Selecteer een pagina

RA 7978 oud 333

1586

Fol 6
Wouter en Jan, gebroederen, soonen wijlen Aerdt Henrick Wouter Adriaens, Cornelis Wijtman Jan de Groot X Lijsbeth, dochter van Aerdt ende Adriaen wijlen Hendrick Wouter Adriaenss met Joosten wijlen Peeter Swagemakers als momboir ende toesiender van Geridt, soon van Aerdt, die Aerdt bij Marije wijlen Joost Jan Leijten vercregen hadde. Zij maken een erfdeling van de goederen van Aerdt, 15-1-1586

Fol 9
Thonis Jorijs Gerit Roosen X Margriet Jan Somers
Kinderen: Marij X Laureijs Quirijn Laureijs Leur???, Heeswich

Gherit Jorijs Gerit Roosen za en Ghijsbert Jorijs Gherit Roosen

Fol 10, 30-1
Huijbrecht Henricx X Geertruijt Niclaes van Heesbeen
Kinderen: Wouter, Lijsbeth, Adriaen ende Digna

Fol 10
Cornelis Goossen Henrick van Besauw X Cornelia Willem Reijn Gerits

Willem Reijn Gerits
Kinderen: Cornelia, Peeter en Jenneken

Fol 10v
Jan Peter Jan Swagemakers d’oude met sijne tegenwoordige huijsvrouwe Marij Jan Jacobs van Buel wednr Peterken wijlen Jan Goossen Wouters ter eenre ende Lambert Peeter Jan Swagemakers met Michilen wijlen Gielis Swagemakers als momboir ende toesiender van Jannen onm soone Jan peter Swagemakers voorss die jan in tweede huwelijk bij Peterken vercregen hadde met consent van Peeteren Jan Swagemakers, grootvader ter andere sijde. Zij sluiten een akkoord om twist te voorkomen tussen Jan en zijn, eventuele, kinderen bij Marie en de kinderen van Jan bij Peterken, 30-1-1586

Fol 11v, 1-2
Michiel Adam Cornelis Sijmon za X Gheritken
Kinderen: Jan, Laureijs, Cornelis, Marij en Barbara

Fol 12
Jan Adriaen Claes van Spaendonck X Heijlwich Ghijsbert Willem van de Gheijn

Fol 12v
Jan Steven Willem X Marij Jan Crillaerts za
Kinderen: Peeter, Adriana, Joostken, Marij X Michiel Jan Cornelis Wouter met kind Cornelis; XX Denijs Steven Denijs den Timmerman, Eva X Peter Peter die men noemt Keijser te Waelwijck

Fol 13
Peter Adam Wijten za X Cornelia Henrick Borchmans
Kinderen: Anthonis, Adam, Henrick, Jan en Marij

Fol 13v
Niclaes Henricx van Spaendonck za X Apollonia Gherit Ancems
Kinderen: Henrick, Anna X Sibrecht Jan Thonis en Adriaen

Aerdt Jan Aerdt Jacobs X Adriana Adriaen Claes van Spaendonck
Jan Adriaen Claes van Spaendonck
Geertruijt Adriaen Claes van Spaendonck X Jan Jheronimus van Holten
Kinderen: Jheronimus, Ghijsbert, Barbara en Jenneken

Fol 17
Den bercken hornick

Fol 18, 13-2
Jan Willem Henrick Eelkens X Cornelia Marcelis Henricx van Eijnde za
Kinderen: Willemken X Jacob mr Jan Jacob Hoosmans, Cornelis en Jenneken

Fol 18v, 14-1
Cornelis Cornelis Cornelis sBeren X heijlwich Adriaen Daniel Cornelis Hermans
Adriana Adriaen Daniel Cornelis Hermans

Fol 19
Aerdt Jan Aerdt Jacob X Adriana Adriaen Henrick Claes van Spaendonck

Fol 20
Jan Cornelis Cornelis Daniel X Willemken Wouter Willem Jacobs
Kinderen: Adriaen, Anna, Lijsbeth, Cornelia X Jan Jan van den Meerberck

Fol 21, 24-3
Heer ende broeder Jacob Brouwers van Rethij, pastoor Tilborch

Fol 21v, 7-3
Adriaen Claes Henrick van Spaendonck
Kinderen: Jan, Adriana X Aerdt Jan Aerdt Jacobs, Geertruijt za X Jan Jheronimus van Holten met kinderen: Jheronimus, Ghijsbert, Barbara en Jenneke

Sebrecht Jan Thonis X Anna Niclaes Henrick van Spaendonck

Fol 23
Jan de Roij en Jan de Roij de jongste, broeder

Fol 23v
Niclaes Peter Vrancken X Adriana Wijtman de Groot
Kinderen: Wijtman en Margriet

Peeter Peeter Vrancken za X Margriet Marten Gijb Goossens
Kinderen: Marten, Peeter, Adriana X Berijs Mathijs Willem Laureijs

Fol 27v
Jan Cornelis Jan van Gorp X Ida Laureijs Goijaerts za
Kinderen: Jan en Catharina

Fol 28
Denis Gherit Anthonis Jan Asdriaen Smolders X Cornelia
Kinderen: Jenneken X Jan Cornelis Jan van Gorp, Jan, Cornelia en Marij

Fol 29
Cornelis Jan Willem van Gorp de jongste X Catharina Matheus Peter Berijs

Fol 29
Dirck Joost Dirck Aerds X Catharina Peter Goijaert Crillaerts
Pauwels Dirck Pauwels Ellkens X Peterken Peter Goijaertt Crillaerts

Peter Goijaert Crillaerts za X Catharina Peter Aerdt Sterts, Catharina XX Michiel Michiel van Goirle
Kinderen van Cathatrina X Michiel: Marij X Jan Jan Gerits van Nerven, Michielken, Peter, Willem, Joostken ende Heijlwich

Fol 30v
Michiel Jan Denijs Meijnaeerts za X Aleijdt Peter Gherit Gherit Reijnen
Kinderen: Jan, Adriaen, Gherit, Michiel, Marij, Genoveva, Anna en Lijsbeth

Fol 31, 16-4
Adriaen Sibrecht Jan Thonis za X …. Adriaen Jan Claes Veldekens
Adrian Jan Claes Veldekens za X Jenneken za
Kinderen: Peter X Thomasken Heijliger Jan Berijs van Oerle

Fol 31v, 17-4
Jan Jan Jan de Windt d’oude Cornelia Sebastiaen Peter Rubbens

Fol 32
Cornelis Jan Cornelis Spapen
Cornelis Willem Veramelvoirt X Marij wed Melis Jan Cornelis met zoon Peter

Adriaen Adriaen Laureijs Jan Berthouts

Peter Melis X Marij Andries Laureijs Jan Berthouts XX
Kind: Cornelis

Fol 30
Jan Jan Gerit van Nerven X Marij Michiel van Ghoirle

Fol 32v
Jan Jan Jan de Windt d’oude Cornelia Sebastiaen Peter Rubbens, testament
Kind: Cornelia X Huijberd Michiel Wouter Soffaerts

Fol 33, 45-4
Remijs Jan Mijs za X Dorothea

Fol 33v, 23-4
Nicolaes Claessoen van Lier za X Lijsbeth Wouter Jan
Broer van Lijsbeth en Tobias
Kinderen: Marten, Magdalena X Pauwels Laureijs Goijaerts, Corstiaen en Jenneken

Fol 34v
Heer Nicolaes Mutsaerts, pastoor te Tilborch

Fol 34v
Lambrecht Henrick Weijmers za X Aleijdt Wouter Matheeus
Kinderen: Janneken X Steven Claes Steven Huijben, Denijs met kinderen: Jan, Corstiaen en Cornelis; Wouter, innocent, Henrica

Fol 35, 24-4
Ghijsbert Vels za X Lijsbeth (ca 30 jaar wednr) testament
Kind: Cornelis

Lijsbeth XX Jan Colis van Roij za met dochter Laureijsken en Jenneken X Goijaerd Adriaen van Outheusden

Fol 35v
Jan Cornelis Cornelis Daniels X Aleijdt /n? Henrick Zwijsen

Herman Jan de Roij X Lijsbeth Jan Iewaen van den Hovel
Kinderen: Jan, Iewaen en Dorothea

Fol 36
Anthonis Jan sBruijnen
Kinderen: Cornelis, Peter, Heijlwich X Jan Anthonis Meeus, Margriet X Adriaen Jan Jan van Son, Jenneken te Loon op t Sandt

Wouter Jan sBruijnen za X Marij Jan Meeus Sibben za
Jan Nout Boudewijn van Spaendocnk is ook erfgen
Cornelis Nout Boudewijn van Spaendonck

Fol 37, 17-6
Jan Peter Faesen za X Laureijsken Michiel Michiel van Ghoerl
Kinderen: Peterken X Aerdt Willem Jan van den Kerckhoff, Willem en Cornelia

Fol 38
Lenaert Wouter van der Veken X Catharina Cornelis Jan van Buerden
Kinderen: Wouter en Lijsbeth

Fol 38, 12-7
Goijaert Embrecht Goijaert Pulskens X Engelekn Jan Gerits de Bont za XX Lucia Adriaen Geridt
Kindereen 1e huw: Peter, Embrecht en Jan

Fol 39
Jan Jan Laureijs Eelkens X Adriana Goijaert Jan Michiels

Fol 40v, 12-9
Sijmon Jan Thonis de Leermaker X Laureijsken Steven Jan Verschueren
Kinderen: Jenneken X Aerdt Aerdt Aerdt Vendicx, Anthonis, Marij, Cornelia en Hendrica

Fol 41, 22-12
Willem Herman Wouters za X Cristina
Kinderen: Peeter, Adriaen, Steven en Marij

Fol 41v, 12-9
Wouter Steven Jan Verschueren X Jenneken Peter Jan Martens za
Kinderen: Steven, Jenneken, Anna en Lijsbeth

Fol 41, 26-9
Amelis Jan Cornelis Spapen za X Marij, Marij XX Cornelis Willem Veramelvoirt
Kind: Peter X Marij Andries Laureijs Berthouts za met zoon Cornelis

Jan Aerdft Reijnbouts X Anneken Adriaen Crillaerts

Fol 42
Jan Gheridt Embrecht de Canter X Adriana Pauwels Peter Crillaerts

Fol 42v
Remijs Jan Mijs za X Dorothea

Jan Jacob Swagemakers X Mechteld

Fol 44v, 20-10
Rutger Jan van Son X Marij Wouter Adriaen Elias

Adriaen Jan Nauwen die men noemt Piggen

Fol 44v
Jongfrouw Jaquemijn Back, oudste dochter Dierck Back, testament

Fol 46
Jan Marten
Kinderen: Jan, Joost X Marij Seger Berthout Back met kinderen Cornelia en Jenneken

Sijmon Jan Thonis Sheerden X Laureijsken
Kinderen: Jenneken X Aerdt Aerdt Vendicx, Thonis, Henricka, Marij en Cornelia

Fol 47v, 2-12
Remijs Jan Mijs
Kinderen: Herman, Jenneken en Lijsbeth
Momboir is Jan Herman Jan de Roij

Fol 48v
Cornelis Gheridt Daniel Gerit Hermans X Heijlwich Peter Daniel Peter Hermans za XX Judith Cornelis van Raeck
Kind Anna

Fol 49v
Gerit Adriaen Mijs X Adriana Jan Mutsaerts
Kinderen: Sebastiaen, Adriana X Jan Lenaert Mutsaerts, Digna X Jan Cornelis Corst Stelaerts en Catharina

Sebastiaen X Marij Jan van Hoeff
Kinderen: Geritken en Jenneken

Fol 50, los blad
Coenelis Dirck Boogaerts
Kinderen: Jenneken X Cornelis Cornelis Wouters, Barbara X Heijliger Jan Thonis.