Selecteer een pagina

Bladwijser

                                                                                                                                           Folio

D’heer Adrianus Govardus van Andel transporteert een schepen schultbrief aan

d’heeren Willem Schoorn en Johannes Coets in qualitijt als voogt en toesiender

van Jan Eduard van Andel en sulcx ten behoeve van Jan Eduard van Andel                       1

Johanna Adsse van Hoogstraet en haaren man Martinus van den Bos als meede Anna Adsse van Hoogstraeten transporteert twee parceelen lant aan geerit van Spaendonk                         2

Martinus van den Bos en Johanna Adsse van Hoogstraeten transporteert een parceel

lant aan Jan Hulsten                                                                                                              2v

Arie Bierwaagen heeft eene s: schultbrief tlv Rijk Meerten Rijcken                                       3

De gesaementlijke erffgen van Geerit Joosten van Dongen transporteeren een huijsken

en erven aan Sebille Meulenhoff huijsvrouw van Leenderet Grootswaager                          4

Jacobus Adsse transporteert een parceel lant aan Peeter Jansen Smits                              5

De heer Charles Eduard vam Alphen heeft eene s: schultbrief tlv Cornelis Evers                6

Sr Martinus Fessers en Pieter Roomer qq transporteert de helft van een parceel

lant aan Jillis Vermeulen                                                                                                         7

Helena Fincx heeft eene s: schultbrief tlv Antonij de Jong en Josijntje Dingemans              8

Wouter Vermaas transporteert de ½ in een huijs ende erve daar het op staat aan Jan

Couwenberg en hendrik Snijders, beijde qq                                                                           9

Christiaan Antonij van de Wildert transporteert aan Huijbert van de Schoot een

parceel weijlant                                                                                                                      10

Monsr Pieter Witten heeft eene scheepen schultbrief tlv Johanna Huijbert

Raassen weduwe Anthonie Ligtenberg                                                                                11

Borgtogt van Adriaan Aartsede Smit                                                                                     12

Borgtogt Sijmon Janse Swaens en Aart Adrn Aartse de Smit                                              12

D’heer Charles Eduart van Alphen heeft eene scheepen schultbrief tlv Jan

Jansse van Dongen nomine uxoris                                                                                       13

Mejuffr Francoise Jacoba van Alphen heeft eene scheepen schultbrief tlv

Arnoldus Elans noux                                                                                                              14

Anthonie Handriks Opstroom transporteert aan Anthonie Meerten Opstroom

een parceel saaijlant                                                                                                              15

Borgtogt d’heer Johannis Coets                                                                                            16

Borgtogt van Adriaan Govers                                                                                                17

D’heer Adriaan Sem qqua transporteert aan Laurens van Distel een caemer

halve stal, hoff etc.                                                                                                                 17

d’heer Adrn Sem qqua transporteert aan laureijs Mutsaerts eene steede huijsinge

schuer hoff en werff met seeven loopst lant                                                                         18

d’heer Adrn Sem qqua transporteert aan monsr Adriaan Oomens een parceel

saeij en weijlant                                                                                                                     19

Catharina Cornelis Rijsbergen transporteert aan Cornelis Jan Claassen qqua

als meede aan Cornelis Claassen een parceel schaarbos                                                  20

Den diaconie armen alhier heeft eene scheepen schultbrief tlv Cornelis

Mattjijs Matsaarts                                                                                                                   21

Jacobus Adsse Vermeulen vernieuwt de novo sijne scheepen schultb tbv

de kerke alhier                                                                                                                       22

Pieter Witten heeft eene scheepen schultbrief tlv Jan Broeders                                          23

Pieter Vlamincx heeft utsa tlv Peeter Wouter Broekhooven                                                 24

Vest Leendert Schoenmaekers tbv Gaarardt van Spaandonk                                             26

Vest Martinus van Loon tbv Pr van Loon                                                                              27

Utsa den selven tbv Huijbert van der Schoot                                                                        27

Utsa den selven tbv als vooren                                                                                             28

Vest Johannes Malgers qqua tbv Rochus Borstlap                                                              28

Utsa d’heer Adr Sem qqua tbv Jan in ‘t Groen                                                                     29

Utsa den selven tbv Adr van Seeters                                                                                    30

Utsa Jan Jansen van Dongen tbv Willem Geerde van Loon                                                31

Utsa Anthonie Jansen Broeders tbv d’heer Adr Sem                                                           32

Pieter Jacobse Witten heeft eene schepene schultbrief tlv Adriaan Ariens                         33

D’heer Willem Verlegh qqua heeft utas tlv Sibbille Meulenhoff wed van

L: Grootswaager                                                                                                                    34

Vest Aart Wagtmans noux tbv Pr Pr Emmen                                                                        35

Pieter Jacobse Witten heeft eene scheepen schultbrief tlv Pr Pr Emmen                           36

Johanna Catharina van Alphen utsa tlv Joris van Riel                                                         37

Vest de erffgen van Bastiaan Mels Bastiaanse tbv Dionisius van Loon                              37

Juffr Francoise Jacoba van Alphen heeft eene scheepen schultbrief tlv Jan

Janse Broeders                                                                                                                     38

Monsr Pieter Witten utsa tlv Corn en Stans R Vermeulen                                                    39

Denselven Witten utsa tlv Peeter Pr Jan Emmen                                                                 41

Juffrouw Dijna Maria van Alphen utsa tlv Joost Corn Timmermans noux                            42

Catharina Corn Mangelaars transporteert eenn schepen schultb tlv Anthonie

Steeven Adriaanse aan Jacobus Roksnoer qqua                                                                 43

Den diaconie armen deeser plaatse heeft eene scheepen schultbrief tlv

Dionisius van Loon                                                                                                                44

Vest Marie Adr Jacob Mattijsen wed Geerit van Poppel tbv Adriaan Jan Oomen               45

Utsa deselve wewd tbv de wed monsr Arnoldaus van Son                                                  45

Utsa deselve wed tbv Peeter Adr Anthonisse                                                                       46

Utsa deselve wed tbv Marijnus Adsse Wervers                                                                    47

Jan Adsse van Dongen qqua heeft eene scheepen schultbrief tlv Dirk

Adsse van Dongen noux                                                                                                       48

Vest Jan Janse van Dongen tbv Adr And de Jong                                                               49

Utsa Adriaan Prse Berhouts tbv Adr Aart de Smit                                                                50

Utsa Peeter Pr Broeders tbv Peeter Adr Canters                                                                 51

D’heer Corn Boonebakker, cassier tot s’Hbosch, heeft eene scheepen schultbrief tlv

Corn Matt Opstroom                                                                                                              52

Vest Emb van den Berg tbv Adr Crijns van Helvert                                                              53

Utsa den selven tbv Jan Naasen                                                                                          53

Utsa Corn Matt Opstroom tbv sijn kinderen                                                                          54

Utsa Jan van Langetbv Geert van Spaendonk                                                                     55

Utsa den selven tbv Pr Jan Hulsten                                                                                      56

Utsa den selven tbv Jan Jan Hulsten                                                                                    56

Utsa de kinderen van d’heer Charles pels tbv d’heer Charles Eduard van Alphen             57

Utsa Jan Michiel Jacobs tbv Adr Jan Elans                                                                          58

Juffrouw de wed sr Joh Vermeulen heeft eene scheepen schultbrief tlv Deenis

Joost Dingemans noux                                                                                                          59

Den diaconie armen alhier utsa tlv Corn Arij Wijnants                                                         60

Borgtogt d’heer J:L:N: Aijsma, schout in qualitijt als stokhouder                                          61

Den diaconie armen alhier heeft eene scheepen schultbrief tlv Willem Adr

Aartse van Broekhooven                                                                                                       61

Geerit Vermeulen heeft utsa tlv Jan Sprangers                                                                    62

Borgtogt d’heer J:L:N: Aijsma, schouteth en vrouwe A M v Leeuwen egtelieden tbv

D’heer CE v Alphen                                                                                                               63

Utsa JB Bouwens tbv deese gemeente                                                                                64

Vest juffr Justina Maria van Loon tbv d’heer Proost Thomas Danis qqua                           65

D’heer Corn Boonebakker heeft eene schepen schultbrief tlv Peeter Adrn Canters           66

D’heer advocaat van Heijst utsa tlv Huijb Pr Claasen                                                          67

D’heer Corn Boonebakker utsa tlv Peeter, Jacob, Marie, Martinus en Anna

Jan Beekmans                                                                                                                       67

Vest van de gesaementlijke erffgen van wijlen Jan Peeter Snijders tbv Bernard

Joost Raasen                                                                                                                         69

Chrijn Ignatius Mutsers heeft eene scheepene schultbrief tlv Janneke Pr Aartse

Cloon wed Ignatius Adrn Mutsers                                                                                         70

Vest van Cornelia Adrn Peeters wed Amtonie Corn van Riel tbv Johannes

Jansen van Dongen                                                                                                               71

Juffr Francoisa Jacoba van Alphen heeft eene scheepene schultbrief tlv

Cornelis van der Veeken                                                                                                       72

Vest van Huijbert de Bruijn aan Adriaan Anth Ligtenberg                                                    73

Utsa van Catrien Cornelisse aan Pieter Aartse Broekhoven                                                73

Utsa van Philip Pieter Nolte aan Michiel Jacobs van Dongen                                              74

Cornelis Jansen Bink heeft eene s: schultbrief tlv Adriaan Jansen Kerremans                   75

Vest van Chrijn Geerit Stalpers en Adriaan Adse Verners qq aan d’heer Nicolaas

Philippus van Loon                                                                                                                75

Utsa van de selve aan Peeter adse van baevel                                                                   76

Utsa van Jan, Cornelis en Catrien Jan Jansen de Rooij aan Adriaan Anth Lihtenberg       77

Utsa van deselve aan Adriaan Meerten Gooijaarts                                                              78

Utsa van Jan en Cornelis Jansen de Rooij aan Catrien Jansen de Rooij                            79

Utsa van Johannes van: Berg aan Bastiaan Laats                                                               80

Utsa van Adriaan, Cornelia en Anna van Sprang aan Jan Peeter Cox                                81

Utsa van Jan Jan Emmen als in huwelijk hebbende Adriaantje Corn Franken cs aan

Antonet Antonie Jansen                                                                                                        81

Utsa van den Selven cum suis aan Jan Jacob Willemen                                                     82

Utsa van Adriaan Berthout aan Hendrik van Dun                                                                 83

Utsa van Jan Jansen Broeders aan Adriaan Jacobs van der Wee                                      83

Vest d’heer Willem Cornelis van Loon qq aan d’heer Johannis Hollert                               85

Utsa Rijk Meerten Rijken aan Jan Adrn Laureijsen                                                              85

Schultb mejuffr Catharina Vermeulen wed Johannis Rijken tlv d’heer Johannis Hollert     86

Vest Huijbert Antonie van Riel en Peeter Jansen van den Nieuwenhuijsen noux aan

Peeter Jansen Smits                                                                                                             87

Arie Bierweaegen heeft eene scheepen schultbrief tlv Nicolaas Jan Huijben en

sijne huijsvrouw                                                                                                                     88

Vest Wouter Vermeulen qq cum suis aan sig selven                                                           89

Utsa Peeter Willem Schenkels, Anneke Willem Schenkels cum suis aan Willem

Meerten Gooijaarts                                                                                                                90

Utsa deselve aan Cornelis Crijnen van Loon                                                                        91

Utsa Wouter Gijsbregt Cnaepen noux aan Willem Bierrwaegen                                          92

Utsa Catrien Corn Rijsbergen aan de wed Embregt Geerit Raesen                                    93

Cassatie Rocus Borstlap als armmr voor Jan Pr Sprangers noux                                       94

Vest Jacomijn Adrse van Dongen wed Peeter Adriaan Peeters cum suis aan

Cornelis Roeland Vermeulen                                                                                                95

Utsa de selve aan Peeter Jansen Smits                                                                               96

Utsa de selve aan Cornelis Peeters van Dongen                                                                 97

Cornelis Adamse Roksnoer heeft eene scheepene schultbrief tlv Peeter Pr

Broeders en sijne huijsvrouw                                                                                                98

Vest de kinderen en erffg van sr Hendrik Greevers aan Jan Willemse van Spaendonk     99

Utsa de selve aan Adriaan van Gool                                                                                     99

Utsa sr Geerit Greevers aan juffr Gerardina Greevers huijsvrouw van Igidius

Haevermans                                                                                                                        100

Utsa de kinderen en erffgen er repres van Jan Michielse van Dongen aan mejuffr

Francoisa Jacoba van Alphen                                                                                             101

Utsa d’heer Cornelis Couwens qq aan sr Jan de Rooij                                                      102

Utsa Aart Adrse Hulst aan Christiaan Clis                                                                          103

Vest d’heer Willem Norbertus Verleg aan Adriaan Pr Sprangers                                       104

Custingbrieff Adriaan Pr Sprangers tbv de voors Verleg                                                    105

Schultb d’heer Nicolaas Nuijts tlv Huijbert Jansen de Bruijn                                              106

Vest de kinderen en erffgen en represent van Adriaan Aartse Hulst aan

Sijmon Heijblom                                                                                                                   108

Utsa de erffgen van Geerit Gijse van den Nieuwenhuijsen en Anneke Willem

Schenkels aan Huijbert Jansen van der Schoot                                                                 109

Utsa deselve erffgen aan Antonie Leendert Schoenmaekers                                            110

Utsa de erffgen van Adriaan Aarde Hulst geseijt Nobel aan Jochum Rutters                   112

Utse de erffgen van sr Daniel Bouwens aan de wed Embregt Geerit Raesen                  113

Utsa de selve erffgen aan Laureijs Adrn Laureijsen                                                           114

Borgtogt Laureijs Adrn Laureijsen tbv dese gemeente                                                       115

Vest d’heer secr Boone qq aan Rocus Borstlap                                                                 116

Utsa sr Wouter Vermeulen aan d’heer Adriaan Sem voor hem selven en tbv

de erfgen van Anna Jacobse Witten                                                                                   117

Utsa Willemijntje  Mouthaen wed laestmael van Bastiaan Faro aan Jan Jacob Kerst      118

Utsa Wouter, Pieternel en Adriaantje Gijsbregt Cnaepen aan Willem

Antonie Bierwaegen                                                                                                            118

Utsa d’heer Johannes Hollert aan Jan Willebort van Son                                                  119

Scheepene schultb juffr Antonia Witte tlv Cornelis Evers                                                   120

Vest de erffgen van Jenneke Adrse Cloon wed Ignatius Mutsers aan Hendrik

Pr Snelders                                                                                                                          121

Utsa de selve erffgen aan Gijsbregt Meerten van den Nieuwenhuijsen                            122

Utsa de selve erffgen aan Frans Joost Maes                                                                     123

Utsa de selve erffgen aan Huijbert Jansen van der Schoot                                               124

Utsa Adriaan Anth Sijmons aan Cornelis Jacobse van der Wee                                       125

Utsa Laureijs Bruijnenbaert qq aan Huijbert Antonie van Riel                                           125

Utsa den selven aan Jan Jan Huijben                                                                                127

Utsa den selven aan Claes Anth Haensberg                                                                      127

Utsa den selven aan Anneke Broekhoven                                                                          128

Utsa den selven aan Willem Jan Beijnen                                                                            129

Scheepene schultb de wed Arnoldus van Son tlv Igidius Haevermans noux                    130

Utsa juffrouw Catrina Vermeulen tlv Jan Willem van Spaendonk noux                             131

Vest Johanna Pr Claesen aan Dingeman Wouter van Es                                                  132

Scheepene schultb Pieter Wijtman Vlaeminx tlv de kinderen van Cornelis

Mattijs Opstroom                                                                                                                 133

Utsa de wed Arnoldus van Son t;v de wed Andries Broekmans                                        135

Utsa de selve tlv Jan Adrse van baevel                                                                              136

Vest Bernardt Mutsaerts aan Huijbert van der Schoot                                                       136

Scheepene schultb Pieter Wijtman Vlaeminx tlv Jan Adrn Elands                                     137

Vest Cornelia Mattijse van den Nieuwenhuijsen aan Willem Huijbert Jansen                   138

Utsa Arnoldus Schep en Adriaan van eersel qq aan juffr Johanna Catrina van Alphen    139

Utsa Willem Adrn Willemen voor sijn selven en qq aan deselve juffr van Alphen             140

Utsa d’heer Peterus Johan van Loon qq aan Peeter vanden Enden                                 141

Scheepene schultb de kerk alhier tlv Maria Hendrik Ridders wed Jan Hend de Weert     141

Vest Adriaan Jacob Sem qq aan Cornelis Cuijpers                                                            142

Utse Jan, Adriaantje, Johanna en Lena Antonie Verhelst aan Jan

Geerit van Spaendonk                                                                                                         143

Scheepene schultb Wouter Cornelis Vermeulen tlv Jan Raes Oomens                            144

Vest Cornelis Vermeulen qq aan Adriaan Jacobs van der Wee                                        145

Scheepene schultb juffr Goverdina Couwenberg tlv de wed Huijbert Verkerk                  146

Erfpagt transport van Marijnus Adrse Wervers qq aan Cornelis, Wouter, Aart en

Marie Jansen van Baevel                                                                                                    147

Vest Willem Hendrikse Heijblom cum suis aan Antonet Anth Jansen                               148

Utsa Nicolaas Jan Huijben noux aan Jan Pr Sprangers                                                     149

Schultb den diaconie armen alhier tlv Jan Pr Sprangers                                                    149

Vest Willem Leenderse Franken aan Jacob Jan Willemen                                                150

Utsa Jan Peeter Maes aan de wed van Peeter Adriaenze van Bavel                                151

Schultb de heer Adriaan Jacob Sem tlv Johannes Bastiaenze de Leeuw                         152

Vest de wed en kinderen van Cornelis Mattijs Musters aan Jan Franken                         153

Utsa Huijbert Corn den Boer wed aen Adam Meerten Goijaerts                                        155

Erffmangeling tussen Jan Jan Hulsten ter eenre en de kinderen van Wouter van

Loon ter andere zeijde                                                                                                         155

Vest Joris van Riel aen Jan van den Nieuwenhuijzen                                                        157

Schultb juffrouw Francoisa Jacoba van Alphen tlv de kinderen van Wouter van Loon     158

Vest Anthonie Corn van Riel wed aen de heer Petrus van Loon                                       159

Utsa Peeter, Cornelis, Adriaan en Marie Peeters van bavel en de kinderen van

Anneke Peeters van Bavel aen monsr Arnoldus van Son wed160                                    160

Utsa Johanna van den Broek aen Pieter Wijgers                                                               161

Utsa de kinderen van Jacobus Adriaenze van der Wee aen Adriaen en Pieter

Wouters de Weert                                                                                                                162

Utsa dezelve kinderen van Jacobus Adriaenze van der Wee aen Martinus

Paulus van den Mosselaer                                                                                                  164

Utsa de erffgenamen van Willem van den Elshout en Anneke Gijsbert Broeders aen

Peeter Adrse Vermoolen                                                                                                     165

Utsa dezelve erffgenamen van Willem van den Elshout  en Anneke Gijsbert

Broeders aen Jan Mattijze van Breugel                                                                              169

Utsa alnog dezelve erffgenamen van Willem van den Elshout  en Anneke Gijsbert

Broeders aen Elisabet en Pieternel van Irhoven                                                                171

Utsa den grooten armen deezer heerlijkheid Dongen aen Jan Geeritze van Dongen      173

Schultb den diakonie armen deezer heerlijkheid Dongen tlv Peeter Stokkermans           174

Vest de weduwe van Jan Adrse Cuijpers aen Nicolaes Anthonie Broeders                      175

Utsa Jan Janzen Broeders aen Rochus Borstlap                                                               176

Utsa Anthonette, Wouter, Jacobus, Adriaen en Johannes van Opstal aen de heer

Johan George Hegner                                                                                                         176

Utsa Anthonette, Wouter, Jacobus, Adriaen en Johannes van Opstal aen Adriaen

Adriaenze Wervers                                                                                                              177

Utsa dezelve Anthonette, Wouter, Jacobus, Adriaen en Johannes van Opstal aen

den sustituut secretaris alhier Adriaen Jacob Sem                                                             178

Utsa Peeter Stokkermans aen Hellebrand Janze van Weerle                                           179

Utsa Hendrik Rijken aen Pieter Wijnant Vlaminks                                                              180

Utsa Jan Janzen Broeders aen Bartholomeus Lam en Jacobus Nieumans                      180

Schultb monsr Arnoldus van Zon wed tlv Peeter Peeter Stevens                                      181

Vest Cornelis Meelis Groenendael aen Jan Jan Emmen                                                   183

Utsa denzelve Cornelis Meeleis Groenendael aen Huijbert Janzen van der Schoot        184

Borgtogt den weledele gestrenge heer Francois Hendrik van Alphen en de heer

Adriaen Sem voor den subst ontvanger dezer heerlijkheid Dongen Adr Jacob Sem        184

Schultb de twee kinderen van Crijn Ignatius Musters tlv Cornelis Thomas Maes             185

Utsa Francois de Zoomer tlv Igidius Adriaen Havermans                                                  186

Utsa de heer Pieter Koijman tlv Igidius Adriaen Havermans                                              187

Vest Willem Schransmans kinderen aen Jan Hendriks van Loon                                      189

Utsa Hendrik van Litt wed aen Jan Wassenberg                                                                190

Utsa de erffgenamen van Pieter Nicolaes Ridders aen Huijbert Embregt Claezen           191

Utsa de erffgenamen van Pieter Nicolaes Ridders aen de heer Nicolaes

Philip van Loon                                                                                                                    194

Utsa de erffgenamen van Pieter Nicolaes Ridders aen Jan Joost Akkermans                  196

Utsa de erffgenamen van Pieter Nicolaes Ridders aen Stans Stanze Vermeulen            197

Utsa Dielis Janzen Riemslag aen Cornelis van Helvert                                                     198

Utsa Maria Adriaenze Person aen Jan Janzen Veenis                                                      199

Schultb de heer Adriaen Conincx tlv de wed Hubertus Verkerk                                         200

Vest Catriena Janzen van Dongen aen Hendrik Tomas Domas wed                                202

Schultb den diakonie armen deezer heerlijkheid Dongen tlv Jan Peeter Sprangers         203

Vest Adriaen, Jan en Jennemarie Claezen van Dooremaele aen Peeter en

Catrien Adriaenze Broekhooven                                                                                         204

Schultb Pieter Wijnant Vlaminks tlv Nicolaes Anthon ie Broeders                                     205

Utsa Cornelis Jan Bink tlv Nicolaes Anthonie Broeders                                                     206

Utsa monsr Willem Schut tlv Joost Ariens van den Mosselaer                                          207

Vest Marie en Margriet Janzen van den Nieuwenhuijzen aen de weduwe van

Hendrik Thomas Doomen                                                                                                   208

Utsa Joost Zijmon Goders erffgen aen Bernardus Joost Raezen                                      209

Utsa Wouter en Hendrik Laureijs Oomens aen Laureijs Laureijs Oomens                        210

Utsa Laureijs en Hendrik Laureijs Oomens aen Wouter Laureijs Oomens                        211

Schultb Pieter Wijnant Vlaminks tlv Laureijs Laureijs Oomens                                          212

Utsa mejuffrouw Anna Vermeulen tlv Adriaen Aert Willemen                                            213

Vest Pieter Janzen van Bommel aen Francis Joost Maes                                                 215

Schultb mejuffr Francoisa Jacoba van Alphen tlv Adriaen Claeze van Dooremaele         216

Vest Claes en Pieternel Wouters van Dooremaele en Catrien Peeters van

Doormaele aen Adriaen Claeze van Doormaele                                                                216

Utsa Anneke Joost Jacobs aen Willem Jacobs Vermeulen                                               217

Schultb den diakonie armen der heerlijkheid Dongen tlv Johannis Janzen van Riel         218

Utsa t kind van Catriena Witte tlv Rochus Borstlap                                                            219

Vest Monsr Cornelis Vermeulen aen Jacob Marijn Wervers                                              220

Utsa Joost Cornelis Timmermans aen de heer Adriaen Jacob Sem                                  221

Utsa sr Jacob Witte aen Christoffel Timmermans                                                              222

Vest Gerardus de Ridder wed aen Bastiaen Laets                                                             223

Utsa Peeter en Cornelia Castelijns aen Jan de Greeff                                                       224

Utsa Pieter van Bommel aen Jan Laureijzen                                                                      225

Utsa Anthonie Vermaes aen Johanna Catriena van Alphen                                              225

Utsa juffrouw Johanna Catriena van Alphen aen Johannes Melgerts                               226

Utsa Peeter van den Bergh aen de wed Arnoldus van Son                                               227

Schultb juffrouw Francoisa jacoba van Alphen tlv Arnoldus Jan Elannds                          228

Vest Hendrien Lam en haere twee kinderen aen Barthlomeus Lam                                  228

Schultb Pieter Schaep tlv Willem Heijblom                                                                         228

Vest Adriaen Claeze van Loon erffgen aen Peeter Heijblom                                             229

Utsa Gijsbert en Pieter Francen van den Assum cum suis aen Jan Francen

van den Assum                                                                                                                    230

Utsa Pieter en Dingeman Francen van den Assum aen Pieter en Gijsbert

Francen van den Assum                                                                                                     231

Utsa de heere Johan Jacob van Riethooven en Martinus van Bommel aen

Adriaen Huijbert Emmen                                                                                                     232

Utsa Cornelis Evers aen Adriaen Jacobs van der Wee                                                      232

Utsa Cornelis Witte aen mejuffrouw Francoiza Jacoba van Alphen                                   233

Utsa Cornelis Evers aen Theuntje Witte                                                                             233

Utsa Cornelis Evers aen Theuntje Witte                                                                             234

Utsa de heer Charles Eduard van Alphen aen Bernardus Joost Raezen                          234

Schultb juffrouw Francoiza van Alphen tlv Joost Corn Timmermans                                 235

Vest Theuntje Witte aen Anna Catriena van Schijndel                                                       235

Utsa Cornelis Meelis Groenendael aen Cornelis Robbert Lips                                          236

Utsa Wouter van Loon kinderen aen Nicolaes van Spaendonk                                         237

Utsa Wouter van Loon kinderen aen Peeter van den Enden                                             237

Utsa Wouter van Loon kinderen aen Huijbert van der Schoot                                           238

Utsa Jan van Rosmaele aen Peeter van den Ende                                                            239

Utsa de erffgenaemen van Adriaen Peet van Bavel aen Peeter Peeters van Bavel         240

Utsa Beateriks Smits aen Cornelis Robbert Lips                                                                241

Schultb Adriaen Janzen van Dongen tlv Adriaen Adrz van der Wee                                 241

Vest Adriaen Huijbert Emmen aen Cornelis Gijsbert Timmermans                                   242

Utsa Cornelis Gijsbert Timmermans aen Jan Gijsbert Timmermans                                 243

Utsa Cornelis Arie Wijnants wed aen Peeter Jan Gommers                                              243

Utsa monsr Cornelis Vermeulen aen juffrouw Teuntje Witte                                              244

Utsa Gijsbert Claes Ligtenberg wed aen Peeter Anthonie van Loon                                 244

Utsa Gijsbert Claes Ligtenberg wed aen Cornelis Meerten Anthonisse                            245

Utsa Pieter Wijgers wed aen monsr Willem Schut                                                             246

Schultb Theuntje Witte tlv Jan Cornelis Groenendael wed                                                246

Vest Deenis Geeridde van Dongen aen Geerit Geeritze Vermeulen                                 247

Schultb de gereformeerde kerk alhier te Dongen tlv Peeter Willem Driezen                     248

Vest Leenderd Anthonie van de Wildert aen Adriaen Jan Elands                                      248

Utsa Huijbert Peeter Claezen aen Peeter Adriaenze Vermoolen                                       249

Schultbr Pieter Wijnant Vlaminks tlv Jan Janzen van Dongen                                           250

Utsa den diakonie armen te S’moer tlv Peeter Willem Heijblom                                        250

Vest Peeter Stokkermans aen Govert Janzen Beijnen                                                      251

Schultb Pieter Wijnant Vlaminks tlv Govert Janzen beijnen                                               252

Vest Hendrik Rijken aen Laureijs Adriaen Laureijzen                                                        252

Utsa Gijsbert, Marie, Anna, Adriaentje, Johanna en catrien Meertens van den

Nieuwenhuijzen aan Jan Janzen Verbunt                                                                           253

Utsa Adriaen Janzen Kerremans aen Peeter Dingemans                                                  254

Schultb de gereformeerde kerk alhier te Dongen tlv Dielis van Eersel wed                      255

Vest Jan en Marie Catrien van berkel en Cornelis Mattijs Bakhuijzen aen Jan

Claeze van Dooremaele                                                                                                      255

Utsa Hendriena Reael aen Peeter Adriaen Anthonisse                                                     256

Utsa Nicolaas Janzen aen Cornelis Schellekens                                                               257

Utsa Mattijs, Johanna en Anneke Peeter Lambregts ende twee kinderen van

Cornelia Peeter Lambregts aen Cornelis Jan Bink                                                             257

Schultb Peeter van Broekhooven tlv Peeter Stokkermans                                                 258

Utsa Willem Anthonie Bierwaegen tlv Pieter Jacob Broeders                                            259

Vest Peeter Stokkermans aen Cornelis Jan Bink                                                               260

Utsa Clasina Boon aen Eva Hulsten                                                                                   260

Utsa Aart, Daniel, Maria en Jacobus Hulsten en de wed Anthonie Hulsten aen

Geerit Kusters                                                                                                                      261

Utsa Jan, Govert, Marie en Jan Jacob Meelis Groenendael aen Peeter Leijten               261

Utsa Peeter Leijten aen Anthonie Adriaen Anthonisse                                                       262

Schultb Lucia Cornelis van Gorp tlv Adriaen Janzen Kerremans                                       263

Vest Govert, Anthonie en Cornelis Janzen Beijnen aen Adriaen Aert de Smit                  263

Utsa Govert, Anthonie en Cornelis Janzen Beijnen aen Adriaen Aert de Smit                  264

Utsa Catrien Janzen van Son aen Peeter van Zon                                                            265

Utsa Peeter Stokkermans aen Willem Schut                                                                      265

Utsa Cornelis Janzen Groenendael en de twee kinderen van Jan Cornelis

Groenendael aen Anthonie van Waspik                                                                             266

Utsa Pieter van Osch aen Christoffel Timmermans                                                            266

Utsa Anthonie Leendert Schoenmaekers en zijne drie kinderen aen Gijsbert Claes Ligtenberg wed      267

Utsa Peeter Stokkermans aen Hellebrand Janzen van Weerle                                         268

Utsa Catrien Janzen van Dongen aen Cornelis Jan Oomens                                            268

Utsa Cornelis Arie Wijnants wed aen Michiel Jacobs van Dongen                                    269

Utsa Marie Cornelis Peeters aen Cornelis Peeter Peeters                                                270

Utsa vrouwe Dividia Catrina Hollert aen de heer Johannis Hollertt                                    270

Schultb sr Augustinus Heijde tlv de heer Johannes Hollertt                                               271

Schultbekentenis de heer Johannis Hollert tbv vrouwe Dividia Catrina Hollertt                272

Finis