Selecteer een pagina

Boek A

 

Acte 1

Reekening bewijs en reliqua die sijn doende Corstiaen van de Werke en Adriaan Oerlemans als voogden over de kinderen van Adriaan Dirxse Oerlemans en Catharina Glavimans, 8-1-1755.

 

Acte 2

Reekening bewijs en reliqua die sijn doende Gerrit Block als voogd en Hendrik Verelst als toesiender over de drie kinderen van Goosen Block en Teuntje de Leeuw, sedert 9-12-1721, actum 5-8-1724.

 

Acte 3

Reekening bewijs en reliqua die sijn doende Wouter Smallegang en Pieter Spuijbroek als voogden over de kinderen van Pieter de Leeuw als erfgenamen van Cornelis de Leeuw, halven broeder, 11-11-1751.

 

Acte 4

Reekening bewijs en reliqua die doende zijn Cornelis Quireijns, Rotterdam, als bij Baeije Kok testamentaire, notaris Johan van Dijk 19-4-1738, aangestelde voogt over de kinderen van Peeter Stoffelse Quireijns, Cappel, sedert 6-5-1749, actum 28-5-1755.

 

Boek B

 

Acte 1

Reekening bewijs en reliqua die sijn doende Otto Horster, aangesteld op 29-4-1749, en Peeter Quirijns, volgens testament voor notaris Johan van Dijk 28-10-1746, als voogden over de kinderen van Anthonij Kluijtenaar en Maria de Ruijter, sedert 14-10-1749, actum 6-2-1754.

 

Enkele quitanties betreffende de twee kinderen van Adriaen de Jong

 

Acte 2

Reekening bewijs en reliqua die sijn doende Mattheus van Vuuren en Jacobus Oerlemans als voogden over de kinderen van Maria Oerlemans en Jan Oerlemans mbt de goederen gekomen van Geertruij Oerlemans, 9-5-1753.

 

Acte 3

Reekening bewijs en reliqua die sijn doende Pieter Fijnenbuijck en Arnoldus Leempoel, voogd en toesiender, over de kinderen van Zacharias de Roon en Dingena Fijnenbuijck, 8-2-1753.

 

Acte 4 copie

Reekening bewijs en reliqua die sijn doende Pieter Fijnenbuijck en Arnoldus Leempoel, voogd en toesiender, over de kinderen van Zacharias de Roon en Dingena Fijnenbuijck, 8-2-1753.

 

Acte 5

Reekening bewijs en reliqua die sijn doende Anthonij de Geus, Raamsdoncq als voogt over de kinderen van Philip Bacx  en Teuntje de Geus met Mighiel Hommel, Venloon, als mede voogt, 10-4-1754.

 

Nog enkele stukken behorende bij acte 3

 

Acte 6

Acte 7

Reekening bewijs en reliqua die sijn doende Zacharias Scholt en Adriaan Heijmans, secretaris Zundert, als voogden over de kinderen van Jacobus Scholt en Martia Heijmans, 24-8-1754.

 

Acte 8

Reekening bewijs en reliqua die sijn doende Peeter Quirijns als voogd over de kinderen van Anthonij Kluijtenaar en Maria de Ruijter met Adriaan Rommen en Geijsbert Kluijtenaar als mede voogden, aangesteld 13-11-1753, actum 9-2-1754.

 

Kok Kluijtenaar is voldaan, 22-2-1754. Hij kan hiermee zijn schulden aflossen.

 

Boek C

 

Acte 1

Reeckeningh bewijs en reliqua die bij en mits desen sijn doende Francois van de Werken en Gelden van Ammelrooij als armmeesters van het kint van Pieter de Vries volgens acte van authorisatie van 9-7-1743, actum 24-7-1753.

 

Acte 2

Reeckeningh bewijs en reliqua die bij en mits desen sijn doende Francois van de Werken en Gelden van Ammelrooij als armmeesters van het kint van Pieter de Vries volgens acte van authorisatie van 9-7-1743, actum 24-7-1753.

 

Acte 3

Stapeltje quitaties behorende bij het overlijden van Cornelis de Leeuw mbt de kinderen van Peeter de Leeuw met als voogden Wouter Smallegang en Pieter Spruijbroek.

 

Acte 4

Reeckeningh bewijs en reliqua die bij en mits desen sijn doende Jacob Mutzaerdt en Jan de Gester als voogden over Maria Soethout kint van de wed Johannes van Ammelroij vanwege de goederen naergelaten bij Adriaentie de Ruijter wed Jan Soethout, 11-1-1752.

 

Acte 5

Reeckening bewijs en reliqua die bij en mits desen sijn doende Jacob Mutzaerdt en Jan de Gester als voogden over Maria Soethout kint van de wed Johannes van Ammelroij vanwege de goederen naergelaten bij Adriaentie de Ruijter wed Jan Soethout, 11-1-1752.

 

Acte 6

Reeckening bewijs en reliqua die bij en mits desen sijn doende Lambert Soeters en Adriaan Soeters als voogden over hun twee susters, Martijntje en Anna, kinderen van Cornelis Soeters en Jenneken van Dongen, 29-3-1752.

 

Acte 7

Reeckening bewijs en reliqua die bij en mits desen sijn doende Lambert Soeters en Adriaan Soeters als voogden over hun twee susters, Martijntje en Anna, kinderen van Cornelis Soeters en Jenneken van Dongen, 29-3-1752.