Selecteer een pagina

RA 7903 oud 258

1506

Fol 1, 20-1

Ghijsbrecht Henric Berthen

Kinderen: Ghijsbrecht en Peter

Fol 1v

Denijs Peter Mutsaerts X Jenneken Peter sBeren

Cornelis Peter sBeren

Fol 2v

Peter Nouwen za X Lijsbeth …[van den Brekel] met zoon Jan

Aert Corst sBonte X Adriana …

Fol 3v, 30-1

Peter Panis za X Heijlwich, erfdeling

Kinderen: Jan, Lugaert met dochters Katelijn en Janneken

Fol 5v

A… Aelwijns

Kinderen: Peter en Aleijt

Fol 6v, 4-2

Henrick die Paep

Kinderen: Peter Lucia en Cornelis

Fol 6v

Amijs (ver) Huijgevoort za X Marij Peter van Oerl

Jan Adriaen van Gils X Goedele (Amijs Huijgevoort)

Fol 7

Jan Nouwen X Agnes

Kinderen: Jan en Jenneken

Fol 7v, 5-2

Jan Aert Noeijens X IJken

Kind: Aert

Fol 8

Adriaen Claus Nouwen X Luijgard Dirck Soffaert

Dirck Soffaert X Kathelijn

Fol 8r

Marij ende Berbel ende Kathelijn, kijnderen natuurlick Heeren Jan Vils

Fol 8v

Ghijsbrecht Jan Vermee en Engel X wilner Jan Rijnen, elck een seste deel in een stuck lopensaet (belending oa Sijmon Reijnkens en Reijner Jan Reijnen) en Gijsbert een seste deel gecregen van Gherit Jan Rijnen.

Fol 8v

Sijmon voorss heeft gelooft Engele ende Elzabeth Ghijsbert Vermee X Elizabeth een erfpacht.

Fol 8v

Gijsbert Janss Vermee de helft in een huijs etc geeft over aen Engelen Jan Reijnen ende EliZabeth, hoeren dochter,

Fol 9

Luijgaert Panis

Kinderen: Janneken en Katelijn

Fol 9v

Gherit Willem Bacx X Marij

Kind: Anthonis

Fol 10, 16-2

Anthonis Zib Betten ut tutor Adriana sijnss wijffss, Willem Willemss Verschuren ut tutor Heijlwich sijnss wijffss, Peter van de Hoven ut tutor Marij sijn wijffss, Peter Mercelis voor Peter Jan Peijmans, Jan Adriaens ut tutor Elizabeth sijnss wijffss hebben … tot Ermgaert Jan Peijmans dochter te weten dat Ermgaert sal hebben houwe aen henn te overhouwe een mudt rogge erffsss dat Peter vanden Hove jaerlixss… … haer leven lanck met alsulke … … off Ermgaert sterft het in … off lanck dat die voorss kijnderen Jan Peijmans als dan  sullen werden  … heffen elck sijn gedeelt in dat mudt rogss … … … … Peter vanden Hove ende heeft gelooft dit voorss mudt rogge erffs jaerlicx ende erflijcks te … alle jaren erffelick op onss vrouwe dach … …

Fol 10v, 16-2

Henrick van Dun za X Gheertruijt za

Kinderen: Gheertruit, Gebula za X Henric Aelbrecht Goijaerts

Fol 10v, 25-2

Dirck HenricksX Mechtelt Jan van de Kerckhoff

Fol 11, 1-3-1506

Eelen Willem Henrick, Henrick zijn broer, Adriaen van Dijck ut tutor Katarina, sijnss wijffs, Jan zoon  wilner Peter Claess ut tutor Aleijt, sijns [wijffs], kijnderen Willem Henric Eelkens ende hebben … vendit tot behoeff  Peter Berthelmeeus Verlijnden ut tutor Beatrijs, sijnss wijffs, alle alsulcke versterf  ende … van … als hen aengecomen ende verstorven … … van Jan Willem Eelkens haefflic ende errflic ,,, ,,, heeft gelooft daer van goede recht aff te doen.

Fol 11

Adriaen Roelofs za X Jenneken

Kinderen: Heijlwich, Jenneken en Cristijn

Fol 11v

Jan van Son za X Elisabeth

Fol 12

Aert van Brouchoven

Kind: Joanes?

Fol 12v

Jan van Son za X [niets ingevuld] XX Elisabeth

Fol 12v

Peter Mutsaerts

Kinderen: Denis, Marij X Jan die Vet, Peterken X Henric Michiel Roelofs en Jacoba

Fol 13

Ghijbrecht Jan Vermee

Jan Reijnen van Broechoven

Engel Jan Reijnen

Fol 13v

Willem Steelaerts X Margriet, testament

Fol 14

Henrick Willem van de Meer X Katarina Dirck Schellekens

Dirck Schellekens X Marij Bijkens dochter Jan sBien

Fol 14

Jacob Boers za X Heijlwich

Aert van Broechoven za X Katarina za

Kinderen: Jan, Katarina, Beatrix, Willemken za

Geerhart van Coulsteren za X Beatrix met kinderen: Isebrant, Beatrix en Katharina

Fol 16, 21-3

Jan Marten Fiers X Aleijt Jan Peter Everaerts

Fol 16v, 21-1

Jan wilner Denijs Meijnaerts heeft sijn testament gemaeckt, 20-1-1506.

Genoemd: zijn kinderen Elisabeth met drie voorkijnderen en naekijnderen, Denis (Dries?), Gheertruit X Adriaen Mutsaerts

Nog genoemd: Anthonis, neve

De naam van zijn vrouw, Geertruit, niet gevonden

Fol 17

Jan Hermans za X Marij

Kind: Peter

Fol 18

Jacob Vervoert X Engelken Michiel van Goerl

Fol 18

Willem sBeren X Jacoba

Fol 18v, 16-4

Heer Jan Jan Thomas Henricks, priester

Jan Thomas Henricks X Margriet

Herman die Leuw X Engela

Fol 19

Aert van Wilsnut of Wilsnest

Kinderen: Roelof, Adriana en Hillegond

Fol 19v

Peter Henric Polslauwers

Fol 20

Adriaen Smeijermans za X Heilwich

Kind: Elisabeth

Gherit, Henric, Adriana en Katarina

Fol 22

Willem Huijben Laureijssen

Kinderen: Laureijs, Jan en Adriaen

Fol 22v, 14-6

Adriaen Jacob Kijeboom X Engela Jan Jacobs

Fol 22v

Jan Meeus X Gertruit Aert Venmans

Fol 22v

Jan Willem Mutsaerts za X IJken

Fol 23

Jan van Son X Lijsbeth

Lucia Jan Maes

Fol 24

Heer Jan Back, ridder en Goijert van Brecht krijgen verlof om een roesmolen te stellen opter gemeijnen strate re Cowel?

Fol 24v

Ghijsbrecht Jan Laureijs, die men heijt die Wagemaker

Willem Huijbrechts X Adriana Jan van Dun

Jan Jans van Dun

Fol 24v, 25-6

Jacob Willem Melis za X Marij

Jacob Willem Jacobs X Elisabeth en Jan Jan Soffaerts X Heijlwich, dochters van Jacob Willem Melis

Fol 25r

Cornelis Daniel voor hem selven, Adriana ende Hillegont dochteren wilner Daniel Denijs  … … alle alsulke versterff ende recht van versterve dat sij ‘…hebben ende sijn in alle ende alsulke goederen die elck van hen aengecomen ende verstorven sijn van Elisabeth wittige huijsvrou toen sij leefden Ghijsbert Vermee dochter wilner Daniel Denijs Daniel Denijs

Denijs met dochter Elisabeth X Ghijsbrecht Jan Vermee … … Engele dochter wilner Jan Rijnen … hebben gelooft dat vast ende st…tich te houwen alle commer? ende calange van henne wegen ende mede erfgenamen wegen … te doen, 15-6

Fol 25, 10-7

Jan Reijnen Crillaerts X Engela Aerts van den Brekel

Kind Gherit

Goijaert Jan Smolders X Jenneken Henrick van Nis

Fol 25v

Jan Hermans za X Marij

Kind: Peter

Fol 26

Jan Reijners van Broechoven X Hillegont

Kind: Engela

Fol 26

Herman Ghijben Hermans

Kinderen: Aert, Hillegont, Nennen X Lambrecht Floren, Margriet X Cornelis Boenscot met dochter Jenneken

Fol 26v, 23-7

Herman Heijsten

Kinderen: Marie X Aert Goijaerts, Heijlwich X Gerit van Ethen

Herman heeft geërfd van Mechteld Daniel van Heijst

Reijner Jan Reijner za X Jutte

Sijmon Pauwels Heijsten

Fol 26v

Jan Amelis Smets ende Jan Pauwels X Agnes, Cornelis Janssen X Elisabeth, Juet X Henrick Anthonis, niet tegenwoordich, kijnderen van Amelis en Heijlwich dochter wilner Herman wilner Henric Jan Hillen en Elisabeth wilner Claes Bacx, 2-8-1506

Fol 27r

De kijnderen van Amelis Smets een half mudde rogge, welckr mudde Henman wilner henric jan Hille vercregen hadde van Amelis Smets en die Amelis vercregen hadde van Jannen wilner Reijnaert van Broechoven

Fol 27

Steven Reijnen

Kind: Daniel en Jan

Jan Reijnen van Broechoven

Gherit Jan Reijnen van Broechoven

Fol 27v, 3-8

Jan Aert Noijens X IJken

Kind Aert

Fol 28

Peter Aerts Verschueren X Katharina

Fol 28

Aert Venmans X jongffr Delijer

Fol 28v

Gherit Willem Bacx

Kinderen: Anthonis en Jan..

Fol 28v

Heer Adriaen die Bont, priester

Fol 30

Aert Nouwen za X Eliasbeth

Kinderen: Adriaen en Elisabeth X Aert Brock

Fol 30v

Herman Adriaen Hermans

Fol 30v

Willem Lauwerijs Vrederic X Heijlwich Henric Stevens

Henric Stevens X Aleijt Faessen

Fol 31

Jan Jan Reijners X Hilleken

Kind: Daniel

Fol 32

Willem Leemans X Elisabeth Gherit van Mol

Kinderen: Peter de Jonge en Peter de Oude

Fol 32v, 9-1-1504

Peter van Schouwen, testament

Bertrom sBonte, Claes die Bont, Jan die Bont, Lauwerijs Goijaert sBonte, Gherit Wouter sBonte

A Bertrom

Kinderen: Jan, Claus, Goijaertken X Jan die Cort, Wouter

B Claus

Kinderen Michiel, Peter, Armgaert, Aleijt, Willeken

C Lauwerijs

Kinderen: Engeleken X Gherit van de Kerckhoff, Elisabeth X Peter Berthouts van Erven, Agnes X Jan Claussen, Katrina, dochter X Aert Cornelis  met dochter Cornelia

D Jan

Kinderen: Goijaert, Aleijt en Heijlwich

E Gherit

Fol 33, 28-8

Herman Wouter Hermans en Matheus, zwager

Jan van Hulsen

Kind: Juette met dochter Adriana X Jacob Jan Hoefkens

Fol 33

Jan van de Kerckhoff

Embrecht Aert Willekens

Fol 33v

Adriaen Lenaerts

Jan Jacobs van Son

Fol 34

Margriet Peter Daniels X Michiel Bellaerts XX Willem Goijaert Ommaten

Kinderen 1e huwelijk: Jan, Lucia, Sijken, Katharina en Jacob

Jan Adriaen Smolders

Michiel Jan Cockelberch

Sopie, wed Jan Leemans

Fol 35

Heer Jacob Minincx, priester

Fol 36

Gherit Claus van Ethen X Heijlwich Herman Heijsten

Embrecht Roij Wouters

Fol 36v, 7-12

Willem Gijbrecht X Mechteld Jan Crillaerts

Fol 37, 18-12

Jan Peter Stevens

Kinderen: Peter, Agnes, Aleijt, Adriaen en Cornelis

Fol 37

Amelis Peter Smets

Kinderen: Jan, Agnes X Jan Pauwels, Elisabeth X Cornelis Jan Boesijns, Juette X Henric Anthonis

Herman Wijten

Kinderen: Elisabeth X Huijben Meeus, Jenneken X Daniel Andries

Fol 37v

Peter Herman Heijsten