Selecteer een pagina

Register ofte protocol des ambochts van Raemsdonck beginnende primes aprilis anno 1612

Los vel
De erffgenamen van Cornelis Joosten Tielen komt de somme van ƒ 1969,05. De Ruelle heeft het geld ontvangen.

Fol. 2r
Op 16 meij 1612 verkopen Peeter Adriaens Borchgraeff en Michiel Dircxz x Maijken Adriaens Borchgraeven aan Claes Adriaens Bosser.

Fol. 2v
Op 3 junij 1612 verkoopt Claes Cornelis Schipper aan Peeter Adriaens Venders.
Tevens wilceur.
In de kantlijn: Wouter Peeters Becijnet??? Is voldaan door Peeter Adriaens, 18-4-1618.

Fol. 3r
Op 4 julij 1612 verkoopt Frans Wijnantsz, Gijsbrecht Wijnantsz, Jan Vernandes van Loon x Anneken Wijnants, Peeter Sijmons Haermans x Maijken Wijnants aan Quijrijn Bastiaens.

Fol. 3v
Op 6 augustus1612 verkoopt Pauwel Willems van Dongen x Anneken Adriaens aan Adriaen Frans.
Tevens wilceur.

Fol. 4r 6-8-1612
Ten voors daege verkoopt Huijbert Denis vanden Rijen aan Wouter Peeters tbv Marij van Coenraet weduwe Peeter Wouters Boequet, zijn moeder.

Fol. 4r 6-8-1612
Ten voors daege verkoopt Adriaen Frans aan Adriaen Peters den Ouden

Fol. 4v
Op 8 october 1612 verkoopt Frederick Adriaens aan Juetken Mertens weduwe Aert Mertens.
Tevens wilceur.
In de kantlijn: Henrick Jans is voldaan, 7-9-1619.

Fol. 5r 8-10-1612
Ten voors daege verkoopt Henrick Jans Buijs aan Frederick Adriaens.

Fol. 5r 8-10-1612
Ten voors daege verkoopt Peeter Adriaens Vender aan Jan Lenaerts.
Tevens wilceur.

Fol. 6r
Op 20 october 1612 verkoopt Adriaen Segers aan Cornelis Segers zijn broer.

Fol. 6r 20-10-1612
Ten voors daege verkoopt Claes Adriaen Claes x Hendricxs Segers aan Mathijs Jans.

Fol. 6v
Op 16 december 1612 verkoopt Adriaen Adriaens Cluijter x Maijke Henricx za. mede namens zijn kinderen en Maeijken Jans wed Jacob Henricxz met Adriaen Jacobs haar zoon en Geerit Peeters als voogd aan Pauwels Henricxz Vermoelen en Jan Dingeman Henricxz, beide wonende te Rijen.

Fol. 6v
Copie
Er is rente betaald ivm land van Adriaen Gerits van Bommel eerder behorende aan Lijsbeth Jan Peeters.

Fol. 7r
Op 10 januarij1613 compareerde Maijken Sanders wed Jan Adriaen Huijbrechtsz, Cornelis Jans x Tuentken Aerts mede voor Jan Joosten van Woirden x Jacomijn Dircx Aertsz, zijn zwager, Henrick Henricxz de Hooch mede namens 6 kinderen van Jan Adriaen Tuenis Lambrechts en Heijlken Henricx de Hooch, Claes Adriaens x Maijken Henricx de Hooch, Jacob Mercelisz, Tuenis Jans van Gent x Lijntken Mercelis, Willem Jans x Truijcken Mercelis, Herbert Jans x Barbara Mercelis, Neeltken Mercelis.
Allen erfgenamen van Geerit Anthonis.

Jan Dircxz Verkerck mede namens weduwe Cornelis Jan Mercelisz, Commer Jan Merceliszdochter, Cornelis Peeters Bris? x Janneken Govertsz, Peeter Pacobs x Adriaentken Jacobs, Henrick Jans x Emmerken Goverts, de weduwe en 2 kinderen van sa Peeters Wouter Seben geassisteert met Bastiaen Geritsz, de weduwe en 5 kinderen van sa Willem Wouter Seben, Huijbert Jasperz Heijs x Tuentken Henricx de Hooch, Huijbrecht en Cornelis Claesz, broers, Jan Cornelis Schippers x Elisabeth Adriaens de Hooch, Huijbrecht Claes namens 2 kinderen van Huijbert Mercelisz, Johan van Clootwijck namens Henricxken Jaspers weduwe sa Mathijs van Clootwijck, zijn moeder.
Allen erfgenamen van Lijsbeth Adriaens Verkerck x Geerit Anthonis.
Zij verkopen aan Jan Peeters Schiptimmerman.
Tevens wilceur.

Fol. 7v
Ten voors daege verkopen de voors erfgenamen aan Huijbert Claes.
Tevens wilceur.

Fol. 8v
Op 27 januari 1613 verkoopt Andries Peeters van Ghestel, Gijsbrecht Wijnants namens Mariken Jan Claes weduwe Gijsbrecht Wijnants [?] aan Quijrijn Bastiaens.

Fol. 9r
Op 2 april 1612 Anthonis Anthonis Verbundt, Peeter Peeters Huijben, beide als ??? en voogden van sa Lauwereijs Hoeffkens verkopen aan Robbrecht Jan Willem Meus tot Tilborcg tbv Digna Jans zijn moeder.

Fol. 9v
Op 2 julij 1613 verkoopt Adriaen Frans namens Sr Adriaen van Achthen, stadthouder tot Baerle aan Sr Henrick van Achten, schout A???, Baerle en Caem, zijn broer.

Fol.9v
Ten voors daege compareerde Dingenken Jans wed Gijb Segers met Dierck Adriaens, haar voogd en bekende voldaan te zijn van de administratie van haar goederen.

Los vel
Sijmon Bartholomeus ??? als voogd van Peeter zijn broers kind verkoopt aan peter Bastiaens, 17 mert 1610, en aan Adriaen Heijnricxz Husten? te Rijen.

Fol. 10r
Op 4 october1613 verkoopt Jan Adriaensz, schout tot Baerdwijck aan Lambrecht Adriaens.

Fol. 10v
Op 14 januarij 1614 verkoopt Jan Adriaens Cnaep voor eene helft, Jan Peetersz, Jan Huijbrechtsz en Jan Thomas en Jan Adriaen Gerits als voogden en toesienders van Anneken Mertens vijff kinderen voor de andere helft aan Stoffel Willems.
Tevens Wilceur.
Toegevoegd: Jan Peeters en Jan Huijben Lijndraijer zijn voldaan. Jan Peeters en Neelken Mertens met Merten Jans, schoolmr zijn voldaan van de 2e termijn, 31-5-+1615. Jan Peeters en Adriaen Gerits X Neeltken Mertens zijn voldaan, 28-10-1616.

Fol. 11r
Ten voors daege verkoopt Jan Adriaens Cnaep, Jan Peetersz, Jan Huijbrechtsz, Jan Thomas en Jan Adriaen Gerits als voogden en toesienders van Anneken Adriaens kinderen aan Adriaen Adriaens Langhen.
Tevens wilceur.

Fol. 11v
Ten voors daege verkoopt Jan Peetersz, Jan Huijbrechts als voogden en toesienders van Merten Dirckz vier kinderen bij Anneken Adriaens aan Jan Adriaens Cnaep.
Tevens wilceur.

Los vel
Op 12 februarij 1613 compareerde Joost? Adriaens namens Anneken Jans onder den Wijngaert en Anthonis ??? mede namens Dirick Crijns? En verkopen aan de weduwe en erfg van Damis Meus tot Gils.

Fol. los vel
Ten voors daege compareerde Cornelis Daem???, Jan ???, Michiel Corstiaens x ???, Huijbrecht Dielis ??? x Willemken? ??? Meus en verkopen aan Meus Jan M???.

Fol. los vel
Ten voors daege verkoopt Jan Fransz, schout, namens Geertruijt Adriaens weduwe ???, Sr Ga? ?ommel, coopman tot Hamberch x Cornelia Adriaens aan Philips A?pers.
Goederen gekomen van Marijken Adriaens ? x Reijnert Jacobs Olislaeger.

Los vel
Memorie
Diverse mensen zijn geld schuldig
Jan Adriaen Canters
Bernaert Peeter Gerit Eelms
Lambrecht Peeter Jan Wiericx
Bernaert Jan Gerit Eelms
? Wouter Jans en Peeter Adriaen Gijben

Los vel
Op 30 meert 1621 verkoopt Jan Adriaen Stevens aan Frederick Adriaenss van Strien.

Fol. 12r
Ten voors daege verkoopt Jan Peeters en Jan Huijbrechts als voogden en toesienders van Anneken Mertens kinderen aan Jan Adriaens Cnaep.
Tevens wilceur. Betaalt wordt door Jan Adriaen Willems

Fol. 12v
Ten voors daege verkoopt Gerit Jan Melis aan Huijbrecht Jans.
Tevens wilceur.

Fol. 13r
Ten voors daege verkoopt Pieter Jans Nobel aan Cornelis Adriaens.
Tevens wilceur.

Fol. 13v
Op 28 januarij 1614 verkoopt Adriaen Cornelis Lontere? x Anna Tijsz? aan Gerit Jan Denis.

Fol. 13v
Ten voors daege verwilceurt Gerit Jan Denis aan Adriaen Cornelis Lontere?.

Fol. 14r
Op 31 januarij 1614 compareerde Mr Jacob Hulseems, ??? tot Oosterhout, namens Sr Michiel vander Eijnde, schout tot Ginneken, Gils en Bavel en verkoopt aan Dierick Adriaens.

Fol. 14v
Op 16 februarij 1614 verkoopt Adriaen Stoffelen van Gils aan Quijrijn Adriaen Jan Willems.

Fol. 15r
Ten voors daege verkoopt Frans Jacobs van Breda aan Cornelis Peeter Seben.

Fol. 15v
Ten voors daege verkoopt Adriaen Adriaens van Bavel als toesiender van Mathijs Willems weeskind (Henrick Gerit Joosten is voogd) aan Jan Dingemans.

Fol. 16r
Op 26 februarij 1614 verkoopt Adriaen Peeters den Ouden aan Crijn Bastiaens.

Fol. 16r
Op 12 april 1614 verkoopt Peeter Dircxz aan Wouter Peeters tbv Maijke Peeters Coenraet wed Peeter Wouters Boequet.

Fol. 16v
Op 3 meij 1614 verkoopt Adriaen Segers aan Adriaen Adriaens.

Fol. 16v
Ten voors daege verwilceurt Adriaen Jans Meulder. Adriaen Adriaens betaalt.

Fol. 17r
Ten voors daege verkoopt Adriaen Segers aan Jan Adriaen Stevensz?.
Tevens wilceur.

Fol. 17v
Ten voors daege verkoopt Adriaen Segers aan Adriaen Jans Hoevenaer.

Fol. 18r
Ten voors daege verkoopt Adriaen Segers aan Cornelis zijn broer.

Fol. 18v
Op 10-12 1614 verkoopt Claes Adriaen Claes aan Lauwerens van den Kieboom tbv Anneken Jacobs onder den Wijngaert.
Tevens wilceur.

Fol. 19r
Akkoord ipv erfdeling tussen Bastiaen Huijben en Cornelis Huijben van de goederen van hun vader en moeder.

Fol. 19rb
Op 31 december 1614 verkoopt Adriaen Frans namens Dingna Jans weduwe Gijb Segersz, zijn schoonmoeder, aan Adriaen Claes Adriaens.
Tevens wilceur.

Fol. 19vb
Op januarij 1615 verkoopt Vastaert Wouters aan Adriaen Dingemans.
Tevens wilceur.

Fol. 20r
Op 1 januarij 1615 verklaren Volcxken Claes en Claes Matussen x Maeijken Jans mede namens Alijken Jans en Achtken Jans aan Pieter Jans Nobel verkocht te hebben.

Fol. 20rb
Op 21 januarij 1615 verkoopt Gijsbrecht Jans aan Jan Adriaens Waelwijck

Fol. 20rb
Ten voors daege compareerde Volcxken Cleijs wed Jan Adriaens Schip met Gijb Jans als voogd mede namens Claes Matheusz, zwager, haar 2 dochters: Alijken en Aechtken Jans en verkopen aan Peeter Jans Nobels.
Tevens wilceur.
Los vel met quitantie: Volcxken X Jan Adriaens

Los vel
Op 16-12-1626 bekennen Dirck Lauwereijs en Cornelis Huijben verackdert te wesen van de goederen van Nelken Dijrcks sa x Cornelis Huijben

Fol. 21r
Op 20 mert 1615 verkoopt Adriaen Cornelis Neleman namens Peeter Anthonis Wijten x Hester? Jan de Leu aan Cornelis Cornelis van Nispen.

Fol. 21v
Op 1 meij 1615 compareerde Heer Philibert en Rogier van Bosselen mede namens de 2 kinderen van Cornelis van Bleijenborch bij Martina van Borsselen sa, hun zus, en verkopen aan Adriaen Frans en Lenert Gijsbrechts.

Los vel
Willem Janssen en Adriaen Jochumssen zijn betaald door Dierck Peeterssen van Dongen, 11 october 1612.

Fol. 22r
Ten voors daege compareerde Heer Philibert en Rogier van Borsselen mede namens de 2 kinderen van hun zus bij Cornelis van Bleijenborch en verkopen aan Daniel vander Plas.
Tevens wilceur.

Fol. 22v
Op 4 meij 1615 verkoopt Willem Jans en Adriaen Jochums aan Dierick Peeters wonende tot Dongen.
Tevens wilceur.

Fol. 23r
Ten voors daege verkoopt Cornelis Jans aan Merthen Adriaen Claes.
Tevens wilceur

Fol. 23v
Op 18 auchustus 1615 verkoopt Jan Huijberden Reijnen namens Charles de la Ruelle aan Bert Bastiaens.

Fol. 24r
Op 18 augustus 1615 verkoopt Jan Huijbrechts Reijnen namens Peeter Dircxz x Godeliene vande Berge aan Cornelis Melis tbv Adriaen Claes Henricxz.

Fol. 24v
Op 9 junij 1615 verkoopt Jan Peeters en Jan Lauwereijs x Janneken Jans, Henrick Jans Creijmer (Cramer) x Lesken Wouters aan Huijbert Cornelis.
Tevens wilceur.

Fol. 25r
Op 16 julij 1615 verkoopt Adriaen Frans namens Adriaen van Asten, stadthouder tot Baerl, aan Henrick en Adriaen vander Voirt.

Fol. 25v
Op 25 augustus 1615 verkoopt Cornelis Melis namens Geertruijt Gerits zijn moeder aan Jan Fransz, richter, tbv Govert Deniss
In de kantlijn: Gerit Peeters bekent dat zijn schoonmoeder Cornelis Melis en hij tevreden zijn met de gift aan Goijert Denis

Fol. 25v
Ten voors daege verkoopt Johan Fransz, schout, officier, en Jan Cleijs namens Anneken Willem Wouters aan Peeter Meus.

Fol. 26r
Ten voors daege verkoopt Lambrecht Adriaens als voogd van Jan zijn broers weeskind en Gerit Peeters als toesiender aan Adriaen Michielsz, schout ’s Gravenmoer.

Fol. 26v
Op 5 september 1615 verkoopt Joachim Jans Brouwer tot Delft aan Jan Joachims.
Tevens wilceur.

Fol. 27r
Op 2 november 1615 verkoopt Joost Dircx Hessels, Dordrecht, aan Jan Adriaens Maes.

Fol. 27v
Op 27 november 1615 verkoopt Henrick Jans namens Dierick Peeters van Alenborch, Antwerpen, aan Gerit Frans van Alenborch. Goederen gekomen van Frans Dircxz van Alenborch zijn grootvader.

Fol. 27v
Ten voors daege verkoopt Gerit van Alenborch mede namens Bastiaen Peeters van Alenborch, neef, en Margrietken Peeters van Alenborch, nicht, aan Mathijs Jansz

Fol. 28r
Op 8 januarij 1616 verkoopt Anthonis Cornelis aan Henrick Jans Buijs.

Fol. 28r
Ten voors daege verkoopt Anthonis Cornelis aan Johan Frans.

Fol. 28v
Ten voors daege verkoopt Anthonis Cornelis aan Lambert Adriaens.
Tevens wilceur.

Fol. 29r
Ten voors daege verkoopt Anthonis Cornelis aan Peeter Jans Schiptimmerman.
Tevens wilceur.

Fol. 29v
Ten voors daege verkoopt Claes Jans Nobel aan Sijmon Jan Willeborts.

Fol. 30r
Op 8 februarij 1616 verkoopt Henrick Cornelis Goderts geassisteert met Willem zijn broer, Peeter en Jan Jan Stapperssoonen, Hilleken Jan Stappers x Jacob Verstraten aan Jacob Peeter Mertens.

Fol. 30v
Op 23 mert 1616 verkoop Maeijken Lenaerts weduwe Henrick Beijermans met Geraert Henricxz, zoon, als voogd aan Aert Jans.
Tevens wilceur.

Fol. 31r
Ten voors daege verkoopt Adriaen Adriaensz, Wouter Adriaensz, Bastiaen Peeters x Lesken Adriaens aan Jan Cleijs en Roel Lenerts tbv J Cleijs weduwe Lenert Roelen en haar kinderen.

Fol. 31v
Op 6 aprilis 1616 verkoopt Jan Huijb Coenen aan Cornelis Gerit Anthonis.

Fol. 31v
Op 7 aprilis 1616 verkoopt Johan Aerts Buijcs, burgemeester te Geertruijden Berch, namens Peeter Dircxz als voogd van de kinderen Francoijse vanden Berge bij Cornelis Joosten T???, Jan Joost Gruijters (Schoenmaecker) als toesiender aan Berthout Bastiaens en Stoffel Willemsz, zwager.
Tevens wilceur.

Fol. 32v
Schout en heemraders verklaren op verzoek van Joost Aerts Buijs dat Adriaen Jacobs Wijngaert en Anneken sijn suster sa geen andere erfgoederen te Raemsdonck hebben dan ….

Fol. 33r
Op 6 meij 1616 verkoopt Johan Fransz, schout, en Adriaen Fransz, zijn broer, aan Geraert Henricxz tbv Maijken Lenaerts weduwe Henrick Beijermans van Weert.

Fol. 33v
Op 12 meij 1616 verkoopt Gabriel Huijbrechts en Huijbrecht zijn zoon bij Metken Arien Borchgraven aan Seger Jans tbv Anna Ans weduwe Claes Adriaens Bosser.

Fol. 34r
Op 7 ??? 1616 verkoop Bartholomeus Jan Schel??? aan ??? van Asten.

Fol. 34v
Ten voors daege verkoopt Bartholomeus Jan Schel??? aan Jan Meusz, Jan Mertens en Jan Tijs Anthonis.

Fol. 35r
Op 15 junij 1616 verkoopt Peeter Jans x Sijenken Tuenis aan Joachim Joosten.

Fol. 35r
Op 22 junij verkoopt Cornelis Frans van Rosendael aan Adriaen Frans.

Fol. 35v
Op 13 julij 1616 verkoopt Cornelis Henricx van Asten namens Henrick Lauwereijs van Asten en Cornelis Lauwereijs van Asten, broers, en Lambrecht Adriaens x Adriaenken Willem Jan Aerts aan Gherit Anthonis Everts.

Fol. 36r
Ten voors daege verkoopt Frans Adriaen Peeters en Quijrijn Sebastiaens namens Sijmon Cuijlaerts en Jacob Cuijlaerts zijn zonen bij Maijken Anthonis Peeter zijn dochter en namens Anneken en Jenneken sijnen cluijters Cuijlaerts zijn zusters aan Adriaen en Aerden Peeter Aerden, broers.

Fol. 36v
Op 5 november 1616 verkoopt Johan Fransz, schout, aan Lambert Adriaens.

Fol. 36v
Op 6 november 1616 verkoopt Merthen Adriaens Claes aan Jan Willems.
Tevens wilceur.

Fol. 37v
Op 16 november 1616 verkoopt Merthen Adriaens Clauwerts aan Jan Peeters.

Fol. 37v
Op 13 december 1616 verkoopt Vastaert Wouters aan Adriaen Dingemans.

Fol. 38r
Op 1 februarij 1617 verkoopt Lenaert Claes x Lesken Frans aan Wouter Mathijs.
Tevens wilceur.

Fol. 38v
Ten voors daege verkoopt Wouter Tijsen x Lijnken Cornelis aan Jan Jans Gijben.

Fol. 38v
Jacob Peeter Huijbrechts x Maeijken Stevens verkoopt aan Cornelis Cornelis tbv Maijken Adriaens, zijn moeder.

Fol. 39r
Jacob Peeters x Maeijken Stevens verkoopt aan Adriaen Nicolaes.

Fol. 39r
Op 4 mert 1617 verkoopt Adriaen Frans namens Peeter Cornelis den Jonghen aan Adriaen Jan ???

Fol. 39v
Ten voors daege verkoopt Adriaen Frans Meus Jan Schel??? tbv Maijken Peeter Jan Lips weduwe Daem Jan Mermans en haar 6 kinderen.
Tevens wilceur.

Los vel
Adriaens Frans is voldaan van het geld dat hij van Adriaen Jans tot Giels zou krijgen, 1626.

Fol. 40r
Op 15 mert 1617 verkoopt Cornelis Goijert Claes aan Jacob Peeter Merten Stapts.

Fol. 40r
Adriaen Adriaens Connincx verkoopt namens Adriaen Jacobs Cleermaecker, Dordrecht, aan Dierick Bastiaens.

Fol. 40v
Op 1 aprilis 1617 verkoopt Aert Jan Aerts aan Adriaen Peeters den Jonghen.

Fol. 40v
Ten voors daege verkoopt Joost? Claes Michiels en [rest foto te onscherp] aan Adriaen Adriaens Langen.
Tevens wilceur.

Fol. 41v
Ten voors dage verkopen de voors voogden en toesienders ter presentie van Joost en Michiel Claes aan Melis Willems.
Tevens wilceur.

Fol. 42r
Op 26 aprilis 1617 verkoopt Mathijs Peeters aan Adriaen Dingemans.

Fol. 42r
Ten voors daege verkoopt Cornelis Corst Lesten x Dingena Huijbrechts aan Joachim Joosten.

Fol. 42v
Op 9 meij 1617 verkoopt Lenaert Henricxz Beijermans aan Frederick Adriaens.
Tevens wilceur.

Fol. 43r
Ten voors daege compareerde Joost van Hildernisse, schout, schepenen en richter van Mopertingen en Holbeeck mede namens de kinderen van Jan van Hildernisse, hooch schout van Mastricht en van Caterina en Maria van Hildernisse, Jan van Sous x Clara Schamschots dochter wijlen Barbara van Hildernisse. Kinderen en kintskinderen van Adriaen van Hildernisse en Maria van Mansdaele alias Celdermans. Zij verkopen aan Geraert Frans en Peeter Fransz, broers.

Fol. 43v
Op 5 julij 1617 verkoopt Adriaen Peeters den Ouden Straff aan Dierick Peeter Bastiaens.
Tevens wilceur

Fol. 44r
Op 25 october 1617 verkoopt Adriaen Adriaens Conincx namens Herman Jans Barber, Dordrecht aan [rest foto ontbreekt]

Fol. 44v
Ten voors daege verkoopt Jan Stevens Smit aan Cornelis St???

Fol. 45r
Op 17 november 1617 verkoopt Ariaen Aert Ariaens Schouten aan Floris Wijtens.

Fol. 45r
Op 29 november 1617 verkoopt Jan Willems Verleg, schepenen in Oosterhout, aan Ariaen Jan Huijghen tbv Ariaen Ariaens Koeman.

Fol. 45v
Ten voors daege verkoopt Bert Bastiaens mede namens Bert Michielsz, zwager, en Joost Cleijs aan Cornelis Segers.

Fol. 45v
Op 29 november 1617 verkoopt Ariaen Ariaens Cloosterman aan Jan Jans Gijben.
Tevens wilceur.

Fol. 46r
Op 21 februarij 1618 verkoopt Ariaen Ariens als voogd en Jan Joachims als toesiender van Claes Michiels vijf kinderen aan Joost Claes.
Tevens wilceur.

Fol. 48r
Op 9 meij 1618 verkoopt Aertken Aerts weduwe wijlen Jan Cornelis met Wouter Woutersz, zwager en voogd, aan Bastiaen Jansz, zoon, en Claes Ariaensz, zwager.
Tevens wilceur.

Fol. 48v
Op 11 meij 1618 verkoopt Henrick Jans Buijs aan Cornelis Segers.

Fol. 48v
Op23 meij 1618 verkoopt Jan Wouters en Ariaen Jans aan Frans Tuenis.

Fol 49r
Dierick Lauwereijs Mathijs namens Jan van Haerlen, coopman te Dordrecht, verkoopt aan Ariaen Ariaen Conincx tbv Dierick Bastiaens.

Fol. 49r
Ten voors daege verkoopt Godtschalck Mathijs Heijs, outburgemeester namens Sebastiaen Peeters van Alenborch aan Geraert Fransz, pastoir te Bavel.

Fol. 49r
Ten voors daege verkoopt Godtschalck Mathijs Heijs, outburgemeester namens Cornelis Peeters van Alenborch aan Frans van Alenborch, pastoir te Bavel.

Fol. 49v
Ten voors daege verkoopt Godtschalck Mathijs Heijs, outburgemeester namens Cornelis Peeters van Alenborch aan Frans van Alenborch, pastoir te Bavel.

Fol. 49v
Op 21 julio 1618 verkoopt Henrick Jans Buijs namens Grietken Hermans weduwe Ariaen Aperss en mede namens Johan Gijsens, predicant, x Petronella Michiels, mede namens Jan Gillissooen van Horst x Maijken Michiels?, mede namens Cornelis Willems Blockmaecker x Brechtken Apers en mede namens Jacob Apersen, Isaac Apersen, Geertruijt en J??? Apersdochteren, de weeskinderen van Maria Apers, allen erfg van Ariaen Cornelis Pecklap en Marijken Apers, aan Phils Apperss. De goederen zijn aangecomen van Reijnert Jacobs en Marijken Ariaens.

Fol. 50r
Op 4 november 1618 verkoopt Joost Claes Michiels aan Adriaen Adriaens Langhen en Jan Joachimsz, voogd en toesiender van van sijn broeder en drie halve zusters.

Fol. 50r
Ten voors daege verkoopt Anthonis Ariaens aan Michiel Ariaensz, zijn broer.

Fol. 50v
Op 28 januarij 1619 verkoopt Adriaen Jans de Beer aan Jan Jans Peer Lambrechts.

Folio 51 ontbreekt of is niet gefotografeerd.

Fol. 52r
Op 8 februarij 1619 verkoopt Adriaen Adriaens Conincx namens Frans Jans x Mariken Lenaerts van Boisschot, Mr Jan van Boisschot, Jan Mateus x Elisabeth van Boisschot, Lijsken Claes weduwe Lenerden van Boisschot, erfg van Marijken Adriaens x Reijvert Jans Olislager, hun out moeije, aan Johan Huijgen Crab.

Fol. 52v
Ten voors daege verkoopt Adriaen Adriaens Conincx namens Jan Mercus x Lijnken Schrijvers Ariaens, Catalijn Schrijvers Ariaens weduwe Claes Jans Pauwel Steijn, Jacob en Adriaen Jans soonen Pauwel Steijn, Claes en Henrick Jans Domen Pauwel Steijnen Adriaentken Jans Pauwel Steijn aan Johan Huijgens Crab, olislager te Dordrecht.

Fol. 52v
Ten voors daege verkoopt Berthout Bastiaens x Aentken Corsten weduwe Cornelis Adriaen Leuskijndt aan ??? Jans en Joachim Joosten namens Dingen Gijben kleinkinderen.

Fol. 52v
Op 2 mert 1619 verkoopt Robbrecht Jan Willems Toten van Tilborch namens Dingen Jan Willems weduwe Jan Willems Toten, zijn moeder, aan Quijrijn Sebastiaens.

Los vel (53r)
Copie uijt het slot vande wilcur die Peeter Jacobs ende Aentken Corten tot behoeff vande gemene crediteurs verleeden hebben opten 23 julij 1627.

Los vel (53v)
Op 27 julij 1628 bekent Peeter Adriaens Venders x Aentken Corten geld ontvangen te hebben van Peeter Jacobs.
Maijken Beerten krijgt ook geld.

Fol. 54r
Jan Hendricxs Hespel verkoopt aan Merthen Jans ….

Fol. 54r
Op 29 mert 1619 toont Joost Aerts Buijs, secr Geertruijdenberge, namens Katerina Sebastiaens weduwe Jan Joost Gruijters een coopceel van dat Jan Groijten? Sa van Joost Sebastiaens gekocht heeft.

Fol. 54v 29-3-1619
Adriaen Frans verkoopt aan Cornelis Segers.

Fol. 54v 13-9-1619
Sijmon Jan Wilborts verkoopt aan Peeter Adriaens Conincx tbv Maijken Adriaens, zijn moeder.

Fol. 55r 13-9-1619
Adriaen Adriaens Leuskijndt verkoopt aan Adriaen Cornelis Neleman.

Fol. 55r
Op 25 september 1619 verkoopt Wierick Gerits aan Peeter Jans Schoenmaker, zwager.

Fol. 55v
Jacob Ariaens x Geertruijt Huijmans, Gijsbrecht Huijmansz, Huijman Huijmans verkopen aan Jan Jans Gijben hun deel in de erfenis van Jan Gijsbrechts en Neeltken, hun grootouders.

Fol. 56r
Op 30 october 1619 verkoopt Jacob Adriaens x Truijcken? ??? aan Jan Jans Gijben.


[foto heel onscherp]

Fol. 56r
Jacob Ariaensz, Gijsbrecht Huijmansz, Huijman Huijmans verkopen aan Jan Jans Gijben.

Fol. 56v
Ten voors daege verkoopt Jan Lenaerts Wever? aan Bastiaen Huijben Bosseren.
Tevens wilceur.

Fol. 57r
Op 11 november 1619 verkoopt Lauwereijs Mathijs namens Dirick Huijbrechts x Sijken Cornelis aan Adriaen Peeters.

Fol. 57r
Ten voors daege verkoopt Robbrecht Jan Robbrechts x Aentken Ariaen Peeter Adriaens? mede namens Jan Adriaen Peeter Adriaens?, zwager, aan Sijmon? Adriaen Jan Aerts.

Fol. 57v
Ten voors daege verkoopt Cornelis Stevens van Steenhoven aan Frans Teunis.

Fol. 57v
Ten voors daege verkoopt Cornelis Jan Gijben aan Franq Anthonis.

Fol. 58r
Ten voors daege verkoopt Cornelis Melisz, secr., namens Adriaen Cornelis Aert Wijmers, mr Willem Henrickx Lemans x Lijsbeth Cornelis Aert Wijmers, Cornelis Sijmons van Son, Bartholomeus Cornelis x Maeijken Sijmon van Son, Cornelis Adriaen Dielis? X Neeltken Sijmon van Son, aan Cornelis en Jan Dingeman Gijsbrechts, broers.

Fol. 58v
Op 3 december 1619 verkoopt Wouter Tijsen aan Roelooff Lenerts.
Tevens wilceur.

Fol. 59r
Ten voors daege verkoopt Adriaen Joachims Moets x Joostken Thomas, Anthonis Adriaens Timmer x Grietken Thomas, Peeter Lauwereijs, zwager, Adriaen en Anthonis als voogden van Jan Henricxz kind van Jenneken Thomas, Adriaen Adriaens Coninx namens Maijken Thomas, erfgenamen van Thomas Vassen, aan Jacob Nijssen, behout neve.
Tevens wilceur.

Fol. 60r
Op 10 januarij 1620
Verkoopt Adriaen Adriaens Coninx namens Dingena Thomas de Bie weduwe Adriaen de Cat?, Willem Louff en zijn zus maijken Jans, Lenaert Jans Koekenbacker x Adriaentken Mes Adriaens aan Dierick Lauwereijs Mathijs tbv Dierick Bastiaensz, coopman te Dordrecht.

Fol. 60r
Ten voors daege verkoopt Jan Jans Gijben aan Henrick Jans Buijs.

Fol. 60v
Op 30 januarij 1620 verkoopt Huijbert Jans de Beer aan Gerit Wouters.

Fol. 60v
Berthout Bastiaens verkoopt aan Adriaen Dingemansz, 23 februarij 1620.

Fol. 61r
Ten voors daege verkoopt Jan Adriaen Canters namens Adriaen Jan Adriaens Buijs als voogd van Lambrecht Peeter Jan Wiericx vijf kinderen bij Jacomijn Jan Dirck Corpers aan Embrecht Jan Embrechts.

Fol. 61r
Ten voors daege verkoopt Lambrecht Peeter Jan Wiericx namens Peeter Mathijsz, Jan, Adriaen en Frans Mathijsz, Cornelis Jan Cornelis Bogaerts, Adriaen Ansens namens Peeter Mathijs Jans 2 dochters, Peeter Jan Adriaen Aerts namens Bernaert Adriaen Aerts kinderen bij Anneken Mathijs Jans aan Jan Bernaerts tbv Bernaert Jan Gerit Eelms, vader.

Fol. 61v
Op 11 mert 1620 verkoopt Dierck Anthonis x Neeltken Jans weduwe Lenaert Aerts aan Adriaen Dircxz.
Tevens wilceur.

Fol. 62r
Op 28 aprilis 1620 verkoopt Adriaen Adriaens Conincx namens Adriaen Cornelis van Berch, Sgravendeel, Adriaen Cornelis namens Cl??? Van Berch, schiltcnape vande heerlijckheijt van Vlaanderen aan Johan Huijgens Crab. De goederen zijn aangekomen door overlijden van Marijken Adriaens zijn moeije x Reijvert Jacobs Olislager.

Fol. 62v
Op 29 april 1620 verkoopt Cornelis Corst Leesten x Dingna Huibrechts aan Wouter Tijsen.
Tevens wilceur.

Fol. 63r
Op 8 meij 1620 verkoopt Adriaen Adriaens Michiels namens Willem Pauwels Scheijlkens aan Adriaen Lenerts.

Fol. 63r
Op 14 meij 1620 verkoopt Jan Jan Henricxz Schoneman aan Wouter Peeters alias Straff.

Fol. 63v
Op 24 meij 1620 verkoopt Jan Huijbrechts namens Cornelis Lauwereijs van Asten namens de erfg van Cristina Schonemans weduwe Henrick Jan Schonemans aan Wouter Peeters alias Straff.

Fol. 63v
Ten voors daege verkoopt Adriaen Conincx en Gijb Jansz, dijkmeesters, aan Claes Adriaen Clauwerts.

Fol. 64r
Op 27 meij 1620 verkoopt Willem Buijs Henricxz aan Joachim Joosten en Wouter Jans als voogd en toesiender van Cornelis en Anneken Gijben.

Fol. 64r
Adriaen Jan Willems verkoopt aan Anthonis Aert Cloosterman.
Tevens wilcuer en borg.

Fol. 65r
Adriaen Wijtens mede als voogd van Dingeman Wijtens 6 kinderen bij Hilleken Jan Wijtens en Michiel Jans x Neesken Wijten verkopen aan Wouter Tijsen tbv Wouter Jacobs Visser. Op 31 december 1620 tevens wilceur

Fol. 65v
Op 11 julij 1620 verkoopt Geertruijt Huijbrechts weduwe Joachim Wijtens met Huijbrecht Cornelis haeren haar zoon aan Wouter Jacobs Visser.
Tevens wilceur. Jacob Adriaens Mijnders is schoonzoon van Geertruijt. Adriaen Broeders ontvangt geld. Peeter Wouters als voogd van Truijcken Jans weduwe Huijbert Cornelis is voldaan op 10-12-1641.

Los vel


[onleesbaar door onscherpe foto]

Fol. 66v
Stijnken Gerits weduwe Merthen Jans Verscheijl, schoolmeester, verkoopt aan Henrick Adriaens Panen.

Fol. 67r
Op 3 october 1620 verkoopt Melis Peeters en Cornelis Henricxz als erfgenamen van Michiel Jan Wouters weeskind aan Willem Adriaens Ackerman en Jan Dingeman Henricx.

Fol. 67r


[niet leesbaar vanwege onscherpe foto]

Fol. 67v
Op 30 october 1620 verkoopt Aert Jan Beris mede namens Anneken Adriaens weduwe Adriaen Henricx ??? aan Peeter Michiels [foto onscherp]

Fol. 68r
Op 2 aprilis 1621 verkoopt Peeter Jans Metselaer x Sijmken Anthonis aan Dierick Adriaens en kinderen.

Fol 68r
Ten voors daege verkoopt Jan Andries Stevens aan Frederick Adriaens [foto onscherp].

Fol. 68v
Op 3 april 1621 verkoopt Joost Claes aan Diercik Adriaens en kinderen.

Fol. 69r
Op 27 april 1621 verkoopt Peter Jans Nobel namens Dingenken, Neeltken en Maijken Jans Nobel, zussen, aan Cornelis Jans Nobel. Goederen aangekomen van Grietken Cleijs hun moeder. Nog genoemd Claes Jans [2e deel foto onscherp]

Fol. 69r


[niet te lezen, foto onscherp]

Fol. 69v
Op 28 april 1621 verkoopt Jan Jans Kin? aan Adriaen Peeters den Ouden Str??, Wouter Tijsen en Cornelis Tijsen.

Fol. 70r
Op 3 december 1621 verkoopt Charles dela Ruelle aan Waltelis Lenecque.

Fol. 70r
Op 27 januarij 1622 verkoopt Cornelis Segers aan Adriaen Jans Hoevenaer.

Fol. 70v
Ten voors daege verkoopt Adriaen Jans Hoevenaer aan Cornelis Segers.

Fol. 70v
Ten voors daege verkoopt Adriaen Jans Hoevenaer namens Willem Gerits Croon mede namens Jan Cornelis Sch??maeckers, Abraham Adriaens Costers en Pieter Jans Cuijper aan Wouter Peeters alias Straff en Adriaen Peeters zijn broer.

Fol. 71r
Op 24 februarij 1622 verkoopt Jacob Adriaens x Anneken Cleijs Adriaen de Bosser aan Anna Ans weduwe Claes Adriaens Bosser

Fol. 71r
Op 24 februarij 1622 verkoopt Maijken Goverts met Frans Lenerts als voogd mede namens Adriaen Cornelis Nijsen als toesiender van de kinderen van Cornelis Jan Godschalck Timmerman, haar mans broer, Jan Henricxz van Seventries? Aan Cornelis Gerit Anthonis.

Fol. 71v
Op 2 junij 1622 verkoopt Jan Nicolaes K??en x Hijlken Jan Olislagers aan Henrick Cornelis Snellen.

Fol. 72r
Op 6 julij 1622 verkoopt Adriaen Adriaens Conincx, stadthouder mede namens Willem en Anthonis Mercelis, zwagers, Staes Adriaens x Peeterken Mercelis, Henrick Adriaens Panum x Jenneken Mercelis aan Jacob Jacobs.
Tevens wilceur.

Fol. 72v
Op 6 october 1622 verkoopt Christoffel Willems aan Cornelis Melisz, secretaris.

Fol. 73r
Op 10 januarij 1623 verkoopt Adriaen Franssen Cuijper, Waspik, aan Aenken Aderjan weduwe Matijs Wouters.
Tevens wilceur in het bijzijn van Wouter Mathijs, zoon.
Op 24 februarij 1633 bekent Wouter Janss als moederlijk oom en voogd van het kind van Adriaen Franssen Cuijpers voldaan te zijn. Aenken Adriaens is inmiddels ook overleden.

Fol. 74r
Op 19 januarij 1623 verkoopt Frans Adrijaens Boeser als voogd en Staes Adrijaens als toesiender van de vijf kinderen van Hendrick Adrijaens Panum bij Janneken Mercelis aan Cleijs Lenaerts.
Tevens wilceur.

Fol 75r
Op 3 februarij 1623 verkoopt Diercxsken Montens met Wouter Diercxs als voogd aan Berthout Bastiaens een stuk land zoals Aert Jans dat van de weduwe van Handrick Beijermans gekocht heeft.
Tevens wilceur.

Fol. 75v
Op 4 februarij 1623 verkoopt Frederick Adriaens van Strien aan capiteijn Willem van Borghen, Geertruijdenberg.
Tevens wilceur. Op 17 meij 1628 is Handrick Matijs als voogd van de kinderen van Frederick voldaan.

Fol. 77r
Op 23 februarij 1623 verkoopt Peeter Cornelis de Haen aan Frans Croijmans.

Fol. 77v
Op 22 meert 1623 verkoopt Jan Adriaens Ghijsbrechts, schout Baerdwijck, aan Jan Janssen Kin.
Tevens wilceur.

Fol. 78r
Ten voors daege verkoopt Jan Adriaen Ghijsbrechts aan Geerit Jan Meus.
Tevens wilceur.

Fol. 78v
Ten voors daege verkoopt Jan Adriaen Ghijsbrechts, schout Baerdwijck, aan Mathijs Peeters, secretaris.
Tevens wilceur.

Fol 79r
Ten voors daege dragen Jan Ghijsbrechts en Fredrick Adrijaens over, namens de weeskinderen van Gijb Jans bij Anna Corsten, tbv Adriaen Ghijsbrechts. De goederen komen van Ghijsbrechts Janssen zijn moeder.
Tevens wilceur. Anna Corsten x Wouter Adrijaen. Los vel: quitantie

Fol. 80r
Op 26 meert 1623 verkoopt Adrijaen Peeters den Jonghen, Aenghen Jacops met Jacop Peeters haar vader als voogd mede namens Joost Segers en Jan Franssen Schipper tot Rotterdam aan Aenken Adrijaens weduwe Mathijs Wouters met Wouter Mathijs haar zoon.
In de kop staat: de erfgenamen van Adriaen Peeters den Ouden Stam [= Straff].

Fol. 80v
Op 4 meij 1623 verkopen Hendrick Cornelis Claes en Hendrick Adriaenszoon vande Corput namens Adriaen Jan Lambrechtsz, Cornelis Jan Cornelis Aerts x Anneken Adriaen Jan Lambrechts, Pauwels Huijbrechts Ansens x Thonisken Adriaen Jan Lambrechts en Adriaen Adriaen Buijs aan Jannen Huijbrecht Rubbens en Adam Cornelis Jan Peeters van Ghiels.
Op een los vel: Extract uit schepenbrief van Gilze
Henrick Cornelis Heijblom is voldaen

Fol 81r
Opten voors dach verkoopt Cornelis Huijb Anssen aan Cornelis Dingemans.

Fol 81r
Ten voors dage verkoopt Jan Dingemans Hendricxz ten Rijen aan Cornelis Dingemans.

Fol. 81v
Op 10 meij 1623 verkoopt Volcxsken Cleijs Barten weduwe Jan Tunissen Schoel met Mathijs Peeters als voocht aan Claes Adrijens Gourijaen.
Tevens wilceur. Los vel: Volcxken Claes is voldaen door Bastiaen Janssen

Fol 82r
Ten voors dage verkoopt Claes Adrijens Gourijaen aan Bastiaen Jans.
Tevens wilceur.

Fol. 82v
Opten voors dach verkoopt Jan Janssen den Jonge Smit en Janneken Jans x Cornelis Sijmons (Geertruijdenberg) aan Adrijaen Dingemans.

Fol. 83r
Op 18 meij 1623 verkoopt Adrijaen Jans alijas Ceijsser mede namens de kinderen van Antonis Jans zijn broer aan Wouter Schilders (lakencooper Geertruijdenberg)
Tevens wilceur door Wouter Jans Schilder.

Fol 84r
Staet van roerende goederen van Wouter Peeters Straff en Metken Jans, huijsvrouw, op 22 meij 1623.

Fol. 85r
Op 1 augustus 1623 verkoopt Reijnier Aertssen ruijter tot Heusden x Eijcken Adriaens aan Adrijaen Adrijaens Leeuskijnt.
Tevens wilceur. Op los vel quitantie.

Fol. 86r
Op 25 augustus 1623 verkoopt Staes Adrijaens x Peeterken Meerchelis Smueelders aan Jan Willems Smueelders. De goederen zijn aangekomen door overlijden van Meerchelis Willems Smueelders en zijn huijsvrouw.
Tevens wilceur. Op los vel quitantie.

Fol. 87r
Op 11 september 1623 verkoopt Coornelis Buijssens, oudt borgemeester van Oosterhout, namens Jan Winderix van Hapert, ruijterman onder de compagnie harcgnebosiers? des heer ritmeesters van Abermont te Sertogenboosschen aan Geerit Adrijaens vander Avoirt.

Fol 87v
Op 21 october 1623 verkoopt Mathijs Peeters, secr, en Bastiaen Jans als toesiender van Geeraet Peeters kinderen aan Geereaert Jans in presentie van Lambert Adrijaens als voocht van en Ghiel Mathijs Ootgens als toesiender van Geeraert Jans.

Los vel
Op 10 september heeft Maeijken Cleijsen x Jan Andries een akkoord met de erfgenamen van Roelff Wilmssen aangaande de erfenis van de overleden kinderen van Maeijken bij Jan Adriaenss. Betaald wordt aan Jan Joosten.

Fol. 88r
Op 15 november 1623 verkoopt Steven Cornelis Buijs tot ’s Gravenmoer namens Cornelis Adrijaen Nagerszoon x Nelken Peters aan Peter Antonis Paech?

Fol. 88v
Op 25 november 1623 verkoopt Wouter Mathijs aan Meerten Mathijs Jans.
Tevens wilceur.

Fol 89v
Op 29 december 1623 verkoopt Wouter Mathijs aan Jan Adriaens Hoevenaers.
Tevens wilceur.

Fol. 90r
Ten voors daghe verkoopt Jan Adrijaens Hoevenaers x Neelken Huijbrechts aan Zeger Jans als voocht van Lesken Huijbrechts.
Claes Adriaens Hoevenaers verklaart voldaan te zijn.

Fol. 90v
Op 31 januarije 1624 verkoopt Aert Heeren te Dussen als voocht van de kijnderen van Huijbert Cornelis za bij Heijlken Heeren aan Wouter Mathijssen.
Tevens wilceur.

Fol. 91v
Op 17 februarije 1624 verkoopt Johan van Biestraetten, secr in Ghielze namens Jan en Claes Adrijaen Jan Stappers aan Peeter Willem Pouwels.

Fol. 92r
Op 14 meert Verkoopt Mighiel Jans, Jan Mighiels x Maeijken Jans, Mathijs Peeters namens Hendrick Jans van Thiel x Heijlken Jans aan Cornelis Jans. Goederen aangekomen van Lijsken Michiels x Jan Cornelis.
Tevens wilceur. De weduwe van Jan Michiels x Cornelis Goossens.

Fol. 93r
Op 23 meert 1624 verkoopt Johanna Goieijers wed Aertus Pels Goessens met Cornelis Pels, secr tot Dongen, aan Wouter Adrijaen Wouters ten Rijen.

Fol. 93v
Eodem verkoopt Johanna Goieijers wed Aertus Pels met Cornelis Pels, secr tot Dongen, en Adrijaen van Buel namens Janneken Willem Schoenmakers weduwe aan Stoffel Peeters tot Dongen.

Fol. 94r
Op 3-4-1624 verkoopt Huijbert Jans Bosscher namens Crijmbrecht Adrijaens Dros, capiteijn vande schutborgerij te Schonhoven, aan Adrijaen Claes Jans.

Fol. 94v
Op 19 april 1624 verkoopt Andries Cleijs Bosscher aan Cornelis Cornelis Buijs.
Hier costen gelost bij Cornelis Anthonissen Roubos, 16 november 1644.
Tevens wilceur. De erfgenamen van Andries zijn voldaan, 4 februarij 1627?
Andries verkoopt de wilceur aan Golken Joghims wed Adrijaen Adrijaen Langhen.

Fol. 95v
Op 24 april 1624 verkoopt Stoffel Willems aan Adrijaen Adrijaen Broeders en Adrijaen Claes Hendricxs.
Tevens wilceur op folio 97r. Op 4 junij 1624 verkoopt Stoffel de rest van de wilceur door aan Beert Bastiaens. Op 23 julij 1627 is Aentgen Corthen voldaen.

Fol. 96r
Ten voors daghe verkoopt Cornelis Eeverts en Jan Adrijaens van Oulant tot Alphen aan Cornelis Jans Snijder.

Fol. 97v
Op 17 meij 1624 verkoopt Adrijaen Peeters Straff, Joost Zegers namens Johan Frans en Cornelis Pieters x Dingen Jacops, erfgenamen Wouter Peeters en Metken Jans zijn vrouw, aan Gerit Jans

Fol. 98r
Op 22 meij 1624 verkoopt Claes Jan Claes vanden Rijen aan Rub Huijbrechts Rubben en Louwereijs Luijcken als cappelmeesters tot Muellenschot.

Fol. 98v
Ten voors daghe verkoopt Adrijaen Aerts van Oosterhout en Cornelis Peeter Cornelis Melis van Mollenschot aan Mathijs Aerts Jans te Steenhoven.

Fol. 99r
Op 24 meij 1624 verkoopt Merten Mathijs x Dingena Joghims aan Maeijken Joghims weduwe Jasper Gerits.

Fol. 99v
Op 17 meij 1624 verkoopt Adrijaen Cleijs Bosscher aan Gerit Antonis Svaen en Aert Antonis Swaen.

Fol. 100r
Op 5 junij 1624 verkoopt Frans Aerts als voocht vande kijnderen van Cornelis Adrijaens Looskijnt in presentie van Beert Bastijaens als behoutvader van de kijnderen aan Adrijaen Adrijaen Looskijnt. Het goed is gekocht van Reijnier Aerts
Tevens wilceur. Op 26 november 1637 verklaart Reijnier Aerts Ruijter x Iken Adriaens als erfg van Adriaen Adriaens Looskijnt van zijn helft voldaan te zijn.

Fol. 101r
Op 29 junij 1624 verkoopt Govert van Luchtenberch, schout Dongen, namens Cornelis van Nispen, Geertruijdenberge, aan Jacop Peeter Meerten Staps tot Ghiels.

Fol. 101v
Op 10 augustus 1624 Verkoopt meester Willem Mersselis Smuelders, Berghen op den Zoom aan Jan Willlem Smuelders, zijn zoon, Geertruijden Berghe.
Tevens wilceur

Fol. 102v
Jan Aertssen Buijs, oudt boorgemeester tot Geertruijden Berghe, verkoopt als cruateur en voocht van de kinderen van Cornelis Joost Thiellen bij Franssoesken van Geertruijden Berghe aan Wouter Peeterss Boequet, Beert Bastiaenss en Stoffel Willems zijn zwager en Jan Joosten Gruijters.

Fol. 103r
Janneuari 1626 verkoopt Meerten Aerden mede namens zijn zus Grietken Aerden aan Pieter Jansen Nobel.

Fol. 103v
Getuigenis op verzoek van Philips Doubleth, secr van Sgravenhage. Zeger Jans, Meus Willems en Adriaen Jans verklaren dat Joncker Carel van Lontingh en Juff Con??? Adrijaen van Haeleweijn, zijn vrouw indertijt te Raamsdonk een stuk land hebben gehad.

Los vel
Quitantie
Dirck Lauwereijs heeft betaald, 8 januarij 1640.

Fol. 104r
Schout en heemraden verklaren op verzoek van P. Doudijns, secr Sgravenmoer, dat Jan Adrijaens Waelwijck za. 10 geerden land heeft liggen in Raamsdonk.

Fol. 104v
Op 30 december 1625 verkoopt Peeter Anthonissen mede als voocht van zijn zuster Metken Anthonis aan Cornelis Willemss.

Fol. 105r
Op 21 februarij 1626 verkoopt Govert van Luchtenberch, Adriaen Conincxs en Dierck Lauwereijss als heemraders en Jan Peeterss Brouwer ten Rijen mede namens de kinderen van broers en zussen, Stoffel Adriaenss Houtepennen als voocht van de kinderen van Merten Jan Tempeler aan Maercelis Geeritss van Dooren.

Fol. 105v
Govert van Luchtenberch, Adriaen Conincxs, Jan Janss en Dierck Lauwereijss als heemraders, Peeter Adriaens Vender als toesiender van de kinderen van Joost Jaessen? bij Lijsken Adriaen Venders met Jan Joosten als putse? broeder aan Peeter Adriaen Vender als toesiender. Nog genoemd jan Peeters, zijn sweder Adriaen Joosten en Adriaen Peeters zijn zwager.

Fol. 106r
Op 11 meert 1626 verkoopt Jan Adriaen Anssen als voocht en Dries Jan Oomen als toesiender van de kinderen van Hendrick Adriaen Aenssen, Pauwels Lauwereijss x Leesken Adriaen Aenss aan Jan Adriaen Anssen.

Fol. 106v
Op 11 meert 1626 verkoopt Adriaen Adriaenss als vader van het kind bij Maijken Meertens aan Peeter Mertens zijn zwager.

Fol. 107r
Op 11 meert 1626 verkoopt Pieter Janss als voocht en Jan Willems als toesiender van het kind van Cornelis Janss Nobel aan Leesken Willems, de moeder.
Nog genoemd: Jan Cornelis.

Fol. 107v
Op 25 meert 1626 verkoopt Jan Josten, Jacop Jacops, Cleijs Janss als voocht van de kinderen van Adriaen Lenaerts aan Wouter Mathijss.

Fol. 108r
Op 25 meert 1626 verkoopt Jan Josten, Jacop Jacops, Cleijs Janss als voocht van de kinderen van Adriaen Lenaerts aan Adriaen Diercxssen. Goederen zoals Cleijs Lenaert bezeten heeft.

Fol. 108v
Op 4 april 1626 verkoopt Cornelis Geeritss tot Oosterhout aan de kinderen van Cornelis Corneliss Aertss: Jan Cornelis Aerts, Maijken Jan Cornelis Aerts, Lijnken Jan Cornelis Aerts, Adriaen Jan Cornelis Aerts, Jacop Mertens als voocht en Cornelis Adriaenss Voortmans als toediender van deze kinderen.

Fol. 109r
Op 8 april 1626 verkoopt Frans Dierick Lauwereijs, Frans Huijbrechts, Jan Seegers, Bastiaen Geeritss als voocht van de kinderen van Aenken Claes en Cornelis Peeters als voocht van het kind van Dingeman Janss Bogaert als erfgenamen van Andries Janss Bogaert aan Peeter Michielss.

Fol. 109v
Op 8 april 1626 verkoopt Frans Dierick Lauwereijs, Frans Huijbrechts, Jan Seegers, Bastiaen Geeritss als voocht van de kinderen van Aenken Claes en Cornelis Peeters als voocht van het kind van Dingeman Janss Bogaert als erfgenamen van Andries Janss Bogaert aan de weduwe van Peeter Adriaens: Linken Peeters met Jacop Peeter Huijben als voocht.
Los vel: quitantie.

Fol. 110r
Op 8 april 1626 verkopen Wouter Mathijssen mede als voocht en Aert Heeren als toesiender van de kinderen Huijbert Cornelis; Jan Andriessen mede namens Dingen Cleijss Bosscher, Willem Huijgens als voocht en Jan Willemss als toesiender van de kinderen van Jan Huijgen en Janneken Willems als erfg van Andries en Adriaen Claess Bosser aan het kind van Maijken [regel foto ontbreekt] met Adriaen Adriaenss als vader. Het kind heet Peerken Adriaens.
Wouter Mathijss en Aert Heeren zijn voldaan door Peeter Mertenss. Op 21 mei 1626 zijn Jan Andriessen en Jan Willems Cloot en Willem Huijgen voldaan.

Fol. 110v
2 meij 1626 verkoopt Jan Janss, Peeter Lambrechtssen en M??? Geritss ??? aan Jan Dingemans en Peeter Lenaert Huijben.

Fol 110v
Ten voors daghe verkoopt Jan Dingeman Hendricx namens Jan Jan ??? aan Floris Anthonis Peer Floris.

Fol. 111r
Op 27 meij 1626 verkoopt Cristoffel Adriaen Houtepennen namens Maeijken Peter Hendricx ??? weduwe Peeter Cornelissen Maes, Cuen? Jan Huijbrecht en Jan Willems van Tilborch aan Jan Dingemans tbv de kinderen van Cornelis Peter Gielen?.

Fol. 111r
Ten voors daege verkoopt Jan Jan Dielis Smidt aan Hendrick Jaspers Vas?

Fol. 111v
Op 2 meij 1626 verkoopt Adrijaen Janssen Cuijper, ruijter onder de heere Ritm. Gaulltmetz? aan Jan Janssen Smidt.

Fol. 111v
Ten voors daghe verkoopt Jan Dingeman Gijsberts van Meullenschot aan Jan Stoffel Cornelis Embrechts.

Fol. 112r
Op 22 meij 1626 verkoopt Willem Huijgen als voogd en Jan Wilmssen x Dingentken Cleijs mede namens de kinderen van Janneken Wilms sa x Adriaen Cleijs Bosscher, Jan Andriessen x Maeijken Cleijs aan Peter Adriaen Sevenssen.

Fol. 112v
Op 24 junij 1626 verkoopt Adriaen Adriaen Peter Conincx namens Herman Janssen Nijssenborch, Puetershoeck, en Anthonis Anthonissen x Gertruijt Hermans, zwager aan Jan Jacopss Timmerman.
Tevens wilceur.

Fol. 113r
Ter voors daege verkopen de voornt. Comparanten aan Jan Janssen, secr Raemsdoncq.

Fol. 113r
Op 18 october 1626 verkoopt Adriaen Adriaen Conincx, stadthouder, en Jan Janssen, secr, als cuijrateurs van de boedel van Stoffel Wilmssen aan Jochem Seegers.

Fol. 113v
Ten voors daege verkopen de voors curateurs aan Adriaen Teunssen en Peeter Wouters als voogd en toesiender van het kind van Peter Janssen Schoenmaker.

Fol. 114r
Foto of folio ontbreekt.

Fol. 115r
Op 21 october 1626 verkoopt Adrijaen Conincx, stadthouder, en Jan Janssen, secr, als curateurs van de boedel van Joost Claessen aan Govert van Luchtenberch, schout.

Fol. 115v
Op 21 october 1626 verkoopt Adrijaen Conincx, stadthouder, en Jan Janssen, secr, als curateurs van de boedel van Joost Claessen aan Goltgen Jochems weduwe Adriaen Adriaenssen Langen.

Fol. 116r
Ten voors daege verkopen de voors curateurs aan Jochem Joosten.

Fol. 116r
Ten voors daege verkopen de voors curateurs aan Maeijken Jochems weduwe Jesper Gerits.

Fol. 116v
Ten voors daege verkoopt Adrijaen Conincx, inde voors qualiteijt aan Jan Janssen, secr.

Fol. 117r
Op 28 ochtober 1626 verkoopt Wouter Adrijaenssen Mandemaeckers x Anna Corsten aan Jan Janssen Gijben tbv zijn twee kinderen bij Dingen Wijten.
Tevens wilceur.

Fol. 117v
Op 28 ochtober 1626 verkoopt Merten Aerden aan Wouter Janssen.

Fol. 118r
Ten voors daege verkoopt Dirck Laurenssen en Adriaen Janssen Joren, kerckmeesters, aan Adriaen Franssen.

Fol. 118v
Ten voors daege verkoopt Wouter Mathijsssen als voocht en Aert Heeren als toesiender van de vijf kinderen van Huijbrecht Cornelissen aan Jan Janssen Gijben.

Fol. 119r
Op 18 november 1626 verkoopt Wouter Wouterssen Boeff x Neesken Franssen aan Wouter Janssen.

Fol. 119v
Ten voors daege verkoopt Wouter Wouterssen Boeff aan Jan Aertss.

Fol. 120r
Op 2 december 1626 verkoopt Wouter Wouterssen Boeff x Neesken Franssen voor de ene helft en Adriaen Franssen voor dander helft aan Sebastiaen Janssen.

Fol. 120v
Ten voors daege verkoopt verkoopt Wouter Wouterssen Boeff x Neesken Franssen en Adriaen Franssen aan Steven Gijsbrechts.

Fol. 121r
Op 16 december 1626 verkoopt Merten Jacops als voocht en Cornelis Jacops als toesiender van de kinderen van Peeter Meussen en Neltgen Jacops aan Jacop Jacops Timmerman.

Fol. 121v
Op 25 janwarij 1627 verkoopt Cornelis Cornelis van Dongen als voocht van de kinderen van Cleijs Jan Cleijs bij Neeltgen Jan Cornelis Lambrechts en Jan Hendricks als toesiender aan Adrijaen Claessen te Dongen.
Tevens wilceur.

Fol. 122r
Op 3 febrijvarij 1627 verkoopt Jan Willemssen Cloot x Dingen Cleijs aan Adrijaen Peeter Coninckx.
Tevens wilceur

Fol. 122v
Op 3 febrijwarij 1627 verkoopt Jan Lenaerts Wever aan Cleijs Janssen.
Tevens wilceur.

Fol. 123r
Op 2 april 1627 verkoopt Jan Adrijaen Willmssen aan Adriaen Janssen zijn zoon.
Tevens wilceur.

Fol. 123br
Op 3 aprilis 1627 verkoopt Wouter Mathijssen aan Jan Jacops Timmerman.

Fol. 123br
Ten voors daege verkoopt Jan Janss, secr, aan Wouter Mathijssen.
Tevens wilceur.

Fol. 123bv
Op 3 aprilis 1627 verkoopt Wouter Mathijssen aan Jan Jacops Timmerman.

Fol. 124r
Op 3 aprilis 1627 verkoopt Wouter Mathijssen aan Adrijaen Joosten.
Tevens wilceur.
Op los vel quitantie: Lin Cornelis wed Wouter Thijs is voldaan door Adriaen Joosten, 25 meij 1629. Adriaen Joosten heeft geld gekregen van Dierck Muijen? van Huijbert Ruijter.

Fol. 124v
Op 1 april 1627 verkoopt Gerit Janssen aan Claes Adrijaens Hoevenaer en Ans Huijbrechts tbv de kinderen van Jan Adrijaens Hoevenaer.
Tevens wilceur.

Fol. 125r
Op 17 april 1627 verkoopt Gerit Janssen aan Ans Huijbrechts.
Tevens wilceur.

Fol. 125v
Op 17 april 1627 verkoopt Gerit Janssen aan Peeter Jochums.

Fol. 126r
Ten voors daege verkoopt Gerit Janssen aan Jan Janssen Gijben.

Fol. 126v
Ten voors daege verkoopt Gerit Janssen aan Jan Janssen Gijben.

Fol. 127r
Peterken Adrijaens weduwe Cleijs Janssen Nobel verkoopt aan Adriaen Peeter Conincxs, haar broer. De goederen komen van Peeter Adrijaens Conincxs, haar broer.
Tevens wilceur. Ook hier sprake van broer en zus. Nog genoemd: Adriaen Cleijs.

Fol. 127v
Op 17 aprilis 1627 verkoopt Dingen Anthonis weduwe Adrijaen Adrijaen Freun met Dirck Laurens als voogd en Adrijaen Buijs als voogd van twee kinderen van Dingen aan Jan Aerts.
Tevens wilceur.

Los vel
Quitantie: Huijbrecht Janssen en Engel Aertssen zijn voldaan door Adrijaen Peeters, hun zwager

Fol. 128r
Op 18 april 1627 verkoopt Huijbert Janssen x Janneken Peeters en Engel Aerts, ruijter onder heer Ritm Gaultmet, x Neltken Peeters aan Adrijaen Peeters, zwager.

Fol. 128v
Op 18 april 1627 verkoopt Huijbert Janssen x Janneken Peeters en Engel Aerts, ruijter onder heer Ritm Gaultmet, x Neltken Peeters aan Adrijaen Peeters, zwager.

Fol. 129r
Op 29 april 1627 verkoopt Jan Joosten x Aentken Lenaerts aan Claijs Jans.

Fol. 129v
Op 13 meij 1627 verkoopt Jochum Joosten, Adrijaen Conincxs namens Seeger Peetersen, Anneken Peeters, Dirck Peeterssen en Maeijken Peeters aan Adrijaen Conincxs.

Fol. 130r
Op 13 meij 1627 verkoopt Jochum Joosten, Adrijaen Conincxs namens Seeger Peetersen, Anneken Peeters, Dirck Peeterssen en Maeijken Peeters aan Govert van Luchtenberch, schout.

Fol. 130v
Op 13 meij 1627 verkoopt Adrijaen Conincxs namens Seeger Peetersen, Anneken Peeters, Dirck Peeterssen en Maeijken Peeters aan Adriaen Franssen.

Los vel
Op 10 mert 1618? staat Adrijaen Frans borg voor Lambrecht Adrijaens.

Fol. 131r
Op 23 julij 1627 verkoopt Aentgen Corten weduwe Bert Bastiaens mede namens haar kind aan Claes Adrijaen Hoevenaer.
Tevens wilceur.

Fol. 131v
Op 23 julij 1627 verkoopt Aentgen Corten weduwe Bert Bastiaens mede namens haar kind aan Claes Adrijaen Hoevenaer.
Tevens wilceur.

Fol. 132v
Op 23 julij 1627 verkoopt Aentgen Corten weduwe Bert Bastiaens mede namens haar kind aan Steven Gijbrechts.
Tevens wilceur.

Fol. 133r
Op 23 julij 1627 verkoopt Aentgen Corten weduwe Bert Bastiaens mede namens haar kind aan Peeter Jacopss.
Tevens wilceur.

Fol. 134r
Foto ontbreekt.
Tevens wilceur: Merten Aerden is schuldig aan Wouter Jacops Visscher en het kind van Jan Adrijaens Hoevenaer. Nog genoemd Claes Adrijaens Hoevenaer, ??? Huijbrechts, Peeter Adrijaen Franssen.

Fol. 135r
Op 25 julij 1627 verkoopt Jan Willems Cloot aan Peeter Meussen.
Tevens wilceur.

Fol. 135v
Op 25 julij 1627 verkoopt Adrijaen Franssen Cuijper x Dingen Hendricks, Anthonis Aerts x Neeltgen Hendricks, Handrick Janssen x Neltken Dingemans, Maeijken Hendricks aan Ans Huijbrechts, het goed is aangekomen van Hendrick Denijss.

Fol. 136r
Op 24 september 1627 verkoopt Dirck Adrijaens Mandemaecker, Wouter Adrijaens Mandemaecker mede namens het kind van Willem Adrijaens bij Maeijken Cleijs, Claes Adriaens Hoevenaer als voogd en Ans Huijbrechtssen als toesiender van het kind van Jan Adrijaens Hoevenaer aan Adrijaen Franssen.
Tevens wilceur. Los vel: quitantie

Fol. 137r
Op 25 september 1627 verkoopt Peeter Bastiaens aan Peeter Peeterssen, zijn zoon.

Fol. 137v
Op 2 october 1627 verkoopt Cleijs Janssen mede als voocht van het kind van Peeter Adrijaens Maes, Adrijaen Segers mede namens Jan Segers, Janneken en Peerken Seeghers, Mathijs en Lijsbetken Seegers, Janneken Berten weduwe Bert Michiles Vlees en haar drie kinderen bij Bert Michiels en en Aentgen Corten namens haar kind bij Bert Bastiaens aan Adrijaen Frans tbv Peeter Janssen Schoenmaeckers kind bij met naeme Anneken Peeters.

Fol. 138r
Ten voors daege verkoen de voors comparanten aan Jan Janssen Gijben.

Fol. 138v
Op 2 october 1627 verkoopt Wouter Mathijssen aan Jan Laureijs Dries Oomen, Dongen.

Fol. 139r
Taxarie op verzoek van Jan Willems Buijs, Waspijck, van een stuk land achtergelaten bij Anneken Jans za weduwe Willem Wouters Coemen?, Hendrik Luijten Ambacht.

Fol. 139v
Op 3 november 1627 verkoopt Wouter Adrijaens Mandemaecker aan Claes Adrijaens Hoevenaer en Merten Aerden als Heijlige Geestmeesters.

Fol. 140r
Op 17 november 1627 verkoopt Wouter Mathijssen mede namens de kinderen van Huijbrecht Cornelisz, Jacop Jacops aan Huijbert Cornelis Haesberch.

Fol. 140v
Op 3 febrijvarij 1628 verkoopt Aert Adrijaens x Maeijken Jans aan Dirck Laurens.
Tevens wilceur.

Fol. 141r
Ten selven daegen verkoopt Adrijaen Conincxs, stadthouder, namens Seeger Peeters, Dirck, Anneken en maeijken Peeters aan Jochem Josten.

Fol. 141v
Op 5 febrijvarij 1628 verkoopt Merten Aerden aan Jacop Claes Jacops.
Tevens wilceur.

Fol. 142v
Op 5 febrijvarij 1628 verkoopt Adrijaen Josten aan Huijbert Adrijaens Ruijter.
Tevens wilceur.

Fol. 143r
Ten voorss verkoopt Jochem Seegers aan Huijbert Adrijaens Ruijter.

Fol. 143v
Op 5 febrevarij 1628 verkoopt Jan Willems Cloot aan Adrijaen Adrijaen Peeter Conincxs.
Tevens wilceur.
Jan Willems verkoopt een deel van de wilceur aan de weduwe van Adrijaen Jacops van Bommel

Fol. 144v
Op 5 febrijvarij 1628 verkoopt Willem Willems Ooversteech x Maeijken Anthonis, Cornelis Swaen X Aliken Cornelis Buijs en Cornelis Jansssen Timmerman x Eeltgen Wouters aan Gijsbrecht Adrijaens.
Tevens wilceur.

Fol. 145v
Op 9 mert 1628 verkoopt Jan Dingeman Gijsbrechts aan Adrijaen Janssen vander Voort.

Fol. 146r
Ten voors daege verkoopt Jan Daem Jans aan Cornelis Gerit Anthonis en Adrijaen Peeter Stevens.

Fol. 146v
Op 28 mert 1628 verkoopt Peeter Anthonissen van Oosterhout x Anneken Willems aan Dries Willems.

Los vel
Quitantie: Jacob Adriaen Mijnders is voldaan door Wouter Jacops, 7 augustus 1621.

Los vel
Quitantie: Jacob Adriaen Mijnders is voldaan door Wouter Jacops, 3 mert 1631.

Los vel
Quitantie: Jacob Adriaen Mijnders is voldaan door Wouter Jacops.

Los vel
Peter Wouterssen x Truijcken Jans wed Huijbert Corneliss, ’s Grevenduijn Waspijck, is voldaan Wouter Jacopssen Visscher

Los vel
Willem Cornelis Godert, Peeter en Jan Jan Stappaerts mede namens Hilleken Jan Stappaerts x Jacob Verstraeten verkopen aan Jacob Peter Martens. Goederen aangekomen van Cornelis Goderts, februarij 1616.

Fol. 147r
Op 11 meij 1628 verkoopt Hendrick Mathijs als voogd en Adrijaen Jans als toesiender van de kinderen van Frederick Adrijaens van Strien aan Jochem Seegers.
Tevens wilceur.

Fol. 148r
Ten voors daege verkoopt Adrijaen Janssen Jooren als toesiendervan de kinderen van Frederick Adrijaens van Strien aan Handridck Mathijssen als voogd.
Tevens wilceur.
Op 8 october 1628 ontvangt Cornelis Fredericx geld.

Fol. 149r
Ten voors daege verkoopt Jochem Seegers als voogd en Bastiaen Janssen als toesiender van de kinderen van Gerit Peeterssen, int bijwesen van Peeter Geritsz, outsten soon ca 22 jaar, aan Claes Adrijaens Hoevenaer een huis, gemeen met het voorkind van zijn vrouw bij Cornelis Melis.
Tevens wilceur. Los vel: quitantie.

Fol. 150r
Op 22 junij 1628 verkoopt Peeter Michiels aan Wouter Janssen.

Fol. 150v
Op 26 october 1628 verkoopt Adrijaen Peeters aan Adriaen Dircxs weduwe.
Tevens wilceur.

Fol. 151r
Op 27 october 1628 verkoopt Cornelis Jans Timmerman als voogd en Joost Gijben als toesiender van het kind van Claijs Michiels bij Janneken Adrijaens: Janneken Cleijs aan Adrijaen Frans tbv Heijltgen Cleijs dochter van Maeijken Cornelis.

Fol. 151v
Op 21 december 1628 verkoopt Lijntken Cornelis weduwe Wouter Mathijsz, Cornelis Mathijs als voogd van de kinderen van Heijlken en Mathijs mede namens Adrijaentken Wouters wed van Jan Peeters?, zus van de kinderen, aan Adrijaen Gijsbrechts.
Tevens wilceur. Losse vellen na 152 Quitanties

Fol. 152r
Neelken Gasperts weduwe Huijbrecht Claes mede namens Claes Huijbrechtsz, Govert Huijbrechts en Lesken Huijbrechts, kinderen, en namens Michiel Jaspers en Jan Jan Roelloffs de Jong x Elisabet Jaspers verkoopt aan Gijsbrecht Arijaens.
Tevens wilceur.

Fol. 152v
Op 29 december 1628 verkoopt Wouter Jansz, schout tot Waspijck aan Jan Jans Gijben en Adrijaen Gijben tbv de zus van Jan Jans Gijben.

Fol. 153r
Ten voors daege verkoopt Wouter Jansz, schout tot Waspijck aan Dirck Peeters.

Fol. 153v
Op 9 janevarij 1629 verkoopt Dries Herberts als voocht en Dirck Lambrechts als toesdiender van 6 kinderen van Hendrick Herberts bij Lesken Thuenis aan Jan Jans de Smidt.

Fol. 153v
Ten voors daege verkoopt Jan Adrijaen Temperlers aan Thomas Adrijaens Houtepennen.

Los vel
Op 30 mert 1629 verkoopt Co??? Jan Thijs en Jan Willems aan Jan Huijgen van Dongen.

Los vel
Dingena Anthonis is voldaan door Jan Aerden.

Fol. 154r
Op 11 janewarij 1629 geeft Hendrick Peeters x Nelleken Adrijaens, Oosterhout, geeft ƒ 200 aan Dionijs Mudzaers, proost vanden godtshuijse van Sinte Chatelijnendael binnen Breda.

Fol. 154r
Op 13 janwarij 1629 verkoopt Michiel Jans aan Jochem Seegers.

Fol. 154v
[Foto te onscherp] akte heeft nog betrekking op de akte van 11 janewarij.

Fol. 155r
Op 13 april 1629 verkoopt Merten Aerden aan Aert Cornelis tbv tbv Grietken Aerden zijn moeder, zus van Merten.
Tevens wilceur.

Fol. 155v
Op 13 april 1629 verkoopt Adrijaen Conincxs, stadthouder, en Adriaen Fransz, heemraet, namens Jannen Thomas Saerensoons aan Adriaen en Aert Peeter Aertsz, broers.

Fol. 156r
Ten voors daege verkoopt Adriaen Frans namens Jan Panist x Willemken Saeren, Jannen Cluenen x Maeijken Adrijaens van Ridulent? aan Adriaen en Aert Peeter Aertsz, broers.

Fol. 156r
Ten voors daege verkoopt Adriaen Frans namens Willem Pouwelssoon aan Adriaen en Aert Peeter Aertsz, broers.

Fol. 156v
Op 13 april 1629 verkoopt Michiel Peeters x Gertruijt Gijsbrechts aan Adam Claes den Snijder en Jan Loureijs Dries Oomen en vier kinderen van Adrijaen Broeders bij Maeijken Lambrechts.

Fol. 157r
Ten voors daege verkoopt Adam Claes den Snijder aan Michiel Peters.

Fol. 157r
Ten voors daege verkoopt Adam Claes Hendricxz den Snijder aan Jan Loureijs Dries Oomen.

Fol. 157v
Op 15 april 1629 verkoopt Hendrick Mathijsz, Cornelis Peeters weduwenaar van Hester Mathijs, Adrijaen Laurens x Gertruijt Mathijs, Aert Claes x Janneken Mathijsz, Jochem Mathijs aan Jan Mathijs het 6/7 part. [Je zou nog een verkoper verwachten]
Tevens wilceur met de ontbrekende Jochem Mathijs.

Fol. 158v
Ten voors daege verkoopt Jan Mathijs x Maeijken Claes aan Cornelis Claesz, zwager.

Fol. 158v


[foto te onscherp]

Fol. 159r
Ten voors daege verkoopt Hendrick en Jan Mathijsz, Adrijaen Laurens x Truijcken Mathijs, Aert Claes x Janneken Mathijs aan Jochem Mathijsz, broer.

Los vel
Quitantie: Cornelis Jans van Nuijen heeft betaald.

Los vel
Op 12 junus 1625 verkoopt Hendrick Janss aan Cornelis Seeghers.
Ten voor dage is Huijbrecht Janss geld schuldig aan Jan Janss.

Los vel
Merten Matheus, 30 jaar, en Cornelis Poot, 33 jaar, hebben op verzoek van Jacop Jans Buijs en Dirck Louen, Meerten Jacops en Cornelis Jacops en Jan Modris en Cornelis Jacops [verder geen tekst]

Los vel
Hendrick Mathijssen en Aert Philips?? Zijn voldaan door Jan Mathijssen, 18 meij 1630.

Los vel
Adriaen Lauwereijssen Tijssen is voldaan door Jan Mathijssen, 18 meij 1630.

Los vel
Adriaen Lauwereijss is voldaan van Jan mathijssen, 3 meij 1629.

Los vel
Op 3 febrevarij 1629 neemt Adrijaen Adrijaen Peeter Conincxs van Adriaen Gijsbrecht het kind van Jan Andries aan: Claes Janssen.

Los vel
Johan Aerts Buijs, oudt borgemeester van Geertruijdenberch machtigt Wouter Boucquet tot Dordrecht.
Jan Aerts Buijs verkoopt aan Wouter Peeterssen Boucquet een wilceur als Bert Bastiaensz, Stoffel Willemss, zwager, Jan Joosten op 6 april 1616 beloofd hebben te betalen.

3 losse vellen
Claes Huijbrechts is voldaan door Ghijbrechts Adriaenss.

Los vel
Aentgen Gijsbrechts is voldaan door Jan Jansz, secr, zoals gelegateert in het testament van Maeijken Dircks

Los vel
Jannen Thomas Sarensoons, Alphen, is overleden. Nog genoemd Adriaen Aerts en Peeter Aerts, broers en Jannen Clenen? de vrouw van Jannen Thomas.

Los vel
Jan Panits x Willemken Thomas Saren, Jan Cleunen x Maeijken Adriaenssen vanden Noulant verklaren van Adriaen Aerts en Peeter Aerts, broers een huis verkocht te hebben.

Los vel
Guvart Willem Pouwelss, Alphen, verklaart een stuk land verkocht te hebben aan Adriaen Aerts en Peeter Aerts, broers.

Los vel
De kinderen van Meerten Willems Peeter Meertens, willen een boedel verkoop houden.
Lijst met verkochte spullen.

Los vel
Brief van de schepen op verzoek van Jan Janss, secr, ivm schepen, schuijten etc die over Raemsdonckse wateren varen.

Los vel
De erfgenamen van Metken Jans zijn voldaan van Adrijaen Peters den Jonghen.

Los vel
Rekening overzicht mbt Cleijn Waspijck
Rekening overzicht mbt Hendrick Luijten Ambacht
Rekening overzicht mbt Raemsdonck
Van de 30e en 40e penning

Los vel
Cornelijs Claessen de Cock? machtigt Aert Heijligers om land te Cleijn Waspijck te verkopen, 11 november 1630.

Los vel
Op 6 jannauri 1626 heeft de voogd Jan Peeterss en de toesiender en opa Jan Thueniss Cuijl van de soon van Jacop Peeters Peeter Jacops en Nesken Franss met Geerit Frans haar broer een akkoord.

Los vel
Ligging van een stuk land

Los vel
Merten Mathijs is voldaan door Mathijs Peeters, secr.

Los vel
Op 7 october 1624 verkoopt Meerten Mathijs aan Mathijs Peeters, secr.

Los vel
Brief van notaris Pauwels met een attestatie te Waelwijck etc.

Los vel
Op 21 augustus 1609 verkopen de gerechten van Raemsdonk namens inwoners aan Cornelis Melis het dorpshuis.

Los vel
Jacop Jacopsz, Jan Joosten x Aentgen Lenaerts, Cleijs Janssen als voogd van Adriaen Lenaerts kinderen als erfgenamen van Iken Lenaert Roelen en haar 4 kinderen: Roel Lenarts, Claijs Lenaerts, Janneken Lenaerts en Perken Lenaerts, allen overleden, hebben met elkaar afgerekend, 25 november 1627.

Los vel
Op 21 febrevarij 1625 verkoopt Jan Tunissen Clermaker aan Abraham Geerits Swaertslegger, beiden van Dordrecht.

Los vel
Niet te lezen