Selecteer een pagina

Indecx off bladwijser
van
alle de actens in dit register vervat

1785

Vest Johannes Adrse van Dongen als armmeester aan Adriaan Adrse van der Wee 1
De kinderen van juffrouw Martia van de Corput die wed was van monsr Gerardus Haavermans aan Peeter Vos 2
Pieter Jan Oomens aaan Wiilem en Theodorus van Gool 3
Jan Willem Heijblom aan Anthonie Jan Schoenmakers 3

1786

Schultbr Den diaconie armen deezer plaatze ten laste van Jan Huijbert de Bruijn 4
Vest De kinderen en erfffgenaamen van wijlen Jochum Anthonie Franken en Adriaantje Baks, in der tijd echtelieden, aan Bart van Gils 5
De voogden en toeziender over de kinderen nagelaaten door Prijna Heijblom aan dezelve in echte verwekt door wijlen Johannes Marijn Weervers aan Peter Boeser 6
De erffgenaamen en representante van wijlen Maria Joost Dingemans aan Jan Andries Broeders 6
Dezelve aan de wed Jan Baptist Hendriks 8
Dezelve aan Adam Meerten Goijaarts 9
Annamarie Willem Driesen wed van Cornelis Anthonie van de Corput aan Peeter Willem Driesen 10
Schultbr Den diaconie armen dezer plaatze ten laste van Huijbert Peeter Claasen 11
Vest de kindern van juffrouw Maria van de Corput die wed was van monsr Gerardus Haavermans aan jan Janzen Verbunt 12
Pieter Embregt Raasen aan Wouter Peeters van Rooij 14
Dingena Gijsbert Roelen aan Jan Peeter Dingemans 15
Dezelve aan Francis van Pelt
Jan Francen van den Assum aan zijn Hoogheid 16
Jan van de Waazer aan zijn Hoogheid 17
Willem en Theodorus van Gool aan zijn Hoogheid 18
Schultbr Den diaconie armen van ’s Gravenmoer ten laste van Jan Huijbert den Boer 19
Vest De heer Guilielmus Josephus van den heuvel als gelaste van de erffgen wijlen den Baron Jean Philippe de Raet van der Voort aan monsr Gerardus van Son 20
De respectieve erffgenaamen zoo van de vader als moederlijke zeijde van wijlen Catharina Janzen van Dongen in der tijd huisvrouw van nu meede wijlen Jan Andries Cnaepen aan Pieter Adriaen Cnaapen 21
De kinderen en kindskinderen van wijlen Allegonda Timmermans in der tijd huisvrouw van Marijnus Adrianze Wervers aan den secretaris Adrian jacob Sem 23
Meerten Sijmons Heijblom aan Dingena van den Hooven 24
De kinderen van wijlen den heer mr Gijsmarus Gijsbertus van Heijst aan de gemeente deezer heerlijkheid Dongen 25
Adriaan Jacobs van der Wee aan Anthonie Janzen Schoenmaakers 26
Schultbr den diaconie armen deezer plaatze ten laste van Adriaan Janzen van den Nieuwenhuijzen 27
Willem Stans ackermans, Stans en Jan Michiel van Dongen aan de gemeente deezer heerlijkheid Dongen 29
Den secretaris hier Adriuaen Jacob Sem als gelaste bij procuratie van de wed wijlen den heer Philip Johan Boone aan de heer Jacobus Francois van Alphen 30

1787

De kinderen van Catharina Croonenburg aan de zelve in eeste en tweede huwelijk verwekt bij Pieter Liefmans en Mathijs Baks aan de secretaris Adriaan Jacob Sem 32

Erffpagt Den grooten armen deezer plaatze aan de wed van Peeter Crijnen van Helvert 33
Vest De meerderjaarigen en de voogden en toeziender over de minderjaarige kinderen van Adriana Heijblom aan dezelve in echte verwekt door Cornelis Bakker aan Pieter Janzen van Dongen 33
Dezelve aan Jan Geeride van Spaendonk
Vrouwe Gudula Maria Verlaat wed en testamentaire erffgenaame van de heer Philip van Loon aan Jan Laureijsen 36
Josina Hoogers wed en tyestamentaire erffgenaame van Adriaen Adr Wervers aan Bernard Hendrik Neelo 37
Steeven Raaijmaakers weduwenaar van Anna Catharina van Schendel aan Anthonie, Anna Catharina en Adriana Kerst 38
Joost Pharo aan Jacobus Michielse van Dongen 38
Adriaan Steeven Claassen aan jan Baptist Coesmans 39
De gezaementlijke kinderen van wijlen Marie Andries Broekmans aan dezelve in echte verwekt door Deeniis Joost Dingemans aan Adriaen van Son 40
De kinderen van wijlen den heere Johan Francois van den Broek en vrouwe Barbera Cecilia Clara Maria van den Broek aan Adam Meerten Goijaarts 41
Dezelve aan Jacomina van Zeeters 42
Bastiaan Hoboke als alst en procuratie hebbende van de kinderen van Arie van den Heuvel en Maria de Kok aan de diaconie armen alhier 43
De meerderjaarigen en en de voogden en toeziender over de minderjaarige gezaamentlijke kinderen van wijlen Cornelis Roeland Vermeulen in echte verwekt aan Anna Schoenmaakers aan Jacobus Embregt Raassen 44
Dezelve aan Francis Joost Maas 45
Dezelve aan Adriaan Cornelis Vermeulen 47
Dezelve aan Francis Joost Maas 48
Gezamentlijke erffgenaemen van Elisabeth Veduijn weduwe van Bartholomeus Lam aan Jacob Molthoven? 50
Jacob Matthern aan Jan Jannen Pharo 51
Erfmang Jacob matthern en Adriaantje Lam, echtelieden, ter eenre en Berrendijn Lam ter andere zijde 51
Schultbr Den diaconie armen deezer plaatze ten laste van Jan janzen van Gool 53
Theodorus van Gool ten laste vanm Adriaan Thonart 54
Vest Peeter Anthonie van Dongen aan Geerit Peeter Dingemans 54
Denzelve aan Anna Laureijsen wed Jan Matthijse van Breugel 55
Juffrouw Dingena Greevers weduwe van monsr Jacobus Jespers aan Jan Jannen Verbunt weduwe 56

1788

Jan Willem Heijblom aan Marijnus en Arie Johannes Wervers  57
Den wel edele gestrenge heer Francois van der Werken qq neevens de verdere erffgenaamen van Willem Timmermans en Maria Elisabeth van Ellinkhuizen, in der tijd echtelieden, aan den secretaris Adriaan jacob Sem  57
Dezelve aan den voorn secretaris  58
Josina Hoogers wed van Adriaan Adr Wervers aan Paulus Timmermans  59

Schultbr Johanna Arise Bierwaagen wed van Pieter Wijnant Vlaeminks ten laste van Jan Janzen van Dongen en Catharina Janzen Scheerders, echtelieden 60
Den diaconie armen deezer plaatze ten laste van Adriaan Cornelis Vermeulen 61
De kinderen van wijlen de heer Adriaan Sem ten laste van Jan Pieter Maas wednaar van Maria Anthonie Franken 62
Vest Hendrina Ockers wed van Arnoldus Castelijns aan marcelis van Dortmont neevens zijn vrouw Johanna Nicolaas Oomens mitsgaders Maria en Anna Nicolaas Oomens 63
Dezelve aan de weduwe Jan Matthijse van Breugel 63
Dezelve aan Huijbert Embregt Claassen 64
Schultbr Den diaconie armen deezer plaatze ten laste van Jacob Matthern en Adriana Lam, echtelieden 65
Jan van Spaandonk ten laste van Martien Janzen Broeders 66
Vest Catharina Vermeulen huisvrouw van Monsr Pieter Schaap aan Adriaan Janzen Sprangers 66
Erfmang Cornelis Jan Huijben ter eenre en Laureijs en Maria Nicolaasse van Spaandonk ter andere zijde 67

1789

Schultbr Den grooten armen deezer plaatze ten laste van de vier minderjaerige kinderen van Pieter Johan van Loon verwekt aan Ida Jillisse 68
Vest De weduwe en kinderen van Laureijs Musters aan Johannes Moolengraav die wed was van Jan Willemze van Spaandonk aan Adriaan Jan Oomens 69
De kinderen en kindskinderen van wijlen Maria Geeride de Burggraave die wed was van Jan Willmze van Spaandonk aan Adriaan Jan Oomens 71
Dezelve aan Pieter Adriaan Sprangers 72
Schultbr Den diaconie armen deezer plaatze ten laste van Cornelis Hulst en Cornelia Dekkers, echtelieden 73
Den grooten armen deezer plaatze ten laste van de kinderen van wijlen Dionisius van Loon 74
Vest Anna Laureijs Cleijs aan Huijbert Embregt Claassen 76
Schultbr Den diaconie armen deezer plaatze ten laste van Anthonie en Adriaen Martinusse van de Mosselaar 76
Vest Huijbert Peeter Broekhoven aan Willem Adriaan Sijmons 77
Schultbr Sr Jacob Witte ten laste van Adriaan Adriaan Horsten 78
Vest Pieter Adriaan van der Wee aan Adriaan Laureiujs Ariens 79
Sija Adriaan Timmers aan Cornelis Peeter Gommers 80
Jan Willem Heijblom aan jacobus Embregt Raassen 80
Goovert Jochumse Koonings en Adriaan Ariese Koonings, prose et suis, aan Adriaan Kop 81
Gooverdina Gooverts Claassen aan Anna Maria en Catrien Goovertse Claassen 82

1790

De erffgenaamen van Adriaantje Jacob Broeders aan Raas Jan Oomens  83

Schultbr Den diaconie armen deezer plaatze ten laste van Bastiaan Dekkers 84
Vest Adriaan Adr Horsten aan Cornelis Meerten Anthonisse 85
Cornelis de Weert aan Goovert janzen Beijnen 86
Pieter van Daalen als gelaste van zijn schoonzuster Jacomina van Seeters aan Laureijs Adriaan Sprangers 87
Schultbr Wijnant, Maria en Cornelis Pieterse Vlaminks drie en eenige kinderen van wijlen Johanna Arise Bierwaagen ten lasten van Huijbert Jan Huijben 88
De heer Jacobus Francois van Alphen ten laste van Steeven Cornelis Evers 88
Vest Elisabet Joost Jacobs aan Johannes Jan Driessen 90
Jan Cornelis van de Waazer aan Cornelia Adriaan Sprangers 90
Denzelve aan Willem Bakker 91
Schultbr Embregt Jan Oomen ten laste van zijn broeder Johannes Jan Oomen 92
Octrooij De heeren Domein Raaden aan den secretaris Sem van den Ouden Moolenberg 94
Vest Pieter Swaan als procuratie hebbende van juff Johanna Catharina van Alphen aan Melgert en Johanna Ackema 94
Johanna Ackeman aan Johannes Jan Oomens 95
Schultbr Den diaconie armen deezer plaatze ten laste van Anthonie Coenen 96
Vest Jan Huijbert de Bruijn aan Willem Boogers 97
Schultbr Den diaconie armen deezer plaatze ten laste van Willem Boogers en Berrendijn Lam, echtelieden 98
Vest Laureijs Jan Oomens aan Cornelis Hendrik Doomen 99
Johannes Jan Oomens aan zijn broeder Embregt Jan Oomens 100
Schultbr Den diaconie armen deezer plaatze ten laste van Dirk IJpelaar 101
Vest Martinus Laureijs Cleijs aan Johannes Jan Driessen 102
Schultbr De heer Georg Hegner ten laste van Adriaan Jacob van der Wee 103
Cornelis Jan Bink ten laste van Barbera Peeter Ackermans wed van Arnoldus Jan Elands 102
Vest De gezamentlijke kind- en kindskinderen van Cornelia Peeter Ackermans die wed was van Willem Joosten van Gool aan Adriaan van Well 103
Maria Adr van Loon aan den diaconie armen alhier 104
Melgert Ackema aan Willem Janzen van Son 106

1791

Adriaan, Francijn en Maria Jan Maas aan Cornelis Meerten Anthonisse 106
Dezelve aan Melgert Ackema 107
Dezelve aan de voorn Ackema 108
Anna Margreta van leeuwen wed van wel edele heer Jacob Lauta van Aijsma aan haer ed zoon den wel ed gestr heer mr Horatius Leendert Lauta van Aijsma  109
Mariua Joosten Pols aan Melgert Ackema 109

Schultbr de heer Jacobus Francois van Alphen ten lasten van Peeter Cornelis Timmermans en Berbera Peters van Bavel, echtelieden 110
Erfmang Jan Jpoost Ackermans ter eenre en Anna Laureijs Laureijsen wed Jan Mattijse van Breugel ter andere zeijde 111
Vest Peeter Arnoldus Elands als gelaste van zijne moeder de wed van Arnoldus Jan Elands aan Jan Mattijse van Breugel weduwe 112
De meerderjaarige en de en de voogd en toeziender over de minderjaarige kinderen van wijlen Dionicus van Loon aan Jan Janzen Beijnen junior 113
Adriaan van Son als porocuratie hebben van Jan Janzen beijnen en Maria Koks, echtelieden, en Dirk van Tichel als gelaste van Cornelis Koks aan Willem Jan Weeterings 114
Johanna Ackema aan Jan en Willem Pieterse Broekhoven 115
Juffr Catharina Sprangers wed van monsr Hendrikus van Son aan de secretaris Adriaan Jacob Sem 116
Adriaan Jacob Sem, secretaris alhier, aan Pieter Janzen van Dongen 116
Erfmang den voorn secretaris ter eenre en Laureijs Peeter Oomens ter andere zeijde 117
Vest Willem Janzen van der Sluijs aan den grooten armen alhier 118

1792

Laureijs Janzen van Gool aan zijnen broeder Peeter Janzen van Gool 119
Johannes Jan Oomens als procuratie hebbende van Cornelis Hendrik verhoeven wed aan Cornelis Wijnant Vingeroets 119
Pieter Adr van der Wee aan zijn neev Mattijs Adr van der Wee  120
Jan Geeride van Dongen aan Adriaan Adr van der Wee 121
Jacobus Adr Vermeulen aan zijn schoonzoon Jan Nicolaas Janzen en zijn huisvrouw 122

Schultbr de Heer H Hopenbrouwer ten laste van Maria Janzen Joossen en haar man Mattheus Zeulemans 123
Vest Geerit Bastiaanse van Oirschot aan den secretaris Adriaan Jacob Sem 124
Vrouwe Jacoba Gudula Maria Verlaar wed van de heer Nicolaas Philip van Loon aan Anthonie Kerst 125
Wouter Dingeman van Es aan Cornelis Meerten Anthonissen 126
Maria Janzen Joosen aan haaren broeder Laureijs Jan Joosen 127
De gezamentlijke erffgenaamen van Catrien Cornelis Peeters laast wed van Jan Adriaan Maas aan Anthonet Anthonie Janzen wed van Cornelis Jan Emmen 128
Dezelve aan Jan en Elisabeth van Loon 129
Dezelve aan Maria Peeterse van der Veeken wed van Arnoldus Verbunt 131
Dezelve aan Jan Cornelis van Loon 133
Dezelve aan de heeren Pieter laurens Vermeulen en Johannes van Baijen Sem 134
Allegonda Jan Joosen wed Geerit Stanze Vermeulen aan Laureijs van Riethoven 136
Schultbr de heer Jacobus Francois van Alphen ten laste van Laureijs van Riethoven en Anna Janzen Joosen, echtelieden 137
Vest Adriaan Steeven Claassen aan zijnen broeder Jan Steeven Claassen 138
Maria en Johanna Hendrikse de Weert aan hunne broeder Wouter Hendrikse de Weert 139
Octrooij van zijnen hoogheid voor de heer Adriaan Jacob Sem van een heijdegrond 140
Vest Adriaan Jacobs van der Wee aan Adriaan Jan Laureijsen 144
Adriaan Jan Laureijsen aan Pieternel en Catrien Peeterse Raasen 144
Adriaan Jacob van Alphen qq aan de heer Jacobus Francois van Alphen 145

1793

Johanna Janzen Broeders wed van Pieter Cornelis van den Rijen aan Annamarie Janzen Meijnen wed van Peeter Janzen de Jong  146
Maria Willemze van Loon huijsvrouw van Jan Embregt Raassen aan Adriaan Peeters van den Nieuwenhuijsen  147
Cornelis Janzen van Helvert aan Claas Adr van Helvert  148
Johanna Geerit Schoonens huijsvrouw van Cornelis Scheepers aan Jan Stanze Vermeulen 149
De gezamentlijke erffgenaamen van Catrien France van der Assum aan de heer Franciscus Augustinus van den Bosch 150
Dezelve aan Stans Adriaan Sprangers 152
Jan Baptist Arnoldus van Bavel aan Adriaan Peeterse van Bavel  154
Adriaan Jan Laureijsen als geautoriseerde van heeren regenten en van Helena Janzen Dingemans wed Adriaan Adr van der Wee aan Jan Janzen van der Wee 154
Dingena Jan Emmen huijsvrouw van Stans Peeter Laureijssen aan Jan Peeter Broekhoven 155
De gezamntlijke erffgenaamen van Adriaan Adriaanze Wervers en Josijna Hogers, in der tijd echtelieden, aan Hans Peeter Laureijsen  156
Dezelve aan Pieter Janzen van Dongen  158
Dezelve aan den secretaris Adriaan Jacobs Sem  159

Schultbr De heer Johan George Hegner ten laste van Adriaan Janzen van den Nieuwenhuijsen 160
Vest Nicolaas Joost Jacobs aan Johannes Jan Driessen 161
De erffgenaamen van Wouter van Sprang aen Adriaan en Maria Cornelisse Vermeulen 162
Catharina Rutters en haare man Wijnant van Eersel aan de voorn Adriaan en Maria Cornelisse Vermeulen 163

1794

Schultbr De heer Francois Jacobus van Alphen ten lasten van Wouter Vermeulen en Johanna en Maria Vermeulen 165
Vest Jacomijna Anthonie Claesen wed en erffgenaam van Jan de Bruijn aan Jacobus Jasen in ’t Groen 166
Pieter Witte als excuteur van Wijlen juffrouw Theuntje Witte aan Melgert Ackema 167
Adriaanna en Jenmaria IJpelaar aan de gemeente van Dongen 167
Antonie van den Mosselaar en Elisabeth Beerende van Riel, in der tijd echtelieden, aen Aart Jan Dingemans 168
Van de wed Verheijden erffgenaamen aan de wed Cornelis Loon 169
Jan Const Vermeulen aan Adriaan Willem Verheijde 170
Schultbr De heer Francois van Alphen ten lasten van Jan Jan Huijben 172
Vest van Willem Schut wed of erffgenaamen aan Jan J van Riel 173
Aart, Marie en Dingeman Dingemans aan Laureijs Adr Sprangers 174
Aart, Marie Jan Dingemans aan Jan Embregt Raessen 175
Aart en Marie Jan Dingemans aan Jan N van Riel 176
Elisabet Janse Beijne aan martien Opstroom 176
Schultbr Jacob Witte ten laste van Nicolaas Jan Huijben en Elisabeth Jacobus den Boer, egtelieden 177
Vest De erfgenaamen van Antonie Schoenmaekers aan Jan Huijbert de Jong 179
De erfgenaamen van Cornelis Verhoeven wed aan Antonie Niclaas Broeders 180
De selve erfgenaamen aan Cornelis Binck wed 181
Francus Gijsb van den Assum aan M Ackema 181
De erfgenaamen van Gijsbert van den Assum aan Peeter Peeter Steevens 182

1795

De kinderen van Jan Cornelis Marcussen aan Jacobus in ’t Groen 183
De erfgenaamen van Jan Jan Beijnen aan de wed Hendrik Smids 183
De erfgenaamen van Jan Embregt Raassen aan de wed Corn Oomens  185
De selve aan Cornelis Scheepers 186
Van Adr en Johanna van den Bosch aan Gijsbert van den Nieuwenhuijsen  187
Cornelis Peter Gombers aan Gijsbert M van den Nieuwenhuijsen  188
Hudocus Couwenbergen Ivudocus den Ouden aan Cornelis Paanackers 189
De erfgenaamen van de wed Jan van Dongen aan de wed Cornelis Oomens 190
De erfgenaamen van Jan Smids wed aan Antonie Moolenschot  190
De erfgenaamen van Michiel Verleg aan Stans Vermeulen  191
De selve aan Cornelis Jan Sprangers 192
De selve aan Pieter Wouter de Weert 193
De selve aan Cornelis J Sprangers  194
De selve aan Adriaan P van Dongen  195
De selve aan Adr Bernaerdus Raassen 196
Cornelis Meelis Groenendael aan Huijbert Cornelis Verbund  197
De erfgenaamen van de Waeser aan Jan Oosterwal 198

Schultbr Adr van Son ten laste van Jan Oosterhout 199
Den diaconie armen van Dongen ten lasten van Jacobus de Geus 201
Vest De erfgenaamen van jan Maas wed aan Gijsbert Jan Ligtenberg en Maria Jan Ligtenberg 202
Van de selve erfgenaamen van de wed van Jan Maas aan de wed Jacobus Verbund 202
Schultbr Cornelis Jan van Spaandonk ten lasten van Maria de Wert en Jan Noorbertus van Boxel 203
Vest Deenis Haatenboer aan Cornelis van der Wee 204
Elisabeth LaatsLeonaerdus van Gastel aan Cornelis Ad Verbund 205
Peeter Adr van Dongen aan Antonie Huijbert Weijne 205
Adriaan Dircks van Loon aan Melgert Ackema 206
Den selve verkogt aan Stans Peeter Laureijsen 206
De erfgenaamen van Dirck van Dongen aan Adriaan Dirck van Loon 207
Schultbr Van de diaconie armen van Dongen ten lasten van Adr van Loon 207
Vest Adr van Hest en Johannes van Hest aan Antonie Peeter van den Nieuwenhuijsen 208
Stans Peeter Laureijsen aen Jan Cornelis Mertens 209
Adriaen Peeter de Jongh en verdere ergenaamen aan Maria Peeter de Jong 210
De erfgenaamen van Dirck IJpelaar aan Cornelis Ligtenberg 211
Van de selve aan Laureijs Peeter Oomens 212
Van Ida Broeders aan Antonie Claas Huijben 212
Van de selve aan Jan Adr Sprangers 213
Van de selve aan Maertien Jan Broeders 214
Van Anna en Cornelis van Loon met de verdere erfgenaam aen Jan Adr van Dongen 214
Van Cornelis Jan Ligtenberg aan Cornelis Merten Anthonissen 215
Van Cornelis Jan Ligtenberg aan Cornelis Jan Oomens 216
Van Jan Vermeulen aan Cornelis Sprangers 217
Jacobus in ’t Groen aan Johannesa Neerings 217
Van Dirck Kop aan Johanna Maria Heijblom 218
Van Marijnus en Willem Wervers aan Adam Merten Gojaers 219
Van de selve aan Cornelis van der Wee 220
Van Stans Arnoldus Eelands aan Adriaen Nicolaas van Riel 221
Van Hendrien Peeterse van Dongen en de erfgenaamen van Adam Kanters aan Anna Schoenmaekers 221
Van Anna Schoenmaekers aan Jan Nicolaas Jansen 222
Van de selve aan de Jan Jacobus Vermeulen 223
Van Jan Antonie Godes, Pieter Antonie Godes en verdere erfgenaamen aan Stans Peeter Loureijsen 223
Cornelis Corn Verbund en Wouter Verbund aan Jan Jacobs van Dongen 224
Van de selve aan Geerit Hendriks 225
Van de erffgenaamen van Jan de Greef aan Cornelis van Etten 226