Selecteer een pagina

Register
van
Transporten
en
Hypothecatiën
van
Klein Waspick

1776 tot 1810

Los vel

29-3-1806

Adriaan Corn Bink koopt van W van der Wensch.

Adriaan C Bink verkoopt aan Lambert, Adriaen en Elisabet Zijlmans

Lambert, Adriaen en Elisabet Zijlmans verkopen aan Gerrit vermeulen.

Los vel

G Vermeulen, secr Klijn Waspik koopt van Adriaan Theodorusse Schoenmaakers X Helena de Bont, 15-11-1805.

Los vel
Gijsbert de … koopt een talkschip van de weduwe Gijsbert van Melsen, 1809.

Los vel
Brief van J F van Tets dat hij tot commisaris tot het werk der verpondingen is benoemd.

Los vel
Cornelis Vaartmans, Amsterdam verkoopt aan Cornelis Wouters Ophorst, ’s Grevelduijn Cappel, 20-8-1810.

Los vel
Mededeling door M van Houten, directie invordering der belasting op het regt van successie, dat Bartholomeus Peters de Jong op 7-7 is overleden te Raamsdonk, 22-9-1806.

Los vel
Extract
Men heeft bemerkt dat veel onroerende goederen niet bijtijds op de naam van de nieuwe eigenaar worden omgeboekt. Men dient binnen drie maanden venetuele goederen op de juiste namen te laten overboeken, 6-11-1781.

Los vel
Johannes, Oosterhout, Willem, Huijbert, Maarten, Cornelis en Johanna X Falentijn Stoeldraaijer, kinderen van Johannes Janse Verschuren, machtigen hun broer Adriaen om de boedel van hun oom Willem Janse Verschuren te regelen en te verkopen, 3-8-1810.
Gelijk aan akte 153.

Los vel
Corn Hendr de Jong verkoopt aan Corn Hendr Schoenmakers, 13-4-1809.

Los vel
Jacobus de Bie, Sprang, verkoopt aan Johannes H Rekkers, 17-2-1810.

Los vel
Willem Timmermans verkoopt aan Gijsbert Dekkers, Gorinchem.

Los vel
Zegel voor procuratie van 24-10-1775 te Antwerpen. Op 2-11 in het register van Cleijn Waspick.
Jacobus Martinus Claessen X Petronella Scheurwegh, enig kind van Johanna Bruijnenbaert en Guilielmus Scheurwegh, machtigt Johanna om goederen te verkopen die in ’s Grevelduijn Capel en te Cleijn Waspick liggen.

Los vel
Zegel voor procuratie door Adriaen van Gils, not te oosterhout aan Samuel Pistorius, neeff.
[zie akte 116 in RA 23], 11-1-1763.

Fol. 1r
Pieter van den Heuvel, Dongen, verkoopt aan Maria Berthouts wed Adriaan van Gijsel, 14-12-1776.

Fol. 2r
Pieter Damen, Rotterdam, verkoopt aan Jan van den Hork, oom, 31-1-1777.

Fol. 3r
Hendrik Saverius Biersteeker, Antwerpen, mede als voogt van de drie kinderen van zijn zus Maria Catharina de Querter bij Cornelis Jansen Nees en nog namens van zijn broer Cornelis Janse Nees, Antwerpen, verkoopt aan Jacobus, Jan, Adriaanus en Cornelis Koenen, allen G’Berg, 31-1-1777.

Fol. 4r
Procuratie, zie fol. 3

Fol. 5v
Jan de Bruijn, coopman X Elisabeth van Dinther, erfgenamen van hun zoon eerw Arnoldus de Bruijn, overleden te Ceeraladen, zijn schuldig aan Alie den Turin wed Philippus van der Last, Amsterdam. Borgen zijn Willem de Bruijn, Pieter de Jongh schipper, 18-3-1777.

Op 23-8-1781 is Josephus Koenen namens Jacobus Losbergen en Evert Sillevoldt als excuteurs van den testamente van Alieda Turin voldaan.

Fol. 7v
Adriaan, Willem en Adam Meertte Goijers, Maria wed Govert Jacobs en Adriaantje X Michiel Jacobus van Dongen verkopen aan den diaconije van Groot Waspik, 5-6-1777.

Fol. 8v
Adriaan van Cruijskerken, Gorinchem, heeft voldaan, 5-9-1777.

Fol. 9r
Arie van Drongelen, Dordrecht, X Anna van Vessem, proc not van den Oever Dordrecht 6-10-1777, zijn schuldig aan Maria Elisabet Timmer wed Cornelis Wijgaers, ’s Bosch.

J.H. Wijgaers is voldaan, 29-6-1780.

Fol. 10r
Procuratie, zoe fol. 9r.

Fol. 11r
Jan Bartelse de Bondt X Adriaana Weijdemans verkopen aan Wouter Kievits, 13-11-1777.

Fol. 12r
Michiel Smits, G’Berg, ende Johan de Leeuw, schout Raamsdonk, als executeurs van de boedel van Joachimus van Breugel en Johanna Brouwers, te Raamsdonk overleden, testament Raamsdonk 10-4-1777, namens de zeven kinderen van Cornelis van Opstal en Maria Molenbergh: Maria, Agnita, Isaak, Sija, Anna Pietronella, Goverdina en Jordana van Opstal, Tielman en Cornelia van Breugel en Jochum brouwers verkopen aan Geertit Timmers en de weduwe van Joachimus Zeijlmans, 13-+12-1777.

Fol. 13r
Jan de Bruijn bekent schuldig te zijn aan Hubertus Waegemakers, Breda, 4-4-1778.

Pieter Wagemakers is voldaan, 23-8-1781.

Fol. 14r
Matthijs Peeterse de Bondt, Jan Peeterse de Bondt, Theodorus Schoenmakers X Johanna de Bondt verkopen aan Hendrik Janse Schoenmakers, 6-2-1779.

Fol. 15r
Jan Wouters van Steenhoven, Raamsdonk, Matthijs van Disseldorp namens zijn broer Jan van Disseldorp, Leijden, proc not Bouwman Leijden3-12-1779, Pieter H Timmermans X Catharina van Gils, Oosterhout, Willem van Steenoven en Cornelis Bossere als voogden van Eliezabet van Gils verkopen aan Pieter en Dirk van Tiggel, 14-1-1780.

Fol. 16r
Adriaan Hanedoes koper van een stuk land van Johan Willem van den Bongaart als gevolmagtigde van de erfgenamen van Adriaena Eliezabet Donquers heeft voldaan, 28-1-1781.

Fol. 16v
Hendrik van Waspik verkoopt aan Wouter Kievits, 2-3-1780.

Fol. 17v
Wouter Kievits verkoopt aan Jan Kievits, broer, 2-3-1780.
Belend: Jacobus Kievits, broer.

Fol. 18v
Govert van Opstal, schout Groot Weaspik, namens Maria Johanna van Opstal weduwe Daniel Francois de Barij, proc G’Berg 1-5-1780, verkoopt aan Govert van Opstal, commis van slands magazijnen, 6-5-1780.

Fol. 19v
Procuratie, zie fol. 18v

Fol. 20v
Govert van Opstal, commis van slands magazijnen, verkoopt aan Jan Jans Lips, 6-5-1780.

Fol. 21v
Jan Smits, ’s Grevelduijn Capel, verkoopt aan Jan Jans Lips, 3-6-1780.

Fol. 22v
Abraham van Vessem, Cooppman Rotterdam, en Arien van Drongelen, Coopman Dordrecht, verkopen aan Geerit Vermeulen senior, Loon op Sant, en Cornelis van Maurik, Raamsdonk, 1-7-1780.

Fol. 23v
Jan Janse de Bondt bekent schuldig te zijn aan Tulkix? Vitallas Zimmermman, Wijnstraat Rotterdam, 28-4-1781.

Fol. 24v
Johannes Siewaert, knegt G’berg, verkoopt aan Johannes van den Hoek, oom, 22-4-1781.

Fol. 25v
De gerechten van Cleijn Waspik kondigen een openbare verkoop aan van de goederen van Arnoldus de Bruijn, priester op Curacoa, geobstineert bij Jan Schouten, Loon op Zand, ten laste van Jan de Bruijn X Eliesabet van Dinter, 8-8-1781.

Fol 27r
Arien van Drongelen, Dordrecht, X Anna van Vessem, proc not van den Oever, Dordrecht 6-10-1777, bekent schuldig te zijn aan ChristjaanBeer, ’s Grevelduijn Capel, 11-10-1881.

Huiberdina de Beer wed Huijbert Bax is voldaan, 24-5-1802.

Fol. 28r
Neeltje Venus wed Cornelis van Sprangh, Dordt, bekent schuldig te zijn aan Tomas Ketelaar, neve, 1-11-1781.

Fol. 29r
Peter Janse de Bondt, Raamsdonk, verkoopt aan Jacob Joosten Kievits, 7-12-1781.

Fol. 30r
Jan van der Meer, secretaris van Groot Waspik, verkoopt aan Jan Lips, 14-1-1782.

Fol. 31r
Jan Venus, Rijsbergen, Cornelis Venus, Dordrecht, Wouter Venus, Rotterdam, Hendrik Kuijl X Dingena Venus, Raamsdonk, Hendrik venus, Utrecht, Cornelis Buel X Maria Venus en Willem Paquie X Johanna Venus, Seevenbergen, Tomas Ketelaar namens Neeltje Venus weduwe Cornelis van Sprang, Dordrecht, proc 1-11-1781 Groot Waspik, kinderen en kindskinderen van Jan Venus, verkopen aan Gerrit Schaap, 31-1-1782.

Fol 32v
Dezelfde comparanten en Tomas Ketelaar nog namens Jan Venus, Dordrecht, Wouter Venus, Sommelsdijk, Hendrik Henus, Dordrecht, proc not Brenden Dordrecht 2-1-1781, kinderen van hendrik Venus, verkopen aan Gerit Timmers, ’s Grevelduijn Capel, 31-1-+1782

Fol. 34r
Procuratie, zie fol. 31r en 32v

Fol. 34v
Procuratie, zie fol. 31r en 32v

Fol. 36r
Jan Janse de Bondt X Cornelia de Bond verkoopt aan Wouter Verhijden, ’s Grevelduijn Capel, 14-2-1782.

Fol. 37r
Anna de Bondt wed Cornelis de Ronden, Hooge Swaluwe, verkoopt aan Jan Thomasse de Bondt, broer, 14-2-1782.

Fol. 38r
Jan, Peeter, Willem en Maria, allen Groot Waspik, Adriaana X Anthonij Pols, ’s Grevelduijn Capel, kinderen Cornelis Klavers en Teuntje Poison, verkopen aan de grooten armen van Groot Waspik, 7-1-1783.

Fol. 39r
Josephus Koene, procureur G’Berg, namens Dirk van henisbeek? X Cornelia Margareta van Tengnagell, Maria Jacoba Tengnagell, allen Lommel, proc 20-2-1873 Lommel, verkopen aan Martinus Rom, Lommel en Willem Mekern, not en procureur, Gorinchem, 18-3-1783.

Fol. 40v
Procuratie, zie fol 39r.

Fol. 41v
Jan Willem Coets, medicine docter, ’s Grevelduijn Capel, namens Dirk Zeijlmans, makelaar, Rotterdam, en Joris Paalvast, Maassluijs, proc not van Rijp Rotterdam 8-5-1783, verkopen aan Gerit Timmers, 1-7-1783.

Fol. 42v
Procuratie, zie fol 41v

Fol 44r
Procuratie, zie fol 41v

Fol 45v
Dingena Schoenmakers verkoopt aan Cornelis Schoenmkaers, broer en jan Tomasse de Bondt, swager, 22-10-1783.

Fol. 46v
Cornelis Langeweg X Dingena Ophorst, Willmstadt, Lucia Botbijl weduwe Adriaan Ophorst, Fijnaart, verkopen aan Sijmon Teunisse Lensvelt, Dussen, 1-4-1784.
Tenis betaalt via een custingbrief, fol 51v

Fol. 47v
Cornelis Langeweg X Dingena Ophorst, Willmstadt, Lucia Botbijl weduwe Adriaan Ophorst, Fijnaart, verkopen aan Maria vermeer wed Gerit van Riel, SG capel, 1-4-1784.

Fol. 48v
Cornelis Langeweg X Dingena Ophorst, Willmstadt, Lucia Botbijl weduwe Adriaan Ophorst, Fijnaart, verkopen aan Elisabet Theresua Becx wed Nicolaas du Hont, Tilborg, 1-4-1784.

Fol. 49v
Cornelis Langeweg X Dingena Ophorst, Willmstadt, Lucia Botbijl weduwe Adriaan Ophorst, Fijnaart, verkopen aan Jan Denge, Loon op Sant, 1-4-1784.

Jan betaalt via een custingbrief.

Fol. 52v
Willebrordus van Son X cornelia Otgens, G’Berg, Adriaan Peterse Hensen, Tilborg, en Cornelis Jooren, Raamsdonk, als voogt en toesiender van het kind, Cornelia, van Adriaan bij Maria Otgens, Frans, Jan en Matthijs Heeren, Raamsdonk, Matthijs namens Arnoldus de Bondt, Raamsdonk, Adriaan Heeren mede namens zijn broer Matthijs Dirkse Heeren, Cornelis camp X Maria Heeren, mede namens Gijsbert Heeren, Adtriaan paap X Huijbertje Heeren, Johannes Korsten X Adriaana Heeren, , Raamsdonk, allen erfgenamen van Huijbertje Otgens, overleden te Raamsdonk, verkopen aan Cornelia Lips wed Cornelis de Bondt, 28-5-1784.

Fol. 54r
Anna Catharina Snijders verkoopt aan Anthonij Huijbertse Snijders en Jan Lips, 5-6-1784.

Fol. 55r
Jan, Cornelis, Peeter, Willem, Maria en Anna Zeijlmans, ’s Grevelduijn Capel, bekennen schuldig te zijn aan Gerit Timmers, ’s Grevelsuijn Capel, 28-4-1785.

Fol. 56r
Cornelia Schouten wed Jasper Vogelesang, Raamsdonk, verkoopt aan Pieternella Schouten wed Geerit van Ceeters, Raamsdonk, zus, 1-6-1785.

Fol. 57r
Quitantie
Op den 8e februarij 1787 heeft Gerardus van Son komen aangeeven de door hem gedaane inkoop van seven mr lant in Cleijn waspik. Zijnde leenroerigh aan zijne zijne doorlste hoogheijd den heere prince van Orange en nassau afkomstig van Maria Anna Kuijpers za wed Adriaan van Pelt, nu van hare erfgenamen, door zijn publiecq ingekocht. Gerardus was als erfgenaam al voor 1/8 competeerende. De 40e penning en de 10e verhoging is voldaan.

Fol. 57v
Peeter de Seeuw X Maria de Bonst verkoopt aan Gerardus van Son en Wouter Sprangers als voogden over de vier kinderen, Arnoldus Petrus, Johanna Maria, Johanna Catharina en Martinus Cornelis, van Catharina Sprangers wed Hendrik van Son, Dongen, 16-5-1787.

Fol. 58v
Anthonij Sonnevelt X Wilhelmina Maria Charlotta van Tengnagel, Willemstad, Petrus Nicolaas van Sdon X Adriana Francoisa Petronelia van Tengnagel, Gellekum, Jacobus de Raad X Senolia Walravina Theodora van Tengnagel, Lith, Theodorus Adrianus van Son X Anna Elisabet Louisa van Tengnagel, Gellekum, Willem mekern, not en proc te Gorinchem, mede namens Martinus Rom, Oirschot, verkopen land gekomen van Dorothea Magtelinade Vinieux aan de groote armen van Groot Waspik, 20-6-1787.

Fol. 59v
Procuratie, zie fol. 58v

Fol. 60v
Johannes Cornelisse van Steenoven, Raamsdonk, verkoopt aan de Grooten Armen van Groot Waspik, 11-8-1787.

Fol. 61v
Jean Francois de Mirandelle, notaris en procureur, Breda namens Barbara Cecilia Cklara Maria van den Broek X Francois de Broux, lieutenant te Venlo, Johanna Elisabeth van den broek, Venlo, Anthonius Adriaanus Petrus Josephus van den broek, Josephus Emanuiël van den Broek, vaandrig te Breda, proc not Roelants 4-8-1787 Breda, Francois van der Maase namens Carolina Maria Anna van den Broek, zijn vrouw, proc not Roelants 4-8-1787 Breda, verkopen aan Johanna van Drunen wed martinus Sprangers, Vrijhoeve Cappel, 15-8-1787.

Fol. 63r
Dezelfde comparanten verkopen aan Maria Berthouts wed Adriaan van Geijsel een stuk land gekomen van Johan Francois van den broek, 15-8-1787.

Fol. 64r
Dezelfde comparanten verkopen aan Geerit Timmers, ’s Grevelduijn Capel, een stuk land gekomen van Johan Francois van den broek, 15-8-1787.

Fol. 65r
Procuratie, zie fol 61, 63 en 64

Fol. 66r
Procuratie, zie fol 61, 63 en 64

Fol. 67r
Dirk Voegers verkoopt aan Andries Camp, swager, 17-12-1788.

Fol. 68r
Jan Janse de Bondt bekent schuldig te zijn aan Adriaanus Berckmans, Rotterdam, 21-3-1789.

Fol. 69r
Pieter van der Meer, substitut secretaris Groot Waspik, namens Zacharias van Rekam en Jacobus van Koetsvelt, executeurs van den testament van Joachim Schouten, gewoond en overleden in Delft, proc not prijn delft 5-6-1789, verkoopt aan Jacobus de Bie, op het veer te Raamsdonk, 8-8-1789,

Fol. 70r
Procuratie, zie fol. 69r

Fol. 71r
Jan Lips namens Adruiaanus de Jong, J.U.S, aan slands universitijt te Leijden, proc not L’Ange, Leijden 15-12-1789, Willem Marcelisse Zeijlmans en Peeter de Bondt als voogden over Marcelis de Jong verkopen aan Cornelis Vaartmans en Adriaan Gerritse van Oosterhout, bijde ’s Grevelduijn Capel, 28-1-1790.

Fol. 72r
Procuratie, zie fol. 71r

Fol. 73r
Procuratie, zie fol. 71r

Fol. 73v
Authorisatie, zie fol. 71r

Fol. 74r
Jan, Cornelis, Peeter, Willem en Anna Zeijlmans, allen ’s Grevelduijn Capel, verkopen aan Gerit Vermeulen, Venloon op Sant, president schepen aldaar, 6-2-1790.

Fol. 75r
Michiel de Roon, ’s Grevelduijn Capel, verkoopt aan Hendrik de Rooij, ’s Grevelduijn Capel, 22-5-1790.

Fol. 76r
Gasparis Govardus Bles, secretaris van Sundert en Rijsbergen, X Johanna van Veckelen verkopen aan Stephania Damisse wed Arnoldt de Roos, Breda, 19-6-1790.

Fol. 77r
Joost Basen Smits, stedehouder G’berg en Abraham van Vessem en Arien van Drongelen, swagers, Dordrecht, verkopen aan Andries Camp, 12-8-1790.

Fol. 78r
Geerit Adriaanse Knaap, Raamsdonk, verkoopt aan Geerit Timmers, ’s Grevelduijn Capel, president schepen aldaar, 15-1-1791.

Fol. 79r
Peeter Huijberde Schoenmakers, Raamsdonk, als voogd en Lambert Huijberde Schoenmakers als toesiender over de dochter van Cornelis Laurijs Wijdemans en Adriaana Jacoba Sengen, ingevolge testament not de Grant Oosterhout 14-3-1769, verkopen aan Maria Berthouts wed Adriaan van Geijsel, 9-2-1791.

Fol. 80r
Jan de Vos X Cornelia de Jongh verkoopt aan Maria Berthouts wed Adriaan van Geijsel, 9-2-1791.

Fol. 81r
Jacobus Reijken X Anna Kievits, koorenmolenaar Udenhout, verkoopt aan Jacob Kievits, oom, 19-2-1791.

Fol. 82r
Hendrik Potmakers, Hendrik Luijten Ambacht, verkoopt aan Maria Berthouts wed Adriaan van Geijsel, 28-3-1791.

Fol. 83r
Pieter Frans Barnarts Wierts, ’s Bosch, verkoopt aan Adriaan Vermeulen, secr Besoijen, Waalwijk, 23-12-1791.

Fol. 84r
Jan van den Bogaart X Adriaana Wouterse Zeijlmans, Raamsdonk, verkoopt aan Jan Koning, Hendrik Luijten Ambacht, 31-3-1792.

Fol. 85r
Dionisius Middelkoop, secretaris Dussen Munsterkerk, verkoopt aan Frans, Martinus en Maria Bastiaanse Boeser, 10-5-1794.

Fol. 86r
Jan Elemans, Raamsdonk, verkoopt aan Jacobus de Bie, Sprang, 10-9-1796.

Fol. 87r
Anthonij van Pas, Willemkensvaart onder ’s Grevelduijn Capel, verkoopt aan Wouter Vereijden, ’s Grevelduijn Capel, 22-12-1796.

Fol. 88r
Jan Denge, Loon op Sant, verkoopt aan Gijsbert Dekkers, secretaris van s’Grevelduijn Capel, 24-12-1796.

Fol. 89r
Arnoldus Heijmans, Dussen Munsterkerk, verkoopt aan Frans, Martinus en Maria Boeser, 18-8-1797.

Fol. 90r
Helena Koenen wed Hendrik Goossen, G’Berg, verkoopt aan Adrianus Koenen, broer, G’Berg, 28-9-1797.

Fol. 91r
Christiaen Kievits, Dussen Munsterkerk, verkoopt aan Peter van der Meer, secretaris van Groot Waspik, 27-10-1798.

Fol. 92r
Anthonij van Raamsdonk verkoopt aan Pieter van der Meer, secr Groot Waspik, 18-2-1799.

Fol. 93r
Adriaan en Peter Kievits, Cornelis Verwiel X Maria Kievits, Waalwijk, Jan Andries van den Bosch X Cornelia Kievits, Udenhout, verkopen aan Wouter Verheijden, ’s Grevelduijn Capel, 5-3-1700.

Fol. 94r
Adriaan Arnoldusse Oerlemans en Johanna Oerlemans X Jan Blok, beide Sprang, kinderen Johanna Boeren za wed Arnoldus Oerlemans, verkopen aan Geerit van Diemen, 26-8-1799.

Fol. 95r
Procuratie, zie fol. 94r

Fol. 96r
Sijmen Teunissen Lensvelt, Dussen Munsterkerk, verkoopt aan Jacob Rombout en Petrus Josephus Staal, bijde Dussen Munsterkerk, 26-10-1799.

Fol. 97r
Johannes Brouwers als executeur van de boedel van Adriana Brouwers wed Justinus van Kuuhe?, Adrianus Koenen mede als voogd over de vier kinderen van Johannes Koenen, Anthonij Koenen namens zijn moeder wed Cornelis Koenen, Adrianus en Anthonij als voogden over de vier kinderen van Johannes Cornelis Koenen, erfg van Jacobus Koenen, Embertus Vermeeren X Agatha Fasseurs, allen G’berg, verkopen aan Hendrik Jansen Schoenmakers, 5-2-1800.

Fol. 98v
Pieter van der Meer, secr van Groot Waspik, verkoopt aan Johannes Ruijssenaars, G’berg, 10-2-1800.

Fol. 99v
Jan Ariens van der Pluijm, Dussen, verkoopt aan Maria Berthouts wed Adriaan van Geijsel, 7-3-1800.

Fol. 100v
Pieter van der Meer, secr van Groot Waspik, namens zijne vrouwe vader, Pieter Schaap, Sgravenmoer, proc Groot Waspik, 3-2-1800, verkoopt aan Jan Vermeulen, 4-4-1800.

Fol. 101v
Pieter Schaap, ’s Gravenmoer, verkoopt aan Arnoldus Heijmans, Dussen, 19-6-1800.

Fol. 102v
Pieter Schaap, ’s Gravenmoer, verkoopt aan Pieter van der Meer, secr van Groot Waspik, Dussen, 19-6-1800.

Fol. 103v
Jacobus Buijs verkoopt aan Maria Berthouts wed Adriaan van Geijsel, 19-6-1800.

Fol. 104v
Jan Hendrik Rombout Damisse, Terheijden, namens zijn tante Francijna Damisse, Breda, proc eijgen hantekening beneevens die van Alletta Elisabet en Anna Damisse 20-5-1796, mede namens zijn moeder Stephania Damisse wed Arnoldus de Roos, proc 1-6-1800, verkopen aan Wouter Verheijden, ’s Greevelduijn Capel, 27-7-1801.

Fol. 105v
De voors copmparanten verkopen aan Laurens Anthonij van Dijk, Sprang, 27-7-1801.

Fol. 106v
Jan Hendrik Rombout Damisse, Terheijden, namens zijn tante Francijna Damisse, Breda, proc eijgen hantekening beneevens die van Alletta Elisabet en Anna Damisse 20-5-1796,verkoopt aan Jan Rekkers, 27-7-1801.

Jan betaald via een custingbrief. Quitantie als los vel aanwezig.

Fol 108v
Procuratie, zie fol. 104, 105 en 106

Fol. 109r
Procuratie, zie fol. 104, 105

Fol. 110r
Ariaanus van Arendonk, Zundert, namens Elisabet Augusta de Bruijn X Johannes Jacobus Anthonius Colins, authorisatie Antwerpen 1e fructidor 9e jaar Franse Republiek, Maria Elisabet Bauduin wed Carolus Theodorus de Bruijn, testament Antwerpen 11e thermidor, agtste jaar Franse Republiek, procuratie Zundert 24-8-1801, verkopen aan Pieter Potter, Amsterdam, 3-9-1801.

Fol. 111r
Procuratie, zie fol. 110r

Fol. 112r
Lambert, Adriaan en Eliezabet Janse Zeijlmans voor ¼ Joost en Lambert Wouterse Pols, Willem M Zeijlmans X Johanna Pols, ’s Grevelduijn Capel, Maria Pols wed Wouter van Steenoven, Raamsdonk, voor ¼, Jan van Honswijk, Dussen, Philips Dellewel X Maria van Honswijk, Rotterdam, Johanna van Honswijk weduwe Reijnier Berkenbos, B:Broek, Jan Biemans X Adriaana van Honswijk, Anna van Honswijk, Waalwijk, item, Cornelis en Helena Brok, kinderen Hendrik Brok en Jacoba van Honswijk, tevens Willem de Bruijn en Lambert Pols als voogden over de twee minderjarige kinderen van Hendrik en Jacoba voor een sesden part en Adriaan Straver, Maria Straver weduwe Bart Mustert en Jacoba Straver, Dussen, voor een sesden part, Bastiaan Ouwerkerk X Eliezabet Schippers en als voogden over de kinderen van Martinus van Iersel za bij Jacoba Schippers voor een sesden part, tezamen erfgenamen van oom en moeije Johannes van der Vleut en Cornelia Zeijlmans, verkopen aan Lambert, Adriaan en Eliezabet Janse Zeijlmans, 17-9-1801.

Fol. 113r
Jan Janse Lips als voogt over de kinderen van Jan Vassen de Hoog en mede namens Servaes de Hoog, Dordrecht, proc not Cistonius Dordrecht 20-9-1787, en namens Cornelia van Raamsdonk nu weduwe Jan van Brugge, Hendrik Driessen X Petronella Botermans, Cornelia Botermans en Johanna Vijfhuijsen weduwe Arnoldus Storm, proc not van Rijp Rotterdam 20-8-1787, en namens Matthijs Snijders X Elisabet de Hoogh, Huijbert de Hoogh, Jan Peeterse de Hoogh, Nicolaas Botermans, en Jacobus van Dongen X Geertruij Botermans, mede namens Dirk Rekkers, Christina Michielsen wed Matthijs van Alphen, Catharina Michielsen wed Cornelis Smits, drie procuraties not van der Meer Groot Waspik 18-9-1801, erfgenamen van Jan Vassen de Hoogh voor de helft,

Jan Peetersse Verschuren en Pieter hendrckse Camp als voogden van de kinderen van Sijke de Seeuw wed Jan Vassen de Hoogh, Peeter Peetersen de Seeuw mede namens Peeter Peeterse de Swart, Cornelis de Swart, Peter de Swart, Adriaan de Swart, Cornelia de Swart X Pieter van Sante, Dingena de Swart X Pieter van den Bosch, Nicolaas de Swart, Johanna de Swart, mede namens Eliesabet de Zeeuw wed Anthonij Weeterings, Maria de Zeeuw X Johannes Weeterings, Dingena de Zeeuw X Anthonij van der Pannemet authorisatie, Pietrnella de Zeeuw, geestelijke dogter, onderhandse procuratie G’berg 12-+10-1801, mede namens Mattjijs van den Berg en Adriaana Maria, zijn zus, bijden Breda, proc not van Naarsen Breda 12-10-1801, Eliesabet van den Bergh weduwe Adriaan van der Rijken, Cornelis Ribbius, Jan de Jong X Maria Ribbius, Peeter Cornelisse de Zeeuw, Johannes Corn de Zeeuw en Wouter Corn de Zeeuw, Wouter namens Adriaan Corn de Zeeuw, Matthijs Corn de Zeeuw, Leendert Corn de Zeeuw Pietrnella Con de Zeeuw X Peeter van Dongen, Dingena de Zeeuw X Joost van Dongen, proc Groot Waspik 10-9-1801,, Lambert Pols X Eliesabet de Zeeuw, Geerit van Vugt, Floor Simons X Dingena Peeter Adriaanse de Zeeuw, Hendrik de Zeeuw, Willem klercx X Cornelia de Zeeuw, Peeter Kievits X Eliesabet de Zeeuw en Cornelis de Bruijn X Pieternella de Zeeuw, allen erfgenamen van Sijken de Zeeuw wed Jan vassen de Hoog voor de andere helft.
Zij verkopen aan Maria Berthouts wed Adriaan van Geijsel, 3-11-1801.

Fol. 115r
Pieter van der Meer, secr Groot Waspik, namens Anna Hermina van Vessem wed Arien van Drongelen, buijten Dordrecht, proc not Pistorius Dordrecht 20-3-1802, verkoopt aan Johanna Luijben weduwe Joachem Blankers, 26-5-1802.

Fol. 116r
Dezelfde compant verkoop aan Johannes Hubertus de Bont, schout Groot Waspik, 26-5-1802.

Fol. 117r
Procuratie, zie fol. 115r en 116r

Fol. 117v
Hendrik jacob Akkersdijk, advocaat, ’s Bosch, namens Jan Francois Benijne Capelle X Frederika Eliezabet Lopuisa de Grafferied, proc not de Berg ’s Bosch 25-3-1802, verkoopt aan Catharina Sprangers wed Hendrik van Son, 31-5-1802.

Fol. 118v
Procuratie, zie fol. 117v

Fol. 119r
Procuratie

Fol. 120r
Adriaan Dorusse Schoenmaekers X Helena Janse de Bondt verkopen aan Johannes Ruijssenaars, G’berg, 26-2-1803.

Fol. 121r
Jan Tomasse de Bondt en Jacob Joosten Kievits X Eliesabeth de Bondt mede als voogden obver de kindneren van Govert van veldhoven en namens Tomas van Veldhoven, Wagenberg onder Terheijden, Cornelis van veldhoven en Adriaan Wijnen X Anna den Ronden, Zwakuwe, Reijnier Rijnders X niets ingevuld, Fijnaart, kinderen en kindskinderen van Anna de Bondt bij Adriaan van Veldhoven en Cornelis den Ronden, proc Zwaluwe 4-3-1803, Jan Janse de Bondt X Cornelia de Bondt, Adriaan Lips X Pieternella de Bondt, Tomas, Hendrika en Johanna de Bondt, erfgenamen van Hendrina de bruijn wed Tomas de Bondt. Zij verkopen aan Johannes Hubertus de Bondt, schout Groot Waspik, 23-4-1803.

Fol. 122r
Pieter Schaap, ’s Gravenmoer, verkoopt aan Pieter van der Meer, schout en secretaris alhier, 4-2-1805.

Fol. 123r
Adriaan Buijs verkoopt aan Adriaan Wouterse Schouten, 12-2-1805.

Fol. 124r
Peeter Otjens, 11½ Hoeve, heeft uit de hand verkogt aan Adriaan janse de Ruijter, Raamsdonk, 18-11-1805.

Vanaf hier geen folio nummers meer

Akte 130
Adriaan Dorusse Schoenmaekers X Helena Janse de Bondt verkopen aan Adrianus Vermeulen, notaris en procureur te Waalwijk, 27-12-1805.

Akte 131
Paulus van Ouwerkerk, Woudrichem, namens Anthonij Balthasar Stoop, Dordrecht, en Dirk Willem Nibbelink, schout en secr van Hendrik Ido Ambacht en Meerdervoort, als executeurs van de testamente van Christina Elisabeth Pomjae van Meerdervoort, vrouwe van Meerdervoort en Hendrik Ido Ambacht, procuratie not van den Oever Dordrecht 11-10-1805 verkopen aan Jan van Wageningen , Rotterdam, den tienden onder Klein Waspik, 31-12-1805.

Akte 132
Procuratie, zie akte 131

Akte 133
Sophia de Jong wed W van der Wensch, Dordrecht, verkoopt aan Adriaan Cornelis Bink, 25-4-1806.

Akte 134
Adriaan Cornelis Bink heeft uit de hand verkogt aan Lambert, Adriaan en Elisabet Zeijlmans, 25-4-1806.

Akte 135
Lambert, Adriaan en Elisabet Zeijlmans verkopen aan Gerit Vermeulen, Waalwijk, 25-4-1806.

Akte 136
Pieter van der Meer, schout en secretaris, en Jan Oldenzeel Vlaanderen, Sprang, als executeurs van de testamente van Cornelis Ketelaar verkopen aan de wed Tomas Ketelaar, 25-4-1806.

Akte 137
Johannes Blok X Hendrika Wilhelmina van den Hoek verkoopt aan Pieter van der Meer, schout en secretaris, 24-10-1806.

Akte 138
Huijbert Jan Lips en Marijnus Sagt, armmeesters Groot Waspik, en Adriaan van Loon en Dirk Tactor, armmeesters ’s Gravenmoer, verkopen aan Pieter van der Meer, schout en secretaris, 5-3-1807.

Akte 139
Frans, Cornelis, Pieternella de Bont, kinnderen Matthijs de Bont en erfgenamen van hun broer Peeter verkopen aan Jan Jan Lips de jonge en Jochem Kamp, en aan Huijbert en Johannes Hoevenaar, Hendrik Luijten Ambacht, 21-3-1807.

Akte 140
Johannes Hubertus de Bont, schout van Groot Waspik, heeft uit de hand verkogt aan Willemina Pronck gesepareerde huijsvrouw van J.J. Kursteiner, Waalwijk, 27-8-1807.

Akte 141
Kooppcontract, zie akte 140
Akte 142
Abraham van Dijk X Maria Buis, Dussen, Dingena Buis, kinderen van Adriaan Buis en Cornelia van der Schans, Antonie van Raamsdonk, beide als voogden over de kinderen van Adriaan Buis, verkopen aan Johannes Vermeulen, 7-12-1807.

Akte 143
Johannes Hubertus de Bont, schout van Groot Waspik, heeft uit de hand verkogt aan Willemina Pronck gesepareerde huijsvrouw van J.J. Kursteiner, Waalwijk, 8-2-1808.

Akte 144
Koopcontract, zie akte 144

Akte 145
Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer, Sprang, Adrianus van der Meer, secr Woudrichem, Johannes van der Meer, Raamsdonk verkopen aan Daniel van der Meer, Pieter van der Meer, Johanna van der Meer wed Thomas Ketelaar, en Jan Oldenzeel Vlaanderen, 17-12-1808.

Akte 146
Antonia Maria Ketelaar wed Jan van der Meer, Sprang, Adrianus van der Meer, secr Woudrichem, Johannes Lambertus van der Meer, Raamsdonk, machtigen Pieter Ketelaar, ontvanger van Baardwijk, om goederen te verkopen aan Daniel van der Meer, Pieter van der Meer, Johanna van der Meer wed Thomas Ketelaar, en Jan Oldenzeel Vlaanderen, 17-12-1808.

Akte 147
Johannes en Willem Timmermans hebben gekocht van Gijsbert Dekkers, Gorinchem.

Akte 148
Cornelis Hendr de Jong verkoopt aan Cornelis Hendr Schoenmakers, 13-4-1809.

Akte 149
Jacobus de Bie, Sprang, verkoopt aan Johannes H Rekkers, 17-2-1810.

Akte 150
Onderhandse erfdeling tusschen de kinderen van Adriana van Pelt, overl 5-12-1808 te ’s Grevelduijn Cappel, wed Wouter Verheiden door Gerrit, Antonie, Adriaan, Teuntje X Wouter Hijmans, Elisabeth X Wouter van der Hoeven, Catharina X Cornelis Cornelis van Tilborgh, 23-5-1807.

Akte 151
Johannes Koning X Dingena van der Hoeven stellen hun testament op.
Eventuele voogden: Bart van der Hoeven, Adriaan Koning, Adriaan Ad van der Hoeven, Pieter Dorreboom 13-1-1792 ’s Gravenmoer.

Akte 152
Cornelis Vaartmans, Amsterdam, verkoopt aan Cornelis Wouterse Ophorst, ’s Grevelduijn Cappel, 28-8-1810.

Akte 153
Johannes, Oosterhout, Willem, Huibert, Maarte, Cornelis, Johanna X Falentijn Stioeldraaijer, kinderen Jan Janse Verschuren machtigen Adriaan om de nalantenschap van hun oom Willem Janse Verschuren te regelen, 3-8-1810.

Maarte X Antje Boelaars.

Akte 154
Maria Baas machtigt oom Evert Weijtvliet, Dussen, Jan Janse Lips den ouden, om de nalatenschap van Willem Janse Verschuren X Barbera Schenekls te regelen, 2-10-1810.

Akte 155
Onderhandse deeling van de goederen van Cornelis Cornelisse van Tilborgh en Catharina Verheijden door Catharina, hendrik de Rooij en hendrik van Tilborgh over de voorkinderen, Anthonetta en Elizabeth, van Cornelis bij Elizabeth van der Hoeven en Catharina namens haar kinderen, Cornelis, Cornelia Adriana, bij Cornelis met als voogden gerrit Verheijden en hendrik van Tilborgh, allen ’s Grevelsuijn cappel, 27-12-1810.

Akte 156
Martinus de Roon, Pieter Vermeulen X Teuntje de Roon, Loon op Zand, kinderen Magiel de Roon en Maria Dolk, en kleinkinderen van Cornelia Dekkers wed Maarten Dolk, zij delen de goederen die aan Frans Bastiaanse Boeser zijn gelegateerd, 28-12-1810.

Akte 157
Onderhandse deling van de goederen van Adriana van Son door Arnoldus Peters van Son, Martinus Cornelisse van Son, beide Dongen, Johanna Maria van Son X Petrus Josephus Staal, Johanna Catharina van Son X Petrus Josephus Sprangers, beide Dussen, vier kinderen van Henricus van Son, Cornelis H Schoenmakers, Adriana Schoenmakers, Petrus Schoenmakers, pastoor te Vugt, Hendrina Schoenmakers wed H.C.van Meel, Rozendaal, A.J.H. le Heu, Breda, Cornelis H Schoenmakers als voogd over de twee kinderen van C.H. le Heu bij A de Perez, ’s Bosch, kinderen en kindskinderen van H.J. Schoenmakers en Catharina van Son, allen erfgenamen van Adriana van Son, overl 25-5-1810 te Dongen, testament Dongen 14-1-1800. Akte Dongen 31-12-1810.