Selecteer een pagina

Acte 1
Beneden de ƒ 6.000
Scheiding en erfdeling die bij dezen doende zijnde Cornelis de Jong en Jan Govert Schoor-mans x Dingena de Jong, Oosterhout, erfgenamen van Maria Christina Vassen wed Hendrik de Jong alhier op 23-11-1805 overleden, van de goederen van Maria, 23-1-1806.

Acte 2
Beneden de ƒ 2.000
Scheiding en erfdeling die bij dezen doende zijnde Willem Reijken, Johannes Reijken en Wil-lem Boeser x Cornelia Reijken, kinderen Dingena Swart wed Dirk Reijken, alhier gwoond hebbende en overleden, van de goederen van Dingena, 26-4-1806.

Acte 3
Beneden de ƒ 4.000
Scheiding en erfdeling die bij dezen doende zijnde Arie van Pas, Capel, als erfgenaam voor den eene helft van zijn zuster Janneken van Pas, vrouw van Adriaan Koning, en Aart van Pas en Adriaan Ad Schouten als voogden over het kind van Jan Hagen en Dirxken van Pas voor de andere helft van de goederen van Janneken, alhier gewoond hebbende en overleden, 22-7-1806.

Acte 4
Beneden de ƒ 20.000
Scheiding en erfdeling die bij dezen doende zijnde Wouter Biemans, Adriaan Biemans, Frans And Kamp x Elisabet Biemans kinderen van Elisabet Potmakers wed Willem Biemans, alhier gewoond hebbende en in 1805 overleden, van de goederen van Elisabet en hun oom Jan Biemans, in 1804 alhier overleden, 23-7-1806.

Acte 5
Beneden de ƒ 20.000
Op heden den 24e september 1806 compareerde Johannes Blok x Hendrika Wilhelmina van den Hoek, Wouter Hagoort, Dussen Munsterkerk, en Pieter Potter voor Corn van der Saken als voogden over het kind van Cornelis van der Saken en Maria van den Hoek, erfgenamen van Joh van den Hoek ter eenre en Adriaantje Millenaar wed Joh van den Hoek, Dubbeldam, ter andere zijde en geven te kennen dat Johannes van den Hoek wed Jacoba Kleijn en Adri-aantje Millenaar, echtelieden, op den 4e aug 1790 voor notaris Bartholomeus van der Star te Dordrecht hun huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt. Zij sluiten nu een accoort betref-fende de goederen.

Acte 6
Op heden den 24e september 1806 compareerde Cornelis Millenaar en Willem Timmers, wonenden te Dubbeldam en Striensas?, en staan borg tbv de erfgenamen van Johanna van den Hoek voor en tbv Adriaantje Millenaar.

Acte 7
Beneden de ƒ 15.000
Scheiding en erfdeling die bij dezen doende zijnde Joh Adr Knaap, Pieter Timmermans x Din-gena Knaap, Raamsdonk, Jacobus Wouterse Knaap mede voor zijn mede voogd Pieter W Knaap, beiden Raamsdonk, van de kinderen van Bastiaan de Rooij en Aaltje Knaap, kinderen en kindskinderen van Adriaan Janse Knaap wed Elisabet Buis, alhier gewoond hebbende en overleden, van de goederen van Adriaan, 8-10-1806.

Acte 8
Beneden de ƒ 10.000
Op heden den 24e october 1806 compareerde compareerde Johannes Blok x Hendrika Wil-helmina van den Hoek, Wouter Hagoort, Dussen Munsterkerk, en Pieter Potter voor Corn van der Saken als voogden over het kind van Cornelis van der Saken en Maria van den Hoek, erfgenamen van Joh van den Hoek te kennen gevende dat zij op 24-9 met Adriaantje Millenaar wed Joh van den Hoek gedeeld hebben. Zij maken nu een onderlinge deling.

Acte 9
Beneden de ƒ 50.000
Op heden den 13e november 1807 compareerde Antonij Snijders x Maria de Bont, Adriaan Schoenmakers x Hendrika de Bont, J B Muskens x Adriana de Bont, Baardwijk, Cornelis Hend Schoenmakers en Josephus Kivits als voogden over de twee kinderen, Peter en Arnol-da, van Tomas Janse de Bont en Cornelia Kamp, erfgenamen van Jan Tomasse de Bont wed van Ardina Schoenmakers, alhier gewoond hebbende en overleden, en maken hun de-ling.

Acte 10
Kaveling en scheiding der vaste goederen uit de nalatenschap van Jan Jacobse van der Kaa wednr Pieternella Maartense van Son, gewoond hebbende en overleden op 30-9-1800 te Raamsdonk, tbv Jacobus, Jan, Joachim, Cornelia, Anna x Pieter Maartense van Raams-donk, en Catrina x Adriaen Corn Kamp, kinderen van Jan, 5-12-1808.

Acte 11
Kaveling en scheiding der vaste goederen uit de nalatenschap van Christiaan van Dusseldorp, gewoond hebbende en op 5-3-1808 overleden te 11½ Hoeve, wednr van Johanna van Has-sel, testament notaris J van Steenbergen te Sprang, tbv Hubertus van Dusseldorp, Jogchem Kamp en Huibert Hoevenaar als voogden over Johanna Kleijs, Peter van Dusseldorp, Jan J Kleijs x Geertrui van Dusseldorp en Gerrit van Dusseldorp in huwelijk verwekt bij Johanna van Hassel, 28-4-1808.

Acte 12
Heden den 14e sprokkelmaan 1810 compareerde, voor mij notaris Roelans Middelkoop te Cappel, Gerrit Talen, Johs Talen, Meggelina Talen, Geertrui Talen, Cornelis Vermeulen x Teuntje Talen en Jan Okkers x Johanna Talen, allen Cappel, kinderen van Pieternella Schip-pers wed Wm Talen, gewoond hebbende en overleden te Capel, en maken een deling.

Acte 13
Compareerde te ’s Gravenmoer Abraham Warre voor de helft van zijn vaderlijk goed en voor een deel in de andere helft met Roelof Rutters en Joghem Rutters van het moederlijk goed, erfgenamen van Willemijna Doorenboom wed Adriaan Rutters en laatst van Willem Warre en maken een deling, 23-11-1810.

Acte 14
Ik Jan de Roon, Vrijhoeven, ter eenre en Cornelis de Roon, ’s Bosch, ter andere zijde maken een deling van de gemeenschappelijke goederen, 19-9-1810.

Acte 15
Heden den 27e wintermaand 1810 compareerde, voor notaris Roeland Middelkoop te Capel, Martinus de Roon, Capel, en Pieter Vermeulen x Teuntje de Roon, Loon op Zand en hebben een deling gemaakt van de goederen van hun vader Magiel de Roon wednr Maria Dolk van de goederen van hun vader en hun grootmoeder Cornelia Dekkers wed Maarten Dolk, allen Capel.

Acte 16
Arnoldus Petrus van Son, Martinus Cornelis van Son, Dongen, Johanna Maria van Son x Petrus Josephus Staal, Johanna Catharina van Son x Petrus Josephus Sprangers, beide laatste Dussen, kinderen van Henricus van Son voor de ene helft en Cornelis H Schoenma-kers, Adriana Schoenmakers, beide Waspik, Petrus Schoenmakers, pastoor Vugt, Hendrina Schoenmakers wed M C van Weel, Roosendaal, A J H Lesten raadsheer gerechtshof Breda, Cornelis H Schoenmakers als voogd over de kinderen van C M L Heu? en A de Perer?, ’s Bosch, kinderen en kindskinderen van H J Schoenmakers en Catharina van Son voor de andere helft, erfgenamen van Adriana van Son, op 25-5-1810 te Dongen overleden, testa-ment Dongen 12-1-1800, delen de goederen, 29-12-1810.