Selecteer een pagina

Los vel bij folio 0
Ick Ewout Janss beken als dat ick Gherit Ariaenss die Roeij uut sal laeten daen uutten register alsulcken rentbrieff als denselve verleden heeft Claes Ewout …., 20-4-45

Fol. 1r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xije dach in januario soe is voer ons comen Heijnrick Gheerijt Heijn Vicxss ende ghaff over met eender vrijer ghijfte soe recht is Gherijt Gherijtsz Smits sijn besteffin die hoffstede. Er wordt oa betaald via een wilkeur tbv Adriaen heijn Vicxss

Fol. 2r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten ?? dach in januario soe is voer ons comen Jan Govartss van Ghijessl ende heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te sijn Dirck van Cloot-wijck Janss.

Fol. 2r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xiije dach in januario soe is voer ons comen Cornelis ??? die Lew ende heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te sijn Geerwijn Pauwelss tot behoeff zijnen moeder.

Fol. 2v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xiije dach in januario soe is voer ons comen Adriaen Janss Belaaertss ende heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te onderhouden na uutwijsijnghen de huren hier na gestelt.

Fol. 3v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten ve dach in februario soe is voer ons comen Hessel? Adriaen Kijeboems ende heeft verwilcuert ende geloeft schuldich te sijn Pouwels Wouterss.

Fol. 4r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten viije dach in februario soe is voer ons comen Zegher Thoniss ende heeft verwilcuert schuldich te sijn Adriaen Huijbertss.

Toegevoegd: op 1-8-1546 heeft Henrick Peterss als voocht van sijn frou een deel overgedra-gen Jan Tonis Dircxss.
Op 8-5-49 hebben Gerijt Adriaenss mede namens Marij Henrick Petersdr, H? Adriaen Adri-aen Huibertsz een deel overgedragen Wouter Woutersz.

In de kantlijn: Op 18-5-56 heeft Wouter Wouterss een deel overgedragen Joost Janss.

Fol. 4v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten viije dach in februario soe is voer ons comen Lauwereijs Janss Lu ende heeft verwilcuert Cornelis Mathijss.

Fol. 4v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten viije dach in februario soe is voer ons comen reijnier reijnertss ende Adriaen Janss ende hebben verwilcuert Dirck van Clootwijck Adri-aenss.

Fol. 5r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten viije dach in februario soe is voer ons comen Ghijsbert heijmanss mede als voocht voor sijn susteren ende ghaff over met eender vrijer ghijften soe recht is Wouter die Zon? Gerijtss?.

Fol. 5v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xje dach in februario soe is voer ons comen Willem Peterss van Spandonck ende heft verwilcuert Jan Vos Claess.

Fol. 5v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxije dach in februario soe is voer ons comen Jan Dudijn Janss? Ende ghaff over met eender vrijer ghijften soe recht is Adriaen Heijndrick Willemss.

Fol. 6r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxiije dach in februario soe is voer ons comen Adriaen Heijnrick Willemss ende heeft verwilcuert Jan Dudijn Janss.

Fol. 6r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxiiije dach in februario soe is voer ons comen Aert ??? Geritss ende heeft verwilcuert Gherewijn Pauwelss.

Fol. 6v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxviije dach in februario soe is voer ons comen Wouter Heijndrick Stockmanss ende hehft verwilcuert Dielis Dircxss tbv Harman Staesz.

Fol. 6v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxviije dach in februario soe is voer ons comen Jan Aertsz Luer ende heeft verwilcuert Willem Janss Lu.

Fol. 7r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxviije dach in februario soe is voer ons comen Dirick van ??? ende heeft verwilcuert Adriaen Heijnricxss.

Fol. 7r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxviije dach in februario soe is voer ons comen Thonis Jan Heijnricxss ende heeft verwilcuert Cornelis Janss vanden Leck?

Toegevoegd: Adriana Petersdr, Thonis ??? ende Marijken Cornelis Jans weduwe is voldaen.

Fol. 7v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxviije dach in februario soe is voer ons comen Dirck van Clootwijck Janss ende heeft geloeft ende verwilcuert schuldich te wesen Jan, priester ende pastoer tot Waspick tbv IJsbrandt vanden Coulst?

Fol. 7v
Eodem anno et die soe heeft Wouter Aert Wouterss verwilcuert Phijlipss Baijenss ende Baijen Heijnrick Maess, kerckmrs.

Fol. 8r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xviije dach in februario soe is voer ons comen Wouter Aertss ende heeft verwilcuert Heijnrick Ghijsbert Paijmanss ende Claes Huijgenss als Hgeestmrs.

Fol. 8v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxviije dach in februario soe is voer ons comen Jan Janss Spiegel ende heeft verwilcuert Reijnier Reijnierss.

Fol. 8v
Eodem anno et soe heeft Reijnier Reijnierss over gegeheven over met eender vrijer ghijften soe recht is Jan Adriaenss Loij den Jongen.

Fol. 9r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxiiije dach in mario soe is voer ons comen Adriaen Lambertss ende heeft verwilcuert Goijert Adriaenss.

Fol. 9r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxiiije dach in mario soe is voer ons comen Jan Corneliss ende heeft verwilcuert Gherit Smits tbv Adriaen Gherijts Smitsen weeskijn-deren ende Jan Emmen.

Fol. 9v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxiiije dach in mario soe is voer ons comen Cornelis Janss Luer ende heeft verwilcuert Gherijt Smits als voocht sijnen brueder weeskijn-deren ende Jan Emmen.

Toegevoegd: op 10-11-1547 hebben Gerijt Peter Humans ende Henrick Jacopss Cup over-gedragen Dirck Adriaen Dircx.

Gerijt Peeter Humanss, Henrick Jacopss ??us, Jan Reijnertss, Tonis Adriaenss Smijt, Corne-lis Adriaenss Smijt ende Jan Henrick Maess zijn voldaen.

Jan Henrick Maess draagt over Dirck Adriaen Dircxss.

Fol. 10r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxiiije dach in mario soe is voer ons comen Wouter Aertss van den Sprang als voocht van Adriaen Handrickss weeskijnderen gheble??? Van Ghertruijt Aertsdr ende ghaff over met eender vrijer ghijften soe recht is Thonis Gherijt Stevenss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 10v
Zuijdewijn
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten viije dach in mario soe heeft die pastoer pacht gemaeckt

Fol. 10v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xije dach in mario soe zijn voer ons comen mester Dirck Adriaenss, die juede diacon, ende Godschalck Adriaenss die Juede ende gha-ven over met eender vrijer ghijften soe recht is Joest Pauwelss tot behoeff Adriana Pauwels Gheerwijnss weduwe.

Fol. 11r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xije dach in mario soe is voer ons comen die langhe Jan Claess ende Cornelis Dircxss van Bezoijen ende hebben verwilcuert Joest Pauw-elss.

Toegevoegd: Op 3-2-1526 ???? Gherwijn Lauwreijss ?? die Joasest Pauwelss gecoft ten boehoeff van sijn moeder die tegenwoordiche Jan Dudijnss als toesijnder ???? Dirck ende Godschalk, sijnen brueder …

Fol. 11v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten iiije dach in april soe is voer ons comen Corst Corstiaen Adriaenss ende ghaff over met eender vrijer ghijften soe recht is Aert Adriaenss.

Fol. 12r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten iiije dach in april soe is voer ons comen Gherijt Jan Gherijtss ende heeft verwilcuert Wouter Aert Wouterss.

Fol. 12r
Eodem anno et die is voer ons comen Wouter Aert Wouterss ende ghaff over met eender verlije soe recht is Gherijt Jan Gherijtss.

Fol. 12v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten vierden dach in april soe is voer ons comen Willem Janss Lu ende heeft verwilcuert Gherijt Gherijtss Smits.

Fol. 12v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten ve dach in april soe is voer ons comen Dijrck van Clootwijck Janss ende heeft verwilcuert Heijnrick Adriaen Heijnrick Maess.

Fol. 13r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten vierden dach in april soe is voer ons comen Gherijt Gherijtss Smits ende ghaff over met eender vrijer ghijften soe recht is Willem Janss Lu.

Fol. 13r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten vierden dach in mart soe is voer ons comen Harman Adriaenss ende heeft verewilcuert Wouter Aert Wouterss.

Fol. 13v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten vierden dach in april soe is voer ons comen Wouter Aert Wouterss ende ghaff over met eenen verlije soe recht is Harman Adriaenss

Fol. 13v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten dach voers soe is voer ons comen Gheman Sijmessen ende heeft verwilcuert Wouter Aert Wouterss.

Fol. 14r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten ve dach in maert soe heeft Peter Diercxz aenghenomen een steghe te houden.

Fol. 14r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten ve dach in maertsoe is voer ons comen Gherijt Diercxss ende heeft verwilcuert Wouter Aert Wouterss.

In de kantlijn: Anneken Gherijt Diercxss weduwe heeft betaald.

Fol. 14v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten vje dach in april soe is voer ons comen Adri-aen Jan Heijnricxss alias Heijmanss ende heeft verwilcuert Gherijt Thoniss.

Fol. 15r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten vje dach in april soe is voer ons comen Wouter Aert Wouterss ende ghaff over met eender vrijer ghijften soe recht is Gheman Sijmonss.

Fol. 15r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxiiij opten xije dach in januario soe is voer ons gecomen Wouter Aertss ende ghaff over met eenen verlije soe recht is Aenken Gherijt Diercxz wedu-we.

Fol. 15v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten ije dach in meij soe is voer ons comen Cleijs Bertthotss ende heeft verwilcuert Lambert Adriaen Mathijss van Loen.

Fol. 15v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten ije dach in meij soe is voer ons comen Jan Dudijn Janss ende ghaff over met eender vrijer ghijften soe recht is Dierck vanden Merman?

Fol. 16r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten viije dach in meij soe is voer ons comen Wou-ter Willemss, Jan Claes Goijvartss ende Heijnrick Janss ende hebben aenghebracht dat Harman Wouterss is geloot ende bedeelt op de hofstede ende huijsinge etc. daer Adriaen Jan Gherijtss nu woont.

Fol. 16r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xije dach in meij soe heeft Gherijt Willemss gekent voldaen te sijn door Claes Berijss.

Fol. 16r
Zuijdewijn
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xvje dach in meij soe is voer ons comenWou-ter Lauwereijss ende heeft verwilcuert Miechiel Ghemanss.

Fol. 16v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xviije dach in meij soe is voer ons comen Her-berd Gherijt Brantss ende ghaff over met eender vrijer ghijften soe recht is Jan Claess. Er wordt betaald via een wilkeur tbv Herberd en een tbv Gherijt Peterss.

Fol. 17r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxiije dach in meij soe is voer ons comen Ghe-rijt Stevenss ende heeft verwilcuert Leonart Adriaen Hermanss.

Jan Jacopss als voocht van de kijnderen van Adriaen Harmanss? betaalt aan ???, 23-5-1525.

Fol. 17v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxxe dach in meij soe is voer ons comen Ja-cob Willemss ende heeft verwilcuert Claes Hugenss.

Fol. 17v
Eodem anno et die soe is voer ons comen Adriaen Adriaenss Scouten ende ghaff over met eenen verlije soe recht is Jacop Willemss.

Fol. 18r
In de Vrijenhoeven
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xije dach in jull soe sijn voer ons comen Heer Joest Diercx, priester, ende Wouter die Wit Peterss ende Goijvart Mathijss ende ver;caarden op versoeke van Adriaen van Vansten? dat Tonis Meliss geeft gecoft van Adriaen voorsch.

Fol. 18r
In de Vrijenhoeven
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xije dach in januario soe sijn voer ons comen Baijen Heijnrick Maess als kerckmr ende ghaff over met eender vrijer ghijften soe recht is Adriaen van Rasten.

Fol. 18r
In de Vrijenhoeven
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xviije dach in meij soe sijn voer ons comen Jan Claess ende heeft verwilcuert Gherijt Peterss.

Fol. 19r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xviije dach in meij soe sijn voer ons comen Claes Jan Voss ende ghaff over met eenen verlije soe recht is Adriaen Janss van Loen.

Fol. 19r
Zuijdewijn
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxxje dach in meij soe hebben Willem van Vosachuijsen ende Peter Hubertss haer delinghe ende loetinghe aengebracht.

Fol. 19v
Zuijdewijn
Int jaer ons heeren xv hondert ende xvj opten xviije dach in meij soe sijn voer ons comen Mi-chiel Ghemanss ende ghaff over met eender vrijer ghijften soe recht is Wouter Lauwereijss van Roij

Fol. 20r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xvje dach in meij soe sijn voer ons comen Adriaen Jan Gherijtss ende heeft verwilcuert Katherijn Adriaen Adriaen Harman Wouterss.

Fol. 20r
Eodem anno et die soe heeft Harman Wouterss overgedragen Katherijn Adriaen van Nielwic-ke? Wedue van Wouter Willemss wege.

Fol. 20r
Eodem anno et die soe heeft Harman Wouterss overgedragen Gherwijn Pauwelss als deken van Sinte Anna ende Sint Peters ende Sint Jacops gilde.

Fol. 20v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xiije dach in junio soe sijn voer ons comen Jan Adriaenss die Coman ende heeft verwilcuert Jan Goijvartss van Ghijssen.

Fol. 20v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xiije dach in junio soe sijn voer ons comen Peeter Peterss ende heeft verwilcuert Aijken? Pauwels wedue.

Fol. 21v
In den Vrijhoeven
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxxe dach in junio soe sijn voer ons comen Aert Janss Lu ende heeft verwilcuert Mathijs Mathijss.

Fol. 21v
Eodem anno et die sie heeft Aert Janss Lu verwilcuert Adriaen Gherijtss van Engelen.

Fol. 21v
Eodem anno et die sie heeft Aert Janss Lu verwilcuert Lauwereijs Janss.

Fol. 21v
Eodem anno et die sie heeft Aert Janss Lu verwilcuert Aert Baijenss.

Fol. 21v
Eodem anno et die sie heeft Aert Janss Lu verwilcuert Willem Corneliss van Sprangh.

Fol. 22r
[zonder normaal begin, vermoedelijk fout gerestaureerd] Gherwijnss ende Gherijt Dirck Wij-nenss ende Peeter Peterss Mes ende betaelden ten dage voerschende hij dat betalen sal.

Aijken Pauwels wedue sal betalen Willem Janss Lu.

Fol. 22r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xiije dach in junio soe sijn voer ons comen-Zegher Thoniss ende heeft verwilcuert Aijken Pauwels wedue.

Fol. 22v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxxe dach in junio soe sijn geloot ende gedeelt Cornelis Hubertss kijnderen ende Inijs, haeren moeder.

Fol. 23r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxxe dach in junio soe hebben Kuen Huben wedue ende Inijs Cornelis Huben wedue met elkaar gereeckent.

Fol. 23v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xe dach in julio soe sijn voer ons comen Jan Adriaenss die Coepman ende heeft verwilcuert Embricht Janss.

Fol. 23v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xje dach in julio soe sijn voer ons comen Rombout Adriaenss ende heeft verwilcuert Thonis Dircxss.

Fol. 24r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xje dach in julio soe sijn voer ons comen Cor-nelis van Mewen (Meriwen?) ende ghaff over met eenen verlije soe recht is Claes Hugenss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 24v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xje dach in julio soe sijn voer ons comen Jan Lauwereijss ende heeft verwilcuert Jan Adriaenss Coepman.

Fol. 24v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xje dach in julio soe sijn voer ons comen Jan Lauwereijss ende heeft verwilcuert Jan Claes Goijvartss.

Fol. 25r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xje dach in julio soe sijn voer ons comen Jan Adriaenss Coepman ende ghaff over met eenen verlije soe recht is Jan Lauwereijss.

Fol. 25v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xje dach in julio soe sijn voer ons comen Claes Claess van Beeck ende heeft verwilcuert Thonis Peterss Vennix.

Thonis Peterss belooft de hofstede comende van Aert Peterss te vrijen ende te waren tbv Claes.
Aert Peterss, sijnen brueder, houdt hem schadeloos.

Fol. 26r
In tScrevelduijn
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten vierdendach in april soe sijn voer ons comen Heijnrich ? Heijnricxss van Vlijmen ende heeft verwilcuert Heijnrick Heijnricxss.

Fol. 27r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xixe dach in augusto soe sijn voer ons comen Peetr Janss Oerman ende heeft verwilcuert Adriaen Adriaenss Loij.

Fol. 27r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxje dach in augusto soe sijn voer ons comen Adriaen Heijnrick Maess ende ghaff over met eenen verlije soe recht is Wouter Cornelis Wou-terss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 27v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxiiije dach in augusto soe sijn voer ons comen Wouter Cornelis Wouterss ende heeft verwilcuert Cornelis Wouterss, sijnen vader.

Fol. 28r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten ve dach in september soe sijn voer ons comen Thonis Matijss ende heeft verwilcuert Adriaen Aertss van Rasten.

Fol. 28r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxviije dach in september soe sijn voer ons comen Ghijsbert Peterss van Boen ende magtigt Guijta Adriaen Heijnricxss huijsvrouwe, sijne moeder.

Fol. 28v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xviije dach in september soe sijn voer ons comen Ghijsbert Peterss van Boen ende ghaff over met eender vrijer ghijften soe recht is Adriaen Heijnrick Willemss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 29r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten iije dach in october soe sijn voer ons comen Jan Gieliss vanden Zijdewijn erffgenamen ter eenre ende Mechtel sijne huijsfrou ter andere zijden en hebben hun deelinge gemaeckt.

Fol. 29r
Eodem anno et die soe hebben Aert Sas, Robben Adriaenss, Hijllicken Heijnricksdr ende Heijnrick Dierck Ottensdr ende ghaven over met eender vrijer ghijften soe recht is Peter Janss Jannen.

Fol. 29v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten iije dach in october soe sijn voer ons comen Heijunrick Hacks mede namens Hack, sijnen brueder, Ghijsbert van Thul en Cornelia Hackdr ende Ida? Hackdr ende ghaven over met eender vrijer ghijften soe recht is Willem janss Lu tot behoeffAdriaen Heijnricxss, Waelwick.

Fol. 29v
Eodem anno et die soe is voer ons comen Heer Damel Jacops, priester, ende ghaff over met eender vrijer ghijften soe recht is Peter Janss Jannen.

Fol. 30r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten iije dach in october soe sijn voer ons comen Heijnrick Janss ende ghaff over met eender vrijer ghijften soe recht is Thonis Heijnrick Ven-dricxss ende Gherijt Aertss.

Fol. 30r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxvij opten ve dach in februariosoe sijn voer ons comen Adriaen Heijnricxss van Waespick ende ghaff over met eender vrijer ghijften soe recht is Wil-lem Corneliss vanden Sprieg??.

Nog is comen Peter die ??? ende ghaff over met eenen verlije soe recht is Willem Corneliss.

Fol. 30v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten ixe dach in januario Heijnrick Janss gegeven Thonis Dircxss.

Fol. 31r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten iije dach in octobris Hendrick Janss ende ghaff over Heijnrick Lambertss.

Fol. 31r
Opten selften dach Heijnrick Janss ende ghaff over Heijnrich Lambertss tbv jan heijnrick Pe-ter Voss.

Fol. 31r
Noch die selffte Heijnrich Janss gegeven Ghevijn Dirccss Wijnenss een stuck lant dat Heijn-rich Janss Willemen gecoft heeft van Jan van Outheusden.

Fol. 31v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten iije dach in octobris Heijnrich Janss ende ghaff over Adriaen Claess van Start?

Fol. 31v
Noch heeft Heijnrich Janss overgegeven Aert Claess van Start.

Fol. 31v
Zuijdewijn
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten vierden dach in octobris Daniel Jacobs, pries-ter ende ghaff olver Adriaen Jacobss. Er wordt betaald via een wilkeur.

fol. 32r
Zijdewijn
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxe dach in decembris Adriaen jacobss ende ghaff over Adriaen Ghijsbertss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 33r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten vijfte dach in septembris Alijt Jacob Daniels wedue aen die een sijde ende Daniel Jacobss, priester ende Adriaen Jacobss ende Adriaen Ghijsbert Reijnaerts als erfgenamen van Jacob Danielss aen die ander sijde ende hebben haer delinge aengebracht te Screvelduijn, Zuijdewijn, Vrijhoeven.

Fol 35v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xvije dach in octobris Wouter Aertss ende ghaff over Jan Vos Claess.

Fol. 36r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xvije dach in octobris Jan Vos Claess ende ghaff over Dirick Adriaen Schoutenss. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 36v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xvij opten xvije dach in octobris Adriaen Janss Back ende heeft verwilcuert Dirck van Clootwijck.

Fol. 36v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xvije dach in octobris Dirck van Clootwijck Janss ende ghaff over Adriaen Janss Back.

Fol. 36v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxe dach in octobris Jan Adriaenss Coman ende ghaff over Heijnrick Adriaenss Tijmmerman. Er wordt betaald via een wilkeur. Folio 37r

Fol. 37r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxe dach in octobris Peter Roeloffss ende draegt over Heijlwich sijn dochter 15 gulden.

Fol. 37v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxe dach in octobris Jan Adriaens Loij ende heeft verwilcuert Dirick van Clootwijck Janss.

Fol. 37v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxviije dach in octobris Elen Matthijss ende heeft verwilcuert Gherijt Peterss van Boel.

Fol. 38r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten tweeden dach in novembris Ghertruijt Peeter Willemss? wedue ??? Hach ende heeft verwilcuert Gheruwijn Pauwels tbv sijn moeder.

Fol 38r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten viije dach in novembris Claes Staess ende heeft verwilcuert Gheruwijn Pauwels tbv sijn moeder.

Fol. 38v
Zijdewijn
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xje dach in novembris Gherijt Diricxss van Bezoijen ende ghaff over Peter ??ij Bertss.

Fol. 38v
Ten dage voors Peter Huijbertss heeft verwilcuert Gherijt Diricxss in Bezoijen.

Fol 39r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxviije dach in novembris Adriaen Peter Huijmans ende heeft verwilcuert Margriet Adriaen Janss huijsfr. Griet draegt de rest op 21-1-1532 over aan Jan Adriaens.

Fol. 39r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xije dach in decembris Jan Peterss van Dong-hen ende heeft verwilcuert Thonis die Hane.

Fol. 39v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten iije dach in novembris Claeijsken Adriaen Cor-neliss wedue ter eenre ende haer kijnderen bij Adriaen Corneliss ter andere zijde hebben ge-deeld.

De kijnderen krijgen het schijp. Michiel Heijnricxss heeft het schijp gecoft.

Fol. 41v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xvije dach in decembris Cornelis Adriaenss die Roij ende heeft verwilcuert Adriaen Peterss van Ghoerl.

Fol. 41v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xviije dach in decembris Michiel Heijnricxss ende heeft verewilcuert Adriaen Heijnrick Maess.

Fol. 42r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxiiije dach in decembris Willem Wouterss van Waelwijck ende heeft verwilcuert Peter Dirricxss.

Fol. 42v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxiiije dach in decembris Claes Wouterss van Waelwijck ende heeft verwilcuert Claes Staess.

Fol. 42v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxiiije dach in decembris Margriet Heijnrick Meliss wed ende heeft verwilcuert Peterke Woutersdr Qrijnd wedue.

Fol. 43r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxiiije dach in decembris Peterke Woutersdr Qrijnd wedue ende ghaff over Margriet Heijnrick Meliss wed.

Fol. 43r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxxje dach in decembris Jan Damen ende heeft verwilcuert Michiel Heijnricx Maess.

Fol. 43v
Vrijhoeven
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxiiij opten xxxje dach in decembris Thonis Peterss en Wouter Peterss ende hebben verwilcuert Wouter die Roij Gherijtss.

Fol. 44r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten ixe dach in januario Gherijt Dircxss Wijnen en-de heeft verwilcuert Heijnrick Janss.

Fol. 44r
Eodem anno et die Aert Claess van Start ende heeft verwilcuert Heijnrick Janss.

Fol. 44v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten ixe dach in januario Adriaen Claess van Start ende heeft verwilcuert Heijnrick Janss.

Fol. 45r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten ixe dach in januario Jan jacobss Back ende heeft verwilcuert Aert Willem Adriaenss.

Fol. 45r
Zijdewijn
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten xe dach in januario Hack Reijnnout Buijss ende heeft ghekent voldaen te sijn van Michiel Ghemanss.

Fol. 45v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten ixe dach in januario Adriaen Jacobss ende heeft verwilcuert Jan Claess vanden Duss.

Fol. 45v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten ixe dach in januario Jan Willem Hollandss ende heeft verwilcuert Adriaen Claess van Start.

Fol. 46r
Zuijdewijn
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten xiiije dach in januario Michiel Ghemans vander Zijdewijn ende ghaff over Goijvart Aert Gheldens tbv Aert Gheldens, zijne vader.

Fol. 46r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten xxiiije dach in januario Cornelis Adriaenss van Hassel ende heeft verwilcuert Wouter Jan Vass.

Fol. 46v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten xxiije dach in januario Thonis Heijnrick Wil-lemss ende heeft verwilcuert Heijnrick Janss.

Fol. 46v
Eodem anno et die Jan Wouterss van Waelwick ende heeft verwilcuert Heijnrick Janss.

Toegevoegd: de erfgenamen van Gherit Willemsz van Dordrecht sijn voldaen door de erfge-namen van den jonge Jan Adriaenss Loij.

Fol. 47v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten xxiiije dach in januario Jan Adriaenss die Scoemaker ende heeft verwilcuert Heijnrich Peter Geritss.

Fol. 47v
Zijdewijn
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten xxve dach in januario Peter Hubertss ende ghaff over Willem van Boschhuijsen.

Fol. 48r
Vrijhoeven
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten xxiiije dach in januario jan die Wolffss ende ghaff over Wouter Luer Wouterss

Fol. 48r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten ve dach in februario Dirck vanden Meruwen? Ende heeft verwilcuert Harman Harmanss.

Fol. 48v
Vrijhoeven
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten ve dach in februario Goijmers? Hanrmanss? ende ghaff over Dirck vanden Mewen.

Fol. 48v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten ve dach in februario Heijnrick Willemss mede namens Adriaen Peterss, Aert Peterss en Ghijsbert vPeterss ende ghaven over Dirck vanden Mewen.

Fol. 49v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten ve dach in februario Cornelis Adriaen Corneliss ende heeft verewilcuert Gherwijn Pauwelss tbv Eijken Pauwels ???.

Fol. 50r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten vje dach in februario Cornelis Mathijs ende heeft verwilcuert Joris Vass van Tsgravenmoer.

Fol. 50r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten vje dach in februario meester Cornelis van Ghent Willemsz ende heeft verwilcuert den pastoer en Heijnrick Ghijsberts van V?nss tbv HGeest.

Fol. 50v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten vje dach in februario Joest Thoniss ende heeft verwilcuert Gherijt Smit.

Fol 50v
Int jaer ende dach voors Dirick Adriaen Dircicxss ende heeft verwilcuert Gherijt Smit.

Fol. 50v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten vje dach in februario Peter Dircxss en de ghaff over Gherijt Smit. Er wordt betaald via een wilkeur.

Fol. 51v
Zijdewijn
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten vije dach in februario Jan Embrechtss ende heeft verwilcuert Gielen Heijnricxss.

Fol. 51v
Eodem anno et die soe heeft Adriaen Heijnrick Willemss verwilcuert den selven Gielen voors.

Fol. 52r
Zijdewijn
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten vije dach in februario Wouter Diericxss ende ghaff over Jan Lauwereijss van Roij.

Fol. 52r
Zijdewijn
Eodem anno et die soe ghaff Jan Lauwereijss die Roij over Gheerijt Peterss.

Fol. 52v
Zijdewijn
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten vije dach in februario Jan Aertss Smit ende ghaff over Gherijt van Clootwijck, priester en pastor.

Fol. 53r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten xve dach in februario Leonart Govertss ende heeft verwilcuert Adriaen Janss Back.

Fol. 53r
Eodem anno et die heeft Adriaen Janss Back overgegeven Leonart Govertss.

Fol. 53v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten xv dach in februario Ghjeerwijn Pauwels ende ghaff over Claes Willem Janss.

Fol. 53v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten xx dach in februario Cornelis Adriaenss van Hasselt ende heeft verwilcuert Emmeken Lauwereijssdochter.

Fol. 54r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten xv dach in februario Jan Willem Hollandss en-de heeft verwilcuert Jan Claes Goijvaertss.

Fol. 54v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten xv dach in februario xxvij dach in februario Cornelis Adriaenss van Hasselt ende heeft verwilcuert Jan Adriaenss die Scoemaker.

Fol 54v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten xv dach in februario Jan Adriaenss ??sch en heeft overgedragen Cornelia Wauter Peterss wedue.

Fol. 54v
In eodem anno et die Jan Adriaenss die Scoemaker ende ghaff over Cornelis Adriaenss van Hasselt.

Fol. 55r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten xviii dach in februario Mathijs Mathijss ende heeft verwilcuert Cornelia Mathijs Janss??? Wedue.

Fol. 55r
Int selffde jaer ende opten selffden dach Elen Mathijss ende heeft verwilcuert Cornelia Ma-thijss weduw.

Fol. 55v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten xxvij dach in februario Aert Wouters ende heeft verwilcuert Hendrick Sijmons.

Fol. 55v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten 6e dach in maart Adriaen Jans van Beeck en-de heeft verwilcuert Jan Hendrickss die Snijer als voocht van A??? Hendrickss die Snijer weeskinderen.

Fol. 56r
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten 6e dach in maart Cornelis Janss Luer? ende heeft geloeft ??? Jan Cornelis Sij??? te betalen Aleijt Jacob Samuels weduwe en Jacobb Samuels erfgenamen.

Fol. 56v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten 4e dach in april Dirck Melis van Loen ende heeft verwilcuert Claes van Bockhoeven.
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxxiij opten xe dach in julio Huijbert die Mantmaker tegen meester Gherit van Clootwijck namens Claes van Bock Theunis? wedue verwilcuert.

Fol. 56v
Int jaer ons heeren xv hondert ende xxv opten 4e dach in april Aert Baijens die Vos ende Mi-chiel