Kaft

Collaterale successie, Sprangh 1696.

Vanaf folio 1 een aantal folio’s met inventarissen en taxaties.

Vanaf de achterkant van het boek Ca. 65 folio’s met impost trouwen en begraven.

Voorkant boek

Fol. 1r

Staet ende aengevinge van de nalatenschap van Lijsbeth Clis huijsvrouw van Jan Oerlamans alhier tot Sprangh sonder desendenten overleeden, 24-01-1696.

Fol. 1v

Taxatie van de goederen van Lijsbeth Clis, Sprangh 17-02-1696 en Vrijhoeven 30-04-1696.

Fol. 2v

Staet ende aengevinge van de nalatenschap van Arien Huijbertss Stoop gewoont hebbende tot Sprangh ende sonder desendenten overleden, 22-08-1696.

Fol. 3r

Taxatie van de goederen van Arien Huijbertss Stoop, 17-09-1696.

Fol. 3v

Taxatie van de goederen van Marie Commerden tot Drimmelen, sonder desendenten overleden, 26-01-1697.

Fol. 4r

Staet van alle de goederen ende effecten naergelaten bij Merten van Campen sonder desendenten tot Sprangh olverleden.

Te Almkerk, Baerdwijck, Veen, Vrijhoeve Cappel, Besoijen, Zuijdewijn, Sgrevelduijn Cappel, Nederveen Cappel, Sprangh ende Meijereij van den Bosch, 17-08-1697.

Fol. 9r

Taxatie te Almkerk van een stuk land van Merten van Campen, sonder wettige desendenten, overleden, 30-06-1797.

Te Baerdwijck, 5-07-1697. Te Veen, 6-07-1697. Te Vrijhoeven, 15-07-1697. Te Besoijen, 15-07-1697. Te Zuijdewijn, 24-07-1697. Te Cappel, 1-08-1697. Te Nederveen, 10-08-1697. Te Sprangh 17-08-1697.

Fol. 17r

Staet ende aengevinge van de naerlatenschap van Elsken Verseef, huijsvrouwe van Jan Oerlemans, tot Sprangh sonder desendenten overleden, 12-10-1697.

Fol. 17v

Taxatie van de goederen van Elsken Verseef, 7-12-1697.

Fol. 18r

Acte van aengevinge ende staet van de goederen naergelaten bij Lijsbeth Willems van Hulten, sonder desendenten tot Sprangh overleden, 10-1697.

Fol. 18v

Taxatie van de goederen te Besoijen van Lijsbeth van Hulten, 1-11-1697.

Fol. 19v

Inventaris ende specificatie van alle soodaanige goederen als Dirck Gijben, jonge man van Sprangh, in ’t leger van de staet buijten Brussel, sonder desendenten overleden.

Te Sprang, Zuijdewijn en Besoijen, 3-01-1698.

Fol. 20v

Taxatie van de goederen van Dirck Gijben, 3-01-1698.

Te Zuijdewijn, 3-01-1698, te Besoijen 9-03-1698.

Fol. 21v

Specificatie ende inventaris van alle soodaanige goederen ende effecten als Johanna de Bie eerst weduwe Gelde van Campen, tot Sprangh overleden, naergelaten heeft te Sprangh, Zuijdewijn, Vrijhoeven, Besoijen en Drongelen, 4-02-1698.

Fol. 23v

Taxatie van de goederen van Johanna de Bie, 4-02-1698.

Te Zuijdewijn, 1-03-1698, te Vrijhoeven, 1-03-1698, te Besoijen, 9-03-1698 en te Drongelen, 13-03-1698.

Fol. 27v

Specificatie ende acte van aengevinge van de goederen van Magdalena Braspenning weduwe Jan Paolus van den Hout, 10-06-1699.

Fol. 28r

Taxatie van de goederen van Magdalena Braspenning, 10-06-1699.

Fol. 28v

Inventaris of specificatie van alle soodaanige goederen als Adriaen Gijben, jongman alhier tot Sprangh sonder desendenten overleden naergelaten heeft te Sprang, Zuijdewijn en Besoijen, 1-09-1699.

Fol. 29v

Taxatie van de goederen van Adriaen Gijben, 29-09-1699.

Te Zuijdewijn, 21-08-1699. Te Besoijen, 1-09-1699.

Fol. 31r

Staet ende specificatie van alle soodaanige de goederen naergelaten bij Catharina Duijser, huijsvrouw van Adriaen Mutserd, alhier tot Sprangh sonder desendenten overleden, te Sprangh ende Besoijen, 29-09-1699.

Fol. 32v

Taxatie van de goederen van Catharina Duijser, 29-09-1699. Te Besoijen, 17-10-1699.

Fol. 34v

Staet ende specificatie van alle soodaanige de goederen naergelaten bij Gijsbert Oostvogel, alhier tot Sprangh sonder desendenten overleden, te Sprangh ende Besoijen, 30-12-1699.

Fol. 34v

Taxatie van de goederen van Gijsbert Oostvogel, 30-12-1699. Te Besoijen, 31-12-1699.

Fol. 36v

Acte van aengevinge van de nalatenschap van Peter van Andel, in sijn leven secretaris van Oirschot, 5-02-1700.

Fol. 37r

Taxatie van de goederen van Peter van Andel, 5-02-1700.

Fol. 37v

Acte van aengevinge of specificatie van de goederen naergelaten bij Rob Haverhals, alhier overleden, 26-10-1700.

Fol. 38r

Taxatie van de goederen van Rob Haverhals, 26-10-1700.

Fol. 39r

Taxatie van de goederen naergelaten bij jan jacobs Glaviman tot Loon sonder desendenten overleden, 27-01-1701.

Fol. 39v

Specificatie ende acte van aengevinge van de goederen naergelaten bij Dirck vander Hoeven tot Sprangh sonder desendenten overleden. [verder niets ingevuld].

Fol. 41r

Taxatie van de goederen van Dirck vander Hoeven, 18-04-1701.

Fol. 41v

Taxatie van de goederen van Dirck vander Hoeven te Besoijen, 20-04-1701.

Te Vrijhoeven, 30-05-1701. Te Zuijdewijn, 31-05-1701.

Fol. 43v

Adriaen Heer heeft van den naerlatenschap van Margriet Heer be…., 31-05-1701.

Fol. 43v

Taxatie van de goederen van Margriet Heer tot Sprangh overleden, 31-05-1701.

Fol. 44r

Specificatie ende acte van aengevinge van de goederen naergelaten bij Aeghti Stevens huijsvrouw van Jan de Kock sonder desendenten overleden, te Sprang, Vrijhoeven en Besoijen, 20-04-1702.

Fol. 45r

Taxatie van de goederen van Aeghti Stevens, 27-04-1702.

Te Vrijhoeven, 11-05-1702, te Besoijen, 26-07-1702.

Fol. 46v

Staet vande naergelaten goederen van Jan Talen, 6-05-1702.

Fol. 47r

Taxatie van de goederen van Jan Talen, 8-05-1702. Te Vrijhoeven, 8-05-1702.

Fol. 48r

Staet ende specificatie van de naergelatenschap van Aeltje Jonckers weduwe Jan Talen tot Sprangh overleden, 6-05-1702.

Fol. 48v

Taxatie van de goederen van Aeltje Jonckers, 8-05-1702. Te Vrijhoeven, 8-05-1702.

Fol. 49r

Inventaris van de naergelaten goederen ende naerlatenschap van Adriaen Elants van Dongen, jongman tot Sprangh sonder desendenten overleden, te Sprangh en Vrijhoeven, 28-09-1702.

Fol. 50v

Taxatie van de goederen van Adriaen Elants van Dongen, 28-09-1702. Te Vrijhoeven 29-09-1702.

Fol. 51v

Specificatie van de erfgoederen ende obligatien die naergelaten sijn door Goijert Oerlemans, te Soprangh, Besoijen, Zuijdewijn en Vrijhoeven, obligatien van Dordrecht en effecten onder de generaliteijt?, 19-10-1702.

Fol. 53v

Taxatie van de goederen van Goijert Oerlemans, 22-11-1702. Te Vrijhoeven, 23-10-1703 [?], Besoijen, 20-10-1703.

Fol. 56r

Specificatie van de goederen naergelaten bij Willem Smits sonder desendenten overleden, 24-11-1702.

Fol. 56v

Taxatie van de goederen van Willem Ariens Smits, 24-11-1702.

Fol. 57r

Acte van aengevinge of specificatie van soodanig goederen als naergelaten sijn bij Anneken Jans Tuijmelaers tot Loon overleden, 17-03-1703.

Fol. 57v

Taxatie van de goederen van Anneken Tuijmelaer, 20-04-1703.

Fol. 58r

Specificatie ende acte van aengevinge van alle soodanige erfgoederen als Peterke de Hoogh weduwe Gijsbert Oostvogel tot Sprangh overleden naergelaten, te Sprangh, Besoijen en Zuijdewijn, 28-04-1703.

Fol. 58v

Taxatie van de goederen van Anneken de Hoogh, 28-04-1703.

Te Besoijen, 2-05-1703. Te Zuijdewijn, 26-04-1703.

Fol. 60r

Specificatie ende acte van aengevinge ??? de goederen naergelaten bij Marie de Ruijter huijsvrouw van Bastiaen van Drunen tot Sprangh overleden, te Sprang, Besoijen, Cappel en Groot Waspik, 8-11-1703.

Fol. 61r

Taxatie van de goederen van Marie de Ruijter, 9-11-1703.

Te Besoijen, 11-12-1703. Te Cappel, 23-11-1703. Te Groot Waspick, 14-11-1703.

Fol. 63r

Acte van aengevinge van de naergelaten goederen van Gijsbertje Corsten huijsvrouw van Jan Ariaens Oerlemans tot Sprangh overleden, 4-12-1703.

Fol. 63v

Taxatie van de goederen van Gijsbertje Corsten, 4-12-1703.

Fol. 64r

Acte van aengevinge van de goederen naergelaten bij Jan Oerlemans tot Sprangh overleden, 4-12-1703.

Fol. 64r

Taxatie van de goederen van Jan Oerlemans, 4-12-1703.

Fol. 65v

Aenbrenge van ’t versterf van Elia Oerlemans, 29-03-1704.

Fol. 66r

Taxatie van de goederen van Elia Oerlemans x Abraham van de Water, 29-03-1704.

Fol. 66v

Acte van aengevinge of specificatie van soodanige goederen als naergelaten sijn bij Mechteltje Molegraef huijksvrouw van Willem Janss Colster tot Sprangh overleden, 3-10-1704.

Fol. 67r

Taxatie van de goederen van Mechtel Molegraef, 3-10-1704.

Fol. 67v

Inventaris ende specificatie van de goederen naergelaten bij Frans van Amelroiijen, jongman alhier tot Sprangh sonder desendenten overleden, te Sprangh, Zuijdewijn, Cappel, Waspick, 21-10-1704.

Fol. 68v

Taxatie van de goederen van Frans van Amelroijen, 21-10-1704.

Te Zuijdewijn, 23-10-1704, te Cappel 20-10-1704, te Waspik 22-10-1704.

Fol. 71r

Acte van aengevinge van de goederen naergelaten bij Roelant Mertens alhier overleden, 9-04-1705.

Fol. 71v

Taxatie van de goederen van Roelant Mertens, 9-04-1705.

Fol. 72r

Specificatie van alle de goederen naergelaten bij Beatrix Prasers huijsvrouw van Baijen Cock alhier tot Sprangh overleden, te Sprang, Vrijhoeven, Zuijdewijn en Besoijen, 8-05-1705.

Fol. 73r

Taxatie van de goederen van Beatrix Prasers, 8-05-1705.

Te Zuijdewijn, 26-04-1705, Besoijen 16-04-1705, Vrijhoeven, 18-04-1705.

Fol. 75v

Specificatie van alle de goederen naergelaten bij Adriaentje Boom jonge dogter tot Sprangh overleden, te Sprangh en te Eethen, 10-06-1706.

Fol. 76r

Taxatie van de goederen van Adriaentje Boom, 6-07-1706. Te Eethen, 12-07-1706. 2 actes.

Fol. 78v

Acte van aengevinge van de goederen naergelaten bij Antonij Timmers tot Batavia in Oostindië overleden, 30-11-1706.

Fol. 79r

Taxatie van de goederen van Antonij Timmers, 30-11-1706.

Fol. 79v

Acte van aengevinge van naerlatenschap van Adriaen van Wietrecht jongmans sonder desendenten tot Breda overleden, 23-04-1707.

Fol. 80r

Taxatie van de goederen van Adriaen van Wietrecht, 23-09-1707.

Fol. 80v

Specificatie ende acte van aengevinge van alle soodanige goederen als naergelaten sijn bij Johan Wolfs alhier tot Sprangh overleden, te Zuijdewijn en Weerthuijsen, 3-02-1708.

Fol. 81r

Taxatie van de goederen van Johan Wolfs te Zuijdewijn, 17-02-1708. Belending: wed Dirck Wolfs, schout Sprangh. Te Waerthuijsen, 9-02-1708.

Fol. 82r

Memorie vande goederen onder Besoijen bij Johanna Verwiel naergelaten, 1-06-1708. Ook goederen te Sprangh.

Fol. 84r

Taxatie van de goederen te Besoijen van Johanna Verwiel, 24-04-1708. Te Sprangh 30-08-1708.

Fol. 85r

Acte van aengevinge ende specificatie van de goederen naergelaten bij Marten Arien van Drunen alhier sonder desendenten overleden, te Sprangh en Besoijen, 16-03-1709.

Fol. 85v

Taxatie van de goederen van Marten van Drunen, 16-03-1709. Te Bnesoijen 18-03-1709.

Vermoedelijk/mogelijk een folio vergeten

Fol 86v

Taxatie van de goederen van ??? ??? huijsvrouw van Laurens Slaets, 17-09-1719.

Fol. 87r

Specificatie ende acte van aengevinge van alle soodanige goederen als naergelaten sijn bij Aertje Talen huijsvrou van Denis Vos, 15-11-1719.

Fol. 87v

Taxatie van de goederen van Aertje Talen, 15-11-1709.

Fol. 88r

Specificatie ende acte van aengevinge van alle soodanige goederen als bij Martin de Bie tot Sprangh sonder desendenten overleden naergelaten sijn, te Sprangh, Besoijen, Drongelen en Eethen, 14-01-1710.

Fol. 89r

Taxatie van de goederen van Martin de Bie, 14-01-1710.

Te Besoijen 18-01-1710, Drongelen 16-01-1710 en te Eethen 22-02-1710.

Fol. 91v

Staet en acte van aengevinge van de goederen naergelaten bij Joost de Hoog sonder desendenten tot Sprangh overleden, 6-03-1710.

Fol. 92r

Taxatie van de goederen van Joost de Hoog, 6-03-1710.

Fol. 92v

Taxatie van de goederen van Jan Jooste Kleijn, onmondig kind van Joost Kleijn en Maria Catharina van Schendel, 27-11-1710.

Fol. 93r

Specificatie ende acte van aengevinge van alle goederen naergelaten bij Denis Dirx Fasen tot Sprangh sonder desendenten overleden, te Besoijen en Leijden, 22-12-1711.

Fol. 93r

Taxatie van de goederen van Denis Fasen te Besoijen, 21-12-1711. Het huijs te Leijden is verkocht.

Fol. 94v

Taxatie van de goederen van Adriaen Sprangers, lecenciaet in reghten, sonder wettige oir achter te laten overleden, te Cleijn Waspik 22-01-1712, Zuijdewijn 27-01-1712, Vrijhoeven, 27-01-1712, Besoijen 6-02-1712, Sprangh 2-02-1712, Groot Waspik 30-01-1712, Cappel 16-02-1712.

Fol. 100v

Staet en specificatie van alle de goederen en effecten bij Bartholomeus Molegraef alhier tot Sprangh sonder desendenten overleden naergelaten, 8-03-1712.

Fol. 101r

Taxatie van de goederen van Bartholomeus Molegraaf, 10-03-1712.

Huijs en brouwerij gemeen met weduwe Christoffel Molegraef.


Achterkant boek

Impost begraven reeds uitgewerkt door Teo Roubos

Los vel 1

Peter Floren Pruijser verclare aen gebracht te hebben volgens d’ordre vant lijck van mij huijsvrouw ??? ???, 4-05-1697

Begraven 31-07-1696

Los vel 2

Simon Simons Zijlmans heeft gevisiteerd het werk aangenomen door A. Balmon zijnde het ontruijmen van een gedeelte des dam leggende in de rivier de Donge bij het sas, Raamsdonk 25-09-1803.

Los vel 3

Hendrik Jans de Bie j.m. van Loon en Jenneken Aerts Leempoel zijn in ondertrouw opgenomen Loon, 19-01-1697

 1. 08-12-1695Lijsbeth Clis, huijsvrouw van Jan Oerlemans
 2. 25-12-1695 Arien Ariens Oerleman, in de Vrijhoeven
 3. 18-12-1695 Cathalijn van Dijck
 4. 16-01-1696 Aerd van de Plas
 5. 19-01-1696 Johanna, kind van Arien Jansen Rombout
 6. 24-01-1696 Anna, een bastaart kindt mij tot Dordt aenbestelt, en ten mijne huijse overleden, Frans Cornelisz van Ammeroij
 7. 03-03-1696 Arien Wouters van Turnhout en Huijbertje Cornelis Hoefnagel weduwe Peter Claessen betalen hun trouw recht en op 6-03-1696
 8. 08-03-1696 Kindt, genaamt Cornelis, Geerit Peeter Quirijns
 9. 30-03-1696 Marie van Dijck, W Leenhouwer zijn moeder
 10. 08-04-1696 Adriaen Aerts de Greef en Jenneke Aerts Cool betalen hun trouw recht.
 11. 21-04-1696 Jan Ariens Oerlemans weduwenaer Lijsbeth Clis en Elske Roelants Verseef betalen hun trouw recht.
 12. 05-04-1696 Neeltje Sijmons, huijsvrouw van Cornelis Cleijn
 13. 23-04-1696 Kind, genaamt Baltus
 14. 03-08-1696 Cornelis Pruijsers en Hilleken Jans betalen hun trouw recht.
 15. 01-09-1696 Frans Joosten, Loon, en Lijsbet Arien Borgers betalen hun trouw recht.
 16. 29-05-1696 Adriaentje van den Oosten
 17. 06-06-1696 Kind van Daniel Soeters
 18. 19-06-1696 De wed Floor Huijberts
 19. 12-07-1696 Jasper Willemsen
 20. 13-10-1696 Jan Willems Talen en Aeltje Cornelis Jonckers betalen hun trouw recht.
 21. 20-10-1696 Peter Jans Schaep en Walburgske Gerits van Heusden betalen hun trouw recht.
 22. 23-10-1696 Dirck Sprangers
 23. 31-10-1696 Peterken Gijsberts Cuijpers
 24. 05-11-1696 Maijken van den Hour, wed Cornelis van Gils Fl 15
 25. 10-11-1696 Jacob Gerrits Crooswijck, Strijen, en Lijsbeth Tonis Haverhals betalen hun trouw recht.
 26. 17-11-1696 Wouter Peters Block en Thuntie Anthonis Vos betalen hun trouw recht.
 27. 23-11-1696 Pieternella kindt van Peter Floren
 28. 23-11-1696 Ariaen Jacobs Oerlemans en Geertruij Jans Haverhals betalen hun trouw recht.
 29. 03-12-1696 Peter Peters Boer weduwenaar van Maria Scholt en Lijsbeth Gemen van Heusden betalen hun trouw recht.
 30. 21-12-1696 Lambert Soeters
 31. 05-01-1697 Wouter Jacobs en Josijntje Tuijmelaers betalen hun trouw recht.
 32. 07-01-1797 Dochter van Corstiaen de Bie (Engeltje de Bie)Fl 3
 33. 10-01-1697 Adriaentje, dv Jan Pigge Fl 3
 34. 12-01-1697 Wouter Anthonisse Mandemaker, Vrijhoeven, en Cornelia Cornelis de Gester betalen hun trouw recht.
 35. 17-01-1697Hendrick, kind van Frans van Ameroijen Fl 3
 36. 19-01-1697 Hendrik Jansen de Bie, Loon, en Jenneke Aerts Leempoel betalen hun trouw recht.
 37. 26-01-1697 Hendrick Jacobs van Selst en Goijertje Tonis Delen betalen hun trouw recht.
 38. 05-02-1697 Johanna Castella, een hou kint van Middelborgh, gen Johanna de Wert
 39. 20-02-1697 Leendert Soeters Fl 3
 40. 26-02-1697 Jan Braspenning en Geertuij van Selst betalen hun trouw recht.
 41. 26-03-1697 Johanna Castella, een hou kindt van Sluijs in Vlaanderen, gen Arnout Nemeggeen, out 9 jaren Fl 3
 42. 05-04-1697 Lijske Colster, huijsvrouw van Handrick Jacobse Maes Pro Deo
 43. 11-04-1697 Anneken Dirx de Greef, wed Willem Louris Fl 3
 44. 13-04-1697 Joostjen Ariens, wed Aert Handrix Pro Deo
 45. 19-04-1697 Peter Floren Pruijser weduwe van Mari Mutsert en Geertruij Corsten betalen hun trouw recht.
 46. 07-05-1697 Maria Verschuer, huijsvrouw van Jacob Wijnaarts Fl 3
 47. 09-05-1697 Janneke, huijsvrouw van Hendrick Cornelis Seberts van den Hoeck Fl 3
 48. 16-05-1697 Maaijken Ariens Verseef en Bastiaen Adriaens van Drimmelen wednr Maria Commeren betalen hun trouw recht.
 49. 25-05-1695Maria de Groot en Willem Calvert, guarde corps betalen hun trouw recht.
 50. 27-05-1697 Anthonius, zv Jacobus Uijthoven Fl 3
 51. 06-06-1697 Daniel Soeters kind Pro Deo
 52. 13-06-1697Anneken Claessen Boom wed Jan Hendricx Maes en Cornelis Aertsen Joncker betalen hun trouw recht.
 53. 10-06-1697 Meerten van Campen, ongetrouwd, dubbel Fl 60
 54. 10-07-1697 Lijsbeth Willems van Hulten, huijsvrouw van Jan Gijsberts Verhagen Fl 3
 55. 15-07-1697 Jenneke Cam Fl 3
 56. 06-08-1697 Anneken Tonis, huijsvrouw van Jan Ariens Wijnen Fl 3
 57. 25-08-1697Do. Wilhelmus Wecurus Verhorst en Catharina Maria van Ophoven, Delst, betalen hun trouw recht.
 58. 07-09-1697 Elsken Verseef, huijsvrouw van Jan Oerlemans Fl 3
 59. 07-09-1697Goossen Block en Teuntje de Leeuw betalen hun trouw recht.
 60. 10-09-1697Handrick Jans Maes wednr van Lijsken Peter Colster en Tonisken Kornelis betalen hun trouw recht.
 61. 25-10-1697Jan Boom, Loon, en Maria van Brederoij betalen hun trouw recht.
 62. 08-11-1697Matheus Schax en Maria Elisabeth van Orten betalen hun trouw recht.
 63. 23-11-1697 Pieternella, kind van Peter Floren Fl 3
 64. 30-11-1697Bastiaen Peters Soethout en Adriaentje Frans Ruijter betalen hun trouw recht.
 65. 30-11-1697Jan van der Wiel, Besoijen, en Claesken Duijser betalen hun trouw recht.
 66. 08-12-1697 Dirk Gijsberts de Greef geeft het lijk aan van de wed Floor Huijberts, den 19-06-1697 begraven Fl 3
 67. 10-12-1697 Een hou kindt, genaamd Geertruijd, ondergebracht bij de huijsvrouw van Jan Willemsen Talen Fl 3
 68. 10-12-1697 Het kind van Anneken Jacobs
 69. 10-12-1697 Jenneke de Bie, eerst wed van Gelden van CampenFl 6
 70. 21-12-1697Gijsbert van Selst en Pieternella van Alphen betalen hun trouw recht.
 71. 23-12-1697 Lambert Soeters, overl 21-12-1697 Fl 3
 72. 28-12-1697Hendrick van Selst en Anneke Handrix Molegraef betalen hun trouw recht.
 73. 30-12-1697Hilleken, dv Peter Boer
 74. 05-01-1698Aeltje Jan Jacobs Piggen en Matheus Verheijden, schoolmr te Loon, betalen hun trouw recht.
 75. ..-01-1698Marie Leenderts en Peter Otterdijck betalen hun trouw recht.
 76. ..-01-1698Doodt ter wereld gekomen kind van Lijsbet Sprangers
 77. 24-01-1698Jenneken Molegraef en Hendrick De Roij van Cappel betalen hun trouw recht.
 78. 25-01-1698Peter Jans Rombouts en Lijsbet Schaep betalen hun trouw recht.
 79. 01-02-1698Het kind van Cornelis de Leeuw Pro Deo
 80. 03-02-1698Anneke Willems, huijsvrouw van Berent Tonis
 81. 03-02-1698 Jan Grietjens Piet
 82. 14-02-1698Corstiaen Gerits Block en Cathalijn IJmers van Oirschot betalen hun trouw recht.
 83. 15-02-1698Adriaen geldens van Leeuwen en Anneke Stevens Hoijmaijer, Loon, betalen hun trouw recht.
 84. 19-02-1698 Berent Sas zijn kind
 85. 25-02-1698 Christoffel Molengraef zijn dochter, Lijsbeth Fl 6
 86. 26-02-1698 Marij Glaesmakers
 87. 15-03-1698 Schalck Gijben, doodgeboren kind
 88. 17-03-1698 Kind van Frans van Ammeroij Pro Deo
 89. 29-03-1698Cornelis Brouwers en Marie van Beeck betalen hun trouw recht.
 90. 01-04-1698 Jan Ariens Wijnen zijn dochter, Huijbertje Fl 3
 91. 05-04-1698Laurens Floren en Anneke Cool, Oosterhout, betalen hun trouw recht.
 92. 23-04-1698 Gerit Peters Quirijns zijn kind, CornelisPro Deo
 93. 01-05-1698Jan Ariens Oerlemans wednr Elsken Verseef en Gijsbertje Corsten wed Dirck Sprangers betalen hun trouw recht.
 94. 12-05-1698 Dingentje Jans Vaders, huijsvrouw van Willem Fransen van Ammeroijen Fl 3
 95. 22-05-1698 Jan Hendrix de BiePro Deo
 96. 08-06-1698Joost Frans Ruijter en Anneke de Bie betalen hun trouw recht.
 97. 08-06-1698 Het kind van Herman Brouwers Pro Deo
 98. 24-06-1698Aert Peters Kaas Pro Deo
 99. 05-07-1698 Kind van Aert Gerits Laerhoven Pro Deo
 100. 11-07-1698Marij Reijnen, huijsvrouw van Aeret Geritsen Laerhoven Pro Deo
 101. 13-07-1698 Louwrenske van Vught, huijsvrouw van Wouter Jacobsen de BontPro Deo
 102. 20-07-1698 Merten de Bie Fl 6
 103. 06-08-1698 Maria Hendrix, huijsvrouw van Lambert van den Oosten Pro Deo
 104. 09-08-1698 Peter, zv de wed Lambert Soeters
 105. 22-08-1698 Peter Schaep zijn kindt, Jan Pro Deo
 106. 26-08-1698Dilis Jans van Selst, zijn kint Pro Deo
 107. 02-09-1698 Ds Guilhelm Wernerus Verhorst zijn dood ter wereld gecoomen kindt
 108. 17-09-1698Wouter Joosten CleijnFL 3
 109. 20-09-1698Arien ’t Hoen wednr van Mariken Denis en Maijken Cornelis Joosten betalen hun trouw recht.
 110. 30-09-1698Willem Hoven uijt GulickerlantPro Deo
 111. 01-10-1698Jan Joost Haverhals sijn kindt KaatjePro Deo
 112. 05-10-1698Corstiaen Cleijn zijn kindtFL 3
 113. 24-10-1698Henrina Block haer kindt, GeertruijPro Deo
 114. 27-10-1698Jaen le Fransier en Mari Goossens weduwe Dirck van der Linden betalen hun trouw recht.
 115. 01-11-1698Jan de Bie en Hendrina Jans de Greef betalen hun trouw recht.
 116. 15-11-1698Jan Gerrits Hommel en Anneke Verheijden weduwe Jacob Woet betalen hun trouw recht.
 117. 18-11-1698 Adriaentje de Gester, wed Hendrick Dirk de Greef
 118. 20-11-1698 Martinus, kind van Jacobus Sprangers
 119. 23-11-1698Hendrik van Selst en Lambertie Peters van Drongelen betalen hun trouw recht.
 120. 15-12-1698 Jan, kind van Willem van Dijck Pro Deo
 121. 10-01-1699 Anna van der Hoeven, huijsvrouw van Steven van Werck Pro Deo
 122. 12-01-1699 Cornelis Peters Leeuw zijn kind
 123. 15-01-1699 Sijme ’t Hore Pro Deo
 124. 16-01-1699Adriaentje Glaviman Willem van Haeften, Rijswijck lande van Althena betalen hun trouw recht.
 125. 24-01-1699Willem van Nieuwenhuijsen en Eijke de Hoogh betalen hun trouw recht.
 126. 11-02-1699 Cornelia Margareta Biermans, kind van Sara Braspenningh Pro Deo
 127. 19-03-1699Hendrick Vos en Marie Glaviman weduwe Cornelis de Bruijn betalen hun trouw recht.
 128. 20-03-1699Wouter Ariens Borger en Geertruijd Crijnen van Berckel betalen hun trouw recht.
 129. 21-03-1699Pieter Smits en Jenneken van den Hoeck, Capppel betalen hun trouw recht.
 130. 28-03-1699Steven van Ewick wednr van Anna Verhoeven en Cornelia Aerts Coeckman betalen hun trouw recht.
 131. 01-04-1699Dirck Leenhouwer en Adriana van Rossum, ’s Gravenhage, betalen hun trouw recht.
 132. 07-04-1699 Adriana, kind van Jan de Wit Pro Deo
 133. 14-04-1699 Willem Fransen van Ammeroijen Fl 3
 134. 21-04-1699 Pieternella, kind van Cornelis Floren Pruijser
 135. 02-05-1699Adriaentje Jacobs van Dongen Leendert Ariens Cuijst, Baerdwijck, betalen hun trouw recht.
 136. 04-05-1699 Hendrick de Roij, ’t lijck van zijn kindt Fl 3
 137. 04-05-1699Johannes van Amelroijen en Adriaentje van Pas, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 138. 04-05-1699Joost Molegraef en Goijertje van Turnhout betalen hun trouw recht.
 139. 09-05-1699Jan Leempoel en Willemken Cleijn betalen hun trouw recht.
 140. 15-05-1699 Gijsbert Jan Gijben Pro Deo
 141. 27-05-1699 Magdalena Braspenningh, wed Jan Paulus van den Hout Fl 3
 142. 12-06-1699 Het kind van Arien de Roij Pro Deo
 143. 14-06-1699 Kind van Corstiaen de Haen
 144. 17-06-1699 Catharina Duijser, huijsvtouw van Adriaen Mutsert Fl 3
 145. 17-06-1699 Adriaen Gijben, dubbel Fl 6
 146. 20-07-1699 Kind van Berent Sas Fl 3
 147. 23-07-1699 De wed Castella geeft lijk aan van een costkindt, genaamt Aelbertus Bout Fl 3
 148. 24-07-1699 Jan Gerits Hommel, zijn kindt Pro Deo
 149. 27-07-1699 Dirck Wolfs Fl 6
 150. 15-08-1699 Het kind van Mechtel Berents Pro Deo
 151. 15-09-1699 Maeijken Jacobs Glavimans, huijsvrouw van Corstiaen Mutsers Fl 3
 152. 27-09-1699 Grietje, wed Handrick Gilse Pro Deo
 153. 21-10-1699 Jacob Outhoven sijn kind, Peterke Fl 3
 154. 24-10-1699 Theunis BraspenninghPro Deo
 155. 30-10-1699 Kind van Corstiaen Cleijn Fl 3
 156. 05-11-1699 Huijbert Haverhals sijn kindt, Adriaentje Pro Deo
 157. 06-11-1699 Maria de Gester, huijsvrouw van Corstiaen Cleijn Fl 3
 158. 26-11-1699 Kindt van Schalck Gijben, genaamd Antonij Pro Deo
 159. 27-11-1699 Peter Joosten Smits, zijn kindt Lijsbeth Pro Deo
 160. 03-12-1699 Kindt van Daniël Soeters Pro Deo
 161. 08-12-1699 Gijsbert Oostvogel Fl 3
 162. 12-12-1699 Maijken Baijens, weduwe Cornelis Peters Cock Fl 3
 163. 12-12-1699Dingeman Dingemans van de Zwaluwe, woonende onder Fijnaart marquisaet van Bergen op Zoom, en Adriaentje Ariens Smits betalen hun trouw recht.
 164. 22-12-1699Hendrick Molegraaf Fl 6
 165. 26-12-1699 Kindt van Lauris Floren Pro Deo
 166. 26-12-1699Wouter Dircxs de Graef en Sijke de Hoogh, Loon, betalen hun trouw recht.
 167. 29-12-1699Willem Braspenning en Agneta Tijssen, Terhwijden Baronije van Breda, betalen hun trouw recht.
 168. 16-01-1700Peter Hendrixs Maes en Marie Cornelis van Uden betalen hun trouw recht.
 169. 01-03-1700 Kindt van Pieter van der Heijden Fl 3
 170. 24-03-1700 Anneken Cornelis, huijsvrouw van Jacob Jacobse Stuijvesant Pro Deo
 171. 26-03-1700Jan Jeuriens Cock, Perlenburghin ’t graefschap Wittenstein, en Jenneke Cuijpers betalen hun trouw recht.
 172. 28-04-1700Jan Versteegh betaald trouwrecht
 173. 05-04-1700 Kindt van Arien Gerits Hommel Pro Deo
 174. 08-04-1700Denis Dircxs Vos en Aertje Willems Talen betalen hun trouw recht.
 175. 09-04-1700 Heijltje Dirxe Faessen, wed Jan Janse Gijben Pro Deo
 176. 27-04-1700De huijsvrouw van Peter Jans Rommen Fl 3
 177. 06-05-1700 Peter Jans Rommen Fl 3
 178. 13-05-1700 Anneken van der Hoeven, lest wed van Thomas Coninx Fl 3
 179. 23-05-1700 Teuneke Peters Block Pro Deo
 180. 08-07-1700Corstiaen Cleijn wednr Maria de Gester en Elisabeth Verhorst betalen hun trouw recht.
 181. 14-07-1700 Christoffel Molegraef Fl 15
 182. 25-07-1700 Kindt van Jan Gerits Hommel
 183. 26-07-1700 Kindt van Jan Erits Pro Deo
 184. 03-08-1700 Kindt van Joost Fransen Ruijter Fl 3
 185. 10-08-1700 Kindt Van Ds Elzevier, predicant alhier Fl 15
 186. 16-08-1700Willem Jansen en Regina Hermans betalen hun trouw recht.
 187. 23-08-1700 Vespasianus Hermans Pro Deo
 188. 20-09-1700 2 kinderen van Lambert Teunissen van den Oosten Pro Deo
 189. 28-09-1700 Rob Haverhals Pro Deo
 190. 16-10-1700Jan, soon van Hendrick Janse de Graef Pro Deo
 191. 06-11-1700Jenneken Jans Timmermans, wed Dingeman Wijnsou Pro Deo
 192. 17-11-1700Het kind van Corstiaen de Haen Pro Deo
 193. 20-11-1700 Gerit Versteegh sijn kindt Pro Deo
 194. 24-11-1700Dina Back en Arien Aertssen van den Houtert, Besoijen, betalen hun trouw recht.
 195. 25-11-1700 Mr Corstiaen Cleijneen costkindt, genaemt Pieter Jou Fl 3
 196. 26-11-1700 Peter Gijsberts van Drunen Pro Deo
 197. 01-12-1700Claes Tonis Delen en Catharina van Selst betalen hun trouw recht.
 198. 09-12-1700Wouter Scholt en Anthonetta Vermeer betalen hun trouw recht.
 199. 09-12-1700Het kindt van Joost Hendrix Molegraef Pro Deo
 200. 10-12-1700Bastiaen Soethout sijn kindt Pro Deo
 201. 14-01-1701Jenneke Tuijmelaers weduwe Bertrom Jochems Pro Deo
 202. 20-01-1701Bastiaen van Drunen, het kindt van Johannis van Drunen Pro Deo
 203. 22-01-1701Wouter de Greef en Sijken de Hoogh, Loon, betalen hun trouw recht.
 204. Hendrik Boer en Sara van der Elst, Loon, betalen hun trouw recht.
 205. 02-02-1701Het hou kindt van Hendrick Struijck, bij name Arien, woonende bij Lourenske SacrijsFl 3
 206. 20-02-1701 De huijsvrouw van Govert van der Meer, geeft aen een arm houkindt Pro Deo
 207. 28-02-1701 Frans Spuijbroeck sijn kindt Pro Deo
 208. 05-03-1701Jan Gijben en Jenneken de Hoogh betalen hun trouw recht.
 209. 14-03-1701Jacob Adriaens Heer sijn dochter Grietje Fl 3
 210. 22-03-1701Dirck van der Hoeven Fl 3
 211. 11-04-1701Het kindt van Pieter van der Heijden Fl 3
 212. 17-04-1701Wouter Azriens de Gester en Henrina Cool betalen hun trouw recht.
 213. 14-05-1701Maeijken Sijmons Pro Deo
 214. 21-05-1701Philippus van Os en Alegonda Piggen betalen hun trouw recht.
 215. 26-05-1701Gerard Versteegh, Breda, en Maria Clis betalen hun trouw recht.
 216. 08-07-1701 Wouter Scholt zijn kindt Fl 3
 217. 16-07-1701 Peter Otterdijck van sijn kint Pro Deo
 218. 17-07-1701 Peter Gijsberts Verhagen zijn soon,Laurens Fl 3

??-09-1701   Het kindt van Willemke van Dijck                                                            Pro Deo

 1. 20-09-1701Peterke van der Punten, huijsvrouw van Peter Jacobs RomboutsFl 3
 2. 20-05-1701Lijsbeth van Dijck en Willem Wintraedt, Schravenmoer, betalen hun trouw recht.
 3. 22-09-1701 Lijsbeth Scholt, huijsvrouw van Peter vanHeijstFl 3
 4. 23-09-1701 IJsack Janse Leenhouwer Pro Deo
 5. 24-09-1701 Hendrik van Gils geeft het lijck aan van sijn kint Cornelis, alhier overleden Fl 6
 6. ..-10-1701Het weeskindt van Gijsbert Block Pro Deo
 7. 20-10-1701Het kindt van Aert de Ruijter Pro Deo
 8. 20-10-1701Hendrick Corst Geldens en Albertina Keppel betalen hun trouw recht.
 9. 29-10-1701Het kindt van Peter Boer Pro Deo
 10. 02-11-1701Peter Jacobs Rombouts Fl 3
 11. 07-11-1701Het kindt van Antonij Block Pro Deo
 12. 14-11-1701Lijsken LaurisPro Deo
 13. 17-11-1701 Pieter Nouve?, onder de bende heijdens,sijn kindt Pro Deo
 14. 19-11-1701Het kindt van Hendrick Corsten van Selst Pro Deo
 15. 24-11-1701Het kindt van Denis Vos Pro Deo
 16. 6-12-1702Peter Cornelis Couwenbergh en Anneken Jans de Ghester betalen hun trouw recht.
 17. 14-12-1701 Huijbert Ambrosius sijn kindt Pro Deo
 18. 20-12-1701 Johan Leenhouwer sijn vrou Johanna Scholt Fl 3
 19. 29-12-1701Het kind van Geertruij Fransen Lieshout Pro Deo
 20. 30-12-1701Joostje Peters, wed Cornelis Dingemans Pro Deo
 21. 05-01-1702Aert Gerits Laerhoven wednr Mariken Jans vande Limds en Tonisken Ariens Oerlemans wed Jan Gijsberts van Riel betalen hun trouw recht.
 22. 06-01-1702Mathijs Denissen Kemmeren Fl 3
 23. 07-01-1702Andries de Gester en Beatrix de Graef betalen hun trouw recht
 24. 09-01-1702Pieternel van Vugt, huijsvrouw van Cornelis van Selst Pro Deo
 25. 15-01-1702Jan Gerits Hommel Pro Deo
 26. 28-01-1702Jacob Wilberts van Selst en Ariaentje Gijsberts van Drunen betalen hun trouw recht.
 27. 11-02-1702Rombout Cornelissen van Ameroijen en Jenneke Fransen de Gester betalen hun trouw recht.
 28. 13-02-1702Pieternel, weduwe Joris van Ammervelt??? Pro Deo
 29. 26-03-1702Maria Adriaens Heer Fl 3
 30. 12-04-1702De huijsvrouw van Jan de Kock Fl 3
 31. 17-04-1702Jan Taelen Fl 3
 32. 24-04-1702Aeltje Jonckers, wed Jan Talen Fl 3
 33. 01-05-1702Aelbert Brouwers Fl 3
 34. 23-05-1702Wouter Nieuwenhuijsen Fl 6
 35. 23-05-1702Jan Eeltjes Pro Deo
 36. 27-05-1702Het kindt van Gerit van Giessen Fl 6
 37. 27-05-1702Jacob Sprangers Fl 3
 38. 30-05-1702 Jenneken van der Plas geeft een kindt aen dat bij haer woond Pro Deo
 39. 12-06-1702 Het kindt van Aert Jacobse Pro Deo
 40. 14-06-1702Jenneke Rosen, huijsvrouw van Jan Piggen Fl 3
 41. 19-06-1702Het kindt van Wouter Scholt Fl 3
 42. 22-06-1702Het kindt van Wouter Janse Leempoel Pro Deo
 43. 28-06-1702Het kindt van Jacob van Bellecom Fl 3
 44. 30-06-1702 Arien Driessen Gestel sijne soone Aert Pro Deo
 45. 30-06-1702Hendrick de Bie en Judit de Roij weduwe Dirck van der Hoeven betalen hun trouw recht.
 46. 11-07-1702Jenneke van Berckel Pro Deo
 47. 12-07-1702 Het kindt van Gerit van ElandenPro Deo
 48. 15-07-1702Het kindt van Frans Spuijbroeck Pro Deo
 49. 24-07-1702De sone van Jan Denis de Greef Fl 3
 50. 20-08-1702Adriaen Eelen van Dongen Fl 6
 51. 23-08-1702Hendrick Cornelis Seberts Fl 3
 52. 28-08-1702Arien Dries Smits Pro Deo
 53. 11-09-1702Goijert Oerlemans , dubbelt reght Fl 30
 54. 29-09-1702Rob Verschuer Fl 3
 55. 05-10-1702Het kindt van Jacob Bogaerts Pro Deo
 56. 11-10-1702Willem Ariens Smits Pro Deo
 57. 14-10-1702Heijltje Jans, wed van Jan Aertsen Leenhouwers Pro Deo
 58. 21-10-1702Johannes Lionne sijn soon Hendrick Pro Deo
 59. 08-11-1702Kaerelientje Verschuer Fl 3
 60. 17-11-1702Het kindt van Frans Spuijbroeck Pro Deo
 61. 22-11-1702Cornelia Braspenning en Jan Gerits, Wijck, betalen hun trouw recht.
 62. 24-11-1702Sijmon Frans de Gester en Grietje Leenders Leenhouwer betalen hun trouw recht.
 63. 29-11-1702Maaike Jans de Gester door Heijster Cornelis Pro Deo
 64. 02-12-1702 Johannes van Ameroij sijn kindt Fl 3
 65. 05-12-1702Wouter Bogaarts Pro Deo
 66. 12-12-1702 Het kindt van IJmert Joosten van Oirschot Pro Deo
 67. 14-12-1702Huijg Driessen Gestel Pro Deo
 68. 18-12-1702 Cornelis Flooren Pruijsser geeft het lijck aan van een arm houkindt Pro Deo
 69. 24-12-1702Bastiaentje Clis, wed Jan Wallaerdt Pro Deo
 70. 30-12-1702Jacobus van Selst Pro Deo
 71. 06-01-1703Embrecht Hendrixs Beenhacker, Loon, en Lijsbeth Gerits Block betalen hun trouw recht.
 72. 09-01-1703Jacob Sacrijsen Locht Pro Deo
 73. 12-01-1703 Wouter BlockAntonij Peterssen Vos, sijn huijsvrouws vader Pro Deo
 74. 13-01-1703Cornelis Geritssen Hommel en Teuntje Gielen Kluijtenaer, Loon, betalen hun trouw recht.
 75. 15-01-1703Jan Arien Wijnen Fl 3
 76. 03-02-1703Gerit van Loon en Adriaentje van Dongen weduwe Jan Eeltjes betalen hun trouw recht.
 77. 05-02-1703Het kindt van Jenneke Scheurwater Fl 3
 78. 17-02-1703Peter Anthonis Maes en Fijken Hermans van Selst betalen hun trouw recht.
 79. 20-02-1703Anneke Fransen Spuijbroeck Pro Deo
 80. 20-02-1703Floris de Poter, Breda, soldaet onder ’t regiment van de heer Lt generael Sales onder de comp van cap Larigus en Catharina Hendrix Beenhackers, Loon, betalen hun trouw recht.
 81. 28-02-1703Crest Huijberts Pro Deo
 82. 17-03-1703Michiel Lebunder, Swifterlant, en Aeltje Jans van Apeldoorn betalen hun trouw recht.
 83. 17-03-1703 Piternel, huijsvrouw van Gijsbert Vermeer Fl 3
 84. 20-03-1703Willem van Selst en Mechtel Berents betalen hun trouw recht.
 85. 06-04-1703Elisabeth van Heijst en Jan de Beir, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 86. 07-04-1703Adriaen de Groot en Anna Maria Plaan, Deurne, betalen hun trouw recht.
 87. 11-04-1703Jan Janse Kock wednr van Aeghtje Stevens en Jenneke Hendrix Joncker, Waspick, betalen hun trouw recht.
 88. 13-04-1703Peterke Joosten de Hoogh, weduwe Gijb Oostvogel Fl 3
 89. 18-04-1703Dina Wolfs Fl 3
 90. 03-05-1703Het kindt van Jan Janse Gijben Pro Deo
 91. 03-05-1703Lijske Verschuer, weduwe Wouter Nieuwenhuijsen Fl 3
 92. 11-05-1703Lijntje Joosten Vos, weduwe Jan Ariens Fl 3
 93. 16-05-1703Peter Gijsberts Verhaegen Fl 3
 94. 16-05-1703Simon Aertsen de Gester Fl 3
 95. 17-05-1703Het kindt van Dingeman van Dongen Pro Deo
 96. 18-05-1703Het kindt van Jan Leempoel Pro Deo
 97. 29-05-1703Het kindt van Peter Otterdijck Pro Deo
 98. 09-06-1703Geertruijd Maria, dv Corstiaen Brouwers Pro Deo
 99. 16-06-1703Geertruijd Molegraef en Antonij van der Punten wednr Lijsb Sprangers, Cappel, betalen hun trouw recht.
 100. 25-06-1703Jan Gijsbers Gijsen den ouden Fl 3
 101. 05-07-1703Marie Cuijpers, huijsvrouw van Corstiaen Brouwers Pro Deo
 102. 08-07-1703Neeltje, huijsvrouw van Jacob Wouters Fl 3
 103. 11-07-1703Mechtelt, huijsvrouw van Willem Colsteren Pro Deo
 104. 20-07-1703Het kindt van Bastiaen Soethout Pro Deo
 105. 06-08-1703Het kindt van Gabriël Cool Pro Deo
 106. 08-08-1703Peter, sone van Gabriël Cool Pro Deo
 107. 08-09-1703Marie de Bie, weduwe van Jan Cuijpers Fl 3
 108. 14-09-1703Jenneke Gerit, huijsvrouw van Corstiaende Bie Fl 3
 109. 17-09-1703Adriaen de Jongh, sone van de weduwe Goossen de Jongh Fl 3
 110. 25-09-1703Het kindt van Jan Ottenhof, bij Bavelhel van Gestel Fl 3
 111. 28-09-1703De huijsvrouw van Corstiaen Clus,het kindt van Jan Oerlemans Pro Deo
 112. 03-10-1703Quirijn Gijsberts Pro Deo
 113. 05-10-1703Aeltje van Gils, huijsvrouw van Dirck Oerlemans Fl 15
 114. 24-10-1703 Arien, den soon van Jacob Wijnants Fl 3
 115. 25-10-1703Gijsbertje Corsten, huijsvrouw van Jan Oerlemans Pro Deo
 116. 31-10-1703Maria de Ruijter, huijsvrouw van Bastiaen van Drunen Pro Deo
 117. 12-11-1703Jan Ariens Oerlemans Pro Deo
 118. 14-11-1703Cornelis Roelen, soldaet onder de comp Fresis?, gerangeert onder de garde te velt, en Piternel Aertsen Kans betalen hun trouw recht.
 119. 02-12-1703 Adriaen Ariens Gestel geeft het lijck aan van een arm kind, woonende bij sijn moeder Willemke Rommen Pro Deo
 120. 04-12-1703 Berent Sas sijn kindt Fl 3
 121. 14-12-1703Lambert de Hoogh Fl 3
 122. 15-12-1703Toniske Willems Bijsemaes, weduwe lest van Frans Tuijmelaers Pro Deo
 123. 26-12-1703 Het kindt van Cornelis BraspenningPro Deo
 124. 05-01-1704Govert van Deel en Anna Maria van Laerhoven betalen hun trouw recht.
 125. 09-01-1704Jan van Loon en Beatrix Tonis Haverhals betalen hun trouw recht.
 126. 11-01-1704Commer de Gester en Johanna Adriaense Smits betalen hun trouw recht.
 127. 12-01-1704Judith de Roij, huijsvrouw van Hendrick de Bie Fl 3
 128. 18-01-1704 Cornelis Peters Leeuw sijn kindt Pro Deo
 129. 26-01-1704Willem Jansen Colster en Jenneke Peter Clasen betalen hun trouw recht.
 130. 07-02-1704Frans Janse Leempoel en Willeken Aerts Kus, Cappel, betalen hun trouw recht.
 131. 29-03-1704Jan Peters Verhagen en Pieternella Vos betalen hun trouw recht.
 132. 29-03-1704Martinus de Bie en Adriaentje Wijnants betalen hun trouw recht.
 133. 18-04-1704Hendrick Verschuer en Anneke de Hoogh betalen hun trouw recht.
 134. 19-04-1704Hendrick Wijnants en Marijntje de Bie betalen hun trouw recht.
 135. 19-04-1704Adriaen Vos en Lijsbeth Willems Talen betalen hun trouw recht.
 136. 22-04-1704Johannes Piggen en Lijsbeth de Leeu, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 137. Adriaen de Boesson, vorster te Hout, en Anneke van Heusden betalen hun trouw recht.
 138. 24-06-1704 Adriaan de Greef sijn kindt Pro Deo
 139. 25-06-1704Antonij Block Pro Deo
 140. 28-06-1704Het kindt (Adriaan Block huijsvrouw) van Gerit van Elanden Pro Deo
 141. 30-07-1704Het kindt van Adriaen van Leuven Fl 3
 142. 08-08-1704Jan Denis Greef en Peterke Tonis, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 143. 10-08-1704Wouter Clootwijck, het kindt van Antonij Goemans Pro Deo
 144. 15-08-1704Johannes Godfried de Groot en Anna Catharina Bleesvelt, Nimegen, betalen hun trouw recht.
 145. 01-09-1704Adriaentje Aerden, weduwe Peter Cornelisz Leeu Pro Deo
 146. 04-09-1704Het kindt van Wouter Scholt Fl 3
 147. 04-09-1704 Frans van Ammeroijen, ongetrouwd overleden Fl 6
 148. 28-09-1704Marie Musterd, van Jan Mustert, Fl 3
 149. 03-10-1704Teuntje, huijsvrouw van Corstiaen Clis Pro Deo
 150. 13-10-1704Maaijke Schol, weduwe Teunis Jan Gijben Fl 3
 151. 14-10-1704Neeltje Valcken Pro Deo
 152. 28-10-1704Het kindt van Martinus de Bie Fl 3
 153. 22-11-1704Bastiaen van Drunen en Anna Cleijnvelt, aent Tolhuijs onder de landt van Cleef, betalen hun trouw recht.
 154. 24-12-1704Lijske de Bie, weduwe Berent Scholt Fl 3
 155. 02-01-1705Het kindt van Schalck Gijben Fl 3
 156. 07-01-1705Hendrick Talen Pro Deo
 157. 12-01-1705Joost Molegraef Pro Deo
 158. 21-01-1705Raechel van Geske Fl 3
 159. 22-01-1705Hendrick Jans Goedthard en Anneke Ariaens betalen hun trouw recht.
 160. 26-01-1705Het kindt van Adriaen Oerlemans Fl 3
 161. 05-02-1705Het kindt van de wed Joost Molegraef Pro Deo
 162. 07-02-1705Roel Neerkens Pro Deo
 163. 07-02-1704Joost Hendrixs Molegraef wednr Marie van Selst en Goijertje Wilbers van Selst weduwe … betalen hun trouw recht.
 164. 10-02-1705Govert de Hoogh Fl 3
 165. 17-02-1705Peterke Willems Leenhouwer, weduwe Arien Dries Smits Pro Deo
 166. 17-02-1705Jan Dingemans Wijtmans Pro Deo
 167. 19-02-1705Huijbert Bruijsten Pro Deo
 168. 21-02-1705Martinus de Bie Fl 3
 169. 21-02-1705 Quirijn van Berckel Pro Deo
 170. 26-02-1705 Jan Ariens Gestel Pro Deo
 171. 26-02-1705Gijsbert ……… van Selst Pro Deo
 172. 02-03-1705Aert Gerits Laerhoven Pro Deo
 173. 03-03-1705Claes Boeren Pro Deo
 174. 07-03-1705Anthonij Wouters Clootwijck en Cornelia Gerits van Heusden betalen hun trouw recht.
 175. 07-03-1705Beatrix Prasers Fl 3
 176. 08-03-1705Adriaen Brouwers Pro Deo
 177. 09-03-1705Peter Corsten Block Pro Deo
 178. 11-03-1705Johan de Jongh, Schijndel, en Cornelia Molegraef betalen hun trouw recht.
 179. 12-03-1705 Jacobus Verschuren Fl 3
 180. 13-03-1705Ariaen Janse Rommen en Grietje Leempoel betalen hun trouw recht.
 181. 13-03-1705 De huijsvrouw van Merten Arien Gijben Pro Deo
 182. 13-03-1705 Dilis Coeckman Pro Deo
 183. 13-03-1705Rombout Cool en Adriaentje van Berckel betalen hun trouw recht.
 184. 25-03-1705 Gerit Kleman Pro Deo
 185. 01-04-1705Toniske Werts Pro Deo
 186. 13-04-1785Het kindt van Jacob van Selst Pro Deo
 187. 47-04-1705Johanna Maria Timmers en Johannes Zeijlmans, Groot Waspick betalen hun trouw recht.
 188. 21-04-1705Jan de Bie Fl 3
 189. 21-04-1705Het kindt van Hendrick Wijnants Fl 3
 190. 25-04-1705Adriaen Soethout en Anneke Jacobs Glaviman betalen hun trouw recht.
 191. 27-04-1705Bastiaen Soethout Pro Deo
 192. 29-05-1705Anneken, wed Antonij Persijn Pro Deo
 193. 03-06-1705Marij de Leeuw, huijsvrouw van Gerit van Heusden Fl 3
 194. 08-06-1705Het kindt van Teunis Janse Goethert Pro Deo
 195. 16-06-1705Henrica Jans de Greef, huijsvrouw van Jan Corst de Bie Fl 3
 196. 26-06-1705Adriaentje Fransen Ruijter weduwe Bastiaen Soethout en Jan Cornelissen Soethout, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 197. 11-07-1705Lijske, huijsvrouw van Lourents de Ron Fl 3
 198. 07-08-1705Het kindt van Wouter van Selst Pro Deo
 199. 10-08-1705Jan Teunisz Borger Pro Deo
 200. 10-08-1705Johannes Wijnants Fl 3
 201. 19-08-1705Het kindt van Hendrik Verschuer Fl 3
 202. ..-09-1705Dirck Vos Pro Deo
 203. 21-09-1705 Jan van Loo Fl 3
 204. 21-09-1705 De huijsvrouw van Dirck Vos Pro Deo
 205. 10-11-1705Piternella Joanes, wed Jan Paulus de Jonge Fl 3
 206. 14-11-1705Cornelia van der Heijden en Andries Surendoncq betalen hun trouw recht.
 207. 25-11-1705De huijsvrouw van Hendrick van Selst Pro Deo
 208. 26-11-1705Het kindt van Cornelis Brouwers Pro Deo
 209. 28-11-1705Jan Berende Hitsenraet en Geertruijd IJmerden van Oirschot betalen hun trouw recht.
 210. 03-12-1705Het kindt van Bastiaen van Drunen Pro Deo
 211. 03-12-1705Sijke Peters van Leeuwen en Peter Cornelis Weert betalen hun trouw recht.
 212. 14-12-1705 Frederick VermistFl 3
 213. 15-12-1705De dochter van Peter van Heijst Pro Deo
 214. 01-01-1706Willem Kivits en Marie Goossen de Bie betalen hun trouw recht.
 215. 02-01-1706Arien Mertens Gijben en Keuntje Jans de Bie betalen hun trouw recht.
 216. 08-01-1706Joost Peters Cleijn, Loon, en Marie Catharina van Schijndel betalen hun trouw recht.
 217. 09-01-1706Christoffel Pelleti, Montmellegar, en Piternel Leenhouwer betalen hun trouw recht.
 218. 14-01-1706Jan Adriaensen Heer Fl 3
 219. 29-01-1706Mathijs Cornelis, Loon, soldaet onder Salisch onder cap Doijs, en Pieternel van Beeck betalen hun trouw recht.
 220. 29-01-1706Peter Vos en Maria van Pas betalen hun trouw recht.
 221. 01-02-1706Gerit Jansen Hommel Pro Deo
 222. 02-02-1706Goossen Block,door Hendrick Verelst Pro Deo
 223. 03-02-1706Frans Tuijmelaer en Johannaa Boer betalen hun trouw recht
 224. 04-02-1706Michiel Claes van Beeck en Engel Jacobs van Beeck betalen hun trouw recht.
 225. 06-02-1706Het kindt van Arien Soethout Pro Deo
 226. 13-02-1706Een mannelijk houkindt, woonende bij Willem van Selst Pro Deo
 227. 17-02-1706Sara van der Ven, huijsvrouw van Willem Verschuren Pro Deo
 228. 17-02-1706Corstiaen Brouwers en Anna Reijnaerts weduwe Jan Bartijn, Heusden, betalen hun trouw recht. Heeft geen voortganck, versoeckt alhier te roijeren.
 229. 22-03-1706Het kindt van Berent Sas Fl 3
 230. 26-03-1706Jan Soeters en Anneke de Ron, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 231. 27-03-1706Cristiaen Ariens de Gester en Marike Wouters Tuijmelaer betalen hun trouw recht.
 232. 07-04-1706Claes Peters van Leeuwen en Teuntje Gilen Vermaes betalen hun trouw recht.
 233. 09-04-1706Adriaen Piggen en Jacoba Sprangers betalen hun trouw recht.
 234. 16-04-1706Bert Duijsersijn kindt Pro Deo
 235. 20-04-1706Joost Wouters Otterdijck en Geertruijd Fransen Lieshout betalen hun trouw recht.
 236. 29-04-1706Het kindt van Wouter Block Pro Deo
 237. 05-05-1706Adriaentje Boom, dubbel recht Fl 6
 238. 29-05-1706Philippus Croese en Maria de Logne, Breda, betalen hun trouw recht.
 239. 22-06-1706Johannes van Selst en Digna van Amelroijen betalen hun trouw recht
 240. 05-07-1706Mechtelt Gijsberts, huijsvrouw van Cornelis Sijmens de Gester Pro Deo
 241. 14-07-1706Hendrick Gijsberts van Drunen en Adriaentje IJmerde van Oirschot betalen hun trouw recht.
 242. 20-07-1706De huijsvrouw van Jan Haverhals Fl 3
 243. 07-08-1706Willem van Uijthoven en Adriaentje Wijnants weduwe Martin de Bie betalen hun trouw recht.
 244. 12-08-1706Tonis Jans Goethert Pro Deo
 245. 14-08-1706Teuntje de Leeuw, wed van Goossen Block Pro Deo
 246. 20-08-1706Adriaen Jans Laerhoven en Jenneke Tonis van der Deel betalen hun trouw recht.
 247. 28-08-1706Jan Hendrixs van Selst en Adriaentje Ariens Colster betalen hun trouw recht.
 248. 09-09-1706Jacob Jans van Stuijvesant en Neeltje Hendrix Gunst betalen hun trouw recht.
 249. 13-09-1706Maijke Ariens, wed van Jan EriddenFl 3
 250. 13-09-1706Het kindt van Corst de Haen Pro Deo
 251. 22-09-1706Judit Jans, huijsvrouw van Elant van Dongen Fl 3
 252. 04-10-1706Tonis Janse Delen Pro Deo
 253. 16-11-1706De huijsvrouw van Lourens Slaets Pro Deo
 254. 21-12-1706Een kind van Hendrick Verschuer Fl 3
 255. 21-12-1706 Noch een kind van Hendrick Verschuer Fl 3
 256. 24-12-1706De huijsvrouw van Aert Boom Pro Deo
 257. 12-01-1707Dirck vander Wens en Johanna van Laerhoven betalen hun trouw recht.
 258. 16-01-1707Maria Catharina van Schijndel, huijsvrouw van Joost Cleijn Fl 3
 259. 27-01-1707Het kindt van Frans van Ammeroijen Pro Deo
 260. 29-01-1707Dilis Box en Maria Hendrix van Loon betalen hun trouw recht.
 261. 16-02-1707Jenneke Vos, wed Quirijn Back Pro Deo
 262. 23-01-1707Adriaen Nieuwenhuijsen en Elisabeth Claijvelt, Lobith of Tolhuijs, betalen hun trouw recht.
 263. 25-02-1707Jan Wouters Tuijmelaer en Jenneke Clis betalen hun trouw recht.
 264. 04-03-1707Peter Cornelis van den Hoeck en Pieternel Wouters Smits, Cappel, betalen hun trouw recht.
 265. 11-03-1707Corstiaen Cleijn sijn kindt Pro Deo
 266. 24-03-1707Het kindt van Catharius Block Pro Deo
 267. 26-03-1707Jacobus Dirx Vos en Anneke Geldens Block betalen hun trouw recht.
 268. 30-03-1707Adriaen Glavimans sijn kindt Pro Deo
 269. 01-04-1707Bartholomeus Lam, Uijtrecht, en Henrina Vervoort betalen hun trouw recht.
 270. 02-04-1707Cornelis Sijmons de Gester wednr Mechtel Gijsberts en Lijsken de Greef weduwe Willem Arien Smits betalen hun trouw recht.
 271. 23-04-1707Het kindt van Claes Peters van Leeuwen Pro Deo
 272. 26-04-1707Laurens Adriaens de Ron Fl 3
 273. 16-06-1707Een kindt van Antonus Kivits Fl 3
 274. 01-08-1707Jurien Colthof Fl 3
 275. 20-08-1707Een kind van Herman? Brouwers Pro Deo
 276. 27-08-1707Leendert Wijnen,zijn moeder Pro Deo
 277. 08-10-1707Door de huijsvrouw van Govert vander Meer: Willem Hartcop, soldaet onder de compagnie van d’heer major van Lauvich? onder d’regiment van den Hertogh van Holsten en Pleun en Borbooij en Anna Maria Govertys van der Meer. Zij Betaalt hun trouw recht.
 278. 17-10-1707Wouterke Jans, huijsvrou van Jan Gijsberts Fl 3
 279. 12-11-1707Hendrick Hermans van Selst en Adriaentje Gerits Clemans betalen hun trouw recht.
 280. 19-11-1707Antonis Clasen Maes, soladaet onder de gaarde, en Anneke Kornelis Loght betalen hun trouw recht.
 281. 09-12-1707Frans Spuijbroeck Fl 3
 282. 16-12-1707Het kind van Margriet van Boeijen Pro Deo
 283. 02-01-1708Maria Antonis Cool Pro Deo
 284. 02-01-1708Johan Wolf, dubbelt recht Fl 30
 285. 05-01-1708 Neeltje Arien Gijben Fl 3
 286. 07-01-1708Willem Brouwers wednr van Adriaentje Peters van Gelder en Heijlje Jans van Riel betalen hun trouw recht.
 287. 07-01-1708   Jacob de LaatPro Deo
 288. 09-01-1708Joost van Bellecom Pro Deo
 289. 12-01-1708Matheus Joes Jonckers en Sara van der Elst weduwe Hendrick Boers betalen hun trouw recht. Heeft geen voortgangh.
 290. 14-01-1708Hendrick Persijn, ruijter onder de generael Obdam, en Antonette Cool betalen hun trouw recht.
 291. 18-01-1708Arien Breeshen Pro Deo
 292. 04-02-1708Jan Dirxs Vos en Jenneke de Bie betalen hun trouw recht.
 293. 05-02-1708Johannes Molegraef, secr Besoijen, en Adriana van Nederveen, Waelwijck betalen hun trouw recht.
 294. 01-03-1708Lijske Glaviman, wed Lambert de Hoogh Fl 3
 295. 13-03-1708Cornelis Hermans van Selst en Lijsbet Jacobs Colster, Loon, betalen hun trouw recht.
 296. 20-03-1708Pieter van Hal wednr Catalijn Doremale, Loon, en Anneke Jacobs de Laet betalen hun trouw recht.
 297. 20-03-1708Johanna Verwiel, Fl 6 dubbel Fl 12
 298. 01-04-1708Het kindt van Peter Fijnebuijck Fl 3
 299. 05-04-1708Corstiaen Mutsert Pro Deo
 300. 13-04-1708Joost Cleijn en Johanna Jans van Schijndel betalen hun trouw recht.
 301. 17-04-1708Het kindt van Corstiaen de Haen Pro Deo
 302. 02-06-1708Cornelis van Selst Pro Deo
 303. 08-06-1708Laurens Slaets wednr Pieternel Kaas en Geertruijd Deckers weduwe Elis Verduijn, Loon, betalen hun trouw recht.
 304. 05-07-1708Aert Dirxs Vos en Pieternel Geldens van Pas betalen hun trouw recht.
 305. 21-07-1708Sacharias van Ballecom en en Marie Wallaert betalen hun trouw recht.
 306. 28-07-1708Sijmon Castanie, Rees, en Alette Colthof betalen hun trouw recht.
 307. 12-09-1708Anneke Cool, huijsvrouw van Laurens Floren Pro Deo
 308. 05-10-1708Jan Joosten Cleijn Fl 3
 309. 20-10-1708Pieter van Selst en Jacoba Sijmons Bol betalen hun trouw recht.
 310. 17-11-1708Jenneke Peters van Selst en Gijsbert Henrixs Maes, Loon, betalen hun trouw recht.
 311. 24-11-1708Maria Leenhouwer Pro Deo
 312. 17-12-1708Het kindt van Claes Peters van Leeuwen Pro Deo
 313. 29-12-1708Joost IJmerts van Oirschot en Marie Hendrixs van Selst betalen hun trouw recht.
 314. 19-01-1709Merten van Drunen Pro Deo
 315. 24-01-1709Marie Elants van Dongen en Jan Denis de Haen, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 316. 30-01-1709 Geeft Hendrick Puirter aen een arm man, genaemd Jan van Praasburg?, bij hem woonende Pro Deo
 317. 30-01-1709Een oude vrou overleden, woonende bij de wed Gerid Klemans Pro Deo
 318. 31-01-1709Jan de Gester en Teuntje Brouwers betalen hun trouw recht.
 319. 15-02-1709 Jan Dirx Vos sijn kindt Fl 3
 320. 15-03-1709Laurens Floren wednr Anneke Kool en Antonette Janse de Bie betalen hun trouw recht.
 321. 18-03-1709Aert Wouters Tuijmelaer en Aeghtje Peters, Cappel, betalen hun trouw recht.
 322. 02-04-1709Jan Janse van Loon en Jenneke Bertroms Vos betalen hun trouw recht.
 323. 16-04-1709 Wouter Scholt sijn kindts Pro Deo
 324. 23-04-1709 Jan Rosen sijn dochterke of kindt Pro Deo
 325. 01-06-1709Laurens Slaets Pro Deo
 326. 15-06-1709Mechteltje Talen en Arien Brekelmans, Loon, betalen hun trouw recht.
 327. 08-07-1709Peter van der Heijden Pro Deo
 328. 18-07-1709Johanna Dier……, wed Andries Surendonk Fl 3
 329. 30-07-1709Lijsken, lest wed van Willem Glavimans Pro Deo
 330. 08-08-1709Pieternella kemmers en Dingeman Coppen wednr van G. Prasers betalen hun trouw recht.
 331. 15-08-1709Gerit de Bie en Marie van der Hoeve weduwe Bastiaen de Roij, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 332. 17-08-1709Peter van Leeuwen wednr Jenneke Clasen en Lijsbet Ariaens, Loon, betalen hun trouw recht. Geen voortganck.
 333. 04-09-1709 Corstiaen Arien ClisPro Deo
 334. 28-09-1708Bartholomeus Glavimans en Lijsbet Soeters weduwe Peter vander Heijden betalen hun trouw recht.
 335. 31-09-1709Mathijs Copkens, St. Peters Leeuwen buijten Brussel, en Marie Coirsten Clis weduwe Claes Jans betalen hun trouw recht.
 336. 29-12-1709Joostje Jans, wed Govert de HoogFl 3
 337. 27-12-1709Johan herman Martini, kruijtsnag lande van Hessen, en Lijsbeth Oerlemans betalen hun trouw recht.
 338. 03-01-1710Laurens de Roij en Marie van Dongen, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 339. 17-01-1710Hendrick van den Hoeck en Marie Wouters Smits, Cappel, betalen hun trouw recht.
 340. 28-01-1710Joost de Hoog, dubbel Fl 6
 341. 31-01-1710Willem Stoffels Quirijns en Antonette Verschuren betalen hun trouw recht.
 342. 17-02-1710IJken de Hoog, huijsvrouw van Willem van Nieuwenhuijsen Fl 3
 343. 18-04-1710Willem Soeters en Marie de Roij, Cappel, betalen hun trouw recht.
 344. 15-05-1710 Adriaen de Jong geeft het lijck aan van sijn soon, Machiel Fl 3
 345. 02-07-1710Anneke Block, huijsvrou van Jacob Vos, het lijck van Geertruijd van Olifier houkint Fl 3
 346. 02-09-1710Het kindt van Corst Joost Cleijn, bij naame Jan Fl 3
 347. 16-10-1710 De resterende drie gulden van Jan, kindt van Joost Cleijn, op den 2-9Fl 3
 348. 18-10-1710Francijntje van Leeuwen en Ocker Duijser, Vrijhoeven, betalen hun trouw recht.
 349. 24-10-1710Elant van Dongen Fl 3
 350. 08-11-1710Johannis Verschuren en Adriana de Leeuw betalen hun trouw recht.
 351. 06-02-1711Peterke Dirx, wed Anthonij Uijthoven Fl 6
 352. 16-03-1711Lijntje Goossens, wed Gelden Block Fl 3
 353. 14-05-1711Hendrick Wijnants FL 3
 354. 11-05-1711Aangifte en op 28-05-1711 begraafrecht van Heister Cornelis, wed Johannes Lionnen FL 3
 355. 06-06-1711Gerit de Jong FL 3
 356. 15-10-1711 Hendrick de Bie overleden, 20 ditoFL 6
 357. 26-11-1711Jan van der Heijden FL 3
 358. 12-12-1711Adriaen Sprangers Adriaensz, dubbel FL 60
 359. 18-12-1711Denis Dirxe Fasen, jongman, dubbel FL 6
 360. 18-12-1711Pieter Melen Verkoij, dubbel FL 12
 361. 11-02-1712Bartholomeus Molegraef, dubbel recht FL 12
 362. 20-03-1712Neeltje Uijthoven, huijsvrouw van Nanning Brievers FL 6
 363. 29-03-1712Het kind van Adriaen de Roij FL 3