Selecteer een pagina

Indecx off bladwijser van alle de actens in dit register vervat

Fol. 1
Ordinaire conditie tot vercoopinge van vaste goederen

1769

Fol. 10
Verkooping
Juffrouw Geredina Greevers weduwe van Egidius Adriaen Havermans aen Jan Adriaense van der Wee

Fol. 11
Verkooping
De selve aen Adriaen Peeter Sprangers

Fol. 13
Verkooping
De selve aen Jan Vos

Fol. 14
Verkooping
De selve aen Arnoldus Andriese Knaepen

1770

Fol. 16
Aenbesteeding
Heeren schouteth scheepenen en geswoorenens deeser heerlijkheid Dongen tot uitbaggeringe van een gedeelte deeser gemeentes Groenendijkse have

Fol. 18
Verpachting
De selve aen Cornelis van den Noort

Fol. 20
Verhuuring
De erfffgenaemen van Cornelis Wouters van Es aen Huijbert Nicolaes Huijben

Fol. 22
Verkooping
De erffgenamen van Willemijn Pharo weduwe van Adriaen Coenen aen Anthonie Adriaen Coenen

Fol. 23
Verkooping
Den voogd en toesiender over het eenig minderjarig nagelaten kind van Hendrik van Pelt en Anneke Gijsbert Broeders aen Anthonie Claes Broeders

Fol. 25
Verhuuring
De selve aen Anthonie Hendrik Opstroom

Fol. 27
Verkooping
Marie Cornelis Scheerders huijsvrouw van Pieter Stal en de voogd en toesiender over den uitlandigen Adriaen Cornelis Elands aen Jan Mattijse van Breugel

Fol. 29
Verkooping
De selve aen Adriaen van Son

Fol. 31
Verkooping
De voogd en toesiender over de vier minderjarige kinderen nagelaten door Laureijs Cornelis Opstroom aen Jan Andries Broeders

1771

Fol. 32
Verkooping
Pieternel, Joseph, Jan, Jennemarie en Wilbert Adriaen Horsten mitsgaders Adriaen Joost Horsten en Allegonda Janze Broekmans aen Lambert Jansen Sprangers

Fol. 34
Verkooping
De selve aen den weledelen heer Adriaen Jacob Sem, secretaris alhier

Fol. 36
Verkooping
De heer Jacob Philip van Vondel executeur van de testamente van wijlen de heer Francois Cuijpers en als gelaste van de weledele gestrenge heer Nicolaes Baron van Luekner en van vrouwe Johanna Cornelia Cuijpers aen monsieur Hendrikus en juffrouw Adriaena van Son

Fol. 38
Verkooping
De selve aen den selve

Fol. 40
Verkooping
De erffgenamen van wijlen Cornelis Wouters van Es aen Annemarie Wouters van Es huijsvrouw van huijbert Nicolaes Huijben

Fol. 42
Verkooping
De selve aen Jan Peeter Smits

Fol. 43
Verkooping
De selve aen Jan Gijsbert Timmermans

Fol. 45
Verkooping
Catrien Adriaen Janzen weduwe en boedelhoudster van Adriaen Jan Oomens aen Pieter Martens

Fol. 46
Verkooping
De selve aen Adriaen en Pieter Wouters de Weert

Fol. 47
Aenbesteeding
Heeren schouteth scheepenen en geswoorenens deeser heerlijkheid Dongen tot uitbaggeringe van een gedeelte deeser gemeentes Groenendijkse have

Fol. 49
Verhuuring
Jacobus Janzen van Dongen in qualitijt als curator over zijne innocente zuster Marie Janzen van Dongen aen sig selve

Fol. 51
Verpachting
Heeren schouteth scheepenen en geswoorenens deeser heerlijkheid Dongen aen Cornelis van den Noort

Fol. 53
Verkooping
De kinderen en kindskinderen van Jacobus Janzen Roksnoer in eerste huwelijk verwekt bij Catrien Willem Heijblom aen Adriaen Jan Weeterings

Fol. 55
Verkooping
De heer Johannis Hollertt aen Peeter Adriaense Vermoolen

Fol. 56
Verkooping
Den selve aen Adriaen van Gool

Fol. 58
Verkooping
Den selve aen Monsieur Hendrikus en juffrouw Adriaena van Son

Fol. 59
Verkooping
De heer Johannis Hollertt aen cornelis Doomen

Fol. 61
Verkooping
Den selve aen Adriaen van Son

Fol. 62
Verkooping
Den selve aen Monsieur Hendrik en juffrouw Adriaena van Son

Fol. 64
Verkooping
Den selve aen de selven

Fol. 65
Verkooping
Den selve aen Pieternel Spreeuwel weduwe Embrecht Geerit Raesen

Fol. 67
Verkooping
Anneke Jan Driesen weduwe en erfgenaem van Jan Peeter van den Enden aen Jan Cornelis van Dongen

Fol. 68
Verkooping
De representanten van Adriaentje Sijmon Goders aen monsieur Hendrik van Son

Fol. 70
Verhuuring
De voogden en toesiender over de twee minderjarige kinderen nagelaten door Willem Willem Driesen aen peeter Jan Beekman

1772

Fol. 72
Verkooping
De kinderen en kindskinderen van Eeltjen Janzen Riemslag en peeter in ’t Groen aen de weduwe van Adriaen de Jong en Adriaen Hendriks de Rooij

Fol 73
Verkooping
De selven aen Jan Cornelis Wijnants

Fol. 75
Verkooping
De selve aen Jan Peeters in ’t Groen

Fol. 76
Verkooping
De selve aen Adriaen Waegemaekers

Fol. 78
Verhuuring
De voogd en toesiender over ’t minderjarige nagelaten kind van Govert Steevens aen Dingeman Stans Akkermans

Fol. 79
Verhuuring
De voogd en toesiender over ’t minderjarige naegelaten weeskind van Cornelis Anthonis van de Wildert en Marie Stoffels van Loon aen Huijbert Stoffel van Loon

Fol. 80
Verkooping
Jan Adriaen Koks aen Adriaen Janzen van den Nieuwenhuijsen

Fol. 82
Verkooping
Johannis Janzen van Riel aen Berbera Peeter Akkermans weduwe van Arnoldus Jan Elands

Fol. 84
Adam Duijser no. Ux. Hendriana Reael en als gelaste van Jacoba en Dingena Lips en van Johanna Lips weduwe Johannis Calselre aen de weduwe Embrecht Geerit Raesen

Fol. 85
Aenbesteding
Heeren schouteth scheepenen en geswoorenens deeser heerlijkheid Dongen tot uitbaggeringe van een gedeelte deeser gemeentes Groenendijkse have

Fol. 87
Verkooping
De erfgenamen van Hendrik Bouwens van Loon aen Jan Mattijse van der Sluijs

Fol. 89
Verkooping
De kinderen en erffgenamen van Adriaen Jan Canters en Marie Vermeulen aen Jan van den Broek

Fol. 90
Verkooping
De weduwe en kinderen van Jan Aert Broekhoven aen Willem Meerten Gooijaerts

Fol. 92
Verkooping
De selven aen Adriaen Meelis Emmen.

1773

Fol. 94
Aenbesteding
Heeren regenten van venloon, Cappel en Dongen tot het opdoen der slooten aen de Loonse Drees

Fol. 97
Verkooping
De erffgenamen van marie Jan Liesen weduwe Jan Willemse van Dun aen Paulus Smans

Fol. 98
Verpagting
Heeren schouteth scheepenen en geswoorenens alhier aen Pieter Janzen van Dongen

Fol. 100
Verkooping
De erffgenamen van Wijlen Jan Aertse van bavel aen Hendrik Janzen Dingemans

Fol. 102
Verkooping
De selven aen peeter Adriaense van Bavel

Fol. 104
Verkooping
Rochus Borstlap en Dingena Lambert Scheerders aen Jan Coenen

Fol. 105
Verkooping
De selven aen den weledelen gestrengen heer Jacob Lauta van Aijsma, officier alhier

Fol. 107
Verkooping
De selve aen den weledelen heer Adriaen Jacob Sem, secretaris alhier

Fol. 108
Verkooping
De selven aen Juffrouw Eva Maria Sem

Fol. 110
Verkooping
De selve aen Cornelis de Weert

Fol. 111
Verkooping
De erffgenamen van Anthonie Adriaense van Riel en Marie Janzen van den Nieuwenhuijsen aen de weduwe van Adriaen Anthonie Ligtenberg

Fol. 114
Verkooping
De selve aen Jan Janzen Verbunt

1774

Fol. 117
Verkooping
De kinderen en erffgenamen van Adriaen Janze Kerremans en Marie Peeter Claessen aen Adriaen Peeter Sprangers

Fol. 119
Verkooping
Martien Peeter Horsten no. Ux Marie Claessen aen Peeter Cornelis van den Heuvel

Fol. 120
Verkooping
De selve aen de weduwe van jan Dingemans

Fol. 122
Verkooping
De selve aen Adriaen van Son

Fol. 123
De selve aen Adriaen Peeter Sprangers

Fol. 124
Verkooping
De voorkinderen, de weduwe en nakinderen van Adriaen Aert de Smit aen Lucia Cornelis Soomers weduwe van Adriaen Aert de Smit

Fol. 125
Verkooping
De selve aen Johanna en Annemarie Adriaense de Smit

Fol. 126
Verkooping
De selve aen de selve

Fol. 127
Verkooping
De selve aen den heere secretaris Adriaen Jacob Sem

Fol. 128
Verkooping
De weduwe, de na- en voorkinderen van Adriaen Aert de Smit aen Cornelis van Gils

Fol. 129
Verkooping
De sleve aen huijbert Anthonie van Riel

Fol. 130
Verpagtinge
Heeren schouteth scheepenen deser heerlijkheid Dongen aen Cornelis van den Noort

Fol. 132
Verkooping
De erffgenamen van Maria de Beer weduwe van Adriaen Okkers aen Adriaen en Pieter Wouters de Weert

Fol. 133
Verkooping
Wouter de Beer aen de heer Jan Willem Klis en mejuffrouw Senderina Magteld Klis

Fol. 135
Ckp
Den selve aen Willem Weeterings

Fol. 138
Verhuuring
Den grooten armen alhier aen verscheijdene persoonen in cavelen

Fol. 142
Verkooping
Petrus Johannis, Dorothea Philippina Catriena en Maria Justina Joanna van Loon aen Willem en Theodorus van Gool

Fol. 144
Verkooping
De selve aen Jan Peeter Smits

Fol. 146
Verkooping
De selve aen den selve

Fol. 147
Aenbesteeding
Heeren schouteth scheepenen en regeerders deeser heerlijkheid Dongen tot het maken van een nieuwe beschoeijinge aen deze gemeentes Groenendijkse have aen Nicolaes Princen

1775

Fol. 150
Verhuuring
De voogd en toesiender over de vijv minderjaerige kinderen van wijlen Huijbert Anthonie Smits aen Jan Janzen van Boxel

Fol. 151
Verhuuring
De selven aen Rochus Borstlap

Fol. 153
Verkooping
De kinderen en kindskinderen van Margriet Janzen de Bruijn en Cornelis Wijnant Bink aen Jan Stanse Vermeulen

Fol. 154
Verkooping
De selven aen Barbera Janzen van den Nieuwenhuijsen weduwe van Peeter Wouters Broekhooven

Fol. 156
Verkooping
De selve aen Jan en Elisabet Peeters van Loon

Fol. 158
Verpagting
Heeren schouteth scheepenen en geswoorenens deeser heerlijkheid Dongen aen Cornelis van den Noort

Fol. 160
Verkooping
De erffgenamen en representanten van wijlen Wouter Cornelis Canters aen Jan Adriaen Canters

Fol. 162
Verkooping
De selve aen de heer Woltherus de Jongh

Fol. 163
Verkooping
De selve aen Jacobus van der Wee

Fol. 165
Verkooping
De erffgenamen en representanten van wijlen Pieternel Beerend Peeters weduwe van Wouter Cornelis Canters aen monsieur Hendrikus van Son en Adriaen Janzen van Dongen

Fol. 166
Verkooping
De selven aen Willem Bakker

Fol. 167
Verkooping
De selven aen Johannis Francis Coesmans

Fol. 169
Verkooping
De selven aen Adam Meerten Gooijaerts

Fol. 171
Verkooping
Cornelis en Dingena Janzen Elands aen Anthonie Meerten Opstroom

1776

Fol. 174
Verpagting
Heeren schouteth scheepenen en gesworenens deeser heerlijkheid Dongen aen Cornelis van den Noort

Fol. 176
Verkooping
Martien Peeter Horsten aen Adam Meerten Gooijaerts

Fol. 178
Verkooping
Den selve aen Jan Andries Broeders

Fol. 180
Den selve aen den weleedelen heer Adriaen Jacob Sem, secretaris alhier

Fol. 181
Verkooping
Den selve aen Adriaen Peeter Sprangers

Finis