Selecteer een pagina

RA 7909 oud 263

1512

Fol 1
Jan Sijmons za X Laureijsken

Fol 1v
Jan Maes Beren X Engelbertken Peter Willem Mutsaerts
Kinderen: Aleijt X Peter nat zoon van Robbrecht van Wissel

Peter Willem Mutsaerts za X Engelbertken Henric Beerthen
Kinderen: Denijs, Engelbertken X Jan Maes Beren

Fol 1 en 1v niet te vinden in RA 7909

Fol 3, los blad, 16-11-1526
Willem van der Heijden
Kinderen: Jan en Daniel

Henrick Jan Daniels van der Heijden, hunnen oom

Fol 3r
Gherit wilner Jan Maes Beren door Jan vercregen bij Engelbertken Peter Willem Mutsaerts verkoopt zijn deel hen aengekomen Peter Willem Mutsaerts, oudevader, en Jan Jannen zijn broer aen Jannen wilner Peters die Vet, 18-1-1512

Fol 3r
Gherit wilner Jan Reijnen van Broechoven met Gherit, Reijn, Denijs, Jan, Claes Henrick van Ghierl X Engelberten. En Huijbrechten en Dijmpna, nog onmondig. Zij verkopen samen met Daniel Jan Reijnen een stuck land aen Sijmon wilner Reijner Jan Reijnen, Sint Sebastiaens dag (20-1-1512)

Fol 3v
Cornelia X Peter wilner Claus Bonten, Kathelijn X Claus Claus vanden Eijndt en Claus, kinderen van Henrick Willem van Ghierl verkopen aen Ariaen wilner Peter Peijmans een erfchijns, Sint Sebastiaens dag (20-1-1512)

Fol 3v, st Pauwels
Adriaen Smolders X Elisabeth za
Kinderen: Jan en Cornelis

Fol 4
Wouter Jan Wouters
Kind: Cornelis

Fol 5, 27-1
Daneel Claus Jan Huijb Melis X Berbaren Merten Vels
Cornelis Merten Vels

Fol 5
Bertelomeeus Jan Otten, alias Biekens

Fol 5v, 30-1-1512
Jan Claus Aelwijns X Kathelijn wilner Laurens Huijbrecht Scheenkens verkoopt een stuck beempt aen Anthonis Peters van Boerden

Fol 6, 6v en 7r
Dirck wilner Henric Peijsters X Kathelijn wilner Wouter Back heeft vercoft aen Aert Wilner Henric Aerts een huijs etc, 9-1-1511

Dirck wilner Henric Peijsters met Wouter, Jan, Adriaen, Elijsabeth X Laureijs Jan Hoefkens zijn wijffs kijnderen verkopen aan Michiel Jan Soffaerts een stuck lands, 9-1-1511

Dirck ter eenre ende Everaert wilner Adriaen Willem Melis ter andere zijde hebben een deling gemaeckt

Dirck wilner Henric Peijsters ter eenre ende Wouter, Jan, Adriaen, Elijsabeth X Laureijs Jan Hoefkens, zijn kijnderen bij Kathelijn Wouter Back za ter andere sijde. Zij maken een deling van de goederen van Kathelijn.

Dirck heeft naekinderen bij Kathelijn Jan Verbavelt, 9-1-1511

Fol 9v
Janen is Adriaen, Cornelis Henric Janen is Cornelis Henric Adriaens

Fol 9v
Heer Jan Wils
Kinderen: Marij, katelijn, Cornelis za en Jan

Fol 10
Bastiaen Peter Rubbens X Adriana Cornelis Goijaerts

Heer Zebrecht Boelen

Fol 10, los vel
Christoffel Peter van Balen van Antwerpen
Peter van Balen van Antwerpen X Geertruid Peter van Balen van Tilborch

Wouter Thonis Frans X Katharina Gorijs Jongelincks
Wouter Frans X Katharina, dochter van Peter van Balen van Tilborch za
Kinderen: Peteren en Ghijsbrecht
Heijlken za, dochter van Peter van Balen van Tilborch

Fol 11
Jan Vermee
Kinderen: Henrick en Jan

Gherit die Molner za (X Agnes klopt niet volgens J.A.M. Smulders BL 1992 blz1)
Kinderen: Henric, Gherit, Elisabeth X Lambrecht Jan van Hoeff

Fol 11
Gherit Jan Maes Beren X Aleijt
Jan Jan Maes Beren

Fol 11v, 12 en 21v???
Ghijsbrecht Willem Stelaerts X Jenneken Dirck Jannis verkoopt een huijs etc aen Peter Jan Zomers, 7-2-1512
Kinderen: Jan, Peter, Heijlwich en Goelleken

Fol 12
Jan Maes Beren za
Kinderen: Gherit, Aleijt X Petger nat zoon van Robbrecht van Wissel

Fol 12v, 6-2
Gherit Jan Wouters is zwager van
Gherit Jan Hagaert X Kathelijn Gherit Jan Wouters

Fol 12v
Boudewijn soon wilner Henrick Boudewijn Roosen X Heilwich [= Kathelijn] Vranck Lemmens, mede namens Jacop, Heijlwich en Jenneken, onm kijnderen van Henrick bij Kathelijn Vranck Lemmens geloven te betalen aen IJda wed Henrick Dries. Vranck Gherit Lemmens, Eelen Peter Eelkens, Jan Leemans, Claus Veldekens ende Willem Verbunt staen borg, 7-2-1512

Fol 13r
Bouwen ende Heijlwich voorss ende met hen Kathelijn sie wed van Henrick Boeijen Rooss ende Willem Verbunt hebben ghelooft dat zij Vrancken, Eelen, Jannen, Clausen ende Willem scadeloos te houden, 7-2-1512

Fol 13v
Willem Gherit Berijs
Kinderen: Peter, Lijsbeth en Jan

Fol 14v
Jan Willem van Spaendonck
Kind: Cornelis

Huijbrecht Huijb Betten die men heijt Huijb die Smit

Fol 15, 22-2-1512
Kathelijn Henric die Canter wed Jan Willem Mutsaerts met Adriaen, hoir zoen bij Jan, mede namens broeders ende susters zijn schuldich aen Aerden wilner Willem Aerts Hoeffkens

Fol 23, los blad, 10-2
Jan Elans die Oude X Lijsbeth Claus Aelwijns
Kindern: Heer Peter, Elijsabeth X Gherit Roelofs, Gherit, Jan de jonge, Dingke X Heijllegher, Catelijn en Antonis

Fol 23
Dirck van Laer
Kind: Jan

Fol 23v, 20-5-1512
Michiel Henric Roeloffs ter eenre ende Agnees Peter van Boerden wed Gherit Adriaen Smolders ter andere sijde. Agnees en Michiel zijn getrouwd. De kijnderen van Gherit en Agnees mogen delen.

In de kantlijn: deze brief wordt op 28-2-1517 teniet gedaen.

Fol 24v
Jenneken wed Adriaen Henric Roeloffs met Henric, zoon, Jenneken, Cristina, Margriet, dochters, Jan Dircks X Heijlwich. En Jan en Marie, nog onmondig, allen kijnderen van Adriaen voorss verkopen een stuck land aen Steven Willem Stevens, 14-6-1517

Fol 25r
Adriaen, priester, Jan, Heijlwich en Marie, kinderen Herman Adriaen van Boerden X Katelijn Jacob van Boerden verkopen een stuck erffs aen Janne Henricks van Gestel, 5-7-1512

Fol 25v, 24-8
Gherit Jan Reijnen van Broechoven met Gherit, Reijner, Denijs, Jan, Claus Henrick van Ghierl X Engelberten, Huijbrecht en Dingen, kinderen van Gherit voorss verkopen aen Jannen Wouterss Verschueren

Belending: Hillegont wed van Jan Reijnen

Fol 26, 7-9-1512
Jan Back van Broechoven X Juet Jacob van Boerden
Jan en Laureijs, priesters, en Adriaen, gebroederen, zonen Jan Back van Nroechoven, Jan Back voors namens Dijmpna en Dijmpna, dochters. Kinderen van Jan en Juetten Jacops van Boerden hebb en vercoft aen Stgeven Willem Stevens een stuck weijen

Fol 27
Jan Jan Mutsaerts X Aleijt Eelen Peter Eelkens

Fol 28v, 29-11
Laureijs Mutsaerts za X Adriana Merten Melis
Kinderen: Joest, Cornelis, Jan, Laureijs, Katharina X Wijtman Joest Lenaerts

Fol 29, st Katerijn
Willem Willem Laureijssen, Michiel Jan Peijman, Snel Jan Peijman, Wouter van de Vossenberch

Willem Willem Laureijssen en Goijaertken Matheus Bruijnen
Nat zoon: Laureijs

Fol 29v, st Barbara
Jan die Meijer X Susanna …
Kinderen: Jan die jonge, oom van Jan is Aert Jan die Meijer

Fol 30, St Nicolaes
Gherit Jan Reijnen van Broechoven met Gherit, Reijner, Denijs, Jan, Engelbertken X Claus Henrick van Ghierl, Huijbrecht en Dinge verkopen aan Jan Jan Zomers

Fol 30
Erfdeijling tussen Korstiaen Jan Korstiaen en Sijmon Herman Heijsten

Fol 30v
Margriet wed Lambrecht Jan van Boerden dochter wilner Herman Heijsten verkoopt aan Jannen, Gherit, Korstiaen Jan Korstiaens X Heijlwich tochten die Lambrecht heeft achtergelaten, 4-12-1512 (Sint Barbara dag)

Fol 31, st Lucia
Aert Peter Peijmans is schuldich aen Denijs Peter Crillaerts tbv Elijsabeth van Gorp ende Jan, hoer natuerlicke zoen bij Denijssen. 13-12-1512

Fol 31
Laureijs Willem Laureijs Verstrate
Adriaen Henric Jan die Molder tot Gestel

Fol 31v
Wouter Peter X Mertina …
Kinderen: Wouter en dochter X Peter Thomas Beren

Fol 34, 29-2
Cornelis Dircks X Johanna Jacob van Boerden za
Kinderen: Dircksken en Margriet

Jacob van Boerden za X Adriana za
Kinderen: Johanna en Henrick

Fol 34r, 20-6
Herman Adriaen van Boerden met Adriaen, priester, Jan, Heijlwich en Kathelijn, zijn kinderen, verkopen een stuck lants aen Stheven Willem Stevensz, 20-6-1512

Fol 34v, 10-2
Elijsabeth wed Claus Aelwijns met heer Peter, priester, Jan die oude, Gherit, Jan die jonge, Elijsabeth X Gherit Jan Roeloffs, Anthonis, Kathelijn, Dingen X Heijliger Peter Cruijsaerts zijn schuldich aen Andries Peter Andries

Fol 35, 26-3
Claus Wouter Backs van Dongen X Kathelijn wilner Jan Gherit Jan Maes Gheenen hebben een erfpacht van 10 lopen rogge die Kathelijn gecregen heeft tegen Eelen Peter Eelkens ende die Eelken gecregen heeft van de wittige kijnderen wilner Jan Gherit Thomaes Gheenen ende voors kijnderen aengecomen van Ghijsbrecht wilner Thomas Gheenen (er volgen nog de nodige eerdere eigenaren), verkoopt de 10 rogge aen Lauwreijsen wilner Henrick Zwijsen, 16-3-1512

Fol 35v
Jan Nouwen
Kinderen Jan, Jenneken X Henric Cornelis Appels

Fol 35v
Dirck Peijsters
Kinderen:: Adriaen, dochter X Laureijs Hoefkens en Jan

Fol 35v, 21-2
Henrick Claus Truijen en Willem Laureijs Ansems X Heijlwich regelen schulden met Jacop Wouterss van Poppel.