Selecteer een pagina

Index of bladwijzer

1794

Fol. 1
Testament
Van Peter Adriaan Ariaens en catharina Peter Riemslag, echte lieden

Fol. 2
Testament
Van Alexander Botermans en Maria Jochim Franken, echte lieden

Fol. 3
Testament
Van Adriaan van Boxel en Pieternel Petersen Bavelaar, echte lieden

Fol. 5
Testament
Van Adriaan Peter Hulsten en Pieternel Adriaan Sijmons, echte lieden

Fol. 7
Testament
Van Jan Horsten en Johanna Janse Mijne, echte lieden

Fol. 9
Testament
Van Laureijs Jan Huijben en Anna Hanesberg, echte lieden

Fol. 11
Van Jan Steven Claassen, Maria een Pieter Steven Claassen, gebroeders en zuster

Fol. 13
Testament
Van Pieter van Rooij en Catharina Jan Loureijsen, echte lieden

Fol. 15
Testament
Van Adriaan peter Bavelaar, meerderjarig en ongehuwd

Fol. 17
Testament
Van Antonie Cornelis Meertens en Catharina Adriaanse Ligtenberg, echte lieden

1795

Fol. 19
Testament
Van Michiel Dirks en Johanna van den Nieuwenhijsen, echte lieden

Fol. 20
Testament
Van Jan Huijbert den Boer en Dorothea van haagen, echte lieden

Fol. 22
Testament
Van hendrik Andries Broeders en Dingena Cornelis Binck, echte lieden

Fol. 24
Testament
Van Thomas Christiaanse Mols en Maria Nicolaas Janzen, echte lieden

Fol. 26
Testament
Van Jacobus Nicolaas Janzen en Catharina Peterse Hulsten

Fol. 28
Testament
Van Jan Adriaan Ariens en Anna Gijsbert Timmermans, echte lieden

Fol. 28
Voogdij
Van Roeland Cornelis Vermeulen, smitsbaas te Ginneken, en Antoinetta Cuijpers, echte lieden

Fol. 28
Deeling
De erfgenamen van marijnus Adriaanse Wervers??? van zijne zijde

Fol. 40
Deeling
De erfgenamen van maria Janzen Oomens in leven huisvrouw van Adriaan Jan Weeterings

Fol. 40
Procuratie
Maria Willemse van Loon wed Jan Embrechts Raassen op Adriaan van Son

Fol. 43
Contract
Tusschen de kinderen van Jacobus Janze van der Wee en Dingena Jan Elands indertijd echte lieden

Fol. 45
Testament
Van Cornelis Jan Ligtenberg en Anna Maria Jacobus van der Wee, echte lieden

Fol. 46
Deeling
De erfgenamen van J Jan van Dongen en Catharina Scheerders indertijd echte lieden

Fol. 47
Contract
Tusschen den heer Fr A van den Bosch ter eenre en de erfgenamen van Johanna Joost Raassen ter andere zijde

Fol. 47
Deeling
De kinderen van Jan Smits in eerste huwelijk gehad hebbende Johanna Maria Lusman??? en in tweede Digna … Horsten

Fol. 49
Deeling
De kinderen van Gijsbert van den Assum

Fol. 50
Testament
Van Jan Jacobus van der Wee en Elisabeth Jan Ligtenberg, echte lieden

Fol. 50
Testament
Van Leenderet de Jong en Geertrui de Ruijter, echte lieden

Fol. 51
Testament
Van Adriaan Melis Emmen en Johanna Adriaan Horsten, echte lieden

Fol. 52
Deeling
De erfgenamen van Pieternel Nicolaas Bressers weduwe van Cornelis Jan Claassen

Fol. 53
Deeling
De erfgenamen van martinus van den Bos en Johanna Adriaansen van hoogstraaten indertijd echte lieden

Fol 54
Repuidiatie
Van Maria Jan Maas tbv de onmondige kinderen van Adriaan Jan Maas

Fol. 54
Deeling
De erfgenaamen van Michiel Verleg

Fol. 55
Deeling
De erfgenaamen van Jacobus Vermeulen en Adriaan Jacobus Vermeulen

Fol. 57
Deeling
De erfgenaamen van Lammert Jan Sprangers

Fol. 59
Contract
Tusschen de erfgenaamen van Anna Maria Willem …

Fol. 60
Testament
Van Antonie Nicolaas Broeders en Eva Hendrik Clis, echte lieden

Fol. 61
Testament
Van Willem Antonie Cornelissen en janna Jan van Es, echte lieden

Fol. 63
Contract
Tuschen de erfgenaamen van Peter Peter Ackermans

1796

Fol. 63
Procuratie
Van Antonia van kleef laast weduwe Jan Van den broek op Willem Gildenhuis wonende tot Rotterdam

Fol. 64
Deeling
De kinderen van Wouter van Rooij

Fol. 66
Deeling
De erfgenaamen van Jan de Rooij en Anneke Michielsen van Dongen indertijd echte lieden

Fol. 67
Contract
Tusschen de erfgenaamen van Jacobus Adriaanse Vermeulen

Fol. 67
Contract
Tusschen de erfgenaamen van Joahanna Janze Coolhaasen en Chargenetta R…

Fol. 69
Contract
Tusschen Jennemarie Jan Smits ter eenre en Peter Jan Stappers ter andere zijde

Fol. 70
Deeling
De kinderen van Willem Weeterings

Fol. 71
Deeling
De kinderen van Jan van Breugel

Fol. 72
Deeling
De erfgenaamen van Jacomijn Roksnoer

Fol. 73
Contract
Tusschen de erfgenaamen van wijlen den heer F A van den Bosch

Fol. 75
Testament
Jan Janze van Gorcum en pieternel Bavelaar, echte lieden

Fol. 77
Contract
Tusschen de heer Ophuizen en de erfgenaamen van mejuffrouw Cornelia Walthera van heith ter eenre en de heer hendrik Braat ter andere zijde

Fol. 78
Deeling
De kinderen Huibert Claas Huiben en Anne Maria van es indertijd echte lieden

Fol. 80
Testament
Adriaan Peters van Dongen en Elisabeth Anthonie Cornelis Anthonisse, echte lieden

Fol. 83
Testament
Peter Adriaan Knaapen en Maria Peter Vlaminkx, echte lieden

Fol. 85
Deeling
Anne Marie Jan Ligtenberg met haren man Jan Anthonij Quirijnen en Gijsbert Jan Ligtenberg

Fol. 87
Testament
Jan Anthonij Quirijnen en Anne Marie Jan Ligtenberg, echte lieden

Fol 89
Deeling
Michiel en Maria Dirks en Cornelia Dirks met haaren man Willem ligtenberg

Fol. 91
Testament
Anthonij Anth Ligtenberg en Catharina Adriaan Horsten, echte lieden

1797

Fol. 92
Testament
Nicolaas Dirks

Fol. 94
Deeling
Adriaan, Anna, Jan en Johanna Boers

Fol 97
Testament
Stans Stans Vermeulen en Elisabeth Claessen, echte lieden

Fol. 99
Deeling
De kinderen van Jan Peter van Rooij

Fol. 103
Deeling
De kinderen van Cornelis jacobus van der Wee

Fol. 106
Testament
Jan Jacobus van Dongen en Johanna Jan Van Breugel, echte lieden

Fol. 107
Deeling
De kinderen van Peter Huijbert Claessen

Fol. 110
Cautie
Van johanna Braat voor Cornelia Aletta Hogendijk en Adriana Braat

Fol. 111
Deeling
De kinderen van Henricus van Son

Fol. 114
Testament
Adriaantje Jansen van Loon

Fol. 116
Testament
Adriaan Adriaan Ligtenberg en Pieternel Peter Raessen, echte lieden

Fol. 118
Testament
Jan Nicolaas Oomens en Pieternel Nicolaas Ansems, echte lieden

Fol. 119
Testament
Johannes Nerrings en Adriana van Loon, echte lieden

Fol. 121
Testament
Cornelis Scheepers en Johanna Gerrit Schoonens, echte lieden

Fol. 124
Testament
Adriaan Hendrik de Weert en Johanna Maria Joost Roelen, echte lieden

Fol. 127
Contract
Tusschen Pieter van Kimenai en Gerardus van Kiemenaij

Fol. 128
Testament
Johannes Jan Oomens en Anna Corn Verhoven, echte lieden

Fol. 130
Testament
Piter Dirk Basters en des zelve halve zuster Pieternel Ant de Jong

1798

Fol. 132
Testament
Jan Hijbert de Jong en Jacoba Peter Hulsten, echte lieden

Fol. 134
Testament
Adriaan Adr Ariens en Cornelia Peter Riemslag, echte lieden

Fol. 135
Cautie
Van Jan Gerrits van Spaandonk voor Pierre Marie André de Chisne

Fol. 136
Cautie
Van Laureijs Peter Oomens voor Jean Francois Werquin en Charles Ricq

Fol. 137
Deeling
De kinderen van laureis Jan Huijben

Fol. 139
Testament
Jan Arn Elands en des zelvs zuster Johanna Arn Elands

Fol. 140
Testament
Gerrit Jansen van Loon en Allegonda van Gstel. Echte lieden

Fol. 142
Codicille
Adriaantje Jansen van Loon

Fol. 143
Deeling
Jan, Adriaan, Johanna, Anthonij, Anna en Peter Peter Weeterings

Fol. 145
Testament
Adriaan van Well en Engelina van de Grindt, echte lieden

Fol. 147
Testament
Jan Adriaan Elands en Adriana Nicolaas Haansberg, echte lieden

Fol. 149
Deeling
Peter en Willem Jansen van Gool

Fol. 151
Testament
Hendrik Gijsbert Roelen

Fol. 153
Procuratie
Adriaan en Maria Cornelis Vermeulen op Franciscus Willem Smans woonende te Rotterdam

Fol. 153
Testament
Adriaan Cornelis Peters en Clasina Jansen van Dooremaale, echte lieden

Fol. 155
Contract
Tusschen de ervgen van Jan Jan Hulsten en Adriaantje … …

Fol. 157
Testament
Huijbert Willem Jansen en Maria Peter Laureijsen, echte lieden

Fol. 159
Deeling
De ervgen van maria Joosten van Vugt wed Cornelis Pt van Bavel

Fol. 161
Deeling
De ervgen van Anthonij Adriaan Raessen

Fol. 164
Deeling
Peter Adr Anthonisse en Jan en Stans Peter Adriaanse

Fol. 165
Desistentie of repudiatie
Van Andries Hendrik Broeders

Fol. 166
Contract
Tusschen Jan en Michiel Jansen Oosterwaal

1799

Fol. 167
Deeling
Van Jan Jan Hulsten en Adriaantje Peters de Jong ervgen

Fol. 169
Deeling
De kinderen hendrik Gijsbert Roelen

Fol. 173
Codicille
Van de heer Cornelius van Dongen

Fol. 176
Testament
Jan Corn Loonen en Elisabeth Corn Claessen, echte lieden

Fol. 178

Jan Nicolaas van Dooremaal

Fol. 179
Rev testament
Johanna Anthonis Liessen wed Willem Meertren Goijarts

Fol. 180
Ttm
Adriaan Jan Weeterings en Adriana Stanse Vermeulen, ecl

Fol. 182
Testament
Pieter , Jacob, Maria en Adriaantje Huijbert Emmen

Fol. 184
Borgtogt
Den heeren Adr Jacob Sem

Fol. 184
Deeling
Peter Willem Driesen en Helena Roksnoer

Fol. 187
Deeling
Gerrit van Dongen kinderen

Fol. 190
Testament
Adriaan en Pieternel Peter Laureijsen

Fol. 191
Contract
Peter … Goderse Peter Laureijsen ter eenre en Matheus de Roek?

Fol. 192
Contract
Henr P Vermoelen en Adr J v Riel ter eenre en Christiaan Tente?

Fol. 192
Contract
Adr J v Riel en Barth van Gils ter eenre en Henricus van Campen

Fol. 193
Contract
C v Helvert en Adr J … Oomens ter eenre en Anthonij Bosveld

Fol. 195
Authorisatie
Corn Corn van den Noort junior

Fol. 196
Testament
Jufvrouw Adriana van Loon

Fol. 198
Testament
Pieter … Broekhoven en Johanna Michielse vd Wee

Eijnde