Selecteer een pagina

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 001r
Soort akte: transport
Datum: 13-5-1727
1e Comparant: Adrianus Bosch ea
2e Comparant: Jan Cornelis de Bont
Goederen: een acker zaijlkant mettet veldeken, groot ontrent 3 hont
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Anth Hui, Arien Hui Coninx, wd Pt Pouw Zeijlm.
West: Huijbert en Janneken Lambertse Schoenmakers
Noord: Her straat
Zuid: veldeken Cornelis Paans
Bijz: Adrianus Bosch namens zijn moeder (Rotterdam), Johannes van Noppen x Pieternel Bosch, Adriana Bos x Johan Ernst, schipper ter zee (Rotterdam) en Jacobus van der Ruijt, cruijdenier (S’Hage), erfgenamen van Cornelia Bos en voogt over sijn kint Maria van der Ruijt, Hendrik van der Schonk x Maria Bos, Arien van Dongen x Johanna Bosch, Anselmus Bosscher x Maria Bosch, kint Niclaas Bosch.
Alle erfgenamen van Peeter Janse Brouwer ter eenre.
De hr de Wit namens Elisabet Eelties wed Jan van Turnhout, Niclaas en Matheus Eelties, Hendrik van Peen x Maria Eelties. Simon de Gester x Cornelia Eelties, Laurens Cuijpers x Johanna Eelties, Jacobus van Barlicum x Dina Eelties, Cornelis Billekens x Anna Eelties (Sprang), Antonet Zeijlmans wed Tomas Molenschot namens Johanna Eelties wed Gerard Pieters(Antwerpen), Johanna Maria Teunis, Cornelia Teunis Nicolaas Joseph Teunis en Franuiscus Teunis, Maria Elisabet Teunis, ca 25 jaar. Alle kinderen van Niclaas Teunis en Maria Eelties.
Hendrina van Selst, wed Soeters, Catharina van Selst wed Nicolaas van Deelen, Hendrik van Selst, Getruij Box, Corstiaan van Selst x Adriaantje Box, Pieternel van Asperen wed Gijsbert van Selst (en 2 kinderen), Adriaantie van Selst, Maria van Selst dochter van Aart van Selst. Kinderen en kintskinderen van Jacomijn Dilisse van der Plas.
Eijmert vanden Hout en 4 kinderen bij Anna Maria Delvo, Hendrik en Pieternel vander Plas (Waalwijk), kinderen en kintskinderen van Peeter vander Plas.
Jan Cornelisse de Bont x Maria Wissels, Pieternel van Balkom, Jan van Balkom en Johan Wissels. Erfgenamen van Maria vander Plas wed Peeter Janse Brouwer ter andere sijde.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 004r
Soort akte: transport
Datum: 13-5-1727
1e Comparant: Adrianus Bosch ea
2e Comparant: Jan Cornelisse de Bont
Goederen: een binnenveldeken, groot 1½ hont
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: kinderen Cornelis Hendrikse Schoenmakers
West: wed van Cornelis Hendrix
Noord: Huijbert van Hassel cum suis
Zuid: Jan Cornelis Vermijs
Bijz: Adrianus Bosch namens zijn moeder (Rotterdam), Johannes van Noppen x Pieternel Bosch, Adriana Bos x Johan Ernst, schipper ter zee (Rotterdam) en Jacobus van der Ruijt, cruijdenier (S’Hage), erfgenamen van Cornelia Bos en voogt over sijn kint Maria van der Ruijt, Hendrik van der Schonk x Maria Bos, Arien van Dongen x Johanna Bosch, Anselmus Bosscher x Maria Bosch, kint Niclaas Bosch.
Alle erfgenamen van Peeter Janse Brouwer ter eenre.
De hr de Wit namens Elisabet Eelties wed Jan van Turnhout, Niclaas en Matheus Eelties, Hendrik van Peen x Maria Eelties. Simon de Gester x Cornelia Eelties, Laurens Cuijpers x Johanna Eelties, Jacobus van Barlicum x Dina Eelties, Cornelis Billekens x Anna Eelties (Sprang), Antonet Zeijlmans wed Tomas Molenschot namens Johanna Eelties wed Gerard Pieters(Antwerpen), Johanna Maria Teunis, Cornelia Teunis Nicolaas Joseph Teunis en Franuiscus Teunis, Maria Elisabet Teunis, ca 25 jaar. Alle kinderen van Niclaas Teunis en Maria Eelties.
Hendrina van Selst, wed Soeters, Catharina van Selst wed Nicolaas van Deelen, Hendrik van Selst, Getruij Box, Corstiaan van Selst x Adriaantje Box, Pieternel van Asperen wed Gijsbert van Selst (en 2 kinderen), Adriaantie van Selst, Maria van Selst dochter van Aart van Selst. Kinderen en kintskinderen van Jacomijn Dilisse van der Plas.
Eijmert vanden Hout en 4 kinderen bij Anna Maria Delvo, Hendrik en Pieternel vander Plas (Waalwijk), kinderen en kintskinderen van Peeter vander Plas.
Jan Cornelisse de Bont x Maria Wissels, Pieternel van Balkom, Jan van Balkom en Johan Wissels. Erfgenamen van Maria vander Plas wed Peeter Janse Brouwer ter andere sijde.
Transport vindt om niets plaats

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 006r
Soort akte: willeceur
Datum: 13-5-1727
1e Comparant: Pieter van Waspik
2e Comparant: Jan Jochemse Zeijlmans
Goederen: wilceur met als onderpant een binnendelle, inden polder
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Cae
Belend Oost: wed Jan Hendrik en wed Cornelis Hendrix
West: Laureijs van Dongen
Noord: de Cae
Zuid: de Her straat
Bijz: Jan verklaart op 6-4-1744 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 007r
Soort akte: transport
Datum: 23-5-1727
1e Comparant: Peeter Mattijsse Camp
2e Comparant: Dirk Melsen van Driel
Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met den cooper cum suis
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Arnoldus Verstegen en Tomas de Bont
West: Adriaan Geerden Boudewijns
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Dirk woont onder Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 007v
Soort akte: transport
Datum: 23-5-1727
1e Comparant: Cornelia de Zeeuw laast wed Jan Peters van Alphen
2e Comparant: Adriaan Jans Verschuren
Goederen: 1/5 part in een bijster moergront, putten en kuijlen inbegrepen, gemeen met Laureijs Willemse van Dongen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaan Coninx en Anthonij Coninx
West: kinderen Mattijss Camp, gemeen bos, Dirk Zeijlmans
Noord: Her straat
Zuid: ackers Anthonij Coninx cum suis
Bijz: Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 008r
Soort akte: transport
Datum: 16-7-1727
1e Comparant: Jan Zeijlmans, secr, ea
2e Comparant: Huijbert Aarts van Hassel
Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder
Prijs: ƒ 2400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: cooper en Jan Cornelisse de Bont
West: wed Jochum vander Laar
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Jan Zeijlmans namens Jacobus Deckers koopbrouwer tot Breda wednr Agatha Staal.
Blijkens een quitantie is de koopsom op 4-9-1727 voldaan

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 008v
Soort akte: transport
Datum: 22-10-1727
1e Comparant: Wouter Janse van Disseldorp
2e Comparant: Elisabeth Snijders wed Peeter de Zeeuw
Goederen: een huijs off schuurwerff zoals cooperse aangekomen is op 26-4-1727
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: cooperse
West: dorpsdijk
Noord: Herstraat
Zuid: erve Joost van Vugt
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 009r
Soort akte: transport
Datum: 27-11-1727
1e Comparant: Jan Cornelisse de Bont
2e Comparant: Jan Marcelisse Reckers de Jonge
Goederen: eenen acker zaeijlant, groot ontrent 2 hont
Prijs: ƒ 165
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker Aart de Bont of de steeg
West: stede Arien Croten
Noord: Dingena Zeijlmans wed Arien Cluijters
Zuid: Pieter van Dongen
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 009v
Soort akte: transport
Datum: 24-12-1727
1e Comparant: Pieter de Hoogh, chirurgijn
2e Comparant: Adriaan vanden Bos
Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooper cum suis
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: erfg Johannes Vermeulen
West: kinderen Giel Jansen Timmermans
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 010r
Soort akte: transport
Datum: 24-12-1727
1e Comparant: Michiel Molenschot, bierbrouwer Sgravenmoer, ea
2e Comparant: Adriaan vanden Bos
Goederen: 1 geert hooijende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooper cum suis
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Adriaan Vassen en Jochem Blankers
West: Jan Jochemse Timmermans
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Michiel Molenschot en zijn schoonvader Leonardus Verharen

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 010v
Soort akte: transport
Datum: 24-12-1727
1e Comparant: Adriaan vanden Bos x Adriaantje Schippers
2e Comparant: Dirk Dolk
Goederen: een huijs off schuurwerff aan de oostzijde van verkoopers stede met hoffke of dries en de dellen
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Het hofke ligt tussen hofkens Eijmbertus vanden Hout en Rudolphus Voltelen.
De dellen liggen tussen Rudolphus Voltelen en wed Jan Leijten oost en west verkooper zijn huijs

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 011v
Soort akte: transport
Datum: 30-12-1727
1e Comparant: Jan Schoutten
2e Comparant: Bastiaan Jans Boeser
Goederen: een dries, groot ontrent 3 hont, inden Eijndenest, verkooper aangekomen bij deelinge van 21-5-1726
Prijs: ƒ 139
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Eijndenest
Belend Oost: wed Jan van Tilborg
West: Huijbert Schep
Noord: den cooper
Zuid: wed Jan van Tilborg
Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 012r
Soort akte: transport
Datum: 2-1-1728
1e Comparant: Emmeke Witte wed Wouter Faro, schipper
2e Comparant: Paulus van Nederveen
Goederen: een parceltje weijlant, groot ontrent 6 hont
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: het boske van (niets ingevuld), erve Jac Dorreboom
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: den cooper
Zuid: Adriaan Swart cum suis
Bijz: Wouter was schipper te Breda op den Haag, Paulus woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 012v
Soort akte: willeceur
Datum: 6-1-1728
1e Comparant: Huijbert Bogaarts
2e Comparant: Jan Jochemse Zeijlmans
Goederen: wilceur met als onderpant en acker zaijlant en een veldeken
Prijs: ƒ 600
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Maria van Tichelen
West: wd Jan J Vassen Jan Huij Cuijl wd Fransus Tieleman
Noord: Sheere strate
Zuid: dwars geeren
Bijz: Jan verklaart op 15-4-1733 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 013v
Soort akte: transport
Datum: 7-1-1728
1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans en kinderen
2e Comparant: Janneken Willem Boumans wed Ptr Wout Verschuren
Goederen: ½ acker zaijlant, groot geheel ontrent 5 hont, wederhelft is van Steven Janse Timmermans
Prijs: ƒ 320
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Korte Ackers
Belend Oost: acker kooperse
West: Tomas de Bont
Noord: bijsters
Zuid: pat of Korte Ackers
Bijz: Geerit was schout van Waspik.
Jasper van Zelm, bierbrouwer, x Adriana Zeijlmans geeft namens de zoon Adriaan toestemming voor het transport.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 014r
Soort akte: transport
Datum: 7-1-1728
1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans en kinderen
2e Comparant: Janneken Willem Boumans wed Ptr Wout Verschuren
Goederen: een ackerke zaijlant, groot 1¼ hont
Prijs: ƒ 145
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Korte Ackers
Belend Oost: Cornelis Janse Boeser
West: Steven Janse Timmermans
Noord: bijsters
Zuid: Korte Ackers
Bijz: Geerit was schout van Waspik.
Jasper van Zelm, bierbrouwer, x Adriana Zeijlmans geeft namens de zoon Adriaan toestemming voor het transport.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 014v
Soort akte: transport
Datum: 7-1-1728
1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans en kinderen
2e Comparant: Huijbert Peeters Verschuren, Jan Janse Verschuren
Goederen: een binnedelle, inden binnenpolder
Prijs: ƒ 657
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: Peeter Mattijsse Camp cum suis
West: Pieter van Waspik
Noord: de Cae
Zuid: Her straat
Bijz: Geerit was schout van Waspik.
Jasper van Zelm, bierbrouwer, x Adriana Zeijlmans geeft namens de zoon Adriaan toestemming voor het transport.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 015r
Soort akte: transport
Datum: 7-1-1728
1e Comparant: Hermina de Bie wed Geerit Zeijlmans en kinderen
2e Comparant: Mels Peeterse de Graaff
Goederen: ontrent 2 hont ackerlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Eijndeling Ackers
Belend Oost: Eijndeling Ackers
West: Denis de Haan
Noord: Meerten Reckers
Zuid: Jenneken Snijders cum suis
Bijz: Geerit was schout van Waspik.
Jasper van Zelm, bierbrouwer, x Adriana Zeijlmans geeft namens de zoon Adriaan toestemming voor het transport.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 015v
Soort akte: transport
Datum: 12-1-1728
1e Comparant: Adriaantje van Gorcom wed Jochem vander Laar
2e Comparant: Cornelis van Brantwijk, schout Dussen Munsterkerk
Goederen: 1e een parceeltje moergront, groot ontrent 3 hont.
2e een parceltje genaamt den Gras Dries
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Queb, den Gras Dries
Belend Oost: 1e de Queb; 2e wed Jan Vos
West: Schrevelduijn sloot; Peeter Stockermans
Noord: Willem Janse Snijders; Peeter Stockermans
Zuid: de graaffelijckheijt nu Pieter Belaarts; gelijk 1e
Bijz: Pieter Belaarts is heer van Emminkhoven

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 016r
Soort akte: transport
Datum: 16-2-1728
1e Comparant: Anthonij Dielisse Quirijns
2e Comparant: Fransijna Anthonijsse Quirijns
Goederen: twee partijen en off landekens hooijlant, neffens malkanderen, agter stede laast gekomen van Steven Fransen Swart
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: erve verkooper
West: Sgrevelduijn sloot of voornoemde stede
Noord: wed Wouter Faro en Adriaan Swart
Zuid: Coenraat Aarden Hulst cum suis
Bijz: Anthonij woont te Sgravenmoer, Fransijna ook.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 016v
Soort akte: transport
Datum: 8-3-1728
1e Comparant: Reijnier Costers
2e Comparant: Arien Heijmans
Goederen: een wilceur met als onderpant 1e een acker zaijlant, groot 5 a 6 hont; 2e een ackerke zaijlant, groot ontrent 2 hont
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Vroukens vaart; 2e Binnen vaart
West: Swarten Stede; erve kinderen Marcelis Reckers
Noord: Arien van Pas; Peeter van Gijsel
Zuid: Arien de Zeeuw; Elisa Cluijtenaars wed H Vaartmans
Bijz: Arien woont te Vrijhoeven.
Jan vanden Cock x Cornelia Heijmans verklaart op 4-5-1743 dat de kinderen van Reijnier Costers de wilceur geheel hebben afgelost.
Het 1e stuk lant is voor de helft bij deelinge aangekomen van zijn vrous vader en voor de andere helft gekogt van Anthonij Cluijsters

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 017v
Soort akte: transport
Datum: 11-3-1728
1e Comparant: Steven Janse Timmermans
2e Comparant: Dirk Timmers
Goederen: een buijtendelle, groot ontrent 4 a 5 hont
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: Willem Schoutten cum suis
West: kinderen Cornelis de Zeeuw
Noord: Oude straat of Cleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Steven woont te Raamsdonk en Dirk te Cappel

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 018r
Soort akte: transport
Datum: 11-3-1728
1e Comparant: Steven Janse Timmermans
2e Comparant: Adriaan Schoutten
Goederen: een part van een bijster moergront, gemeen met cooper, Jasper van Selm, Wouter Zeijlmans en meer andere
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Teunis Dolk en Vas Peeters de Hoog
West: wed Jan Buijs, Thomas Buis en Peeeter van Waspik
Noord: erve Vas Peeters de Hoog
Zuid: erve Thomas Buijs en Adriaantje Compeer cum suis
Bijz: Steven woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 018v
Soort akte: transport
Datum: 15-3-1728
1e Comparant: Laureijs Willemse van Dongen ea
2e Comparant: Jan Wouters Verschuren
Goederen: 1/5 part in 3 en ¾ part in 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met cooper in oostense helft, in 7½ geerden
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Adriaan Schalken en Marijnis Elemans cum suis
West: Anthonij Tijsse Coninx cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Laureijs Willemse van Dongen en Elisabeth de Zeeuw wed Arien Bosseren. Elisabet woont te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 019r
Soort akte: transport
Datum: 30-3-1728
1e Comparant: Anthonij Pieterse Buijs
2e Comparant: Arien Cornelisse de Zeeuw
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vaart of erve Freijsken Ariens
West: acker Artus Sterrenburg
Noord: cooper met huijs en acker
Zuid: (niet ingevuld) Schoutten
Bijz: Anthonij woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 019v
Soort akte: transport
Datum: 30-3-1728
1e Comparant: Anthonij Pieterse Buijs
2e Comparant: Arien Cornelisse de Zeeuw
Goederen: ¼ part in een buijtendelle
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: Pieter Ockers
West: Jan Teunis Pols
Noord: Oude straat
Zuid: Her straat
Bijz: Anthonij woont te Rotterdam.
Transport om niets.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 020r
Soort akte: transport
Datum: 30-3-1728
1e Comparant: Anthonij Pieterse Buijs
2e Comparant: Arien Cornelisse de Zeeuw
Goederen: ¼ in 1/3 part in een buijtendelle, met Peeter van Gijsel cum suis
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: Dirk Timmers
West: Peeter Stoffels de Hoog
Noord: Oude straat
Zuid: Adriaan Pols
Bijz: Anthonij woont te Rotterdam.
Transport om niets.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 020v
Soort akte: transport
Datum: 1-4-1728
1e Comparant: Willem Janse Snijders
2e Comparant: Cornelis van Brantwijk, schout van Dussen Munsterk
Goederen: een moerdelle, groot 3 hont
Prijs: ƒ 222
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Queb of erve wed Jan Vos
Belend Oost: de Queb
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Anthonij van Dommelen en Dirk vanden Hoek
Zuid: cooper met del gekocht van wed Jochem vd Laar
Bijz: Willem woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 021r
Soort akte: transport
Datum: 2-4-1728
1e Comparant: Anthonij Jansen Snijders
2e Comparant: Jenneken Huijb de Bruijn wed Hen Huijb Schoenmaker
Goederen: een geert hooij ende weijlant, inden polder, in 16 geerden, gemeen met cooperse en wed Cornelis de Bont cum suis
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Hendrik de Bont
West: Adriaan Geerden Boudewijns
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 021v
Soort akte: transport
Datum: 22-4-1728
1e Comparant: Peeter Geerden Boudewijns
2e Comparant: Adriaan Geerden Boudewijns
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooper cum suis
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Dirk Melsen van Driel cum suis
West: Jan Cornelisse de Bont
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Peeter woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 022r
Soort akte: transport
Datum: 22-4-1728
1e Comparant: Joost van Vugt
2e Comparant: Lowies Chedeville
Goederen: een huis en erve
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Peeter de Zeeuw
West: dorps dijk
Noord: Huijbert Bogaarts
Zuid: wed Peeter de Zeeuw
Bijz: Lowies woont in S’Hagen

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 022v
Soort akte: transport
Datum: 1-5-1728
1e Comparant: Peeter van Waspik
2e Comparant: Huijbert Willemse de Ruijter
Goederen: een binnendelle, inden polder
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: Huijbert en Johannis Verschuren
West: wed Jan Dirken Leijten
Noord: de Cae
Zuid: S’Heren straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 023r
Soort akte: transport
Datum: 12-5-1728
1e Comparant: Mels de Graaf ea
2e Comparant: Thomas Buijs
Goederen: ½ stuk zaeijlant, groot ontrent 3 hont, bij het werk boven Waspik
Prijs: ƒ 2
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Mels de Graaf x Piternella Croot, Cornelia Croot. Erfgenamen Maria Croot wed Gijsbert Zeijlmans, suster van comparanten

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 024r
Soort akte: willeceur
Datum: 18-5-1728
1e Comparant: Dirck van Disseldorp, coornmolenaar
2e Comparant: Nicolaas Santvoort, predikant Leerdam
Goederen: een wilceur met als onderpant 1e de korenmolen op den dijk; 2e huijs, hoff en acker
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e (niets ingevuld); 2e Huijbert van Hassel
West: (niets ingevuld); Adriaan Vermeijs
Noord: erve Adriaan Vermeijs; Her straat
Zuid: Peeter de Hoog cum suis; den dijk of molen
Bijz: Nicolaas woont te S’Bos.
Blijkens quitantie is de wilceur op 10-5-1758 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 025r
Soort akte: contract
Datum: 23-6-1728
1e Comparant: Govert van Loon ea
2e Comparant: Jan Willem Cloot en Wouter Thom Zeijlmans, armmrs
Goederen: comparanten sluiten een contract af.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Govert van Loon x Elisabet vander Schop, Corstiaan van Gennep x Maria Meertens Hessel.
Tweede comparanten timmeren twee nieuwe huijsjes tbv de eerste comparanten. Wijt 20 voet en lang 36 voet.
Comparanten hebben de vrije inwoning en geven de grond on niets aan de Armen. Als een van beide comparanten’s vrouw komt te overlijden mag het huijsje verkocht worden. Eventuele kinderen hebben het recht het huijsje te kopen

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 026r
Soort akte: transport
Datum: 7-8-1728
1e Comparant: Jacobus Schoenmakers
2e Comparant: Pieternel Bogaarts wed Johan Frank
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: verkooper
West: Huijbert Aartse van Hasselt
Noord: S’Heere straat
Zuid: onderteen vanden dijk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 026v
Soort akte: transport
Datum: 7-8-1728
1e Comparant: Piternel Bogers wed Johan Frank
2e Comparant: Johan Hendriks de Bont
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jacobus Schoenmakers
West: Huijbert van Hassel
Noord: S’Heere straat
Zuid: onderteen vanden dijk
Bijz: Johan woont te Raamsdonk
Pieternel mag in het huijs blijven wonen in de voorkamer.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 027r
Soort akte: transport
Datum: 30-8-1728
1e Comparant: Catharina vander Closse wed Hend Wout van Waspik
2e Comparant: Arien Marcelisse Coninx
Goederen: een huijs, werff met steenen en afgebrande materialen en ½ stede : hoff, bijster, dries, acker en buijtendelle, met cooper
Prijs: ƒ 925
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de pastorije en Anthonij Tijsse Coninx
West: Arnoldus vander Stege en Jan Janse van Tichel cs
Noord: kerkhof of den weg
Zuid: Cuijpers Leij
Bijz: Catharina handelt volgens testament van 18-1-1705 uit Vrijhoeve Cappel. Jan Zeijlmans, secr, assisteert haar.
Het deel van het huijs is haar aangekomen van Jacob Dolk.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 027v
Soort akte: transport
Datum: 30-8-1728
1e Comparant: Arien Marcelisse Coninx
2e Comparant: Arien Gijsbert Coninx, hooijschipper van Raamsdonk
Goederen: een wilceur met als onderpant zijn stede.
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: predikant huijs en land van Anthonij Tijsse Coninx
West: Arnoldus vander Stege en Jan Janse van Tichel cs
Noord: kerkhof of den weg
Zuid: Cuijpers Leij
Bijz: Gijsbert Coninx, Hendrik Brouwers x Angeneta Coninx en als erfg van Jan Coninx (dus 2/5), Francis Snollaars x Adriana Coninx verklaren op 2-2-1756 f 864 ontvangen te hebben.
Frans Coninx laat op 14-2-1756 een quitantie zien waaruit blijkt dat hij geheel voldaan is.
Het gaat om de stede waar hij ende wed Hendrik van Waspik gewoont hebben en waarvan de huijsen zijn afgebrant en waarvan hij de helft van Wouter Bax in 1715 heeft gekogt.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 028v
Soort akte: transport
Datum: 18-10-1728
1e Comparant: Peeter Cornelisse Camp
2e Comparant: Jacobus Liefmans
Goederen: haafflijke en meubilaire goederen. Oa een merieveullen, 2 melkkoeijen, een kalf koeij, een kuuskalf, een vercken, een wagen
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacobus woont te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 029r
Soort akte: transport
Datum: 13-11-1728
1e Comparant: Maria en Adriaantje Anthonisse Canters
2e Comparant: Hendrik de Hoog, meesterschoenmaker S’Gravenmoer
Goederen: 2 1/3 parten in een 1/5 part in het goet van Jan Cornelis Cop. Andere 1/3 is reeds van cooper.
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Gerardus van Ellinkhuijsen
West: erve Jacob Dorrenboom
Noord: wed Adriaan van IJersel
Zuid: Peeter van Gijsel
Bijz: Maria woont te Leijden en Adriaantje te S’Hagen

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 029v
Soort akte: transport
Datum: 3-12-1728
1e Comparant: Melis Peeterse Otgens
2e Comparant: Elisabet Dirken Vermeijs wed Vas Peeters de Hoog
Goederen: een parceeltje ackerlant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Breede Plek
Belend Oost: wed Frans Boeser
West: Thomas de Bont
Noord: sloot dries wed Teunis de Bont en t verkogte
Zuid: pat of Breede Plek
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 030r
Soort akte: transport
Datum: 14-12-1728
1e Comparant: Geerit Corstiaanse van Disseldorp ea
2e Comparant: Arnoldus Huijberde Cuijl
Goederen: een acker zaeijlant, met den cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Pispot
Belend Oost: Arien Schoenmakers
West: Peeter Cornelisse Camp
Noord: Pispot
Zuid: cloosters goet nu Adriaan van IJersel
Bijz: Geerit Corstiaanse van Disseldorp eertijts wed van Geertruij Dingemans Schoenmakers (Raamsdonk).
Arnoldus woont ook te Raamsdonk.
Uitweg over de stede van Jochem Blankers tot de Her straat

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 030v
Soort akte: transport
Datum: 15-1-1729
1e Comparant: Joost Peeterse Verschuren
2e Comparant: Joost van Vugt
Goederen: een huijswerff met afgebrande materialen met den hoff, zoals het van Jan van Dun is aangekomen
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Arnoldus vander Stegen
West: het dorp
Noord: de weg of erve Corstiaan van Gennip
Zuid: erve Jan Wouterse Verschuren
Bijz: Voor de materialen wordt ook nog eens f 237 betaald.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 031r
Soort akte: willeceur
Datum: 4-2-1729
1e Comparant: Jan Zeijlmans, secrtaris
2e Comparant: Peeter Wouterse Zeijlmans
Goederen: een wilceur met als onderpant sijn huijs etc
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schau sloot, Schouttens del
Belend Oost: straat of Her baan
West: de Schau sloot of Schouttens del
Noord: straat, schutskoeij en steeg na Schouttens del
Zuid: dorps bos
Bijz: Peeter verklaart op 23-1-1743 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 031v
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1729
1e Comparant: Margrita Barrevoets wed Cornelis Teunisse Sijlmans
2e Comparant: Johan Baptist Lips
Goederen: een huijs, hoff, bijster, acker en buijtenveldeken
Prijs: ƒ 2000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Cuijpers Leij
Belend Oost: wed Peeter Wouterse Verschuren en Jochem Blankers
West: Jan Janse Pols en wed secretaris Zeijlmans
Noord: S’Heere straat
Zuid: bijster wed secretaris Zeijlmans en Cuijpers Leij
Bijz: Zie ook testament van 24-2-1708. Sijmen Liesvelt assisteert Margrita.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 032r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 12-2-1729
1e Comparant: Aart Joren
2e Comparant: Michiel Melsen van Gijsel
Goederen: een damschuijt met al zijn toebehooren
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Gereet f 200. De rest op 12-2-1730 of 2 x f 50

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 032v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 12-2-1729
1e Comparant: Johannis Spaan
2e Comparant: Meeuwis Stevense Bosser
Goederen: een wijtschip (farij schip) met al zijn toebehooren
Prijs: ƒ 525
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johannis woont te Suijlichem in Gelderlant.
Gereet ontfangen f 300. De rest zo ras den paeij die op het getransporteerde schip aan Marijntje Vergou moeten worden voldaan verschijnt.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 033r
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1729
1e Comparant: Johannis Adriaans Schoutten
2e Comparant: Frans Peeterse Boeser
Goederen: ½ acker en dries genaamt De Verbrande Stede. De wederhelft is van Adriaan Schoutten, hooijschipper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: De Verbrande Stede, het Walleke
Belend Oost: Vroukensvaartse grippel
West: de Armen, het Walleke of wed Corst Marcellisse
Noord: Arien Cornelisse de Zeeu en de Armen
Zuid: dorps weg
Bijz: Johannis woont te Raamsdonk en Adriaan ook.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 033v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 21-2-1729
1e Comparant: Meeuwis Stevense Bosser
2e Comparant: Johannis Spaan
Goederen: een farijschip met al sijn toebehoorten zoals het op den timmerwerf leggende is.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Johannis woont te Suijlichem in Gelderlant.
De koop is inclusief het transport van het schip van Johannis aan Meeuwis (zie folio 032v)

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 034r
Soort akte: transport
Datum: 17-3-1729
1e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris, namens Jacobus Deckers
2e Comparant: Peeter Cornelisse Camp
Goederen: 2 geerden hooij en weijlant, inden polderin 6 geerden, gemeen met Adriaantje Baase wed Jan de Bruijn
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Arnoldus van Son
West: weeskinderen Michiel Timmermans
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Jacobus is borger en coopbrouwer en woont te Breda. Peeter woont te Hendiksoons Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 034v
Soort akte: transport
Datum: 19-4-1729
1e Comparant: Peeter Ariens van Dongen
2e Comparant: Johanna Adriaan van Tichel wed Dirk Mels van Driel
Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met cooperse
Prijs: ƒ 75
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Huijbert Cuijl en Grietje en Janneke Gerritse
West: Bastiaan Vassen
Noord: Her straat
Zuid: de veldekens
Bijz: Johanna woont te Hendrik Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 035r
Soort akte: willeceur
Datum: 21-4-1729
1e Comparant: Jan Michielse Timmermans
2e Comparant: Anna Hend Schoenmakers wed Jan Hend Schoenmakers
Goederen: een wilceur met als onderpant 6 geerden hooij ende weijlant, gemeen met Engelina Biemans, in 12 geerden
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed en kinderen Joh Vermeulen
West: Cornelis Hendriks Schoenmakers
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambacht.
Hendrik Janse Schoenmakers verklaart op 1-3-1754 dat er f 200 betaalt is. 2 geerden blijven in onderpant.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 035v
Soort akte: transport
Datum: 29-4-1729
1e Comparant: Gerardus van Ellinkhuijsen
2e Comparant: Jan van Cleeff en Meeuwis Janse Zeijlmans
Goederen: een parceeltje moergront met putten en cuijlen, groot ontrent 7 hont, aangekomen van heer doctor Junius.
Prijs: ƒ 645
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker Jacob van Tilburg cum suis
West: dwars sloot of erve Adriaan van IJersel
Noord: erfg Dirk Bastiaanse Hulst cum suis
Zuid: Adriaan van Dongen en Jan Hendriks Heijblom
Bijz: Gerardus woont te Breda, Jan woont te Loon op Sant en Meeuwis tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 036r
Soort akte: transport
Datum: 29-4-1729
1e Comparant: Hendrik de Hoog ea
2e Comparant: Jan van Cleeff en Meeuwis Janse Zeijlmans
Goederen: noordense helft van een perceel moergront, groot geheel ontrent 5 hont. Wederhelft is van verkooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve wed Adriaan van IJersel
West: erve Wouter Vermeulen
Noord: Jacob Doornboom ea
Zuid: verkoopers
Bijz: Hendrik de Hoog (S’Gravenmoer) en Maria en Adriana Canters. Jan woont te Loon op Sant en Meeuwis tot Cappel.
Gereet f 50. De rest bij approbatie van Maria en Adriana.
Op 30-5-1729 is blijkens 2 quitanties de rest ook voldaan.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 036v
Soort akte: transport
Datum: 5-5-1729
1e Comparant: Gijsbert vander Cruijs, coopman Geertruijdenberg
2e Comparant: Dirk Thomasse Rijcken
Goederen: 2 parceelen uijtgedolven moergront, het eene 2 mergen en het andere 4 mergen, gekogt op 25-1-1725 van de graaffelijkheijt.
Prijs: ƒ 260
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 037r
Soort akte: transport
Datum: 6-5-1729
1e Comparant: Fransus Beijens
2e Comparant: Jan Cievits
Goederen: ½ binnendel op Vroukensvaart wederhelft is van Cristoffel de Bruijn en Arnoldus van Son
Prijs: ƒ 110
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Binnen vaart
West: de moerblocxkens van (niets ingevuld)
Noord: Cristoffel de Bruijn en Arnoldus van Son
Zuid: wed Jan Ant Zeijlmans, de Armen en Peeter Scheur
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 037v
Soort akte: transport
Datum: 7-5-1729
1e Comparant: Thomas de Bont
2e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout en secr Cleijn Waspik
Goederen: ½ buijtendelle, gemeen met cooper en Cristoffel de Bruijn
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: sloot del kind. Jan Willem Zeijlmans en t verkogte
West: de Vaart
Noord: Huijbert van Hassel
Zuid: den cooper
Bijz: Gereet f 100, de rest op 1-11-1729.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 038r
Soort akte: transport
Datum: 9-5-1729
1e Comparant: Pieter van Waspik ea
2e Comparant: Cornelis Paans
Goederen: een binnendelle, groot ontrent 3 hont, zoals het in sijnen hoefslag gelegen is op Vroukensvaart
Prijs: ƒ 270
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Binnen vaart
West: soo ver het streckt
Noord: Freijs Jans Reckers
Zuid: Peeter Jochems Berthouts
Bijz: Pieter van Waspik x Cornelia Domen, Bastiaan Peeter Boeser x Geertruij Domen, Bastiaan en Hendrik Sebregts Ottersdijk als voogt en toesiender van kinderen wijlen Hendrik Domen bij Adriana Ottersdijk

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 038v
Soort akte: transport
Datum: 9-5-1729
1e Comparant: Pieter van Waspik ea
2e Comparant: Bastiaan Peeterse Boeser
Goederen: 2/3 part van een acker zaeijlant, groot ontrent 2 hont, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 83
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Johan de Bruijn
West: Peeter Ockers
Noord: acker maijken Huijberts de Bont
Zuid: veldeken lantmeeter Willem Vermeulen
Bijz: Pieter van Waspik x Cornelia Domen, Bastiaan Peeter Boeser x Geertruij Domen, Bastiaan en Hendrik Sebregts Ottersdijk als voogt en toesiender van kinderen wijlen Hendrik Domen bij Adriana Ottersdijk

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 039r
Soort akte: transport
Datum: 9-5-1729
1e Comparant: Cornelis Paans
2e Comparant: Jacob Buijs
Goederen: 1/6 part van een huijs, erve, hoff en bijster, gemeen met Thomas Buijs en Piter van Waspik
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Arien Huijberde Coninx ea
West: Jasper van Selm ea
Noord: Her straat en stede Jasper van Selm
Zuid: de ackers
Bijz: Arien Huijberde Coninx met sijn stede, Wouter en Dingena Zeijlmans en Jasper van Selm cum suis.
Jasper van Selm met sijn stede en Adriaan Schoutten met de wed Frans Boeser met haren bijster

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 039v
Soort akte: transport
Datum: 20-5-1729
1e Comparant: Christoffel de Bruijn, bierbrouwer tot Sandert
2e Comparant: Wilbert Zeijlmans
Goederen: een binnendelle aan Vroukensvaart
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Binnen vaart
West: erve Peeter Boeser
Noord: wed Matijs Adriaans de Jong
Zuid: cooper
Bijz: Wilert woont tot Cappel

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 040r
Soort akte: transport
Datum: 20-5-1729
1e Comparant: Adriaantje Gielen ea
2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris
Goederen: ½ moergront, de wederhelft is van Hilleken Dingemans wed Adriaan Pols
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den dijk
West: sloot tussen t verkogte en erve Peeter van Dongen
Noord: Denis en Thomas de Haan
Zuid: Denis en Thomas de Haan cum suis
Bijz: Adriaantje Gielen x Niclaas Artel namens haar man en Aart de Ruijter x Clara van Grevenbroek.
Aart de Ruijter staat garant voor alle kosten met een ½ moerdelle: gront stede Hendrik op t Hoek suijden en Denis de Haan noorden en west Sgrevelduijn sloot

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 040r
Soort akte: appostille
Datum: 18-7-1729
1e Comparant: Reijnier Coster wednr Anneke de Ruijter
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Reijnier heeft bij Anneke 5 kinderen waarvan de oudste een zoon die meerderjarig is. Reijnier heeft f 200 geleend van Willemijna de Ruijter, suster Anneke, x Adriaan van Campen. Zij eisen dit geld direct op.
Reijnier heeft nog meer schulden.
Hij kan zijn schuld aflossen door een stuk land te verkopen. Men is bang dat Reinier het geld alsnog opmaakt
Er wordt nu verzocht dat Gerrit Coster, de zoon, als voogt van zijn broers en zussen mag optreden en het land mag verkopen aan zijn oom Adriaan van Campen.

Verderop een stukje dat Gerrit is aangestelt als voogt

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 041v
Soort akte: vervolg appostille
Datum: 28-7-1729
1e Comparant: Reijnier Costers
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Reinier verklaart geen verdere goederen als het inde appostille genoemde lant zal verkopen etc.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 042r
Soort akte: transport
Datum: 28-7-1729
1e Comparant: Reijnier Coster ea
2e Comparant: Adriaan van Campen
Goederen: een parceel hooij ende weijlant, genaamt de Leijkant, aangekomen door coop van Dingena de Ruijter
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Leijkant, de Klinkert
Belend Oost: dorps weg
West: erve Jan Bredenburg
Noord: de Leij of erve Johannis van Ammelrooij
Zuid: de Klinkert en Peeter Scheur
Bijz: Reijnier Coster wednr Anneken de Ruijter en Gerrit Coster, zoon, als voogt over de overige vier kinderen van Reijnier.
Adriaan woont tot Cappel.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 042v
Soort akte: transport
Datum: 13-8-1729
1e Comparant: Janneken Jansen laast wed van Corn Mels van Gijsel
2e Comparant: Jan Marcelisse Reckers de Jonge
Goederen: een binnendelle aan Vroukens vaart
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Binnen vaart
West: sloot verkochte en Marcelis en Willem Zeijlmans
Noord: Huijbert en Engel Reckers
Zuid: Arien van Pas
Bijz: In t hoofd staat Janneken Melsen. Zij wordt geassisteert door Willem Jacobse Block, haren voorsoon.
Gereet f 100.
Willem Jacobse Blok, Jan Jacobse Block, Jan Gijsberts Coninx x Japikske Jacobse Block, kinderen Janneken verklaren dat de koopsom geheel voldaan is. 24-11-1738

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 043r
Soort akte: willeceur
Datum: 25-8-1729
1e Comparant: Willemijna Wout Zeijlmans wed Fransis vanden Hout
2e Comparant: Dirck Hendrickse Timmers, hooijschipper
Goederen: wilceur met als onderpant een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Lange steeg
Belend Oost: Arien van Pas
West: wed Hendrik de Bont
Noord: Lange steeg of erve Peeter Jochems Berthouts
Zuid: erve kinderen Adriaan Boeser
Bijz: Willemijna woont te waalwijk en Dirck tot Cappel.
Op 8-10-1745 verklaart Geerit Timmers, zoon, dat de wilceur geheel is afgelost. De wed Johan Civits [=Anna Wouters Zeijlmans] heeft de wilceur brief

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 044r
Soort akte: transport
Datum: 31-8-1729
1e Comparant: Peeter Janse van Dun
2e Comparant: Jan Wouterse Verschuren
Goederen: 1/10 van een acker zaeijlant met de veldekens, bemeen met de cooper, aangekomen van outoom Jan Cornelis Peeterse
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Bastiaan Vassen en erfg Jan Mattijsse Otgens
West: Jacobus Schoenmakers en Jan Cornelis de Bont cs
Noord: Her straat
Zuid: dwarsvelden of S’Gravenmoer
Bijz: Peeter woont tot Hessel in Brabant

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 044v
Soort akte: transport
Datum: 31-8-1729
1e Comparant: Peeter Janse van Dun
2e Comparant: Jan Wouters Verschuren
Goederen: 1/10 in 3 geerden en ¾ in 1 geert, inden polder, gemeen met cooper, in oostense helft van 7½ geert
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Adriaan Schalken en Marijnis Elemans cum suis
West: Anthonij Matthijsse Conincx cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Peeter woont tot Hessel in Brabant

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 045r
Soort akte: transport
Datum: 6-10-1729
1e Comparant: Johannis Vassen, hooijschipper
2e Comparant: Peeter Cornelisse Camp
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met wed Jan de Bruijn en cooper
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Arnoldus van Son
West: Arnoldus Verbuijs cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Peeter woont te Hendriksoons Luijten Ambacht

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 045v
Soort akte: transport
Datum: 10-11-1729
1e Comparant: Adrianus Cop ea
2e Comparant: Anthonij Jacobsen Doornboom
Goederen: hun deel inde stede waarin vader heeft gewoont, gelegen in S’Gravenmoer, gemeen met Jacob Doornboom
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: kinderen Aart Aartse Hulsten
Zuid: Anthonij Canters cum suis
Bijz: Adrianus Cop, Peeter Cop (S’Hage), Adriaantje Cop namens Adam van Joosten haar man (S’Hage). Kinderen Cornelis Jansen Cop.
De koopsom bedraagt f 200. Hiervan valt f 75 onder Waspik.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 046r
Soort akte: transport
Datum: 5-1-1730
1e Comparant: Fransus Beijens wednr Elisabeth Teulincx
2e Comparant: Cornelis van Steenhoven
Goederen: een binnendel aan Vroukensvaart
Prijs: ƒ 75
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Binnen vaart
West: bijster Peeter Boeser
Noord: Adriaan Bommelaar
Zuid: Peeter Cuijl
Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 046v
Soort akte: willeceur
Datum: 11-1-1730
1e Comparant: Fransus Baeijens
2e Comparant: Denis Peeterse de Haan
Goederen: wilceur met als onderpant een buijtendijxe delle
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: wed Jacob Hendricks van Malsem cum suis
West: wed Peeter de Zeeu
Noord: Oude straat of Cleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Denis verklaart op 14-12-1730 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 047r
Soort akte: transport
Datum: 14-1-1730
1e Comparant: Jan Adriaan Scheerders x Anna Mattijsse Camp
2e Comparant: Philippus Segers Slijkers
Goederen: ¼ van een bijsterke zoals op 20-12-1729 van Willemijna Camp aangekomen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Laureijs van Dongen cum suis
West: Anthonij Mattijsse Conincx
Noord: Her straat
Zuid: erve kinderen Teunis Dolk
Bijz: Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 047v
Soort akte: transport
Datum: 16-1-1730
1e Comparant: Arien Bos
2e Comparant: Roelant Verharen
Goederen: 3 gerden hooij ende weijlant, inden polder, in 8 geerden, gemeen met Roelant Verharen
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Cornelis Dielissen vanden Heuvel cum suis
West: Andries Fransen Hoevenaar cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Arien woont te Hendrik Luijten Ambagt en Roelant te Oosterhout

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 048r
Soort akte: transport
Datum: 11-2-1730
1e Comparant: Willem Soethout
2e Comparant: Leendert Adriaan Canters
Goederen: 1/5 van 1/12 in de stede gekomen van Adriaan Canters den Ouden, groot ontrent 3½ loopsaat
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve Jacob Dorrenboom
West: erve Pieter Canters
Noord: Leendert Canters cum suis
Zuid: Aart Cornelis Hulsten cum suis
Bijz: Willem woont te Papendregt en Leendert te Dongen

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 048v
Soort akte: transport
Datum: 24-3-1730
1e Comparant: Commer van Gils
2e Comparant: Jacob vander Cae
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooper, Jan vander Cae en Adriaan Bommelaar
Prijs: ƒ 375
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Frans Camp cum suis
West: Arnoldus van Son
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Commer woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 049r
Soort akte: attestatie
Datum: 24-3-1730
1e Comparant: Geertruij de Leeu ea
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Geertruij de Leeu, Heijltje Bogaarts wed Cornelis Aarde Schoenmakers, agerende voor vroedvrouw.
Zij verklaren dat Clasina, woonde als dienstmeijt te Rotterdam, op 1-3 naar hun huijs is gekomen en bekende dat sij 7 maanden swanger is. Zij wilde naar een nigt te Drunen om te bevallen. Op 7-3 wordt s’nacht het kint geboren. De vroedvrouw wordt erbij gehaalt. Het kint is dood geboren. Het was al enkele dagen voor de geboorte dood. Het kint wordt s’avonds nog begraven.
De moeder wordt niets verweten.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 050v
Soort akte: willeceur
Datum: 6-4-1730
1e Comparant: Aart de Ruijter
2e Comparant: Goverdina de Jong wed Adriaan de Leeuw en kinderen
Goederen: een wilceur met als onderpant een huijs etc
Prijs: ƒ 212
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Lange Ackers
Belend Oost: stede Peeter Romme
West: Jan Willems Cloot
Noord: sloot tussen dries en Lange Ackers
Zuid: acker Jan Willems Cloot
Bijz: Adriaan de Leeuw was schout van Vrijhoeven Cappel.
Op 8-6-1740 verklaart Fransois vander Werken x wed de Leeuw dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 051r
Soort akte: transport
Datum: 22-4-1730
1e Comparant: Dirk Jansen Leijten
2e Comparant: Jan Janse Leijten
Goederen: een binnedel, inden polder
Prijs: ƒ 80
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert de Ruijter
West: Adriaan Anthonisse Coninx
Noord: de Cae
Zuid: Her straat
Bijz: Dirk woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 051v
Soort akte: transport
Datum: 26-4-1730
1e Comparant: Hilleken Dingemans wed Adriaan Pols
2e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris
Goederen: ½ moergront, wederhelft is reeds van kooper
Prijs: ƒ 90
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: cruijn vanden dijk
West: sloot tussen verkogte en erve Peeter van Dongen
Noord: Denis en Thomas de Haan
Zuid: Denis en Thomas de Haan cum suis
Bijz: Hilleken wordt geassisteert door Gijsbert van Malsem haar swager.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 052r
Soort akte: transport
Datum: 23-5-1730
1e Comparant: Gijsbert van Malsem ea
2e Comparant: Peeter Mattijsse Camp
Goederen: 1/4 van een binnedelle, inden polder, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 8
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Adriaan Vermijs
West: Huijbert en Johannis Verschuren
Noord: de Cae
Zuid: Her straat
Bijz: Gijsbert van Malsem, Leendert de Bie x Anneken van Malsem, Cornelis Peeterse Boer x Maria van Malsem, Hendricxken de Ruijter wed Jacob van Malsem en 5 kinderen. Gijsbert als voogt van sijn suster Adriaantje van Malsem, Daniel Poldermans wednr Willemijna van Malsem.
Kinderen van Hendrik van Malsem.
Adriaantje verklaart op 11-10-1732 dat zij voldaan is van haar deel.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 052v
Soort akte: transport
Datum: 23-5-1730
1e Comparant: Gijsbert van Malsem ea
2e Comparant: Philip Slijkers
Goederen: ¼ deel van een binnenveldeken, groot geheel ontrent 1¼ hont
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Laurens van Dongen cum suis
West: Anthonij Coninx
Noord: Her straat
Zuid: erve erfg Teunis Dolk
Bijz: Transport om niets.
Gijsbert van Malsem, Leendert de Bie x Anneken van Malsem, Cornelis Peeterse Boer x Maria van Malsem, Hendricxken de Ruijter wed Jacob van Malsem en 5 kinderen. Gijsbert als voogt van sijn suster Adriaantje van Malsem, Daniel Poldermans wednr Willemijna van Malsem.
Kinderen van Hendrik van Malsem.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 053r
Soort akte: transport
Datum: 31-5-1730
1e Comparant: Cornelis Segerse Buijs
2e Comparant: Jan Wouterse Verschuren
Goederen: 1/10 in 3 en ¾ in 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, inde oostense helft van 7½ geert
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Adriaan Schalken en Marijnis Elemans
West: Anthonij Mattijsse Coninx
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 053v
Soort akte: transport
Datum: 30-8-1730
1e Comparant: Heijltje Ptrs Zeijlmans wed Wouter Stev Zeijlmans
2e Comparant: Catholijna Cluft wed Frans Mattijsse Camp
Goederen: ¼ in een stuk lant genaamt Geerken, gemeen met Vas Muijser ea
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Geerken, Oude Vaartje, de Geer
Belend Oost: transportante
West: Jan Peeters Zeijlmans en Jan Lips
Noord: sloot tussen de Geer en de ackers
Zuid: Oude Vaartje
Bijz: Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 054r
Soort akte: procuratie
Datum: 23-10-1730
1e Comparant: Adriaan Vassen ea
2e Comparant: Hendrik Janse Zeijlmans en Jacobus Schoenmakers
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriaan Vassen, Jochem Blankers, Peeter Wouterse Zeijlmans namens voor zijn moeder Heijltje Peeterse Zeijlmans wed Wouter Stevens, Hendrik Janse Zeijlmans, Huijbert en Peeter Janse Zeijlmans, Anna Schoenmakers wed Jan Hendricx en haar onmondige zoon, Maria Blankers wed Cornelis Hendrix en haar zoon, geassisteeert door Jacobus Schoenmakers.
Allen mede eijgenaren vande groote greijne thiende.
Zij machtigen Hendrik Janse Zeijlmans en Jacobus Schoenmakers om eventueel te handelen bij het proces van wed Anthonis van Son waarbij hun eigendomsrecht betwist zou kunnen worden.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 054v
Soort akte: transport
Datum: 23-10-1730
1e Comparant: Dirk Zeijlmans ea
2e Comparant: Johan Zeijlmans, predikant Sgrevelduijn Cappel
Goederen: hun deel van een velt, putten en kuijlen, gemeen met cooper cum suis, groot geheel 3 hont
Prijs: ƒ 133
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: velden Jan Peeters de Jong
West: Jan Soethout
Noord: dijk of acker van Thomas Reijcken
Zuid: velden loopende oost en west
Bijz: Dirk Zeijlmans, Dingena Zeijlmans wed Arien Cluijters, Wouter Zeijlmans x Adriana Cluijters. Erfgenamen Anna Zeijlmans.
Jacobus Hagoort x Lijsbet Zeijlmans, Steven Jans Timmermans x Maijke Zeijlmans, Jasper van Selm x Adriana Zeijlmans. Erfgenamen Johan Zeijlmans, schout, x Adriana van Clootwijk

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 055v
Soort akte: willeceur
Datum: 28-10-1730
1e Comparant: Andries Franse Bogaarts x Johanna Janse Schippers
2e Comparant: Janneke Janse Dolk
Goederen: een wilceur met als onderpant 1/3 in een acker zaeijlant, groot geheel 5 hont
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert en Janneken Lamberde Schoenmakers
West: wed Adriaan van Tichel
Noord: Her straat
Zuid: de Geeren
Bijz: Janneke verklaart op 13-11-1732 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 056v
Soort akte: transport
Datum: 28-10-1730
1e Comparant: Philip Slijkers
2e Comparant: Andries Franse Bogaarts
Goederen: een opslag van een huijsje op de dijk voor bijster kinderen Arien Dolk
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: huijsje Maijken Segers
West: huijsje Commer van Gils
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 057r
Soort akte: transport
Datum: 11-12-1730
1e Comparant: Cornelis vander Sande ea
2e Comparant: Jan Marcelisse Reckers de Jonge
Goederen: een parceeltje ackerlant, groot ontrent 1½ hont
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de steeg
West: den dijk
Noord: Dirk Janse Voegers
Zuid: Peeter de Hoog
Bijz: Cornelis vander Sande x Adriana Otgens, Augustinus Otgens, Laurens Schmedekens x Catharian Otgens. Kintskinderen van Dingena Huijberde de Bont wed Jan Mattijsse Otgens.
Matthijs de Bont, Jan Cornelis de Bont, Thomas de Bont, Jan Janse de Bont, Huijbert Janse de Bont, Jan Hendricx de Bont, Arien Potmakers x Maria de Bont, Pieternel en Alegonda de Bont, Cornelis de Jong x Dingena de Bont. Kinderen en kintskinderen Jan Huijbertse de Bont.
Aart de Bont, Huijbert de Bont (innocent), Maria de Bont, wed Peeter de Jong, Adriaantje de Bont wed Cornelis Adriaanse Camp, Dirk Wouterse Zeijlmans x Dingena de Bont, Jan vanden Berg x Geertruij de Bont en Andries Hoevenaar. Kinderen en Kintskinderen van Peeter Huijberste de Bont.
Willem Peeters, Kintskint van Willem Huijbertse de Bont.
Peeter Hoffmans, zoon van Willemijna Huijberts de Bont.
Allen erfgenamen van Maria Huijbertse de Bont ingevolge testament van 25-8-1708 bij notaris van Tilborg te Geertruijdenberg.

Laurens Schmedekens (29-12-1730) en Augustinus Otgens (2-1-1731) geven toestemming voor alle drie de transporten.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 058r
Soort akte: transport
Datum: 11-12-1730
1e Comparant: Cornelis vander Sande ea
2e Comparant: Frans Peeterse Boeser
Goederen: een parceeltje ackerlant, groot ontrent 2 hont
Prijs: ƒ 220
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cappel
West: Vroukens vaart
Noord: kinderen Peeter Domen
Zuid: kinderen Anthonij Ockers
Bijz: Cornelis vander Sande x Adriana Otgens, Augustinus Otgens, Laurens Schmedekens x Catharian Otgens. Kintskinderen van Dingena Huijberde de Bont wed Jan Mattijsse Otgens.
Matthijs de Bont, Jan Cornelis de Bont, Thomas de Bont, Jan Janse de Bont, Huijbert Janse de Bont, Jan Hendricx de Bont, Arien Potmakers x Maria de Bont, Pieternel en Alegonda de Bont, Cornelis de Jong x Dingena de Bont. Kinderen en kintskinderen Jan Huijbertse de Bont.
Aart de Bont, Huijbert de Bont (innocent), Maria de Bont, wed Peeter de Jong, Adriaantje de Bont wed Cornelis Adriaanse Camp Dirk Wouterse Zeijlmans x Dingena de Bont, Jan vanden Berg x Geertruij de Bont en Andries Hoevenaar. Kinderen en Kintskinderen van Peeter Huijberste de Bont.
Willem Peeters, Kintskint van Willem Huijbertse de Bont.
Peeter Hoffmans, zoon van Willemijna Huijberts de Bont.
Allen erfgenamen van Maria Huijbertse de Bont ingevolge testament van 25-8-1708 bij notaris van Tilborg te Geertruijdenberg.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 059r
Soort akte: transport
Datum: 13-12-1730
1e Comparant: Cornelis vander Sande ea
2e Comparant: Gelden Willemsen Paans
Goederen: een uijtgestoken moerveldeken
Prijs: ƒ 38
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: (niets ingevuld)
West: Vroukens vaart
Noord: gelden Willem Paans
Zuid: Reijnier Costers
Bijz: Cornelis vander Sande x Adriana Otgens, Augustinus Otgens, Laurens Schmedekens x Catharian Otgens. Kintskinderen van Dingena Huijberde de Bont wed Jan Mattijsse Otgens.
Matthijs de Bont, Jan Cornelis de Bont, Thomas de Bont, Jan Janse de Bont, Huijbert Janse de Bont, Jan Hendricx de Bont, Arien Potmakers x Maria de Bont, Pieternel en Alegonda de Bont, Cornelis de Jong x Dingena de Bont. Kinderen en kintskinderen Jan Huijbertse de Bont.
Aart de Bont, Huijbert de Bont (innocent), Maria de Bont, wed Peeter de Jong, Adriaantje de Bont wed Cornelis Adriaanse Camp Dirk Wouterse Zeijlmans x Dingena de Bont, Jan vanden Berg x Geertruij de Bont en Andries Hoevenaar. Kinderen en Kintskinderen van Peeter Huijberste de Bont.
Willem Peeters, Kintskint van Willem Huijbertse de Bont.
Peeter Hoffmans, zoon van Willemijna Huijberts de Bont.
Allen erfgenamen van Maria Huijbertse de Bont ingevolge testament van 25-8-1708 bij notaris van Tilborg te Geertruijdenberg.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 060r
Soort akte: transport
Datum: 14-12-1730
1e Comparant: Fransis Beijens
2e Comparant: Denis Peeterse de Haan
Goederen: een buijtendelle
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: erfg Hendrik van Malsem
West: wed Peeter de Zeeu
Noord: Oude straat of Cleijn Waspik
Zuid: S’Heere strate
Bijz: De koopsom is inclusief een hypotheek brief van f 500.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 060v
Soort akte: transport
Datum: 19-1-1731
1e Comparant: Thomas Bommelaar ea
2e Comparant: Jan Adriaanse Smits
Goederen: een binnendel
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: bijster Jan Willems Cloot
Noord: wed Peeter Bastiaans Boeser
Zuid: Adriaan Bommelaar cum suis
Bijz: Thomas Bommelaar, Anneken Bommelaar, Piternella Bommelaar, Adriaan Verdonk x Maria Bommelaar. Kinderen Jacob Bommelaar.
Mede comparanten: Martinus Sprangers namens zijn vader Cornelis, Catharina Hagoort wed Peeter Zeijlmans, secretaris. Zij hebben een wilceur op dit lant en geven toestemming.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 061r
Soort akte: transport
Datum: 19-1-1731
1e Comparant: Thomas Bommelaar ea
2e Comparant: Thomas Schep
Goederen: ¼ in een ½ binnenbijster, gemeen met wed Jan Teunis Zeijlmans
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Huijbert Cuijl
West: Denis Vos
Noord: watergang
Zuid: del Thomas de Bont
Bijz: Thomas Bommelaar, Anneken Bommelaar, Piternella Bommelaar, Adriaan Verdonk x Maria Bommelaar. Kinderen Jacob Bommelaar.
Transport om niets.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 061v
Soort akte: transport
Datum: 22-1-1731
1e Comparant: Arnoldus Verbuijs, chirurgijn
2e Comparant: Petrus Groen, predikant
Goederen: een wilceur met als onderpant 4½ geert hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met de Armen en de Kerk, in 6 geerden
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Jan de Bruijn cum suis
West: wed Jan Elemans en Adriaan Schalken
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Petrus verklaart op 29-12-1755 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 062v
Soort akte: procuratie
Datum: 8-2-1731
1e Comparant: Hendrik Janse Zeijlmans ea
2e Comparant: Paulus van Brakel, proc Hoogen Raadt Hollant
Goederen: Paulus heeft toestemming om, namens comparanten, tijdens proces wed Teunis van Son eventueel te handelen.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrik Janse Zeijlmans (Raamsdonk) en Hendrik en Jacobus Schoenmakers namens Adriaan Vassen, Jochem Blankers ea. (zie folio 54r)

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 063r
Soort akte: transport
Datum: 3-3-1731
1e Comparant: Aart de Ruijter
2e Comparant: Aart Peeters de Bont
Goederen: een binnendelle
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Marcelis en Willem Zeijlmans
West: Vroukens vaart
Noord: erfg Freijs Janse Reckers
Zuid: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 063v
Soort akte: willeceur
Datum: 3-3-1731
1e Comparant: Aart de Ruijter
2e Comparant: Jan Zeijlmans, schout en prov schout
Goederen: een wilceur met als onderpant een halven acker zaeijlant, gemeen met zijn vrouwe moeder
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik Oubel cum suis
West: Seger Swalp
Noord: Jan Gijsbertse Coninx
Zuid: acker of steeg Leendert Parson
Bijz: Jan verklaart op 7-4-1733 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 064r
Soort akte: transport
Datum: 6-3-1731
1e Comparant: Anthonij Oomens
2e Comparant: Wilbertus Zeijlmans
Goederen: een huijsinge, hoff ende erve
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Reijnier Costers
West: Jan Peeterse Timmermans
Noord: S’Heere strate
Zuid: del Peeter Adriaans Boeser
Bijz: Wilbertus woont tot Capel

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 064v
Soort akte: transport
Datum: 7-3-1731
1e Comparant: Elisabet van Tichel wed Jan Janse Gijben ea
2e Comparant: Jan Peeterse de Jong
Goederen: 1 en ¾ part in een geert hooij ende weijlant, inden polder, sijnde ¼ deel van 7geerden, gemeen met cooper cum suis
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Adriaan de Laat
West: Melis Peeters en Dries Hoevenaar
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Elisabet van Tichel wed Jan Janse Gijben voor de ene helft en Johannis Janse Gijben, Bartholomeus Janse Gijben, Anna Janse Gijben. Kinderen van Jan Janse.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 065r
Soort akte: willeceur
Datum: 30-3-1731
1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout Cleijn Waspik
2e Comparant: Adriaantje Baes wed Johan de Bruijn
Goederen: een wilceur met als onderpant 1e een binnendelle op Vroukensvaart; 2e een binnendelle
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e erve kinderen Jan Willem Zeijlmans; 2e gelijk 1
West: Binnenvaart; gelijk 1
Noord: watergang of del Aart de Bont; Adriaan Bommelaar
Zuid: wed Mattijs de Jong; Mevr de Raat
Bijz: OP 26-9-1756 verklaart Hendrina de Bruijn wed Thomas de Bont dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 066r
Soort akte: willeceur
Datum: 30-3-1731
1e Comparant: Dirk van Dusseldorp, coornmolenaar
2e Comparant: Petrus Francken, predikant Geertruijenberg
Goederen: een wilceur met als onderpant 1e de korenmolen op den dijk; 2e huijs, hoff en acker
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e (niets ingevuld); 2e Huijbert van Hassel
West: (niets ingevuld); Adriaan Vermeijs
Noord: erve Adriaan vermeijs; Her straat
Zuid: Peeter de Hoog cum suis; den dijk of molen
Bijz: Genoemd worden: Johan van Campen, meester Abram Vrolijk, Sebastiaan Thierrij de Bie en Paulus van Brakel, procureurs van de Hoogen Rade. Zij bevestigen deze wilceur.
Op 30-6-1790 verklaren de erfg van Peeter Francken dat de wilceur geheel is afgelost.
Broer Ogidius heeft de hypotheek brief gekregen. Ogidius had slechts een kint Catharina Maria. Zij trouwde 1e Matheus Hubertus van Minninghen en 2e Willem Lodewijk Pilet.
Uit het eerste huwelijk: Gerard, Matthea Huberta x Jacob de Kempenaar, en Aleda Adriana Pilet x Martinus Rummerink, enig overgebleven dochter van Anna Henrica van Minninghen.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 067r
Soort akte: transport
Datum: 20-4-1731
1e Comparant: Huijbert Janse de Bont
2e Comparant: Jan Janse de Bont
Goederen: ½ huijs, hoff, ovenhuijske ende erve
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Pispot
Belend Oost: Anna en Piternel van Steenhoven
West: wed Hendrik de Bont en Grietje Gerrits
Noord: Her straat en erve wed Hendrik de Bont
Zuid: Pispot of watersloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 067v
Soort akte: transport
Datum: 26-4-1731
1e Comparant: Anthonij Cluijtenaars
2e Comparant: Aart Peeterse de Bont
Goederen: een binnendelleke
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: veldeken vande Armen
Noord: den cooper
Zuid: de Armen
Bijz: Anthonij woont te Sprang

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 068r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 15-5-1731
1e Comparant: Jacob Jacobse Dolk, schipper
2e Comparant: Meeuwis Stevense Bosser, schipper
Goederen: een wijtschip met al zijn toebehooren
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Meeuwis woont te Cappel.
Gereet f 200. Jacob verklaart op 7-10-1731 dat de rest ook voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 068v
Soort akte: transport
Datum: 16-6-1731
1e Comparant: Thomas Rijken
2e Comparant: Hendrik de Jong
Goederen: ½ moerdel
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: sloot dries verkooper en t verkogte
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Huijbert Swart en Elisabeth Cluijtenaars cum suis
Zuid: Anthonij van Dommelen en Dirk vanden Hoek
Bijz: Hendrik woont te Loon op Sant

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 069r
Soort akte: transport
Datum: 16-6-1731
1e Comparant: Thomas Rijken
2e Comparant: Anna Quirijns
Goederen: ½ moerdel, wederhelft door Hendrik de Jong gekogt
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: sloot dries verkooper en t verkogte
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Huijbert Swart en Elisabeth Cluijtenaars cum suis
Zuid: Anthonij van Dommelen en Dirk vanden Hoek
Bijz: Anna woont te Loon op Sant

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 069v
Soort akte: willeceur
Datum: 21-7-1731
1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout en secr Cleijn Waspik
2e Comparant: Petrus Francken, predikant Geertruijdenberg
Goederen: een wilceur met als onderpant 1e een huijs etc; 2e 2/3 in een dijkstal of binnenhof, gemeen met Arnoldus van Son
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: limietscheijding Cappel; wed Arien Huijb Zeijlman
West: Vroukens vaart en Fransus Beijens; Anthonij Sagt
Noord: dellen comp. en Christoffel de Bruijn; dijk
Zuid: S’Heere strate; erve Anthonij Snijders
Bijz: De brief is op 16-12-1777 verkogt aan Hubertus Wagen te Breda en op 25-10-1818 is de willeceur afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 069v-2
Soort akte: willeceur
Datum: 21-7-1731
1e Comparant: Arnoldus de Bruijn, schout en secr Cleijn Waspik
2e Comparant: Petrus Francken, predikant Geertruijdenberg
Goederen: 3e ¾ part in een buijtendelle
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 3e Limietscheijding van Cappel
West: Vroukens vaart
Noord: Huijbert van Hassel
Zuid: huijs en dellen comparant
Bijz: De brief is op 16-12-1777 verkogt aan Hubertus Wagen te Breda en op 25-10-1818 is de willeceur afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 070v
Soort akte: transport
Datum: 8-10-1731
1e Comparant: Lammert van Turnhout ea
2e Comparant: Paulus van Turnhout
Goederen: ¾ deel van een huijsje aan den dijk tegens eenen dijk vande Armen, zoals hun moeder het beseten heeft. Paulus heeft reeds ¼.
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Lammert van Turnhout, Dirk Vassen de Hoog x Bastiaantje van Turnhout, Peeter Vassen de Hoog x Johanna van Turnhout

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 071r
Soort akte: transport
Datum: 13-10-1731
1e Comparant: Maijken Lammertse Vos wed Jan Peeters de Hoogh
2e Comparant: Peeter Janse de Hoog
Goederen: een dijkkaveling en huijsje op polders sijdijck aan de Kerkvaart
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: huijsje Peeter Storm
Zuid: huijsje Crijn van Rossum
Bijz: Compareerde mede Geerit van Leeuwen x Piternel Janse de Hoog, Geerit van Kinderen x Seijken Jansen de Hoog mede namens de kinderen van Anthonij Corstiaanse Reckers bij Johanna Janse de Hoog zaliger. Zij geven toestemming.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 071v
Soort akte: transport
Datum: 18-10-1731
1e Comparant: Stoffel Huijgen de Hoog ea
2e Comparant: Matthijs Hendricx Schoenmakers
Goederen: een huijsje op polders sijdijck aan de Kerk vaart
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: dijkkaveling Claes Jansen van Hasselt
Zuid: dijkkaveling Teuinis Clasen Hoevenaar
Bijz: Stoffel Huijgen de Hoog, Hendrik van Dongen x Sijke Huijgen de Hoog, Daniel de Ruijter x Maria Huijgen de Hoog, Adriaantje Huijgen de Hoog mede namens de kinderen van Jacobus Schouten en Piternella Huijgen de Hoog. Kinderen en kintskinderen van Huijg Peeters de Hoog en Maria van Pelt.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 072r
Soort akte: transport
Datum: 20-11-1731
1e Comparant: Andries Fransen Bogaarts
2e Comparant: Laureijs Wouterse Gijben
Goederen: een huijsje op dijkkaveling voor bijster vande kinderen van Arien Nobel, zoals gekogt van Philip Slijkers, 28-10-1730
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: huijs Maijken Segers
West: huijs Commer van Gils
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 072v
Soort akte: transport
Datum: 5-1-1732
1e Comparant: Jasper van Selm, bierbrouwer
2e Comparant: Hendrik Fransen Camp
Goederen: huijs, hoff, erve en boske
Prijs: ƒ 2000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Thomas Buijs en Pieter van Waspik cum suis
West: Adriaan Schoutten en Thomas Schep
Noord: Her straat
Zuid: Adriaan Schoutten en wed Thomas Buijs
Bijz: Gereet f 1000. De rest in 2 halfjaarlijkse termijnen.
Jasper verklaart op 28-12-1732 geheel voldaan te zijn.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 073r
Soort akte: transport
Datum: 7-1-1732
1e Comparant: Aart Adriaanse Cuijl
2e Comparant: Johannis Janse Verschuren
Goederen: ½ acker zaeijlant. Het oostense deel.
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jochem Blankers en Adriaan Vassen
West: Grietje en Adriaan Geerits met wederhelft
Noord: dries Jan Wouterse Verschuren
Zuid: de veldekens
Bijz: Aart woont te Hendrik Luijten Ambagt. Johannis woont in de buurt van de kerk.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 073v
Soort akte: transport
Datum: 2-2-1732
1e Comparant: Peeter Janse van Alphen
2e Comparant: Jan Wouterse Verschuren
Goederen: 1/10 in 3 geerden en ¾ in 1 geert, inden polder,in 7½ geert, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Adriaan Schalken en Marijnis Elemans
West: Johannis Peeters Zeijlmans met wederhelft
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 074r
Soort akte: transport
Datum: 9-2-1732
1e Comparant: Johannis Coninx
2e Comparant: Jacob Adriaanse Boeser
Goederen: een geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden, gemeen met cooper cum suis in de oostense ses.
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot
Belend Oost: Peeter Jochemse Zeijlmans cum suis
West: Bastiaan Vssen metwederhelft
Noord: Schaij sloot
Zuid: Raamsdonk of stede Cornelis Wejdemans
Bijz: Johannis woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 074v
Soort akte: transport
Datum: 19-2-1732
1e Comparant: Jacob Meeuwisse vander Cae ea
2e Comparant: Johannis Coninx
Goederen: 3 1/8 van een geert , inden polder, in 12 geerden, gemeen Damis Schoenmakers, Joh. Vassen in westense 9 geerden
Prijs: ƒ 2007
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot; Cae sloot
Belend Oost: polders lant of Hermans Seijl
West: Jan Jochemse Zeijlmans
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Jacob Meeuwisse vander Cae, Adriaan Fransen Camp x Johanna Meeuwisse vander Cae. Kinderen Meeuwis Jacobs vander Cae.
Jacob Janse vander Cae, Jan Janse vander Cae, Arien de Zeeuw x Elisabet Janse vander Cae. Kinderen Jan Jacobs vander Cae.
Peeter Fijnemans, Adriaan Vaderen x Jacomijn Fijnemans, Jacob Meeuwisse vander Cae namens Willem Heijblom x Cornelia Fijnemans (Dongen), Peeter Cornelisse Camp en Peeter Fijnemans als voogt en toesiender van de kinderen Jan Peeterse Schoenmakers zaliger en Elisabet Fijnemans, Jan Segerse Fijnemans, Arien van Loon x Johanna Segerse Fijnemans,. Kinderen en Kintskinderen van Jan Fijnemans en Adriaantje Jacobs vander Cae.
Allen erfgenamen Cornelis Jacobs vander Cae.
Johannis Coninx woont te Hendrik Luijten Ambagt.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 075v
Soort akte: transport
Datum: 19-2-1732
1e Comparant: Jacob Meeuwisse vander Cae ea
2e Comparant: Peeter Coninx
Goederen: 1 1/8 geert, inden polder, in 12 geerden, gemeen Damis Schoenmakers, Joh. Vassen in westense 9 geerden
Prijs: ƒ 722
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot; Cae sloot
Belend Oost: polders lant of Hermans Seijl
West: Jan Jochemse Zeijlmans
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Jacob Meeuwisse vander Cae, Adriaan Fransen Camp x Johanna Meeuwisse vander Cae. Kinderen Meeuwis Jacobs vander Cae.
Jacob Janse vander Cae, Jan Janse vander Cae, Arien de Zeeuw x Elisabet Janse vander Cae. Kinderen Jan Jacobs vander Cae.
Peeter Fiujnemans, Adriaan Vaderen x Jacomijn Fijnemans, Jacob Meeuwisse vander Cae bamens Willem Heijblom x Cornelia Fijnemans (Dongen), Peeter Cornelisse Camp en Peeter Fijnemans als voogt en toesiender van de kinderen Jan Peeterse Schoenmakers zaliger en Elisabet Fijnemans, Jan Segerse Fijnemans, Arien van Loon x Johanna Segerse Fijnemans,. Kinderen en Kintskinderen van Jan Fijnemans en Adriaantje Jacobs vander Cae.
Allen erfgenamen Cornelis Jacobs vander Cae.
Peeter Coninx woont te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 076v
Soort akte: transport
Datum: 19-2-1732
1e Comparant: Johannis Coninx
2e Comparant: Johannis Vassen, hooij schipper
Goederen: ¼ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden, gemeen in westense 9 geerden met cooper en vercooper
Prijs: ƒ 80
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot; Cae sloot
Belend Oost: polders lant of Hermans Seijl
West: Jan Jochemse Zeijlmans
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Johannis Coninx woont te Hendrik Luijten Ambagt.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 077r
Soort akte: transport
Datum: 25-2-1732
1e Comparant: Damis Cornelisse Schoenmakers
2e Comparant: Johannis Vassen, hooijschipper
Goederen: ¼ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden, gemeen in westense 9 geerden met cooper en vercooper
Prijs: ƒ 160
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot; Cae sloot
Belend Oost: polders lant of Hermans Seijl
West: Jan Jochemse Zeijlmans
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 077v
Soort akte: transport
Datum: 29-2-1732
1e Comparant: Elisabeth Snijders wed Peeter de Zeeuw
2e Comparant: Peeter Janse de Hoog
Goederen: een deel van haar huijswerf
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: muur agterhuijs verkooperse
West: dorpsdijk
Noord: rest voornoemde huijswerf
Zuid: erve Lowies Chedeville
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 078r
Soort akte: transport
Datum: 1-3-1732
1e Comparant: Fransus Beijens
2e Comparant: Jan Wouterse Zeijlmans
Goederen: een acker zaeijlant , groot ontrent 3 hont
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Jan Schep
West: Peeter Cuijl cum suis
Noord: het patje
Zuid: stede Hendrik Bax
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 078v
Soort akte: willeceur
Datum: 1-3-1732
1e Comparant: Fransus Beijens
2e Comparant: Jan Wouterse Zeijlmans
Goederen: en wilceur met als onderpant een huijs etc, op oostzijde Vroukensvaart, buijtendijcx
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Arnoldus de Bruijn, schout en secr Cleijn Waspik
West: Dorps Vaartkant
Noord: erve wed Peeter Janse van Ee
Zuid: Her straat
Bijz: Jan verklaart op 13-10-1735 dat de wilceur geheel is afgelost door Anthonis Oomens als cooper van het huijs van Frans Beijens.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 079r
Soort akte: transport
Datum: 31-3-1732
1e Comparant: Dingena Faro wed Cornelis Moets ea
2e Comparant: Jan Cievits
Goederen: ½ acker zaeijlant, sijnde een dwars acker, wederhelft is van Aart Peeters de Bont. Het lant is sluijtappels verdeelt
Prijs: ƒ 490
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Geer
Belend Oost: den Geer of Sgrevelduijn Capel
West: de ackers die oost en west lopen
Noord: acker Bastiaan Peeters Boeser
Zuid: ackerlant Adriaan Bommelaar
Bijz: Dingena Faro wed Cornelis Moets (Dordrecht), Arien van Breemen en Pieter van Breemen

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 079v
Soort akte: transport
Datum: 31-3-1732
1e Comparant: Dingena Faro wed Cornelis Moets ea
2e Comparant: Adriaan Cornelis Claveren
Goederen: een ackerke zaeijlant, groot ontrent 1½ hont
Prijs: ƒ 255
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Reckers
West: wewd Jan de Smit
Noord: wed Jan Boumans
Zuid: verkooperse
Bijz: Dingena Faro wed Cornelis Moets (Dordrecht), Arien van Breemen en Pieter van Breemen

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 080r
Soort akte: waarborgh
Datum: 31-3-1732
1e Comparant: Dingena Faro wed Cornelis Moets ea
2e Comparant:
Goederen: Zij geeft een waarborgh af ivm de niet behoorlijke authorisatie van Arien en Pieter. Huijs, etc; 2e een binnendelle
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 2e Vroukensvaart
West: erve wed Peeter van Ee
Noord: ; wed Jan de Bruijn
Zuid: ; Cornelis Paans
Bijz: Dingena Faro wed Cornelis Moets (Dordrecht), Arien van Breemen en Pieter van Breemen.
Dingena heeft aan Jan Cievits een halve acker gemeen met Aart de Boint en Adriaan Claveren en een acker aangekomen bij overlijden Freijs Janse Reckers verkogt.
Zij stelt tot waarborgh al haar goederen haar aangekomen bij overlijden Heijltje Mattheus wed Arien Pouwelse Bruijnenbaart: 1/3 huijs etc, 2 hont ackerlant en nog een ackerke. Zie deling van 26-3-1725.
En nog een binnendelle.
Peeter van breemen verklaart op 28-9-1734 geheel akkoord te gaan met de deling van 3-5-1731 ende transporten van 31-3-1731

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 080v
Soort akte: conditie en voorw.
Datum: 17-10-1731
1e Comparant: gecommitteerde van de raad van Hollant
2e Comparant:
Goederen: een lijst met condities om lant te verkopen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 083v
Soort akte: transport
Datum: 1-12-1731
1e Comparant:
2e Comparant: Johannis Zeijlmans
Goederen: 1 mergen lant zoals Peeter van Gijsel het nu huurt.
Prijs: ƒ 560
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Antonij Tonis
West: de Kerk
Noord: Groot Waspik
Zuid: Heer sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 084r
Soort akte: transport
Datum: 21-4-1732
1e Comparant: Gijsbert Wouter Gijben
2e Comparant: Jan Janse Pols
Goederen: ½ binnendelle, inden polder, gemeen met Laureijs Wouterse Gijben
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas Molenschot
West: Adriaan vanden Bos
Noord: de Cae
Zuid: sloot tussen hoff Huijbert Nouwens en Dirk Dolk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 084v
Soort akte: willeceur
Datum: 25-4-1732
1e Comparant: Maria Coninx wed Thomas Buijs
2e Comparant: Cornelis Paans ea
Goederen: wilceur met als onderpant ½ huijs etc gemeen met Pieter van Waspik en Jacob Buijs
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Ari Hu Coninx, wd Vas Pts de Hoog, W J Zeijlmans
West: Hendrik Camp, Thomas Schep en Adr Schoutten
Noord: Her straat en erve Hendrik Camp
Zuid: zoverre sij compiteert
Bijz: Cornelis Paans als voogt en Anthonij vanden Hout als toesiender vande kinderen van zaliger Arien Nobel.
Bastiaan Sgreeft ? X Adriaantje Nobel verklaart op 6-1-1742 f 160 ontfangen te hebben.
Jan Ariense Nobel verklaart op 9-5-1746 f 338 ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 084v-2
Soort akte: willeceur
Datum: 25-4-1732
1e Comparant: Maria Coninx wed Thomas Buijs
2e Comparant: Cornelis Paans ea
Goederen: 2e een bijster
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Mattijs Vermijs
West: Cornelis Janse Boeser en Wouter Vermijs
Noord: watergang
Zuid: acker Cornelis Jans Boeser
Bijz: Cornelis Paans als voogt en Anthonij vanden Hout als toesiender vande kinderen van zaliger Arien Nobel.
Bastiaan Sgreeft ? X Adriaantje Nobel verklaart op 6-1-1742 f 160 ontfangen te hebben.
Jan Ariense Nobel verklaart op 9-5-1746 f 338 ontfangen te hebben.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 085v
Soort akte: transport
Datum: 14-5-1732
1e Comparant: Wouter Janse Zeijlmans ea
2e Comparant: Pieter van Waspik
Goederen: een binnenveldeken genaamt Den Mergen
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Den Mergen
Belend Oost: Hendrik Maas cum suis
West: Adriaan vanden Bos en Jan Peeters de Jong
Noord: gront wed Peeter Dolk cum suis
Zuid: acker Arien Huijberde Coninx
Bijz: Wouter Janse Zeijlmans als directeur vande boedel van Dirk Janse Zeijlmans

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 086r
Soort akte: Borgtogt
Datum: 10-9-1732
1e Comparant: Johannis Pieters Zeijlmans
2e Comparant:
Goederen: Johannis krijgt een borgtogt voor Breda
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 087r
Soort akte: transport
Datum: 13-9-1732
1e Comparant: Jan Floren Baart
2e Comparant: Cornelia Quirijns
Goederen: ½ moerdel
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: sloot dries Thomas Rijken en t verkogte
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Huijbert Swart en Elisabet Cluijtenaars
Zuid: Anthonij van Dommelen en Dirk vanden Hoek
Bijz: Jan woont te Willemstat en Cornelia te Loon op Sant

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 087v
Soort akte: transportattestatie
Datum: 20-9-1732
1e Comparant: Peeter Swel ea
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Peeter Swel, Claas Sevrijn, Jacobus Swel (allen Brussel ontrentr de hooijkaij), Johannis Felicx, Jan Suijsen, Jan van Sand (allen Mechelen).
Zij verklaren in augustus en september 1732 hooij gebonden te hebben op de heijde te Oosterhout. Zij verklaren ter requisitie van Adriaan Vassen (Waspik) Het hooij was voor het leger bij t veerhuis te Raamsdonk. Op het lant waar het hooij kwam te liggen stond nog een deel haver. Na het maaien van de haver (22-8) is het s’nachts en de nacht daarop bewaakt door gewapende dienders en is de haver op zondag op een wagen geladen. Er is geen haver blijven staan.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 088v
Soort akte: contract
Datum: 16-10-1732
1e Comparant: Petrus de Hoog, chirurgijn x Johanna Schippers
2e Comparant: Leendert Silvis
Goederen: Petrus is eijgenaar van een acker zaeijlant te Sgrevelduiijn Groot Waspik.
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker Peeter Boeser
West: sloot buijtendijcx
Noord: Jan Marcelisse Reckers
Zuid: P Coolhaas
Bijz: Leendert mag de aangrenzende dijk betimmeren tbv een huijsje. Leendert moet alles nadien herstellen. Bij afbraak moet de dijk ook weer in goede staat afgelevert worden.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 089v
Soort akte: attestatie
Datum: 31-10-1732
1e Comparant: Dirk de Wit ea
2e Comparant: Peeter Janse Zeijlmans
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Dirk de Wit, Adriaan Peeterse vanden Heuvel, arbeiders, Peeter Wouterse Zeijlmans, tientpagter, Cornelis van Steenhoven, wiens vader Wouter mede is tientpagter vande Grootte Greijne Tiende te Raamsdonk.
Op verzoek van Peeter Janse verklaren comparanten dat zij op 23-8-1732 in het Rijsbroeck of Willemspolder in Raaamsdonk op twee stukken lant (in gebruijk bij jan de Meter en Huijbert Bosseren) zijn geweest. Nabij het veerhuijs vande heer van Raamsdonk.
De comparanten hebben hun deel vande haver bij elkaar gezet en zijn naar het veerhuijs gegaan. De heer Simon van Son heeft hun verboden de haver weg te halen. Cornelis van Steenhoven verklaart dat op zondag 24 augustus alle haver is weggehaald door de cnegt of coetsier van Simon van Son.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 090r
Soort akte: transport
Datum: 4-11-1732
1e Comparant: Crijn Michiels van Rossum ea
2e Comparant: Fransus Artel, schepen
Goederen: een huijs, hof en erve met een partije grasdriessen
Prijs: ƒ 815
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Anthonij Mattijsse Coninx
West: wed Ar Hu Coninx, wed Th Buijs, wd WoJa Zeijlmans
Noord: Her straat
Zuid: watergang
Bijz: Crijn Michiels van Rossum als voogt van de onmondige kinderen van Vas Peeters de Hoog en Elisabet Vermeijs (volgens testament 23-4-1730), Peeter Vassen de Hoog. Peeter Peeters Storm x Geertruij Vassen de Hoog, Dirk Vassen de Hoog.
Gereet f 315 voor Crijn van Rossum. De rest via custingbrief.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 091r
Soort akte: custingbrief
Datum: 4-11-1732
1e Comparant: Fransus Artel
2e Comparant: Crijn Michiels van Rossum ea
Goederen: een custingbrief met als onderpant het in de vorige akte gekogte huijs etc.
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Crijn Michiels van Rossum als voogt van de onmondige kinderen van Vas Peeters de Hoog en Elisabet Vermeijs (volgens testament 23-4-1730), Peeter Vassen de Hoog. Peeter Peeters Storm x Geertruij Vassen de Hoog, Dirk Vassen de Hoog.
Op 29-3-1742 laat Fransus een quitantie zien dat alles betaalt is. De quitantie is van Seger Swalp als voogt van Stoffel de Hoog ipv Crijn van Rossum, Dirk, Peeter, Jan en Teunis de Hoog en Peter Storm x Geertruij. De quitantie is van 20-12-1740.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 091v
Soort akte: transport
Datum: 4-11-1732
1e Comparant: Crijn Michiels van Rossum ea
2e Comparant: Barent van Waspik
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 190
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Vest, Breede Plek
Belend Oost: Fransus Artel
West: Thomas de Bont
Noord: wed Teunis Dolk
Zuid: het water tot de Vest en dan tot Breede Plek
Bijz: Crijn Michiels van Rossum als voogt van de onmondige kinderen van Vas Peeters de Hoog en Elisabet Vermeijs (volgens testament 23-4-1730), Peeter Vassen de Hoog. Peeter Peeters Storm x Geertruij Vassen de Hoog, Dirk Vassen de Hoog.
Betaalt wordt via custingbrief

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 092v
Soort akte: custingbrief
Datum: 4-11-1732
1e Comparant: Barent van Waspik
2e Comparant: Crijn Michiels van Rossum ea
Goederen: custingbrief met als onderpant het in de vorige akte gekochte ackerlant
Prijs: ƒ 190
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Crijn Michiels van Rossum als voogt van de onmondige kinderen van Vas Peeters de Hoog en Elisabet Vermeijs (volgens testament 23-4-1730), Peeter Vassen de Hoog. Peeter Peeters Storm x Geertruij Vassen de Hoog, Dirk Vassen de Hoog.
Crijn verklaart op 4-11-1734 f 100 ontfangen te hebben. Op 10-9-1736 is de brief geheel afgelost

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 093r
Soort akte: relaas ter sake
Datum: 5-10-1732
1e Comparant: Thomas Schep, geregtsbode
2e Comparant: Crijn Michielse van Rossum
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Thomas gaat op verzoek van Crijn naar Dirk Vassen en vraagt of de meubile en vaste goederen van Vas Peeters de Hoog en Elisabeth Vermeijs, zijn ouders zaliger, wilde verkoopen ente gelde maken. Het antwoord was hierop: JA

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 093v
Soort akte: transport
Datum: 13-11-1732
1e Comparant: Adries Franse Bogaarts x Johanna Janse Schippers
2e Comparant: Maria Schoenmakers wed Adriaan van Tichel
Goederen: 1/3 acker zaeijlant, groot ontrent 5 hont, gemeen met 2 onmondige kinderen van Jan Schippers
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert en Janneken Lamberts Schoenmakers
West: de cooperse
Noord: Her straat
Zuid: de geeren
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 094r
Soort akte: transport
Datum: 2-12-1732
1e Comparant: Bastiaan Peeterse Boeser
2e Comparant: Corstiaan Dickse Voegers
Goederen: ½ huijs, erf en acker, gemeen met kinderen Hendrik Domen
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: de Geer
Belend Oost: Sgrevelduijn Cappel of de Geer
West: Vroukensvaartse grippel
Noord: Dirk Janse Voegers en wed Corn Teunis Zeijlmans
Zuid: wed Wouter Biemans
Bijz: Bastiaan woont te Vrijhoeve Capel

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 094v
Soort akte: transport
Datum: 10-12-1732
1e Comparant: Corstiaan Peeterse Schoenmakers
2e Comparant: Melis Peeterse Otgens
Goederen: 3 gerden hooij ende weijlant, inden polder over het Schipsdiep, in 6 geerden, gemeen met den cooper
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Schipsdiep
Belend Oost: Peeter van Dongen cum suis
West: wed Peeter Zeijlmans, secretaris
Noord: Schaij sloot
Zuid: Schipsdiep
Bijz: Corstiaan woont te Dongen en Melis te 11½ Hoeve

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 095r
Soort akte: transport
Datum: 20-12-1732
1e Comparant: Anthonij Cluijters
2e Comparant: Anthonij Pieters Heijblom
Goederen: twee partijen off landekes hoijlant
Prijs: ƒ 50
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Aart Adr Hulst en Anthonij Dielis Quirijns
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Adriaan Thomas Swart en Anthonij Cluijters
Zuid: Jan Aartse Hulst en Cornelis Cop
Bijz: Anthonij woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 096r
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1732
1e Comparant: Augustinus Otgens
2e Comparant: Jan Venis ea
Goederen: ¼ in een custingbrief tlv Aart Vrint x wed Corstiaan Vermeer
Prijs: ƒ 172
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Venis en Pieter Ketelaar als voogden van het weeskint van Jan Adriaans Venis.
De moeder van Augustinus, Maria Theresia Vervoort wed Mattias Otgens krijgt de rente ingevolge een contract van 8-8-1726 bij notaris van Gils te Oosterhout. De brief is van 8-2-1727. De rente komt nu ten laste van Aart Vrint.
Augustinus stelt ten onderpant sijn contingent in f 2000 waarvan sijn moeder de rente krijgt. Overeenkomstig de rente brieven van Aart Vrint en Aart vanden Heuvel

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 096r
Soort akte: transport
Datum: 13-1-1733
1e Comparant: Johan Lips
2e Comparant: Peeter Jochems Berthouts
Goederen: ¼ binnendelle, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: velt van Dirk Janse Voegers
Noord: Cornelis Paans
Zuid: wed Teunis Wouters Biemans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 096v
Soort akte: transport
Datum: 2-2-1733
1e Comparant: Adriaan Janse Hoevenaar ea
2e Comparant: Jan Adriaanse Dolk
Goederen: 5/6 in 1½ hont zaijlant en ½ bijster en moergront. 1/6 van 1½ hont en halve bijster met Geerit Dolk den cooper [sic]
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Simon Liesvelt
West: erfg Mattijs Vermeijs
Noord: erve Jan Dolk, cooper
Zuid: erve Aart de Ruijter
Bijz: Adriaan Janse Hoevenaar, Heijltje Ariens Dolk, geass Pieter Ketelaar, schoolmeester, Arien Teunisse Visser en moeder Geertruij Ariense Dolk. Erfgenamen van Geerit Jansen Hoevenaar.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 097r
Soort akte: transport
Datum: 9-3-1733
1e Comparant: Adriaan Smeur ea
2e Comparant: Johan Verschuren ea
Goederen: 2/3 binnendelle met bepotinge of boske, inden polder
Prijs: ƒ 1380
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: wed Cornelis Adriaanse Camp
West: Josephus Camp
Noord: de Cae of Groot Waspik
Zuid: her straat
Bijz: Adriaan Smeur en Jan Zeijlmans, secr, namens Peeter Wouterse Zeijlmans (Raamsdonk).
Johan Verschuren x Anna van Steenhoven, Tomas de Bont als voogt van Dingena en Piternel Stevense van Steenhoven
Gereet f1000. Op 22-3-1734 verklaren Adriaantje Schoenmakers wed Peeter Wouters Zeijlmans, Johan Verschuren mede als voogt en Tomas de Bont als toesiender van Dingena en Piternel van Steenhoven enerzijds en Adriaan Smeur anderzijds dat zij voldaan zijn van de rest.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 097v
Soort akte: transport
Datum: 21-3-1733
1e Comparant: Fransus Artel, schepen
2e Comparant: Bastiaan Fransen Boeser
Goederen: een gedeelte acker in de stede van Hendrik Bax en wed Jan Teunissen Zeijlmans groot 2 roeden 3 voet bij 55 roeden
Prijs: ƒ 140
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West: erve Hendrik Bax
Noord: wed Peeter de Zeeu
Zuid: wed Jan Antonissen Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 098r
Soort akte: transport
Datum: 7-4-1733
1e Comparant: Aart de Ruijter
2e Comparant: Diaconij
Goederen: ½ acker zaeijlant, gemeen met huijsvrouw Niclaas Artel vanwie de wederhelft is
Prijs: ƒ 209
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hendrik Oubol
West: Seger Swalp
Noord: Jan Gijsbert Coninx
Zuid: acker of steeg Leendert Person
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 098v
Soort akte: transport
Datum: 7-4-1733
1e Comparant: Peeter Adriaans van Eersel ea
2e Comparant: Anthonij Dorenboom
Goederen: een parceeltje ackerlant, groot 2½ hont, agter stede cooper; 2e 2 hont ackerlant
Prijs: ƒ 92
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Sgrevelduijn sloot
Belend Oost: 1e erfg Jacob Doornboom; 2e den cooper
West: Sgrevelduijn sloot; Jan Jacobs Mouthaan
Noord: Jocob Doornboom; erfg Jacob Doornboom
Zuid: Jochum van Hulten; wed Hendrik de Hoog
Bijz: Bijz: Peeter Adriaans van Eersel, Geertruij Quirijns wed Wijnant Adriaans van Eersel, Adriaan van Beek x Catharina van Eersel, Hendrik Tactor namens Peeter van Exel X Grietje Tactor wed Jan Adriaens van Eersel. Erfgenamen van Jan Cornelis Cop en Janneken Jansen Cluijters.
Anthonij woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 099r
Soort akte: transport
Datum: 13-4-1733
1e Comparant: Wilhelmina de Ruijter wed Adriaan van Campen
2e Comparant: Huijbert Schep
Goederen: een parceeltje hooijlant ende weijlant genaamt Den Leijkant
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Den Leijkant, de Clinkert
Belend Oost: dorpsweg
West: erve Jan Bredenburg
Noord: de Leij of erve Johannis van Ammelrooij
Zuid: de Clinkert en wed Peeter Scheur
Bijz: Wilhelmina woont te Vrijhoeve Capel

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 099v
Soort akte: transport
Datum: 15-4-1733
1e Comparant: Cornelis Buijs en Huijbert Swart, armmeesters
2e Comparant: Pieter ketelaar, schoolmeester
Goederen: een huijsje op poldersdijk aan de Kerkvaart, door overlijden gekomen van Sijken Hoevenaar wed Hendrik Luijkassen Bergmans
Prijs: ƒ 104
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid: dijkkaveling Cornelis de Visser
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 100r
Soort akte: attestatie
Datum: 9-5-1733
1e Comparant: Anthonij de Rooij ea
2e Comparant: Hendrik Corstiaan Reckers
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Anthonij de Rooij (Cappel), Anna Hitsenraat huijsvrouw Dingeman van Malsem, Anthonij van Dongen.
Zij verklaren dat ze op 4-5-1733 hebben gezien dat de vrouw van Hendrik: Maria Jansen Ruijckhaver met een riek naar de acker van haar vader is gegaan.
Jan van Oirschot heeft Maria bij de arm gepakt waarop Theuntje van Grevenbroek, huijsvrouw van Jan van Oirschot, met een riek Maria op het hoofd heeft geslagen,zonder dat getuijgen hebben gezien dat Maria terug sloeg. Anthonij heeft wel gehoord dat de ruijssels van de rieken tegen elkaar sloegen.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 100v
Soort akte: transport
Datum: 17-8-1733
1e Comparant: Fransus Beijens wednr Elisabeth Teulings
2e Comparant: Anthonij Oomens
Goederen: een huijs, hof en erve aan Vroukensvaart; 2e een hof
Prijs: ƒ 700
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: 1e wed Arnoldus de Bruijn; 2e Teunis Sagt
West: Vaartkant of dorps quaij; Vroukens vaart
Noord: wed Ptr van Ee en wed Arn de Bruijn, Teunis Sagt
Zuid: Her straat; wed Lammert Bogers
Bijz: Gereet f 200. Blijkens een quijtantie van 31-5-1734 is er f 300 voldaan. Tevens is er een willeceurbrief van 1-3-1734 tlv dit huijs bij Jan Wouters Zeijlmans gepasseert twv f 200 en hiermee de rest voldaan.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 101r
Soort akte: transport
Datum: 28-8-1733
1e Comparant: Peeter Cuijl
2e Comparant: Bastiaan Vassen, hooijschipper
Goederen: 1½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden, inde westense 6 geerden. De oostense ses: de kerk vanRaamsdonk
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot
Belend Oost: Peeter Verhoeven cum suis
West: Jan Jochemse Zeijlmans
Noord: Schaij sloot
Zuid: sloot stede wed Frans Camp en Wouter Camp
Bijz: Bastiaan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 101v
Soort akte: attestatie
Datum: 24-8-1733
1e Comparant: Dorp van Waspik
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Waspik verklaart dat en deel van 11½ Hoeve, ca 19 huijzen, belasting etc betalen aan Raamsdonk maar dat Raamsdonk sig nooit bemoeit met eenige gerigt etc.

Verdere gegevens:
Groot Waspik strekt zich uit van Cleijn Waspik tot Raamsdonk of Curenpolder sijnde het huijs op de westzijde vande dorpsstraat genaamt De Swaen van Jan Jochemse Zeijlmans en 12 geerden lant daaragter van Adriaan Hoevenaar, subst. Secr Raamsdonk, n: vander werf Huijbert Bervoets en Frans Ot.
Waspik strkt van het zuijden uit van de Oude straat of Cae sloot, noortwaarts in tot de Schaijsloot of Dussen Munsterkerk.
Hierbinnen liggen ca 800 geerden lant

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 102v
Soort akte: willeceur
Datum: 5-9-1733
1e Comparant: Anna Catharina Verbraacke wed Arnoldus de Bruijn
2e Comparant: Josephus Allart
Goederen: wilceur met als onderpant 1e een huijs etc; 2e ¾ van een dijkstal of binnenhof, gemeen met Arnoldus van Son
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Limietscheijding Capel;2e wed Mattijs de Jong
West: Vroukens vaart en Ant Oomen; Teunis Sagt
Noord: del comp en Christoffel de Bruijn; gelijk 1e
Zuid: S’Heere strate; gelijk 1e
Bijz: Wilhelmus Verbrake voogt van de kinderen de Bruijn heeft een quitantie van 11-3-1737 getoont waarbij Josephus Allart bekent voldaan te zijn van de wilceur.
Arnoldus was schout en secretaris van Cleijn Waspik

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 103v
Soort akte: transport
Datum: 22-10-1733
1e Comparant: Peeter Boeser, schout en secretaris Cleijn Waspik
2e Comparant: Marcelis Zeijlmans
Goederen: een huijs, hoff, erve en driessen
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Lootdijk
Belend Oost: hofke wed Peeter Scheur
West: hofke voor t huijs verkooper
Noord: Lootdijk en Her straat
Zuid: verkooper
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 104r
Soort akte: transport
Datum: 22-10-1733
1e Comparant: Marcelis Zeijlmans
2e Comparant: Peeter Jochemse Berthouts
Goederen: een stuk hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met cooper, groot binnendijcx 10½ en buijtendijcx 9 geerden
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Wouter van Steenhoven en Dingeman Elemans cs
West: Jan Abberdaan cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot of Hendrik Luijten Ambagt
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 104v
Soort akte: transport
Datum: 22-10-1733
1e Comparant: Marcelis Zeijlmans
2e Comparant: Dirk Jansen Leijten
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Jan Cornelis de Bont
West: Johannis en Hendrik Schoenmakers
Noord: S’Heere strate
Zuid: den dijk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 105r
Soort akte: transport
Datum: 28-10-1733
1e Comparant: Johannis Janse Gijben ea
2e Comparant: Jacop vander Sande
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 800
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Pispot
Belend Oost: Mattijs de Bont
West: Jochem Blankers
Noord: Her straat
Zuid: Pispot
Bijz: Johannis Janse Gijben, Bartholomeus Jansen Gijben en Anna Janse Gijben

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 105v
Soort akte: transport
Datum: 28-10-1733
1e Comparant: Bartholomeus en Anna Janse Gijben
2e Comparant: Johannis Janse Gijben
Goederen: 2/3 parten in een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 25
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Oude vaartje
Belend Oost: Vas Muijser
West: wed Adriaan van Tichel
Noord: Her straat
Zuid: Oude vaartje
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 106r
Soort akte: transport
Datum: 2-12-1733
1e Comparant: Jan Janse van Dongen alias Jan Baas
2e Comparant: Cornelis Wijdemans
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Arien Schoenmakers cum suis
West: Thomas Vassen cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot of 11½ Hoeve
Bijz: Cornelis woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 106v
Soort akte: Willeceur
Datum: 3-12-1733
1e Comparant: Cuntje Vermeijs wed Arien Huijberde Coninx
2e Comparant: Jan Adriaansen Zeijlmans
Goederen: een wilceur met als onderpant haar huijs etc
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Fransus Artel
West: wed Thomas Buijs
Noord: erve Fransus Artel
Zuid: erve Fransus Artel
Bijz: Cuntje is geassisteert met Jochem en Huibert Coninx haar zonen.
Adriaan verklaart op 3-4-1739 dat de wilceur geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 107v
Soort akte: transport
Datum: 17-12-1733
1e Comparant: Fransus Schoenmakers
2e Comparant: Anna Hend Schoenmakers wed Jan Hendr Schoenmakers
Goederen: huijs, hoff, erve en ½ delle
Prijs: ƒ 1000
Plaats: 11 Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Geerit Camp, wed Huijbert Pouwels Zeijlmans
West: huijs Huijbert Aartse van Hassel
Noord: delle wed Huijbert Pouwels Zeijlmans
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 108r
Soort akte: transport
Datum: 2-1-1734
1e Comparant: Jan Janse de Bont ea
2e Comparant: Huijbert Lammertse Schoenmakers
Goederen: 1/6 in een stuk hooij ende weijlant, inden polder, groot 10½ geert biinendijcx en 9 geert buijtendijcx
Prijs: ƒ 860
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Wouter van Steenhoven en Dingeman Elemans cs
West: Jan Abberdaan cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Jan Abberdaan cum suis
Bijz: Jan Janse de Bont als voogt en Marcelis Zeijlmans als toesiender vande kinderen van Thomas Peeterse Zeijlmans.
Huijbert woont te 11½ Hoeve.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 108v
Soort akte: attestatie
Datum: 7-1-1734
1e Comparant: N Eijmertus Chirugijn Tilburg
2e Comparant: Joachimis van Breugel, chirurgijn Hendrik L A
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: N. Eijmbertus en Joachimis bekijken ten huijse van Crijn Michielse van Rossum het dode lichaam van Willem Govertse van Loon, ontrent 33 jaar, Willem is overleden door een steek wond door het hart.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 109r
Soort akte: attestatie
Datum: 7-1-1734
1e Comparant: Crijn Michielse van Rossum en Neeltje Vermeijs
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Op zondag 3-1 s’avonds rond 8 uur zaten te drinken in hun huijs: Marcelis Ariens Coninx, Jan Vassen de Hoog, Teunis Vassen de Hoog, Frans Selie, Huijbert Huijbertse de Graaf, Arnoldus Huibertse Schep, Peeter Willems van Dongen en Jacob Willemse Block. Nadat Willem van Loon binnenkwam ontstond er een woordenwisseling tussen Peeter Willems van Dongen en Willem van Loon. Willem slaat Peeter en Willem verzoekt om de ruzie bij te leggen. Als Peeter voor de deur staat werkt Willem hem naar buijten. Willem gaat ook naar buijten en komt even later gewond in de keuken terug waar hij neervalt.
Niemand weet wat er precies gebeurt is. Er is geen wapen gevonden.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 109v
Soort akte: transport
Datum: 3-2-1734
1e Comparant: Jan Janse de Bont ea
2e Comparant: Jan Hendrixe de Bont
Goederen: 5 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 6½ geert, gemeen met wed Thomas Moleschot, Thomas Vassen en Jan Lips
Prijs: ƒ 2730
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Moleschot
West: huijsvrou Pieter Canters
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Jan Janse de Bont als voogt en Marcelis Zeijlmans als toesiender vande kinderen van Thomas Peeterse Zeijlmans.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 110r
Soort akte: transport
Datum: 9-2-1734
1e Comparant: Cornelis van Breda ea
2e Comparant: Maria Fransen Camp
Goederen: 1/5 van een acker zaeijlant, gemeen met cooperse en wed Cornelis Dielisse
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Thomas de Bont
West: Peeter Mattijsse Camp
Noord: erve wed Huijbert Pouwelse Zeijlmans
Zuid: goederen gekomen vd graaffelijkheijt
Bijz: Cornelis van Breda mede als voogt van Johan Baptista en Catharina van Breda ter eenre en Jacobus Janse Zeijlmans ter ander zijde

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 110v
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1734
1e Comparant: Johan Baptist Lips
2e Comparant: Jan Hendrix de Bont
Goederen: ½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6½ geert, gemeen mer cooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Moleschot
West: huijsvrou van Pieter Canters
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 111r
Soort akte: transport
Datum: 13-2-1734
1e Comparant: Thomas Vassen
2e Comparant: Jan Hendrix de Bont
Goederen: ½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6½ geert, gemeen mer cooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Moleschot
West: huijsvrou van Pieter Canters
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Thomas woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 111v
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1734
1e Comparant: Antonetta Zeijlmans wed Thomas Moleschot
2e Comparant: Jan Hendrix de Bont
Goederen: ½ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6½ geert, gemeen mer cooper
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: wed Moleschot
West: huijsvrou van Pieter Canters
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 112r
Soort akte: transport
Datum: 15-2-1734
1e Comparant: Adriaan Jochums Langerwerf
2e Comparant: Johan Baptist Lips
Goederen: ½ acker zaeijlant, wederhelft is van Jochem Bloankers
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Cuijpers Leij
Belend Oost: Johannis Vassen
West: den cooper
Noord: sloot verkogte en stede Huijb en Joh Verschuren
Zuid: Cuijpers Leij
Bijz: Adriaan woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 112v
Soort akte: transport
Datum: 23-2-1734
1e Comparant: Peeter van Gijsel
2e Comparant: Anna Jacobs Witte wed Johannis Vermeulen
Goederen: een bos zoals het uit den boedel van zijn vrouwvader Adriaan Everts is anbedeelt.
Prijs: ƒ 200
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: den Vogelensang
Belend Oost: boske kooperse
West: stede kooperse
Noord: de kooperse en de heer Elinkhuijsen
Zuid: den Vogelensang
Bijz: Anna woont te Sgravenmoer

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 113r
Soort akte: transport
Datum: 25-2-1734
1e Comparant: Wouter Dirkse List
2e Comparant: Meeus Melsen van Gijsel
Goederen: een parceeltje ackerlant, groot 25 roeden
Prijs: ƒ 28
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: stedeke van de Armen
West: dijk
Noord: Mels Peeters de Graaf cum suis
Zuid: Maria Gielen de List
Bijz: Wouter woont te Heel in de Bommelderweert

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 113v
Soort akte: transport
Datum: 23-3-1734
1e Comparant: Huijbert Ariens Schoutten
2e Comparant: Jan Cornelisse de Bont, bierbrouwer
Goederen: ¾ acker zaeijlant, gemeen met wed Arien Huijberde Conincx
Prijs: ƒ 150
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: de Vosholen
Belend Oost: Cornelis Wijdemans cum suis
West: den cooper
Noord: S’Heere strate
Zuid: dwarspat vande Vosholen
Bijz: Huijbert woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 114r
Soort akte: ontlastbrief
Datum: 12-5-1734
1e Comparant: Aart Adriaans Vermeijs
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Aart is komen te trouwen met Adriaantje de Zeeu, geboortig tot Oosterhout. De Armen staan borg voor Aart ende helft van zijn eventuele kinderen.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 114v
Soort akte: transport
Datum: 4-8-1734
1e Comparant: Geerit Camp ea
2e Comparant: Catholijn Clugt wed Frans Mattijsse Camp
Goederen: ½ huijs, hoff, erve en acker, gemeen met cooperse
Prijs: ƒ 355
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Peeter Verhoeven cum suis
West: wed Jan den Timmerman
Noord: sloot 12 geerden vd Kerk Raamsdonk, Bast Vassen
Zuid: erve Wouter van Steenhoven of Raamsdonk
Bijz: Geerit Camp is directeur van de nagelaten goederen van Wouter Mattijsse Camp volgens testament van 4-5-1734

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 115r
Soort akte: transport
Datum: 9-11-1734
1e Comparant: Bastiaan Peeterse Boeser
2e Comparant: Adriaan Peeterse Boeser
Goederen: 1/3 acker zaeijlant, andere 2/3 van Jan Jochems de Bruijn en Grietjen Bervoets, genaamt Jan Wouters ackers, op den westkant
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Jan Wouters ackers
Belend Oost: Jan Jochems de Bruijn en Grietjen Bervoets
West: Wouter Ockers
Noord: erve Teunis Janse Zeijlmans
Zuid: erve erfg Jan Sijmons Cuijpers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 115v
Soort akte: transport
Datum: 9-11-1734
1e Comparant: Bastiaan Peeterse Boeser
2e Comparant: Wouter Peeterse Boeser
Goederen: 1/3 van de stede van Gijsbert Conincx, op 7-10-1726 tussen Dingeman Deckers, Jan Gijs. Conincx en Jan van Oirschot verdeelt
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Leendert Person cum suis
West: Adam van Molenschot cum suis
Noord: Her straat
Zuid: acker Diaconij en Niclaas Artel
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 116v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 10-11-1734
1e Comparant: Jan Jacobs Ligtendag, schipper van Bommel
2e Comparant: Hendrik Janse vanden Hoek, schipstimmerman
Goederen: bijlbrief tbv leverantie van een poonschuit, lang 35 voet, wijt 13 voet
Prijs: ƒ 350
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrik verklaart op 10-3-1739 dat de bijlbrief geheel is afgelost

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 117r
Soort akte: transport
Datum: 22-11-1734
1e Comparant: Hendrik Janse Grevenbroek ea
2e Comparant: Thomas de Bont
Goederen: ½ acker zaeijlant, wederhelft is reeds vande cooper
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas Buijs cum suis
West: Jan Peeterse de Jong
Noord: erve Adriaan Schoutten en Thomas Schep
Zuid: veldeke van het dorp
Bijz: Hendrik Janse Grevenbroek, Bernardus Pennenburg x Sijken van Grevenbroek en Hendrina van Grevenbroek x Hendrik Janse. Drie jongste kinderen van Jan van Grevenbroek.
Op 5-1-1735 verklaart Hendrik Janse (wegens ziekte bij overdracht afwezig) zich akkoord.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 117v
Soort akte: transport
Datum: 22-11-1734
1e Comparant: Mattijs Schoenmakers
2e Comparant: Bartholomeus Janse Gijben
Goederen: een huijsje op den polders sijdijck aan de Kerkvaart, zoals het gekomen is van erfg Huijg Peeters de Hoog
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: dijkkaveling Claas Janse van Hassel
Zuid: dijkkaveling Teunis Clasen Hoevenaar
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 118r
Soort akte: transport
Datum: 14-12-1734
1e Comparant: Geerit Cornelisse Vermeijs
2e Comparant: Geerit Peeterse Dolk
Goederen: ¼ in 1/3 acker en bijster. De overige ¾ parten zijn van Jan vanden Cieboom, Jan en Caatje Corn Vermeijs.
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Het ¼ komt van Mattijs Vermeijs zoals hetselve is verdeelt met Adriaan Vermeijs en Thomas Cirsteter die de andere 2/3 parten hebben

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 118v
Soort akte: erfpagtbrief
Datum: 20-12-1734
1e Comparant: geregten van Waspik
2e Comparant: Jan Zeijlmans, schout en secretaris
Goederen: erfpagt op een parceel lant genaamt het Dorpsbos
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: het Dorpsbos
Belend Oost: dorps straat en sloot
West: Jasper van Selm
Noord: huijs en hof Jan zeijlmans
Zuid: wed Peeter Dolk
Bijz: Op los vel: Jan vander Meer heeft de pagt afgekogt voor f 540 op 18-6-1768.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 119r
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1734
1e Comparant: Anthonij Peeterse Heijblom
2e Comparant: Adriaan Janse Heijblom
Goederen: een partijken hooijlant agter stede verkoper
Prijs: ƒ 25
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: erve Cornelis Cop
West: Sgrevelduijn sloot of stede verkooper
Noord: den verkooper met wederhelft
Zuid: Jan Aarden Hulst
Bijz: Anthonij woont te Sgravenmoer evenals Adriaan.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 119v
Soort akte: transport
Datum: 20-1-1735
1e Comparant: Jan Zeijlmans ea
2e Comparant: Johanna Verschuren wed Lammert Zeijlmans
Goederen: een binnendel
Prijs: ƒ 432
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: erve Wilbert Zeijlmans
Noord: Peeter Adriaanse Boeser
Zuid: Arien de Zeeuw
Bijz: Jan Zeijlmans, schout en secretaris, namens Christoffel de Bruijn, woonende in Sundert

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 120r
Soort akte: transport
Datum: 20-1-1734
1e Comparant: Jan Zeijlmans ea
2e Comparant: Geerit Vermeijs
Goederen: ¾ part van een binnendel, rest is van wed Cornelis Teunisse Zeijlmans, aan Vroukens vaart
Prijs: ƒ 242
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Binnen vaart
West: erfg Peeter Boeser
Noord: Wilbort Zeijlmans
Zuid: Denis de Haan
Bijz: Jan Zeijlmans, schout en secretaris, namens Christoffel de Bruijn, woonende in Sundert.
Geerit woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 120v
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1735
1e Comparant: Hendrik Janse ea
2e Comparant: Jan Hendrikse de Bont
Goederen: een buijtendel
Prijs: ƒ 130
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: Huijbert Lammerde Schoenmakers
West: gemeijne steeg en dellekens Arnoldus vander Stegen
Noord: Oude straat of Cleijn Waspik
Zuid: S’Heere strate
Bijz: Hendrik Janse x Hendrina van Grevenbroek, Bernardus Pennenburg x Sijken van Grevenbroek en swager Hendrik Janse Grevenbroek,. Drie jongste kinderen van Jan van Grevenbroek.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 121r
Soort akte: transport
Datum: 10-2-1735
1e Comparant: Johan Hendrik Damisse, secr Ginneken
2e Comparant: Adriaan Peeterse van Gijsel
Goederen: een uijtgedolven moerdel, groot ontrent 4 a 5, putten en cuijlen inbegrepen
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Hoeff van Heukelom
West: Vroukens vaart
Noord: Adriaan Claveren en Anthonij Snijders cum suis
Zuid: wed Teunis Wouters Biemans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 121v
Soort akte: transport
Datum: 4-3-1735
1e Comparant: Bastiaan Creeft x Adriaantje Nobel
2e Comparant: Wilbert Zeijlmans
Goederen: een buijtendel
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: erve Dirk Wouterse Zeijlmans
Noord: wed Vas Peeters Vermeulen
Zuid: S’Heere strate
Bijz: Bastiaan woont te Willemstat

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 122r
Soort akte: transport
Datum: 5-3-1735
1e Comparant: Jan Michielse Timmermans
2e Comparant: Dirk Dolk
Goederen: ¾ geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met Peeter Timmermans ea
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Adriaan vanden Bos en Jacob Boeser
West: den Armen
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot of 11½ Hoeve
Bijz: Jan woont te Hendrik Luijten Ambagt

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 122v
Soort akte: ontlastbrief
Datum: 16-3-1735
1e Comparant: Willemijna en Geerit Aartse Hoevenaar
2e Comparant:
Goederen: Voor beide wordt borg gestaan bij verhuizing naar Cappel
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 123r
Soort akte: bijlbrief
Datum: 21-3-1735
1e Comparant: Dirk Vassen de Hoog
2e Comparant: Geerit van Kinderen, schiptimmerman
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een hengst, lang 36 voet en wijt 11 voet 4 duijm
Prijs: ƒ 790
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 123v
Soort akte: transport
Datum: 31-3-1735
1e Comparant: Tomas Hoevenaar, secretaris Raamsdonk ea
2e Comparant: Jacobus Jochems Timmermans
Goederen: 6 geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden, gemeen met Peeter Jochemse Zeijlmans cum suis
Prijs: ƒ 3250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot
Belend Oost: erfg wed Jan Elemans
West: Jacob Boeser cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: erve Adriaan Fransen Camp of Raamsdonk
Bijz: Tomas Hoevenaar namens Niclaas de Wit, bedienaar des goddelijks woord (Edam) en Cornelia de Wit (Geertruijdenberg).
Jacobus woont te Raamsdonk.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 124r
Soort akte: willeceur
Datum: 31-3-1735
1e Comparant: Jacobus Jochemse Timmermans
2e Comparant: Jacob, Clare en Maria van der Werf
Goederen: een wilceur met als onderpant de 6 geerden, in 12 geerden, gemeen met Pieter Zeijlmans, zoals in de vorige akte gekocht
Prijs: ƒ 2600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacob, Clare en Maria kinderen van Pieter vander Werf zaliger.
Blijkens quitantie van Jacob en Maria is de wilceur op 23-2-1752 geheel afgelost. Zij zijn erfg van Clara.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 125r
Soort akte: hypoteecq
Datum: 31-3-1735
1e Comparant: Adriana Maria Otgens x Cornelis vander Sande
2e Comparant: Teunis Lukwel
Goederen: hypoteecq met onderpant 1/3 van de resterende penningen van een custingbrief van f 1075 tlv Aart vanden Heuvel van 5-2-1727.
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Adriana woont te Meersel, Adriana treedt op namens haar man. Adriana is een dochter van Mattias Otgens.
Teunis woont te Drimmelen.
Johannis Baptist Verhaart toont namens Emeratia de Gref wed Teunis Lucwel een quitantie van 20-8-1755. De hypoteecq is geheel afgelost.
Tweede onderpant 1/3 vande resterende penningen van een custingbrief van f 925 tlv Corstiaan Vermeer van 6-2-1727.
Het geld was geleend tbv de aankoop van twee huijzen en een schuur en 2 dellen. Maria Treresa Vervoort wed Adr (Mattias) Otgens, advocaat, trekt het vrugtgebruijk van de brieven.
Mede comparant is Maria Treresa (Meersel), zij stelt de rente op de resterende penningen ten onderpant f 12 per jaar van Aart Vrint x wed Corstiaan Vermeer of van Aart vanden Heuvel.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 126r
Soort akte: transport
Datum: 13-4-1735
1e Comparant: Jan Mattijsse de Jong ea
2e Comparant: Huijbert Janse de Bont x Cornelia Matt de Jong
Goederen: 5/6 in een ½ huijs, erve end delle. Copper heeft resterende deel reeds, wederhelft is van Jan Janse Leijten
Prijs: ƒ 300
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: de Cae
Belend Oost: Damis Cornelisse Schoenmakers
West: wed Thomas Molenschot
Noord: de Cae of Groot Waspik
Zuid: Her straat en huijske Claas Hoevenaar
Bijz: Jan Mattijsse de Jong, Adriaantje Mattijsse de Jong x Anthonij Huijben, Huijbert Mattijsse de Jong, Fransus Mattijsse de Jong, Jochem de Bont x Anna Mattijsse de Jong.
Het huijs is hun aangkomen door overlijden van Adriaan de Jong x Cornelia Mattijsse Otgens. Zie deling 9-1-1727

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 126v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 6-5-1735
1e Comparant: Pieternella Buijs wed Cornelis Paans
2e Comparant: Hendrik Ariens Oerlemans
Goederen: eenvriese coft schip met alle toebehooren
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrik woont te Capel.
Gereet voldaan f 250. Piternella verklaart op 18-5-1738 geheel voldaan te zijn.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 127r
Soort akte: transport
Datum: 6-5-1735
1e Comparant: Laureijs Wouterse Gijben
2e Comparant: Johan Jochemse Zeijlmans
Goederen: een wilceur met als onderpant een halven binneldelle, inden polder, gemeen met Jan Pols
Prijs: ƒ 250
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: wed Thomas Molenschot
West: Adriaan vanden Bos
Noord: de Cae
Zuid: erve Huijbert Nouwens
Bijz: Jan verklaart op 8-6-1740 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 128r
Soort akte: transport
Datum: 8-6-1735
1e Comparant: Peeter Adriaans de Rooij
2e Comparant: Peeter en Anneken Janse Kennekens
Goederen: een buijtendijkse dwarsdel
Prijs: ƒ 315
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: del van Willem Zeijlmans of Sgrevelduijn Cappel
West: Vroukens vaart
Noord: Aart Peeters de Bont
Zuid: kinderen Jan Cornelisse Schoenmakers
Bijz: Peeter en Anneken wonenen onder Loon op Sant

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 128v
Soort akte: transport
Datum: 25-7-1735
1e Comparant: Adriaantje Adr Fijnenbuijk wed Adr Jan van Dongen
2e Comparant: Jan Zoeters ½ en Michiel en Peeter Rommen, elk ¼
Goederen: ½ parceel moergronden, gemeen met Leendert Adriaans Kanters, 2e en 4e lot, groot geheel ontrent 6 hont, verdeelt in 4 loten
Prijs: ƒ 325
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Jan Bredenburg cum suis
West: Sgrevelduijn sloot of erve Gerard Ellinkhuijsen
Noord: Arien Jans Rommen
Zuid: Anthonij Quirijns en Adriaan Tomas Swart
Bijz: Zie ook testament van 3-6-1734 te Waspik. Adriaantje wordt geassisteert met Wouter Vermeulen.
OP 28-7-1735 verklaart Adriaantje dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 129r
Soort akte: Wilceur
Datum: 27-8-1735
1e Comparant: Elisabet Cluijtenaars wed Hendrik Vaartmans
2e Comparant: Jan Willemse Cloot en Jasper van Selm, armmeesters
Goederen: wilceur met als onderpant een dries of binnendelle
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: acker Jan Marcelisse Reckers cum suis
Noord: kinderen Arien van Pas
Zuid: acker Reijnier Costers
Bijz: Anthonij Coninx, armmeester, verklaart op 6-1-1752 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 129v
Soort akte: transport
Datum: 20-10-1735
1e Comparant: Heijltje Ptr Zeijlmans wed Wout Stevense Zeijlmans
2e Comparant: Jochem Blankers namens Peeter Blankers
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 16 geerden, gemeen met cooper en Thomas de Bont cum suis
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot
Belend Oost: Huijbert Jansen de Bont
West: Adriaan Geerden Boudewijns
Noord: Schaij sloot, Cae sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Heijltje woont te Oosterhout.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 130r
Soort akte: transport
Datum: 13-12-1735
1e Comparant: Gerard van Cinderen
2e Comparant: Hendrik vanden Hoek, schiptimmerman
Goederen: een huijsje en dijkkaveling op den sijdijk
Prijs: ƒ 202
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Hommelennest; Kerk vaart
Belend Oost: Kerkvaart
West:
Noord: dijkkaveling Hommelennest
Zuid: huijsje cooper
Bijz: De Hommelennest behoort aan Jan Jochemse Timmermans en Cornelis Buijs.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 130v
Soort akte: transport
Datum: 28-12-1735
1e Comparant: Elisabet Snijders wed Peeter de Zeeuw
2e Comparant: Cornelis de Cleijn namens Joost van Vugt
Goederen: een erfken
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: de verkooperse met haar huijs
West: dorps dijk
Noord: den dijk
Zuid: erfke Peeter Janse de Hoog van verkooperse gekocht
Bijz: Gereet voldaan f 150. Op 5-5-1736 verklaart Elisabet dat alles voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 131r
Soort akte: transport
Datum: 10-1-1736
1e Comparant: Peeter Janse de Hoog
2e Comparant: Gijsbert Wouters Gijben
Goederen: een huijsje en dijkkaveling op polders sijdijck
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost: Kerk vaart
West: huijsje Crijn van Rossum
Noord: huijsje Pieter Storm
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 131v
Soort akte: transport
Datum: 23-1-1736
1e Comparant: Joost Swart
2e Comparant: Peeter Joosten Swart
Goederen: de noordelijke helft van een huijsje en dijkkaveling op den sijdijk
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost: Kerk vaart
West:
Noord: huijsje wed Adriaan Dolk
Zuid: huijsje van Barent van Waspik
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 132r
Soort akte: transport
Datum: 23-1-1736
1e Comparant: Damis Cornelisse Schoenmakers
2e Comparant: Stoffel Leijten
Goederen: 1/12 van 2/3 van een binnnedelle, gemeen met cooper. Het andere 1/3 deel is van Cornelis Hendrikse Schoenmakers
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Hendrikse Schoenmakers
West: Geerit Camp
Noord: 1/3 part van Cornelis Hendrikse Schoenmakers
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 132v
Soort akte: transport
Datum: 1-2-1736
1e Comparant: Jan Janse Schoenmakers
2e Comparant: Adriaan Janse Leijten
Goederen: een huijs, hoff, acker en veldekens
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den cooper
West: wed Jacob Huijb Cuijl en Huijb Lamm Schoenmakers
Noord: lootdijk door Jan Cornelis de Bont gebruijkt
Zuid: moerveldeken Damis Cornelis Schoenmakers
Bijz: Betaalt met custing brief

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 133r
Soort akte: custingbrief
Datum: 1-2-1736
1e Comparant: Adriaan Janse Leijten
2e Comparant: Jan Janse Schoenmakers
Goederen: een custingbrief met als nderpant zijn huijs etc zoals hij dat in de vorige akte heeft gekocht.
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan verklaart op 24-2-1741 dat de custingbrief geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 133v
Soort akte: transport
Datum: 9-2-1736
1e Comparant: Adriaan van Gils, notaris Oosterhout
2e Comparant: Hendrik de Rooij, schout van Sprangh
Goederen: ½ in 2½ mergen hooijlant, bemtgronden en moergronden bij Schoutten Leij
Prijs: ƒ 475
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schoutten Leij, Eijndenest
Belend Oost: Eijndenest
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: niets ingevuld
Zuid: niets ingevuld
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 134r
Soort akte: transport
Datum: 9-2-1736
1e Comparant: Adriaan van Gils, notaris Oosterhout
2e Comparant: Peeter de Rooij
Goederen: ½ in 2½ mergen hooijlant, bemtgronden en moergronden bij Schoutten Leij
Prijs: ƒ 475
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schoutten Leij, Eijndenest
Belend Oost: Eijndenest
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: niets ingevuld
Zuid: niets ingevuld
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 134v
Soort akte: transport
Datum: 21-3-1736
1e Comparant: Piter van Raamsdonk ea
2e Comparant: Peeter Zeijlmans, schout en secr Hendr Luijten Amb
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 12 geerden, gemeen met cooper en Jacobus Timmermans
Prijs: ƒ 460
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot
Belend Oost: erfg wed Jan Elemans
West: Jacob Boeser cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: erve Adriaan Fransen Camp
Bijz: Piter van Raamsdonk namens Simon van Son, curator vande boedel van Dingena Aarden Timmermans wed Sijmen Abrahamse Botjenten (Raamsdonk)

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 135r
Soort akte: transport
Datum: 12-5-1736
1e Comparant: Willem van Bennekum x Teuntje Canters
2e Comparant: Aart van den Hout en Cornelis van Grtevenbroek
Goederen: zuijdense helft van een parceel moergronden, groot geheel 5 hont
Prijs: ƒ 190
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Jan van Cleef en Meeuis Zeijlmans
West: erve Wouter Vermeulen
Noord: Jan van Cleeff en Meeuis Zeijlmans met wederhelft
Zuid: Cristiaan Johan Clis
Bijz: Willem woont te Sgravenmoer. Teuntje was eertijds wed van Hendrik de Hoog.
Aart woont te Loon op Sant en Cornelis te Cappel
Gereet f 100. Willem verklaart dat de rest op 16-3-1738 is voldaan.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 135v
Soort akte: transport
Datum: 12-6-1736
1e Comparant: Fransus van Hassel en Anna Maria Timmermans
2e Comparant: Dirk Dolk
Goederen: 1½ geet hoij ende weijlant, in 6 geerden, gemeen Peeter Timmermans en cooper, aangekomen door overlijden Jacobus Timmermans
Prijs: ƒ 450
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Adriaan vanden Bos en Jacob Boeser
West: den Armen
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot of 11½ Hoeve
Bijz: Anna Maria is wed van Arnoldus Verbuijs

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 136r
Soort akte: transport
Datum: 14-7-1736
1e Comparant: Marcelis Zeijlmans
2e Comparant: Johannis Cornelisse Schoenmakers
Goederen: een acker zaeijlant met een veldeken
Prijs: ƒ 100
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Huijb Lammerde en Mattijs de Bont
West: den cooper
Noord: buijtenteen vanden dijk of erve Dirk Janse Leijten
Zuid: veldekens kinderen Jan Peeters Schoenmakers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 136v
Soort akte: transport
Datum: 14-7-1736
1e Comparant: Joh Schoenmakers namens Cornelis Hendriks, vader
2e Comparant: Huijbert Marcelisse Reckers
Goederen: een binnendelle
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: den gront van Jan van Oosterhout
Noord: wed Corstiaan Reckers
Zuid: Cornelis van Steenhoven
Bijz: Transport om niets

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 137r
Soort akte: transport
Datum: 28-8-1736
1e Comparant: Jan Zeijlmans, secetaris, ea
2e Comparant: Geerit van Peer, meesterschoenmaker
Goederen: een cleijn huijsje met een leeg erfke
Prijs: ƒ 320
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erf wed Peeter de Zeeuw
West: dorpsdijk
Noord: huijs verkooper
Zuid: Huijbert Boogaarts
Bijz: Jan Zeijlmans namens Johan Adams Tappeser, grossier in S’Hage, x Emmerantia Baars eerder wed van Louweijs Chedeville.
Gereet f 220. Op 4-5-1738 laat Geerit van Peer de quitantie zien waaruit blijkt dat op 4-5-1738 alles voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 137v
Soort akte: borgbrief
Datum: 27-10-1736
1e Comparant: Maria Tielemans
2e Comparant:
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Maria krijgt een borgbrief is getrouwd met Cornelis Bogaarts wednr van Maria Meermans en gaat te Oosterhout wonen. De Armen van Waspik staan borg voor Maria en de helft van de eventuele kinderen.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 138r
Soort akte: transport
Datum: 14-11-1736
1e Comparant: Jan Jochemse de Bruijn
2e Comparant: Johan Jochemse Zeijlmans
Goederen: 2 1/3 geert hooijlant, ten noorden vanden polder over Schipsdiep, gemeen met cooper en Maria Domen, in 7 geerden
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schipsdiep, Schaijsloot
Belend Oost: Adriaan Jochemse Langerwerf cum suis
West: Wouter van Steenhoven
Noord: Schaijsloot
Zuid: Schipsdiep
Bijz: Jan woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 138v
Soort akte: willeceur
Datum: 29-11-1736
1e Comparant: Hendrik Langermans
2e Comparant: Pieter Wouters Zeijlmans
Goederen: een wilceur met als onderpant huijs etc
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Adriaan Boeser
West: Vroukens vaart
Noord: Wouter Ockers, Huijbert Schep en Teunis Zeijlmans
Zuid: Arien de Zeeu
Bijz: Op 20-5-1743 verklaart Peeter dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 139r
Soort akte: procuratie
Datum: 11-12-1736
1e Comparant: Jacobus Martini ea
2e Comparant: Willem van Heijst, schipper te Besoijen
Goederen:
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacobus Martini x Helena Caveliers, Arien Marcelisse Coninx wednr Cornelia Cavelier als vader en voogt van zijn kinderen, Helena Cavelier namens Dionijs Hendrik Barnevelts en Adriaan Geerit Smolders, voogden kinderen Cornelis Geerit Smolders en Cornelia Cavelier (Tilborg).
Erfgenamen van Pieter Adriaans Cavelier.
Zij machtigen Willem om bij de Camer van de Oostindise Compagnie te Middelburg de nalatenschap van Pieter re regelen.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 139v
Soort akte: transport
Datum: 14-12-1736
1e Comparant: Jan Janse Pols wednr Johanna Wouterse Gijben
2e Comparant: Mattijs Schoenmakers
Goederen: en huijs, hoff, erve en bijster
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Lips voorden watergang erna wed Ptr Zeijlmans
West: Jan Ariens Nobel voor w. gang erna Thomas de Bont
Noord: Her straat
Zuid: bijster Thomas de Bont
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 140r
Soort akte: wilceur
Datum: 14-12-1736
1e Comparant: Mattijs Schoenmakers
2e Comparant: Jan Janse Pols
Goederen:
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Akte is niet gepasseert. Cooppenningen zijn voldaaan. Zie 139v

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 140v
Soort akte: transport
Datum: 17-12-1736
1e Comparant: Ougustinus Otgens ea
2e Comparant: Lucas Priest x Jenneken Hendriks de Ruijter
Goederen: een parceel moergronden
Prijs: ƒ 75
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Oude vaartje
Belend Oost: Dirk Dolk cum suis
West: erfg Cornelis en Jan Cornelisse
Noord: Oude Vaartje of erve Mattijs de Bont ea
Zuid: dwars geeren of Sgravenmoer
Bijz: Augustinus Otgens (Delft), Cornelis vander Sande x Adriana Otgens (Meersel), Lourens Schonedeckens x Catharina Otgens. Erfgenamen van Jan Mattijs Otgens

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 141r
Soort akte: transport
Datum: 17-12-1736
1e Comparant: Lucas Priest x Jenneken Hendriks de Ruijter
2e Comparant: Jan Janse de Bont
Goederen: een parceel moergronden
Prijs: ƒ 260
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: Dirk Dolk cum suis
West: erfg Cornelis en Jan Cornelisse
Noord: Oude Vaartje of erve Mattijs de Bont ea
Zuid: dwars geeren of Sgravenmoer
Bijz: Als dit hetzelfde stuk is als dat hij in de vorige akte heeft gekocht dan maakt hij een goede winst: f 75 tov f 260

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 141v
Soort akte: transport
Datum: 18-12-1736
1e Comparant: Willem Hendrik Bouwens
2e Comparant: Dingena Snijders wed Jan de Smit
Goederen: een parceeltje ackerlant en dries, groot ontrent 1 hont
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: cooperse
West: Jan Coninx cum suis
Noord: erve wed Freijs Lamberde Reckers nu Adr Biemans
Zuid: erve Leendert Person
Bijz: Willem woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 142r
Soort akte: transport
Datum: 21-12-1736
1e Comparant: Catolijna Verdaas wed Jan Janse Leijten
2e Comparant: Dirk Janse Leijten
Goederen: een binnendel, inden polder, groot ontrent 4 hont
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert de Ruijter
West: Adriaan Coninx
Noord: de Cae
Zuid: S’Heere strate
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 142v
Soort akte: transport
Datum: 31-12-1736
1e Comparant: Machiel Lankhuijsen ea
2e Comparant: Johannis Janse Verschuren
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 500
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Benede Kerk
Belend Oost: wed Cornelis Adriaanse Camp
West: den cooper en Piternella van Steenhoven
Noord: Pispot of stede wed Cornelis Adriaanse Camp
Zuid: landen Michiel van IJersel of Sgravenmoer
Bijz: Machiel Lankhuijsen (Amsterdam) namens Peter Edenburg x Elisabet Lankhujsen (Amsterdam).
Johannis woont aan Benede Kerk

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 143r
Soort akte: transport
Datum: 2-1-1737
1e Comparant: Adriaan Vos
2e Comparant: Huijbert Vos
Goederen: ½ huijs, hoff, schuur, ackerlant en moergront, gemeen met cooper en Jenneken Vos. Aangekomen van wed Jan Huijberde Vos.
Prijs: ƒ 40
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erfg Jan Jan Snijders
West: Pieter de Smit en schout Brantwijk
Noord: Govert Paans, Tomas Rijken, Anth van Dommelen
Zuid: erfg J J Snijders en Melis Adr Bommelaar, Belaarts
Bijz: Adriaan woont te Rijderkerk.
Het huijs is hun aangekomen door overlijden van hun moeder. De wederhelft is van de erfg van Jan Janse Snijders

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 143v
Soort akte: transport
Datum: 18-1-1737
1e Comparant: Wouter Segerse Zeijlmans
2e Comparant: Wouter van Disseldorp
Goederen: een huijs met de westense helft van het erf aan Benede Kerk, wederhelft erf is van wed Peeter Melse Zeijlmans
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Benede Kerk, Pispot
Belend Oost: huijs Jacobus Otgens
West: wed Peeter Melse Zeijlmans
Noord: Her straat
Zuid: Pispot
Bijz: Het huijs is gekomen van Michieltje Willems de Greeff wed Johan Zeijlmans en hare kinderen. Zie transport van 19-1-1714.
Gereet f 100. Op 5-2-1737 verklaart Wouter Segerse dat de koopsom voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 144r
Soort akte: transport
Datum: 18-1-1737
1e Comparant: Wouter van Disseldorp
2e Comparant: Huijbert Nouwens
Goederen: een huijs met de westense helft van het erf aan Benede Kerk, wederhelft erf is van wed Peeter Melse Zeijlmans
Prijs: ƒ 200
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem: Benede Kerk, Pispot
Belend Oost: huijs Jacobus Otgens
West: wed Peeter Melse Zeijlmans
Noord: Her straat
Zuid: Her straat
Bijz: Wouter heeft het huijs inde vorige akte gekocht.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 144v
Soort akte: transport
Datum: 18-1-1737
1e Comparant: Huijbert Nouwens
2e Comparant: Wouter van Disseldorp
Goederen: een huijs, hoff ende erve met de dijken van Wouter Zeijlmans gekogt
Prijs: ƒ 250
Plaats: 11½ Hoeve
Toponiem:
Belend Oost: wed Thomas Molenschot
West: Eijmbertus vanden Hout
Noord: sloot tussen del Jan Pols en hof verkogte
Zuid: Her straat
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 145r
Soort akte: transport
Datum: 21-1-1737
1e Comparant: Adriaantje van Gorkom wed Jochem vander Laar
2e Comparant: Reijnier Boom
Goederen: een deel van den hoff
Prijs: ƒ 270
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk steeg tussen verkogte en huijs gebr. Camp
Belend Oost: de Kerk steeg
West: de verkooperse met huijs en hof
Noord: Her straat
Zuid: soo ver het streckt
Bijz: gebr Camp zijn Mattijs en Bartolomeus

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 145v
Soort akte: custingbrief
Datum: 21-1-1737
1e Comparant: Reijnier Boom
2e Comparant: Adriaantje van Gorkom wed Jochem vander Laar
Goederen: custingbrief met als onderpant de in vorige akte gekogte helft van den hof
Prijs: ƒ 270
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Brief geroijeert volgens quitantie op 2-3-1744

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 146r
Soort akte: transport
Datum: 21-1-1737
1e Comparant: Elisabet Janse Dolk wed Peeter Janse de Hoog
2e Comparant: Catharina, Maria en Anna Catharina Deckers
Goederen: een huijsje met erve
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve wed Peeter de Zeeuw
West: dorpsdijk
Noord: wed Joost van Vugt
Zuid: Adam Tappeser
Bijz: Zie testament 14-2-1726 bij notaris Hoevenaar te Raamsdonk.
Wed Peeter de Zeeuw heeft erf gekocht van Peeter Jans de Hoog.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 146v
Soort akte: transport
Datum: 6-2-1737
1e Comparant: Goudina Reckers ea
2e Comparant: Peeter Pols
Goederen: een half huijs,hoff, erve en ackerlant
Prijs: ƒ 295
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: het Walleken
Belend Oost: het Walleken
West: Vroukensvaartse Grippel
Noord: Ariens Gerrits van Gils
Zuid: erve en acker Jan Jesper en Maijken Voegers
Bijz: Marcelis Zeijlmans namens Gaudina Marcelisse Reckers wed Boudewijn Biemans (Breda) voor de helft. Jan Corstiaanse Reckers, Cornelis Corst Reckers, Hendrik Corst Reckers, Maria Corst Reckers wed Huijbert Smits, Adriaan de Vos x Adriaantje Costiaans Reckers, Lammert van Dongen x Johanna Costiaans Reckers en Anthonij Cost Reckers, voor de andere helft.
Anthonij verklaart op 7-2-1737 dat hij van zijn deel voldaan is.
Peeter woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 147r
Soort akte: transport
Datum: 6-2-1737
1e Comparant: Goudina Reckers ea
2e Comparant: Anthonij Jans Snijders
Goederen: een dries aanbedeelt door overlijden Engel Marcelisse Reckers
Prijs: ƒ 550
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: stede Dingena Moetsen cum suis
West: erve wed Teunis den Bieman
Noord: Dingena Moetsen cum suis
Zuid: wed Cornelis Paans
Bijz: Marcelis Zeijlmans namens Gaudina Marcelisse Reckers wed Boudewijn Biemans (Breda) voor de helft. Huijbert Marcelis Reckers, Jan Marcelis Reckers, Cornelis Marcelis Reckers, Marcelis en Willem Zeijlmans voor de andere helft.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 147v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 12-2-1737
1e Comparant: Jan Janse Luijkas
2e Comparant: Jan Vassen de Hoog
Goederen: een damschuijt met alle toebehooren, zoals het inde vaart ligt.
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jan Janse Luikas woont te Lage Swaluw.
Betaling in drie termijnen. Op 17-2-1738 wordt de eerste termijn voldaan. Op 23-3-1741 is de gehele koopsom voldaan.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 148r
Soort akte: transport
Datum: 19-2-1737
1e Comparant: Hendrik Bax en kinderen
2e Comparant: Huijbert Willems de Ruijter
Goederen: een bijster en moergronden
Prijs: ƒ 225
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Jan Wouters Verschuren cum suis
West: wed Joost van Vugt
Noord: watergang
Zuid: acker Huijbert Verschuren
Bijz: Hendrik Bax wednr Catelijn Boeser, Adriaantje Hendrix Bax wed Joost Sterrenburg en Geertruij Hendrix Bax.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 148v
Soort akte: willeceur
Datum: 25-2-1737
1e Comparant: Adriaan de Jong
2e Comparant: erfg Jeremias vander Vleute, coopman Waalwijk
Goederen: wilceur met als onderpant 7 geerden hooij ende weijlant
Prijs: ƒ 2000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot
Belend Oost: wed peeter Zeijlmans, secr Waspik
West: Jan Peeters de Jong
Noord: Schaij sloot, Cae sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Adriaan woont te Raamsdonk.
Het geld wordt overgedragen door Hendrik Bastiaanse de Rooij, schout Sprang en Willem van Andel, drossaart en secretaris Gansooijen als voogden van Antonia van Dam.
Op 13-5-1739 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 149r
Soort akte: willeceur
Datum: 27-2-1737
1e Comparant: Huijbert Janse de Bont
2e Comparant: Pieter Witte
Goederen: een wilceur met als onderpant vier geerden hooij ende weijlant, in 8 geerden, gemeen met wed Hendrik de Bont
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot
Belend Oost: Mattijs Camp cum suis
West: Tomas de Bont en Peeter Blankers cum suis
Noord: Schaij sloot
Zuid: Polders gront
Bijz: Pieter woont te Sgravenmoer. Hij bekent op 29-12-1746 dat de wed Jan Hendrikse Schoenmakers voor Huijbert Janse de Bont de wilceur geheel voldaan heeft.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 149v
Soort akte: willeceur
Datum: 7-3-1737
1e Comparant: Arnoldus Verstegen
2e Comparant: erfg Jeremias vander Vleute, coopman Waalwijk
Goederen: een willeceur met als onderpant 6 geerden hooij ende weijlant
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: het Schipsdiep, Cae sloot
Belend Oost: Huijbert en Janneke Lamberde Schoenmakers
West: wed Jan Hendrix Schoenmakers cum suis
Noord: het Schipsdiep
Zuid: Cae sloot of 11½ Hoeve
Bijz: Het geld wordt overgedragen door Hendrik Bastiaanse de Rooij, schout Sprang voogt en mede executeur van Antonia van Dam.
Op 13-5-1739 is de wilceur geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 150r
Soort akte: willeceur
Datum: 15-3-1737
1e Comparant: Eijmbertus vanden Hout laast wed Johanna Baijens
2e Comparant: Willemijna Wouters Zeijlmans wed Francis vd Hout
Goederen: wilceur met als onderpant het huijs etc
Prijs: ƒ 700
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter van Dusseldorp
West: wed Rudolphus Voltelen
Noord: hof van Dirk Dolk
Zuid: her straat
Bijz: Willemijna woont te Waalwijk.
Wouter vanden Hout, Lambertus van Genk en Allegonda vanden Hout hebben op 16-4-1745 een quitantie ondertekent waaruit blijkt dat de wilceur geheel is afgelost.
De quitantie werd getoond door Fransois van den Hout

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 150v
Soort akte: willeceur
Datum: 27-3-1737
1e Comparant: Jan Maas x Dorethea van Grevenbroek
2e Comparant: Crijn Michielse van Rossum
Goederen: wilceur met als onderpant 1e het huijs etc; 2e een buijtendel
Prijs: ƒ 500
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: 1e Jan Lips cum suis; 2e Arien de Zeeuw cum suis
West: Tomas de Bont; Adriaan Schouten cum suis
Noord: del Crijn M van Rossum; Oude straat
Zuid: Her straat; den dijk
Bijz: Wouter de Bodt, mede namens de kinderen van Stoffel Peeter de Hoog ter eenre en Peeter van Dongen, mede namens Cornelis Adr van Dongen, Bastiaan van Aalst, Jan Wouter Canters mede als voogt van Berbera Andriesse van Rossum, Peeter Ketelaar namens ? Michielse van Rossum. Alle erfgenamen van Crijn van Rossum en Neeltje Vermeijs. De wilceur is geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 151r
Soort akte: transport
Datum: 10-5-1737
1e Comparant: Peeter Michiels Timmermans
2e Comparant: Dirk Dolk
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen cooper en verkooper (3 geerden)
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Adriaan vanden Bos en Jacob Boeser
West: de Armen
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Peeter woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 151v
Soort akte: willeceur
Datum: 22-5-1737
1e Comparant: Reijnier Costers ea
2e Comparant: Antonij Matijsse Coninx en Teunis Janse Zeijlmans
Goederen: een wilceur met als onderpant 1e een huijs etc; 2e een binnendelleke
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: 1e Peeter Boeser; 2e Vroukens vaart
West: Wilbert Zeijlmans; erve Jan Peeters Timmermans
Noord: Her straat; Jan Peeters Boeser
Zuid: del van Peeter Boeser; Jan Teunis Zeijlmans
Bijz: Reijnier Costers wed Anneke de Ruijter, Geerit en Adriaan Costers. Geerit ook namens zijn minderjarige broers en zussen.
Antonij en Teunis zijn armmeesters
Op 25-5-1743 verklaart Thomas Compeer als armmeester dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 152r
Soort akte: willeceur
Datum: 28-5-1737
1e Comparant: Jan Cornelis de Bont wednr Maria Wissels
2e Comparant: Elisabet Hollander wed Dirk Hendriks Timmers
Goederen: een wilceur met als onderpant 3 geerden hooij ende weijlant, in 6 geerden, gemeen met Huijbert Aartse van Hassel
Prijs: ƒ 1100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Kae sloot
Belend Oost: Jan Lips en Peeter Coolhaas
West: Huijbert van Hassel
Noord: Schaij sloot
Zuid: Kae sloot
Bijz: Elisabet woont te Capel.
Op 19-3-1753 is de wilceur via verkoop van de drie geerden aan Gerrit Dirkse Timmers voldaan.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 152v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 29-5-1737
1e Comparant: Jacobus Schouten
2e Comparant: Jan van Meuleschot
Goederen: een pleijtschip met al zijn toebehooren
Prijs: ƒ 1345
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacobus woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 153r
Soort akte: transport
Datum: 7-6-1737
1e Comparant: Peeter van Dongen
2e Comparant: Jan Wouters Zeijlmans
Goederen: 1/3 in een acker zaeijlant, op den westenkant. Jan Peeter Timmermans heeft 1/3 en Peeter Gijsberts de Jong het derde part
Prijs: ƒ 175
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: Engel Adriaans Scheur
West: wed Lammert Zeijlmans
Noord: sloot tussen erve Peeter Joch Berthouts en acker
Zuid: dwars ackers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 153v
Soort akte: transport
Datum: 8-8-1737
1e Comparant: Steven Janse Timmermans
2e Comparant: Johannis Janse Verschuren
Goederen: een acker zaeijlant
Prijs: ƒ 255
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Korte ackers
Belend Oost: cooper en Huijbert Verschuren
West: Thomas de Bont
Noord: bijster Jan Willemse Cloot cum suis
Zuid: Korte ackers of erve wed Cornelis Janse Boeser
Bijz: Steven woont te Raamsdonk

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 154r
Soort akte: transport
Datum: 21-11-1737
1e Comparant: Janneken Janse Croot ea
2e Comparant: Peeter Person
Goederen: ½ huijs, hoff, erve en ackerlant, gemeen met Peeter Pols. Zie deling 23-1-1703
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Geer
Belend Oost: de Geer of Sgrevelduijn Capel
West: Vroukensvaartse Grippel
Noord: Arien Gerrits van Gils
Zuid: Jan Jesper en Maijken Voegers
Bijz: Janneken Janse Croot laast wed Cornelis Melsen van Gijsel, geassisieert door Willem Jacobs Blok en Jan Jacobs Blok, Jan Gijsberts Coninx x Jacobske Jacobs Blok. Kinderen van Janneken

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 154v
Soort akte: transport
Datum: 22-11-1737
1e Comparant: Arien de Zeeu
2e Comparant: Elisabet Snijders wed Peeter de Zeeuw
Goederen: 1/4 suijdense part van een acker zaijlant. De rest is ook van verkooper.
Prijs: ƒ 25
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker Aart de Bont
West: erve Mels Peeter de Graaf
Noord: den verkooper
Zuid: wed Arien Cluijters ?
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 155r
Soort akte: transport
Datum: 22-11-1737
1e Comparant: Elisabet Snijders wed Peeter de Zeeu
2e Comparant: Jan Woutersen Zeijlmans
Goederen: ½ binnendelle aan Vroukensvaart, gemeen met Huijbert Pols
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Binnen vaart
West: de blockens van Jan Voegers
Noord: Thomas de Bont
Zuid: Jan Jesper en Maijken Voegers
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 155v
Soort akte: transport
Datum: 22-11-1737
1e Comparant: Arien de Zeeu
2e Comparant: Elisabet Snijders wed Peeter de Zeeuw
Goederen: en ackerke zaijlant
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Geer
Belend Oost: de Geer of Sgrevelduijn Capel
West: Vroukensvaartse grippel
Noord: den verkooper
Zuid: de cooperse
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 156r
Soort akte: transport
Datum: 26-11-1737
1e Comparant: Willem van Malsem ea
2e Comparant: Joost Peeterse Verschuren
Goederen: hun deel in een buijtendel, gemeen met Gijsbert van Malsen en Daniel Poldermans (zij hebben 4/11 van de helft)
Prijs: ƒ 175
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Huijbert Swart cum suis
West: Denis en Tomas de Haan
Noord: Oude straat of Cleijn Waspik
Zuid: Her straat
Bijz: Willem van Malsem, Dingeman van Malsem, Adriaantje van Malsem, Geerit van Malsem, Hendrik van Malsem. Kinderen van Jacob Hendriks van Malsem voor de ene helft en nog voor 2/11 parten in de wederhelft.
Cornelis Peeterse Boer x Maria van Malsem voor 2/11, Leendert de Bie wednr Anneken van Malsem mede voor sijn 3 kinderen voor 2/11, Jan Weelings x Adriaantje van Malsem voor 1/11. Alle erfgenamen van Hendrik van Malsem.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 156v
Soort akte: transport
Datum: 28-11-1737
1e Comparant: Arien Zeijlmans ea
2e Comparant: Corstiaan Voegers
Goederen: een parceeltje ackerlant, groot ontrent 3 vierendeel hont
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Geer
Belend Oost: de Geer of Sgrevelduijn Capel
West: den hof vande cooper
Noord: den cooper
Zuid: den cooper
Bijz: Arien Zeijlmans, Hendrik Clinckpenning x Anna Zeijlmans, Geertruij Zeijlmans wed Gijsbert Cuijpers, Jan Verwiel gesegt Zeijlmans x Janneken Zeijlmans, Jacobus van ‘t Geloof x Adriaantje Cluijt, Jan van Haften x Dingena Zeijlmans, Hendrik Clinckpenning als voogt en Thomas Compeer als toesiender van de kinderen van Theunis Claesen verweckt bij Adriaantje Zeijlmans.
Alle erfgenamen van Grietje Bervoets wed Cornelis Teunis Zeijlmans.
Jacobus van ‘t Geloof verklaart op 8-1-1738 van zijn deel voldaan te zijn.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 157r
Soort akte: transport
Datum: 28-11-1737
1e Comparant: Arien Zeijlmans ea
2e Comparant: Geerit Vermeijs
Goederen: ¼ binnendel, gemeen met cooper
Prijs: ƒ 74
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Binnenvaart
West: bijster Teunis Zeijlmans
Noord: Wilbert Zeijlmans
Zuid: Denis en Thomas de Haan
Bijz: Arien Zeijlmans, Hendrik Clinckpenning x Anna Zeijlmans, Geertruij Zeijlmans wed Gijsbert Cuijpers, Jan Verwiel gesegt Zeijlmans x Janneken Zeijlmans, Jacobus van ‘t Geloof x Adriaantje Cluijt, Jan van Haften x Dingena Zeijlmans, Hendrik Clinckpenning als voogt en Thomas Compeer als toesiender van de kinderen van Theunis Claesen verweckt bij Adriaantje Zeijlmans.
Alle erfgenamen van Grietje Bervoets wed Cornelis Teunis Zeijlmans.
Jacobus van ‘t Geloof verklaart op 8-1-1738 van zijn deel voldaan te zijn.
Geerit woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 157v
Soort akte: transport
Datum: 2-12-1737
1e Comparant: Jan Zoeters
2e Comparant: Dingeman Peeterse Vos
Goederen: ¼ van een parceel moergronden, groot ontrent 4 mergen, verdeelt met Johannis van Ammelrooij ea
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: Sgrevelduijn sloot
Noord: Arien Oerlemans met 2 vierde parten
Zuid: Arien Janse Rommen met 1 vierde part
Bijz: Jan en Dingeman wonen te Sprang.
Verdeelt met Johannis van Ammelrooij, Arien Jans Rommen en Arien Oerlemans.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 158r
Soort akte: transport
Datum: 3-12-1737
1e Comparant: Adriaan Dirkse Leijten ea
2e Comparant: Anna Hend Schoenmakers wed Jan Hend Schoenmakers
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooperse en Peeter Cuijl
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot
Belend Oost: Adriaan en Martinus Ockers
West: Cornelis Weijdemans cum suis
Noord: Schaij sloot; Cae sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Adriaan Dirkse Leijten, Dirk Dirkse Lijten, Aart Adriaans Cuijl x Adriaentje Dirkse Leijten, Maria Dirkse Leijten x Cornelis Huijberde Ruijter, Adriaan Hoevenaar x Teuntje Dirkse Leijten. Kinderen wed Dirk Leijten

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 158v
Soort akte: transport
Datum: 3-12-1737
1e Comparant: Barent van Waspik
2e Comparant: Huijbert Schep, schepen
Goederen: een acker zaijlant
Prijs: ƒ 260
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Geer
Belend Oost: de Geer of Sgrevelduijn Capel
West: Vroukensvaartse grippel
Noord: Peeter van Gijsel
Zuid: Teunis Zeijlmans
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 159r
Soort akte: transport
Datum: 17-12-1737
1e Comparant: Meerten Adriaan Meertens
2e Comparant: Mattijs van Riel
Goederen: een parceeltje noergronden, putten en cuijlen
Prijs: ƒ 50
Plaats: Sgrevelduijn GW
Toponiem:
Belend Oost: niets ingevuld
West: niets ingevuld
Noord: Huijbert Haansberg
Zuid: Cornelis vanden Hoven en Arien Paans cs
Bijz: Meerten woont te Dongen en Mattijs te Capel.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 159v
Soort akte: transport
Datum: 7-1-1738
1e Comparant: Willem, Geerit en Dingeman van Malsem
2e Comparant: Hendrik en Adriaantje van Malsem
Goederen: 3/5 part van een huijsje aan de Lootdijk gemeen met coopers en Dingeman van Malsen die het noordense eijnt heeft
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Lootdijk
Belend Oost:
West:
Noord: t huijse verkooper en Dingeman, aangetimmert
Zuid: huijsje wed Dirk de Ruijter
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 160r
Soort akte: transport
Datum: 10-1-1738
1e Comparant: Lammert Freijsen Reckers ea
2e Comparant: Leendert Person
Goederen: 1/6 van een buijtendelle, gemeen met cooper en wed Jan Boumans cum suis
Prijs: ƒ 410
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude straat
Belend Oost: de Armen
West: Jan Maartense Dolk
Noord: Oude straat of Cleijn Waspik
Zuid: s’Heere straat
Bijz: Lammert Freijsen Reckers, Geerit van Peer x Adriaantje Freijsse Reckers

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 160v
Soort akte: transport
Datum: 24-1-1738
1e Comparant: Peeter Janse Vos
2e Comparant: Peeter Peeterse Storm
Goederen: ½ huijsje met dijkkaveling, op polders sijdijck. Zoals Peeter Storm den Ouden en Adriaantje Gijsbert Compeer beseten hebben
Prijs: ƒ 10
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost: Kerk vaart
West:
Noord: dijkkaveling Cornelis de Visser
Zuid: huijsje Gijsbert Gijben
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 161r
Soort akte: transport
Datum: 24-1-1738
1e Comparant: Peeter Peetersen Storm
2e Comparant: Jan Adriaanse Dolk
Goederen: een huijsje en dijkkaveling, op polders sijdijck, zoals vader en moeder beseten hebben
Prijs: ƒ 20
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost: Kerk vaart
West:
Noord: dijckkaveling Cornelis de Visser
Zuid: huijsje Gijsbert Gijben
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 161v
Soort akte: transport
Datum: 9-2-1738
1e Comparant: Hendrik Paap
2e Comparant: Dirk Wouterse Zeijlmans
Goederen: ½ binnendel
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Willem Zeijlmans
West: Vroukens vaart of hofke vande cooper
Noord: den verkooper
Zuid: Aart de Bont
Bijz: Hendrik woont te Cappel

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 162r
Soort akte: transport
Datum: 20-2-1738
1e Comparant: Johannes Vassen, hooijschipper
2e Comparant: Thomas Vassen, chirurgijn te Oosterhout
Goederen: 1/8 van 5½ geert hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met cooper en Adriaan Vassen
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Cornelis Wijdemans cum suis
West: wed Thomas Molenschot
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 162v
Soort akte: transport
Datum: 20-2-1738
1e Comparant: Johannes Vassen, hooijschipper
2e Comparant: Adriaan Vassen
Goederen: 1/8 van 5½ geert hooij ende weijlant, inden polder, gemeen met cooper en Thomas Vassen
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Cornelis Wijdemans cum suis
West: wed Thomas Molenschot
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 163r
Soort akte: transport
Datum: 25-2-1738
1e Comparant: Jan Zeijlmans ea
2e Comparant: Peeter Bogaarts
Goederen: 1/3 huijs en erf, gemeen met cooper en Cornelis Marcelisse Reckers
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: acker Peeter Bogaarts cum suis
Noord: Huijbert Reckers
Zuid: wed Cornelis Paans
Bijz: Jan Zeijlmans, schout en secretaris, namens Dingena Faro wed Cornelis Moets (Dordrecht)

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 163v
Soort akte: transport
Datum: 25-2-1738
1e Comparant: Jan Zeijlmans ea
2e Comparant: Peeter Bogaarts
Goederen: ¾ hont zaijlant
Prijs: ƒ 70
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: den cooper
West: Teunis Janse Snijders
Noord: Huijbert Reckers
Zuid: wed Cornelis Paans
Bijz: Jan Zeijlmans, schout en secretaris, namens Dingena Faro wed Cornelis Moets (Dordrecht)

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 164r
Soort akte: transport
Datum: 1-3-1738
1e Comparant: Jan Peeters Boeser
2e Comparant: Adriaan Peeters Boeser, schepen
Goederen: een binnendelle
Prijs: ƒ 125
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: erve Jan Peeters Timmermans
Noord: Dirk Wouterse Zeijlmans
Zuid: Reijnier Costers
Bijz: Jan woont te Rotterdam

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 164v
Soort akte: transport
Datum: 7-3-1738
1e Comparant: Ant Peeter Anthonisse x Adriaantje Adr Teunen
2e Comparant: Thomas Paans
Goederen: een parceeltje moergronden, groot ontrent 1 hont
Prijs: ƒ 145
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve erfg Anthonij Dilisse Quirijns
West: sloot tussen 504 roeden verkooper en t verkogte
Noord: erfg Anthonij Dilisse Quirijns
Zuid: Armen S’Gravenmoer
Bijz: Anthonij woont te Dongen

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 165r
Soort akte: transport
Datum: 10-4-1738
1e Comparant: Johannes Boumans ea
2e Comparant: Cornelis van Wagenberg
Goederen: huijs, hoff, erve en acker
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cappel
West: Vroukens vaart
Noord: Adriaan Pols cum suis
Zuid: Jan Reckers
Bijz: Johannes Boumans (Dussen) namens Fijken Bogaarts wed Jan Boumans (Dussen)

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 165v
Soort akte: transport
Datum: 19-4-1738
1e Comparant: Jan Zeijlmans ea
2e Comparant: Jan Corstaian Reckers, meestertimmerman
Goederen: huijsje en erve
Prijs: ƒ 380
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve wed Peeter de Zeeu
West: dorps dijk
Noord: Catharina Deckers cum suis
Zuid: huijsje en erve Geerit van Peer 28-8-1736 transpor
Bijz: Jan Zeijlmans, schout en secretaris, namens Johan Adam Tappeser grossier in S’Hage x Emmerantia Baars eerder wed Loures Chedeville.
Gereet voldaan f 150. De rest diesnt over een jaar voldaan te worden.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 166r
Soort akte: transport
Datum: 1-5-1738
1e Comparant: Pieter Buijs
2e Comparant: Willem vanden Broek
Goederen: een schuurke met het erf
Prijs: ƒ 30
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaartse grippel
West: 2 roeden agter de platen van t schuurke
Noord: huijs verkooper
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 166v
Soort akte: bijlbrief
Datum: 19-5-1738
1e Comparant: Hendrik Hendrik Jongssoon, schipper vanden Bommel
2e Comparant: Hendrick Janse vanden Hoek, schiptimmerman
Goederen: bijlbrief tbv de leverantie van een damschuijt, lant 46 voet wijt 14 voet.
Prijs: ƒ 650
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Hendrick verklaart op 6-7-1742 dat de brief geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 167v
Soort akte: transport
Datum: 1-7-1738
1e Comparant: Peeter Huijbertse van Hassel
2e Comparant: Bastiaan Vassen
Goederen: 2 geerden, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooper cum suis
Prijs: ƒ 800
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot
Belend Oost: Jacob Boeser
West: Jan Jochumse Zeijlmans
Noord: Schaij sloot
Zuid: Heerlijkheijt van Raamsdonk
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 168r
Soort akte: scheepstransport
Datum: 14-8-1738
1e Comparant: Aart van Beek
2e Comparant: Peeter Joosten Swart
Goederen: een farijschip met zijn toebehooren, zoals het in de Kerk vaart ligt
Prijs: ƒ 925
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Aart woont te Cappel.
Gereet voldaan f 400. Maria van Beek, in bezit van de bijlbrief, zie deling Cappel 14-1-1742, verklaart op 18-8-1743 dat de bijlbrief geheel is afgelost.
Elisabet Snijders wed Peeter de Zeeuw staat borg

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 169r
Soort akte: transport
Datum: 18-8-1738
1e Comparant: Eijmbertus vanden Hout laast wed Johanna Beijens
2e Comparant: Fransois vanden Hout
Goederen: een huijs, hoff en erve
Prijs: ƒ 950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Wouter van Dusseldorp
West: wed Rudolphus Voltelen
Noord: hof van Dirk Dolk
Zuid: Her straat
Bijz: Gereet f 50. Cooper sal betalen aan de wed Francois vanden Hout f 700 ivm de aflossing vande hypoteekbrief op het huijs ivm transport van 15-3-1737 (folio 150r). De resterende f 200 worden betaalt aan Wouter, Willem en Allegonda vanden Hout, voorkinderen van vercooper bij Anna Maria Lover en Cornelis vanden Hout nakint bij Johanna Beijens.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 169v
Soort akte: procuratie
Datum: 9-9-1738
1e Comparant: Pieter Adriaans van Dongen ea
2e Comparant: Cornelis van Brantwijk, schout Dussen
Goederen: De erfgenamen machtigen Cornelis de nalatenschap te regelen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Pieter Adriaans van Dongen x Maria Janse Rossums, Cornelis Adriaanse van Dongen x Maria Michielse Rossums, Anna Maria Andriesse Rossums, Jan Wouters Kanters x Adriana Michielse Rossum en als voogt van Barbara Andriesse Rossums, dogter Andries Michielse Rossum, Peeter Rossum. Wouter de Bodt x Maria de Hoog, en als voogt van de kinderen van Peeter Stoffelse de Hoog. Erfgenamen Quirijn Michielse Rossum en Neeltje Vermeijs

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 170r
Soort akte: transport
Datum: 9-9-1738
1e Comparant: Pieter Adriaans van Dongen ea
2e Comparant: Wouter de Bodt
Goederen: ¾ huijs en dijkkaveling, op polders sijdijck, waar Cornelis Melsen in woont
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost: Kerk vaart
West:
Noord: huijs gelogt bij Meeus Bosser
Zuid: dijkkaveling wed Adriaan Dolk
Bijz: Pieter Adriaans van Dongen x Maria Janse Rossums, Cornelis Adriaanse van Dongen x Maria Michielse Rossums, Anna Maria Andriesse Rossums, Jan Wouters Kanters x Adriana Michielse Rossum en als voogt van Barbara Andriesse Rossums, dogter Andries Michielse Rossum, Peeter Rossum. Wouter de Bodt x Maria de Hoog, en als voogt van de kinderen van Peeter Stoffelse de Hoog. Erfgenamen Quirijn Michielse Rossum en Neeltje Vermeijs

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 170v
Soort akte: transport
Datum: 9-9-1738
1e Comparant: Pieter Adriaans van Dongen ea
2e Comparant: Meeuwis Bosser
Goederen: een huijs en dijkkaveling, op polders sijdijk, waarin Crijn van Rossum en Neeltje Vermeijs gewoont hebben
Prijs: ƒ 950
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord: huijsje Gijsbert Gijben
Zuid: huijsje gekocht door Wouter de Bod
Bijz: Pieter Adriaans van Dongen x Maria Janse Rossums, Cornelis Adriaanse van Dongen x Maria Michielse Rossums, Anna Maria Andriesse Rossums, Jan Wouters Kanters x Adriana Michielse Rossum en als voogt van Barbara Andriesse Rossums, dogter Andries Michielse Rossum, Peeter Rossum. Wouter de Bodt x Maria de Hoog, en als voogt van de kinderen van Peeter Stoffelse de Hoog. Erfgenamen Quirijn Michielse Rossum en Neeltje Vermeijs

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 171r
Soort akte: transport
Datum: 20-9-1738
1e Comparant: Eijmbertus vanden Hout laast wednr Johanna Beijens
2e Comparant: Fransois vanden Hout
Goederen: de inboedel van het huijs dat Fransois van Eijmbertus heeft gekogt. Zie folio 169r
Prijs: ƒ 100
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Eijmbertus houdt thans residentie te Waalwijk

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 172r
Soort akte: procuratie
Datum: 27-9-1738
1e Comparant: Jan Zeijlmans, secretaris en gewezen prov. Schout
2e Comparant: Sebastiaan Thierrij de Bije, procureur
Goederen: Jan magtigt Sebastiaan al zijn zaken bij de Hove van Hollant te behartigen
Prijs: ƒ 0
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 172v
Soort akte: transport
Datum: 4-10-1738
1e Comparant: Philippus Bax, molenaar in Vrijhoeven Cappel
2e Comparant: Coenraat Dagevos, schout Vrijhoeven
Goederen: wilceur met als onderpant 1/3 van 7½ geert hooij ende weijlant, gemeen met Martinus Ockers en kinderen Jan Gijsels
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Peeter Witte
West: niets ingevuld
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Philippus Bax namens Adriaan Ockers x Maria de Beer (Sprang).
Blijkens een quitantie getoond door Johannis Janse Verschuren is de wilceur op 18-1-1746 geheel afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 173v
Soort akte: scheepstransport
Datum: 28-10-1738
1e Comparant: Meeuwis Bosser
2e Comparant: Jacob van Nederveen
Goederen: een farij reijsschip met al zijn toebehooren zoals het in de Kerkvaart ligt
Prijs: ƒ 3000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerkvaart
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Jacob woont te S’Gravenmoer.
Gereet f 1700. De rest in 7 termijnen (6 x 200 en 1 x 100).
Blijkens quitantie is de koopsom op 12-4-1740 geheel voldaan.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 174r
Soort akte: transport
Datum: 14-11-1738
1e Comparant: Petrus van Loon x Maria Anna de Raat
2e Comparant: Aart de Beer en Mattheus Ophorst, elk voor ½
Goederen: een binnendel
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: den Molen sloot
Belend Oost: den Molen sloot of Cappel
West: Vroukens vaart
Noord: schout de Bruijn cum suis
Zuid: baron Johan de Raat
Bijz: Maria is hoog edel wel geboren.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 174v
Soort akte: transport
Datum: 19-11-1738
1e Comparant: Jan Adriaanse Smits
2e Comparant: Piternel Buijs wed Cornelis Paans
Goederen: een binnendel
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukensvaart
West: erve Jan Willemse Cloot
Noord: Adriaan Boeser
Zuid: Thomas Zeijlmans cum suis
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 175r
Soort akte: transport
Datum: 19-12-1738
1e Comparant: Huijbert Pols
2e Comparant: Jan Pols
Goederen: ½ binnedelle, gemeen met Jan Wouterse Zeijlmans
Prijs: ƒ 60
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Vroukens vaart
West: de clocxkens van Jan Voegers
Noord: Thomas de Bont
Zuid: Jan Jesper en Maijken Voegers
Bijz: Huijbert woont te Amsterdam

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 175v
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1738
1e Comparant: Jan Janse Pols wed Johanna Wouterse Gijben
2e Comparant: Dirk Dolk
Goederen: ½ binnendelle, gemeen met de wederhelft nagelaten door Laureijs Wouterse Gijben
Prijs: ƒ 400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: de Cae
Belend Oost: wed Thomas Molenschot
West: Adriaan vanden Bos
Noord: de Cae
Zuid: erve Wouter van Dusseldorp
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 176r
Soort akte: transport
Datum: 29-12-1738
1e Comparant: Leendert Passon wednr Huijbertje Lammertse Reckers
2e Comparant: Jan Janse Pols
Goederen: een huijs met de noordense helft van t erf en hof tot t ackerlant en de helft van t lant ten oosten van t huijs
Prijs: ƒ 860
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: acker Aart de Bont
West: ackerke erfg wed Coenraat Baes
Noord: Jan Willemse Cloot
Zuid: wed Arien Cluijters
Bijz: Het huijs is aangekomen van de ouders van Huijbertje Reckers haar ouders. Zie deling 9-1-1703.
De wederhelft is van de kinderen Maarten Lambertsen Reckers.
Geret f 500. De rest via custingbrief.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 176v
Soort akte: custingbrief
Datum: 29-12-1738
1e Comparant: Jan Janse Pols
2e Comparant: Leendert Passon
Goederen: custingbrief tbv de aankoop van het huijs. Zie folio 176r. Onderpant het huijs.
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Leendert verklaart op 7-12-1741 dat de custingbrief geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 177r
Soort akte: transport
Datum: 30-12-1738
1e Comparant: Stoffel Leijten
2e Comparant: Josephus Camp
Goederen: 2/3 part van een binnendelle, inden polder
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Hendriks Schoenmakers
West: Geerit Camp
Noord: sloot verkogte en 1/3 deel van CH Schoenmakers
Zuid: s’Here strate
Bijz:

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 177v
Soort akte: transport
Datum: 5-1-1739
1e Comparant: Aart vanden Hout en Cornelis van Grevenbroek
2e Comparant: Peeter Huijbertse Ockers
Goederen: de zuijdense helft van een partij moergronden, groot geheel 5 hont
Prijs: ƒ 150
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: erve Jan van Cleef en Meeus Zeijlmans
West: erve Wouter Vermeulen
Noord: Jan van Cleef en Meeus Zeijlmans met de wederhelft
Zuid: Corstiaan Jan Clis
Bijz: Aart woont te Loon op Sant en Cornelis te Cappel en Peeter te Vrijhoeven

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 178r
Soort akte: transport
Datum: 7-1-1738
1e Comparant: Jan Adriaanse Bosser
2e Comparant: Helger Kock
Goederen: 2/3 parten van een acker zaijlant, inde Korte Ackers, gemeen met de kinderen Jan van Dun
Prijs: ƒ 120
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Korte Ackers, Lange Ackers
Belend Oost: Seger Swalp
West: Johannis Coninx
Noord: dwars pat of Lange Ackers
Zuid: acker Jan Wouterse Ruijckhaver
Bijz: Jan woont te Raamsdonk.
Gereet f 70. Jan verklaart op 20-9-1739 dat de rest voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 178v
Soort akte: transport
Datum: 8-1-1739
1e Comparant: Mattijs Mulders
2e Comparant: Thomas van Tichel
Goederen: een huijs, hoff, erve en delle
Prijs: ƒ 1400
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Buijs
West: Gijsbert de Jong
Noord: de Cae
Zuid: s’Heere strate
Bijz: Gereet f 800. Mattijs verklaart op 21-11-1740 dat de rest voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 179r
Soort akte: transport
Datum: 13-1-1739
1e Comparant: Michiel Moleschot en Adriaan vanden Bos
2e Comparant: Cornelia de Laat wed Adriaan Blankers
Goederen: 2¾ geerden hooij ende weijlant, inden polder, in 11 geerden, gemeen met cooperse in oostense helft
Prijs: ƒ 1075
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot,
Belend Oost: heer Verbeek en wed Peeter Melsen Zeijlmans
West: gasthuijs van Geertruijdenberg
Noord: Schaij sloot, Cae sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: Michiel woont te S’Gravenmoer. Het lant is aangekomen door overlijden van Johanna Schippers.
Gereet f 400. Michiel en Adriaan verklaren op 3-3-1740 dat de rest voldaan is.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 179v
Soort akte: willeceur
Datum: 23-1-1739
1e Comparant: Jan Cornelisse Vermeijs
2e Comparant: Michiel Peeterse Zeijlmans
Goederen: een wilceur met als onderpant 1e een huijske etc; 2e een parceeltje moergrond, groot ontrent 3 a 4 hont
Prijs: ƒ 200
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Oude vaartje
Belend Oost: 1e Adr vd Bos en Mich Molenschot; Jan Schoenmakers
West: wed Thomas Molenschot; Jochem Blankers
Noord: erve Adriaan Vermeijs; den dijk
Zuid: veldeke Adriaan Vermeijs; Oude vaartje
Bijz: Michiel verklaart op 14-4-1741 dat de wilceur geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 180r
Soort akte: transport
Datum: 30-1-1739
1e Comparant: Huijbertje vanden Heuvel wed Peeter Mattijsse Camp
2e Comparant: Johannis Cornelis Schoenmakers
Goederen: een parceeltje ackerlant met een veldeken daar aan gelegen
Prijs: ƒ 105
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost: Cornelis Hand. Schoenmakers
West: wed Peeter Melsen Zeijlmans
Noord: bijster wed Peeter Melsen Zeijlmans
Zuid: goederen Adriaan van Iersel
Bijz: Huijbertje is geassisteert met Cornelis Peeters Camp, haar oudste zoon.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 180v
Soort akte: transport
Datum: 5-2-1739
1e Comparant: Meeuwis Bosser
2e Comparant: Hendrik Wamstekers
Goederen: een huijs en dijkkavelinge op de sijdijk
Prijs: ƒ 1000
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Kerk vaart
Belend Oost: Kerk vaart
West:
Noord: huijsje Gijsbert Gijben
Zuid: huijsje Wouter de Bodt
Bijz: Hendrik woont te Hendrik Luijten Ambagt.
Gereet f 400, de rest via custingbrief

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 181r
Soort akte: custingbrief
Datum: 5-2-1739
1e Comparant: Hendrik Wamstekers
2e Comparant: Meeuwis Bosser
Goederen: custingbrief met als onderpant het huijs zoals in vorige akte (folio180v) getransporteerd.
Prijs: ƒ 600
Plaats: Groot Waspik
Toponiem:
Belend Oost:
West:
Noord:
Zuid:
Bijz: Meeuwis verklaart op 2-5-1743 dat de custingbrief geheel is afgelost.

RA: Groot Waspik RA 62
Folio: 181v
Soort akte: transport
Datum: 24-2-1739
1e Comparant: Peeter Cuijl
2e Comparant: Anna Schoenmakers wed Jan Hendriks Schoenmaackers
Goederen: 1 geert hooij ende weijlant, inden polder, in 6 geerden, gemeen met cooperse
Prijs: ƒ 300
Plaats: Groot Waspik
Toponiem: Schaij sloot, Cae sloot
Belend Oost: Martinus Ockers cum suis
West: Cornelis Weijdemans
Noord: Schaij sloot
Zuid: Cae sloot
Bijz: