Selecteer een pagina

Fol. 1r
Aelbertus Captijn, woonende tot Leijden, geboren te Sprang,, vraagt een acte van cautie tot decharge van de taeffel van Leijden off elders waar het in latere tijden woonen sal. De acte is verleend, 26-2-1765.

Fol. 1v
Johanna Kievits, geboren te Sprang, weduwe Aalbert Captijn, woonende tot Reijswijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme van Reijswijk. De acte is verleend, 6-5-1765.

Fol. 2r
Diena de Lang, geboren te Sprang, woonende te ’s Gravenhage vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taeffel van ’s Hage. De akte is verleend, 20-5-1765.

Fol. 2v
Compareerde Hendrik Clis, Besoijen, Govert Clis en Jan Clis, kinderen en erffgenamen van Wouter Clis, haren vader. Zij maken hun deling, 11-11-1765. Volgen de condities

Fol. 4r
Alida Quirijns, Dordrecht verzoekt om een akte van cautie tot decharge van de arme taefel van Dordrecht, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 7-8-1765.

Fol. 4v
Dingena Vervoort, Drunen, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taeffel van Drunen, , 30-10-1765.

Fol. 5r
Jan Soethout, Princenhage, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taeffel van Princenhage, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 30-7-1766.

Fol. 5v
Maria Roose, ’s Gravenhage, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taeffel van ‘s Hage, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 13-9-1766.

Fol. 6r
Gerhardus Kloek, predikant te Sprang, geeft te kennen dat hij al bijna 57 jaar zijn ambt heeft waargenomen, Op 22-6 heeft den hemel het behaagt hem te bezoeken met een beroerte in de zenuwen van tong en verdere verzwakking van lighaamskrachten waardoor hij verzoekt hem zsm emeritusschap te gunnen. Tevens verzoekt hij om in de pastoirie te mogen blijven wonen. 16-9-1766.
Het eerste verzoek wordt gehonoreerd. Bij tweede verzoek wordt gezocht naar een convenabele woening voor de nieuwe predikant, 19-9-1766.

Fol. 8r
Compareerde Anthonij Blok en Johannes van Erkelens, Wilmstad, voogden over het kint van Johannis van Erkelens, Huijbert, verwekt bij Wouterke Blok. Zij verklaren het kint en de goederen wel en getrouw te sullen regeeren en administreeren, 21-12-1766.

Fol. 9r
Swaantje Ritsendraat, Waalwijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taeffel van Waalwijk, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 7-2-1767.

Fol. 9v
Compareerde Dirk Vos, Vrijhoeven Cappel, en Christoffel Quirijns, als voogden over de 6 kinderen van wijlen Gelde Vos ten 2e huwelijk verwekt aan Maria Quirijns en dat over de erfenis van hun outoom Jacobus Vos. Zij verklaren de kinderen en de goederen wel en getrouw te sullen regeeren en administreeren, 5-5-1767.

Fol. 10r
Maria van Balkum, Loon op Zant, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taeffel van Loon op Zant, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 14-5-1767.

Fol. 10v
Schout en schepenen verklaren dat zij door Willem van Dortmont x Adriaantje Goethart met de ses kinderen alhier verwekt met naame Frans, Anneke, Johannis, Antonetta, Cornelia en Adrianus, woonende tot Waalwijk, versoeken om een acte van causie tot decharge van de arme taaffel van Waalwijk, aangezien zij te Sprang zijn geboren wordt die acte verleend, 26-5-1767.

Fol. 11r
Adriaan Soethout, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 17-11-1767.

Fol. 11v
Engelina van Beek en Nicolaas van Beek, vader, verklaren dat zij tegen Jan Verhagen een proces hebben gehad, maar zij hebben geen geld om de kosten te betalen. Zij verzoeken om en krijgen een pro deo admissie, 23-2-1768.

Folio 12v
Jan Clis, Loon op Zand, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Loon op Zand, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 22-4-1768.

Fol. 13r
Elisabeth Vos, ‘s Gravenhage, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van ‘s Hage, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 25-4-1768.

Fol. 13v
Willem Hooijmaijer, Besoijen, en Govert Clis, voogden over de twee kinderen van Hendrik Clis verwekt in 1e en 2e huwelijk bij wijlen Pieternel van Peer en Geertruij Hooijmaijer, verklaren dat zij de kinderen en de goederen wel end getrou sullen regeeren en administreeren, 26-4-1768.

Fol. 14r
Hendrik Clis weduwenaar van Pieternel van Peer en Geertruij Hooijmaijer ter eenre en Willem Hooijmaijer, Besoijen, en Govert Clis, voogden over de twee kinderen van Hendrik Clis verwekt Pieternel van Peer, Wouter, en Geertruij Hooijmaijer, Catharina. Zij sluijten een akkoord: Hendrik neemt zijn twee kinderen aan, 26-4-1768.

Fol. 15r
Johanna van Zelst, de Klundert, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van de Klundert, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 18-5-1768.

Fol. 15v
Stoffel Peterse Quirijns met en beneffens de overleden Gelde Vos voogden over de kinderen van Peeter Quirijns, acte 28-5-1755, vraagt meer bevoegdheden ivm de geld opname. Hij wordt bevoegd verklaart, 24-5-1768.

Fol. 18r
Adriaan Adriaense Timmers, Willemstadt, en Corstiaan de Beer, ‘s Grevelduijn Cappel, verklaren als voogden over het kint van Jacob Blok en Elisabeth de Beer, ivm besterf van grootmoeder Hendrina de Rooij, vrouw van Gerrit Gijsbertse Blok, het kint en de goederen wel en getrouw te sullen regeeren en administeeren, 23-6-1768.

Fol. 18v
Govert Oerlemans, secretaris, verklaart dat hij reeds tijdens het leven van Petrus Hijmans en ook na het overlijden van Petrus in 1758 als secetaris heeft waargenomen. Maria Timmers wed Petrus Wijnants en Antonij Hijnmans, toenmalig secretaris. Govert zou waarnemend secretaris worden/blijven zonder dat Maria en Antonij zig er mee zouden bemoeien, contract 24-11-1758. Nu blijkt dat Antonij Govert weg wil hebben. Govert vraagt nu als zo’n verzoek van Antonij zou komen of hij eerst gehoort zou worden. Op 14-8-1767 nemen de gerechten het verzoek voor anthidotaal.

Fol. 20r
Adriaan Oerlemans en Cornelis Bouwman als voogden over het kint van wijlen Adrian Adriaanse van Clootwijk en wijlen Alida Oerlmans verklaren dat zij het kint en de goederen wel en getrouw te sullen regeeren en administeeren, 22-11-1768.

Fol. 20v
Denis Vos x Elisabeth Gijbe ter eenre ende Anthonij Gijbe, oom, namens Maria Gijbe, Dordrecht,, procuratie Dordrecht 24-11-1768 (copie aanwezig), ter andere zijde hebben een erfdeeling aangegaan mbt de goederen van hun vader Lammert Gijbe, 29-11-1768.

Fol.23r
Dilios Heijblom, Berronie van Breda, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Ginneke, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 20-12-1768.

Fol. 23v
Schout en schepenen verklaren dat Willem IJpelaar en Wouterke Schalkes, zijn vrouw, niet in staat zijn welke boete dan ook te betaalen als behalve de helft in een huijsje en land gemeen met het voorkind van Willem, 25-3-1769.

Fol. 24r
Johanna Boogmans, verhuizende naar Tilborgh, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Tilborgh, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 6-5-1769.

Fol. 24v
Hendrik de Leeuw, Vlaardingen, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Vlaardingen, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 16-2-1770.

Fol. 25r
Erffdeelinge voor regt aangebragt bij Dirk van Es x Adriaantje IJpeler, Willem IJpelaer, Judokus Kouwenberg, x Elisabeth van Engelen weduwe Pieter IJpelaer en haar kinderen, Frans en Joost IJpelaer, beijde te Loon, Joost Burghout x Maria IJpelaer, Willem namens Wouter IJpelaer, Bambrug, en Cornelis IJpelaer, Rotterdam, allen erffgenamen van Pieter IJpelaer en Josijntje Lieshout, hun ouders, 3-4-1770. Prucuraties als copie aanwezig.

Fol. 29v
Adriaan Koekman en Arnoldus Haverhals, voogden over de vier kinderen van Elisabet Koekman bij wijlen Willem Haverhals verklaren dat zij de kinderen en de goederen wel en getrouw te sullen regeeren en administeeren, 2-5-1770.

Fol. 30r
Elisabeth Koekman weduwe Willem Haverhals neemt haar vier kinderen aan van de voogden Adriaan Koekman en Arnoldus Haverhals, 2-5-1770.

Fol. 31v
Adriana Burgers weduwe van Johannes van Soligen met haar kinderen Mattheus, 3 jaar, en Alida, ½ jaar, op Honscholarsdijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Honscholarsdijk, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 15-5-1770.

Fol. 32r
Pieter Vos, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 19-7-1770.

Fol. 32v
Gijsbert Cluijtenaar en Peeter van der Hoeven, ’s Grevelduijn Cappel, als voogden van de twee kinderen van wijlen Adriaan Rommene en Cornelia Cluijtenaar, verklaren dat zij de kinderen en de goederen wel en getrouw te sullen regeeren en administeeren, 6-11-1770.

Fol. 33r
Jacobus Casparus de Lang, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 6-11-1770.

Fol. 33v
Jan Wijnen, Schipluij, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Schipluij, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 15-12-1770.

Fol. 34r
Gijsbert Sprangers en Simon Clijn als voogden van de drie kinderen van wijlen Pieternella Sprangers en wijlen Andries Clijn verklaren dat zij de kinderen en de goederen wel en getrouw te sullen regeeren en administeeren, 27-2-1771.

Fol. 34v
Maria Gijbe, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 4-3-1771.

Fol. 35r
Willemijna Leempoel, ‘s Hertogenbosch, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van ‘s Bosch, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 9-4-1771.

Fol. 35v
Jan Wolts, Meeuwen, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Meeuwen, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 22-5-1771.

Fol. 36r
In ondertrouw: Willem Nieuwenhuijsen, Besoijen, en Anna Ockers, Sprangh, 23-5-1771.

Fol. 36v
Trouwen: Willem Nieuwenhuijsen, Besoijen, en Anna Ockers, Sprangh, 9-6-1771.

Fol. 37r
Anna Ockers, Waalwijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Waalwijk, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 15-6-1771.

Fol. 37v
Marcelis van Zelst, Gorinchem, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Gorinchem, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 25-9-1771.

Fol. 38r
Adriana Vos, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 10-10-1771.

Fol. 38v
Geertruij van Zuijlekom, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 12-11-1771.

Fol. 39r
Op huijden 24-12-1771 is op verzoek van de weduwe Jan Remiekes ter eenre en Jan van Beek ter andere zijde door landmeeter Jacobus Ramakers een raaij tussen de erven de parthijen getrokken.

Folo. 39v
Op huijden 18-1-1772 is op verzoek van Arie Swart door landmeter Jacobus Ramakers een raaij getrokken tussen de erven van Arie en Jacobus de Bie.

Fol. 40r
Op 16-1-1772 verklaart Adriana Haverhals weduwe Barent van Heumen aan schout en schepenen dat de vader van haar kind, waarvan zij nu barensnood heeft, Zacharias Scholt is. Op 18 januarij verklaart Adriana dat zij naast Zacharias en haar overleden man met niemand gemeenschap heeft gehad. Zij is bevallen van een dochter.

Fol. 41r
copie
De staaten van Holland en Westvriesland doen te weeten dat zij Arnoldus van der Hoeven stellen en ordoneren te weesen notaris publieq, 15-9-1757.

Fol. 42r
Copie
Arnoldus van der Hoeven mag het notarisschap uitoefenen in alle plaatsen van Holland maar alleen met toestemming van de raad, 16-9-1757.

Fol. 42v
Arnoldus van den Hoeven mag notaris te Sprang worden, 9-1757.

Fol. 43r
Schout en schepenen verklaren dat Pieter IJpelaar te Sprang geboren is en een man van goed gedrag. Pieter gaat naar Parijs om de franse taal te leren. 1-4-1772.

Fol. 44r
Anthonij Roosen, Weijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Weijk, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 14-4-1772.

Fol. 44v
Elske Bogers, Willemstadt, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Willemstadt, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 2-6-1772.

Fol. 45r
Louwies Morreval, Loon op Zand, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Loon op Zand, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 4-8-1772.

Fol. 45v
Pieternel Pruijsers, ‘s Hertogenbosch, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel ‘s Bosch, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 31-8-1772.

Fol. 46r
Adriaan de Bie, Henderina de Bie, Corstiaan Corstiaanse de Bie en Jacobus de Bie, kinderen van Corstiaan de Bie en Catharina Musters maken een erfdeling, 10-3-1773.

Fol. 48r
copie
Wouter van der Wens en Gerardus van der Werken, armmrs, vragen authorisatie om Jacobus du Bois, koornmolenaar, te kunnen constringeeren tot voldoeningen van 28 vaten rogge jaarlijx, 23-3-1773. Brief als los vel bij folio 90.

Fol. 49r
Arien Swart, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 27-3-1773.

Fol. 49v
Adriana Braspenning, Loon op Zant, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Loon op Zant, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 19-4-1773.

Fol. 50r
Adriaan de Bie, Delft, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Delft, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 28-4-1773.

Fol. 50v
Elisabeth Vos weduwe Willem van der Schans verzoekt om als voogden van haar kind/kinderen aan te stellen: van vaders zijde Leendert van Pelt en van moederszijde Michiel de Roon, ’s Grevelduijn Cappel, 8-6-1773. Toegestaan.

Fol. 52v
Vragen op verzoek van J van Alphen, schout, aan Jacobus Hardie en Jacob Stinnen?.

Vraag 1: Heeft Jan van Es, ten tijde van de aanhaling van de kar met hooij op 11-7-1772, niet gesegt dat hij van Labbegat quam. Antw: Ja
Er volgen nog 45 vragen, 22-6-1773.

Fol. 57v
Vragen op verzoek van J. van Alphen, schout, aan Simon Colthoff.

Vraag 1: Was Simon van het begin af aan er bij toen Jacobus Hardie de kar met hooij en Jan van Es opbracht ? Antw: nee
Er volgen nog 14 vragen, 22-6-1773.

Fol. 60r
Vragen op verzoek van J. van Alphen, schout, aan Francois van der Werken, procureur.

Vraag 1: Was Francois van het begin af aan er bij toen Jacobus Hardie de kar met hooij en Jan van Es opbracht ? Antw: even er na
Er volgen nog 28 vragen, 22-6-1773.

Fol. 63v
Vragen op verzoek van J. van Alphen, schout, aan Simon de Lang en Gerardus van der Werken, schepenen.

Vraag: Hebben zij op 11-7-1772 des agtermiddags de kar met hooij van Jan van Es aangetroffen. Antw: nee.
Er volgen nog 42 vragen, 23-6-1773.

Fol. 70r
Copie
Compareerde te Geertruijdenberg Nicolaas van Dam, soldaat in garnisoen te G’berg, verklaart op verzoek van Jan van Es, Loon op Zand, dat hij in julij 1772 samen met Jacobus Hardie te Sprang is geweest en daar Jan van Es met een kar hooij aan zag komen. Jan zei tegen Jacobus dat het hooij naar zijn huijs of Loon op Zand ging en dat het geen Hollands hooij maar Hagoorts hooij was. Jan had wel een biljet maar dat was bij zijn volk in ’t velt. Jacobus nam daar geen genogen mee. Jacobus en Nicolaas hebben Jan en kar opgebracht, etc, 30-10-1772.

Fol. 72r
Copie
Vragen op verzoek van J. van Alphen, schout, aan Nicolaas van Dam

Lijst met 29 vragen over bovenstaand voorval. Copie gemaakt op 15-6-1773.

Fol. 76v
Albertus Sulsers, Loon op Zand, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Loon op Zand, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 13-8-1773.

Fol. 77r
Copie
Op 1-10-1773 is in het huijs van Hendrik Klis een brand ontstaan. Hij krijgt een getuigschrift dat hij alles is kwijt geraakt, 5-10-1773.

Fol. 77v
Op verzoek van de vrinden van Jan Brouwers, overleden te Sprang, worden Christiaan de Beer, ’s Grevelduijn Cappel, en Cornelis Brouwer, Waspik, aangesteld als voogden over de dogter Cornelia Clasina verwekt bij wijlen Hendriena de Beer, 19-10-1773.

Fol. 78r
Op verzoek van de vrinden van Willem van der Schans, overleden te Sprang, worden Jacobus van der Schans en Dirk Vos, beijde Vrijhoeven Cappel, aangesteld als voogden over de twee kinderen van Willem verwekt bij Elisabeth Vos, 22-1-1774.

Fol. 78v
Elisabeth Vos weduwe Willem van der Schans neemt haar twee kinderen aan van Willem van der Schans, voogden, 22-1-1774.

Fol. 80r
Dirkje Vos, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 16-4-1774.

Fol. 80v
Adriana Uijthoven, Waalwijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Waalwijk, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 14-5-1774.

Fol. 81r
Cornelis de Haan weduwe Margareta Verhagen ter eenre ende Adriaan de Haan, ’s Grevelduiijn Cappel, ter andere sijde verklaren dat Margareta bij testament, notaris Johan van Dijk 10-11-1738 Sprang, naast sekere prelegaten aan haar beijde dogters en aan Maria de Haan x Coenraet Grim nog privatevelijk besproken tot haar eenige erfgenaamen haar voorkint Catharina Wijnsouw en haar Cornelis de Haan met de kinderen sijnde Adriaan de Haan, Maria de Haan voorn, Hendrik de Haan en de overleden Jan de Haan, 23-6-1774.

Fol. 82v
Cornelia Wijnen, Soetermeer, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Soetermeer, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 1-8-1774.

Fol. 83r
Petrus Vervoort, Udenhout, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Udenhout, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 13-9-1774.

Fol. 83v
Adriaan de Haan x Elisabeth Westeing met de kinderen Cornelis, 10 jaar, Robbert, 7 jaar, en Margrita, 1 jaar, Waalwijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Waalwijk, aangezien zij te Sprang zijn geboren wordt die acte verleend, 13-12-1774.

Fol. 84r
Op verzoek van de vrinden van wijlen Jenneke de Gester weduwe van Adriaan Laarhoven, overleden te Sprang, worden Gerrit Laarhoven en Wouter van der Heijden aangesteld tot voogden over de drie kinderen van Jenneke verweckt bij Adriaan Laarhoven, 12-1-1775.

Fol. 85r
Juliana Fredrica Gresler verlatene huijsvrouw van Joseph Landsheer heeft op 23 jl als opprovisoir der armen een paaijbrief en 2 obligaties afgegeven, zij geeft schout en schepenen authorisatie tot het ontvangen van de gelden en een stuk lant te Waalwijk te verkoopen, 25-2-1775.

Fol. 86r
Jacoba van der Loo, Schiedam,, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Schiedam, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 4-4-1775.

Fol. 86r
Juliana Fredrica Gresler verklaart dat haar man Joseph Landsheer op m26-12-1774 met hun geld: ƒ 4500,- “met de noorderzon” vertrokken is en haar en haar kinderen heft achtergelaten. Zij vraagt, om voor haar kinderen te kunnen zorgen, een bequaam persoon, Francois van der Werken, te machtigen om tegen haar man te procedeeren, 5-4-1775.

Francois stemt toe met uitzondering van de zaken in Vlissingen.

Fol. 88r
Lambert Brouwers, Vlaardinge, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Vlaardinge, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 7-7-1775.

Fol. 88v
Geertruij Hasenbos, Kruijsland, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Kruijsland, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 25-7-1775.

Fol. 89r
Anna Catharina Clijn, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 10-10-1775.

Fol. 89r
Cornelis Captijn verzoekt om pro deo te mogen procederen aangezien hij onvermogend is, 31-10-1775.

Fol. 89v
Adam Dekkers, schout, neemt in arrest huijs etc van Cornelis Besouwe, Baardwijk lande van Heusden, vanwege een boete, 23-12-1775.

Fol. 90v
Lambert Heijmans en Christoffel Treffers verklaren dat Wouterke Vaartmans weduwe van Adriaan Quirijns hen beijde als voogden heeft aangesteld, notaris Arnoldus van der Hoeven, 23-3-1770 Sprang, over de kinderen van Adriana Quirijns bij Anthonie Treffers mitsgaders executeuren van ’t voorsz testament en administrateuren van den goederen van Piteronella Quirijns za.

Wouterke is op 12-11-1775 overleden en de beijde voogden hebben een inventaris etc gemaakt. Op 16-1-1776 authorisren schout en schepoen de voogden de goederen puclieq te verkoopen.

Fol. 93r
Maria Barbara Hardie, dogter van Jacobus Hardie, G’Berg, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van G’Berg, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 20-2-1776.

Fol. 93v
Christoffel Vos, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 9-4-1776.

Fol. 94r
Schout en schepoenen verklaren dat op heeden chirurgijn Simon de Lang heeft gevisiteerd het doode verdronke lighaam van Engelina vander Heijden x Adriaan Oerlemans. Er waren geen bijzondereheden te vinden, 6-5-1776.

Fol. 94r
Francois van der Werken, notaris en procureur, als curator mbt de zaken van Juliana Fredrica Gresler verlatene vrouw van Joseph Landsheer, en Juliana vragen tpoestemming een en ander te regelen. Dit wordt toegestaan, 14-5-1776. Authorisatie van 11-6-1776.

Fol. 96r
Govert Oerlemans, secretaris, verklaart heeft verklaart dat hij niet gepossideert nog ook niet in preejuditie van Jan Dominique de Villegers, baron van Hovorst Pellenberg, weerloos gemaakt of sig ontdaan heeft van eenige autentieque documenten mbt de procedure tussen Jan Francois [?] de Villegers voornt en Antoni Heijmans, 2-7-1776.

Fol. 97r
Antonie Hendrik de Lange, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 29-7-1776.

Fol. 97v
Authorisatie mbt Francois van der Werken, procureur, als curator mbt de zaken van Juliana Fredrica Gresler, 6-8-1776.

Fol. 98r
Zacharias Scholt, collecteur van de gemeene lamds middelen, x Anna Maria Kloek weduwe Jacobus Ramakers, in leven executeur van het testament van Gerardus Kloek, 10-6-1767 notaris Arnoldus van der Hoeven Sprang, en Anna voors verklaren met uijterste surprise te hebben gesien uit seekere acte van de 7e jl namens Johan Kloek, dorp chirurgijn te Venloon, dat op het selve geschrift loco sigille gesteld was pro deo etc, 16-9-1776.

Fol. 99r
Schout en schepen verklaren het verzoek van Jan Kloek om vanwege aijn armoede om admissie pro deo te verlenen ivm de erfenis van Gerardus Kloek, zijn vader, te hebben gezien. Francois van der Werken wordt als procureur aangesteld., 6-8-1776.

Fol. 100r
Govert Oerlemans, secretaris, heeft verklaart dat hij geen verdrag of conventie geeft aangegaan met Antoni Heijmans ivm het secretaris ambt, 24-10-1776.

Fol. 100v
Maria Glavimans en Willemina Glavimans dogters van Christiaan Glavimans, Oorschot, vragen om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Oorschot, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 30-12-1776.

Fol. 101r
Govert Oerlemans, secretaris, stelt sigh tot borghals pricipaal voor Adriaan de Grandt in qualiteijt als commies collecteur van de convoijen en licenten te Oosterhout ten behoeve van het collegie ter admiraliteit op de Maze resideerende te Rotterdam, 26-2-1777.
Op 28-4-1777 wordt er nog een clausule toegevoegd.

Fol. 102r
Pieter Braspenning x Geertruij Oerlemans en hun kinderen Cornelis, Pieter, Gerardus, Adrianus en Johanna, Rotterdam, vragen om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien zij te Sprang zijn geboren wordt die acte verleend, 28-4-1777.

Fol. 103r
Willem Brekelmans, Loon op Zand, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Loon op Zand, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 23-5-1777.

Fol. 103v
Cornelis van Dongen en Josijna van Dongen weduwe Joost Bogers welker oudere waren Jan van Dongen en Maria Mandemakers mitsgaders Leendert van Pelt en Dirk Janse Vos als armmrs namens de kinderen van Dingeman van Dongen, broer van de eerste twee comparanten, verklaren Alewijn de Rooij, Tilborg, en Antonij Mandemakers, Cappel, te machtigen de erfenis van wijlen Adriaan Mandemakers, reijdende commies, overleeden te Haaxbergen met de heer Hendrik ter Horst, verwalter richter te Haaxbergen, te regelen, 24-5-1777.

Fol. 104v
Jacobus Irwin, deurwaarder van des gemeene landsmiddelen, verklaart een somme geld van de verkoop van het huijs van de kinderen Hendrik van Zelst af te geven ter secrtarije, 24-5-1777. Er4 volgt nog een overzicht van de verkoopsprijs, ƒ 60 en de kosten ca ƒ 51

Fol. 106r
Johanna Bogers, Hitsert, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Hitsert, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 21-6-1777.

Fol. 106v
Willemijna Clis, Loon Op Zand, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Loon op Zand, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 22-7-1777.

Fol. 107r
Copie
Denis Willemsen Vos en Elisabeth Gijben en hun kinderen Willem, Lammert, Geertruij, Leendert en Elisabeth Vos, Breda, vragen om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Breda, aangezien zij te Sprang zijn geboren wordt die acte verleend, 27-8-1777.

Fol. 107v
Cornelis Braspenning, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 1-9-1777.

Fol. 108r
Leena, Christina en Machelina van Bergeijk dogters van Leendert van Bergeijk, Waalwijk, vragen om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Waalwijk, aangezien zij te Sprang zijn geboren wordt die acte verleend, 27-10-1777.

Fol. 108v
Zacharias Scholt ter eenre en Anna Maria Kloek, zijn vrouw, ter andere zijde verklaren dat zij in 1774 zijn getrouwd. Door steeds hevige ruzies zien zij zich genoodzaakt te scheijden van tafel en bed. Zij behouden het recht elkaar te machtigen mbt de wederzijdse goederen, 11-11-1777.

Fol. 109v
Geertruij Oerlemans weduwe C. van der Werken en Jan Oerlemans. Zij staan borg voor F. van der Werken, collecteur der verpondingen, beede etc over de heerlijkheijt Loon op Zant, 19-11-1777.

Fol. 110r
Jacoba van Os, weduwe Cornelis Borgmans x Christoffel Cuijpers verklaart dat zij met haar man in 1761 is getrouwd en op 23-11-1761 voor notaris Anthonij Glavimans, Oosterwijk, hun huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld. Deze voorwaarden hebben tot flinke ruzies geleid en sinds twee jaar heeft haar man haar met haar drie kinderen in de steek gelaten. Zij is nu heel armoedig. Zij wil een stuk land te Doeveren verkopen, 18-11-1777.

Schout en schepenen sturen het verzoek naar Christoffel Cuijpers. (Antwoord van Christofel als los vel aanwezig bij folio 199r)

Schout en schepenen gaan accoord, 13-1-1778. Los vel bij folio 199r aanwezig.

Fol. 112v
Gojert, Adriaantje, Dirk, Maria, Jan, Elisabet en Jahanna Snaphaan, Loon op Zant, vragen om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Loon op Zant, aangezien zij te Sprang zijn geboren wordt die acte verleend, 27-1-1778.

Fol. 113r
Adriana Broex, Willemstad, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Willemstad, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 6-4-1778.

Fol. 113v
Jasper Langermans, Waalwijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Waalwijk, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 21-4-1778.

Fol. 114r
Maria Vos, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 4-5-1778.

Fol. 114v
Arnoldus Ophorst, bierbrouwer te Vrijhoven Cappel, vraagt in de zaak van Francois van der Werken om eventueel hoor en weder hoor. Accoord, 19-5-1778.

Fol. 115v
Vragen op verzoek van Arnolkdus Ophorst, brierbrouwer te Vrijhoeven Cappel aan Francois van der Werken, notaris en procureur.

Vraag 1: desselfs ouderdom. Antw 34 jaar
Er volgen nog 16 vragen, 2-6-1778.

Fol. 119r
Hendrik van gennep, Waalwijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Waalwijk, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 20-7-1778.

Fol. 119v
Pieternella Fijnenbuijk, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 31-7-1778.

Fol. 120r
Simon Clijn, de Leur, berronie van Breda, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van de Leur, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 31-10-1778.

Fol. 120v
Adrianus Rudolphus van Genderen, advocaat en Adriana Elisabeth van Dam zijn in ondertrouw opgenomen op 6-11-1778, en trouwen op 22-11-1778.

Fol. 121v
Anna Maria Vos, Wilmstad, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Wilmstad, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 28-12-1778.

Fol. 122r
Maria Roon, Baardewijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Baardewijk, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 10-2-1779.

Fol. 122r
Maria Quirijns, Geertruijdenberg, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Geertruidenberg, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 27-2-1779.

Fol. 122v
Govert Oerlemans, secretaris, stelt sigh tot borghals pricipaal voor Adriaan de Grandt in qualiteijt als commies collecteur van de convoijen en licenten te Oosterhout ten behoeve van het collegie ter admiraliteit op de Maze resideerende te Rotterdam, 3-4-1779.

Fol. 123v
Johanna Remiekus, Leerdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Leerdam, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 5-5-1779.

Fol. 123v
Willem van Loon, Waalwijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Waalwijk, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 8-5-1779.

Fol. 124r
Hendrik Blok, 4½ jaar, zoon van Antonetta van Dongen en wijlen Willem Blok, Loon op Zand, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Loon op Zand, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 11-5-1779.

Fol. 124r
Peeter Clootwijk x Pieternella Quirijns, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien zij te Sprang zijn geboren wordt die acte verleend, 10-7-1779.

Fol. 124v
Johanna Vos, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 9-10-1779.

Fol. 124v
Maria van Mol x Johannis van Dongen met de kinderen Lambert, Hendrik, Cornelis, Maria, Cornelis en Janneke van Dongen, Loon op Zant, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Loon op Zant, aangezien zij te Sprang zijn geboren wordt die acte verleend, 21-??-1780.

Fol. 125r
Willem de Bie, Goudriaan, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Goudriaan, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 23-5-1780.

Fol. 125r
Adriana Kolster, Moordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Moordrecht, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 27-5-1780.

Fol. 125v
Pieternella van Baardewijk, Waalwijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Baardewijk, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 29-11-1780.

Fol. 125v
Martinus Clootwijk, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 2-2-1781.

Fol. 126r
Copie
Govert Oerlemans, verklaart dat Cornelis Oerlemans, zijn eenige zoon, als boekhouder van de chinese commissie van Nederlands Oost Indië op den 6e januarij 1779 met het schip de Zeeploeg van de reede van Txel gezeijlt en op de reijs na China, ongehuwd, overleeden is.
IJda de Grandt, moeder van Cornelis, is reeds op 10-4-1778 overleeden. Als erfgenamen zijn er Govert voornoemt als vader en Clasina Elisabeth en Bernardina Cornelia als susters, 6-2-1781.

Fol. 126v
copie
Erfdeeling aangebracht voor schout en schepenen van Vrijhoeve Cappel bij ende tusschen Migiel van Beek, Joost Nieuwenhuijsen x Anna van Beek, Jan de Laat x Ariejaentje van Beek mede namens Elisabet van Beek, suster, allen erfgenamen van Gelden van Beek en Anna Bogers, 13-2-1781.

Fol. 128r
Adriana van Dalen, Waalwijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Baardewijk, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 17-4-1781.

Fol. 128r
Bewijs van goed gedrag voor Adam Dekkers, geweesene schout van Sprang, met het verzoek om Adam vrije doorgang te verlenen, 26-5-1781. Hij wil naar Parijs.

Fol. 129r
Adriana treffers, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 2-6-1781.

Fol. 129r
Adrianus van Clootwijk, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 9-6-1781.

Fol. 129v
Adriana van Drunen, Drongelen, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Drongelen, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 1-8-1781.

Fol. 129v
Josijna IJpelaar, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 10-10-1781.

Fol. 130r
Adriaan Snaphaan, Loon op Zant, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Loon op Zant, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 1-11-1781.

Fol. 130v
Jan van der Henst, Lexmond, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Lexmond, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 16-11-1781.

Fol. 131r
Maria van der Henst, Heusden, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Heusden, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 16-11-1781.

Fol. 131v
Johannis, Clasina en Peter Cleijn, kinderen van Cornelis Cleijn, Loon op Zant, vragen om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Loon op Zant, aangezien zij te Sprang zijn geboren wordt die acte verleend, 15-12-1781.

Fol. 132r
Copie
Alzoo ons door ofte van weegens Elsje van de Pas weduwe Hermanus Bernardus Neelmeijer, Utrecht, domicilium gekozen hebbende ten huijsen van notaris en procureur Broerius van der Velden is verzocht brieven van weeth of letteren requisiroriaal aan uw edele achtbaren te doen ten einde dewijl zij suppte op den 18e oct 1780 onderstonden, bevinden sirectie van Pieter Hendrik van Genderen, oud scheepen deeser stad, als meede executeur en boedelredder van wijlen Anna van Thiel laast weduwe van Pieter Som, raad en oud burgemeester deeser stad, hebbende doen goederen ,penneingen etc toebehoorende aan Cornelis van Genderen voor so verre die onder beheeringe van Pieter van Genderen zijn. Cornelis stond onder curatele van zijn broer Adrianus Adolphus, Sprang.
Men verzoekt aan Adrianus A. om zelf te komen of een gemachtigde te sturen voor dessen gerechten op 4-2-1782 actum Enkhuijsen 21-12-1781.

Fol. 133v
Jan IJpelaar, Loon op Zant, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Loon op Zant, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 7-5-1782.

Fol. 134r
Gerrit Geerling x Jacoba Helena Wendt krijgen acte van goed gedrag, 30-5-1782.

Fol. 134r
Batholomeus Clijn en Geerit Versteeg als voogden over de vier kinderen van wijlen Willem Ros bij Landrijna Pieters verklaren de kinderen ende de goederen goed te regeeren ende administreeren, 25-6-1782.

Fol. 135r
Johanna Captijn, Schiedam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Schiedam, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 24-6-1782.

Fol. 135r
Daniel Vos, Waalwijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Waalwijk, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 7-8-1782.

Fol. 135v
Maria van der Loo, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 24-8-1782.

Fol. 136r
Op 19-9-1782 heeft Jan Baptist Verschuuren, mr chrirurgijn te Waalwijk, het lijk van Jan van Dijk, zoon van Christoffel van Dijk, onderzocht. Jan is overleden aan een flinke wond in zijn borst.
Laurens van Dijk, broer, verklaart dat Jan per abuis is doodgeschoten door Zacharias Scholt, gaarder van slands middelen, tijdens de jacht met de snaphaan samen met voornoemde personen en Meuwis Scholt, zoon van Zacharias.
Pieter Smallegang en Lambert Sprangers hebben het lijk van de akker van Huijbert vande Kamer naar het huijs van zijn vader gebracht.

Fol. 137r
Nogmaals een verslag van de visitatie.

Fol. 137 los vel
27-??-1792. Peter Ockers verkoopt aan Jacobus van der Schans, Vrijhoeven.

Fol. 137v
Op 25-9-1782 verklaart Laurens van Dijk, 22 jaar, dat hij op 18-9 samen met zijn broer Jan, Zacharias Scholt en zijn zoon Meeuwis en stiiefzoontje Johannes Raamakers, allen behalve Johannes met een snaphaan het veld zijn ingegaan en een haas zagen. Verder vertelt hoe het kon gebeuren dat Zacharias Jan doodschoot.

Fol. 138v
Op 25-9-1782 verklaren Pieter Smallegang, 49 jaar, en Lambert Sprangers, 35 jaar, dat zij op 18-9 het lijk van Janvan Dijk naar het huijs van zijn vader hebben gebracht.

Fol. 139v
Geerit Blok, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 2-11-1782.

Fol. 139v
Adriana Goverdina de Leeuw, Gorinchem,, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Gorinchem, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 15-7-1783.

Fol. 140r
Jan Willem Coets, medicine doctor, ’s Grevelduijn cappel, en Willem Boeser, secretaris van Baarwijk woonende te Waalwijk, als executeurs en voogden over de erfgenamen van Hendrik van Dam, overleden 16-10-1781, en Cijtje Trommel, testament voor notaris Govert Oerlemans 20-1-1781, verkopen aan Sophia de Jongh weduwe Wouter van der Wens een obligatie hem bekomen bij onderhandse deijling door hem ter eenre ende Cornelia Margarita van Nieuwenhoven x Reijnier Vredrik van Staveren ter andere zijde, 17 en 19-10-1768, als erfgenamen van Corina van Dam wed Leonard van Sonsbeek en welke obligatie weer bij onderhandse deijling, 19-11-1782, is ten deel gevallen aan Alida Cornelia van Genderen, kintsking van Hendrik van Genderen, 19-8-1783.

Fol. 141v
Hendreik heijblom, Ginneke, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Ginneke, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 27-12-1783.

Fol. 142r
Johanna Verheijde, Nieuwkuijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Nieuwkuijk, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 27-12-1783.

Fol. 142v
Schout en schepenen gaan akkoord met het verzoek van Adriaan van der Hoeven, ’s Grevelduijn Cappel, na mondeling overleg met Leendert van Pelt en Wouter Verheijde x Adriana van Pelt, kinderen van wijlen Adriaan van Pelt en Elisabet Gijben om hem aan te stellen als voogd over zijn kinderen bij wijlen Antonetta van Pelt. Als toesiende voogd wordt Lammert van Pelt aangesteld, 6-1-1784.

Fol. 143r
Elisabeth Klijn, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 10-1-1784.

Fol. 143v
Adriana Wijnen, Leijden, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Leijden, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 29-1-1784.

Fol. 144r
Schifting, schijding en erfdeeling van alle soodanige vaste en onroerende goederen nagelaten bij wijlen Maria van den Hoek weduwe van Laurens Kolsters op den agsten jannuarij 1784, ovberleeden te Sprang, aangegaan en gemaakt bij Hendrik Kolsters, ruijter onder het regiment van den Lt Generaal Stavenisse Pocas?, Barent van Beek x Sijke Kolsters, Hendrik van der Loo x Pieternella Kolsters, Jan Gun, gepensioneert Corporaal onder ’t regiment Scholten van den Lt generaal Masonibanks?, x Hendrina Klosters, allen kinderen van Maria van den Hoek, 31-1-1784.

Fol. 147r
Anna Catharina Clijn, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 29-3-1784.

Fol. 147v
Adriana Vos, sevenbergen, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Sevenbergen, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 12-4-1784.

Fol. 148r
Dingeman de Ruijter en Adriaen Jansz Mouthaan, bijde ’s Grevelduijn Cappel, als voogden over de vier kinderen van wijle Denis de Ruijter verwekt bij Adriana Mouthaan, verklaren de kinderen en de geoderen wel te regeeren e administreeren, 13-4-1784.

Fol. 148v
Willemijna de Roon, Loon op Zant, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Loon op Zant, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 19-4-1784.

Fol. 149r
Adriana Verheijde, Oosterwijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Oosterwijk, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 22-4-1784.

Fol. 149v
Margarita van Zelst, Meeuwen,, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Meeuwen, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 24-5-1784.

Fol. 149v
Abraham Fijnenbuijk, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 4-6-1784.

Fol. 150r
Johannis Dingemans van Dongen, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, de acte wordt verleend, 26-6-1784.

Fol. 150v
Maria Brouwers weduwe Roelof Venk, Breda, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Breda, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 11-10-1784.

Fol. 151r
Corstiaan Klootwijk, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 1-11-1784.

Fol. 151r
Adriaan Treffers, Middeelburg, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Middelburgt, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 11-1-1785.

Fol. 151v
Fransch Verhagen, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 24-1-1785.

Fol. 152r
Hendrik Fijnenbuijk, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 16-2-1785.

Fol. 152v
Johannis van Loon, Gansoijen, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Gansoijen, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 5-4-1785.

Fol. 153r
Willem Fijnenbuijk, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 6-5-1785.

Fol. 153r
Frans Bogers, Helvort, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Helvort, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 30-5-1785.

Fol. 153v
Andries Clijn, Drongelen, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Drongelen, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 8-8-1785.

Fol. 154r
Hendrine van Oorschot, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 9-8-1785.

Fol. 154r
Louwrens van Beek, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 9-8-1785.

Fol. 154v
Acte van goed gedrag voor L. Dekhuijsen geboren Hoekweter met twee kinderen en haar meijt gevonvojeert wordende door haaren broeder Geerardus Hoesweter, Amsterdam. Zij willen naar Ostende, 29-9-1785.

Fol. 155r
Peter Brouwers, weduwenaar van Helena Quirijns en Antonia Gouden zijn in ondeertrouw opgenomen, 19-1-1786. Zij trouwen 5-2-1786. Acte ook als los vel aanwezig. Bij folio 199r zit nog een los vel mbt het huwelijk.

Fol. 156r
Jacoba Bogers, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 18-2-1786.

Fol. 156v
Govert Oerlemans, secretaris, weduwenaar van IJda de Grandt en Engelina Vos zijn in ondertrouw opgenomen, 28-3-1786. Zij trouwen 16-4-1786.

Fol. 157v
Frans Ijpelaar, Maade, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Maade, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 18-4-1786.

Fol. 157v
Johanna Castelijns, Loon op Zant, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Loon op Zant, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 18-5-1786.

Fol. 158r
Hendrik Heijmans x Catharina de Geus en hun kinderen Alida, 5 jaar, Sijmen, 3 jaar, en Lamberdina, 4 maanden, willen naar de Swaluwe. Hendrik en de kinderen (voor de helft) krijgen een acte van indemniteijt, De rest dient te komen van ’s Gravenmoer. 17-6-1786.

Fol. 158v
Op 15-7-1786 verklaart Adriaan de Jong dat hij bij den testament, 17-10-1767 voor notaris Arnoldus van der Hoeven, van Elisabeth de Hoog, in leeven wed van Jan Jacobse de Bie en laest weduwe van Gelden van Ammelrooij, nevens Wouter van der Wens was aangesteld tot executeur van haar testament en als voogd van de kinderen van haar zoon Govert Jan de Bie. Wouter van der Wens is op 26-4-1784 overleden. Adriaan verzoekt om Jan van Uijthoven als voogd aan te stellen.

Fol. 159v
Piternella Braspenning, Sleeuwijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Sleewijk, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 22-8-1786.

Fol. 159v
Casparus de Kok met zijn zoon Jan, 2 jaar, Loon op Zant vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Loon op Zant, aangezien zij te Sprang zijn geboren wordt die acte verleend, 5-12-1786.

Fol. 160r
Stoffelina de Gester, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 7-3-1787.

Fol. 160v
Carolina, Dingena en Dirk de Rooij, Loon op Zant, vragen om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Loon op Zant aangezien zij te Sprang zijn geboren wordt die acte verleend, 29-3-1787.

Fol. 160v
Lammeret de Kok, Rijnsburg, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rijnsburg, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 7-4-1787.

Fol. 161r
Adriana van Zelst, ’s Hertogenbos, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van ‘s Bos, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 24-4-1787.

Fol. 161r
Cornelis van Genderen verklaart dat zijn broeder Adrianus Rudolphus van Genderen, schout, op 9-8-1780 toestemming heeft gekregen om hem in het verbeeterhuijs te Dordrecht te laten opnemen. Tevens werd Adrianus tot curator benoemd.
Cornelis heeft drie jaar in het verbeeterhuijs door gebracht tot 29-1-1784. Zijn broer blef curator. Hij verzoekt nu om uijt de curatele ontslagen te worden wegens zijn goed gedrag.
Op 22-5 sturen de gerechten dit verzoek door aan Adrianus. Aangezien Adrianus op 5-6 niets van zich heeft laten horen wordt het verzoek ingewilligd.

Fol. 162v
Arnoldus vanm Oosterhout, Stolwijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Stolwijk, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 14-6-1787.

Fol. 163r
Zacharias Scholt stelt zig tot borg voor Wouter Meuwis Scholt, zijn zoon, als totes? tbv het gemeene land van Holland en Westvriesland, 19-6-1787.

Fol. 163v
Zacharias Scholt stelt zig tot borg voor Wouter Meuwis Scholt, zijn zoon, als gaarder van slands onbeschreeve middelen over Sprangh en Besoijen, dato voors.

Fol. 164r
Gijsbert Kluijtenaar, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 24-8-1787.

Fol. 164v
Balthazar Werther, Waalwijk, en Bernardiena Cornelia Oerlemans, zijn in ondertrouw opgenomen, 29-9-1787.

Fol. 165r
Helena de Leeuw, Vlaardingen, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Vlaardingen, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 11-10-1787.

Fol. 165r
Balthazar Werther, Waalwijk, en Bernardiena Cornelia Oerlemans trouwen, 14-10-1787.

Fol. 165v
Cornelis van Genderen wil rekening en bewijs van zijn broer A.R. van Genderen als voogd over Cornelis mitsgaders de nodige ouverture van de boedels van zijn moederlijke ouders als zijn vader en stiefmoeder en oom Dirk Oerlemans. Hij verzoekt om acte pro deo. Het wordt toegestaan, 29-1-1788.

Fol. 166v
Gerrit Blok, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 18-3-1788.

Fol. 166v
Marcus Levie, joods koopman, woonende te ’s Bosch, verklaart dat de vaste goederen die hij te Sprang bezit hangende de procedure tussen hem en Jan Jacob Dressel niet kunnen worden getransporteerd etc, 26-3-1788.

Fol. 167r
Joachim van der Wens, ‘s Hertogenbosch, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van ‘s Bosch, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 12-5-1788.

Fol. 167v
Geertruij Quirijns, Hitsert, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Hitsert, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 14-6-1788.

Fol. 168r
Huijbert van Drunen x Cornelia Vogels en hun drie kinderen Willemijna, 16 jaar, Agnieta, 14 jaar, en Eijmerdina, 14 jaar, Heusden, vragen om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van heusden, aangezien zij te Sprang zijn geboren/gewoond hebben wordt die acte verleend, 24-6-1788.

Fol. 168r
Dina de Leeuw, Klundert, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Klundert, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 1?-8-1788.

Fol. 168v
Cornelia de Bie, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 12-9-1788.

Fol. 169r
Johanna de Bie, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 12-9-1788.

Fol. 169r
Adriaan van Riel verklaart zijn moeder Johanna Kusters weduwe Hendrik van Riel, op 22-9-1788 is overleden; dat hij niet raadsaam vond als erfgenaam van zijn moeder te stellen, 23-9-1788.

Fol. 170r
Copie
D. Hijmans, predikant te ’s Grevelduijn Cappel, Antoni Kivits x Johanna Hijmans, Adriaan Oerlemans x Dingena Hijmans en Leendert Wijnen x Anna Hijmans, broeders en swager van Lambert Hijmans verklaren dat Lambert slecht behandeld wordt door zijn vrouw en kinderen en daarom heeft besloten te gaan wonen bij Leendert Wijnen.
De vrouw en kinderen hebben om een curator verzocht: zoon Adriaan Hijmans.
Comparanten vragen als curatoren Arnoldus Wijnen en Antonie Gerard Oerlemans.
Dit wordt toegestaan, 9-12-1788.

Fol 171v
Arnoldus Haverhals verklaart dat hij op 6-9-1788 onderhans van Adrianus Rudolpus van Genderen, schout, een stuk land gekocht heeft. Er blijken echter noal wat nadelen te zijn die hem niet bekend waren. Hij verzoekt de koop ongedaan te maken, 23-12-1788.

Fol. 172v
A R. van Genderen, schout, verklaart dat hij op 22-7-1788 via de deurwaarder A. Poelman bij Dina de Laat weduwe Hendrik de Haan hem verschuldigd geld heeft laten innen vanwege de verpondingen horende bij een publieq gekocht huijs etc.
Dat Dina de Laat kunnende goedvonden zig teegen de verkoping te opponeeren verklaart hij de koop verkert te vinden. Hij verzoekt alles terug te draaien, 25-12-1788.

Fol. 173v
A R. van genderen, schout, en Philippus Verbruggen, advocaat, woonende te Bezooijen, namens Dina de Laat weduwe Hendrik de Haan sluiten een akkoord mbt de koop van het huijs, 26-12-1788.

Fol. 175r
Schout en scheepen dat het verzoek van Cornelis van Genderen (165v) om rekening en bewijs van zijn broer A.R. van Genderen wordt ingewilligd.
Het betreft zaken als curator over de goederen van Cornelis en de erfenis van Geertruij Oerlemans weduwe C van der Werken en T. Oerlemans. 5-2-1789.

Fol. 177r
Schout en scheepenen gaan akkoord met de akte van separatie van bedde, tafel, bijwooninge en goederen van Zacharias Scholt en Anna Maria Kloek weduwe Jacobus Ramakers, 6-2-1789.

Fol. 177v
Johannes Start X Hendriena van Zelst en hun kinderen Johannes en Maria, Baardwijk , vragen om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van ‘s Bosch, aangezien zij te Sprang zijn geboren wordt die acte verleend, 8-2-1789.

Fol. 178r
Op 28-1-1789 compareren Zacharias Scholt ter eenre en Anna Maria Kloek weduwe Jacobus Ramakers x Zacharias Scholt ter andere zijde en verklarenb dat zij in 1774 zijn getrouwd, zij hebben op 11-1-1774 hun huwelijkse voorwaarden opgesteld. Zij hebben veel ruzie en zien geen oplossing en separeeren van bedde, tafel, bijwooning en goederen.
Er volgen acht voorwaarden.

Fol. 181r
Jan Moolegraaf, 36 jaar, en Geertrui Borgers, zijn vrouw, verklaren dat zij op 9-1-1789 rond 9 uur hebben gehoord dat er aan ’t ledig en onbewoond huijs van Pieter van Eersel gbroken werd. Zij gaan naar buijten en zien drie personen aan het breken aan het huijs. Deze personen rennen weg. Eet tijdje later zijer weer drie personen bij het huijs. Een van hen is Hendrik Blok, zoon van Willem Blok.
Later heeft Pieter van Eersel, ’s Gravenmoer, met Lambert van Dongen, met snaphaan, de wacht gehouden tot er vier persoinen in het huijs kwamen. Na een schot met de snaphaan zijn de vioer in het huijs van Willem Blok geloopen, 4-2-1789. Nog een akte met verklaring omtrent de getuijgen.

Fol. 182v
Cornelis van Genderen verklaart dat een aantal actes hem pas op 9-2 bereikt hebben. Hij vraagt tevens om copieën van appelaties of reformaties. (165v en 175v).

Fol. 183r
Adriaan Soeters verklaart hij en zijn overleeden vrouw Dirkje de Leeuw op 22-4-1785 voor notaris Francois van der Werken hun testament hebben gemaakt. Destijds was het onwaarschijnlijk dat zij kinderen zouden krijgen en zij hebben niets geregeld betreffende de voogden. Zij hebben echter een een zoon Lammert, 1 jaar, gekregen. Adriaan verzoekt om Kornelis van der Schans, Waspik, oom maternel, en Hendrik Adriaanse Oerlemans, neeff paternel, als voogden te benoemen. Wordt toegestaan, 11-4-1789. De voogden zullen getrouw regeeren, 14-4-1789.

Fol. 185v
Comparteerde Cornelis Simons, thans Sprang dog laast gewoont hebbende te Amsterdam, x Margaretha Granstijn en zijn twee kinderen Susanmna, 8 jaar, en Daniel, 6 jaar, en verklaart dat hij renuntieert van alle rechten mogt hij in armoede vervallen. Hij heeft nl geen actes van indemniteijt. 21-7-1789.

Fol. 186v
Cornelis van der Schans, Waspik, en Hendrik Adriaanse Oerlemans hebben als voogden van het kind van Dirkje de Leeuw en Adriaan Soeters het testament en de staat en innventaris van de boedel bestudeert. Er is niet veel. Men stelt voor dat vader het kind uijtkoopt, 29-9-1789. Akkoord, 13-10-1789. Er volgt nog een deeling, 13-10-1789.

Fol. 191r
Verklaring dat Hendrik Zulsters schoenmaker en woonende te Sprang is, 27-11-1789.
Achter in boek zit deze akte als los vel.

Fol. 191r
Verklaring dat Reijnier Hasenbos en zijn vrouw te Sprang woopnen, 28-11-1789.

Fol. 191v
Verklaring dat Simon Clijn koopman en woonende te Sprang is, 5-12-189.

Fol. 191v
Wouter Meeuwis Scholt en Clasina Elisabeth Oerlemans zijn op 28-12-1789 in ondertrouw in geschreeven.

Fol. 192r
Wouter Meeuwis Scholt en Clasina Elisabeth Oerlemans zijn op 18-12-1789 in ondertrouw in geschreeven.

Fol. 192v
Margrieta Bogers, Dordrecht, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Dordrecht, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 23-3-1790.

Fol. 193r
Antoni Quirijns en Reijnier Hasenbos verklaren dat zij op 17-2-1790 met de beurtman van Rotterdam naar Middelburg zijn gegaan. Aldaar aangekomen wilde zij verder naar Ijsendijke. Op enig moment zagen zij dat die van het schoenmakersgilde te Midelburg hun schoenmakerswerk uit het schip haalde om hun te berooven. Ondanks alle moeite hebben zij hun spullen niet terug gekregen. Zij willen nu een proces aanspannen maar hebben geen geld. Zij vragen om een pro deo zaak. Het verzoek wordt van de hand gewezen, 8-6-1790.

Fol. 194r
Adriana van Loon, Waalwijk, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Waalwijk, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 20-6-1790.

Fol. 194r
Op heeden den 20e junij 1790 Compareerden Marinus Ros, 26 jaar, Johannis Ros, broer en 29 jaar, Johannis Josephus de Wilde, Jan Vermaas, soldaat in het eerste bataillon van grenier Compagnie Captein de Craesaard en Jan Bogaars, 35 jaar.
Marinus en Johannis verklaren dat zij op 20-6-1790 naar Loon op Zand zijn gewandeld en daar de herberg van …. Baelwaard zijn in gegaan er er tot ca 12 uur snachts zijn gebleven. Zij zijn met de andere getuigen weer naar sprang gelopen. Daar aangekomen zijn Boigaars en de Wilde van hun weggegaan. Zij zijn zelf samen met Jan Kluijt verder gegaan. Bij het huijs van den brouwer Kievits brengt Jan Kluijt Marinus twee sneeden toe.
Maas en de Wilde verklaren dat er eerder een verschil was ontstaan tussen Jan Kluijt en Marinus over het zingen van liedjes. Jan Bogaars heeft niets gemerkt.

Fol. 195v
Elisabeth de Gester, Overschie, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Overschie, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 28-7-1790.

Fol. 196r
Pieter IJpelaar, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien hij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 14-8-1790.

Fol. 196v
Dingena de Bie, Rotterdam, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van Rotterdam, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 20-8-1790.

Fol. 197r
Cornelia Dalmaijer, ‘s Bos, vraagt om een acte van cautie tot decharge van de arme taaffel van ‘s Bos, aangezien zij te Sprang is geboren wordt die acte verleend, 24-10-1790.

Fol. 197v
Anna IJpelaar weduwe Cornelis van Mierlo, 42 jaar, alhier gebooren, wordt belooft dat als zij in armoede zou komen te vervallen zij vrije inwooning in Sprang krijgt, 28-12-1790.

Fol. 197v
Corstiaan Verheijden, 29 jaar, alhier gebooren, wordt belooft dat als hij in armoede zou komen te vervallen hij vrije inwooning in Sprang krijgt, 7-1-1791.

Fol. 198r
Corstiaan, 3jaar, en Cornelis, 3 weken, Enkhuijse, alhier gebooren, wordt belooft dat als zij in armoede zouden komen te vervallen zij vrije inwooning in Sprang krijgen, 17-11-1791.

Fol. 198r
Christiaan van Dongen, 22 jaar, alhier gebooren, wordt belooft dat als hij in armoede zou komen te vervallen hij vrije inwooning in Sprang krijgt, 26-5-1791.

Fol. 198v
Maria de Leeuw, 37 jaar, alhier gebooren, wordt belooft dat als zij in armoede zou komen te vervallen zij vrije inwooning in Sprang krijgt, 7-10-1791.

fol. 199r
Dionisius van Loon, 25 jaar, alhier gebooren, wordt belooft dat als hij in armoede zou komen te vervallen hij vrije inwooning in Sprang krijgt13-10-1791.

Fol. 199v
Arnoldus Roosen, 26 jaar, alhier gebooren, wordt belooft dat als hij in armoede zou komen te vervallen hij vrije inwooning in Sprang krijgt, 22-11-1791.

Fol. 200r
Jacobus van Steenbergen, schout, weduwenaar en Petronella Baes zijn in ondertrouw opgenomen, 27-11-1791.

Fol. 200v
Op 6-12-1691 hebben wij schout en schepenen ons begeven naar het sterfhuijs van Govert Oerlemans, secretaris, en aldaar van desselfs weduwe alle de papieren op te vragen. De paieren zitten in een vaste kast. De kast wordt verzegeld.

Op 8-12-1791 wordt de weduwe nogmaals gevraagd of er nog andere papieren zijn dan die in de verzegelde kast zitten. In een laade zitten notaris papieren. De laade wordt verzeegeld.

Fol. 201r
Op 14-4-1792 verklaart Jacoba de Kruijff weduwe Cornelis Coetsier, emeritus predikant te Giessen, dat zij geen ƒ 20.000 gegoed is en dat zij geen ƒ 100 jaarlijks trekt.

Fol. 201r
Aaltje Oerlemans, 36 jaar, alhier gebooren, wordt belooft dat als zij in armoede zou komen te vervallen zij vrije inwooning in Sprang krijgt, 18-4-1792.

Fol. 201v
Op 27-3-1792 verkoopt Peter Okker aan Jacobus van der Schans.

Fol. 202r
Peter Okker, 59 jaar, en zijn kinderen Geertruij, 16 jaar, Jan, 14 jaar, en Johanna, 6 jaar, alhier gebooren, wordt belooft dat als zij in armoede zouden komen te vervallen zij vrije inwooning in Sprang krijgen, 8-5-1792.