Selecteer een pagina

Vesten, transpoorten, opdrachten ende andere contracten gepasseert voor schouteth ende schepenen der heerlijcheijt Dongen

Beginnende metten januarij 1664

1664

Fol. 1r
Melis Jan Melis verkoopt aan Peeter Jan Merten Loonen, 31-1.

Fol. 1r
Catharina Verschueren weduwe lestmael van Henrick Joosten met Johan van Lanschot?, haar zoon, verkoopt aan Floris Pels, secretaris Dongen, 7-2.

Fol. 2r
De voors verkoper verkoopt aan Jan Joost Janss en Anthonis Willemss van Rie,7-2.l

Fol. 2r
De voors verkoper verkoopt aan Adriaen Wilbort Cleijs en Adriaen Adriaenss van Bavel, 7-2.

Fol. 2v
Peeter Anthonis Stoffels verkoopt aan Peeter Geeritss van Etten, 7-2.

Fol. 2v
Corn Corn Huijbrecht Raess verkoopt aan Lesken Claes Goderts weduwe van lestmael van Corn Huijbrecht Raess, zijn vader, 11-2.

Fol. 3r
Jenneken Mels Bastiaenss x Lucas Adriaenss van Weert verkoopt aan Jan Willemss Cuijper, 18-2.

Fol. 3v
Michiel Willem Michielss als oom en voogd en Aert Anthonis Vennincx als behout broeder en toesiender van de drie onm kinderen van Adriaen Willem Michielss za en Anneken Pelgroms met Jan Peeter Camp behout oom van vaders kant, Jacobmijna Adriaen Willems, waarvan Geertruijt Jacob Horsten de moeder was, x Aert Anth Venninx ter eenre en Hendrick Adrn Hulsten als toesiender van de twee onm kinderen van Adriaen Willem Michiels en Jenneken Adriaen Hulsten met Wouter Jan Wouters als mede toesiender. Men regelt de erfenis.
Adriaen Willem is drie maal getrouwd, 29-2.

Fol. 5r
Michiel Willem Michielss als oom en voogd en Aert Anthonis Vennincx als behout broeder en toesiender van de drie onm kinderen van Adriaen Willem Michielss za en Anneken Pelgroms met Jan Peeter Camp behout oom van vaders kant, Jacobmijna Adriaen Willems, waarvan Geertruijt Jacob Horsten de moeder was, x Aert Anth Venninx ter eenre en Hendrick Adrn Hulsten als toesiender van de twee onm kinderen van Adriaen Willem Michiels en Jenneken Adriaen Hulsten verkopen aan Neeltjen Dingeman Joosten x Adriaen Jacob Gijsbrecht Horsten, 1-3.

Fol. 5v
De voors verkopers verkopen aan Aert Anthonis Vennincx, 1-3.

Fol. 6r
Godfroij Lloij verklaart dat Thomas Claijpoole, schout Dongen en rentmeester Oosterhout, de penningen toekomende aan Godfroij voldaan heeft, 7-3.

Fol. 6r
Maeijken Corn Lichtenbergh, waarvan Jenneken Adriaen Wouters van den Nijeuwenhuijse de moeder was, x Adriaen Peeter Domen verkoopt aan Gijsbrecht Adriaen Wouters van den Nijeuwenhuijse, oom, 8-3.

Fol. 6v
Jan Jan Gijsbrechts transporteert aan Adriaen Jan Gijsbrechts, 8-3.

Fol. 7r
Huijb Corn Huijbrechts Boer verkoopt aan Jan Embrecht Prs, 20-3.

Fol. 7r
Peeter Willem Peeters mede als voogd en Cornelis Merten Mathijss als toesiender van de twee onm kinderen van Jan Willem Peeters en met Jan Jan Otten als toeziender van het onm kind van Anthonis Willem Peeters de Jonge, Anthonis Willem Peeters de Ouden en Lijntje Willem Peeters x Peeter Jan Stevens verkopen aan Geeraert Pauwels Princen, 21-3.

Fol. 8r
Jan Henrick Coenen x Anneken Adriaen Claes Catten verkopen aan Willem Rijcken Fijnenbuijck, 24-3.

Fol. 8r
Willem Janss Verlegen verkoopt aan Geerit Pauwels Princen, 24-3.

Fol. 8v
Willem Janss Verlegen is door Geerit Pauwels Princen volkomen verneucht en gecontenteert, 24-3.

Fol. 8v
Judick Corn Rijsbergen x Jan Adriaens Looskint verkoopt aan Willem Adriaen Willemen, 28-3.

Fol. 9r
De voors verkoper verkoopt aan Jan Claes Brebers, 28-3.

Fol. 9r
Adriaen Jan Gijsbrechts verkoopt aan Jan Embrecht Raess, 29-3.

Fol. 9v
Gijsbrecht Peeters de Haen verkoopt aan Corstiaen Gijsbrecht de Haen, 5-4.

Fol. 9v
Adriaen Bernaert Ruijsenaers namens Jan Aert Janss Drijff, 23 jaar, met Geerit Janss Drijff, oom, verkoopt aan Adriaen Janss van Tilborch, 22-4.

Fol. 10r
Laureijs Smits heeft aan Jan Willemss de Bont een erfchijns uitgegeven, 25-4.

Fol. 11r
Jan Willemss de Bont verkoopt aan Claes Andries Willemss, 6-5.

Fol. 11v
Pr Jacobs van Loon transporteert meerdere schulden aan Michiel Hulshouts, procureur tbv Dijrck van Boeckel, 6-5.

Fol. 12r
Pr Jacobs van Loon transporteert meerdere schulden aan Margarita weduwe Anthonij Ruddelmont, 6-5.

Fol. 13v
Andries Hessel de Dinther, baljou en dijkgraaf van Beijerland, transporteert aan Michiel Hulshouts, 2-7.

Fol. 14r
Thomas Claijpoole ter eenre en Francois van Blijenburch ter andere zeijde, Zij sluiten een akkoord, 18-9.

Fol. 15r
Jan Adriaen Corsten verkoopt aan Willem Adriaen Willemen, 11-11.

Fol. 15r
Cornelis Adriaen Corn Cleijs War, Anneken Adriaen Corn en Maeijken Adriaen Corn weduwe Jan Corn Rijsbergen, Adriaentjen Adriaen Corn x Corn Claes Janss, Anthonis Jan Corn Huijben x Jenneken Adriaen Corn en zijn twee kinderen: Anneken en Jenneken, erfgenamen van Adriaen Corn Cleijs maken een erfdeling, 27-11.

Fol. 18r
Maeijken Melis Janss x Jan Andries Peeter Thijs verkopen aan Jan Melis Janss (Dingna Melis Janss heeft de andere helft in bezit), 27-11.

Fol. 18r
Dijrck Joost van Oirschot verkoopt aan Adriaen Aert Meermans, 29-11.

Fol. 18v
Pauwels Vincent Pauwels verkoopt aan Willem Janss Verlegh, 30-12.

1665

Fol. 18v
Geerit Geerit Jan Aertss verkoopt aan Jan Willemss Cuijper, 2-1.

Fol. 19r
Corn Wouters van Beijeren verkoopt aan Adriaen Adrn Hulsten de Jonghe, 2-1.

Fol. 19v
Adriaen Adriaenn Hulsten de Jonge verkoopt aan Geerit Geerit Jan Aertss, 2-1.

Fol. 20r
Corn Willem Corn van Oosterhout verkoopt aan Anthonis Corn Swart, 2-2.

Fol. 20r
Maeijken Commer Janss weduwe Laureijs Dries Laureijs Oomen weduwenaer van Huijbertjen Janss Locht met Anthonis Adriaen Coppelaer ter eenre en Geerit Jan Wouters van den Nijeuwenhuijse x Digna Dries Laureijs Oomen als behout oom en Wouter Jan Wouters als toesiender van Laureijs, 3 jaar, het nakind van Laureijs Dries Oomen, Adriaen Jan Janss Locht als oom en voogd en Geerit Jan Wouters als behoutoom en toesiender van de vier onm kinderen van laureijs bij Huijbertjen: Andries, Jan, Mariken en Lesken ter andere zeijde. Zij een akkoord, 9-2.

Fol. 23v
Roeloff Jan Roeloffs verkoopt aan Willem Jan Ackermans, zijn zwager, 27-2.

Fol. 24r
Lijntjen Jan Corn Stevens weduwe Adrn Corn Cleijs Warren met Corn Adriaens haar zoon verkoopt aan Arnout de Coenen, drossaert vant quartier van Peelant in de meijerie van Shertogenbosch, 20-2.

Fol. 24v
Arnout de Coenen van Zegenwerp verklaart dat hij gekocht heeft van Peeter Dijrck Anthoniss, drossaert vant quartier van Peelant in de meijerie van Shertogenbosch, 27-2.

Fol. 26r
Floris Pels, secr alhier, heeft gekocht van Peeter Dijrck Anthoniss, 27-2.

Fol. 27v
Peeter Dijrck Anthoniss transporteert aan Arnout de Coenen van Zegenwerp, drossaert vant quartier van Peelant in de meijerie van Shertogenbosch, 3-3.

Fol. 28r
Sijmon Peeters van Son, Jan Huijbrecht Willemen x Josijna Dingeman Joosten, Neeltjen Pr Peeters van Ghilse wed Dingeman Joosten en lestmael van Stoffel Meulenschot geven Floris Pels toestemming een sloot te graven, 3-3.

Fol. 29r
Tussen Laureijs Dries Oomen x Huijbertjen Janss Locht mede namens Adriaen Janss Locht, Jan Janss Venus x Jenneken Janss Locht, Adriaen Michielss x Maeijken Janss Locht en mede voor de kinderen van Jan Janss Locht (bij Maeijken Haensbergh) en Adriaen Adriaenss Molenschot x Lijntjen Jan Adriaenss Block wordt een akkoord gesloten?, 3-3

Fol. 31v
Maeijken Jasper Buijs x Corn Janss van Ghils, Jacobmijna Jasper Buijs x Meerten Meerten (Jan Meertens) Brouwer, Claesken Jasper Buijs x Adriaen Peeters van Spreeuwel, Sijmon Prs van Son als voogd en Huijb Peeters als toesiender van de kinderen van Corn Jasper Buijs en Sijmon voor hem zelf. Allen kinderen en kindskinderen van Geertruijt Jan Broeders wed eerstmael van Jasper Buijs en lestmael van Peeter Sijmons van Son. Zij maken een erfdeling, 20-3.

Fol. 33r
Adriaen Pauwels Pauwelss, 30 jaar, Petronella Pauwel Pauwelss, 18 jaar een akkoord met Claesken Adriaens Cat, hun moeder, 28-3.

Fol. 33v
Adriaen Pauwels Pauwelss x Adriaentjen Willem Rijck Fijnenbuijck transporteert aan Claesken Adriaens Cat, zijn moede, 28-3r.

Fol. 34r
Maeijken Jan Horsten x Adriaen Jan Everts, Jan Jan Horsten als uitgekocht hebbende Anneken Roeloff Janss dochter van Emmeken Jan Horsten, Sijmon Prs van Son als uitgekocht hebbende Pr Roeloff Janss. Allen erffgenamen van Jan Horsten en Anneken Janss. Zij maken een erfdeling, 3-4.

Fol. 36r
Peeter Corn Sprangers x Cathelijn Aertss verkopen aan Pauwels Jans van Turnhout, 9-4.

Fol. 36v
Adriaentjen Meeus Domen x Adriaen Jan Sijmons en Thomas Meeus Thomas, 23 jaar, met Henrick Domen als voogd en Jan Jan Kannekens, als toesiender verkopen aan Adriaen Wilbort Cleijs, 11-4.

Fol. 37r
Jan Jan Horsten verkoopt aan Adriaen Bernaert Ruijsenaers, 11-4.

Fol. 37v
Jan Adr van Heijst, collecteur alhier, verkoopt aan Floris Pels, secr alhier, 13-4.

Fol. 37v
Jan Adr van Heijst ter eenre en Floris Pels ter andere zeijde een akkoord, 13-4.

Fol. 38v
Francois de Houw namens Marthijn de Houw, zijn vader, sluit een akkoord met Peeter Dijrck Anthoniss, 13-4.

Fol. 39v
Cornelis Corn Rijcken, Adriaen Aertss van Bocxsel, meulder, wednr van Stijntjen Corn Rijcken als vader van Aert en mede als voogd en Frans Geerit Janss van Loon als toesiendervan de vijf onm kinderen van Maeijken Corn Rijcken waarvan Jan Geerit Janss van Loon de vader is, Peeter Rijck Corn Rijcken, 22 jaar, Adriaentjen Rijck Corn Rijcken, 24 jaar. Erffgenamen van Corn Rijcken en Maeijken Jan Wouters. Zij maken een erfdeling, 17-4.

Fol. 41r
Cornelis Corn Rijcken als oom en voogd en Frans Geerit Janss van Loon als oom en toesiendervan de vijf onm kinderen van Maeijken Corn Rijcken waarvan Jan Geerit Janss van Loon de vader is verkopen aan Jan Jan Embregt, 17-4.

Fol. 41v
Claes Jan Prs Nelo verkoopt aan Adriaen Janss Nelo zijn broer, 24-4.

Fol. 41v
Adriaen Laureijs Dries Oomen weduwenaer Maeijken Claess mede namens Adriaen Adriaen Dries Oomen en Jan Adriaen Laureijss en Laureijs Adriaen Laureijs, Dingena Adriaen Laurreijss x Roeloff Joost Roeloffs, Michiel Jan Adams x Anneken Adriaen Laureijss verkopen aan Anthonis Bernaert Driessen, 29-4.

Fol. 42r
De voors verkopers verkopen aan Claes Adam Claess, 29-4.

Fol. 42v
Bastiaen Hulsten x Lijntjen Janss Rijcken, Grietjen Corsten wed Wouter Janss Rijcken, Huijb Janss Rijcken, Dingena Jan Hulsten wed Lenaert Janss Rijcken, Dielis Anthonis zoon van Thontje Dijrck Rijcken en de kinderen Thomas Dijrck Rijcken verkoppen aan de kinderen van Adriaen Corn Capitijn, 13-5.

Fol. 42v
Adriaen Peeterss Wit namens Andries Adriaenss Binnentorff als oom en voogd van Jan Adriaenss Capiteijn (procuratie te Raamsdonk), Corn en Huijb Adriaen Capiteijn verkopen aan Willem Rijcken Fijnenbuijck, 13-5.

Fol. 43r
Corn Adriaenss Capitijn transporteert aan Huijbrecht en Jan zijn broers, 13-5.

Fol. 43v
Geerit Peeterss Decker mod sijne erffgenamen stellen een betalingseis veilig, 18-6.

Fol. 44v
Peeter Dijrck Anthoniss verkoopt aan Godfroij Lloijd, ridder en Catharina Smits, zijn vrouw, 25-7.

Fol. 45r
Adriaentjen Jacob Joris vander Wee weduwe eerstmael van Anthonis Dijrck Anthoniss en lestmael van Andries Adriaenss Hoeffsmit met Adriaen Aert Moermans, vorster alhier en haar neef, ter eenre en Dingna Joost Janss wed Adriaen Andries Adriaenss, zoon van Adriaentje, nu x Corn Jacobss C??? ter andere zeijde sluijten een akkoord, 22-8.

Fol. 46r
Peeter Dijrck Anthonis Casteleijns verkoopt aan Floris Pels, 28-8.

Fol. 47v
Cathelijn Henrick Scherders x Corn Henrick Geleens ter eenre en Anneken Henrick Scherders met Peeter Jan Scherders haar oom ter andere zeijde sluijten een akkoord, 3-9.

Fol. 48v
Claesken Adriaenss Cat weduwe Pauwels Pauwelss verkoopt aan Michiel Adriaenss Fijnenbuijck, 9-10.

Fol. 49r
Maeijken Anthonis Wouters x Henrick Adriaenss Verheijden verkoopt aan Jacob Dingemans een stuk land gemeen met de erffgen van Anneken Wouter Thonen.
Item Jan Adriaenss Boer mede als voogd van de vier onm kinderen van Pr Adriaenss Boer en de drie kinderen van Claes Janss Boer verkopen ook aan Jacob.
Item Andries Willem vanden Rijen mede namens Maeijken, Anth. Anneken en Adriaen Willem van den Rijen kinderen, zijn zussen en broers verkopen ook aan Jacob.
Item Joachim Frans Bouwens weduwenaer Anneken Corn Mertens de Smit en zijn kinderen, Pr Corn Mertens, Corn Corn Mertens, Merten Corn Mertens verkopen eveneens aan Jacob.
Anthonis Adrn Thonen, Lijntjen Adriaen Thonen x Michiel Jan Peeters en Maeijken Adriaen Thoenen …, 12-10

Fol. 50r
Maeijken Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse x Adriaen Joosten van Oirschot en Mathijs, Merten, Jan en Jacob Corn Mertens van den Nieuwenhuijsen maken een erfdeling van de goederen van Corn Mertens, 15-10.

Fol. 52v
Maeijken Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse x Adriaen Joosten van Oirschot en Mathijs, Merten, Jan en Jacob Corn Mertens van den Nieuwenhuijsen verkopen aan Thomas Claijpoole, schout alhier, 15-10.

Fol. 52v
Adriaentjen Jacob Joris vander Wee weduwe eerstmael van Anthonis Dijrck Anthoniss en lestmael van Andries Adriaenss Hoeffsmit met Adriaen Aert Moermans, vorster, verkoopt aan Willem Rijck Fijnenbuijck24-10.

Fol. 53r
Neeltjen Adriaenss van Ross? x Willem Rijck Fijnenbuijck debit Adriaentjen Jacob vander Wee, 24-10.

Fol. 54r
Maeijken Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse x Adriaen Joosten van Oirschot en Mathijs, Merten, Jan en Jacob Corn Mertens van den Nieuwenhuijsen maken een erfdeling van de goederen van Corn Mertens, 15-10.

Fol. 56v
Maeijken Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse x Adriaen Joosten van Oirschot en Mathijs, Merten, Jan en Jacob Corn Mertens van den Nieuwenhuijsen verkopen aan Thomas Claijpoole, schout alhier, 15-10.

Fol. 57r
Adriaentjen Jacob Joris vander Wee weduwe eerstmael van Anthonis Dijrck Anthoniss en lestmael van Andries Adriaenss Hoeffsmit met Adriaen Aert Moermans, vorster, verkoopt aan Willem Rijck Fijnenbuijck, 24-10.

Fol. 57r
Joost Janss Voerman x Anneken Denis Deniss verkopen aan Adriaen Deniss en Denis Deniss, haar broers, 2-11.

Fol. 57v
Jan Melis Janss, ruijter onder de compagnie van Colonel Vernouljen verkoopt aan Anthonis Jan Anthonis inde …, 17-11..

Fol. 58r
Adriaen Laureijs Dries Oomen weduwenaer Maeijken Claes Smolenaers voor de helft en Dingna Adriaen Laureijs x Roeloff Joost Roeloffss, Anneken Adriaen laureijss x Michiel Adams, Adriaen Adriaen Laureijs, Laureijs Adriaen Laureijs en Jan Adriaen Laureijs, ruijter onder de compagnie van Colonel Vernouljen voor dander helft verkopen aan Roeloff Joost Roeloffs, 28-11.

Fol. 58v
Roeloff Joost Roeloffs verkoopt aan Peeter Meussen Karman, 28-11.

Fol. 59r
Artus Corn Pels mede als uijtgekocht hebbende Maeijken Corn Pels x Johan van den Dries, Josijna Corn Pels x Jan Geeritss de Spi…, Geertruijt Corn Pels x Adriaen Bernaert Ruijsenaers tesamen uitgekocht hebbende Pieter Corn Pels. Kinderen van Corn Pels za, secr en Hester Geerit Franss. Zij maken een erfdeling, 1-12.

Fol. 61v
Michiel Hulshouts als curateur van de boedel van Jacob Dingman za verkoopt aan Pauwels Dries Adriaen Oomen, 7-12.

Fol. 62r
Adriaen Anthonis Adriaen Jannis verkoopt aan Peeter Merten Peeters zijn zwager, 30-12.

1666

Fol. 62r
Willem Jan Leems verkoopt aan Henrick Andries Peeter Willemen, 9-1.

Fol. 62v
Corn Corn Rijck Embrechts, Jan Geeritss als vader en voogd van zijn vijff kinderen bij Maeijken Corn Rijcken, Peeter Rijck Corn Rijcken, 25 jaar, Adriaentjen Rijck Corn Rijcken, Adriaen Aertss van Bocxsel weduwenaer van Stijntjen Corn Rijcken namens zijn zoon Aert verkopen aan Claes Quirijn Hessels, 11-1.

Fol. 63r
Lijntjen Adriaen Merten de Wagemaecker weduwe Anthonis Merten Jan Merten Loonen met Peeter Peeter Cleijs Bressers als haar voogd ter eenre en Maeijken Anthonis Merten Loonen x Corn Zebrecht Weterings, Eeltjen Anthonis Merten Loonen (in craembed liggende) x Jan Claes Jan Brabers, Adriaen Anthonis Merten Loonen, Anneken Anthonis Merten Loonen, Merten Anthonis Merten Loonen, Digna Anthonis Merten Loonen, 23 jaar, met Peeter Jan Merten Loonen als voogd en Wouter Janss de Bruijn als toesiender ter andere zeijde maken een erfdeling, 23-1.

Fol. 67r
Maeijken Anthonis Merten Loonen x Corn Zebrecht Weterings, Eeltjen Anthonis Merten Loonen x Jan Claes Jan Brabers, Adriaen Anthonis Merten Loonen, Anneken Anthonis Merten Loonen, Merten Anthonis Merten Loonen, Digna Anthonis Merten Loonen, 23 jaar, met Peeter Jan Merten Loonen als voogd en Wouter Janss de Bruijn als toesiender, maken als erffgen van Anthonis Merten Jan Loonen een erfdeling, 23-1.

Fol. 71v
Adriaen Laureijs Andries Oomen transporteert aan procureur Hulshouts, 27-1.

Fol. 72r
Peeter Corn Sprangers transporteert aan procureur Hulshouts, 27-1.

Fol. 72v
Jan Corn Stoffels nu x Maeijken Adriaen Pauwels weduwe Jan Claes Jacobs verkopen aan Willem Janss Verlegen, 9-2.

Fol. 73r
Michiel Hulshouts als curator van de boedel van Isaac Prss van Loon en Jacobmijna Laureijs Olifiers mede namens Pr Jacobs van Loon weduwenaer van Elisabet Thomass verkoopt aan Adriaen Joosten van Oirschot, 9-2.

Fol. 74r
Corn Zebrecht Weterings verkoopt aan Peeter Adriaen Canters, 2-3.

Fol. 74r
Peeter Dijrck Anthonis Casteleijns verkoopt aan Arnout de Coenenvan Zegenwerp, 6-4.

Fol. 75r
Pr Corn van Loon weduwenaer van Anneken Gijben ter eenre en Adriaentjen Pr Corn van Loon x Dijrck Jan Huijgens, Neeltjen Peeter Corn x Jan Peeters van den Kieboom, Marij Pr Corn met Stoffel Henricx vanden Kieboom, voors Stoffel als voogd en Jan Corn van Loon als toesiender van Peeter, 21 jaar, Adriaen, 19 jaar, Cathelijn, 12 jaar, kinderen van Anneken Adriaen Gijben ter andere zeijde sluijten een akkoord, 6-4.

Fol. 78v
Pr Corn van Loon weduwenaer van Anneken Gijben ter eenre en Stoffel Henricx vanden Kieboom als voogd en Jan Corn van Loon als toesiender van Peeter, 21 jaar, Adriaen, 19 jaar, Cathelijn, 12 jaar, en Marij Peeter Corn van Loon, kinderen van Anneken Adriaen Gijben, ter andere zeijde sluijten een akkoord, 6-4.

Fol. 79v
Peeter Jan Janss Spreeuwel, Thomas Jan Janss Spreuwel, Maeijken Jan Janss Spreuwel x Claes Adriaen Corn Cleijs, Meeus Jan Janss Spreeuwel, Peeter Peeterss Timmerman als vader en voogd en Adriaen Peeterss Timmerman als toesiender van neesken, Jenneken en Peeter zijn kinderen bij Jenneken Jan Janss Spreeuwel, kinderen en kindskinderen van Anneken Wouter Anthoniss, maken een erfdeling, 8-4.

Fol. 84v
Willem Jan Ackermans weduwenaer van Lijntjen Jan Henricx ter eenre en Roeloff Jan Roeloffs als voogd en Jan Willem Ackermans als toesiender van de twee kinderen van Lijntjen: Maeijken, 7 jaar, en Jan, 2½ jaar, ter andere zeijde sluijten een akkoord, 22-4.

Fol. 86r
Adriaentjen Peeter Willemen weduwe Jan Claes Emmen met Dingna haar dochter voor ¼ Claes Corn Corput x Anneken Corn Claes Emmen mede namens Embrecht, Engeltjen en Claesken Corn Claes Emmen voor ¼, Adriaen Adriaen Claes Emmen mede namens Embrecht Adriaens, zijn broer, Adriaen Jan Adriaenss Keijser mede namens broers en zussen voor ¼, Jenneken Jan Laureijs Spijckers wed Jan Dijrck Jan Huijgen en haar kinderen, Corn Adriaen Dijrcken mede namens broers en zusters en namens Dielis, Jenneken en Digna Dijrck Jan Huijgen waarvan Maeijken Claes Emmen de moeder was, voor ¼ verkopen aan Floris Pels, 27-4.

Fol. 86v
De voors verkopers verklaren dat Floris Pels voldaan heeft, 27-4.

Fol. 86v
Peeter Corn Sprangers transporteert aan Jan Kempen., 28-6

Fol. 87v
Neeltjen Corn Huijben Boer x Anthonis Henricxen Timmer en Anneken Corn Huijben Boer x Adriaen Adriaenss Timmer transporteren aan Jacobmijna Corn Huijb Boer, zuster van halve bedde, 22-9.

Fol. 88r
Lesken Adriaenss Meulder wed lestmael Corn Huijben Boer, weduwenaer van Jacobmijntjen Gijsbrechts voor de ene helft en Huijb Corn Huijben, Jacobmijna en Maria Corn Huijben voor de andere helft ter eenre en Neeltjen Corn Huijben Boer x Anthonis Henricxen Timmer en Anneken Corn Huijben Boer x Adriaen Adriaenss Timmer ter andere zeijde een akkoord, 22-9.

Fol. 89r
Graffenis Henricx weduwenaer Jenneken Peeters van Tilborch geboortich en lestmael Anneken Bernaert Andriess ter eenre en Peeter Adriaen Huijbrechts ter andere zeijde een akkoord, 23-9.

Fol. 93r
Graffenis Henricx weduwenaer Jenneken Peeters van Tilborch geboortich en lestmael Anneken Bernaert Andriess ter eenre en Peeter Adriaen Huijbrechts ter andere zeijde een akkoord, eind sept.

Fol. 94v
Anneken Jan Claes Corn weduwe eerstmael Jan Adriaen Huijbrechts en lestmael Joost Roeloff Jacobs met Geerit Jan Wouters als voogd verklaart dat zij en Joost op 1-12-1648 een testament hebben gemaakt, 18-10.

Fol. 95r
Jan Joost Roeloffs, Jenneken Joost Roeloffs x Corn Prs Vermeulen, Jacob Joost Roeloffs, Maeijken Joost Roeloffs x Vranck Adriaen Vrancken, Jan Joost als voogd en Rombout Corn Lips als toesiender van het kind of kinderen van Jacobmijna Corn Lips (mogelijk zwanger) wed Claes Joost Roeloffs maken een erfdeling, 18-10.

Fol. 96v
Jacobmijna Corn Lips (zwanger) wed Claes Joost Roeloffs met Roeloff Jan Roeloffs ter eenre en Jan Joost Roeloffs als voogd en Rombout Corn Lips als toesiender van het kind: Josina, 5 maanden, of kinderen van Jacobmijna (mogelijk zwanger) ter andere zeijde sluiten een akkoord.

Fol. 98r
Jenneken Joost Roeloffs x Corn Prs Vermeulen verkoopt aan Roeloff Jan Roeloffs, 18-10.

Fol. 98v
Geerit Jan Wouters van den Nijeuwenhuijse weduwenaer lestmael Dingna Andries Laureijs Oomen die wed was van Lambrecht Adriaen Broeders ter eenre en Andries Lambrecht Broeders, Maeijken en Lesken Lambrecht Broeders met Peeter Adriaen Broeders, hun oom, Andries als voogd en Jan Mathijs Janss als toesiender van Cathelijn, Adriaentjen en Thoontjen kinderen van Geerit Janss en Dingna Andries Laureijss ter andere zeijde sluiten een akkoord, 9-11.

Fol. 99v
Andries Lambrecht Adriaen Broeders en Maeijken en Lesken, zijn zussen, met Peeter Adriaen Broeders, hun oom, kinderen van Dingna Andries Laureijss Oomen, Geerit Jan Wouters van den Nijeuwenhuijse als vader en voogd en Jan Mathijs Janss als toesiender van Cathelijn, Adriaentjen en Thoontjen, zijn kinderen bij Digna Andries Laureijs maken een erfdeling, 9-11.

Fol. 102v
Geerit Jan Wouters van den Nijeuwenhuijse weduwenaer eerstmael van Cathelijn Adriaen J….es en lestmael Dingna Andries Laureijs Oomen ter eenre en Andries Lamb Adriaen Broeders als voogd en Jan Mathijs Janss als toesiender van Cathelijn, 17 jaar, Adriaentjen, 14 jaar, en Thoontjen, 12 jaar, kinderen van Geerit Janss en Dingna Andries Laureijss ter andere zeijden sluiten een akkoord, 9-11.

Fol. 104r
Adriaen Bernaert Famere ter eenre en Huijbrecht Adriaenss Claeuw, Vas Adriaenss Claeuw, Lesken Adriaenss Claeuw x Adriaen Anthonis Kuijl, Willemken Adriaenss Claeuw x Henrick Peeters ter andere zeijde, kinderen van Sijken Vas Janss Vermeulen, sluiten een akkoord.

Fol. 104v
Lijntjen Adriaen Corpen weduwe Corn Joris Everts ter eenre en Adriaen Corn Joris, haar zoon, terandere zeijde verklaren dat zijn op 17-11-1659 een erfdeling gemaakt hebben, 29-11.

Fol. 105v
Adriaen Peeterss van Spreeuwel verkoopt aan Peeter Jan Janss van Spreeuwel, 29-11.

Fol. 106r
Jenneken Corn Thomas x Wouter Adriaen Wouters, Anneken Corn Thomas x Jan Willemss van Hulten, Eeltjen Corn Thomas x Jan Adriaenss Backer, Mariken Janss Tack, dochter van Pleuntjen Corn Thomas, Corstiaen Dijrck Corn Thomas tot Cooltjensplaet, Anneken Anthonis Janss de Smit met Jan Willemss van Hulten, haar oom, mede namens Jan, Corn en Neeltjen kinderen van Anthonis Janss de Smit en Adriaentjen Corn Thomas, Grietjen Corn Thomas x Roeloff Mathijs Huijben, erfgenamen van hele en halve bedde van Neeltjen Corn Thomas, verkopen aan Geerit Geerit Jan Aertss weduwenaer van Neeltjen Corn Thomas, 13-12.

1667

Fol. 106v
Rijck Corn Corn Cleijs, Jenneken Corn Corn Cleijs x Claes Peeter Peeter Bressers, Maeijken Corn Corn x Adriaen Anthonis Mertens, kinderen van Sijken Jan Matheus wed eerstmael van Claes Jan Claes Brebers en Lestmael van Corn Corn Cleijs ter eenre en Corn en Jan Claes Jan Claes Brebers ter andere zeijde sluiten een akkoord, 12-1.

Fol. 108v
Rijck Corn Corn Cleijs, Maeijken Corn Corn x Adriaen Anthonis Mertens, Jenneken Corn Corn Cleijs x Claes Peeter Peeter Bressers, kinderen van Sijken Jan Matheus, maken een erfdeling, 12-1.

Fol. 111r
Barbara Willem Dijrck Corsten? x Corn Stoffelen Pruijst met Jan Peeter Henricx verkoopt aan Corn Wouters van Beijeren, 17-1.

Fol. 111v
Wilbort Rijcken weduwenaer van Maeijken Claes Janss, Adriaen en Cornelis Wilbort Rijcken mede voor Claes hun broer, Maeijken Wilbort Rijcken en Emmeken Wilbort Rijcken x Frans Veeckemans verkopen aan Thomas Janss van Bommel en Corn Janss Cuijpers, 17-1.

Fol. 112v
Jan Reijnier Janss van Bommel als oom en voogd en Geerit Dijrcxss van Spaendoncq als oom en toesiender van de vijff onm kinderen van Peeter Jacobs den Haen, cuijper: Anneken, in meij as 9 jaar, Jacob, bijna 6 jaar, Marijken, Pincxteren as 5 jaar, Dijrck, bamis jl 3 jaar en Jacobmijna St Andries jl 2 jaar, waarvan Maeijken Dijrcx van Spaendoncq de moeder is ter eenre en Maeijken Dijrcx nu bruidegom van Cornelis Andriess Treffers, cuijper, ter andere zeijde sluiten een akkoord, 29-1.

Fol. 114v
Marijken Corn Corn Cleijs x Adriaen Anthonis Mertens verkoopt aan Thomas Janss van Bommel en Corn Janss Cuijpers, 31-1.

Fol. 115r
Lesken Adriaenss Claeuw x Adriaen Anthoniss Cuijl, Huijbrecht Adriaenss Claeuw, Vas Adriaenss Claeuw, Willemken Adriaenss Claeuw x Henrick Peeters Riemslach en Adriaen Bernaert Famere, kinderen van Sijken Vas Janss Vermeulen, verkopen aan Vas Peeter Vassen Vermeulen, 3-2.

Fol. 115v
Henrick Domus Corn Meeus als voogd en Peeter Willem Peeters als toesiender van de negen onm kinderen van Claes Domus Corn Meeus za en Adriaentjen Corn Jan Willems: Thomas, kerst jl 23 jaar, Maeijken, 19½ jaar, Iken, 17 jaar, Huijbrecht, 13 jaar, Anneken, 11 jaar, Jan , 6½ jaar, Corn, 4 jaar, Adriaentjen, 2 jaar, Willem, 3 maenden, ter eenre en moeder met Jan Bastiaenss van Tilborch ter andere zeijde sluiten een akkoord, 12-2.

Fol. 117v
Corn Adriaen Corn Cleijs, Claes Adriaen Corn Cleijs, Gijsbrecht Adriaen Corn Cleijs, Jenneken Adriaen Corn Cleijs x Wouter Jan Janss van Spreeuwel, kinderen van Adriaen Corn Cleijs en Maeijken Gijsbrecht Janss, maken een erfdeling, 17-2.

Fol. 121r
De voors comparanten verkopen aan Floris Pels, secr alhier, 17-2.

Fol. 121v
Geertruijt Aert Meermans met Adriaen, haar broer, neemt aan het kind van Marinis Janss Doens tot Philipslant en Maeijken Peeter Adriaenss, 19-2.

Fol. 122v
Maeijken Dingman Boomers weduwe Denis Henricx van Bavel, Henrick, Jan en Sijmon Denis Henricx en Adriaentje Denis Henricx van Bavel x Henrick Lambrecht Leermaeckers verkopen aan Thomas Claijpoole, schout alhier, 22-2.

Fol. 123r
Huijbrecht Jan Gijben, Gijsbrecht Jan Gijben, Jan Jan Gijben, Maeijken Corn Crul waarvan Jenneken Jan Gijben de moeder was, x Corn Huijbrecht Flocker, Adriaentje Jan Gijben, Dingna Henrick Anthonis Anssems x Embrecht Jan Claessen, Martijn Henrick Ant Anssems x Peeter Adriaenss Turck, Maeijken Henrick Anthonis Anssems, int clooster, hun moeder was Anneken Jan Gijben. Hun grootmoeder was Maeijken Huijbrecht Raessen. Voor 1/5 van de helft.

Anneken Claes Peeter Claess x Jan Meeus Peeters, Huijbrecht Claes Peeters, Anthonis Claes Peeters, Jan Mertens int Broeck als voogd van Jenneken, Adriaen en Dingna Claes Pr Claess. Hun moeder was Neeltjen Vincent Pauwels en hun grootmoeder Adriaentjen Huijbrecht Raessen. Voor 1/5 van de helft.

Grietjen Raes Huijbrecht Raess x Corn Jan Anthonis Geerits, Anthonis Willem Pr Willemen d’Oude wiens moeder was Anthonette Raes Huijbrecht Raess, Raes en Jan Jan Janss van Ael en het kind Eeltjen Janss van Ael za bij Mathijs Vlaess, Maeijken Janss van Ael x Peeter Geerits, Adriaentjen Janss van Ael x Adriaen Jan Peeters, Petronella Janss van Ael x Jan Jan Laureijs Oomen. Hun moeder was Jenneken Raes Huijb Raessen. Voor 3/5 van de helft.

Jan, Corn en Claes d’Oude en Jonge Corn Huijbrecht Raessen, Lijntjen Corn Huijbrecht Raessen x Jan Peeters van Beeck, Maeijken Corn Huijbrecht Raessen x Claes Wouter Adriaenss Botermans, voor 6/7 van 1/5 van de helft.

Adriaen en Steven Adriaen Jan Everts, Maeijken Adriaen Jan Everts, Jenneken Adriaen Jan Everts x Jan Denis Henricx van Bavel, Lijntjen Adriaen Jan Everts x Jan Willems Rocksnoer. Hun moeder was Maeijken Jan Huijb Raess en grootmoeder was Neeltjen Steven Broeders. Voor 1/5 in de vaderlijke helft en 1/8 in de moederlijke helft.

Maeijken Anthonis Mertens van den Nijeuwenhuijse, waarvan Neeltjen Steeven Broeders de moeder was, x Corn Anthonis Jan Janss. Voor 1/8 in de moederlijke helft.

Steven Jacob Steven Broeders en Jacobmijna zijn zus x Adriaen Jan Laureijs Oomen voor ¼ in de moederlijke helft.

Steven Jan Stevens Broeders voor ¼ in de moederlijke helft.

Steven Anthonis Broeders voor 2/7 van ¼ part,

Zij transporteren aan Thomas Claijpoole en Floris Pels de gehele erfenis van Huijbrecht Claes Huijbrecht Raessen waarvan Eeltjen Steven Broeders de moeder was, 22-2.

Fol. 125r
De voors comparanten machtigen Jan Prs van den Kieboom en Willem van Bommel, 22-2.

Fol. 126r (eigenlijk los vel)
Peeter Dijrck Anthonis, pachter, en Corn Anthonisse pachter van de watercoren, willen het steenbedde vernieuwd hebben, 3-3.

Fol. 128r
Thomas Claijpoole en Floris Pels, die de gehele erfenis van Huijbrecht Claes Huijbrecht Raess gekocht hebben, sluiten een akkoord met Huijbrecht Corn Huijb Raessen, 9-3.

Fol. 130r
Jenneken Jan Spijckers weduwe Jan Dijrck Huijgens met Willem van Bommel verklaart dat Jan Laureijs Spijckers, brouwer inden Arent op het Gasthuijseijnt tot Breda, haar vader, op 30-9-1648 een testament heeft gemaakt en daarin zijn zoon Corn Spijckers alleen de bladinghe oft vruchtgebruijck van zijn goederen heeftr nagelaten tot Corn is getrouwd, wettig kind of kinderen heeft gekregen, 10-3.

Fol. 131r
Steven Jan Steven Broeders verkoopt aan Stans Geeritss Hoeffsmit, 15-3.

Fol. 131v
Adriaen Peeterss van Spreeuwel verkoopt aan Anthonis Anthoniss Wagemakers, 30-3.

Fol. 132r
Adriaentjen Corn Jan Willems weduwe Claes Domis Corn Meeus met Adriaen Peeters van Spreeuwel en haar aangenomen kinderen verkoopt aan Anthonis Anthoniss Wagemakers, 30-3.

Fol. 132v
Adriaentjen Corn Jan Willems weduwe Claes Domis Corn Meeus met Adriaen Peeters van Spreeuwel verkoopt aan Thomas Claijpoole, 5-4.

Fol. 133r
Neeltjen Mathijs Adrn Famere en Maeijken Mathijs Adriaen Famere mede namens hun broers Steven, tot Rotterdam, en Corn, tot Fijnaert, met Jan Mathijs Janss, natuurlijke neeff, ter eenre en Vas Adriaen Claess, Lesken Adriaen Claess x Adriaen Ant Kuijl, Willemken Adriaenss Claess x Henrick Peeters, Anthonis Adriaenss Coppelaer namens Huijbrecht Adriaen Claess ter andere zeijde sluiten een akkoord ivm het overlijden van Adriaen Bernaert Famere, 13-4.

Fol. 133v
Joost Adriaen Pauwels weduwenaer van Heijltjen Jan Corn Stoffels verkoopt aan Laurens Smits, oudt schout, 23-4.

Fol. 134r
Jacob Jan Henricx van Woensel, Maeijken Janss van Woensel, Dingna Janss van Woensel x Joachim Grootooms, Anneken Jan Henricx van Woensel met haar bruijdegom Sijmon Jan Stappers, Mariken Govert Janss van Woensel x Jan Wessels, Geerit Janss Nelen als voogd en Jan Corn Mutsert als toesiender van de zes onm kinderen van Peeter Jan Henricx van Woensel, Mariken Joost Jan Henricx van Woensel x Jan Henrick Jan Dielen (Eijnthoven), erfgenamen van Adriaentjen Goijaerts wed Jan henricx van Woensel, moeder en grootmoeder en van Wouter en Willem Jan Henricx van Woensel, broer en oom, maken een erfdeling, 19-5.

Fol. 141v
Gijsbrecht Peeterss den Haen weduwenaer van Cathelijn Stoffel Corneliss verkoopt aan Corn Jacob Willemen, 13-6.

Fol. 142r
Corn Jacob Willemen x Maeijken Peeter Corn Stoffels verkopen aan Adriaen Marcheliss, 13-6.

Fol. 142v
Jan Janss Meijer namens Peeter Janss Meijer, broer, verkoopt aan Dirck Wouter Rijcken, 13-6.

Fol. 143r
David Schoock tot Breda namens Johan van Geldre, licentiaet inden rechten en griffier van Hulsten ambacht als voogd van de kinderen van Johan Govaerts verklaart dat Jan Jan Janssen Meijer vanwege Anneken Adriaensen Meulders weduwe eerstmael Jan Janssen Meijer en lestmael Jan Adrn Aerden als borg voor Anth Janssen Meijer ivm de aankoop van een pleijtschip heeft voldaan, 29-6.

Fol. 144r (eigenlijk los vel)
David Schoock tot Breda namens Johan van Geldre, licentiaet inden rechten en griffier van Hulsten ambacht als voogd van de kinderen van Johan Govaerts verklaart dat Jan Jan Janssen Meijer vanwege Anneken Adriaensen Meulders weduwe eerstmael Jan Janssen Meijer en lestmael Jan Adrn Aerden als borg voor Anth Janssen Meijer ivm de aankoop van een pleijtschip heeft voldaan, 29-6.

Fol. 146r
Maeijken Dingman Bomers weduwe Denis Henricx van Bavel verkoopt aan Peeter Adriaen Canters, 27-6.

Fol. 146v
Jenneken Adriaenss weduwe Geerit Anthoniss van Loon met Adriaen Meermans verklaart dat zij na het overlijden van Geerit voor haar 13 kinderen moest zorgen en geen geld had.
Nu zijn Jan en Lesken volwassen en moeder verzoekt hun te blijven en het huishouden op zich te nemen, 7-7.

Fol. 148r
Joost Adriaen Pauwels transporteert aan Laurens Smits, oudt schout, 19-7.

Fol. 148v
Meerten, Peeter en Adriaen Adriaen Jan Broeders, Marij Adriaen Jan Broeders, Mathijs Adriaen Broeders, Geerit Dijrck Anthoniss namens Corn Adriaen Jan Broeders ter eenre en Anth Geerit Dijrcken die de halve stede van Adriaen Jan Broeders heeft ter andere zeijde maken een deling, 22-7.

Fol. 151r
Anthonis Geerit Dijrcken verkoopt aan Huijbrecht Embrecht Raessen, 22-7.

Fol. 151r
Joost Sijmon Goderts ter eenre en Anneken Willem Mertens van den Nijeuwenhuijse x Jan Adriaen Broeders, Judick Willemss van den Nijeuwenhuijse x Adriaen Adriaenss Stael, Adriaen Ruijsenaers als voogd en Merten Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse als toesiender van Willem Willem Mertens van den Nijeuwenhuijse, waarvan Peerken Sijmon Goderts de moeder was, ter andere zeijde maken een erfdeling van de goederen van Sijmon Goderts en Anneken Joost Willemen, de ouders van eerste comparant en grootouders van de 2e comparanten, 5-10.

Fol. 163r
Anneken Willem Mertens van den Nijeuwenhuijse x Jan Adriaen Broeders, Judick Willemss van den Nijeuwenhuijse x Adriaen Adriaenss Stael, Adriaen Ruijsenaers als voogd en Merten Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse als toesiender van Willem Willem Mertens van den Nijeuwenhuijse, waarvan Peerken Sijmon Goderts de moeder was, ter andere zeijde maken een erfdeling van de goederen van Sijmon Goderts en Anneken Joost Willemen, hun grootouders, 5-10.

Fol. 176r
Peeter Roeloff Janss als voogd en Corn Jan Peeters als toesiender van de vijff onm kinderen van Corn Jan Roeloffs: Jenneken, 16 jaar, Petronelle, 14 jaar, Jan, 12 jaar, Roeloff, 7 jaar en Grietjen, 5 jaar, waarvan Maeijken Jan Peeters de moeder is ter eenre en moeder met Huibrecht Peeter Mijnen haar zwager ter ander zeijde sluiten een akkoord, 21-10.

Fol. 177v
Jan, Corstiaen en Dijrck Wouter Janss Rijcken, Sijken, Neeltjen, Dingna en Adriaentje hun zusters waarvan Grietjen Corstiaens de moeder was sluiten een akkoord, 28-10.

Fol. 180v
Henrick Denis Henrick van Bavel verkoopt aan Corn Adriaen Dijrcxss, 1-11.

Fol. 181r
Dijrck en Joris Anthonis Dijrcx Casteleijns, Dingna Ant Dijrcx x Corn Corn Bierlings, Jan, Anthonis, Merten, Jacob, Corn Jan Janss Ipelaer, Lijntje Jan Janss Ipelaer tot Dordrecht, Jan Anthonis Claess weduwenaer van Anneken Janss Ipelaer en zijn zoon Claes, hun moeder was resp Maeijken Ant Dijrcx Casteleijns cq hun moeder en grootmoeder was Adriaentje Jacob Joris van der Wee, verkopen aan Adriaen Aert Meermans, 2-11.

Fol. 181v
Wouter Jan Lambrechtss als voogd en Peeter Corn Huijben als toesiender van de vijf onm kinderen van Bernaert Corn Huijben: Neeltjen, Jan, Claesken, Anthonis en Willemken waarvan Maeijken Jan Lemmens de moeder was, Peeter Corn Huijben, Maeijken Corn Huijben x Jan Bijnen, Thoontjen Corn Huijben x Henrick Lenaert Vrancken, Jenneken Corn Huijbrechts x Dirck Peeters van Riel, Huijberta x Peeter Henricx Ridders, kinderen van Corn Huijbrechtss Lichtenberg en Claesken Pr Jan Embrecht Horsten. Zij maken een erfdeling, 4-11.

Fol. 186v
Jan Melis Janss, ruijter onder de comp vanden graeff van Waldijck te Breda verkoopt aan Gijsbrecht Peeter Janss, 12-11.

Fol. 187r
Wouter Embrecht Wouter Domen wiens moeder Lijntjen Jan Joosten was, x Willemken Adriaen Willems Praet, waarvan Petronella Melis Adriaenss de moeder was, Lijntje Embrecht Wouters, waarvan de voors Petronella de moeder was, x Claes Corn Huijbrechts, Denis Godert Denis als voogd en Wouter Embrecht als toesiender van de drie onm kinderen van Jenneken Embrecht Wouter Domen en Godert Jacob Claess, hun grootmoeder was de voors Petronella. Wouter en Willemken zijn voorkinderen van resp vaders en moeders zeijde voor 1/3, Lijntken voor 1/3 en de drie kinderen voor 1/3, erfgenamen van Embrecht Wouter Domen en Petronella Melis Adriaens, Zij maken een erfdeling, 12-11.

Fol. 195r
Denis Goijaert Deniss verkoopt aan Adriaen Meermans, vorster alhier, 12-11.

Fol. 195v
Jan en Corn Gijsbrecht Peeter de Haen waarvan Lijntjen Corstiaen Corn Stoffels de moeder was, Gijsbrecht Peeters de Haen als vader en voogd van Jan, Adriaentjen, Maeijken en Cathelijn, hun moeder is Henricxken Jan ….. zijn huijdige vrouw. Zij delen de goederen van Corstiaen Gijsbrecht Peeter de Haen verwekt bij Lijntjen voors, 19-11.

Fol. 196v
Jenneken Commer Jan Mathijss weduwe Thomas Geeritss, Maeijken Commer Janss x Jacob Laureijs Groenedael en Sijken Commer Janss verkopen aan Adriaen Adriaen Broeders, brouwer, 25-11.

Fol. 197r
Adriaen Jan Adriaenss van Heijst, Lesken Janss van Heijst x Laureijs Jan Meeuss, Sijken Janss van Heijst x Merten Corn Mertens, Marij Janss van Heijst x Claes Janss Verbeunt, Willem Janss van Bommel als voogd van Bernaert Janss van Heijst, uitlandig, verkopen aan Thomas Claijpoole, 1-12.

Fol. 198r
De verkopers voors verkopen aan Jan Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse, 1-12.

Fol. 198v
De verkopers voors verkopen aan Dingna Claes Thomas, 1-12.

Fol. 198v
De verkopers voors verkopen aan Adriaen Bernaert Ruijsenaers, 1-12.

Fol. 199r
De verkopers voors verkopen aan Artus Corn Pels, 1-12

Fol. 199r
De verkopers voors verkopen aan Thomas Claes Thomas Corn, 1-12

Fol. 199v
Adriaen Jan Adriaenss van Heijst, Lesken Janss van Heijst x Laureijs Jan Meeuss, Sijken Janss van Heijst x Merten Corn Mertens, Marij Janss van Heijst x Claes Janss Verbeunt, Willem Janss van Bommel als voogd van Bernaert Janss van Heijst, uitlandig, verkopen aan Merten Corn van den Nijeuwenhuijse, 1-12.

Fol. 199v
Adriaen Jacob Binck, Wilbort Rijck Wilborts waarvan Neeltjen Sijmons die weduwe was van Jacob Binck, Jan Claes Janss [akte niet verder afgemaakt].

Fol. 200r
Jan Peeter Huijbrechtss Streel verkoopt aan Thomas Claijpoole, 7-12.

Fol. 200r
Denis Goijaert Denissen en Adriaentjen Goijaert Denissen wed Adrn Dijrck Huijgen verkopen aan Thomas Claijpoole, 7-12.

Fol. 200v
Jan Claes Janssen verkoopt aan Thomas Claijpoole, 7-12.

Fol. 200v
Adriaen Jacob Binck, Dingna Jacob Bincken, Claes, Adriaen en Corn Wilbort Rijcken, Maijken Wilborts wed Corn Wijnant Janssen, Emmeken Wilborts x Frans Franssen, hun moeder was Maijken Claes Janssen en hun grootmoeder was Neeltjen Sijmons, verkopen aan Thomas Claijpoole, 7-12.

Fol. 201r
Adriaen Jan Adriaenss van Heijst, Laureijs Jan Meeuss x Lesken Janss van Heijst, Claes Janss Verbeunt x Marij Janss van Heijst, Merten Corn Mertens van den Nijeuwenhuijse x Sijken Janss van Heijst, Merten ipv Willem Janss van Bommel als voogd van Bernaert Janss van Heijst, uitlandig, verklaren voldaan te zijn door Thomas Claijpoole, 22-12