Selecteer een pagina

Index op dit register

1763

Fol. 1
Deeling
De kinderen en verdere representanten van Dingena Andries Elands en Frans Claesen van den Assum

Fol. 3
Testament
Mejuffrouw Maria van Feerema?

Fol. 4
Deeling
De kinderen en verdere representanten van Elisabeth Dingeman Peeters en Cornelis Willemse Roksnoer

Fol. 6
Deeling
De kinderen van Geerit Jan Schoonens en Pieternel Loonen

Fol. 7
Deeling
De kinderen van Wouter Hendrikse de Weert en Marie Sijmonse van Bavel

Fol. 9
Deeling
De kinderen van Adriaan Jacobs van Broekhoven en Anneke Peeters van Bavel

Fol. 10
Deeling
De kinderen van Claes Jacobs Joosen en Anneke Andries Lambregt Broeders

1764

Fol. 12
Testament
Cornelis Claesen en Marie Laureijs Oomens echte lieden

Fol. 14
Testament
Marie, Peeter en Adam Joost Dingemans en Marie Cornelis van Alphen

Fol. 15
Contract
Jan Peeter Smits weduwenaer van Jennemarie Liefrans??? ter eenre en de voogd en toesiender over haer naegelaten kind ter andere seijde

Fol. 16
Deeling
De kinderen van Jacob Peeter Broeders en Elisabeth Adriaen Laureijsen

Fol. 19
Deeling
De kinderen van Anthonie Jan Leenaerds en Anneke Peeters de Jong

Fol. 20
Deeling
De kinderen van Lamberd Adriaense Scheerders en Anthonia Cluijteners

Fol. 21
Acquit
Marie Elisabet Beevers aan de heer Herman van Santbergen

Fol. 22
Deeling
De kinderen van Wouter Adriaense de Weert en Adriaentje Jan Bernards

1765

Fol. 24
Deeling
De kinderen van Jacob Peeter Broeders en Elisabet Adriaens Laureijsen

Fol. 26
Deeling
De kinderen van Peeter Adriaen Peeters en Johanna Cornelis Anthonisse

Fol. 29
Deeling
De kinderen van Peeter Jan Wijnen en Pieternel Huijbert van Riel

Fol. 31
Testament
Bartholomeus Lam en Elisabet Verduijn echte lieden

Fol. 33
Procuratie
De heer Jacob Lauta van Aijsma no ux aen de heer J Moorees

Fol. 34
Deeling
De kinderen van Jan janzen Bijnen en Adriaentje Goeijaert Bootermans

Fol. 35
Contract
De voogd en toesiender over de vijv kinderen naegelaten door Cornelis Jan Maas en Adriaentje Willem van Dongen ter eenre en Adriaen Cornelis Maes ter andere Seijde

1766

Fol. 36
Contract
Nicolaas Naeijkens afstand van togt en desselvs drie kinderen belofte zijne allimentatie daerteegens

Fol. 37
Authorisatie
Rengenten van Dongen als ooperarmmeesters op den administreerende en adjunct armmeester alhier conserveerende de nalatenschap van Willem Bakkeren

Fol. 38
Testament
Jan Jan Huijben en Adriaentje Laureijsen echte lieden

Fol. 39
Procuratie
De heer Jacob Lauta van Aijsma no ux aen de heeren B H Creemer en F H van Berk

Fol. 40
Deeling
De kinderen en verdere representanten van Catriena Verbunt en Aert Peeter Broekhooven

Fol. 42
Deeling
De kinderen van Dingena Anthonie Melsen en Cornelis Arie Wijnants

1767

Fol. 43
Procuratie
Juffrouw Johanna Elisabet van Kessel vrouw van de heer Hendrik van Irhooven aen vrouwe Sara van Kessel wed van de heer Abraham Blomhart

Fol. 44
Contract
Engelina Verleg, Jan en Adriaen Walraven ter eenre en de voogd en toesiender over de kinderen van nagelaten bij Jenneke en Jacoba Walraven ter andere seijde

Fol. 46
Verbandt
De wed Cornelis Janzen van den Oort als pagsterse der Groenendijkse have tot securitijt van deze gemeente

Fol. 47
Verbandt
Verscheijde ingesetenen alhier noopens de der gecommitteerde raedem gepermitteerde verwijding van hun rundree onder Hollandt

Fol. 50
Deeling
De kinderen van Jan Cornelis Franken en Johanna Adriaen Emmen

Fol. 52
Deeling
‘T kind en kindskind van can Adriaen Emmen

Fol. 54
Cautie
Joost en Johanna Cornelis Broeders neevens haere man Jan de Vries en de voogd en toesiender over het nagelaten kindt van marie Cornelis Broeders tbv Hendrik Broers

1768

Fol. 55
Contract
Jan in t Groen en Anthonetta Janzen ter eenre en Margriet Olijslagers weduwe van Huijbert Smits ter andere zeijde

Fol. 56
Contract
Diakonen van den diakonie armen te Breda ter eenre en eenige … In de Dartig Buijnderen alhier ter andere seijde noopens de betaeling van twee daerop uitgaende rente

Fol. 58
Deeling
De kinderen van Jan Adriaen Cornelisse en Marie Janzen de Jong mitsgaders de representanten van Huijbert Janzen de Jong

Fol. 61
Deeling
De kinderen van Jan Huijbert Claesen en Marie Janzen de Bruijn

Fol. 64
Deeling
De kinderen en verdere representanten van Adriaen Janzen Vermoelen en van sijne eerste en tweede vrouwen Pieternel Janzen Vrijters en Marie Peeter Hulsten

Fol. 66
Verbandt
Verscheijden ingesetenen alhier noopende de gecommitteerde raeden gepermitteerde verwijding van hun rundree onder Hollandt

Fol. 67
Declaratoir
Christianu Lambertus Mairell en Huijbert Janzen de Bruijn weegens de nalatenschap van Johannes de Bruijn

Fol. 68
Contract
Adriaentje Peeters de Jong bevoorens wed van Jan Jan Hulsten en nu huijsvrouw van Jan Janzen van Gool beneevens den selve Jan van Gool ter eenre en de voogden over de drie kinderen naegelaten bij denzelve Jan Jan Hulsten ter andere seijde

Fol. 70
Deeling
De kinderen van Margriet Olijslagers verwekt bij Jan Marcus en Anthonie Huijbert Smits

Fol. 71
Deeling
De kinderen van Adriaen Adriaense … en Elisabeth Adriaen Peeter Bastiaenen

Fol. 73
Deeling
De kinderen van Jan Cornelis Claesen en Cornelia Meeuwisse

Fol. 75
Procuratie
Cornelis Pietersee de Jong aen de heer Bastiaen Neederburg

Fol. 76
Deeling
De kinderen en verdere erffgenamen van Nicolaes Huijbert Claessen en Eva Anthonie Raesen

1769

Fol. 79
Verbandt
Verscheijden ingesetenen alhier noopensde der gecommitteerde raeden gepermitteerde verwijding van hun rundere onder Hollandt

Fol. 80
Deeling
De kinderen en verdere representanten van Jan Seebregt Weetenrings en Cornelia Peeter Horsten

Fol. 83
Deeling
De kinderen van Jan Gooijaert Oomens en Marie Adriaense de Weert

Fol. 86
Procuratie
De heer Jacob Lauta van Aijsma no ux aen de her B H Creemer en T H Berk

Fol. 86
Deeling
De kinderen van Gijsbert Klaas Roelen en Adriaentje van Aelbeek

Fol. 88
Deeling
De kinderen van Jan Peeters de Jong en Marie Meertens van den Nieuwenhuijsen

Fol. 91
Deeling
De kinderen van Mattijs van Breugel en Cornelia Simonse van Bavel

Fol. 93
Deeling
Laureijs Cornelis Opstroom en Elisabet Cornelis Opstroom

Fol. 95
De kinderen van Marie Peeterse van Bavel en Gijsbert Claes Ligtenberg

Fol. 97
Procuratie
De heer Michiel Handijk en juffrouw Helena van Embden aen A van Tilborg

1770

Fol. 98
Deeling
De kinderen en verdere representanten van Jan Janzen Mijnen en Cornelia Anthonie Cornelisse

Fol. 102
Procuratie
Juffrouw Geertruij Glavimans aen de heer Jacobus Althoffer?

Fol. 102
Borgtogt
Juffrouw Helena van Embden voor derselver man michiel Handijk

Fol. 103
Declaratoir
Juffrouw Helena van Embden

Fol. 103
Contract
De weduwenaar en kinderen van Johanna Heijmans

Fol. 105
Procuratie
Joost Cornelis Broeders en Jan de Vries in huwelijk hebbende Johanna Cornelis Broeders aen de heer Bastiaen Nederburg

Fol. 106
Brogtogt
Maria Capitijn wed van Roelant Adriaense Vermeulen tbv Adriaen Cornelis Vermeulen

1771

Fol. 106
Repudiatie
De heer Wilhelmus van Irhoven in qualitijt als voogd over de minderjaerige Catriena Doora handijk van de nalatenschap van haer overleeden vaeder Michiel Handijk

Fol. 107
Borgtogt
Jan Thijsen en Adriaentje van Dun tbv de wettige eerffgenamen van Johannis de Paeuw

Fol. 108
Testament
Bart van Gils en Willemijna Adriaen Janzen echte lieden

Fol. 110
Procuratie
Johannes Eerdes van Amsterdam aan Jean Baptiste van den IJver, Guillaume Francois Eugene van den IJver

Fol. 111
Procuratie
De heer Jacob Lauta van Aijsma en sijne huijsvrouw Anna Margreta van Leeuwen aen de heeren Bernard Handrik Creemer en Frederik Hendrik van Berk

Fol. 112
Procuratie
De meede erffgenamen van de heer Johannes Jacobus hagens aen de heer Pierre Charles des Fontaines

Fol. 113
Procuratie
Willem, Jan, Jacobus Roksnoer aen Adriaen Cornelis Driesen

Fol. 114
Procuratie
Joost Janzen van Loon aen Francis Pieter van den Assum

Fol. 114
Procuratie
Den hoog edel welgeb heer Jaime Philippe Erneste Baron de Caiwau de Beauregard aen mons Jan van Loo

1772

Fol. 115
Borgtogt
Claes Francen van den Assum en Hendrik Gijsbert Roelen tbv Anthonie Claes Roelen of zijn wettige erffgenamen

Fol. 116
Borgtogt
Adriaen Jan Weeterings en Cornelis Jan Oomens tbv Anthonie Claes Roelen of zijn wettige erffgenamen

Fol. 117
Borgtogt
Dingena Maria Adriaen Hendrik Bouwens huijsvrouw van Jan Aert Meijeren tbv Anthonie Claes Roelen of zijn wettige erffgenamen

Fol. 117
Deeling
Dirk Geerit Joosten van Dongen en de kinderen en kindskinderen van zijn overleeden vrouw Eeltjen Jansen Riemslag

Fol. 119
Deeling
De kinderen en verdere representanten van Adriaentje Sijmon Govers? en Jan Beerend Ligtenberg

Fol. 121
Deeling
De kinderen van Embregt Jan Raessen en Cornelia Peeter Sprangers

Fol. 123
Deeling
De kinderen van Adriaen Crijnen van Helvert en Elisabeth Dirken van Spaendonk

Fol. 124
Contract
Geerard Adriaense van Dooren weduwenaer van Marie Stanse Vermeulen ter eenre en de kinderen van Peeter Adriaen Laureijsen ter andere seijde

Fol. 126
Deeling
De kinderen en verdere representanten van Marie Jansen Ligtenberg en Meelis Peeter Emmen

Fol. 129
Deeling
De kinderen van Peeter Adriaen Laureijsen en Maria Stanse Vermeulen

Fol. 132
Contract
Adriaentje Eevers eerst wed van Mattijs Raeijmaekers en daena van Jacobus van Lilt ter eenre met Peeter leijten en zijn vrouw Willemijna Raeijmaekers ter andere seijde

Fol. 134
Procuratie
Vrouwe Anna Margreta van Leeuwen aen de selver man de heer Jacob Lauta van Aijsma

Fol. 135
Deeling
De kinderen van Cornelia van den Nieuwenhuijsen en Jan van Langen

Fol. 136
Testament
Cornelis Hendrik Verhoeven en Johanna Janzen van Dongen echte lieden

Fol. 138
Contract
Tussen de kinderen en representanten van Hendrik Bouwens van Loon

Fol. 139
Procuratie
Juffrouw Geertruij Anna Glavimans aen moss Nicolaes Coopier

Fol. 140
Deling
De erffgenamen van Jenneke Cornelis Ligtenberg

Fol. 142
Contract
Huijbert Janzen de Bruijn en Johanna Cornelisse van Dongen ter eenre en Jan Huijbert de Bruijn met Jacomijna Anthonie Claesen ter andere seijde

1773

Fol. 144
Procuratie
De erffgenamen van de heer Jacob gerardus Sem aenden wel edelen gestr heer Mr J J Graham

Fol. 146
Deeling
De kinderen en verdere representanten van Stans Peeter Akkermans en Marie Peeter Dingemans

Fol. 149
Procuratie
Johanna en Catrien Janzen van Dun aen Jan Steevens

Fol. 149
Desistentie
Cornelia Beekmans tbv Jan de Greeff en Cornelia Beekmans speciael verband van de twee laest gemelde

Fol. 151
Deeling
Maria Jan Oomens als moeder en voogdesse van Catrien, Johanna, Ida en Johannes Lips en Adriaentje Robbrecht Lips

Fol. 152
Deeling
De kinderen van Johanna Claes Groenendael wed van Claes Laureijs Oomens

Fol. 154
Deeling
De kinderen en erffgenamen van Lamberd Adriaen Scheerders

Fol. 156
Procuratie
De wel ed heer Jacob Lauta van Aijsma aen den wel ed heer Marcellus Breen?

1774

Fol. 156
Contract
De wed en kinderen van Adriaen Aert de Smit ter eenre en de meerderjaerige kinderen van gemelde Smit in eerder huwelijk verwekt bij Johanna France ter andere seijde

Fol. 159
Contract
Tusschen de kinderen van wijlen Jan Adriaen Elands en Cornelia Cornelisse

Fol. 160
Procuratie
Vrouwe Anna Magdalena van Gils huijsvrouw van de heer Jan Lauta van Aijsma aan Hendrikus Cornelis de Rooij

Fol. 163
Deeling
De kinderen en verdere representanten van van wijlen de heer Petrus Johan van Loon en juffrouw Marianna Cornelia de Raet

Fol. 168
Procuratie
De heer Johan george hegner aan de heer Andreas Biederman

Fol. 169
Procuratie
Juffrouw Geertruij Anna Glaviman aan mons Jan Anthonisse

Fol. 170
Testament
Den wel ed gestr heer Jacob Lauta van Aijsma en vrouwe Anna Margareta van Leeuwen, echte lieden

Fol. 171
Deeling
Petrus Johan van Loon en Maria Justina Joanna van Loon en Dorothea Philippina Catriena van Loon

1775

Fol. 173
Contract
De voogd en toesiender over de kinderen van wijlen Peeter Janzen de Jong ter eenre en desselvs wed Annemarie Janzen Mijnen ter andere seijde

Fol. 175
Deeling
De kinderen en verdere representanten van Jacomeijn Adriaense van Dongen die wed was van Peeter Adriaen Peeters

Fol. 178
Cautie
Geerit, Jan Baptist, Adriaentje en Marie Anthonie Broeders voor de allimentatie van den innocente Jan Anthonie Broeders tbv de grooten armen alhier

Fol. 179
Contract
De voogd en toesiender over de minderjaerige dochter van Willem Jan Olijslagers ter eenre en de meerderjaerige kinderen van Adriaentje Jan Olijslagers ter andere seijde

Fol. 181
Testament
Theuntje Swart

Fol. 182
Testament
Jan de Vries en Johanna Cornelis Broeders echte lieden

Fol. 184
Consentie
De heer Cornelis Francois Bardijn aen de wel ed gedtr heer Jacob Lauta van Aijsma in qualitijt als stokhouder alhier

Fol. 184
Deeling
De kinderen en verdere representanten van van Jan Peeter Koks en Maria Sprangers

Fol. 186
Contract
Nicolaas, Philip, Catriena en Justina Maria van Loon, Gerardus van Breda, Bastiaen Havermans en Petrus Kuijpers

1776

Fol. 187
Repudiatie
Adriaen Adsriaense van der Wee van den boedel van wijlen zijnen vaeder Adriaen van der Wee

Fol. 188
Contract
De twee coorkinderen van wijlen Maria de Swart ter eenre en de voogd en toesiender over het nakind van wijlen gemelde Maria de Swart ter andere seijde

Fol. 189
Testament
Johan Jacob Kerst en Adriaentje Schoenmakers echte lieden

Fol. 191
Deeling
De kinderen en verdere representanten van wijlen Petrus Johan van Loon en Marianna Cornelia de Raet

Fol. 195
Contract
Maria Joost Broeders ter eenre en Jan Matijsse van Breugel qqua ter andere seijde

Fol. 197
Deeling
De kinderen en verdere representanten van Maria Hendrik Ridders en Jan Hendrik de Weert

Fol. 199
Contract
De erffgenamen van de heer M C? Gijsmacus Gijsbertus van Heijst ter eenre en en de erffgenamen van de heer Petrus Johan van Loon ter andere seijde

Fol. 200
Deeling
Adriaen Jacobs van der Wee en desselvs kinderen verwekt bij Johanna Anthonie Franken

Fol. 203
Deeling
De kinderen van Johanna Adriaense de Jong in egte verwekt bij Bernardus Joost Roelen

Fol. 205
Deeling
De twee nakinderen van wijlen Adriaen Aert de Smit

Fol. 207
Deeling
De kinderen van Maria Anthonie Cornelisse eerst weduwe van Adam Cornelis Peeters en laest van Adriaen van Kuijk

1777

Fol. 208
Procuratie
De heer Jacob Lauta van Aijsma voor sig zelve, voor de helvt en voor desselvs zuster vrouwe Catriena Lauta van Aijsma voor de ander helvt aen de heer Johannes Poutsma

Fol. 209
Deeling
De kinderen van Jan Joosten van Gool en Maria Adriaen Ansems

Fol. 212
Renuntiatie
De erffgenamen en representanten van wijlen Jan Jacob Willemen tbv de drie kinderen van wijlen Marie Jan Willemen

Fol. 214
Deeling
De kinderen Willem … (Peeter?) Janznen en Johanna Peeter Janzen

Fol. 216
Contract
De voogd en toesiender over de drie kinderen van wijlen Laureijs Cornelis Opstroom in egte verwekt bij Pieternel van Spaendonk ter eenre en dezelve Pieternel van Spaendonk met haere bruijdegom Adriaen Willemse van den Nieuwenhuijsen ter andere seijde

Fol. 217
Deeling
De broeders en zusters van wijlen Cornelis Meerten Goijaerts

Fol. 219
Contract
Jan Cornelis Rijsbergen ter eenre en Paulus Baltus van Vugt ter andere seijde

Fol. 220
Deeling
De kinderen van wijlen Adriaen Peeter Sprangers die weduwenaer was van Catharina Stanse Vermeulen

Fol. 232
Procuratie
De kinderen van Adriaen Peeter Sprangers aen den secretaris alhier Adriaen Jacob Sem

1778

Fol. 233
Contract
Anneke Adriaen van der Linden weduwe van Jacob Jan Willemen ter eenre en de verdere erffgenamen van Jan Jacob Willemen ter andere seijde

Fol. 235
Testament
De heer Charles Eduard van Alphen

Fol. 237
Borgtogt
Marie Catrien Willem Janzen voor Jan Walthers

1779

Fol. 237
Deling
De kinderen van Willemijn Janzen van Schendel die weduwe was van geerit Geeritse van Dongen

Fol. 240
Desistentie
Dorothea en Adriaentje Adriaense van Dongen tbv Jan Adriaense van Dongen

Fol. 242
Deeling
Jan Janzen de Jong en Annemarie Janzen Mijnen als voogdesse van haere kinderen verwekt bij wijlen Peeter Janzen de Jong, de goederen hun aangekomen van Jenneke Janzen de Jong

Fol. 244
Deeling
De kinderen en kindskinderen van Anthonie Huijberd Claessen en Efken Adam Jan Aerden indertijd echte lieden

Fol. 249
Deling
De kinderen van Catrien Peeter Akkermans die weduwe was van Anthonie Aert van Dongen

1780

Fol. 251
Deeling
De kinderen en kindskinderen van Marie Peeter Lamberde die weduwe was van Jan Cornelis Sprangers

Fol. 255
Deeling
De kinderen van barbara Janzen van den nieuwenhuijsen die weduwe was van peeter Wouter broekhooven

Fol. 258
Contract
Johanna Adriaense Cloon ter eenre en Geerit en Adriaentje Janzen van Loon ter andere seijde

Fol. 260
Deeling
Geerit en Adriaentje Janzen van Loon alle de goederen nagelaten door Marie Willem den Boer? en Willenbrord Adriaense Cloon

Fol. 262
Procuratie
Den wel ed gestr heer Jacob Lauta van Aijsma, schouteth alhier, als in huwelijk hebbende vrouwe Anna Margaretha van Leeuwen aen … Johouck?

Fol. 262
Contract
Hendrik van Wasberg in qualitijt als voogd over de twee minderjaerige kinderen van wijlen Anthonie van Waspik en Handrien Lam ter eenre en Bartholomeus Lam in qualitijt als toesiende voogd over de selve kinderen ter andere seijde

Fol. 264
Deeling
De kinderen van Anthonie Meerten OpStroom die weduwenaer was van Catharina Adriaense van Broekhoven

Fol. 267
Contract
Jacobus en Cornelis Jacobs ter eenre en Laureijs Pieterse Oomens ter andere zeijde mitsgaders Pieter Laureijs Oomens ter derder zeijde

Fol. 268
Contract
Anna Schoenmakers geadsisteert met haeren man Joseph van der Vloet ter eenre en Jacobus Adriaense Vermeulen ter andere zeijde

Fol. 271
Deeling
De erffgenamen van Jan Adriaense van Bavel

Fol. 275
Procuratie
Den wel ed gestr heer Sebastiaen Cornelis Meijners aen den wel ed gestr heer J N Greefkes

Finis