[RA 95 A en B, ongefolieerd. Zelf genummerd. Aktes liggen op omgekeerde volgorde]

Boek A

Fol. 1

Op 23-10-1795 compareerde Eijmert de Bruijn X Helena Dolck en stellen hun testament op.

Genoemd: Dirk, zoon. Eijmert, Jacobus, Adriaan, Leendert, kinderen van Lambert de Bruijn za, zoon, X Jenneke Verduijn. Ardina de Bruijn dochter van Hendrik de Bruijn X Adriaana de Bruijn za, dochter testateuren. Eventuele voogden zijn Gerrit Talen en Jan Geene.

Fol. 5

Catharina van Campen stelt als voogden aan: Willem Roosenbrant en Catharina Roosenbrant, 5-6-1795.

Fol. 7

Op 1-6-1795 compareerde Martinus Adriaanse van Oosterhout X Catharina Antonisse van Dongen en stellen hun testament op.

Genoemd: Gerrit Loeff, ’s Gravenmoer, neef, en Cornelis Cornelisse van den Hoven, oom

Fol. 11r

Op 27-5-1795 compareerde Jan Willemse Paans X Willemina Holster en stellen hun testament op.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Adriaan Willemse Paans, broeder, en Jan Ottense Holster, broeder, Vrijhoeven.

Fol. 15r

Op 27-5-1795 compareerde Martinus Cornelisse Geene X Cornelia Wijne en stellen hun testament op.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Jan Cornelise Geene, broeder, en Jan Janse Koonings, Hendrik Luijten Ambagt, oom moeders zijde.

Fol. 19r

Op 8-4-1795 compareerde Johannes van der Schans X Mechelina Loopers en stellen stellen tot voogden aan: Cornelis van der Schans,, Waspik, Hendrik Cornelis van Tilburg, Jacobus van der Schans,Sprangh, en Hendrik de Bruijn, Loon op Zant.

Fol. 21r

Jan Huijsman X Helena Soeteman stellen hun testament op, 23-4-1795.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Steven Huijsman, geb Raamsdonk, en Jan Soeteman, Geertruijden Berg.

Fol. 25r

Adriaan van der Wie X Dingena Zwart stellen hun testament op,

Genoemd: Eventuele voogden zijn Heiliger Zwart en Cornelis van der Wie

Fol. 27r

Op 17-3-1795 stellen Joost Peterse de Rooij X Wouterke Verhagen hun testament op.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Adriaan Paans en Joost Janse Verhaagen.

Fol. 29r

Hendrina van Riel wed Cornelis den Boer stelt haar testament op, 12-2-1795.

Genoemd: Geerit en Heijliger, zonen. De kinderen van Johanna, dochter, bij Jacobus Swart. Eventuele voogden zijn Bartholomeus van der Hoeven en Andries de Bruijn.

Fol. 31r

Jan Kivits X Johanna Klaas Janse stellen hun testament op, 14-11-1794.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Jan Jacobs Kivits, Dussen, en Johannis Claas Jansen, Dongen.

Fol. 33r

Cornelis Janse Paens stelt zijn testament op, 26-6-1794.

Genoemd: Adriaan, Willem, Arij, broers, Zijke Dalmaijer, dochter Maria, suster, en Baart Dalmaijer, de kinderen van zijn suster bij Geerit van der Leij: Geerit, Govert, Seijke, Johannis en Marijnis.

Fol. 35r

Jacobus Geldense van Sprang en Anna Geldense van Sprang, broeder en suster, stellen hun testament op, 12-6-1794.

Genoemd: Adriaan Sprangers, halve broeder, en Pieternella Sprangers, halve suster, wed Govert Boer. Eventuele voogden zijn Philip Sprangers en Adriaan Govertse Boer, Venloon.

Fol. 37r

Hendrik, Neeltje en Maria de Graeff, broeder en susters, Besoijen, stellen hun testament op, 5-6-1794.

Genoemd: Nicolaas de Graeff, Sprang, broeder. Eventuele voogden zijn Johannis de Groot, molenaar te Breda, en Adriaan Broesart, timmerman, Waalwijk.

Fol. 41r

Hendrik Vos X Heijltje Verhagen stellen hun testament op, 23-5-1794.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Cornelis Lievaart, swager, en Johannis Loef, ’s Gravenmoer.

Fol. 43r

Johannis Antonisse X Hendrina Paep stellen hun testament op, 22-5-1794

Genoemd: Eventuele voogden zijn Peter van de Korput, neef Johannis, en Adriaan Paap, broeder.

Fol. 45r

Johan Willem Coets, medicine doctor, wednr Hermina Zijlmans heeft een zegel overgegeven:

Op 29-6-1778 compareerde Hermina Zeijlmans vrouw vanJohan Willem Coets en Geertruijda Zijlmans, susters, en stellen hun testament op.

Het testament van 16-11-1769 voor notaris G Oerlemans, Sprang, komt te vervallen.

Genoemd: de kinderen van Johan Zeilmans, Rotterdam. Dirk Zeilmans. Nikolaas van der Kleij, en zijn halve suster Alida Quirijns, de twee kinderen van Hermina van Selm. Pijter de Bois X Adriana van Selm. Cornelia Hamels dochter van Elisabet Bernarda van Selm. Govert van Andel zoon van de laatst overleden schout van Waspik. Dit testament is op 26-2-1794 geopend.

Fol. 53r

Copie van voorgaande testament.

Fol. 60r

Bartholomeus van der Hoeven verklaart dat hij met zijn overleden vrouw, Neeltje Verhagen, op 10-9-1779 te Dussen Munsterkerk een testament heeft opgesteld. Hij stelt tot voogden aan Dionisius Middelkoop, secretaris Dussen Munsterkerk, en Jan Konings, Raamsdonk. Bij overlijden Wouter Hijmans, Vrijhoeven, en Adriaan Adrs van der Hoeven, 26-2-1794.

Fol. 62r

Jan Janse Smits X Adriana de Roon stellen hun testament op, 17-1-1794.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Cornelis de Roon, drossart van Loon, en Meuwis Smits.

Fol. 66r

Philip de Bruijn X Sijke Timmermans stellen hun testament op, 5-10-1793.

Fol. 69r

Willem Rosenbrant X Johanna van Campen stellen hun testament op, 14-8-1793.

Genoemd: Pieter Rosenbrant de zoon van Cornelis, broeder, X Catharina van Campen, suster. Catharina Cornelisse van Dongen, nigt. Eventuele voogden zijn Cornelis Rosenbrant en Aart van Kampen

Fol. 72r

Anna Borgmans wed Cornelis Quirijns, secr Cappel, stelt haar testament op, 12-8-1793.

Genoemd: Johannes, Alida, Antonij, Anna, kinderen. Eventuele voogden zijn Johannes Quirijns, schout, zoon, en Jan Quirijns, Vrijhoeven..

Fol. 76r

Catharina Mustert wed Willem van Es heeft in het testament van 26-7-1783 haar man tot voogd benoemd. Nu benoemd zij Magiel de Roon en Hendrik Timmermans, 22-7-1793.

Fol. 78r

Arnoldus Vos X Teuntje de Rooij stellen hun testament op, 1-6-1793.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Peter Vos, broeder, en Nicolaas de Rooij, broeder.

Fol. 80r

Adriaan Janse Mouthaan X Cornelia Deckers stellen hun testament op, 27-1-1793.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Nicolaas Janse Mouthaan, broeder, en Arien Vos, zwager van Cornelia.

Fol. 82r

Adriaan Wagemakers X Adriana Antonij Antonisse stellen hun testament op, 29-12-1792.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Jan Wagemakers, broeder, en Jan Antonij Antonisse, broeder.

Fol. 85r

Jan Vaartmans X Johanna de Ruijter stellen hun testament op, 6-12-1792.

Fol. 87r

Gerrit Janse van den Hoek X Johanna Sterrenburg stellen hun testament op, 12-10-1792.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Peter Janse van den Hoek en Pieter Pieterse Boeser, den Ouden.

Fol. 91r

Georg Makki, luijtenant en secr vant corps Arteleristen, stelt zijn testament op, 24-4-1792.

Genoemd: Juffrouw de weduwe Christiaan den Rooij geboren Schagen, ’s Hage.

Fol. 93r

Zegel mbt testament van Teuntje Smits, 12-3-1792. De omslag gemaakt op 17-3-1792.

Fol. 94r

Teuntje Smits stelt haar testament op, 12-3-1792.

Genoemd: Delkia Ockers, moeder, wed Jan Smits. Hendrik den Ronden.

Fol. 96r

Antonij de Bie wednr Johanna van Campen, bruidegom, ter eenre en Johanna de Bruijn, bruijt, wed Arien Janse Vaartmans ter andere zijde stellen hun huwelijkse voorwaarden op, 2-6-1792.

Fol. 99r

Adriana Gerritse Vaartman, ruijm dertien jaeren out, stelt haar testament op, 2-4-1792.

Genoemd: Gerrit Antonisse Vaartmans, vader.

Fol. 101r

Jan Cornelisse van Tilborg, den Jongen, bruijdegom, ter eenre en Pieternella van Campen, bruijd, met Maria Kus wed Peter van Campen, moeder, ter andere zijde stellen hun huwelijkse voorwaarden op, 21-2-1792.

Fol. 105r

Peter Janse van den Hoek X Adriana van Riel stellen hun testament op, 24-12-1791.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Gerrit Janse van den Hoek, broeder, en Matthijs Gerritse van Riel.

Fol. 109r

Lambert van Pelt wednr Catharina de Rooij stellen hun testament op, 10-12-1791

Genoemd: Adriana Peeterse Boeser, nigt. Bastiaan, Peeter, Adriaan Peeterse Boeser, neven en het kind van Geertruij Boeser bij Cornelis Ophorst. Eventuele voogden zijn Bastiaan en Peeter.

Fol. 111r

Johannes Quirijns Corn z, schout, X Maria Huijser stellen hun testament op, 7-12-1791.

Genoemd: Antonie Quirins, broeder. De dochters van Cornelis Huijser, broeder. Alida en Anna Quirins, susters.

Fol. 115r

Hendrik de Looper en Maria de Looper, broeder en suster, stellen hun testament op, 9-9-1791.

Genoemd: de kinderen van Mechel de Looper bij Adriaan Wijnants. Eventuele voogden zijn Magiel de Roon en Hendrik de Bruijn, Venloon.

Fol. 118r

Arien Peeterse Pols X Flora de Beir stellen hun testament op, 27-8-1791.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Willem Marcelisse Zijlmans en Joost Huijbertse Pols.

Fol. 120r

Johannes Ophorst, over de 14 jaer, stelt zijn testament op, 9-7-1791.

Genoemd: Cornelis Ophorst, vader. Halve broeders en susters.

Fol. 122r

Meijer Haegen X Belia Levie, van de joodse natie, stellen hun testament op, 5-7-1791.

Genoemd: Sara Meijer, dochter bij Eva Levie, 1e huwelijk. Eventuele voogden zijn Salomon Isacq, broeder, Ouden Bosch, en Josep Sijvers, jood, Waalwijk.

Fol. 124r

Simon Kleijn wednr Jenneken Oerlemans, Sprang, bruijdegom, ter eenre en Francijna Boeser, bruijt ter andere zijde stellen hun huwelijkse voorwaarden op, 20-5-1791.

Fol. 126r

Adriaan Ramstijn X Adriaantje Vissers stellen hun testament op, 19-5-1791.

Genoemd: Jacobus Ramstijn, zoon. Eventuele voogden zijn Jacob Vissers, Raemsdonk, en Steven Huijsman.

Fol. 128r

Jan Cornelisse Ophorst stelt zijn testament op, 30-4-1791.

Genoemd: Arien Cornelisse Ophorst, broeder. Eventuele voogden zijn Roelant de Roon, Vrijhoeven, en Cornelis Verbeek, Babilonienbroek.

Fol. 130r

Adriaan de Roon X Maria de Jong stellen hun testament op, 6-5-1791.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Hendrik de Roon, broeder, en Peeter de Jong, broeder.

Fol. 133r

Cornelis Wagemakers X Grietje Bloesem stellen hun testament op, 9-3-1791.

Genoemd: de kinderen van Cornelis bij Pieternella Timmers. Eventuele voogden zijn Antonij Wagemakers, zoon, Dordrecht, en Gerrit Wagemakers, Venloon.

Copien gemaakt op 5-8-1795 en 2-11-1796.

Fol. 135r

Gijsbert van Hemert, schoolmeester, X Neeltje Ariense Stam stellen hun testament op, 29-1-1791

Genoemd: Geertruij en Elisabet, dochters. De kinderen van Gijsbert bij Cornelia Verploeg. Eventuele voogden zijn Daniel van Hemert, broeder, en Gerrit Ariense Stam, broeder. Bij overlijden Arnoldus van Hemert en Arien Ariense Stam, broeders.

Fol. 139r

Arien Janse Vaartmans X Johanna de Bruijn stellen hun testament op, 3-11-1790.

Genoemd: hele en halve broeders en susters van Johanna. Eventuele voogden zijn Pieter van der Meer, secretaris van Groot Waspik, en Cornelis Vaartmans, schipper op Amsterdam.

Fol. 143r

Johannis van Dommelen X Willemijna van Riel stellen hun testament op, 4-10-1790.

Genoemd: Sacharias en Lena, kinderen bij Lena Bergmans. Eventuele voogden zijn Pieter Deckers en Claes Bogaers. Heijliger van Es en Peeter Janse van den Hoek.

Fol. 145r

Adriaan Wagemakers X Johanna Lips stellen hun testament op, 2-10-1790.

Genoemd: Cornelis Lips, broeder. Eventuele voogden zijn Adam Wagemakers en Huijbert van Steenhoven, Raemsdonk.

Fol. 149r

Cornelis Janse van Tilborg wednr Elisabet de Jong heeft in het testament van 14-2-1770 als voogden genoemd Jacob van Tilborg, broeder en Cornelis van Tilborg, stiefvader van Elisabet. Jacob is inmiddels overleden. Nu wordt Jan van Tilborg, zijn zoon benoemd. Bij nog minderjarigheid Hendrik van Tilborg, Peeter van Tilborg en Adriaan van Tilborg, 21-8-1790.

Fol. 151r

Adrianus van der Wiel X Willenijna van Diemen stellen hun testament op, 4-8-1790.

Fol. 153r

Gijsbert Deckers, bruijdegom, met brieven van venia aetatis (meerderjarigheid, ter eenre en Willemijna Zijlmans met Jacobus Zijlmans, vader, ter andere zijde stellen hun huwelijkse voorwaarden op, 31-7-1790.

Fol. 159r

Pieternella Schippers wed Willem Talen heeft in het testament van 27-12-1760 een clasule opgenomen nbt de eventuele voogden. Zij benoemt nu Gerrit Talen, zoon, en Joost Janse Sterrenburg, neeff, Oude Tonge, 31-7-1790.

Fol. 161r

Jacobus Spaen X Geertruij Talen stellen hun testament op, 22-6-1790

Genoemd: Eventuele voogden zijn Arien Spaen, broeder, Swijndregt, en Coenraat Soest, swager van Geertruij, Rotterdam.

Fol. 163r

Anna Geritse Timmers stelt haar testament op, 6-2-1790.

Genoemd: Janneke, suster, X Gerard van Diemen. De kinderen van Aart, broeder. De kinderen van Jan Timmers za, broeder. Gerrit Gerardse van Diemen, neeff.

Fol. 165r

Cornelis Kop benoemd als voogden Cornelis van der Schans, Groot Waspik, en Adriaan Kop, ’s Gravenmoer, 13-10-1789.

Het testament van 2-10-1789 komt te vervallen. Het testament van 8-3-1774, notaris Francois van der Werken, Sprang, samen met zijn vrouw Teuntje van der Schans blijft geldig. Teuntje is besogt met kranksinnigheid,

Fol. 168r

Cornelis Kop stelt zijn testament op, 2-10-1789.

Het testament van 8-3-1774, notaris Francois van der Werken, Sprang, samen met zijn vrouw Teuntje van der Schans komt te vervallen.

Genoemd: Adriaan Kop, broeder. De kinderen van Soetje, suster, bij Adriaan van Boxtel. Eventuele voogden zijn Cornelis van der Schans, Groot Waspik, en Adriaan Kop, ’s Gravenmoer.

Fol. 172r

Leendert van Pelt X Jenneke Boer stellen hun testament op, 6-7-1789.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Adriaan Huijbertse van Pelt, broeder, en Joost Boer, broeder, en bij overlijden Pieter Pieterse Boer en Cornelis van Campen.

Fol. 176r

Maria Rodenrijs wed Johannis van Vuuren heeft in het testament van van 13-5-1771 drie voogden benoemd: Jacobus van Vuren, broeder van Johannis, Maede, Jan Rodenrijs, broeder, Rotterdam en Jacob Quirijns, secretaris te Geffen. De laatste twee zijn overleden. Nu wordt Francis van Drunen, procureur, Wijk bij Heusden, benoemd, 18-5-1789.

Fol. 178r

Nicolaas Peterse de Rooij X Geertruij van Cleeff stellen hun testament op, 10-2-1789.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Cornelis Peterse de Rooij, broeder, Bastiaan Mouthaan, zwager van Geertruij.

Fol. 181r

Hendrik de Rooij X Johanna van der Hoeven stellen hun testament op, 13-6-1788.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Adriaan van der Hoeven en Bartholomeus van der Hoeven.

Fol. 185r

Jaspar van Kooten X Johanna van Es, Dussen Muijlkerk, stellen hun testament op, 17-5-1788.

Genoemd: Elisabet en Maria van Kooten, susters, Bastiaan, broeder. Eventuele voogden zijn Magiel de Roon en Peter de Gast, Dussen Muijlkerk.

Fol. 188r

Johanna van Sprang wed Dingeman Vos stelt haar testament op, 25-4-1788.

Genoemd: Jacobus Antonisse Vos, Vrijhoeven. Marie Antonisse Vos, Jacobus Geldense van Sprang, Anna Geldense van Sprang, Adriaan Hendrikse Hoefnagel, Johannes Meeusse van Eersel, Dongen, en Anna Meeusse van Eersel wed Adriaan Mouthaan. Eventuele voogden zijn Jacobus en Jacobus.

Fol. 190r

Jan Soethout X Anneke Deckers stellen hun testament op, 9-4-1788.

Genoemd: Antonij en Maria Mandemakers, kinderen van Anneke bij Bastiaan Mandemakers. Janneke Soethout, dochter. Eventuele voogd is Floor Soethout.

Fol. 193r

Maria Paens huijsvrouw van Wouter van Baartwijk stelt haar testament op, 23-2-1788.

Genoemd: Maria Paens, voordochter, onecht. Eventuele voogden zijn Jan en Gerrit Paens, broeders.

Fol. 195r

Antonij van Loon X Jacomina Janse stellen hun testament op, 19-12-1787.

Het testament van 10-1-1774 voor notaris Francois van der Werken, Sprang, komt te vervallen.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Adriaan de Greeff en Gerrit Laerhoven, beijde Sprang.

Fol. 199r

Pieter Deckers X Elisabet Schaap stellen hun testament op, 1-12-1787.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Cornelis Deckers, Groot Waspik, en Philippus Bogaers, Meeuwen.

Fol. 202r

Philippus Bogaers X Maria Schaap, Meeuwen, stellen hun testament op, 1-12-1787.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Margrite Bogaers en Eijmert Rombout, Meeuwen, en Peeter Deckers.

Boek B

Fol. 206r

Dingena Sprangers vrouw van Dirk de Leeuw stelt haar testament op, 30 lentemaand 1810.

Genoemd: Elisabeth en Trijntje Sprangers, zusters. Jan Sprangers, broeder.

Fol. 209r

Dirk de Leeuw man van Dingena Sprangers stelt zijn testament op, 30 lente maand 1810.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Jan de Leeuw, broeder, en Jan Sprangers, broeder.

Fol. 212r

Cornelis Pruijsers X Maria van Dongen stellen hun testament op, 30-9-1810.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Pieter Roosenbrand en Johannes Antonisse van Dongen.

Fol. 215r

Johanna van Es stelt haar testament op, 6-6-1808.

Genoemd: Martinus Willemse van Es, neef. Adriaan van der Wal halve broeder, Dordrecht. Gijsberd van Es, neef. Eventuele voogden zijn Gijsberd en Adriaan Wms Ockers, Loon op Zand.

Fol. 218r

Dingeman de Ruijter en Janneke Zoethout stellen hun testament op, 29-4-1808.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Cornelis Vermeulen en Jan Ockers.

Fol. 220r

Martinus de Roon X Pieternella Vermeulen stellen hun testament op, 1-11-1807.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Pieter Vermeulen, broeder, en Adriaan Vermeulen, broeder.

Fol. 223r

Bartholomeus van der Hoven wednr van Neeltje Verhagen stelt zijn testament op, 17-9-1807.

Genoemd: Adriaan, zoon.

Fol. 226r

Adriaan Wijnants X Adriana van Campen stellen hun testament op, 14-7-1807.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Anronie Wijnants, broeder, en Aart van Campen, broeder, Loon op Zant. Bij overlijden Hendrik de Leeuw, Vrijhoeven, en Jan Cornelisse van Tilborg.

Fol. 229r

Johanna en Adriana Vos stellen hun testament op, 30-1-1806.

Fol. 231r

Op 20-1-1806 stellen Cornelis van den Hoven X Geertruij van Oversteeg hun testament op.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Gerrit Mattijs van Oversteeg, broeder, en Martinus van Oosterhout.

Fol. 233r

Adriaan Ockers X Johanna Quirijns stellen voogden aan: Willem Ockers, zoon bij Maria Smits, Loon op Zant, en Jan Ockers, zoon, 6-1-1806.

Fol. 235r

Huijbert van Tienen geeft te kennen dat op 2-11-1805 zijn dochter Anna Catharina wed van Peeter Lekkerkerk. Voor Geertruijda Lekkerkerk, dochter, ca 12 jaar, worden als voogden aangesteld: Bernardus van Tienen, oom, en Jan Bonnnenee? van Tienen en Jacobus Ferleman Steverink, 11-11-1805.

Fol. 237r

Hendrik Konings X Jacoba van der Lij stellen hun testament op, 1-4-1805.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Cornelis Konings, broeder, Drongelen, en Wouter van der Lij, broeder, Loon op Zant.

Fol. 240r

Jacob de Jong is overleden zonder testament te maken. Voor de kinderen bij Maria Verheiden worden als voogden aangesteld: Antonie de Jong, broeder, en Pieter Borst, Loon op Zant, 23-5-1804.

Fol. 242

Gerrit Boer X Maggel Braspenning stellen hun testament op, 14-4-1804.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Wouter van der Hoeven en Eland Nieuwenhuizen.

Fol. 245

Teunis van Dommelen X Antonetta Bogers stellen hun testament op, 8-10-1803.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Hendrik Gs van Dommelen, broeder, Vrijhoeven, en Hendrik Timmermans.

Fol. 247r

Bastiaan de Rooij wednr Aaltje Knaap, overl 1-8-1803, benoemt tot voogden: Mattheus de Rooij, broeder, en Dirk de Bruijn X Anna de Rooij, en Steven Huijsman X Maria de Rooij, 9-8-1803.

Fol. 249r

Philippus Bogers, Meeuwen, X Maria Schaap, Pieter Dekkers wednr Elisabeth Schaap, Adriaan Holster, Raamsdonk, wednr Adriana Schaap, Jan van der Teen, schipper, X Magrita Schaap, Adriaan Knaap, Raamsdonk, X Johanna Schaap, kinderen van Jan Jans Schaap en Magrita van Cleeff tonen een zegel, 26-7-1803, met daarop geschreven:

Jan Schaap X Magrita van Cleef stellen hun testament op, 1-12-1802.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Philip Bogers en Peter Vermeulen, neef.

Fol. 254r

Testament van Jan Schaep X Magrita van Cleeff, zie fol 249r

Fol. 261r

Teuntje van der Schans wed Cornelis Kop stelt haar testament op, 12-2-1803.

Genoemd: Adriana, zuster. Eventuele voogden zijn Cornelis Cornelisse van den Hoven, junior, en Jacobus Beunis.

Fol. 264r

Machiel Dolk wednr Sijna van den Hoven stelt zijn testament op, 2-2-1803.

Genoemd: Cornelis Dolk, Anna Dolk X Jan Adrs Paans en Helena Dolk X Maurits Konings, kinderen. Eventuele voogden zijn Cornelis Gijben en Cornelis Dolk.

Fol. 266r

Cornelis Klaasse Vos X Johanna Nieuwenhuizen stellen hun testament op, 26-1-1803.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Joost Nieuwenhuizen, Vrijhoeven, en Gerrit Gerardse van Diemen.

Fol. 268r

Teuntje Pols wed Matthijs Peeter Leijten stelt als voogden aan Matthijs de Bont en Joost Huiberts Pols, 22-12-1802.

Fol. 270r

Anthonij Jansen van der Pluijm X Adriana Catharina Sprangers stellen hun testament op, 26-6-1802.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Teunis Joh van der Pluim, broeder, en Peter Josephus Sprangers, broeder.

Fol. 273r

Jan Arise Paans is overleden zonder voogden over zijn kinderen bij Helena Dolk te benoemen. Als voogden worden benoemd: Arnoldus Vos en Anthonie Dolk, 25-6-1802.

Fol. 275r

Arien Huijsman X Adriana van Raamsdonk hebben in het testament van 19-12-1763. Notaris Michiel Hijmans, Raamsdonk, als voogden aangesteld: Steven, Jan, Arien en Pieter Huijsman, zoonen, en Gijsbert Bossers X Ammerenske, dochter, en Pieter X Maria Stam. Dit wordt nu herroepen, 10-5-1802.

Fol. 277r

Arnoldus Oversteeg X Elske Brouwers stellen hun testament op, 22-4-1802.

Genoemd: Pieter Brouwers, broeder, de kinderen van Hendrik Brouwers, broeder. Eventuele voogden zijn Willem Oversteeg en Machiel Gs Bogers.

Fol. 281r

Gerrit, Adriana, Dingena Peterse de Rooij stellen hun testament op, 18-4-1802.

Fol. 283r

Arie Paans wednr Johanna Roosenbrand stelt zijn testament op, 27-2-1802.

Genoemd: Jan, zoon bij Helena Dolk. Eventuele voogden zijn Arnoldus Vos, Govert van der Lij en Gerrit Paans.

Fol. 285r

Pieter Joosten van den Hoek X Dingena Timmers stellen hun testament op, 18-1-1802.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Adriaan Jooste van den Hoek en Gerart Gerardse van Diemen.

Fol. 287r

Machiel Timmers, ca 16 jaer, stelt zijn testament op, 28-12-1801.

Genoemd: Willemijna de Beer, moeder, wed Jan Timmers X Johannes Bergmans.

Fol. 289r

Arie van Peer X Geertruij van Diemen stellen hun testament op, 4-11-1801.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Gerrit Simonse van Diemen en Gerrit van Peer.

Fol. 291

Hendrik Vos wednr Sijke Dalmaijer is overleden. Als voogden worden aangesteld: Cornelis Hendrikse Vos en Cornelis Wouterse van Campen, 7-9-1801.

Fol. 293r

Joost Huijbertse Pols X Anna Paap stellen hun testament op, 15-5-1801.

Genoemd: de kinderen van Joost bij Pieternella Janse van der Kaa. Eventuele voogden zijn Jan Cornse Kamp en Maarten van Zon, beijde Raamsdonk.

Fol. 296r

Arie Peterse Stam schenkt zijn zoon Mattheus een damschuijt etc, 10-3-1801.

Fol. 298r

Gerart Gerardse van Diemen X Maria van Oversteeg stellen hun testament op, 3-3-1801.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Cornelis van den Hoven en Arnoldus van Ammelrooij.

Fol. 301r

Christiaan Klis X Anna Pols stellen hun testament op, 2-3-1801.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Dirk de Rooij, Sprang, en Anthonie Pols, Loon op Zant.

Fol. 303r

Frans Vaartmans wednr Pieternella de Bruijn stelt zijn testament op, 10-1-1801.

Genoemd: de twee kinderen van Teuntje Vaartmans bij Arien Dekkers, Adriana Vaartmans X Adriaan van den Nieuwenhuijssen. Jan Vaartmans

Fol. 305r

Jacobus Sterrenburg X Geertruij de Rooij stellen hun testament op, 9-1-1801.

Genoemd: Arnoldus Vos en Wijnand de Rooij.

Fol. 307r

Heiliger van Es X Sija Timmers stellen hun testament op, 15-11-1800.

Het testament van 7-12-1784 komt te vervallen.

Genoemd: Gijsbert, Magiel, Jan, Teuntie X Cornelis Cornelisse de Rooij kinderen van Heiliger bij Adriaantie de Roon. Eventuele voogden zijn Magiel de Roon en Jan Janse de Roon.

Fol. 310r

Hendrik, Maria en Adriana de Leeuw, broeder en zusters stellen hun testament op, 4-9-1800.

Fol. 312r

Copie testament van Hendrik, Maria en Adriana de Leeuw.

Fol. 314r

Louter Cornelis Paling, Utregt, geeft aan dat hij bij testament van Sijtie Trommel wed Hendrik van Dam, 9-12-1788, notaris Govert Oerlemans, Loon op Zant, samen met Jan Willem Coets, medicine doctor , als voogd is benoemd. Jan is op 23-6-1800 overleden. Nu wordt Adrianus Rudolphus van Genderen, Waalwijk, benoemd, 4-9-1800.

Fol. 316r

Anthonij Quirijns toont een zegel van het testament van Johan Willem Coets, medicine doctor, 3-5-1798.

Ik Johan Willem Coets stelt mijn testament op,

Genoemd: Adriaan Spruijt X Allegonda Coets, nigt, Gorcum. Willem Okkers, neef, X Alida Quiirijns, Loon op Zant. Nicolaas van der Kleij, neef, Rotterdam. De dienstmeid die op moment van overlijden bij hem in woont. Gerrit Soethout of Johanna Soethout. Antonij Ja???, meester kleermaker. Gerrit van Beek. Willem en Johannes Boezers, zonen van Pieter Boezer. Elias Muller, gerechtsdienaar. Adrianus Kivits, chirurgijn.Antonij Quirijns. Dirk Zijlmans, neef, Rotterdam.

Fol. 318

Testament van Johan Willem Coets, 2-5-1798.

Fol. 324r

Maurits Konings wednr van Hendrina de Bie stelt zijn testament op, 13-6-1800.

Genoemd: Maurits en Hendrik Konings, zonen. De kinderen van Adriana Konings X Arnoldus de Rooij. De kinderen van Denis Vos bij Maria Konings. De kinderen van Adriaan Konings.

Cornelis, Maurits, Hendrik, Meijntie X Eland Nieuwenhuijzen en Hendrika X Arie van Pas, zijn kinderen. Eventuele voogden zijn Cornel,is en Maurits, zoonen.

Fol. 326r

Extract uit register van overlijden: Maurits Konings 8-10-1801, opgesteld op 8-2-1815.

Fol. 327r

Cornelis van Ammelrooij stelt zijn testament op, 26-5-1800.

Genoemd: Francijna Drijvers, nigt, dochter van Anna van Ammelrooij en Melis Drijvers, Middelburg. Cornelia van Ammelrooij, zuster, X Wijnand van Oostveen, op de Stigtsenberg. Frans van Ammelrooij, neef, zoon van Arnoldus, broeder. Eventuele voogden zijn Arnoldus, broeder, en Gerrit Gs van Diemen.

Fol. 329r

Antonij van Pas wednr Johanna Boezer stellen hun testament op, 16-3-1800.

Genoemd: kindkind Johanna Antonia Hagen dochter van Jan Hage en Dirkske van Pas. Arie en Janneke X Adriaan Konings, kinderen. Eventuele voogden zijn Arie van Pas en Adriaan Konings, Groot Waspik.

Fol. 331r

Willem Dalmaijer X Pieternella Vos stellen hun testament op, 4-3-1800.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Cornelis Wouterse van Campen en Louwerens van Dijk, schout Vrijhoeven, wonende te Sprang, bij overlijden Aart van Campen en Pieter Adriaans van der Hoeven.

Fol. 333r

Arend Huijsman geeft te kennen dat hij samen met Hendrik Wessels, Geertruijdenberg, als voogd is benoemd over de kinderen van George Christiaan Brühl en Elisabeth Wessels, testament 11-10-1793, Vrijhoeven. Hendrik is overleden. Nu wordt Leendert Wessels, Geertruijdenberg, benoemd, 1-3-1800.

Fol. 335r

Cornelis Jacobse Vos X Catharina Timmers stellen hun testament op, 20-2-1800.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Gerrit Gerardse van Diemen en Leendert Leendertse Sillevius, den Hage.

Fol. 337r

Jan de Jong stelt zijn testament op, 12-2+-1800.

Genoemd: Adriaan, Hendrik, Elisabeth, Adriana de Roon X Cornelis van den Hoven, halve broeders en susters. De kinderen van Adriaan Adriaense de Jong, broeder. De kinderen van Jenneke de Jong, zuster. Adriaan Pieters de Jong, neef. De kinderen van Johanna de Jong, halve zuster. Aantie de Jong, zuster, X Adriaan Klootwijk, Sprang. Jacob Konings. Eventuele voogden zijn Adriaan Klootwijk, Sprang, en Jacob Konings.

Fol. 340r

Jacobus Vos wednr Johanna Cornelisse de Rooij verklaart de aanstelling van voogden in het testament van 22-8-1780 als vervallen. De voogden worden Willem Roosebrand en Adriaan Hoefnagel, 4-2-1800.

Fol. 341r

Arie Boezer X Maria Verhagen stellen hun testament op, 29-1-1800.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Joost Boer en Joost Verhagen, Loon op Zant.

Fol. 343r

Peeter Janse de Rooij X Adriana de Rooij stellen hun testament op, 11-1-1800.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Adriaan Janse de Rooij, broeder, en Jan Cornelisse de Rooij, broeder.

Fol. 345r

Adriaan de Haan en Jenneke de Jong, halve broeder en zuster, stellen hun testament op, 24-11-1799.

Genoemd: Jan de Jong, zoon van Jenneke. Eventuele voogden zijn Jan Mattijssen van Riel, Vrijhoeven, en Gijsbert van der Wiel, Woudrichem.

Fol. 348r

Johannes van den Hoven X Adriana van Riel stellen hun testament op, 17-11-1799.

Het testament van Johannes met zijn broer Gerrit, 29-6-1775, Vrijhoeven, komt te vervallen.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Cornelis Gijben , zusters zoon van Johannes en Gerrit van Riel, broeder.

Fol. 350r

Willem, Teuntie, Adriaan en Dirk van Pelt, broeders en zusters, stellen hun testament op, 4-10-1799.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Willem Janse Schouten, Raamsdonk, en Huibert van Pelt.

Fol. 352r

Adriaan, Jan, Bart en Anna Corstiaanse van der Hoeven, boeders en zuster, stellen hun testament op, 28-6-1799.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Bart Hendrikse Verhagen en Dirk Oerlemans, Vrijhoeven.

Fol. 354r

Hubertie Roosenbrand wed Peeter de Rooij stelt haar testament op, 23-5-1799.

Genoemd: Cornelis, Teuntie X Arnoldus Vos, Geertruij X Jacobus Sterrenburg, de kinderen van Klaas de Rooij, Gerrit, Adriana en Dingena de Rooij, hun kinderen. Eventuele voogden zijn Jan Arijse Jorans?, Cornelis Peeterse de Rooij en Arnoldus Vos.

Fol. 357r

Machiel Niemans is samen met Adriaan Nicolaasse Vos, testament wed Nicolaas Vos, 3-5-1797, als voogd aangesteld. Adriaan is overleden. Nu wordt benoemd: Adriaan Kanters, ’s Gravenmoer, 6-5-1799.

Fol. 358r

Voogdij benoeming over de kinderen van wed Nicolaas Vos, 6-5-1799.

Fol. 359r

Hendrik Leendertse van Diem X Antonetta Bogers stellen hun testament op, 9-1-1800 [achterop de akte 1799].

Genoemd: Eventuele voogden zijn Gerrit Gerardse van Diemen en Arien van Peer.

Fol. 361r

Cornelis Spierings X Dingena Wijnen stellen hun testament op, 22-12-1798.

Fol. 363r

Steven Huijsman X Maria de Rooij stellen hun testament op, 18-9-1898.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Arent Huijsman, broeder, en Mattheus de Rooij, broeder.

Fol. 366r

Adriaan, Anna en Maria Janse de Rooij, broeder en zusters, stellen hun testament op, 14-9-1798.

Genoemd: Jan Jacobs de Rooij, neef, zoon van Jacobus, broeder, Peeter Janse de Rooij, broeder. Eventuele voogden zijn Hendrik Peeters Stam, Vrijhoeve, en Jan Cornelisse de Rooij.

Fol. 370r

Jan Roosenbrand wednr Maria de Rooij is overleden. Zij hadden bij testament als voogeden aangesteld: Jacob Roosenbrand en Cornelis de Rooij, beijde overleden. Nu worden aangesteld: Willem Roosenbrand en Aart van Kampen, 2-7-1798.

Fol. 372r

Pieter Brouwers X Cornelia Hommel stellen hun testament op, 11-6-1798.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Hendrik Brouwers, broeder, en Cornelis Hommel, broeder.

Fol. 374r

Eland Nieuwenhuijsen X Willemijna Konings stellen hun testament op, 4-12-1797.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Cornelis Koonings, broeder, en Adriaan van den Hoek, moeren van Hedel.

Fol. 376r

Gerraard van Diem X Janneke Timmers stellen hun testament op, 3-5-1797.

Genoemd: dochter Dingena, zoon Gerrit. Anna Timmermans. Er zijn vier kinderen. Eventuele voogden zijn Gerrit, zoon, en Arnoldus van Ammelrooij X Janna, dochter.

Fol. 379r

Jenneke van der Wie wed Nicolaas Vos stelt haar testament op, 3-5-1797.

Genoemd: Adriaan en Cornelis Vos, haar twee kinderen en de kinderen, Nicolaas en Adriaan, van Jacobus bij Maria Niemans. Eventuele voogden zijn Adriaan, zoon, en Magiel Niemans.

Fol. 382r

Pieter Pruijsers is bij testament , 23-2-1775, van Corstiaan Pruijsers, halve broeder, X Adriaantie Paans naast Nicolaas Jonkers als voogd benoemd. Nicolaas is overleden. Nu wordt Casper de Cock, Loon op Zant, benoemd, 22-4-1797.

Fol. 384r

Adriaan Gerritse Paans X Anna Peeterse de Rooij stellen hun testament op, 24-3-1797.

Genoemd: Eventuele voogden zijn Joost Pse de Rooij en Joost Boer.

Fol. 387r

Er is een verzoek door de procureur voor de kinderen van Adriaan Peters de Rooij om als voogden te worden aagesteld over hun innocente zuster Johanna de Rooij.

De testamentaire voogden, Hendrik de Rooij, Bartholomeus van der Hoeven, Willem van Herwijnen, Westhuijsen, en Bartel Timmermans, Raamsdonk, worden ontslagen en als voogden worden aangesteld: de broeders en zwagers van Johanna.

Aangesteld worden: Peeter de Rooij, Mattheus de Rooij, Bastiaan de Rooij, Dirk de Bruijn X Anna de Rooij en Steven Huijsman X Maria de Rooij, Raamsdonk, 13-3-1797.

Fol. 389r

Jan Priems X Johanna Dingemans stellen hun testament op, 6-1-1797.