Selecteer een pagina

Index off bladwijser
van
alle de actens in dit register vervat

1776

vest Anthonij van Bommel pros et qq aan Peeter Weeterings 1
Jan en Elisabet Peeters van Loon aan Peeter Jan van den Enden 1
De erffgenamen van canonnik Arnoldus de Raet aan Jan Peeters Smits 2
De selve aan Gijsbert Meertens van den Nieuwenshuijsen 4
De selve aan Cornelis Meerten Anthonisse 5
De selve aan Pieter Cornelis van den Heuvel 7
De selve aan Adriaen Peeter Sprangers 8
De selve aan den selve 10
De selve aan den selve 11
De selve aan Willem en Theodorus van Gool 13
schultbr Den diakonie armen tlv Pieter Adr Broekhoven 14

1777

Schultbr Den diakonie armen tlv Cornelis Joosten van Vugt 15
Vest De voogden over kinderen van Hendrien Lam (3 huw) aan Adr Claes Koenen 16
Den selven aan Willem Peeter Theunen 17
Schultbr Geerit Kusters tlv Willem Abraham Warren en Willemijna Dorreboom, egtelieden 17
Vest Eva Hulsten en Adriaen Claes Koenen aan Adriaen Adriaense van der Wee 18
Schultbr Christoffel Timmermans tlv Govert Jan Oomens 19
Pieter Jacobse van beek tlv Elisabet Jansen de Weert 20
Vest Geradus Mattijs van Rijsewijk aan Jan Jansen Mijnen 21
Den selve aan Adriaen Meerten Gooijaerts 21
De kinderen van Allegonda Jansen Meijaren wed Nicolaas Goovert Bootermans aan Laureijs Peeter Oomens 22
De selve aan Jan Adriaen Ariens 23
Jan Cornelis Rijsbergen aan Paulus Baltus van Vugt 23
Schultbr Den diakonie armen tlv Wouter Leenhouwers 24
Vest Petrus Johan van Loon aan Jan Jacobus van Boxel 25
Guilielmus Josephus van den Heuvel namens baron jonker Jean Philippe de Raed van der Voort aan Anthonie en jan Francis Coesmans 26
Den selve aan Justina van Loon x Woltherus de Jong 27
Den selve aan Adriaan Peters van Dongen 28
Den selve aan de wed Arnoldus Jan Elands 28
Den selve aan Christoffel Timmermans 29
Schultbr Adriaan Govert Steevens tlv de wed van Arnoldus Castelijns 30
Den diakonie aemen tlv Joost Ariens van de Mosselaer x Jennemarie Claese van Dooremaele 31
Marie Joost Broeders tlv Jan van de Waser 32
Anthonij Pieters Moolenschot tlv Jan van den Broek x Anthonia van Kleeff 32

1778

Schultbr Nicolaas van Son tlv Huijbert Steven Claesen en Johanna Jansen van Gool 33
Vest Simon Anthonij de Vries als rentmeester over Oosterhout en Dongen aan
Jacoba Gudela Maria Verlaer wed Nicolaas Philip van Loon 35
De erfgenamen van Geerit Adriaense van den Nieuwenhuiijsen aan Peeter Jansen van den Enden 35
De selve aan den selve 37
Peeter Jansen van den Enden aan Cornelis Peeter Riemslag 38
Adriaen Johannes en Ida Johanna Swaen en Wouter Vermeulen namens Cornelis Swaen aan Willem Jacobse de Geus 39
Schultbr Den diakonie armen tlv Adriaentje van Dun wed Jan Mattijse van der Sluijs 39
Kustingbr De minderjarige kinderen van Anthonij van Waspik tlv Adriaen Koenen 40
Vest Elisabet Jansen de Weert x Cornelis Michielse van Dongen aan Norbertus van Boxel x Maria Jansen de Weert 41
Schultbr Den grooten armen tlv Norbertus van Boxel x Maria Jansen de Weert 42
Den diakonie armen tlv de selve 43
Vest Annemarie Adriaense de Smit x Christiaen Cornelis Vermeulen aan Steeven Gijsbert van den Assem 45
De erffgenamen van Joost Huijbert Jansen en Dingena Cornelis Peeters aan Jan Peter Smits 46
De selve aan den selve 48
De selve aan Bastiaen Laets 50
De selve aa Jan Adriaen Koks 52
De erffgenamen van Marie Jansen Meijeren wed Huijbert Cornelis de Boer aan Adriaen Claes Koenen 54
Schultbr Den diakonie armen tlv Arnoldus Anthonie van Dongen 55
Vest Woltherus de Jong wednr Justina Maria van Loon aan Wouter Dingeman van Es 56
Adriaentje Verhoeven x Aert Kuijpers en Johanna Verhoeven x Jan Jansen Broeders aan Adriaen Michiel Verhoeven 57

1779

Cornelis Smits aan Jan Cornelis Wijnants    58

Schultbr Adriaen Struijk tlv Christiaen Struijk 59
Vest Hendrik Kuijper namens Catharina Maria Fuijnenbuijk wed Jacob Kuijper en
Adriaen Jacob Sem namens Cornelis Boonebakker wed Mechelina Fijnenbuijk
Aan Adriaen van Zeeters en Christoffel Timmermans 60
Peeter Jansen in ’t Groen namens Jan Geeridsen in ’t Groen aan Christiaen Dekkers 61
Schultbr Den diakonie armen tlv Norbertus van Boxel x Maria Jansen de Weert 63
Schultbr De zes kinderen van wijle Hendrien Lam aan de selve verwekt in eerste huwelijk door wijlen Jacobus Nieumans. In tweede huwelijk door mede wijle Anthonie van Waspik en in derde huwelijk door der selver weduwenaer Cornelis van Eersel tlv Adriaentje van Dun wed Jan Mattijse van der Sluijs 64
Vest De kinderen van Adriaentje Jan Olijslagers aan de selve in egte verwekt door Jan Anthonie van Dongen aan Peeter Peeter Akkermans tbv zijn vrouw Johanna Olijslagers 65
Zeeger van Giersbergen wednr van Johanna Michielse van Dongen aan Willem Stans Akkermans 66
Schultbr Laureijs Steevens tlv Catrien Embregt Claessen wed Norbertus Jan Sulsten 67
Vest De kinderen van Maria Adams Vermeulen aan de selver eerste huwelijk verwekt door wijlen Jan Laureijs Donkers en in tweede of laeste huwelijk door meede wijlen Pieter Verhaegen aan Jan Huijbert van Riel 68
De kinderen van Willem Willem Driessen en Jennemarie van Kuijk aan Cornelis Anthonie van den Corput tbv zijn vrouw Annemarie Willem Driessen 69
Jacomeijn Anthonie Claessen x Jan Huijbert de Bruijn aan Wouter Peeters van Rooij 71
De kiinderen van Adriaen Jansen Schep en Adriaentje Dooreboom aan Dirk Kop 71
De erffgenamen van Adriaentje Claessen van Loon wed Christiaen Clis aan den diakonie armen 72
Schulbr Jacob Witte tlv Jan Meelis Emmen x Catrien Adriaense Broekhoven 74
Jacob Witte tlv Pieter Adriaense Broekhoven 75

1780

Den grooten armen tlv Maria Dekkers en haere vijff kinderen bij Jan Cornelis Wijnants   75
Den diakonie armen tlv Wouter Peeters van Rooijen x Adriaentje Anthonie Claessen    77

Vest Dorothea Philippina Catriena van Loon x Bastiaen Hevermans aan Catriena Gijsberta van Loon x Jan Jacobus van Boxel 78
Johan George Hegner ter eenre en Eva Maria Sem ter andere, erfmangelinge 79
Nicolaas Janzen de Jong aan Cornelis Meerten Anthonisse 80
Schultbr Elisabet en Adriaena Maria Govertsen tbv Jacob Witte 81
Vest Maria Dooreboom x Adriaen Kop aan Pieter Schaep 82
Vest de erffgenamen van Cornelis Geerit Raessen aan Laureijs Steevens 83
De kinderen en kindskinderen van wijlen Adriaentje van Spreeuwel wed Peeter Jan Liessen aan Pieternel Jacob Spreeuwel wed Embrecht Geerit Raessen 84
Marie Cornelis Franken wed Philip Vergaeren aan Cornelis Jan Emmen 85
Antonia van Kleeff wed Thomas Moolenschot aan Elisabet en Anthonia Moolenschot 86
Dezelve aan Laureijs Adriaen Sprangers 87
Schultbr Adriaen van Gool tlv Johanna Cornelis Franken wed Peeter Crijnen van Helvert 87
Vest Paulus Baltus van Vugt en Eva Jacobse van Schendel mitsgaders de kinderen en kindskinderen van wijlen Cornelis Cornelis Rijsbergen wed Jacob Matijse van Schendel aan Willem Jacobse van Schendel 88
Schultbr Horatius Leenderd Lauta van Aijsma tlv Willem Jacobse van Schendel 90
Vest Cornelis Jan Huijben wed Pietronella Jan Gijsbregts aan Adrianus Hendrikus van Gils 90
Geertruij Geeritse van Dongen x Cornelis Dielis Oomens aan Cornelis Cornelis Everts 91
Maria Capitijn wed Roeland Adriaense Vermeulen aan Adriaen Cornelis Vermeulen 92
Schultbr Johan George Hegner tlv Laureijs Steevens 93
Vest Willemijntje IJpelaar x Jan Moolenschot aan Elisabeth IJpelaar 94
Hendrik Adriaense Leermakers wednr Pieternel Thomas Maes aan Nicolaes Adriaense van Helvert 94
Adriaentje van Dun wed Jan Mattijse van der Sluijs aan Adriaen Jan Laureijsen 95
Jacoba Gudela Maria Verlaer wed Nicolaes Philip van Loon aan Johannes Walder 96
Peeter van Pelt aan Francis van Pelt 97
Schultbt Jacob Witte tlv Francis van Pelt 97
Vest Jan Jan Huijben senior wednr Adriaentje Laureijssen aan Jan Janszen Verbunt 98
Schultbr Francois Hendrik, Gerardus Bernardus en Jacobus Francois van Alphen mitsgaders de drie kinderen van wijlen Cornelis van Alphen tlv Jan Jan Huijben wednr Adriaentje Laureijsen 99
Vest Peter Adriaen Canters aan Willem Bakker 100

1781

Schultbr den diakonie armen tlv Crijn Geerit Stappers x Joahnna Peeter Ligtenberg 101
Vest Gerardus Adriaanse van helvoirt aan Monsr Hendrikus van Son 102
Jan Janzen van Dongen no ux Catrien Jan Scherders aan Jan van der Put 103
Den secretaris Adriaan Jan Sem als executeur ovder den nagelaten boedel van Charles Eduard van Alphen aan Jan Baptist Coesmans 104
Den zelve aan Cornelis de Weert 105
Schultbr Catrien Maria Fijnenbuijk weduwe Jacob Kuijper tlv Gerardus Adriaanse van Helvert 105
Anna Laureijs Laureijsen wed Jan Mattijse van Breugel tlv Jan Joost Akkermans 106
Den diakonie tlv Barbara Peeter Akkermans wed Arnoldus Jan Elands 107
Vest de kinderen van Laureijs Laureijs Oomens aen Johanna Adriaan Bierwagen wed Pieter Wijnant Vlaminks 108
Joost en Adriaena Cornelis van Bavel aan Cornelis Gijsberdt Timmermans 109
Borgtogt Adriaana Lamberd Scheerders weduwe Dielis Wijnants van Eersel voor Rochus Borstlap en Dingena Lamberd Scheerders tbv den diakonie 110
Vest Cornelis Meertens en Jacob Beerende van Riel als sequesters in den boedel van den uijtlandige Jan Cornelis Janzen van Dorst aen Peeter Adriaan Knaepen 111
Schulbr Anna Vermeulen tlv Adriaan Claas Koenen 112
Jacob Witte tlv Antonie Antonie Ligtenberg 113
Vest Petrus Johannes van Loon aan Hendrik Janzen Dingemans 114
Woltherus de Jong weduwenaar van Justina van Loon aan Gerardus van Breda 114
Adriaantje van Dun weduwe Jan Mattijse van der Sluijs aan Adriaan Rommen 115
Jan Vos aan Willem Jan Koppens weduwenaar Jennemarie Vos 116
Jan Huijbers de Bruijn aan Antonie Janzen Schoenmakers 116
De kinderen, kiondskinderen en erffgenamen van Peeter Sgrauwersen en Maria van Dongen aan Adriaen Thomnaars 117
Deselve aan monsr Hendrikus van Son 118
Adriaan Thonaar weduwenaer van Judirh Jacob Broeders aen Adriaan Peeter Laureijsen 119
De heer Woltherus de Jong weduwenaar van juffrouw Justina van Loon aan Francis Pieter van den Assem 120
Deselve aan Adriaan van Son 121
Cornelis van Gils en Annemarie van den Berg,egtelieden, aan Adriaan Goovert Steevens 121
Schultbr juffrouw Anna Vermeulen ten lasten van Adriaan Govert Steevens 122
Vest Jan Huijberd de Bruijn en Jacomijn Anthonie Claessen, egtelieden, aan Anthonie Janssen Schoenmakers 123
Hendrien Peeters van Dongen aan Hendrik Gijsberd Roelen 124
Schultbr Sr Jacob Witte ten laste van Jan Peeter Maas weduwenaar van Marie Anthonie Franken 125
De wed van Adriaan van Gool ten lasten van Pieter Cornelis Timmermans 126
Vest de erffgen van Catrien Embregt Claessen eerst wed van Willem Weggen en laest van Norbertus Jan Hulsten aan Peeter Schoenmakers 127
Deselve aan Johannis Janzen Snijders 128
Hendrirena Ockers wed van Arnoldus Castelijns aan Stans Adriaan Sprangers 130

1782

Vest De wed en kinderen van Anthonie Janzen van Dongen aan Adriaen Jan Weeterings 130
De kinderen en erffgenaemen van wijlen Adriaen Dirk Bakkeren en Maria van Eersel in der tijd egtelieden aen Jacob Matteren 132
De gezaementlijke erffgenaemen van Jan en Hendrik Janzen Venis aen monsr Pieter Schaap 133
Schultbr Jacomijna Timmers ten lasten van Jenneke Timmers, huijsvrouw van Denis Hatenboer 134
Vest Hendrik Anthonie Loonen akls in huwelijk hebbende Elisabet Jan Huijgen en Peter van der Weiden als procuratie hebbende van desselvs vaeder Gijsbert Peeter van der Weijden aen Anthonie Adriaen Anthonisse 135
Jenneke Timmers, huijsvrouw van Deenis Hatenboer, aen monsieur Hendrikus van Son 136
De kinderen en kindskinderen van wijlen Embregt Anthonise Raessen aen Cornelis Jan Huijben 137
Adriaen Goovert Steevens aen de gezamentlijke zoo eijge als aengehuwde kinderen van wijlen Peter Adriaense van Bavel 138
De kinderen en kindskinderen van Jan Huijbert Boogerts en Maria Jan Weeterings, indertijd egtelieden, aen de heer Jacobus Francois van Alphen 138
Deselve aen de heer Jacobus Francois van Alphen 140
Arnoldus en Jan Anthonie van Dongen aen Peeter Anthonie van Dongen 141
Schultbr den diaconie armen deser paletse ten laste van Peeter Anthonie van Dongen 141
Vest Jan Anthonie van Dongen aen Jan Adriaen Sprangers 142
Catrina Adriaen Janzen wed van Adriaen Jan Oomens aen Adam Meerten Goijaerts 143
De kinderen van Marie Jan Willemen verwekt bij Mattijs Peeter Lamberde aen Adriaen Michielse Verhoeven 144
Schultbr de wed van Adriaen van Gool ten lasten van Adriaen Michielse Verhoeven 145
De wed Adriaen van Gool ten lasten van Adriaen Thonardt 146
Vest Marie Claessen huisvrouw van Martien Peeter Horsten aen Jan Adriaen Sprangers 146
Deselve aen Laureijs Adriaen Sprangers 147
Deselve aen den wel edele gestrenge heer Mr Horatius Leendert Lauta van Aijsma 148
Schultbr Den diaconie armen deeser plaetse ten laste van Jan Huijbert de Bruijn 148
Vest De kinderen naegelaeten door Mattijs Peeter Lambregts in zijn eerste en tweede huwelijk verwekt aen Maria Jan Willemen en Cornelia Burgers aen Lucia Mattijs Lambregts 149
Den selve aen Peter Wouters de Weert 150
Deselve aen Monsr Gerardus van Son 151
Carel Wijgers wed aen haeren soon Fredrik Johan Wijgers 152
Schultbr De kinderen van Hendrik Ros ten laste van Fredrik Johan Wijgers 153
Vest De kinderen en kindskinderen van wijlen Lucia Kornelis Soomers, eerst wed van Jan Dingemans en laest van Adriaen Aart de Smit aen Pieter Christiaense Schoenmaekers 154
De kinderen en kindskinderen van wijlen Marie Peeter Emmen wed van Peter Adriaense de Jong aen Lambert Jansen Sprangers 155
Deselve aen Peeter Peeter Steevens 156
Schultbr De greformeerde kerk alhier ten laste van Adriaen Peeters de Jong 157
Willem en Theodorus van Gool ten lasten van Johanna Anthonie Janzen van de Wildert wed van Huijbert Peter Jan Wijnen 157
Vest Anna Adriaense van Spaendonk hujsvrouw van Bastiaen vann der Schriek aen Anthonie Janzen van der Weegen 158
Schultbr Jan Baptiest Coesmans ten laste van Anthonie Jansen van der Weegen 159
Den heer Adriaen de Grand ten laste van Pieter Embregt Raessen 160
Vest Jan Anthonie Franken aan Peeter van den Enden 160
Schultbr Jacobus Gerardus prinsen ten laste van Cornelis Claes Huijben en Catrien Peeters de Jong, egtelieden 161
Vest de erffgenamen van Justus Wilhelmus Middelaer en Medielina Leemans aen Jan Cornelis van Dongen 162
Cornelia Nicolaes Verbunt huijsvrouw van Anthonie Vermeer aen Arnoldus Nivolaesse Verbunt 164
Schultbr Den diaconie armen alhier ten laste van Peeter Anthonie van Dongen 164
Vest Anthonie Willem Snijders aen Johanna Anthonie Liessen huisvrouw van Willem Meerten Gojaerts 165

1783

Vest De wed en kinderen van Willem van Schendel aen Maerten Anthonie op Stroom 166
Catrien Cornelis Rijsbergen aen Peeter Adriaen Anthonisse 167
Peeter Stoffels van Loon en Elisabeth Stoffel van Loon huisvrouw van Willem van Herp aen Cornelis Meerten Anthonissen 168
Anthonia Cornelis van Riel huisvrouw van Jan Cornelis de Bont aen Peeter Stoffel van Loon 169
De erffgenamen van Adam Joost Dingemans en Marie Cornelis van Alphen, indertijd egtelieden, aen Peeter Jan Sprangers 169
Huijbert Anthonie en Cornelis Nicolaes Huijben mitsgaeders Nicolaes van helvert aen Anthonie Raessen 171
Willem gerit Smits en Cornelis Mertes als Executeuren in den boedel van wijlen Anthonie van der Burgt aen Jan Pieter Verhoeven 172
Den heer secretaris alhier Adriaen Jacob Sem als procuratie hebbende van Eva Vermeulen, Agje en Adriana de Geus, huijsvrouwen van Hendrik Cornelis Kuijk, Peter Goudriaen en Cornelis Kieboom aen Monsr Wouter Wouters Vermeulen 173
Monsieur Wouter Wouters Vermeulen en den secretaris alhier Adriaen Jacob Sem als last en procuratie hebbensde van de voorn Aagje en Adriana de Geus aen Francis Joost maes en Anthonie Joost Maes 174
Den selve aen de heer Willem Geerit Loeff en Monsr Pieter Schaep 175
Francois Bosman als executeur van den testamente van wijlen Jan Cornelis van Dongen aen sig selve 176
Allegonda Joosten de Jong aen de wed Johannis Jan Driessen 177
De kinderen van wijlen Jan Willem Broeders en Margriet Adriaen Kanters, egtelieden, aen Willem Janzen Ligtenberg 178
Deselve aen monsr Hendrikus van Son 178
De kinderen van wijlen Joost Ariens van de Mosselaer en Jennemarie Claesse van Dooremaele, egtelieden, aen Adriaen Meelis Emmen 179
Deselve aen Pieter Aertse Broekhoven 180
Schultbr Den diaconie armen deeser Heerlijkheid ten laste van Peeter Anthonie van Dongen 181
Theodorus van Gool ten laste van Catrien Embregt raessen huijsvrouw van Emberegt Jan Joosen 182
Den diaconie aemen deeser Heerlijkheid Dongen ten laste van Cornelis Meeleis Groenendael 183
Vest Anthonia Anthonie Ligtenberg aen Anthonie Anthonie Ligtenberg 184
Schutbr Sr Jacob Witte ten laste van Anthonie Anthonie Ligtenberg 185
Vest Aaltje Coenen huijsvrouw van Jan Fijnenbuijk en Cornelia Coenen aen Adriaen Adriaense van der Wee 186
Meerten Cornelis en Johanna Op Stroom mitsgaders Johanna Catrien Janze Meijnen aen Adriaen Meerten Goijaerts 187
Schultbr den diaconie armen deezer Heerlijkheid ten laste van Pieternel Meeleis Groenendael wed Cornelis Janzen Verbunt 188

1784

Vest Jan Adriaen Koks aen Jan Janzen Beijnen 188
Schultbr den diaconie armen te ’s Moer ten laste van Jan Janzen Beijnen en Maria Adriaen Koks, echtelieden 189
Vest de gezamentlijke kinderen van wijlen Arnoldus Peeter Broeders aen Anthonie en Francis Joost Maes 190
Dingena Cornelis Franken huisvrouw van Francis Gijsbertt van den Assum aen Cornelis Meerten Anthonisse 191
Johanna Adriaense van Kuijk huisvrouw van Cornelis van Diesen aen Jan Huijbert van Riel 192
Adriaen Huijbert den Boer en Adriaentje Huijbert den Boer huisvrouw van Pieter van Riel aen Cornelis Jan Emmen 193
Schultbr Maria Mouthaen wed van Jan van der Dussen ten lasten van de gezamentlijke kinderen van wijlen Cornelis Roelands Vermeulen 193
De wed Jan Matthijsse van Breugel ten laste van Jan Lievens 195
Juffrouw Anna Vermeulen ten laste van de wed en testamentaire erffgenamen van Arnoldus Castelijns 196
Vest Cornelis Cornelis Evers aen Adriana Schoenmaakers wed Johan Jacob Kerst 197
Annemarie Willem Driessen wed en testamentaire erffgename van Cornelis Santhonisse van de Corput aen Pieter Mane en Martinus Janzen Beekman en aen Cornelis Adriaen Maas 198
De kinderen van wijlen den heer mr Gijsmarus Gijsbertus van Heijst aen Monsr van Son 199
Dezelve aen den voorn monsr van Son 200
Dezelve aen den voorn monsr van Son 201
Dezelve aen Adriaen Peeters van Dongen 202
Dezelve aen Willem van Gool 203
Dezelve aen Adriaen, Hans en Jan Jacobus Vermeulen 204
Dezelve aen Pieter Jan Sprangers 205
Dezelve aen Theodorus van Gool 206
Dezelve aen Adriaen Anthonie Adriaense 207
Dezelve aen Pieter Jan Sprangers 208
Anthonie Willem Snijders aen Gijsbert Meertens van den Nieuwenhuijsen 208
Anthonie Jan Huijben aan Jan, Laureijs, Cornelis en Annemarie Jan Huijben 209
Jan Baptist van Steenhoven als gelaste van de heer Wouter de Jong aen Huijbert Willem Janzen en Loureijs Peeter Oomens 210
Schuldbr Anthonie Bierwaagen ten laste van Huijbert Jan Huijben 211
Vest De kinderen en kindskinderen van wijlen Jan Anthonisse van Dongen aen Jan Huijbert de Bruijn 212
Jan Huijbert de Bruijn en Jacomijn Anthonie Claesse, echtelieden, aen de wed van Cornelis Jacobus Schellekens 213

1785

Vest Jan Baptist van Steenhoven als gelaste van Woltherus de Jong aan Huijbert Willem Janzen en Laureijs Peeter Oomens 214
Jacob Matthern als diacon aen Jan Laureijsen 215
De gezaementlijke kinderen en kindskind van Pieternel Meelis Groenendael die wed was van Cornelis Janzen Verbunt aan den voorn Laureijsen 215
Huijbert Pieter Claasen aan Laureijs Jan Joosen 216
De kinderen van Cornelia Janzen van Dongen aan dezelve in echte verwekt door Cornelis van der Locht aan Martien Cornelis Meertens 217
De wed en erffgenaamen van Johannes van den Broek aan Gerardus Smits 217
Anthonia van Kleeff wed laastmaal van Johannes van den Broek aan den voorn Smits 218
Schuldbr den diaconie armen deezer plaatze ten laste van Adriaantje van Dun wed Jan Mattijze van der Sluijs 219
Vest Adriaantje Jacob Broeders aan Raas Jan Oomens 219
Cornelis en Adriaan Jan Elands aan de wed Jan Mattijze van Breugel 220
Schuldbr Dingeman Janzen Dingemans ten laste van Peeter Anthonie van Dongen 221
Vest De gezaementlijke kinderen van wijlen Jan Aart Broekhoven en Geertruij Waegemans, in der tijd echtelieden, aan Cornelis Meerten Anthonisse 222
Schuldbr Embregt Jan Ooms ten laste van Johannes Jan Oomens 223
Den diaconie aemen deezer plaatze ten laste van Cornelis Meelis Groenendael 224
Vest Jan van der Put aan Jan Embegt Raasen 225
Geerit Smits aan Adriaan Adr van der Wee 226
Anneke Joost Broeders huijsvrouw van Nicolaas Gijsbert Ligtenberg aan de wed Jan Baptist Hendriks 226
Pieter IJpelaar aan Cornelis van Helvert 227

Finis