Selecteer een pagina

Capelle ORA 66

Index ofte Register deses Prothocol.

Fol. 1r
Taxatie goedren Joost Willemss Brock za, zonder kinderen overleden.

Fol. 1v
Erfdeling door Dingentje Peeters Timmers weduwe van Geijsbrecht Geemens met Hendrick Anthonis Timmerman, zwager, Govert Geijsbrecht en Maeijken Geijsbrecht, 5-10-1677

Fol. 2v
Erfdeling goederen Anthonij Claes Huijben en Willemken Hendricx. Huibrecht Teunis Claesz en Hendrick Corsten nomine uxoris kinderen, 10-10-1677

Fol. 3v
Taxatie goederen Arien Claesen Jockman za, zonder kinderen overleden.

Fol. 4r
Erfdelinge door de kinderen Hermen Ariensz Lochten en Teuntje Thonis van Campen.
Anneken Claes wed Hendrick Jans Joncker, zuster van Arien Claes, de voogden, Adriaentken en Soetenken Hermens

Fol. 5r
Erfdeling door Jacob Dirven, burger en backer te Breda, x Adriana Diercx Moets, Adriaen Wouters Visscher den ouden als voogd van de kinderen van Elisabeth Wouters Visscher bij Dierck Melis Moets: Melis en Elisabeth Diercx Moets van de goederen van Anneke Tielmans wed Wouter Jacobs Visscher, resp grootmoeder en grootvader, 25-11-1677
Dirck Melissen Moets als erfgenaam van Melis Janssen Moets sijn zoon [?] is voldaan.

Fol. 7r
Erfdeling door Ariaen Wouters Visscher den Jongen en de kinderen van Jacob Dirven, borger en backer te Breda, nomine uxoris, van de goederen van Wouter Jacobs Visscher en Anneke Tielmans, ouders resp grootouders.

Fol. 7v
Taxatie door Louris Cornelisse Vermeulen als voogd van de kinderen van Teunis Ariens Pharo en Frijke Teeuwen, geboortich van Cappel: Janneken Teunis Ariensse, 25-11-1677

Fol. 8r
Taxatie goederen Arien Gerritse Pachter, zonder kinderen overleden, 3-12-1677

Fol. 8v
Adriaen Jans Mouthaen en Adriaen Jans van ??? x Janneken Jans Mouthaen als voogden van de kinderen van Aelbrecht Jans Mouthaen en Aeltjen Hermens verkopen aan Huijbrecht Driessen Boer, 19-12-1677

Fol. 9r
??? Johan van ???wijck ontvangt geld van Leendert Ariens van Pelt, 20-12-1677

Fol. 9v
Vrijhoeve, 14-12-1677
Hendrick ??? Oulman weduwenaar van Maeijken Jans Mutsaerts heeft van Meerten Jans Mutsaerts, oom en voogd van de vier kinderen: Peeter?, Jan, Maeijken en Adriaen Oulmans en met consent van Anthonij Oulman, toesiender, zijn kinderen aangenomen.

Fol. 10r
Staat en inventaris door Maeijken Meertens wed Jan Corsten Mutsaerts, 5-1-1678

Fol. 11r
Maeijken Meertens wed Jan Corsten Mutsaerts, Meerten Jans Mutsaerts, Corstiaen Jans Mutsaerts, Hendrick Pieters Oulman wednr Maeijken Jans Mutsaerts maken een erfdeling, 4-1-1678

Fol. 12v
Adriaen Jans Mouthaen en Adriaen Jans van ??? als voogden nemen de kinderen van Aelbrecht Jans Nmouthaen en Aeltjen Hermens Lochten aan. De kinderen zijn erfgenamen van Hermen Ariens Lochten en Teunisken Teunis van Campen en van Arien Claes, grootouders en oom, 24-1-1678

Fol. 13r
Walburgken Goverts wed Peeter Hendricxs Timmer met Peter Hendricxs [?] Timmer haar zoon verkoopt aan Cornelis Aerts van den Hoeck, 26-1-1678

Fol. 13v
Huijbrecht Zeijlmans x Leendertje Dircx van Nederveen, wonende tot Waspick, verkoopt aan Walburgken Goverts wed Peeter Hendricxs Timmer, 26-1-1678

Fol. 14r
Aentjen Geldens wed Philips Jans verwilceurt Jan Willems Borchout x Huijbertje Huijberts, 8-2-1678

Fol. 14v
Aert Cornelis Reijcken mede als voogd van de kinderen van Huijbrecht Zeijlmans bij Marijke Cornelis Reijcken, Huijbrecht Cornelis Reijcken, Frans Boeser x Jenneken Cornelis Reijcken, Willemken en Anneken Cornelis reijcken, Claes Brouwer nomine uxoris en Peeter Bervoets nomie uxoris verkopen aan Elandt van Nieuwenhuijse en Jan Teunis Paens, 15-2-1678

Fol. 15r
Cornelis Aerts van den Hoeck verkoopt aan Hendrick Ariens Timmer, 16-2-1678

Fol. 15v
Bastiaen Cornelis Cloostermans verkoopt aan Michiel Jans Backer, 16-2-1678

Fol. 15v
Peeter Jacobs Rombouts, Sprang, en Adriaen Rombouts, schout, als voogd van de kinderen van Peeter bij Peeterken Peeters van der Punten maken een erfdeling, 22-2-1678

Fol. 16v
Peeter Jacobs Rommen een zoon van Lijsbeth Jans heeft rechten op basis van een testament van zijn moeder gepasseerd bij notaris de Ruijter te Waspick op 2-9-1660. 13-2-1678

Fol. 17r
Lijntjen Peeters wed Stoffel Quirijns en Adriaen Stoffelen als voogd van de kinderen van Crijmijn Stoffelen en de kinderen van Peeter en Geriken Stoffelen verwilceuren Paulus Cornelis Somervogel, 25-3-1678
Hendrick Leendert van Herp mede als voogd van de kinderen van Gerit Ariaens Bosser bij Willlemken Cornelis Somervogel, erfgenamen van Paulus, zijn voldaan op 18-1-1689

Leendert van Herp mede als voogd van de kinderen van Gerit Ariensen de Bosser en Willemke Cornelis Sommervogel als erfg van Poulis Cornelis Sommervogel zijn voldaan.

Fol. 18r
Erfdeling door Jacob Huijberden de Bruijn en Corstiaen Jansen de Bie, beide als voogden van het kind van Engeltjen Jans bij Gerit Wouters genaamd Seijken ter eenre en Corstiaen Corsten Zeeuw x Anneken Gerits, zwager, 26-2-1668

Fol. 19r
Waterbrief
Op 21-10-1678 verklaart Huijbrecht Melis van den Dam ƒ 275,- schuldig te zijn aan Erit Jans ivm de overkoop van een damschuit met toebehoren.

Fol. 19v
Op 30-11-1668 maakt Anneke Thielmans haar testament op bij notaris Adriaen Jans de Ruijter.
Genoemd: Jan Wouters Zeijlmans, schout te Waspik, x Adriaentje Adriaens Clootwijk, schoonzoon.
De weeskinderen van Dierck Melis bij Lijsbet Wouters Visscher
Adriaen Wouter Visscher, haar zoon bij Wouter Jacobs Visscher.

Fol. 21r
Taxatie van de goederen van Teunis Jans Mattheusz Jonckman, 2-5-1678

Fol. 22r
Op 29-6-1677 maakt Melis Diercxs van Dam, jonghman, zijn testament bij notaris Johan Vredenburgh, Dordrecht.
Erfgenaam is zijn vader Dierck Melis van Dam.

Fol. 23r
Op 18-10-1678 maken Johan de Jongh x Adriana van Cloodtwijck wed Johan Zeijlmans, in zijn leven schout van Waspik, Gerit Zeijlmans, schout van Waspik, Adriaen Wouters Visscher den Jongen, Adriaen Wouters Visscher den Ouden als voogd van het kind van Elisabeth Wouters Visscher bij Dierck Melis vanden Dam, Jacob van Dirven, backer en burger van Breda x Adriana Diercx vanden Dam, Dierck vanden Dam als enige erfgenaam van Melis Diercxs vanden Dam maken een erfdeling van de goederen van Anneke Tielmans.

Fol. 23v
Ten voors dage verkopen Adriaen Wouters Visscher den Oudens als voogd van het kind van Elisabeth Wouters Visscher: Elisabeth Diercx en Dierck Melis vanden Dam als enige erfgenaan van Melis Diercxs vanden Dam, zijn zoon aan Jan de Roij en Johan Cnaep, beide heemraden van Cappel.

Fol. 24r
Op 19-10-1678 verkoopt Dierck Melis vanden Dam als enige erfgenaan van Melis Diercxs vanden Dam, zijn zoon aan Adriaen Wouters Visscher den Oudens als voogd van het kind van Elisabeth Wouters Visscher: Elisabeth Diercx van den Dam (dochter van bovengenoemde Dierck)

Fol. 24v
Govert Jans Cleijtenaer en Neeltjen zijn zus nemen de kinderen van Jenneken Jans Cleijtenaer en Andries Verscheuren aan, 15-9-1678

Fol. 24v
Op 19-10-1678 verkoopt Nicolaes Swaen x Elisabeth Peeters aan Meerten Arienss.

Fol. 25r
De suvlicatien [?] van Jan Adriaens Fijnenbuijck zijn ontvangen, inhoudende dat Hester Cornelis wed van Jan Laureijs bij testament als haar erfgenamen heeft benoemd: De hierna genoemde Cornelis Jans, haar zoon, of zijn kinderen en de twee kinderen van Jan Adriaens bij Willemken Janss za, wonende tot Dongen, met de voogden en omen Cornelis Jans en Michiel Adriaens Fijnenbuijck.
Willemken wordt ook een keer Willemke Laureijs genoemd, Sgravenhage, 10-3-1678.

Fol. 26v
Op 7-11-1678 verkoopt Jan Adriaens Fijnenbuijck wednr van Willemken Jans, nu wonende tot Dongen, mede erfg van Hester Cornelis Smits via Jan Laureijs haar eerste man, mede namens zijn twee kinderen aan Jan Stevenss Huijsmans.

Fol. 27r
Op 7-11-1678 verkoopt Jan Ariens Fijnenbuijck wednr van Willemken Jans, nu wonende tot Cleijn Dongen, mede erfg van Jan Laureijs en Hester Cornelis Smits, mede namens zijn twee kinderen aan Jan Stevenss Huijsmans.

Fol. 27v
Op 18-11-1678 verkopen Jan Anthoniss de Haen ter eenre en Jan Janss de Haen, Jacobus Palmadus x Maijken Jans de Haen, Jan Janss getrouwd geweest met Joostken Jans de Haen mede namens zijn 3 kinderen, Geemen Janss en Teuntjen Jans de Haen, broer en zus, kinderen en kindskinderen van Jan Thonis en Teuntjen Geemens aan Peeter Janss de Leeuw en Jochem Aerts Remeijs.

Fol. 28r
Huwelijkse voorwaarden tussen: Govaert Adriaenss Virster (Verstirre), geassisteerd door Peeter Anthoniss van der Punten en Govaert van der Hoeven, zijn neven, ter eenre en Maijken Peeters van Gulick geassisteerd door Nicolaes Aertss de Boon en Jan Janss de Bie, hare neven, ter andere zijde. Sprang, 20-3-1675. Copie 20-12-1678.

Fol. 29r
Op 26-12-1678 verkopen Aert Luijcx, vorster tot Roosendael, x Geertruijt Glaviman, Anthonij Glaviman, Anthonij Glaviman junior en Cornelis van Gorp, chirurgijn te Oudt Beijerlandt, x Dircxken Glaviman aan Corstiaen Glaviman, secretaris te Drunen.

Fol. 29r
Op 30-1-1679 verkoopt Willem Pieterss van Esch x Pieterken Pieterss aan Jan Peeters de Leeuw.

Fol. 29v
Taxatie van de goederen van Govaert Adriaenss Versterre za, 1-2-1679

Fol. 30r
Op 4-2-1679 verkoopt Wouter Joosten Verhagen, wonende te Loon, aan Corstiaen Corsten de Zeeuw.

Fol. 30v
Op 17-2-1679 verkoopt Peeter Janss de Leeuw aan Govaert Janss Cleijtenaer, wonende in de Vrijhoeve.

Fol. 30v
Op 20-2-1679 verkopen Niclaes Huijbertss, wonende te Rucphen, mede als voogd van Willemken Huijben? en namens Dinghna Pieters Commissaris wed Huijbert Anthoniss, Jan Huijbertss mede als voogd van het kind van Hendrick Huijbrechtss, Cornelis Janss opt Sandt x Heijltjen Huijbrechts en Adriaen Cornelis van den Broeck, zwager, aan Gelden Diercxss van Pas.

Fol. 31r
Ten voors dage verkopen de voors verkopers aan Jacob Janss van Hamet.

Fol. 31v
Dinghna Pieters Commissaris wed Huijbert Anthoniss, Jan Huijbertss mede als voogd van het kind van Hendrick Huijbrechtss en Cornelis Janss opt Sandt x Heijltjen Huijbrechts machtigen Niclaes Huibrechtss, broer, en Adriaen Cornelis van den Broeck, zwager, 18-2-1679

Fol. 32r
Op 21-2-1679 verkopen Bastiaen van Gorp, Adriaen Rombouts, schout, x Lijsbeth van Gorp, Hendrick van Gorp, Meerten Adriaens Mulder als voogd van de minderjarige kinderen van Peeter van Gorp en meijken Adriaens Millenaer aan Peeter van den Hoeven, secretaris inde Zuijdewijn.

Fol. 32v
Op 21-2-1679 verkoopt Jan Mattheijsen Otjens x Anneken Joachems Rijcke, wonende te Groot Waspik, aan Elant Anthonissen van Nieuwenhuijsen en Jan Anthonissen Paens.

Fol. 33r
Op 27-2-1679 bekent Jan Meliss vanden Dam schuldig te zijn aan Anneken de Bruijn, geassisteert met Adriaen de Bruijn haar broer.

Los briefje bij folio 33v/34r
Cornelis Jans Borsten x Janneken Geritss Boudewijns is voldaan door Adriaan Jan Kivits, 22-3-1701. Nog een quitantie van 22-3-1721.

Fol. 33v
Claes Adriaenss van Tilborgh x Dinghna Adriaen Rombouts wed Jan Geerits Boudewijns ter eenre en Cornelis Abrahamsse x Janneken Jans Boudewijns, Claes Arienss van Tilborgh als voogd van het kind van Adriaen Boudewijns za, chirurgijn, bij Maria Jans, Mels Thoniss, stadthouder tot Groot Waspick als voogd van de kinderen van Jan Gerits Boudewijns bij Dinghna: Maria, Peeter, Wouter Geeritss, Jan Janss Boudewijns ter andere zijde maken een erfdeling, 21-2-1679.

In de kantlijn: Jacob Jans Kivits x Maria Boudewijns, Jan Peeters van Jien x wed van Gerit Boudewijns, Arij? Bo??? x Janneken Boudewijns is voldaan door Adr, jan, Jacobus, Hendrick en Johanna Kivits.

Fol. 36r
Cornelis Abrahams x Janneken Jans Boudewijns, Claes Arienss van Tilborgh als voogd van het kind van Adriaen Boudewijns za bij Maria Jans, Mels Thoniss Zeijlmans als voogd van de kinderen van Jan Gerits Boudewijns bij Dinghna Rombouts maken een erfdeling, 21-2-1679.
Tussen gevoegd: Wouter Jans Boudewijns is voldaan.

Fol. 37v
Op 7-3-1679 verkoopt Wouter Peeterss Verheijden, schoenmaker, aan Gerit Aertss van den Hoeck.

Fol. 38r
Ten voors dage verkopen Johan Sebrachss en Teunis Claess Vaertmans, metselaer, schoonzonen van Dierck Janss van Nederveen en Lijntjen Hendrick aan Wouter Peeterss Verheijden, schoenmaker.
Toegevoegd: Beatris van Nederveen x Teunis Claess Vaertman, Johan Sebrechts woont in 1679 te Waalwijk.

Fol. 38v
Peeter Corsten Glaviman wednr Dierken Doedijns wed Peeter Govertss van der Punten, Meerten de Bie x Anneken van der Punten, Peeter Jacobss Rombouts x Peeterken van der Punten wed Jan van Heijst met Peeter van Heijst haar voorzoon en Corstiaen Glaviman maken een erfdeling, 25-2-1679.

Fol. 41r
Meerten de Bie x Anneken van der Punten, Peeter Jacobss Rombouts x Peeterken van der Punten, Peeter van Heijst haar voorzoon bij Johan van Heijst en Corstiaen Glaviman als erfgenamen van Dircxken Doedijns wed Peeter Govertss van der Punten maken een erfdeling huisvrouw van Peeter Corsten Glaviman, 25-2-1679.

Fol. 42v
Op 18-3-1679 verkopen Wouter Teuniss x Hendricxken Peeters mede namens Anneken Peeters, Willem? Janss x Elisabeth Peeters, erfgenamen van Peeter Geritss Oirlmans aan Wouter Diercxss Smits.

Fol. 42v
Ten voors dage verkopen de voors erfgenamen aan Wouter Teunis, hun zwager.

Fol. 43r
Ten voors dage verkoopt Hendrick Michiels den Grooten aan Dirck Wouterss Smits.

Fol. 43v
Teunis Teunis Langens wednr Dingentje Leenderts, Anneken en Leendert Teunis Langens, Jan Janss van Dongen x Peeterken Teunis Langens maken een erfdeling van de goederen van Dingentje, hun moeder, 16-3-1679.
Fol. 44r
Ten voors dage verkopen Anneken en Leendert Teunis Langens, Jan Janss van Dongen x Peeterken Teunis Langens, kinderen van Dingentje Leenderts za bij Teunis Teunis Langens aan Hendrick Sijmens Vos, wonende tot Loon.

Fol. 44v
Op 27-9-1678 maken Peter Adriaens de Roij wednr Maeijken Jans en Wouter, Hendrick, Catelijntje en Jan Janss, broers en zussen van Maeijken een erfdeling.

Fol. 45v
Taxatie van de goederen van Maeijken Jans, huijsvrouw van Peter Adriaens de Roij, 29-3-1679.

Fol. 46r
Peeter Peeters Otterdijck, Hans Jacobs Snellegiers x Geijsbrechtjen Peeters Otterdijck, Wouter Peeterss Otterdijck, Dierck Corsten Lotten x Adriaentjen Peeters Otterdijck, Bastiaen Arien Driess wednr van maricken Peeters Otterdijck, Leentken Peeters Otterdijck wed Bastiaen Teuniss Timmermans, Lijsbeth Sebrechtss wed Hendrick Peeterss Otterdijck, Willem Faess x Cornelia Peeters Otterdijck, wonende inde Vrijhoeve, Hendrick van Manneren x Anneken Peeters Otterdijck, wonende te Sprundel, kinderen van Peeter Corneliss Otterdijck en Anneken Peeters de Haen. Moeder wordt ontlast van haar schulden, 6-4-1679

Fol. 47r
Op 14-4-1679 verkoopt Anneken Peeters de Haen wed Peeter Corneliss Otterdijck, met toestemming van haar kinderen, aan Arien Wouterss Visscher den Jongen.

Fol. 47v
Ten voors dage staat Wouter Peeterss Otterdijck garant voor Arien Wouterss Visscher den Jongen.

Fol. 47v
Op 22-4-169 verkoopt Walburgken Govaerts wed Peeter Hendricxss Timmer met hendrick Peeterss Timmer haar zoon aan Gerit Janss van Vught.

Fol. 48r
Op 9-5-1679 verkopen Arien van Gorp, schepen en backer in Oudt Beijerlandt mede als voogd van de kinderen van Maeijken Jans van Gorp bij Peeter Corneliss Lotten: Seijken en Corst Peeterss Lotten, Dierck Corsten Lotten als toesiender en als voogd van het kind van Adam Janss van Gorp bij Mecheltjen Joosten Goudswerdt: Jan Adams van Gorp, kinderen en kindskinderen van Maeijken Jacobs Comans wed van Jan Ad??? van Poppel aan Claes Adriaenss van Tilborgh.

Fol. 48v
Marijken Jans wed van Dierck Michilss Smidts met Jan Govertss Geijben ter eenre en Johan Michielss, Arien Diercxss Smidts en Wouter Diercxss Smidts x Aeltjen Diercxss Smidts, kinderen van Dierck Michielss Smidts maken een erfdeling, 5-6-1779 (moet zijn 1679).

Fol. 50r
Johan Michiel met Jan Govertss Geijben, Arien Diercxss Smidts en Wouter Diercxss Smidts x Aeltjen Diercxss Smidts, kinderen van Dierck Michielss Smidt, maken een erfdeling, 5-6-1679.

Fol. 50v
Op 22-3-1679 bekent Dierck Corsten Lotten schuldig te zijn aan Adriaen de Roij en Anthonij Glaviman, kerkmeesters 1674 t/m 1677.
Toegevoegd: Op 29-11-1708 zijn Willem Pruijsers en Cornelis Willems Swart voldaan door de wed van Dierck.

Fol. 51r
Op 7-11-1679 verkoopt Peeter Claess x Huijbertjen Cornelis Hoefnagel aan Gerit Adriaenss de Bosscher.

Fol. 51v
Huibert Jans Corb ? bekent schuldig te zijn aan Anthonij Glaviman junior, 11-11-1679.
Toegevoegd: Op 19-3-1681 zijn Jacob Anthonissen van Nieuwenhuijsen en Aelbert Wijnantssen van Cleeff, diaken, voldaan door Huijbert.

Fol. 52v
Vrijhoeve
Peter Claess x Huijbertjen Cornelis dochter van Cornelis Geritss Hoefnagel ter eenre en Geijsbrecht Geritss Hoefnagel als voogd en Jan Janss Pigge de Jongen als toesiender van de vijf kinderen van Cornelis maken een erfdeling, 20-11-1679.

Fol. 53r
Zuijdewijn
Taxatie van de goederen van Peeter van den Hooven, 23-10-1679.

Fol. 53v
Taxatie van de goederen van Peeter van den Hoeven, secretaris van Zuijdewijn ende Vrijhoeve, 27-11-1679.

Fol. 54r
Op 14-12-1679 bekent Jan Bleesen schuldig te zijn aan Dierck Corsten Lotten als voogd van de minderjarige kinderen van Peeter Corsten Lotten bij Maeijken Hans van Poppel.
Toegevoegd: Op 11-12-1684 is de wed van Dierck voldan door Janneken Peters wed van Jan Blesen.

Fol. 54v
Op 3-4-1679 bekent Hendrik Arienss Vinck schuldig te zijn aan Anthonij Glaviman junior en Aert Cus, diaken.

Fol. 55r
Wouter, Hendrick en Jan (Jan) Janss ter eenre en Meerten Janss Mutsaerts x Anna Jans, kinderen van Jan Wouters, sluiten een akkoord, 19-12-1679.

Fol. 56r
Op 4-1-1680 Jochem Thomass van Bommel? x Dingna Aertss Verstelt machtigt Adriaen Rombouts om beneffens Aert Aertss Verstelt aan Hendrick Sijmenss te transporteren.

Fol. 56r
Op 5-1-1680 Aert Ariens Verstelt en Adriaen Rombouts namens Jochem Thomass van Bommel? x Dingna Aertss Verstelt verkopen aan Hendrick Sijmenss Vos, wonende tot Loon.

Fol. 57r
Dordrecht, 23-1-1680. Adriaen Broeders, Hendrick Broeders, schoolmeester te Strijen en Jan Broeders, kinderen van Peter Broeders en Lijsbeth Hendricx, machtigen Aert Conincx, deurwaarder te Cappel.

Fol. 57v
Op 20-1-1680 verkopen Elisabeth Gerits van der Plas wed van Pieter Broeders, schoolmeester tot Cappel, Geraerdt Broeders, schoolmeester tot Cappel, Anthonij Glaviman junior x Janneken Broeders, jacobus Brieders, schoolmeester te Wilmstadt, Dierck Broeders, schoolmeester te Sleeuwijck, kinderen van Peter Broeders, Aert Coningx namens Adriaen Broeders, wonende te Dordrecht, Hendrick Broeders, schoolmeester te Strijen en Jan Broeders, uitlandig, kinderen van Peter Broeders en Lijsbeth Hendricx aan Adriaen de Roij.

Fol. 58r
Op 3-2-1680 verkopen Bastiaen Corneliss Cloostermans wednr Maijken Cornelis Smits, Cornelis Dingemans, Dingeman Geijsbrechtss Deckers x Adriaentjen Dingemans, Teunis Hendricxss x Lijntjen Dingemans, Maeijken Dingemans wed Adriaen Cornelis Vos aan Hendrick Abramss Sprangers.

Fol. 58v
Op 3-2-1680 bekent Meerten Janss Wagemaecker schuldig te zijn aan Corstiaen Janss de Loos.
Inde kantlijn: Jan Corstiaens de Loos regelt de wilceur, 21-1-1688

Fol. 59v
Venloon
Adriana Dingmans wed Jan Elias Verduijn, Servaes Eliass, Cornelis Dingmans als voogd van het kind van Jan Eliass Verduijn en Adriana treffen een akkoord, 27-12-1676. Copie, 9-2-1680.

Fol. 60r
Op 10-2-1680 Dingeman Geijsbrechtss Deckers x Adriaentjen Dingemans wed Jan Elias Verduijn is voldaan.

Fol. 60r
Op 26-1-1678 verklaren Cornelis Aerts van den Hoeck, Gerrit Flockers, Jan Jacobse Glavimans mede namens Willem Glavimans dat zij voldaan zijn door Michiel Jans Backer x Hester Jans wed Jacob Geldens Glavimans.

Fol. 60r
Op 13-2-16780 verkoopt Cornelis Jans de Jonge, cleermaecker, aan Govert Peeterss Timmer.

Fol. 61r
Erfdeling door Dingeman Geijbertss Decker als vader en voogd en Michiel Jans Backer als toeziender van Jan Dingemans Decker verwekt bij Neeltjen Jans, Gerrit Claessen Molenaer x Adriaentje Dingemans Decker, tevens verwekt bij Neeltjen Jans, ter eenre en Cornelis en Jan Govaerts, van Adriaentjen Jans en Govaert Corneliss ter andere zijde, 10-2-1680.

Fol. 62v
Erfdeling door Hendrik en Damis Sprangers, Adriaen Rombouts, schout, namens Jan en Bastiaen Sprangers, Arien Cornelis x Janneken Sprangers, kinderen van Abraham Jans Sprangers, 19-2-1680.

Fol. 63av
Op 23-2-1680 verkopen Hendrik en Damis Sprangers, Adriaen Rombouts, schout, namens Johan Sprangers aan Philippus Hendrick van Steenhuijs, heer van Cappel.

Fol. 63br
Erfdeling door Adriaentjen Adriaens met Peter Deniss ter eenre en Govaert Corneliss, haar halfbroer, als erfgenaam van Adriaen Heijligers x Neeltjen Leenderts

Fol. 64r
Op 10-2-1680 ratificeren Jan en Bastiaen Abrahams Sprangers de verkoop van een steede door Damis hun broer.

Fol. 64v
Michiel Jans Backer, namens Cornelis en Jan Govaerts van Vucht, verkoopt aan Gijsbrecht Goverts de Jonge, datum ut supra.

Fol. 66r
Lijnken Marcelis wed Zacharias Jans is overleden en Arien Wouters Genen als testamentaire erfgenaam wordt verzocht de successie te betalen, datum ut supra.

Fol. 66v
Erfdeling door de kinderen van Teunisken Cornelis Zeeuw verwekt bij Adriaen Wouters:
Claes Adriaens van Tilborgh met Peeter Jans Dolck, vader en voogd van de kinderen bij Maeijken Ariaens.
Cornelis Ariaens van Tilborgh en Adriaen Wouters Visscher den Ouden, nomine uxoris.
Adriaen Wouters Visschers den Jongen, nomine uxoris.
Jan Jacobs Paens, numine uxoris.
Wouter Ariaens van Tilborgh,
Janneken Ariens van Tilborgh wed Steven Swarten met Geerit Cornelis Swart. 30-3-1680.

Fol. 69v
Erfdeling door Adriaen Wouters Visscher den Ouden en Cornelis Ariaens van Tilborgh

Fol. 70r
Op 17-4-1680 verkopen Wouter Diercxs Smidts, nomine uxoris en Johan Diercxs Smidts aan Marija Aerts Glaviman wed Aert Adriaens Orlmans en haar kinderen bij Aert, datum ut supra.

Fol. 71r
Op 16-4-1680 verkopen Huijbrecht Ariaens Schep en Claes Jan Sijmens, nomine uxoris, aan Ariaen [Ariens] Mattheus.

Fol. 71r
Erfdeling door Hendrick Hendricks Mulder x Lijnken Ariaens Smidts voor ¼,
Ariaen Peeters de Jonge, Lijsken Peeters de Jonghe met Peter Ariaens de Jonge, haar vader, voor ¼
Cornelis Gerits Smidt, Jan Ariaens Snaphaen x Lijsken Cornelis wed Gerit Ariaens Smits als voogd van de minderjarige kinderen: Peeterken Gerits, Jenneken Ariaens en Willemken Gerits Smidts voor ¼,
Jan Gerits Snijder als vader van zijn kinderen bij Joostien Ariens Smidts: Cornelis, Arien en Willemken Gerits Snijder voor ¼,
allen kinderen en kindskinderen van Eijcken Gerits wed Ariaen Smidts, 6-5-1680.

Fol. 73v
Ariaen en Lijsken Peeters de Jonghe kinderen van Peter Ariaens de Jonge en Willemken Ariens Smidts met hun vader verkopen aan Hendrick Handricxs Mulder, hun oom, 3-4-1680.

Fol. 74r
Ten voors dage verkoopt Hendrick Handricxs Mulder aan Ariaen Peeters den Jongen en Lijsbeth Peeters de Jongen, broer en zus.

Fol. 74v
Op 22-5-1680 verkoopt Jacob Dirven, borger en backer te Breda, x Adriana Diercxs Moets aan Adriaen Rombouts, schout.

Fol. 75r
Op 29-3-1680 maken Francois Peeters Brouwer wednr Anneken Jans van Schoonhoven, en Dingena Jacobs de Bruijn met Jacob de Bruijn haar vader hun huwelijkse voorwaarden op.

Fol. 76r
Johannes Jacobs Stevens, Johanna Jacobs Stevens, Huijbrecht Adriaens de Weert ??? verkopen aan Anneken Jan Mattheus, Baarle hertog,14-6-1680.

Fol. 76r
Op 14-6-1680 verkoopt Huijbrecht Adriaens x Chatarina Jacobs Stevens mede namens Johannis Jacobs Stevens, kinderen Jacob Stevens Molder aan Anneken Jan Mattheus.

Folio 77 ontbreekt

Fol. 77v
Op 9-7-1680 machtigen [niets ingevuld] en Willemina van Sprangh, zussen, mede namens Heijliger van Sprangh, hun broer, Jenneken Lamberts wed Gerit van Sprangh, hun moeder, om te Cappel een vordering te innen.

Fol. 78v
Erfdeling door Corst Cornelis Zeeuw wednr Teunisken Corsten voor deen helft en Arien en Jan Anthonissen van Pas, Elant van Nieuwenhuijsen als voogd mbt de nagelaten goederen van Janneken Teunis en Gijsbrecht Peeters de Haen: Anneken, Ceuntien en Gouken Geijsbrecht de Haen, Corst Corsten de Zeeuw, Anthonij Corneliss Swart x Engelken Corsten de Zeeuw en Hendrick Wouters Verhagen x Maaijken Corsten de Zeeuw met de drie nakinderen van Corst Corsten de Zeeuw bij Teunisken Corsten [???], 1-6-1680.

Fol. 80r
Erfdeling door Arien en Jan Thonissen van Pas, Elant van Nieuwenhuijsen als voogd van de kinderen van Jenneken Teunis Pas en Gijsbrecht Peeters de Haen: Anneken, Ceuntien en Gouken Geijsbrecht de Haen, Corst Corsten de Zeeuw, Anthonij Corneliss Swardt x Engeltien Corsten de Zeeuw en Hendrick Wouters Verhagen x Maaijken Corsten de Zeeuw , kinderen van Teunisken Corsten en Corst Cornelis de Zeeuw, 1-6-1680.

Fol. 81v
Op 14-6-1680 machtigt Lubbert Teunisz Liesveld, schipper, als moederlijk voogd over de kinderen van Heijlken Teunis, zus, x Engel Harmans Troffel, Cappel, Teuntgen Hendricks wed Engel Hermanis Troffel, Dordrecht, om een vordering te innen bij Jan Ariens Knaeuw te Cappel.

Fol. 82v
Op 29-7-1680 staat Jochem Aerts Remeijs voor de acte van waarborg van Engel Hermens Stoffel za tbv de kinderen van Engel bij Heijltjen Teunis.

Fol. 83r
Op 3-7-1680 machtigen te Dordrecht Elisabeth Engelen, 34 jaar, Corstijntgen Engelen, 32 jaar, Teunis Engelen, 25 jaar, Catharijntien Engelen, 23 jaar, Johannis Engelen, 22 jaar, Hermen Engelen te Hillegont, kinderen van Engel Hermans Troffel, hun moeder Teuntjen Hendricx wed van Engel om een vordering op Jan Ariens Knaeuw te Cappel te innen.

Fol. 84r
Op 12-10-1680 ondertrouwen Adriaen Heijligers, jm te Cappel, en Anneken Cornelis wed Willem Frans Stam te Cappel.

Fol. 84v
Op 1-11-1680 trouwen Adriaen Heijligers en Anneken Cornelis wed Willem Frans Stam voor schepenen.

Fol. 85r
Adriaentien van Nederveen wonende te Waalwijk is overleden. Haar goederen worden getaxeert, 7-11-1680.

Fol. 85v
Op 6-11-1680 verkoopt Johan Aerts vanden Hoeck, cuijper en borger te Rotterdam, aan Cornelis Aerts vanden Hoeck, zijn broer.

Fol. 86r
Jan Willemsen is overleden. Zijn goederen worden getaxeert, 10-12-1680

Nu wordt t/m folio 96 zo wel recto als verso genummerd

Fol. 87
Erfdeling door Willemken Janssen wed Claes Teunissen voor deen helft en Jan, Teunis, Peeter en Arien Claessen, Jan Antonissen Erve? als voogd van de minderjarige kinderen, 27-12-1680.

Fol. 91
Dirck Melissen vanden Dam ter eenre en Adriaen Wouterssem Visscher den Ouden als voogd van het kind van Dick Melissen vanden Dam ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord, 14-1-1681.

Fol. 92
Erfdeling door de kinderen van Teunis Ariens den Jongen en Anneken Gerits: Hendrick Antonissen van Nieuwenhuijsen x Geriken Tonissen, Adriaen Janssen de Looper, nomine uxoris, Arien Tonissen den Jongen, Lijsbeth Antonissen de Jongen, Willem Antonissen de Jonge, met Arien Arienssen de Jongen, zijn oom, en Cathelijntgen Tonissen de Jonge. Allen erfgenamen van Anneken Gerits, 16-1-1681.

Folio 96v
Op 17-1-1681 verkoopt Matheijs Hendricx x Neeltgen Arien Denis aan Adriaen de Rooij en Jan Govers Gijben als armmeesters van 1679 en 1680.

Fol. 97r
Jan Goosense van Dommelen bekent schuldig te zijn aan Corstiaen Janssen de Loos, 11-2-1681.

Fol. 97v
Teuntgen Govers Biermans als erfgenaam van Leijntgen Antonis Biermans wed van Teunis Janssen verkoopt aan Jan Govers Gijben en Adriaen de Roij als armmeesters van 1679 en 1680, 12-2-1681.

Fol. 98r
Erfdeling door Peeter Mattheussen, Jan Vrijssen x Janneken Mattheus, Heijltgen Mattheussen met Aelbert Wijnnants, Cornelis v A???ets x Dingena Antonissen Pharo, Arien en Mariken Antonissen Pharo, kinderen en kindskinderen van Peeterken Jans wed Matheus Peetersen, 15-2-1681.
(Teunis Arienssen Pharo x Seijcken Mattheussen)

Fol. 100r
Op 22-2-1681 verkopen Wouter Jorissen Prins, de wed van Gerit Jorissen Prins en Lijske Joris Prins, kinderen van Joris Woutersen Prins aan Baltus Janssen Verhoeven en Hendrick Wouterssen Verhagen.

Fol. 100v
Huijbert Janssen Cerl? verkoopt aan Mattheijs Janssen van Riel, 18-3-1681.

Fol. 100v
Ten voors dage verkoopt Arien Janssen de Looper, nomine uxoris, aan Handrick Handricxssen Meulder.

Fol. 101r
Bastiaen Arien Driesen verwilkeurt tbv Jacob Antonissen van Nieuwenhuijssen en Wijnant Aelberts van Cleeff, diaken en armmeesters van Cappel, 20-3-1681.
Toegevoegd: Op 18-4-1689 voldoet Adriaen Timmers, schout, de wilkeur uit de boedel van Bastiaen Ariaenssen Vosch.

Fol. 102r
Govert van der Punten, als curateur van de boedel van Adriaen Rombouts, schout, verkoopt aan Antoni Rombouts, Cornelia Rombouts en als voogd van Jan Rombouts. Louwerens Rombouts en Elisabeth Rombouts, allen kinderen van Jan Rombouts, schout, en Adriaentgen Jans van den Hout, 28-3-1681.

Fol. 102v
Ten voors dage verkoopt Govert van der Punten, als curateur van de boedel van Adriaen Rombouts, schout, aan Jan Ariaenssen Knaep, heemraet.

Fol. 103r
Ten voors dage verkoopt Govert van der Punten, als curateur van de boedel van Adriaen Rombouts, schout, aan Cornelis Arien Denis.

Fol. 103v
Ten voors dage verkopen Anthoni Glaviman, secr, als voogd en Teunis Jan Sijmens als toesiender van de kinderen van Cors Corsten en Adriaentgen Jan Sijmens aan Janneken Peeters wed Poulis Vrijssen met Jan Poulissen haar zoon.

Fol. 104v
Antoni Peeterssen, Zantwijck te Thiel, machtigt zijn zwager Jan Bleesens, Cappel, om een deel van een huis aan Adriaen Adriaenssen van Campen te verkopen, 14-3-1681.

Fol. 104v
Op 28-3-1681 verkopen Jan Bleesen mede namens Antoni Peeters, zwager wonende te Santwijck en Neesken Tonis wed Arien Peeterssen aan Adriaen Adriaenssen van Campen.

Fol. 105v
Janneken Weijers wed van Hendrick van Gorp, Oud Beijerlant, verkoopt aan Wouter Ariaenssen van Thilborgh, 29-3-1681.

Fol. 106r
Op 1-4-1681 verwilkeurt Joost Aertssen vander Linden wednr Leijntgen Tonissen aan Arien Wouter Visscher, den Ouden, als voogd van het kind van Elisabeth Wouterssen Visscher bij Dirck Melissen vanden Dam.

Fol. 106v
Jan Govert Gijben en Adriaen de Roij, als armeesters van 1679 en 1680, verkopen aan Gerit Claessen Molenaer, 12-4-1681.

Fol. 107v
Ten voors dage verkoopt Gerit Claessen Molenaer nomine uxoris aan Dingeman Gijsbertssen Decker als voogd van zijn zoon Jan Dingemans Deckers.

Fol. 108r
Op 15-4-1681 verkopen Hendrick van Herp als voogd en Jan de Bosscher als toesiender van de kinderen van Gerit Arienssen de Bosscher aan Michiel Janssen Backer.

Fol. 108v
Op 15-4-1681 verkopen Hendrick van Herp als voogd en Jan de Bosscher als toesiender van de kinderen van Gerit Arienssen de Bosscher aan Cornelis Ariaenssen van den Hoeck.

Fol. 109r
Ten voors dage verkopen Hendrick van Herp als voogd en Jan de Bosscher als toesiender van de kinderen van Gerit Arienssen de Bosscher aan Niclaes Ariaenssen van Thilborgh, heemraet.

Fol. 109v
Ten voors dage verkopen Hendrick van Herp als voogd en Jan de Bosscher als toesiender van de kinderen van Gerit Arienssen de Bosscher aan Heer Hendricus Verhoeven, predikant te Cappel.

Fol. 110r
Op 16-4-1681 verkopen Hendrick van Herp als voogd en Jan de Bosscher als toesiender van de kinderen van Gerit Arienssen de Bosscher aan Wouter Ariaenssen van Thilborgh.

Fol. 110r
Ten voors dage verkopen Hendrick van Herp als voogd en Jan de Bosscher als toesiender van de kinderen van Gerit Arienssen de Bosscher aan Sebastiaen de Roij.

Fol. 110v
Ten voors dage verkopen Hendrick van Herp als voogd en Jan de Bosscher als toesiender van de kinderen van Gerit Arienssen de Bosscher aan Hendrick Hendricx van den Hoeck.

Fol. 111r
Ten voors dage verkopen Hendrick van Herp als voogd en Jan de Bosscher als toesiender van de kinderen van Gerit Arienssen de Bosscher aan Andries Antonissen van der Nath.

Fol. 111v
Op 5-3-1681 machtigt Jan Zachariassen, timmerman, te Dordrecht, zijn broer Joost Zachariassen, Sprang, om land te verkopen.

Fol. 112r
Op 12-4-1681 machtigen Dircxken Gerit wed Sacharias Rutten en Grietgen Zachariassen van Billecom: Joost Zachariassen van Bellecom om mede namens Jan Zaxhariassen een del te verkopen.

Fol. 112v
Op 16-4-1681 verkoopt Joost Zachariasssen van Bellecom mede als voogd van de kinderen van Willem Zacahriassen van Bellecom en namens Dircxken Gerit wed Sacharias Rutten en Grietgen Zachariassen van Bellecom en Jan Zachariassen van Bellecom, Dordrecht, kinderen en erfgenamen van Zacharias Rutten ofwel van moeders grootvader Gerit Willemsen Timmers en zijn huijsvrouw Grietgen ……….

Fol. 113v
Janneken Ariaens wed van Steven Cornelis Swart, Waspijcq, verkoopt aan Cornelis van Thilborgh, 19-8-1681.

Fol. 114r
Taxatie van de goederen van Anthonis Cornelissen.

Fol. 114v
Anneken Jans Nachtegael wed van Jan Aertssen van den Hoeck, Rotterdam, verkoopt aan Anthonis van Campen, 24-10-1681.

Fol. 115r
Cornelis Hendricx Bracq, Peter Corsten de Haen x Marijken Hendricx Bacq, Jan Janssen Mouthaen x Pieterken Bacq en Mariken Lippijne wed Jan Hendricx Bacq en hun kinderen, broers en zussen en erfgenamen van Gelde Hendricx Bacq verkopen aan Teunis Janssen van Hameth, hun zwager, 25-11-1681.

Fol. 115v
Pieter Janses, schepen tot Breda, machtigt Arnout Cuijpers om aan Elant Anthonissen van Nieuwenhuijsen grond te verkopen, ’s Gravenmoer, 14-6-1680.

Fol. 116r
Arnout Cuijpers verkoopt aan Elant Anthonissen van Nieuwenhuijsen, Jacob van Nieuwenhuijsen, Pieter Otterdijck en Andreas Melligers? x Teungen Jans van Gorcum als voogd van zijn vrouws kinderen, 8-12-1681.

Fol. 116v
Huijbert Melissen van den Dam verwilkeurt tbv Govert Anthonissen vander Punten en Merten Ariaenssen Dolck, armmeesters van 1681 en 1682, 9-12-1681.

Fol. 117v
Pieter Ariens Mertens x Lijsbet van Gorp, Middelharnis, machtigen Geraert Verheijden, secr Besoijen, de coopdagen van hun geseet af te werken, 3-12-1681.

Fol. 118r
Geraert Verheijden, secr Besoijen, namens Pieter Ariens Martens x Lijsbet Goverts van Gorp, Middelharnis, verkoopt aan Wouter Verheijden, broer, 5-1-1682.

Fol. 119r
Anneken Sijmons Swaense wed Claes Willemsen Couwens verkoopt aan Wouter Janssen Boudewijns, 10-1-1682.

Fol. 120r
Jan Anthonissen Pas x Mariken Willemsen Brock, Peeter Wouters x Jenneken Willemsen mede namens Willem Jacobs, zijn schoonvader, Marie, Adriaentgen, Jacob, Willem en Jan Willemsen, kinderen Willem Jacobs en Maeijken Willems Brock ter eenre en Hendrick Willemsen Brock ter andere zijde als erfgenamen van Willem Joost Brock maken een erfdeling, 19-1-1682.

Folio 121v
Jan Anthonissen Pas x Mariken Willemsen Brock ter eenre en Peeter Wouters x Jenneken Willems, Hendrick Willemsen Brock als deelvoogd en Willem Jacobs als toesiender van Jacob, Willem en Jan Willemsen, onmondig en namens Marie en Adriaentgen Willemsen ter andere zijde, allen kinderen Willem Jacobs en Maeijken Willems Brock, maken een erfdeling, ate niet helemaal afgemaakt.

Fol. 122v, 123r en 123v zijn leeg

Fol. 124r
Wouter Tonissen Verhoeven verkoopt aan Anthonij Rombouts, 21-1-1682.

Fol. 124r
Ten voors dage verkoopt Marieken Ariens Boon wed Peeter Corsten Lotten, Sprang, aan Elant Adriaenss Oiremans.

Fol. 124v
Op 28-2-1682 verkopen Ariaen Janssen de Looper nomine uxoris en Willemken Tonis de Jonge aan Cornelis Arienssen van Thilborgh.

Fol. 125v
Ten voors dage verkoopt Teunis Teunissen Langens aan Janneken Peeters wed Poulis Vrijsen.

Fol. 126r
Ten voors dage verkoopt Cornelis Arienssen van Thilborgh aan Maijken Sebastiaenssen wed van Cornelis Ariaenssen Leempoel.

Fol. 126v
Ten voors dage verkoopt Teunis Teunissen Langens nomine uxoris aan Michiel Denis de Haen, zijn zwager.

Fol. 127r
Cornelis Rommen van Dijck heeft verklaart dat een deel van het huis waar hij tegenwoordig op woont is gekocht door zijn zwager en zus resp van Jan Govert Gijben als vader en voogd van zijn drie kinderen bij Janneken Jans en Ariaen en Michiel Dircxssen Smith. Het andere deel is reeds van de kopers, 5-3-1682.

Fol. 127v
Jan Govert Gijben als vader en voogd van zijn drie kinderen, Govert, Aeltien en Jan Janssen Gijben bij Janneken Jans en Ariaen en Michiel Dircxssen Smith verkopen aan Cornelis Rommen van Dijck, 5-3-1682

De volgende bladzijden hebben als nummer folio 228r en verder

Fol. 228r
Ten voors dage heeft Cornelis Rommen van Dijck verwilkeurt tbv Jan Govert Gijben als vader en voogd van zijn drie kinderen, Govert, Aeltien en Jan Janssen Gijben bij Janneken Jans.
Toegevoegd: Op 22-6-1690 is Jan Govert Gijben door Peter Anthonissen Vught als voogd van de kinderen van Cornelis Rommen van Dijck voldaan.

Fol. 228v
Erfdeling door Gerit Arienssen Bocq x Teunisgen Huijberts Boer voor deen helft en Hendrick Tonissen Timmerman als voogd van de kinderen van Bastiaen Huijberts Boer en Maeijken Corsten Zeeuw: Cornelis, en Anthonij Sebastiaenssen Boer voor de andere helft. Kinderen en kindskinderen van Huijbert Cornelis Boer, overleden te Cappel, 6-3-1682.

Fol. 232r
Jan Peeters Schaep heeft verwilkeurt tbv Govert vander Punten en Merten Arienssen Dolck, armmeesters van 1681 en 1682, 24-3-1682.

Fol. 233r
Erfdeling door Neeltgen Peeters wed laatst van Gijsbert Govertssen den Jongen met Meerten en Jan Ariaenssen Dolck, haar zonen, ter eenre en Govert Gijsbertssen Cluijtenaer, zoon, ter andere zijde, 24-3-1682.

Fol. 236r
Geraert Verheijden, secr Besoijen, verkoopt aan Jan Jacobssen Mouthaen, 1-4-1882.

Fol. 236v
Taxatie van de goederen van Adriaen Janssen, 12-4-1882

Fol. 237r
Taxatie van de goederen vasn Chateleijntgen Abthonissen de Jongen, overleden binnen Cappel, 20-4-1682.

Fol. 237v
Taxatie van de goederen van Maijken Jans, overleden binnen Dirdrecht, 1-5-1822

Fol. 238r
Taxatie van de goederen van Dingeman Corsten van Pas, 5-5-1882.

Fol. 238v
Hendrick Handricxs van den Hoeck, schipstimmerman verkoopt aan Michiel Janssen Backer, heemraet, 13-7-1682.

Fol. 239r
Arien Corsten Glaviman, secr, verkoopt aan Anthonij Glaviman, secr, broer, 28-7-1682.

Fol. 239v
Taxatie van de goederen van Wouterken Aert Remeijs, 17-9-1682.

Fol. 240r
Maria Willemse de Jong, Breda, machtigt Hendrick Willemse, ruijter onder de compagnie maijoor Fijnagel, zwager, om een huis en land te verkopen, 23-10-1682.

Fol. 240v
Peeter Wouterse x Janneken Willemse, Hendrick Willemse x Adriaentgen Willemse mede namens Maria Willemse, Breda, Willem Jacobs, als voogd en vader van zijn minderjarige kinderen: Jacob en Jan Willemse bij Maeijken Willems Brock verkopen aan Anthoni Rombouts, 24-10-1682.

Fol. 241r
Ten voors dage verkopen Peeter Wouterse x Janneken Willemse, Hendrick Willemse x Adriaentgen Willemse mede namens Maria Willemse, Breda, Willem Jacobs, als voogd en vader van zijn minderjarige kinderen: Jacob en Jan Willemse bij Maeijken Willems Brock, als erfgenamen van Joost Willemse Brock verkopen aan Jan Antonisse van Pas.

Fol. 241v
Ten voors dage verkopen Peeter Wouterse x Janneken Willemse, Hendrick Willemse x Adriaentgen Willemse mede namens Maria Willemse, Breda, Willem Jacobs, als voogd en vader van zijn minderjarige kinderen: Jacob en Jan Willemse bij Maeijken Willems Brock, verkopen aan Jan Antonisse van Pas.

Fol. 242v
Lijstje met schulden van de kinderen van Willem Jacobs en Maijken Willems Brocq, wonende te Wasbeeck.

Fol. 243r
Staet en inventaris gemaakt door Govert van der Punten als curateur gesteld bij Elisabeth van Gorp wed Adriaen Rombouts, schout Cappel en Tonis Rombouts, broer, 9-10-1682.

Fol. 247v
Arien Corsten Glaviman verkoopt aan Niclaes Arienssen van Thilborgh, heemraet, 26-11-1682.

Fol. 248r
Ten voors dage verkoopt Niclaes Arienssen van Thilborgh aan Arien Glaviman.

Fol. 248v
Maijken Dingemans wed Arien Cornelissen Vosch, Dingeman Deckers x Adriaentgen Dingemans, Teunis hendricx x Lijntgen Dingemans, Cornelis Dingemans, Sprang, allen kinderen van Dingeman Lourissen en Maijken Cornelis verkopen aan Peeter van der Punten, stadthouder Nederveen Capelle, en Jan Ariensse Knaep, 2-12-1682.

Fol. 249r, copie
De kinderen en kindskinderen van Stoffel Quireijnen sluiten een akkoord met de debiteuren ivm de schulden in de boedel van Stoffel, 6-11-1682.

Fol. 249r los vel
Cornelis Dinmgemans geeft zijn swaers prokuratie om een binnendel aan van der Punten over te geven, 2-12-1682.

Fol. 249v
Lijntgen Peeters wed Stoffel Qurijnen, Jan Arienssen Brucktorff? x Maijken Stoffels, Anneken Cornelis wed van Peter Stoffels met Cornelis Peters Quirijnen haar zoon, Neesken Stoffels wed Erit Janssen, Jasper Arienssen van Nieukuijck x Maijken Stoffels, Dingeman Gijsbertsen Decker wednr Gericken Stoffels, de wed van Quirijn Stoffels, uitlandig, allen erfgenamen van Stoffel Quirijnen en van Peeter Quirijnen, testament 18-4-1650, verkopen aan Arien Janssen de Looper, 12-12-1682.

Fol. 250v
Ten voors dage verkoopt Jan Jacobssen Paens nomine uxoris aan Jan Peetersen Timmers.

Fol. 251r
Jan Peetersen Timmers verkoopt aan Jan Jacobssen Paens, 12-12-1682.

Fol. 251v, copie
Op 1-6-1668 maken Joost Adriaen Joosten en Lijntien Antonis Sijmons, echtelieden, hun testament.

Fol. 253r
Joost Aerts van der Linden wednr van Lijntgen Teunis Sijmons verkoopt aan Michiel Denis de Haen de jonge, 15-12-1682.

Fol. 253v
Adriaen Timmers, schout, verkoopt aan heijtgen Goverts laatst wed van Hendrick Peeters, 15-12-1682.

Fol. 254r
Peeterken Ariens Zeeuw wed Aert Jan Gielen voor deen helft en Arien Aertssen, Jan Aertssen, Cornelis Aertssen, Adriaentgen Aertssen, Gerit Aertssen, Arien Gielen x Elisabet Aertssen, kinderen van Peterken en Aert, voor dander helft verkopen aan Wouter Arienssen van Thilborgh, 5-1-1683.

Fol. 254v
Hendrick Michielse de Groote voor deen helft en Otto van Rijswijck x Aeltie Handricks de Grooten en Joghum Michielsen den Grooten, zoon en swager van Lijsbet Ariensen Verster, erfgenamen van Handrick Michielsen de Grooten, verkopen aan Handrick Tonissen Timmerman en Dirck Janssen, 1-2-1683.

Fol. 255v
Ten voors dage verkopen Lijsbet Ariensen Verster wed van Handrick Michielsen de Grooten, Otto van Rijswijck x Aeltie Handricks de Grooten en Jochim Michielsen den Grooten aan Dirck Janssen.

Fol. 256r
Ten voors dage verkopen Bastiaen en Dirck Janssen, broers en Corneli Jans, zus aan Handrick Tonissen Timmerman.

Fol. 256v
Arien Cornelis Leempoel als voogd van de kinderen van Josijntgen Jans van Ammelroij en Peeter Sebastiaense za. verkoopt aan Handrick Handrickensen van den Hoeck, 12-2-1683.

Fol. 257r
Anthonis de Jongen aan Peter Ariensen den Jongen.

Fol. 257v
Ten voors dage verkopen Adriaen? Hendrick Tonissen, Willem Tonissen van Nieuwenhuijsen nomine uxoris, Arien Janssen de Looper nomine uxoris, Elisabet Anthonisse en Willemke Tonisse de Jonge, allen erfgenamen van Catholijntgen Anthonissen de Jonge aan Bastiaen Janssen, Loon.

Fol. 258r
Peeter Ariensen den Jongen verkoopt aan Cornelis van Tilborgh.

Fol. 258v
Claes Janssen Mouthaen verwilkeurt tbv Jan van der Punten, 27-2-1683.

Fol. 259r, los vel
Op 10-6-1690 etc lost Claes Mouthaen een deel van zijn zijn schuld af.

Fol. 259r, los vel
Claes Janssen Mouthaen verwilkeurt tbv Jan Anthonissen vander Punten, 27-2-1683.
Op de achterkant en toevoeging op 259r: De erfgenamen van Johan van der Punten en Claasken Francken zijn voldaan, december 1708, Wouter Nieuwenhuijsen en Anthonij van der Punten. Anthonij is erfg van Johan, Wouter van Claesken

Fol. 259v
Niclaes van Thilborgh verkoopt aan Michiel Jansen Backer, 18-3-1683.

Fol. 260r
Willem Jacobs verkoopt aan Janneken Peeters Fijnenbuijck wed van Poulis Vrijssen, 23-3-1683.

Fol. 260v
Ten voors dage verkopen Hendrick Tonissen van Nieuwenhuijsen x Geertruijt Toonissen de Jongen, Arien Janssen de Looper x Maijken Teunis de Jongen, Elisabeth Teunis de Jongen, Aert Melisse Glaviman x Willemken Teunis de Jonge aan Cornelis Aertsen Leempoel.

Fol. 261r
Mecheltken Cornelis wed van Jan Michielsen lost een schuld af aan de armenmeesters van 1661 en 1662, ondertekend op 6-6-1661 door Jan Louris Wouters en Jan Peters Oirlman.

Hierna zijn de folio’s ongenummerd, eigen nummering aangehouden.

Fol. 261v
Adriaen Ockers x Adriaentie Cornelis verkoopt aan Peeter Ariensen de Roij, zwager, 31-3-1683.

Fol. 262r
Ten voors dage verkoopt Willem Jacobs, Waspijck, aan Jan Anthonisse van Pas.

Fol. 262v
Bastiaen Arien Driessen is overleden. Zijn goedren worden verkocht ten einde de schulden te kunnen betalen, 18-2-1683.

Fol. 263r
Adriaen Timmers, schout, als curateur van de goederen van Bastiaen Ariensen Vos verkoopt aan Gerit Ariensen Hoefnagel, 7-4-1683.

Fol. 264r
Anneken Peeters de Haen wed van Peeter Cornelissen Otterdijck, Willem Faessen van Bavel x Cornelia Peeters Otterdijck en Gijsbertien Peeters Otterdijck en namens broers en zussen, allen kinderen van Peeter Cornelissen Otterdijck hebben toestemming de boedel te verkopen, 26-3-1683.

Fol. 264v
Anneken Peeters de Haen wed van Peeter Cornelissen Otterdijck en Anthonij Timmers, schout Vrijhoeve en secr Sprang verkopen aan Cornelis van Thilborgh, 7-5-1683.

Fol. 265r
Lijsken Aerts wed Willem Jacobs Glaviman, Lambert de Hooch als voogd en Christoffel Molegraef als toesiender van de kinderen van Willem verkopen aan Wouter Arienssen van Thilborgh, 27-5-1683.

Fol. 265v
Hendrick Peeters Timmers verkoopt aan Jan Janssen van den Dam, 10-7-1683.

Fol. 266r
Maijken roeloffsen Bodde wed Lenaert van Pelt verkoopt aan Cornelis Sprangers, haar schoonzoon, 16-9-1683.

Fol. 266v
Gerit Claessen Molenaer verwilkeurt tbv Corstiaen Glaviman en Jan Anthonissen van Pas, armmeesters van 1683 en 1684, 27-9-1683.
Toegevoegd:afgelost aan Adriaen van Campen en Jan van Pas, armmeesters van 1695 en 1696.

267v
Taxatie van de goederen van Jan Geertsen, overleden op de Hooge Swaluwe, 30-9-1683.

Fol. 269r
Maijken Francen van Ammelroij x Adriaen Storm verkoopt aan Maijken Ariens wed van Teunis Lourissen, 19-10-1683.

Fol. 269v
Huijbert Janssen Ockers verkoopt aan Jacobus Pallemedis, 21-10-1683.

Fol. 270r
Erfdeling door Peeter Janssen van Gorckum x Anneken Jacobsen Paens, Giel Denis de Haen x Teuntjen Jacob Paens, Jan Jacobs Paens, Adriaen Jacobsen Paens, Michiel Berten Vlees als vader en voogd van zijn vier kinderen: Janneken, Dingena, Anneken en Mariken bij Maijken Jacobsen Paens, erfgenamen van Achtien Teunis Praedt en Jacob Huijberden Paens, 26-10-1683.

Fol. 273v
Peeter Peeters Otterdijck verkoopt aan Adriaen Puttman, 2-11-1683.

Fol. 274r
Teunis Corsten van Pas verkoopt aan Cornelis van Tilborgh, 9-11-1683.
Toegevoegd: Op 14-2-1685 ontvangt Jan van Pas als erfgenaam van Teunis, zijn broer, geld.

Fol. 275r
Ten voors dage verkoopt Teunis Corsten van Pas aan Cornelis van Thilborgh.
Toegevoegd: Op 14-2-1685 ontvangt Jan van Pas als erfgenaam van Teunis, zijn broer, geld.

Fol. 276r
Josijna Heuvelcamp wed van Antonij Glaviman, secr, voor deen helft en Antonij Glaviman, secr, namens de voogd en toesiender van de vier kinderen van Antonij bij Adriana van Bergen en bij Josijna voor dander helft verkopen aan Jan Peeters Ockers, 12-11-1683.

Fol. 277r
Adriaen Timmers, schout, en Antonij Glaviman, secr, als curateuren van de boedel van Jan Huijbert Paens verkopen aan Adriaen Jacobssen Paens, 30-11-1683.

Fol. 277v
Ten voors dage verkopen Adriaen Timmers, schout, en Antonij Glaviman, secr, als curateuren van de boedel van Jan Huijbert Paens aan Gerit Janssen Snijder.

Fol. 278r
Ten voors dage verkopen Adriaen Timmers, schout, en Antonij Glaviman, secr, als curateuren van de boedel van Jan Huijbert Paens aan Arien Dircxssen van Waelwijck, ’s Gravenmoer.

Fol. 278v
Ten voors dage verkopen Adriaen Timmers, schout, en Antonij Glaviman, secr, als curateuren van de boedel van Jan Huijbert Paens aan Adriaen Jans Hoevenaer.

Fol. 279r
Ten voors dage verkopen Adriaen Timmers, schout, en Antonij Glaviman, secr, als curateuren van de boedel van Jan Huijbert Paens aan Joris Vergaert.

Fol. 279v
Taxatie van de goederen van Arien Glaviman, overleden binnen Cappel, 7-12-1683.

Fol. 281v
Adriaen Timmers, schout, en Antonij Glaviman, secr, als curateuren van de boedel van Jan Huijbert Paens verkopen aan Michiel denis de Haen, 21-11-1683.

Fol. 282r
Corstiaen Glaviman en Jan Anthonissen van Pas, armeesters van 1683 en 1684, verkopen aan Jan Geritsen Zeeldraaijer, 29-12-1683.

Fol. 283r
Leendert Janssen Verhoff x Teuntgen Geriss, Leege Swaluwe, verkoopt aan Cornelis Janssen van Gorcum, 6-1-1684.

Fol. 283v
Erfdeling door de erfgenamen van Jan Geritssen:
Inden iersten soo sijn Corstiaen de Bie en Sijcken Gerits bedeelt op …
Item hiertegens soo sijn Corstiaen de Zeeuw x Anneken Gerits en Leendert Verhoeff nomine uxoris bevallen op …..
Item daertegens soo sijn Jacob de Bruijn numine uxoris en Cathelijn Gerits samen gelodt ……
6-2-1684

Fol. 285r
Te Capelle is overleden Maeijke Peeters wed van Arien Gerits de Bosser. Haar erfgenamen:
Jan de Bosser
Hendrick van den Gou x Dingentie de Bosser
Kinderen Dirck de Bosser
Kinderen Geerit de Bosser
Jan Claessen Roosenbrant x Maijken de Bosser za en hun kinderen

Aertie de Bosser za, overleden te Middelburg, Jan de Bosser is curateur.

De boedel wordt verkocht, 31-12-1683.

Fol. 285v
Jan Adriaensen de Bosser, Hendrick van den Gou x Dingentie de Bosser als erfgenamen van Maijken Peeters wed van Adriaen Gerits de Bosser voor 2/5, Adriaen Timmers, schout namens drie staecken weeskinderen: Dirck de Bosser, Gerit de Bosser en Jan Claessen Rosenbrant wed Maeijken de Bosser voor 3/5. Zij verkopen aan Hendrick van den Hoeck, 22-1-1684.

Fol. 286v
Ten voors dage verkopen Jan Adriaensen de Bosser, Hendrick van den Gou x Dingentie de Bosser en Adriaen Timmers, schout, namens drie staecken weeskinderen: Dirck de Bosser, Gerit de Bosser en Jan Claessen Rosenbrant wed Maeijken de Bosser verkopen aan Niclaes van Thilborgh.

Fol. 287v
Jenneken Joosten van campen wed van Adriaen Adriaenssen de Roij verkoopt aan Adriaen Adriaenssen de Roij, haar zoon, 26-1-1684.

Fol. 288r
Jan Goosens van Dommelen wednr van Maijken Tonisse Maes mede namens zijn kinderen verkoopt aan Corstiaen Glaviman en Jan Antonisse van Pas, armeesters van 1683 en 1684, 31-1-1684.
Mede ondertekent door Griettie en Ghijsbrecht Jans van Dommelen.

Fol. 288v
Erfdeling door Bastiaen Peeters, Peeter Corsten mede namens zijn twee zussen, kinderen za Corst Peeters, Lambert en Peeter Cornelis, kinderen za Cornelis Peeter en Corstiaen Glaviman en Jan Antonissen van Pas namens de kinderen van Gerit Peeters za. allen kinderen en kindskinderen van za Maijken Peeters wed Peeter Geritssen, 1-2-1684.

Fol. 290r
Corstiaen Glaviman en Jan Antonisse van Pas, armeesters van 1683 en 1684, verkopen aan Ariaen Dirckse Smits ???, 17-2-1684.

Fol. 290v, copie
Mr Cornelis van Gorp, chirurgijn, Beijerlant, Geertruij Glaviman wed Bert Luijcx, vorster Rosendael, erfgenamen van Arien Corsten Glaviman machtigen Antonij Glaviman, secr, om een huis te verkopen, 8-12-1683.

Fol. 291r
Antonij Glaviman, secr, verkoopt namens Mr Cornelis van Gorp, chirurgijn, Beijerlant, Geertruij Glaviman wed Bert Luijcx, vorster Rosendael, erfgenamen van Arien Corsten Glaviman, mede namens Christiaen Glaviman, drossaert tot D??? en namens de onmondige kinderen van Antonij Glaviman za. aan Bastiaen Adriaenssen de Roij, 19-2-1684.

Fol. 292r
Corstiaen Janssen de Loos, metselaer, verkoopt aan Merten Janssen Wagemaker, 22-2-1684.

Fol. 292v
Erfdeling door Arien Peeters de Jonge en Lijsbeth Peeters de Jonge met Peeter Adriaensse de Jonge, haar vader, 22-2-1684.

Fol. 293v
Adriaen Janssen Zeters en Adriaen Janssen Mouthaen, aannemers van de kinderen Aelbert Janssen Mouthaen, verkopen aan Maijken Willems met Cornelis Janssen van Gorcum, haar schoonvader [met pen toegevoegd: pleegvader ???], 26-2-1684.

Fol. 294v
Lijske Ariens Verster wed van Handrick Michielss den grooten, Jochem Handricks den Grooten en Otto van Rijswijck, Heusden, verwilkeuren tbv Jacob Anthonis van Nieuwenhuijsen, kerckmeester 1684 en 1685, 1-3-1684.

Fol. 295r
Jan Cornelissen x Jenneken Jans van Sprangh, Davide Janssen van Sprangh, Jan Janssen van Sprangh, kinderen Jan Peeters van Sprangh en Maijken Daviden van Son, verkopen aan Adriaen Janssen Potmaker, 27-3-1684.

Fol. 296r
Josina Heuvelcamp wed van Anthonij Glaviman, secr, laat hun testament van 7-8-1678 openenen. Het betreft een langstlevende testament.

Fol. 298v
Anthonij Glaviman, secr, namens Chistiaen Glaviman, drossaert Drunen???, verwilkeurt tbv Josina Heuvelcamp wed Antonij Glaviman, secr, 22-4-1684.

Fol. 299v
Taxatie van de goederen van Joost Aertse van der Linden en Leijntie Tonis Sijmens, beide overleden te Cappel, 1-5-1684.

Fol. 300r
Peter Aertsse van der Linden mede als voogd van Arien Tonis van der Linden, Jan Adriaen Mutsert mede namens zijn kinderen, Adam Wijtman Gijsberts, jenneke Ariens wed van Sijmon Adriaen Joosten???, Adriaen Peter Joosten???, Joost Peter Jan ??elen, Anthonij Poulus Bruijnenbaert, allen woonende te Tilborgh ,mede namens de overige erfgenamen IJvaert Aerts, Waelwijck, Tonis Jan Sijmons, Claes en Sijmon Jan Sijmons, Tonis Jan Sijmons als voogd van het kind van Adriaen Jan Sijmons, Antonij Glavimans als voogd van de kinderen van Adriaentgen Jan Sijmons, Corstiaen Marcelis Reckers en zijn twee zussen. Allen erfgenamen van Joost Aerts van der Linden en Lijntgen Tonis Sijmons, verkopen aan Govaert Gijsbertse Cleijtaer, 12-5-1684.

Fol. 301r
Cornelis van Gorp, meesterchirurgijn te Out Beijerlant x Diercxssen Glaviman, Geertruijt Glaviman wed Aert Luijcx, vorster tot Roosendael, verkopen op basis van het testament van Arien Glaviman, broer, aan Johan Cnaep, heemraet, 30-5-1684.

Fol. 301v
Gerit Janssen Snijder verkoopt aan Adriaen Adriaenssen de Roij, 7-6-1684.

Fol. 302r
Hendrick Peeters Timmers ontvangt van Jan Janssen van den Dam geld, 11-7-1684.

Fol. 302v
Elant van Nieuwenhuijsen verklaart geld schuldig te zijn aan Adriaen Cornelis van Oosterhout en Anthonij Timmers, secr, 24-7-1684.

Fol. 303r
Janneken Ariens van Tilborgh wed Steven Cornelis Swart verkoopt aan Niclaes van Tilborgh, broer, 7-7-1684.

Fol. 303v
Geertruijt Jans van Oisterhout wed Gerit Adriaen de Bosser x Cornelis Janssen van der Plas, Tilborgh, verklaart geen geld te hebben om haar dochter Geertruijt Geerits de Bosser te onderhouden, 15-8-1684.

Fol. 304v
Taxatie van de goederen van Teunis Corsten van Pas, overleden te Besoijen. Het te taxeren huis is bedeeld met Dirck en Jan Corsten van Pas, 24-8-1684.

Fol. 305r
Erfdeling door Geerit Adriaens Bacq, Cornelis Ockers x Teuntien Adriaens Bacq, Sijmen Jans Timmermans x Jenneken Adriaens Back en Marieken Adriaens Back, kinderen Adriaen Hendricksen Back en Aertie vander Hoeven, 4-10-1684.

Fol. 307r
Peeter Janssen de Leeuw verkoopt aan Bastiaen Peeterse de Leeuw, zijn zoon, 9-10-1684.

Fol. 307v
Erfdeling door Peeter Adriaense de Roij x Anneken Cornelissen en Adriaen Peeter Ockers x Adriaentie Cornelissen, erfgenamen van Cornelis Jan Louwerisse, hun vader, 17-10-1684.

Fol. 309r
Dirck Dircxssen Timmers, zoon van Dorck Arijenssen Timmers en Lijsbeth Janssen Duijser ontvangt geld van Hendrick Adriaenssen Timmers, zijn oom, vanwege zijn erfportie van Maria Adriaenssen Timmers, 31-10-1684.

Fol. 309v
Alida Bollekens nu x Jan Govaerts voor 2/3 en Merten van Campen mede namens Aeltie van Campen voor 1/3 ter eenre en Jan Anthonisen van Pas sluiten een akkoord, 4-11-1684.

Fol. 310v
Erfdeling door Alida Bollekens nu x Jan Govaerts voor 2/3 en Merten van Campen mede namens Aeltie van Campen voor 1/3, 4-11-1684.

Fol. 312r
Hendrick Hendrickxsse vanden Hoeck, schipstimmerman verkoopt aan Dirck Adriaenssen Timmer, 4-12-1684.

Fol. 312v
Joachum Aertssen Remijs ter eenre en Huijbert Connincx x Ceuntie Joachems Remijs en Joachum namens zijn kinderen Marijken en Cornelis bij Teuntgen Cornelis van Weert verkopen aan Jan Arienssen Hoeffnagel, 9-1-1685.

Fol. 313r
Op 24-1-1685 verwilceurt op waterrecht Dirck Aertsen Timmers tbv Hendrick Peeters Timmers ivm de koop van een damschuijt.
Adriaen Adriaenssen Timmers, vader, en Hendrick Arienssen Timmers, oom staan borg.

Fol. 314r
Peeter Corsten de Haen verwilkeurt tbv Hendrick Tonissen Timmerman als voogd van de kinderen Corstiaen Huijberts Boer en maijken Corsten, 29-1-1685.

Fol. 315r
Op 29-1-1685 herroept Cornelis Goverts van Vucht zijn testament.

Fol. 315v
Adriana van den Hout laatst wed van Johan Buijs, Waelwijck, met Antoni en Jan Rombouts, haar zonen, verkoopt aan Jacob Janssen Kivits, wonende op den nie lande van Heusden, 14-2-1685.

Fol. 316r
Ten voors dage staan Antoni en Jan Janssen Rombouts borg tbv Jacob Janssen Kivits als koper van het huis van Adriana van den Hout laatst wed van Johan Buijs, moeder van Antoni en Jan.

Fol. 316v
Grietgen Jans laest wed van Ariaen Back met Cornelis Janssen Vos, haar zoon, verwilkeurt tbv Heijster Lambrecht Rommens, Vijhoeve, 16-2-1685.

Fol. 317v
Reportitie van de goederen van Maijken Peeters wed van Arien Gerits de Bosser tussen de kinderen en de voogden van kindskinderen:
Jan de Bosser
Hendrick van der Gou x Dingena de Bosser
Jan Claessen Roosenbrant wednr Maijken de Bosser
Het kind van Dirck de Bosser
20-2-1685.

Fol. 319v
Hendrick Hendricksen van den Hoeck verwilkeurt ivm koop van de erfgenamen van Maijken Peeters en Arien Gerits de Bosser tbv de kinderen van Jan Claessen Roosenbrant en Mariken Adriaenssen de Bosser, 20-2-1685.

Fol. 320r
Jenneken Joosten de Bruijn wed van Gerit Janssen mede namens haar kinderen voor ¾ met Joost Bertams de Bruijn en Peeter Joosten de Bruijn, vader en broer en Arien Wouterssen Visser en Cornelis vanden Hoeck als voogden van de kinderen van Gerit Janssen bij Willemken Aertssen van den Hoeck voor ¼ verkopen aan Michiel Denis de Haen, 3-3-1685.

Fol. 320v
Jenneken Joosten de Bruijn wed van Gerit Janssen mede namens haar kinderen voor ¾ met Joost Bertams de Bruijn en Peeter Joosten de Bruijn, vader en broer en Arien Wouterssen Visser en Cornelis vanden Hoeck als voogden van de kinderen van Gerit Janssen bij Willemken Aertssen van den Hoeck voor ¼ verkopen aan Peeter Antonissen Spoel, 3-3-1685.

Fol. 321r
Elant Antonissen van Nieuwenhuijsen verkoopt aan Adriaen Peeters Ockers, 12-3-1685.

Fol. 321v
Ten voors dage verkoopt Jan Arienssen Schep aan Arien Arienssen Teeuwen.

Fol. 322r
Teunis Wouters Mandemakers, Vrijhoeve, verkoopt aan Adriaen Mertens van Dongen, 16-3-1685.

Fol. 322v
Op 21-4-1685 verkoopt Antonij Arienssen Gijben aan Jacob Janssen Mouhaen.

Fol. 323v
Op 30-4-1685 staan Niclaes van Tilborgh, Bastiaen de Roij, Gerit Crol, Hendrick de Roij en Joachem Remijs borg tbv Adriaen Broekmans die in Cappel wil komen wonen.

Fol. 324r
Erfdeling door Corst Corsten Zeeuw, Handrick Wouterssen Verhagen x Maijken Corsten Zeeuw en Antonij Swart x Dingentie Corsten Zeeuw, kinderen Corst Cornelissen Zeeuw en Tonisken Corsten, 2-6-1685.

Fol. 325v
Erfdeling door Bastiaen Janssen, Floris Francen van Heeckere x Cornelia Janssen en Dirck Janssen, kinderen van Jan Cornelis, 13-5-1685.

Fol. 327v
Cornelis van Brantwijck, secr tot Meeuwen, als voogd van Lijsbeth Rombouts, dochter van Jan Rombouts za, schout Cappel, en Jan Jans Rombouts, broer hebben het geld gelicht dat Nicolaes van Tilborgh heeft afgegeven bij Peter Jacobs Rombouts als voogd van de kinderen van Jan Rombouts voors, 22-8-1685.

Fol. 328r
Op 6-10-1685 verkoopt Adriaen Peeters Bongh aan Cornelis van Tilborgh.

Fol. 328v
Op 3-11-1685 verwilkeurt Peeter Arienssen Gijben tbv Johan Jacobssen Glavimans.
Toegevoegd: Op 17-11-1701 ontvangt Peter Smits als erfgenaam van Jan Jacobs geld. Op 4-1-1705 is Aert de Focker voldaen.

Fol. 329v
Jan, Susanna en Anna Margareta Monicx, kinderen van Johannes Monicx, predikant te Leende, machtigen mede namens de verdere erfgenamen Albertus Monicx, broer, en Jan Castelle, zwager, om land te verkopen, 1-10-1685.

Fol. 330v
Op 14-11-1685 verkoopt Aelbertus Monicx namens Jan Castela en Jan, Susanna en Anna Margareta Monicx, kinderen van Johannes Monicx, predikant te Leende, en verdere erfgenamen aan Cornelis van Tilborgh en Adriaen Ockers.

Fol. 331v
Adriaen Huijben Conincx x Ceuntgen Joachumsen Remeijs verkoopt aan Joachum Arienssen Remeijs, vader, 15-11-1685.

Fol. 331v, los vel
Jan Aertsen Mijser geeft procuratie tot levering van de acker die zijn moeder verkocht heeft, Rotterdam 27-12-1682.