Selecteer een pagina

Registratien
Ter secretarie van Groot Waspik van actens ter selver secretarie gepasseert van overgang van eigendom van onroerde goederen en reëel recht mitgaders hypothecatien en andere ac-ten, door welk een wettig verband op onroerende goederen of enig recht verkregen wordt enz etc

Acte 1
Compareerde te ’s Moer Grietje Blok x Gerrit Gerritse Talen, in de eerste partij, Maria Blok x Cornelis Rutters, 2e partij, Johanna Blok x Johannes Zweiffel, 3e partij, Geertruij Blok x Jo-hannes van der Mast, 4e partij, en Eva Blok x Cornelis Kiel, 5e partij, kinderen van Evert Blok en Anna Kosters, gewoont hebbende en overleden alhier, en hebben een deling gemaakt, 29-1-1808.

Los vel
Op 21-6-1808 is uijt crachte van testament, ’s Moer 13-3-1786, overgebracht van Willem Warre op desselfs weduwe Willemina Dorreboom het goed van Huijbert Janse Coenen.

Acte 2
Wouter kruijff, Loon op Zand, Adriaan Kruijff, Cappel, Gelde Nieuwenhuizen x Petronella Kruijff, Loon op Zand, kinderen van Pieter Kruijff en Hendrina de Bie, overleden en gewoond hebbende te Loon op Zand hebben een deling gemaakt, 21-10-1808.

Acte 3
Cornelis Cornelisse Schoenmakers en Cornelis Hendrikse Schoenmakers x Maria Schoen-makers, voor de helft erfgenamen van Gijsbertus Schoenmakers, overleden te Waspik, broeder, maken een deling, 26-4-1808.
Volgt acte mbt successie

Lijs met registratien
Patroon:
datum registratie; opdrager; verkrijgers; goed

6-9-1808 Willem Oosterwaal; Jan Oosterwaal; huijsje no 180.
11-10-1808 Antonie namens Peter van Ee; Peeter Kivits en Joh van den Bosch, schout Udenhout; huijsje no 202.
17-11-1808 Sijmon Sijmonse van Son namens sijn moeij Antonetta van Son weduwe ? van Dongen; Adriaen van Dongen; huijs no 146.
16-12-1808 Willemina Potmakers wed Jan van Riel en Jan van Riel; Jan P Timmermans, Oosterhout; huis no 243.
22-12-1808 Michiel Janse Oosterwaal; Wouter en Adriaen Biemans; land
22-12-1808 Michiel Janse Oosterwaal; Wouter en Adriaen Biemans; land
30-12-1808 Hendrik de Ronden; Pieter Musters; huisje no 112
13-1-1809 Jan B Brent x Maria Wijdemans;Jan Wijdemans; land
13-1-1809 P van der Meer namens IJda Vaartmans wed Leendert Ruijtenberg; Adriaen J de Vos; huis no 101
17-1-1809 P Ketelaar namens Antonia Maria Ketelaar weduwe Joh van der Meer, secr Wasik, wonende te Sprang; Daniel van der Meer, Terheiden, Pieter van der Meer en Johanna van der Meer wed Tomas Ketelaar; oa een huijs no 99
9-2-1809 Huijbert en Adriaen Pruijsers, Adriaen Snijders x Adriana Pruijsers, Hendrik van der Schans x Dirkje Pruijsers, Jan van Loon x Cornelia Pruijsers, Willem Vos x Pieternella Pruijsers, kinderen Cornelia Schep weduwe P Pruijsers; Floor Prins?; land
9-2-1809 Christoffel Leijten; Pieternella de Zeeuw weduwe Corn de Bruin;huijsje no 125
8-3-1809 Wouterke Bogers weduwe Adriaen van Dongen en haar vijf kinderen; Isak Wervers?, ’s Moer; land
7-4-1809 Jan Janse van der Kaa; Jacobus van der Sande; land
20-4-1809 Johannes van der Rijken x Maria Potmakers; Adriaen Biemans; land
21-4-1809 Huijbert Potmakers, Peter, Wouter en Anna Kamp, erfg Hendrik Potmakers, overleden 11-2-1809,11½ Hoeve; Adriaen Langerwerf, 11½ Hoeve; oa half huijs te 11½ Hoeve
21-4-1809 Huijbert Potmakers, Peter, Wouter en Anna Kamp, erfg voorn; Pieter Otgens, 11½ Hoeve; land
27-4-1809 Cornelia de Bont, HLA, Adriaen Janse Verschuren mede namens broeders en suster: Willem Maarten, Cornelis, Huijbert Johannes en Johannes, kinderen Jan J Verschuren; Huijbert van Dusseldorp, 11½ Hoeve, en Abrahan de Jong, HLA; land
2-5-1809 Huibert Nouwens, Zevenbergen, Jan Nouwens en Andries Schrauwen x Jo-hanna Nouwens, Fijnaart, Willem Nouwens,Zevenbergen, Jacobus Hensberg x Johanna Nouwens, Pieternella Nouwens,Kuilenburg, Johannes Berkman x Maria Nouwens en Huijberdina Nouwens, kinderen Jan Nouwens, Jan J Nou-wens, Huijbert Lijten x Cornelia Nouwens, Willem J verschuren, Klein Waspik, Huijbert J Verschuren, Lambert J Verschuren, P van der Meer, secr, namens Huijbert de Jong x Adr J Verschuren, namens Jan H Nouwnes, P B Kamp, Anna Nouwens wed Jan van der Ka, de minderjarige kinderen van A B Kamp, Adriaen A Nouwens mede namens de minderjarige erfg van Adriaen Corn Nouwens , overleden 6-2-1809; Wouter Biemans en Frans Kamp; land
5-5-1809 Joh de Jong x Willemina Vermijs, Johanna Vermijs, Willem Snijders, Raams-donk, en Marc Ad de Jong namens Adriaen van Limt x Maria Vermijs, kin-deren Susanna Zijlmans wed Joh Vermijs en als voogden over Mergo en Anna Maria Vermijs; Jan H Rekkers; land
5-5-1809 de voorn comparanten; Joh de Bruin; land
17-5-1809 Willem Geerd Loeff, ’s Moer, als executeur van de boedel van Adriaen van Os, gewoond hebbende en overleden ’s Moer, testament 20-8-1808 met zijn vrouw Adriana Bogers weduwe Leendert Verduijn; Leendert Boens; land
17-5-1809 de voorn comparanten; Leendert Boens ende Adriana Bogers wed Adriaen van Os; land
19-5-1809 Joost W Pols; Marcelis Smits; land
21-9-1809 Andries van Kuik; Peter Kivits en Joh van den Bosch, schout Udenhout; huis no 205
10-11-1809 Pietronella de Zeeuw weduwe Corn de Bruin; Johannes de Kleijn; huisje no 127
15-1-1810 Hendrik Hend van den Hoek; Jan Janse Lips de Jonge; land
29-1-1810 Cornelis Langerwerf, Geerit van Dusseldorp x Maria Langerwerf, Dirk van Driel, Raamsdonk, Adriaen Langerwerf, HLA, Joachum Langerwerf, Peeter Langerwerf, Cornelis de Jong x Engelina Langerwerf, Maria Sneeuw weduwe Mels Langerwerf, erfg van Catarina Langerwerf, HLA, overleden op 29-10-1809; Dirk van Driel, Raamsdonk; land
31-1-1810 Jan Sneeuw x Adriana Verschuren, Antonetta Ad Verschuren en Anna Ver-schuren, kinderen en kindskinderen, Adriaen en Lambert Jansen Verschuren als voogden en Adriaen W Verschuren als toesiender over de kindskinderen van Antonie Ad Verschuren en Johanna Maartense Biemans weduwe van An-tonie Ad Verschuren;Lourens Olislagers; land
27-2-1809 Paulus Timmermans, ’s Moer; Pieter de Wit, Raamsdonk; land
30-3-1810 Bart van den Rijken; Geertruij van den Rijken; huijsje no 82
30-5-1810 Laurens Rekkers mede als voogd met Michiel van Hassel over de kinderen van Frans van Hassel; Willem Oosterwaal;land
7-7-1810 Faas Buijs en Antonie Wijnen; Aart Boogmans; huijsje no 290
20-4-1810 De erfg van Steve de Bont; Joh de Bruin; land
20-4-1810 De erfg van Steve de Bont; Michiel van Hassel; land
20-4-1810 De erfg van Steve de Bont; Pieter van Gennep; land
7-7-1810 Faas Buijs en Antonie Wijnen; Aart Boogmans; huijsje no 290
21-9-1810 Adriaen Jacobus de Vos; Willem Marc Zeijlmans; land
19-10-1810 Damis Sagt en Wouter J Verschuren, armmrs en de crediteuren van Jan van Balen; Lambert Janse van Steenhoven; huijsje no 80
24-10-1810 Joh Vermeulen namens Joh Fransoisius de Bruin, Aken; Bastiaen van Dalen; een huizing no 207
24-10-1810 Johannes Vermeulen uts; Lambert, Adriaen en Elizabeth Zijlmans; land
24-10-1810 Martinus van Son, Dongen namens zijn moeder Catarina Sprangers weduwe Hendrik van Son; Lambert, Adriaen en Elizabeth Zijlmans; land
8-11-1810 Huibert J Verschuren, Lambert J Verschuren, Adriaen J Verschuren mede namens broeders en suster, Gerrit Kleijberg, Oosterhout, Evert Weite?, Dus-sen, en Jan J Lips namens Maria Baas en voogden over de kinderen van van Willem J Verschuren en Berbera Schenkels, overleden te Klein Waspik; Lam-bert J Verschuren, Elizabet Zijlmans; land
8-11-1810 De voors erfg; Wouter Biemans; land
16-11-1810 Willem G Schaap namens Joh F de Bruin; Johannes Vermeulen; land
16-11-1810 De voorn W Schaap; Johannes Vermeulen; land
10-12-1810 Joseph van Dongen; Cornelis van den Ende, Dordrecht; land
17-12-1810 Arie Hasebos; Jacobus Streefland; half huisje no 124
24-12-1810 Johannes Hubertus de Bont; Wilhelmina Pronk, gesepareerd van J J Kurstei-ner, Waalwijk; land

Registratien
Ter secretarie van Groot Waspik van actens ter selver secretarie gepasseert van overgang van eigendom van onroerde goederen en reëel recht mitgaders hypothecatien en andere ac-ten, door welk een wettig verband op onreorende goederen of enig recht verkregen wordt enz etc

2-11-1808 Gerrit Kamp, Raamsdonk; Dirk Kamp, Delft; damloper
13-1-1809 Jan Wijdemans; Johannes, Willem, Gerrit en Catharina Mutsaard, kinderen wijlen Jacobus Mutsaard, G’Berg; land
9-2-1809 Floris Pruijsers; Cornelis van der Saken, schipper te Besoijen; land
27-4-1809 Johanna van Steenoven wed Jan Smeur, Raamsdonk; dochter van Nicolaas van den Berg: Pieternella, Rotterdam; land