Selecteer een pagina

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 001
Soort akte: transport
Datum: 23-7-1808
1e Comparant: Daniel Sneeuw, scheepmaker
2e Comparant: Sacharias van Dommelen, ´s Grevelduijn Cappel
Goederen: damschuijt
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 002
Soort akte: scheiding
Datum: 19-8-1808
1e Comparant: Huijbert Kosters, Raamsdonk
2e Comparant: Johannes van Esch x Adriana Kosters
Goederen: ackerland; dries; half huijs no 244; ackerland
Bijz: goederen aangekomen van hun ouders Rijnier Kosters en Maria Vos wed Rijnier Vos

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 003
Soort akte: transport
Datum: 6-9-1808
1e Comparant: Willem Oosterwal
2e Comparant: Jan Oosterwal, vader
Goederen: afgebrand huijsje no 180
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 004
Soort akte: wilkeur
Datum: 27-4-1809
1e Comparant: Johanna van Steenhoven wed Jan Smeur, Raamsdonk
2e Comparant: Pieternella Nicolaas van den Berg, Rotterdam
Goederen: onderpand: hooij en weijland
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 005
Soort akte: transport
Datum: 4-11-1808
1e Comparant: Daniel Sneeuw
2e Comparant: Gerart Kamp, Raamsdonk
Goederen: damlooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 005 – 4
Soort akte: transport
Datum: 11-10-1808
1e Comparant: Antonie van Ee namens broeder Peeter
2e Comparant: Peeter Kievits ea
Goederen: een huijsje aan Vroukensvaart no 202
Bijz: procuratie 10-10-1808.
Peeter Kievits en Joh van den Bosch, schout, Udenhout

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 006
Soort akte: transport
Datum: 4-11-1808
1e Comparant: Gerrit Kamp, Raamsdonk
2e Comparant: Dirk Kamp, broer, Delft
Goederen: gaffelschip
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 006 – 1
Soort akte: wilkeur
Datum: 4-11-1808
1e Comparant: Gerrit Kamp, Raamsdonk
2e Comparant: Dirk Kamp, broer, Delft
Goederen: onderpand: damlooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 007
Soort akte: transport
Datum: 17-11-1808
1e Comparant: Simon Simonse van Son ea
2e Comparant: Adriaan van Dongen, zoon
Goederen: half huijs no 146
Bijz: Simon Simonse van Son namens Antonetta van Son, muij, weduwe Matthijs van Dongen, procuratie 7-10-1808

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 008
Soort akte: scheiding
Datum:
1e Comparant: Willem Oosterwaal ea
2e Comparant:
Goederen: een huijs en stukken land; huijsje no 170
Bijz: Willem Oosterwaal, Jan Oosterwaal, Dongen, Pieter Oosterwaal, Loon op Sant, Michiel Oosterwaal mede namens Dingena Oosterwaal, Made, procuratie 9-11-1808, Cornelis van Est x Pieternella Oosterwaal en Cornelis van den Heuvel x IJda Oosterwaal, kinderen van Jan oosterwaal, overleden 13-9-1808

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 009
Soort akte: transport
Datum: 16-12-1808
1e Comparant: Willemina Potmakers weduwe Jan van Riel
2e Comparant: Jan P Timmermans, Oosterhout
Goederen: een huis te Boven no 243
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 010
Soort akte: transport
Datum: 22-12-1808
1e Comparant: Michiel Janse Oosterwaal, Made
2e Comparant: Wouter en Adriaan Biemans
Goederen: weiland
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 011
Soort akte: transport
Datum: 22-12-1808
1e Comparant: Michiel Janse Oosterwaal ea
2e Comparant: Wouter en Adriaan Biemans
Goederen: ackerland
Bijz: Michiel Janse Oosterwaal, Made, namens Dingena Oosterwaal, procuratie 9-11-1808,

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 012
Soort akte: transport
Datum: 30-12-1808
1e Comparant: Hendrik de Ronde
2e Comparant: Pieter Musters
Goederen: een huisje no 112
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 013
Soort akte: transport
Datum: 30-12-1808
1e Comparant: Hendrik de Ronde
2e Comparant: Pieter van Biesen
Goederen: hengstschuit
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 014
Soort akte: transport
Datum: 30-12-1808
1e Comparant: Daniel Sneeuw, scheepmaker
2e Comparant: Hendrik de Ronde
Goederen: een damschuit
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 015
Soort akte: transport
Datum: 13-1-1809
1e Comparant: Jan B Brent x Maria Weijdemans
2e Comparant: Jan Weijdemans
Goederen: 3 geerden
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 016
Soort akte: transport
Datum: 13-1-1809
1e Comparant: Pieter van der Meer ea
2e Comparant: Adriaan Jacobse Vos
Goederen: een huis no 101
Bijz: Pieter van der Meer, secretaris, namens IJda Vaartmans weduwe Leendert Ruitenberg, Hardinxveld, procuratie 14-11-1808

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 016 – 2
Soort akte: wilkeur
Datum: 13-1-1809
1e Comparant: Jan Weijdemans
2e Comparant: Johannes, Willem, Gerrit en Catharina Mutsaard
Goederen: onderpand 6 geerden
Bijz: kinderen van de weduwe Jacobus Mutsaard, G’Berg

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 017
Soort akte: transport
Datum: 17-1-1809
1e Comparant: Pieter Ketelaar ea
2e Comparant: Daniel van der Meer, Terheijden ea
Goederen: een huis no 99; 13 stukken land
Bijz: Pieter Ketelaar, ontvanger der onbeschreven middelen te Baardwijk, namens Antonia Maria Ketelaar weduwe Jan van der Meer, secretaris Waspik, en Adrianus van der Meer, secretaris Woudrichem, en Johannes Lambertus van der Meer, Raamsdonk, procuratie Sprang 17-12-1808.
Daniel van der Meer, Terheijden, Pieter van der Meer en Johanna van der Meer weduwe Thomas Ketelaar, Jan Oldenzaal Vlaanderen, Sprang,

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 018
Soort akte: transport
Datum: 9-2-1809
1e Comparant: Huijbert Pruijsers ea
2e Comparant: Flooris Pruijsers, broer
Goederen: weiland
Bijz: Huijbert Pruijsers, Adriaan Pruijsers en Adriaen Snijders x Adriana Pruijsers, Cappel, Hendrik van der Schans x Dirxke Pruijsers, Loon, Jan van Loon x Cornelia Pruijsers, s’Moer, Willem Vos x Pieternella Pruijsers, Sprang, kinderen van Cornelia Schep wed P Pruijsers

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 019
Soort akte: transport
Datum: 9-2-1809
1e Comparant: Christoffel Leijten
2e Comparant: Pieternella de Zeeuw wed Cornelis de Bruin
Goederen: een huijsje no 125
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 020
Soort akte: transport
Datum: 8-3-1809
1e Comparant: Wouterke Bogers ea
2e Comparant: Isak Wervers, s’Moer
Goederen: een acker saaijland
Bijz: Wouterke Bogers weduwe Adriaen van Dongen, s’Moer, mede namens drie kinderen, procuratie 28-2-1809 s’Moer, Hendrik van Dongen, zoon, Sliedrecht,, procuratie Sliedrecht notaris van Hattem, en Adriana van Dongen

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 021
Soort akte: transport
Datum: 21-3-1809
1e Comparant: Anna van den Anker wed Gijsbert van Malsem ea
2e Comparant: Daniel Sneeuw
Goederen: tjalschip
Bijz: Anna van den Anker wed Gijsbert van Malsem, Willem Timmermans, Wm Marcelisse Zijlmans als voogden van de twee kinderen van Anna

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 022
Soort akte: transport
Datum: 29-3-1809
1e Comparant: Jan Klolp, Hardinxveld
2e Comparant: Simon Hemel
Goederen: damlooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 023
Soort akte: transport
Datum: 7-4-1809
1e Comparant: Jan Janse van der Kaa, Raamsdonk
2e Comparant: Jacobus van der Sande
Goederen: de helft in een ackerlant
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 024
Soort akte: transport
Datum: 12-4-1809
1e Comparant: Pieter Corn de Zwart
2e Comparant: Jan Klop, Hardinxveld
Goederen: sprietschip
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 025
Soort akte: transport
Datum: 12-4-1809
1e Comparant: Jan Klop, Hardinxveld
2e Comparant: Pieter Cornelis de Swart, Zevenbergen
Goederen: damschuit
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 026
Soort akte: transport
Datum: 20-4-1809
1e Comparant: Johannes van der Rijke x Maria Potmakers
2e Comparant: Adriaen Biemans
Goederen: helft van een acker
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 027
Soort akte: transport
Datum: 21-4-1809
1e Comparant: Huijbert Potmakers ea
2e Comparant: Adriaen Langerwerf, 11½ Hoeve
Goederen: een half huis te 11½ Hoeve, maar met verponding te Raamsdonk
Bijz: Huijbert Potmakers, 11½ Hoeve, Peeter kamp, Wouter en Anna Kamp, erfgenamen van Hendrik Potmakers, 11-2-1809 overleden, x Huijbertje Kamp

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 028
Soort akte: transport
Datum: 21-4-1809
1e Comparant: Huijbert Potmakers ea
2e Comparant: Peeter Otjens, 11½ Hoeve
Goederen: een halve acker onder 11½ Hoeve
Bijz: Huijbert Potmakers, 11½ Hoeve, Peeter kamp, Wouter en Anna Kamp, erfgenamen van Hendrik Potmakers, 11-2-1809 overlden, x Huijbertje Kamp

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 029
Soort akte: transport
Datum: 27-4-1809
1e Comparant: Cornelia de Bont, Hendrik Luiten Ambacht
2e Comparant: Huijbert van Disseldorp ea
Goederen: een acker
Bijz: Huijbert van Disseldorp, 11½ Hoeve, en Abraham de Jongh, Hendrik Luiten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 030
Soort akte: transport
Datum: 2-5-1809
1e Comparant: Adriaen Verschuren ea
2e Comparant: Wouter Biemans en Frans Kamp
Goederen: weijland agter de vest
Bijz: Adriaen Verschuren mede namens Willem, Maarte, Cornelis, Huijbert, Johannes en Johanna, broers en zuster, kinderen van Jan Janse Verschuren, procuratie 3-2-1809, Huijbert Nouwens, Zevenbergen, Jan Nouwens, Andries Schrouwens x Johanna Nouwens, Fijnaart, kinderen Cornelis Nouwens, zoon van Willem Nouwens, Zevenbergen. Willem Nouwens, Zevenbergen, Jacobus Mensberg x Johanna Nouwens, Petronella Nouwens, Huijlenburg, Johannes Berkman x Maria Nouwens en Huiberdiena Nouwens, beide te Amsterdam, kinderen van Jan Nouwens zoon van Huijbert Nouwens, procuratie 3-2-1809, Jan Janse Nouwens, Huijbert Lijten x Cornelia Nouwens, Willem Janse Verschuren, Klein Waspik, Huijbert Janse Verschuren, Raamsdonk, Lambert Verschuren, secretaris Pieter van der Meer namens Huijbert de Jong x Maria Nouwens, Rotterdam, procuratie 19-1-1809, Adriaen Verschuren voorn namens Jan M Nouwens en Peter B Kamp namens Anna Nouwens weduwe Jan van der Ka, procuratie 6-2-1809, en de laatste twee comparanten als voogden van de kinderen van Adriaen B kamp en Adriana Nouwens, allen erfgenamewn van Adriaen Corn Nouwens, 6-1-1809 overleden,

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 031
Soort akte: transport
Datum: 5-5-1809
1e Comparant: Johannes de Jong ea
2e Comparant: Jan H Rekkers
Goederen: een akker
Bijz: Johannes de Jong x Willemina Vermijs, Willem Snijders, Raamsdonk, en Marc Adr de Jong namens Adriaen van Limpt x Maria Vermijs, procuratie 18-3-1809, en Adriana Vermijs, Rotterdam, kinderen van za Susanna Zijlmans weduwe Johannes Vermijs en als voogden over de twee kinderen van Susanna: Merrego en Anna maria

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 032
Soort akte: transport
Datum: 5-5-1809
1e Comparant: Johannes de Jong ea
2e Comparant: Jan de Bruin
Goederen: een akkerweiland
Bijz: Johannes de Jong x Willemina Vermijs, Willem Snijders, Raamsdonk, en Marc Adr de Jong namens Adriaen van Limpt x Maria Vermijs, procuratie 18-3-1809, en Adriana Vermijs, Rotterdam, kinderen van za Susanna Zijlmans weduwe Johannes Vermijs en als voogden over de twee kinderen van Susanna: Merrego en Anna maria

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 033
Soort akte: transport
Datum: 17-5-1809
1e Comparant: Willem Gerard Loeff ea
2e Comparant: Leendert Boons, ‘s Moer
Goederen: beijsterland, inclusief het huis te ‘s Moer
Bijz: Willem Gerard Loeff, ‘s Moer, als execureur van de boedel van Adriaen van Os, Sprang, overleden te ‘s Moer, testament 20-8-1808, x Adriana Bogers weduwe Leendert Verduin

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 034
Soort akte: transport
Datum: 17-5-1809
1e Comparant: Willem Gerard Loeff ea
2e Comparant: Leendert Boons en Adriana Bogers wed Adr van Os
Goederen: moerputten
Bijz: Willem Gerard Loeff, ‘s Moer, als execureur van de boedel van Adriana van Os, Sprang, overleden te ‘s Moer, testament 20-8-1808, x Adriana Bogers weduwe Leendert Verduin

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 035
Soort akte: transport
Datum: 19-5-1809
1e Comparant: Joost Pols
2e Comparant: Marcelis Smits
Goederen: half acker
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 036
Soort akte: transport
Datum: 21-6-1809
1e Comparant: Daniel Sneeuw, scheepmaker
2e Comparant: Jurie Schakel, Sinttannaland
Goederen: damschuit
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 037
Soort akte: transport
Datum: 29-7-1809
1e Comparant: Daniel Sneeuw
2e Comparant: Arie van Kampen, ‘s Grevelduin Cappel
Goederen: schuit
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 038
Soort akte: transport
Datum: 21-9-1809
1e Comparant: Andries van Kuik
2e Comparant: Peter Kivits en Johan vd Bosch, schout Udenhout
Goederen: een huiswerf met weggespoeld huisje no 205
Bijz:

Vanaf hier zijn de aktes niet meer genummerd

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 039
Soort akte: scheiding
Datum: 7-10-1809
1e Comparant: Wouter de Zeeuw ea
2e Comparant:
Goederen: huis en diverse stukken land
Bijz: Wouter de Zeeuw, Cornelia de Zeeuw en Adriana de Zeeuw, kinderen van Adriaen Cornelis de Zeeuw, Joost van Molenschot en Adriaen Ad de Zeeuw als voogden van Maria Wensels, kleinkind van Adriaen

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 040
Soort akte: transport
Datum: 15-1-1810
1e Comparant: Hendrik Hendrikse van den Hoek, Vrijhoeven Cappel
2e Comparant: Jan Janse Lips de jonge
Goederen: een del
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 041
Soort akte: transport
Datum: 29-1-1810
1e Comparant: Cornelis Langerwerf ea
2e Comparant: Dirk van Driel
Goederen: 3 geerden in 6 geerden met Adriaen Langerwerf
Bijz: Cornelis Langerwerf, Gerrit van Dusseldorp x Maria Langerwerf, Dirk van Driel, Raamsdonk, Adriaen Langerwerf, 11½ Hoeve, Cornelis B Langerwerf, Hendrik Luiten Ambacht, Joachim Langerwerf, Pieter Langerwerf, Pieter Langerwerf, Cornelis H de Jong x Engelina Langerwerf en Maria Smeur weduwe Mels Langerwerf, erfgenamen van Catarina Langerwerf, overleden, 29-9-1809, en gewoond hebbende te Hendrik Luiten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 042
Soort akte: transport
Datum: 31-1-1810
1e Comparant: Jan Sneeuw ea
2e Comparant: Lourens Olislagers
Goederen: zaailand
Bijz: Jan Sneeuw x Adriana Verschuren, Antonie Adr Verschuren en Anna Verschuren, kinderen en kindskinderen, Adriaen en Lambert Verschuren als voogden ende Adriaen Wouterse Verschuren als toesiender over de kindskinderen van Antonie Adriaense Verschuren, tezamen erfg van Antonie Adriaense Verschuren, overleden te Waspik, en Johanna Maartense Biemans wed van Antonie voorn

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 043
Soort akte: transport
Datum: 31-1-1810
1e Comparant: Jan Sneeuw ea
2e Comparant: Antonie Adr Verschuren
Goederen: obligatie
Bijz: Jan Sneeuw x Adriana Verschuren, Antonie Adr Verschuren en Anna Verschuren, kinderen en kindskinderen, Adriaen en Lambert Verschuren als voogden ende Adriaen Wouterse Verschuren als toesiender over de kindskinderen van Antonie Adriaense Verschuren, tezamen erfg van Antonie Adriaense Verschuren, overleden te Waspik, en Johanna Maartense Biemans wed van Antonmie voorn

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 044
Soort akte: transport
Datum: 10-11-1809
1e Comparant: Pieternella de Zeeuw weduwe Cornelis de Bruin
2e Comparant: Johannes de Klem
Goederen: een huisje no 127 zoals van Christoffel Lijten gekocht.
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 045
Soort akte: wilkeur
Datum: 20-2-1810
1e Comparant: Christiaen Poppelier, schipper
2e Comparant: Dirk en Thomas Borstlap, scheepmakers
Goederen: ter leverantie van een nieuwe damschuijt
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 046
Soort akte: transport
Datum: 13-2-1810
1e Comparant: Daniel Sneeuw, scheepsmaker
2e Comparant: Pieter C van den Noort, Oosterhout
Goederen: damschuit
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 047
Soort akte: transport
Datum: 28-2-1810
1e Comparant: Maria Smeur weduwe Mels Langerwerf
2e Comparant: Johannes van Baasbank, Werkendam
Goederen: een tjalkschip
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 048
Soort akte: transport
Datum: 27-2-1810
1e Comparant: Christiaen Poppelier
2e Comparant: Adriaen Daniels Sneeuw
Goederen: een hengstschuit
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 049
Soort akte: transport
Datum: 30-3-1810
1e Comparant: Bart van de Rijke
2e Comparant: Geertruij van de Rijken, dochter
Goederen: een huisje no 82 op den dijk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 050
Soort akte: transport
Datum: 10-4-1810
1e Comparant: Johanna van Dongen ea
2e Comparant: Johannes van Dongen, broer
Goederen: gaffelschip
Bijz: Johanna van Dongen laatst weduwe Hendrik Hootsmans volgens acte door de voogden over de drie kinderen, 14-11-1809 Middelburg.

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 051
Soort akte: transport
Datum: 14-4-1810
1e Comparant: Adriaen Daniels Sneeuw
2e Comparant: Floris van Hoek, Pietershoek
Goederen: hengstschuit
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 052
Soort akte: transport
Datum: 20-4-1810
1e Comparant: Adrianus de Bont ea
2e Comparant: Johannes de Bruin
Goederen: stuk del
Bijz: Adrianus de Bont, Jan J Nouwens, Dingena Nouwens, Pieter van Gennep x Anna Nouwens, Cornelis de Bont, Hendrik de Bont, Steve de Bont, Maria de Bont, Michiel van de Leur x Dingena de Bont, Baardwijk, Huijbert Lijten, Adriaen Lijten, Jan Lijten, Adroianus Lijten, Raamsdonk, Maarte Lijten, Raamsdonk, mede namens Anna Lijten, zuster, ‘s Hage, Elisabeth Lijten weduwe Dirk Kamp, erfgenamen van Steven de Bont en Joahnna Lijten
p.s noord/zuid kan ook andersom zijn

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 053
Soort akte: transport
Datum: 20-4-1810
1e Comparant: Adrianus de Bont ea
2e Comparant: Michiel van Hassel
Goederen: ackerland
Bijz: Adrianus de Bont, Jan J Nouwens, Dingena Nouwens, Pieter van Gennep x Anna Nouwens, Cornelis de Bont, Hendrik de Bont, Steve de Bont, Maria de Bont, Michiel van de Leur x Dingena de Bont, Baardwijk, Huijbert Lijten, Adriaen Lijten, Jan Lijten, Adroianus Lijten, Raamsdonk, Maarte Lijten, Raamsdonk, mede namens Anna Lijten, zuster, ‘s Hage, Elisabeth Lijten weduwe Dirk Kamp, erfgenamen van Steven de Bont en Joahnna Lijten
p.s noord/zuid kan ook andersom zijn

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 054
Soort akte: transport
Datum: 20-4-1810
1e Comparant: Adrianus de Bont ea
2e Comparant: Pieter van Gennep
Goederen: hooiland
Bijz: Adrianus de Bont, Jan J Nouwens, Dingena Nouwens, Pieter van Gennep x Anna Nouwens, Cornelis de Bont, Hendrik de Bont, Steve de Bont, Maria de Bont, Michiel van de Leur x Dingena de Bont, Baardwijk, Huijbert Lijten, Adriaen Lijten, Jan Lijten, Adroianus Lijten, Raamsdonk, Maarte Lijten, Raamsdonk, mede namens Anna Lijten, zuster, ‘s Hage, Elisabeth Lijten weduwe Dirk Kamp, erfgenamen van Steven de Bont en Joahnna Lijten

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 055
Soort akte: transport
Datum: 30-5-1810
1e Comparant: Laurens Rekkers ea
2e Comparant: Willem oosterwaal
Goederen: moerveldje
Bijz: Laurens Rekkers mede als vooght met mede comparant Michiel van Hassel over de kinderen van Francis van Hassel

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 056
Soort akte: transport
Datum: 7-7-1810
1e Comparant: Faas Buis en Antonie Wijne
2e Comparant: Aart Boogmans
Goederen: een huisje no 290 te boven op den dijk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 057
Soort akte: wilkeur
Datum: 7-9-1810
1e Comparant: Willem Willemse Verduin
2e Comparant: Dirk en Tomas Borstlap
Goederen:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 058
Soort akte: transport
Datum: 21-9-1810
1e Comparant: Adriaen Jacobus de Vos, Graven
2e Comparant: Willem Marcelisse Zijlmans, Cappel
Goederen: een acker te Boven aan Vroukensvaart
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 059
Soort akte: transport
Datum: 19-10-1810
1e Comparant: Denis Sagt en Wouter Jans Verschuren ,armmrs
2e Comparant: Lambert van Steenoven
Goederen: een huijsje van Johan van Balen nr 80 aan Benedenkerk
Bijz: Johan van Balen is op 13-9-1810 overleden

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 060
Soort akte: transport
Datum: 24-10-1810
1e Comparant: Johannes Vermeulen ea
2e Comparant: Bastiaan van Dalen
Goederen: een huizinge aan Vroukensvaart no 207 van ouds genaamd den Bruinvis
Bijz: Johannes Vermeulen namens Johannes Francisous de Bruin, Aaken, procuratie voor kijzerlijke notaris Francisous Antonie Daniels te Aaken 5-10-1810

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 061
Soort akte: transport
Datum: 27-2-1810
1e Comparant: Poulus Timmermans, ‘s Moer
2e Comparant: Pieter de Wit, Raamsdonk
Goederen: 6 geerden met verponding in Raamsdonk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 062
Soort akte: transport
Datum: 24-10-1810
1e Comparant: Johannes Vermeulen ea
2e Comparant: Lambertus, Adriaen en Elisabeth Zeijlmans
Goederen: 2/3 van een binnenhof
Bijz: Johannes Vermeulen namens Johannes Francisous de Bruin, Aaken, procuratie voor kijzerlijke notaris Francisous Antonie Daniels te Aaken 5-10-1810

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 063
Soort akte: transport
Datum: 24-10-1810
1e Comparant: Martinus Cornelis van Son ea
2e Comparant: Lambertus, Adriaen en Elisabeth Zeijlmans
Goederen: 1/3 binnenhof
Bijz: Martinus Cornelis van Son, Dongen, namens zijn moeder Catharina Sprangers weduwe Hendrik van Son

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 064
Soort akte: transport
Datum: 8-11-1810
1e Comparant: Huijbert Verschuren ea
2e Comparant: Lambert Verschuren
Goederen: een buiten del
Bijz: Huijbert Verschuren, Raamsdonk, Lambert J Verschuren, Adriaen Janse Verschuren mede namens broeders en suster, procuratie 3-8-1810, Gerrit Kleiberg,Oosterhout, Evert Weiterliet, Dussen, en Jan Janse Lips den oude namens Maria Baas, procuratie notaris P van der Meer 2-10-1810, en beiden als voogden, aangesteld vanuit Klein Waspik, over de minderjarige, te zamen erfg van Willem Janse Verschuren en Berbara Schenkels, gewoond en overleden te Klein Waspik

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 065
Soort akte: transport
Datum: 8-11-1810
1e Comparant: Huijbert Verschuren ea
2e Comparant: Wouter Biemans
Goederen: acker
Bijz: Huijbert Verschuren, Raamsdonk, Lambert J Verschuren, Adriaen Janse Verschuren mede namens broeders en suster, procuratie 3-8-1810, Gerrit Kleiberg, Oosterhout, Evert Weiterliet, Dussen, en Jan Janse Lips den oude namens Maria Baas, procuratie notaris P van der Meer 2-10-1810, en beiden als voogden, aangesteld vanuit Klein Waspik, over de minderjarige, te zamen erfg van Willem Janse Verschuren en Berbara Schenkels, gewoond en overleden te Klein Waspik

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 066
Soort akte: transport
Datum: 16-11-1810
1e Comparant: Willem Schaap, ontvanger
2e Comparant: Johannes Vermeulen
Goederen: een stuk land achter den Bruinvis
Bijz: Willem Schaap namens Johannes Francisous de Bruin, Aaken, procuratie voor kijzerlijke notaris Francisous Antonie Daniels te Aaken 3-11-1810.
Procuratie aanwezig in Nederlands en Frans.

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 067
Soort akte: transport
Datum: 16-11-1810
1e Comparant: Willem Schaap, ontvanger
2e Comparant: Johannes Vermeulen
Goederen: een stuk land
Bijz: Willem Schaap namens Johannes Francisous de Bruin, Aaken, procuratie voor kijzerlijke notaris Francisous Antonie Daniels te Aaken 3-11-1810.
Procuratie aanwezig in Nederlands en Frans.

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 068
Soort akte: transport
Datum: 3-12-1810
1e Comparant: Thomas Adriaen Lips, Klein Waspik
2e Comparant: Martinus van Riel
Goederen: samschuit
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 069
Soort akte: transport
Datum: 10-12-1810
1e Comparant: Joseph van Dongen
2e Comparant: Cornelis van den Enden, Dordrecht
Goederen: een acker achter de beijsters
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 070
Soort akte: transport
Datum: 17-12-1810
1e Comparant: Arie Hasebos
2e Comparant: Jacobus Streefland x Anna Hasebos
Goederen: half huisje no 124 op de zijdijk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 71
Folio: 071
Soort akte: transport
Datum: 24-12-1810
1e Comparant: Johannes Hubertus de Bont, schout
2e Comparant: Wilhelmina Pronck gesepareerd van J J Kunsteinen
Goederen: 7 geerden
Bijz: Wilhelmina woont te Waalwijk