2 folio’s met de index t/m folio 45

Fol. 1r

Akte van indemniteijd

Schout en scheepenen verklaren dat als Dingena de Beer dogter van Jan de Beer en Maria van Moergestel, gebooren alhier, tot armoede mogte koomen te vervallen zij de vrije inwooning in Sprang krijgt, 26-6-1792.

Fol. 1r

Engelina Vos weduwe Govert Oerlemans, secretaris alhier geweest, en Wouter Melisz, Scholt, x Clasina Elisabeth Oerlemans, Baltus Werters x Bernardina Cornelia Oerlemans, kinderen van Govert Oerlemans en Ida de Grand, verkoopen aan Jan Oldenseel Vlaanderen, wonende te Wasbeek, 20-8-1792.

Fol. 2r

copie

Op heeden den 11e augustus anno 1792 compareerde, voor mij Elbert Haesak, notaris te Amsterdam, Cornelis Hanekel en deze magtigt zijn vader Johan Lodewijk Hanekel, med doctor te Loon op Sant en bij overlijden van zijn vader Nicolaas Gester, woonende te Loon op Sant, om zijn zaken aldaar te behartigen.

Fol. 2v

Gijsbert van Zelst, Toom van Zelst, Albert van Zelst en Jan Ros x Johanna van Zelst verkopen aan Gerrit van Zelst.

Fol. 3r

Geeft reverentelijk te kennen Joseph Levi, zig ophoudende en logeerende onder Loon op Zant, dog doe eenige tijd binnen deeze heerlijkheijd Sprang gewoond en verkeerd heeft en nog daaglijks verkeerd hebbende alhier te Sprang en ook elders als knegt gedient, dog buijtendienst zig tans geneerdende met het opkoopen van oude kleederen end andere zeer geringen negotie oph??? Dan waar toe hem meestal den geringen contante daar toe vereijst wordende ontbreeken als moetende dikwijls op den borg of crediet inkoopen en zig met geleend geld van zijne goede bekenden geneeren.

Dat den suppliant tot zijn overgrooten surprise en bittere smarten heeft moeten ondervonden dat zijne geweezen baas en vrouwe Moses Cohen en zijnde huijsvrouw, zijnden meeden van de joodsen nattie, en vleijshouwer alhier woonagtig bij wien den suppliant als knegt heeft gedient (zeer waarschijnlijk uijt haat en nijt en afgunstigheijd voortkoomenden ten zaaken dat den suppliant onlangs heeft verzogt omme binnen Sprang te worden geadmitteerd ten eijnden als vleijshouwer te moogen fungeren. Hij wil er weer boven op komen). Meerdere mensen getuigen dat hij zich de laatste tijd goed gedraagt. Hij verdiend het niet als gauwdief uitgescholden te worden.

Hij verzoekt om een proces tegen Moses Cohen te mogen voeren zonder de proces kosten te hoeven betalen.

Fol. 4r

Wouter Smallegang en Jan Vos, armmrs, verkoopen aan Jacobus Treffers, 24-9-1792.

Toegevoegd: Op 9-10 verklaart Jacobus dat zijn naam per abuis in deze akte is komen te staan. Het betreft hier Adriaan van Dortmont.

Fol. 4v

Willem Maas, woonede onder Loon op Zand, heeft verkogt aan Maarten van Broekhoven, Loon op Zand, en Hendrik Kleijn, woonende te Sprang, 26-9-1792.

Fol. 5r

Joseph Levi krijgt toestemming zijn proces tegen Moses Cogen en zijn vrouw, na een vruchteloze poging tot verzoening, pro deo te beginnen, 9-10-1792.

Fol. 5v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Cornelis Capteijn, zoon van Cornelis Capteijn en Cornelia Billekens, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat hij vrije inwooning te Sprang krijgt, 8-11-1792.

Fol. 5v

De weduwe Gabriel van Drunen heeft afgestaan aan Johanna Langermans het halve huis waarin de weduwe nu woont, 16-1-1793.

Fol. 6r

De weduwe Dirk Vos x Robbert Sunderland heeft verkogt aan Peter Vos, 4-1-1793.

Fol. 6v

Pieter Josua de Wilden, gepensioneerd luijtenant ten dienste deser lande, heeft verkogt aan Bernard Christoffel van Thielen.

Fol. 7r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Lammert Vos, zoon van Denis Vos en Elisabeth Gijben, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat hij vrije inwooning te Sprang krijgt, 13-4-1793.

Fol. 7r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Adriana Braspenning, dogter van Willem Braspenning en Ariaantie Blok, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 10-5-1793.

Fol. 7v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Adriana de Beer dogter van Jan de Beer en Maria van Moergestel, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 16-5-1793.

Fol. 7v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Sebilla Pouwelsen dogter van Willem Pouwelsen en Maria Lijster, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 24-5-1793.

Fol. 8r

…. van den Heuvel, ambagtsheer van Genderen heeft verkogt aan Gerrit van Oorschot, 1-6-1793.

Fol. 8r

A. R. van Genderen heeft verkogt aan Frans de Graaff, Besoijen., 22-7-1793.

Fol. 8v

Adriaan de Bruijn, Schrevelduijn Cappelle, heeft vercogt aan Cornelis Snijders, Vrijhoeve Cappelle, 3-9-1793.

Fol. 8v

Willem IJpelaar, Sprang, mede namens Jan van Velthoven x Jozijna IJpelaar, Rotterdam, procuratie Rotterdam 6-10-1793, ter eenre en Wouter IJpelaar ter andere zijden sluiten een akkoord.

Wouter zorgt voor Willem. Willem verkoopt het huis aan Wouter.

Fol. 9v

De weduwe Corstiaan van de Werken heeft vercogt aan Lourens Anthonij van Dijk, 9-11-1793.

Fol. 10r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Jacob Wessels zoon van Joseph Wessels en Rebekka Naten, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat hij vrije inwooning te Sprang krijgt, 28-12-1793.

Fol. 10v

Govert de Bie heeft verkogt aan Jan Timmermans, 3-1-1794.

Fol. 11r

De weduwe Cornelis Roose heeft verkogt aan Moses Cohen, 20-1-1794.

Fol. 11r

Adriaan de Jong heeft verkogt aan de weduwe Wouter van der Wens, 22-1-1794.

Fol. 11v

De weduwe Wouter van der Wens heeft verkogt aan de weduwe Joost van den Laet, 22-1-1794.

Fol. 11v

Jacoba Elisabeth de Greef weduwe Govert de Rooij x Lourens Antonie van Dijk heeft verkogt aan Adriaan de Greef, 17-3-1794.

Fol. 12r

De weduwe Hendrik de Haan heeft verkogt aan Jacobus Treffers, 25-3-1794.

Fol. 12v

Hendrik Heijmans heeft verkogt aan Jan Kievits, 3-4-1794.

Fol. 12v

Wouterke Heijmans heeft verkogt aan Hendrik Clemens Johan Randt, 3-4-1794.

Fol. 13r

Hendrik Clemens Johan Rand heeft verkogt aan Johannes Josephus de Wilden, 9-4-1794.

Fol. 13v

Simon Colthof heeft vercogt aan Wouterke Heijmans, 5-4-1794.

Fol. 13v

De weduwe Johannes Rademaker, woonende te G’berg heeft verkogt aan Jan Timmermans, 28-4-1794.

Fol. 14r

Willem Bosch x …. …. weduwe Johan Hubert, Dordrecht, heeft verkogt aan Maria Boeser, 9-5-1794.

Fol. 14v

Hendrik van Dongen heeft verkogt aan Adriaan Heijmans, 13-5-1794.

Fol. 14v

Cornelis van Beek heeft vercogt Hendrik van Dongen, 16-5-1794.

Fol. 15r

Johannes Oerlemans heeft verkogt Adrianus Langeweg, Wilmstad, 16-6-1794.

Fol. 15v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Johanna Lauwerina Kuijpers dogter van Christofel Kuijpers en Jacoba van Os, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 7-7-1794.

Fol. 15v

Borgebrief

Schout en scheepenen verclaaren bij deezen dat Moses Cohen zijnde van de joodse natie de afgelopen 15 jaar burger van Sprang is geweest en zig ordelijk heeft gedragen, 5-9-1794.

Fol. 16r

Arij Vos, Jacobus de Bois, Willemijntie Hagemeijer verclaaren dat zij op 20-11-1794 een commisaris met twee dragonders der France republiek uijt ’s Hertogenbos die in de Heijstraat te Capel waren weesten fourangeeren tegenover het huis van Zacharias Scholt vroeg een van de dragonders aan Willemijntje om genever. Nadat Willemijntje nee had gezegd sloeg de dragonder 17 ruijten in.

Fol. 17r

Moses Cohen verkoopt aan Goverdina de Laat weduwe Hendrik de Haan, 10-12-1794.

Fol. 17v

Inventaris van de goederen nagelaaten door den burger Jacquemijn Musisien en 2e batteljon de la 199 brigade a la premiere devision de la armee du nord de generaal Daendels.

Fol. 18r

Elisabeth Wijdhoff, woonende bij Jacob Vos, verclaart dat zij op 28-1-1795 smorgens om zeven uur wilde gaan biechten en ondeerweg haar vrijer Willem van berst tegenkwam. Hij zij dat een van hen moest sterven en gooide haar op de grond en sloeg een touw om haar hals om haar te wurgen. Hij zij haar dat ze beloofd had hem niet als vader van het kind waarvan ze zwanger was te noem maar te zeggen dat het een van de Fransen was geweest.

Fol. 18v

Adriaen Adriaanse de Jongh heeft verkogt aan Adriaan de Greef.

Fol. 19r

Een in het frans geschreven quitantie.

Fol. 19v

Een in het frans geschreven akte mbt meel

Fol. 20r

Een in het frans geschreven akte mbt de levering van hooi.

Fol. 20v

Een in het frans geschreven akte mbt de levering van zout.

Fol. 20v

Een in het frans geschreven akte mbt de levering van genever.

Fol. 21r

Een in het frans geschreven akte mbt de levering van hooi.

Fol. 21v

Een in het frans geschreven akte mbt de levering van hooi.

Fol. 21v

Een in het frans geschreven akte mbt de levering van hooi.

Fol. 22r

Een in het frans geschreven akte mbt de levering van hooi.

Fol. 22r

Een akte mbt de levering van granen.

Fol. 22v

Een akte mbt de levering van hospitaal noodwendigheden.

Fol. 23r

Een in het frans geschreven akte mbt de levering van hooi.

Fol. 23v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Johanna en Pieter van Zelst dogter en zoon van Dirk van Zelst en Cornelia Dominee, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgen, 20-3-1795.

Fol. 24r

Johannis Oerlemans heeft verkogt aan Antonie Eijmerse Blok, 20-3-1795.

Fol. 24r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Wilhelmina van Selst dogter van Jacobus van Selst en Adriana Kuijsten, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 11-4-1795.

Fol. 24v

Willem Andriessen heeft verkogt aan Jacobus van Gestel, 15-5-1795.

Fol. 24v

Antonie Eijmerse Blok heeft verkogt aan Hendrik Blok, 8-4-1795.

Fol. 25r

Willem Verheijden heeft verkogt aan Margareta Brekelmans weduwe van Jan Cornelis Joris.

Fol. 25r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Hendrik van den Enst zoon van Bastiaan van den Enst en Elisabeth Mol, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat hij vrije inwooning te Sprang krijgt, 2-10-1795.

Fol. 25v

Gerrit van Loon, Rotterdam, heeft verkogt aan Cornelis Soeters, 28-10-1795.

Fol. 26r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Hendrik van Ammelrooij zoon van Peeter van Ammelrooij en Hillegonde Pruijsers, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat hij vrije inwooning te Sprang krijgt, 29-10-1795.

Fol. 26r

Jan Gim? No??? Verrkoopt aan Margareta Brekelman weduwe Jan Cornelis Jorisse, 8-12-1795.

Fol. 26v

De weduwe Dirk Sprangers x Tomas van Zelst heeft verkogt aan Hendrik de Bie, 13-12-1795.

Fol. 26v

De weduwe Cornelis de Rooij heeft verkogt aan Jan de Rooij, 23-12-1795.

Fol. 27r

George Ros heeft verkogt aan Andries Sulters, 24-12-1795.

Fol. 27r

Dina de Laat weduwe Hendrik de Haan heeft verkogt aan Moses Cohen, Besoijen, 5-1-1796.

Fol. 27v

Den burger A. S?. van Henderen, Waalwijk, heeft verkogt aan Adriaan Bouwens, 19-1-1796.

Fol. 28r

Pieter van der Loo namens Hendrik van de Kaemer, Capel, Antonia van de Kaemer x Seger Verduijn, G’Berg, en Antonette van de Kaemer hebben verkogt aan Bastiaen Soethout, Waalwijk, 7-2-1796.

Fol. 28v

Jan Quirijns, Loon op Zand heeft verkogt aan Cornelis Quirijns, 10-2-1796.

Fol. 28v

De weduwe Hendrik Klootwijk, Wasbeek, heeft verkogt aan Hendrik van Dongen, 27-2-1796.

Fol. 29r

Hendrik van der Loo heeft verkogt aan Cornelis Snijders, 8-3-1796.

Fol. 29v

Op heede den 8e maart 1796 compareerde Petronella Broekhoven weduwe Reijnier Hazenbos verclaart dat hare man op 29-2-1796 is overleden nalatende vijff kinderen: Johanna, Jan, Frans, Gerrit en Adriaen Hazenbos. Zij verzoekt voogden aan te stellen.

Als voogden worden aangesteld Cornelis van Beek en Wouter de Beer.

Fol. 30r

Wouter de Beer namens Peeter de Vos x Cornelia Hazenbos en Adriaan van Heesbeen, voogden van de kinderen van Reijnier Hazenbos en Johanna van Dongen: Willem en Applonia Hazenbos, Petronella Broekhoven nu weduwe van Reijnier, Cornelis van Beek en Wouter de Beer als voogden van de kinderen van Reijnier en Petronella: Johanna, Jan, Frans, Gerrit en Adriaen Hazenbos, willen gezien de stand van de nalatenschap het huijs etc publiecq verkoopen.

Fol. 30r

Toestemming om het huijs te moogen verkoopen, 15-3-1796.

Fol. 31r

Jan Ros heeft verkogt aan Michiel en Adriana Spuijbroek, 21-3-1796.

Fol. 31r

Michiel en Adriana Spuijbroek heeft verkogt aan Jan Ros, 21-3-1796.

Fol. 31v

Sophia de Jong weduwe Wouter van der Wens, Dordrecht, heeft verkogt aan jacobus Graij, 1-4-1796.

Fol. 31v

Antonie van der Ham, Waalwijk, heeft verkogt aan Arie van Os, 17-4-1796.

Fol. 32r

Dingena van der Hoeven x Johannis Koning, Raamsonk, heeft verkogt aan Cornelis van den Hoek, Jan van den Hoek en Adriaen van den Hoek, Vrijhoeven Cappel, 21-4-1796.

Fol. 32r

Hendrik van de Kamer heeft verkogt aan Pieter van der Loo, 23-4-1796.

Fol. 32v

Wouter Smallegang heeft verkogt aan Wouter van Baardwijk, Cappel, 7-5-1796.

Fol. 32v

Compareerde Cornelis van Beek en Wouter de Beer als voogden van de kinderen van Reijnier Hazenbos za in tweede huwelijk verwekt bij Petronella Broekhoven hebben verkocht an de voogden over de kinderen van Reijnier bij Johanna van Dongen, 7-6-1796.

Fol. 33v

Zacharias Scholt wordt benoemd tot procureur van de rechtbank te Sprang, 20-8-1796.

Fol. 34r

Wouterke Treffers wed Dirk Sprangers x Thomas van Selst heefr verkogt aan Hendrik Maijers, 27-9-1796.

Fol. 34v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Simon van Selst, 9 jaar, Gerrit van Selst, 7 jaar, en Adriana van Selst, 4 jaar, kinderen van Pieter van Selst en Christina Boele, te Sprang gebooren, te Sint Antruijen tot armoede mogten koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgen, 29-10-1795.

Fol. 35r

Simon Colthoff heeft verkogt aan Wouter Mewis Scholt, 20-11-1796.

Fol. 35r

Hendrik van Dongen heeft verkogt aan Johannes Muijselaar.

Fol. 35v

Hendrik, Anna en Adriaan van der Werken heeft verkogt Jan Kievvits, 31-1-1797.

Fol. 35v

Johannis Konings heeft verkogt aan Bartholomeus Hendrikse Verhoeven, 9-2-1797.

Fol. 36r

Herman Doctors van Leeuwen, Raamsdonk, wordt benoemd tot procureur van de rechtbank van Sprang, 25-2-1797.

Fol 37r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Anna Brouwers dogter van Peeter Brouwers en Anna IJpelaar, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 4-3-1797.

Fol. 37r

Hendrik de Rooij x Henderina van Os, Adriaan van Os en Arie van Os hebben verkogt aan Balthazar Werther, 10-3-1797.

Fol. 37v

Hendrik de Rooij x Henderina van Os en Adriaan van Os hebben verkogt aan Arie van Os, 11-3-1797.

Fol. 38r

Lourens Antonie van Dijk x Jacoba Elisabeth de Greeff weduwe Govert de Rooij heeft verkogt aan Lourens Vos, 16-3-1797.

Fol. 38v

A. R. van Genderen, Waalwijk, heeft verkogt aan Lourens Antonie van Dijk, 17-3-1797.

Fol. 39r

Antonia van de Kamer, G’Berg, x Seger Verduijn en Antonetta van de Kamer x Gerrit Fuijnenbuijk hebben verkogt aan Pieter van der Loo, 29-3-1797.

Fol. 39r

Hendrik Bienen heeft verkogt aan Jacobus Graij, 6-7-1797.

Fol. 39v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Clasina Boogers dogter van Frans Bogers en Pietrnel de Leeuw, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 29-4-1797.

Fol. 39v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Johannis Louis Dekkers zoon van Adam Dekkers en Johanna Louis Hessel?man , te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat hij vrije inwooning te Sprang krijgt, 3-6-1797.

Fol. 40r

Hendrik Treffers, Cappel, heeft verkogt aan Antonie Glavemans, Cappel, 26-7-1797.

Fol. 40v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Johannis Migiel Janson zoon van Charles Janson en Knira Romme, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat hij vrije inwooning te Sprang krijgt, 13-10-1797.

Fol. 40v

Cornelis Ophorst heeft verkogt aan Maarten van Broekhoven, Loon op Zand, 31-12-1697.

Fol. 41r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Johanna Hazenbosch, Johannis Hazenbosch, Gerrardus Hazenbosch en Adriana Hazenbosch kinderen van Reijnier Hazenbosch en Petronella van Broekhoven, te Sprang gebooren, tot armoede mogte koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgen, 24-11-1797.

Fol. 41r

Hendrik Clemens Johan Rant, Heusden, heeft verkogt aan Balthazar Werther, 31-12-1797.

Fol. 41v

Jan van Weezel heeft verkogt aan Willem van Weezel, 28-12-1797.

Fol. 41v

Francois van de Werken heeft verkogt aan Salomon Goedman, 2-1-1797 [=1798]. Los vel met gegevens aanwezig.

Fol. 42r

Hendrik Brienen heeft verkogt aan Peter Brox, 1-2-1798.

Fol. 42v

Antonie Huijbert Blok heeft verkogt aan Jan Crajo, 15-2-1798.

Fol. 43r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Pieternella van Dongen dogter van Leunis van Dongen en Pieternella Moll, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat hij vrije inwooning te Sprang krijgt, 17-2-1798.

Fol. 43r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Jochem van de Wensch zoon van Wouter van de Wensch en Sofia de Jongh, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat hij vrije inwooning te Sprang krijgt, 2-3-1798.

Fol. 43v

Jacobus van Sevenbergen, Breda, heeft verkogt aan Huijbert Boer, 31-3-1798.

Fol. 43v

Jacobus van Sevenbergen, Breda, heeft verkogt aan Huijbert Boer, 31-3-1798.

Fol. 44r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Hendrina Janson dogter van Charles Janson en Knira Romme, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 2-4-1798.

Fol. 44r

Adriaan Heijmans heeft verkogt aan Joseph Levie, joods slagter, 25-4-1798.

Fol. 44v

Christoffel Treffers heeft verkogt aan Gerrit van Aarle, 2-4-1798.

Fol. 45r

De weduwe Wouter van der Wensch heeft verkogt aan …. Van Roijen, predicant te Loon op Zant, 29-8-1798.

Fol. 45r

A. R. van Genderen namens Petrus Oliviers, Helmond, heeft verkogt aan Willem Klootwijk junior, 26-10-1798.

Fol. 45v

Willem Klootwijk heeft verkogt aan Adriaan van Beek, 26-10-1798.

Fol. 46r

Jacobus van Gestel, Loon op Zand, heeft verkogt aan Antonie van Selst, 2-12-1798.

Fol. 46r

Wouter Maijers heeft verkogt aan Andries Maijers, 2-4-1799.

Fol. 46v

Wouter Maijers heeft verkogt aan Marijnus Ros, 2-4-1799.

Fol. 46v

Wouter Maijers heeft verkogt aan Gerrardus Maijers, 2-4-1799.

Fol. 47r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Maria Snaphaan dogter van Adriaan Snaphaan en Jacoba Verhaaren, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 16-4-1799.

Fol. 47r

Wouter Maijers heeft verkogt aan Jan Soethoud, Waalwijk, 24-4-1799.

Fol. 47v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Wouter Klis en desselfs dogter Goverdina Klis verwekt bij Elisabeth van Beek , te Sprang gebooren, tot armoede mogten koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgen, 4-5-1799.

Fol. 48r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Christoffel Treffers en Pieternella van Dongen, egtelieden, met hun vier kinderen Antonie, Adriana, Ariaantie en Elisabeth, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgen, 2-4-1798.

Fol. 48v

De weduwe Corstiaan van de Werken heeft verkogt aan Jan Dirkse Oerlemans, 15-7-1799.

Fol. 49r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Adriana Quirijn dogter van Peter Quirijn en Johanna de Kock, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 17-7-1799.

Fol. 49v

Christiaan de Bie heeft verkogt aan Denis van der Schans, Vrijhoeven Cappel, 22-8-1799.

Fol. 50r

Johannis Adolphus Muijselaar heeft verkogt aan Gerrit van Aarle, 13-11-1799.

Fol. 50v

De weduwe Simon Colthoff heeft verkogt aan Wouter maijers, 29-11-1799.

Fol. 51r

De weduwe Pieter van Ooijen heeft verkogt aan Mattheuwis van Daalen, 2-12-1799.

Fol. 51v

Arij van Os heeft verkogt aan Peeter Vos, 2-1-1800.

Fol. 52r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Maria Catrina, Johanna, Wilmijna en Johannis, kinderen van Hendricus Jacobs van Oostrum en Johanna Scheere, te Sprang gebooren, tot armoede mogten koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgen, 2-4-1798.

Fol. 52r

Adriana Scholt weduwe Simon Colthoff heeft verkogt aan Jan Kievits, 7-3-1800.

Fol. 53r

Geven reverentelijk te kennen Heijliger Boer, Adriaan van Riel x Aantje Boer, Jacobus van Steenbergen x Pietronella Boer en Johanna Boer dat hunne broeder Huijbert Boerden 26e februarij deses jaars alhier is overleden. Erfgenamen zijn de voors requishanten en de kinderen van wijlen Huijberdina Boer en Pieter van der Loo. Voor deze kinderen dient een voogd te worden aangesteld. Pieter van der Loo wordt tot voogd benoemd van zijn kinderen: Jacob, Pieternella, en Antonetta, 14-3-1800.

Fol. 54v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Hendrina van Beek dogter van Barend van Beek en Sija Kolster, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 5-4-1800.

Fol. 55r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Elisabeth Snaphaan dogter van Adriaan Snaphaan en Jacoba Verhaaren, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 2-4-1798.

Fol. 55v

Bastiaan van Ammelrooij als testamentaire erfgenaam van de weduwe Johannes van Ammelrooij heeft verkogt aan de weduwe Willem van Ammelrooij, 26-8-1800.

Fol. 56r

Cornelis Cockuijt, schout en secretaris Sprang, en Pieter Oversloot krijgen het recht tot jagen, 1-9-1800. Ondertekend door veel personen.

Fol. 56v

Gerrit Kleijn, Loon op Zand, heeft verkogt aan Gerrit van Weezel, 6-9-1800.

Fol. 57r

Lourens Vos heeft verkogt aan Arie van Os, 9-9-1800.

Fol. 57v

Jacobus Treffers, Drongelen, mede namens Lourens van Bergeijk, Bleskensgraaff, heeft verkogt aan Jan Putters, Waspik, 28-10-1800.

Fol. 58r

Antonie Glavemans, Sgrevelduijn Cappel, heeft verkogt aan Huijbert Burmanje, 13-12-1800.

Fol. 58v

A. R. van Genderen, Waalwijk, heeft verkogt aan Adriaan van Vuuren, 20-1-1801.

Fol. 59r

Christoffel Treffers, Waalwijk, heeft verkogt aan Henderik de Bie, 1-2-1801.

Fol. 59v

Lourens Antonie van Dijk heeft verkogt aan Hendrik Vergouwen, 28-3-1801.

Fol. 60r

Jacobus Graij heeft verkogt aan Adriaan Klootwijk, 28-3-1801.

Fol. 60v

Lourens Antonie van Dijk heeft verkogt aan Jacibus Graij, 28-3-1801.

Fol. 61r

Francois van de Werken wordt als procureur benoemd, 4-4-1801.

Fol. 61v

Adrianus Vermeulen, Waalwijk, wordt tot procureur benoemd, 21-4-1801.

Fol. 62r los vel

H de Bie aan C Cockuijt

Lijstje met bedragen ivm schrijven.

Fol. 62r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Bastiaan de Leeuw zoon van Anthonie de Leeuw en Elisabeth Vos, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat hij vrije inwooning te Sprang krijgt, 19-5-1801.

Fol. 62v

Willem Klootwijk junior heeft verkogt aan Adriaan van Beek, 3-6-1801.

Fol. 63r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Jacobus Treffers en zijn vrouw Cornelia Uijthoven en de kinderen Jan hendrik, Adriana, Christoffel en Jacobus , te Sprang gebooren, tot armoede mogten koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgen, 13-6-1801.

Fol. 63v

Huijbert Burmanje heeft verkogt aan Johannis Verschurren, Bezoijen, 20-7-1801.

Fol. 64r

Willem Roosen, woonende tans te Benne???, heeft verkogt aan Gerrit Seppenvelt, Vrijhoeven Cappel, 21-7-1801.

Fol. 64v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Cornelia van Dongen dogter van Jan van Dongen en Adriana van Mol, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat hij vrije inwooning te Sprang krijgt, 24-9-1801.

Fol. 65r

Joseph Levie heeft verkogt aan Adriaan Heijmans, 5-10-1801.

Fol. 65v

Adriaan Vos heeft verkogt aan Teunis van Dijk, Dord, 1-11-1801.

Fol. 65v

Jan Vos en Bastiaan Verschuuren hebben verkogt aan Antonie Antonisse Blok, 1-1-1802.

Fol. 66r

Matthijs Verhoeven x Pieternella Verschuuren, de enige dogter van Corstiaan Verschuuren, en de weduwe Corstiaan Verschuuren verkopen aan Leendert Kelders, 20-1-1802.

Fol. 67r

Schout en scheepenen zijn op 1-2-1802 ten huijsen van de weduwe Teunis van Dongen met haar dogter Maria om hun klachten aan te horen. In de nacht van zondag op maandag jongstleden zijn er 28 ruijten ingeslagen, 1-2-1802.

Fol. 68r

Alewijn de Rooij, Tilburg, heeft verkogt aan Maarten van Broekhoven, Loon op Zand, 19-2-1802.

Fol. 68v

Johanna Klijn weduwe Hendrik Snoeren, Loon op Zant, heeft verkogt aan Huijbert Burmanje, 2-3-1802.

Fol. 69r

Marijnis Ros heeft verkogt aan Hendrik de Bie, 10-3-1802.

Fol. 69v

Gerrit Maijers, Loon op Zand, heeft verkogt aan Marijnis Ros, 12-3-1802.

Fol. 70r

Wouterke Heijmans heeft verkogt aan Dirk van Uithoven, 15-3-1802.

Fol. 70v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Johanna Klis dogter van Hendrik Klis en Piernella van Nieuwenhuijsen, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 17-4-1802.

Fol. 71r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Janneken van Dongen dogter van Jan van Dongen en Adriana Moll, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 23-4-1802.

Fol. 71r

Peter Bart. van der Hoeven heeft verkogt aan Hendrik Oerlemans, 11-5-1802.

Fol. 71v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Hendrica Cornelia Corné dogter van Willem Jacob Corné en Cornelia Paulina van Dam, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 19-5-1802.

Fol. 72r

Willem Paaijmans, Loon op Zand, heeft verkogt aan Frans de Graaff, 19-6-1802.

Fol. 72v

Jacoba Braspenning x Arij Otto, Doretea Joanna Braspenning, Rotterdam, met haar man, heeft verkogt aan Wouter Meeuwis Scholts, 19-6-1802.

Fol. 73r

Migiel Vermeulen, Cappel, heeft verkogt aan Cornelis Holster, Vrijhoeven Cppel, 18-7-1802.

Fol. 73r

Jan Christiaan Maas, Loon op Zand, heeft verkogt aan Adriaan Willemse Maas, Loon op Zand, 29-7-1802.

Fol. 73v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Johannis Kievits zoon van Peter Kievits en Maria van Disseldorp, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat hij vrije inwooning te Sprang krijgt, 2-8-1802.

Fol. 74r

Johannes van Heijst x Lourina van der Loo, Waalwijk, verklaart dat Maria Catharina Haverhals, dogter van Arnoldus Haverhals de Jonge en Maria van der Loo za, op 13-7-182 is overleden met als erfgenamen zijn vrouw en haar zus Jacoba van de Loo, 21 à 22 jaar. Voor Jacoba dient een voogd aangesteld te worden. Als voogd worden aangesteld Pieter van der Loo, oom, en Johannes voorss, 14-8-1802.

Fol. 77r

Pieter Spuijbroek verklaart dat Adriaan Spuijbroek curator van Adriana Sprijbroek, stom en doof, is overleden. Zij krijgt als curatoren haar broers Pieter en Lammert Spruijbroek, 18-8-1802.

Dol. 79v

Pieter van der Loo en Hendrik Vergouwen, voogden over Jacoba van der Loo als erfgenaam van Maria van der Loo, zus en gewesen vrouw van Arnoldus Haverhals, verklaren dat Arnoldus een behoorlijke staad en inventaris heeft gemaakt.

De voogden hebben samen met Johannes van Heijst x Lourina van der Loo een finale uijtkoop gedaan, 25-9-1802.

Fol. 82r

Denis van der Schans heeft verkogt aan Arij van Os, 9-10-1802.

Fol. 82v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Cornelis en Cientje Neumans kinderen van Johannes Neumans en Adriana van Loon, te Sgrevelduijn Cappel gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgen, 2-8-1802.

Fol. 83r

Wouter Willemse IJpelaar, Loon op Zand, heeft verkogt aan Jan Hage, Bezoijen, 6-11-1802.

Fol. 83v

Adriaan de Greeff heeft verkogt aan Adriaan Klootwijk junior, 11-11-1802.

Fol. 84r

Cornelis Kleijn, Loon op Zand, heeft verkogt aan Willem van Weezel, 20-11-1802.

Fol. 84v

De weduwe Raademakers, Drimmelen, heeft verkogt aan Arnoldus Laarhoven, 7-12-1802.

Fol. 85r

Janneke Koekman weduwe Dirk Vos heeft verkogt aan Pieter Vos, 8-1-1803.

Fol. 85r

Lourens van Bergeijk, Bleskensgraaff, heeft verkogt aan Maarten van broekhoven, 12-1-1802 [= 1803].

Fol. 85v

Maria Kloek weduwe Johannes Ramakers, Drimmelen en Standhazen, heeft verkogt aan Johannis van der Schans, Cappel, 20-1-1803.

Fol. 86r

Johannis van Rooij, Drunen, heeft verkogt aan Jan Dirksen Oerlemans, 23-1-1803.

Fol. 86v

Jacobus Molegraaff mede namens …. heeft verkogt aan Joh Hitters, 9-2-1803.

Fol. 87r

Jan Hagen x Maria van Beusekom weduwe Cornelis van Os, Bezoijen, heeft verkogt aan Arnoldus Wijnen, 10-2-1803.

Fol. 87v

De weduwe Ramakers, Drimmelen, heeft verkogt aan Johannis van der Schans, Sgrevelduijn Cappel, 17-2-1803.

Fol. 88r

Jan Ros heeft verkogt aan Gerrit Versteeg, 21-2-1803.

Fol. 88v

Compareerde Jan Hage x Maria van Beusekom weduwe Cornelis van Osch, Besooijen, ter eenre en Arnoldus Wijnen ter andere zijde verklaren dat Jan heeft verkogt aan Arnoldus, 3-3-1803.

Fol. 90r

Adriene van Drunen weduwe Willem van Ammelrooij, Eijmert Blok en Carel Blok, erfgenamen van Hendrina van Drunen weduwe Willem Braspenning, hebben verkogt aan de mede erfgenaam Hendrik Blok, Bezoijen, 3-3-1803.

Fol. 90v

Maria van Beusekom weduwe Cornelis van Os x Jan Hage, Besoijen, heeft verkogt aan Gerrit van Oosterhoud, 8-3-1803.

Fol. 91r

Maria de Jongh, Raamsdonk, en Adriana de Jongh, ’s Grevelduijn Cappel, kinderen en erfgenamen van Adriaan Adriaanse de Jongh en Antonia Korvers, hebben verkogt aan Willem Vos, 11-3-1803.

Fol. 91v

Charles Janson heeft verkogt aan Adriaan Klootwijk, 15-3-1803.

Fol. 91v

Pieter Smallegang heeft verkogt aan Elisabeth Samellegang, 6-4-1803.

Fol. 92r

Gerrit Versteeg heeft verkogt aan Antonie Eijmertse Blok, 9-4-1803.

Fol. 92v

Scheepenen van Sprang hebben zig op 17-5-1803 begeven ten huijsen van Adriaan de Greeff, er was in de nacht van maandag op dinsdag, door een gat in de muur te maken, ingebroken.

Fol. 93v

Sara Elisabeth van Nooten weduwe Laurentius Boom van den Broek, in leven predikant te Sprang, verklaart dat haar man op 25-6 laastleden is overleden en als erfgenamen heeft hnagelaten vier broeders oa Christianus Leonardus en Petrus Wilhelmus van den Broek, 19 en 16 jaar, studerdende te Lijden. Zij hebben een voogd nodig.

Als voogden worden de andere twee broers aangesteld: Reijnier van den Broek en Cornelis A. van den Broek, resp predikant te Besoijen en Oud Beijerland, 27-7-1803.

Fol. 95v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Clasina van Dortmond dogter van Lambert van Dortmond en Dingena Koenen, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 16-8-1803.

Fol. 96r

Joh Jos de Wilden heeft verkogt aan Arij Bracks, 28-9-1803.

Fol. 96v

Wouter Meeuwis Scholt heeft verkogt aan Arnoldus Wijnen, 8-10-1803.

Fol. 97r

Arnoldus Wijnen verklaart een tijd geleden in de herberg geweest te zijn en door te veel drank zig onbezonnen heeft gedragen door koop en verkoop. Hij verzoekt om een curator, Dirk Wijnen, broer en burgemeester van Besoijen,aan te stellen om zich zelf en zijn gezin niets te kort te doen, 12-10-1803.

Fol. 99r

Jan Keunings, Hendrik Luijten Ambacht, heeft verkogt aan Wouter Pieterse IJpelaar, 26-10-1803.

Fol. 99v

Compareerde Arnoldus Wijnen met Dirk Wijnen, zijn curator, ter eenre en Wouter Meeuwis Scholt ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord betreffende de koop van 8-10-1803 in de herberg van Jacobus Graij.

Fol. 101r

Hester Wilhelmus de Wilden weduwe B. C. van Thielen en Henrietta Alexanderina de Wilden verklaren dat zij kragtens het testament van Abraham van Beek za, 26-10-1785 voor notaris Althing te ’s Bosch, goederen te Fijnaard hebben. Hiervoor moeten zij belasting betalen maar hebben niet genoeg geld. Zij krijgen f 500 te leen?. 6-1-1804

Fol. 104r

Michiel Ophorst en Anthonie Kluijtenaar verklaren dat Anthonie de Leeuw en Elisabeth Vos, beijde za, in hun testament, 8-8-1802 Sprang, hun hebben benoemd als voogden over de kinderen. Zij vragen toestemming voor een publiecqe verkoop, 6-1-1804. Zij krijgen samen de de meerderjarige erfgenamen toestemming.

Fol. 106r

Gerrit Seppenvelt, broodbakker, bekent schuldig te zijn Anthonij van Dijk, Dussen Munsterkerk, 20-1-1804.

Fol. 106v

Gerrit Seppenvelt heeft verkogt aan Anthonie Anthonisse Blok, 21-1-1804.

Fol. 109v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Engelina Oerlemans dogter van Adriaan Oerlemans en Antonia Vos, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 28-3-1804.

Fol. 110r

Adriaan Bosser, ’s Grevelduijn Cappel, verklaart dat Cornelis Snijders en zijn vrouw Petronella Vos zijn overleden, de langstlevende op 14-3. De kinderen, Adriaan, Cornelia, Hendrika, Maria en Dirkje, hebben voogden nodig. Voorstel Adriaen en Arnoldus Snijders, Vrijhoeven Cappel. Het voorstel wordt aanvaard, 24-3-1804. Copie van akte van authorisatie zit als los vel bij folio 120.

Fol. 112v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Simon Brekelmans zoon van Adrianus Brekelmans en Catharina Brent, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 16-8-1803.

Fol. 113r

Nicolaas Nicolaas Pols heeft verkogt aan Adam? Oversteeg?, 11-4-1804.

Fol. 113v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Geertruij Braspenning dogter van Christiaan Braspenning en Johanna de Haan, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 28-3-1804.

Fol. 114r

Jan Bouwman, Amsterdam, Hendrik van Dommelen x Seike Bouwman, ’s Grevelduijn Cappel, Nicolaas Vaartmans x Maaijke Bouwman, ’s Grevelduijn Cappel, Elisabeth Bouwman, Clasina Bouwman weduwe Arent van Waardhuijsen, Babilonienbroek, hebben verkogt aan Cornelis Bouwman en Adriaan Beversluijs, 21-5-1804.

Fol. 114v

Hendrik Lenaarts en Evert Beekmans, beijde Waalwijk, verzoeken om over het kind van wijle Catharina Klis bij Jan Mutsers, Waspik, en het kind van wijlen Flora Klis bij Matthijs Mikkels met namen Johanna Maria Mutsers en Huijberdina Mikkels, beijde erfgenamen van de overleden weduwe Govert Klis, als voogden te worden aangesteld. Verzoek wordt ingewilligd, 8-5-1804.

Fol. 116r

Lourens Antonie van Dijk en Adriaan de Greeff hebben verkogt aan Johannis de Kock, Loon op Zand, 23-7-1804.

Fol. 116v

Cornelis Holster, Vrijhoeven Cappel, heeft verkogt aan Huijbert van den Houten x Willemina Holster, Lommelen, 8-8-1804.

Fol. 117r

Hendrik Lenaarts en Evert Beekmans, beijde Waalwijk, als voogden over de erfgenamen van de weduwe Govert Klis, Johanna Maria Mutsers en Huijberdina Mikkels, mitsgaders Meijntje Klis, meerderjarige erfgenaam, hebben verkogt aan Elisabeth Beekmans weduwe Wouter Klis, mede erfgenaam, Waalwijk, ..-7-1804.

Fol. 118v

Johannes van Dongen, Raamsdonk, heeft verkogt aan Dirk van Uijthoven, 30-8-1804.

Fol. 119v

Schout en Scheepenen belooven dat als Cornelis, Adrianus, Peter en Drika Rokven kinderen van wijlen Cornelis Rokven en Catharina Verharen, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgen, 16-8-1803.

Fol. 119v

Johanna Langermans heeft verkogt aan Matthijs Michels, 29-12-1804.

Fol. 120r

Johannis Hagemeijer heeft verkogt aan Adriaan Roosen, 16-1-1805.

Fol. 121r

Adriaan Haverhals en Wilhelmina Hagemeijer, zijn vrouw, verklaren dat hun vader resp schoonvader Johannes Hagemeijer bijna de 87 jarige leeftijd heeft bereikt, terwijl hij zijn zinnelijke vermogens heeft verlooren. Een tijdje geleden heeft hij bv een koop en verkoop met met Adriaan Rosen gedaan. Deze koop, verkoop is gelukkig ongedaan gemaakt.

Men verzoekt om 2 curatoren aan te stellen om dverder leed te voorkomen, 30-1-1805.

Men benoemt Gerrit van Oosterhout en Leendert Wijnen.

Fol. 126r

Johannes Smits, openbaar onderwijzer te Sprang, verklaart dat hij in 1776 als onderwijzer is benoemd met de voorwaarde dat hij elk jaar voor elk kind een gulden als belooning zou krijgen. Dit geld staat niet in verhouding met de hoeveelheid werk.

Hij verzoekt om een verhoging van het geld. Tevens verzoekt hij om het luigeld ivm het luiden van de kerkklokken te verhogen.

Fol. 127r

Anthonia Goethart, ’s Bosch, heeft verkocht aan Arnoldus de Beer, 13-2-1805.

Fol. 127v

Jan Ros heeft verkogt aan Dirk de Rooij, junior, 18-2-1805.

Fol. 128r

Adriaan Arn Oerlemans heeft verzocht om vanwege het overlijden op 13-2-1805 van Johanna Oerlemans weduwe van Jan Blok waarbij geen voogden waren vastgesteld voor haar kinderen, van Simon Kleijn, Willemina, Jan en Dina, om twee voogden aan te stellen om de boedel publiecq te mogen verkoopen.

Aangesteld worden Adriaan Arnoldus Oerlemans en Adriaan van Vuuren, 20-2-1805.

Fol. 129v

Maria Wijnants heeft verkogt aan Peter Geldese Vos, 6-4-1805.

Fol. 130r

Schout en Scheepenen belooven dat als Arnolda de Rooij dogter van Arnoldus de Rooij en Adriana Mol, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 11-4-1805.

Los vel 130r

9 januari een kind gedoopt warvan de moeder is Adriana Mol weduwe Jan van Dongen die als vader heeft opgegeven Arnodus de Rooij, Arnolda, zijnde in onecht geboren den 15e december 1784.

Fol. 130v

Jan Roosen als erfgenaamn van zijn zoon Adriaan Roosen mede namens Arnoldus Roosen, Dordrecht, in qualiteijt als bij acte van donnatie, 24-4-1805, gedonateerde van Jan Roosen, zijn vader, en Arnoldus als de rato caverende voor broeder Huijbert Roosen, hebben verkogt aan Adriaan Haverhals, 27-4-1805.

Fol. 131r

Dirk van Uijthooven heeft verkogt aan Maria Wijnants, 5-5-1805.

Fol. 131 los vel

J. H. Hoogevoon bekent verkogt te hebben aan B. Werther, 19-2-1807.

Fol. 131v

Jan Kievits heeft verkogt aan Arnoldus Haverhals, 31-8-1805.

Fol. 132r

Johanna Quireijns, ’s Bosch, verklaart dat zij door het overlijden van haar zuster Christina Quirijns, ca 10 jaar geleden, bij de deling met Cornelis Quireijns en Adriana Leempoel eigenaresse is geworden van een huijs etc. het huis was in een heel slechte staat en zij had geen mogelijkheden om het op te knappen. Zij krijgt toestemming om het huijs af te breken, 4-6-1805.

Fol. 133r

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Plonia Hasebos dogter van Rijnier Hasebos en Johanna van Dongen, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 17-6-1805.

Fol. 133v

Wouter Maijers heeft verkogt aan Adriaan Heijmans, 1-7-1805.

Fol. 134r

…. Brouwers, ’s Grevelduijn Cappel, heeft verkogt aan Anthonia Blok, 21-8-1805.

Fol. 134v

Corstiaan de Bie, Loon op Zand, heeft verkogt aan Peter van Beek in Vrijhoeve Cappel, 24-8-1805.

Fol. 135r

Jan Kievits heeft verkogt aan Dionatius Middelkoop, Dussen, een huijs, bierbrouwerij etc, 7-8-1805.

Fol. 135v

J. Kop en Daniel van Opstal, G’Berg, en Teunis van Drimmelen, Drimmelen, als executeurs van de boedel van Adrianus Cornelisse van Drimmelen en Jacobus du Bois, gewoond hebbende en overleden te resp Drimmelen en G’Berg, hebben verkogt aan Arend Huijsman, ’s Grevelduijn Cappel, 19-9-1805.

Fol. 136r

Arens Huijsman, eigenaar koorenmolen, staat voor ƒ 500 borg ivm een acte van 1-12-1790, 14-10-1805.

Fol. 137r

Cniera Rom weduwe Carel Janson, Michiel Janson, Heesbeen, Joris Jan D???, Willem Janson, Gorinchem?, Arie van Nieuwstad?, Overschie, hebben verkogt aan Adriaan Klootwijk.

Fol. 137v

C. J. Rant, Heusden, heeft verkocht aan Adr Casteleijn, 3-11-1805.

Fol. 138r

Jacob Vos heeft verkogt aan Lambert Soeters, 8-1-1806.

Fol. 139r

Maria Blok heeft verkogt aan Jacobus Neijse, 13-1-1806.

Fol. 139v

De HGeestmrs van Sprang en de Armmrs van ’s Gravenmoer hebben verkogt aan Gerrit Blok, 13-1-1806.

Fol. 140r

Jan Lutjes x Pieternella Klis, Johanna Klis x Dorus Slaats, Breda, Catharina Klis, Uijtwijk, en Wouter Klis, Loon op Zand, hebben verkogt aan Hendricus van den Dungen, 21-2-1806.

Fol. 140 los vel

Benoeming van J. P. Scholten, Waalwijk, wordt benoemd als procureur, 24-12-1805.

Fol. 140v

Adriana Scholts weduwe Simon Colthoff heeft overgevest aan Arie Vos, 7-2-1806.

Fol. 141r

Jan de Rooij heeft verkogt aan Jan Oldenzeel Vlaanderen, 22-2-1806.

Fol. 141v

Akte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Hendrik van Riel zoon van Adriaan van Riel en Teuna Boer, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat hij vrije inwooning te Sprang krijgt, 8-3-1806.

Fol. 142r

Margarita Brekelmans weduwe Cornelis Jorissen, Loon op Zand, heeft verkogt aan Christiaan Freijsen, Loon op Zand, 15-4-1806.

Fol. 142v

Jan Lutgens x Pieternella Klis, Katarina Klis, te ???, Johanna Klis, te ???, en Wouter Klis, Loon op Zand, hebben verkogt aan Markus van Daalen, 20-4-1806.

Fol. 143r

Peter van Beek, Vrijhoev Cappel, heeft verkogt aan Arens Huijsman, 7-5-1806.

Fol. 143v

Maria Snijders weduwe Willem van Zelst heeft verkogt aan Arnoldus van Selst, 3-6-1806.

Fol. 144r

Lijst der te verkoopen goederen aangehaald op den 7e augustus 1806 door Wouter Meeuwis Scholt, gaarder van ’s lands gemeene middelen te Sprang, bestaande inde navolgende:

Lijstje met brood en beschuijt etc. 18-8-1806

Fol. 144v

Joseph Levie x Sara Meijer verklaart dat hij op 22-6 met zijn vrouwe vader Meijer Isaac bevorens weduwenaar van Eva Levie met zijn schoonvader een akkord heeft gesloten mbt de erfenis van Eva. Meijer Isaac blijkt zig niet aan het akkoord te houden. Hij wordt uitgenodigd voor een gesprek, 19-8-1806.

Fol. 146v

Lambert Kolp x Petronella de Jong, Adriaan de Jong, Hendrik Vergouwen x Johanna Jacoba de Jong hebben verkogt aan Jan Kievits, 30-9-1806.

Fol. 147r

Hendrik van der Loo, Amsterdam, heeft verkogt aan Willem van der Loo, 11-11-1806.

Fol. 147r los vel

Brief van Hendrik van der Loo met de mededeling dat hij het zijn deel van het huis waarvan hij de helft bezit heft verkocht aan Willem van de Loo x Geertruij van der Loo zijn zus (zij bezit de andere helft). De ouders waren Thomas van der Loo en Maria Gijbe.

Fol. 147v

Johannis van der Schans heeft verkogt aan Hendrik Oerlemans, 8-12-1806.

Fol. 147v

Hendrik Oerlemans heeft verkogt aan Johannis van der Schans, 8-12-1806.

Fol. 148r

Hendrik Vergouwen heeft verkogt aan Lammert Soeters, 19-1-1807.

Fol. 148r

De weduwe Jo Ramamekers?, Drimmelen, heeft verkogt aan Jacobus van der Schans, 6-2-1807.

Fol. 148v

De weduwe Jo Ramakers, Drimmelen, heeft verkogt aan Denis van der Schans, 7-2-1807.

Fol. 148v

Adriaan van Uijthooven heeft verkogt aan de diaconie Armen van Sprang, 10-2-1807.

Fol. 149r

J. H. Hoogeveen, Sint Udenroden, heeft verkogt aan B. Werther, 21-2-1807.

Fol. 149v

Francis van de Werken heeft verkogt aan Wouter Meeuwis Scholts, 10-5-1807.

Fol. 150r

Wouter Meeuwis Scholts heeft verkogt aan Wouter Quastrien?, 11-3-1807.

Fol. 150v

Elisabeth de Bie weduwe van Jan van Uijthooven heeft verkogt aan Govert van Uijthooven, 16-4-1807.

Fol. 151r

Schout en Scheepenen belooven dat als Alida Cornelia van Genderen dogter van Adriaan Rudolphus van Genderen en Adriana van Dam, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 17-4-1807.

Fol. 151v

Willem Klootwijk junior heeft verkogt aan Balthazar Werther, 18-4-1807.

Fol. 152r

Jan de Jongh, Vrijhoeven Cappel, en Wouter Pieterse IJpelaar verklaren dat zij op 11-10-1804 door Elisabeth van Engelen laast weduwe van Judocus Kouwenberg als voogden zijn aangesteld om haar boedel te gelde te maken en alle bijbehoorende zaken af te handelen. Zij sluiten een akkoord met de overige erfgenamen. De gerechten van Sprang gaan ook akkoord,17-4-1807.

Fol. 156r

De gerechten van Sprang verklaren dat Govert en Joost Bogers, de weduwe Pieter Moreval, Jan de Gester, de weduwe C Braspenning en 2 kinderen van Adr Hagemeijer in armoede leven en verzoek de commisaris om zowel de verpondingen als de boiete wegens niet op tijd betalen wordt kwijt gescholden. Dit geldt ook voor jacobus Treffers n:u: de weduwe Henderik de Haan en Michiel Maas, 11-5-1807.

Fol. 157r

Acte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Mijntje Morreval dogter van Louis Morreval en Jenneke Kolster, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat zij vrije inwooning te Sprang krijgt, 23-5-1807.

Fol. 157r

Peter Jan Jorisse, Loon op Zand, heeft verkogt aan Cornelis van Beers, Loon op Zand, 11-7-1807.

Fol.157v

Acte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Levie Cohen zoon van Moses Cohen en Anna Isaacs, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat hij vrije inwooning te Sprang krijgt, 28-7-1807.

Fol. 158r

De weduwe Jacobus Ramaakers, Drimmelen, heeft verkogt aan Cornelis van Beerst, Loon op Zand, 31-8-1807.

Fol. 158v

Frans de Graaff heeft verkogt aan Leendert van Beurden, Loon op Zand, 17-10-1807.

Fol. 159r

De weduwe Jacobus de Bie heeft verkogt aan Gerrardus Meijers, 26-11-1807.

Fol. 159r

Jacobus Treffers, Drongelen, heeft verkogt aan Wouter Meeuwis Scvholts, 28-11-1807.

Fol. 159v

Op heeden den 5e december compareerde Adriaan van Vuuren, Gerrit Oerlemans, Loon op Zand, op 3-9-1802 door Joris van Vuuren als voogden over de minderjarige kinderen. Gerrit heeft een dogter van Joris getrouwd en daarom kan hij n iet als voogd optreden. Tevens is Gijsbert van Vuuren, zoon van Joris, al meerdere jaren buijtenlants zonder ooit iets van hem vernomen te hebben. Er wordt een deelvoogd aangesteld: mattheus van Vuuren.

Fol. 161v

Peter Smallegang en Jan de Koek hebben verkogt aan Gerrit Putters, 19-12-1807.

Fol. 162r

Willem Klootwijk jujior heeft verkogt aan Pieter Vos, 29-12-1807.

Fol. 162v

Zacharias Leempoel heeft verkogt aan Hendrik Vergouwen, 3-2-1808.

Fol. 163r

Acte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Corstiaan Braspenning zoon van Willem Braspenning, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat hij vrije inwooning te Sprang krijgt, 7-3-1808.

Fol. 163v

Jacobus van Beek heeft verkogt aan Hendrik Gerritse van Dommelen, Vrijhoeven Cappel, 18-3-1808.

Fol. 164v

Anthonetta Drossers weduwe Gerrit van Aerle heeft verkogt aan Nicolaas Lange, hedel, 25-3-1808.

Fol. 165r

Elisabeth Oversteeg weduwe Jan van Vuuren x Nicolaas Pols verklaart dat zij uijt haar eerste huwelijk een zoon Joris van Vuuren heeft en die is nu 15 jaar. Joris is mede erfgenaam van zijn vader en zijn grootvader Joris van Vuuren, deling van 16-3-1808. De opbrengst van de erfenis blijft in de erfenis zitten en wordt beheerd door zijn voogden Adriaan van Vuuren en Gerrit Oerlemans, Loon op Zand. Vanwege de, dure, opvoeding van Joris wil Elisabeth dat zij de opbrengsten krijgt, 27-3-1808. De voogden en de gerechten gaan akoord, 11-4-1808.

Fol. 169v

Acte van indemniteijd

Schout en Scheepenen belooven dat als Johannes de Leeuw zoon van Anthonie de Leeuw en Elisabeth Vos, te Sprang gebooren, tot armoede mogt koomen te vervallen dat hij vrije inwooning te Sprang krijgt, 27-4-1808.

Fol. 170r

Zeger van Herwijnen, Waardhuijzen, heeft verkogt aan Geertruij Smallegang, 7-6-1808.

Fol. 170r los vel

Geertruij Smallegang bekent verkogt te hebben aan Wouter van Baardwijk, 21-6-1808.

Fol. 170v

De weduwe Jan van Dongen, Raamsdonk, heeft verkogt aan Dirk van Uijthoven junior, 21-7-1808.

Fol. 171r

Dirk de Rooij junior, heeft verkogt aan Cornelis Leijsten, Stad Nie?vaard d Klundert, 31-10-1808.

Fol. 171v

Elisabeth Klijn weduwe Johannes Treffers x Jacobus van Hulten heeft verkogt aan Cornelis van Beek, 11-11-1808.

Fol. 172r

De diaconie Armen en de HGeestmrs hebben verkogt aan Wouter Zulsters, ….-11-1808.

4 folio’s met de index van folio 67 t/m 157.