Akte 1

Taxatie van de erfgoederen gelegen inde ambacht sheerlijckheijt van Sprang naer gelaten bij za. Gelden Jacobss van Campen ende naer echten gesuccedeert op sijnen broeder ende suster Marten van Campen ende Eeltjen van Campen, doch is bij den overleden de vruchten dende t gebruijck daer van gemaeckt aen sijne naergelaten weduwe Jenneken Jacobs de Bie, 30-3-1660.

Akte 2

Staet van de vaste goederen naergelaten bij za. Gelden Jacobs van Campen en naer rechten gesuccedeert op zijnen broeder ende suster Merten van campen ende Eeltjen van Campen doch is bij den overleden de vruchten dende t gebruijck daer van gemaeckt aen sijne naergelaten weduwe Jenneken Jacobs de Bie.

Akte 3

Goossen Adriaenssen Onrost ende Catelijn Adriaensen Onrost, broeder ende suster van za Gijsbert Adriaenssen Onrost ende hebbene versocht huijs en erve te taxeren, 15-5-1659.

Akte 4

Op huijden den tweeden maij 1662 zijn de goederen van wijlen Laurens vanden Hout, gewoont hebbende tot Breda, getaxeert.

Akte 5

Taxatie van de erfgoederen naergelaten bij za. Anthonette Geeraerts van Dongen, huijsvrouw was van Johan Hiblet? Ende naer rechte voor deen helft gesuccedeert op haer drie susters Catharina, Johanna ende Maria Geeraerts van Dongen nde dander helft op Johan Hiblet, medio 13-3-1664.

Akte 6

Op huijden den 7e november 1664 zijn de goederen van wijlen Wijnandt Bartholomeussen Molengraeff, gewoont hebbende tot s’Hertogenbosch, getaxeert.

Akte 7

Taxatie rechtelijck versocht bij Lijsken Willemsdr naergelaten weduwe van Wouter Adriaenss Tuinmelaers, gesuccedeert op sijnen broeder Geertit Adriaens Tuimelaer, medio 12-6-1666.

Akte 8

Taxatie rechtelijck versocht bij Peeter Adriaenssen Verhoeven als mede erffgenaam van Heijliger Adriaenss van Broeckhoven, gewoont en overleden te Besoijen, 15-5-1668.

Akte 9

Op huijden den 15e meert 1669 zijn de goederen van wijlen Truijcken ende Jenneken Adriaen Joosten.

Akte 10

Taxatie rechtelijck versocht bij Cornelis Anthonis Wijnants weduwenaer ende boedelhouder van Catharijna Adriaenss Cuijper, overleden tot Breda, 15-4-1669.

Akte 11

Taxatie rechtelijck versocht bij Anthonis Peter Ockers weduwenaer ende boedelhouder van Huijbertjen Peters Goethart, overleden inde Vrijhoeven Capelle, 18-4-1669.

Akte 12

Taxatie ende staet vande vaste goederen naergelaten bij wijlen Do: Johannis Brou ende Geertruijt vande Werck gesuccedeert, volgens testament, op de kinderen van Sebastiaen van de Werck en de kinderen van Johan vande Werck, medio 3-8-1669.

Akte 13

Taxatie ende staet vande vaste goederen naergelaten bij wijlen Jan Driessen Smit, gesuccedeert op broeders ende suster: Adriaen, Handrick, Goijaert ende Anneken Driessen Smit, 19-9-1670.

Akte 14

Taxatie rechtelijck versocht bij Willem Willemss Maes als erffgenaem van Lijsken Willem Verschuer, overleden tot Waelwijck, 18-7-1671.

Akte 15

Taxatie rechtelijck versocht bij Dingeman ende Dirck Wouterssen vande Linden, gebroeders, ende Frans Wouterssen Tuijmelers als vader van sijne kinderen bij Maria Wouters za, van de goederen van wijlen Jan Wouters vande Linde, 1-11-1673.

Akte 16

Taxatie rechtelijck versocht bij Adriaen Corsten Nouwens als vader van sijne kinderen bij Heijltje Lucasdr za ende Gerit Adriaens van Beest als vaderr van sijne 2 kinderen bij Eeltgen Lucasdr, 21-8-1673.

Akte 17

Taxatie van de goederen van Cornelis Anthonis Wijnants, overleden tot Breda, 27-5-1676.

Akte 18

Taxatie ten versoecke van Mechteltje Jans Molegraef weduwe Handrick Jacobs de Bije, gesuccedeert op Jan de Bie, haeren sone, 22-4-1677.

Akte 19

Taxatie ten versoecke van Heijltgen Verhoeven weduwe van Pieter Jansen de Jongh, woonende tot Waelwijck, als mede erfgenaem van Arien Janse de Jongh, overleden tot Waelwijck, 1-6-1677.

Akte 20

Taxatie ten versoecke van Mechteltje Jans Molegraef van de goederen van Jan de Bie, haeren sone, 5-5-1674.

Akte 21

Taxatie ten versoecke van Mechteltje Jans Molegraef van de goederen van Jan de Bie, haeren sone, te Suijdewijn Cappel, 11-5-1677.

Akte 22

Taxatie van de goederen te Besoijen van Johan de Bie, 21-6-1677.

Akte 23

Taxatie van de goederen naergelaten bij Steven Jansen Deckers tot Sprangh, op den 18e januarij 1679 overleden, aengebracht bij dessels erfgenamen op den 23-2-1679.

Akte 24

Taxatie van de goederen naergelaten bij Steven Jansen Deckers, 17-4-1679.

Akte 25

Taxatie van een dries in Besoijen van za Cornelis van Gils ende Maijken Lourenssen vanden Hout, 5-12-1681.

Los vel

Kopie van akte 17

Akte 26

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Hendrick Ariens Wijn??? van Sprangh in Oostindie overleden, 28-2-1682.

Akte 27

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Jan Jansen Treffers, tot Sprangh overleden, van de goederen tot Suijdewijn, 5-5-1682.

Akte 28

Taxatie van de hofstadt etc in Besoijen achtergelaten bij Andries Timmers, te Sprangh overleden, geen datum.

Los vel

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Anthonis Michielssen van Loo, tot Sprangh overleden, 8-12-1682.

Akte 29

Taxatie te Suijdewijn ten versoecke van de erfgenamen van Claes Janssen Treffers, tot Sprangh overleden, 10-4-1683.

Akte 30

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Adriaentie Tonis Jan Eridden, 20-10-1683.

Akte 31

Taxatie te Vrijhoeven Cappel ten versoecke van de erfgenamen van Adriaentie Tonis Jan Eridden, 21-10-1683.

Akte 32

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Hilleken Corstiaens Verelst, 10-4-1684.

Akte 33

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Leendert van Heijst, 4-9-1684.

Akte 34

Taxatie te Suijdewijn ten versoecke van de erfgenamen van Leendert van Heijst, 5-9-1684.

Akte 35

Taxatie te Suijdewijn ten versoecke van de erfgenamen van Lijsbet Adriaens Heer, 15-9-1684.

Akte 36

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Lijsbet Adriaens Heer, 16-9-1684.

Akte 37

Taxatie te Besoijen van de goederen achtergelaten bij za Govert de Jongh, overleden te Sprangh, 6-4-1685.

Akte 38

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Govert de Jongh, overleden te Sprangh, 7-4-1685.

Akte 39

Taxatie te Sgravenmoer van de goederen naer gelaten bij Willem Sprangers, gewoont en overleden te Sprangh, 21-8-1686.

Akte 40

Taxatie te Dussen van de goederen naer gelaten bij Willem Sprangers, gewoont en overleden te Sprangh, 21-8-1686.

Akte 41

Taxatie te Schrevelduijn Cappel van de goederen naer gelaten bij Willem Sprangers, gewoont en overleden te Sprangh, 10-9-1686.

Akte 42

Taxatie van de goederen naer gelaten bij Willem Sprangers, gewoont en overleden te Sprangh, 21-9-1686.

Akte 43

Taxatie te Veen ten versoecke van de erfgenamen van Elisabet vanden Houten, 30-10-1686.

Akte 44

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Elisabet vanden Houten, 19-11-1686.

Akte 45

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Elant Meeussen Schuermans, in de Vrijhoeven overleden, 21-12-1686.

Akte 46

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Heijltije Jans Cox, te Sprangh overleden, 8-1-1687.

Akte 47

Aengebracht van collaterale successie vande goederen naergelaten bij Heijltije Jans Cox, te Sprangh overleden, 28-1-1687.

Los vel

Kopie van akte 47.

Akte 48

Aeghtie Stevens als erfgenaem van Matheus Handrix heeft de collaterale successie aengebracht, 15-4-1687.

Akte 49

Taxatie ten versoecke van Aeghtie Stevens als erfgenaem van Matheus Handrix, 10-4-1687.

Akte 50

Taxatie te Besoijen van de goederen van Matheus Handrix, wonende en overleden te Sprangh, 10-5-1687.

Akte 51

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Andries de Bie, overleden te Baerdwijck, 6-5-1688.

Akte 52

Staet en aenbrenginge van collaterale successie van de goederen naergelaten bij Anneke Gijsberts Verhaegen, tot Sprangh overleden, 12-6-1688.

Akte 53

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Anneke Gijsberts Verhaegen, tot Sprangh overleden, 12-6-1688.

                                              

Akte 54

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Emmeke Gerits Laerhoven, tot Sprangh overleden, 7-7-1688.

Akte 55

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen Anthonette Piggen x Peter Jans Cock, tot Rotterdam overleden, 27-8-1688.

Akte 56

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Stijntje Jans Gijben, tot Sprangh overleden, 26-1-1689.

Akte 57

Acte van aenbrenginge van collaterale successie van de goederen Claes Claess de Hoegh, 18-10-1689.

Akte 58

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Claes Claess de Hoegh, 18-10-1689.

Akte 59

Acte van aenbrenginge van collaterale successie van de goederen achter gelaten bij Jacob Peters, te Sprangh overleden, 28-11-1689.

Akte 60

Taxatie ten versoecke van Jenneke Peters als erfgenaem van Jacob Peters, tot Sprangh overleden, 29-11-1689.

Akte 61

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Andries Dirx Faes, overleden te Leijden, 12-12-1689.

Akte 62

Acte van aenbrenginge van collaterale successie van de goederen van za Adriaen Verwiel, overleden te Sprangh, 10-12-1689.

Akte 63

Taxatie te Besoijen van de goederen van za Adriaen Verwiel, overleden te Sprangh, 12-12-1689.

Akte 64

Taxatie van de goederen van za Adriaen Verwiel, overleden te Sprangh, 12-12-1689.

Akte 65

Taxatie te Groot Waspick van de goederen van za Adriaen Verwiel, overleden te Sprangh, 16-10-1689.

Akte 66

Acte van aenbrenginge van collaterale successie van de goederen van za Jan Pauluss vanden Hout, overleden te Sprangh, 30-5-1690.

Akte 67

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Catharina Dirxs Colster x Dirck de Wit, overleden te Sprangh, 21-12-1690.

Akte 68

Acte van aenbrenginge van collaterale successie gedaen bij de erfgenamen van Anneke Handrixs de Greef weduwe Jan Jansen van Amelrooijen, 20-1-1691.

Akte 69

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen Anneke Handrixs de Greef, overleden te Sprangh, 20-1-1691.

Akte 70

Acte van aenbrenginge van collaterale successie gedaen bij de weduwe of erfgenamen Erit Peterse Rommen, overleden te Sprangh, 13-2-1691.

Akte 71

Taxatie ten versoecke van de Erit Peterse Rommen, overleden te Sprangh, 13-2-1691.

Akte 72

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen Peter Aerts Leempoel, overleden te Sprangh, 20-3-1691.

Los vel

Kopie van akte 82

Akte 73

Taxatie ten versoecke van de weduwe van Jacob Adriaenss Oerlemans, overleden te Vrijhoeven Cappel, 10-7-1691.

Akte 74

Acte van aenbrenginge van collaterale successie van de goederen naergelaten bij Cathalijn de Jongh, overleden te Sprangh, 1-9-1691.

Los vel

Kopie van akte 74

Kopie 75

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Cathalijn de Jongh, overleden te Sprangh, 1-9-1691.

Akte 76

Aengebracht doot Gijsbert Verwiel als last hebbende van d´erfgenamen van Jan vanden Heuvel, 20-2-1691 tot Sprangh begraven. Taxatie, 30-10-1691.

Akte 77

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Johannes vander Kerck, overleden tot ´s Hertoghenbosch, 14-4-1692.

Akte 78

Den 14e november Helen??? van Bergen??? aengegeven de collaterale successie van Matheas Castella naerlatenschap.

Akte 79

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Matheas Castella, overleden tot Sprangh, 27-11-1692.

Akte 80

Acte van aenbrenginge van collaterale successie van de goederen naergelaten bij Lijsbeth Lijsters, overleden tot ?heaen??? int stight van Uijtrecht, 1-12-1693.

Los vel

Kopie van akte 80.

Akte 81

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Lijsbeth Lijsters, overleden tot ?heaen??? int stight van Uijtrecht, 1-12-1693.

Akte 82

Acte van aenbrenginge van collaterale successie van de goederen naergelaten bij Helena Drus x Adriaen Cuijpers tot Loon, 11-12-1693.

Akte 83

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Helena Drus x Adriaen Cuijpers tot Loon, 11-12-1693

Akte 84

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Adriaen Cuijpers, 17-12-1693

Los vel

Kopie van akte 84

Akte 85

Acte van aenbrenginge van collaterale successie van de goederen naergelaten bij Dirck vander Linden, overleden tot Sprangh, 31-12-1693.

Akte 86

Taxatie ten versoecke van de weduwe en erfgenamen van Dirck vander Linden, overleden tot Sprangh, 31-12-1693.

Akte 87

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Aert Cornelis Hoefnagel, 8-1-1694.

Akte 88

Acte van aenbrenginge in collaterael. Jenneke Tonis Boeser, 10-2-1694.

Akte 89

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Jenneke Tonis Boeser, overleden tot Vrijhoeven, 25-2-1694.

Akte 90

Taxatie te Dussen van de goederen naergelaten bij Johan van Andel, predikant in Jadien? overleden, 10-7-1694.

Akte 91

Taxatie van de goederen naergelaten bij Johan van Andel, predikant in Oostindië overleden, 12-7-1694.

Akte 92

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Anthonij Handrixs Oerlemans tot Loon, overleden en woonende tot ‘s H Bosch, 16-9-1694.

Akte 93

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Anneke Handrixs Oerlemans tot Loon, 16-9-1694.

Akte 94

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Dingeman vander Linden, tot Sprangh overleden, 30-11-1694.

Akte 95

Inventaris van alle goederen naergelaten bij Jacob Janse Deckers, tot Sprangh overleden, 20-12-1694.

Akte 96

Taxatie ten versoecke van de erfgenamen van Jacob Janse Deckers, tot Sprangh overleden, 21-12-1694.

Akte 97

Taxatie te Schrevelduijn Cappel ten versoecke van de erfgenamen van Jacob Janse Deckers, tot Sprangh overleden, 23-12-1694.

Akte 98

Taxatie te Besoijen ten versoecke van de erfgenamen van Jacob Janse Deckers, tot Sprangh overleden, 27-12-1694.

Akte 99

Taxatie te Suijdewwijn ten versoecke van de erfgenamen van Jacob Janse Deckers, tot Sprangh overleden, 13-1-1695.

Akte 100

Taxatie te Vrijhoeven Cappel ten versoecke van de erfgenamen van Jacob Janse Deckers, tot Sprangh overleden, 20-12-1694.

Akte 101

Aenbrenginge van de naerlatenschap van Neeltje Cornelis x Adriaen Damen, alhier overleden, 4-6-1695.

Akte 102

Taxatie van de goederen van Neeltje Cornelis x Adriaen Damen, alhier overleden, 19-7-1695.

Akte 103

Aenbrenginge van de naerlatenschap van Peter Heere, tot Sprangh overleden, 14-6-1695.

Akte 104

Taxatie van de goederen van Peter Heere, tot Sprangh overleden, 19-7-1695.

Akte105

Acte van aenbrenginge van collaterale successie van de goederewn naergelaten bij Do: Johannes Verwiel , predikant tot Loon, tot Sprangh overleden, 14-6-1695.

Akte 106

Taxatie van de goederen van de goederen naergelaten bij Do: Johannes Verwiel , predikant tot Loon, tot Sprangh overleden, 10-8-1695.

Akte 107

Taxatie van de goederen van de goederen naergelaten bij Do: Johannes Verwiel , predikant tot Loon, tot Sprangh overleden, 2-7-1695.