Selecteer een pagina

RA 48A

RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              10-4-1625 1e Comparant:  Cornelis Toniss Smidt 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: de kinderen vasn Dinga  Anthonisdr, zijn moeder, bij Aerien Aerts Frans RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              15-11-1650 1e Comparant:  Jan Adr Snijder x Janneken Peeter Janssen 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        huwelijk voorwaarden Datum:              15-5-1670 1e Comparant:  Peeter Huijbrechts de Bont 2e Comparant:  Aeltje Aertssen Cuijl Bijz:                   Peeter wordt geassisteert door Jan, zijn broer. Aeltje wordt geassisteert door Leijsken Janssen, haar moeder. Zij stellen de huwelijkse voorwaarden op. Huwelijks akte is toegevoegd. Zij zijn getrouwd op 7-5. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        huwelijk voorwaarden Datum:              2-12-1672 1e Comparant:  Johan Janssen de Jongh wed Catharina de Crul 2e Comparant:  Adriaentje Ariens van Clootwijck w Johan Zeijlmans Bijz:                   Johan de Jongh woont te Waalwijk. Johan Zeijlmans was schout te Waspik                            Adriaentje wordt geassisteert door Adriaen Wouters Visscher, broer RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              16-3-1691 1e Comparant:  Peeter de Bondt x Alleijdt Aersen Kuijl 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              27-7-1691 1e Comparant:  Adriaen Lamm Cuijper x Jenneken Luijkas  Berghmans 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              22-4-1691 1e Comparant:  Adriaen Huijb Coninx x Crijntje Jochums Vermeijs 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              1-10-1691 1e Comparant:  Jesper Cleijss de Greeff x Jannek Geerd Boudewijns 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        huwelijk voorwaarden Datum:              8-1-1692 1e Comparant:  Hendrick van Grevenbroeck 2e Comparant:  Adriana Michielssen Bijz:                   Adriana wordt geassisteert met Michiel Berten Vles, haar vader. In de kantlijn: Jores van Grevenbroeck is voldaan van het moederlijk goed, 24-1-1799. Tuntien is voldaan op 26-6-1708. Jan is voldaan op 26-6-1708. Marieken is voldaan op 26-6-1703. Janneken is voldaan op 26-6-1703 RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              29-10-1692 1e Comparant:  Steven Fransen x Grietjen Dingemans 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        erfdeling Datum:              20-3-1693 1e Comparant:  Jacob de Bruijn, 1e, 2e en 3e bedde 2e Comparant: Bijz:                   de erfgernamen van Jacob de Bruijn, 1e, 2e en 3e bedde: Jochuim, Maria X Lenaerdus Verhaeren, Denijs Jansen van hassel wednr van Pieternella voor hun kinderen, Dingena X Frans Brouwers, Johannis van Schoonhoven als voogd over de kinderen van Anna en Anthonis van Son, Baldina, Willem, Adriaen, Maria Gerritse wed van jacob Huijberts de bruijn voor un kinderen RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              19-2-1694 1e Comparant:  Adriaen Cornelis Buijs 2e Comparant: Bijz:                   Erfgenamen: de kinderen van Johan Buijs, zijn zoon, bij Neesken Bastiaensen Boeser en de kinderen bij Dingentje Aerts Vermeijs RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              24-3-1694 1e Comparant:  Jochem Jacobs de Bruijn 2e Comparant: Bijz:                   Er is een eerder testament van 25-3-1686 te G.Berg. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              8-11-1694 1e Comparant:  Johan Bastiaens Boeser x Willemijntje Corn Rijken 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              27-12-1695 1e Comparant:  Mels Thom Zeijlmans x Willemken Gerrits Boudewijns 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        revocatie testament Datum:              26-1-1699 1e Comparant:  Cornelia Melsen Boudewijns x Geerit Mattijsse Camp 2e Comparant: Bijz:                   Zij verklaren het testament van 27-2-1695 bij not Timmers, Sprangh, nietig. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              25-3-1700 1e Comparant:  Adriaen Janssen de Jong x Cornelia Tijssen Otgens 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: Gieltjen, dochter RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              25-9-1703 1e Comparant:  Huijb Pouwels Zeijlmans x Mariek Huijb Schoenmaker 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: Peter Zeijlmans, schoonzoon, belending. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        accoort Datum:              1-1-1709 1e Comparant:  Jan Jansse Vassen wednr Jenneken G Boudewijns 2e Comparant:  Maria en Cornelia Jesperse de Greeff ea Bijz:                   Datum is 1709. Jan Jansse Vassen wednr Janneken Geerden Boudewijns wed Jesper Cleijssen de Greeff ter eenre en Maria en Cornelia Jesperse de Greeff, Adriaen Geerden Boudewijns als voocht van Elisabeth de Greeff. Kinderen van Jesper en Janneken. Zij sluiten een akkoord. 1709 RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        Waarborg Datum:              31-5-1713 1e Comparant:  Huijbert Pouwels Zeijlmans 2e Comparant: Bijz:                   Huijberstaat borg voor Cornelia zijn dochter als voogdesse over haar kinderen bij Peeter Mels Zeijlmans. Grootvader is Mels Thomas, reeds overleden. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        verkoop Datum:              2-6-1713 1e Comparant:  Mels Thomas Zeijlmans 2e Comparant: Bijz:                   De erfgenamen van Mels Thomas Zeijlmans willen de boedel verkopen. Jan Veen en Thomas Molenschot zijn voldaan RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        accoort Datum:              30-7-1713 1e Comparant:  Thomas Moleschot x Theuntje Zeijlmans 2e Comparant:  Janneke Adr de Jong wed Jan Dircke Leijten Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              29-1-1715 1e Comparant:  Cornelis Camp de Jongen x Adriaentje de Jong 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              8-4-1715 1e Comparant:  Gijsbert Prs de Jong x Adriaentje Huijberde Cuijl 2e Comparant: Bijz:                   Eventuele voogden: Jan Peeterse de Jong en Jan Huijberde Cuijl RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              20-12-1715 1e Comparant:  Cornelis Cornelisse Camp x Petronella Jans 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              22-2-1716 1e Comparant:  Cornelis de Bont x Anna Thomasse Zeijlmans 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: Jan, zijn zoon bij Adriaentje Jans Baas. Thomas, zoon van Cornelis en Anna. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              29-4-1716 1e Comparant:  Johan Brants, predikant x Elisabeth Zeijlmans 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        contract Datum:              4-5-1716 1e Comparant:  Gustavius Haijart x Maria Tresia Vervoort 2e Comparant: Bijz:                   Gustavius Haijart x Maria Tresia Vervoort wed Mattheas Otgens ter eenre en Cornelis de Bont als voogt van de 4 onmondige kinderen van Mattheas en Tresia ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord. Er is een testament bij not van Tilborgh te G’Berg van 31-1-1710. Johannis, oudtste zoon, 23 jaar. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        verkoop Datum:              5-8-1717 1e Comparant:  Hendrik van Malsem 2e Comparant: Bijz:                   Adriaen Zeijlmans en Jan Huijbertsen Vos als curateurs willen de boedel van Hendrik van Malsem verkopen. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              21-9-1718 1e Comparant:  Johanna Jans Verschuren 2e Comparant: Bijz:                   Johanna woont te Rotterdam. Erfgenaam: Jan Peeters Verschuren, haar vader. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              3-10-1720 1e Comparant:  Anna Louwen 2e Comparant: Bijz:                   Anna woont nu bij Willem Louwen, haar broer. Hij is ook de enige erfgenaam. De goederen van haar ouders worden verdeeld door Willem, Johannis en de kinderen van Wilhelmus Verbrake bij Catharina, broers en zus. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              5-5-1721 1e Comparant:  Anna Huijb de Bruijn wed Jan Aarts van Hassel 2e Comparant: Bijz:                   Haar testament van 29-1-1721 komt te vervallen. Het testament 19-1-1698 bij not Loeff te ‘s Hage blijft geldig. Erfgenaam: Johanna Huijberde Schoenmakers, dochter van Huijbert Hendricks Schoenmakers. Haar vader wordt benoemd tot voogd over Johanna. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              29-1-1721 1e Comparant:  Anna de Bruijn wed Jan Aarts van Hassel 2e Comparant: Bijz:                   zie volgende akte. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        deling Datum:              30-6-1721 1e Comparant:  Adriaentje Jochems wed Willem Blankers 2e Comparant: Bijz:                   Adriaentje Jocghems wed Willem Blankers geassisteert door Arien Jochems ter eenre en Jochem, Adriaen, Maria wed Cornelis Hendricks Schoenmakers met Jan Hendr Schoenmakers als haar voogd, Peeter, blind met Arien Jochems, oom, als voogd, kinderen Willem Blankers ter andere zijde. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        deling Datum:              17-1-1722 1e Comparant:  Maria Dirkse v d Hoeven wed Wouter Huijb Zeijlmans 2e Comparant: Bijz:                   Maria Dirkse van der Hoeven wed Wouter Huijberde Zeijlmans met Dirk Wouters Zeijlmans als haar voogd ter eenre en Dirk, Jan, Willemijna X Francois van den Hout, Pieternella X Peeter Verschuren, Anna X Jan Cievits, Maria X Adriaen Cievits en Johanna met Pr Zeijlmans als haar voogd, kindneren van Wouter en Maria ter andere zijde. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              23-8-1721 1e Comparant:  Willem en Cornelis Jacobs Buijs 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              18-7-1722 1e Comparant:  Jochem van der Laar x Adsraentje van Gorkom 2e Comparant: Bijz:                   Eventuele voogden: Arnoldus vande Laar en Anthonij Kuijsten. Kommer vande Laar en de oudste zoon van Anthonij Kuijsten, RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              9-8-1722 1e Comparant:  Huijb Driessen Bogaert x Elisabeth van der Looij 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        contract Datum:              23-10-1722 1e Comparant:  Pieter Buijs X Elisabeth de Zeeuw 2e Comparant: Bijz:                   Pieter Buijs X Elisabeth de Zeeuw ter eenre en Anthonij Buijs, zoon van Pieter en Elisabeth ter andere zijde. Anthonij was erfgenaam van zijn halve zus Caatje Buijs. Er is een testament van Cornelis de Zeeuw en Pieternel Ariens, not Bernart Sas. Zij sluiten een akkoord. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        acte van voogdij Datum:              18-2-1723 1e Comparant:  Elisabeth Jans van Gool wed Dirk Wijdemans 2e Comparant: Bijz:                   Dirk was Chirurgijn. Elisabeth benoemt tot voogden over haar kinderen: Cornelis van Son en Cornelis Wijdemans. Meerten Sijmons van Son en Jan Jans van Gils. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        acte van voogdij Datum:              18-3-1723 1e Comparant:  Huijbertje Matthijss de Bont wed Jacob Huijb Cuijl 2e Comparant: Bijz:                   Er is een testament van 24-2-1717, not Hoevenaar te Raamsdonk. Huijbertje benoemt tot voogden: Jan Huijberde Cuijl en Matthijs de Bont. Peeter Huijberde Cuijl en Peeter Matthijsse de Bont. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              21-4-1723 1e Comparant:  Adriaan Binck x Adriaantje Jacobs Schippers 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              18-7-1723 1e Comparant:  Theunis Saght x Adriaantje Scheur 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        verkoop Datum:              5-8-1723 1e Comparant:  Gijsbert Zeijlmans x Maeijken Ariaen Croten 2e Comparant: Bijz:                   Wouter Thomas Zeijlmans, Adriaan Anthonisse Coninx, Pieter Cetelaar en wed Jan Buijs, Mels Peeters Holsteijn en  Corstiaan Ariens Croot willen de boedel van Gijsbert Zeijlmans x Maeijken Ariaen Croten verkopen. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              31-7-1724 1e Comparant:  Huijb Lamb Schoenmakers x Adr Jochems Berthouts 2e Comparant: Bijz:                   Eventuele voogden: Jacobus Schoenmakers en Wouter Janse Verschuren. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              25-9-1724 1e Comparant:  Anthonij Jans Snijders x Maria Adriaans van Hassel 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: Anna Catharina, dochter. Eventuele voogden: Jan Teunisse Snijders, zoon, en Huijbert Adr van Hassel, broer. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        renuntiatie Datum:              30-9-1724 1e Comparant:  Thomas de Bont 2e Comparant: Bijz:                   Thomas staat borg tbv Willem van Nieuwenhuijse, Sprang en tbv Hernia de Bie wed Geerit Zeijlmans, schout RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              18-10-1724 1e Comparant:  Meerten Lamb Reckers x Janneken Janse van Dongen 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        acte van voogdij Datum:              30-12-1724 1e Comparant:  Piternel Zeijlmans wed Matthijs Adriaans de Jong 2e Comparant: Bijz:                   Pietyernel benoemt tot voogden over haar kinderen: Jan Peeterse de Jong en Lambert Adriaans Zeijlmans. Jan Adriaans Zeijlmans en Jan Janse Leijten. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        copie verzoek Datum:              6-1-1725 1e Comparant:  Peter Buijs 2e Comparant: Bijz:                   Peter Buijs als vader van Anthonij  bij  Elisabeth Cornelisse de Zeeuw, Peeter Cornelisse de Zeeuw, Arien Cornelisse de Zeeuw, zonen van Cornelis en Peeterken Adriaens. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        deling Datum:              8-1-1725 1e Comparant:  Peeterken Adriaens wed van Cornelis de Zeeuw. 2e Comparant: Bijz:                   Arien, Peeter,  Petrus Otgens X Theodora X Peeter Dingemans, Peter Buijs wed  Elisabth als vader van Anthonij, erfgenamen van Peeterken Adriaens wed van Cornelis de Zeeuw. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              21-10-1726 1e Comparant:  Pieter van Waspik X Cornelia Peeters Domen 2e Comparant: Bijz:                   Peter is mr timmeman RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              14-5-1726 1e Comparant:  Janneken Ariens van Hassel wed Hendr Jans de Bont 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: Oudste zoon Jan. Pieternella en Allegonda, dochters. Erfgenamen: Jan, Maria X Adriaen Potmakers, Pieternella en Allegonda. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              19-12-1726 1e Comparant:  Joost van Vugt x Maria Jespers de Greeff 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              7-1-1727 1e Comparant:  Tomas Compeer x Cornelia vander Schans 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              27-12-1727 1e Comparant:  Anthonij Oomens x Anna Peeters de Jong 2e Comparant: Bijz:                   Eventuele voogden: Jan Cornelisse Oomens en Jan Peeterse de Jong, broer. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              3-3-1728 1e Comparant:  Cornelis en Wouter Mattijsse Camp 2e Comparant: Bijz:                   Cornelis en Wouter zijn broers. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        verkoop Datum:              3-4-1728 1e Comparant:  Maria van Dijk wed Arien Buijs wedn Neesken Buijs 2e Comparant: Bijz:                   Maria van Dijk wed Arien Nobel en Thomas Buijs en Anthonij van den Hout als voogden over de kinderen van Arien Buijs bij Neesken Buijs willen de boedel verkopen RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              15-8-1728 1e Comparant:  Jacob Jans vd Cae x Corn Meeuwisse v Steenhoven 2e Comparant: Bijz:                   Eventuele voogden Jan Janse van der Cae en Peeter Joghems Langerwerf. Jacob Meeuwisse van der Cae en Jan Cornelis van Steenhoven. Cornelis Gijsberts van Steenhoven en Adriaan Fransen Camp. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        verkoop Datum:              23-9-1728 1e Comparant:  Bastiaan Jans Boeser x Anna Thom Rijcken 2e Comparant: Bijz:                   Cornelis Janse Boeser en Thomas Rijcken als voogden over het kint van Bastiaan Jans Boeser za en Anna Thomasse Rijcken willen de boedel verkopen. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              18-10-1728 1e Comparant:  Crijn van Rossum x Neeltje Vermeijs 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: Maria de Hoog, voordochter. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        Quitantie Datum:              17-4-1722 1e Comparant:  Peeter Stoffels de Hoogh 2e Comparant: Bijz:                   Peeter is voldaan door Crijn van Rossum X Neeltje Vermijs wed van Stoffel de Hoogh. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        accoort Datum:              31-12-1731 1e Comparant:  Crijn Michielse van Rossum x Neeltje Vermeijs 2e Comparant:  Maria Stoffel de Hoog en Neeltje Vermeijs Bijz:                   Crijn Michielse van Rossum x Neeltje Buijs ter eenre en Maria Stoffel de Hoog dochter van Stoffel Peeterse de Hoog en Neeltje Vermeijs ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              18-10-1728 1e Comparant:  Crijn van Rossum x Neeltje Vermeijs 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: Maria de Hoog, voordochter. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              8-11-1728 1e Comparant:  Willemijntje Mattijsse Camp 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: nicht Anna, ca 21 jaar, dochter van Peeter Matthijse Camp, de kinderen van Peeter, Adriaan Janse Hoevenaar zoon van Cornelia Matthijse Camp, de kinderen van Hendrixke, haar zus, zus Maijken X Jan Peeters de Jong en de kinderen van zus Anna bij Steven Adriaans Stevense nu  X Jan Scheerders. Eventuele voogden: Thomas de Bont, Cornelis van Steenhoven en Jan Peeters de Jong. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              19-11-1728 1e Comparant:  Willemijntje Mattijsse Camp 2e Comparant: Bijz:                   Willemijntje is een queseltje. Het testament van 8-11-1728 blijft gelden. Peeter Matthijsse Camp X Huijbertje van den Heuvel  krijgen hun deel ipv hun kinderen. Zus Anna krijgt haar deel ipv de kinderen. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              23-12-1728 1e Comparant:  Janneken Huijb de Bruijn wed Hand Huijb Schoenmakers 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: zoon Fransus, Erfgenamen zijn haar kinderen bij Handrik Huijberde Schoenmakers. Eventuele voogden: Johan Peeterse Zeijlmana en Johan Baptist Lips. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              1-1-1729 1e Comparant:  Jan Peeterse de Jong x Maijken Matthijsse Camp 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: Anneken Matijsse Kamp RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              10-2-1729 1e Comparant:  Peeter Stoffels de Hoog x Dorothea van Grevenbroek 2e Comparant: Bijz:                   Eventuele voogden: Crijn van Rossum en Arien Marcelisse Coninx. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              30-5-1729 1e Comparant:  Maria van Grevenbroek 2e Comparant: Bijz:                   Erfgenamen: Thomas Paans en Cornelis Paans RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              2-6-1729 1e Comparant:  Maria Salemonse Grevenbroek 2e Comparant: Bijz:                   Het testament van 30-5 vervalt. Erfgenaam: Jacob Adriaans Buijs. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              5-7-1730 1e Comparant:  Peeter Joosten Swart x Johanna Hendrikse Snijders 2e Comparant: Bijz:                   Eventuele voogden: Jan Teunisse Snijders en Jan Visser. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              23-8-1730 1e Comparant:  Jan Jacobs Cievits x Anna Wouters Zeijlmans 2e Comparant: Bijz:                   Eventuele voogden: Jan Wouters Zeijlmans en Adriaan Cievits. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              19-12-1730 1e Comparant:  Andries Fransen Bogaerts x Johanna Jans Schippers 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        procuratie Datum:              9-9-1732 1e Comparant:  Huijbert Janse Zeijlmans ea 2e Comparant:  Ad Vassen en Jacobus Schoenmaackers Bijz:                   Huijbert Janse Zeijlmans, Peeter Jans Zeijlmans, Raamsdonk, Adriaan Vassen en Jochem Blankers, Pieter Wouterse Zeijlmans,, Raamsdonk, namens zijn moeder Heijltje Peeters Zeijlmans ofwel Boeve, Oosterhout, Anna Schoenmakers wed Jan Hendriks mede namens haar zoon en Maria Blankers wed Cornelis Hendriks, eigenaren van de groote greijne thiende onder Raamsdonk geven toestemming aan Hendrik Jans Zeijlmans en Jacobus Schoenmakers om namens henzelf en alle anderen te procederen ter eenren tegen Baldina vander Sterre wed Teunis van Son en Simon van Son, schout Raamsdonk, ter andere zijde. Hendrik Jans Zeijlmans is overleden. Nu wordt Adriaan Vasse geauthoriseerd. RA:                    Groot Waspik RA 48A Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        approbatie Datum:              9-9-1732 1e Comparant:  Hendrik Janse Zeijlmans 2e Comparant: Bijz:                   Huijbert en Pieter Jans Zeijlmans, kinderen van Jan Huijberde Zeijlmans, Raamsdonk, en als erfgenamen van Hendrik Jans Zeijlmans, broer, Adriaen Vassen, Jochem Blankers, Pieter Wouterse Zeijlmans, Raamsdonk, namens zijn  moeder Heijltje Pieters Zeijlmans gesegt Boeven, Oosterhout, Anna Schoenmakers wed Jan Hendriks mede namens haar zoon, en Maria Blankers wed Cornelis Hendriks. Mede namens haar zoon. Zij geven toestemming aan de eerste twee comparanten om ipv de overleden Hendrik Janse Zeijlmans mede namens zijn twee broers Huijbert en Pieter te procederen tegen  Baldina vander Sterre wed Teunis van Son en Simon van Son, schout Raamsdonk.

RA 48B

Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        huwelijk voorwaarden Datum:              2-8-1646 1e Comparant:  Adriaen Cornelis Wijngaerde 2e Comparant:  Maeijken Anth Drossarts wed Aert Roelen Boelen ? Bijz:                   Adriaen Cornelis Wijngaerde van Sgravenmoer ter eenre en Maijken Anthonissen Drossaerts van Oudenbos wed Aert Roelen Boelen ter andere zijde. Voorwaarden opgesteld bij not Rogier Hessels, Oosterhout Copie te Waspik, 12-2-1664 genoemd: Jan Cornelisse Wijngaert, broer. Cornelis vande Wijngaerde, neve van de bruijd, Gijsbert Heskens, inde Haege RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              21-10-1683 1e Comparant:  Joh vander Hagen, predikant 2e Comparant: Bijz:                   Erfgenamen: Hermanus, predicant Klundert, Henricus, predicant G’Berg,Samuel, Rebecca ,de kinderen van Catharina bij Peter Aelsius, predikant Udenhout en het kind van Maria, broers en zussen. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              1-10-1680 1e Comparant:  Peter Jans Brouwer x Aeltje Anthonisse van Hassel 2e Comparant: Bijz:                   1-10. De dagaanduiding is onbekend RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              12-9-1673 1e Comparant:  Frans Commeren Cuijper x Adriaentje Joachumss 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              10-1-1675 1e Comparant:  Pieter de Preter 2e Comparant:  Leijntie Huijbrechts wed Hendrick Willemss Wever Bijz:                   Pieter de Preter en Leijntie Huijbrechts wed Hendrick Willemss Wever zijn in ondertrouw. Leijntje heeft een voorzoon Jan. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              1-9-1667 1e Comparant:  Margrietken Janssen X Melis Hendricx 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: Cornelis Janss, broer. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              12-10-1684 1e Comparant:  Aert Dingemans en Jacobsken Janss Buijs 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: Jan Aerden, oudtste zoon. Corn? Aerden, Peeter en Dingeman. Dingeman Aerden Schoenmakers is voldaan, 1692 RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              27-2-1685 1e Comparant:  Johan Tomas Rijken x Janneken Jacobs Bommelaer 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: Anna Jansen, oudste dochter. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              15-7-1686 1e Comparant:  Leijsbeth Wouters Zeijlmans 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: de zoon van Jacob Dolck: Adriaen Leijsbeth Diercks Vermeijs. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              18-4-1687 1e Comparant:  Willem Willemsen 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: Hendrick Willemsen van Malsem, zwager RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              13-10-1691 1e Comparant:  Jan Janss van Tichelen x Adr Wouters Verschueren 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              1-9-1693 1e Comparant:  Adriaen Cornelisse Zeuw x Adriaentje Janssen Zeuw 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: Marieken X Jan Wouters, Leijsbet X Cleijs Janssen, Peeter, Adriaentje, Johanna en Cornelia, hun kinderen. Belending: Cornelis Janssen Zeuw. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              25-9-1693 1e Comparant:  Dirk Weijdemans x Elisabeth Jans van Gool 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              8-10-1693 1e Comparant:  Jan Ad Hoevenaar x Cornelia Mattijsse Camp 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              10-10-1696 1e Comparant:  Dirk Janssen Zeijlmans x Catharina Adriaens Fiers 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: Cornelia Fiers, zus. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              14-2-1698 1e Comparant:  Wouter Janse Zeijlmans 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: Adriaentje van Clotwijck, zijn moeder. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              27-3-1700 1e Comparant:  Hendrik van Grevenbroeck x Adriaentje Michielschen 2e Comparant: Bijz:                   De kinderen van tweede en derde bedde delen in gelijke maten. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              28-8-1703 1e Comparant:  Ad Cornelisse de Zeuw x Adriaentje Janssen Zeuw 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              27-1-1706 1e Comparant:  Hendrick Janssen de Bont x Johanna Aris van Hassel 2e Comparant: Bijz:                   Eventuele voogden: Cornelis de Bont en Huijbert van Hassel RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              22-11-1706 1e Comparant:  Jan Dircken Leijten x Janneken de Jongh 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        verkoop Datum:              8-5-1708 1e Comparant:  Adriaen Geeritse Boeser X Adriaentje Jac de Bruijn 2e Comparant: Bijz:                   Jacob Koninx en Huijbert de Bruijn als voogden over de kinderen van Adriaen Geeritse Boeser en Adriaentje Jacobssen de Bruijn willen de boedel verkopen. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        accoort Datum:              24-10-1708 1e Comparant:  Gelden Willems Paens 2e Comparant:  Peeter Geritsen van Dongen Bijz:                   Beide wonen te Loon. Zij sluiten een akkoord mbt de rekening van de goederen van Geertruij de Zwart X Peeter Gerritsen van Dongen en dochter van Cornelis Stevens de Swart. Gelden Paens was testamentaire erfgenaam. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              30-3-1709 1e Comparant:  Anth Huijberde Conincx x Adriaentje Willems Cloot 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              11-5-1709 1e Comparant:  Adriaen Meulders x Beatris Coninx 2e Comparant: Bijz:                   Eventuele voogden: Anthonij Tijssen Konincx, Sijmen Janss Vaermans, Jan Buijs en Adriaen Cornelisse Cnaep. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        borgtogt Datum:              15-10-1710 1e Comparant:  Pieternel Wouters Visser 2e Comparant: Bijz:                   Pieternel is komen te trouwen met Jan Klaa?, Swaluwe. De gerechten staan borg omdat Pieternel in de Swaluwe gaat wonen. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              20-5-1711 1e Comparant:  Corn Teunisse Zeijlmans x Grietjen Ariaens Bervoet 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              29-6-1711 1e Comparant:  Jan Adriaensen van Gijsel 2e Comparant: Bijz:                   Het testament is opgesteld bij not Barent Sas, Sprang. Erfgenaam: Freijske Ariens wed Adriaen Mertens, moeder RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              28-10-1711 1e Comparant:  Pieter Daniels Sneeu x Catelijn Daniels de Jong 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        verkoop Datum:              9-11-1711 1e Comparant:  Gelden Willems Paens x Maria Stevense Swart 2e Comparant: Bijz:                   Barent Sas, notaris te Sprang, wil namens Gelden Willems Paens x Maria Stevense Swart hun boedel verkopen. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        waarborg Datum:              27-4-1712 1e Comparant:  Jan de Smit en Adriaen Cornelisse de Zeeu 2e Comparant: Bijz:                   Jan de Smit en Adriaen Cornelisse de Zeeu staan borg tbv Peeter de Zeeu, timmerman, die een contract heeft met de dijkgraef en de poldermeesters over het onderhouden van drie sluijsen RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              14-6-1712 1e Comparant:  Peeter Aerde Schoenmakers 2e Comparant:  Elisabet Jans Fijneman Bijz:                   Peeter Aerde Schoenmakers wed Berbel Dirken met zijn broer Dingeman ter eenre en Elisabet Jans Fijneman wed Jan Peeter Schoenmakers met haar broer Peeter ter andere sijde. Eventuele voogden: Dingeman Aerden Schoenmakers en Peeter Jansen Fijneman. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        contract Datum:              30-7-1713 1e Comparant:  Thomas Moleschot X Theunti Zeijlmans 2e Comparant:  Jenneken Adriaanse de Jong wed Jan Dirken Leijten Bijz:                   Thomas Moleschot X Theunti Zeijlmans als erfgenaam van een steede ter eenre en Jenneken Adriaanse de Jong wed Jan Dirken Leijten ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de erfscheiding tussen hun beider woningen. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              22-10-1713 1e Comparant:  Arien Swart x Lijsbet Cluijtenaars 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        rekening/aanneming Datum:              3-11-1713 1e Comparant:  Jan Willems Zeijlmans wednr Maeijken Marc Reckers 2e Comparant:  Gijsbert Marcelis Reckers Bijz:                   Jan Willems Zeijlmans wednr Maeijken Marc Reckers verklaart dat zijn kinderen van de grootouders: Marcelis Reckers en Maria Jans Kroot enige vaste goederen zijn aanbestorven. Huijbert Marcelis Reckers wil tbv de kinderen:Willem en Marcelis de goederen aannemen en beheren. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              9-5-1714 1e Comparant:  Frans Mattijs Camp x Catelijn Driessen Cluft 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        verkoop Datum:              7-3-1715 1e Comparant:  Dirk Jans Zeijlmans 2e Comparant: Bijz:                   Dirk wil zijn boedel verkopen. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              14-11-1715 1e Comparant:  Norbertus Jans van Tichel x Helena Corn vd Heuvel 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              12-3-1716 1e Comparant:  Johan van Grevenbroeck x Johanna Jans Camp 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        accoord Datum:              10-6-1716 1e Comparant:  Maria Jans Schoenmakers wed Adr van Tichel ea 2e Comparant:  Pieter Stockermans wed Maria Jans Snijders Bijz:                   Maria Jans Schoenmakers wed Adriaen van Tichel, met Jan van Tichel als voogt, en Petronella Schoenmakers wed Cornelis Vermijs met Willem Louwen en Adriaen de Bruijn als voogden ter eenre. Pieter Stockermans wed Maria Jans Snijders en eerder wed van Jan Aerden Schoenmakers ter andere sijde. Zij sluiten een akkoord mbt de goederen van de vader en de moeder van de eerste comperanten. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament etc Datum:              9-12-1717 1e Comparant:  Christine van Sundert wed Jacob Bervoets 2e Comparant: Bijz:                   Christine van Sundert wed Jacob Bervoets en Peeter Bervoets hebben papieren met het testament van Christine en Jacob, 20-2-1715 te Meeuwen. De testamenten van 12-9-1680 not Rutters G.Berg en dat van 9-6-1690 vervallen. Genoemd: Huijbert en Peeter, voorzonen van Jacob. Eventuele voogden: Huijbert en Peeter. Jacob en Jan Hendrik van Tilburg. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        accoord Datum:              9-2-1718 1e Comparant:  Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans 2e Comparant:  Jan Zeijlmans, secr Bijz:                   Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans, secr, wordt geassisteert door Nicolaas Hagoort ter eenre en Jan Zeijlmans, secr, ter andere seijde. Zij sluiten een akkoord mbt de uitkoop van het vaderlijk goet op basis van het testament van 9-10-1703 bij not Timmers en mbt de moederlijke goederen. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              11-8-1718 1e Comparant:  Huijbert Willems de Ruijter 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: Grietje Bastiaens Boeser, zijn moeder. Anneke Willem de Ruijter wed Peeter Otgens, halve zuster Erfgenamen: zijn drie halve zusters: Maeijken, Leijsbet en Geertruij Zeijlmans. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        verkoop Datum:              18-9-1718 1e Comparant:  Dingeman Aerde Schoenmakers 2e Comparant: Bijz:                   Dingeman Aerde Schoenmakers en Peeter Fijneman als voogden over de kinderen van Jan Peeters Schoenmakers en Elisabeth Fijnemans willen de boedel verkopen. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              12-10-1718 1e Comparant:  Peeter Wouters Verschuren x Janneken Will Boumans 2e Comparant: Bijz:                   Er is een testament van 24-5-1696, G’Berg. Genoemd: Huijbert en Marijken Prs Verschuren. Zoon Jan. Erfgenamen: Joost, Huijbert, Mariken, de kinderen van Willem, Jan Jans Verschuren, zoon van Sijken Stoffelen, buitenechtelijk kind bij Jan. Eventuele voogen: Joost en Huijbert. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        acte van voogdij Datum:              13-1-1719 1e Comparant:  Margrita Melsen Zeijlmans wed Corstiaan Vassen 2e Comparant: Bijz:                   Margrita benoemt tot medevoogd over de kinderen: Thomas Moleschot, zwager. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              16-3-1719 1e Comparant:  Cornelis Teunis van Dongen x Gauken Lamb Reckers 2e Comparant: Bijz:                   Eventuele voogd: hun dan nog levende oudste zoon. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              1-4-1719 1e Comparant:  Thomas Moleschot x Anthonetta Melsen Zeijlmans 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        accoord Datum:              21-9-1719 1e Comparant:  Maria Kivits wed Nicolaas van der Stegen 2e Comparant:  Arnoldus vander Stege Bijz:                   Maria Kivits wed Nicolaas van der Stegen met swager Peeter Staal als voogt en Johanna Kivits wed Jan van Aalst met swager Jan vander Sluijs als voogt ter eenre en Arnoldus vander Stege, zoon van Maria en Nicolaas ter andere sijde. Arnoldus heeft land gehuurd van zijn grootmoeder Adriaentje de Bruijn. Adriaen Jacobs Kivist is grootvader. Zij sluiten een akkoord. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              23-12-1719 1e Comparant:  Maria Aerde Elants wed Jan Jans van Hassel 2e Comparant: Bijz:                   Erfgenaam: Janneken Adriaens Eelants, haar broers dochter bij Janneke Jan Sijmons. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        deling Datum:              17-1-1720 1e Comparant:  Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans 2e Comparant:  haar kinderen Bijz:                   Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans, schout, met Dirck Zeijlmans als voogd ter eenre en Johan Zeijlmans, predikant Cappel, Adriaen Zeijlmans, schout, en Jasper van Selm X Adriana Zeijlmans, kinderen van Hermina en Geerit. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              4-3-1720 1e Comparant:  Eijmbertus vanden Hout x Anna Maria Cover 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              14-8-1720 1e Comparant:  Corn Hendr Schoenmakers x Maria Willemse Blankers 2e Comparant: Bijz:                   Cornelis was borgemeester in 1719. Eventuele voogden: Jan Hendrix Schoenmakers en Jochem Willems Blankers. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        acte van voogdij Datum:              9-4-1723 1e Comparant:  Pieternel Janse wed Cornelis Cornelisse Camp 2e Comparant: Bijz:                   Pieternel benoemt tot voogden over de kinderen en kindskinderen: Matthijs Cornelisse Camp en Jan Cornelisse de Jong. Jochem Blankers en Adriaen Cornelis de Jong. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              30-12-1724 1e Comparant:  Lamb Adriaens Zeijlmans x Johanna Janse Verschuren 2e Comparant: Bijz:                   Eventuele voogden: Jan Adriaanse Zeijlmans en Adriaan Janse Verschuren. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              13-3-1725 1e Comparant:  Ariaen en Anneken Janse Schoenmakers 2e Comparant: Bijz:                   Het testament van 13-6-1721 bij not Hoevenaar te Raamsdonk komt te vervallen. Erfgenaam: het kind van Jan Hendrikse Schoenmakers bij Anneke Hendrikse Schoenmakers en het kind van Cornelis Hendrikse Schoenmakers bij Maria Blankers. Bij vooroverlijden van de kinderen dan beide moeders, beiden weduwe. Eventuele voogden: Jacobus Schoenmakers en Jochem Blankers. Mattijs Schoenmakers en Adriaan Blankers. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              28-2-1726 1e Comparant:  Peeter Mattijsse Camp x Huijbertje Corn vd Heuvel 2e Comparant: Bijz:                   Eventuele voogden: Frans Camp en Dirk Melsen van Driel. Frans Camp en Jan Peeterse de Jong. Anselmus Zeijlmans, Peeter van Dongen, Bertus van Tichel. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              15-12-1726 1e Comparant:  Rudolphus Voltelen x Catharina Janse Clock 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              18-2-1727 1e Comparant:  Adriaen Vassen x Agatha van Campen 2e Comparant: Bijz:                   Eventuele voogden: Johannes Vassen en Wouter van Steenhoven RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              27-12-1727 1e Comparant:  Janneken Boumans wed Peeter Wouterse Verschuren 2e Comparant: Bijz:                   Er is een testament van 12-10-1718. Janneken verdeelt nu alvast de vaste goederen aan: Joost, Huijbert, Mariken. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        acte van voogdij Datum:              23-12-1727 1e Comparant:  Cornelia Adr de Zeeuw wed Jan Prs van Alphen 2e Comparant: Bijz:                   Cornelia benoemt tot voogden over haar zoon Peeter: Cornelis Segers Buijs en Adriaan Janse Verschuren. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              3-1-1728 1e Comparant:  Hendrik Langermans x Anna Kespers 2e Comparant: Bijz:                   Anna was eerder wed Adriaan Peeters Paap. Genoemd: de kinderen van Anna bij Adriaan Paap. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        verkoop Datum:              3-4-1728 1e Comparant:  Arien Nobel 2e Comparant: Bijz:                   Maria van Dijk wed Arien Nobel, Thomas Buijs en Anthonij van den Hout als voogden over de kinderen van Arien bij Neesken Buijs willen de boedel verkopen. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              23-4-1728 1e Comparant:  Vas Peeters de Hoog x Leijsbet Vermeijs 2e Comparant: Bijz:                   Eventuele voogden: Crijn van Rossum en Peeter Stoffellse de Hoog. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              12-6-1728 1e Comparant:  Bastiaen Janse Boeser x Anna Thomasse Rijken 2e Comparant: Bijz: RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              11-10-1728 1e Comparant:  Dirk Janse Voegers x Teuntje Janse Croten 2e Comparant: Bijz:                   Genoemd: Jan, Jesper, Corstiaan en Maeijken, ongetroude kinderen. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              6-9-1728 1e Comparant:  Huijbert Schep x Dirksken Sterrenberg 2e Comparant: Bijz:                   Eventuele voogden: Thomas Schep en Joost Sterrenburg. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        verkoop Datum:              16-10-1728 1e Comparant:  Peeter Domen 2e Comparant: Bijz:                   de voogd van de kinderen van Peeter Domen wil de goederen verkopen. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        verkoop Datum:              13-9-1729 1e Comparant:  Arien van Pas 2e Comparant: Bijz:                   Jan Mertens Dolk en Ad de Rooij als voogden over de kinderen van Arie Anth vander Pas en Janneke Coninx willen de boedel verkopen. RA:                    Groot Waspik RA 48B Folio:                 Ongefolieerd Soort akte:        testament Datum:              10-11-1729 1e Comparant:  Cornelis van der Eijke x Maria Leijten 2e Comparant: Bijz:
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]