Selecteer een pagina

RA 7906 oud 260

1508

Fol 3, 25-8
Hubrecht Jacob Huijben
Kinderen: Gherit, Henric, IJken en Claeus za

Fol 4v, 17-9
Henrick die Paep, Peter, zoon, en Zijken, dochter, zijn schuldich aen Aert Peter Nouwen ende Laureijs Wouter …its tot Jacob Huijben nakinderen behoeff

Fol 5, 19-9
Aert van Aerl za
Kinderen: Jan en Heijlwich

Fol 5, 28-9
Jan die Wijse X Marij
Kinderen: Peter en dochter X Jan de Pelser

Margriet, zus van Jan

Fol 5v, 17-10
Adriaen Jacob van de Kijeboem X Engelbertken Jan Jacobs van Son
Jan Jacobs van Son za X Engeltbertken
Goijaert Ghijsbrecht van Ellaer X Katerij Matheus Maes Wintgerts

Fol 6
Peter wilner Jan van Bavel en meer personen

Fol 6v
Embrecht van Aerl
Kinderen: Marij, Embrecht en Beatris

Fol 7v
Henric Claes Wouters X Willemken Claes van Dijck hebben Jacob, hun zoen, opgedragen een mudde rogge, 21-11-1508

Fol 8v
Matheus Gerit Bacx X Kathelijn, Goerle

Fol 10, 25-10
Peter Adriaen Huijben
Kinderen: Adriaen en Mechteld

Thomas Adriaen Huijben

Fol 10
Adriaen Ariaen K..ij? X Adriana Gerit Goort
Peter Gerit Goort za

Fol 10v
Broeder Jaspar Jan van Halen, priester, franciscaen in het clooster Jerusalem te Middelborch in Zeelant

Fol 11, 4-12-1508
Peter wilner Jan Zomers, Heijlwich, IJken en Golleken, dochters van Jan, verkopen aen Jan wilner Jan Zomers een huijs etc

Elisabeth wed Jan Somers verkoopt aen haer vijf kinderen

Fol 13, 11-12
Gielis nat zoon heer Adriaen Gielis X Alit Claes Bonten
Jan Adriaen Loeijs X Willemken, Peter, Aemgaert, Michiel za, kinderen Claes Bonten za X Lijsbeth za

Fol 13v
Jan Peter Aerts, Marij en Heijlwich, susters, zijn schuldich aen Adriaen Leonarts en Lijnke, sijn zuster, zijn schuldich aen Adriaen …. ende Lijnken, sijn zuster, 29-12-1508
Leonard Peter Aerts X Juet Wouter Maes

1509

Fol 15, los blad
Willem Snellekens
Kinderen: IJken, Engel en Barbara

Fol 16r
Jan Maes Aelwijns za X Engelken
Kinderen: Adriaen, Alit X Cornelis Adriaen Smolders en Jan

Fol 16v
Roeloff van Dongen X Lijsbeth ende Willem Jacob Rutten mede namens, Jacob, sijne broeder hebben een stuck lants hen aengekomen van Engel Rutten, moeder, zoals moeder het verkoft had Jan die Wagemaker ende Jan Martens, zij zijn hen nu schuldich, 22-1-1510

Fol 16v
Peter Zegers
Kinderen: Ghijb, Peter, Marie en Katharina

Fol 18
Wouter Goijaerts
Kind: Philippus met dochter Margriet, Goijaertken
Heijlwich Jan Goijaerts

Fol 21, 5-2
Peter Jan Crillaerrts dou (de oude)

Fol 22
Laureijs Mutsaerts X Lijsbeth

Fol 22v
Thonis Jan Verstraten X Margriet
Kinderen: Aert en Evert

Fol 24
Gheen Reijnen, Daniel Jan Reijnen, Sijmon Reijnkens Mutsaerts X IJken, Meeus Jan Meeus

Fol 24v, 14-2
Peter Tielman Waerts X Marij Meeus Bonte

Fol 24v
Peter Aerts
Kinderen: Jan, Marie en Heijlwich

Fol 25
Wouter
Kinderen: Laureijs, Jan, Luijtgart X Ghijsbrecht Knapen, Juet, en Marij

Fol 25v
Marcelis van Eeten
Kind: Everaert

Fol 27v
Wouter Jan Wouters X Adriana

Fol 27v
Michiel Quaps X Margriet Jan Goijaert XX Heijlwich Jan Vranck Poppen
Kinderen: Jan, Marij X Willem Gerit Huenen en Geertruit

Fol 27v
Agnes Jan Meeusz heur ter tochten ende Jan en Jan, zijn zuster, kinderen wilner Jan Nouwen verkopen aen Jan Willem en Geertruijdt en geloven Geertruijdt te waren etc, 20-2-1510

Fol 29v
Soenrecht voor Peter Pauwels, misdadiger wegens doodslag op Embrecht Aert Smits

Fol 30v
Land in t Dongense Broeck