Selecteer een pagina

RA 7914 oud 268

1519

Fol 2
Joest Cornelis Goessens X Eva Henricks van den Nuwenleijndt

Henrick Henrick van den Nuwenleijndt

Fol 2v
Michiel van Goerl
Kinderen: Michiel, IJken X Matheus Wouter Smeets

Fol 3
Pauwels Henrick Gerit Smolders X Golleken Jan Zomers

Fol 3v
Sijmon Reijner Jan Reijnen

Fol 4, 29-1
Henrick Jan van Spaendonck
Gherit Gherit Reijnen, zijn zwager

Fol 4
IJken wed Jan Willem Mutsaerts ter eenre en haar kijnderen te andere sijde. Zij maken een erfdeling, 29-1-1519

Fol 4v
Adriaen Beij X Jenneken
Kind Adriaen

Fol 6 en 7
Willem Claus van de Gheijn za X Gheritken
Kinderen: Claus, Michielken X Cornelis Peter Dircks, Elijsabeth

Fol 6v
Wouter Jan Bonten za X Katelijn
Kinderen: Adriana X Henrick Jan nat zoon van Jan van Haren, Adriaen en Eva

Fol 6v
Peter Faessen za X Goijaertken
Kinderen: Wouter en Peter

Fol 7v, 22-1
Jan Adriaen van Boerden X Lijsbeth Jan Peijmans
Kinderen: Adriaen, Jan, Heijlwich en Katharijn em Anna (nog onmondig)

Merten Jan Gherit Wouters

Fol 8
Huijbert Smitten X Marij za
Kind: Gherit

Fol 8v
Jenneken Dirck X Ghijbrecht Willem Stelaerts za XX Jan Meeus Otten alias Biekens

Fol 9
Adriaen Henrick Jan die Molder tot Gestel

Fol 10v, st Mathijs
Jan Ghijsbrecht van Boerden za
Kinderen: Ghijsbrecht, Cornelis, Pauwels dochter X Sijmons Reijnkens

Fol 12, 30-1
Jan Herman Adriaen X Engelbertken Jan Daniel Nouwen

Fol 12
Lambrecht Jan Hoefmans X Elijsabeth Gherit Molders

Fol 13v, 14-3
Cornelis Peter Dircks X Michielken Willem Claus van de Gheijn

Fol 13v, 9-3
Gherit Jan Gherit X Margriet Peter Ghijb Haijwich

Fol 14
Jan Jan Verbavelt X Marij Willem Vranck Spilmackers

Fol 14v, 21-3
Goijaert Thijs Mutsaerts za
Kinderen: Jan, Eva X Wouter Claus Wouter Huijben

Fol 15
Heer Wouter Doermans?, priester

Fol 15
Jan Sijmon van Maerl za X Laureijsken
Kinderen: Cornelis, Sijmon, Jan, Eelen en Marij

Gherit Jan Maes Geenen X Aleijt

Fol 15v
Jan Jan Corstkens X heijlwich Aert Willekens

Fol 15v, 31-1
Gioijaert van der Strathen
Kinderen: Laureijs en Lijsbeth X Jan die Leeuw

Fol 16
Vranck Jan van Gestel
Kinderen: Gherit, Willem, Katerijn, Cornelis, Jan, Job, Jenneken en Aleijt

Fol 16
Henric wilner Gherit Beijkens X Elijsabeth wilner Embrecht Eelkens alsulcke versterf hem aengecomen van Embrecht Eelkens voorss ende Katherijn Embrecht Eelkens draegt over Eelen Embrecht Eelkens. Eelen heeft dit gedeelt met Dingen en Jenneken, susters, 22-5-1519

Fol 16v
Eelen ende Joest, gebroederen, zonen wilner Embrecht Eelkens elck hun gedeelt in een huijs etc, hen aengecomen van Embrecht voorss en Katherijn, suster, verkopen aen Cornelis Wouter? Jan Sijmons, 22-5-1519

Fol 16v, 26-3
Goetstou wed Merten vanden Sandt alle alsulcke tocht als sij besittende is in alle goederen doe wilner Merten, haer man, in bestorven is verkoopt aen Henricken, Laureijs, Kathelijn, Adriana X Aert Henrick Aerts, kijnderen van Goetstou en Merten, 22-5-1519

Fol 17v
Huijbrecht van de Gheijn X Elijsabeth Gerits van der Heijden

Fol 17v, 26-3-1519
Gherit Ghijsbrecht van Ghierl alle versterf als hem aengecomen is van Haijwich, sijne moeder en zoals hem noch aencomen sal van Ghijsbrecht, sijne vader verkoopt aen Aerd Ghijsbrecht van Ghierl, broeder, 2-4-1519

Fol 18, 8-4
Dirck Steve Scheijven X Dingna Wouter Michiels
Jan Claes vendricks X Heijlwich Wouter Michiels
Aleijt Wouter Michiels

Fol 18
Gherit die Molder X Henricksken za
Kinderen:
Henrick met kinderen: Gherit, Pauwels, Jan, Elijsabeth X Peter Jan Martens, Peter, Cornelis, Adriaen, Claus, Marij, Margriet en Peterken;
Gherit met kinderen: Cornelis, Jenneken en Margriet

Fol 19v
Kathelijn wed Jan Daneels alsulcke tocht verkoopt aen haer wettige kijnderen
Kinderen: Wouter en Juet X Adriaen Gherit Mijs, 11-4-1519

Fol 19v
Wouter wilner Jan Daneelsz ter eenre ende Adriaen Gherit Mijs X Juetten wilner Jan Daneels ter andere sijde. Zij hebben een deling gemaeckt, 11-4-1519

Fol 20
Jan Peter Nouwen X Elijsabeth Aert Corst Bontten
Kind: Adriaen

Aert Corst Bonte za X Korstiaena Daniel Denijs

Fol 20v, 16-4
Wouter Gherit Wouters X Jenneken Wouter Beijen
Kinderen: Peter, Matheus, Gheertruit, Gherit, Jan en Aleijt

Fol 21v, 18-4
Cornelis Vannis za X IJken Jan Zomers
Kind: Jan

Fol 22
Willem Jan van Bezau X Margriet Aert Oeijen za
Kinderen: Jan, Marij en Aert

Jan Aert Oeijen za X Lijsbeth

Peter Jan van den Bergh die men heijt Mosselman

Fol 22v
Gherit Embrecht Smits X Margriet Goetschalck Wouter van de Kerckhoff

Jan die Heerdt X Margriet Wouter van de Kerckhoff

Fol 23, 30-4
Jan Goijaert Smitten za X Elisabeth
Kind: Goijaert

Fol 23v
Cornelis Thomas Noeijens? X Jenneken Wouter Michiels van de Laer
Aleijt Wouter Michiels van de Laer

Zwager van Cornelis is Jan Claus Vendicx

Fol 23v
Aert die Meijer
Kinderen: Jan, Adriaen, Margriet, Hendricsken en Goelleken

Jan die Meijer X Sanna
Kind Claus

Fol 24, 2-6
Henrick Wouter Timmers, alias die Molder

Fol 24, 5-6
Jan Cornelis van Dun

Fol 24v, 14-6
Peter, nat zoon van Robbrecht van Wissel X Aleijt Jan Maes Beeren

Thomas Beren za X Elijsabeth Gerits Bonte

Fol 24v
Denijs Zebrechts van de Hoeve za
Kinderen: Zebrecht en Bartelomea X Wouter Jan Daneels

Fol 25
Cornelis Gherit Jan Maes Gheenen is zwager van Jan Merten Back
Cornelis X Lijsbeth Jan Merten Back

Fol 26
Jan Willems
Kinderen: Gherit, Jan, Wouter en Adriana

Fol 26
Thomas van Enschot
Kinderen: Gherit, Peter en Claus

Fol 27
Henrick Boeijens za X Jacoba
Kind: Henrick

Fol 27
Peter Peter van Raeck X Margriet Willem Peters
Heijlwich Willem Peters

Willem Peters X Elijsabeth Jan van Dun

Fol 27v
Henrick Gherit Smolders
Kinderen: Gherit, Pauwels, Jan, Peter, Cornelis, Elijsabeth X Peter Jan Mertens, Margriet, marij, Adriaen Claus en Peterken

Neef van Henrick en Gherit Gherit Smolders is Gherit Adriaen Smolders

Fol 27
Willem Pijlijser

Fol 28, 17-10
Hendrick Claus Wouter van Gestel
Kind: Jacob

Belending: Robbrecht van Malsem

Fol 28v, st Lambert
Gherit Huijbrechts Betten alias Smitten
Kinderen: Huijbrecht, Sijmon, Gherit en Lijsbeth

Fol 28v
Jan Reijnkens za X Juet
Kinderen: Denijs, Peter, Wouter, Jan en Mechtelt

Fol 29, st matheus
Cornelis Gerit Jan Cortrosijn X Engelbertken Jan Wouters za
Kind: Anthonis

Fol 29
Peter Jans Cuijpers za X Adriana

Fol 29v, St Michiel
Embrecht Eelen Mutsaerts
Kinderen: Jan, Dingna en Jenneken

Cornelis Jan Sijmons X ……

Fol 30, 3-10
Jan Peter Ghijben
Kinderen: Gherit, Cornelis en Jenneken

Fol 30v
Jan Reijnen za X Juet
Kinderen: Denijs, Reijner Jan Reijnen met dochter Katharina X Cornelis Jan Ghijben en dochter Elisabeth X Jan Jan Nouwen

(is Jan Reijnen X Juet de zoon van Reijner Jan Reijnen?)

Fol 30v, st Servaes
Jan Daneel Nouwens
Kinderen: Aert en Engelbert(ken)

Fol 31, st Huijbert
Gherit die Molder X henricka Cornelis Zegers
Kinderen: Cornelis, Jenneken en Margriet

Fol 31v, 14-11
Adriaen Aert Wolfs za X Katherijn Jan Wouters

Fol 31v
Dirck nat zoon Pauwels van Haestrecht nat zoon van Willem van Haestrecht

Fol 32v
Herman Jan Herman X Adriana Wouter van Eersel
Kinderen: Cornelia X Wouter Wouter Couijtten met dochter Dingna X Cornelis Jan Hoefkens

Hendrick van Schie X Adriana Wouter van Eersel

Fol 33, 26-11
Lambrecht Jan Hoefmans
Kinderen: Gherit en Joestken

Fol 33, 28-11
Belending te Venloon: Peter Priems en de heren van Postel

Fol 33v
Jan Wouters Verschueren X Katharina Wouter Jan Wouters

Wouter jan Wouters X Adriana
Kinderen: Cornelis en katharina

Fol 33v
Gherit Jan van Boerden X Magdalena Peter Crillaerts

Fol 34, 30-12
Jan van Spaendonck X Andriesken Jan Willem Mutsaerts
Kinderen: Cornelis, Henrick, Elisabeth, Jenneken, Willemken X Gherit Gerit Reijnen, Magdalena Merten van den Sandt, Gheritken X Jan Pellegroms, Katherijn X Frans Henrick Dielis

Jan Willem Mutsaerts X IJken
Kinderen: Willem en Andriesken

Fol 34v
Jan Nouwen
Kinderen: Jan, Jenneken X Henrick Cornelis Appels

Fol 35
Heijvelt etc

Fol 35v, 2-1
Eelen Jan Eelkens X Cornelia nat dochter van Peter Groeij
Ommaten Heijken

Aerts die Meijer
Kinderen: Jan, Adriaen, Margriet, Henricksken en Goelleken

Fol 36
Pauwels Peter alias die Decker za X Oeijken
Kinderen: Aert, Denijs, Margriet, Marij X Cornelis van Spaendonck, Merten, Heilwich X Henrick Willem Beren

Fol 36v, 8-1
Mathijs van Gorp za X Gheertruit Willem Musaerts
Kinderen: Jan, Willem, Elijsabeth X Adriaen Jan Peter Ghijben, Adriaen

Cornelis van Gorp X Aertken Willem Aert Goijaerts

Willem Aert Goijaerts za
Kinderen: Jenneken X Cornelis Claus van Ethen, Marij, AertkenX Cornelis van Gorp

Jan laureijs alias die Wagemaker

Fol 37
Jan Merten Peter Gherits en Geertruit Willem Musaerts
Nat zoon: Merten

Fol 38v, 5-10
Reijner van den Eijndt X Elijsabeth Vranck Sijmon Melis
Kins: Elijsabeth

Fol 38v, 10-2
Jacob Jans Mus, alias van Hal

Fol 39v, st Andries
Peter Claus Zegers X Heijlwich Peters van Balen

Fol 39v
Peter Adriaens Haren X Katherijn Nijs van Riel za
Kind: Adriaen

Fol 40
Jan Adriaen Mostaerts
Kinderen: Jan, Elijsabeth X Wouter Wouter Smits, Mechteld X Jan Dirck Peijsters

Fol 40v
Jacob Willem Jacobs
Kinderen: Willem en Jacob

Fol 40v, st Laurens
Jan Aerts van Dun
Kinderen: Henrick en Aert

Fol 40v
Ghijsbrecht Willem Stelaerts za X Jenneken (Dick Jannis)?
Jan Meeus Jan Otten X Jenneken (Dick Jannis)?

Fol 41v
Aert Aert Oeijen
Kinderen: Peter, Marij X Frans Spil

Jan Aert Oeijens za XX Elijsabeth

Fol 41v, 2-8
Jannis Back die men heijt Jannis de Coster X Juet Jacob van Boerden za
Kinderen: Adriaen en Dijmpna

Willem Jan van Broechoven X Dijmpna Jannis Back die Coster