Selecteer een pagina

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 001r
Soort akte: transport
Datum: 3-3-1739
1e Comparant: Hendrik Paep
2e Comparant: Dirck Wouterse Zeijlmans
Goederen: een halve binnendel
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Willem Zeijlmans
West: Vroukens vaert
Noord: Anthonij Oomens en Teunis Sagt
Zuid: cen cooper
Bijz: Hendrik woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 001v
Soort akte: transport
Datum: 25-3-1739
1e Comparant: Elisabet Ariens de Zeeuw wed Arien Jans Bosser
2e Comparant: Adriaen Verschuren
Goederen: 1/10 part in ¾ part van een bijster moergornd met putten en cuijlen, gemeen met Laureijs van Dongen, Jan en Hendrik Maas cs
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Adriaen Coninx en Antonij Coninx
West: Flip Slijkers en Pieter van Waspik
Noord: Her straat
Zuid: ackers Anthonij Coninx cum suis
Bijz: transport kost niets

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 002r
Soort akte: transport
Datum: 25-3-1739
1e Comparant: Elisabet Ariens de Zeeuw wed Arien Jans Bosser
2e Comparant: Laureijs Willemse van Dongen
Goederen: 1/10 part in ¾ part van een bijster moergornd met putten en cuijlen, gemeen met Aert Verschuren, Jan en Hendrik Maas cs
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Adriaen Coninx en Antonij Coninx
West: Flip Slijkers en Pieter van Waspik
Noord: Her straat
Zuid: ackers Antonij Coninx cum suis
Bijz: transport kost niets

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 003r
Soort akte: transport
Datum: 25-3-1739
1e Comparant: Elisabet Ariens de Zeeuw wed Arien Jans Bosser
2e Comparant: Laureijs Willemse van Dongen
Goederen: 1/10 part in ¾ part van een bijster moergornd met putten en cuijlen, gemeen met Aert Verschuren, Jan en Hendrik Maas cs
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Adriaen Coninx en Antonij Coninx
West: Flip Slijkers en Pieter van Waspik
Noord: Her straat
Zuid: ackers Antonij Coninx cum suis
Bijz: transport kost niets

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 003v
Soort akte: transport
Datum: 3-4-1739
1e Comparant: Teunis de Ruijter x Hendrina Peeters van Son
2e Comparant: Meerten Peeters van Son
Goederen: ¼ part van een huijs, hoff, erve en delle, ¼ is reeds van cooper, ½ is van Cornelis Wijdemans
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaen Vasse en wed Thomas Molenschot
West: Geerit Camp en Huijbert Coninx
Noord: uijterse ?
Zuid: Her straat
Bijz: Teunis en Meerten wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 004r
Soort akte: transport
Datum: 3-4-1739
1e Comparant: Teunis de Ruijter x Hendrina Peeters van Son
2e Comparant: Meerten Peeters van Son
Goederen: ¼ acker zaeijlant, gemeen met Cornelis Wijdemans en den cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Vosholen
Belend Oost: Adriaen Vassen
West: Jan Cornelisse de Bont
Noord: Her straat
Zuid: Vosholen of dwarspat
Bijz: Teunis en Meerten wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 004v
Soort akte: transport
Datum: 3-4-1739
1e Comparant: Jochem Coninx ea
2e Comparant: Jan Cornelisse de Bont
Goederen: ¼ acker zaijlant, gemeen met den cooper die de rest reeds bezit
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Vosholen
Belend Oost: Cornelis Wijdemans en Maarten Peeters van Son
West: den cooper
Noord: Her straat
Zuid: dwars pat of Vosholen
Bijz: Jochem Coninx, Huijbert Coninx, Maria Coninx wed Thomas Buijs. Alle kinderen van Arien Huijberde Coninx en Cuijntje Vermijs

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 005r
Soort akte: transport
Datum: 3-4-1739
1e Comparant: Jochem Coninx ea
2e Comparant: Jan Bredenburg
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Fransus Artel cum suis
West: wed Thomas Buijs en Pieter van Waspik
Noord: Her straat
Zuid: gras dries of sloot vanFransus Artel
Bijz: Jochem Coninx, Huijbert Coninx, Maria Coninx wed Thomas Buijs. Alle kinderen van Arien Huijberde Coninx en Cuijntje Vermijs.
Gereet f 300. Blijkens quitantie is de rest op 10-5-1740 betaald.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 005v
Soort akte: erfpachtbrief
Datum: 3-4-1739
1e Comparant: Jan Bredenburg
2e Comparant: Jan Gerrits Maas
Goederen: erffpacht tbv het gekochte huijs (zie folio 005r)
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Bredenburg neemt voor 1 gulden 10 stuijvers per jaar de middenberm tegen den hoff van hem Bredenburg, gelegen vande heg vanden hoff aff noordewaard in tot den dijk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 006r
Soort akte: transport
Datum: 7-4-1739
1e Comparant: Peeter Janssen van Dun
2e Comparant: Adriaan Verschuren
Goederen: ½ van 1/10 van 3 ¾ geert hooij en weijlant. Cooper en Joanna Verschuren hebben resterende 9/10 reeds, in 7½ geert
Prijs: ƒ 62
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Marijnis Elemans cum suis
West: Antonie Mattijsse Coninx cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Peeter woont te Herssel.
Stuk lant ligt op den oostenkant. Jan Peeters Zeijlmans heeft de andere helft.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 006v
Soort akte: transport
Datum: 7-4-1739
1e Comparant: Peeter Janssen van Dun
2e Comparant: Johanna Verschuren wed Lambert Zeijlmans
Goederen: ½ van 1/10 van 3 ¾ geert hooij en weijlant. Cooperse en Adriaan Verschuren hebben resterende 9/10 reeds, in 7½ geert
Prijs: ƒ 62
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Marijnis Elemans cum suis
West: Antonie Mattijsse Coninx cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Peeter woont te Herssel.
Stuk lant ligt op den oostenkant. Jan Peeters Zeijlmans heeft de andere helft.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 007r
Soort akte: transport
Datum: 18-4-1739
1e Comparant: Adriaan Schouten
2e Comparant: Jan Maas
Goederen: een ½ huijs, hoff en erf, gemeen met Tomas Schep met het oostense schuurke agter het huijs
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik Camp en wed Tomas Buijs cum suis
West: Jan Peeters de Jong
Noord: Her straat
Zuid: watergang
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 007v
Soort akte: wilceur
Datum: 18-4-1739
1e Comparant: Jan Maas x Dorathea van Grevenbroeck
2e Comparant: Thomas de Haaen en Bastiaan Fransen Boeser
Goederen: wilceur met als onderpant een ½ huijs etc, gemeen met Tomas Schep
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik Camp en wed Tomas Buijs cum suis
West: Jan Peeters de Jong
Noord: Her straat
Zuid: watergang
Bijz: Thomas en Bastiaen zijn armmeesters. Op 3-6-1769 is de wilceur geheel afgelost, Peeter Fransen Boeser en J Konings

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 008r
Soort akte: wilceur
Datum: 18-4-1739
1e Comparant: Tomas Schep
2e Comparant: Thomas de Haan en Bastiaan Fransen Boeser
Goederen: een wilceur met als onderpant een half huijs etc, gemeen met Jan Maas
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik Camp en wed Tomas Buijs cum suis
West: Jan Peeters de Jong
Noord: Her straat
Zuid: watergang
Bijz: Thomas en Bastiaen zijn armmeesters. Op 8-6-1766 is de wilceur geheel afgelost, J Zeijlmans armmeester

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 008v
Soort akte: wilceur
Datum: 5-5-1739
1e Comparant: Aart Vrint
2e Comparant: Martinus Ackersdijk
Goederen: wilceur met als onderpant een huijs etc.
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Cae
Belend Oost: Aart vanden Heuvel
West: wed Cornelis Hendriks Schoenmakers en soon
Noord: Cae
Zuid: Her straat
Bijz: Martinus woont te s’Bos.
Jan Vrint (Loon) en Wouter Maas (Dongen) staan borg

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 009r
Soort akte: transport
Datum: 13-5-1739
1e Comparant: Adriaan Smits x Maria Janse Schippers
2e Comparant: Huijbert Lammerde Schoenmakers
Goederen: 1/3 acker zaijlant, gemeen met Cornelis Schippers en wed Adriaen van Tichel
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den cooper
West: wed Adriaen van Tichel
Noord: Her straat
Zuid: de geeren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 009v
Soort akte: attestatie
Datum: 15-7-1739
1e Comparant: Adriaan de Haan en Jan Mouthaan
2e Comparant: Peeter Zeijlmans, schout en secr HLA
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaan is 38 en Jan 17 jaar out. Zij verklaren dat zij verleeden zaterdag, 11-7, bij het huijs van Peeter Jochemse Timmermans zijn geweest en zagen dat Jacobus Jochemse Timmermans bezig was een hooij schelft te setten en hoorden bijden praten over een splis sloot in een stuk van 12 geerden. Het huijs van Adriaen Fransen Camp ligt ten noorden. De twe hebben blijkbaar woorden over noot. Jacobus heeft wel toestemming gevraagd aan schout etc.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 010r
Soort akte: attestatie
Datum: 22-7-1739
1e Comparant: Huijbert Schep, Thomas Schep en Huijbert Pols
2e Comparant: Wilbert Zeijlmans ea
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbert Schep, schepen is 57, Tomas, bode is 52 en Huijbert Pols(Capel), 67 jaar.

Wilbert Zeijlmans, Adriana Zeijlmans wed Leendert Schoenmakers, Corstiaen Schoenmakers x Johanna Zeijlmans en Anthonij Pols alle kinderen van Maria Huijberde Schep, dochter van Huijbert Adriaens Schep

De 1e comparanten verklaren dat Maria Huijberde Schep een dochter is van Huijbert Adriaans Schep en Jenneken .. En een volle zuster van Adriana Huijberde Schep die tot Tertolen in Zeelant getrout is geweest en van Adriaan Huijberde Schep overleden in Tertolen.
De attestanten verklaren dat Huijbert Adriaan Schep hun oom was

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 010v
Soort akte: attestatie
Datum: 22-7-1739
1e Comparant: Peeter Adr van Dongen en Peeter Adr de Jong
2e Comparant: Peeter Zeijlmans, schout en secr van HLA
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: PA de Jong woont te Hendrik Luijten Ambagt.

Attestanten verklaren op verzoek op een stuk lant, ten noorden van het huijs van Adriaan Fransen Camp, van 12 geerden zijn geweest. De westense helft is van de schout en de oostense van Jacobus Jochemse Timmermans (folio 009v) Zij hebben de sloot gemeeten. Hij was breet 6 voet en max 3 voet diep. De sloot is een merkelijke verbetering van het voornoemde lant.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 011r
Soort akte: transport
Datum: 15-8-1739
1e Comparant: Adriaantje Jochems vander Laar ea
2e Comparant: Pieter Cetelaar, schoolmeester
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Reijnier Boom cum suis
West: Jasper van Selm
Noord: Her straat
Zuid: Kerkhof
Bijz: Adriaantje Jochems vander Laar wed Jan Aart Schouten( Raamsdonk), Cornelia Jochemse vander Laar wed Rombout van Engelen (Besoijen), Adriaan Zeijlmans namens Willem van Boekhout x Fransina Jochemse vander Laar (s’Hage), Adriaan Cuijsten als voogt over Adriaan vander Laar, zoon van Fransus Jochemse vander Laar en over 3 kinderen van Anna Jochemse vander Laar bij Jochem vanden Dag. Alle kinderen van Jochem vander Laar en Adriaantje van Gorcom.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 011v
Soort akte: transport
Datum: 15-8-1739
1e Comparant: Cornelia Jochems vander Laar ea
2e Comparant: Adriaantje Jochems vd Laar wed Jan Aart Schouten
Goederen: 4/5 van een buijtendel, groot 4 a 5 hont, gemeen met cooperse
Prijs: ƒ 224
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: sloot vande del van Arnoldus van Son
Noord: erfg Adriaan Pols
Zuid: Johannes Zeijlmans
Bijz: Cornelia Jochemse vander Laar wed Rombout van Engelen (Besoijen), Adriaan Zeijlmans namens Willem van Boekhout x Fransina Jochemse vander Laar (s’Hage), Adriaan Cuijsten als voogt over Adriaan vander Laar, zoon van Fransus Jochemse vander Laar en over 3 kinderen van Anna Jochemse vander Laar bij Jochem vanden Dag. Alle kinderen van Jochem vander Laar en Adriaantje van Gorcom.
Adriaantje woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 012r
Soort akte: wilceur
Datum: 15-8-1739
1e Comparant: Guilhelmus Aarts Brouwers ea
2e Comparant: Josephus Allart
Goederen: wilceur met als onderpant 1/3 van 7 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden.
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: erfg Johannes Vermeulen
West: Cornelis Handriks Schoenmakers
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot of Hendik Luijten Ambagt
Bijz: Guilhelmus Aarts Brouwers (Geertruijdenberg) x Anna Maria Timmermans (eerder wed Arnoldus Verbuijs, chirurgijn alhier) en Anna Maria als moeder van Susanna Verbuijs.
Josephus woont ook te Geertruijdenberg
De resterende 5 geerden behoren Engeltje Biemans en Dirk de Graaf.
Josephus Coene namens W.N. Verlegh, testamentaire voogt over de kinderen van Josephus Allart en Hendrina Theresia Verlegh verklaart dat de wilceur op 28-3-1759 geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 012v
Soort akte: transport
Datum: 1-9-1739
1e Comparant: Jacobus Pieter Geenen namens
2e Comparant: Adriaen Smits
Goederen: een opslag van een huijsken, geset door Jacob Dolk, met het hofke, sooals het op 16-12-1700 aan Joost vander Hoeve vercoft is
Prijs: ƒ 190
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacobus Pieter Geenen namens Adriana vander Hoeven wed Cornelis van Bronswijk ? , secretaris Meeuwen, Joost Vercuijl, ?? Cuijl, A Verkuijl via Adriaan van Os, Adriana Verkuijl en D vd Walle x Margoo Verkuijl.
Het huijsken ligt naast dat van Wed Thonis Dolk (nu Francis ??)

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 013v
Soort akte: procuratie
Datum: 19-9-1739
1e Comparant: Adriaan van Duijnen
2e Comparant: Johan van Dijk
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaan woont tot Capel en Johan tot Sprangh.
Johan krijgt toestemming om namens Adriaan het een en ander (os huiujsinge) te verkoopen.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 014r
Soort akte: attestatie
Datum:
1e Comparant: groot Waspick
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: er wordt een veer ingesteld om de landen over de rivier het Scheps diep ten alle tijden te kunnen bereiken.
Prijs:
per persoon 2 duijten
een paert een stuijver
een kar eene stuiver 8 penningen
een beest een stuijver
een kalf agt penningen
een veule agt penningen
ider schaap vier penningen

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 014v
Soort akte: procuratie
Datum: 3-11-1739
1e Comparant: Peeter Jochemse Zeijlmans, schout en secr van HLA
2e Comparant: Johan van Dijk, procureur rechtbank Raamsdonk
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter zal Johan vervangen

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 015r
Soort akte: transport
Datum: 13-11-1739
1e Comparant: Adriaen Laat de Jong
2e Comparant: Geerit Geeritse Vermeulen
Goederen: 7 geerden hooij en weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 3500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Peeter Zeijlmans, overleden secr Waspik
West: Jan Peeterse de Jong
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot of Twaalftalve Hoeve
Bijz: Geerit woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 015v
Soort akte: wilceur
Datum: 7-1-1740
1e Comparant: Sijken Adriaense van Gijsel wed Pieter Buijs
2e Comparant: Pieter Witte
Goederen: 1e een wilceur met als onderpant ses geerden hooij ende weijlant, inden polder, 2e een huijs etc
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schips diep, Cae sloot
Belend Oost: 1e Adriaan Geerden Bouwewijns; 2e Vroukensvaert
West: Jan Lips; erve wed Teunis den Bieman
Noord: Schips diep; huijs Willem vd Broek, wed Corn Paans
Zuid: Cae sloot; Peeter Jochemse Berthouts
Bijz: Pieter woont te Dongen. Hij verklaart op 9-2-1746 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 016r
Soort akte: transport
Datum: 15-1-1740
1e Comparant: Jan Vrint ea
2e Comparant: Andries Fransen Hoevenaar
Goederen: een huijs, hoff, erve en delle
Prijs: ƒ 1780
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Aart vanden Heuvel
West: wed Cornelis Hendrikse Schoenmakers
Noord: de Cae
Zuid: Her straat
Bijz: Jan Vrient en Bernardus Rasen als curateurs vanden boedel van wijlen Aart Vrint.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 016v
Soort akte: transport
Datum: 20-1-1740
1e Comparant: Andries Franse Hoevenaar
2e Comparant: Dirk Wouterse Zeijlmans
Goederen: een buijten delle
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: slot tussen dese del en del van Arnoldus van Son
Noord: Antonij Jan Snijders
Zuid: erfg Dingeman Dirken
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 017r
Soort akte: transport
Datum: 20-1-1740
1e Comparant: Andries Franse Hoevenaar
2e Comparant: Peeter Wouterse Zeijlmans
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: steeg of ackers Aart de Bont
West: erve Mels Peeterse de Graaff
Noord: wed Teunis Wouters Biemans
Zuid: Arien de Zeeuw
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 017v
Soort akte: waarborg
Datum: 20-1-1740
1e Comparant: Andries Hoevenaar
2e Comparant:
Goederen: Andries stelt zijn huijs (zie folio 16r) als onderpant ivm alimentatie van Huijbert Peeters de Bont
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: De in de vorige twee aktes verkochte goederen (buijtendel en acker) die Andries aangekomen zijn door Alida Aartse Cuijl, volgens deling 30-10-1733, waren veronderpant ivm alimentatie van Huijbert Peeters de Bont (elk met 20 gulden).

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 018r
Soort akte: transport
Datum: 12-2-1740
1e Comparant: Jan Cornelis Vermijs
2e Comparant: Barent van Waspik
Goederen: ¼ van 1/3 part in een bijster en acker, de andere ¾ delen zijn van Jan Cieboom, Caatje Vermeijs en Geerit Peeters Dolk
Prijs: ƒ 180
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Het land is aangekomen door overlijden van Matthijs Vermeijs. De andere 2 1/3 parten zijn van Adriaan Vermeijs en Thomas Cirsteter volgens deling 14-12-1728 (RA 46 10-5-1738 !!!!)
Barent verklaart op 13-2-1741 dat de koopsom voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 018v
Soort akte: transport
Datum: 20-2-1740
1e Comparant: Sijken Clasen van Hassel ea
2e Comparant: Seger Mouthaan
Goederen: een huijsje en dijkkaveling, op den polders sijdijck nevens den Kerkvaart
Prijs: ƒ 96
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerkvaart
Belend Oost:
West:
Noord: huisje en dijkkaveling Daniel de Ruijter
Zuid: huijsje en dijkkaveling Claas Janse van Hassel
Bijz: Sijken Clasen van Hassel wed Hendrik van Dongen en Stoffel Huijgen de Hoogh als voogt vande kinderen van Hendrik.
Gereet f 26:11. 25:14 aan de onmondige kinderen Peeter en Jacobus van Jacobus Schouten en Piternel de Hoog.
Peeter krijgt zijn geld op 19-8-1743 en Jacobus op 26-2-1746. De rest aan Paulus van Turnhout.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 019r
Soort akte: transport
Datum: 7-3-1740
1e Comparant: Jan Huijbertsen Cuijl
2e Comparant: Peeter Gijsbertse de Jong
Goederen: ½ acker, onverdeelt met Grietke en Janneke Geerits
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Willem Melisse Otgens
West: wed Dirk Melsen van Driel
Noord: Her straat
Zuid: veldekens buijten de Cae van Jan Sterrenburg cs
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 019v
Soort akte: transport
Datum: 7-3-1740
1e Comparant: Johanna Wouterse Zeijlmans
2e Comparant: Dirk Wouterse Zeijlmans
Goederen: een buijtendel
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: sloot tussen dese del en del Arnoldus van Son
Noord: wed Adriaen Aartse Schouten
Zuid: de Armen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 020r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 11-3-1740
1e Comparant: Jan Joosten Swart
2e Comparant: Pieter Ketelaar, schoolmeester
Goederen: een hengstschuijt met toebehooren
Prijs: ƒ 297
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan woont te Raamsdonk. Naast de koopsom krijgt Jan ook een schuijtje.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 021r
Soort akte: transport
Datum: 18-3-1740
1e Comparant: Hendrik Doomen en Jan Oomens
2e Comparant: Cornelis Wijdemans
Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Hendrik Schoenmakers
West: Adriaan en Thomas Vassen
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 021v
Soort akte: transport
Datum: 18-3-1740
1e Comparant: Michiel Molenschot
2e Comparant: Adriaan vanden Bos
Goederen: een ½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Jochem Blankers en Adriaan Vassen
West: Jan Jochemse Timmermans
Noord: Scheij sloot
Zuid: ambagt van Raamsdonk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 021v
Soort akte: custingbrief
Datum: 18-3-1740
1e Comparant: Cornelis Wijdemans
2e Comparant: Hendrik Domen en Jan Oomens
Goederen: een custingbrief met als onderpant de in de vorige akte gekochte twee geerden
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk. Blijkens een quitantie van Catharina Elants wed Hendrik Doomen en Jan Oomens is de custingbrief op 21-1-1760 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 022r
Soort akte: transport
Datum: 21-3-1740
1e Comparant: Dirk van Dusseldorp ea
2e Comparant: Peeter Janse de Jong
Goederen: een parceel moergront, groot ontrent 3 hont aangekomen door overlijden Peeter Scheur
Prijs: ƒ 240
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: water sloot
West: Armen van Sgravenmoer
Noord: Armen van Sgravenmoer
Zuid:
Bijz: Dirk van Dusseldorp x Adriaantje Peeters Scheur en Jan van der Schans x Johanna Peeters Scheur.
Peeter woont te Loon op Sant.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 022v
Soort akte: transport
Datum: 25-3-1740
1e Comparant: Dingena Peeterse de Haan wed Huijbert Swart
2e Comparant: Cornelis Sagt, schepen
Goederen: een binnen delle
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Willem Zeijlmans
West: Binnen vaart
Noord: Thomas de Bont
Zuid: Adriaan Bommelaar
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 023r
Soort akte: transport
Datum: 26-3-1740
1e Comparant: Pieter Cetelaar, schoolmeester
2e Comparant: Jan Borstlap
Goederen: deel in een huijsje op den polders sijdijk opden westenkant van de Kerkvaart
Prijs: ƒ 170
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: dijk van t sluijske
Zuid: dijkkaveling van Cornelis de Visser
Bijz: Jan woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 023v
Soort akte: transport
Datum: 26-3-1740
1e Comparant: Cornelis Wouters Visser
2e Comparant: Jan Borstlap
Goederen: deel in een huijsje op den polders sijdijk opden westenkant van de Kerkvaart, ander deel in vorige akte gekocht
Prijs: ƒ 55
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid: dijkkaveling van Cornelis de Visser
Bijz: Jan woont te Cappel. Koopsom wordt op 26-4-1740 voldaan.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 024r
Soort akte: transport
Datum: 5-4-1740
1e Comparant: Dingena Peeterse de Haan wed Huijbert Swart
2e Comparant: Willem Huijbertse Swart
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 260
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: acker Janneken Tuwaartse
West: hofke wed Hen. Vaartmans daert huijs heeft gestaan
Noord: wed Jan Smeur
Zuid: Anthonij van Dommelen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 024v
Soort akte: transport
Datum: 11-5-1740
1e Comparant: Matthijs Otgens x Anna Geerits Camp ea
2e Comparant: Jan Hendriks de Bont
Goederen: een binnendel met een hofke, inden polder
Prijs: ƒ 1205
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Cae
Belend Oost: Josep Camp en kinderen Johannes Schoenmakers
West: wed Jan Hen Schoenmakers, wed Ptr Melsen Zeijlmans
Noord: Cae of Groot Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Matthijs Otgens x Anna Geerits Camp, Barbara, Dingena en Maria Geerits Camp. Kinderen Geerit Camp

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 025r
Soort akte: transport
Datum: 23-5-1740
1e Comparant: Adriaen Bommelaar ea
2e Comparant: Adriaan Schouten
Goederen: een buijtendel, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den cooper
West: wed Simon Liesvelt
Noord: Oude straat of Clijn Waspik
Zuid: de wiel
Bijz: Adriaen Bommelaar voor 1/8 en 1/6, Reijnier Costers en Gijsbert Aart de Ruijter en Geerit Costers en Cornelis van Grevenbroek als voogt van 5 minderjarige kinderen van Aart de Ruijter samen voor 1/6, Jacob Schep voor 1/8, Meeuwis Zeijlmans en Tomas Zeijlmans en Teunis Zeijlmans en Maria Zeijlmans voor 1/8, Tomas Bommelaar en Anna Bommelaar en Adriaan Ruijtenberg x Piternel Bommelaar en Adriaan Verdonk met 2 kinderen voor de ene helft en 1/3 in de wederhelft van een buijtendel.
Het lant wordt om niets verkocht.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 025v
Soort akte: transport
Datum: 27-5-1740
1e Comparant: Engeltje Ariens Scheur
2e Comparant: Steven Peeters Scheur
Goederen: 1/6 in een huijs en erve en een hof ten zuijden van het huijs
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Dirk Wouters Zeijlmans
West: Pieter Boeser, schout Cappel
Noord: Wilbert Zeijlmans
Zuid: Marcelis Zeijlmans cum suis
Bijz: Engeltje is 27 jaar out. Engeltje mag in het huijs blijven wonen. Steven woont ook in het huijs.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 026r
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1740
1e Comparant: Adriaentje Beerten Vlees en haar man Nic. Artel
2e Comparant: Johan Zeijlmans, secretaris
Goederen: ½ in een moerdelle met droogplaats, wederhelft is van erfg Aart de Ruijter, buijtendijx
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: buijten teen vande dijk
West: Sgravenmoer
Noord: wed Joost Sterrenburg
Zuid: erve wed Johan Smeur
Bijz: Gereet f 25. De rest in drie termijnen

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 026v
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1740
1e Comparant: Gijsbert de Ruijter ea
2e Comparant: Johan Zeijlmans, secretaris
Goederen: ½ moerdelle, wederhelft was van Adriaentje Beerten Vlees. Zie vorige akte
Prijs: ƒ 105
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: droogplaatsen
West: Sgravenmoer
Noord: wed Joost Sterrenburg
Zuid: erve wed Johan Smeur
Bijz: Gijsbert de Ruijter, Cornelis van Grevenbroek en Geerit Costers als voogden van Hendrik, Jenneken, Jacobus, Anneken en Claas de Ruijter. Kinderen van Aart de Ruijter en Clara van Grevenbroek

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 027r
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1740
1e Comparant: Gijsbert de Ruijter ea
2e Comparant: Pieter van Waspik
Goederen: een huijs en erve, waar Aart de Ruijter woonde, met de driessen daar agter
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Lange Ackers
Belend Oost: Adam van Molenschot cum suis
West: Adriaentje Jans Cloot
Noord: de Lange Ackers
Zuid: acker wed Wouter Biemans
Bijz: Gijsbert de Ruijter, Cornelis van Grevenbroek en Geerit Costers als voogden van Hendrik, Jenneken, Jacobus, Anneken en Claas de Ruijter. Kinderen van Aart de Ruijter en Clara van Grevenbroek.

Als Adriaentje Berten Vlees weduwe wordt mag zij in een deel van het huijs wonen. ???

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 027v
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1740
1e Comparant: Gijsbert de Ruijter ea
2e Comparant: Mels Peeter de Graaff
Goederen: 1/16 in een ackerlant voor de stede vande cooper, gemeen met cooper en Huijbert Schep cum suis
Prijs: ƒ 24
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gijsbert de Ruijter, Cornelis van Grevenbroek en Geerit Costers als voogden van Hendrik, Jenneken, Jacobus, Anneken en Claas de Ruijter. Kinderen van Aart de Ruijter en Clara van Grevenbroek.
Het 1/16 deel was van Aart de Ruijter en de moeder van zijn vrouw.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 028r
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1740
1e Comparant: Gijsbert de Ruijter ea
2e Comparant: Jasper van Selm
Goederen: een deel in een binnelbijster zoals het van Aart de Ruijter was.
Prijs: ƒ 5
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: onleesbaar
West: wed Peeter Willemse van Driel
Noord:
Zuid: Watergang, 2e lot grootte del Thomas de Bont
Bijz: Gijsbert de Ruijter, Cornelis van Grevenbroek en Geerit Costers als voogden van Hendrik, Jenneken, Jacobus, Anneken en Claas de Ruijter. Kinderen van Aart de Ruijter en Clara van Grevenbroek.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 028v
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1740
1e Comparant: Gijsbert de Ruijter ea
2e Comparant: Gijsbert de Ruijter
Goederen: 1/5 part van 4 bedden droogplaats, gemeen huijsvrouw Nicolaas Artel.
Prijs: ƒ 5
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: wed Joost Sterrenburg
Zuid: wed Jan Smeur
Bijz: Gijsbert de Ruijter, Cornelis van Grevenbroek en Geerit Costers als voogden van Hendrik, Jenneken, Jacobus, Anneken en Claas de Ruijter. Kinderen van Aart de Ruijter en Clara van Grevenbroek.

Johan Zeijlmans, secretaris mag de droogvelden ook gebruijken.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 029r
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1740
1e Comparant: Adriaentje Beerten Vlees en haar man Nic. Artel
2e Comparant: Mels Peeters de Graaff
Goederen: 1/16 in een acker gemeen met cooper en Huijbert Schep cum suis, zoals zij samen met Aart de Ruijter beseten heeft
Prijs: ƒ 24
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 029v
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1740
1e Comparant: Adriaen Zaeijlmans, schout ea
2e Comparant: Pieter van Waspik
Goederen: ½ in een binnedel, inden polder, gemeen met Dirk Dolk
Prijs: ƒ 645
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Tomas Molenschot
West: Adriaan vanden Bos
Noord: Cae of Groot Waspik
Zuid: sloot dese del en del W van Dusseldorp en D Dolk
Bijz: Adriaen Zeijlmans, schout en Jan Zeijlmans, secretaris als curateurs vande boedel van Laureijs Wouter Gijben volgens akte van 8-8-1738

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 030r
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1740
1e Comparant: Adriaen Zaeijlmans, schout ea
2e Comparant: Piternel vander Loij wed Laureijs Gijben
Goederen: een opslag van een huijsje op de dijkkaveling voor de bijster kinderen Arien Nobel, zoals Laureijs er in gewoont heeft.
Prijs: ƒ 37
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: huijsje Maijken Segers
West: huijsje Commer van Gils
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaen Zeijlmans, schout en Jan Zeijlmans, secretaris als curateurs vande boedel van Laureijs Wouter Gijben volgens akte van 8-8-1738

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 030v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 18-7-1740
1e Comparant: Adriaan Vassen
2e Comparant: Johannis Huijberden Bogaarts
Goederen: een damschuijt met toebehooren zoals hij nu inde Kerkvaart ligt
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaan verklaart op 24-11-1746 dat de koopsom is voldaan.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 031r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 18-7-1740
1e Comparant: Adriaan Vassen
2e Comparant: Adriaan Cornelisse de Jong
Goederen: een pleijt schip met toebehooren zoals het nu in de Kerk vaart ligt
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: betaald moet worden in 8 termijnen.
Cornelis de Jong staat borg

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 031v
Soort akte: transport
Datum: 23-7-1740
1e Comparant: Pieternel Bogaarts wed Hendrik Paap ea
2e Comparant: Huijbert Schep, schepen
Goederen: een binnendel, groot ontrent 3 hond
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Capel
West: Vroukens vaart
Noord: Cornelis Paap
Zuid: Dirk Wouter Zeijlmans
Bijz: Pieternel Bogaarts wed Hendrik Paap en Cornelis Paap als voogt over de vijf kinderen van Pieternel.
Gereet f 35. De rest is op 13-11-1745 door de wed van Huijbert Schep voldaan.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 032v
Soort akte: transport
Datum: 9-8-1740
1e Comparant: Pieter Verheij ea
2e Comparant: Pieternelle Gerr van Gils wed Corn Aartse de Weert
Goederen: ¾ in een 1/3 part van een acker zaijlant, groot ontrent 4 hond, gemeen met cooperse
Prijs: ƒ 111
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaan Boeser
West: Jan en Jasper Voegers
Noord: Peeter Jochemse Berthouts
Zuid: steeg wed Cornelis van Dongen
Bijz: Pieter Verheij (Werkendam), Jan Barendse Goudriaan (Hardinxvelt) en Hendrik Swets als executeurs vande boedel van wijlen Theuntje Cornelis Backer x Arien Gerritse van Gils (Werkendam), Teunis Mank, Pieter de Wiert mede als voogd van de kinderen van Arien Gerritse van Gils en namens Arij van Gils (Papendrecht) mede als voogt van de kinderen van Arij.
Erfgenamen van Arien Gerritse van Gils en Theuntje Cornelis Backer.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 033r
Soort akte: transport
Datum: 9-8-1740
1e Comparant: Pieter Verheij ea
2e Comparant: Pieternelle Gerr van Gils wed Corn Aartse de Weert
Goederen: ¾ in 1/3 part van een acker zaijlant
Prijs: ƒ 55
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Geer
Belend Oost: de Geer of Sgrevelduijn Capel
West: Vroukens vaart
Noord: Marcelis Zeijlmans
Zuid: Peeter Pols cum suis
Bijz: Pieter Verheij (Werkendam), Jan Barendse Goudriaan (Hardinxvelt) en Hendrik Swets als executeurs vande boedel van wijlen Theuntje Cornelis Backer x Arien Gerritse van Gils (Werkendam), Teunis Mank, Pieter de Wiert mede als voogd van de kinderen van Arien Gerritse van Gils en namens Arij van Gils (Papendrecht) mede als voogt van de kinderen van Arij.
Erfgenamen van Arien Gerritse van Gils en Theuntje Cornelis Backer.
Pieternel woont te Werkendam

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 033v
Soort akte: transport
Datum: 27-8-1740
1e Comparant: Hendrik van Malsem
2e Comparant: Adriaan Swart
Goederen: een opslag van een huijsje op den Lootdijk, verponding nr 205, gemeen met Dingeman van Malsem die het nooordense eijndt bezit
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Loot dijk
Belend Oost:
West:
Noord: huijsje Dingeman van Malsem
Zuid: huijsje wed Dirk de Ruijter
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 034r
Soort akte: transport
Datum: 22-9-1740
1e Comparant: Francois Slingbie ea
2e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout en Corn vander Hoeven
Goederen: 1e 1/3 part in een parceel hoijen weijlant, moergront en bossen, genaamd den Breede Bijster, breet ontrent 38 schaft, 1/3 bos
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Breede Bijster, Oude Molen Leij,
Belend Oost: 1e Sgr Capel; 2e Anna Witte en wed Joh Vermeulen
West: Sgrevelduijn sloot of Sgravenm; Adriaan Swart
Noord: ;wed Paulus Nederveen
Zuid: den Oude Molen Leij; de Leij vande Heer van Waspik
Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen, predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Cornelis van der Hoeven is schout Zuijdewijn en secretaris van Sgrevelduijn en Nederveen Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 034r-2
Soort akte: transport
Datum: 22-9-1740
1e Comparant: Francois Slingbie ea
2e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout en Corn vander Hoeven
Goederen: 3e eenn heijvelt gemeen met Anthonij Cluijter en de erfg Jacob Witte
Prijs: ƒ 250
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Cnapen Bosken
Belend Oost: Michiel van Iersel
West: Jan Timmermans
Noord: Cnapen Bosken
Zuid: de Leij van de Heer van Waspik
Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen, predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Cornelis van der Hoeven is schout Zuijdewijn en secretaris van Sgrevelduijn en Nederveen Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 035r
Soort akte: transport
Datum: 22-9-1740
1e Comparant: Francois Slingbie ea
2e Comparant: Pieter Witte
Goederen: een parceel lant of bijster, groot ontrent 765 roeden
Prijs: ƒ 35
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den bijster sloot
West: erfg Leendert Canters
Noord: Armen van Sgravenmoer
Zuid: erfg Corst Wouterse Reijcken
Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen, predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Pieter woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 036r
Soort akte: transport
Datum: 22-9-1740
1e Comparant: Francois Slingbie ea
2e Comparant: Pieter IJpelaar
Goederen: ½ parceel moergront
Prijs: ƒ 295
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Elff Mergen
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid: de Elff Mergen
Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen, predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Pieter woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 036v
Soort akte: transport
Datum: 22-9-1740
1e Comparant: Francois Slingbie ea
2e Comparant: Jan Quirijnse
Goederen: ½ een parceel moergront
Prijs: ƒ 295
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Elff Mergen
Belend Oost:
West: den watersloot
Noord:
Zuid: de Elff Mergen
Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen, predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Jan woont te Vrijhoeve Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 036v
Soort akte: transport
Datum: 22-9-1740
1e Comparant: Francois Slingbie ea
2e Comparant: Cornelis van Herrik
Goederen: een parceel moergront inde Elff Mergen
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Elff Mergen
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen, predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Cornelis woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 037r
Soort akte: transport
Datum: 22-9-1740
1e Comparant: Francois Slingbie ea
2e Comparant: Jan de Jongh
Goederen: een parceel moergront inde Elff Mergen
Prijs: ƒ 152
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Elff Mergen, de Leij
Belend Oost: Jan van Oosterhoud
West: de Leij
Noord: Jan Quirijns
Zuid:
Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen, predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Jan woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 037v
Soort akte: transport
Datum: 22-9-1740
1e Comparant: Francois Slingbie ea
2e Comparant: Gerrit Vermeulen
Goederen: ½ parceel moergront inde Elff Mergen, groot ontrent 3 hond
Prijs: ƒ 120
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Elff Mergen
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen, predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Gerrit woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 038r
Soort akte: transport
Datum: 22-9-1740
1e Comparant: Francois Slingbie ea
2e Comparant: Jan van Oosterhoud
Goederen: ½ parceel moergront inde Elff Mergen, groot ontrent 3 hond
Prijs: ƒ 120
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Elff Mergen
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen, predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Jan woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 038v
Soort akte: transport
Datum: 22-9-1740
1e Comparant: Francois Slingbie ea
2e Comparant: Peter Vos
Goederen: een parceel moergront op Aantjes Leij, ontrent 66 a 67 roeden agetr Maria Meijers
Prijs: ƒ 92
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Aantjes Leij
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Francois Slingbie, schepen Heusden X Johanna Maria Verhoeve, Govert Verhoeve, predikant Aalburg en Heesbeen, Martinus van Druinen, predikant Bennebroek x Catharina Verhoeve, Arnoldus Hamboch, coopman Rotterdam x Elisabeth Alia Verhoeve. Otte Reits x Cornelia Verhoeve, Middelborg. Kinderen Martinus Verhoeven, predikant Allburg en Heesbeen x Johanna van der Hoeven.

Peeter woont tot Loon

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 039r
Soort akte: transport
Datum: 7-10-1740
1e Comparant: Leendert Person wed Huijbertie Lammerde Reckers
2e Comparant: Lammert Meertens Reckers
Goederen: een binnedelle, groot ontrent 3 hont
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Binnen vaart, Binnen vaart
Belend Oost: Binnen vaart
West: de Blocxken
Noord: Huijbert Marcelisse Reckers
Zuid: Huijb Smits
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 039v
Soort akte: transport
Datum: 15-10-1740
1e Comparant: Peeter Huijbertse Ockers
2e Comparant: Willem Sprangers
Goederen: zuijdense helft van een parceel moergront, groot geheel 5 hont
Prijs: ƒ 80
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Meeuwis Zeijlmans en Jan van Cleeff
West: erve Wouter Vermeulen
Noord: Jan van Cleeff en Meeuwis Zeijlmans, noorden helft
Zuid: Corstiaen Jan Clis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 040r
Soort akte: transport
Datum: 28-10-1740
1e Comparant: Seger Swalp wed Maria Vermeijs
2e Comparant: Helger Cock
Goederen: een huijs, hoff en erve en bijster
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Willem Block
West: Anthonij Coninx
Noord: Her straat
Zuid: watergang
Bijz: Verkoop om niets. Seger mag zijn leven lang in het huijs blijven wonen. Woning getaxeert op f 50

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 040v
Soort akte: transport
Datum: 9-11-1740
1e Comparant: Jan de Jong
2e Comparant: Wouter de Bie
Goederen: ½ parceel moergront inde Elff Mergen, ruijm vier hont
Prijs: ƒ 2
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Elff Mergen, de Leij
Belend Oost: Jan van Oosterhoud en Gerit Vermeulen
West:
Noord: Jan Quirijns
Zuid: de Leij
Bijz: Jan en Wouter wonen tot Loon

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 041r
Soort akte: transport
Datum: 9-11-1740
1e Comparant: Jan de Jong
2e Comparant: Adriaan Jans de Jong
Goederen: ½ parceel moergront inde Elff Mergen, ruijm vier hont
Prijs: ƒ 2
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan van Oosterhoud en Gerit Vermeulen
West:
Noord: Jan Quirijns
Zuid: de Leij
Bijz: Jan en Adriaan wonen tot Loon

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 041v
Soort akte: transport
Datum: 16-11-1740
1e Comparant: Teunis Adriaens Dolk ea
2e Comparant: Adriaen Laureijsse van Dongen
Goederen: een huijsje op den sijdijck op den westenkant van de Kerkvaart, zoals het van de ouders was.
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Teunis, Jan en Frans Adriaens Dolk, Cornelis Melsen van Gijsel x Johanna Adriaense Dolk. Kinderen van Adriaen Teunisse Dolk en Piternel Visser.
¾ gereet het vierde deel moet binnen veeertien dagen voldaan worden.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 042r
Soort akte: transport
Datum: 16-11-1740
1e Comparant: Teunis Adriaens Dolk ea
2e Comparant: Dirk Dolck
Goederen: ¼ part in een bijster en moergront, gemeen met cooper, Commer van Gils en wed Peeter Dolk. Gekomen van wed Teunis Dolk
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaan vanden Bos
West: Wouter Zeijlmans, Adr. Schouten, Jasper van Selm
Noord: Watergang
Zuid: de ackers
Bijz: Teunis, Jan en Frans Adriaens Dolk, Cornelis Melsen van Gijsel x Johanna Adriaense Dolk. Kinderen van Adriaen Teunisse Dolk en Piternel Visser.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 042v
Soort akte: transport
Datum: 24-11-1740
1e Comparant: Willem Swart
2e Comparant: Anthonij Willemse van Dongen
Goederen: een huijske ende erve
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Peeter Swart
West: kinderen Claas Stevense Bosser
Noord: Maria Gielen List
Zuid: Meeuwis Bosser
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 043r
Soort akte: transport
Datum: 17-12-1740
1e Comparant: Peeter Boeser, schout en secr Cleijn Waspik
2e Comparant: Marcelis Zeijlmans
Goederen: een erfke met een binnedelle, groot 4½ hont
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: Reijnier Coster cum suis
Noord: Dirk Wouters Zeijlmans, Steven Scheur en cooper
Zuid: wed Lambert Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 044r
Soort akte: transport
Datum: 17-12-140
1e Comparant: Peeter Adriaen Boeser, schout en sec Cleijn Waspik
2e Comparant: Aart de Bont
Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 4 hond
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Smits en de wed Verstegen
West:
Noord: de ackers
Zuid: Thomas en Denis de Haan
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 044v
Soort akte: transport
Datum: 17-12-1740
1e Comparant: Marcelis Zeijlmans
2e Comparant: Jacob Adriaens Boeser
Goederen: drie geerden hoij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Cae sloot
Belend Oost: Cornelis Wintraat en kinderen Arie Witten
West: Peeter Jochems Zeijlmans en polders Cade
Noord: Dussen Munsterkerk
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 044v
Soort akte: wilceur
Datum: 20-12-1740
1e Comparant: Fransus Artel, cleermaker
2e Comparant: Joachim van Brecht en Johanna Brouwers
Goederen: wilceur met als onderpant 1e een huijs, hoff, erve en driessen; 2e een acker, groot 3 hond
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Korte Ackers
Belend Oost: 1e Anthonij Thijs Coninx; 2e de kerk
West: Jan Bredenburg cum suis; ? Van Waspik
Noord: Her straat en erve Adriaen Smits; Dirk Dolk cs
Zuid: Watergang; de Korte Ackers
Bijz: Op 6-3-1762 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 045v
Soort akte: transport
Datum: 20-12-1740
1e Comparant: Hendrik Maas ea
2e Comparant: Johannes Verschuren
Goederen: ¼ part in een binnebijster en dries, gemeen met Adriuaan verschuren en Lourijs van Dongen
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anthonij Coninx cum suis
West: het gemeen bos en Philip Slijkers
Noord: Her straat
Zuid: Seger Swalp en Lourijs van Dongen
Bijz: Hendrik en Jan Maas, Corstiaen van Boxel X Maria Maas

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 046v
Soort akte: transport
Datum: 22-12-1740
1e Comparant: Jan Bredenburg
2e Comparant: Dirk Reijken
Goederen: een acker zaijlant, groot ontrent 1 hond, gemeen met weed Sijmon Liesvelt
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hooff slootje
West: hooffsloot van Arien de Zeeuw
Noord: Dirk van Dusseldorp
Zuid: Hendrik Langermans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 047r
Soort akte: transport
Datum: 23-12-1740
1e Comparant: Leendert Passon
2e Comparant: Adriaan Claveren
Goederen: ½ delle, buijtendijx, gemeen met wed Jan Bouwens, genaamt Den Brembos
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Den Brembos
Belend Oost: den Armen
West: Jan Maartens Dolk cum suis
Noord: Cleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 047v
Soort akte: wilceur
Datum: 7-1-1741
1e Comparant: Peeter Storm x Geertruij Vasse de Hoogh
2e Comparant: Zeger Zwalp ea
Goederen: wilceur met als onderpant het huijs waar Peeter Storm nu in woont en de hengstschuijt gekocht van Arien Marcelis Koninx
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Zeger Zwalp en Peeter Vasse de Hoogh als voocht van Stoffel Vassen de Hoogh, zoon van Vas Peeters de Hoogh (uitlandig) x Lijsbeth Vermeijs.
Op 9-5-1752 verklaren Theunis, Jan en Peeter Vassen de Hoogh als erfg van hun broer Stoffel dat de wilceur is afgelost.
Peeter Vassen de Hoogh, Theunis Vassen de Hoogh en Dirk Vassen de Hoogh staan borg.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 048v
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1741
1e Comparant: Janneke Tuwarts ea
2e Comparant: Dircxken van Dongen wed Cornelis Jansen Boeser
Goederen: 1/6 in het buijtenland van de stede van Cornelis Swart: ½ van de noordense helft vd grasdries en ½ van middenstuk hoijlant
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den hoff buijtendijx
West: Sgrevelduijn sloot of Sgravenmoer
Noord: de steede Hendrik Ophoek
Zuid: Marijken Quirijns
Bijz: Janneke Tuwarts (Sgravenmoer) en Anthonij vanden Zantheuvel x Cornelia Molenschot (Geertruijdenberg) als erfgenamen van Frans Cornelis Swart.
Het lant was verdeelt tussen Gerrit, Frans en Anthonij Cornelisse Swart volgens deling van 31-1-1671.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 049v
Soort akte: transport
Datum: 3-2-1741
1e Comparant: Johannes Pieterse Zeijlmans
2e Comparant: Hendrik Camp ea
Goederen: 3 geerden en ¾ part van 1 geert, in 7½ geerden, inden polder, gemeen met Adriaan en Johanna Verschuren, op den westenkant
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Marijnus Elemans
West: Anthonij Coninx
Noord: Bermsloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Hendsrik Camp als voogt vande weeskinderen van Johannis Cornelisse Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 050r
Soort akte: transport
Datum: 7-2-1741
1e Comparant: Anthonij Willemse Snijders ea
2e Comparant: Lambert Cornelisse van Dongen
Goederen: parceel ackerlant, groot 2 hont en 20 roeden en een parceel in den Schuurwerf en een in Binnenhof in Wijt Willems steede
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Schuurwerf, Binnenhof
Belend Oost: erve Jochum Coninx cum suis
West: erve cooper
Noord: Thomas de Bont en wed Jan de Smit
Zuid: Jochum Coninx
Bijz: Anthonij Willemse Snijders (Dongen) , Joost Huijbert Janse x Cathalijn Willemse Snijders mede namens zijn vader Huijbert Jans.
Zie veste vanden 7 februarij 1659

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 050v
Soort akte: autorisatie
Datum: 9-2-1741
1e Comparant: Peeter Jochem Zeijlmans, schout en secr HLA
2e Comparant: Paulus Hoijer van Braakel
Goederen: Paulus wordt gemachtigd de schout war te nemen.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 051r
Soort akte: transport
Datum: 21-2-1741
1e Comparant: Adriaan Niclassen van Dongen
2e Comparant: Dirck Janse Dolk
Goederen: een bijsterke moergront
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erfg Anthonij Dilissen Quirijns
West: kinderen Cornelis Jansen van Dongen
Noord: de Oude Molenleij op bijster schout/secr Capel
Zuid: Peeter en Hendrik de Rooij
Bijz: Adriaan woont te Dongen, Dirk te Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 051v
Soort akte: transport
Datum: 27-2-1741
1e Comparant: Willem Sprangers
2e Comparant: Johanna Verschuren wed Lammert Zeijlmans
Goederen: ½ parcel moergront, groot int geheel 4 hont
Prijs: ƒ 90
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Meeuwis Zeijlmans
West: erve Wouter Vermeulen
Noord: Jan van Cleeff en Meeuwis Zeijlmans met wederhelft
Zuid: Corstiaan Johan Clis
Bijz: Willem woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 052r
Soort akte: transport
Datum: 2-3-1741
1e Comparant: Geerit Cornelisse Vermeijs, schipper
2e Comparant: Jan Janse Schoenmakers
Goederen: 1/3 part van een parceel moergront, groot ontrent 4 a 5 hont, gemeen met cooper en Stoffel Leijten
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Damis Schoenmakers cum suis
West: Jan Vermeijs en Jan Cornelisse de Bont
Noord: kinderen Johannis Cornelisse Schoenmakers
Zuid: de dwars geeren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 052v
Soort akte: transport
Datum: 3-3-1741
1e Comparant: Pieter van Waspik
2e Comparant: Dirk Teunisse Dolk
Goederen: ½ binnendelle, inden polder, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas Molenschot
West: Adriaan vanden Bos
Noord: Cae of Groot Waspik
Zuid: sloot tussen dese del en del Wouter van Dusseldorp
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 053r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 4-3-1741
1e Comparant: Adriaan van Hassel ea
2e Comparant: Geerit Dirkse Timmers
Goederen: een pleijtschip met toebehooren
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaan van Hassel en Johannis van Hassel als voogden over 4 kinderen van Pieter van Hassel en Geertruij Vassen.
Dirk woont te Capel.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 053v
Soort akte: transport
Datum: 4-3-1741
1e Comparant: Adriaan van Hassel
2e Comparant: Peeter Jochemse Langerwerff
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooper en Hendrik Timmermans
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Wouter van Steenhoven
West: Jochem Blankers cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot of Hendrik Luiten Ambacht en Raamsdonk
Bijz: Adriaan woont te Hendrik Luijten Ambacht en Peeter te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 054r
Soort akte: transport
Datum: 6-3-1741
1e Comparant: Peeter Cornelisse Camp
2e Comparant: Cornelis Janse de Bont
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 700
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Pispot
Belend Oost: Josep Camp
West: Jan Verschuren en Jan van Noort
Noord: Her straet
Zuid: Pispot
Bijz: Peeter woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 054v
Soort akte: transport
Datum: 10-3-1754
1e Comparant: Cornelis Buijs en Adriaan Schouten, armmeesters
2e Comparant: Maarten Teunis Biemans
Goederen: een huijsje met ackerlant, naargelaten door Peeter Corp
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Arien Corp en Hendrik Maas
West: kint en vrouw Luijkas Priest
Noord: acker Adriaantje Cloot
Zuid: sloot tussen huijs en acker en erve Jan Pols
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 055r
Soort akte: custing brief
Datum: 10-3-1741
1e Comparant: Maarten Tuenisse Biemans
2e Comparant: Cornelis Buijs en Adriaan Schouten, armmeesters
Goederen: een custingbrief tbv de aankoop van t huijsje en het ackerlant. Zie vorige akte
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 26-11-1759 verklaren Anthonij Konings en Jacob Buijs, armmeesters, dat de brieff geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 055v
Soort akte: transport
Datum: 25-3-1741
1e Comparant: Huijbert Buijs ea
2e Comparant: Wouter Peeterse Boeser
Goederen: 1/3 in een moerdel, gemeen met Pieter van Waspik en wed Hendrik Doomen
Prijs: ƒ 10
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Capel
West: Vroukens vaart
Noord: wed Willem Potmakers
Zuid: wed Joost Sterrenburg
Bijz: Huijbert Buijs namens Jacomijn Janse Fijneman wed Adriaan Vaderen (Oosterhout)

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 056r
Soort akte: transport
Datum: 29-3-1741
1e Comparant: Adriaantje vander Laar wed Aart Adriaanse Schouten
2e Comparant: Dirk Wouterse Zeijlmans
Goederen: een buijtendel, groot 4 a 5 hont
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: sloot tussen dese del en del Arnoldus van Son
Noord: kinderen Adriaan Pols
Zuid: cooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 056v
Soort akte: transport
Datum: 4-4-1741
1e Comparant: Pieter van Waspik
2e Comparant: Adriaan Verschuren
Goederen: een huijs, hoff en erve met de driessen daar agter
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Lange Ackers
Belend Oost: Adam van Meulenschot cum suis
West: Adriaantje Jansen Cloot
Noord: de Lange Ackers
Zuid: acker wed Wouter Biemans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 057r
Soort akte: transport
Datum: 15-4-1741
1e Comparant: Huijbert van Dommelen ea
2e Comparant: Nicolaas de Groot x Catharina Sterrenburg
Goederen: een huijs, hoffende erve
Prijs: ƒ 310
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: ackers Dirck Rijcken en Peeter van Dongen
West: buijten teen vanden dijk
Noord: wed Hendrik Vaartmans en Willem Swart cum suis
Zuid: wed Thomas Rijcken
Bijz: Huijbert van Dommelen, Aart van Dommelen, Gijsbert van Dommelen (Buninck), Jan Peterese Boer x Johanna van Dommelen, Adriaan Schouten voor de 4 kinderen van Jan van Dommelen, Hendrik van Malsem x Willemijntje Silvis en Anna Silvis, dochters Maria van Dommelen. Kinderen en kleijnkinderen van Anthonij van Dommelen en Anna Zeijlmans, 1e vrouw, en Cornelia Huijberde Vos, 2e vrouw.
Nicolaas woont te Dussen

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 057v
Soort akte: transport
Datum: 15-4-1741
1e Comparant: Huijbert van Dommelen ea
2e Comparant: Anthonij Potmakers
Goederen: 5/6 part in een parceel moergront zoals het in sijnen Hoeffslag gelegen is.
Prijs: ƒ 330
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: dries wed Tomas Rijcken
West: erve Dirk vanden Hoek
Noord: wed Hendrik de Jong cum suis
Zuid: Peeter Stockermans cum suis
Bijz: Huijbert van Dommelen, Aart van Dommelen, Gijsbert van Dommelen (Buninck), Jan Peterese Boer x Johanna van Dommelen, Adriaan Schouten voor de 4 kinderen van Jan van Dommelen, Hendrik van Malsem x Willemijntje Silvis en Anna Silvis, dochters Maria van Dommelen. Kinderen en kleijnkinderen van Anthonij van Dommelen en Anna Zeijlmans, 1e vrouw, en Cornelia Huijberde Vos, 2e vrouw.
Anthonij woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 058r
Soort akte: transport
Datum: 17-4-1741
1e Comparant: Petrus de Hoogh, chirurgijn Geertruijdenberg
2e Comparant: Wouter Peters Boeser
Goederen: een acker zaijlant te Boven
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: het Walleken
Belend Oost: het Walleken
West: ? Dijk van Leendert Silvis
Noord: Cornelis Marcelisse Reckers
Zuid: Peeter Coolhaas
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 058v
Soort akte: transport
Datum: 19-4-1741
1e Comparant: Adriaantje vander Laar wed Aart Adr Schoutten
2e Comparant: Anna Hen Schoenmakers wed Jan Hen Schoenmakers
Goederen: 1/5 van ses geerden hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met verdere kinderen Jochum vander Laar
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Huijbert van Hassel
West: den Armen
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: zoon van Anneken gaat accoord

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 059r
Soort akte: transport
Datum: 19-4-1741
1e Comparant: Wouter Ockers
2e Comparant: Huijbert Schep, schepen
Goederen: een acker zaijlant te Boven, groot ontrent 350 roeden
Prijs: ƒ 400
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: acker Adriaantje Boeser
West: steede cooper
Noord: Peeter Fransen Boeser
Zuid: Hendrik Langermans
Bijz: Wouter woont tot Sprangh

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 059v
Soort akte: procuratie
Datum: 27-4-1741
1e Comparant: Adriaan Huijbertse van Hassel ea
2e Comparant: Cornelis de Ville, advocaat te Sgravenhage
Goederen: Cornelis wordt gemachtigd goederen te verkopen aan Anthonij Snijders: ½ erve en hooijschuur, gekomen van Adriaen de Bruijn
Prijs: ƒ 1295
Plaats: Shage
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaan Huijbertse van Hassel als voogt en Johannes Vassen als toesiender van de kinderen van Peeter Huijberste van Hassel en Geertruij Bastiaense Vassen.
De wederhelft van de goederen zijn reeds van Anthonij Snijders

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 060v
Soort akte: transport
Datum: 28-4-1741
1e Comparant: Dingeman Pieters Vos
2e Comparant: Anthonij van Pas
Goederen: ¼ van een parceel moergront, groot ontrent 4 hont ?, met Johannes van Ammelrooij, Arien Jans Rommen en Arien Oerlemans
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Johannis van Ammelrooij en Arien Oerlemans met 2/4
Zuid: Arien Jans Rommen met ¼
Bijz: Dingeman woont te Sprangh.
Gereet f 350 en f 250 via custingbrief

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 061r
Soort akte: custingbrief
Datum: 28-4-1741
1e Comparant: Anthonij van Pas
2e Comparant: Dingeman Pieters Vos
Goederen: custingbrief tbv de aankoop van een parceel moergront. Zie vorige akte. Onderpant het gekochte moergront
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dingeman woont te Sprangh.
Blijkens quitantie van de wed Vos is de brief op 26-4-1749 (1799?) geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 061v
Soort akte: transport
Datum: 29-4-1741
1e Comparant: Peeter Jochemse Zeijlmans, schout en secr HLA
2e Comparant: Thomas de Bont, poldermeester overdiepse polder
Goederen: een parceel hooijlant en buijtengorsen, breet 6 geerden, over het Schipsdiep, in 12 geerden, westenkant
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Overdiepse hooijpolder, Schipsdiep, Schaij sloot
Belend Oost: Jacobus Jochemse Timmermans met wederhelft
West: Jacob Adriaanse Boeser
Noord: Schaij sloot
Zuid: Schips diep
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 062r
Soort akte: transport
Datum: 29-4-1741
1e Comparant: Jacob Adriaanse Boeser
2e Comparant: Thomas de Bont, poldermeester overdiepse polder
Goederen: een parceel hooijlant en buijtengorsen, breet 6 geerden, over het Schipsdiep, in 12 geerden,oostenkant
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Overdiepse hooijpolder, Schipsdiep, Schaij sloot
Belend Oost: voorheen schout HLA, ook verkocht aan polder
West: Bastiaan Vassen
Noord: Schaij sloot
Zuid: Schips diep
Bijz: Jacob woont te Hendrik Luijten Ambacht.
In de kantlijn staat dat Jacob het stuk namens Adriaan Schoutten heeft verkocht. Voldaan wordt via custingbrief

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 062v
Soort akte: transport
Datum: 29-4-1741
1e Comparant: Thomas de Bont, poldermeester overdiepse polder
2e Comparant: Jacob Adriaanse Boeser
Goederen: custingbrief met als onderpand het verkocht land. Zie vorige akte
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacob woont te Hendrik Luijten Ambacht. Hij verklaart op 1-2-1742 de brief geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 063r
Soort akte: attestatie
Datum: 1-5-1741
1e Comparant: Jan Wagemakers ea
2e Comparant: Cornelis Buijssen en Adriaan Schoutten,armmeesters
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: 2e comparanten verklaren dat 1e comparant een brief van Jan Joost Couwenberg, armmeester te Loon, heeft overhandigt waarin hem wekelijks 4 broden is toegezegd.
Hij heeft echter te Loon nooit meer dan 2 broden gekregen.
Te Waspik kreeg hij steeds 4 broden tot het bedrog ontdekt werd.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 063v
Soort akte: transport
Datum: 31-5-1741
1e Comparant: Adriaan Hoevenaar, notaris te Raamsdonk ea
2e Comparant: dijkgraaf en poldermeester Overdiepse polder
Goederen: aanwas gelegen achter de 12 geerden achter den Groot Waspiksen polder
Prijs: ƒ 1051
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Schips diep
Belend Oost: erfg Gijsbert Verwiel
West: Adriaan Cnaap of Raamsdonk
Noord: Schaij sloot
Zuid: Schips diep
Bijz: Adriaan Hoevenaar voor 1/6, Jacob, Clara en Maria vander Werff (Dordrecht) voor 1/3, Johannis Abberdaan (schepen Raamsdonk) namens Adriaan Bervoets en Nicolaas Bouwens x Maria Bervoets 2/3 van 1/3 en namens Cornelis Vermeulen x Elisabeth Abberdaan wed Jacob Bervoets (Dordrecht) 1/3 van 1/3 en Dirk Otgens voor 1/6.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 064r
Soort akte: transport
Datum: 1-6-1741
1e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout ea
2e Comparant: Anna Schoenmakers wed Jan Hendrikse Schoenmakers
Goederen: 1/5 part in 6 geerden hooij ende weijlant, gemeen met kinderen Anna vander Laar en cooperse cum suis, inden polder
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Schips diep
Belend Oost: Huijbert van Hassel
West: de Armen
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Adriaan Zeijlmans namens Willem van Bocholt x Fransina vander Laar (S’Hage).

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 064v
Soort akte: transport
Datum: 18-7-1741
1e Comparant: Pieter Witte en Anthonij Cluijsters
2e Comparant: Adriaan Zeijlmans en Cornelis vander Hoeven
Goederen: 1e 1/6 in een parceel hooij ende weijlant, moergront en bos breet 38 schaft, genaamd: Breeden Bijster; 2e ½ bos
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Breeden Bijster
Belend Oost: 1e Sgreveld C; 2e Anna Witte wed Joh Vermeulen
West: Sgrevelduijn sloot;Adriaan Swart
Noord: de Nieuwe Molen leije; wed Poulus Nederveen
Zuid: de Oude Molen leije; de Leije vd heer van Waspik
Bijz: Pieter woont te Dongen, Anthonij te Sgravenmoer. Zij zijn eigenaar van 2/3 van 3 parceelen landerijen, gekomen vande heer Vivien enQuitijn de Veer
Adriaan is Schout en Cornelis secretaris van Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 064v-2
Soort akte: transport
Datum: 18-7-1741
1e Comparant: Pieter Witte en Anthonij Cluijsters
2e Comparant: Adriaan Zeijlmans en Cornelis vander Hoeven
Goederen: 3e een heijvelt
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Cnapen Bosken
Belend Oost: Michiel van Ijrsel
West: Jan Timmermans
Noord: Cnapen Bosken
Zuid: de Leije vd heer van Waspik
Bijz: Pieter woont te Dongen, Anthonij te Sgravenmoer. Zij zijn eigenaar van 2/3 van 3 parceelen landerijen, gekomen vande heer Vivien en Quitijn de Veer
Adriaan is Schout en Cornelis secretaris van Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 065r
Soort akte: transport
Datum: 26-7-1741
1e Comparant: Adr Zeijlmans, dijkgraaf en Thom de Bont poldermst
2e Comparant: Francois Bernardus Cousebant zie bijz
Goederen: een perceel hooij ende weijlant, breet 7½ geert, waarop den oude Eijndeling Cade ligt
Prijs: ƒ 1115
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: oude Eijndeling Cade, Schaijsloot, Schips diep
Belend Oost: Jacob Boeser cum suis
West: Dingeman Elemans cum suis
Noord: Schaijsloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Schips diep
Bijz: Francois Cousebant is Heer van Sgrevelduijn Groot Waspik, Twaaldehalve Hoeve en Hendrik Luijten Ambacht etc

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 065v
Soort akte: transport
Datum: 21-7-1741
1e Comparant: Wouter Peeterse Boeser
2e Comparant: Pieter van Waspik
Goederen: 1/3 in een moerdel, gemeen met cooper en en wed Hendrik Domen, zoals het gekocht is van de wed Adr Vaderen op 25-3-1741
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Capel
West: Vroukens vaart
Noord: wed Willem Potmakers
Zuid: wed Joost Sterrenburg
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 066r
Soort akte: transport
Datum: 2-8-1741
1e Comparant: Jan Meeuse Vasse
2e Comparant: Wouter van Dusseldorp
Goederen: ¼ in ½ acker zaijlant, gemeen met Jan Wouters Verschuren en kinderen Jan Huijberden Hoevenaar
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Pispot
Belend Oost: Andries Huijberde Hoevenaar
West: kinderen Johannis Cornelis Schoenmakers
Noord: Pispot
Zuid: de dwars geeren
Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 066v
Soort akte: transport
Datum: 2-9-1741
1e Comparant: Adriaan van Gils, notaris Oosterhout
2e Comparant: Huibert Ottersdijk
Goederen: een parceeltje moergront, van outs genaamt den Claterboom, groot ontrent 2 hont
Prijs: ƒ 180
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: den Claterboom
Belend Oost: de dwars leij
West: Wouter Vermeulen
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbert woont inde Vrijhoeven

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 067r
Soort akte: wilceur
Datum: 2-9-1741
1e Comparant: Jan Janse vanden Hoek
2e Comparant: Huijbert van Duijnen, coopman Oosterhout
Goederen: wilceur met als onderpant sijn huijsinge en schiptimmer op den polders sijdijkwerff
Prijs: ƒ 647
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost:
West: Kerk vaart
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 15 julij verklaart Huijbert dat er f 588 betaald is. De werff valt niet meer onder het onderpant.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 067v
Soort akte: transport
Datum: 14-10-1741
1e Comparant: Adriaan Molenschot ea
2e Comparant: Anthonij Snijders
Goederen: een acker zaijlant, groot ontrent 4 hont
Prijs: ƒ 470
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Bastiaan Fransen Boeser
West: Leendert Person cum suis
Noord: gemeene steeg of ackers Ptr Jochems Berthouts
Zuid: acker Aart de Bont
Bijz: Adriaan Molenschot, Johan Cornelisse de Jongh x Willemina Molenschot (s’Hage)

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 068r
Soort akte: transport
Datum: 21-10-1741
1e Comparant: Cornelis Buijs en Adriaan Schoutten, armmeesters
2e Comparant: Geerart van Malsem
Goederen: een huijsje of dijkkaveling op den lootdijk, gekomen van Anneke Segers Zeijlmans
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: huijsje Willem van Dongen
Zuid: huijsje Dingeman van Malsem
Bijz: f 40 gereet, de rest op 28-3-1742

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 068v
Soort akte: transport
Datum: 14-11-1741
1e Comparant: Gijsbert van Malsem
2e Comparant: Huijbert de Ruijter
Goederen: een nhuijsje en dijkkaveling, op den dijk teijnde den Breede Plek
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Breede Plek
Belend Oost: Geerit Dolk
West: Jan van Lint
Noord: Geerit Dolk
Zuid: t huijse Willem van Dongen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 069r
Soort akte: transport
Datum: 5-12-1741
1e Comparant: Jan Janse Pols
2e Comparant: Jan Peeters de Jong
Goederen: 1/12 in een ½ acker zaijlant, bijster en gronden, gemeen met cooper, Grietje Geeritse Otgens en Jan Nobel
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Cuijpers Leij
Belend Oost: Thomas de Bont
West: Adriaan en Johanna Verschuren
Noord: water sloot
Zuid: Cuijpers Leij
Bijz: Jan woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 069v
Soort akte: transport
Datum: 7-12-1741
1e Comparant: Jan Janse Pols
2e Comparant: Jan Adriaanse Verschuren
Goederen: een huijs met noordense helft van ereff, hof tot acker en ½ acker tot oosten huijs, zoals sluijtappels gedeeld op 9-1-1703
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker Aart de Bont
West: acker erfg wed Coenraat Baes
Noord: Adriaantje Janse Cloot ea met haar dwarsackers
Zuid: wed Arien Cluijters
Bijz: Jan woont te Loon.
Wederhelft is van kinderen Meerten Lammerden Reckers

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 070r
Soort akte: transport
Datum: 7-12-1741
1e Comparant: Jan Adriaanse Verschuren x Johanna Reckers
2e Comparant: Jan Janse Pols
Goederen: de zuijdense helft van een binnendel, groot 2 hont
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Sgrevelduijn Capel
West: Vroukens vaart
Noord: Arien Reckers met de wederhelft
Zuid: Thomas de Bont
Bijz: Jan Janse woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 070v
Soort akte: willeceur
Datum: 8-12-1741
1e Comparant: Jan Janse Pols
2e Comparant: Jan Wouterse Zeijlmans
Goederen: wilceur met als onderpant ½ binnendel gemeen met voornoemde Jan Zeijlmans aan Vroukens vaart
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Binnen vaart
West: de blocxkens van Jan Jesper en Maeijken Voegers
Noord: Thomas de Bont
Zuid: Jan Jesper en Maeijken Voegers
Bijz: Jan Janse woont te Loon.
Jan Wouterse verclaart dat de wilceur op 6-1-1746 geheel is voldaan.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 071r
Soort akte: transport
Datum: 8-12-1741
1e Comparant: Pieter Cetelaar, schoolmeester
2e Comparant: Helger Cock
Goederen: 1/3 part in een acker zaijlant, gemeen met Thomas Compeer en wed Adriaan Coninx
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Breede Pleck
Belend Oost: Thomas de Bont
West: wed Thomas Buijs cum suis
Noord: bijster Jasper van Selm
Zuid: Breede Pleck
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 071v
Soort akte: transport
Datum: 13-12-1741
1e Comparant: Heijltje Bogers wed Cornelis Aarden Schoenmakers
2e Comparant: Jan Jans van Tichel
Goederen: een huijs, hoff, erve en boomgaart
Prijs: ƒ 800
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Dirk de Graaff
West: Peeter vanden Berg en Jan Peeterse Zeijlmans
Noord: sloot erf en del wed Jan Hendrix Schoenmaker
Zuid: Her straat en huijsje Cornelis Ribbers
Bijz: Heiltje is ontrent 80 jaren (zij is in 1667 te Dongen gedoopt). Zij wordt geassisteert door Adriaan Lijten, haar schoonzoon.
Er wordt betaald met custingbrief.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 072r
Soort akte: custingbrief
Datum: 13-12-1741
1e Comparant: Jan Jans van Tichel
2e Comparant: Heijltje Bogers wed Cornelis Aarden Schoenmakers
Goederen: een custingbrief met als onderpant het zojuist gekochte huijs etc
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 14-12 1743 verklaren: Aart, Maria wed Hendrik Louwen en Adriaan Lijten x Elisabeth Schoenmakers. Kinderen van Heijltje Bogers en Cornelis Aarden Schoenmakers dat de custingbrief geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 072v
Soort akte: transport
Datum: 15-12-1741
1e Comparant: Anna Zeijlmans wed Adriaan Smeur
2e Comparant: Anna Schoenmakers wed Jan Hendrikse Schoenmakers
Goederen: 1½ geert hooij en weijlant, inden polder, in 6 geerden
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Jan Cornelis de Bont
West: Grietje Geerden Otgens
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Anna Zeijlmans woont tot Raamsdonk.
De zoon van Anna Schoenmakers geeft toestemming

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 073r
Soort akte: procuratie
Datum: 30-12-1741
1e Comparant: Hendrik vanden Hoek, scheepstimmerman
2e Comparant: Hendrik Janse Struijk, outschepen Oosterhout
Goederen: Hendrik Struijk wordt gemachtigd enig land te Oosterhout te verkopen.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 073v
Soort akte: transport
Datum: 8-1-1742
1e Comparant: Cornelis Buijs en Adriaan Schouten, armmeesters
2e Comparant: Cornelis Dingeman Snellens
Goederen: een huijs, hoff en ackerlant, gekomen van Jenneken Snijders
Prijs: ƒ 525
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker Aart Peeterse de Bont
West:
Noord: Peeter Boer
Zuid: Peeter Person
Bijz: Gereet f 130, de rest via custingbrief.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 074r
Soort akte: transport
Datum: 8-1-1742
1e Comparant: Cornelis Dingeman Snellens
2e Comparant: Cornelis Buijs en Adriaan Schouten, armmeesters
Goederen: custingbrief met als onderpant het zojuist gekocht huijs etc.
Prijs: ƒ 420
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Bogers en Lammert van Dongen staan borg.
Ptr C Camp en A.W. Schouten verklaren dat de custingbrief op 10-1-1801 geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 074v
Soort akte: transport
Datum: 13-1-1742
1e Comparant: Geertruij Vaderen wed Jan Jochemse de Bruijn
2e Comparant: Peeter Cnaap, schepen Raamsdonk
Goederen: 1 en 1/6 geert hooij en weijlant, inden polder, in 7 geerden, gemeen met Jan Jochems Zeijlmans cum suis
Prijs: ƒ 696
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Adriaan Jochemse Langerwerff cum suis
West: Wouter van Steenhoven cum suis
Noord: Schips diep
Zuid: Cae sloot of Hendrik Luijten Ambacht
Bijz: Geertruij woont te Raamsdonk.
Het gaat hierbij om de aanwas die op 14-11-1736 aan Jan Jochemse Zeijlmans is verkocht.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 075r
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1742
1e Comparant: Adr Zeijlmans, dijkgraaf en Thom de Bont poldermst
2e Comparant: Norbertus van Tichel
Goederen: een parceel hooij en weijlant, inden polder, breet 6 geerden, gekomen van den schout van HLA
Prijs: ƒ 1082
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Schips diep
Belend Oost: Jacobus Jochemse Timmermans
West: Jacob Boeser en Adriaan Schoutten
Noord: Schaij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Schips diep
Bijz: Norbertus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 075v
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1742
1e Comparant: Adr Zeijlmans, dijkgraaf en Thom de Bont poldermst
2e Comparant: Johannes Coninx, schepen Raamsdonk
Goederen: een parceel hooij en weijlant, inden polder, breet 6 geerden, gekomen van Jacob Adriaanse Boeser en Adriaan Schouten
Prijs: ƒ 1080
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Schips diep
Belend Oost: Norbertus van Tichel
West: Bastiaan Vassen
Noord: Schaij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Schips diep
Bijz: Johannes woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 076r
Soort akte: transport
Datum: 20-2-1742
1e Comparant: Leendert Person wed Huijbertje Lammerde Reckers
2e Comparant: Anthonij Snijders
Goederen: ½ acker zaijlant, groot 1½ hont
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den cooper
West: wed Cornelis van Dongen en Marcelis Ariens Coninx
Noord: gemeene steeg of acker wed Teunis Wouterse Biemans
Zuid: acker wed Aart de Bont
Bijz: Cornelis en Marcelis bezitten de wederhelft

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 076v
Soort akte: transport
Datum: 22-2-1742
1e Comparant: Thomas Zeijlmans ea
2e Comparant: Joachimus Zeijlmans
Goederen: een binnendelleken, groot ontrent 3 hont, westen kant Vroukens vaart
Prijs: ƒ 190
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Binnen vaart
West: erve wed Wouter Biemans
Noord: wed Cornelis Paans
Zuid: Thomas de Bont
Bijz: Thomas Zeijlmans, Meeuwis Zeijlmans, Teunis Zeijlmans en Maria Zeijlmans voor de ene helft en Adriaan Bommelaar voor 1/6 Bastiaen Peeterse Boeser voor 1/6 en Anthonij Cluijtenaars voor 1/6

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 077r
Soort akte: transport
Datum: 22-2-1742
1e Comparant: Anthonij Cluijtenaars
2e Comparant: Reijnier Costers
Goederen: sijn portie in een bijsterke, gemeen met Adriaan Bommelaar en Bastiaan Peeterse Boeser, om niet
Prijs: ƒ
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Huijbert Cuijl
West: Adriaan vanden Hoek en Denis Vos
Noord:
Zuid:
Bijz: Anthonij woont te Sprangh

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 077v
Soort akte: transport
Datum: 9-4-1742
1e Comparant: Cornelis van Wagenberg
2e Comparant: Adriaan Cornelis Claveren
Goederen: 1/3 in een bijsterdel, groot geheel 6 hont, gemeen met cooper en 2 jongste kinderen Freijs Lammerde Reckers
Prijs: ƒ 112
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: den armen
West: Meerten Janse Dolk
Noord: Oude straat
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 078r
Soort akte: transport
Datum: 4-5-1742
1e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris
2e Comparant: Mels Peeters de Graaff
Goederen: een partje droogplaats en uijtgedolven moergront
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: onderteen vanden dijk
West: erve Peeter van Dongen
Noord: Denis de Haan
Zuid: den cooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 078v
Soort akte: transport
Datum: 4-5-1742
1e Comparant: Adriaan Boeser, armmeester
2e Comparant: Aart vanden Heuvel
Goederen: een huijsje op den Lootdijk, waar wed Hendrik de Ruijter is ovberleden, zoals het van Hendrik en de wed is geweest.
Prijs: ƒ 43
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Loot dijk
Belend Oost:
West:
Noord: wed Dirk de Ruijter
Zuid: Berber de Jong
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 079r
Soort akte: transport
Datum: 4-5-1742
1e Comparant: Adriaan Boeser, armmeester
2e Comparant: Lammert van Dongen
Goederen: 1/7 part in den werf en buijtenlant vande stede van Hendrik opt Hoek, zoals gekomen van Hendrik de Ruijter
Prijs: ƒ 2
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: t ackerlant
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: wed Jan de Smit
Zuid: stede Frans Cornelis Swart
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 079v
Soort akte: transport
Datum: 4-5-1742
1e Comparant: Adriaan Boeser en Thomas Compeer, armmeester
2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris
Goederen: een huijsje op de Loot dijk agter de ackers, waarin Peeter Daniels Sneeu heeft gewoont, zoals Peeter het heeft beseten
Prijs: ƒ 14
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Loot dijk
Belend Oost:
West:
Noord: Mels van Gijsel
Zuid: t huijsje van Jan Blok
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 080r
Soort akte: transport
Datum: 11-5-1742
1e Comparant: Adriaan van Gils not Oosterhout
2e Comparant: Huijbert Otterdijk
Goederen: ½ van een moergront, gemeen met Jan Peeters, Jan van Ammelrooij, Arien Jan Rommen en Adr Oerlemans, geheten Hamelen Bosken
Prijs: ƒ 25
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbert woont in Vrijhoeven Capel.
Verkoper is het stukje gront door overlijden van zijn ouders aanbedeelt.
Er is een kopie in de vorm van een losse akte

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 080v
Soort akte: visitatie
Datum: 7-6-1742
1e Comparant: Sebertus Perenboom, chirurgijn
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Sebertus heeft namens Johan Herman Halling, baljuw van Zuijt Hollant het huijs van Hendrik Wamstekers bezocht. En daar het ldode lichaam van zijn zoon Arnoldus, ontrent 3 jaar en 3 maanden, gevisiteert. Het lichaam was gaaf.
Hendrik verklaart dat het kint gisterenavont rond 7 uur in de sloot voor zijn huis was gevallen en er levend is uitgehaald. Het kint is kort daarop toch overleden.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 081r
Soort akte: transport
Datum: 27-6-1742
1e Comparant: Adriaantje Cop wed Jacop Bouman ea
2e Comparant: Jochem Rutters
Goederen: een bijster weijlant, groot ontrent 3 hont
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Den Drie Coop
Belend Oost: bijster genaamt Den Drie Coop
West: erve Jan Adriaan Hulst
Noord: Adriaan Heijblom
Zuid: wed Aart van Dongen
Bijz: Adriaantje mede namens Pieter Cop, meesterschoenmaker (Hage) en Adrianus Cop (Rotterdam).
Jochem woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 081v
Soort akte: transport
Datum: 17-6-1742
1e Comparant: Johannes Couwens ea
2e Comparant: Arien de Zeeu
Goederen: een parceeltje uijtgedolven moergront
Prijs: ƒ 240
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve Hendrik Langermans
West: Vroukens vaart
Noord: den cooper
Zuid: Hendrik Langermans
Bijz: Johannes Couwens namens Martinus den Ouden, commis ten comptoire vanden heer ontfanger vande gemeene middelen te Dordrecht x Anna van Camen eerder wed Jan vander Camp. Jan was mede erffgenaam van grootmoeder maternel Janneke van Hassel x Jan Sijmonse Cuijpers en namens Simon Janse Cuijpers (Werkendam) en Coenraet Cuijpers en Catharina Janse Cuijpers. Erfgenamen van Jan Simonse Cuijpers en Janneken van Hasselt

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 082r
Soort akte: transport
Datum: 17-7-1742
1e Comparant: Johannes Couwens ea
2e Comparant: Cornelia Coninck wed Jan Sterrenburg
Goederen: ½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: kinderen Johannis Cornelisse Schoenmkaers
West: wed Dirk Melse van Driel
Noord: Schaij sloot, Cae sloot
Zuid: Cae sloot of Twaalftalve Hoeve
Bijz: Johannes Couwens namens Martinus den Ouden, commis ten comptoire vanden heer ontfanger vande gemeene middelen te Dordrecht x Anna van Camen eerder wed Jan vander Camp. Jan was mede erffgenaam van grootmoeder maternel Janneke van Hassel x Jan Sijmonse Cuijpers en namens Simon Janse Cuijpers (Werkendam) en Coenraet Cuijpers en Catharina Janse Cuijpers. Erfgenamen van Jan Simonse Cuijpers en Janneken van Hasselt.
Cornelia woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 082v
Soort akte: transport
Datum: 30-7-1742
1e Comparant: Anna Clijvet, laatst wed Hendrik de Groot
2e Comparant: Huijbert Ottersdijk
Goederen: een drieske met een moervelt inden Endenest, groot ontrent 4 hont
Prijs: ƒ 168
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Endenest
Belend Oost: erfg Adriaan van Clootwijck
West: Dirk Reijcken
Noord: Dirk Reijcken
Zuid: den weg
Bijz: Huijbert woont in Vrijhoeve Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 083r
Soort akte: visitatie
Datum: 30-7-1742
1e Comparant: Jan Schenkels, dienstknecht bij Jochem van Son
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan is geboren te Dongen.
Jan laat een snede onder het linkerkaakbeen zien. Er is geen gevaar. De wond is toegebracht met een mes door Frans de Vos, soldaat, gistermiddag rond 12.00 terwijl Frans zat te eten

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 083v
Soort akte: attestatie
Datum: 2-8-1742
1e Comparant: Dingentien de Zeeu ea
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dingentien de Zeeu X Peeter Swart, Piternella Swart voordochter van Peeter Swart, bijde ca 34 a 24 jaar out.
Zij verklaren dat op zondag den 24e junij 1742 om ca 21.00 Frans de Vos hun huis binnen wilde dringen.
Tevens is Frans op zaterdag den 21e julij rond 14.00 – 15.00 ook bij hun aan huijs geweest met eten en bier inde hand en een mes. Hij heeft stoelen door het huijs gesmeten en er een stukgeslagen.
Dingetien verklaart dat op den 28e in aanwezigheid van Hendrik Swart, de voorzoon van haar man,17 jaar out, Frans weer is langs geweest en gezegd heeft: daar moet er nog een op mijn schede voor ik uijt Waspick wegga. Hij gaat toch deserteren naar den Fransman

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 084r
Soort akte: attestatie
Datum: 2-8-1742
1e Comparant: Theuntje van Raamsdonk, dienstmeijt
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Theuntje is in dienst bij Jan Cornelisse Schoenmakers en is 20 a 21 jaar out.
Zij verklaart dat Frans de Vos op 2-7-1742 heeft getracht haar te onteeren en verkrachten. Theuntje is hierbij gewond geraakt.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 085r
Soort akte: attestatie
Datum: 2-8-1742
1e Comparant: Huijbert Aartse van Broeckhoven, knegt
2e Comparant: Joh van Hassel, Jan Zeijlmans, Jasper van Selm
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Huijbert werkt bij Adriaan van Dongen, meestersmit.
Hij verklaart dat hij op den 21e junij 1742 is aangevallen door Frans de Vos. Met hulp van Laurens van Dongen kan Huijbert ontsnappen. Frans de Vos liep daarna naar het huijs vande secretaris, daarna naar het huijs vande wed Joost van Vugt en daarna naar het huijs van Cornelis Cleijn tegenover de smitse.
Johannes verklaart dat hij een half uur na het vorige voorval met zijn paard bij de smits is aangekomen. Frans de Vos heeft toen weer een poging gedaan om Huijbert aan te vallen.
Jan en Jasper, brouwer, komen uijt hun huijs om te kijken wat er gaande is en horen Frans schelden en hij gooit werktuijg op straat en beschadigd de smitse..

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 086r
Soort akte: attestatie
Datum: 2-8-1742
1e Comparant: Coenraet Franck en Pieter Schut
2e Comparant: Peeter de Lapper, knegt bij den koorenmolen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Coenraet is gegasjeert wagtmeester.
Zij verklaren dat op den 24e junij 1742 Frans de Vos, soldaat onder het regiment vanden Collonel Gadelierre, bij Coenraet in huijs is gekomen. Hij heeft hem buijten gezet waarna Frans veel geraas en getier maakte. Hij heeft verscheijdenen malen met de degen op en door de deur gestoken. Daarna heeft hij Peeter de Lapper aangevallen.

Peeter verklaart dat hij vanaf het huijs van Wouter van Dusseldorp zijn zijn huijs liep en door Frans de Vos werd aangeroepen om mee te gaan drinken. Dat weigerde hij waarop Frans begon te schelden en met een mes te steken. Peeter heeft zich met een reijf verdedigd en is tot achter het huijs vanden roomschen pastoor gevlucht.
Wouter van Dusseldorp bevestigd het geheel.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 087r
Soort akte: attestatie
Datum: 11-9-1742
1e Comparant: schout ende schepen
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: schout ende schepenen verklaaren dat Jacobus Bodt, in sijn leven schoolmeester, twee vrouwen heeft gehad.
1e Claaske Block. Bij haar een dochter Cornelia getrout geweest met Simon Colthoff, schoolmeester tot Besoijen.
2e in 1710 getrout met Janneke Verstelt. Kinderen: Fransois, Maria, 27 jaar en Susan, out 23 jaar.
Fransois Bodt is in 1730 met het schip Hillegonda als matroos voor de kamer van Hoorn naar de oost is vertrokken en in 1733 op het schip de Winthont is overleden.
Cornelia en de twee zussen zijn erfgenamen. Voor Susan wordt een voogd benoemt.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 087v
Soort akte: procuratie
Datum: 11-9-1742
1e Comparant: Maria Bodt
2e Comparant: Daniel Weijsma
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maria geeft Daniel Weijsma toestemming om de erffenis van haar overleden broer Fransois te Hoorn te regelen.
Fransois Bodt is in 1730 met het schip Hillegonda als matroos voor de kamer van Hoorn naar de oost is vertrokken en in 1733 op het schip de Winthont is overleden.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 088r
Soort akte: transport
Datum: 4-10-1742
1e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout
2e Comparant: Lammert van Dongen
Goederen: 1/7 part in een acker, huijs, werff en moervelden, in genaamt De stede van Hendrik Opt Hoek, gem met wed Jan Smeur en cooper
Prijs: ƒ 36
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: De stede van Hendrik Opt Hoek
Belend Oost: acker kinderen Arien van pas
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: wed Jan de Smit en de secretaris
Zuid: de steeg gekomen van Steven Corn Swart
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 088v
Soort akte: borgbrief
Datum: 10-11-1742
1e Comparant: schout en schepenen
2e Comparant: Cristiaan Antonisse Reckers
Goederen: borgbrief tbv C A Reckers
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Cristiaan gaat trouwen met Anna Maria Feijens inde Ouden Bos. Hij wil daar gaan wonen maar heeft een borg nodig voor hem zelf en de helft van de kinderen die hij in het huwelijk verwekt.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 089r
Soort akte: transport
Datum: 16-11-1742
1e Comparant: Johannes Couwens ea
2e Comparant: Adriaan Jansen de Jong
Goederen: een parceel moergront, groot ontrent 330 roeden hollants, gelegen inde bijsters
Prijs: ƒ 296
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: putten van Adriaan Zeijlmans, schout
West: Adriaan Swart
Noord: Dirk Reijcken
Zuid: erfg van Waalwijken
Bijz: Johannes Couwens namens Martinus den Ouden, commis ten comptoire vanden heer ontfanger vande gemeene middelen te Dordrecht x Anna van Camen eerder wed Jan vander Camp. Jan was mede erffgenaam van grootmoeder maternel Janneke van Hassel x Jan Sijmonse Cuijpers en namens Simon Janse Cuijpers (Werkendam) en Coenraet Cuijpers en Catharina Janse Cuijpers. Erfgenamen van Jan Simonse Cuijpers en Janneken van Hasselt.
Adriaan woont tot Loon op Sant

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 089v
Soort akte: transport
Datum: 16-11-1742
1e Comparant: Johannes Couwens ea
2e Comparant: Huijbert Ottersdijk
Goederen: een parceeltje moergront, groot ontrent 9 roeden brabants
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouiter Vermeulen
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johannes Couwens namens Martinus den Ouden, commis ten comptoire vanden heer ontfanger vande gemeene middelen te Dordrecht x Anna van Camen eerder wed Jan vander Camp. Jan was mede erffgenaam van grootmoeder maternel Janneke van Hassel x Jan Sijmonse Cuijpers en namens Simon Janse Cuijpers (Werkendam) en Coenraet Cuijpers en Catharina Janse Cuijpers. Erfgenamen van Jan Simonse Cuijpers en Janneken van Hasselt.
Huijbert woont in Vrijhoeve Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 090r
Soort akte: transport
Datum: 16-11-1742
1e Comparant: Johannes Couwens ea
2e Comparant: Cornelis van Wintraat, schoolmeester Sgravenmoer
Goederen: een parcel moergront, groot ontrent 3 hont, gemeen met Arien Coppelaer, Laureijs Canters, wed en erfg Aart Aartse Hulst
Prijs: ƒ 215
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johannes Couwens namens Martinus den Ouden, commis ten comptoire vanden heer ontfanger vande gemeene middelen te Dordrecht x Anna van Camen eerder wed Jan vander Camp. Jan was mede erffgenaam van grootmoeder maternel Janneke van Hassel x Jan Sijmonse Cuijpers en namens Simon Janse Cuijpers (Werkendam) en Coenraet Cuijpers en Catharina Janse Cuijpers. Erfgenamen van Jan Simonse Cuijpers en Janneken van Hasselt.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 090v
Soort akte: transport
Datum: 20-11-1742
1e Comparant: Laurens Boom X Dingena van Scheijndel
2e Comparant: Adriaan Peeterse van Gijsel
Goederen: een parceel ackerlant, groot ontrent 3 hont
Prijs: ƒ 540
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Aart de Bont
West: Vroukens vaartse grippel of erve Denis de Haan
Noord: Huijbert Reckers
Zuid: Joachimus Zeijlmans
Bijz: Laurens woont tot Besoijen.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 091r
Soort akte: transport
Datum: 15-12-1742
1e Comparant: Dingena Bommelaar wed Cornelis Buijs
2e Comparant: Jacob Jans vander Cae
Goederen: een parceel hooij ende weijlant, groot 1 geert, in 6 geerden, gemeen met cooper cum suis
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Adrian Fransen Camp
West: wed Arnoldus van Son
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 091v
Soort akte: transport
Datum: 15-12-1742
1e Comparant: Willem Swart ea
2e Comparant: Adriaan Cuijsten
Goederen: een parceeltje moergront, groot ontrent 3 hont
Prijs: ƒ 410
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Hen Vaartmans, wed Corn Boeser en Maria Sagt
West: wed Corn Boeser en Maria Sagt tot aan den dijk
Noord: stede Hendrik Opt Hoek
Zuid: wed Hendrik de Jong
Bijz: Willem Swart, Adriaan Swart, Cornelis Sagt x Maijken Swart, Dingena Swart wed Huijbert Vos en Hendrik Cornelis Swart en Denis de Haan als voogden van de kinderen van zaliger Peeter Swart x Adriaantje Bosser. Kinderen Huijbert Swart en Dingena de Haan.
Adriaan woont in Vrijhoeve Capel.
Belending westwaerts is een heel verhaal.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 092r
Soort akte: transport
Datum: 19-12-1742
1e Comparant: Arien Jochemse Coninx
2e Comparant: Jan Wouterse Zeijlmans
Goederen: een parceel ackerlant, inde stede van Hendrik Opt Hoek, groot 400 roeden
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Arien van Pas
West: erve Lammert van Dongen
Noord: wed Jan Smeur cum suis
Zuid: stede Cornelis Stevense Swart
Bijz: Arien woont te Sgravenmoer. Er wordt verwezen naar transport van 26-3-1677

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 092v
Soort akte: transport
Datum: 19-12-1742
1e Comparant: Adriaan Huijbertsen Swart
2e Comparant: Dirck Thomasse Reijcken
Goederen: 1/3 van de hele breette vande stede van Cornelis Stevense Swart, op de zuijdense kant, lang 64 roeden, noord Willem Swart
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Stede Hendrik Opt Hoek
Zuid: Dirk Reijcken
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 092v-2
Soort akte: transport
Datum: 19-12-1742
1e Comparant: Adriaan Huijbertsen Swart
2e Comparant: Dirck Thomasse Reijcken
Goederen: 2e de zuijdense helft van een hoff, binnendijxk, gemeen met Willem Swart en 2/3 vande hoff ten westen vande dijk
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 093r
Soort akte: visitatie
Datum: 21-12-1742
1e Comparant: Sebertus Perenboom, chirurgijn
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Eijndenest
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Sebertus is naar het huijs van Cornelis Arien de Zeeuw en aldaar gevisiteert het doode lichaam van zijn zoon Arien, out ontrent 5 jaar. Er zijn geen verwondingen te zien. Cornelis verklaart dat Arien verdronken is in de Eijndenest, gistermiddag ontrent 15.00

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 093v
Soort akte: transport
Datum: 22-12-1742
1e Comparant: Jan Cornelis de Jong, hooijschipper
2e Comparant: Johan Lips
Goederen: een buijtendelle, genaamt De Hoek Del
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: De Hoek Del
Belend Oost: Buijten vaart
West: sloot tussen dese del en del Arnoldus van Son
Noord: Willem Nieuwenhuijsen
Zuid: Geerit Vermeijs
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 094r
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1742
1e Comparant: Peeter Jansen van Dun
2e Comparant: Peeter Janse Verschuren
Goederen: 1/10 van een acker zaijlant met veldeken daer teijnde, gemeen met Laurens van Dongen cum suis
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Bastiaen Vassen
West: Peeter vanden Berg
Noord: Her straat
Zuid: dwarsvelden van Michiel van IJersel
Bijz: Peeter woont te Hersel onder Antwerpen

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 094v
Soort akte: transport
Datum: 3-1-1743
1e Comparant: Catholijn Verdaas wed Jan Jansen Leijten
2e Comparant: Huijbert Janse de Bont
Goederen: een ½ huijs, hoff, erve en delle. Cooper heeft wederhelft, haar aangekomen door overl Adriaan de Jong en Corn Matthi Otgens
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Damis Cornelisse Schoenmakers cum suis
West: Adriaan Molenschot
Noord: Cae of Groot Waspick
Zuid: Her straat en huijske za Claas Hoevenaar
Bijz: Zie ook delinge van 9-1-1727.
Betaalt via custingbrief

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 095r
Soort akte: custingbrief
Datum: 3-1-1743
1e Comparant: Huijbert Janse de Bont
2e Comparant: Catholijn Verdaas wed Jan Jansen Leijten
Goederen: custing brief met als onderpant huijs etc zoals inde vorige akte gekocht.
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Catholijn Verdaas wed Jan Jansen Leijten verklaart op 10-12-1746 dat de brief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 095v
Soort akte: transport
Datum: 9-1-1743
1e Comparant: Dingena Swart wed Huijbert Vos
2e Comparant: Thomas Compeer
Goederen: ¼ buijtendelle, gemeen met cooper en Cornelis Swart
Prijs: ƒ 82
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: Geerit Dolck
West: Joost Verschuren
Noord: Oude straat of Cleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 096r
Soort akte: transport
Datum: 9-1-1743
1e Comparant: Willem Swart
2e Comparant: Cornelis Sagt
Goederen: westense helft van een acker, gelegen over de Lege weg, groot ontrent 4 hont, met den dijk
Prijs: ƒ 160
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Lege weg, de Leije
Belend Oost: cooper met wederhelft
West: erfg Anna Waalwijk
Noord: Dirl Reijken
Zuid: de Leije
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 096v
Soort akte: transport
Datum: 15-1-1743
1e Comparant: Jan Ariens Nobel
2e Comparant: Jan Buijs
Goederen: een binnenvelde of bijsterke
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Mattijs Schoenmakers
West: wed Adriaan Blankers
Noord: onderteen vanden dijk
Zuid: watergang
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 097r
Soort akte: transport
Datum: 15-1-1743
1e Comparant: Jan Ariens Nobel
2e Comparant: Jan Buijs
Goederen: de helft van een acker en bijster met veldeken over den dijk, wederhelft is van Grietje Geeritsen Otgens en Jan Ptr de Jong
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Cuijpers Leije
Belend Oost: Thomas de Bont
West: wed Adriaan Blankers en wed Lammert Zeijlmans cs
Noord: watergang
Zuid: Cuijpers Leije
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 097v
Soort akte: visitatie
Datum: 21-1-1743
1e Comparant: Sebertus Peerenboom, chirurgijn
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Sebertus heeft het doode lichaam van Reijnier Kosters gevisiteert. Het lichaam is gisteren, tussen 11 en 12 uur, gevonden op den westenkant van Vroukensvaart. Het lichaam is nog gaaf, er waren geen tekenen van geweld.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 098r
Soort akte: transport
Datum: 22-1-1743
1e Comparant: Peeter Pols
2e Comparant: Peeter Person
Goederen: ½ huijs, hoff, erve en ackerlant, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Geer
Belend Oost: de Geer of Sgrevekduijn Capel
West: Vroukens vaert
Noord: wed Cornelis Aert de Weert
Zuid: Jan Jesper en Maijken Voegers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 098v
Soort akte: transport
Datum: 19-2-1743
1e Comparant: Dingena Bommelaer wed Cornelis Buijs
2e Comparant: Jan Jacobs Schoutten
Goederen: 1 en 1/8 geert hooij en weijlant, inden polder, in 12 geerden, gemeen met Jan Jochems Timmermans
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Adriaan vanden Bos
West: Marijnis Elemans cum suis
Noord: Schaij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Cae sloot
Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 099r
Soort akte: transport
Datum: 4-3-1742
1e Comparant: Michiel Molenschot, brouwer Sgravenmoer
2e Comparant: Jan Cornelisse Vermeijs
Goederen: ½ acker zaijlant, gemeen met Adriaan vanden Bos vanwie de wederhelft is
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Maria Blankers wed Corn Hendriks Schoenmakers
West: den cooper
Noord: erve wed Adriaan Vermeijs
Zuid: veldeken wed Adriaan Vermeijs
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 099v
Soort akte: transport
Datum: 21-3-1743
1e Comparant: Jacob Adriaanse Boeser
2e Comparant: Adriaan vanden Bos
Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in ses geerden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 1775
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Johannis Vermeulen
West: wed Dirk Dolk cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Jacob woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 100r
Soort akte: transport
Datum: 21-3-1743
1e Comparant: Niclaas van Erck
2e Comparant: Johannis Coninx
Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, in 12 geerden, inden polder, gemeen met Jacob Boeser, die de wederhelft heeft gekocht
Prijs: ƒ 4500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot
Belend Oost: Peeter Jochemse Zeijlmans ea
West: Adriaan Hoevenaar
Noord: Schaij sloot
Zuid: sloot land en stede Peeter Jochemse Zeijlmans
Bijz: Niclaas woont te Gouda en Johannis te Hendrik Luijten Ambacht
Peeter Jochemse Zeijlmans en Bartel Timmermans binnendijx en Peeter Coninx en de overdiepse polder buijtendijx.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 100v
Soort akte: transport
Datum: 21-3-1743
1e Comparant: Niclaas van Erck
2e Comparant: Jacob Adriaanse Boeser
Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, in 12 geerden, inden polder, gemeen met Johannis Coninx, die de wederhelft heeft gekocht
Prijs: ƒ 4500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot
Belend Oost: Peeter Jochemse Zeijlmans ea
West: Adriaan Hoevenaar en overdiepse polder
Noord: Schaij sloot
Zuid: sloot land en stede Peeter Jochemse Zeijlmans
Bijz: Niclaas woont te Gouda en Jacob te Hendrik Luijten Ambacht
Peeter Jochemse Zeijlmans en Bartel Timmermans binnendijx en Peeter Coninx buijtendijx.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 101r
Soort akte: transport
Datum: 21-3-1743
1e Comparant: Hendrik de Rooij, schout Sprang
2e Comparant: Jan Quirijns
Goederen: de helft van 2½ mergen hoijlant, beemstgronden en moergronden, ontrent Schoutten Leij
Prijs: ƒ 630
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schoutten Leij, Eijnde nest, Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: Eijnde nest
West: Sgrevelduijn sloot
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan woont te Loon

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 101v
Soort akte: transport
Datum: 23-3-1743
1e Comparant: Gerrit Costers ea
2e Comparant: Pieter Cetelaar, schoolmeester
Goederen: huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Marcelis Zeijlmans
West: Wilbert Zeijlmans
Noord: den dijk
Zuid: sloot huijs en del Marcelis Zeijlmans
Bijz: Gerrit Costers, Benjamin Kosters (Dongen), Johanna Costers (Rotterdam), Adriaan Costers, Adriaan Janse de Jong x Maria Costers. Kinderen Reijnier Costers.
Er wordt gereet betaalt f 550. De rest via overname hypotheek brief tbv de Armen.
De hypotheek brief is op 15-5-1743 geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 102r
Soort akte: transport
Datum: 1-4-1743
1e Comparant: Jan Corstiaens Reckers
2e Comparant: Marcelis Zeijlmans
Goederen: een ackerke zaijlant, groot ontrent ¾ hont
Prijs: ƒ 141
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker Aart de Bont
West: Vroukensvaartse Grippel
Noord: den cooper
Zuid: Adriaan van Gijsel
Bijz: Medecomparant is Heijltje Janse Snijders, moeder van Jan, zij gaat akkoord

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 102v
Soort akte: transport
Datum: 27-4-1743
1e Comparant: Willem van Ee en Adriaan van Ee
2e Comparant: Jan Peeterse Timmermans
Goederen: een blocxken uijtgedolven moerlant, groot 1½ hont
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de dellen
West: den cooper
Noord: kinderen Arien van Pas
Zuid: kinderen Peeter Melsen Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 103r
Soort akte: transport
Datum: 1-5-1743
1e Comparant: Geerit Costers en Adriaan Janse de Jong
2e Comparant: Bartholomeus de Bont
Goederen: een acker zaijlant
Prijs: ƒ 510
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaartse grippel
West: Swarten stede
Noord: kinderen Arien van Pas
Zuid: Arien de Zeeuw
Bijz: Geerit woont te Sgravenmoer en Adriaan te Loon en Bartholomeus te Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 103v
Soort akte: transport
Datum: 1-5-1743
1e Comparant: Jenneke Tuwaarts ea
2e Comparant: Willem Swart
Goederen: 1/3 in de stede van Cornelis Stevense Swart (zie deijling 31-1-1671)
Prijs: ƒ 180
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker Bartel de Bont
West: erf van den cooper tot den dijk
Noord: Jan Wouterse Zeijlmans cum suis
Zuid: Dirk Rijken en de wed Cornelis Boeser
Bijz: Jenneke Tuwaarts en Anthonij van den Santheuvel x Cornelia Molenschot (Geertruijdenberg)

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 104r
Soort akte: transport
Datum: 1-5-1743
1e Comparant: Willem Swart
2e Comparant: Denis Peeterse de Haan
Goederen: 1/3 in de stede van Cornelis Stevens Swart (zie deijling 31-1-1671)
Prijs: ƒ 180
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker Bartel de Bont
West: erf van den cooper
Noord: Jan Wouterse Zeijlmans cum suis
Zuid: Dirk Reijken en de wed Cornelis Boeser
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 104v
Soort akte: transport
Datum: 25-5-1743
1e Comparant: Pieter Cetalaar, schoolmeester
2e Comparant: Jochem Aartse de Bont
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Marcelis Zeijlmans
West: Wilbert Zeijlmans
Noord: den dijk
Zuid: sloot tussen huijs en del Marcelis Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 105r
Soort akte: attestatie
Datum: 12-6-1743
1e Comparant: Frans Bogers
2e Comparant: Lijsbeth Leijten wed Jan van Uijen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Frans is ca 64 jaar.
Frans verklaart, ter requisitie van Jan Janse de Bont, dat hij 47 jaar geleden als knecht heeft gewoont bij wijlen Huijbert Pauwelse Zeijlmans. Hij heeft toen en eintje sloot gegraven tussen de halve acker van Huijbert en den acker die destijds van Cornelis Aartse Schoenmakers, vader vande huijsvrouw van Adriaan Leijten. Huijbert vond toen dat hij de hele sloot bezat. Cornelis heeft nooit iets gedan wat het tegendeel bewees.
Lijsbeth is ca 65 jaar.
Zij verklaart 43 jaar geleden aan de noordzijde van de acker van Huijbert (ander helft van Adriaan Leijten) woonde.
Zij bevestigt het verhaal van Frans
Derde comparant: Maria van Uijen (dochter van Lijsbeth) X Gijsbert van Dijck, out ca 43 jaar, bevestigt de zienswijze van Frans.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 106r
Soort akte: transport
Datum: 17-6-1743
1e Comparant: Jan Janse de Bont
2e Comparant: Adriaan Leijten
Goederen: een halven acker
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: vercooper
West: den cooper
Noord: erve wed Jan van Uen
Zuid: veldekens vande cooper
Bijz: Koopsom wordt op 1-11-1743 betaald

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 106v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 26-6-1743
1e Comparant: Joannis Vassen de Hoog, schipper
2e Comparant: Cornelis Vassen, soon
Goederen: een farij schip met toebehooren zoals het in de Kerkvaart ligt
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: gereet f 400 en de rest in vier termiinen van resp f 600, 200, 200 en 200.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 107r
Soort akte: transport
Datum: 29-6-1743
1e Comparant: Hendrik Langermans ea
2e Comparant: Cornelis Ariens de Zeeuw
Goederen: een huijs, schuur, hoff, erve en acker, groot ontrent 4 a 5 hont,
Prijs: ƒ 670
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Vroukensvaartse Grippel
Belend Oost: erve Adriaan Boeser
West: Vroukensvaartse Grippel
Noord: wed Huijbert Schep
Zuid: Arien de Zeeuw
Bijz: Hendrik Langermans voor de helft en Hendrik Langermans, Cornelis Adriaan Paap, Engel Adriaans Paap, Peter Bogers als voogd van 4 kinderen van Hendrik Adriaan Paap verwekt bij Piternel Bogers, Peeter Huijberde Cuijl namens de uijtlandige Jasper en Aart Adriaense Paap. Kinderen van Adriaan Peeterse Paap, zoon van Peeter Adriaan Paap, en Anna Cespers eerder huijsvrouw van Hendrik Langersmans en wed van Adriaan Peeterse Paap, tesamen voor de andere helft.
Het huijs is aangekomen van Maria Stevens Swart wed Gelden Willems Paans.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 107v
Soort akte: transport
Datum: 29-6-1743
1e Comparant: Hendrik Langermans ea
2e Comparant: Dirk Reijken
Goederen: een acker zaijlant, gelegen over de Leije, groot ontrent 2½ hont, met een binnevelt daaraan
Prijs: ƒ 237
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Endenest
Belend Oost: den gemeenen weg inden Endenest
West: den dijk
Noord: den Armen
Zuid: cooper
Bijz: Hendrik Langermans voor de helft en Hendrik Langermans, Cornelis Adriaan Paap, Engel Adriaans Paap, Peter Bogers als voogd van 4 kinderen van Hendrik Adriaan Paap verwekt bij Piternel Bogers, Peeter Huijberde Cuijl namens de uijtlandige Jasper en Aart Adriaense Paap. Erfgenamen van Anna Cespers eerder huijsvrouw van Hendrik Langersmans en wed van Adriaan Peeterse Paap, tesamen voor de andere helft.
Hendrik Langermans krijgt het geld. Hij verklaart op 19-6-1752 dat de som voldaan is

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 108r
Soort akte: transport
Datum: 29-6-1743
1e Comparant: Hendrik Langermans ea
2e Comparant: Arien de Zeeuw
Goederen: een dries en moergront, inden Eijndenest, putten en cuijlen inbegrepen
Prijs: ƒ 180
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Eijndenest
Belend Oost: Bastiaan Fransen Boeser
West: Vaart kant of rijwegt
Noord: den cooper
Zuid: waterloop
Bijz: Hendrik Langermans voor de helft en Hendrik Langermans, Cornelis Adriaan Paap, Engel Adriaans Paap, Peter Bogers als voogd van 4 kinderen van Hendrik Adriaan Paap verwekt bij Piternel Bogers, Peeter Huijberde Cuijl namens de uijtlandige Jasper en Aart Adriaense Paap. Erfgenamen van Anna Cespers eerder huijsvrouw van Hendrik Langersmans en wed van Adriaan Peeterse Paap, tesamen voor de andere helft.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 108v
Soort akte: transport
Datum: 29-6-1743
1e Comparant: Hendrik Langermans ea
2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris
Goederen: een dries en moergront, putten en cuijlen inbegrepen, inden Eijndenest
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Eijndenest
Belend Oost: Bastiaan Fransen Boeser
West: de Vaart kant
Noord: waterloop
Zuid: Peeter van Gijsel cum suis
Bijz: Hendrik Langermans voor de helft en Hendrik Langermans, Cornelis Adriaan Paap, Engel Adriaans Paap, Peter Bogers als voogd van 4 kinderen van Hendrik Adriaan Paap verwekt bij Piternel Bogers, Peeter Huijberde Cuijl namens de uijtlandige Jasper en Aart Adriaense Paap. Erfgenamen van Anna Cespers eerder huijsvrouw van Hendrik Langersmans en wed van Adriaan Peeterse Paap, tesamen voor de andere helft.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 109r
Soort akte: visitatie
Datum: 1-7-1743
1e Comparant:
2e Comparant:
Goederen: Verder geen tekst
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 109v
Soort akte: transport
Datum: 8-7-1743
1e Comparant: Hendrik Vermeijs ea
2e Comparant: Barent van Waspik
Goederen: een dries
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Maria Buijs
West: Adriaan ?? Gerrit Dolk cum suis
Noord: dwarssloot of hof Wouter Vermeijs
Zuid: erve wed Wouter Biemans
Bijz: Hendrik Vermeijs, Wouter Vermeijs en zijn vijf kinderen, Maria Vermeijs wed Pieter Verbuijs met zoon Jochem Verbuijs, Leendert van den Berg wednr Truijke Vermeijs die en dochter was van Teunis Vermeijs en zijn vier kinderen, Leendert vanden Berg als voogt van Corstiaan Vermeijs die een zoon was van Jan Vermeijs, Jan Langermans en Arie Langermans en Dirk Langermans, kinderen Janneken Vermeijs, Maria Vermeijs x Geerit van der Veen, dochter van Adriaentje Vermeijs. Kinderen en kintkinderen van Jochem Teunis Vermeijs en Maria Snijders.
Op 30-9-1743 verklaart Geerit vander Veen akkoord te gaan met de verkoop en voldaan te zijn van zijn contingent.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 110v
Soort akte: willeceur
Datum: 26-10-1743
1e Comparant: Anna Compeer wed Adriaan Conincx
2e Comparant: Jan Janse de Bont
Goederen: wilceur met als onderpant een halve binnendel, inden polder, gemeen met haar kinderen
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: Dirk Leijten
West: Jan Peeters de Jong
Noord: de Cae
Zuid: Her straat
Bijz: Jan verklaart op 26-5-1750 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 111r
Soort akte: wilceur
Datum: 29-10-1743
1e Comparant: Elisabeth Snijders wed Peeter de Zeeuw
2e Comparant: Jan Janse de Bont
Goederen: wilceur met als onderpant een binnendelle inden polder
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: Jan Peeterse de Jong
West: Jan en Heijltje Cornelisse de Jong
Noord: de Cae of Groot Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Jan verklaart op 26-5-1750 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 111v
Soort akte: attestatie
Datum: 8-11-1743
1e Comparant: Arien Marcelisse Coninx
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Arien is 66 jaar. Arien verclaart dat een acte voor Adriaan Zeijlmans, schout, is voorgelezen.
De schouten van Waspik en Hendrik Luijten Ambacht hebben in 1720 tbv Jan van Tichel den oude en Jan Cornelisse Schippers (HLA) lossen een probleem met een sloot tussen beider erf op.
Ook de scheiding tussen het erf van Willem Melis Otjens en Dingeman Aarde Schoenmakers wordt genoemd.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 112v
Soort akte: transport
Datum: 2-12-1743
1e Comparant: Peeter Michilesen Timmermans
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: 3 geerden hooij en weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met wed Dirk Dolk
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Adriaan vanden Bos
West: den Armen
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Peeter woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 113r
Soort akte: transport
Datum: 13-12-1743
1e Comparant: Matthijs Hendriks Dolk ea
2e Comparant: Thomas de Bont
Goederen: een bijster en acker
Prijs: ƒ 2100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Lange Ackers
Belend Oost: Heijliger Cock en wed Joost van Vugt
West: wed Adriaan Conincx en Laureijs van Dongen
Noord: Her straat
Zuid: de Lange Ackers
Bijz: Matthijs Hendriks Dolk en Jan Hendriks Dolk (Middelborg) en Peeter Hendriks Dolk. Kints kinderen van Anthonij Mattijsse Conincx (Capel).

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 113v
Soort akte: transport
Datum: 23-12-1743
1e Comparant: Adriaan Boeser en Thomas Copmpeer, armmeesters
2e Comparant: Jan Verduijn x Janneke Corp
Goederen: een huijs, hoff en erve, gekomen van Arien Corp zaliger
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaantje Cloot
West: Meerten Biemans en Cornelis en Jan Corp
Noord: acker Adriaantje Cloot
Zuid: Jan Adriaans Verschuren
Bijz: Gereet f 12,50. De rest is op 14-5-1744 voldaan

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 114r
Soort akte: transport
Datum: 18-1-1744
1e Comparant: Jan Cornelis Jannen
2e Comparant: Hendrik Snoeren
Goederen: een bijsterke moervelt
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Oude Molenlije
Belend Oost: bijsterke Dirk Dolk
West: Thomas Paans
Noord: de Oude Molenlije of bijster schout en secr Capel
Zuid: bijster Peeter en Hendrik de Rooij
Bijz: Jan woont te Dongen, Hendrik te Loon
De koopsom is op 9-1-1745 geheel voldaan

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 114v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 29-1-1744
1e Comparant: Peeter Joosten Swart
2e Comparant: Adriaan Peeters Berthouts
Goederen: een hengst schuijt met alle toebehooren
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Joosten Swart verklaart op 4-2-1748 dat Peeter Jochems Berthouts als borge de f 400 heeft voldaan.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 115v
Soort akte: wilceur
Datum: 11-2-1744
1e Comparant: Peeter Michilesen Timmermans
2e Comparant: Josephus Allart
Goederen: wilceur met als onderpant 2 en 1/3 geert hooij en weijlant, inden polder, in 12 geerden, gemeen met Aarts Jan Otgens
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Johannis Vermeulen
West: secr Hoevenaar en kinderen Joh Vermeulen
Noord: Scheij sloot
Zuid: Cae sloot of Hendrik Luijten Ambacht
Bijz: Peeter woont te Raamsdonk en Josephus te Geertruijdenberg.
Josephus Coenen verklaart, namens de voogden van de minderjarige kinderen van Josephus Allart, op 23-7-1760 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 116v
Soort akte: transport
Datum: 19-2-1744
1e Comparant: Jan Huijberde Cuijl
2e Comparant: Peeter Gijsbertse de Jong
Goederen: ½ moeracker
Prijs: ƒ 275
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Bogers
West: Jan Nobel met wederhelft en ½ veldeken
Noord: Huijbert Tielemans en Huijbert ??
Zuid: Sgravenmoer of de dwarsgeeren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 117r
Soort akte: transport
Datum: 19-2-1744
1e Comparant: Peeter Gijsbertse de Jong
2e Comparant: Jan Huijberde Cuijl
Goederen: 1/3 acker zaijlant, gemeen met Jan Wouterse Zeijlmans, met 1/3 part
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Engel Scheur
West: Jan Peeter Timmermans met derde part
Noord: acker Peeter Jochems Berthouts
Zuid: dwarsacker Aart de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 117v
Soort akte: transport
Datum: 23-3-1744
1e Comparant: Wouter de Bodt
2e Comparant: Wouter Janse van Dusseldorp
Goederen: een huijsje en dijkkaveling, op poldersdijk aan de Kerkvaart, aangekomen volgens transport 9-9-1738 en waarin Wouter woonde.
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost:
West:
Noord: dijkkaveling Hendrik Wamstekers
Zuid: dijkkaveling Adriaan van Dongen
Bijz: Wouter woont te Dussen

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 118r
Soort akte: transport
Datum: 26-3-1744
1e Comparant: Matthijs Willemse Otgens
2e Comparant: Peeter Willemse Otgens
Goederen: een geert hooij ende wijlant, inden polder, in 8 geerden, in de westense 4 geerden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Jan Peeterse de Jong
West: Hermans Zeijlkant van wed Huijb Lamb Schoenmakers
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Hermans Zeijlkant behoort ook de Polder toe.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 118v
Soort akte: transport
Datum: 16-4-1744
1e Comparant: Pieter van Waspik
2e Comparant: Pieter van Raamsdonk
Goederen: een binnendel, inden polder
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: Hendrik Jans Schoenmakers
West: Laurens van Dongen
Noord: de Cae
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 119r
Soort akte: transport
Datum: 16-4-1744
1e Comparant: Geertruij de Bont wed Jan Cornelis vanden Berg
2e Comparant: Pieter van Waspik
Goederen: een binnendel
Prijs: ƒ 950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: bijster Peeter van Dongen
Noord: dorps watergang
Zuid: Peeter van Dongen
Bijz: Geertruij wordt geassisteert door Pieter vanden Berg

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 119v
Soort akte: transport
Datum: 18-4-1744
1e Comparant: Anna Fijneman wed Damis Corn Schoenmakers
2e Comparant: Cornelis Jansen Schoenmakers
Goederen: ¼ in een huijs, hoff, erve en delle, gemeen met haar kinderen en cooper
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Aartse van Hasselt
West: Huijbert Janse de Bont
Noord: de Cae of Groot Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Anna mag in het huijs blijven wonen.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 120r
Soort akte: transport
Datum: 18-4-1744
1e Comparant: Anna Fijneman wed Damis Corn Schoenmakers
2e Comparant: Cornelis Jansen Schoenmakers
Goederen: ½ in een 1/3 part van een acker zaijlant, ander helft is van de kinderen, gemeen met Geerit Vermeijs en haar kinderen
Prijs: ƒ 75
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: het Spoor, de Vosholen
Belend Oost: Huijbert Conincx
West: wed Mattijs de Bont
Noord: Her straat
Zuid: het Spoor of de Vosholen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 120v
Soort akte: transport
Datum: 18-4-1744
1e Comparant: Anna Fijneman wed Damis Corn Schoenmakers
2e Comparant: Cornelis Jansen Schoenmakers
Goederen: ¼ acker zaijlant, ¼ is van de kinderen, de rest van cooper, groot geheel ontrent 2 hont
Prijs: ƒ 50
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Geerit Camp
West: Huijbert Janse de Bont
Noord: moerackers of rij weg
Zuid: moergronden
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 121r
Soort akte: transport
Datum: 4-5-1744
1e Comparant: Jan Jansen van Strien ea
2e Comparant: Barent van Waspik
Goederen: een parceel uijtgedolven moergront, groot ontrent 1¼ hont
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Thomas Buijs
West: Geerit Dolk cum suis
Noord: putten Cornelis Peeter Boer cum suis
Zuid: dries vanden cooper
Bijz: Jan Jansen van Strien x Anneke Geeritse Camp, Coenraat Janse Cnock X Janneke Geeritse Camp, Wouter Vermijs mede namens Geerit en Hendrik Camp, zonen Jan Geeritse Camp (soldaten regiment Linteman, althans in Engelant).
Hendrik Jansen Camp verklaart, mede als erfgenaam van zijn broer Geerit, akkoord te gaan en het geld ontfangen te hebben, op 9-2-1745

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 121v
Soort akte: transport
Datum: 21-5-1744
1e Comparant: Johannis Vassen
2e Comparant: Arnoldus vander Stegen
Goederen: een acker zaijlant
Prijs: ƒ 485
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Grietje Geerits Otgens
West: Johan Lips
Noord: erve Peeter Verschuuren
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 122r
Soort akte: transport
Datum: 21-5-1744
1e Comparant: Dingena Zeijlmans wed Arien Cluijters
2e Comparant: Adriaan Verschuren
Goederen: ½ acker zaijlant, groot geheel 6 hont, gemeen met wed Lammert Zeijlmans
Prijs: ƒ 505
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: acker Aart de Bont
West: dwarsackers vande stede Mels de Graaff
Noord: Lam Reckers, Jan Adr Verschuren, Maarten Biemans
Zuid: Cornelis Marcelisse Reckers
Bijz: Dingena woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 122v
Soort akte: transport
Datum: 21-5-1744
1e Comparant: Dingena Zeijlmans wed Arien Cluijters
2e Comparant: Johanna Verschuren wed Lammert Zeijlmans
Goederen: ½ acker zaijlant, gemeen met Adriaan Verschuren
Prijs: ƒ 505
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: acker Aart de Bont
West: dwarsackers vande stede Mels de Graaff
Noord: Lam Reckers, Jan Adr Verschuren, Maarten Biemans
Zuid: Cornelis Marcelisse Reckers
Bijz: Dingena woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 123r
Soort akte: attestatie
Datum: 18-6-1744
1e Comparant: Adriaan Zeijlmans ea
2e Comparant: Pieter Jochemse Zeijlmans, schout en secr HLA
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaan Zeijlmans, 56 jaar, Jan Jochemse Zeijlmans, 73 jaar, wonende in De Swaan, Meeuwis Vassen, 62 jaar, (Hendrik Luijten Ambacht).
Op de Limitscheijding Groot Waspick-Raamsdonk is, inde
Cade gelegen, een sluis of verlaat (bouwjaar 1704) in de sloot buijtendijcx. De sloot ligt tussen/op het land van Hoevenaar oost en Johannis Vermeulen west.
De omheinig etc is kapot en is reeds in 1707 al eens gerepareerd.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 123v
Soort akte: transport
Datum: 15-7-1744
1e Comparant: Jan Janse vanden Hoeck
2e Comparant: Jan Ruijtenberg
Goederen: een huijs met twee schuurtjes of lootsen en een sleephelling off schipstimmerwerff op den seijdijck
Prijs: ƒ 465
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost: Kerk vaart
West:
Noord: Dijkkaveling wed Jan vanden Heuvel
Zuid: dijkkaveling Pieter vanden Hoek
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 124r
Soort akte: transport
Datum: 27-7-1744
1e Comparant: Simon Sterrenburg ea
2e Comparant: Adriaan Koster
Goederen: een huijs, erve en hoff
Prijs: ƒ 230
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Dirk Rijken en Pieter van Dongen
West: onderteen vanden dijk tegen dries Dirk Rijken
Noord: wed Hendrik Vaartmans en Willem Swart
Zuid: Dirk Rijken
Bijz: Simon Sterrenburg, 1/8 in de helft. Anthonij Vermeijs x Huijbertje vanden Hoek, Anthonij van Riel x Elisabeth vanden Hoek, Dirk Nederveen x Adriaentie vanden Hoek, Wouterken vanden Hoek. Kinderen van Anneken Sterrenburg voor 1/8. Sijmon Sterrenburg namens Anthonij Ouwers, Anna Maria Ouwers wed Hendrik van Breugel en de kinderen Arnoldus Ouwers, kinderen Cornelia Sterrenburg voor 1/8. Dirkxken Sterrenburg wed Huijbert Schep 1/8. Adriaan Schep x Adriana Sterrenburg en Sijmon Sterrenburg en Adriaan Kosters als voogden van Cornelis, Arnoldus, Johanna en Johannes Sterrenburg, kinder van Jan Sterrenburg voor 1/8. Teunis Zeijlmans x Maria Sterrenburg 1/8, Arnoldus Sterrenburg en Sijmon en Adriaan Kosters als voogden van Jan, Adriana, Catharina, Hendrik en Elisabeth Sterrenburg, kinderen Joost Sterrenburg voor 1/8, Adriaentje Sterrenburg wed Willem van den Hoek voor 1/8.
Allen erfgenamen van Cathalijn Sterrenburg, in haar leven x Claas de Groot.
Claas de Groot voor de wederhelft.
Gereet de helft en de rest in 1745.
Claas verklaart op 19-2-1745 dat Adriaan Kosters hem de helft (f115) voldaan heeft.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 125r
Soort akte: visitatie
Datum: 26-8-1744
1e Comparant: Dirk Ariens Conincx
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Sibertus Peerenbooms is Chirurgijn.
Dirk laat een wond aan het hoofd zien. De wond is gisteren rond 2 a 3 uur toegebracht door Thomas Schep, dorpsbode, (int of bij het land van Huijbert van Hasselt over t Schipsdiep) met een mes. Er was een ruzie tussen Thomas en Arien Gijsbertse Conincx. Hierbij is Thomas inde sloot gevallen. Toen Thomas zijn mes trok is Dirk tusenbeide gekomen met de snee als gevolg.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 125v
Soort akte: willeceur
Datum: 15-9-1744
1e Comparant: Thomas Damis Schoenmakers
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmkaers
Goederen: willeceur met als onderpant een parceel ackerlant, groot 1 hont, gemeen met het weeskint van Gerrit Vermeijs
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: rij spoor, de Vosholen
Belend Oost: Huijbert Coninx
West: wed Matthijs de Bont
Noord: Her straat
Zuid: rij spoor of de Vosholen
Bijz: Hendrik verklaart op 29-11-1749 dat de willeceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 126v
Soort akte: willeceur
Datum: 21-9-1744
1e Comparant: Dingeman van Malsem
2e Comparant: Hendrik vanden Hoek
Goederen: wilceur met als onderpant het noordense gedeelte van een huijsje staande opden dijk achter de ackers no 205 ???
Prijs: ƒ 116
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Geerit van Malsem
Zuid: Adriaen Swart met de wederhelft
Bijz: Hendrik verklaart op 29-7-1764 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 127r
Soort akte: borgbrief
Datum: 5-10-1744
1e Comparant: Teunis Clasen Hoevenaar namens dochter Grietje
2e Comparant: Schout en schepenen
Goederen: Grietje wil naar de Hoge of Lage Swaluw en heeft een borgbrief nodig,. Schout en schepenen geven de brief.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 127v
Soort akte: uitcoop
Datum: 5-10-1744
1e Comparant: Johanna van Rijswijk ea
2e Comparant: Pieter van Breemen
Goederen: Pieter koopt goederen: huijsje, inboel, erve hof en een een parceeltje moergront en een part moer gemeen kinderen Ptr Swart
Prijs: ƒ 206
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johanna van Rijswijk x Pieter Verstegen namens haar man (Middelburg), Pieternel Narbouts x Geerit Verstegen (Middelburg), Hendrik van Diemen als voogd over Pieternel Verduijn en Pieter van Breemen x Seijken Verstegen. Kinderen en kintskinderen van Corstiaan Verstegen en Piternel de Haan.
Voldaan f 166. De rest als weeskint mondig is.
Op 8-11-1751 verklaart Christoffel Crenker x Pieternel Verduijn dat de f 50 voldaan zijn.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 128r
Soort akte: transport
Datum: 6-10-1744
1e Comparant: Thomas Cisteter wednr Maria Vermeijs
2e Comparant: Geerit Vermeijs
Goederen: een huisje met inboel, hoffke en erve en 1/3 bijster acker, de ander 2 delen zijn van wed Jan Cieboom ea
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan en Geerit Dolk
West: Thomas Buijs sijn wed en wed Corn Janse Boeser cs
Noord: Her straat
Zuid: stede Adriaantje Janse Cloot
Bijz: Thomas is gegasjeert soldaat.
Geerit woont tot Capel.
Het land behoort verkoper, Jan Cieboom, Caatje Vermeijs, Geerit Peeterse Dolk, Barent van Waspik en Wouter van Dusseldorp. Hen aangekomen bij overlijden Mattijs Vermeijs. So als hetselve is verdeelt met Adriaan Vermeijs en de kinderen Cornelis Vermeijs. Zie deling Capel van 14-12-1728

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 128v
Soort akte: uijtcoop
Datum: 6-10-1744
1e Comparant: Geerit Vermeijs
2e Comparant: Tomas Cisterter en Jan Cornelis Vermeijs ea
Goederen: Tomas verkoopt de goederen die hij samen met Maria Vermeijs heeft bezeten
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Geerit woont tot Capel.

Jan Cornelisse Vermeijs, Cathalijn Vermeijs, Cornelia Vermeijs wed Jan Cieboom en Geerit Cornelisse Vermeijs. Kinderen Cornelis Mattijsse Vermeijs. Pieter Adriaanse Vermeijs, Aart Adriaanse Vermeijs, Geerit Adriaanse Vermeijs, Wouter van Dusseldorp x Catharina Adriaanse Vermeijs. Kinderen Adriaan Mattijse Vermeijs. Erfg van Maria Matijsse Vermeijs in haar leven x Thomas Cisteter.

Op 15-12-1744 verklaart Geerit Mattijsse Vermeijs dat de kinderen van Cornelis Adriaan Vermeijs hun f 100 hebben gekregen.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 129r
Soort akte: transport
Datum: 2-11-1744
1e Comparant: Jan Hendrikse de Bont ea
2e Comparant: Pieter Adamse van Meulenschot
Goederen: ¼ en 1/6 part in de stede gekomen van Peeter Rommen. Pieter heeft reeds ¼. Gemeen met Seger Swalp en Jan en Jenneke Dolk
Prijs: ƒ 140
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Conincx cum suis en de Diaconie Armen
West: wed Wou Biemans, Adr Verschuren, wed Sijm Liesvelt
Noord: Her straat
Zuid: acker Jan Verschuren
Bijz: Jan Hendrikse de Bont namens Berbera Bogaarts, Jan Bogaarts, meester huijstimmerman (beide Dordrecht) Erfgenamen van IJda Soelen wed Dingeman Bogaarts. Van de post van hun vader en Jan vande Graaf voor ¼. Seger Swalp en Janneke Jans Dolk voor 1/6 part in de stede van Jan Peeter Romme haar aangekomen van vande Graaf.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 129v
Soort akte: transport
Datum: 2-11-1744
1e Comparant: Peeter Adam van Meulenschot
2e Comparant: Jan Hendrikse de Bont
Goederen: een wilceur met als onderpant ¼ en 1/6 inde stede gekomen van eertijds Peeter Rommen, heden gekocht van Seger Swalp ea
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Seger Swalp, kinderen Dingeman Bogaarts en Janneke Dolk. Zie folio 129r
Jan de Bont verklaart op 10-10-1757 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 130r
Soort akte: transport
Datum: 13-11-1744
1e Comparant: Elisabeth Buijs ea
2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris
Goederen: een parceel moergrond in de Elff Mergen, groot ontrent 3 hont, putten en cuijlen inbegrepen
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Elff Mergen, Oude Leije
Belend Oost: Adriaan Boeser
West: Wouter Vermeulen
Noord: Arien Paans
Zuid: Oude Leije
Bijz: Elisabeth Buijs wed Wouter Boeser, Anna Buijs, Adriaan Faasse Noteboom x Clasina Buijs, Jan Buijs als voogt van de 2 kinderen van Adriaantje Buijs verwekt bij Hendrik Nette en Elias Verduijn: Wouter Nette en Maria Verduijn en als voogt van het kint van Huijbertje Buijs verwekt bij Adriaan Potters. Kinderen en kintskinderen van Pieter Buijs en Sijken van Gijsel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 130v
Soort akte: transport
Datum: 13-11-1744
1e Comparant: Elisabeth Buijs ea
2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris
Goederen: een parceel moergrond in de Elff Mergen, groot ontrent 3 hont, putten en cuijlen inbegrepen
Prijs: ƒ 15
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter Vermeulen
West:
Noord: Arien Pasman cum suis
Zuid: Mijneke Mouthaan
Bijz: Elisabeth Buijs wed Wouter Boeser, Anna Buijs, Adriaan Faasse Noteboom x Clasina Buijs, Jan Buijs als voogt van de 2 kinderen van Adriaantje Buijs verwekt bij Hendrik Nette en Elias Verduijn: Wouter Nette en Maria Verduijn en als voogt van het kint van Huijbertje Buijs verwekt bij Adriaan Potters. Kinderen en kintskinderen van Pieter Buijs en Sijken van Gijsel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 131r
Soort akte: transport
Datum: 1-12-1744
1e Comparant: Jan Ariense Dolk wednr Cornelia Janse ea
2e Comparant: Martinis Aarden Smits
Goederen: een huijske, hoff en erve
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Simon Liesvelt
West: Geerit Vermeijs
Noord: Her straat
Zuid: sloot teijnde den hof toe.
Bijz: Jan Ariense Dolk, 72 jaar, Cornelis Corsten x Elisabeth Janse Dolk.
Jan mag blijven wonen.
Cornelis Corsten verklaart op 9-2-1745 akoord te gaan en voldaan te zijn.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 131v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 22-12-1744
1e Comparant: Huijbert Snijders
2e Comparant: Pieter van Alphen
Goederen: een pleijtschip met alle toebehooren, zoals het in de Kerkvaart ligt.
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Betaald moet worden 2 termijnen van f 150 en een vierde van f 50.
Huijbert verklaart op 20-9-1746 dat alles voldaan is.
Mattijs Cornelis Can??? Is borg.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 132v
Soort akte: transport
Datum: 23-12-1744
1e Comparant: Mattijs Willemse Otgens, hooijschipper
2e Comparant: Jan Janse de Bont
Goederen: ¼ buijtendelle
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: Jan Pols
West: de Kerk
Noord: Oude straat
Zuid: Her straat
Bijz: Mattijs woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 133r
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1744
1e Comparant: Adriaantje Michiels Beert Vlees x Niclaas Artel
2e Comparant: heer Predikant en kerckenraat en Diaconij Armen
Goederen: ½ acker zaijlant, gemeen met Diaconij die de wederhelft heeft.
Prijs: ƒ 160
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan de Smit
West: Seger Swalp
Noord: erve Jan Gijsbertse Conincx
Zuid: acker of steeg van Jan Adriaanse Verschuren cs
Bijz: 80e penning ipv 40e

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 133v
Soort akte: transport
Datum: 4-1-1745
1e Comparant: Johannis Peeterse Zeijlmans
2e Comparant: Huijbert Janse Schoenmakers
Goederen: het noordense gedeelte van 3 ¾, in 7½ geert, op den westenkant. Het zuijdense deel van is van broeders en susters.
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Marijnis Elemans en wed Adriaan Schalken
West: wed Jan Sterrenburg en Hendrik Hagoort
Noord: Scheij sloot
Zuid: erve cooper
Bijz: De andere 3 2/4 geert is van Adriaan en Johannis Verschuren

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 134r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 6-1-1745
1e Comparant: Hendrik van Malsem
2e Comparant: Hendrik vanden Hoek, scheepsmaker
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een nieuwe ferrij of coff, lang 42 voet, wijt 12 voet.
Prijs: ƒ 680
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 16-9-1747 verklaart Hendrik vanden Hoek dat de brief is voldaan

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 135r
Soort akte: transport
Datum: 16-1-1745
1e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris
2e Comparant: Hendrik van Malsem
Goederen: een huijsje staande op den Lootdijk, agter de ackers, waarin Peeter Daniels Sneeuw heeft gewoont
Prijs: ƒ 10
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Lootdijk
Belend Oost:
West:
Noord: Mels van Geijsel
Zuid: huijsje Jan Blok
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 135v
Soort akte: transp en aanneming
Datum: 23-2-1745
1e Comparant: Anna Feijneman wed Damis Corn Schoenmakers
2e Comparant: Thomas Damisse Schoenmakers, zoon
Goederen: Thomas krijgt het geld in ruil, voor het onderhoud van zijn moeder, dat Anna verkregen heeft uit verkoop ¼ huijs en delle
Prijs: ƒ 220
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Het deel van het huijs is aan Cornelis Janse Schoenmakers verkocht (18-4-1744).
Thomas krijgt het geld (f 190) en alle goederen (waarde f 30)

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 136r
Soort akte: transport
Datum: 2-3-1745
1e Comparant: Peeter Martienisse Oomen
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: 1e een wilceur met als onderpant ¼ huijs etc; 2e een ½ buijtendelle, gemeen met Cornelis Janse Schoenmakers
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: 1e Huijbert van Hassel; 2e Vroukens vaart
West: Huijbert Janse de Bont; del wed Arnoldus van Son
Noord: de Cae
Zuid: Her straat
Bijz: Peeter woont te Sevenbergen.
Hendrik verklaart op 4-2-1754 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 136r-2
Soort akte: transport
Datum: 2-3-1745
1e Comparant: Peeter Martienisse Oomen
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: 3e ¼ acker zaijlant, groot geheel 2 hont, gemeen met Jan Cornelisse Schoenmakers en Thomas Schoenmakers
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 3e kinderen Geerit Camp
West: Huijbert Janse de Bont
Noord: moerackers of rijweg
Zuid: moergronden
Bijz: Peeter woont te Sevenbergen.
Hendrik verklaart op 4-2-1754 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 137r
Soort akte: willeceur
Datum: 11-3-1745
1e Comparant: Martinus Ockers
2e Comparant: Cornelis Mutsert
Goederen: wilceur met als onderpant 3 ¾ geert hoij en weijlant, inden polder, in 7½ geert, gemeen met wed Adriaan Ockers
Prijs: ƒ 525
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Pieter Witte cum suis
West: Hendrik Schoenmakers
Noord: Scheij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Martinus woont te Turnhout.
Cornelis verklaart op 6-5-1748 dat de wilceur geheel is afgelost door wed Johannis Verschuren namens Martinus

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 137v
Soort akte: transport
Datum: 11-3-1745
1e Comparant: Martinis Ockers
2e Comparant: Johannis Ockers
Goederen: 3 ¾ geert hooij en weijlant, inden polder, in 7½ geert, gemeen met kinderen Jan Gijsels en wed Adriaan Ockers
Prijs: ƒ 925
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Pieter Witte cum suis
West: Hendrik Schoenmakers
Noord: Scheij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Martinis en Johannis wonen te Turnhout.
Betaald dient te worden op f 525 op 11-3-1747 aan Cornelis Mutsert en de rest aan de kinderen Jan Gijsels als het jongste mondig is.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 138r
Soort akte: willeceur
Datum: 18-3-1745
1e Comparant: Cornelis Janse Schoenmakers
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een wilceur met als onderpant ¼ deel van het huijs etc en ¾ van een delle daarachter gelegen; 2e een halve buijtendelle
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Huibert van Hassel; 2e Vroukensvaart
West: Huijbert Jansen de Bont; del wed Arnoldus van Son
Noord: Her straat
Zuid: Cae of Groot Waspick
Bijz: Hendrik verklaart op 8-3-1757 dat de wilceur geheel is afgelost.
Het huijs en delle is gemeen met Cornelis Melsen cum suis.
De buijtendelle is gemeen met Peeter Oomen

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 138r-2
Soort akte: willeceur
Datum: 18-3-1745
1e Comparant: Cornelis Janse Schoenmakers
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een wilceur met als onderpant 3e 2/4 van een acker zaeijlant, groot geheel 2 hont, gemeen met Pieter Oomen
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: 3e
Belend Oost: kinderen Gerrit Camp
West: Huijbert Jansen de Bont
Noord: moerackers of rijweg
Zuid: moergronden
Bijz: Hendrik verklaart op 8-3-1757 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 138v
Soort akte: transport
Datum: 24-4-1745
1e Comparant: Michiel Lassoij ea
2e Comparant: Andries Fransen Hoevenaar
Goederen: 2 ¼ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 9 geerden, met den cooper
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Roelant Verharen
West: Geerit Peeters Zeijlmans en Jan vander Cae
Noord: Scheij sloot
Zuid: Cae sloot of Hendrik Luijten Ambacht
Bijz: Michiel Lassoij eerder wed Catharina Turk, Niclaas Lassoij en Jan Cock x Maria Lassoij (allen Geertruijdenberg)

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 139r
Soort akte: transport
Datum: 27-4-1745
1e Comparant: Adriaan van Dongen
2e Comparant: Sijmen Schep
Goederen: een huijsje
Prijs: ƒ 505
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Kerkvaart
West:
Noord: huijsje en dijkkaveling Wouter van Dusseldorp
Zuid: huijsje en dijkkaveling Peeter Swart
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 139v
Soort akte: transport
Datum: 12-5-1745
1e Comparant: Cornelis Wijdemans en Meerten van Son
2e Comparant: Laureijs Weijdemans
Goederen: een gedeelte van een acker ter lengte van ses roeden, in het midden vanaf de sloot zuijtwaerts
Prijs: ƒ 170
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaan Vassen
West: Jan Cornelisse Bont
Noord: Her straat
Zuid: tot ses roeden over den sloot
Bijz: Meerten en Cornelis wonen te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 140r
Soort akte: transport
Datum: 12-5-1745
1e Comparant: Bastiaan Fransen Boeser en Thomas de Haan, armmrs
2e Comparant: Laureijs Wijdemans
Goederen: een huijsje aan den dijck zoals Jan van beeck dat beseten heeft.
Prijs: ƒ 270
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet voldaan f 90. Op 10-5-1747 verklaart Thomas Compeer als armmeester dat de rest voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 140v
Soort akte: borgbrief
Datum: 24-5-1745
1e Comparant: Anna Peeterse Buijs
2e Comparant:
Goederen: Anna gaat trouwen met Adriaan Coevoets te Oude Bos en wil daar gaan wonen. Zij heeft een borgbrief nodig.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Schout en schepenen staan borg voor Anna en de helft van haar eventuele kinderen

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 141r
Soort akte: transport
Datum: 29-5-1745
1e Comparant: Wouter vanden Hout ea
2e Comparant: Anna Woutersen Zeijlmans wed Jan Cievits
Goederen: een parceel ackerlant, groot ontrent 6 hont
Prijs: ƒ 700
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Arien Pas
West: wed Hendrick de Bont
Noord: steede Peeter Jochems Berthouts
Zuid: acker Aart de Bont
Bijz: Wouter vanden Hout, Lambertus van Genck en Alegonda vanden Hout (allen Waalwijk).
Gereet voldaan f 100. De rest moet aan wed Dirk Timmers voldaan worden tlv een hypotheek brief van 25-8-172?

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 141v
Soort akte: transport
Datum: 2-6-1745
1e Comparant: Marcelis Conincx ea
2e Comparant: Teunis Zeijlmans, kerkmeester
Goederen: een huijs, hof, erve, bijster en ackerlant, gelegen achter de kerck
Prijs: ƒ 2500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de pastorije en de kinderen van Adriaan Conincx cs
West: Arnoldus Verstegen en Jan Jansen van Tichel
Noord: t kerkhof
Zuid: Cuijpers Leije
Bijz: Marcelis Conincx, Dirk Conincx en mede namens hun drie minderjarige zusters. Kinderen van Arien Marcelis Coninx en Cornelia Adriaensen Meermans (2e huwelijk).
Gereet voldaen f 1500, de rest moet voldaen worden aan Arien Gijsbertse Conincx ivm een hypotheek brief van 30-8-1728 (In kantlijn: 28-8-1728, folio27 vso)

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 142r
Soort akte: transport
Datum: 11-6-1745
1e Comparant: Arnoldus Cuijl ea
2e Comparant: Peeter Gijsbertse de Jong
Goederen: 9/10 van de helft van een bijster.
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de Kerk en de Armen cum suis
West: erfg Aart en Thomas Bommelaer
Noord: Huijbert van Hasselt en Teunis Snijders cum suis
Zuid: erve Jan de Bruijn nu Thomas de Bont
Bijz: Arnoldus Cuijl 1/5, Peeter Cuijl 1/5, Mattijs en Anna Cuijl 1/5, Dingena de Jong wed Peeter van Dongen 1/10 en Jan Peeterse Timmermans wednr Gertrudis Huijberde Cuijl mede namens zijn zoon elk 1/10, Peeter Gijsbertse de Jong 1/10. Erfgenamen Jan Huijberde Cuijl

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 142v
Soort akte: transport
Datum: 11-6-1745
1e Comparant: Arnoldus Cuijl ea
2e Comparant: Peeter Jansen Timmermans mede namens zijn zoon
Goederen: 4/5 van 1/3 ackerlant, gemeen met Jan Wouterse Zeijlmans
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Engel Scheur met de rest
West: Jan Peeterse Timmermans met het 3e 1/3 deel
Noord: acker Peeter Jochemse Berthouts
Zuid: dwarsacker Aart de Bont
Bijz: Arnoldus Cuijl 1/5, Peeter Cuijl 1/5, Mattijs en Anna Cuijl 1/5, Dingena de Jong wed Peeter van Dongen 1/10 en Jan Peeterse Timmermans wednr ?? Huijberde Cuijl mede namens zijn zoon elk 1/10, Peeter Gijsbertse de Jong 1/10. Erfgenamen Jan Huijberde Cuijl

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 143r
Soort akte: procuratie
Datum: 19-6-1745
1e Comparant: Petrus Zeijlmans, oud secr Schijndel
2e Comparant: Dirk van Dusseldorp, coornmolenaar
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dirk krijgt toestemming om namens Petrus de meubilaire goederen te verkopen, schulden te vereffenen etc.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 143v
Soort akte: transport
Datum: 17-7-1745
1e Comparant: Johannes van Sprangh
2e Comparant: Adriaan Swart
Goederen: de helft van een bos, groot geheel 6 hond
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve schout en secr Capel cum suis
West: erve Jan Timmermans
Noord: Dirk Nederveen
Zuid: de heer van Waspik
Bijz: Johannes woont te Breda en Adriaan te S’Gravenmoer

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 144r
Soort akte: willeceur
Datum: 6-10-1745
1e Comparant: Jan Willemse Otgens
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een willeceur met als onderpant een geert hooij ende weijlant, in 8 geerden. 2e de helft van drie geerden, in 6 geerden.
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot
Belend Oost: 1e Jan Prs de Jong cum suis; 2e Corn van Wintraat
West: wed Huijbert Lamb Schoenmakers; schout van HLA
Noord: Schaij sloot; Scheij sloot
Zuid: Cae sloot of 11½ Hoeve; Cae sloot of HLA
Bijz: Jan woont onder Hendrik Luijten Ambacht.
Hendrick verklaart op 1-3-1759 f 400 ontfangen te hebben van Jan Otjes

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 144v
Soort akte: transport
Datum: 26-10-1745
1e Comparant: Wouter van Dusseldorp
2e Comparant: Hendrik Wamsteecker
Goederen: een huijsje en dijckkaveling zoals op 23-3-1744 aangekomen en te aanvaarden op 1-11-1745
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Kerk vaart
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 145r
Soort akte: attestatie
Datum: 9-11-1745
1e Comparant: Leendert van der Pluijm ea
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Leendert van der Pluijm, Theodorus Civits en Cornelis Civits, woonende te Dussen Munsterkerk.
Zij verklaren dat zij gezien hebben dat Pieter Willems, hooijschipper, op vrijdag 8 october, zijn scheepslading hooij heeft gekregen. Hij lag voor de sluijs bij Theodorus Civits. Pieter heeft zijn schip naar de Scheij sloot gebracht en daar laten liggen zonder het goed te bevestigen.

Theodorus Kivits voornoemt en en Willem Blankers en Aart Schoenmaackers (Hendrik Luijten Ambacht). Zij zijn op voerzoek van Theodorus met Dingeman Tumeris uit Emminkhoven op 12-10 naar het schip gegaan. Theodorus had geroep gehoord. Zij hebben Pieter dronken gevonden.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 146r
Soort akte: transport
Datum: 12-11-1745
1e Comparant: Jacobus de Vries x Adriana Mattijsse de Jong
2e Comparant: Corstiaan Voegers
Goederen: de zuijdense helft van een acker
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Geer
Belend Oost: de Geer of S’Grevelduijn Capel
West: Vroukens vaartse grippel
Noord: Cooper
Zuid: Fransus Mattijsse de Jong met de wederhelft
Bijz: Jacobus woont te Waalwijk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 146v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 13-11-1745
1e Comparant: Cornelis Jansen de Jong
2e Comparant: Hendrik Cornelisse de Jong, zoon
Goederen: een pleijtschip met al zijn toebehooren
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet voldaan f 1100, de rest in 5 jaarlijkse termijnen op 13-11

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 147r
Soort akte: willeceur
Datum: 17-11-1745
1e Comparant: Huijbert Janse de Bont
2e Comparant: Hendrik Janse Schoenmakers
Goederen: een wilceur met als onderpant vier geerden hooij ende weijlant, gemeen met wed Hendrick de Bont
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot
Belend Oost: Mattijs Camp cum suis
West: Thomas de Bont en Peeter Blanckers cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: polders gront
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 147v
Soort akte: willeceur
Datum: 25-11-1745
1e Comparant: Willem Jacobs Block ea
2e Comparant: de Armen
Goederen: een wilceur met als onderpant hun huijsje met den bijster
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Cornelis de Zeeuw cum suis
West: Heijlger Cock
Noord: Her straat
Zuid: watergang
Bijz: Willem Jacobs Block en Pieternel Jans eerder wed Cornelis Mattijsse Vermeijs.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 148r
Soort akte: transport
Datum: 29-11-1745
1e Comparant: Thomas Damis Schoenmakers
2e Comparant: Geerit Cornelis Vermeijs
Goederen: 1/3 acker zaeijlant, groot geheel ontrent 3 hont, gemeen met t weeskint van den cooper
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Vosholen
Belend Oost: Huijbert Conincx en Huijbert Tielemans
West: wed Mattijs de Bont
Noord: Her straat
Zuid: de Vosholen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 148v
Soort akte: transport
Datum: 4-12-1745
1e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris, ea
2e Comparant: Norbertus van Tichel
Goederen: ses geerden hooij ende weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 3720
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Willem Melisse Otgens
West: Geerit Vermeulen
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot of 11½ Hoeve
Bijz: Jan Zeijlmans als executeur van de boedel van Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans, in zijn leven secr Waspik.
Jan is hun zoon.
Norbertus woont te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 149r
Soort akte: transport
Datum: 14-12-1745
1e Comparant: Geertruij Maria de Bruijn ea
2e Comparant: Johanna Cuijpers wed Arnoldus van Son
Goederen: de helft van een moerdelleke, gemeen met cooperse
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: moerblocxkens
Noord:
Zuid: wed Jan Cievits
Bijz: Geertruij Maria de Bruijn namens Cornelia Meeusen wed Christoffel de Bruijn, haar moeder, woonende tot Sundert.
Johanna woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 149v
Soort akte: transport
Datum: 6-1-1746
1e Comparant: Jan Pols
2e Comparant: Anna Zeijlmans wed Jan Cievits
Goederen: ½ binnendelle, gemeen met Jan Wouterse Zeijlmans
Prijs: ƒ 149
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Binnen vaart
West: de blocxkens van Jan Jesper en Maijken Voegers
Noord: Thomas de Bont
Zuid: Jan Jesper en Maijken Voegers
Bijz: Jan woont onder Loon op Sant

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 150r
Soort akte: transport
Datum: 8-1-1746
1e Comparant: Jacob Hendrikse Dolck
2e Comparant: Jan Peetersen Camp
Goederen: een farijschip met al zijn toebehoorten, zoals het aan de Kerkvaart ligt.
Prijs: ƒ 1465
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacob woont te Sevenbergen, Jan is geboortig van Dussen.
Gereet voldaan f 1100. De rest in vier jaarlijkse termijnen ( 3x 100 en eenmaal de rest)
Op 10-10-1749 is alles voldaan.
Jacobus Peeterse Camp en Peeter Peeterse Camp, ontrent 24 jaar, staan borg.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 151r
Soort akte: transport
Datum: 17-1-1746
1e Comparant: Huijbert Otterdijk ea
2e Comparant: Jan Paulusse Timmermans
Goederen: Er wordt een stuk moergront overgedragen, geheten Hijmelen Boske gekomen van heer van Gils en erfg Eijltje Sprangers
Prijs: ƒ 0
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Hijmelen Boske, Cnapen Boske
Belend Oost: Cnapen Boske
West: wed Paulus Nederveen
Noord: kinderen Jacob Dorenboom
Zuid: wed Joh Vermeulen, cooper, schout en secr Capel
Bijz: Huijbert Otterdijk ½, Jan Soeters 1/8, Johannis van Ammelrooij 1/8, Roelant Oerlemans voor zijn moeder wed Adriaan Oerlemans 1/8, Michiel Rommen 1/16 en Michiel als voogt kinderen Peeter Rommen1/16.
Jan woont te S’Gravenmoer.
De overdracht vindt om niets plaats.
Op 12-6-1771 is een los briefje ondertekend waarin bovengenoemde namen voorkomen ivm het bezit van een stuk land Er wordt genoemd den legger van Groot Waspik folio 209 v en 175 v. Het brief is ondertekend door de hr Van Gils te Oosterhout.
Zie ook folio 80r

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 151v
Soort akte: willeceur
Datum: 19-1-1746
1e Comparant: Adriaan Willemse vanden Hoek ea
2e Comparant: den Grooten Armen
Goederen: wilceur met als onderpant 7/8 part in een huijs etc met bijster
Prijs: ƒ 87
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: stede wijlen Bastiaan Franse Boeser
West: erve kinderen Denis Vos
Noord:
Zuid: erve Thomas de Bont
Bijz: Adriaan Willemse vanden Hoek x Maria Crol eerder wed Peeter van Driel, Lena van Driel wed Adriaan Brouwers, Corstiaan Conincx x Teuntje van Driel.
Zuijtwaart soals het met wijlen Denis de Vos voor en over de watergang is bedeeld.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 152r
Soort akte: transport
Datum: 19-1-1746
1e Comparant: Hendrik Clinckpenning ea
2e Comparant: Jan Verwiel gesegt Zeijlmans
Goederen: een huijsje op polders sijdijk
Prijs: ƒ 160
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Kerkvaart
West:
Noord: Bartel Gijben
Zuid: Peeter Storm
Bijz: Hendrik Clinckpenning als voogt en Thomas Compeer als toesiender van de kinderen van Theunis Claesen Hoevenaar en Adriaantje Cornelisse Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 152v
Soort akte: transport
Datum: 25-1-1746
1e Comparant: Stoffel Huijgen de Hoogh, soldaat
2e Comparant: Thomas Compeer en Adriaan Peeter Boeser, armmtrs
Goederen: hengst en meubilaire goederente verkopen ivm de opvoeding van zijn twee kinderen. Tevens transporteert hij zijn huijs.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 153r
Soort akte: transport
Datum: 2-2-1746
1e Comparant: Jan Peeter Zeijlmans
2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris
Goederen: wilceur met als onderpant een acker zaeijlant, groot 2 hont; 2e een bijster
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e kinderen Joh Schoenmakers; 2e gelijck 1e
West: Thomas de Bont; gelijck 1e
Noord: bijster 2e onderpant; watergang of bijster
Zuid: dwarsgeeren over den dijk; sloot bijster acker
Bijz: Op 3-10-1804 verklaart P van der Meer namens Cornelis Ketelaar dat de wilceur geheel is afgelost.
De bijster ten zuijden van het 2e onderpant is van Thomas de Bont en Adriaan Hoevenaar

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 153v
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1746
1e Comparant: Geerit Dolk ea
2e Comparant: Adriaan Schep
Goederen: het noordense eijnt van een bijster moergront, lank 14 roeden
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Joost Peeters Verschuren
West: Willem Blok
Noord: Her straat
Zuid: bijster transportanten
Bijz: transport om niets.
Geerit Dolk, Cornelis Peeterse Boer en Gijsbert van Malsem.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 154r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 5-2-1746
1e Comparant: Jan Vassen de Hoog
2e Comparant: Peeter Peeterse de Zeeu
Goederen: een damschuijt met alle toebehooren, zoals het met hooij geladen in de Kerkvaart ligt.
Prijs: ƒ 950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Elisabeth Snijders wed Peeter de Zeeu staat borg

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 154v
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1746
1e Comparant: Elisabeth Buijs wed Wouter Boeser ea
2e Comparant: Thomas Compeer en Adriaan Boeser, armmrs
Goederen: ses geerden hooij ende weijlant, inden binnenpolder
Prijs: ƒ 1325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schipsdiep, Cae sloot
Belend Oost: wed Adriaan Geerden Boudewijns
West: Johannes Lips
Noord: Schipsdiep
Zuid: Cae sloot
Bijz: Elisabeth Buijs wed Wouter Boeser, Huijbert Buijs als voogt van het kint van Arien Potters en wijlen Huijbertje Buijs en Huijbert als voogt van de kinderen van wijlen Adriaantje Buijs en een bij Hendrik Nette en een bij Elias Verduijn.
Gereet 1/3 deel voor Elisabeth, kint Huijbertje f 125 en kinderen Adriaantje f 200.
Op 25-3-1747 verklaart Huijbert namens kint van nHuijbertje weer f 200 ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 155r
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1746
1e Comparant: Adriaan Faassen Noteboom
2e Comparant: Elisabeth Buijs wed Wouter Boeser
Goederen: een acker zaijlant, inde stede wijlen Pieter Buijs, groot 3 hont
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de hof van het huijs van Huijbert Buijs
West: erve wed Teunis Wouterse Biemans
Noord: wed Cornelis Paans
Zuid: Huijbert Buijs
Bijz: Adriaan woont te Raamsdonk.
Zie deling 13-11-1744 van de ouders van de vrouw van Adriaan.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 155v
Soort akte: transport
Datum: 29-3-1746
1e Comparant: Maria Gielen Ligt laast wed Alexander Davitson
2e Comparant: Adriaan Huijberde Bogaarts
Goederen: een huijs met een hofke, groot ontrent 7 a 8 roeden, inde stede van Michiel Dirke List
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Person
West: Adriaantje Bosser ??
Noord: Jan Boom cum suis
Zuid: wed Wouter Boeser
Bijz: Gereet voldaan f 28 aan costgel. De rest met voldaan worden aan Thomas Compeer en Adriaan Boeser als armmeesters.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 156r
Soort akte: transport
Datum: 12-4-1746
1e Comparant: Johannis Janse Verschuren
2e Comparant: Peeter Janse Verschuren
Goederen: een parceel zaeijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Beneden Kerk, Korte ackers
Belend Oost: Zeger Swalp
West: erfg Willemijn Jans wed Jan Vos
Noord: acker wed Joost van Vugt
Zuid: Korte ackers
Bijz: Johannis woont aan Beneden Kerk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 156v
Soort akte: transport
Datum: 12-4-1746
1e Comparant: Johannis Janse Verschuren
2e Comparant: Peeter Janse Verschuren
Goederen: ¾ van een binnenbijster, gemeen met Arien de Zeeuw
Prijs: ƒ 150
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Gijsbert van Malsem cum suis
West: Huijbert de Ruijter
Noord: dwarsloot aande wiel of erve Arien de Zeeuw
Zuid: de ackers
Bijz: Johannis woont aan Beneden Kerk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 157r
Soort akte: transport
Datum: 12-4-1746
1e Comparant: Johannis Janse Verschuren
2e Comparant: Huijbert Melisse Otgens
Goederen: 2 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 1300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: erfg Heijltje Peeterse Zeijlmans
West: Hendrick Schoenmakers cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Johannis woont aan Beneden Kerk en Huijbert te 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 157v
Soort akte: transport
Datum: 14-4-1746
1e Comparant: Johannes Meertense Ockers ea
2e Comparant: Johannes Janse Verschuren
Goederen: 7½ geert, inden polder
Prijs: ƒ 4600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Beneden Kerk, Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Pieter Witte
West: Hendrik Schoenmakers
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Johannes Meertense Ockers (Turnhout) voor de ene helft, Wouter Ockers en Maria de Beer wed Adriaan Ockers voor 2/3 en Anthonij Gijsels, Pieter Cleijn x Geertruij Gijsels, Anna Gijsels en Jan Gijsels als vader voogt van Maria Gijsels, 23 jaar, voor de resterende 1/3 van de wederhelft.
Erfgenamen van Pieter Ockers, testament gepasseert op 11-9-1729 bij notaris Johan van Dijk.
Johannes Verschuren woont te Beneden Kerk.
Er is sprake van het testament (23-1-1676 notaris Adriaan de Ruijter) van Meerten Adriaans van Gijsel en Maijken Wouterse van Riel waarbij Geertruij van Gijsel wed Anthonij Ockers 2½ geert krijgt.
In een contract tussen de kinderen en kintskinderen van wijlen Lammert Peeters Bogaarts ter eenre en de voornoemde comp blijkt de 2½ geert belast te zijn.
Gereet betaalt f 700. F 525 moet aan Cornelis Mutsert ivm hypotheekbrief voldaan worden
Wouter en Maria de Beer hebben hun deel gekregen. Evenals de kinderen van Jan Gijsels.
Johannes O verklaart op 6-5-1748 zijn deel ontfangen te hebben. Maria Gijsels verklaart op 12-12-1748 haar deel ontfangen te hebben

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 158v
Soort akte: transport
Datum: 30-4-1746
1e Comparant: Jan Verwiel gesegt Zeijlmans
2e Comparant: Adriaan Schep
Goederen: een huijsje op polders sijdijck
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Kerk vaart
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 159r
Soort akte: transport
Datum: 30-4-1746
1e Comparant: Adriaan van Hassel ea
2e Comparant: Jan Hendrikse de Bont
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 395
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: den cooper
West: Dirk van Dusseldorp
Noord: onderteen van den dijk of rijweg
Zuid: Her straat
Bijz: Adriaan van Hassel als voogt en Andries Hoevenaar als toesiender van de kinderen van Peeter van Hassel en Geertruij Vassen, Corstiaen van Disseldorp x Johanna van Hassel, dochter van Peeter en Geertruij.
De acker van Johannis van Hassel mag wegen en stegen over deze acker als de weg tussen brouwerij en wed Adriaan Geerden Boudewijns verboden wordt.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 159v
Soort akte: transport
Datum: 30-4-1746
1e Comparant: Adriaan van Hassel ea
2e Comparant: Johannis van Hassel
Goederen: een bijster en een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 1210
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Hendriks de Bont
West: Cornelis van Steenhoven
Noord: Her straat
Zuid: tot over den dijk
Bijz: Adriaan van Hassel als voogt en Andries Hoevenaar als toesiender van de kinderen van Peeter van Hassel en Geertruij Vassen, Corstiaen van Disseldorp x Johanna van Hassel, dochter van Peeter en Geertruij.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 160r
Soort akte: transport
Datum: 28-5-1746
1e Comparant: Adriaan Vassen Muijser
2e Comparant: Jan Nobel
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 500
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Huijbert Lamberde Schoenmakers
West: wed Johannes Janse Gijben
Noord: Her straat
Zuid: Oude vaartje of erve Cornelis van Hollen
Bijz: Adriaan woont te Baartwijk en Jan te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 160v
Soort akte: willeceur
Datum: 22-6-1746
1e Comparant: Jasper van Selm, brouwer
2e Comparant: Thomas de Bont
Goederen: willeceur met als onderpant een binnendelle inden polder, groot ontrent 9 hont
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Peeter dolk, den secr, hofkens sijdijk
West: Hendrik Janse Schoenmakers
Noord: watersloot en cade
Zuid: Her straat
Bijz: Thomas verklaart op 14-2-1748 dat de willeceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 161r
Soort akte: transport
Datum: 22-6-1746
1e Comparant: Adriaan Zeijlmans ea
2e Comparant: Peeter van Meulenschot
Goederen: ¼ part in de stede van Peeter Rommen met het huijsje daar op staande voo het deel dat van hun was
Prijs: ƒ 105
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de Diaconie Armen en Jan Conincx cum suis
West: wed Wout Biemans, Adr Verschuren, wed Sim Liesvelt
Noord: Her straat
Zuid: acker Jan Verschuren
Bijz: Adriaan Zeijlmans en Jan Zeijlmans als executeuren van de boedel van wijlen Janneken Bogaarts wed Adam van Meulenschot

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 161v
Soort akte: willeceur
Datum: 22-6-1746
1e Comparant: Peeter van Molenschot
2e Comparant: Jan Hendricks de Bont
Goederen: willeceur met als onderpant het ½ en 1/6 part in de stede eertijdt gekomen van Peeter Rommen en zojuist getransportteert
Prijs: ƒ 235
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 10-10-1757 verclaart Jan dat de willeceur slechts f 200 groot is. Op 25-9-1767 verklaart Maria de Bont namens broers en zussen dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 162r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 1-7-1746
1e Comparant: Jacobus Schoutten ea
2e Comparant: Geerit Schoutten, broer
Goederen: Farijschip met alle toebehooren zoals het in de Kerkvaart ligt.
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerkvaart
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacobus Schoutten en Fransus Schoutten zonen van Adriaan Schoutten, gewesen hooijschipper, thans wonende te Delft, namens hun vader.
Er moet in 11 termijnen betaalt worden (10 x 150 en 1 x 100).

Pieter Wolhoff (Delft). Geerit’s schoonvader staat borg voor de helft.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 163r
Soort akte: transport
Datum: 4-7-1746
1e Comparant: Hendrik van Malsem
2e Comparant: Corstiaen Janse Conincx
Goederen: een huijsje, staande op den lootdijck agter de ackers, waarin verkooper en daarvoor Peeter Danielse Sneeuw heeft gewoont
Prijs: ƒ 90
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: wed Mels van Gijsel
Zuid: huijsje Jan Blok
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 163v
Soort akte: transport
Datum: 10-8-1746
1e Comparant: Peteer Janse de Vos
2e Comparant: Hendrik de Ruijter
Goederen: een huijsje of rieten hutje op polders sijdijck
Prijs: ƒ 14
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Kerkvaart
West:
Noord: t hutje van Huijbert Schoutten
Zuid: t hutje van Gijsbert van Beek
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 164r
Soort akte: transport
Datum: 10-9-1746
1e Comparant: Frans Mattijsse de Jong
2e Comparant: Jan Adriaansen Zeijlmans
Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 3 hont
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Geer
Belend Oost: de Geer of Sgrevelduijn
West: Vroukens vaart
Noord: Jan Jespers en Maijken Voegers
Zuid: Corstiaan Voegers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 164v
Soort akte: transport
Datum: 10-9-1746
1e Comparant: Arnoldus Huijberde Cuijl ea
2e Comparant: Fransus Mattijsse de Jong
Goederen: een huijs, hoff en erve ten oosten van Vroukens vaart
Prijs: ƒ 465
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Teunis Sagt
West: Aart Peeterse de Bont
Noord: Her straat
Zuid: erve van Anna Catharina Snijders
Bijz: Arnoldus Huijberde Cuijl ¼, Jan Peeterse Timmermans als voocht van Peeter zijn zoon verwekt bij Geertruij Huijberde Cuijl ¼, Matthijs Cuijl en Anna Cuijl ¼ en Peeter de Jong en Willem de Zeeuw x Dingena de Jong kinderen Gijsbert de Jong en Adriaentje Cuijl voor ¼. Erfgenamen van Peeter Huijberde Cuijl

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 165r
Soort akte: transport
Datum: 29-9-1746
1e Comparant: Adriaan Vassen Muijser
2e Comparant: Peeter Cornelisse Camp
Goederen: de oostense helft van een geer, groot ontrent 3 hont, putten en kuijlen inbegrepen
Prijs: ƒ 85
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: erfg Heijltje Stevens Zeijlmans
West: wed Frans Mattijsse Camp
Noord: erve erfg Heijltje Zeijlmans
Zuid: Oude Vaart
Bijz: Adriaan woont te Baartwijk.
Met een uitweg over de steeg van Willem Melisse Otgens en erf Heijltje Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 165v
Soort akte: borgbrief
Datum: 17-11-1746
1e Comparant: Elisabeth Joosten Swart x Adriaan Reool
2e Comparant:
Goederen: Elisabeth heeft een borgbrief nodig omdat Adriaan reeds in Rotterdam woont
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Elisabeth woonde te Raamsdonk, Adriaan te Rotterdam.
Zij krijgt een borg voor haarzelf en de helft van haar eventuele kinderen.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 166r
Soort akte: transport
Datum: 21-11-1746
1e Comparant: Huijbert Janse de Bont
2e Comparant: Anna Hend Schoenmakers wed Jan Hend Schoenmakers
Goederen: vier geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 8 geerden, gemeen met wed Hendrick de Bont
Prijs: ƒ 1600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Matijs Camp cum suis
West: Thomas de Bont cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: polders gront
Bijz: Gereet betaalt f 800. f 400 moet aan Pieter Witte ivm een wilceurbrief en f 400 aan Hendrik Schoenmakers betaalt worden.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 166v
Soort akte: transport
Datum: 24-11-1746
1e Comparant: Thomas Damisse Schoenmakers
2e Comparant: Cornelis Janse de Bont
Goederen: een half moerveldeke, buijten den dijk, gemeen met Jan Cornelis Schoenmakers, groot geheel ontrent 2 hont
Prijs: ƒ 50
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaan Leijten
West: Stoffel Leijten
Noord: veldeken Adriaan leijten
Zuid: dwars geeren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 167r
Soort akte: transport
Datum: 22-12-1746
1e Comparant: Peeter Joosten Swart ea
2e Comparant: Hendrick Sijmons Vaartmans
Goederen: de zuijdense helft van een huijsje of dijkkaveling, op poldersdijk, Peeter Swart heeft de ander helft (23-1-1736)
Prijs: ƒ 440
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost: Kerk vaart
West:
Noord: brantgevel noordense helft van het huijsje
Zuid: huijsje Barent van Waspik
Bijz: Peeter Joosten Swart, Jan Joosten Swart, Adriaan Riool x Elisabeth Joosten Swart, Jan van Raamsdonk x Maria Joosten Swart en Peeter de Vos x Eijcken Joosten de Swart

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 167v
Soort akte: transport
Datum: 5-1-1747
1e Comparant: Adriaan Peeters Heijblom ea
2e Comparant: Jacob van Nederveen
Goederen: een parceeltje hooij ende weijlant ontrent 4 a 5 hont
Prijs: ƒ 45
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Jan Adriaans Heijblom
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Jan Adriaans Heijblom
Zuid: wed Roeloff Dorenboom
Bijz: Adriaan Peeters Heijblom, Anthonij Peeters Heijblom, Adriaantje Peeters Heijblom wed Jan Remikes, Adriaan Jans Heijblom x Pieternel Peeters Heijblom, Hermanus vander Sluijs, zoon van Catharina Peeters Heijblom, Maria Hielst x Evert Luijten, zoon van Dina Peeters Heijblom. Kinderen en kintskinderen van Peeter Adriaansen Heijblom.
Jacob woont te Werkendam.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 168r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 5-1-1747
1e Comparant: Elisabeth vanden Looij wed Huijbert Bogaarts
2e Comparant: Steven Claesen Bosser
Goederen: een hengstschuijt met al zijn toebehoren
Prijs: ƒ 575
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet voldaan f 200. De rest in 4 termijnen (3 x 100 en 1 x 75)
Lucas Coense Backer ende Sion Lucasse Backer (Neder Hardinksvelt) staan borg.
Elisabeth verklaart op 8-2-1748 de eerste f 100 ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 168v
Soort akte: transport
Datum: 6-3-1747
1e Comparant: Arien Joch Conincx wdr Maria Alegonda vander Sloot
2e Comparant: Charles Eduard van Alphen, secr Sgravenmoer
Goederen: een parceeltjen hooij ende weijlant, groot ontrent 2 hont, putten en kuijlen inbegrepen
Prijs: ƒ 70
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve erfg Jan Peeterse de Jong
West: erve Jan Janse Meijers
Noord: Anthonij Adriaan Cluijters
Zuid: Jochem Ariens Conincx
Bijz: Het stukje lant komt uit den boedel van Digna Marcelisse Cluijters wed Govert Palans (erfdeling 28-7-1724 Sgravenmoer)

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 169r
Soort akte: transport
Datum: 6-3-1747
1e Comparant: Arien Joch Conincx wdr Maria Alegonda vander Sloot
2e Comparant: Christoffel Timmermans
Goederen: een parceel moervelt, groot ontrent 3 hont
Prijs: ƒ 100
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve Jochem Coninx
West: erve Anthonij Cluiters
Noord: Jochem Ariens Conincx
Zuid: het boske van Anthonij Cluijters
Bijz: Christoffel woont te Sgravenmoer.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 169v
Soort akte: transport
Datum: 21-3-1747
1e Comparant: Steven Scheur ea
2e Comparant: Luijkas Langermans
Goederen: een acker zaeijlant, groot ontrent 1½ hont
Prijs: ƒ 245
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Theunis Sagt
West: Jan Peeterse Timmermans en Jan Wouterse Zeijlmans
Noord: stede Peeter Jochems Berthouts
Zuid: acker van Aart de Bont
Bijz: Steven Scheur, Dirck van Dusseldorp x Adriaentje Scheur en als voogt van de kinderen Jan van der Schans bij Johanna Scheur. Kinderen en kintskinderen van Peeter Scheur voor de ene helft en Jan vander Sande, Frans vander Sande, en als voogt voor de kinderen van Cornelis vander Sande en van Jacob vander Sande. Alle kinderen en kintskinderen van Janneken Adriaen Scheur bij Jan vander Sande. Voor de andere helft. Allen erfgenamen van Engel Adriaense Scheur.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 170r
Soort akte: transport
Datum: 31-3-1747
1e Comparant: Willem van Oirschot ea
2e Comparant: Willem Wouterse Biemans ea
Goederen: 1/3 van de stede van Gijsbert Conincx: 1e een parceel zaeijlant, groot ontrent 1 hont; 2e een dries groot 4 hont
Prijs: ƒ 405
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e de steeg van Jan Conincx; 2e Adriaan Biemans
West: wed Wouter Boeser; Peeter van Meulenschot
Noord: wed Wouter Boeser; Jan Coninx
Zuid: erff Jan Conincx; wed Wouter Boeser
Bijz: Willem van Oirschot (Hoorn), Jan van Oirschot (Rotterdam), Willem van Oosterwal x Dingena van Oirschot. Anthonette van Oirschot en Cornelis van Oirschot (Alkmaar). Erfgenamen van Jan van Oirschot en Johanna Conincx.
Willem krijgt het eijgendom en Adriaantje Jans Cloot het vrugtgebruijk.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 170r-2
Soort akte: transport
Datum: 31-3-1747
1e Comparant: Willem van Oirschot ea
2e Comparant: Willem Wouterse Biemans ea
Goederen: 3e 2 parceeltjes uitgedolven moergront ten zuijden vande watergang en 4e 2 parceeltjes ten noorden van de watergang
Prijs: ƒ 405
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: gehele stede: Her straat
Zuid: gehele stede: Diaconie
Bijz: Willem van Oirschot (Hoorn), Jan van Oirschot (Rotterdam), Willem van Oosterwal x Dingena van Oirschot. Anthonette van Oirschot en Cornelis van Oirschot (Alkmaar). Erfgenamen van Jan van Oirschot en Johanna Conen.
Willem krijgt het eijgendom en Adriaantje Jans Cloot het vrugtgebruijk.
Cornelis van Oirschot verklaart op 28-8-1748 dat zijn deel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 170v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 1-4-1747
1e Comparant: Maria vanden Hoven wed Geerit Peeterse Dolk
2e Comparant: Peeter Aarts vander Pluijm
Goederen: een coffe schip met al zijn toebehoorten
Prijs: ƒ 990
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maria wordt geassisteert door Adriaan Molenschot.
Peeter woont aan den nieuwen dijk onder Dussen.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 171r
Soort akte: transport
Datum: 22-4-1741
1e Comparant: Johanna vander Schilt ea
2e Comparant: Huijbert Anthonisse Conincx
Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met den cooper
Prijs: ƒ 240
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Meerten Adriaan Meertens cum suis
West: Geerit Timmers
Noord: Oude Straat
Zuid: Her straat
Bijz: Johanna woont te Dongen en treedt op namens Hendrik de Swaan en Hendrik vande Laar (Hage) als executeurs van de boedel van hun vader en schoonvader Arnoldus vander Laar

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 171v
Soort akte: transport
Datum: 9-5-1747
1e Comparant: Laureijs Weijdemans
2e Comparant: Cornelis Schippers
Goederen: het noordense deel van een acker, ter lengte van ses roeden
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Adriaan Vassen
West: Jan Cornelis de Bont
Noord: Her straat
Zuid: ses roeden over den sloot
Bijz: Er wordt betallt met een custingbrief

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 172r
Soort akte: custingbrief
Datum: 9-5-1747
1e Comparant: Cornelis Schippers
2e Comparant: Laureijs Weijdemans
Goederen: custing brief tbv aankoop deel van een acker (ziew vorige akte)
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 22-3-1753 verklaart Laureijs dat de custingbrief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 172v
Soort akte: transport
Datum: 13-5-1747
1e Comparant: Adriaan Schouten en Sijmon Schep, kerkmrs
2e Comparant: het dorp
Goederen: een weg aangekomen van erfg Arien Marcelisse Conincx
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: pastorij en erfg Anthonij Tijsse Conincx
West: Arn Verstegen, Jan van Tichel, Ptr, Joh Verschuren
Noord: kerkhof
Zuid: den dijck
Bijz: Conditie oa dat de beesten met een touw aan de horens vastgeknoopt over de weg mogen op straffe van verbeurt verklaren van het loslopende beest.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 173v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 24-5-1747
1e Comparant: Thomas Paans
2e Comparant: Frans Adriaanse Dolk
Goederen: een coffe schip met al zijn toebehoorten
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 174r
Soort akte: transport
Datum: 10-7-1747
1e Comparant: Jan Aarden Hulst
2e Comparant: Dirk van Nederveen
Goederen: het ¼ part in het 3e 1/5 part uit het oosten van een bijster moergront, gemeen met Voenraat Cornelis en Adriaan Aarden Hulst
Prijs: ƒ 60
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve Arien Borstlap
West: Wouter Vermeulen
Noord: Arien Coppelaar cum suis
Zuid: Aantjes Leij
Bijz: Jan en Dirk wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 174r-2
Soort akte: transport
Datum: 10-7-1747
1e Comparant: Jan Aarden Hulst
2e Comparant: Dirk van Nederveen
Goederen: 2e nog het ¼ part in de westense 1/5 part van dezelfde bijster gemeen met Arien Coppelaar
Prijs: ƒ 60
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve Arien Borstlap
West: Wouter Vermeulen
Noord: Arien Coppelaar cum suis
Zuid: Aantjes Leij
Bijz: Jan en Dirk wonen te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 174v
Soort akte: transport
Datum: 16-9-1747
1e Comparant: Adriaan Costers
2e Comparant: Dircksken Sterrenberg wed Huijbert Schep
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Dirk Reijken en Peeter van Dongen
West: onderteen van den buijtenkant vanden dijk
Noord: wed Hendrik Vaartmans en Willem Swart
Zuid: Dirk Reijken
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 175r
Soort akte: transport
Datum: 11-10-1747
1e Comparant: Joseph Deckers ea
2e Comparant: Jan Sterrenberg
Goederen: een huijsje ende erve
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve wed Peeter de Zeeuw
West: dorpsdijk
Noord: Geerit en Jan van Vugt
Zuid: Jan Corstiaans ???gers
Bijz: Joseph Deckers als executeur van de nalatenschap van Catharina Deckers, Jan Zeijlmans x Maria Deckers en Cornelis Ketelaar x Anna Catharina Deckers.
Het huijs is eerder verkocht aan Peeter Janse de Hoogh ( 29-2-1732 RA 62 folio 77v)

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 175v
Soort akte: transport
Datum: 14-11-1747
1e Comparant: Meerten Biemans ea
2e Comparant: de gemeenschap
Goederen: land tbv een weg. F 2 per roeden
Prijs: ƒ 267
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Meerten Biemans x Adriaantje Reckers, Johan Verschuren x Johanna Reckers als eijgenaars van een huijs en stede en ackerlant oost van het huijs en als eijgenaars van een stede en ackerlant met Lammert Reckers oost en het huijs van 2e comp zuijden.
Het ackerlant tussen Adriaen en Johanna Verschuren zuijden en Elisabet en Adriaentje Janse Cloot.
Peeter van Meulenschot, Jan Dolk, Seger Swalp, de diaconie, wed Jan de Smit, wed Teunis Biemans tesamen noorden, Aart de Bont oost en huijs 2e comp west.
Jan Verduijn als eijgenaar van de stede Arien Corp. Meerten Biemans als eijgenaar van de stede van Peeter Corp.
Luijkas Priest x Jenneken de Ruijter en als voogt over de buijtenechtelijke kinderen van zijn vrouw bij Jan Matijsse Otgens, Anthonette van Grevenbroek wed Jan van Oirschot als eijgenaars van ackerlant.
Allen bekennen door Pieter van Waspik, borgemeester, voldaan te zijn.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 176v
Soort akte: beijlbrief
Datum: 6-1-1748
1e Comparant: Dingeman van Malsem
2e Comparant: Hendrik vanden Hoek
Goederen: beijlbrief tbv de leverantie van een damschuijt, lang 42 voet, wijt 11 voet 7 duijm
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrik verklaart op 23-6-1762 dat de brief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 177r
Soort akte: transport
Datum: 26-1-1748
1e Comparant: Geerit den Burger
2e Comparant: Anna Schoenmakers wed Jan Hendriks Schoenmakers
Goederen: 1/5 part in een stuk hooij ende weijlant, inden polder, groot geheel ses geerden, gemeen met kooperse
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Huijbert van Hassel
West: den Armen
Noord: Scheij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Geerit woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 177v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 7-2-1748
1e Comparant: Adriaan Vassen
2e Comparant: Christiaan Vassen, zoon
Goederen: een wijtschip met al zijn toebehooren, zoals het in de Kerkvaart ligt.
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 178r
Soort akte: transport
Datum: 10-2-1748
1e Comparant: Corn Jansen Vassen x Dingena Dolk, hooijschipper
2e Comparant: Pieternel Hendrikse de Bont wed Dirk Dolk
Goederen: ½ huijs en erve met het hoffken en driesken tussen hooffkens Fransois vanden Hout en kinderen Rudolphus Voltelen en delle
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Rud Voltelen en hoff Wout v Dusseldorp
West: Adriaan vanden Bos
Noord: soover het hoffken van Voltelen streckt
Zuid: s Heeren straat
Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 178v
Soort akte: transport
Datum: 10-2-1748
1e Comparant: Corn Jansen Vassen x Dingena Dolk, hooijschipper
2e Comparant: Pieternel Hendrikse de Bont wed Dirk Dolk
Goederen: ½ binnendelle, inden polder, gemeen met kooperse
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaan Meulenschot
West: Adriaan vanden Bos
Noord: Her straat
Zuid: erve Wouter van Dusseldorp
Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 179r
Soort akte: transport
Datum: 4-3-1748
1e Comparant: Jan Meeusen Vassen
2e Comparant: Andries Fransen Hoevenaar
Goederen: 1 1/8 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 9 geerden, gemeen met cooper en Jan Wouterse Verschuren
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Roelant Verharen
West: Jan Jacobs vander Cae
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 179v
Soort akte: transport
Datum: 18-3-1748
1e Comparant: Geerit van Vugt, soldaat te Delft
2e Comparant: Cornelis vanden Berg
Goederen: een huijs en erve
Prijs: ƒ 1700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Peeter de Zeeu
West: dorpsdijck en straat
Noord: Her straat
Zuid: erve Jan Sterrenburg
Bijz: Geerit heeft te Waspik gewoont.
Gereet f 500, de rest via custingbrief, heden gepasseert.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 180r
Soort akte: transport
Datum: 18-3-1748
1e Comparant: Cornelis vanden Berg
2e Comparant: Geerit van Vugt
Goederen: custingbrief tbv de koop van een huijs (zie vorige akte) het huijs doent als onderpant.
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 180v
Soort akte: transport
Datum: 30-3-1748
1e Comparant: Geerit van Es ea
2e Comparant: Peeter Cnaap, schepen Raamsdonk
Goederen: 1/6 part in 7 geerden hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met cooper en Jan Joch Zeijlmans en kinderen Adriaan Bervoets
Prijs: ƒ 715
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schips diep, Cae sloot
Belend Oost: wed Adriaan Jochemse Langerwerf
West: Wouter van Steenhoven cum suis
Noord: Schips diep
Zuid: Cae sloot
Bijz: Geerit van Es x Jacomijntje de Bruijn, (Babilonienbroek), Huijbert de Waal x Cornelia de Bruijn (Wijck), Leendert de Boer x Adriaantje de Bruijn (Willemstat), Dingena de Bruijn (Raamsdonk) en Claas van Loon x Geertruij de Bruijn. Kinderen wijlen Jan de Bruijn en Geertruij Vaderen (te Raamsdonk overleden).
Gereet betaalt voor 4 kinderen. Op 7-5-1748 verklaart Dingena dat ook zij voor haar deel voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 181r
Soort akte: transport
Datum: 23-4-1748
1e Comparant: Jan Francken ea
2e Comparant: Jan Janse vander Cae
Goederen: 1/3 van 11/12 parten van 7 geerden, hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met cooper cum suis
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Geerit Vermeulen
West: wed Huijbert Melisse Otgens cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot of 11½ Hoeve
Bijz: Jan Francken x Anna Everts (Turnhout), Cornelis Everts (Dongen) en Jacobus van Lil x Adriaantje Everts (Dongen).
Kinderen van Anna Mattijsse Camp.
Jan Janse woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 181v
Soort akte: transport
Datum: 25-4-1748
1e Comparant: Anthonij Potmakers
2e Comparant: Peeter Dircksen Zeijlmans
Goederen: 1/6 in 2 en 1/16 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 11 geerden, gemeen met cooper, wed, kinderen Ptr Mattijsse Camp
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed heer Verbeeck
West: gasthuijs van Geertruijdenberg
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Anthonij woont tot Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 182r
Soort akte: transport
Datum: 27-4-1748
1e Comparant: Sijmen Schep x Adriaantje Buijs
2e Comparant: Johanna vander Cae wed Adriaan Fransen Camp
Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 9 geerden, gemeen met cooper in westense helft
Prijs: ƒ 850
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Jan Lips en Peeter van Raamsdonk
West: de Armen
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 182v
Soort akte: transport
Datum: 27-4-1748
1e Comparant: Adriaan Cuijsten x Maria Cornelisse Swart
2e Comparant: Sijmen Schep
Goederen: een buijtendelle, groot ontrent 10 hont
Prijs: ƒ 1140
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: del vande kerk
West: Adriaan Hoevenaar
Noord: Oude straat of Cleijn Waspick
Zuid: Her straat
Bijz: Adriaan woont tot Vrijhoeve

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 183r
Soort akte: transport
Datum: 8-7-1748
1e Comparant: Geerit van Vugt, soldaat te Delft
2e Comparant: Jan Zeijlmans namens Jan van Vugt, broer, minderj
Goederen: ½ bijster moergront meest uijtgedolven, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Vest
Belend Oost: Huijbert de Ruijter
West: Thomas de Bont
Noord: watergang of bijster Helger Cock
Zuid: de Vest
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 183v
Soort akte: transport
Datum: 27-7-1748
1e Comparant: Engel Mandemakers wed Mels van Gijsel
2e Comparant: Hendrik vanden Hoek en Cornelis Sagt, armmrs
Goederen: haar huijs etc tegen betaling van haar onderhoud
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 184r
Soort akte: transport
Datum: 21-9-1748
1e Comparant: Jan Joosten Swart ea
2e Comparant: Stoffel Leijten
Goederen: een parceel moergront, groot ontrent 4 a 5 hont, putten en cuijlen inbegrepen, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis de Bont
West: Jan Vermeijs en Jan Cornelis de Bont
Noord: kinderen Jan Cornelis Schoenmakers
Zuid: de dwars geeren
Bijz: Jan Joosten Swart namens Neeltje Oushoren wed Johan Schoenmakers (Delft).
Stoffel woont te Hendrik Luijten Ambacht.
Het parceel is met droogplaats op acker Adraan Leijten volgens deling van 23-1-1736.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 184v
Soort akte: transport
Datum: 28-12-1748
1e Comparant: Adriaantje Bak ea
2e Comparant: Peeter Wouterse Zeijlmans
Goederen: ½ huijs, hoff, erve en ackerlant gemeen met kinderen Jan Tonisse Zeijlmans (transport 10-3-1702), aangekomen van hun vader
Prijs: ƒ 425
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Sgrevelduijn Capel
West: Vroukensvaartse grippel
Noord: wed Peeter de Zeeu
Zuid: kinderen Jacob Bommelaer cum suis
Bijz: Adriaantje Bak wed Joost Sterrenberg en Geertruij Bak

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 185r
Soort akte: transport
Datum: 2-1-1749
1e Comparant: Huijbert Janse de Bont
2e Comparant: Huijbert Mattijsse de Jong
Goederen: ½ binnedelle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: beijster wed Marcelis Zeijlmans
West: Vroukens vaart
Noord: wed en kinderen schout de Bruijn
Zuid: wed Marcelis Zeijlmans
Bijz: Huijbert de Jong woont tot Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 185v
Soort akte: transport
Datum: 2-1-1749
1e Comparant: Huijbert Jansen de Bont
2e Comparant: Huijbert Mattijssen de Jong
Goederen: ½ binnedelle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: beijster Thomas Zeijlmans
Noord: Thomas Compeer
Zuid: Wilbert Zeijlmans
Bijz: Huijbert de Jong woont tot Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 186r
Soort akte: transport
Datum: 3-1-1749
1e Comparant: Hendrik vanden Hoek en Cornelis sagt, armmeesters
2e Comparant: Huijbert Janse de Bont
Goederen: het erffke met de stenen etc van t huijsken waar Cornelia Clasen Hoevenaar woonde, zoals ook haar voorsaten het al besaten.
Prijs: ƒ 45
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 186v
Soort akte: transport
Datum: 3-1-1749
1e Comparant: Hendrik vanden Hoek en Cornelis sagt, armmeesters
2e Comparant: Laureijs van Dongen
Goederen: een huijsje warin Engel Mandemakers wed Mels van Gijsel heeft gewoont, op den dijk west van de ackers
Prijs: ƒ 35
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: Corstiaen Popelier
Zuid: Corstiaen Conincx
Bijz: Laureijs woont te Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 187r
Soort akte: transport
Datum: 9-1-1749
1e Comparant: Jasper van Zelm ea
2e Comparant: Wouter van Zelm
Goederen: een gedeelte van een moerdelle, langs den gemeenen weg, eertijts gekomen uit den boedel van pastoor Geerart van Clootwijk
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: dorpslant
West:
Noord: Cleijn Waspik
Zuid: blocxke ter halve sloot vande del vande secretaris
Bijz: Jasper van Zelm als vader van zijn zoon Geerit bij Adriana Zeijlmans verwekt

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 187v
Soort akte: transport
Datum: 16-1-1749
1e Comparant: Peeter Adriaan de Jong ea
2e Comparant: Jan en Adriaan de Bruijn
Goederen: 1e een ½ huijs, hoff, erve en delle; 2e een ½ binnendelle
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Sgrevelduijn Capel; 2e Capel
West: Anthonij Oomens en Vroukensvaart; Vroukensvaart
Noord: Johannis Van Hassel; watergang
Zuid: Her straat; Huijbert de Jong
Bijz: Peeter Adriaan deJong x Maria Catharina de Bruijn en Geertruij de Bruijn.
1e kavel: hof ligt tussen Niclaas Brouwers en wed Lammert Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 187v-2
Soort akte: transport
Datum: 16-1-1749
1e Comparant: Peeter Adriaan de Jong ea
2e Comparant: Jan en Adriaan de Bruijn
Goederen: 3e een ½ binnendelle; 4e een ½ binnendelle; 5e een ½ uijtgedolven moerdelle
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 3e zie 2; 4e Vroukensvaart; 5e Corn Wijdemans
West: zie 2; de beijsters; kinderen Geerit Camp
Noord: Jochimus Zeijlmans; Denis en Thomas de Haan; Cae
Zuid: Matheus Ophorst; Thomas de Bont; Oude Vaartje
Bijz: Peeter Adriaan deJong x Anna Catharina de Bruijn (HLA) en Geertruij de Bruijn.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 188r
Soort akte: renuntatie
Datum: 16-1-1749
1e Comparant: Peeter Adriaan de Jong ea
2e Comparant: Jan en Adriaan de Bruijn
Goederen: Peeter en Geertruij zien af van de erfenis tbv Jan en Adriaan
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Adriaan deJong x Anna Catharina de Bruijn (HLA) en Geertruij de Bruijn. Erfgenamen van Arnoldus de Bruijn, in sijn leven schout van Cleijn Waspik x Anna Catharina Verbraacke nu huijsvrouw van Joseph vanden Bolk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 188v
Soort akte: procuratie
Datum: 10-12-1748
1e Comparant: Arnoldus Sterrenburg, schoolmeester Raamsdonk
2e Comparant:
Goederen: toestemming voor de verkoop van een stuk grond genaamd de Seven Mergen grond, ten deele liggende onder Waspik
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Sgravenmoerse vaart
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Geerardus Verveer, notaris te Dordrecht, geeft Arnoldus Sterrenburg, namens Jonckvrouw Christina Beelarts als erfgenaam van haar broer Mattijs, toestemming om aan Pieter Ketelaar, een stuk grond te verkopen.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 189r
Soort akte: transport
Datum: 18-1-1749
1e Comparant: Arnoldus Sterrenburg (namens zie vorige akte)
2e Comparant: Pieter Ketelaar, schoolmeester Waspik
Goederen: een ½ hoefke van de graafelijksheijtsgronden genaamt: de Seven Mergen, gemeen met hr Hanendoes
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 4 mergen van Dirk Reijken
West: Sgrevelduijnse sloot
Noord: erfg Ptr Stockermans, wed Huijb Vos, erfg Grt Maas
Zuid: Jan Willemse van Ammelrooij en Jan Zoeters
Bijz: Betaalt in waspik f 300 en in Sgravenmoer f 200.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 189v
Soort akte: transport
Datum: 24-1-1749
1e Comparant: Johannis Peeterse Zeijlmans
2e Comparant: Hendrik Camp
Goederen: een ½ buijtendelle, gemeen met Jan Lips
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Thomas de Bont
West: Adriaan Schoutten en kinderen Ptr Stoffels de Hoog
Noord: Oude straat of Cleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 190r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 3-2-1749
1e Comparant: Hendrik Vaartmans
2e Comparant: Pieter Brouwers
Goederen: een Coffeschip met al zijn toebehooren zoals het in de Kerk vaart ligt
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Pieter woont te Sgravenmoer, Gereet betaalf f 700, op 10-11-1751 f 100 en op 4-4-1752 de resterende f 100.
Joost vanden Hoek (Capel) staat borg voor de f 200.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 190v
Soort akte: transport
Datum: 8-2-1749
1e Comparant: Denis de Haan, 80 jaar en Thomas de Haan 78 jaar
2e Comparant: Cornelis Sagt
Goederen: een huijs erve en ackerlant, groot ontrent 7 hont; den hof
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaartse grippel
West: Anthonij van Pas;
Noord: erf wed Wouter Boeser en Willemijna Boeser
Zuid: wed Cornelis van Dongen
Bijz: Belending van den hof: oost erf wed Wouter Boeser en Willemijna Boeser en noorden de Lange Steeg of de stede van Peeter en Jochem Berthouts.
Denis en Thomas blijven inde voorkamer wonen en worden door Cornelis onderhouden en verzorgt.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 191r
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1749
1e Comparant: Adriaan Coevoets x Anna Peeters Buijs
2e Comparant: Huijbert Peeters Buijs
Goederen: ½ huijs, hoff en erve en 238 roeden ackerlant daaragter, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaartse Grippel
West: erve Teunis Wouterse Biemans
Noord: Willem vd Broek, wed Corn Paans en Willem vd Broek
Zuid: Peeter Jochem Berthouts en wed Wouter Boeser
Bijz: Adriaan woont in Ouden Bos

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 191v
Soort akte: willeceur
Datum: 15-2-1749
1e Comparant: Huijbert Peeters Buijs
2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris
Goederen: willeceur met als onderpant t huijs hof en erve en 238 roeden ackerlant zoals in de vorige akte getransporteert.
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaartse Grippel
West: erve Teunis Wouterse Biemans
Noord: Willem vd Broek, wed Corn Paans en Willem vd Broek
Zuid: Peeter Jochem Berthouts en wed Wouter Boeser
Bijz: Jan verklaart op 7-2-1760 dat de willeceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 192r
Soort akte: transport
Datum: 19-2-1749
1e Comparant: Theodorus Cornelisse Camp
2e Comparant: Geerit Dolk ea
Goederen: 1 1/3 geert , inden polder, in 8 geerden, gemeen met Mattijs Camp en Cooper
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot
Belend Oost: de Kerk
West: wed Hendrick de Bont cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Polders gront
Bijz: Theodorus woont te Raamsdonk.
Geerit Dolk treedt op namens Cornelis Cornelisse Camp, hooijschipper, broer

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 192v
Soort akte: transport
Datum: 27-2-1749
1e Comparant: Laureijs Weijdemans
2e Comparant: Huijbert Janse de Bont
Goederen: een huijsje aan den dijk zolas hij en Jan van Beek het hebben beseten en hem aangekomen op 12-5-1745
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 193r
Soort akte: transport
Datum: 17-2-1749
1e Comparant: Huijbert Janse de Bont
2e Comparant: Laureijs Wijdemans
Goederen: een huijs, hof en erve met erfke waar huijske wijlen Cornelia Clasen Hoevenaar op heeft gestaan.
Prijs: ƒ 1200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Jansw Schoenmakers en Cornelis Mutsert
West: Adriaan Molenschot
Noord: sloot tussen del verkooper en t verkogte
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 193v
Soort akte: transport
Datum: 28-2-1749
1e Comparant: Willem Liesvelt ea
2e Comparant: Cornelis Corsten, hooijschipper Raamsdonk
Goederen: 3 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met kinderen Bervoets
Prijs: ƒ 2100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot
Belend Oost: Geerit van Disseldorp en Jan Jochem Zeijlmans cs
West: Jesper de Bruijn en Adriaan Cnaap
Noord: Schaij sloot
Zuid: sloot tussen t verkogte en erf Jac Jans vander Cae
Bijz: Willem Liesvelt x Elisabeth Dolk eerder wed Johannes Boeser (Dordrecht), Adriaan Coppelaar x Alegonda Dolk (Raamsdonk) en Willem Vos x Jacoba Dolk
Gereet voldaan f 1300. Op 22-4-1752 is volgens quitantie de rest voldaan.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 194r
Soort akte: transport
Datum: 6-3-1749
1e Comparant: Huijbert Nouwens
2e Comparant: Cornelis Nouwens, broer
Goederen: ¼ van 1¾ geert , inden polder, in 6 geerden, met cooper, Jan Nouwens, Joh. Verschuren en kinderen Peeter Wouter Zeijlmans
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Cornelis van Steenhoven
West: Willem Couwens en Pieter Bouwens
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 194v
Soort akte: transport
Datum: 7-3-1749
1e Comparant: Jan Jans vander Cae
2e Comparant: Arien de Zeeuw, hooijschipper
Goederen: 2¼ geert, hooij ende weijlant, inden polder, in 9 geerden, met cooper op den oostenkant. West is van wed Adriaan Fransen Camp
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Jan Lips cum suis
West: de Armen met de quaij 9 geerden
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 195r
Soort akte: transport
Datum: 7-3-1749
1e Comparant: Arien de Zeeuw en Jacob Janse vander Cae
2e Comparant: Jan Jacobse vander Cae
Goederen: 2/9 in 11/12 van 7 geerden , inden polder, gemeen met cooper, Adriaan Hoevenaar en Grietje Melisse Otgens
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Geerit Vermeulen
West: wed Huijbert Melisse Otgens
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 195v
Soort akte: transport
Datum: 7-3-1749
1e Comparant: Jan vander Cae
2e Comparant: Jacob vander Cae
Goederen: een geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Adriaan Fransen Camp
West: wed Arnoldus van Son
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 196r
Soort akte: willeceur
Datum: 7-3-1749
1e Comparant: Joost van Heukelum x Maria Ruijckhaver
2e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout Waspik en Capel
Goederen: eem willeceur met als onderpant een huijs, hoff, erve en ackerlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Mels de Graaff en Elisabeth en Adriaantje Cloot
West: den dijk en Theuntje van Grevenbroeck
Noord: ackerlant Elisabeth Cloot
Zuid: nieuwe dorpsweg en erve Theuntje van Grevenbroeck
Bijz: Op 22-4-1763 verklaar Jan Willem Koets x Hermina Zeijlmans, dochter wijlen Adriaan Zeijlmans, dat de willeceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 196v
Soort akte: willeceurt
Datum: 21-3-1749
1e Comparant: Johanna Peters de Hoog
2e Comparant: Adriaan Schoutten
Goederen: een willeceur met als onderpant 1/3 part in een buijtendelle, gemeen met broers en zusters
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Lips en Hendrik Camp
West: de steeg vande seven geerden
Noord: Oude straat of Cleijn Waspick
Zuid: hof Adriaan Schoutten
Bijz: Het onderpant is door Adriaan Schoute op 24-10-1753 gekocht

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 197r
Soort akte: transport
Datum: 6-6-1749
1e Comparant: Mattijs Coninx x Willemijna Swart
2e Comparant: Thomas Compeer
Goederen: een ½ delle, gelegen buijtendijx, wederhelft ten oosten is van cooper
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Geerit Dolk en Arnoldus vander Stegen
West: Joost Verschuren
Noord: Cleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Mattijs woont te Sgrevelduijn Capel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 197v
Soort akte: transport
Datum: 28-6-1749
1e Comparant: Geerit van Es ea
2e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout Waspik en Capel
Goederen: een deel van een acker zaeijlant teijnde de Geer ontrent de Endenest, groot ontrent 1 hont in ontrent 3 hont
Prijs: ƒ 47
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: andere 2 hont
West: Adriaan Boeser
Noord: acker Peeter Fransen Boeser
Zuid: erve Arien de Zeeuw
Bijz: Geerit van Es x Jacomijna de Bruijn, Huijbert de Waal x Cornelia de Bruijn, Leendert de Boer x Adriaantje de Bruijn, Jan de Ruijter x Dingena de Bruijn, Klaas van Loon x Geetruij Jans de Bruijn. Kinderen Jan Jochem de Bruijn en Geertuij Vaders, overleden te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 198ar
Soort akte: transport
Datum: 14-7-1749
1e Comparant: Jan Adriaans Heijblom ea
2e Comparant: Anthonij Koppelaar
Goederen: een stuk hooij ende weijlant, groot ontrent 2 mergen
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve Adriaantje Huijberde (Cleijn Dongen)
West: Sgreven???
Noord: erve Johannes van Sprang ?
Zuid: Roelof Dorreboom
Bijz: Jan en Anthonij wonen te Sgravenmoer.
Gereet f 100.
Adriaan Heijblom, Dingena Janse Heijblom, Aalbert Simons Heijblom ende merken van Anna ??? Heijblom, Mijntje Hovenaar x Maarte Simonse Heijblom verclaren op 31-3-1764 de rest ook ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 198av
Soort akte: willeceur
Datum: 10-7-1749
1e Comparant: Anthonij Koppeaar
2e Comparant: Jan Adriaanse Heijblom
Goederen: willeceur met als onderpant de getransporteerde 2 mergen (zie vorige akte)
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Anthonij woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 198br
Soort akte: transport
Datum: 18-6-1749
1e Comparant: Johannes Couwens ea
2e Comparant: Jan Wouters van Steenhoven
Goederen: de helft in een stuk hooij ende weijlant genaamt de Mispelswerf, groot geheel 10 ½ geert, gemeen met Marijnus Elemans cs
Prijs: ƒ 3250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Mispelswerf, Scheij sloot
Belend Oost: schout HLA en de heer van Groot Waspik
West: Peeter Jochemse Berthouts
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: buijtendijk of hooftsloot
Bijz: Johannes Couwens x Jenneke Kuijpers en namens zijn vrouws broer. Kinderen van Sijmen Janse Cuijpers. Broer woont te Dordrecht.
Adriaan Zijlmans namens Gerard Zijlmans, predikant te Schoorl x Johanna Vermeulen, Adriaan Bosson x Jenneke Vermeulen, Jan Sijmen Vermeulen (Utregt), Pieter van Dijk x Cornelia Vermeulen (Dordrecht). Kinderen van Catarina Cuijpers.
Jan Sijmen Cuijpers, Nicolaas Brackmans x Johanna Cuijpers, Lambertus Pisel, predikant inde Hoeve x Cornelia Cuijpers, Cornelis Papegaij x Anna Jacoba Kuijpers. Kinderen Coen Janse Cuijpers.
Matinus van Baden x Anna van Kamen eerder wed Jan vander Kemp, Dominus Lambertus Pijsel voogt van Cornelia vander Kemp, dochter van Sijmen Janse vander Kemp (Oudenbos) kinderen Cornelia Cuijpers.
Alle kintskinderen van Jan Sijmens Cuijpers en Janneke Coene van Hassels
Jan Wouters woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 199r
Soort akte: transport
Datum: 30-7-1749
1e Comparant: Meeus Zeijlmans ea
2e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout
Goederen: 1e een ackertje, groot ontrent 75 roeden tussen Vroukensvaart en de Geer; 2e een ackerke zaijlant, groot 80 roeden
Prijs: ƒ 135
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e wed Bastiaen Boeser; acker Jan Wout Zeijlmans
West: Jacob Schep; Vroukensvaartse Grippel
Noord: stede transportanten; Willem de Zeeuw cs
Zuid: Jan van Gemert; Jan van Gemert
Bijz: Meeus Zeijlmans (Capel), Teunis Zeijlmans, Maijken Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 199v
Soort akte: transport
Datum: 31-7-1749
1e Comparant: Jacob Schep, soldaat
2e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout
Goederen: een ackertje zaijlant, groot ontrent 75 roeden, tussen Vroukensvaart ende Geer
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de kooper met gelijke 75 roeden
West: Jan Wouters Zeijlmans
Noord: stede kinderen Jan Teunis Zeijlmans cum suis
Zuid: erve Jan van Gemert
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 200r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 31-7-1749
1e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout ea
2e Comparant: Pieter vande Water
Goederen: een farij schip met alle toebehooren zoals het nu in de Kerk vaart ligt
Prijs: ƒ 900
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaan Zeijlmans als curator van de boedel van schipper Jan Camp x Maria van Boxel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 200v
Soort akte: transport
Datum: 13-8-1749
1e Comparant: Jan Buijs ea
2e Comparant: Hendrik Vaartmans
Goederen: een huijsje, erf en hofke op den polder zijdijk
Prijs: ƒ 575
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost: Kerk vaart
West: rij weg
Noord: Hendrik Wamstekers
Zuid: Peeter Swart
Bijz: Jan Buijs als voogt van Huijbert Sijmons Schep, zoon van Sijmon Schep en Adriaantje Buijs

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 201r
Soort akte: transport
Datum: 18-8-1749
1e Comparant: Meus, Teunis en Maria Zeijlmans
2e Comparant: Dirxke Sterrenburg wed Huijbert Schep
Goederen: een acker zaijlant, gelegen over de Leij, groot ontrent drie hond
Prijs: ƒ 155
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Huijbert Schep
West: Cornelis Sagt
Noord: Dirk Reijken
Zuid: Mels Zeijlmans cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 201v
Soort akte: transport
Datum: 18-8-1749
1e Comparant: Meus, Teunis en Maria Zeijlmans
2e Comparant: Cornelis Zagt
Goederen: een binnendelle, groot ontrent 3 hond
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: erve Jan Timmermans
Noord: erfg Reijnier Costers
Zuid: Pieter van Waspik
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 202r
Soort akte: transport
Datum: 18-8-1749
1e Comparant: Meus, Teunis en Maria Zeijlmans
2e Comparant: Jan Buijs
Goederen: een halve binnen ???, gemeen met erfg Bommelaar, groot geheel ontrent 3 hond
Prijs: ƒ 10
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Thomas de Bont
West: weeskint Sijmon Schep
Noord: Her straat
Zuid: watergang
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 202v
Soort akte: transport
Datum: 8-9-1749
1e Comparant: Pieter Ketelaar, schoolmeester ea
2e Comparant: Adriana Otgens wed Cornelis vander Sande
Goederen: een deel van een schepen schultbrief, groot f 1250 tlv Aart vanden Heuvel, van 5-2-1727 en nu tlv de wed ?
Prijs: ƒ 416
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Pieter Ketelaar namens Louwerens S?uldecken (Breda). Adriana woont te Meersel

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 203v
Soort akte: transport
Datum: 14-10-1749
1e Comparant: Gerrit Stokvis
2e Comparant: Cornelis Nouwens
Goederen: ¼ part in een binnendelle, gemeen met kooper en erg Adriaan Klaveren (¼) en Anna Catharian Snijders (½)
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Hoef
Belend Oost: de Hoef od Sgrevelduijn Capel
West: Vroukens vaart
Noord: wed Joost Sterrenburg
Zuid: Adriaan van Gijsel
Bijz: Gerrit woont te Waalwijk.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 204r
Soort akte: transport
Datum: 15-10-1749
1e Comparant: Jan Cornelis de Jong, hooijschipper
2e Comparant: Jan Baptist Lips
Goederen: ½ binnedelle, inden binnenpolder, groot ontrent 7 hond
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat, Platte weg
Belend Oost: Adriaan Vassen
West: Meerten van Son
Noord: Oude straat of Platte weg
Zuid: erve Adriaan Vassen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 204v
Soort akte: transport
Datum: 20-10-1749
1e Comparant: Dingeman Peeter Clavers ea
2e Comparant: Jan, Jan de Bont de Jonge zijn zoon (Jan Jans)
Goederen: ½ buijtendelle, groot geheel ontrent 9 hond, gemeen met secratis Crol
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter van Zelm
West: de Armen
Noord: Klijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Dingeman Peeter Clavers, Jacob Mattijs van Schijndel, Cornelia van Schijndel wed Huijbert Brouwers voor de eene helft.
Willemijn Jans van Schijndel wed Gerrit Gerrits van Dongen voor een vierde en Jochem Beunis als voogt en Jacobus van Schijndel als toesiender van 2 kinderen van wijlen Nicolaas Jans van Schijndel voor een vierde.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 205r
Soort akte: transport
Datum: 14-11-1749
1e Comparant: Anthonie Berthouts en Jan Reckers
2e Comparant: Adriaan Verschuren voogt Maria Adr Clavers
Goederen: 1/6 part in een buijtendijxe delle. De rest heeft Maria al in bezit.
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de Armen
West: Meerten Dolk
Noord: Klijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 205v
Soort akte: willeceur
Datum: 19-11-1749
1e Comparant: Aaltje de Jong wed Aart vanden Heuvel
2e Comparant: Hendrik vanden Hoek en Cornelis Sagt, armmeesters
Goederen: een willeceur tbv afbetaling custing brief tbv ??? (Augustinus) Otgens zoon van Mathias Otgens. Onderpant een huijs etc
Prijs: ƒ 375
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Coninx
West: Andries Hoevenaar
Noord: de Kade
Zuid: Her straat
Bijz: Jan de Jong, hooijschipper namens Austinus Otgens, koopman te Delft, verklaart voldaan te zijn

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 207r
Soort akte: transport
Datum: 21-11-1749
1e Comparant: Huijbert Jans de Bont
2e Comparant: Engel Camp wed Jochem Blankers
Goederen: een binnendel inden binnenpolder, groot ontrent 1 mergen
Prijs: ƒ 1170
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: de Kade, Platte weg
Belend Oost: Cornelis Janse Schoenmakers cum suis
West: Adriaan Molenschot
Noord: de Kade of Platte weg
Zuid: erve Laurens Wijdemans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 207v
Soort akte: transport
Datum: 11-12-1749
1e Comparant: Gieltje Ariensz de Jongh
2e Comparant: Adriaan Jansz Leijten
Goederen: een acker saijlant, groot omtrent 3½ hond
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Pispot
Belend Oost: erve wed Jan van Oort
West: Annike Cornelisz Kamp cum suis
Noord: Pispot
Zuid: Sgravenmoer of de dwarsvelden
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 208r
Soort akte: transport
Datum: 15-12-1749
1e Comparant: Jan Peterse Zeijlmans
2e Comparant: Adriaan Vassen
Goederen: een del
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Ka, Oude straat
Belend Oost: wed Mattijs de Bont
West: de Kerken del
Noord: Ka of Oude straat
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 208v
Soort akte: transport
Datum: 24-12-1749
1e Comparant: Cornelis Ariensz Verhulst
2e Comparant: Adriaan Aartsz Verhulst, broer
Goederen: 1e ½ hond land in de Elf Mergen; 2e een perceel moergrond
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Elf Mergen
Belend Oost: 1e Adriaan de Jong; 2e hoek van Heulelom
West: Wouter Vermeulen; Anthonij Schuijters
Noord: de bijster sloot; Wouter Vermeulen cs
Zuid: putten Jan Adr Heijblom; Adriaan Koppelaar
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 208v-2
Soort akte: transport
Datum: 24-12-1749
1e Comparant: Cornelis Ariensz Verhulst
2e Comparant: Adriaan Aartsz Verhulst, broer
Goederen: 3e een perceel genaamt Maijken Koenen Bijster en ten 4e een stuk land van 1 hond agter t huijs van Adriaan Aartsz Verhulst
Prijs: ƒ 500
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Maijken Koenen Bijster
Belend Oost: 3e niets ingevuld; 4e erve Anthonij Konings
West: Gerrit Vermeulen; Sgrevelduijn sloot
Noord: Adriaan Koppelaar; A Kluijters
Zuid: hr van Winteraat; wed Johannes van Sprang
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 209v
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1749
1e Comparant: Cornelis en Huijbertje Camp
2e Comparant: Mattijs Peeterse Camp
Goederen: 1e 2/3 parten in 2 1/16 geerd, met kooper, wed Peeter Camp ea, in 11 geerden; 2e 2/3 in een acker, groot ontrent 1 mergen
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Kort Ackers, retransement
Belend Oost: 1e kindrs Tho Zeijlmans; 2e Jan Buijs en Grt Dolk
West: gasthuijs Geertruijdenberg; de Kerk
Noord: Scheijsloot of Dussen Munsterkerk erf Adr vd Bos
Zuid: Ca sloot; via retransement tot de Kort Ackers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 209v-2
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1749
1e Comparant: Cornelis en Huijbertje Camp
2e Comparant: Mattijs Peeterse Camp
Goederen: 3e 2/6 in een acker saijland in 11½ Hoeve, gemeen met kooper, groot geheel 5 a 6 hond
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Pispot
Belend Oost: Thomas de Bont en Jan Buijs
West:
Noord: Pispot
Zuid: dijk Sgravenmoer
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 210v
Soort akte: transport
Datum: 6-1-1750
1e Comparant: Jan vander Schans
2e Comparant: Dirk van Disseldorp
Goederen: een halkve acker en moer waarvan de koper de rest reeds bezit
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de Klinkert ?
West:
Noord: wed Huijbert Schep Johannes van Ammelrooij
Zuid: Adriaan vanden Hoek cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 211ar
Soort akte: transport
Datum: 8-1-1750
1e Comparant: Johannes Rijke, meesterschoenmaker te Breda ea
2e Comparant: Wouter Vermeulen, brouwer in Sgravenmoer
Goederen: ¼ part van 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Caeij sloot
Belend Oost: kinderen Jan Jansz Timmermans
West: kinderen Michiel Jansz Timmermans
Noord: Scheij sloot
Zuid: Caeij sloot
Bijz: Johannes Rijke x Willemina Quirijns en Eva Quijrijns wed Peeter van Waas (Breda), Abraham de Kreek x Adriana Elizabette Quijrijns

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 211av
Soort akte: transport
Datum: 9-1-1750
1e Comparant: Maria Deckers wed Jan Zeijlmans, secretaris
2e Comparant: Jan van der Meer, secretaris
Goederen: een huijs, hof ende erve aan de Kerkvaart
Prijs: ƒ 3300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Her straat
West: Jasper van Selm
Noord: schutskooij
Zuid: kinderen Peeter Dolk
Bijz: Gereet f 1650 en een kustingbrief van f 1650

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 211br
Soort akte: kustingbrief
Datum: 9-1-1750
1e Comparant: Jan van der Meer, secretaris
2e Comparant: Maria Deckers wed Jan Zeijlmans, secretaris
Goederen: een kustingbrief tbv de aankoop van het in de vorige akte aangekogte huijs. Huijs dient als onderpant
Prijs: ƒ 1650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 5-12-1769 is blijkens een quitantie de kustingbrief geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 211bv
Soort akte: transport
Datum: 12-1-1750
1e Comparant: Pieter Witte en Anthonij Kluijters
2e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout, Cornelis vd Hoeve, secr
Goederen: de ½ van 3 stukken land waar zij reeds de wederhelft bezitten: 1e een perceel hooij en weijland, moer en bos: Breede Bijster
Prijs: ƒ 1050
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Breede Bijster
Belend Oost: Sgrevelduijn Capel
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: de Nieuwe Molenleij
Zuid: de Oude Molenleij
Bijz: Pieter woont te Dongen en Anthonij te Sgravenmoer. Zij zijn voor de helft eigenaars van drie parcelen land en bos eertijts gekomen van de heeren Viveen en Quitijn de Veer

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 211bv-2
Soort akte: transport
Datum: 12-1-1750
1e Comparant: Pieter Witte en Anthonij Kluijters
2e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout, Cornelis vd Hoeve, secr
Goederen: 2e ½ stuk bos; 3e een ½ heijveld en bos
Prijs: ƒ 1050
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Knapenboske
Belend Oost: 2e Anna Witte wed Joh Vermeulen: 3e Mich v Iersel
West: Adriaan Swart;Jan Timmermans
Noord: wed Paulus Nederveen; Knapenboske
Zuid: de Leij vd heer van Waspik; gelijk 2e parceel
Bijz: Pieter woont te Dongen en Anthonij te Sgravenmoer. Zij zijn voor de helft eigenaars van drie parcelen land en bos eertijts gekomen van de heeren Viveen en Quitijn de Veer

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 212v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 19-1-1750
1e Comparant: Adriaan Vassen
2e Comparant: Hendrik Bouwers
Goederen: een wit schip met al zijn toebehooren
Prijs: ƒ 1325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrik woont te Raamsdonk.
Gereet voldaan f 200. In maart f 800 en de rest in drie jaarlijkse termijnen.
Adam Somers staat borg

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 213r
Soort akte: transport
Datum: 26-1-1750
1e Comparant: Jan Willemse Otgens
2e Comparant: Jan Janse de Bont
Goederen: een ¼ part in een buijtendelle waarvan kooper reeds ¼ part bezit, gemeen met Peeter Otgens en Thomas Boudewijns, samen ½
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Pols
West: de Kerk
Noord: Oude straat of Klijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 213v
Soort akte: transport
Datum: 4-2-1750
1e Comparant: Maeijke Peeterse Verschuuren
2e Comparant: Thijs Peeterse Camp
Goederen: 1 geert en anderhalf vierendeel, gemeen met kooper, inden polder
Prijs: ƒ 475
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ca sloot
Belend Oost: kinderen Thomas Zeijlmans
West: gasthuijs Geertruijdenberg
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Ca sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 214r
Soort akte: transport
Datum: 4-2-1750
1e Comparant: Pieter(ke) de Bruijn ea
2e Comparant: Aaltje Lankhuijzen wed Jan Knaep
Goederen: de helft in 6 geerden landt, gemeen mer erg Jan Knaep
Prijs: ƒ 2340
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Cornelis Korten cum suis
West: Hendrik Schoenmakers cum suis
Noord: Scheij sloot
Zuid: wed Jacob vander Ka
Bijz: Pieter(ke) de Bruijn wed Cornelis Jacobse Drimmelaar, Adrianus Cornelis Drimmelaar namens Cornelis Swaen en Thomas Snoek. Kinderen van wed Cornelis Swaen voor de ene helft.
Pieter Konings, wed Jan Aberdaan, Maria Konings wed Jan Bruel, wed Aderjaen Konings, Pieter Konings namens juff Konings wed Jacobus van Bruel en Margareta Waarts wed Adriaan Konings junior als moeder en voogdesse van hun kinderen (Amsteldam), Godefridus Cornelis Hinsbeeck x Elisabeth Konings (Siddeburen. Hellum, Schilwolde), Claas Hagens, de wed Jan de Jong en Pieter Dorreboom voor de andere helft.
Erfgenamen van Jesper de Bruijn en Geertruij Konings.
Aaltje woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 214v
Soort akte: transport
Datum: 16-3-1750
1e Comparant: Jan Adriaensz Koning ea
2e Comparant: Peeter Gijsberts de Jongh
Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 3672
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: kinderen Johannes Cornelisz Schoenmakers
West: Peeter van Dongen cum suis
Noord: Scheij sloot of Dussenmunsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Jan, Matthijs, Thomas en Janneke Adriaensz Koning, Pieter Ketelaar en Steven Scheur als voogden over Johanna en Maria Adriaensz Koning samen voor 3 geerden.
Cornelia Konings wed Jan Sterrenburg 1¾ geert.
Anna Konings wed Hendrik Hagoort 1¼ geert.
Gereet Voldaan de 3 en 1¾ geert. Op 24-4-1752 verklaart Anna dat haar 1¼ geert voldaan zijn.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 215r
Soort akte: Kusting brief
Datum: 16-3-1750
1e Comparant: Peeter Gijsbertse de Jong
2e Comparant: Anna Konings wed Hendrik Hagoort
Goederen: een kusting brief met als onderpant de inde de vorige akte gekocht 1¼ geert land
Prijs: ƒ 750
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 215v
Soort akte: transport
Datum: 28-3-1750
1e Comparant: Peeter vanden Bergh
2e Comparant: Anna Schoenmakers wed Jan Hendriks Schoenmakers
Goederen: 1 geert hoiij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Cornelis Jansz de Bont
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Schaij sloot
Belend Oost: Jan Cornelis de Bont
West: Grietje Geerden Otgens
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 216r
Soort akte: transport
Datum: 9-4-1750
1e Comparant: Adriaan Bol, voogd kinderen Peeter Zeijlmans
2e Comparant: Jan Hendriks de Bont namens Cornelis Mutsaart
Goederen: een huijs, hof en del
Prijs: ƒ 2300
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: Thomas de Bont
West: Thomas de Bont
Noord: Oude straat of Klijn Waspik
Zuid: de straat
Bijz: Gereet f 800 en een kusting brief van f 1500.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 216v
Soort akte: Kustingbrief
Datum: 9-4-1750
1e Comparant: Cornelis Mutsert
2e Comparant: Adriaan Bol namens kinderen Peeter Zeijlmans
Goederen: een kustingbrief tbv de aankoop van een huijs etc (vorige akte). Het huijs is onderpant
Prijs: ƒ 1500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op 9-4-1767 verklaren de kinderen en Adriaan Bol als voogd over een dochter van Peeter Zeijlmans dat de kustingbrief geheel is afgelost. Christiaan, Evert, Elsiabeth en Meggeliaan

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 217v
Soort akte: transport
Datum: 9-4-1750
1e Comparant: Pieter Franse Boeser ea
2e Comparant: Adriaan Bol als voogd kinderen Peeter Zeijlmans
Goederen: een opslag van een huijs voor het retransement op den dijk waarin Huijbert is overleden en deel van een acker noorden huijs
Prijs: ƒ 115
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Pieter Franse Boeser en Adriaan Schouten als erfgenamen van Huijbert de Ruijter

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 218r
Soort akte: transport
Datum: 9-4-1750
1e Comparant: Adriaan Zeijlmans, schout, ea
2e Comparant: Cornelis Schippers
Goederen: een huijs, hof en bijster genaamt Den Treurniet
Prijs: ƒ 530
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Den Treurniet
Belend Oost: Gerrit Dolk cum suis
West: wed Hilleger Kock
Noord: Her straat
Zuid: watergang
Bijz: Adriaan Zeijlmans namens Jacob Blok en Gerrit Vermijs, Jan Vermijs, Kaatje Vermijs, Elias Verduijn x Cornelia Vermijs. Erfgenamen van Pieternel Schoenmakers wed Willem Blok.
Het huijs is inclusief een kustingbrief van f 100 tbv de Armen.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 218v
Soort akte: transport
Datum: 9-4-1750
1e Comparant: Cornelis Schippers
2e Comparant: Lambert Huijbertsz Schoenmakers ea
Goederen: een 1/3 part in een acker saaijlant, gemeen koopers en wed Adriaan van Tichel, groot geheel ontrent 5½ hond
Prijs: ƒ 400
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: de koopers
West: wed Adriaan van Tichel
Noord: Her straat
Zuid: over dwarsweg, Schoenweg tot veld wed A v Tichel
Bijz: Lambert Huijbertsz Schoenmakers, Johannes Bosser x Anna Huijbertsz Schoenmakers, Willem Jochemse Blankers x Margo Huijbersz Schoenmakers, Cornelis Meeuwisse van Steenhoven x Cornelia Huijbertsz Schoenmakers, Johanna Huijbertse Schoenmakers en Peeter Huijbertsz Schoenmakers

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 219r
Soort akte: transport
Datum: 9-4-1750
1e Comparant: Jan en Heijltje de Jong
2e Comparant: Peeter van Dongen
Goederen: 1½ geert hooij ende weijland, gemeen met kooper, in 6 geerden
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Ka sloot
Belend Oost: Peeter Gijsbertse de Jong
West: Willem Otjes cum suis
Noord: Scheij sloot of DussenMunsterkerk
Zuid: Ka sloot
Bijz: Peeter woont onder Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 220r
Soort akte: transport
Datum: 17-4-1750
1e Comparant: Grietje Geerden Otgens
2e Comparant: Peeter Gijsbertse de Jong
Goederen: ½ ackertje saaijland, wederhelft is reeds van kooper, groot geheel ontrent 2 hond
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Willem Melisse Otgens
West: Mels Dirkz van Driel
Noord: Her straat
Zuid: de Ka en veldeken vroeger van Bastiaan Vassen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 220v
Soort akte: transport
Datum: 17-4-1750
1e Comparant: Grietje Geerden Otgens
2e Comparant: Peeter Gijsbertse de Jongh
Goederen: 1/12 part in een hooij en weijlant, in 7 geerden, gemeen met Jan vander Ka en Adriaan Hoevenaar
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot
Belend Oost: Gerrit Vermeulen
West: wed Huijbert Melisz Otgens
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: 11½ Hoeve
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 221r
Soort akte: transport
Datum: 17-4-1750
1e Comparant: Pieternel Blok wed Dirk de Ruijter
2e Comparant: Willem Gijsbert van Malsem
Goederen: een opslagh van een huijsje op den Lootdijk aan zijdzijde retrancement
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Lootdijk
Belend Oost: van Heukelum
West: Dorpsweg
Noord: Adriaan Swart
Zuid: Cornelis Bongaart
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 221v
Soort akte: transport
Datum: 22-4-1750
1e Comparant: Huijbertje vanden Heuvel ea
2e Comparant: Johanna vander Ka wed Adriaan Franse Kamp
Goederen: 4 geerden hooij ende weijland, in 8 geerden, inden polder
Prijs: ƒ 3000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Scheij sloot, Kaa sloot
Belend Oost: Adriaan van Hassel cum suis
West: wed en kinderen Roeland Verharen
Noord: Scheij sloot of Dussen Munsterkerk
Zuid: Kaa sloot
Bijz: Huijbertje vanden Heuvel laast wed Peeter Matthijssse Kamp, Norbertus van Tiggel, Anthonij Peeterse van Dongen, Marinus Elemans namens Simon van Son als voogd van Barbara van Dongen en kinderen van Dielis van Dongen. Kinderen en Kintskinderen van Huijbertje vanden Heuvel en Peeter Anthonisse van Dongen en erfgenamen van Elisabeth van den Heuvel.
Peeter Adriaanse van Dongen, Cornelis Peeterse van Dongen, Gerrit Vermijs x Peternel van Dongen, Jacob Blok x Adriana van Dongen. Kinderen wijlen Peeter Anthonisse van Dongen en Adriaentje vanden Heuvel. Ook erfgenamen van Liesbeth vanden Heuvel, moeders suster te Raamsdonk overleden.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 222v
Soort akte: transport
Datum: 22-4-1750
1e Comparant: Huijbertje vanden Heuvel ea
2e Comparant: Norbertus van Tiggel
Goederen: ¾ parten in 1/10 en 2/3 in 1/10 van 1¾ en 2/3 in een acker, gemeen met kooper en Huijbert Snijders, groot ontrent 1 hond
Prijs: ƒ 151
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Thomas de Bont
West: Huijbertje Cornelisz vanden heuvel
Noord: erve Jan Peetersz Zeijlmans
Zuid: Sgravenmoer
Bijz: Huijbertje vanden Heuvel laast wed Peeter Matthijssse Kamp, Norbertus van Tiggel, Anthonij Peeterse van Dongen, Marinus Elemans namens Simon van Son als voogd van Barbara van Dongen en kinderen van Dielis van Dongen. Kinderen en Kintskinderen van Huijbertje vanden Heuvel en Peeter Anthonisse van Dongen en erfgenamen van Elisabeth van den Heuvel.
Peeter Adriaanse van Dongen, Cornelis Peeterse van Dongen, Gerrit Vermijs x Peternel van Dongen, Jacob Blok x Adriana van Dongen. Kinderen wijlen Peeter Anthonisse van Dongen en Adriaentje vanden Heuvel. Ook ergenamen van Liesbeth vanden Heuvel, moeders suster te Raamsdonk overleden.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 224r
Soort akte: transport
Datum: 27-6-1750
1e Comparant: Pieter Cornelisz de Weert ea
2e Comparant: Aart van Pas
Goederen: een acker zaijland, groot ontrent 4 hond
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaan Boeser
West: Adriaan Kusters
Noord: erve Peeter Jochemse Berthouts
Zuid: de steeg of erve wed Cornelis van Dongen
Bijz: Pieter Cornelisz de Weert, Jenneken de Weert wed Koenraet Heijblom, Dirck Piek x Geertruij van Gilst.

RA: Groot Waspik RA 63
Folio: 224r
Soort akte: transport
Datum: 27-6-1750
1e Comparant: Pieter Cornelisz de Weert ea
2e Comparant: Pieter van Waspik
Goederen: een parceeltje ackerland, groot ontrent 2 hond
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Geer
Belend Oost: de Geer of Sgrevelduijn Capel
West: Vroukensvaartse Grippel
Noord: wed Marcelis Zeijlmans
Zuid: erve Peeter Passon
Bijz: Pieter Cornelisz de Weert, Jenneken de Weert wed Koenraet Heijblom, Dirck Piek x Geertruij van Gilst.