Selecteer een pagina

Index off bladwijser op dit register

1709

Fol. 1
Deeling
De kinderen van Anthonie Cornelis Anthonissen ter eenre en desselvs weduwe Pieternel Adriaen Jacob Horsten ter andere zeijde

Fol. 4
De erffgenamen van Jan Geeritse van den Nieuwenhuijsen en Pieternel Adriaen Vranken en van Cathalijn Adriaen Vranken

Fol. 6
Testament
Adriaen Maes weduwenaer van meijken Meerten Peeters

Fol. 7
Testament
Jan Willemse van Hutten en Anna Janzen Clis egte lieden

Fol. 8
Deeling
De kinderen van Peeter Cornelis Ligtenberg en Anneke Jochum Ariens

Fol. 11
Transport
Huijbregt Jan Huijben in privé en voor de verdere erfgenamen van Adriaen Huijbert Willemen weduwenaer van Anneke Peeter Mijnen aen Jan Peeter Mijnen

Fol. 11
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Steeven Jacob Broeders en Maeijken Dries Oomens

Fol. 14
Testament
Cathalijn Janzen van Heijst alias Haen

Fol. 15
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Raes Embregt Raessen en Jenneke Geeridde

1710

Fol. 18
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Adriaen Janzen Neelen

Fol. 19
Deeling
De kinderen en kindskinderen en erffgenamen van Jan Jan Peeters en Anneke Jan Huijbregts

Fol. 22
Deeling
De erffgenamen van jenneke Peeter Peeters van Gilze

Fol. 23
Donatie intervives
Neeltjen Dingeman Joosten weduwe van Adriaen Jacob Horsten voor haere kinderen Joost, Dingeman, Pieternella, Jacob, Peter, Marie en Jenneke Adriaen Horsten

Fol. 25
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Meerten Adriaen Broeders en Anneke Anthonis Ariens

Fol. 26
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Hendrik Adriaen Bouwens en Dingentje Anthonie Snijders

Fol. 29
Procuratie
Arnoldus de Wrede aen sijn swager Meus Meus Wouters

Fol. 29
Procuratie
Juffrouw Thomelina Claijpoole aen Adriaen Hoevenaer en Peeter van der Veeken

Fol. 30
Contract
Bastiaen Mels Bastiaenze ter eenre en Willemke Adam Hendriks weduwe van Jan Aert Jan Aerts en Adriaentje Jan Aerden ter andere zeijde

Fol. 31
Testament
Cornelis Adriaen Vranken en Quirijntje Geeridde egte lieden

Fol. 32
Procuratie
Dingena Wijnant Dirken weduwe van Gijsbert Aertsen van Broekhooven aen Joachim van Alphen

Fol. 33
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van Jenneke Andries Adams ter eenre en desselvs weduwenaer Dirk Cornelis Castelijns ter andere zeijde

Fol. 34
Procuratie
Adriaentje Denissen van Hasselt in privé en als gelaste van haere zuster Allegonda Denissen van Hasselt aen de heer Simon Petrus van Hamersteede

Fol. 35
Testament
Adriaen Adriaense Broeders

Fol. 38
Procuratie
Jonkheer Thomas Claijpoole aen Benjamin de Bunje

Fol. 38
Testament
Willemke Cornelis Denissen weduwe van Peeter Peeters van Oirschot

Fol. 39
Procuratie
Mr Annanias Frigland aen N N Blok

Fol. 40
Deeling
Cornelis Adriaenze Bakker weduwenaer van Cathalijn Dirken Moolenschot ter eenre en Michiel en Wijnant van Eersel ter andere zeijde

Fol. 41
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Cornelis Castelijns en Jenneke Adriaenze

Fol. 43
Procuratie
Anthonie kanning van Ouderkerk aen Joachim van Alphen

Fol. 43
Procuratie
Ruth Janzen Rutten aen Jan de Wit

Fol. 44
Mevrouw Catharina Lloijd weduwe van de heer Lodewijk Rudolphus Voet aen de heer mr Gerardus Voet

Fol. 45
Testament
Cathalijn Embregt Wouters weduwe van Claes Cornbelis Huijben

Fol. 50
Procuratie
De erffgenamen van Peeter Claes Ariens en Dingentje Meerten Peeters aen Gijsbregt Meerten Claessen en Cornelis Peeter Meertens

Fol. 51
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van Steeven Adriaen Everts ter eenre en desselvs weduwe Anneke Matijsen Kamp ter andere zeijde

Fol. 52
Revocatie
Willemke Cornelis Denissen weduwe van Peeter Peeters van Oirschot

1711

Fol. 53
Procuratie
Dingena Wijnant Dirken weduwe van Gijsbert Aertsen van Broekhoven aen Joachim van Alphen

Fol. 54
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van Cathalijn Jan Aerden ter eenre en desselvs weduwenaer Bastiaen Mels Bastiaense ter andere zeijde

Fol. 55
Deeling
De erffgenamen van Roeloff Joost Roeloffs en Dingena Adriaen Laureijsen

Fol 57
Contract
De erffgenamen van Jan en Peeter Adriaens van Tilborg ter eenre en Jenneke Aertsen van Bavel wed van dezelven Jan Adriaens van Tilborg ter andere zeijde

Fol. 58
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Geerit Willem Adriaenzen en Marie Janzen van Bavel

Fol. 59
Testament
Cornelis Steeven Adriaenze en Neeltjen Cornelis Wouter van Turnhout egte lieden

Fol. 60
Contract
De erffgenamen van Dingena Jochum Ariense weduwe van Steeven Adriaen Jan Everden ter eenre en Neeltjen Cornelis Wouter van Turnhout wed Cornelis Steeven Adriaenze ter andere zeijde

Fol. 61
Procuratie
De kinderen en erffgenamen van Dingena Jochum Ariense weduwe van Steeven Adriaen Jan Everden aen Jan Willemse Roksnoer

Fol. 62
Procuratie
Marchelis Adriaen Marchelissen aen Paulus Loeff

Fol. 63
Testament
Catharina Gijsberd Broekhooven

Fol. 64
Procuratie
Peeter Adams Vermeulen aen Cornelis Vrank Lenaerds

Fol. 64
Testament
Claes Jan Peeters en Neeltjen Beerends Ligtenberg egte lieden

Fol. 65
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Dingena Jochum Ariense weduwe van Steeven Adriaen Jan Everden

Fol. 68
Deeling
De erffgenamen van Joost Roeloff Joosten

Fol. 69
Testament
Marie Peeter Willemen weduwe van Gijsbregt Jan Gijsbregt Timmermans

Fol. 70
Testament
Cornelis Thijssen van den Nieuwenhuijsen en Marie Cornelis Vijveren van den Nieuwenhuijsen egte lieden

Fol. 71
Deeling
De erffgenamen van Dingeman Zijmons van Son

Fol. 73
Deeling
De weduwe en kinderen van Anthonie Willem Heijblom

Fol. 75
Deeling
De kinderen van Anthonie Peeter Vrolijk en Marie Jan Emmen

Fol. 77
Allexander Dirks aen zijnen Broeder Zeeger Dirks

Fol. 78
Testament
Cornelis Driessen en Pieternella Claes Cornelis Cornelissen egte lieden

Fol. 79
Testament
Cornelis Peeter Loonen en Ida Cornelissen egte lieden

Fol. 80
Procuratie
Regenten alhier aen de heer Johan Denneman

Fol. 81
Testament
Aert Beerend Broekhoven en Allegonda Janzen Stalperts egte lieden

Fol. 82
Procuratie
De kinderen en erffgenamen van Gijsbregt Jan Gijsbregt Timmermans en Marie Adriaen Peeter Willemen aen Cornelis Gijsbregt Janzen

Fol. 83
Procuratie
Dingena Wijnant Dirken weduwe van Gijsberd Aertsen van broekhooven aen de heer mr Cornelis Bollekens

Fol. 84
De voogd en toesiender over de kinderen van Arien Anthonie Wijnants ter eenre en desselvs weduwe Anneke Marchelissen Adriaense ter andere zeijde

1712

Fol. 85
Procuratie
De heer Cornelis Swrijters aen Joachim van Alphen

Fol. 86
Procuratie
Juffrouw Maria Elisabet de Wit aen de heer Jan van der Cloot

Fol. 87
Indemnitijt
Adriaen Jan Peeters en Corstiaen Adriaen Jan Huijgens als voogd en toesiender over de kinderen van Zebregt Peter Ariens verwekt aen Cornelia Adriaen Jan Huijgen tbv heeren oppervoogden alhier

Fol. 87
Contract
Peeter Joost Adriaenze no ux Maeijken Gijsbert Janzen in eerste huwelijk verwekt bij Maeijken Huijbert Willemen ter eenre en de kinderen van Gijsberd Jan Gijsbers Timmermans verwekt aen Maeijken Adriaen Peeter Willemen ter andere zeijde

Fol. 89
Contract
Judith Jacob Peeters van Beek weduwe van Peeter Andries Broeders die wednr was van Jacomijn Peeter Dingemans ter eenre en de voogd en toesiender over de kinderen van voorn Peeter Andries Broeders in eerste en tweede huwelijk verwekt aan Jacomijn Peeter Dingemans en Judith Jacobse van Beek ter andere zeijde

Fol. 90
Contract
Jan Janzen de Bruijn ter eenre en de voogd over zijne kinderen verwekt bij wijlen Cathalijn Cornelis Adriaen Franken ter andere zeijde

Fol. 91
Deeling
Marchelis Adriaen Marchelissen ter eenre en Anneke Marchelis Adriaense eerst weduwe van Arien Anthonie Wijnants en nu huijsvrouw van Adriaen Marijnus Adriaense ter andere zeijde

Fol. 94
Contract
Jan Anthonie Wijnants als broeder en voogd over de innocente Jacob en Marie Anthonie Wijnants ter eenre en Adriaen Marijnus Adriaense ter andere zeijde

Fol. 97
Procuratie
De respective vrienden en erffgenamen van vaders en moeders zeijde van Adriaen Cornelis Canters aen de heer Anthonij Fijnenbuijk

Fol. 98
Testament
Mattijs Jacob Mattijssen en Adriaentjen Rijk Cornelissen egte lieden

Fol. 99
Procuratie
Dingena Wijnant Dirken weduwe van Gijsberd Aertse van Broekhoven aen Johan Dennema

Fol.100
Contract
Marie Peeter Adams eerst weduwe van Jan Willem Huijben Smit en laest van Claes Adriaen Meermans ter eenre en Joachum van Alphen als curateur van den geabendonneerde boedel van de gemelde Nicolaes Meermans ter andere zeijde

Fol. 101
Deeling
Neeltjen Aert Vennincx weduwe van Willem Huijbregt Willemen ter eenre en hunne te zamen verwekte kinderen en kindskinderen ter andere zeijde

Dol. 103
Revocatie
Mevrouw Catriena Lloijd zeekere procuratie door haer gepasseert op de heer en mr Gerardus Voet

Fol. 104
Huwelijkse voorwaerde
Dirk Bastiaenze Hulst eerst weduwenaer van Anneke Adriaenze Fijnenbuijk die weduwe was van Anthonie Coplaer en laest van Catriena Cools die weduwe was van Denis van Loon bruijdegom ter eenre en Marie Meertens van der Sloot weduwe van Joost van Beijeren bruijt ter andere zeijde

Fol. 105
Testament
De heer mr Gerardus Voet en mevrouw Marianna Catriena Lloijd egte lieden

Fol. 106
Procuratie
Mevrouw Juliana Anthonia Lloijd weduwe en douariere van de heer Ernst Carel Lindeboom aen de heer mr Geerit Voet

Fol. 107
Procuratie
De edelgeboore jonkvrouwe Maria Elisabet de With aen Joachim van Alphen

Fol. 109
Procuratie
De edelgeboore jonkvrouwe Maria Elisabet de With aen Joachim van Alphen

Fol. 110
Deeling de kinderen en erffgenamen van Dingena Anthonie Cuijl wed van Peeter Janzen Vrolijk

Fol. 112
Testament
Peeter en Jenneke Adriaen Mutsaerts broeder en zuster

Fol. 113
Testament
Peeter Joost Ariens en Maeijken Gijsberd Janzen Timmermans egte lieden

Fol. 115
Procuratie
De heer mr Gerardus Voet no ux vrouwe Marianna Catriena Lloijd en vrouwe Juliana Anthonia Lloijd weduwe en douariere van de heer Ernst Carel Lindeboom aen de heer mr Peeter Schaep

Fol. 115
Deeling
Marie Adriaen Willemen huijsvrouw van Peeter Lan Pauwels ter eenre en Margaretha Ouwliers weduwe van Peeter Adriaen Willemen ter andere zeijde

Fol. 117
Procuratie
Margaretha Ouwliers weduwe van Peeter Adriaen Willemen aen Peeter Jan pauwels

Fol. 118
Procuratie
De heer schouteth Cornelis Swrijters aen Jacob Clis

Fol. 119
Deeling
De kinderen en kindskinderen en erffgenamen van Cornelis Peeters Cermeulen en Maeijke Jochummen

Fol. 122
Testament
Jan Adriaen Coolhaes en Jacomijna Adriaen Willemen egte lieden

Fol. 123
Deeling
De voogd over de twee minderjaerige kinderen van Maeijken Joost Zijmons verwekt aen Cornelis Meertens van den Nieuwenhuijsen ter eenre en Adriaen Cornelis van den Nieuwenhuijsen ter andere zeijde

1713

Fol. 125
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Jan Geeritse Crom en Neeltjen Peeter Cornelissen

Fol. 127
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Dirk Peeterse van Riel en Jenneke Cornelis Ligtenberg

Fol. 129
Testament
Monsieur Jacobus Princen en Jenneke Cornelis Loonen egte lieden

Fol. 131
Deeling
Jacob Joost Roelofs weduwenaer van Lijsbet Cornelis Anthonissen ter eere en hunne te zamen verwekte kinderen ter andere zeijde

Fol. 133
Deeling
De kinderen en erffgenamen van mr Zamuelde Wreede en Catriena …an

Fol. 134
Contract
Anneke Beerends van Loon weduwe van Geerit Geeritse in t Groen ter eenre en de voogd en toesiender van hunne te zamen verwekte kinderen ter andere zeijde

Fol. 136
Procuratie
Dingeman Peeter Dingemans aen Joachim van Alphen

Fol. 136
Borgtogt
Adriaen Janzen van Dongen voor Dingeman Peeter Dingeman Peeter Dingemans [?]

Fol. 137
Contract
Adriaentje Peeter Beljaerts weduwe van Adriaen Peeters van Bavel ter eenre en de voogd en toesiender over hunne te zamen verwekte kinderen ter andere zeijde

Fol. 138
Testament
Anthonie Hendrik Bouwens bruijdegom en Anneke Beerends van Loon weduwe van Geerit Geeritse in t Groen bruijd

Fol. 139
Contract
Jenneke Gijsberd Jacob Horsten weduwe van Jan Vrank Ariens ter eenre en de voogd en toesiender over hunne te zamen verwekte kinderen ter andere zeijde

Fol. 140
Procuratie
Jan Cornelis Cornelis Thomas arn Nicolaes Cuijpers

Fol. 141
Procuratie
Adriaen Anthonie de Graauw aen Joachim van Alphen

Fol. 141
Contract
De voogd en toesiender over het kind van wijlen Cornelia Meertens van den Nieuwenhuijsen ter eenre en haeren weduwenaer Meerten Anthonie Cornelisse ter andere zeijde

Fol. 143
Testament
Meerten Thijssen van den Nieuwenhuijsen en Jenneke Vijvere van den Nieuwenhuijsen egte lieden

Fol. 146
Deeling
De erffgenamen van Marie Steeven Adriaenze

Fol. 147
Testament
Cornelis Adriaen Cleijs

Fol. 148
Testament
Maeijken Jan Peeters weduwe van Cornelis Jan Roelen

Fol. 150
Contract
Jenneke Jacob Broeders weduwe van Huijbert Claes Cornelisse ter eenre en de voogd en toesiender over hunne te zamen verwekte kinderen ter andere zeijde

Fol. 151
Huwelijkse voorwaerde
Jan Janzen de Bruijn weduwenaer van Cathalijn Cornelis Adriaen Vranken bruijdegom ter eenre en Jenneke Jacob Broeders weduwe van Huijbert Claes Cornelisse bruijd ter andere zeijde

Fol. 153
Testament
Hendrik Thomas Claessen en Adriaentje Philip Slijkers scl

Fol. 155
Contract
Thomas Adriaense Fijnenbuijk voor zijn broeders en zusters ter eenre en de erffgenamen van Anneke Michielse Fijnenbuijk ter andere zeijde

Fol. 156
Deeling
De kinderen van Anneke Michielse Fijnenbuijk de goederen van Michiel Adriaense Fijnenbuijk en Elisabet Willemse van Bommel

Fol. 157
Procuratie
Maeijken Raes Emmen huijsvrouw van Huijbert Peeter Ligtenberg aen Lamberd Janzen van Vugt

Fol. 158
Procuratie
Mr Rogier van Alphen aen den ed gestr heer N N de Chatillon

Fol. 159
Testament
Peeter Peeter …ijlen

Fol. 160
Procuratie
De heer Johan van Herfst qqua aen de heer en mr Cornelis Bollekens

Fol. 161
Testament
Jan van den Boer en Pietrnel Dingeman Horsten egte lieden

Fol. 162
Procuratie
Marchelis Adriaen Marchelissen aen Joachim van Alphen

Fol. 163
Testament
Ignatius Janzen van den Nieuwenhuijsen en Cornelia Janzen van der Ven egte lieden

Fol. 164
Adriaen Stansen Vermeulen en Cathalijn Dingemans egte lieden en Roeloff Adriaense Vermeulen

1714

Fol. 166
Contract
Jenneke Wouters de Weert eerst weduwe van Deenis Claessen en laest van Claes Laureijs Groenendael ter eenre en Claesken Deenis Ansems en de kinderen van Adriaen deenis Ansems ter andere zeijde

Fol. 167
Contract
Jacomeijntje Janzen van Dongen eerst weduwe van Huijbert Peeter Horsten en laest van Gijsberd van Beek ter enre en de deelvoogd over Peeter Huijbregt Horsten ter andere zeijde

Fol. 170
Testament
Margriet Adriaen Jan Raessen weduwe Peeter Jan Dingemans

Fol. 171
Contract de weduwe en de voogd over de kinderen van Claes Huibert Geerits ter eenre en Marie van der Wijtmoolen als voogdesse over haere kinderen verwekt bij Dirk Claes Huijben ter andere zeijde

Fol. 172
Contract
De voogd over de kinderen van Jenneken Peeter Rijken ter eenre en desselvs weduwenaer Peeter Dirk Castaelijnster andere zeijde

Fol. 174
Deeling
Laureijs Jan Laureijsen en Elisabet Jan Laureijssen huijsvrouw van Jan Willebords van Son het aen hun gelegateerde bij testament van haeren vaeder Jan Laureijs Janzen

Fol. 175
Procuratie
De heer Godfroij Smits aen de heer Paulus Loeff

Fol. 175
Decistentie
Nicolaes Verbunt van t geene hem competeerde inden boedel van Maeijken Jan Laureijs Oomens eerst weduwe van Jan Janzen Verbunt en laest van Peeter Jan Steevens

Fol. 176
Procuratie
De kinderen en erffgenamen van Maeijken Jan Laureijs Oomens eerst weduwe van Jan Janzen Verbunt en laest van Peeter Jan Steevens aen Geerit Stans Vermeulen

Fol. 177
Revocatie
Jan Janzen de Bruijn weduwenaer van Cathalijn Cornelis Ariens en Jenneke Jacob Broeders weduwe van Huijbregt Claes Cornelisse egte lieden de tusschen hun lieden gemaekte huwelijkse voorwaerde

Fol. 177
Contract
Jan Anthonie Melsen ter eenre en de voogd en toesiender over desselvs kinderen verwekt bij Marie Janzen Vrolijk ter andere zeijde

Fol. 179
Procuratie
De edel welgeboore jonkvrouwe Maria Elisabet de Wit aen Joachim Huijssen

Fol. 179
Testament
Jan en Peeter Claes Cornelisse gebroeders

Fol. 181
Testament
Adriaen Cornelis Pauwels en Toontjen Peeter Meertens weduwe van Huijberty Anthonie Willemse van Riel egte lieden

Fol. 182
Procuratie
De heer schouteth Cornelis Swrijters aen de heer Hoevenaer

Fol. 183
Testament
Anneke Peeter Meertens weduwe van Geerit Ariens Schie

Fol. 184
Procuratie
Heeren regenten alhier aen Wernardus van Wensen …

Fol. 185
Testament
Jan Anthonie Janzen en Cornelia Vranken egte lieden

Fol. 186
Procuratie
De heer en mr Gerard Voet aen Bernaerd Voet

Fol. 187
Testament
Anneke Peeter Meertens weduwe van Geerit Ariens Schie

Fol. 188
Procuratie
De heer Thomas Claijpoole aen Joachim van Alphen

Fol. 189
Testament
Jan Janzen Broekmans en Jenneke Andries Dielissen egte lieden

Fol. 191
Contract
De voogd over de kinderen van Margriet Lamberd Verhagen ter eenre en desselvs weduwenaer Jan van Dongen ter andere zeijde

Fol. 192
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Huijbert Cornelis Boer en Elisabeth Cornelisse

Fol. 194
Approbatie
Johan Libon als voogd over Cornelis Cornelis Claessen van Dongen

Fol. 195
Contract
Peeter Claes Cornelisse ter eenre en de kinderen en erffgenamen van Claes Cornelis Huijben en Cathalijn Embregt Wouters ter andere zeijde

Fol. 198
Testament
Cornelis Laureijs Rijsbergen en Cornelia Rijk Cornelis Warren weduwe van Wijnant Cornelis Wijnen egte lieden

1715

Fol. 199
Procuratie
Den edele heer Thomas Claijpolle aen Paulus Joeff

Fol. 200
Testament
Pieternel Janzen Bierwaegen weduwe van Adam Peeter Canters

Fol. 201
Procuratie
De heer Cornelis Swrijters aen de heer en mr Michael Jagers

Fol. 202
Deeling
Jan Anthonie Bernaerds ter eenre en Adriaentje Adriaen Anthonie Bernaerds huijsvrouw van Anthonie Peeter Anthonisse ter andere zeijde

Fol. 203
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Aert Janzen Meermans en Maeijken Jacobs van der Wee

Fol 205
Deeling
De erffgenamen van Jan Meerten Broekhooven

Fol. 206
Deeling
Peeter en Jenneke Adriaen Mutsaerts

Fol. 207
Testament
Adriaen Adriaense Broekhoven en Anneke Lamberde egte lieden

Fol. 208
Testament
Aert Willem Huijben en Cornelia Adriaen Maes egte lieden

Fol. 210
Procuratie
De heer Cornelis Swrijters aen Johan Denneman

Fol. 210
Deeling
Marie Cornelis Broeders huijsvrouw van Cornelis Jan Meeuwsen ter eenre en Pieternel Cornelis Broeders ter andere zeijde

Fol. 211
Procuratie
Thomas Meermans aen Jacob van Rijkevorsel

Fol. 212
Testament
Maeijken Jan Huijben weduwe van Hendrik Wouterse Weert

Fol. 215
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Huijbert Claes Cornelisse verwekt aen Cathalijn Peeter Janzen de goederen haer aengekomen van Peeter Jan Peeters en Adriaentje Laureijs Claes Timmers en van Cathalijn Embregt Wouters die weduwe was van Claes Cornelis Huijben

Fol. 216
Schultbekentenis
Neeltjen Peeters van loon weduwe van Peeter Cornelis Ligtenberg tbv haeren soon Adriaen Peeter Ligtenberg

Fol. 218
Testament
Peeter Castelijns en Jenneke Aertse van Bavel egte lieden

Fol. 220
Deeling
Adriaen Cornelis Jan Pauwels ter eenre en Adriaen Peeter Bastiaenen als vader en voogd van zijnen kinderen verwekt bij Cathalijn Cornelis jan pauwels ter andere zeijde

Fol. 222
Deeling
Jacob Janzen van Dongen ter eenre en Marie Jacob Janzen van Dongen huijsvrouw van Joost Maes ter andere zeijde

Fol. 223
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Andries Willem Dirken en Pieternel Peeter Janzen Boer

Fol. 224
Testament
De heer Anthonij Fijnenbuijk

Fol. 226
Testament
Jan Claes Janzen en Eva Hendrik Anthonisse egte lieden

Fol. 228
Contract
Lambregt Gijsbregt Broeders ter eenre en Pieternel Cornelis Broeders ter andere zeijde

Fol. 229
Deeling
Adriaen en Wouter Cornelis canters

Fol. 231
Testament
Joost Maes en Marie Jacob Janzen van Dongen egte lieden

Fol. 232
Testament
Cornelis Jan Niclaessen

1716

Fol. 234
Deeling
De kinderen van Jan Peeter Janzen en Anneke Jan Claessen

Fol. 237
Deeling
De kinderen van Adriaentje Jan Cornelisse

Fol. 240
Procuratie
Juffrouw Adriaena van den Andel wed van sr Artus Verleg aen mons Anthonij Verleg

Fol. 240
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Cornelis Claessen Verbunt en Anneke Adrioaen Willebords

Fol. 242
Deeling
De erffgenamen van Cornelis Andriessen weduwenaer van Pieternel Claes Cornelis Warren

Fol. 244
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Peeter Geeritse van Poppel en Marie Bastiaense Hulst

Fol. 246
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Adam Cornelis Domen en Pieternel Cornelis Jan Peeters

Fol. 248
Testament
Jan van Dongen en Dingena van der Wee egte lieden

Fol. 249
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van Jan Peeter Oomens ter eenre en desselvs wed Marie Claessen van den Assum ter andere zeijde

Fol. 251
Deeling
De kinderen van Claes Jan Claessen en Marie Peeter Loonen

Fol. 253
Testament
Cornelis Jan Gijsbregts

Fol. 254
Testament
De heer Johannis Hendrikus Damisse en juffrouw Petronella van der Punten egte lieden

Fol. 256
Testament
Jacobus van der Wee en Dingena Cornelis Broeders egte lieden

Fol. 258
Contract
De voogd en toesiender over het kind van Marie Anthonie Janzen ter eenre en desselvs weduwenaer Jan Peeter de Jong ter andere zeijde

Fol. 259
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Jacomijn Adriaen Willemen

Fol. 262
Procuratie
Monsieur Thomas Maximiliaen van Alphen aen sr Johan Sonwil

Fol. 263
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Paradaen Peters den Boer

Fol. 264
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van Dingena Paradaen Peeters de Boer ter eenre en desselvs weduwenaer Anthonij Sijmon Joosten ter andere zeijde

Fol. 266
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Laureijs Jacobse Groenendael en Adriaentje Adriaen Ansems

Fol. 268
Den edele heere Thomas Claijpoole aen de heer Joachim van Alphen

Fol. 169
Deeling
De voogd en toesiender over de kinderen van Adriaen Deenis Ansems verwekt bij Adriaentje Claes Bootermans ter eenre en Claeske Deenis Ansems huijsvrouw van Joost Peeter Dingemans ter andere zeijde

Fol. 271
Testament
Pieternel Beernds

Finis