Selecteer een pagina

Bladwijser

Borgtogt van d’Heer predikant van Andel en den secretaris van Sgravenmoer voor d’Heerlijkheijd Tilborg wegens het ontgronden van eene beemt gelegen ontrend de
Haanse Hoeffe onder Tilborg voornt.
Folio
Een vest voor Peeter Adriaense de Jong 2
Een vest Wouter Adrsse de Weert 3
Schultbrieff van de kerk van S’moer ten lasten van Claas Jansen Verbunt 3
Een vest voor Huijbert Jansen de Bruijn
Een vest voor Geerardus van Alphen 4
Een vest voor Jan Adriaense van Bavel 5
Schultbrief van monsienur Pieter Witten tlv Jan Leendert Canters 6
Vest Jan Adriaen Joosten 6
Vest voor Jochem Franken 7
Vest voor Adr Antonie Raesen 8
Vest voor Peeter Schrauwens tbv Jan Adrn Laureijsen 9
Sr Nicolaas Franc. Nuijtsnour en juffr Antonetta Brouwers hebben een schepen
schultbrieff tlv Huijbert de Bruij 9
Johanna Oomens heeft een schepen schultbrief tlv Martinus van Loon 10
Vest Michiel Rubben tbv Jan Peeters Sprangers 11
Adriaantje van der Wie weduwe heeft een schultbrief tlv
Bernardus J. Raasen qq 11
Vest d’Heer Jochimie van Alphen qq tbv vrouwe Maria van Kemmena weduwe
van den wel ed. gestrenge heer Boon 12
De heer Govardus van Andel heeft een schultbrief tlv Wouter Vermaas 13
Vest de kinderen en erffgen van Huijbert van Riel en Teuntje Pr Meertens tbv
Cornelis Meerten Antoniesse 14
Vest Paulus Bruijnenbaert qq tbv Raes Antonie Raasen 15
Vest Raas Antonie Raasen qq tbv Antonie Corn Antonisse 15
Vest Paulus Bruijnenbaert noux. En qq tbv Jan Huijbrecht Ligtenberg 16
D’heer Meelis van Amelsvoort heeft eene s. schultbrief tlv Cornelis van Venroij,
molenaer te Riel 16
Vest de kinderen van Adam Corn Oomen noux Anna Anth Broeders tbv
Jan Adrn Laureijsen 17
Vest Hendrik van Dun qq tbv Peeter s”Grauwers 17
Vest Huijbert de Jongnoux tbv hendrik van den Hooven noux 18
Vest van de gesaementlijke erffgen van Cornelis Mathijse van den Nieuwenhuijsen
en Marie Cornelis Vijveren van den Nieuwenhuijsen egteluijden tbv Corn
Janssen Verbunt 20
Vest van de selve erffgen tbv Cornlis Adsse van den heuvel 22
Den Diaconie Armen van Sgraavenmoer heeft eene s: schultbrieff tlv Cornelis
Jansse Verbunt 23
Vest Adriaantje Jan Laureijsen wed van Embregt Tomas Ackermans tbv Adriaan
Jansen Hermans Leemput 23
Arie Bierwagen heeft eene s: schultbrief tlv Adrian Jansen Hermans Leemput 24
Vest Adriaantje Jan Laureijsen wed van Embregt Tomas Ackermans tbv Jan
Willeborts van Son 26
Den grooten Armen alhier heeft een s: schultbrieff tlv Jan Willeborts van Son 26
Vest Adriaan, Johanna en Huijbert Pr Jan Emmen en ’t minderjarig kint van
Jan Pr Emmen tbv Peeter Janssen van den Nieuwenhuijsen 27
Vest Crijna de Bruijn geassisteert met haaren man Jan Adrn Laureijsen tbv
Jan Corn Franken 28
Vest Jan en Johanna Huijb Franken tbv Adriaan Adrn Vermoolen 29
De gereformeerde kerk alhier heeft een s: schultb tlv Jacobus Adrn Vermeulen 29
Borgtogt van d’heer Philip Johan Boone tbv d’heer Jochimie van Alphen als
curateur 30
d’heer J Delfsziel heeft een s: schultbrief tlv Hendrik van den Hooven noux 30
Dina Maria, Johanna Catharina en Jacoba Francoisa van Alphen hebben een
s: schultbrief tlv d’heer Arnout Charles Pels 32
Juffr Anna Jacobse Witte wed monsr Johannis Vermeulen heeft een s: schultbrief tlv
Corn Raaijmaakers 33
Vest Willem Joosten van Gool tbv Jan Joosten van Gool 34
Vest Marie Adrn Loonen wed Cornelis Laus, Elisabet en Adriaantje Corn
Laus tbv Joost Janssen de Jong 35
Jan de Roij heeft een s: schultbrief tlv Wouter Vermaas 36
Vest Josijntje Dingemans en haaren man Dirk Basters tbv Jan van den Boer 36
D’heer Joachiemie van Alphen heeft een s: schultbrief tlv Arnoldus Elands noux 37
Borgtogt Hendrik Greevens tbv Joachiemie van Alphen 38
Vest Francis Pijnenburg noux Adriaantje Lambregts tbv Jenneke Prs de Jong 39
Vest Peeter van Dongen tbv Leendert Anth Schoenmekers 40
Vest van de erffgen van Gijsbregt Tomas noux Jenneke Cornelisse tbv
Cornelis Corn Voeten 40
Vest de selve erffgen tbv Jan Corn Bink 41
Vest de gesaementlijke erffgen van Catriena de Grauw tbv Johannis Snijders 42
Vest van de selve erffgen tbv Jan Castelijns 43
Borgtogt van monsr Willem van Loon tbv Mattijs Meertens van den Nieuwenhuijsen 43
Vest Corn Janssen Verbunt tbv Jan Jansen Verbunt 44
D’heer Joachimie van Alphen heeft een s: schultbrief tlv Anthonie Pr Hulsten noux 44
Vest d’heer Joachimie van Alphen qq tbv Lambregt Adrn Scheerders en
Willem Hendrik Heijblom 45
Vest van de selven tbv Aart Prs van Broekhooven 46
Borgtogt van Charles Eduart vam Alphen en Jacob Willem van Alphen tbv
deese gemeente 47
d’hee Delftsziel heeft een s: schultbrief tlv Hendrik van den Hooven 48
De kerk van Sgraavenmoer heeft een s: schultbrief tlv Steephen Huijbert
Claasen en sijne huijsvrouw 50
Pieter Witten heeft een s: schultbrief tlv Nicolaas Jan Huijben en sijne huijsvrouw 50
De kerk alhier heeft een s: schultbrief tlv Jacobus Adsse Vermeulen 51
De kerk van Sgraavenmoer heeft een s: schultbrief tlv Huijbert Corn den Boer 52
Juffr Anna Witte wed Sr Johannis Vermeulen heeft een s: schultbrief tlv Juffr
Elisabet Francoise Pels 53
De kerk van Sgraavenmoer heeft een s: schultbrief tlv Johanna van den Broek 54
Vest van de gesaementlijke erffgen van den wel ed gestrengen heer Christiaan
Johan Pels schoutet allhier tbv Johannis Franciscus Blijens 55
Vest van Jan van der Sanden en sijne huijsvrouw tbv Jacobus Aart Coolhaas 56
Vest van de kinderen van Peeter Adsse van Dongen tbv de wed van
Mattijs van Breugel 57
Vest van Hendrik Timmermans tbv Jacob Janssen 58
Vest van Leendert Pr Vrijters tbv Adriaan van Gool 59
Vest van Adriaan, Antonie, Tomas en Cornelia Pr Vervoort tbv Jenneke Pr de Jong 59
Den grooten armen van S’moer heeft een s: schultbrief tlv Adriaantje Everts wed van
Matijs Raaijmaekers 60
Vest van Marie Janssen van Dongen wed Peeter Canters tbv outer Vermeulen 61
Vest Peeetr Sijmon Joosten tbv Adriaan van Gool 62
Pieter Witten heeft een s: schultbrief tlv Adriaan Hend Bouwens 63
Vest van de kind en erffgen van Geertruij van Baevel wed van Jan Steephens tbv
Joachimie van Alphen 64
Vest van Adriaan Adam Timmermans, Jan , Jacobus en Cathariena Dingemans van
Beek tbv Johannis van den Boer 65
Vest van Peeter Adrn Peeters tbv Andries Adrn Peeters 65
Vest van de erffgen van Willebort Adam van der Veeken tbv Pr Adrn Peeters 66
Vest van Willem Joost Horsten tbv Embregt Anth Raesen 67
Vest van Adriaan Jansen Hermans Leemput tbv Willem Jan Beijnen 68
Vest van Marie? Raesen huijsvrouw van Adriaan Corn Clijs tbv Cornelis
Mattijse Opstroom 69
Vest van Adriaan Horsten tbv Jan Andries Broeders 70
Vest van den selven tbv Adriaantje van Dun 70
Vest van Johannis Cuijpers tbv Geerardus van Spaendonk 71
Vest van de erffgen van Cornelia Jan Huijben wed Gooijaart van Oosterhout tbv
Johannis Janssen van Dongen 71
Vest van den heer Arnout Jan Corn de Raet van der Voort tbv d’heer Peterus
van Loon noux 73
Vest van de erffgen van Cornelis Huijbert Claasen tbv Peeter Jan Hulsten 73
D’heer Joachiemie van Alphen heeft een s: schultb tlv Elisabet Francoise van Pels 75
Vest Arnout Jan Corn de Raet van der Voort tbv juffr Johanna Cuijpers wed van
Arnoldus van Son 76
Vest van Peeter Corn van Dongen tbv Corn Adrn Huijgen 76
Vest van Adriaan Hendrikse den Ronde, Adriaan Huijb de Jong en de minderjarige
kinderen van Willem en Jan Huijbert de Jong en de erffgen van Adriaantje Jansen
de Jong tbv Adriaan Adsse Bvierwaegen 77
De minderjarige kinderen van Marie Hendrikse hebben eene s: schultbrief tlv
Andries Pr Broeders 78
Borgtogt van het clooster van st Catrienendaaalen tot Oosterhout tbv deese
gemeente 79
Vest van Hendrik Hoedemaekers en sijne huijsvrouw Anna van den Berg tbv
Mattijs Bax 79
Vest van Adriaan van Dongen tbv Johanna Cuijpers wed Arnoldus van Son 80
Vest van de kinderen van Peeter Verhoeven tbv Dielis Janssen Riemslag 80
Vest van Johannis Prs Dondert als procuratie hebbende van de heeren Norbertus en
Wilbordus de Rooij tbv d’heer Henricus Corn de Rooij 81
Vest van Teuntje, Adriaantje en de wed Johanna Smits tbv Jan Janssen Broeders 82
Vest van de erffgen van Elisabet Jan Ariens tbv Peeter Jan Hulsten 83
Gerit Vermeulen tot Sgraavenmoer heeft een s: schultbrier tlv Geerit Jacobus
van Dongen noux 84
Vest Adriaan Hendrik Bouwens tbv Marijnus Adsse Warren 85
Vest Marijnus Adsse Warren tbv Adriaan Hend Bouwens 85
Vest van monsr Pieter van Sprang qq tbv d’heer Willem Norbertus Verleg 86
Vest van den selven aan den selven 87
Vest van den selven aan Adriaan Jan Bierwaegen 87
Vest van den selven aan Cornelis Jan Bink 88
Vest van d’heer Johannis Verleg aan d’heer Jose[hus Allard? 88
Vest van Adriaan Haeneveer noux tbv Cornelis Meerten Anthonisse 89
Vest van de erffgen van Arie Lankhuijsen aan Claas Claasen van Dongen 90
Vest van de selve erffgen aan Adriaan Claassen van Dongen 91
Vest van de erffgen van Dingena Wijnand Dirken wed Gijsbregt Aartse
van Broekhooven aan Jan Vos 92
Vest van Adriaan Remigius aan Jan Vos 93
Vest Claas Adrn Ansem noux en Jan Adsse van Dongen aan Adriaan van Gool 93
Vest van de erffgen van Peeter Janssen van de Wildert aan Antonie Janssen
van de Wildert 94
Gerardus van Spaendonk als armmeester heeft een scheepene schultbtief tlv
Adriaan Adsse van der Wee 95
Vest van Berbera Janssen Beekman aan Pr Jans van den Nieuwenhuijsen 96
Vest van de kinderen van Corn Hend Raaijmaakers aan monsr Hendrik Greevers 96
Vest van de selve kinderen aan Gerard Adsse van Doorn 97
Vest van Cathalijn Pr Ackermans aan Adriaan Pr Sprangers 98
Vest van Adriaan Pr Sprangers aan Cathalijn Pr Ackermans 99
Vest van Norbertus Hulsten aan Huijbert Jans de Jong 99
Vest van Adriaan Adam Volders noux aan Peeter Jans Wijnen 100
Vest van Arnoldus en de wed Jan Castelijns aan Wouter Adsse de Weert 100
Vest van Corn Arie Wijnands aan Antonie Jan Wijnats 101
Vest van Jacobus Aart Coolhaas aan Willem Huijbert Janssen 102
Vest van Peeter Mattijse Riemslag aan Leendert Anth Schoenmakers 102
Vest van den selven aan Antonie Prs Haensberg 103
Vest van de wed Antonie Corn van Riel aan Jan Corn Bink 103
Vest van de selve aan Johannis Janssen van Dongen 104
Vest van de wed en kinderen van Jan Hendrikse Heijblom aan Cornelis
Meelis Groenendaal 104
Vest van de erffgen van Elisabet Jacob Beekman aan Joost Janssen van Loon 105
Vest van de kinderen van Jan Adsse Verhoeven aan Jan Anth Verhelst 106
Vest van de erffgen van Adriaantje Fijnenbuijk aan Jan Adr van Dongen 107
Vest van de selve erffgen aan Cornelis van den Hooven 108
Jan Tomasse Fijnenbuijk heeft eene s: schultbrieff tlv Jan Adsse van Dongen 108
Pr Sijmon Gooderts heeft eene s: schultbrieff tlv Peeter Adsse van Baevel 109
Vest van de wed van Floris Adrn Ackermans aan Huijbert Jansen de Jong 109
Vest van Nicolaas Corn Verbunt aan Huijbert van der Schoot 110
Vest van Adr Aart Will de Smit aan Leendert Anth Schoenmakers 111
Vest van Jan Janssen Smits aan Pr Janssen Smits 111
Vest van de kinderen van Cornelis Corn van Dongen aan Adriaan Claasen
van Dongen 112
Vest van Adriaan Claasen van Dongen aan Jan Laureijs Oomens 113
Vest van de erff Leendert Hend Leenaerts aan de kinderen van Anth Jan Leenaerts 113
Vest van de selve erffgen aan Mattijs Pr Lamberde 114
Vest van de selve erffgen aan de wed van Cornelis Ligtenberg 115
Vest van de kind van Cornelis Lauwr Groenedaal aan Jan Corn Groenedaal 116
Den grooten armen alhier heeft eene scheepene schultbrieff tlv de kinderen van
Martinus Gijsbregt van den Nieuwenhuijsen 116
Vest van Peeter Claas Rieders aan Cornelis Jacobs van der Wee 117
Vest van Marie, Johanna en Huijbert Claasen aan Huijbert Jansen de Jong 118
Vest van Peeter Adsse van baevel aan Peeter Wouters Broekhoven 118
Den diaconie armen van Sgraavenmoer heeft eene s: schultbrieff tlv Peeter
Wouters Broekhoven 119
Vest van de grooten armen van S’moer aan de wed Geerit Geerts van Dongen 120
Vest van den selven aan Adriaan Claasen van Loon 121
Arie Jansen Bierwaegen heeft eene s: schultbrieff tlv Antonie Pr Anthonisse 121
Vest van Cornelis Voeten aan Peeter Adsse Vermeulen 122
Vest van Adriaentje en Elisabet Jan Anth vande Breestraet aan de wed van
Mattijs van Breugel 123
Vest van de kinderen en kintskinderen van Cornelis van Bennekum aan
Hendrik Fadlands??? 124
Vest van Antonie en Marie Sijmon Broeders, Joost van Vugt, Jasper, Anna en
Johanna van Dorst aan d’heer Wouter Vermeulen 125
Vest van de huijsvrouw van Peeter Corn van Dongen aan Huijbert
Jansen van der Schoot 126
Vest van Cornelis van der Loo noux aan Jan Pr Snijders 127
Vest van Huijbert Adrss den Boer aan Claas Lauwereijs Oomen wed??? 129
Monsr Peeter van Rincxs heeft eene s: schultbrieff tlv Martinus Anth van Loon 130
Vest van de erffgen van Jan Laureijsse Clijs aan Geerit van Spaendonk 131
Mons Pieter Witten heeft eene s: schultbrieff tlv Cornelis Everts noux 132
Vest van Adrianus Goovardus van Andel qq aan Jan Fijnenbuijk 133
Vest van de wed van Antonie Ligtenberg aan Geerit Haemers 134
Monsr Pieter Witten heeft eene s: schultbrieff tlv Geerit Haemers 135
Vest van Martinus en Lamberdina Johannis van den Bos aan Willem Aartse de Smit 136
De diaconie armen alhier heeft eene s: schultbrieff tlv Cornelis Meelis Groenendaal 137
Vest van Adriaan Hendrik Bouwens aan de wed van Jan Hend de Weert 138
Vest van Leendert en Frank Broeders aan Willem Adsse Broekhooven 139
Vest van Adriaan Sem qq aan de wed Sr Johannis Vermeulen 140
Vest van de kinderen en erffgen van Christiaan Vermeer, Aart Vrient en Barbera
Broekhooven aan Johannis Vermeer 141
Vest van Johannis Vermeer aan Hendrik van Lit 142
Vest van monsr Geerart Christie aan Jan Wijnant van Eersel 143
Vest van den selven aan de wed van Wijnant Adsse van Eersel 143
Vest van Hendrik van den Hooven aan Pieter Laureijs Oomens 144
Den eerw heer Goovert van Andel heeft eene s: schultbrieff tlv Anth
Janssen Broeders 144
Vest van de wed d’heer Peterus Behude aan Bartholomeus Lam 145
Vest van Claas Jansen Verbunt aan Jan Jansen Verbunt 146
Den eerw heer Goovardus van Andel heeft eene s: schultbrieff tlv Adriaan
Goovaerts en sijne huijsvrouw 147
De kerk alhier heeft eene s: schultbrieff tlv Jacobus Adsse Vermeulen 148
Vest van Claas Janssen Verbunt aan Jan Janse Verbunt 149
Vest van den selven aan Huijbert Janssen de Jong 149
Den grooten armen alhier heeft eene s: schultbrieff tlv Hendrik van Pelt
en sijne huijsvrouw 150
Vest van de kinderen van Jan Corn Smits aan d’heer Johan George Hengner? 151
Vest van Huijbert Janssen de Bruijn aan Elisabet van Dongen 152
Vest van den selven aan Peeter Adsse van Baevel 152
Vest van Antonie Adsse Cluijter aan de wed van Anthonie Arie Wijnands 153
De kerk alhier heeft eene s: schultbrieff tlv Rijk Meerten Rijken 154
Vest Jan Sijmons Vermeer aan Jan Adsse van baevel 155
Vest van Jan Franken noux aan den grooten armen van S’moer 155
De minderjarige kinderen van Jan Corn Smits heeft eene s: schultbrieff tlv
Jan Pr Maas en sijne huijsvrouw 156
Schultbrief van monsr Pieter Witten tlv Cornelis Everts noux 157
Vest van Bernardus Joost Raesen qq aan Adriaen Ariens 158
Vest van Jan Corn Ligtenberg noux aan Jan Jan Hulsten 159
Vest van Willem Huijbert Janssen aan Willem Jan Beijnen 160
Vest van Jan Jansen Beijnen aan Willem Jan beijnen 160
Arie Bierwaagen heeft eene s: schultbrieff tlv de wed van Adriaan
Jaspers van Dongen 161
Schultbrief van Gerart van Spaendonk tlv de wed van Geerit Prs van Poppel 162
Vest van de gelijke erffgen van Cornelie Jansse Groenedaal en Hendrik
Timmermans haaren man aan Josijna Mutsaerts 163
Vest van de selve erffgen aan Gerardt Adsse van Doorn 164
Vest van de selve erffgen aan Claas Beerende van Riel 166
Vest van der erffgen van Hendrik Adsse Timmermans aan de wed van
Mattijs van breugel 168
Vest van Adriaan Jansen Hermans aan Laureijs Adrn Laureijsen 170
Vest van den selven aan Stans Stans Vermeulen 170
Vest van de wed van Cornelis van den heuvel aan Jan Vermeer en
Hendrik van Lit 171
De kerk van S’moer heeft eene s: schultbrieff tlv Jan van Lange? 172
Vest van Adriaan Claasen van Dongen aan Adriaen Ariens en Jan Jans de Jong 173
Vest van Willem van den Elshout aan Nicolaas en Jenneke Lamb Broeders 174
Vest van de erffgen van Wal…endse van der Swam en Elisabet Jans
Waterrens aan Jan Corn van de Waeser 174
De kerk van S’moer heeft eene s: schultbrieff tlv Jan Corn van de Waeser 176
Vest van de wed Anthonie Corn van Riel aan Johannis Jans van Dongen 177
Den eerw heer Goovart van Andel heeft eene s: schultbrieff tlv Carel
Wijgers en sijne huijsvrouw 178
Schultbrief van den diaconie armen alhier tlv Cornelis Arie Wijnands 179
Vest van Jan Jans Beijnen aan Jan Jan Huijben 180
Vest van de wed Adriaan van Loon aan Peeter Dingemans 180
Vest van Hendrik Verleg aan Peeter en Jan Jan Hulsten 182
Vest van Jan Jansen Beijnen den Ouden aan sijne minderj kinderen 183
Vest van Jan Corn van de Waeser aan de wed Arnoildus van Son 183
Vest van Gijsbregt Prs van der Weijden aan Bastiaan Laats? 184
Vest van de minderj kind: van Cornelis van den Hooven aan Adriaan van der Wee 185
Vest van Willem Dirk Timmers noux aan Cornelis Roksnoer 185
Vest van Jan Laureijsen aan de kinderen van Embregt Jan Raesen 186
Monsr Pieter Witte heeft eene s: schultbrieff tlv Huijbert de Bruijn 187
Vest van de kind en erffgen van Cornelie en Anneke Corn van Riel aan de wed van
Mattijs van Breugel 187
Vest van de selve aan Pieter Adamse van der Weijde 189
Vest van de selve kind en erffgen aan Cornelis Jan Bink 190
Vest van Annemarie en Marie Anth Hermans aan Willem Jan Beijnen 192
Vest van de wed Hendrik Jacobse Kuijpers aan Jan J Broeders 193
Vest van de selve wed aan Peeter Stanse Vermeulen 194
Juffr Catriena Vermeulen wed sr Johannis Rijken heeft eene s: schultbrieff tlv
Dirk Andries Oomens noux 194
Vest van Deenis Joost Dingemans aan Peeter en Marie Joost Dingemans 195
De kerk van S’moer heeft eene s: schultbrieff tlv Adriaan Hendrik Bouwens 196
Vest van d’heer Charles Eduard van Alphen aan Bastiaen Laats 197
Vest van Rijk meert Rijken, de kinderen van Catrina Meert Rijken, Dingna en
Marie Meerten Rijken, Dirk van Albeek, Willem en Johanna Adsse Cloon,
Catrien Rijsbergen, Jenneken Jan Stapelen, Marie, Johanna en Allegonda
Stapelen … aan Dielis Anth Bierwaagen 197
Borgtogt voor de wed Jan van den Boer 198
Vest van Laureijs L Oomens voor sijn selven en als voogt en Cornelis Laureijs
Oomens als toesiender over de kinderen van Laureijs L Oomens aan Jan
Andries Broeders 199
Vest van Meerten, Adriaan en Elisabet Roelen aan de kind van Meelis Pr
Jan Emmen 201
Vest van Cornelis van den Hooven aan Dirk Adss van Loon 202
Vest van den grooten armen alhier aan Jan Prs int Groen 202
Vest van Adriaan Goovers noux aan Jan Broekhooven 203
Juffr Catriena Vermeulen wed van sr Joahnnis Rijken tlv Dirk Andries Oomens noux 204
Borgtogt van Johannis Jans van Dongen 205
Vest van Adriaantje Meertens van den Nieuwenhuijsen en de minderj kinderen van
Martinus van den Nieuwenhuijsen aan Willem van Gool 205
Vest van de selve aan de wed Embregt Geerit Raesen 206
Juffr Johanna Catriena van Alphen heeft eene s: schultbrieff tlv d’heer Arnout
Charles Pels 207
Vest van den grooten armen alhier aan Claas Adrn Coenen 208
Vest van Peeter van Dongen aan d’heer Nicolaas Philipus van Loon 208
Den grooten armen van S’moer heeft eene s: schultbrieff tlv Adriaan
Anth Ligtenberg 209
Vest van juffr Emerentiea Koonings aan monsr Jillis Vermeulen 210
Vest van Willem Bastiaanse van den Elshout aan hendrik van Pelt 211
Arie Bierwaagen heeft eene s: schultbrieff tlv Hendrik van Pelt 212
Schultbrief van Laureijs Goovert Clijs tlv Peeter Corn van Dongen 212
Schultbrief van Gerardus van Spaendonk tlv Leendert Schoenmaakers 214
Schultbrief van de kerk alhier tlv Jacobus Adss Vermeulen 214
Vest van gelijke erffgen van Jan Adsse Broekhooven aan Jan Claasse Broekhooven 215
Vest van Lauwreijs Goovert Cleijs qq aan Andries Adrn Peeters 216
Vest van Adsriaan van den Bos noux aan Nicolaas van Spaendonk 217
Vest van de wed van Roeloff Jansen van Geel aan Adriaan Janssen van Seeters 218
Adriaan Oomens tot O’hout heeft eene s: schultbrieff tlv Dirk Andries Oomens noux 218
Vest van Jan van Lange aan d’heer Nicolaas Philippus van Loon 219
Vest van Dirk Meertens van den Nieuwenhuijsen aan Adriaan Aart de Smit 220
Vest van de wed en kinderen van Jan Corn Smits aan Adriaan Adsse Wervers 221
Vest van de selve aan Willem Tim,mermans 221
Vest van de broeders en susters van Jan Tomas Fijnenbuijk aan Bartholomeus Lam 222
Vest van Jan van Lange aan Jan Raas Oomens 223
Vest van Johannis Adssse van Dongen qq aan d’heer Charles Eduart van Alphen 224
Vest van Martinus van Loon aan d’heer Nicolaas van Spaendonk 225
Vest van de wed Anthonie Ligtenberg aan Nicolaas van Spaendonk 225
Vest van Jan, Adriaan en Jennemarie Claas van Dooremaele aan Siebrant
Jansse van Weezele? 226
Vest van de selve aan de wed van Claas Pr Bressers 226
Vest van de selve aan Hendrik van Pelt 227
Hendrik van Dun heeft eene s: schultbrieff tlv Hendrik van Pelt en sijne huijsvrouw 227
Vest van Laureijs, Jan, Jacomijntje en Josijna Mutsaerts aan Cornelis
Mattijs Mutsaerts 228
Den diakonie armen alhier heeft eene s: schultbrieff tlv Cornelis Mutsaerts 229
Schultbrief van Geerart van Spaendonk tlv Jan van Lange 230
Vest van Johanna, Pieternel, Marie en Adriana Marie Geeritse van Dongen aan Jan
en Adriaen Claassen van Dooremaele en Joost Ariens van den Mosselaar noux 230
vest van Cornelis Prs van Dongen aan de selve 231
Jan de Rooij heeft eene s: schultbrieff tlv Peeter Baevelaar 232
Schulbrief van juffr Anna Vermeulen tlv Jan Adsse van Dongen 232
Vest van Antonie Pr Antonisse aan Adriaan Pr Sprangers 233
Juffr wed Arnoldus van Son heeft eene s: schultbrieff tlv Willem van Gool 234
Vest van Antonie Pr Antonisse aan Arie Bierwaagen 235
Vest van d’heer Peeterus Johan van Loon noux aan den secretaris Philip
Johan Boone noux 235
Vest van Cornelia, Anna en Adriaana van Sprang aan Nicolaas Tak 236
Monsr Andries van Meer noux heeft eene s: schultbrieff tlv Antonie Broeders 237
Schultbrief van Pieter Witten tlv Jan Andries Broeders noux 238
Schyultbrief van Quirijn Adam Paijmans tlv Geerit Haemers noux 239
Vest van Adriana Wijnands aan Willem Hendrikse Heijblom 240
Pieter Witten heeft eene s: schultbrieff tlv Adriaen Jansen Kerremans 241
Schultbrief van den diaconie armen alhier tlv Huijbert Pr Claasen 241
Schultbrief van juffr Johanna Catriena van Alphen tlv Adriaan en Jan Claase van Dooremaele en Joost Ariensvan de Mosselaar noux 242
Schultbrief van Geerit Vermeulen tlv Jan Andries Broeders noux 243
Vest Willem, Marie Anna en Antonia Schoenmaekers wed? aan Cornelis
Robbregt Lips 244
Vest van Jan Vermeulen aan Cornelis Roelants Vermeulen 245
Vest van de wed Antonie Adsse van Riel aan Cornelis Rolant Vermeulen 245
Vest van laureijs Mutsaerts noux aan Philip Pieter Nolt 246
Juffr Catriena Vermeulen wed sr Johannis Rijken heeft eene s: schultbrieff tlv
Philip Pieter Nolt noux 247
Vest van d’heer Jacob Kuijpers noux voor sig selve en qq aan Cornelis Wouter
Adam Vermeulen 248
Vest van Marie Hendrik Ridders wed Jan Hendrik de Weert qq aan Claas
Jan Huijben 249
Vest van d’heer Johan G Hegner als diacen aan Bartholomeus Lam 250
Vest van den selven aan Dirk van Dongen 251
Pieter Vlamincx heeft eene s: schultbrieff tlv Adriaan en Jan Claase van
Dooremaale en Joost Ariensvan de Mosselaar noux 251
Schultbrief van den diaconie deeser plaatse tlv Peeter Mattijs Riemslag noux 252
Schultbrief van d’heer Charles Eduarr van Alphen tlv Hendrik B…den Aarde 253
Schultbrief van Arie Bierwaagen tlv Arnoldus Jan Elands noux 254
Vest van Francis Bosmans noux aab Antonie van de Mosselaar 255
Laurens van Dustel heeft eene s: schultbrieff tlv Geerit Haemers noux 256
D’heer Charles Eduart van Alphen uijt naam van sijn suster Dina Maria van
Alphen, mejuffrouwen Johanna Cathariena en Francois Jacoba van Alphen
ontlasten uijt haaren s: schultbrief alle de goederen buijten de hoeff geleegen
toebehoorende de selve hoef aan Arnout C Pels 257
Mejuffr Anna Witten wed van sr Johannis Vermeulen heeft eene s: schultbrieff tlv
D’heer Arnout C Pels 258
Schultbrief van d’heer Charles Eduart van Alphen tlv Jochen Anth Franken 259
Vest van d’heer Charles Eduart van Alphen qq aan juffrouw Francoisa
Jacoba van Alphen 260
Vest van de selve aan Johanna Cathariena van Alphen 261
Vest van de selvenheer aan Christoffel Timmermans 261
Vest van den selven aan d’heer Nicolaas Philippus van Loon 262
Vest van george Winkeler en Joost Faro qq aan Cornelis Vermeulen 263
Vest van Willem van den Nieuwenhuijsen aan Peeter Janssen van den
Nieuwenhuijsen 264

Finis van den Indecx