Selecteer een pagina

Indecx off bladwijzer op dit register

1677

Fol. 1r
Jan Peeter Jans van Beek verkoopt aan Cornelis Peeters van Beek, 20-10-1677

Fol. 1r
Akkoord
Maeijken Wilbord Roelen wed van Cornelis Jan Huijben Ligtenberg met Huijb Cornelis Ligtenberg, haar zoon, ter eenre en Peeter Cornelis Jans Ligtenberg ter andere zeijde. 23-10-1677

Fol. 2r
Anthonis en Cornelis Jan Peeter Matheussen, Iken Jan Peeter Matheussen X Willem Jacobs, Maeijken Jan Lamberts wed Peeter Jan Peeter Matheuss en Jan Jan Peeters als toesiender van de vijf onm kijnderen van Peeter Jan Peeters, kijnderen en kintskijnderen van Jan Peeter Mattheussen en Sijken Raas Willemen. Zij maken een erfdeling. 28-10-1677

Fol. 8r
Jan, Sijmon, Adriaantje wed Lambrecht Henr Schoutet en Maeijken Andries Peters wed Hendrik Denis van Bave, kinderen van Denis Henrick van Bavel verkoopt aan Thomas Claijpoole. 9-11-1677

Fol. 8r
Maeijken Wilbort Roelen wed Cornelis Jan Huijbregt Ligtenbergh, testament 1-2-1668, met Jan Corn Jan Lichtenbergh, soon, en Peeter, andere soon. verkoopt aan Adriaan Wilbort Cleijs

Fol. 9v
Verscheijde persoonen den weg genaemt Hulstmans Zanddijk verkopen aan deeze gemeente

Fol. 10r
Verscheijde persoonen den weg agter het Nonnen strekkende na den Nonnenleijdsche weg verkopen aan Floris Pels

Fol. 11r
Servaes Cornelis Vermeulen als voogd en Cornelis Peeter Vass Vermeulen als toesiender over, de innocente, Jan Cornelis Sprangers weduwenaer van Marij Cornelis Cornelis Buijs en de kinderen Grietgen, 15 jaar, Cornelia, 12 jaar, Adriaentjen, 8 jaar, Marijken, 6 jaar, Peeter, 3 jaar en Jan, 2 jaar, ter eenre en Cornelis Jan Cornelis Sprangers, 22 jaar, Sijcken Jan Cornelis Spranger, 19 jaar x Stoffel Adriaen Jans ter andere sijde. Zij sluiten een akkoord, 27-11-1677.
In de kantlijn Niclaes Peeter Ridders X Grietgen is voldaan1-1-1686

Fol. 12v
Akkoord
Dezelfden over de allimentatie van gen innocente, 27-11-1677

Fol. 14v
Jenneken Corn Corn Warren wed van Claes Peeter Bressers verkoopt aan Geerit Philips Laureijs Olifiers, 9-12-1677

Fol. 14r
Peeter Jans Spreeuwel als voogd en Jan Jan Jan Embregt als toesiender over de twee kinderen van Meeus Jan Spreeuwel, Anneken, vijf jaar, en Jan, twee jaar, waar Maeijken Jan Jan Embrecht de moeder van is. Zij sluiten een akkoord

Fol. 16r
Thomas Willemse Heijblom X Claesken Adriaan Rijken verkoopt aan Claes Adriaan Ansems, 6-1-1678

Fol. 16v
Adriaan Hendrik Scheerders verkoopt aan Corstiaan Peeter Musterds, 18-1-1678

Fol. 17
T geëvinceerde van wijlen Peeter Dirk Anthonisse verkoopt aan Jacob Staes, 24-3-1678

1678

Fol. 18v
Deling
Jan Lambrecht Jans, Pleuntje Lambrecht Jans wed Corn Quirijn Hessels, Dirck Peeter Dijrck Casteleijns als toesiender en nu als voogd van de drie kijnderen van Cornelis Lambrecht Jans, Lambrecht, 8 jaar, en Cathelijn, 7 jaar, Petronella, 5 vierendeel jaar, waar van moeder is Jenneken Peter Dijrck Casteleijns. Er is op 27-12-1666 een akte van approbatie met Adriaen Lambrecht Jans, anderhalf jaar geleden overleden.
De kinderen van Lambregt Jans en Jeutjen Jan Haensberg

Fol. 21
Deling
Dezelfde erffgenamen van Adriaan Lambregts, 22-1-1678

Fol. 22
Akkoord
Jan Lambrecht Jan Lambrechts als voogd en Dijrck Peeter Casteleijns als toesiender over de kinderen, Lambrecht, 8 jaar, Cathelijn, 7 jaar, en Petronella, vijff vieerndeel jaar, van Cornelis Jan Lambregts bij Jenneken Peeter Dijrck Casteleijns ter eenre en desselvs wed ter andere zeijde, 22-1-1678

Fol. 25r
Adriaen Claes Peeters, zijn moeder was Neeltjen Cens Pauwels verkoopt aan Geerit Pauwels Princen, 4-2-1678

Fol. 25r
Jenneke Laureijs Dijrcx wed Vijver Jan Berents en Eijltjen Laureijs Dirxsen X Aert Pr Riemslach, Anneke Pr Riemslach X Jan Pr Verachtens, procuratie Roosendaal, Wouter Meeus Jans wed Martijntje Laureijs en zijn kijnderen, aenneming te Oosterhout, 10-2-1678, en Theuntje Jan Laureijs X Jan Goossens van den Hoven, Berent Elias als voogd van Heijltje Jan Laureijs verkopen aan Lambregt Geerit Boudewijns, 5-3-1678.

Fol. 25v
Dijrck Jan Gijsb als voogd van de kinderen van Adriaan Jan Gijsbregts: Jan, Adriaentjen, Petronella, Anneken en Huijb, hun moeder was Geertruijt Embrecht Raessen, verkoopt aan Raes Embregt Raessen, 24-3-1678

Fol. 26
Anneke Adriaan Vranken X Jan Lambregt Janss verkoopt aan Jan Geeritse van den Nieuwenhuijsen, 24-3-1678

Fol. 26
Jenneken Pr Dijrck Casteleijns wed van Cornelis Lambregt Jans verkoopt aan Anneke Adriaan Vranken X Jan Lamberd Jans, 24-3-1678

Fol. 27v
Dezelfde verkoopt aan Pleuntjen Lambregt Jans wed van Cornelis Quirijn Hessels, 24-3-1678

Fol. 28r
Dezelfde en Jan Lambregt Jans verkoopt aan dezelfde, 24-3-1678

Fol. 28r
Adriaen Aert Moermans, procuratie namens, Juffrouw Catharina Verschuuren wed van den heer Hendrik Joosten met Jacobus Lantschot, neve, verkoopt aan Vijver Adriaan Wouter van den Nieuwenhuijsen, 25-3-1678

Fol. 28v
Sebrecht van Gent namens Peter van Lichtenberch en namens mr Jacob Staes, procuratie notaris Willem van Bommel, Breda 28-3-1678, verkoopt aan Janneke Peeter Dijrck Casteleijns wed van Cornelis Lambregt Jans, 28-3-1678

Fol. 29r
Dirk Jan Casteleijns met Dijrck Geerit Casteleijns als voogd van Margriet en Cathalijn Jan Castelijns, begijntje te Turnhout, verkoopt aan Thomas Claijpoole, 30-3-1678.

Fol. 29v
Jan Jan Peeter Jans verkoopt aan Huijbregt Jan Huijbregts de Jonge, 8-4-1678

Fol. 29v
Huijbregt Jan Huijben de Jonge verkoopt aan Jan Jan Peeter Jans, 28-4-1678

Fol. 30r
Cornelis Huijbregts, Sijmon Hectors van Troijen Adriaentje Hectors van Troijen met Cornelis voors als voogd en Huijbert, haar broer, mede namens Jan, hun broer, in Oost Indië, hun moeder was Neeltje Huijberts Bisschops, verkopen aan Jan Willemse van Bommel, 14-4-1678

Fol. 30v
Akkoord
Adriaen Corn Camp als voogd en Jan Jan Jan Embrechts als toesiender van Adriaentje Adriaen Cornelis Brabants ter eenre en Maeijken Jan Jan Embrechts wed van Adriaen Cornelis Brabants met Embrecht Tonis Jan Verschueren hare tegenwoordige man ter andere zeijde, 21-4-1678

Fol. 31r
Adriaan Hendrik Scheerders verkoopt aan Jan Adriaanse Hoijmaker, 9-5-1678

Fol. 31v
Akkoord
Catharina Smits wed Godfroij Lloijd, ridder, met Thomas Claijpoole, schout, haer soon als voogd, Susanna Smits wed Johan Backx, schout en secretaris in de Hage met Artus Verlegen, Francoise Smits met Floris Pels, secretaris, haar man, Anna Maria Smits X Hartman Hartman, Laurens Smits de Jonge, luijtenant, Heijnderina Smits wed Charles Maurits de Jacob, luijtenant, Dividia Smits, alle drie namens Johanna en Godfroij Smits , hun zus en broer, hun vader was Jacobus Smits, cornet. Anna Dividia de Vries wed Machimiliaen de Lariviere, luijtenant, Adriana Loweijse Johanna de Vries X Willem Benjamin Lloijd, vaandrig, Johan Donder, behout oom. Alle kinderen en kintskinderen van Laurens Smits, schout, en Dividia Boudewijns, 16-5-1678.

Fol. 34r
Dingna Janss Hulsten eerstmael wed Lenaert Janss Rijcken, tweedemael van Corn Jan Veenis en lestmael van Quirijn Rochus Rutten met Willem Jans als voogd heeft verkocht aan aan haere kinderen: Dirk en Aegtjen Lenaert Rijcken, 27-6-1678

Fol. 34v
Jan Sanders, ’s Hertogenbosch, namens, procuratie notaris Daniel Boons te ‘s H’bosch, 10-8-1678, Anneke Jans Cuijpers verkoopt aan Margrietjen Jan Rijken, 11-8-1678

Fol. 34v
Maria Jans Cuijpers X Harmen Jans van Hespen verkoopt aan aan Corstiaen Wouter Rijcken, 22-8-1678

Fol. 35r
Peeter Cornelis Sprangers erffgenaam van Petronella Peeter Cornelis van Ghilse, zijn moeder, X Cornelis Philips Bollekens verkoopt aan de secr Floris Pels, 19-9-1678

Fol. 35v
Akkoord
Adriaantje Dirk Waelwijken wed van Wouter Marcus Jans Pharo met als voogd Peeter Block, nu overleden, en Anthonis Dijrcxs als toesiender van haere kinderen: Eva, Anneke, Peeter en Wouter bij Wouter ter eenre en Eva Peeters Blok nu X Jan Anthonis Kuijl, Adriaentje Peeters Block, Jenneke Prs Block X Jacobus Sijmon Denis ter andere sijde. Zij sluiten een akkoord, 10-11-1678

In de kantlijn: IJfken Block wed Dirck Wouter Rijcken, Jenneken Peeters Block X Sijmon Bol zijn voldaen door Adriaentje Dirck Waelwijck, 25-8-1695

Fol. 36v
Deling
Eva Pieterse Block X Jan Anthonis Cuijl, Adriaentje Peeter Block ter eenre en Jenneke Pieterse Block X Jacobus Sijmon Denis ter andere zeijde, 25-8-1678

Fol. 38r
Deling
Lesken Adriaan Peeters wed van Jan Claes Jans met Wouter Jans Spreeuwel als voogd ter eenre en haaer kinderen: Neeltje met Peeter Jan Merten Loonen als voogd, Anneken X Peeter Jan Peeter Jan Verhaeren, Claes, Adam Peeter Canters als tegenwoordige, beneffens Eeltjen Melis Janss weduw wijlen Adriaen Jan Claes, gestelde deelvoogden van de kinderen van Adriaen en Eeltjen, Melis, Ingnatius, Marij en Lijsbet ter andere sijde, 16-11-1678

1679

Fol. 41r
Deling
Geerit Geerit Jan Aarts als voogd van zijn kijnderen: Willem, 8 jaar, en Juij…, 5 jaar, hun moeder was Luijtjen Willem ter eenre en Huijbrecht Cornelis Vos, Jenneken Corn Vos, de kinderen van Adriaen Corn Vos: Cornelia en Dingman, hun moeder was Marij Dingmans tot Cappel, Jan Jans Vos, Eeltje Jans Vos, Huijbrecht is hun oom, Adriaen Jans Hoevenaer X Maeijken Corn Vos, hun moeder rsp grootmoeder is Neeltje Jans, zoon Geerit Geerit Geerit Aerts, 10 jaar, bij Neeltjen Corn Vos , is overleden, 9-1-1679

Fol. 42r
Cornelis Gijsbert Peeters van Heijst verclaerde dat zijn broer Corstiaen is 14-15 jaar geleden overleden op te Maede bij G’berg. Corstiaen heeft goederen naegelaten. Zijn erffgenamen waren zijn hele broeders: Comparant en Jan Gijsberts van Heijst. Jan is overleden en heeft kinderen naegelaten: Iken, Cathelijn, Willem, Marij, Corstiaen en Anthonis en voor halve susteren ende broeders: Jan de Jongh, Adriaentjen, Marij en Cathalijn Gijsbrechts. Cornelis als hele broeder en Gijsbrecht Peeters Vosch vanwege de vier naekijnderen sluiten een akkoord, 12-1-1679

Fol. 42v
Jan Gijsbrechts van Heijst, alias Haen, Adriaentje Gijsbrechtss van Heijst X Thomas Claes Doomen?, Mariken Gijsb van Heijst X Adriaen Anthonis Willems van Riel, Cathelijn Gijsb van Heijst, erfgenamen van Corstiaan Gijsbert van Heijst verkopen aan Willem Cornelis Willemen, 10-2-1679

Fol. 43r
akkoord
Johan Heijblom, schrijnwercker tot Breda namens Margriet Huijgens wed van Adam Heijblom, brouwer in den Boom op het Gasthuijseint te Breda, en haere kinderen: Marij, Anthonis en Adam en namens Maria Adam Heijblom, procuratie notaris Corn van Zeijl te Breda, 17-2-1679, en namens Michiel en Cathelijn, voorkijnderen van Adam Heijblom bij Adriaentje Matheus van Ravels (ook Maria is voorkijnt) ter eenre en Deenis Jans Baes als vuijtgekocht hebbende Jan Huijgens kijnderen ter andere zeijde. Noch genoemd Laurijs Jan Huijgen, broer. 23-2-1679

Fol. 46r
Johan Heijblom, schrijnwercker tot Breda namens Margriet Huijgens wed van Adam Heijblom en haere kinderen: Marij, Anthonis en Adam en namens Maria Adam Heijblom, procuratie notaris Corn van Zeijl te Breda, 17-2-1679, en namens Michiel en Cathelijn, voorkijnderen van Adam Heijblom bij Adriaentje Matheus van Ravels (ook Maria is voorkijnt) ter eenre verkopen aan aan Maeijken Cornelis Willemen wed van Matthijs Cornelis Meertens van Nieuwenhuijsen, 23-2-1679.

Fol. 47r
Dezelfde verkopen aan Adriaan Peeter Adriaanse, 23-2-1679

Fol. 48v
Lambregt, Adriaan, Jan en Claes Aartse Geus, procuratie ’s Moer, 11-11-1678, verkopen aan Jan Peeter Vrolijk, 7-3-1679

Fol. 48v
Jasper, Huijberd en Peeter Cornelis Buijs verkopen aan Sijmon Peeters van Son, 5-4-1679

Fol. 49r
Sijmon Peeters van Son verkoopt aan den secr Floris Pels, 5-4-1679

Fol. 49r
Pieter Centjes X Maria van den Blaeck, procuratie notaris Sijmon van Aelpoel te Utrecht, 28-4-1679, Johannes en Cornelis van den Blaeck, procuratie notaris Charles Mas? Te Bergen opten Soom, 12-5-1679, verkopen aan Jacob Laureijs Groenendaal, 15-5-1679.

Fol. 50r
Willemijna Willem Fijnenbuijck X Anthonis Hendrick Verschueren, Elisabeth Willem Fijnenbuijck, Marchelis Adriaen Marchelis namens Rijck en Jan Willem Fijnenbuijck als erffgenamen van Cornelis en Sijken Adriaan Pauwels, hun moeder was Adriaentje Willems Fijnenbuijck aan Thomas Claijpoole, 25-5-1679.

Fol. 50v
Thomas Claijpoole verkoopt aan Cornelis Jans Cop

Fol. 51r
Akkoord
Joost Adriaanse Pauwels wednr Heijltje Jan Corn Stoffers ter eenre en Peter Joost Adriaens met Eeltjen Joost Adriaens, sijne kinderen ter andere zeijde, Nog genoemd Cathelijn Joost Adriaens en een onecht kind bij Pr Lambrechts, 11-6-1679
In de kantlijn: Lambrecht Peter Lambrechts is voldaen door Eeltjen en Peter, 213-3-1680.

Fol. 53r
Sijken Hendrik Sebregts wed van Peeter Jans Meijers met kint Anneken, Sijken X Jan Schouten verkoopt aan den heer Thomas Claijpoole, 19-6-1679

Fol. 53v
Jan Lambregt Geerits mede namens het kijnt van Geerit Lamb Geerits, Geerit Lamb, Thomas Lamb Geerits, Peeter Lamb Geerits, Peeter Adriaen Pr Luijcken X Maeijken Lamb Geerits, verkopen aan Thomas Claijpoole, 19-6-1679.

Fol. 53v
deling
Anneke Adriaanse Fijnenbuijk wed van Anthonie Adriaense Coppelaar nu X Dijrck Bastiaen Hulsten ter eenre en Marij Anthonis Coppelaer X Anthonij Willem Visser, Dingna Anthonis Coppelaer, Adriaen Anthonis Coppelaer, 25 jaar, Michiel Adriaens Fijnenbuijck als toesiender van Peeter, 20 jaar, Adriaentjen, 17 jaar, Jan, 14 jaar, en Anneken, 11 jaar, ter andere zijde. Er is een testament van 4-3-1678, Breda. 29-6-1679

Fol. 57r
De kinderen van Anthonie Adriaanse Coplaar maken een erfdeling, 31-7-679

Fol. 61r
Deling
Willem en Jan zonen van Cornelis Willem Laureijsen, Maeijken Cornelis Willem wed Mathijs Corn Mertens vanden Nieuwenhuijsen met Merten Mathijs Corn vanden Nieuwenhuijsen, haeren soon, Jan Corn Mertens van den Nieuwenhuijsen als vader van Margriet Janss vanden Nieuwenhuijsen, 20 jaar, bij Peternella Corn Willemen, Jan Adam Cornernis mede namens Jan Corn Claess, gewesene voogd, samen voor Cornelia Adam Corn Claess en Jan nog namens Willem ende Peternella Adam Corn Claess, hun moeder was Anneken Corn Willemen, kinderen en kintskinderen van Cornelis Willem Laureijsen en Jenneke Jan Jans, 28-10-1679.

Fol. 66v
Akkoord
Hendrick Geerits Decker als voogd en grootvader en Claes Adriaen Philips als oom en toesiender over Jan Anthonis Adriaens Philips, 6 jaar, Geerit Anthonis Adriaen Philipsen, 4 jaar, kinderen van Neeltjen Hendrik Geerit Decker ter eenre en desselvs weduwenaar Thonis Adriaan Philipsen, vader, ter andere zeijde, 3-11-1679.

Fol. 68r
Laurens Jacobs Smits, de Jonge, X Helena van Berckel, Heijnderina Smits wed Charles Maurits de Jacob, kleinkinderen van Laurens Smits en Dividia Boudewijns verkopen aan Thomas Claijpoole, 7-11-1679.

Fol. 69r
Procuratie
Dezelfde aan Jan Willem Klis en Adriaan Sijmons Coplaar, 3-11-1679

Fol. 70r
Deling
Willem, Claes en Adriaen Huijbrecht Willem Pauwels, broers, Grietjen Huijbrecht Willem X Jan Jan Gijsberts, Gijsbrecht Jan Gijsbrechts als vader van zijn kinderen, Jan en Maeijken, bij Maijken Huijbrecht Willemen, Peeter Dingeman Joosten als toesiender en deel voogd van Maeijken, Dingna, Huijbrecht, 20 jaar, en Neeltjen Jan Huijbrechts Willemen kijnderen.
Zij delen de goederen van Huijbregt Willem Pauwels en Maeijken Claes Timmers, ouders en grootouders, 17-11-1679

Fol. 75v
Juffrouw Dividia Smits verkoopt aan Thomas Claijpoole, 20-11-1679

Fol. 77v
Thomas Claes Thomas, Maeijken Claes Thomas X Gommert Willems, uit Cullemthout, Lesken Claes Thomas X Pr Corn Pr Jacobs, Cathelijn Claes Thomas X Jacob Janss Ipelaer verkopen aan Thomas Claijpoole, 11-12-1679.

1680

Fol. 78r
Geerit Princen namens Catriena Verschuure laest wed van Hendrik Joosten, rentmeester te Breda, procuratie notaris Peeter Beris, Breda, 20-1-1680, verkoopt aan Cathalijn Jan de Beer wed Anthonie Willems, 29-1-1680

Fol. 78v
Dezelfde verkopen aan Artus Pels, 29-1-1680

Fol. 78v
Dezelfde verkopen aan Maijken Jan Lambregts wed Bernaerd Cornelis Ligtenberg, 29-1-1680.

Fol. 79r
Jacob Jan Hendriks van Woensel verkoopt aan Diijrck Peeterss van Riel, 28-2-1680.

Fol. 79v
Adriaen Sijmonss Copppelaer, Jenneken Sijmons Coppelaer, 19 jaar, Adriaen is ivm overlijden van haar voogd Anthonis Coppelaer, haar voogd, Dijrck en Thomas Sijmon Coppelaer, Marij Sijmon Coppelaer X Marinus Costermans, Anneken Sijmon Copplaer X Adriaen Jan Rutten, Marijken Jan Huijbrecht wed Peeter Sijmons Coppelaer met zoon Sijmon, verkopen aan Adriaan en Jan van Eersel, 28-2-1680

Fol. 80r
Dezelfde verkopen aan Artus Pels

Fol. 80v
Akkoord
Abraham Lievens, namens Maeijken Jans, zijn moeder, wed Jan Mathijsen van Dongen, overleden op 14-4-1679, procuratie Reijnesse, 8-3-1680, en haar zoon Matthijs, Abraham is halfbroer van Jan, ter eenre en Corn Janss Braber als voogd en Jan Anthonis Thijss als toesiender van Jenneken, 10 jaar, Mathijs, 4 jaar, kinderen van Peeter Janss Braber en Lesken Thijs Theunis Thijss, Theuntje Mathijs Anthonis, zuster van Jan Mathijsen, ter andere sijde. Zij verklaren dat Anneken Claess wed en boedelhoudster van Mathijs Anthonis, stijff 1 jaaer geleden is overleden. Heijltje de suster van Thoontjen is inmiddels ook overleden. Thoontje en de twee kinderen van Jenneken en het kind van Jan krijgen de goederen, 14-3-1680.

Fol. 82r
Adriaen Jansen van Oirschot namens Corn Janss Naelneeff, woonende opte Made, X Anneken Jacobs Cremer, mede erffgenaem van Jacob Willemse Creemer, mede namens de verdere erffgenamen aan Adriaan Meermans, procuratie notaris Isaac Leempoel te Breda, 25-3-1680, voor ¾ en mede namens Henrick vande Put, laeckencooper te Breda, procuratie 22-4-1680 bij notaris Leempoel, voor ¼ verkopen aan Arij Moermans, vorster, 3-5-1680.

Fol. 82v
Jan Janss Hector mede als voogd en Jacob Janss Cuijper als toesiender van de drij kijnderen van Dijrck Janssen Cuijper, Willem Janss Cuijper, Jan Janss Cuijper, Iken Janss Cuijper wed Adriaen van Dijck en Aeltjen Janssen Cuijper verkopen een Jacob van Pitersom, 13-5-1680.

Fol. 83r
Thomas Claijpoole verkoopt aan Adriaan Claes Jaspers, 20-6-1680.

Fol. 84r
Adriaan Jan Huijgens verkoopt aan Margriet Jan Huijgens, sijne suster, 4-7-1680.

Fol. 84v
Jacobus, Frans namens Cathelijn, Anneken, Cornelis, Jan, Maria, proc notaris Paulus van Heusden te Breda, 2-7-1680, kijnderen van Peeter Swart verkopen aan Jan Sijmonse Geus, 6-7-1680.

Fol. 85r
Anneke Cornelis Cornelis Rijsbergen X Jan Jan Laureijs Moermans en Maeijken, zus, X Johannes van Schoonbeeck verkopen aan Thomas Claijpoole, 15-7-1680.

Fol. 85r
Stoffel Peeters Verleg en mede namens zijn broer Jan aan verkopen Adriaan en Claas Anthonie Canters, 9-9-1680.

Fol. 85v
Jan Peeters Wit verkoopt aan Jacob Witten, broer, 23-10-1680

Fol. 86r
Barbel Peeters Wit X Jan van Eersel verkoopt aan Jacob Peeters Wit, broer, 23-10-1680.

Fol. 86r
Peeter Willem Olijslagers verkoopt aan Thomas Claijpoole, 12-11-1680

Fol. 86v
Dijrck Peeters Sprangers verkoopt aan Willem Jans van Heulten, 14-11-1680.

Fol. 86v
Jan Embregt Quirijn Hessels mede namens Niclaes, sijn broer, G’Berg, proc 14-12-1680 te G’Berg, Jenneken Embregt Quirijns X Sijmon Denis van Bavel, Lijntje Embregt Quirijns X Willem Ackermans, Neeske Pr Bressers wed Quirijn Embregt Quirijnen, testament van 22-4-1680 met Pr Pr Bressers de Jonge, allen erfgenaemen van Adriaan Embregt Quirijn Hessels maken een deling, 17-12-1680.

1681

Fol. 87v
Eeltjen Anthonie Meerten Loonen wed Jan Claes Brabers nu X Adriaan Cornelis Ligtenberg verklaren dat op 23-1-1666 Eeltjen en haer susters ende broeders met Lijntjen Adriaan Meerten de Wagemaker, hun moedere, een deling hebben gemaeckt, 4-1-1681.

Fol. 88v
Elisabet Buijsen X meester Gielis Cappiijns en Petronella, haer suster, verkopen aan Anthonie Willemse Heijblom, 15-1-1680

Fol. 89r
Jan Embregt Quirijn Hessels mede namens Niclaes, sijn broer, G’Berg, proc 14-12-1680 te G’Berg, Jenneken Embregt Quirijns X Sijmon Denis van Bavel, Lijntje Embregt Quirijns X Willem Ackermans verkopen aan Peeter Rijk Cornelisse, 21-1-1680.

Fol. 89v
Vrouwe Dividia Lloijd verkoopt aan Thomas Claijpoole. Nog genoemd Laurens Smits X Dividia Boudewijns, grootouders, en Godfroij Lloijd en Catharina Smits, ouders, 7-2-1680.

Fol. 90v
Procuratie
Dezelfde aan denzelve, 4-2-1680.

Fol. 91r
Jan Peeters Wit verkoopt aan Mels Bastiaense Mels, 29-3-1680.

Fol. 91v
Lambregt Geerit Boudewijns aan Iken Jans Cuijper wed van Adriaan van Dijk, 18-2-1680

Fol. 91v
Rijk Willem Fijnenbuijk verkoopt aan Cornelis Jans van Heulten, 10-3-1681

Fol. 92r
Meerten Anthonis Meertens Loonen mede namens Eeltjen X Adriaen Corn Lichtenberg, de 4 kinderen van Adriaen, broer, en Maeijken Corn Cornelis Warren, Anneken X Corn Adr Cornelis, Dingena X Peeter Jan Claes Ermmen???, kinderen van Anthonie Meerten Loonen en Lijntje Adriaan Meerten de Wagemaker verkopen aan Claes Jan Claes Jans, 22-3-1681.

Fol. 92v
Dezelfde verkopen aan Jacob Cornelis Anthonisse, 22-3-1681.

Fol. 92v
Dezelfde verkopen aan Cornelis Joost Ruijs, 22-3-1681

Fol. 92v
Dezelfde verkopen aan Meerten Anthonie Loonen, 22-3-1681.

Fol. 93r
Dezelfde verkopen aan Laureijs Adriaan Willenbords, 22-3-1681

Fol. 93r
Jan Anth van Sprang als vader van sijn kijnderen bij Jenneken Geerits verkoopt aan Anthonie Dielis Quirijns, 8-4-1681.

Fol. 93v
Cornelis van Eijl, notaris te Breda, namens mr Jacob Stas, advocaat te ’s Gravenhage, procuratie notaris Willem vanden Hove, den Hage 6-6-1681, verkoopt aan Adriaan Adriaanse van Helvoirt de Jongh, 12-6-1681.

Fol. 94r
Christoffel Keijsers namens Hendrik van Gils en Alida van Campen wed van Johan Sprangers verkoopt aan Adriaan van Gils, secr te Oosterhout, 19-6-1681.

Fol. 94v
Christoffel Keijsers namens Adriaen Robbregt Jan Claauwaarts en als voogd en Adriaen Anthonissen Cuijl als toesiender van de weeskinderen van Wouter Robbert Claauwaerts, Maria Wouter Claawaarts X Willem Croes, Adriaen Cornelissen van Dongen X Mariken Robbrecht Clauwaarts, kinderen en kintskinderen van Robbrecht Jan Claauwaarts, verkopen aan Adriaan van Gils, secr te Oosterhout, 19-6-1681.

Fol. 95r
Deling
Neeltjen Anthonis Vennings X Willem Huijbrecht Willems, Anthonis Geerit Casteleijns zoon van Geertruijt Anthonis Vennings, Sijmon Anthonis Matthijs als vader van zijn 2 kijnderen bij Maeijken Anthonis Vennings, Jan Adriaens Coolhaes behoutvader van 2 kijnderen van Aert Anthonis Vennings en Jacomijn Adriaen Willem Michiels Cloot, kijnderen en kintskinderen en effgenaemen van Maeijken Huijbregt Jan Horsten wed van Anthonie Vennings, 7-10-1681.

Fol. 97v
Peeter Jan Laureijs Oomen namens Neeltje Peeter Oomen, dochter, wed Mathijs Mathijs Anthoniss en nu X Huijbert de Bruijn, soldaet, verkoopt aan Anneken Lenaert Vranken, 8-11-1681.

Fol. 98v
Dezelfde verkoopt aan Vrank Hendrik Lenaert Vranken, 8-11-1681

Fol. 99r
Anthonis Geerits Casteleijns verkoopt aan Willem Huijbregt Willemen, 12-11-1681.

Fol. 99v
Willem Huijbregt Willemen verkoopt aan Adriaantje Laureijs Timmers wed van Peeter Jan Peeters, 12-11-1681.

Fol. 99v
Willem Huijbregt Willemen X Neeltje Anthonie Vennings verkopen aan Peeter Huijbregt Jan Horsten, 10-12-1681.

Fol. 100r
Willem Huijbert Willemen verkoopt aan Jan Huijbert Willems kijnderen: Huijbrecht, Maeijken, Neeltjen en Dingena X Geerit Raes Embrechts, 10-12-1681.

Fol. 100v
Dirk Peeters van Riel X Jenneke Cornelis Lichtenberg verkopen aan Claas Peeter Cornelis Lichtenberg, 18-12-1681.

Los vel 1 bij Fol 100r.
Akkoord
Lodewijk Rudolph Voet namens zijn vrouw en andere erffgenamen van de ed heere Ridder Lloijd, 17-12-1681.

Losse akte bij fol 100r
Opstelling tot lotingen van de goederen van Ridder Lloijd en Catharina Smits, 6-12-1681. Op 17-12-1681 heeft er een deling met blinde lotinge plaats gevonden.

Fol. 101r
Deling
Thomas Claijpoole, vuijtgekocht hebbende Dividia Lloijd X Hartwich van Bulow, Anthonij Cleijs, capiteijn, mede namens Godfroij Lloijd, luijtenant, en Willem Lloijd, capiteijn, Charles Lloijs, capiteijn, Catharina Lloijd X Lodewijck Rudolphus Voet,schout,, Beatris Lloijd X Pieter Bratman Stroombergh, erffgenamen van Godfroij Lloijd en Catharina Smits, hun ouders en van Brochwel en Laurens hun broers,18-12-1681.

1682

Fol. 107r
Akkoord
Adriaen Jan Peeter Jans als oom en voogd en en Jan Cornelis Jan Peeter als oom en toesiender met Anneken Andries Oomen wed van Jan Peeter Jan Lambregts, grootmoeder, van de kinderen van Cornelis, Jan, 6 jaar, Cornelia, 4 jaar, en Cornelis, 15 maanden. Hun moeder is Jacomijntje Cornelis Jan Peeters, 2-1-1682.

Fol. 109r
Charles Lloijd verkoopt aan Sijmon Gijsbert Broeders,2-1-1682.

Fol. 109v
Adriaen Janss van Heijst verkoopt aan Merten Corn Mertens vanden Nieuwenhuijse, 5-2-1682.

Fol. 109v
Jan Janss van Vorssel, Oosterhout, namens Wijnant en Jacobus Olislaegers, Elisabet Olijslaegers en van Francis Olijslaegers, kinderen en erffgenamen van Cornelis Wijnant Olijslagers, procuratie notaris Cornelis van Vorssel te Oosterhout 21-12-1681, verkopen aan Anthonie Peeter Vrolijcken, 7-2-1682

Fol. 110r
Den heere Charles Lloijd verkoopt aan Adriaan Meerten Adriaan Goijaerts, 7-2-1682.

Fol. 110v
Theuntje Geerits van den Nieuwenhuijsen X Claes Willem Olijslagers verkoopt aan Jan Joost Roelofs, 14-2-1682.

Fol. 111r
Dezelfde verkoopt aan Jan Hendrik Scheerders, 14-2-1682.

Fol. 111r
Embregt Anthonie Jans verkoopt aan Dirk Peeters van Riel, 17-2-1682.

Fol. 111v
Thomas Claijpoole verkoopt aan Raas Embregt Raessen, 23-2-1682.

Fol. 111v
Sijmon Peeters van Son verkoopt aan Thomas Claijpoole in qualitijt als rentm van zijne hoogheid, 23-2-1682.

Fol. 112r
Claes Andries Mathijs, Maeijken Dries Peeters lestmael wed Adriaen Adriaen Mathijss van Beeck, Peeter Roeloff Janss als vader van zijn 3 kijnderen, Roeloff, Peeter en Dingena, bij Sijken Andries Peeters, en als oom van de vijf kijnderen van Jan Andries Peeters bij Maeijken Melis Jan Meliss voor de eene helft en Zebregt Zeebregt Andriess voor de andere helft verkopen aan Thomas Claijpoole, 23-2-1682.

Fol. 112v
Jan, Jenneke X Peeter Wilborts van Son en Neeltjen Aart Adriaanse X Roeloff Huijb Roeloffs verkopen aan Thomas Claijpoole, 23-2-1682.

Fol. 113r
Aert Adriaens van Bocxsel, Gastel, kind van Chrisstijntjen Cornelis Rijcken, Jan Geerit Jans opten Horst als vader van Chrisstijntje, blind, en Cornelia bij Maeijken Cornelis Rijcken verkopen aan Peeter Rijck Cornelisse en Jan Hendriks Verraet, 25-2-1682.

Fol. 113v
Adriaen Hendrik Scheerders verkoopt aan Adriaan Peeter Jan Dingemans, 2-3-1682.

Fol. 114r
Jenneke Cornelis Quirijnsen Hessel X Adriaen Peeter Jan Dingemans en Neeltjen Cornelis Quirijnsen Hessels aan verkopen Claes Quijrijn Hessels, hun oom, 2-3-1682.

Fol. 114r
Jacomeijntje Cornelis Jan Peeters wed van Cornelis Jan Peeters met Joost Corn Jan Peeters, broer, verkoopt aan Andries Jan Peeters, 11-3-1682.

Fol. 114v
Deling
Adriaan Adriaanse van Bavel weduwenaar van Jenneke Anthonis Jan Jans ter eenre en Jan Anthonis Jan Janss, Anthonis Corn Anthonis Jan Janss mede als oom van Adriaen sijns broeders kijnderen bij Adriaentje Jan Corn Janss, Anneken Corn Anthonis Janss X Claes Huijbrecht Willemen, Jenneken Corn Thonis Janss X Adriaen Jan Jan Peeters, Corn Jan Sijmons mede namens Jan Sijmon Corn, sijne vader, die voogd is over de kijnderen van Maeijken Jan Sijmons ende Peeter Jan Jacobs, Anneken Jan Sijmons X Adriaen Aert Eelans en Anthonis Jan Sijmons. Hun moeder, grootmoeder was Lijntje Anthonie Jans, allen erffgenaemen van Jenneken Anthonis Janss ter andere sijde, 24-3-1682

Fol. 117v
Deling
De erffgenamen van Jenneke Anthonie Jans, 24-3-1682

Fol. 120v
Steeven Adriaan Jan Eeverden en Maeijken Adriaan Jan Eeverden X Jan Adam Claes verkopen aan Thomas Claijpoole, 1-4-1682.

Fol. 121r
Jan Jan Otten als erffgenaam van Anneke Peeter Claes Adriaenss verkoopt aan Thomas Claijpoole, 1-4-1682.

Fol. 121r
Neeltjen Jan Lambregts X Vijver Adriaen vanden Nieuwenhuijse, Maeijken Jan Lambregts wed Bernaert Corn Lichtenberg, Jan Huijben Jan Huijben wiens moeder Jenneke Jan Lambregts was verkopen aan Thomas Claijpoole, 1-4-1682.

Fol. 121v
Adriaantje Cornelis Jan Willemen X Meerten Meerten Brouwer verkoopt aan Thomas Claijpoole, 1-4-1682

Fol. 122r
Cornelis en Lesken Adriaan Bastiaenss verkopen aan Artus Pels, 6-4-1682

Fol. 122r
Dijrck Jan Casteleijns mede namens Catharina, begijntje te Trurnhout, procuratie notaris J Croonenboom te Turnhout 18-4-1682, suster, en nemans Nicolaas van Ouwen, borger en mr goutsmith te ’s Hertogenbosch, X Margrieta Casteleijns, procuratie notaris Johan van Campen te ’s Hertoghenbosch verkopen aan Jan Huijbregt Jans de Jonge, 29-4-1682.

Fol. 123r
Aenneming
Dijrck Anthonis Casteleijns ter eenre ende Joost Jans Croonenburg, wever, ter andere zeijde. Joost krijgt bezittingen en zorgt voor Dijrck,18-6-1682

Fol. 123v
Deling
Corn Jan Corn Huijben ende Maeijken, suster, ter eenre ende Jenneken Anthonis Jan Corn Huijben met Dielis Jan Merten Loonen, behoutoom van ‘s moeders sijde, als toesiender ende voogd ter andere sijde. Zij delen de goederen van Anneke Anthonie Gabriels die moeder was van Cornelis en Maeijken en grootmoeder van Jenneken, 29-6-1682.

Fol. 125r
Hendriksken Adriaanse de Weert X Hendrik Sijmonse Vos verkoopt aan Wouter Hendrikse de Weert, 14-9-1682.

Fol. 125v
Jan Aertss van Bommel d’oude als voogd en Lambrecht vanden Hoven als toesiender over de kinderen van Jan Aertse van Bommel de Jonge en Elisabet Schenkels, Arnoldus, Angelin, Dominicus, Jan, Cornelis, Cathelijn en Laurens, verkopen aan Claes Franss van den Assem, 9-7-1682.

Fol. 126r
Jan Janss Venis en Sijmon Jacobss de Graeff X Cathelijn Cornelis Venis verkopen aan Laurens Corneliss Vermeulen, 3-8-1682.

Fol. 126v
Deling
Thomas Claijpoole vuijtgekocht hebbende Laurens Smits de Jonge, Heijnderina en Dividia Smits ter eenre ende Laurens als voogd van Johanna Smits en Godefroij Smits, suster en broeder, ter andere sijde. Zij delen goederen van Laurens Smits de oude en Dividia Boudewijns, akte van 10-10-1681, 27-8-1682.

Fol. 128v
Deling
Anthonis Corn Jan Janss, Anneken Corn Anthonis X Claes Huijbrecht Willemen, Jenneken Corn Anthonis X Adriaen Jan Jan Peeters, Jan Anthonis Jan Janss als voogd en oudtoom en Cornelis Jan Cornelis Janss als toesiender en oom van de twee kijnderen van Adriaen Corn Anthonis Jan Janss bij Adriaentjen Jan Corn Jan Bastiaens, Marij, 4 jaar, en Jan, 2 jaar, kinderen en kintskinderen van Cornelis Anthonis Jan Janss en Maeijken Anthonis Mertens vanden Nijeuwenhuijse, 11-10-1682.

Fol. 136r
Deling
Peeter Dingeman Joosten, Neeltjen Dingeman Joosten X Adriaen Jacob Horsten, Huijbrechtjen Dingeman Joosten X Peter Andriess, Lijntje Dingeman Joosten wed Huijbrecht Jacob Aerden met Corn Janss Sprangers, swager, , Dingeman, Corn ende Peeter Peeter Corn Janss sonen ende Neeltje Peeter Corn Janss X Willem Huijben, hun moedere was Jenneken Dingeman Joosten, Maeijken Anthonis Quirijns dochter van Maeijken Dingeman Joosten X Corn Gijsberts Broeders, Dingna Jan Huijben … … … Huijbrecht Jan Huijben, 23 jaar, en Neeltjen Jan Huijben, 20 jaar, met Willem Huijben Willem, oom. Hun moeder was Josijntje Dingeman Joosten, kinderen en kintskinderen van Neeltjen Peeter Peeters van Gilse wed van Dingeman Joosten, 20-8-1682
In de kantlijn: Dingna X Geerit Raess, 26-8-1683.

Fol. 142v
Jenneke Wijnant Loonen wed van Aert van Thoor verkoopt aan Peeter Adriaan Canters, 8-12-1682

Fol. 142v
Jan Sijmon Cornelis verkoopt aan Adriaan Aert Elans, 12-12-1682.

Fol. 143r
Anthonie Willemse Heijblom verkoopt aan Adriaan Cornelis Joris Everts, 30-12-1682.

1683

Fol. 143r
Thomas Claijpoole, Godfrij Lloijd, Dividi Lloijd X Harswijk Buijlen, Willem Lloijd, Beatris Lloijd X Pieter Bratman, erffgenamen van Catharina Smits wed Thomas Claijlpoole en van Godfroij verkopen aan Lodewijk Rudolph Voet. Adriaen Bacx is grootvader???, 15-1-1683.

Fol. 145r
Deling
Claijpoole en Godfroij Loijdd, erffgenamen van Laurens Smits, maken een deling, 15-1-1683.

Fol. 147r
Anthonij Jan Eelens, Heijltjen Jan Eelens X Henrick Janss van Oirschot, Henrick nog namens Anthonette Jan Eels X Buijt? Grallis van Strien, Jan Jan Aert Eelens, Aert Jan Eelens, Adriaen Aert Eelens als oom ende voogd van de drie broeders ende suster, Daniel, Adriaen ende Marij, kinderen van Jan Aert Elens en Maeijken Anthonis Lauren verkopen aen Cornelis Jan Cornelis Jans, 25-1-1683.

Fol. 147v
Pieternella Gooijaert Jacobs waar moeder van was Jenneken Janss? Wouters X Cornelis Jan Jans verkoopt aan Claes Cornelis Huijbert Raess, 25-1-1683.

Fol. 147v
Jenneke Peeter Broekman X Peeter Jacobs verkoopt aen Arnoldus Hoffmans, 9-2-1683.

Fol. 148r
Adriaen Aert Meermans namens Margrieta Castelijns X Nicolaes van Ouwen, silversmit te ‘s Hertogenbosch, procuratie notaris Melgor Verweij te ’s Hertogenbosch 8-1-1683, verkoopt aan Peeter Jan Geerits Crom en Peeter Jans van Ostecht?, 10-2-1683.

Fol. 148v
Dingeman, Cornelis, Peeter, Neeltje Peter Corn X Willem Huijben Schenckers, hun moeder was Jenneken Dingeman Joosten erfggenamen van Neeltjen Peeter Peeter van Gilse verkopen aan Cornelis Gijsbregt Broeders, 16-2-1683.

Fol. 149r
Akkoord
Anthonis Corn Anthonis als oom en voogd en Cornelis Jan Corn als oom en toesiender over de twee kinderen van Adriaen Cornelis Anthonisse, Marij, 5 jaar, en Jan, 2 jaar en 3 maanden, ter eenre en Adriaentje Jan Cornelis wed van Adriaen ter andere zeijde, 19-2-1683

Fol. 151r
Claes Peeter Cornelis Ligtenberg verkoopt aan Jan Jan Bijnen, 3-3-1683.

Fol. 151r
Thomas Jans Spreeuwel verkoopt aan Peeter Jans Spreeuwel, broer, 3-3-1683.

Fol. 151v
Eva Anthonie Adriaens X Dingeman Peeter Cornelis verkoopt aan Peeter Meerten Peeters, 10-3-1683.

Fol. 152r
Deling
Maeijken Peeter Jan Loonen X Claes Jan Claes, Jan Pr Jan Loonen, Adriaentjen Pr Jan Loonen X Jasper Corneliss van Dongen, Merten Pr Jan Loonen, Corn Pr Jan Loonen, nefe en kinderen van Peeter Jan Meerten Loonen en Jenneke Wouter Broeren?, 6-4-1683.

Fol. 155v
Mr Geerit Remigius en Adam Vas Heulten namens Beatricx Lloijd X Pieter Bratsman Strombergh verkopen aan Thomas Claijpoole, 5-4-1683.

Fol. 155v
Dingena Adriaen Hulsten wed van Wouter Jan Wouter Matthijss met Jan Wouter Janss, haeren soon, verkoopt, op basis van een aennemingsacte van 2-2-1675, aan Pleuntjen en Jan Lambregt Jans, 6-4-1683.

Fol. 156v
Adriaen, Gijsbrecht en Cornelis Adriaen Broeders, Maeijken Adriaen Broeders wed Jan Laureijs Dries Oomen met Adriaen Jan Laureijs Oomen, Eeltjen Adriaen Broeders wed Jacop Dingeman Willemen, Michiel Jan Prs Mathijsen X Lijntje Adriaen Anthonis de Graauw, Anthonis Adriaen de Graauw, Peter Huijben X Maeijken Janss de Graauw, kinderen van Lijntjen Adriaen Broeders, Andries Lambrecht Broeders mede namens Maijken en Lesken Lambrechts Broeders, erffgenamen van Peeter Adriaan Broeders voor deene helft

Dingna Pr Laureijs Oomen wed Pr Anthonis Adriaenssen mede namens Laureijs, broer, voor 1/10
Steven Jacop Steven Broeders, X Maeijken Dries Oomen, Andries Lambrecht Broeders mede namens Maeijken ende Lesken Lambrecht Broeders, Adriaen Hendrick Scherders X Adriaentjen Geerits vanden Nieuwenhuijse en Cathelijn Geerits Nieuwenhuijse X Jan Hendrick Scherders, Antonette Geerits vanden Nieuwenhuijse X Claes Willem Olijslaegers, kinderen Dingna Andries Laureijs Oomen voor 1/10
Corn Corn Crul mede namens de vier kinderen van Adriaen Corn Crul, Corn, Jan, Marij en Pieter, en de vijf kinderen van Andries Corn Crul, Pieter, Corn, Jan, Willem ende Huijbrecht, Jan Corn Crul, Petronella Peeters [?] Crul met de voors Jan, broeder, kinderen en kintskinderen Maeijken Laureijs Dries [=Dries Laureijs] Oomen
Andries Lambrechts Broeders namens Lesken Adriaen Denissen X Stoffel Molemans, Dingena Adr Denissen X Willem Aertsen vande Steegh, hun moeder was Adriaentje Dries Laureijs Oomen, voor 1/10
Adriaen Jan Laureijs Oomen mede namens de drie kinderen, Jan, Petronella en Jenneken, van Laureijs zijn broer, en namens de twee kinderen Marij en Adriaen van Andries, broer, en namens de zes kinderen, Jan, Adriaen, Raes, Dries, Peeter en Jenneken, van Jan, broer. Peeter Jan Laureijs Oomen, Dingena Jan Laureijs Oomen wed Jan Mathijss. Maeijken Jan Laureijs Oomen X Pr Jan Stevens, Corn Vijveren vanden Nieuwenhuijse X Anneken Jan Laureijs. Kinderen en kintskinderen van Jan Laureijs Dries Oomen voor 1/10.
Anneken Adriaen Laureijs Dries Oomen wed lestmael van Michiel Adams opte Wildert met Jan Adriaens van Helvoort, soon, Joost Roeloff Jansen mede namens Claes en Jenneken, broer ende suster, hun moeder was Dingena Adriaens Oomen, Joost als voogd van de twee kinderen,Marij en Hendrick, van Laureijs Adriaen Oomen, Adriaentien Stoffel Huijben wed en erfg van Jan Adr Laureijs Oomen, testament van 27-8-1667 bij notaris Johan Bogaerts te Breda, voor 1/10.
Lesken Adriaenss van Heijst wed van Laureijs Jan Meuss moeder van Jan, Margriet, Cathelijn, Marij, Adriaen, Adriaentien, Jan Jan Corn Huijben mede namens Margriet, suster, X Pr Pr van Loonen, hun moeder was Maeijken Jan Meeuss, Jan Corn Jan Meussen mede namens Lucas, Pauwelijn, Dingna ende Marij, broeder ende susters erfg van Maeijken [=Margriet] Laureijs Dries Oomen voor de resterende helft verkopen aan Peeter Dingeman Joosten, 9-4-1683.

Fol. 158r
Dezelfde verkopen aan Jan Anthonie Bernaerds, 9-4-1683.

Fol. 158r
Dezelfde verkopen aan Lesken Jans van Heijst wed van Laureijs Jan Meeuwsen, 9-4-1683.

Fol. 158r
Dezelfde verkopen aan Floris Pels, 9-4-1683.

Fol. 158v
Deling
Anthonis Jan Peeter Matheuss, Jan Jan Prs als toesiender en deelvoogd van de vijf kinderen van Pr Jan Pr Matheussen, Petronel, Marij, Jenneken, Jan en Sijken. Hun moeder was Maeijken Jan Peeters, Jan Anthonis Snijder als oom en voogd van de drie kinderen van Willem Anthonis Snijder, Adrij, Cathelijn, en Anthonis, Willem Jacops als vader van zijn twee kinderen, Boudewijn en Johannes bij Iken Jan Pr Matheussen en moeder en grootmoeders was Sijken Raes Embrechts, Adriaen Jan Sijmonss, Achter de Bergen, sijn moeder was Sijken Raes Embrechts, tsamen erffgenamen van Corn Jan Peeter Mattheussen, 6-5-1683.

Fol. 160r
Jochum Adriaan Peeters verkoopt aan Artus Pels, 6-5-1683.

Fol. 160v
Bastiaan Cornelis Hulsten verkoopt aan Cornelis Anthonie van Riel, 3-6-1683.

Fol. 160v
Sr Nicolaas van Ouwen X Margrieta Castelijns, procuratie Melchior Verweij notaris te ’s Hertogenbosch, verkoopt aan Peeter Jansen Spreeuwel, 6-7-1683.

Fol. 161r
Anthonij Peeter Vrolijcken, H’Geestmr, wegens de kijnderen van Meeus Jan Meeussen ende Ivo Jan Vennemans verkopen aan Anthonie Jacob Matthijsss, 21-7-1683.

Fol. 161r
Anneke Joachim Franss X Jacob Matthijs Anthoniss aan Frans Joachim Franss, 21-7-1683.

Fol. 161v
Sijmon Anthonis Matthijs verkoopt aan Cornelis Verhoek, G’Berg, 26-7-1683.

Fol. 162r
Deling
Dingena Anthonie Cuijl wed van Peeter Jans Vrolijken met Anthonis Peeter Vrolijck ter eenre en Anthonis Peeter Vrolijck mede als voogd van de goederen van Cornelis Pr Vrolijcken, buijtenslands, en Jan Adriaen Fijnenbuijck als toesiender van de twee kijnderen van Jan Peeter Vrolijcken en Dingna Anthonis Coppelaer [in de kantlijn Cuijl], Anneken Peeter Vrolijcken X Corn Janss Cop ter andere sijde, 24-9-1683.

Fol. 167r
Deling
De kinderen van Peeter Jans Vrolijk, 29-9-1683.

Fol. 169r
Akkoord
Jan Jan Mathijs als oom en voogd en Jan Peeters den Boer als oom en toesiender over de kinderen van Dingena Jan Matthijssen, Jan, 9 jaar, en Dingna, 6 jaar, hun vader is Paradaan Peeters den Boer ter eenre en Paradaan voor hem zelf ter andere zeijde, 9-11-1683.

Fol. 171r
Deling
Willem Cornelis Willems achter de Bergen, ter eenre en Mr Geerit Remigius als voogd en Adriaen Wouter Emmen als toesiender van de kijnderen van Jan Corn Willemen achter de Bergen met moeder Lijntje Wouter Emmen
Nog genoemd Raes Embrecht Raesen X Jenneken Geerit Adriaens de voordochter van Cathelijn Jan Schepen, de moeder van Willem en de vaderlijcke grootmoeder van de kijnderen, testament van Cathelijn en Corn Willem Janss van 10-1-1662.
De erffgenamen van Cornelis Willemen en Cathalijn Jan Scheepens, 8-11-1683.

Fol. 175r
Akkoord
Dingena Anthonie Coplaar wed van Jan Peeter Vrolijken X Jan Huijb Geerits ter eenre en Anthonis Peeter vrolijcken als oom en voogd en Jan Adriaen Fijnenbuijck als neeff en toesiender overde kinderen, Marij, 8 jaar, en Anthonij, 5 jaar, van Jan en Dingena ter andere zeijde, 13-11-1683.
In de kantlijn: Marij X Jan Anthonis Mels, 24-4-1712

Fol. 177r
Jan Peeter Riemslach als oom en voogd van de drie kinderen, Adriaen, bijna jarig, Anneken en Sijken, van Henrick Peeter Riemslach , hun moeder was Willemken Adriaanse Claeuw verkopen aan Elisabet Adriaanse Claeuw wed van Adriaan Anthoniss Cuijl, 17-11-1683.

Fol. 177v
Adriaan Jans Hulst verkoopt aan Jan Jans Hulst, broer, 9-12-1683.
Nog genoemd de kijnderen van Dingena, suster.

Fol. 177v
Maeijken Jans Bink X Jan Wijnant Jans verkoopt aan Jan Jans Bink, broer, 23-12-1683.

Fol. 179r
Deling
Neeltjen Willem Willem Heijblom X Jan Stevens Block, Jan, Thomas en Anthonij Willem Willems Heijblom, kinderen en erffgenamen van Willem Heijbloms en Jenneke Hendrik Steevens, 31-12-1683.
Akte is 2 x geschreven.

1684

Fol. 182r
Deling
Willem Adriaen Adriaen Rijcken, Corn Claes Coen als voogd en Willem als toesiender van de kijnderen, Marijnis, 23 jaar, Jan, 21 jaar, Adriaen, 19 jaar, Jan de jonge, 17 jaar, en Claes, 25 jaar van Adriaen Claes Corneliss, hun moeder was Hilleken Adriaen Adriaen Rijcken,, Willem als voogd en Jan Adriaens Boer als vader en toesiender van zijn kijnderen, Marij en Janneken, bij Hilleken, Marij Adriaen Rijcken X Willem Sterckenburgh, cuijper,, Willem Corn Adriaen Rijcken, Dijrck Janss Baes voogd van Jenneken Corn Adriaen Rijcken, hun moeder is Appolonia Janss Baes, Adriaentje Adriaen Adriaen Rijcken X Jop Hermans Verschoor, kinderen en kindskinderen van Adriaan Adriaan Rijken en Jenneke Cornelis Willemen, vroetvrou, 12-1-1684.

Fol. 185v
Akkoord
Jan Huijbrechtss Boer weduwenaar van Hilleken Adriaan Adriaen Rijcken wed van Adriaen Claes Corneliss met vijff kijnderen, Claes, Marinis, Jan doudste,, Adriaen en Jan de jongste, aenneming, 22-12-1674,ter eenre en Claes Adriaen Claes en Corn Claes Corneliss als voogd en Willem Adriaen Rijcken als toesiender over de vier minderjarige kinderen, Willem als voogd en Geerit Peeter Luijcken als toesiender van zijn voor kijnderen, Marij, 13 jaar, en Janneken, 11 jaar, bij Hilleken, ter andere zeijde, 19-6-1684.

Fol. 187v
Paradaen, Peeter, Marij X Bastiaen Anthonisssen, Dingena Jan Lenaerts van Alphen, Paradaen als voogd en Peeter de Broeder en Anthonis de Swager voor Anneken Jan Lenaerts van Alphen verkopen aan Artus Pels, 19-1-1684.

Fol. 188r
Deling
Sijmon Peeter van Son weduwenaar van Dingena Peeter Ribbens ter eenre en Adriaen Hendrick Heijblom als voogd en Peeter Sijmons van Son als broer en toesiender van Dingeman, 8 jaar, Petronella, 13 jaar en Geertruijt, 18 jaar, Peeter voor hem zelve, Cornelia X Jan Adriaenss Block ter andere zeijde, 21-1-1684

Fol. 193r
Deling
De erffgenamen van Dingena Peeter Ribbens, 21-1-1684

Fol. 199r
Adriaentje Stoffels wed van Jacob Pauwels Timmerman, testament 23-2-1657, verkoopt aan Willem Jans van Hulten, 21-1-1684

Fol. 199r
Dezelfde verkoopt aan Jan Geerit Anthonisse, 21-1-1684

Fol. 199v
Decistentie
Adriaan, Anneke X Gijsbrecht Jacob Horsten en Dingena Jacob Peeter Matthijssen X Bouwen Matthues Bouwens met Matheus Bouwens , soon, verklaren dat Jan Jacob Peeters, broer, niet bij memorie en verstand sijnde, ca 24 jaar geleden is vertrokken, en Maeijken en Jenneke Jacob Peeter Matthijssen, 30-3-1684

Fol. 200r
Aenneming
Maeijken en Jenneke Jacob Peeter Matthijssen, oud ca 65 jaar,met Michiel Jan Peeterssen, neeff, ter eenre en Adriaen Jacob Peeters en Mattheus Bouwens Mattheussen Stoeldraeijer ter andere zeijde, 30-3-1684

Fol. 202v
Adriaen Cornelis Camp, Wasbeeck, weduwenaer van Cornelia Beens, testament 14-12-1683 notaris Timmers te Sprangh, verkoopt aan Jan Willem Huijben Hoefsmit, 31-3-1684.

Fol. 202v
Willem Cornelis Rijken, Dussen, mede beneffens Dijrck Janss Baes als toesiender van Jenneke, sijn suster, aan Adam van Hulten een stuck lant gecomen van Adriaen Adriaen Rijcken en Jenneken Corn Willemen, vroetvrouw, 8-3-1684

Fol. 203
Aenneming
Andries Adriaan Govaerts, Terheijden, verklaart dat Jenneken, sijn suster, getrouwt is geweest met Geerit Cornelis Willem Rijcken, schoenlapper, zij hebben een dochter Cornelia, 6 jaar. Geerit is getrouwd met Maijeken, naturlijke, dochter van Henrick Andriesen, geen kinderen in leven gebleven. Geerit is overleden en er is weinig om het kind op te voeden. Andries neemt Cornelia aan. Huijbregt Geerit Anthonissen, oudoom, staat borg, 16-3-1684.

Fol. 204r
Aart, Jacob, Anneke X Jan Jan Bavelaers en Gooijaert Jacob Aerden verkopen aan Thomas Claijpoole, 4-4-1684.

Fol. 204r
Adriaan, Jenneke X Adriaen Geerits vanden Nieuwenhuijse, Grietje X Aert Jacob Aerden en Anthonetta X Cornelis Jan Ackermans kinderen van Cornelis Bastiaense verkopen aan Thomas Claijpoole, 4-4-1684.

Fol. 204r
Marijken Michiel Jeurissen wed Wouter Janss den Bruijnaere met Joris Anthonis Casteleijns voor ¼. Claes Jacob Decker X Judick Pr Luijken, Anthonis Dircxss vanden Bogaert X Adriaentien Pr Luijcken die t recht verkocht hadden van Jacob Jan Lambrechts en Corn Janss en namens Cathelijn Pr Luijken, erfg van Peter Luijken den Boer voor ¾. Zij verkopen aan Thomas Claijpoole, 4-4-1684.

Fol. 204v
Aert Domis Ackermans , Joris Anthonis Casteleijns vader van zijn naekijnderen bij Adriaentien Domus Ackermans en Thomas Peeter Akkermans verkopen aan Thomas Claijpoole, 4-4-1684.

Fol. 205r
Jan Peeters van Beek verkoopt aan Jan Cornelis Bierlings, 28-4-1684.

Fol. 205r
Anthonij Willem Heijblom verkoopt aan Cornelis Jan Corneliss, 29-5-1684.

Fol. 205r
Nicolaes van Duppen namens Maeijken Geerit Dijrck Casteleijns, schoonmoeder, en Anthonis Geerit Casteleijns, Turnhout, verkopen aan Jan en Henrick Adam Claessen, 26-5-1684.

Fol. 205v
Pieter van der Eijcken, oudtschoolmeester en noch coster als voogd en Jan Marqus van Dul als toesiender van de kinderen van Artus Cornelis Pels en Cathalijn Jan Cools, Geertruijt Corn Pels wed Adr Bernaert Ruijsenaers X Pieter vander Eijcken, verkopen aan Andries Wijdemans, 2-6-1684.

Fol. 206r
Dezelfde verkopen aan dezelfde, 2-6-1684.

Fol. 206r
Dezelfde verkopen aan Adriaan Aert Meermans, 2-6-1684.

Fol. 206v
Dezelfde verkopen aan Simon van Hamersteede, 2-6-1684.

Fol. 206v
Dezelfde verkopen aan Jan Corn en Merten vanden Nieuwenhuijse, 2-6-1684.

Fol. 207r
Akkoord
De kinderen van Artus Cornelis Pels ter eenre en Geertruij Cornelis Pels ter andere zeijde, 2-6-1684

Fol. 207v
Dingena Anthonie Cuijl wed van Peeter Jans Vrolijk verkoopt aan Anthonie Peeter Vrolijken, soon, 18-7-1684.,

Fol. 208r
Dirck Jan Casteleijns verkoopt aan Geerit Raes Emmen, 7-10-1684.

Fol. 208r
Deling
Petronella Cornelis Janssen X Adam Corn Douwe, Joost, Jacomijna wed Corn Jan Pr Jan Laureijss, Eva en Jan, kinderen en erffgenamen van Cornelis Jan Peeters en Neeltjen Joost Jans, 10-11-1684.

Fol. 209v
Jan Cornelis Jan Peeters verkoopt aan Adam Cornelis Doomen, 10-11-1684.

Fol. 210r
Akkoord
Sijmon Peters van Son weduwenaar van Dingena Peeter Willem Ribbens ter eenre en Peeter mede als voogd van Petronella, allerheijlige13 jaar, Dingeman, lichtmis as 8 jaar, hun kinderen ter andere zeijde, 22-11-1684.

Fol. 211r
Akkoord
Joost Willem Bastiaense weduwenaar van Marie Jans van Hulten ter eenre en Willem Janss van Hulten als voogd en Dingman Willem Bastiaenss als toesiender over de vier kinderen, Anneke, Kerstmis 8 jaar, Jan, kerstmis 6 jaar, Geerit, 4 jaar, en Willemken, 2 jaar, ter andere zeijde, 24-11-1684.

Fol. 212r
Deling
Raes en Huijbrecht Embrecht Raess, Gijsbrecht Jan Gijsbrechtss als voogd van de kinderen van Adriaen Jan Gijsbrechts bij Geertruijt Embrecht Raess, Adriaen Jan Emmen namens Huijbertjen Huijb Janss, sijn moeder, wed van Jan Emmmen met Huijbert Jans Emmen, sijn oom, kinderen en kleinkinderen van Embregt Raes Willemen, 25-11-1684.

Fol. 214v
Jenneke Anthonis Janss X Andries Peeter Andriessen, ruijter, verkoopt aan Wouter Jans Spreeuwel, 20-12-1684.

Fol. 214v
Adriaantje Jan Jacobs wed van Jan Corsten de Loos met Jan Jans de Loos, soon verkoopt aan Thomas Claijpoole, 28-12-1684.

Fol. 215r
Jenneke Adriaan Willem Michielss X Jan Willemse, ruijter, verkoopt aan Adriaan Jacob Horsten, 28-12-1684.

1685

Fol. 215v
Maeijken Robbrecht Pharo X Dirck Adams Borstlap, Johannes Neriucx namens Nicasius vanden Dries wednr van Adriaentien Robbrecht Pharo, testament van 11-3-1673, procuratie ’s Gravenmoer 16-1-1685, Roeloff Jan Ackermans als voogd van de kinderen Jacob Jan Ackermans en Lijntje Robben Pharo, Henrick Mertens van Eersel, soon van Anneken Robbrecht Pharo, erffgenamen van Robbregt Jans Pharo en Jacobsken Henricx van Gulik verkopen aan Henrick Robbrecht Pharo, 29-1-1685.

Fol. 215v
Huijbregt Embregt Raess verkoopt aan Cornelis Peeter Ligtenberg, 30-1-1685.

Fol. 216v
Jenneke Embrecht Quirijn Hessels weduwe van Sijmon Denis Henricxss van Bavel mede namens haer ses kijnderen verkoopt aan Peeter Adriaan Canters, 6-2-1685

Fol. 216v
Dezelfde verkoopt aan Cornelis Adriaanse Bink, 6-2-1685

Fol. 217r
Jan Wijnant Jans van Dorst X Maeijken Jans Bink verkoopt aan Adriaan Peeters van den Heuvel, 7-2-1685.

Fol. 217v
Magdalena X Christiaen Suer, Maria, 23 jaar, en Pieter Vas Groij verkopen aan Artus Pels, 12-2-1685.

Fol. 218r
Deling
Maeijken Claas Cornelis weduwe van Adriaan Jan Everts X Marinus Corn Goijaerts ter eenre en Maeijken Roeloff Huijben wed van Rijk Claes Cornelisse en haer twee kijnderen, aengenomen op 9-2-1685, met Huijbert Roeloff Huijben als voogd ter andere zeijde, 3-2-1685

Fol. 219r
Maeijken Roeloff Huijben wed van Rijk Claes Cornelisse mede namens haer twee kijnderen verkoopt aan Cornelis Claes Cornelisse, 3-2-1685

Fol. 219r
Deling
Peeter, Adriaen, Neeltien wed Jan Prs van Kieboom met Goijaert Denis Goijaerts als voogd, Adriaen van Eersel wed Cathelijn en hun twee kijnderen, Cornelis ende Michiel, Marij X Jan Willem van Bommel, Adriaen Jan Huijgens als voogd van de kijnderen van Dirck Jan Huijgen en Adriaentien, allen kinderen en kintskinderen van Anneke Adriaen Gijben en Peeter Cornelis van Loon, 27-2-1685.

Fol. 223v
Corn Jans Cop verkoopt aan Anthonis Willem Heijblom, 27-2-1685

Fol. 224r
Peeter Dingeman Joosten en de erffgenamen van Anthonis Thijssen verkopen aan Thomas Claijpoole, 16-3-1685.

Fol. 224v
Anthonis, Anneken X Claes Huijben, Jenneken X Adriaen Janss, de kijnderen van Adriaen allen kinderen en erffgenamen van Cornelis Anthonie Janss, verkopen aan Thomas Claijpoole, 16-3-1685

Fol. 224v
Jan Aert Adriaen Jan Aertssen, Jan Pr van Son namens sijn moeder Jenneke Aert Jan Aertsen, Huijbregt, Eeltjen, Marij en Lesken Roel Huijben verkopen aan Thomas Claijpoole, 16-3-1685

Fol. 225r
Adam van Hoilten verkoopt aan Claijpoole, 16-3-1685.

Fol. 225v
Cornelis Jans Cop verkoopt aan Anthonie Willem Heijblom, 17-4-1685.

Fol. 225
Peeter Peeter Timmermans verkoopt aan Claes Adriaan Cornelis Cleijs, 19-4-1685.

Fol. 225v
Oeijken Gijsbrecht van Baertwijck wed van Merten Peeters den Haen verkoopt aan Huijbregt Claes Cornelis en Goijert Adriaen Oomen, 26-4-1685.

Fol. 226v
Dirk Janssen Casteleijns verkoopt aan Hendrikus Domies, 2-5-1685.

Fol. 226v
Hendrik Thomas Claessen verkoopt aan Simon van Hamersteede, 2-5-1685

Fol. 227r
Deling
Gerard Princen weduwenaar van Jacomina Verleg X Dingena Broeders ter eenre en Pauwels, Elisabeth X Corn Laureijs van Asten, Wilhelmus en Peeter, deze twee met Christoffel Willemsen Verlegh en Johan de Roij als deelvoogden ter andere zeijde, 10-7-1685.

Finis