kijnt van van Vranck Willem Mermans.

Fol. 77r, 23-2-1528

Jan Thijs Jan Mathijss verkoopt aan Heijnrick Janss de Molener 3 lopensaet weije.

In de kantlijn: overgevest Jan ??? de Molen, 16-1-1529.

Fol. 77r, 5-3-1528

Willem Janss van Heijlen verkoopt aan Lambrecht Lambrecht Maess anderhalf buijnder lants.

Fol. 77v, 27-2-1528

Cristoffel Roelofszoen van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Joos Sijmonszoen.

Fol. 77v, 9-3-1528

Anxe Gorijs machtigt Jacop Peeters de vorster, Lucas Sijmons en Gorijs, Huge, Goort, zijn zonen, Jaspar zijn zwager om zijn recht te vervolgen mbt tot die van Dael.

Fol. 78r, 9-3-1528

Roeloff Claijs Corneliss ??? verkoopt aan Jacop Peeters 5 vurtelen rogs.

Fol. 78r, 9-3-1528

??? van Loon verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 78v, 9-3-1528

Mechtelt Heijnricks Janss de Weert huijsvrouw verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 78v, 12-3-1528

Goort Jacopss bekent geld schuldig te zijn aan Hubrecht Jan Jan Aertss.

Fol. 78v, 5-3-1528

Roeloff Jooss verkoopt aan Heijnrick Jacop Coremans een stuck erfs.

Fol. 79r, 11-3-1528

Peeter Cornelisz bekent geld schuldig te zijn aan Hubrecht Claijs Peeters.

Fol. 79r, 16-3-1528

Anna Lambrechts Verstegedr met Cornelis Jacops als voocht, Jan Lambrechts Verstege verkopen aan Adriaen Jan Meuss.

Fol. 79v, 12-3-1528

Laureijs Thijs Maess verkoopt aan Laureijs Heijnrick Coman Geeritszoen 7 lopensaet erfs metten husinge.

Fol. 79v, 12-3-1528

Laureijs Heijnrick Coman Geeritszoen bekent geld schuldig te zijn aan Laureijs Thijs Maess.

Fol. 79v, 12-3-1528

Jan Willems verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 79v, 12-3-1528

Cornelis Jan Jacop Heijmans verkoopt aan Peeter Janssoen van Dongen.

Fol. 80r, 10-3-1528

Lambrecht Lambrecht Maess verkoopt aan Jorijs Janss de Wever een stuck erfs.

Fol. 80r, 10-3-1528

Jorijs Janss de Wever bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Lambrecht Maess.

Fol. 80r, 10-3-1528

Peeter Gijb Peeter Knapen verkoopt aan Marij Diercks Wens?dr een huijske.

Fol. 80r, 10-3-1528

Peeter Gijb Peeter Knapen verkoopt aan Marij Diercks Wens?dr een “rente”.

Fol. 80v, 10-11-1527

Jacop Peeters de vorster verkoopt aan Adriaen ??? Beljaerts een half buijnder moers.

Fol. 80v, 5-5-1528

Hubrecht Heijnricxzoen de W??? verkoopt aan Heijnrick Claijs Roelens een “rente”.

Fol. 80v, 4-5-1528

Digne Wouter van Zomeren weduwe met Wouter Wouterss als voocht verkoopt aan Dierck Adriaens een huijs.

Fol. 81r, 4-5-1528

Dierck Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan Digne Wouters weduwe.

Fol. 81r, 4-5-1528

Corneli Willem Nemansz bekent geld schuldig te zijn aan Gielis Wouters van Zomeren.

Fol. 81r, 4-5-1528

Gielis Wouters van Zomeren verkoopt aan Digne Wouter van Zomeren weduwe een “rente”.

Fol. 81r, 27-8-1528

Cornelis Ents bekent geld schuldig te zijn aan Michiel Cornelis.

Fol. 81v, 6-5-1528

Lijsbet Dierck Jan Michielss weduwe met Jacop Peeterszoen als voocht en Cornelie Dierck Jan Michielssdr x Peeter Raess, Lucie Dierck Jan Michielssdr met Jan Roelofszoen als voocht, Melis Peeter Melis als voocht en Adriaen Maes Lemmens als toesiender van Aert Peeters kijnder verkopen aan Cornelis Michielss van Biestrate een stede metten huijsinge.

In de kantlijn: overgevest anno xxxjx.

Fol. 82r, 11-10-1528

Lijsbet Dierck Jan Michielss weduwe met Jacop Peeterszoen als voocht en Cornelie Dierck Jan Michielssdr x Peeter Raess, Lucie Dierck Jan Michielssdr met Jan Roelofszoen als voocht, Melis Peeter Melis als voocht en Adriaen Maes Lemmens als toesiender van Aert Peeters kijnder verkopen aan Anthonis Janss, schout, tbv Jan Jacop Deniszoen een “rente”.

Fol. 82r, 20-10-1528

Peter Vogel namens Mr Bartolomeus van Ameronge, rentmeester capittel van Breda, is rechts wege schuldig ….

Fol. 82v, 18-5-1528

Laureijs Heijnrick Jan Roelens verkoopt aan Jan Heijnricxszoen de Smit vierdalf vurtelen rogs.

Fol. 82v, 20-4-1528

Lambrecht Adriaenszoen van Oosterhout als voocht van Mechtelt Gheerit Jan Moenen weduwe verkoopt aan Peeter Corneliszoen als p??? van Breda de helft van een halve buijnder moers.

Fol. 83r, 8-5-1528

Engel Peeter Maes erfg maken een deling.

Adriaen Willems, Adriaen Janss en Roel Claijss,

Pauwels Rijck als voocht van Rijck Peeter Maes kijnder en Peeter Geerits als voocht van Baetcken? Jasper Maesdr en Rijck Adriaens als voocht van Gielis Jasper Maesz en Michiel Thonis x Anna Jan Peeter Maesdr.

Fol. 83r, 20-4-1528

Peeter Claijs Peeter Celijen verkoopt aan Gheerit Moenen een half buijnder moers.

Fol. 83v, 15-6-1528

Peeter Willem Jacopss verkoopt aan Heijn Sijmonszoen een “rente”.

Fol. 83v, 4-7-1528

Geertruijt Jan Hernes weduwe met Jan Cornelis Sprengers als voocht verkoopt aan Aert Adriaens Wens, zijn zwager, negendalff lopensaet moers.

Fol. 83v

De 2 buijnder die Joos Sijmons verkocht heeft aan Stoffel Roelofss zijn gemeten en gelevert.

Fol. 84r, 4-7-1528

Roeloff Diercxz van Os verkoopt aan Claijs Adriaens tbv Evert Martens kijnder een “rente”.

Fol. 84r, 13-7-1528

Cornelis Corputs verkoopt aan Willem Heijnricx Sprenckerlsz zijn zwager anderhalf buijnder moers.

Fol. 84r, 13-7-1528

Cornelis Michielss verkoopt aan Wouter Matijss van ?uberch een “rente”.

Fol. 84v, 23-7-1528

Peeter Willem Claijsz verkoopt aan Adriaen Adriaen Hubrechts 3 buijnder erffs.

Fol. 84v, 13-8-1528

Adriaen Jan Jan Aertss verkoopt aan Jan Jan Jan Aertss de helft van anderhalf buinder lants.

Peeter Vogel

Fol. 84v, 17-9-1528

Vranck Thoen Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Dierck Wouter Zebrechts tbv Jan en Jeenken Andries Jan Martens kijnder.

Fol. 85r, 24-9-1528

Joorijs Janss de Wever verkoopt aan Wouter Heijnricxzoen 2 lopensaet erfs.

Fol. 85r, 10-9-1528

Digne Lambrecht Jan Lemmensdr x Joos Peeters verkoopt aan Heijnrick Jan Willemsz 2 vurtelen rogs.

Fol. 85r, 20-10-1528

Joos Geerit Jooss verkoopt aan Jan van Boesschot 6 lopensaet moers.

Fol. 85v, 10-10-1528

Peeter Joos Jan Aertsz met Jan van Boesschot als momboir, voocht en testamentair executeur van Janna Jorijs Janss van Gilze dochter van Peeter’s moeder verkoopt aan Adriana Moninx, vrouwe van Dongen, Joncker Roelof van Dalem, zoon, en Juffrou Josijne, dochter 2 lopen rogs.

Fol. 85v, 20-10-1528

Peeter Cornelisz van Raemsdonck, Clauwaeert Adriaens en Cornelis Peeters van Eijsel als voocht van Jacop zijn kleindochter verkopen aan Bouwen Adriaens als voocht Thonis Cornelis Peeters kijnder achtalff lopenmsaet erfs.

Fol. 86r, 20-10-1528

Jan van Boehsscot bekent geld schuldig te zijn aan Joos Geerit Jooss.

Fol. 86r, 2-11-1528

Adriaen Jan Claijss verkoopt aan Steven? Gielis Oppers als voocht van Mariken en Gielis Gheerit Gielis Oppers kijnder een “rente”.

Fol. 86v, 2-11-1528

Cornelis Jan Claijss verkoopt aan Lucie Lambrecht Maessdr x Heijnrick Jacop Coremans anderhalf opensaet moers.

Fol. 86v, 4-12-1528

Lucie Lambrecht Maessdr x Heijnrick Jacop Coremans verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 87r, 4-12-1528

Jacop Jan Diercksz verkoopt aan Gheerit Adriaen Heijn Maess 2 lopensaet moers.

Fol. 87v, 16-12-1528

Jan Peeter Adriaensz verkoopt aan Gheerit Janss als voocht van Claijs Janss kijnder een “rente”.

Fol. 87v, 20-12-1528

Wouter Geerits bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Alaerts uut Hage.

Fol. 87v, 16-1-1529

Jacop Roel Jan Gijben verkoopt aan Heijn Reijnen een stuck erfs.

Overgevest: Simon Jacop Thoniss, 10-1-1532

Hier begint anno xxix

Fol. 88r, 18-1-1529

Anthonis Jooss verkoopt aan Anthonis Janss, schout, 4 vurtelen rogs.

In de kantlijn: niet te lezen

Fol. 88r, 18-1-1529

Heijn? van Doren, Lijs Peetersdr x Jacop Cornelisz, Katlijn Peetersdr x Peeter Aertss, Lambrecht Peetersdr x Cornelis Jan Lemmens, Cornelie Peetersdr met Jan Roeloffs als voocht, Daem Peeterszoen verkopen aan Alijt Peeters van Dorensdr, zus, een “rente”.

Fol. 88r, 18-1-1529

Alijt Peetersdr van Doren x Wauter Andriess verkoopt aan Eva Adriaen ?? Jans Wens weduwe en kijnder een “rente”

Eva met Anthonis Janss als voocht, Marten Adriaens, zoon, Janneken Adriaensdr met Adriaen Peeters als voocht verkopen weer aan Gielis Wouterss van Zomeren.

Fol. 88v, 19-1-1529

Jan Lambrechtszoen verkoopt aan Jan Janss de Groot 10 lopen rogs.

Fol. 88v, 21-1-1529

Willem Joosz verkoopt aan Joos Peeter Jan Claijss een stede metten husinge.

Fol. 89r, 21-1-1529

Rijck Jan Horsten verkoopt aan Wouter Andriess 2 lopensaet erfs.

Fol. 89r, 21-1-1529

Willem Joos Janss koopt uut des Heeren hant bij consente vanden voocht Gheerit Jan Lemmens en Embrecht Rijckouts als toesiender van Claijs Janss kijnder een stede metter husinge.

Fol. 89r, 28-1-1529

Cornelis Willemss van Riel verkoopt aan Claijs Jan Claijss een “rente”.

Fol. 89v, 28-1-1529

Jan Cornelis Adriaens verkoopt aan Willem Willemss van Lichtenberch sijn goet en erven.

Fol. 89v, 28-1-1529

Matheus Heijnricxzoen verkoopt aan Gheerit Jan Lemmens als voocht van Claijs Jan Lemmens kijnder een “rente”.

Fol. 90r, 28-1-1529

Willem van Dongen verkoopt aan Willem Willems van Lichtenberch als voocht van Marij en Katlijn zijn dochters een ”rente”.

Fol. 90r, 28-1-1529

Lambrecht Jan Willem Claijss en Gheerit zijn broeder verkopen aan Michiel Bouwenss 50 roeijen moers.

Fol. 90v, 28-1-1529

Adriaen Jan Laets is van rechtswege schuldig ….

Fol. 90v, 8-2-1529

Jan Jan Peeter Celijen verkoopt aan Claijs Jan Obrechts 3 vurtelen rogs.

Fol. 91r, 12-2-1529

Claijs Adriaen Martens verkoopt aan Heijnrick Laureijs Geeritsz een “rente”.

Fol. 91r, 12-2-1529

Michiel Corneliss bekent geld schuldig te zijn aan Claijs Adriaen Martens.

Fol. 91v, 25-2-1529

Marten Andries Janss verkoopt aan Adriaen Heijn Maess een “rente”.

In de kantlijn: slecht leesbaar

Fol. 91v, 25-2-1529

Adriaen Adriaen Hubrechts verkoopt aan Adriaen Andriesz een “rente”.

In de kantlijn: slecht leesbaar

Fol. 92r, 25-2-1529

Adriaen Goort Jan Obrechts is voldaan door Jannen zijn broer vant versterf van Goort Janss hun oom.

Fol. 92r, 25-2-1529

Cornelis Gijsbrechtsz verkoopt aan Gheerit Jan Lemmens als voocht Claijs Janss zijn broers kijnder een “rente”.

Fol. 92v, 25-2-1529

Cornelis Gijsbrechts x? Mariken Lambrechts Jan Lemmensdr, Digne Lambrechtsdr x Joos Peeters verkopen Gheerit Jan Lemmens als voocht van Claijs Janss kijnder.

Fol. 92v, 1-3-1529

Joorijs Jan Claijss verkoopt aan Cornelis Cornelis Beckersz de helft van een stuck moers.

Fol. 92v, 8-3-1529

Digne Lambrechtsdr x Joos Peeters verkoopt aan Gheerit Janss als voocht van Claijs Janss kijnder 1 vurtel rogs.

In de kantlijn: niet leesbaar

Fol. 92v, 8-3-1529

Joos Peeter Jan Claijss verkoopt aan Gheerit Jan Lemmens als voocht van Claijs Jan Lemmens kijnder een “rente”.

Fol. 93r, 1529

Lucie Lambrecht Maesdr x Heijnrick Jacop Coremans verkoopt aan Lambrecht Gheerit Jan Lemmens 16 roeijen erfs.

Fol. 93r, 1529

Lucie Lambrecht Maesdr x Heijnrick Jacop Coremans geeft over de rente die zij heffende is op Lambrecht voors.

Fol. 93v, 21-3-1529

Jan Heijnrick Heemss ter eenre en Cornelis Geeritss ter andere zijden hebben een geschil.

Fol. 94r, 5-4-1529

Cornelis Jan Claijss verkoopt aan Cornelis Claijs Peeter Celijen een stuck moers.

Fol. 94r, 5-4-1529

Roel Jan Roel Meijnts verkoopt aan Cornelis Jan Peeter Celijen tbv Adriaen Jan Peeter Celijen zijn broer een “rente”.

Fol. 94r, 11-4-1529

Bastine Joos Venmans weduwe met Jan Joos Venmans als voocht verkoopt aan Adriaen Cornelis Heijn Stevens een buijnder moers.

Fol. 94v, 12-4-1529

Claijs Adriaen Martens bekent geld schuldig te zijn aan heer Willem Roeloffsz.

Fol. 94v, 6-4-1529

Willem Jan Mermans verkoopt aan Jan Wouter Sprengers zijn swager de helft van de helft van die halve hoeve.

Fol. 95r, 6-4-1529

Jan Wouter Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Willem Jan Mermans.

Fol. 95r, 31-5-1529

Cristoffel Roeloffsz van Dongen is van rechts wege schuldig ….

Fol. 95r, 31-5-1529

Cristoffel Willemss van Dongen is van rechts wege schuldig ….

Fol. 95v, 3-7-1529

Jan Robben Gheemanss verkoopt aan Willem Wouter Willemss ¼ mergen moers.

Fol. 95v, 3-7-1529

Jan Robben Gheemanss verkoopt aan Jan Marceliss 43 roeijen moers.

Fol. 95v, 9-8-1529

Cornelis Jan Claijss heeft ongenoegen mbt Cristoffel Willems. [halfweg volgend folio] Cornelis is akkoord dat Cristoffel een coopdach houdt met zijn haefelijcke goederen.

Fol. 96r, 9-8-1529

Jan Lambrechts van Gilze verkoopt aan Roeloff Heijmanss Tingieter een “rente”.

Fol. 96r, 13-8-1529

Eva Adriaen van Gilze weduwe met Anthonis Janss, schout, als voocht verkoopt aan Heijnric Peeters van Doren een huijske.

Fol. 96v, 10-9-1529

Cornelis Jan Claijss is van rechts wege schuldig ….

Fol. 96v, 29-9-1529

Cristoffel Roeloffszoen van Dongen verkoopt aan Joos Simonsz een “rente”.

Fol. 96v, 4-10-1529

Adriaen Willem Beeris verkoopt aan Gielis Woutersz van Zomeren 6 lopen rogs.

Fol. 97r, 7-10-1529

Laureijs Marten Peer Celijenz verkoopt aan Hadewich Florijsdr een “rente”.

Hadewich x meester Goessen

Fol. 97v, 7-10-1529

Peeter Heijnrick W??? verkoopt aan Cornelis Cornelis Robben 15 roeijen erffs.

Fol. 97vr, 7-10-1529

Claijs Claijs Roelens verkoopt aan Peeter Jan Lemmens een “rente”.

Fol. 98r, 10-10-1529

Cornelis Marten Loonenz verkoopt aan Jacop Peeters als toesiender van Anthonis Bouwens kijnder een “rente”.

In de kantlijn: maart 1642 heeft Catharina ??? weduwe Jacop ??? nu huisvrouw van Henrick Joosten , secr Breda, verklaart dat Ghijsbrecht Janss haar heeft afgelost.

Fol. 98r, 14-10-1529

Thoen Thoen (Cornelis) Sprengers verkoopt aan Roel Lents als voocht van Jan Jan Bouwens een vurtel rogs.

Doorgestreept: Jan Bouwens kijnder te weten: Jan en Cornelis en ???, suster.

Fol. 98v, 10-10-1529

Jan Peeters Geerits verkoopt aan Jacop Peeters de vorster een “rente”.

In de kantlijn: overgevest Lijn Thijs weduwe, 23-1-1533.

Fol. 98v, 12-10-1529

Anthonie Mathijs Lentsdr is voldaan door haar broers en zusters .

Fol. 98v

Jasper Geerits staat borg voor zijn vader Peeter Geerits.

Fol. 99r

Jan Roelofszone van Donghen x Kathelijn Aert Sijmons hebben overgegeven Franson Henrick Faess, lakenvercooper tot Breda en Cornelie weduwe Anthonis vander Brants, poorter tot Breda, een vurtel rogs.

Fol. 101r, 10-9-1529

Heer Cornelis van Huesen koopt de bovenstaande erfpacht weer van Frans en Cornelie.

Overgevest: Cornelie Anthonis Brants weduwe, 8-12-1529.

Fol. 101r, 10-10-1529

Lucie Lambrecht Maessdr x Heijnrick Jacop Coremans verkoopt aan Cristoffel Willems van Dongen een “rente”.

Fol. 101v, 12-10-1529

Anthonie Mathijs Lentsdr met Jan Mathijs Lentsz als voocht en x Reijnout Willemss, Goort Thijs Lents verkopen aan Anthonis Janss, schout, thiendalf lopen rogs.

Fol. 101v, 12-10-1529

Anthonie Mathijs Lentsdr voorschreven verkoopt aan Jan Mathijs Lents haar deel van de moer aanbestorven van haar vader.

Fol. 101v, 12-10-1529

Anthonie Mathijs Lentsdr voorschreven verkoopt aan Peeter Willem Claijss het deel van de moer aanbestorven van haar moeder.

Fol. 101v, 12-10-1529

Anthonie Mathijs Lentsdr voorschreven verkoopt aan Matheus Heijnricx een vurtel rogs.

Fol. 102r, 12-10-1529

Jan en Goort Mathijss bekennen geld schuldig te zijn aan Peeter Willem Claijss.

Fol. 102r, 12-10-1529

Jan en Goort Mathijss bekennen geld schuldig te zijn aan Peeter Willem Claijss.

Fol. 102r, 4-10-1529

Jan Meus van Galder is voldaan door Peeter Laureijss.

Fol. 102r, 10-10-1529

Goort Thijs Lents verkoopt aan Roel Lents als voocht van Margriet Jan Bouwensdr een vurtel rogs.

Fol. 102v, 18-10-1529

Adriaen Jan ??? verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 102v, 22-10-1529

Jan Adriaens verkoopt aan Jacop Peeters de vorster 4 vurtelen rogs.

Fol. 103r, 18-10-1529

Willem Jan Horsten verkoopt aan Willem van Dongen 2 lopensaet erffs.

Fol. 103r, 18-10-1529

Willem van Dongen verkoopt aan Willem Jan Horsten 2 lopensaet erfs.

Fol. 103r, 10-1-1529

Heijnrick Roel Heijn Stevensdr x Willem Willems van Lichtenberch verkoopt aan Peeter Jan Gijsbrechts negenthiendalf lopen rogs.

Fol. 103r, 10-3-1526

Heer Joos Matijs Rijckoutsz, priester, met Rijcout Mathijs Rijcouts als voocht verkoopt aan Peeter Jan Gijsbrechts 6 lopensaet moers.

Fol. 103v, 15-11-1529

Raes Joos Janss en Peeter Jan Lemmens als kerckmeesters en namens de gerechte geburen verkopen aan Gheerit Jan Lemmens als voocht van Claijs Jan Lemmens zijn broers kijnder een “rente”.

Fol. 103v, 15-11-1529

Claijs Jan Obrechts is voldaan door Andries Coman Geerits.

Fol. 103v, 15-11-1529

Gheerit Jan Lemmens als voocht en Embrecht Rijckouts als toesiender van Claijs Janss kijnder zijn voldaan door Raes Joos Janss en Peeter Jan Lemmens.

Fol. 104r, 19-11-1529

Laureijs Tijs Jan Matijss verkoopt aan Jan Jan Mathijss een half buijn der erffs.

Fol. 104r, 29-11-1529

Peeter Geerits verkoopt aan Digne Jan van Bavelsdr een ‘rente”.

Fol. 104r, 29-11-1529

Goort Corneliss, Willem Corneliss en Peeter Corneliss verkopen aan Heijnrick Corneliss hun deel van de goederen gekomen van Wouter de Metser za.

Fol. 104v, 8-12-1529

Claijs Cornelis Meijndertsz staat borg voor Katlijn Cornelis Meijnts weduwe zijn moeder.

Fol. 104v, 15-12-1529

Peeter Geeritsz, Cornelie Geeritsdr x Willem Jan Mermans, Marij Geeritsdr met Cornelis Jacops als voocht met toestemming van Lambrecht Geeritsz verkopen aan Roeloff Jooss vierdalff lopensaet erffs.

Fol. 104v, 15-12-1529

Peeter Geeritsz, Lambrecht Geeritsz, Cornelie Geeritsdr met Willem Janss als voocht, Marij Geeritsdr met Cornelis Jacops als voocht verkopen aan Heer Willem Maes, vicecureijt Dongen, een stuck erffs.

In de kantlijn: Op 11-5-1534 heeft Katlijn Willem Maess, natuurlijke dochter, met Jan Jacops als voocht overgevest Heijnrick Thonisss

Fol. 105r, 15-12-1529

Roeloff Jooss bekent geld schuldig te zijn aan de erfg van Lijsbet Geerits.

Fol. 105r, 15-12-1529

Heer Willem Maess bekent geld schuldig te zijn aan de erfg van Lijsbet Geerits.

Fol. 105r, 25-12-1529

Cornelis Claijs Peeter Celijen is voldaan door Anna Claijs Peeter Celijen weduwe en Alijt zijn zus.

Fol. 105r, 28-10-1529

Willem Willemss van Lichtenberch verkoopt aan Willem Diercxzoen van Oss een huijs.

Fol. 105v, 27-12-1529

Willem van Dongen verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

In de kantlijn: Pauwels Pauwelss heeft aan Marten Geerits betaald, 7-5-1595.

In de kantlijn: Op 9-12-1606 quam Jan Willem Bogers en ??? Sijmon Geerits? ……

Fol. 105v, 24-1-1530

Adriaen Cornelis Heijn Peeters verkoopt aan Heer Jacop van Sonne, priester, een mud rogs.

Fol. 106r, 28-2-1532

Laureijs Tijs Maess verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 106r, 24-1-1530

Lijsbet Dierck Jan Michielss weduwe met Jacop Peeters als voocht verkoopt aan Adriaen Aert Sijmons en Aert Adriaen Peeters een half buijnder moers.

Fol. 106r, 24-1-1530

Adriaen Goort Jan Obrechts verkoopt aan Cornelis Janss van Wasbeeck een “rente”. Er is sprake van een oude brief waarbij Lambrecht Jan Willems verklaart dat hij als voocht van de 2 andere weeskijnder gedeeld is.

Hier begint anno xxx

Fol. 106v, 24-1-1530

Adriaen Cornelis Heijn Peeters verkoopt aan Jacop Peeters als toesiender van Athonis Boijens kijnder een “rente”.

Fol. 106r, 24-1-1530

Adriaen Goort Jacopsz verkoopt aan Matheus Heijnricx tbv Katlijn zijn dochter een “rente”.

Fol. 106v, 1-2-1530

Jan Jasper Celijen verkoopt aan Henrick Laureijss als voocht van Adriaen en Cornelis Jan Peeters kijnder 2 virtelen rogs.

Fol. 107r, 1-2-1530

Jan Jan Peeter Celijen staat borg voor Henrick Laureijss.

Fol. 107r, 5-2-1530

Marten Hugen staat borg voor Jan Robben kijnder.

Fol. 107r, 5-2-1530

Adriaen Adriaen Hubrechts en Cornelis Andries doen uutstellingen van recht zoals Cornelis Andriess gep?deert had op Adriaen.

Fol. 107r, 7-2-1530

Cornelis Jan Willemsz en Willem Jan Willems bekennen geld schuldig te zijn aan Lijsbet Adriaen Martens weduwe.

Fol. 107v, 7-2-1530

Cornelis Jan Willems en Willem Jan Willems bekennen geld schuldig te zijn aan Heijl Claijs Peetersdr.

Toegevoegd: Er rest nog 1 vurtel rogs tbv Jenneken Jan Cornelisdr met Joes Aertss als voocht, 30-1-1553.

Fol. 107v, 7-2-1530

Willem Peeterss verkoopt aan Lambrecht Jan Willemss tbv Marij Goort Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 107v, 10-2-1530

Lijsbet Dierck Jan Michielss weduwe met Jacop Peeters als voocht verkoopt aan Heijnrick Geerit Jan Lemmens 5 lopensaet erffs.

Fol. 108r, 10-2-1530

Heijnrick Gheerit Jan Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Lijsbet Dierck Jan Michielss weduwe.

Fol. 108r, 12-2-1530

Lenaert Peeter Cornelisz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Cornelisz zijn vader.

In de kantlijn: niet te lezen.

Fol. 108v, 12-2-1530

Peeter Cornelisz geeft uut Peeter Cornelisz de helft van 14 lopensaet lants.

Fol. 108v, 12-2-1530

Pauwels Janss van Dongen verkoopt aan Jan Willemss een buijnder lants.

Fol. 108v, 16-2-1530

Eva Adriaen Janss weduwe met Anthonis Janss, schout, als voocht verkoopt aan Jan Meuss een “rente”.

Fol. 108v, 18-2-1530

Lenaert Peeterss geeft uut Cornelis Cornelis Heijn Stevens en Ariaen zijn broer een slootkant.

Fol. 109r, 20-2-1530

Peeter Cornelis Heijn Stevens weduwe met Cornelis Jacops als voocht is vernicht van negendalf vurtelen rogs.

Fol. 109r, 20-2-1530

Peeter Cornelis Heijn Stevens weduwe met Cornelis Jacops als voocht geeft uut Cornelis Cornelis Heijn Stevens en Adriaen zijn broer 8 lopensaet erffs.

Fol. 109r, 20-2-1530

Cornelis Cornelis Heijn Stevens en Adriaen zijn broer bekennen geld schuldig te zijn aan Peeter Cornelis Heijn Stevens weduwe.

Fol. 109v, 20-2-1530

Lenaert Peeter Cornelis bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Cornelis Heijn Stevens weduwe.

Fol. 109v, 20-2-1530

Cornelis Claijs Peeter Celijen verkoopt aan Cornelis Peeters van Eijssel 4 vurtelen rogs.

Fol. 110r, 21-2-1530

Willem Thonis Horsten verkoopt aan Jan vanden Wege tbv Jannen zijn zoon een “rente”.

Fol. 110r, 21-2-1530

Willem Thonis Horsten verkoopt aan Jannen vanden Wege een “rente”.

Fol. 110r, 21-2-1530

Willem Janss van Barnasij en Joseph Bartholomeuss verkopen aan Cornelis Jan Claijss een block moers.

Fol. 110v, 21-2-1530

Joos Jan Roelens, Jan Jan Roelens, Hubrecht Jan Roelens, Katlijn Jan Roelensdr x Jan Peeters, Adriaen Jan Roelens, Roel Jan Roelens verkopen aan Willem Jacops van Bavel anderhalf buijnder erffs.

Fol. 110v

Lucie Lambrecht Maessdr x Heijnrick Jacop Coremansz verkoopt aan [akte niet afgemaakt]

Fol. 110v, 6-3-1530

Lambrecht Geeritss, Peeter Geeritss, Cornelie Geeritsdr x Willem Jan Mermans, Marij Geeritsdr met Cornelis Jacops als voocht verkopen aan Cornelis Mathijss een stuck erffs.

Fol 110v, 6-3-1530

Cornelis Mathijss bekent geld schuldig te zijn aan de deze erfgenamen voors.

Fol. 111r, 7-3-1530

Anthonis Jooss (Janss?) verkoopt aan Gheerit Jan Lemmens als voocht van Claijs Janss kijnder een half mud rogs.

Fol. 111r, 7-3-1530

Willem Jacopss van Bavel verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 111r, 12-3-1530

Marij Domas Wouterss weduwe met Cornelis Jacopss als voocht verkoopt aan Jacop Peeters de vorster de helft van een stuck moer waar Domas Wouters uijt gestorven is.

Fol. 111v

Aert Jan Lemmens Hulshouts kent datv hij vercoft heeft Adriaen Adriaen Hubz ende Raes Jan Vrancken een 1/7 deel in twee buijnder moers 21-5-1530

Fol 111v

Willem Jan meermans ende Peter Gijsbrechts, scepenen in Dongen, oirconde dat Lambrecht Jan Lemmens kende ende lijde jaerlicx sculdich is Heijnrick Sijmons 2 veertel rogs erfchijns, 21-3-1530

Fol 111v

Jan Jan Lemmens kende ende lijde sculdich te sijn Heijnrick Simons 2 veertel rogs erfchijns, gecomen van Anna sijnen huijsvrou, 21-3-1530

Fol 112r

Jan Heijnricxsz kent dat hij vercoft heeft Denis … Sprengersz een rente, 21-5-21530

Fol 112r

Jacob Roel Jan Gijben ende Simon, sijnen broeder, ende Lijsbet, sijn suster, X Jan Jacop Rutten, Alijt, sijn suster, met Jan Roeloffs, haere voight, kennen dat sij vercoft hebben Jacop Peterss tbv Adriana Monninx, vrouwe van Dongen, vier lopen rogs hen aenbestorven nade doot van haeren moeder en zij was aenbestorven van Rijcout Matijs Embrechts, 25-3-+1530

Fol. 112v, 6-4-1530

Jan Jacop Denisz verkoopt aan Cornelis Marten Thonis vanden Leore? een “rente”.

Fol. 112v, 6-5-1530

Dirck Adriaens en Adriaen Beeris en Roel Claijs staan borg voor Cornelis Claijs Peeter Celijen.

Fol. 112v

Pauwels Janss bekent geld schuldig te zijn aan de erfgenamen van Thijs Roelens.

Fol. 112v, 15-5-1530

Peeter Willemss van Lichtenberch is na onser recht schuldig ….

Fol. 112v, 30-5-1530

Simon Jan van Loonsz en Jan Jan Loonen als voocht en Willem Janss als toesiender van 5 kijnder van Simon verkopen aan Jan Jan Empensz 8 lopensdaet erffs gekomen van Jan van Loon de Oude zijn zoon de Jonge en Willem Janss en dan sijn broeders en Adriaen Denis zijn vrienden van de kijnder.

Fol. 113r

Meester Bartholomeus van Ameronge als rentmeester der caplen van Breda tbv des rectoers van Sinte Michiels altaer staende inde kerck van Breda is van rechts wege schuldig ….

Fol. 113r, 5-9-1530

Simon Jan van Loonsz en Jan Jan Loonen als voocht en Willem Janss als toesiender van 5 kijnder van Simon verkopen aan Jan Jan Goerts sevendalff lopensaet erffs.

Fol. 113r, 10-3-1533

Jan Cornelis Willem Claijss verkoopt aan Jan Cornelisz van Dongen een “rente”.

Fol. 113v, 13-6-1530

Heijnrick van Beloij heeft de rekening aan Lambrecht Willem Lents betaald.

Fol. 113v, 13-6-1530

Adriaen Peeterss verkoopt aan Marten Reijnsz van Breda een “rente”.

Fol. 113v

Dierck Heijnricxz Roestenberch verkoopt aan Steven Jorijsz 4 vurtelen rogs.

Fol. 114r, 15-7-1530

Lent Peeter Cornelisz, Jan Peeter Cornelisz als voocht en Cornelis Gijsbrechts als toesiender van de kijnder van Lent waarvan Katlijn Gijsbrechtsdr de moeder was verkopen aan Jan vanden Wege sestalff buijnder erffs.

Fol. 114r, 15-8-1530

Jan Cornelisz van Donge verkoopt aan Cornelis Pauwels Piggenz van Breda een “rente”.

Fol. 114v, 17-9-1530

Anthonis Thonis Sprengersz koopt van Peeter Janss van Dongen een block moers.

Fol. 115r, 24-9-1530

Peeter Geerits en Lambrecht Geerits verkopen aan Claijs Adriaen Martens een stuck erve.

Fol. 115r, 24-9-1530

Peeter Geerits verkoopt aan Cornelis Geerit Adriaens anderhalf buijnder erffs.

In de kantlijn: Jan Wijnricx ??? koopt dit stuck land in 1531.

Fol. 115r, 3-10-1530

Jan Lambrechts heeft gepandt met Vorster Jan Roeloffs 1 peert en heeft een coopdach gehouden.

Fol. 115v, 13-10

Jan Jan Empensz bekent geld schuldig te zijn aan Jan Roeloffs van Dongen.

Fol. 115v, 16-10-1530

Goort Tijs Lents verkoopt aan Jacop Peeters tbv Adriaenken en Digne Anthonis Bouwens kijnder een “rente”.

Fol. 115v, 28-11-1530

Cristoffel Roeloffsz van Dongen heeft begeert, gemaent een vonnis te hebben mbt Katlijn Neel Meijnts weduwe of Meijnaert van haren wege.

Fol. 116r

Jan Roeloffsz van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Jan Peeter Jan Lemmens. [akte niet afgemaakt]

Fol. 116r, 5-12-1530

Jan Roeloffsz van Dongen verkoopt aan Willem Thonis Horsten een halve mergen moers.

Fol. 116v, 12-12-1530

Willem Thonis Horsten bekent geld schuldig te zijn aan Cristoffel Roeloffsz van Dongen.

Fol. 116v, 5-12-1530

Jan Heijnrick Caters ontslaat Peeter Jan Horsten van zijn belofte om door Peeter onderhouden te worden.

Fol. 117r, 12-12-1530

Jan Vas Janss en Cornelis Vas Janss verkopen aan Jan Heijnrick Wouters van Chaem een half buijnder moers.

Fol. 117r, 12-12-1530

Peeter Vas Janss en Cornelie Vas Janssdr x Jacop Matijss verkopen aan Heijnrick Jan Adriaen Oomen? een half buijnder moers.

Fol. 117r, 15-12-1530

Cornelia Jan Weijrock Cantsdr x Robbrecht Heijnrick Reijnders, Katlijn Jan Weijrocks Cantersdr x Cornelis Jan Willemsz, Jan Jan Weijrock Cantsz verkopen aan Laureijs Pauwelsz ??? een block moers.

Fol. 117v, 15-12-1530

Cornelia Jan Weijrock Cantsdr x Robbrecht Heijnrick Reijnders, Katlijn Jan Weijrocks Cantersdr x Cornelis Jan Willemsz, Jan Jan Weijrock Cantsz verkopen aan Embrecht Jan Matijss de helft van een block moers.

Fol. 117v, 26-12-1530

Hubrecht Jan Roel Meijntsz en Adriaen zijn broer verkopen aan Claijs Goortsz 2 lopensaet erffs.

Fol. 117v, 26-12-1530

Claijs Goortsz bekent geld schuldig te zijn aan Hubrecht Jan Roel Meijntsz en Adriaen zijn broer. Adriaen Melis staat borg.

Fol. 118r, 26-12-1531

Claijs Hubrechts bekent geld schuldig te zijn aan Meester Andries Sprengers.

Fol. 118r, 31-12-1531

Peeter Gijsbrecht Scuermansz is voldaan door Mathijs Jan Claijss

Fol. 118r, 31-12-1531

Heijnrick Jan Gijsbrechts verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 118v, 31-12-1531

Claijs Jan Obrechts kende en lijde Claijs Claijs Janss en Heijnrick Jan Gijsbrechts haeren losse en quitinge van een “rente”.

Fol. 118v, 2-1-1531

Michiel Jan Cornelis heeft aangenomen Adriaen Jan Embrechts.

Fol. 119r, 4-12-1531 [vermoedelijk 4-1-1531]

Gorijs Michielss verkoopt aan Willem Heijn Cornelis Gijskens een half buijnder moers.

Fol. 119r, 5-1-1531

Heer Willem Thomass, vicecureijt Dongen, met Willem Jan Mermans als voocht verkoopt aan Jan Lambrecht Adriaen Wijffliet een huijs.

Fol. 119r, 10-1-1531

Willem Jacops van Bavel verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 119r

Marcelis Heijnrick Willem Claijss, Faess, broer, Eva, zus, x Staes Staess, Marij Willemsdr, Jan Willems, Anthonie Willemsdr verkopen aan [akte niet afgemaakt]

Hier begint 1531

Fol. 119v, 10-1-1531

Faes Heijnrick Willem Claijss verkoopt aan Jan Jan Smolens een stuck moer gekomen van zijn vader.

Fol. 119v, 10-1-1531

Eva Heijnrick Willem Claijss verkoopt aan Peeter Cornelis Peeter Celijen haar deel van de moer.

Fol. 119v, 10-1-1531

Marcelis Heijnrick Willem Claijss, Marij Willem Heijnricksdr met Faes Heijnricx als voocht, Jan Willem Heijnricxs, Anthonie Willem Heijnricxsdr met Jan Jan Smolens als voocht verkopen aan Cornelis Willems Verhoeven hun deel in de moer, gekomen van hun ouders.

Fol. 119v, 11-1-1531

Adriana Jan Verhulstdr x Harman Willemss verkoopt aan Jan Peeter Pauwelsz 1/6 van een buijnder moers.

Fol. 120r, 11-1-1531

Vranck Thoen Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Dierick Wouter ??? als voocht van Jan en ??enke Andries Jan Martens kijnder.

Fol. 120r, 13-1-1531

Gheerit Jan Lemmens als voocht en Embrecht Rijckouts als toesiender van Claijs Jan Lemmens kijnder en Lijsbet Claijs Janssdr x Adriaen Peeter Goorts maken een deling.

Fol. 120r, 25-1-1531

Cornelis Jacops namens Juffr van Dongen is van rechtswege schuldig ….

Fol. 120v, 23-1-1530

Cornelis Jacopss, secretaris, als voocht van heer Jacop van Zomeren, priester, 4 vurtelen rogs.

Fol. 120v, 23-1-1530

Jorijs Peeters is gepasseert van Katlijn zaliger zijn vrouws erffg: Jan Thoen Willem Lemmens, Willem en Gheerit zijn broer die absent is en door Jan vervangen wordt.

Katlijn is de zus van de erfg.

Fol. 120v, 28-1-1530

Willem Heijnrick Sprenckels verkoopt aan Jan Corput een “rente”.

Fol. 121 los vel

Meester Anthonis, secretaris tot Dongen, ……, 21-3-1530, …., Hubrecht Hendricksen, ….

Ondertekend: Hendrick Jan Mertens en Dinghen Laureijsen, 24-3-98

Fol. 121r, 28-1-1530

Willem Heijnrick Sprenckels is gescheijen van Zacharias zijn zoon met toestemming van Cornelis Corputs en vrouw, grootouders.

Willem neemt tevens Zacharias aan.

Fol. 121v, 1-2-1531

Roel Claijs Neel Roelens verkoopt aan Pauwels Rijckouts als voocht van Anezoete Rijck en Juete Rijck Jan Peer Maes kijnder 4 vurtelen rogs.

Fol. 121v, 1-2-1531

Adriaen Adriaen Hubrchts verkoopt aan Jan Peeterss aent Vorssbossch een “rente”.

In de kantlijn: Op 12-10-1640 heeft Joost de With …. Jan Lemmen ….

Fol. 122r, 6-2-1531

Pieternella Jan Maessdr x Wijt Cornelis, Anthonie Jan Maessdr x Peeter Janss verkopen aan Adriaen Peeterss hun deel in een stuck moer gekomen van hun vader.

Toegevoegd: Peeter Willems van Lichtenberch heeft de eedt genomen van Cornelis Jan Claijs geheten Hoevener, 6-2-1531.

Fol. 122r, 6-2-1531

Anthonis Jooss verkoopt aan Gheerit Janss als voocht van Claijs Jan Lemmens kijnder 8 lopen rogs.

Fol. 122r, 6-2-1531

Anthonis Jooss verkoopt aan Gheerit Janss als voocht van Claijs Jan Lemmens kijnder een “rente”.

Fol. 122v, 7-2-1531

Adriaen Jans Laets verkoopt aan Jan Cornelisz van Donge een “rente”.

Fol. 122v, 7-2-1531

Adriaen Jans Laets bekent geld schuldig te zijn aan Jan Corneliss van Donge.

Fol. 122v, 9-2-1531

Heijnrick Janssen de Weert x Mechtelt verkopen aan Heijnrick Thoniss een huijs.

Fol. 122v, 15-2-1531

Goort Jacops verkoopt aan Jan Goort Jacops 5 buijnder erffs.

Fol. 123r, 15-2-1531

Jan Goort Jacops bekent geld schuldig te zijn aan Goort Jacops zijn vader.

Fol. 123r, 15-2-1531

Korstiaen Meus Heijn Knapen heeft 6 lopen rogs die Simon Thoen Sprengers uitrijckende is.

Fol. 123r, 20-2-1531

Marten Andries verkoopt aan Claijs Buckincx een “rente”.

Fol. 123r, 20-2-1531

Willem Willemss van Lichtenberch heeft Heijl Laureijs 6 lopen rogs die Wouter Aerts uitrijckende is overgevest.

Fol. 123v, 22-2-1531

Cornelis Geerit Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Geerits.

Fol. 123v, 3-3-1531

Hubrecht Jan Cornelis Sprengers x Heijlken verkopen aan Anthonis Janss, schout, een “rente”.

Fol. 124r, 3-3-1531

Cristoffel Roeloffsz van Dongen verkoopt aan Joos Sijmons 10 vurtelen rogs.

Fol. 124r, 3-3-1531

Jan Roeloffsz van Dongen verkoopt aan Joos Sijmons 7 vurtelen rogs.

Fol. 124v, 10-11-1530

Peeter Janss van Dongen verkoopt aan Heer Willem Roeloffsz van Dongen een huijs.

Fol. 124v, 10-3-1531

Heer Willem Roeloffsz van Dongen met Jacop Peeterss als voocht verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 124v, 10-3-1531

Heer Willem Roeloffsz van Dongen met Jacop Peeterss als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Janss van Dongen.

Fol. 125r, 10-3-1531

Lijsbet Roeloffsz van Dongen weduwe met Willem Jan Mermans als voocht verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 125r, 28-1-1531

Embrecht Peeter Timmermans verkoopt aan Michiel Jan Thoniss 2 vurtelen rogs.

Fol. 125r, 20-5-1531

Jan Tijs Jan Matijss verkoopt aan Jan Jan Smolens 5 lopensaet lants.

Fol. 125v, 17-4-1531

Roeloff Jooss bekent geld schuldig te zijn aan Cornelie Geerits Woutersdr.

In de kantlijn: 9-3-1586, Willem Jan Mermansz.

Fol. 125v, 17-4-1531

Roeloff Jooss bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Geerit Woutersz, Cornelie Geerit Woutersdr x Willem Jan Mermans en Marie Geerit Woutersdr.

Fol. 126r, 17-4-1531

Jan Jan Jan Aertss ter eenre en Cornelis Jan Jan Aertss als voocht en Jan Jan Willemss als toesiender van IJda des voors Jans saliger huijsvrouwe weeskijnderen maken een deling.

Fol. 126r, 17-4-1531

Jan Roeloffs en Willem Willems doen uitspraak in een geschil tussen Lambrecht Geerits en Peeter Geerits ter eenre en Cornelis Matijss ter andere zijde.

Fol. 126v, 9-4-1531

Katlijn Cornelis Meijnts weduwe met Cornelis Heijnricx als voocht verkoopt aan Frans Heijnricksz Faess, lakenkoper Breda, 6 lopensaet moers.

Toegevoegd: Peeter Janss vanden Veeken is borg.

Fol. 126v, 4-5-1531

Cornelis Claijs Peer Celijen verkoopt aan Roel Jan Roel Meijnts een half buijnder moers.

Fol. 126v, 4-5-1531

Willem Jacopss van Bavel en en de erfg van Jan Roel Meijnts zijn akkoord mbt een geschil over een stuck erffs.

Fol. 127r, 5-5-1531

Claijs Jan Obrechts is van rechtswege schuldig ….

Fol. 127r, 5-5-1531

Jan Matijs Lents verkoopt aan Anthonis Janss, schout, 2 vurtelen rogs.

Fol. 127r, 11-5-1531

Jan Willem Simons geeft over Peeter Jansz alias Snack 2 lopensaet moers.

Fol. 127v, 10-5-1529

Lambrecht Geerit Jan Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Jacop Cornelis.

Overgevest aan Peeter Janss van Dongen, 25-5-1531.

Fol. 127v, 20-5-1531

Lijsbet Weijnrick Peer Celijendr met Cornelis Jacops als voocht, Goort Cornelisz en Weijnrick Corneliszoen Verraeck verkopen aan Jan Jan Smollens? de helft van 2 buijnder moers.

Fol. 127v, 27-6-1531

Jacop Peeter IJsacx heeft een coopdach gehouden ivm de goederen van Gielis Peer IJsacx.

Fol. 128r

Lambrecht Maes Lemmensz x Katlijn Jan Woutersdr houden Cornelis Geerits vrij van 3 vurtelen rogs. Nog genoemd Heijnrick Jan Wouterss.

Fol. 128r

Cornelis Geerit Adriaens, Heijnrick Geerit Adriaens en Katlijn Geerit Adriaensdr x Lambrecht Mar???  zijn vernicht van Lambrecht Lambrecht Maess mbt een stuck beemden.

Fol. 128v

Lambrecht Lambrecht Maess bekent geld schuldig te zijn aan Sijken Lambrecht Maessdr na overlijden van hun vader.

Fol. 128v, 21-3-1531

Dir is geschiet in presentie van Peeter Geerits en Thonis ……. Van Breda …….. ??? Jan Wouters en Cornelis? Jacop Thomass? Stegge.

Fol. 129r, 25-4-1531

Peeter Willem Jacopss verkoopt aan Gijsbrecht zijn zoon 2 buijnder erffs.

Fol. 129r, 25-4-1531

Gijsbrecht Peeters bekent geld schuldig te zijn aan Peeter zijn vader.

Fol. 129r

Peeter bekent ook dat Marten Pauwels te Goorl hem geld schuldig was. Peeter geeft wat aan zijn zoon Willem.

Fol. 129v, 10-12-geen jaartal (1531???)

Jan Cornelis en Wouter Janss als voocht en Peeter Jan Horsten als toesiender van Jan Cornelis kijnder verkopen aan Peeter Willem Claijss een huijsken.

Met Anthonis Janss, schout, Peeter zijn broer, Raes Joosz en Embrecht Jan Horsten als vrienden.

Fol. 129v, 15-5-1534 (1531???)

Jan van Boeschscot, secr Oosterhout, en Peeter Adriaen Gijsels, vorster Oosterhout, als executeurs van de kijnder van Lauriejs Bax, schout Oosterhout, Boudewijn Gijsels, schout Dongen, als toesiender verkopen aan Jan Peeter Gijben en Jan Adriaen Maess en Philips Cornelis Philips een buijnder moers.

Fol. 130r, 11-5-1531

Heer Simon Jansz, proost vande Katherina Dale tot Breda en Peeter Vogel, rentmeester van hetzelfde godshuijs hebben verkocht aan Laureijs Bax za., schout Dongen, een buijnder moers.

Fol. 130, 11-5-1531

De weduwe van Laureijs Bax, schout Dongen, en haar kijnder bekent geld schuldig te zijn aan Heer Simon Jansz, proost, en Peeter Vogel, rentmeester.

Fol. 130v

Naast de buijnder van folio 130r koopt Joost Sijmons een buijnder,

Daarnaast koopt Willem Sijmons een buijnder,

Daarnaast koopt Jorijs Wijnen een buijnder,

Daarnaast koopt Willem Jacop Heijmans een buijnder,

Daarnaast koopt Wouter Roeloffs een buijnder,

Daarnaast koopt Jan Cornelis Hulshouts een buijnder en

Daarnaast koopt Cristoffel Roeloffs van Dongen een half buijnder.

Fol. 130v

Joost Sijmons, Willem Sijmons, Jorijs Wijnen, Willem Jacop Heijmans, Wouter Roeloffs, Jan Cornelis Hulshouts en Stoffel Roeloffs bekennen geld schuldig te zijn aan aan de proost en de rentmeester.

Joost, Willem, Cornelis Jacopsz, secr, Jan Jacops, Jan Cornelis, Joos Geerits staan borg.

Fol. 131r, 15-3-1531

Adriaen vanden Veeken, prior, Luijtgaert Zallant, supprior, Armgaert Luijncx, Alijt Verdiessen, Marij Paridaens, Margriet vander Scuren, Katherina vander Strepen, Marij Jacopsdr, Geertruijt Stevens en andere machtigen de proost en rentmeester van het godshuijs.

Fol. 131v, 3-7-1531

Lijsbet Jan Denisdr x Jan Peeters is voldaan van Heijken Jans Verstege huijsvrouwe, haar zus, van haar deel van de nalatenschap van hun ouders.

Fol. 132r, 9-7-1531

Barbel Jan Jan Peer Maesdr x Geerit Damen verkoopt aan Heijnrick Adriaen Heijn Theus? een “rente”.

Fol. 132r, 9-7-1531

Marten Hugen? zijn stede overgevest Jan Andriess.

Fol. 132r, 9-7-1531

Lambrecht Geeritsz verkoopt aan Anna Jan van Omelsdr met Joos Jan Aertss als voocht een “rente”.

Fol. 132r, 20-7-1531

Adriaen Cornelis Heijn Stevens bekent geld schuldig te zijn aan Jan Joos Venmans als voocht van Bastiaen zijn moeder.

Fol. 132v, 25-8-1531

Katlijn Simons x Jan Roeloffsz van Dongen verkoopt aan Heijnrick Adriaen Oomen een buijnder moers.

In de kantlijn: Heer Willem Roelofs staat borg.

Fol. 132v, 25-8-1531

Jan Adriaen Oomen bekent geld schuldig te zijn aan Jan Roeloffsz van Dongen.

Fol. 133r, 25-8-1531

Jan Peeter Cornelisz verkoopt aan Ascenning Joos een “rente”.

Toegevoegd: Jasper Cornelis lost af.

Fol. 133r, 2-10-1531

Peeter Vogel namens de nonnen en de Heijlige Geest van Breda heeft gepandt tot Jan de Roij aen sijn rog tas.en aan Jan Jan Tijs rog tas.

Fol. 133r, 2-10-1531

Peeter Willemss van Lichtenberch bekent geld schuldig te zijn aan Anthonie Jan Beerten weduwe.

Fol. 133r, 15-10-1531

Jan vanden Wege bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Jan Vass.

Fol. 133r, 15-10-1531

Joos Sijmons heeft geputeert te leveren de moer die hij Cristoffel Roeloffsz tander tijde geleidt heeft gecomen van Joos de Weeninck.

Fol. 133v, 15-10-1531

Anezoette Willem Diercksz van Os weduwe met Jan Gielis als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Willem Willemss van Lichtenberch.

In de kantlijn: overgevest Adriaen Matijss., 10-1-1532.

Fol. 133v, 15-10-1531

Adriaen Mathijss Peperkoeckbacker is van rechts wege schuldig ….

Fol. 133v, 15-10-1531

Willem Willemss van Lichtenberch bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Mathijss Peperkoeckbacker.

Fol. 134r, 15-10-1531

Lambrecht? Meus Heijn Knapen met Jan Adriaens als voocht verkoopt aan Korstiaen Meus Heijn Knapen 6 lopensaet weije.

Fol. 134r, 18-10-1531

Thijs Joos mede als voocht van Korstiaen Joos kijnder en Adriaen Thoniss als toesiender en Jan Jan Geerits verkopen aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 134r, 2-11-1531

Adriaen Cornelis van Eijsel is van rechts wege schuldig ….

Fol. 134r, 12-11-1531

Jan Roeloffs bekent geld schuldig te zijn aan Wouter Roeloffs.

Fol. 134r, 12-11-1531

Jan de Smit bekent geld schuldig te zijn aan Lijsbet Diercks weduwe.

Fol. 134r, 12-11-1531

Jan Roeloffs bekent geld schuldig te zijn aan Lijsbet Diercks weduwe.

Fol. 134v, 10-9-1530

Peeter Willem Jacops verkoopt aan Aert Jan Gheeritss 15 lopensaet erffs.

Fol. 134v, 20-11-1531

Geertruijt Peeter Willem Jacops weduwe bekent geld schuldig te zijn aan Aert Jan Gheerits.

Fol. 134v, 26-11-1531

Adriaen Heijn Maess heeft gepandt en coopdach gehouden met Jan Roeloffs.

Cristoffel Roeloffs is borg.

Fol. 135r, 26-11-1531

Wouter Wouter Bacx verkoopt aan Simon Aert Simonss een “rente”.

Fol. 135r, 26-11-1531

Gheerit Janss als voocht en Embrecht Rijck als toesiender van Claijs Janss kijnder verkopen aan Willem Willem Claijss een half buijnder heijvelts.

Fol. 135r, 26-11-1531

Willem Willem Claijss bekent geld schuldig te zijn aan Gheerit Janss tbv Claijs Janss kijnder

Fol. 135r, 26-11-1531

Jan Jan Peeter Celijen bekent geld schuldig te zijn aan Wouter Roeloffs van Oosterhout.

Fol. 135v, 10-12-1531

Peeternella Vranckendr is voldaan door Gheerit Janss als voocht en Embrecht Rijckouts als toesiender van Claijs Janss kijnder.

Fol. 135v, 10-12-1531

Willem van Dongen en Joos Sijmonsz zijn akkoord mbt het geschil over een stuck moer.

Fol. 136r, 10-12-1531

Cornelis Jacops namens Juffrouw van Dongen verkoopt aan Cornelis Geerit Adriaens een stuck moer.

Fol. 136r, 22-12-1531

IJken Jan Evers weduwe met Gijs Jan Evers haar zoon als voocht verkoopt aan Michiel Jan Thoniss 4 lopensaet moers.

Fol. 136r, 10-1-1532

Jan Robbrechts staat borg voor Willem van Dongen tot Sgreevenmoer.

Fol. 136v, 23-12-1531

Roeloff Wiercksz is voldaan door Pauwels Rijcken van 2 lopen rogs.

Roeloff x Marij Willem Mermansdr. De rogs zijn aanbestorven van Wouter Sprengers, akte: 4-1-1439.

Fol. 136v, 8-1-1532

Jan Jan Lemmens verkoopt aan Claijs Jan Laets 5 lopensaet erffs.

Fol. 136v, 8-1-1532

Claijs Jan Laets bekent geld schuldig te zijn aan Jan Jan Lemmens.

Fol. 137r, 14-1-1532

Adriaen Cornelis Heijn Stevens verkoopt aan Gielis Wouters van Someren 2 vurtelen rogs.

Fol. 137r, 14-1-1532

Jan Cornelis Sprengers staat borg voor Hubrecht zijn zoon.

Fol. 137r, 16-1-1532

Jan Heijnricksz de Smit verkoopt aan Geertruijt Wijnrick Peer Celijendr met Willem Janss als voocht tbv Goort en Wijnrick haar zonen een “rente”.

Anno xxxij

Fol. 137v, 22-1-1532

Crijn Lemmen Timmermansdr x Meus Anxes verkoopt aan Digne Lemmen Timmermansdr haar zus de helft van achtalff lopen rogs.

Fol. 137v, 22-1-1532

Claijs Adriaens verkoopt aan Gielis Wouters van Zomeren een half lopensaet erffs.

Fol. 138r, 25-1-1532

Hilleken Jan Leuwendr met Willem Jan Mermans als voocht verkoopt aan Heer Willem Vranck, priester, 8 vurtelen ogs.

Fol. 138r, 27-1-1532

Roel Jan Roelens verkoopt aan Cornelis Claijs Jan Gijben een ‘rente”.

Fol. 138v, 27-1-1532

Michiel Jan Cornelis verkoopt aan Cornelis Claijs Jan Gijben 14 lopen rogs.

Fol. 138v, 27-1-1532

Cornelis Cornelis Beckersz verkoopt aan Jan Janss van Loon een stuck moers.

Fol. 138v, 27-1-1532

Jan Jan Empens verkoopt aan Jan Janss van Loon als voocht van Jan, Cornelis, Lijksen, Goort en Sijmon van Loons kijnder een “rente”.

Fol. 139r, 31-1-1532

Heijlwich Wijnrick Peeter Celijendr x Lambrecht Wijffeliets verkoopt aan Zebrecht Jan Wijnricx de helft van 1/3 buijnder moers.

Fol. 139r, 31-1-1532

Heijlwich Wijnrick Peeter Celijendr x Lambrecht Wijffeliets verkoopt aan Jan Jan Roelens de helft van 1/3 buijnder moers.

Fol. 139r, 1-2-1532

Claijs Adriaen Martens verkoopt aan Adriaen Jans Laets vierdalff lopensaet erffs.

Fol. 139r, 1-2-1532

Adriaen Jans Laets verkoopt aan Claijs Adriaen Martens een “rente”.

In de kantlijn: … 1630… Claes? Huijbrechts en Jan Gijben Em???

Fol. 139v, 1-2-1532

Lijsbet Jan Peeter Celijendr x Jacop Willems verkoopt aan Cornelis Jans van Gilze derdalf lopensaet ackerlants.

Fol. 139v, 25-3-1518

Cristoffel Roeloffs van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Lijsbet Roeloffs van Dongen zijn moeder.

Fol. 139v, 15-1-1532

Lijsbet Roeloffs van Dongen weduwe met Willem Mermans als voocht verkoopt aan Jan van Boeschscot, secr Oosterhout, tbv juffrouw Cunera wed Jan Gijsels een “rente”.

Fol. 139v, 5-2-1532

Mechtelt Jan Empensdr x Jan Willemss verkoopt aan Jan Cornelis Peeter Celijen als voocht en Aert Lemmens als toesiender van Claijsken, Thoenken, Anneken en Neelken Peeter Cornelis Peeter Celijenkijnder waarvan Beatris Claijs Willemssdr de moeder was een “rente”.

Fol. 140r, 5-2-1532

Cristoffel Willems van Dongen ontslaat Jan Jan Smolens van het land dat Jan gekocht heeft van Jan Tijs Jan Matijss, welk land als onderpand heeft gediend.

Fol. 140v, 15-2-1532

Cornelis Jansz van Gilze verkoopt aan Heijnrick Laureijs Geerits tbv Marij Laureijs zijn zus 3 vurtelen rogs.

Fol. 140v, 15-2-1532

Cornelie Jan Jan Aertssdr x Peeter Jan Goorts verkoopt aan Wouter Denis 6 lopen rogs.

Fol. 140v, 18-2-1532

Thomas Janss bekent geld schuldig te zijn aan Matheus Heijnricx.

Fol. 141r, 15-2-1532

Jan Mathijs Lents verkoopt aan Loij Zebrecht Lemmen Simonsz de helft van een stede.

Fol. 141r, 15-2-1532

IJken Jan Lenaertsdr x Thomas Janss, Goort Aertss als voocht van Heer Lenaert Jan Lentsz, priester, verkopen aan Jan Jan Roelens een stuck moers.

Fol. 141r, 19-2-1532

Peeter Adriaen Wens? verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 141v, 10-1-1532

Adriaen Matijss Peperkoeckbacker is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 141v

Digne Domas Woutersdr x Jan Mertens verkoopt aan Vas Cornelis Roelens een half buijnder moers.

Fol. 141v, 4-3-1531 [= verm. 1532]

Jan Tijs Jan Matijss staat borg voor Cristoffel Willemss.

Fol. 141v, 4-3-1532

Roel Claijs Neel Roelens bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Aertss vanden Berge.

Fol. 142r, 10-2-1532

Jan Roeloffszoen van Dongen verkoopt aan Jan Heijnrick de Smit negendalff lopensaet ackerlants.

Fol. 142r, 18-3-1532

Heer Simon Arntsz, proost, en Peeter Vogel, rentmeester van het godshuijs Sinte Katerina Dale, verkopen aan Mr Harman van Diepenbeeck 1 buijnder moers.

Fol. 142v, 18-3-1532

Marten Hugen draagt op Cornelis Jacopss als voocht en Korst Meus als toesiender van Jan Robben kijnder een “rente”.

Fol. 142v, 27-3-1532

Goort Tijs Lents verkoopt aan Anthonis Janss, schout, een half mus rogs.

Fol. 142v, 28-3-1532

Jan Jan Goortsz, Jan Peeters als voocht en Jan Matheus als toesiender van Adriaenken en Lijnken Jan Jan Gooris kijnder verkopen aan Thonis Peeter Cornelisz sevendalff lopensaet.

Fol. 143r, 4-4-1532

Jan Adriaens verkoopt aan Korstiaen Meus Heijn Knapen tbv Geretken, Stijnken en Neelken Jan Robbenkijnder een “rente”.

Fol. 143r, 5-4-1532

Jan Jan Peer Celijen bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Janss van Dongen.

Fol. 143r, 12-4-1532

Jan Claijs Neel Roelens bekent geld schuldig te zijn aan Jan Maess.

Fol. 143v, 25-4-1532

Jan Jan Wouters verkoopt aan Heer Joos Matijs Rijckoutsz een “rente”.

Fol. 143v, 25-4-1532

Adriana Adriaen Matheusdr x Anthonis Jans Smolens is voldaan door Anthonis Janss, schout, mbt 14 lopensaet beempden.

Fol. 143v, 16-5-1532

Jan Cornelis namens het godshuijs van Chantroijsen is van rechts wege schuldig ….

Fol. 144r los vel

Jan Lambrecht Raess ……

Fol. 144r, 16-5-1532

Adriaen Cornelis Heijn Stevens verkoopt aan Willem Thonis Horsten 13 lopensaet erffs.

In de kantlijn: overgevest Anxen? Goort Verstege?.

Fol. 144r, 16-5-1532

Aechte Willem Jacop Heijmans weduwe met Simon Aertss als voocht verkoopt aan Jan Peeters Volders 2 lopensaet moers.

Fol. 144r, 16-5-1532

Aechte Willem Jacop Heijmans weduwe met Simon Aertss als voocht verkoopt aan Jan Janss van Holten 2 lopensaet moers.

Fol. 144r, 16-5-1532

Jan Peeters Volders en Jan Janss van Holten bekent geld schuldig te zijn aan Aechten Willem Jacop Heijmans weduwe.

Fol. 144v, 27-5-1532

Jan Peeter Willems verkoopt aan Jacop Peeterss de vorster 10 lopen rogs.

Fol. 144v, 27-5-1532

Claijs Adriaen Martens is van rechts wege schuldig ….

Fol. 144v, 20-6-1532

Cornelis Michielss vander Biestraten is van rechtswege schuldig ….

Toegevoegd: Cornelis heeft overgevest Peeter Janss van Dongen., 12-1-1535.

Fol. 145r, 20-6-1532

Zijken Lemmen Maesdr x Heijnrick Jacop Coremans bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Janss van Dongen.

Fol. 145r, 27-6-1532

Katlijn Peetersdr x Goessen Jan Empens, Peeter Peeter Willemss, Willem Peeter Willemss, Anna Peeter Willemssdr x Peeter Adriaens, Stoffel Peeter en Jan Peeter Willemss verkopen aan Jan Thonis Cornelis Sprengers 18 lopensaet lants.

In de kantlijn: overgevest Adriaen Peeter Meuss, 1-2-1533. Adriaen verkoopt weer aan Jan Jacop Jacop Rutten, 5-3-1536. Ook genoemd Claijs Jan Obrechts.

Fol. 145v, 4-7-1532

Claijs Peeters verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 145v, 4-7-1532

Cornelis Geerit Adriaens verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 146r, 21-7-1532

Lijsbet Jan Peeter Celijendr met Peeter Jacops als voocht verkoopt aan Jan Jan Peeter Celijen haar broer 3 lopensaet erffs.

Fol. 146r, 21-7-1532

Jan Jan Peeter Celijen verkoopt aan Peeter Janss van Dongen 2 vurtelen rogs.

Fol. 146r, 31-7-1532

Cristoffel Roeloffsz van Dongen verkoopt aan Digne van Schoerenborch een half buijnder moers.

Fol. 146v

Willem van Donghen heeft hem veijlich gekent van eenen chijns van binnen jaers tegen Claijs Jan Obrechts.

Fol. 146v, 10-12-1524

Aleijt Lemmen Rusenaersdr x Augustijn de Scile tot Breda verkoopt aan Cornelis Willem Mermans een half buijnder moers.

Fol. 146v, 10-12-1524

Aleijt Lemmen Rusenaersdr verkoopt aan Thoen Joos een half buijnder moers.

Fol. 147r, 10-8-1532

Jan Jan Wouters verkoopt aan Hilleken Jan Eliasdr een “rente”.

Fol. 147r, 5-9-1532

Peeter Bouwensdr met Embrecht Rijckouts als haar voocht en als voocht van Aert vanden Branden kijnder verkopen aan Cornelis Thonis Mateuss een “rente”.

Fol. 147v, 5-9-1532

Heijnrick Thoniss verkoopt aan Adriaen Peeter Meuss zijn stede.

Fol. 147v, 5-9-1532

Heijnrick Peeters van Doren en Peeter Geeritsz verkopen aan Jan Gijb Peeter Knapen 2 huijskens.

In de kantlijn: overgevest Cornelie Heijnricks weduwe en weer overgevest Goesen Jan Empels

Fol. 147v, 5-9-1532

Jan Gijb Peeter Knapen bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Geeritsz.

Fol. 148r, 12-9-1532

Peeter Raess en Jacop Peeter Heester namens andere mede adherente bekennen geld schuldig te zijn aan Laureijs Pauwels Scalckens.

Fol. 148r, 12-9-1532

Jan Cornelis is voldaen door Thonis ???

Fol. 148r, 13-10-1532

Anxem Goort Verstege bekent geld schuldig te zijn aan Willem Thonis Horsten.

Fol. 148v, 20-9-1532

Peeter Janss van Dongen verkoopt aan Jan Jan Claijs 4 lopensaet lants.

Fol. 148v, 20-9-1532

Peeter Janss van Dongen verkoopt aan Gijsbrecht Wouters 4 lopensaet lants.

Fol. 148v, 20-9-1532

Jan Jan Claijs verkoopt aan Peeter Janss van Dongen x Katlijn 2 vurtelen rogs.

Fol. 149r, 20-9-1532

Gijsbrecht Wouters verkoopt aan Peeter Janss van Dongen x Katlijn 2 vurtelen rogs.

Fol. 149r, 8-1532

Adriana Heijnrick Peetersdr en Joos Heijnrick Peetersz zijn tevreden van Jan Verstege van het deel gekomen van Lijsbet Jan verstegedr.

Fol. 149v, 25-9-1532

Katlijn Geerit Adriaensdr is voldaen door Katlijn haar moeder.

Fol. 149v, 25-9-1532

Katlijn Geerit Adriaensdr bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Lambrecht Maess.

Fol. 149v, 13-10-1532

Jacop Claijs Sca??pts als voocht van Wouter Gijb Roelens kijnder verkoopt aan Willem Jan Harmans een half buijnder moers.

Fol. 149v, 13-10-1532

Peeter Jan Lemmens heeft gepandt en een coopdach gehouden aen de goederen van Jan Roeloffs ivm geld dat Jan aan Claijs Janss za. schuldig is.

Fol. 150r, 10-3-1532

Willem van Dongen houdt Joos Simonsz schadeloos.

Fol. 150v, 29-10-1532

Peeter Adriaen Jasps bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Jacop Coremans.

Fol. 150v, 4-11-1532

Alijt Peeter Heijnricxdr x Wouter Andriessen verkopen aan Cornelis Jan Cornelis Sprengers en Adriaen Jan Horsten 9 lopensaet erffs.

Fol. 151r, 10-12-1532

Mathijs Claijs Heijnricxzoen bekent geld schuldig te zijn aan Jorijs Wijnantsz van Bernatsij.

Fol. 151r, 10-12-1532

Anezoete Rijck [Jan] Peeter Maesdr met Jacop Peeters als voocht, Adriaen Willem Beeris als (voocht?) van Rijckske en Rijck Peeter Maes kijnder, Adriaen Aertss, Adriaen Willem Beeris, Roel Claijs, Gheeit Damen verkopen aan Peeter Geerits een half buijnder moers.

Fol. 151v, 10-8-1532

Jan Heijnrich Caters had tander tijde verkocht aan Vas Peeter Jan Gijsbrechts een lopen rogs.

Fol. 151v, 25-12-1532

Heijnrick Jans Smolens verkoopt aan Peeter Janss van Dongen 3 vurtelen rogs.

Fol. 152r, 22-12-1532

Peeter Wouter Meijnaerts verkoopt aan Claijs Diercszoen 7 lopensaet lants.

In de kantlijn: overgevest 12-12-1533 Peeter Heijnrick Laureijs Adriaens.

Fol. 152r, 22-12-1532

Claijs Diercxzoen neemt aan Peeter Wouter Meijnaerts.

Fol. 152r, 25-12-1532

Heijnrick Jans Smolens bekent geld schuldig te zijn aan aan Jan Gijsbrecht Korstiaens.

Fol. 152v, 20-1-1533

Jan Jacops Rutten verkoopt aan Jan Lambrechts Verstege.

Fol. 152v, 20-2-1532

Cornelis Jacopss namens de juffrouwen van Dongen …… en juffrouw Johanna van Drongelen is van rechts wege schuldig ….

Fol. 153r, 5-1-1533

Jan Roeloffsz van Dongen verkoopt aan Geerit Janss als voocht van Claijs Janss kijnder 2 vurtelen rogs.

Stoffel Roeloffsz staat borg.

Fol. 153r, 8-4-1533

Cornelie Dirck Janss Michielss x Peeter Raess verkoopt aan Jan Cornelis Geerits als voocht en Jacop Peeterss als toesiender tbv Thonis Boijens kijnder 9 lopen rogs.

Deze rogs zijn gelost bij Korst Meus en Da? Jorijs, 1-8 1545??

Anno xxxiij begint

Fol. 153v, 16-1-1533

Adriaen Claijss de Wagemaker verkoopt aan Thijs Wijten tbv Cornelis Claijss Jan Gijben een “rente”.

Fol. 153v, 16-1-1533

Peeter Marten Loenen verkoopt aan Thijs Wijten tbv Cornelis Claijs Jan Gijben een “rente”.

Fol. 154r, 16-1-1533

Cornelis Martensz verkoopt aan Thijs Wijten tbv Cornelis Claijs Jan Gijben een “rente”.

Fol. 154v, 14-1-1533

Cornelis Cornelis Sprengers en Adriaen Jan Horsten maken een deling.

Genoemd: Jan Cornelis Sprengers en Wouter Andries Sprengers

Fol. 155r, 13-1-1533

Jan Lambrechtsz verkoopt aan Katlijn Thijs Jan Mathijss een “rente”.

Fol. 155v, 27-1-1533

Willem Jacop Rutten verkoopt aan Gielis Wouterss van Zomeren een huijs.

Fol. 155v, 27-1-1533

Willem Jacop Rutten staat borg met chijns.

Fol. 155v, 27-1-1533

Gielis Wouterss van Zomeren verkoopt aan Willem Jacop Rutten een huijsken.

Fol. 156r, 27-1-1533

Loij Zebrecht Lemmen Simons verkoopt aan Thonis Thoniss van Bernasij tbv Eva Thonisdr van Bernasij een “rente”.

Fol. 156r, 14-2-1533

Heijnrick Cristoffels als voocht van Wouter Roeloffs kijnder heeft coopdach gehouden met Jan Jan Peer Celijen goederen.

Fol. 156v, 27-1-1533

Zijken Dierck Janssdr x Henrick Geerit Adriaens verkoopt aan Belije Anthonis Janss weduwe, schout Dongen, 5 vurtelen rogs.

Fol. 156v, 28-1-1533

Peeter Jan Goorts verkoopt aan Peeter Gijsbrechts Scuermans 6 lopen rogs.

Fol. 157r, 1-2-1533

Gheerit Cornelisz verkoopt aan Jan Harmans Roijen een half mud rogs.

Fol. 157r, 20-1-1533

Jan Lambrechtsz verkoopt aan Jan Tijs Jan Matijss een “rente”.

In de kantlijn: overgevest Stoffel Willems, 8-5-1536.

Fol. 157r, 20-1-1533

Loij Zebrechts verkoopt aan Marij Laureijsdr 10 lopen rogs.

Fol. 157v, 3-2-1533

Katlijn heer Willem Maesdr x Jan Jacops is tevreden met de veste van 8 vurtel rogs die haar man aan Michiel Jan Thonis tot Breda overgevest heeft.

Fol. 157v, 3-2-1533

Lijsken Peeter Lemmens x Meus Meuss verkoopt aan Adriaen Adriaen Hubrechts 1/7 van een buijnder moers.

Fol. 157v, 10-2-1533

Jan Peeter Willems verkoopt aan Jan Mateuss 6 lopen rogs.

Fol. 158r, 26-2-1533

Marcelis Willem Ceelen verkoopt aan Peeter Jan Lemmens 2 vurtelen rogs.

Fol. 158r, 28-2-1533

Laureijs Heijnricks als voocht en Tho? Heijnrick Janss als toesiender van Jan Heijnricks kijnder ter eenre en Marij Jans Smolensdr met Jan Cornelis als voocht verkopen aan Jacop Thonis 12 lopensaet weije.

Fol. 158r, 3-3-1533

Jan Jan Mathijss verkoopt aan Thoen Tijs Jan Matijss een ‘rente”.

Fol. 158v, 3-3-1533

Marij Jan Smolensdr met Jan Cornelis als voocht aangenomen haar 3 kijnder: Peeter, Pauwels en Mariken, waarvan de vader was: Jan Heijnrick Jan Roelens.

Fol. 158v

Katlijn Jan Embrechts?dr x Gielis Jan Embossch? verkoopt aan Peeter Janss van Dongen 1 vurtel rogs.

Fol. 158v, 8-3-1533

Thonis Thonis Cornelis Sprengers verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 159r

Roelof Diercxzoen van Os, onse ondersaet tot Dongen, toont een brief uit Oisterwijck met een rente tbv Jan Adriaenss van Vranen?.

Fol. 159v, 26-3-1533

Jan van Heel bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Jan Lemmens.

Fol. 159v, 10-5-1533

Willem van Dongen heeft verkocht aan Jan van Heel en Andries Adriaens Potters 2 roijen moers.

Fol. 159v, 31-5-1533

Margriet Jan Marten Loonendr x Adriaen Jan Jacop Heijmans verkoopt aan Jan Jacop Heijmans een “rente”.

Fol. 159v

Adriaen Cornelis Heijn Stevens en Marij zijn zus maken een deling [akte niet afgemaakt].

Fol. 160v, 3-5-1533

Faes Heijnricxz verkoopt aan Jan Meussoen ??? een “rente”

Fol. 160v, 13-5-1533

Cornelis Thonis Matheuss is van rechtswege schuldig ….

Fol. 160v

Cornelis Aert Boijens … [akte niet afgemaakt]

Fol. 161r, 12-5-1533

Joncker Roeloff van Dalem verkoopt aan Cornelis Aert Boijens de helft van 3 buijnder erffs.

Fol. 161r, 12-5-1533

Joncker Roeloff van Dalem verkoopt aan Jan Willemss de helft van 3 buijnder erffs.

Fol. 161r, 10-5-1533

Adriaen Robben verkoopt aan Cornelis Aert Boijens 120 roeijen moers.

Fol. 161r, 12-5-1533

Cornelis Aert Boijens als voocht van Cornelis Jan Alijten kijnder verkoopt aan Gijsbrecht Korstiaens 122 roeijen moers..

Cornelis Aert staat borg voor de kijnder.

Fol. 161v, 12-5-1533

Cornelis Jacop Thoniss namens Jan Embrechts verkoopt aan Jan Cornelisz van Dongen een steede.

Fol. 161v

Peeter Geeritsz, Cornelie Geeritsdr x Willem Janss, Engel Damendr met Jacop Peeterss als voocht, Aert Damen, Jan Willems de Laet x Adriana, Geerit Damen, Meus Lemmens, Jan Lemmens, Lijs Lemmens met Cornelis Jacopss als voocht, Heijnrick Lemmens, Anna Lemmens, Katlijn Lentsdr met Vranck Willems als voocht, Claijs Claijs Janss x Lijsbet Roel Lentsdr , Heijnrick Jan Gijben x Griet Roel Lentsdr, Mariken Roel Lentsdr met Jan Cornelis als voocht, Hubrecht Roel Lentsdr, Lent Roel Lentsdr, Marij Lippensdr met Peeter Jan Lemmens als voocht, Jenneken, Aenken en Heijlken Lippensdr met Cornelis Jacops als voocht verkopen aan Jan Thijs Lents de stede.

In de kantlijn: overgevest Gijsbrecht Willemss, 19-1-1542.

Fol. 162r, 10-4-1533

Roeloff Heijmansz de Tingieter van Breda is van rechtswege schuldig ….

Fol. 162r, 10-4-1533

Roeloff Heijmansz de Tingieter van Breda verkoopt aan Heijnrick Janss de Weert een stede metten huijsinge.

Fol. 162v, 12-6-1533

Jan Thonis de Molen verkoopt aan Cornelis Jacop Thomass als voocht van Belije Anthonis Janss weduwe 4 vurtelen rogs.

In de kantlijn: overgevest Henrick Coman ???, 17-2-1533 [?]

Fol. 162v, 25-6-1533

Cristoffel Roeloffsz bekent geld schuldig te zijn aan Claijs Jan Scoon Jansz Tantwerpen.

Fol. 162v, 23-6-1533

Jorijs Peeters is voldaan mbt goederen van Geertruij Adriaensdr zijn vrouw.

Fol. 163r, 16-6-1533

Goort Peeterss van Alphen, Marij Jansdr x Jan van Vijffhuijsen, Heijl Jansdr x Heijnrick Gielis Bax verkopen aan Peeter Janss van Alphen hun deel van de erfenis van Marij Peeters x Claijs Adriaen Martens.

Fol. 163r, 17-6-1533

Peeter Janss van Alphen verkoopt aan Lambrecht Adriaen Martens de helft van een stede gekomen van Marij Peeters x Claijs Adriaen Martens.

Fol. 163v, 4-7-1533

Adriaen Willem Beeris verkoopt aan Adriaen Adriaens Loos tbv Aert Jan Aertss kijnder 2 vurtelen rogs.

Fol. 163v, 4-8-1533

Willem Jacopss van Bavel bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Willemss.

Fol. 163v, 12-8-1533

Jan Peeters Geerits bekent geld schuldig te zijn aan Willem Jan Horsten.

Fol. 164r, 14-8-1533

Heijnrick Jans Smolens verkoopt aan Gijsbrecht Korstiaens 5 lopensaet erffs.

Fol. 164r, 14-8-1533

Gijsbrecht Korstiaens koopt van Heijnrick Jans Smolens dit erve voors met een chijns.

Fol. 164v, 15-8-1533

Willem Jacopss van Bavel verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 164v, 25-8-1533

Joos Peeter Jan Claijss verkoopt aan Willem Willemss van Lichtenberch 4 vurtelen rogs.

Fol. 164v, 1-9-1533

Cornelis Jacops namens Anthonis Janss za., schout, erfg en Belije zijn huijsvrouw is van rechts wege schuldig ….

Fol. 165r, 14-9-1533

Adriaen Goort Jan Obrechtsz mede namens Marie, zus, en Hanneken, broer verkoopt aan Heijnrick Cornelis van Esel een “rente”.

Fol. 165r, 2-10-1533

Jan Jan Jan Aertss verkoopt aan Katlijn Jan Aertss, oude moeder, 1 vurtel boecweijt.

Fol. 165r, 16-10-1533

Willem Bernaertss heeft bedingt en opgewonnen …

Fol. 165r, 16-10-1533

Jan Cornelis bekent geld schuldig te zijn aan Jan Embrecht Rijck.

Fol. 165v, 5-11-1533

Thonis Thoen Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Digne Woutersdr, Hubrecht Woutersz en Adriaen Woutersz.

Fol. 165v, 6-11-1533

Digne Claijs Cloostermansdr x Willem Bernaerts verkoopt aan Jan Peeter Gijben 1 blocksken moers.

Fol. 165v, 6-11-1533

Jan Peeters bekent geld schuldig te zijn aan Digne Claijs Cloostermansdr x Willem Bernaerts.

Fol. 166r, 10-11-1533

Gielis Jan Peeter Maesz met Gheerit Damen als voocht verkoopt aan Roel Jan Roelens 1/3 van 9 lopensaet lants.

Fol. 166r

Jan Jan Korstiaens bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Adriaensz Loos.

Fol. 166r, 25-11-1533

Roel Heerschaps heeft overgevest Peeter Gijsbrecht Claijss een vurtel rogs.

Fol. 166v, 24-11-1533

Lijsbet Peeter Lemmen Hulshoutsdr x Meus Meuss verkoopt aan Adriaen Adriaens van Dongen 5 lopen rogs.

Willem Willems staat borg. ???sijte Jan Peeters van Gilze weduwe mag eventueel verhalen.

Fol. 166v, 24-11-1533

Willem Willems van Lichtenberch verkoopt aan ?Sijte Jan Peeter van Gilze weduwe 4 vurtelen rogs.

Fol. 166v, 24-11-1533

Peeter Wouter Meijnts verkoopt aan Jan Adriaens een half buijnder lants.

Fol. 166v, 24-11-1533

Peeter Heijn Laureijss bekent geld schuldig te zijn aan Wouter Geerits.

Fol. 166v, 20-12-1533

Mechtelt Laureijs Tijs Maesdr x Heijnrick Jacops, Marij Laureijsdr x Cornelis Willemss, Thijs Laureijsz verkopen aan Rijck Adriaen Heijn Theus 12 lopensaet weije.

Fol. 167r, 5-1-1534

Heijl Jan Goortsdr x Wouter Claijss, Jan Jan Goorts, Peeter Jan Goorts, Cornelie Jan Goortsdr x Adriaen Peeters, Katlijn en Elijsabeth hun zussen, Marij en Hase? Jan Goortsdr met Jan Roeloffs als voocht, Katlijn Jan Goortsdr met Jan Cornelis als voocht en IJken Jan Goorts weduwe met Willem Jan Mermans als voocht verkopen aan Anna Thonis Jan Sprengers een stede.

Fol. 167r, 18-1-1534

Anna Claijs Peeter Celijen weduwe met Embrecht Rijckouts als voocht verkoopt aan Willem Heijnrick Cornelis Gijsbrechts 1 vurtel rogs.

Anno xxxiiij begint

Fol. 167v, 18-1-1534

Jan Gijb Peeter Knapen bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Geerits.

Fol. 167v, 18-1-1534

Willem Scoemaker namens Gabriël zijn zoon en Gheerit Jan Lemmens als voocht en Embrecht Rijckouts als toesiender van Embrecht Claijs Janss hun neef treffen een regeling ivm de gevolgen van een onderlinge vechtpartij.

Fol. 168r, 5-1-1534

Digne Domasdr x Jan Martens verkoopt aan Vas Corneliss 5 buijnder moers.

Fol. 168v, 31-3-1533

Jan Cornelis bekent geld schuldig te zijn aan Jan Embrechtsz.

Fol. 168v, 9-6-1534

De erfg van Lambrecht Geerits en de erfg van Alijt Lentsdr zijn huisvrouw sluiten een akkoord mbt de erfenis.

Fol. 169r, 10-4-1534

De erfg van Lemmen Geerits en de erfg van Alijt zijn huisvrouw: Peeter Geerits, Cornelie Geerits x Willem Janss, Engel Damendr met Jacop Peeters asl voocht, Aert Damen en Willem Janss de Laet x Adriaena Damendr, Meus Lambrechts, Jan Lemmens, Lijsbet Lemmens met Cornelis Jacops als voocht, Jan Roeloffs namens Anna Lemmensdr, Heijnrick Lemmens ter eenre en Katlijn Lentsdr met Vranck Willems als voocht, Claijs Claijss x Lijsbet Roel Lentsdr, Heijnrick Jan Gijsbrechts x Griet Roel Lentsdr, Mariken Roel Lentsdr met Jan Roeloffs van Dongen als voocht, Hubrecht en Lent Roel Lents kijnder, Marij Lippensdr met Cornelis Jacops als voocht ter andere zijde treffen een regeling mbt een geschil.

Fol. 169r los vel

Tonis Lambrecht Raess heeft een blocxken moeren verkocht aan Claes Lemmen Raess.

Fol. 169r los vel achterkant

Jan Zeben verkoopt aan Anthonis Jan Roelens 2 lopensaet moers, 12-11-1526.

Fol. 170r, 10-2-1534

Jacop Lemmen Maes Claijss, Claijs Lemmen Maes Claijss, Anna Lemmen Maes Claijsdr x Adriaen Geeritsz, Beatrijs Peeter Lemmen Maes Claijss huijsvrouw, allen namens Peeter zijn voldaan door Jan Jacopss x Katlijn ivm de nalatenschap van Heer Willem Maes Claijss.

Fol. 170r, 10-2-1534

Lemmen Maes Lemmen x Katlijn bekennen dat Lambrecht, hun zoon, x Barbara voldaan hebben van een jaarlijkse pachtcost.

Fol. 170v, 10-1-1533

Simon Jacop Thoniss verkoopt aan Jacop Thoniss zijn vader een stuck erffs.

Fol. 170v

Cristoffel Willems van Dongen draagt over Lambrecht Lambrecht Maess het recht betreffende een chijns ivm Heijnrick Jacop Coremans x Zijken.

Fol. 171r, 20-12-1532

Peeter Raess x Cornelie verkoopt aan Heijlken Thoen Wil Lemmens weduwe met Jan Thoen Wil Lemmens als voocht 4 vurtelen rogs.

Fol. 171r, 20-12-1532

Peeter Cornelis Heijn Stevens weduwe verklaart dat in de huwelijkse voorwaarden van Loij Gielis tot Riel en Adriana Cornelis Heijn Stevensdr afgesproken is dat anderhalf buijnder beempden in de familie blijft als er geen kinderen komen.

Fol. 171v, 20-12-1532

Peeter Cornelis Heijn Stevens weduwe heeft Adrianen haar zoon en Marie haar dochter laten delen inzekere beempden.

Fol. 172r, 23-1-1533

Cornelis Geeritsz x Margriet staan borg voor Aert Lemmens en Lambrecht Maes Lemmens.

Fol. 172v, 23-1-1533

Aert Lemmens en Lambrecht Maess bekent geld schuldig te zijn aan Jan Heijnrick Heemss.

Fol. 172v, 23-1-1533

Aert Lemmens verkoopt aan Jan Heijnrick Heemss een “rente”.

Fol. 173r, 1-5-1532

Jan Jacop Deniss, ca 43 jaar, scheldt Roeloff Dierckszoen van Os borchtochten kwijt.

Fol.173r, 16-7-1533

Jan Heijnrick Heemss is voldaan door Aert Lemmens.

Fol. 173v, 20-5-1532

Margriet Jan Michielssdr met Jan Roeloffs als voocht, Cornelie Diercxdr x Peeter Raess, Lucia Diercxdr met Cornelis Jacops als voocht, Melis Peeters als voocht en Adriaen Maess als toesiender van Aert Peeters kinder: Jan en Peeter maken een deling met de vrienden: Jan Maess, Wouter Maess, Geerit Janss, Peeter Janss en Jan Heijnrick Von?

In de deling wordt ook Lijsbet Diercx weduwe genoemd.

Fol.174r, 20-5-1532

Lijsbet Dierck Jan Michiels weduwe met Jacop Peeters als voocht, Margriet Jan Michielssdr met Jan Roeloffs als voocht, Cornelie Diercxdr x Peeter Raess, Zijken Diercxdr met Cornelis Jacops als voocht, Melis Peeters als voocht en Adriaen Maess als toesiender van Aert Peeters kinder maken een deling met de vrienden: Jan Maess, Wouter Maess, Adriaen Maess, Cornelis Michielss, Geerit Janss, Peeter Janss.

Fol. 176r, 20-5-1532

Lambrecht Maess verkoopt aan Jan Heijnrick Heemss een “rente”.

Fol. 176v, 20-5-1532

Heer Willem Roeloffs met Jan Cornelis als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Geerit Adriaens.

Fol.176v, 9-6-1533

Aert Lemmens voor zijn ??? gegeven aan Jan Heijnrick Heems 12 gulden.

Fol. 176v, 5-1-1534

Peeter Corneliss Roijdrager van Breda namens Marck Reijns stelt 2 gulden voor eene chijns die Thonis Jans Laets heijscen? is.

Fol. 177r, 31-1-1534

Joos Jan Roelens verkoopt aan Wouter Gielisz 6 lopen rogs.

Fol. 177r, 18-2-1534

Adriaen Jan Wens??? verkoopt aan Andriess Adriaens vanden Veken 1/3 van 1 buijnder moers.

Fol. 177v, 15-1-1537

Adriaen Embrecht Rijken x Margriet is voldaan door Peeter Jan Lemmens zijn sweer

Fol. 178v, 8-5-1534

Simon Thoen Sprengers geeft over Juet zijn zus 3 lopen rogs.

Fol. 178v, 16-6-1537

Simon Thoen Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Juet zijn zus.

Fol. 179r, 25-1-1534

Anthonie Roeloffs van Dongendr met Peeter Jan Lemmens als voocht verkoopt aan Frans Heijnrick Faess een “rente”.

Toegevoegd: Goessen van Goerle, brouwer, betaalt geld, 25-1-1534

Fol. 179v, 25-1-1534

Coenraet Aertss, Gheerit Jan Gheeritss mede als voocht van de kijnder van Jan zijn broer, Jan Jan Gheeritss, Adriana Jan Gheeritsdr x Jorijs Andriesz, Adriaen en Jan Embrecht Rijckoutssone, Embrecht Rijckouts namens zijn andere kinderen verkopen aan Cornelis Jacopss, secretaris Dongen, tbv mijn Heere den landeken meester Gwillem van Gael, priester en deken van de kerck van Breda een stede metten huijsinge zoals Anthonis Janss, schout en Belije zijn vrouw, beide zaliger, bezeten hebben.

Fol. 179v, 10-1-1534

Michiel Corneliss verkoopt aan Cornelis Jacop Thomassen een “rente”.

Fol.180r, 24-6-1533

Marcelis Willem Ceelenzoen neemt zijn 3 kijnder aan.

Fol. 180r, 11-10-1536

Heer Willem Roeloffs van Dongen met Jan Cornelis als voocht staat borg voor Jan Roeloffs zijn broer ivm de verkoop van een stuck grond aan Heijn Jan Adriaen Oomen.

Fol. 180r, 17-1-1547

Marcelis Willem Ceelenzoen heeft voldaan overeenkomstig de uitrijking na uitwijsens de brieven daar van zijnde nadat zijn jongste kijnt mondig is geworden.

Fol. 180v, 7-2-1533

Peeter Adriaen Jasps bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Geeritss als substituut van de voocht Adriaen Heijnricx en Lemmen Lemmen Maes als toesiender van Heijnrick Jacop Coremans kinder 5 vurtelen rogs.

In de kantlijn: overgevest Cornelis Jacop Thomass, secr Dongen, 10-2-1536

Fol. 181r, 25-8-1533

Katlijn Lemmen Maes huijsvrouw heeft genoten voor haar voordeel nadat Lemmen Maes haar man was zaliger: 2 slapelaken, , 1 cussen, 1 saerdzij?, 1 stoel met een cussen, 1 tafelaken met een tafel, 1 coperpot, 1 haecken, 1 tange, 1 quade groote ketel, 1 kandelaer, 1 soutpot, 1 potken, 1 tinnenschotel, 1 sa???, 1 commeken, 1 bedstede daert bed in leijt.

Fol. 181r, 18-2-1534

Cornelie Heijn Reijnen weduwe met Jacop Peeters als voocht verkoopt aan Jan Gijb Peeter Knapen een stuck erffs.

Fol. 181r, 10-3-1534

Jan Gijb Peeter Knapen bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Geerits tbv Heijn Coremans kijnder.

Fol. 181v, 4-2-1534

Adriaen Adriaen Hubrechts verkoopt aan Lambrecht Geerit Jan Lemmens 5 vurtelen rogs.

Fol. 181v, 6-2-1534

Cornelie Jan Jan Aertssdr x Peeter Jan Geeritsz verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 182r, 28-1-1534

Joos Peeter Jan Claijss verkoopt aan Jan Aert Meuss als voocht van Mariken Aert Meuss weduwe zijn moeder 5 vurtelen rogs.

Fol.182r, 28-1-1534

Goort Tijs Lents verkoopt aan Denis Jan Adriaenss 5 vurtelen rogs.

Fol. 182v, 28-1-1534

Jan Diercks verkoopt aan Joos Diercks zijn broer de helft van een lopensaet erffs.

Fol. 182v, 28-1-1534

Lambrecht Jan Willem Claijss bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Diercksz en Adriaen Cornelis Damen en Hubrecht zijn zus.

Fol. 182v, 4-2-1534

Michiel Jan verkoopt aan Aecht Jan Corputs huijsvrouw 2 vutelen rogs.

Fol. 183r, 4-2-1534

Anxem Goortsz verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een vurtel rogs.

Fol. 183r, 4-2-1534

Jan vanden Wege verkoopt aan Jan Cornelis Geerits als voocht van Anthonis Bouwens kijnder 4 vurtelen rogs.

Fol. 183v, 16-2-1534

Juet Adriaen Matijss met Jacop Peeterss als voocht verkoopt aan Claijs Diercxz een half buijnder lants.

Fol. 183v, 16-2-1534

Jan Peeter Willem Noijens? verkoopt aan Cornelis Gijsbrechts tbv Katlijn zijn natuurlijke dochter een “rente”.

In de kantlijn: Willem Cornelis betaalt tbv Joos Cornelis kijnder.

Fol. 183v, 16-2-1534

Jan Thoen Sprengers is voldaan door Vranck zijn broer mbt geld gekomen van hun ouders.

Fol. 184r, 17-2-1534

Peeter Geerits, Cornelie Geeritsdr x Willem Jan Marmans, Gherit Damen mede namens zijn mede erfg, Maes Lambrechts Verstege mede namens zijn mede erfg verkopen aan Lambrecht Adriaen Martens een stuck erffs.

Fol. 184r, 17-2-1534

Lambrecht Adriaen Martens bekent geld schuldig te zijn aan Cornelie Geeritsdr.

Fol. 184r, 17-2-1534

Lambrecht Adriaen Martens bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Geerits en Maes Lemmens Verstege.

Fol. 184v, 20-1-1534

Gielis Wouterss van Someren bekent geld schuldig te zijn aan Willem Jacop Rutten.

Fol. 184v, 20-1-1534

Heijnrick Thoniss verkoopt aan Gielis Woutersz 6 lopen rogs.

Fol. 184v, 20-1-1534

Gielis Wouterss bekent geld schuldig te zijn aan Willem Jacop Rutten.

Fol. 184v, 20-1-1534

Gielis Wouterss verkoopt aan Willem Jacop Rutten een “rente”.

Fol. 185r, 23-2-1534

Jan Peeter Willems verkoopt aan Adriaen Adriaenss haeffelijcke goederen: oa 2 peerden.

Fol. 185r, 10-3-1534

Peeter Adriaen Jasps bekent geld schuldig te zijn aan Marij Wouter Andriesdr en Godscalck haar broer.

Fol. 185v, 2-3-1534

Katlijn He?? Andries Sprengers weduwe met Cornelis Jacops als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Marie en Godscalck Wouter Andries kijnder.

Fol. 185v, 2-3-1534

Cornelie Diercxdr x Peeter Raess en Zijken Diercxdr x Heijnrick Geeritss verkopen aan Jan Cornelis Geerits als voocht en Jacop Peeters als toesiender van Thonis Boijens kijnder thiendalf lopen rogs.

Fol. 185v

Heijnrick Geerit Adriaens heeft geloeft Katlijn zijn moeder [akte niet afgemaakt]

Fol. 186r, 13-3-1534

Thomas Jan Maess, Marij Jan Maes Claijsdr met Vranck Willem Claijss als voocht, Marijke, suster, de Jonge met Cornelis Jacopss als voocht verkopen aan Adriaen Peeterss hun deel van de gronden aangekomen van Maesd Claijss.

Fol. 186r, 16-3-1534

Jan Jan Claijss bekent geld schuldig te zijn aan Marie, Anthonie, Thomas, Mariken de Jonge en Claijsken Jan Maes Claijss kijnder.

Fol. 186r, 16-3-1534

Jan Jan Claijss bekent geld schuldig te zijn aan de vijf kijnder van Jan Maess.

Fol. 186v, 18-3-1534

Cristoffel Roeloffsz verkoopt aan Heijnrick Adriaen Maes als rentmeester tbv het godshuijs van het convent van Sinte Katherina Dale tot Breda 5 vurtelen rogs.

Fol. 186v, 20-3-1534

Jan Lemmens Verstege bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Geeritss.

Fol. 187r, 22-1-1534

Lijsbet Roeloffs van Dongen weduwe met Willem Jan Mermansz als voocht bekent dat Christoffel haar zoon haar geld schuldig is.

Fol. 187r, 18-4-1534

Aert Tijs Maess verkoopt aan Claijs Jan Obrechts vierdalff vurtelen rogs.

Fol. 187r, 28-4

Heijnrick Cornelisz heeft overgevest Claijs Jan Obrechts een “rente” tlv Cornelis Jan Claijss zaliger.

Fol. 187r, 28-4-1534

Cornelie Anthonis Branden weduwe is gevest in onderpanden die Laureijs Martens binnen Dongen heeft.

Fol. 187v, 4-5-1534

Jan Thonis, Katlijn Jan Thonisdr, I??? Jan Thonisdr en Thoen Jan Thonisdr met Jacop Thoniss als voocht, Mechtelt, Victor, Digne, Joos en Cornelie Jan Thonis onmondige kijnder met Jacop Thonis als voocht en Aert Gijsels als toesiender verkopen aan Wouter Andriess 10 lopensaet erffs.

Fol. 187v, 11-3-1534

Willem van Dongen tekent protest aan vanwege de getuigenis van Jacop Peeters vorster namens Lijsbet Adriaen Bert Vassen.

Fol. 187v, 28-3-1534

Jan Claijs Peeter Celijen verkoopt aan Embrecht Rijckouts een half buijnder moers.

Fol. 188r, 6-6-1534

Adriaen Heijnricx Coremans als voocht en Lambrecht Lambrecht Maess als toesiender van Heijnrick Jacop Coremans 3 kijnder verkopen aan Dierck Willemss 5 lopensaet erffs.

Fol. 188r, 6-6-1534

Dierck Willemss bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Heijnricx Coremans als voocht van Heijnrick Jacop Coremans kijnder.

Fol. 188r, 8-6-1534

Adriaen Heijnricx Coremans als voocht en Lambrecht Lambrecht Maess als toesiender van Heijnrick Jacop Coremans 3 kijnder verkopen aan Heijnrick Peeters van Doren anderhalf buijnder erffs metten huijse.

Fol. 188v, 8-6-1534

Peeter Cornelis Blanckaerts verkoopt aan Jan Peeter Cornelis ¼ in vierdalf buijnder weije.

Fol. 188v, 8-6-1534

Peeter Cornelis Blanckaerts verkoopt aan Adriaen en Cornelis Jan Peeters kijnder ¼ in vierdalf buijnder weije.

Fol. 188v, 8-6-1534

Geerit Janss is van rechts wege schuldig ….

Fol. 188v, 8-6-1534

Jan Jan Wouterss is van rechts wege schuldig ….

Fol. 188v, 8-6-1534

Peeter Janss van Dongen is van rechts wege schuldig ….

Fol. 189r, 8-6-1534

Peeter Janss van Dongen is van rechts wege schuldig ….

Fol. 189r, 8-6-1534

Adriaen Heijnricx Coremans als voocht en Lemmen Lemmen Maess als toesiender van Heijnrick Coremans 3 kijnder verkopen aan Peeter Janss van Dongen 10 lopen rogs.

Toegevoegd: Meus Janss heeft 5 lopen afgelost aan Peeter Cornelis van Gilst, dit volgens Stoffel Peeter Cornelis, 7-3-1599

Fol. 189v, 6-7-1534

Juetken Adriaen Mathijss weduwe is gevest in een steken.

Fol. 189v, 6-7-1534

Heijnrick Janss de Weert bekent geld schuldig te zijn aan Roeloff Heijmanss, tingieter van Breda.

In de kantlijn: 22-10-1622 …… Digne Stoffel Janss ….

Fol. 189v, 6-7-1534

Heijnrick Janss bekent geld schuldig te zijn aan Roeloff Heijmanss.

Fol. 189v

Jan Willemss ??? is van rechts wege schuldig ….

Fol. 190r, 2-8-1534

Matheus Heijnricxzoen namens Heer Peeter Ulenroot? is van rechts wege schuldig ….

Fol. 190r, 25-8-1534

Jan Corput is van rechts wege schuldig ….

In de kantlijn: overgevest Aert Adriaen Peeters, 5-9-1535

Fol. 190r, 14-10-1534

Pauwels Pauwelss verkoopt aan Cornelis Pauwelsz ¼ in 2 buijnder moers.

Fol. 190v, 28-10-1534

Mariken Steven Cornelis weduwe met Rijck Adriaens als voocht ter eenre en Thonis Stevensz, Peeter Stevens, Jan Stevens, Jacop Stevens, Hubrecht Stevens, Neel Cornelis [?] Stevens, Lijn Stevens x Gijb Peeters, Adriana Stevensdr, Marij Stevens x Raes Janss, Anna Stevensdr en Thoenken, Anneken en Marijken Cornelis Stevens kijnder met Peeter Stevens als voocht ter andere zijde maken een erfdeling van de goederen van Steven Cornelis.

Cornelis Stevens is voocht van Adriana en Anneken.

Fol. 191v, 28-10-1534

Adriaen Adriaen Hubrechts verkoopt aan Peeter Jan Horsten 2 vurtelen rogs.

Fol. 191v, 9-11-1534

Jacop Peeterss de vorster verkoopt aan Goort Andriess een huijs.

Fol. 191v, 10-11-1534

Aert IJgrins? namens Raphael van Bruhese, rentmeester Dongen, heeft bedingt de goederen die Hubrecht Claijs Peeters binnen Dongen heeft.

Fol. 192r, 9-11-1534

Pauwels Janss is gevest en geloeft de heijlige geestmeesters van Wasbeeck en Joos Jan Aertss van ??? te betalen.

Fol. 192r, 6-11-1534

Willem Joosz verkoopt aan Peeter Janss Weerts 6 buijnder gronts.

Fol. 192r, 6-11-1534

Peeter Janss Weerts bekent geld schuldig te zijn aan Willem Joos.

Fol. 192r, 15-11-1534

Jan de Molen de Oude x Jenne en Jan zijn zoon maken een afrekening van de molen.

(de Molen is ook Smolens)

Fol. 192v, 23-11-1534

Mariken Peeter Gijsbrechtsdr met Jan Gijsbrecht als voocht verkoopt aan Jacop Jan Empens een huijs.

Fol. 192v, 23-11-1534

Jacop Jan Empens bekent geld schuldig te zijn aan Mariken Peeter Gijsbrechtsdr.

Fol. 192v, 8-12-1534

Jenneken Jan Aertszdr x Adriaen Martens, Thonis Corneliss vanden Biesen verkopen aan Dierck Thonis Potters een “rente”.

Fol. 192v, 8-12-1534

Jenneken Jan Aertszdr x Adriaen Martens, Thonis Corneliss vanden Biesen verkopen aan Dierck Thonis Potters een “rente”.

Nog genoemd Katlijn Jan Aerts weduwe

Fol. 193r, 8-12-1534

Rijck Adriaen Heijn Theus verkoopt aan Dierck Thonis Potters 5 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Gommar Aerts is voldaan van 1 vurtel door? Cornelis Jacops, 1540.

Fol. 193r, 8-12-1534

Lambrecht Adriaen Martens verkoopt aan Lenaert Goijers een “rente”.

Fol. 193r, 8-12-1534

Lenaert Goijers verklaart dat Lenaert en Lambrecht akkoord zijn dat Lambrecht jaarlijks geld blijft heffen op het huijs van Coman Michielss.

Fol. 193v, 10-12-1534

Embrecht Rijckouts ter eenre en Gherit Janss als voocht van Claijs Jans kijnder, Peeter Jan Lemmens, Adriaen Claijs Janss, Jan Claijs Janss ter andere zijde hebben maken een deling van de goederen van Rijckout Embrechts zaliger.

Kinderen van Claijs Jan Lemmens en Jenneken Rijckoutsdr

Fol. 194r, 6-1-1535

Heer Willem Roeloffsz van Dongen met Jan Cornelis als voocht, Jacop Roeloffs van Dongen, Jan Roeloffs van Dongen, Cristoffel Roeloffs van Dongen, Barbara Roeloffsdr x Heijnrick Adriaen Oomen, Gijsbrecht Korstiaens als voocht en Jacop Roeloffsz als toesiender van Meester Frans Korstiaen kijnder waarvan Marij Roeloffs van Dongen de moeder was, de kinderen en erfg van Anthonie Roeloffsdr: Anthonis, Adriaen, Roeloff, Cornelis en Jannen en Anna en Marij met Cornelis Jacops als hun voocht, het kint van Heijnrick Marcelis hun broer maken een deling van de goederen van Lijsbet Roeloffs van Dongen zaliger.

Fol. 194v, 20-12-1535

Jan Korstiaens verkoopt aan Lemmen Geerits 3 vurtelen rogs.

Fol. 195r, 11-12-1534

Zijken Dierksdr x Heijnrick Adriaens, Melis Peeters als voocht en Adriaen Maess als toesiender van Aert Peeters kijnder, Willem Joos als voocht en Adriaen Maess als toesiender van Peeter Raes 4 kijnder maken een deling van de goederen van Lijsbet Dierck Jan Michiels weduwe zaliger.

Fol. 195r, 15-1-1535

Laureijs Marten Peeter Celijen verkoopt aan Zebrecht Jan Wijnricx ¼ in 5 lopensaet saijlants.

Fol. 195v, 18-1-1535

Jan Cornelis de Backer verkoopt aan Jacop Willemss de Ketelaer een half buijnder moers.

Fol. 195v, , 18-1-1535

Jan Jan Smolens verpacht rogge ivm de watermolen aan Raphael van Bruhese, rentmeester van Oosterhout en Dongen.

Fol. 195v, 20-1-1535

Adriaen Jan Claess verkoopt aan Adriaen Jan Jan Aertss een “rente”.

Anno xxxv begint

Fol. 196r, 21-1-1535

Roeloff Joess verkoopt aan Jan Marten Lents een half buijnder erffs.

Fol. 196r, 21-1-1535

Jan Marten Lents bekent geld schuldig te zijn aan Roeloff Joess.

Fol. 196r, 22-1-1535

Cornelis Matijss bekent geld schuldig te zijn aan Cornelien Geeeritsdr.

Fol. 196v, 23-1-1535

Peeter Geerits bekent geld schuldig te zijn aan Cornelien Geeritsdr.

Fol. 196v, 23-1-1535

Jan Tijs Lents bekent geld schuldig te zijn aan Cornelien Geeritsdr.

Fol. 196v, 25-1-1535

Aert Lemmen Peeter Oomen verkoopt aan Florijs Janss 4 vurtelen rogs.

Fol. 197r, 28-1-1535

Jan Jan Obrechts verkoopt aan Claijske Jan Stevensz 2 vurtelen rogs.

Fol. 197r, 28-1-1535

Zijken Diercxdr x Heijnrick Geerits verkoopt aan Adriaen Maes Lemmens 1/3 van een buijnder moers.

Fol. 197v, 5-4-1596

Jan Lemmen Raess en Raes? Hubrechts namens Mariken Jan Cornelisdr zijn moeder hebben hierop gedeeld.

Fol. 917v, 1-2-1535

Goort Tijs Lents verkoopt aan Jan Jan Bouwens 10 lopen rogs.

Fol. 197v, 4-2-1535

Bepaling van de grenzen van een hoeve die Adriaen Peeters huurt.

Fol. 197v, 5-2-1535

Roel Claijs Neel Roelens bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Joordens, Jannen Claijsdr wordt schadeloos gehouden waarvoor Joes Jan Roelens borg staat.

Fol. 198r, 5-2-1535

Peeter Meuss verkoopt aan Marij Laureijsdr een “rente”.

Fol. 198r, 1-3-1535

Adriaen Goort Jacops verkoopt aan Adriaen Peeter Goorts een “rente”.

Fol. 198r, 1-3-1535

Jan Cornelis van Dongen verkoopt aan Jan Jan Verstege een huijs.

Fol. 198v, 1-3-1535

Jan Claijs Peeter Celijen verkoopt aan Gheerit Jan Lemmens tbv Claijs Janss kijnder een “rente”.

Fol. 198v, 10-3-1535

Marij Jansdr Verstege x Goort Adriaens verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 199r, 16-3-1535

Peeter Raess en Heijnrick Geeritss zijn het eens mbt een geschil ivm een pacht.

Fol. 199r, 25-3-1535

Katlijn Willem Maessdr x Jan Jacops verkoopt aan Cornelis Wouter Sprengers een huijs.

Fol. 199r, 1-4-1535

Jan Jan Wouters bekent geld schuldig te zijn aan Jan Laureijs Vranck.

Fol. 199v, 14-4-1535

Joos Jan Ruelens verkoopt aan Hughen Heijnricx een “rente”.

Fol. 199v, 10-5-1535

Peeter Geerits verkoopt aan Cornelis Matijss een stuck erffs.

Fol. 199v, 10-5-1535

Lijsbet Peetersdr met Cornelis Jacops als voocht ter eenre en Jan Andriess als voocht en Gijsbrecht als toesiender van Marten Andries kijnder met consent van Korst Meuss ter andere zijde maken een erfdeling van de goederen gekomen van Marten Andries zaliger.

Fol. 200r, 5-7-1535

Jan Claijs Peeter Celijen verkoopt aan Wouter Korstiaens een “rente”.

Fol. 200r, 5-7-1535

Anthonis Marceliss is voldaen door broer en zus mbt de erfgoederen.

Anthonie Roeloffskijnder: Willem, Jan, Vranck en Cornelis

Fol. 200v, 8-11-1535

Peeter Geerits verkoopt aan Heijnrick Jan Adriaen ??? 4 vurtelen rogs.

Fol. 200v, 15-1-1536

Jan Lemmens Verstege verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een “rente”.

Fol. 201r, 25-8-1534

Zijken Diercksdr x Heijnrick Geeritss, Peeter Raess, Willem Joos als voocht en Adriaen Maess als toesiender van Peeter Raess 5 kijnder bekent geld schuldig te zijn aan Magrieten Jan Michielssdr.

Nog genoemd: Sijmon Goeijaerdem als voocht van Dingenen Peter Mateus Adriaens Stap? weduwe, 30-5-1604.

Peeter Adriaens Sgroten en Willem Jan Cornelis, 30-5-1604.

Fol. 201v, 10-5-1535

Jan Jan Goortss ter eenre en Jan Matheus ter andere zijde treffen een regeling mbt een geschil.

Fol. 202r, 24-4-1533

Willem Jacops van Bavel verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 202r, 24-4-1533

Willem Jacops van Bavel bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Janss van Dongen.

Fol. 202r, 26-2-1533

Stoffel Gijben houdt Cornelis Geerits schadeloos van 1/3 in 6 buijnder leengronden.

Fol. 202v, 24-5-1535

Jacop Joos Simons weduwe met Jacop Peeterss als voocht, Elisabeth Joos Simonsdr x Wauter? Cornelis verkopen aan Cornelin Cornelis Aertss weduwe een half buijnder moers.

Fol. 202v, 24-5-1535

De erfg van Peeternelle Cornelis Geerits weduwe: Heijl, Jan, Alijt en Adriaen maken een deling van de erfgoederen van hun moeder.

Fol. 203r, 1-1-1535

Marij Jans Smolensdr met Cornelis Jacops als voocht verkoopt aan Philips Cornelisz een vurtel rogs.

Fol. 203r, 10-8-1535

Jan Peeter Pauwelsz verkoopt aan Gijb Melis een lopensaet moers.

Fol. 203r, 2-9-1535

Claijs Claijs Janss verkoopt aan Lijsbet Goortsdr een vurtel rogs.

Fol. 203v, 2-8-1535

Peeter Jan Claijss verkoopt aan Adriana Claijs van Zomerendr 2 vurtelen rogs.

Fol. 203v, 2-8-1535

Heijnrick Heijnrick Staess namens Meester Adriaen Clinckaerts huiijsvrouw weduwe Faes Heijnrick Faess is van rechts wege schuldig ….

Fol. 203v, 2-8-1535

Heijnrick Heijnrick Faess namens Meester Adriaen Clinckaerts huijsvrouw weduwe Faes Heijnrick Faess met consent van Cornelis Jacops als voocht van Anna en Marij Anthonis Roeloffs, Adriaen hun broer namens de andere broers en zussen, bij consent van Embrecht Rijckouts als voocht van Heer Jannen vanden Sande verkopen aan Roelof Heijnrick Adriaen Oomen de helft van een stede metten huijsinge.

Fol. 204r, 2-8-1535

Roelof Heijnrick Adriaen Oomen verkoopt aan Heijnrick Heijnrick Faess namens Lijsbet Meester Adriaen Clinckaerts huijsvrouw een”rente”.

Fol. 204r, 10-10-1535

Jan Bastiaensz bekent geld schuldig te zijn aan Jan Matheuss.

Fol. 204v, 10-10-1535

Jan Matheuss is voldaan door Jan Korstiaens van de stede.

Fol. 204v, 30-10-1535

Peeter Jans Poldarsz? verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

In de kantlijn: Op 16-3-1620 heeft Willem Joos de Jonge verklaart dat Marijken ??? een deel betaald heeft.

Op 17-5-1627 Jan Dijrck Anthoniss x wed P? Corn? Bollekens …..

Fol. 204v, 3-11-1535

Andries Geeritsz bekent geld schuldig te zijn aan Wouter Wouterss als voocht van Adriana Claijs Woutersdr.

Fol. 205r

Heer Jan Willem Wijnricx, priester, met Jan Cornelis als voocht, Cornelia Meusdr x Mathijs Aertss, Stijnken Meusdr x Willem Janss verkopen aan Adriana Jan Wijnen een half buijnder moers.

Fol. 205r, 20-11-1535

Adriaen Claijs Janss verklaart hoe Gheerit Janss, zijn oom, zijn voocht is geweest en nog is en geeft aan vuijten landen te wesen wil. Daarom transporteert hij aan Gheerit Janss zijn goederen tot het jongste kind mondig is of hij terug is.

Fol. 205v, 22-11-1535

Peeter Cornelis Blankaerts draagt over aan Wijtema van Buijten als gasthuijsmeester van Breda de helft van 3 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Op 8-4-1626? heeft ??? Peeterse Boudewijns ……

Na de doot van Peeter Cornelis is de brief verandert in een rentebrief tbv het gasthuijs, 10-12-1539.

Fol. 206r, 23-12-1535

Embrecht Rijckoutsz mede namens zijn kijnder, Adriana Embrechtsdr, Digne Embrechtsdr x Adriaen Jacops, verkopen aan Gheerit Janss tbv Claijs Janss kijnder een “rente”.

Fol. 206r, 14-12-1535

Meus Lambrechts, Jan Lambrechts, Anna Lambrechtsdr, Lijsbet Lambrechtsdr met Cornelis Jacops als voocht met consent van Heijnrick Janss, Heijnrick Lambrechts verkopen aan Cornelis Gijsbrechts de helft van een huijs.

Fol. 206r, 14-12-1535

De erfg van Lemmen voors bekennen geld schuldig te zijn aan Willem Jan Coremans.

Fol. 206v, 10-12-1535

Wouter Wouter Bax bekent geld schuldig te zijn aan Adriana Claijs Wouters?dr.

Fol. 206v, 19-1-1536

Vranck Willem Claijss en Heijnrick Cornelis Heijns Lents maken een erfeling van de goederen van Marij za. de huijsvrouw van Vranck.

Fol. 206v, 19-1-1536

Jan Cornelis is voldaan door Peeter Adriaen Peeterss.

Anno xxxvj

Fol. 207r, 19-1-1536

Peeter Adriaen Peeterss verkoopt aan Gheerit Janss als voocht tbv Claijs Janss kijnder een “rente”.

Fol. 207r, 19-1-1536

Vranck Willem Claijss bekent geld schuldig te zijn aan Geerit Janss tbv Claijs Janss kijnder.

Fol. 207r, 22-1-1536

Lijsbet Wijnrick Peeter Celijendr met Cornelis Jacops als voocht verkoopt aan Zebrecht Jan Wijnricx een buijnder moers.

Fol. 207v, 9-12-1535

Jan Peeter Willemss verkoopt aan Heijnricken Michiel Cornelis huijsvrouw 2 vurtelen rogs.

Fol. 207v, 20-12-1535

Michiel Cornelis is gevest in de moeren etc die Willem Janss binnen Dongen heeft.

Fol. 207v, 14-2-1536

Claijs Peeters is gevest in onderpanden die hij opgewonnen heeeft op 5 buijnder erffs die Jan Jacop Rutten gebruijkt heeft.

Fol. 208r, 31-1-1536

Lijsbet Claijs Peetersdr x Lent Goortss verkoopt aan Jan Andriess een huijs.

Fol. 208r, 31-1-1536

Jan Andriess bekent geld schuldig te zijn aan Lijsbet Claijs Peetersdr.

Fol. 208r, 12-2-1536

Jan Jorijss als voocht van Marten Willemss 3 kijnder, Peeter Marten Willemss, Anna Marten Willemsdr x Willem Janss, Willem Marten Willemsdr x Jan Joos verkopen aan Marij Lentsdr van Wijffvliet een half buijnder moers.

Fol. 208v, 22-1-1536

Zebrecht Jan Wijnricxz en Jan Jan Roelensz verkopen aan Jan Jan Smolens een buijnder moers.

Fol. 208v, 27-1-1536

Peeter Raess verkoopt aan Heijnrick Michiel Cornelis huijsvrouw 4 vurtelen rogs.

Fol. 208v, 27-1-1536

Rijck Adriaen Heijn Theus verkoopt aan Peeter heijn Wouters 3 lopensaet erffs.

Fol. 209r, 6-6-1532

Peeter Geerits, Thonis Jacopss en Willem Jan Mermans kennen dat Peeter Geerits eertijts gekocht heeft een stede, waar Peeter Adriaens uijtgestorven is, en meerdere stukken grond.

Tevens kennen Thonis en Peeter dat bij de aanneming van de kijnder afgesproken is dat Katlijn Lemmen Maes huijsvrouw zou delen op de moer op de hoeve.

Fol. 209r, 1-4-1535

Aert Adriaens geeft over met eender vrijer gifte aan Katlijnen Claijsdr een “rente”.

Fol. 209v, 31-1-1536

Cornelie Anthonis Branden weduwe is gevest in onderpanden die Gheerit Willems? weduwe onderhanden had.

Fol. 209v, 31-1-1536

Joos Jan Aertss verkoopt aan Stoffel Corneliss een ‘rente”.

Fol. 209v, 1-2-1536

Geertruijt Raes Joosdr x Peeter Heijnricx de Wagemaker verkoopt aan Adriaen Heijnricx 3 vurtelen rogs.

Fol. 210r, 10-1-1533

Hubrecht Jan Cornelissoen ter eenre en Michiel Jan Cornelissoen als voocht en Heijnrick Geerits Peeter van Gilse als toesiender en bij consent van Lambrecht Adriaens zijn onderling akkoord mbt de 5 kijnder waarvan Heijlken Geerits van Gilsedr de moeder was.

Lambrecht Adriaens x Lijsbet is voldaan van zijn deel.

Fol. 210v, 31-1-1536

Jan Cornelis Peeter vanden Mer?berch verkoopt aan Cornelis Rijck Wouter Loonen de helft van een huijs etc.

Fol. 210v, 4-2-1536

Peeter Heijn Wouters verkoopt aan Adriaen Adriaenss Loos 5 vurtelen rogs.

Fol. 211r, 16-2-1536

Heer Willem Roeloffsz van Donghen met Jan Cornelis zijn voocht en met consent van Jan Roeloffsz van Donghen draagt over aan Peeter Janss van Dongen het geld dat Cornelis Jan Kijnts hem verleden heeft.

Fol. 211r, 16-2-1536

Peeter Janss van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Heer Willem Roeloffsz van Dongen.

Fol. 211r, 24-2-1536

Griet Jan de Metsersdr x Claijs Adriaen Gielisz verkoopt aan Gielis Opps tbv Mariken en Gielis Geerit Gielis Opps kijnder een “rente”.

Fol. 211v, 26-2-1536

Jacop Peeterss de vorster is van rechts wege schuldig ….

Fol. 211v, 1-3-1536

Jan Gielisz en Soet Willem Diercx weduwe verklaren dat Wouter Maess een weg zal hebben aan het eind van zijn erve.

Fol. 211v, 1-3-1536

Vranck Willemss bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Cornelis Herts.

Fol. 212r, 25-6-1534

Henrick Montens Raet geeft aan Jan Pauwels een stuck erffs.

Fol. 212v, 6-3-1536

Jan Thijs Jan Matijss en Laureijs Matijss, Thoen Matijss, Alijt Matijssdr, Mariken Wouter Matijsdr met Jan als haar voocht mede namens Adrientken en 2 Grietken maken een deling van de erfgoederen van Katlijn hun moeder.

Fol. 212v, 24-4-1536

Cornelis Anthonis Branden weduwe is gevest in onderpanden die behoorden tot de erffg van Laureijs Martens.

Fol. 213r, 2-2-1535

Willem Meester Willems als voocht van Bartels kijnder maken een deling met Jan Jooss.

Fol. 213v, 13-3-1536

Zijken Claijs Cornelisdr met Pauwels Cornelis als voocht verkoopt aan Jan Jan Gheenen een blocksken moers.

Fol. 213v, 13-3-1536

Joos Peeters bekent geld schuldig te zijn aan Jorijs Wijnantsz van Bernagen.

Fol. 213v, 13-3-1536

Peeter Geerit Aert Noutsz bekent geld schuldig te zijn aan Jorijs Wijnantsz van Bernagen.

Fol. 214r, 13-3-1536

Cornelis Jan Willems en Willem Jan Willems, broers, bekennen geld schuldig te zijn aan Jorijs Wijnantsz van Bernagen.

Fol. 214r, 15-3-1536

Embrecht Peeterss verkoopt aan Florijs Janss de Timmerman 4 vurtelen rogs.

Fol. 214r, 20-3-1536

Jan Jacopss bekent geld schuldig te zijn aan Jan Gijsbrechtsz van Herck.

Fol. 214r, 20-5-1535

Jan Roeloffsz van Dongen transporteert aan? Aert de Laet.

Fol. 214v, 5-8-1535

Jacop Jacop Rutten? x Jenne, Heijnrick Adriens Oomen, Roeloff zijn zoon, namens de erfg van Anthonie Roeloffsdr treffen een regeling nbt een geschil ivm het testament van Juffrouw Margriet van Loon.

Stoffel Roeloffs is ook ontslagen.

Fol. 214v, 11-11-1525?

Heer Willem Roeloffs met Jan Cornelis als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Katlijn Lemmens weduwe.

Fol. 214v, 10-4-1536

Hubrecht Jan Cornelis bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Adriaenss Loos.

Fol. 214v, 9-11-1536

Heijnrick Janss de Weert heeft verwonnen Jan Jan Korstiaens voor 50 gulden.

Fol. 215r, 16-5-1536

Jacop Jacop Rutten heeft gekocht van Willem Jans van Heijlder weije en erve gecomen van Goort Janss.

Fol. 215r, 16-5-1536

Jacop Jacop Rutten bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Janss van Dongen.

Fol. 215r, 18-5-1536

Jan Peeter Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Adriaenss Loos tbv Aert Jan Aertss kijnder.

Nog genoemd: Cornelis Embrechtsz, Katlijn Embrecht Jan Mathijs weduwe, Hilleken Thijs Heijnrick Jacopss huijsvrouw.

Fol. 215v

Heer Willem Roeloffsz met Jan Cornelis als voocht scheldt aan Cornelis en Jan Kijntsz een geld bedrag kwijt.

Fol. 216r, 27-1-1537

Gijsbrecht Sijmons verkoopt aan Marij Jan Cornelis weduwe 2 vurtelen rogs.

Fol. 216r, 27-1-1537

Cornelis Jan Cornelissoen verkoopt aan Adriaen Jan Horsten een stuck ackerlants.

Fol. 216v, 27-1-1537

Vranck Willem Claijss verkoopt aan Peeter Jan Lemmens 4 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Adriaen Jan Claijs , ??? Raes Janss, Jan Jan Cornelis ….. dees 4 vurtelen rogs …..

Fol. 216v, 28-2-1536

Pauwels Janss verkoopt aan Peeter Jacopss een stede metten huijsinge.

Fol. 216v, 12-2-1537

Peeter Geeritss verkoopt aan Lent Goijaerts tbv Willeken Marten Pauwelsdr een “rente”.

Fol. 217r, 10-3-1537

Peeter Stevens verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 217r, 10-3-1537

Heijnrick Jan Gijben is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 217r, 10-3-1537

Heijnrick Jan Gijben verkoopt aan Rijck Jan Horsten 7 lopensaet lants.

Fol. 217v, 15-3-1537

Adriaen Heijnricksz is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 217v, 15-3-1537

Digne Jan Coman Geeritsdr met Jan Roeloffs als voocht en x Cornelis Willemss, Adriaen Jan Claijss, Peeter Jan Claijss, Golle Jan Claijsdr x Peeter Meuss, Adriaen Jan Claijss, en Peterken?, Jan, Claijs en Lijn met Peeter Janss als hun voocht verkopen aan Jan Willemss een huijs.

Fol. 217v, 15-3-1537

Wouter Cornelis heeft gepandt en coopdach gehouden met Jan Roeloffs peerde tot 20 vurtelen rogs toe. Mede namens Anthonis Janss erfgenamen.

Fol. 218r, 18-3-1537

Jan Jan Peeter Celijen verkoopt aan Willem Jacopss van Bavel derdalf lopensaet lants.

Fol. 218r, 18-3-1537

Joos Jan Roelens verkoopt aan Roel Jan Roelens derdalf lopensaet lants.

Fol. 218r, 12-4-1537

Jan Peeter Geerits verkoopt aan Jan Adriaenss een huijs.

In de kantlijn: dezelfde dag overgevest Harman Willemss en weder overgevest Heijnrick Janss de Weert, 1540.

Fol. 218v, 12-4-1537

Harman Willemss bekent geld schuldig te zijn aan Jan Adriaenss.

Fol. 218v, 14-4-1537

Geerborcht Goort de Wolffsdr x Jan Peeter Rubbens verkoopt aan Jan Jan Claijss anderhalf lopensaet moers.

Fol. 218v, 18-4-1537

Embrecht Rijckoutsz bekent geld schuldig te zijn aan Gielis Teuwen.

Fol. 219r, 18-4-1537

Marij Laureijsdr met Zebrecht Jooss als voocht en Adriaen Jan Peetersz verkopen aan Andries Heijn Corneliss en Jan Heijn Corneliss x Marij Thonis vanden Veken 10 lopensaet moers.

Toegevoegd: Griet Laureijs, IJken Laureijs, Tiel Jacopsz en Lemmen Lemmen Maess verklaren dat Marij en Adriaen gedeeld zijn.

Fol. 219r, 8-5-1537

Embrecht Peeterss verkoopt aan Adriaen Korstiaensz 7 lopensaet erffs.

Fol. 219v, 24-5-1537

Roeloff Heijnrick Adriaen Oomen verkoopt aan Embrecht Rijckoutsz tbv Heer Jan vanden Zande een “rente”.

Fol. 219v, 18-6-1537

Adriaen Embrechts verkoopt aan Peeter Jan Lemmens tbv Heijn Simons 3 kijnder bij Anna Peeter Pauwelsdr een “rente”.

Fol. 220r, 6-3-1536

Jan Jacopsen Roeloff Janss hebben gemangelt om een huijs en 6 lopensaet beempden.

Fol. 220r, 16-1-1536

Jan Matijss en Cristoffel Willems van Donghn hebben samen afgerekent mbt chijns en pacht.

Fol. 220v, 4-12-1536

Rijck Jan Horsten verkoopt aan Claijs Hubrechts Verstege 2 lopensaet erffs.

Fol. 220v, 4-12-1536

Willem Gijben verkoopt aan Jan Willemss een stede metten huijsinge.

Fol. 220v, 8-11-1537

Gielis Wouterss van Zomeren verkoopt aan Willem Jacop Rutten een “rente”.

Fol. 221r, 6-12-1536

Simon Thoniss verkoopt aan Peeter Geeritss een erffbruijck wech.

Fol. 221v, 24-11-1537

Jan Cornelis en Heijl Cornelisdr met Jacop Peeterss als voocht verkopen aan Cornelis Aert Lemmens 2 buijnder lants.

Fol. 221v, 25-11-1537

Dierck Diercksz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Janss van Dongen.

Fol. 222r, 24-4-1536

Jan Roeloffs bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Janss van Beloij.

Fol. 222r, 24-4-1536

Jan Roeloffs bekent geld schuldig te zijn aan Meester Willem van Etten tbv Bartels ???.

Fol. 222r, 24-4-1536

Cornelis Gijsbrechts als voocht en Peeter Adriaen Peeters als toesiender van Lijnken, Adriaen en Gijsbrecht Jan Gijsbrechts kijnder verkopen aan Jan Jan Korstiaensz hun deel van de stede metten huijsinge gekomen van hun vader.

Fol. 222v, 24-4-1536

Jan Jan Korstiaensz x Marij bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Gijsbrechts als voocht van Lijnken, Adriaen en Gijsbrecht Jan Gijsbrechts kijnder.

Fol. 222v, 24-4-1536

Adriaen Adriaenss Loos bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Gijsbrechts als voocht Jan Gijsbrechts kijnder.

Fol. 222v, 8-3?-1537

Jan Jan Korstiaensz verkoopt aan Adriaen Adriaenss Loos 5 vurtelen rogs.

Fol. 223r, 1-4-1536

Zijken Diercksdr met Adriaen Maess als voocht, Cornelis Geerits als voocht en Wouter Maess als toesiender van Heijnrick Geeritss kijnder verkopen aan Cornelis Michielss vander Biestraten een stede metten huijsinge.

Nog genoemd: Aert Peeterss kijnder, Margriet Jan Michielssdr.

Lemmen Lemmen Maess en Andries Jacops zijn vrienden van de kijnder.

Fol. 223v, 22-5-1536

Jacop Peeters de vorster verkoopt aan Heijnrick Michiel Corneliss huijsvrouw een huijs.

Fol. 223v, 22-5-1536

Jan Adriaens verkoopt aan Joos Wouterss 10 lopensaet lants.

Fol. 223v, 10-3-1537

Adriaen Jan Claijss bekent geld schuldig te zijn aan Zebrecht Jan Wijnen.

Fol. 224r, 13-3-1536

Peeter Geeritss verkoopt aan Jacop Peeter de vorster een “rente”.

Fol. 224r, 20-1-1536

Cornelie Geerits x Willem Jan Mermans en Peeter Geerit Lemmens verkoopt aan Jacop Peeterss de vorster 7 lopensaet erffs.

Fol. 224v, 13-3-1536

Jacop Peeterss bekent geld schuldig te zijn aan Cornelie Willem Jan Mermans huijsvrouw.

Fol. 224v, 13-3-1536

Korst Meus Heijn Knapen, Cornelis Korst Meus, Gijb Simons als voocht en Jan Peeter Willems als toesiender van Korst Meuss kijnder maken een deling van de goederen van Laureijs Korst Meuss huijsvrouw za.

Korst neemt zijn kijnder aan.

Fol. 225r, 3-1-1536

Peeter Cornelis Peeter Celijen heeft de helft van de stede gekocht die aan zijn voorkijnder toebehoorde.

Fol. 225v, 10-4-1536

Claijs Peeters verkoopt aan Willem Jacopss een stuck erffs.

Fol. 225v, 10-4-1536

Adriaen Jan Horsten verkoopt aan Raes Jan Vrancken een vurtel rogs.

Fol. 225v, 14-4-1536

Claijs Peetersz, schout Sgreevenmoer verkoopt aan Cornelis Vranckensoen van Gesel een stede metten huijsinge.

Fol. 225v, 10-4-1536

Jan Jacop Rutten staat borg voor Cornelis Vranckensoen van Gesel.

Fol. 226 los vel

… Jan Cornelis Broeders vrouwe …..

Fol. 226r, 5-5-1536

Embrecht Peeter Timmermans bekent geld schuldig te zijn aan Willem Joosz x Marij Peetersdr.

Fol. 226r, 10-5-1536

Cornelis Denisz verkoopt aan Matheus Heijnricx 1/3 in 22 lopensaet moers, verkregen van Steven Gielis, Katlijn Heijnrick, Meus Jan Vranckenen Adriaen Heijnrick Meus kijnder

Fol. 226r, 10-5-1536

Cornelis Denisz verkoopt aan Joos Cornelisz 1/3 in 22 lopensaet moers.

Fol. 226r, 10-5-1536

Cornelis Denisz verkoopt aan Thonis Wouter Sprengersz 1/3 in 22 lopensaet moers

Fol. 226v, 10-5-1536

Matheus Heijnricx, Joos Cornelisz en Thonis Woutersz bekennen geld schuldig te zijn aan Cornelis Denisz.

Fol. 226v, 13-9-1536

Gielis Wouterss van Zomeren verkoopt aan Willem Gijben een huijs.

Fol. 226v, 13-9-1536

Gielis Wouterss van Zomeren staat met zijn goederen borg zoals Willem Jacop Rutten borg stond.

Fol. 226v, 26-11-1536

Willem van Dongen verklaart dat Joos Peeters een bepaalde moer in bezit heeft.

Fol. 227r, 21-6-1535

De erfg van Peeter Timmerman rekenen af mbt de schulden:

Claijs Peeters, Willem Joos, Adriaen Adriaens, Embrecht Peeters, Anna Peeters, Heer Aert en de coster.

Fol. 227r

De erfg van Peeter Jan Gijsbrechts maken een erfdeling:

Claijs Peeters, Willem Joos, Adriaen Adriaen Geeritss, Adriaen Peeters, Embrecht Peeters, Anna Peeters.

Fol. 227v

Claijs Peeters, Adriaen, Embrecht, Anna, Willem Joos namens zijn vrouw, Heijl Jan Peetersdr x Adriaen Adriaen Geeritss maken een erfdeling van de goederen van Peeter Jan Gijsbrechts en Digne Embrechtsdr hun ouders.

Fol. 228v, 22-5-1536

Willem Jan Mermans verkoopt aan Adriaen Aert Lemmens een stede metten huijsinge.

Fol. 228v, 22-5-1536

Adriaen Aert Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Willem Jan Mermans.

In de kantlijn: Adriaen Aertse ??? heeft betaald.

Marij Jan Goijaerts heeft ontvangen van Adriaen Aert Lemmens.

Fol. 228v, 22-5-1536

Willem Jan Mermans verkoopt aan Jan Wouter Sprengers de helft van een halve hoeve lants.

Fol. 229r, 12-2-1536

Peeter Raes en zijn kijnder maken een deling van de goederen van Cornelie Dierck Jan Michielsdr hun moeder met Willem Joos als voocht en Wouter Maes en Adriaen Maess als vrienden.

Peeter neemt zijn 4 kijnder aan.

Fol. 229v, 20-12-1536

Adriaen Peeters bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Corput.

Fol. 229v, 21-12-1536

Laureijs Tijs Jan Matijss verkoopt aan Thoen Tijs Jan Matijss zijn broer een vurtel rogs.

Fol. 229v, 14-1-1537

Adriaen Peeter Timmermans verkoopt aan Aert Godscalck Aertss 1/3 van 11 buijnder gronts.

Fol. 229v, 14-1-1537

Aert Godscalck Aertss bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Peeter Timmermans.

Fol. 230r, 19-6-1536

Rombout Jan Rombouts verkoopt aan Jacop Willems de Ketelaer een half buijnder moers.

Fol. 230r

Peeter Meus Druijtszz, Jan Michiel Roeloffs, Peeter Janss van Alphen, Adriaen heijnrick Scuermans, Eva Horst? Lemmens met Simon Horst? Lemmens als voocht verkopen aan Cornelis Pauwelsz een half buijnder moers.

Fol. 230v, 6-7-1536

Hubrecht Claijs Peeters verklaart borg geweest te zijn voor Woudn? Geeritss de Laet opte hoeve tot Dongen aent huijs wittelijck sentr is Raphael van Bruhese, rentmeester mijns gen. heeren des graven van Nassou.

Fol. 231r, 6-7-1536

Katlijn Geeritsdr met Willem Janss als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Lemmen Lemmen Maes.

Fol. 231r, 6-7-1536

Katlijn Geeritsdr x Willem Janss machtigen Lemmen Lemmen Maes en Cornelis Geerits hun zaken mbt de stede te behartigen.

Fol. 231r, 13-9-1536

Aert IJgrins? namens Raphael van Bruhese geeft te kennen dat Jan Roeloffsz dese dach de weete was gedaen en … dat hij Willem van Dongen moeren of wildert ……… de voors Jan Roeloffs heeft doen halen den selven dach 2 bleckelincx van den wildert of Willem van Dongen moeren alsoo hij te kennen gaf en dat wij gesien hadden dat 2 wagens met bleckelonck geladen stonden en lopense vast voor Jan Roeloffs brouhuijs.

Fol. 231v, 13-9-1536

Adriaen Jan Horsten bekent geld schuldig te zijn aan Marij Jans Smagers?dr.

Fol 231v, 10-11-1536

Peeter Jan Horsten ter eenre en Vranck Jan Heijnricx, Jeenken Jan Heijnricxdr x Jan Meuss, Jeeneken Jan Heijnricx x Melis Melisz en Engel Jan Heijnricx, Digne en Adriaen Gielis Jan Heijnricxkijnder met Vranck als voocht en Peeter Gielis voor Daem, Cornelis, Hubrecht en Adriaen Peeter van Bavel namens Adriaen zijn wijff en Heijnrick Jan Horsten ter andere zijde

maken een erfdeling van de goederen van Katlijn Jan Heijnricxdr.

Fol. 232r, 13-9-1536

Peeter Heijnricx Laureijss verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 232r, 28-12-1537

Heer Willem Roeloffsz van Dongen met Jan Cornelis als voocht verkoopt aan Cornelis Wouter Sprengers ca 7 roijen erffs.

Fol. 232r, 16-12-1537

Adriaen Janss van Gilze namens Thonis Willem Adriaen Loijss zijn huijsvrouw is voldaan door Peeter Jan Claijss van een vurtel rogs.

Fol. 232v, 20-9-1536

Cornelis Geeritsz, Katlijn Geeritsdr met Willem Janss als voocht, Raes Joos als voocht van Heijnrick Geerits kijnder, Geerit Heijnricx, Lambrecht Maess treffen een regeling mbt een geschil.

Fol. 233r, 5-10-1536

Jan vanden Wege verkoopt aan Denis Jan Nooten een huijs.

Fol. 233r, 5-10-1536

Denis Jans Noten is na onser bancken recht schuldig ….

Fol. 233r, 10-11-1536

Cornelis Geeritss als voocht en Wouter Maess als toesiender van Heijnrick Geeritss kijnt, Zijken Diercxdr met Adriaen Maess als voocht, Melis Peeters als voocht en Adriaen Maess als toesiender van Aert Peeters kijnder verkopen aan Peeter Raess een deel van het Cleijn Peeter geheijten.

Fol. 233r

Denis Jan Noten heeft voldaan aan Jan vanden Wege, 18-12-1540.

Fol. 233v, 15-11-1536

Jan Peeter Willems verkoopt aan Jan Tijs Jan Matijss een lopensaet lants.

Fol. 233v, 15-11-1536

Jan Peeter Willems verkoopt aan Jan Tijs Jan Matijss nog 2 lopensaet lants.

Fol. 233v, 22-9-1536

Jan Wouter Sprengers en Jan Willem Mermans hebben afgerekent mbt chijns en pacht.

Fol. 234r, 8-3-1536

Adriaen Adriaenss bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Gijsbrechts tbv Jan Gijsbrecht kint?.

Fol. 234r, 8-3-1536

Jan Jan Horsten bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Adriaenss.

Fol. 234r

Jan Wouter Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Willem Jan Mermansz.

Fol. 234v, 22-5-1536

Embrecht Peetersz en Anna Peetersdr bekennen geld schuldig te zijn aan Adriaen Peeterss.

Fol. 234v, 8-6-1536

Thonis Jacop Thoen Sprengersz verkoopt aan Meas Lambrechtsz Verstege 6 lopensaet lants.

Fol. 234v, 1-10-1536

Jan Cornelis Sprengers heeft gestelt Adriaen Jan Horsten zijn zwager 5 mudden rogs.

Fol. 235r, 3-1-1537

Lijsbet en Jenneken Cornelis Cristoffelsdr met Jacop Peeters hun voocht, Peeter Jan Horsten als voocht van Katlijn en Cristoffelken Cornelis Cristoffels kijnder verkopen aan Gijsbrecht Peeter Beijs 6 buijnder erffs.

Fol. 235r, 4-1-1537

Hubrecht Jan Jan Aertss vest over Beatrijs Cornelis Claijs Claijsdr 1 vurtel rogs.

Fol. 235r, 4-1-1537

Jan Jan Wouters als voocht en Jan Cornelis als toesiender van Marten, Marie, Lijsken en Willemken Laureijs Martenskijnder verkopen aan Meus? Peeter Meusz 5 lopensaet lants.

Fol. 235v, 4-1-1537

Meus Peeter Meus bekent geld schuldig te zijn aan Jan Jan Wouters tbv Laureijs Martens kijnder.

Fol. 235v, 16-1-1537

Cornelis Jan Cornelis Sprengers verkoopt aan Jan Roelens 9 lopensaet erffs.

Fol. 235v, 18-1-1537

Alijt Cornelis Willem Claijs weduwe met Jacop Peeters als voocht verkoopt aan Florijs Janss de Timmerman een “rente”.

Fol. 236r, 1-2-1537

Lent Peeters verkoopt aan Lemmen Geerit Jan Lemmens een “rente”.

Fol. 236r, 5-2-1537

Rijck Jan Horsten verkoopt aan Adriaen Geerit Janss een stuck erffs.

Toegevoegd: overgevest Peeter Adriaens en wederom overgevest Mari Claijs ???.

Fol. 236v, 12-11-1536

Jacop Peeterss is van rechts wege schuldig ….

Fol. 236v, 8-3-1537

Karlijn Peetersdr x Peeter Cornelis van Daesdonck verkoopt aan Peeter? Adriaen Peeters 7 corter rogs.

Claijs Lauwe staat borg.

Fol. 237r, 18-6-1537

Peeter Janss van Dongen is van rechts wege schuldig ….

Fol. 237r, 4-9-1537

Adriaen Jan Claijss bekent geld schuldig te zijn aan verkoopt aan Jacoppe Rijck Wouter Loonen weduwe met Cornelissen, Peeter, Daniel en Wouter haar kijnder een vurtel rogs.

Fol. 237r, 4-9-1537

Adriaen Jan Claijss bekent geld schuldig te zijn aan Jacoppe Rijck Wouter Loonen weduwe met haar kijnder.

Fol. 237v, 5-10-1537

Heijnrick Maess de Laeck, procureur, namens het convent van Sinte Katherijne Dale te Breda verkoopt aan Jan Roeloffs van Dongen een half buijnder moers.

Fol. 237v, 5-10-1537

Jan Roeloffs van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Maess de Laeck, procureur, namens het convent van Sinte Katherijne Dale te Breda.

Fol. 238r, 16-12-1537

Jan Thonis de Molen de Oude ter eenre en Jan Sijssen ter ander zijde treffen een regeling mbt de watermolen te Dongen.

Fol. 238v, 5-11-1537

Willem van Dongen verkoopt aan Claijs Janss van Liet 2 buijnder erffs.

Fol. 238v, 6-11-1537

Wouter Claijs Thonen verkoopt aan Claijs Janss van Liet 12 lopensaet gronden.

Fol. 238v, 5-11-1537

Claijs Janss van Liet bekent geld schuldig te zijn aan Willem van Dongen.

Fol. 239r, 15-7-1537

Claijs Jan Claijsz, Katlijn Jan Claijsdr met Peeter Jan Claijs als voocht verkopen aan Heijnrick Michiel Cornelis huijsvrouw een vurtel rogs.

Fol. 239r, 26-7-1537

Jan Jan Wouters als voocht en Jan Cornelis als toesiender van Laureijs Marten Peeter Celijen kijnder verkopen aan Joos Jan Aertss 11 lopensaet weije.

Fol. 239v, 8-4-1537

Wouter Heijnrick Wouters verkoopt aan Peeter Matijss een huijske.

Fol. 239v, 10-4-1537

Cornelis Jacops namens Peter Vogel tbv de Heijlige Geest van Breda verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een stede metten huijsinge.

Fol. 239v, 2-12-1538

Jan Cornelis die weduwe verkoopt voors stede aan Stoffel Joos Cornelisz.

Fol. 240r, 8-5-1537

Peeter Peeter Heijnrick Horsten dr? verklaart dat Katlijn Aertsdr x Jan Roeloffs gedeeld is op de helft van een “rente”.

Fol. 240r, 11-5-1537

Jan Pauwelsz verkoopt aan Marij Thijs Groots vanden Berge 4 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Raes Janss verklaart dat Willem Peeters deze 4 rogs heeft afgelost.

Fol. 241 [= los vel], 31-5-1536

Claijs Vermeer en Michiel Vermeer, broers, verkopen aan Adriaen Peeter Timmermans een buijnder moers.

Toegevoegd: Cornelis Janssen van Holten en Matijs Janssen van Holten verklaren dat zij Claus van Meer het geld hebben gegeven [niet afgemaakt].

Fol. 241v

Joos Jan Aertss verkoopt aan Aert Jan Gheenen de helft van 1/6 van 7 buijnder moers.

Fol. 241v

Joos Jan Aertss verkoopt aan Jan Jan Gheenen de helft van 1/6 van 7 buijnder moers.

Fol. 241v

Aert Jan Gheenen en Jan Jan Gheenen bekennen geld schuldig te zijn aan Joos Jan Aertss.

Fol. 241v, 2-12-1537

Griet Jan Robbendr x Pauwels Willem Pauwels, Neelken Jan Robbendr x Thomas Laureijss doen afstand van hun deel van de stede gekomen van hun moeder.

Fol. 242r, 16-12-1537

Adriaen Peeter Geraerts van Dongen huurt de molen op Sprang: de wintmolen en de rosmolen van Cornelis van Hoeck, rentmeester van Adam van Duijn, ambachtsheer van Sprang.

Borg staan: Peeter Geeritsz, Jan Cornelis, schout, Jan Jan Smolens, Pauwels Rijcken, Willem Joosz, Adam Willemss, Cornelis Gijsbrechts, Peeter Jan Horsten en Lambrecht Adriaen Martens.

Fol. 242v, 13-1-1538

Cornelis Aert Lemmens verkoopt aan Marij Laureijsdr met Zebrecht Janss als voocht een “rente”.

Fol. 242v, 13-1-1538

Joos Peeter Jan Claijss verkoopt aan Willem Jacop Rutten een “rente”.

Fol. 243r, 16-12-1537

Jan Jan Grootsz is van rechts wege schuldig ….

Fol. 243r, 20-12-1537

Peeter Jan de Weerts verkoopt aan Jan Jan Matijss de helft van 6 buijnder gronts.

Fol. 243r, 20-12-1537

Jan Jan Matijss bekent geld schuldig te zijn aan Willem Jooss.

Fol. 243v, 26-2-1538

Cornelia Willem Rombouts weduwe met Cornelis Witsess? haar zoon verkoopt aan Cornelis Gijsbrechtsz een “rente”.

Fol. 244 los vel, 10-2-1537

Jan Wijttenss verkoopt aan Jan Adriaens van Sijnt Geertruijden Berghe een “rente”.

Fol. 244r, 6-2-1538

Claijs Cornelisz verkoopt aan Jacop Willemss als voocht van Aenken, Jacop en Lijnken Marcelis Willems kijnder een “rente”.

Fol. 244r, 6-2-1538

Claijs Cornelisz verkoopt aan Joachim Janss een “rente”.

Fol. 244v, 6-2-1538

Wouter Jan Vass en Marten Peeters als Heilige Geest meesters tot Wasbeeck zijn gevest in onderpanden die Raes Jooss erfg onderhanden hadden.

Fol. 244v, 11-2-1538

Peeter Geeritss verkoopt aan Lambrecht Adriaens 9 roije erffs.

Fol. 244v, 18-2-1538

Jan Jacops bekent geld schuldig te zijn aan Jan Cornelis.

Fol. 244v, 18-2-1538

Jan Wouter Sprengers verkoopt aan Marij Laureijsdr 5 vurtelen rogs.

Fol. 245r

Jan Corneliss, schout, ter eenre en Cornelis Jan Cornelisz, Adriaen jan Cornelisz, Jan Jan Cornelisz, Margriet Jan Cornelisdr x Jacop Cornelissoen, Wouter Jansz als voocht en Peeter Jan Horsten als toesiender van Roeloffken en Stoffelken Jan Cornelis kijnder maken een erfdeling van Laurentien Jan Horsten, de moeder van de kinderen.

Fol. 246r, 15-6-1538

Roeloff Heijn [blad beschadigd] verkoopt aan Peeter Janss van Dongen een “rente”.

Fol. 246r, 25-8-1538

Claijs Peeterss verkoopt aan Stoffel Roeloffsz van Dongen een “rente”.

Fol. 246v, 4-9-1538

Peeter Jan Jan Loonensz mede als voocht en [niets ingevuld] als toesiender van Jan Jan Loonen 2 kijnder, Dige Jan Jan Loonendr x Cornelis Aertss, Anna Heijnrick Laureijsdr met Peeter als voocht, Domas Thonisz, Anna Thonisdr met Cornelis Aertss als voocht, Digne Thonisdr x Adriaen Peeterss, Marij Thonisdr met Thonis Thoniss als voocht verkopen aan Adriaen Heijnricxz 18 lopensaet weije.

Fol. 246v, 9-9-1538

Peeter Adriaen Peetersz verkoopt aan Adriaen Geerit Janss 5 lopensaet lants.

Fol. 247r, 15-9-1538

Adriaen Peeterss verkoopt aan Peeter Adriaen Peeters zijn zoon de helft van [folio beschadigd] hoeve lants.

Fol. 247r, 17-11-1538

Marij Coman Jansdr met Cornelis Jacops als voocht, Cornelis Cornelis Willems als voocht en Jacop Jansz als toeseinder van Anneken Jan Cornelis kijnt en van het kijnt waarvan Mariken in verwachting is maken een erfdeling van de goederen van Jan Cornelis za.

Fol. 247v, 22-11-1538

De erfg van Jan Thoniss de Molen en Jenneken zijn vrouw maken een erfdeling:

Thonis Jan Thoniss en Simon Thonis namens Margriet zijn vrouw, Jan Jan Thonis en Heijnrick Jan Thonis, Jan Peeters x Anna en marie Jan Thonis.

Fol. 248r, 6-3-1538

Cornelis Jan Harmans Roijenz bekent geld schuldig te zijn aan tafel van de Heijlige Geest van Breda.

Nog genoemd: Jan Roeloffs, Peeter Janss van Dongen en Cornelis Jacops, secretaris.

Cornelis Jacopss houdt Peeter Janss schadeloos.

Fol. 248v, 20-2-1538

Peeter Geeritss, kerckmeester, Gheerit Janss, Lambrecht Janss, Willem Jooss verklaren dat zij hebben gehoord dat ten tijde dat de kerck belasting moest heffen er mensen waren die hun goederen als onderpand gebruikt hebben en dat men bereid was elkaar te helpen.

Fol. 249r, 20-2-1538

Heer Adriaen Janss van Dongen met Jan Cornelis als voocht namens Coenraet Aertss is van rechts wege schuldig ….

Fol. 249r, 20-2-1538

Peeter Raess, Laureijs Raess, Marij Raess, Jan Raess, Marij Raess bekent geld schuldig te zijn aan de Heijlige Geest van Wasbeeck.

In de kantlijn: op foto niet leesbaar.

Fol. 249r, 25-2-1538

Heer Adriaen Janss van Dongen met Jan Cornelis als voocht namens Coenraet Aertss verkoopt aan Claijs Jan Obrechts een stede metten huijsinge.

Fol. 249v, 25-2-1538

Jan Peeter Cornelisz verkoopt aan Florijs Janss een “rente”.

Fol. 249v, 25-2-1538

Jan Thonis namens Michiel zijn zoon verkoopt aan Peeter Corneliss 3 lopensaet moers.

Fol. 249v, 25-2-1538

Jan Willemss en Jan van Dusel, scotgaerden van de kerck, is van rechts wege schuldig ….

Fol. 250r, 10-3-1538

Anezoete Rijck Peeter Maesdr x Cornelis Peeters verkoopt aan Laureijs Heijnricx 1/3 van 4 vurtelen rogs.

Fol. 250r, 20-5-1538

Gorijs van Eijndmer mede als voocht en Jacop Willem Peeter Stevensz als toesiender van Geerit van Eijndmer 3 kijnder, Jacop Cornelis namens Heer Fransschen van Eijndmer verkopen aan Raes Jan Vrancken de helft van 4 buijnder moers.

Fol. 250v, 20-5-1538

Gorijs van Eijndmer mede als voocht van Geerit van Eijndmer 3 kijnder en Jacop Willem Peeter Stevensz als toesiender, Jacop Cornelis namens Heer Fransschen van Eijndmer, Jacop Cornelis namens Heer Fransschen van Eijndmer verkopen aan Cristoffel Roeloffsz van Dongen de helft van 3 buijnder moers

Fol. 250v, 27-3-1538

Heer Geerit Oelmans mede als voocht van Heijlwich Adriaen Oelmans weduwe, mede namens Jan Jan Oelmans 4 kijnder, Marten Jan Brechtsz namens Margriet zijn moeder, Lijsbet Heijs, Heer Geerit Jan Leijnen verkopen aan Aert Gieliss en Cornelis IJgranis 1¾ buijnder moets.

Fol. 251 los vel 1

Dit is alsulck voordel als Zijken Diercxdr gehouden heeft nader doot van Heijn Horsten:

Inden iersten een bed metten bedstee, een paer slapelaken, 1 deken, 2 oorcussens en 2 sitte cussens, een tinnen schotel, soutvat, groten kan, kandelaer, potkan,1 steijpken, 1 tafel met een tafelaken, 1 ???stoel, de beste ketel, 1 copere pot, 1 lan???, 1 hael.

Fol. 251 los vel 2, 2-12-1538

Lijstje met betalingen?

Stoffel Joos Cornelis 14 vurtelen rogs

Jan de Roij

Peter Vogel namens de Heijlige Geest van Breda

Jan Wouter Sprengers

Willem Jan Mermans

Fol. 251r, 5-4-1538

Gooswijn Buijsen staat borg voor Peeter Geritss tbv Wouter Geritss, Adriaen Robbrechtss, Peter Steven en Willem Thoniss.

Fol. 251r, 8-4-1538

IJken Adriaen Peeter Laureijss huijsvrouwe met Adriaen Laureijss als voocht verkoopt aan Jacop Peeters de vorster een “rente”.

Fol. 251v, 12-4-1538

Peeter Geeritss verkoopt aan Lambrecht Geeritss, Jan Cornelis Willem Claijss en Heijnrick Janss een erfbruijck wech.

Fol. 251v, 10-3-1538

Jan Cornelis Sprengers geeft over Raes Janss en Peeter Jan Horsten als kerckmeesters een “rente”.

Fol. 252r, 10-3-1538

Gijsbrecht Jan Jacops Heijmans bekent geld schuldig te zijn aan Aert Gielisz en consorten.

Fol. 252r, 10-3-1538

Heer Geerit Oelmans als voocht van Heijlwich Adriaen Oelmans weduwe, mede namens Jan Jan Oelmans 4 kijnder, Marten Jan van Brechtsz namens Margriet zijn moeder verkopen aan Jan Wouter [folio beschadigd] Sprengers ¼ in 3 buijnder moers.

Fol. 252r, 10-3-1538

Heer Geerit Oelmans als voocht van Heijlwich Adriaen Oelmans weduwe en namens personen voors verkopen aan Willem Heijn Cornelis ¼ in 3 buijnder moers.

Fol. 252v, 6-2-1538

Rijck Adriaen Heijn Theus verkoopt aan Marij Laureijsdr met Zebrecht Janss als voocht 2 vurtelen rogs.

Fol. 252v, 6-2-1538

Lenaert Peeters verkoopt aan Lambrecht Geerit Jan Lemmens 8 vurtelen rogs.

Fol. 252v, 6-2-1538

Juetken Adriaen Matijs Peperkoeckbacker met Jacop Peeters als voocht verkoopt aan Claijs Diercxz een huijsken.

Fol. 253 [flink beschadigd], 28-1-1538

Cornelis Jan Cornelisz, Margriet Jan Cornelis met Jacop Cornelis als oom en voocht verkopen aan Jan Jan Corneliss hun deel van een “rente”.

Fol. 253, 1-2-1538

Alijt Cornelis Willem Claijs weduwe met ??? Peeters als voocht verkoopt aan Claijs Cornelis haar zoon de helft van haar stede.

Fol. 253r, 1-2-1538

Heijnricken x Michiel Cornelis verkoopt aan Goort Andriess een stuck erff.

Fol. 253v, 25-8-1538

Frans Korstiaens ter eenre en Adriaen Peeters ter andere zijde treffen een regeling mbt het geschil ivm de aankoop van een stede.

Fol. 254r [flink beschadigd], 25-4-1538

Zijken Dierck Jansdr x Peeter Thonis verkoopt aan Claijs Peeter Lemmens de helft van een buijnder moers.

Fol. 254r, 23-10-1538

Heijnrick Cornelis Calijsz, ??? Claijss, Beatrijs Cornelis Claijsdr met ??? ?loffs als voocht, Cornelis Cornelis ??? als voocht en Simon Cornelisz als toesiender van ??? Cornelis Laets 4 kijnder waarvan ??? Cornelis Claijs Denijsdr za. moeder was verkopen aan Jan vande Wege 10 lopensaet weije.

Fol. 254v, 21-3-1538

Katlijn Goortsdr x Cornelis Cornelisz van Gilze, Aert Janss van Gilze, Jan Janss van Gilze, Jacop Rijcxk Wouter Lemmens weduwe met Cornelis Jacops als voocht verkopen aan Jan Jan Peetersz een half buijnder moers.

Fol. 254v, 2-6-1538

Simon Jooss als voocht en Jan Jan Peeter Celijen als toesiender van Cornelis Janss kijnder, Jan Cornelisz, Aert Corneliss, Anna Cornelisdr en Meus Janss met Jan Jooss als naeste van de kijnder ter eenre en Lijsbet Jansdr x Jacop Willemsz van Bavel, moeder vande voors kijnder maken een erfdeling.

Jacop en zijn vrouw nemen de kijnder aan.

Fol. 255r, 3-9-1538

Cornelie Jorijs Janssdr met Cornelis Jacops als voocht verkoopt aan Claijs Thoniss een “rente”.

Toegevoegd: Eva lost af.

Fol. 255v, 25-9-1538

Denis Thoen Neelen is van rechts wege schuldig ….

Fol. 255v, 10-12-1538

Jacop Peeterss verklaart at hij ten andere tijde verkocht heeft aan Anthonis Jooss een buijnder lants.

Fol. 256r, 20-8-1537

IJken Tijs Lentsdr x Peeter Willem Claijssen verkoopt aan Peeter Janss van Dongen vierdalf lopen rogs.

Fol. 256r, 22-8-1537

Katlijn Heijnrick Jacop Coremansdr x Cornelis Aert Lemmens, Cornelis Geerits als substituut voocht van Jacoppe en Neelken Heijnrick Jacops kijnder met consent van Lemmen Lemmen Maes de toesiender en Adriaen Heijnricx Coremans verkopen aan Jacop Jacop Rutten een stuck erffs.

Fol. 256r, 22-8-1537

Jacop Jacop Rutten bekent geld schuldig te zijn aan Katlijn, Jacoppe en Neelken Heijnricx Coremans kijnder.

Fol. 256v, 24-9-1537

Hilleken Jan Leuwendr x Peeter Jan Horsten verkoopt aan Jan Adriaens een huijs.

Fol. 256v, 24-9-1537

Jan Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan Zebrecht Jan Wijnricx.

Fol. 256v, 15-1-1538

Adriaen Peeters bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Corputs.

Fol. 256v, 11-2-1538

Marck Reijnss heeft gepandt aen 3 koijen tot Jan Roeloffs en heeft coopdachr gehouden.

Fol. 257r, 2-8-1535

Jacop Peeters namens Cornelis Thonis Matheuss machtigt Peeter Cornelis Daems.

Fol. 257r, 2-8-1535

Jan Roeloffs bekende dat alle haeffelijcke goederen van Marck Reijns …….

Fol. 257r, 22-11-1535

Heijn Horst bekent geld schuldig te zijn aan Jan Diercxz van Sgreevenmoer.

Fol. 257r, 25-12-1536

Lent Roel Lents bekent geld schuldig te zijn aan Roeloff Jooss.

Fol. 257r, 1-2-1536

Peeter Aert vanden Branden weduwe bekent geld schuldig te zijn aan Jan Verdussen.

Fol. 257r

Engel Jan Lauwedr x Jan Peeter Willems stelt in handen van Jan Jan ??? [folio beschadigd] haer levende have.

Fol. 257r, 2-11-1536

Jan Cornelis begeert aen schepenen oft ijemant van Thoen Beijens … [folio beschadigd].

Fol. 257v, 14-10-1534

Meester Harman van Diepenbeeck bekent geld schuldig te zijn aan Roeloff Janss de tingieter tot Breda.

Fol. 257v, 7-12-1534

Jan Jan Empens bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Jan Jan Aertss.

Fol. 257v, 12-12-1534

Peeter Cornelis Janss van Breda heeft verwonnen goederen waar Anthonie Roeloffs uijtgestorven is.

Fol. 257v, 12-12-1534

Anthonis Govartssoen heeft gepandt aan haeffelijcke goederen als Anthonie Roeloffsdr za achtergelaten heeft.

Fol. 257v, 20-12-1534

Adriaen Peeters bekent geld schuldig te zijn aan Anthonie Jan Gheenendr.

Fol. 257v, 4-1-1535

Jacop Jacop Rutten bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Jan Lemmens.

Fol. 258r

Heer Jan Hoose tot Breda, priester, en Meester Gielis Brievinck als executeur van Anna Willems van Dongen za, natuurlijke dochter verklaren dat in het testament staat [akte niet afgemaakt]

Fol. 258r, 21-6-1535

De vorster namens Thonis Goortss coopdach gehouden aan Thoen Roeloffs erffhuijsceel.

Fol. 258r, 31-1-1536

Jan Andries bekent geld schuldig te zijn aan Lent Goortss.

Fol. 258r, 4-1-1535

Anthonie Marceliss en Adriaen zijn broer gepandt te zijn aan haren erffhuijsceel …..

Fol. 258r, 25-1-1535?

Jan Voemans x ??? [folio beschadigd] Jan Bouwensdr is voldaan door Adriaen Geeritss van een vurtel rogs.

Fol. 258r, 10-5-1535

Marij van ??? [folio beschadigd] heeft verwonnen van Jan Verhulst.

Fol. 258r, 20-9-1535?

Claijs Claijs Janss bekent geld schuldig te zijn aan Jan Cornelis.

Fol. 258v, 2-8-1534

Heer Peeter Vlencoot? van Breda transporteert aan Matheus Heijnricx zijn onderpanden.

Fol. 258v

Jan Roeloffs zal aantonen dat hij op 19-8-tot Breda is geweest.

Fol. 258v, 28-9-1534

Jan Roeloffs geeft over een relement en Marck Reijns wil dat Jan de eed aflegt. Jan geeft de voorwaarden aan.

Fol. 259r, 4-2-1534

Roel Claijs Neel Roelens is gecallengeert …

Lijsbet Adriaens leegt eed af.

Fol. 259r, 16-3-1534

Joos Jan Aertss, Heilige Geest meester van Wasbeeck en Jan Jan Lemmens doen ??? Pauwels Janss.

Fol. 259r, 28-5-1534

Peeter Janss van Dongen heeft coopdach gehouden.

Fol. 259r

Jan Verdussen thoont zijn brief op Stoffel Roeloffs.

Fol. 259r, 22-6-1534

Meester Harman belooft binnen 4 dagen te overcomen na …… met Willem van Dongen.

Fol. 259r

Heijn Claijs Roelens toont zijn brief op Stoffel Roeloffs.

Fol. 259r, 23-6-1534

Heijnrick van Beloij toont zijn brief op Jan Roelens.

Fol. 259r, 2-8-1534

Meester Harman heeft ontset tegen Willem van Dongen.

fol. 259r, 30-8-1534?

Laureijs Heijnricx kende hem verwonnen van de goederen van Cornelis Martens.

Fol. 259r, 1-3-1535

Peeter Gijsbrechts bekent geld schuldig te zijn aan Aert Damen.

Fol. 259v, 18-1-1534

Jan Claijs heeft coopdach gehouden met Heer Willems.

Fol. 259v, 31-1-1535

Thonis Janss Vervoort bekent geld schuldig te zijn aan Wouter ??? tbv Lemmen Maes kijnt.

Fol. 259v, 3-6-1534

Marij ??? bekent geld schuldig te zijn aan Philips Cornelis.

Fol. 259v

Op het rechter deel van dit folio staan 3 aktes op zijn kop geschreven.

  1. Cornelis Jan Jacops verklaart dat hij gezien heeft dat Hannick Coman Jans zijn broer Gijsbrecht geslagen heeft.
  2. Jan Lambrechts verklaart dat hij gezien heeft dat Lau Tijs en Peeter Aert Lemmens elkaar …..
  3. Gorijs Wijenricx verklaart dat hij tandere tijden heeft helpen dorsen Cornelis Geerits boeckweijt.

Fol. 259v, 5-5-1533

Jan Diercks Jan Diercx bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Jan Lemmens.

Fol. 259v, 14-9-1534

Hugo de Roijdragen van Breda verklaart dat Willem van Dongen bij hem in huse is als gevangen man?

Fol. 259v, 14-10-1534

Jan Jacops en Heijnrick Jans Smolens maken een afrekening.

Fol. 260r, 22-12-1532

Wouter Geerits staat borg voor Peeter Gijsbrechts mbt Cornelis Jan Claijss.

Fol. 260r, 3-2-1533

Jan Roeloffs bekent geld schuldig te zijn aan Wouter Zebrecht en zijn zijn swager.

Fol. 260r, 1-3-1535

Jan Thoen Neelen bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Corneliss.

Fol. 260r, 20-2-153?

Jan Jan Wouters bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Adriaens.

Fol. 260r

Anthonis Jans Smolens heeft geset in handen van Willem van Dongen al zijn goederen.

Fol. 260r, 27-1-1533

Jan Tijs Lents is voldaan van Loij Zebrechts.

Fol. 260v

Lijstje namen met een rest schuld:

Jan Cornelis Hulshouts, Willem Simons, Joos Simons, Willem Jacop Heijmans, Jorijs Wijnen, Stoffel Roeloffs, Wouter Roeloffs, de schout van Oosterhout.

Fol. 260v, 4-3-1533

Jan Peeter Geerits bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Adriaens tbv Jan Lemmens erfg.

Fol. 260v, 29-4-1531, tekst op zijn kop geschreven

De tekst begint met een lijstje namen met een geldbedrag erachter:

Korst Meuss, Daem, Gijb, Jannen, Willem

Daarna volgt een onduidelijke tekst waarin wederom wat geld wordt gegeven.

Fol. 261r, 14-4-1532

Willem van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Thonis Janss de Potter.

Fol. 261r, 16-5-1532

Willem Thonis Horsten bekent geld schuldig te zijn aan jan vande Wege.

Fol. 261r, 11-3-1532

Goort Tijs Lents en Joos Peeters bekennen geld schuldig te zijn aan Wouter Korstiaens.

Fol. 261r

Anna Lemmensdr met Cornelis Jacopss als voocht staat borg voor Lemmen Verstege

Nog genoemd: Jan Roeloffs en Lemmen Geerits za.

Fol. 261r, 20-5-1533

Tiel Jacops bekent dat ??? Adriaens Laets de kiste van Lijnke gehaald heeft.

Fol. 261r, 1-2-1532

Jan Gijben, Peeter Geerits en Heijn van Doren zijn vereenicht met een aengaende de fraft liggende aent huijske.

Fol. 261r, 5-2-1532

Geertruijt Peeter Willems weduwe met Cornelis Jacops als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Janss, schout.

Fol. 261v, 16-11-1531

Stoffel Roeloffs en Jan Corneliss Hulshouts zijn gecalengeert van 1 erffs???

Fol. 261v, 16-11-1531

Jan Roeloffs en Willem van Dongen zijn gecalengeert van een erffbroke.

Fol. 261v

Jan Thijs Jan Matijss is voldaan door Jan Jan Smolens.

Fol. 261v

Stoffel Willems heeft ontslagen Jan Jan Smolens van zijn lant mbt chijnsen en onderpanden.

Fol.261v, 15-10-1532, tekst op zijn kop

Willem Willems van Lichtenberch staat borg voor Cornelis de Smit.

Fol.261v, 21-3-1531, tekst op zijn kop

Lijsbeth Anthonisdr verhuurt aan Peeter Geerits 18 lopensaet hoijlants.

Fol. 262r, 30-3-1533

Peeter Jacop Corneliss draagt over Michiel Corneliss een “rente” aangekomen van ??? van Doren?.

Fol. 262r

Jacop Peeterss namens Marten Cornelis vanden Kibomsdr? heeft beset de goederen als Tijs Claijss heeft.

Nog genoemd Wouter Andriess.

Fol. 262r, 28-1-153?

Peeter Adriaens Wen?ers bekent geld schuldig te zijn aan Marie Jan Cornelis.

Fol. 262r

Goort Peeters van Gilze, Heijlken Jan Peetersdr, Marij Jan Peetersdr.

[Verder geen tekst]

Fol. 262r, 3-8-1533

Jan Jacops bekent geld schuldig te zijn aan Faes Janss

Fol. 262r

Jan Cornelis bekent geld schuldig te zijn aan Jan Denis.

Fol. 262v, 5-12-1530

Willem Thonis Horsten is tevreden metten moer alsoo Joost Simons.

Fol. 262v, 5-12-1530

Jan Roeloffs geeft over Stoffel zijn broer de penningen die Willem Thonis Horsten schuldig is.

Fol. 262v, 9-7-1531

Lijsbet Jacop Lemmen Wijnen weduwe bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis Jan Beerten.

Fol. 262v, 2-11-1531

Jan Tijs Jan Matijss heeft gepandt van Cristoffel Willem van Dongen aan alle haeffelijcke en erffelijcke goederen oveereenkomend met eerdere afspraken.

Fol. 262v, 4-1-1530

Peeter Stevens bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick Jan Embrechts.

Fol. 262v, palmsondach 1532

Jan Willems de Snijder en ick hebben afgerekent.

Fol. 263r, 31-1-1533

Jan Roeloffs bekent geld schuldig te zijn aan Claijs Jan Obrechts.

Fol. 263r, 31-1-1533

Pauwels Janss van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Jan Jan Lemmens.

Fol. 263r, 5-2-1533

Aert Thijs Maes bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Peeter Goorts.

Fol. 263r, 8-2-1529

Vranck Willems bekent geld schuldig te zijn aan Gielis Wouters van Zomeren.

Fol. 263r, 8-2-1529

Joos de Wever? bekent geld schuldig te zijn aan Rijck Janss.

Fol. 263r, 28-11-1529

Jan Lambrechts Verstege bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Jans Laets.

Fol. 263v, 6-3-1527

Cornelis de Tollens??? Bekent geld schuldig te zijn aan de man van Oosterhout: {niets ingevuld].

Fol. 263v, 6-3-1527

Vranck Willem Nenmans? bekent geld schuldig te zijn aan Jan Roelofs.

Fol. 263v, 11-3-1527

De schout protesteert mbt Aert ….

Fol. 263v

Jan Roeloffs Aert Lemmens ….

Fol. 263v

Jan Loonen heeft betaald aan Heijl Roel Jan Gijben kijnder mbt 8 vurtelen rogs.

Jacop Roel Jan Gijben is voocht van de kijnder.

Fol. 263v, 18-11-1527

Willem Janss van He?len bekent geld schuldig te zijn aan Jacop Peeters en Cornelis Peeters tbv juffrouw van Dongen het geld dat hij schuldig is in het erffhuijs van Thoen Bouwens.

Fol. 264r

Heijnrick Vos machtigt Andries Jan Adriaens de goederen te vesten die Heijnrick Jacop Coremans van hem gekocht heeft.

Fol. 264r, 1-2-1527

Jan Lambrechts bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Janss van Dongen.

Fol. 264r, 1-2-1527

Heijnrick Jacop Coremans bekent geld schuldig te zijn aan Jan Willems van Lichtenberch.

Fol. 264r, 1-2-1527

Anthonis Janss vanden He?voort bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Geerits Verheijden.

Fol. 264v

Cornelie Adriaen Stevensdr met Embrecht Rijck vest over Willem van Bavel.

Fol. 264v stukken in het latijn

Fol. 264v

Adriaen Jan Roel Meijnt kent dat Laureijs Heijn Adriaen Geerits …

Adriaen Peeters kent dat Laureijs Matijss en Jorijs Peeters beijde ….

Laureijs Matijss kent dat Jorijs Peeters ….. Meijnert Geerits ….