Indecx off bladwijzer van

Alle de acten in dit register vervat

Beginnende met den 17 november 1766

En eijnigende met de 29 november 1776

Folio

1766

Vest
vrouwe Dividia Catharina Hollertt aen de heer Mattheus van de Laer 1

Utsa
Cornelis Peeters van der Veeken aen Adriaen Janzen van Son 2

Utsa de
heer Francois Hendrik van Alphen aen de heer Charles Eduard van Alphen 2

Utsa
Pieter Anthonie Cornelisse van den Berg aen monsieur Arnoldus van Son wed 3

1767

Vest Michiel Jacobs van Dongen aen Anneke
Cornelis Wijnants 3

Schultb Juffrouw Anna Vermeulen tlv Anneke
Cornelis Wijnants 4

Vest de heer Charles Eduard van Alphen aen de
heer Johan hendrik Netting 5

Utsa Jan Willem Olijslagers en Cornelis
Claezen aen Cornelis Scheepers 5

Utsa Jan Willem Olijslagers en Cornelis
Claezen aen Jan Dingemans 6

Utsa Jan Willem Olijslagers en Cornelis
Claezen aen Jan Janzen Broeders 7

Utsa monsr Johannis Beunis aen monsr Adriaen
Beunis 7

Utsa de wed van monsr Huijbert Verkerk aen de
heer Nicolaes Philip van Loon 9

Utsa de wed van monsr Huijbert Verkerk aen de
heer Nicolaes Philip van Loon 10

Utsa Cornelia Geerit Raezen aen de wed
Embregt Geerit Raezen 11

Utsa Adriaen Janzen Kerremans aen Adriaen
Peeter Sprangers 11

Utsa Adriaen en Jan Walraven en Engelina
Verleg aen Laureijs en Doretea

Pieter Oomens 12

Utsa Peeter en Cornelie Castelijns en de
kinderen van Maria Castelijns aen de heer

secretaris Adriaen Jacob Sem 13

Utsa den grooten armen alhier aen Jan
Cornelis Wijnants 13

Vest mons Johannis en Adriaen Beunis aen
Joost Pharo 14

Utsa Cornelis, Adriaantje en Marie Joosten
van Vugt aen Cornelis Peeter

Timmermans 14

Utsa Elisabet en Pieternel van Irhooven aen
Adriaen en Pieter Wouters de Weert 15

Utsa Gijsbert Claes Roelen aen Anthonie
Coesmans 16

Utsa Wouter Adriaen van Es aen Dingeman van
Es 16

Utsa juffrouw Petronella Pijnenburg aen
Anthonie van Waspik 17

Kustingbr juffrouw Petronella Pijnenburg tlv
Anthonie van Waspik 18

Vest Johanna Maria Anthonisse van roel aen
Peeter Stoffel van Loon 18

SchultbrWouter Cornelis Vermeulen tlv Peeter
Stoffel van Loon 19

Vest Gijsbert Peeters van der Weijden en
Elisabet Jan Huijgen aen Jan

Andries broeders 20

Schultbr de heer Nicolaes Philips van Loon
tlv de heer Johannes Hollertt 21

1768

Vest Marie van den Meerendonk aen Adriaen
Janzen de Rooij 22

Utsa Dirk en Thomas Swart aen Jochum Rutters 22

Utsa Pieternel van os aen Christoffel
Timmermans 23

Utsa de erffgenamen van Cornelis Jan Broeders
en Jenneke Adriaen Joosen aen

Adriaen Peeter Sprangers 23

Utsa de erffgenamen van Cornelis Jan Broeders
en Jenneke Adriaen Joosen aen

Adriaen Peeter Sprangers 24

Utsa de heer Charles Eduard van Alphen aen
Jan Coenen 25

Utsa Jan Janzen Beijnen junior aen Peeter
Peeter Steevens junior 26

Utsa Claes Adriaen van Loon aen Huijbert
Broeders 26

Schultbr de heer Nicolaes Philip van Loon tlv
Jan Geritse van Dongen 27

Vest de erffgenamen van de heer Willem
Schoorn aen Christoffel Timmermans 28

Utsa Huijbert Jan Huijben aen Jan Janzen
Verbunt 29

Utsa de twee kinderen van Adriaen Crijnen van
Helvert aen Jan Adriaenze

van Helvert 30

Utsa Joris van Riel aen Peeter Hulsten 31

Schultbr de wed monsr Arnoldus van Son tlv
Jan Adriaen Joosen wed 31

Vest Geertruij Francen van den Assum aen Jan
Francen van den Assum 32

Schultbr Pieter Wijnant Vlaminks tlv Pieter
Janzen van Loon 33

Vest Nicolaes Adriaense van Loon aen Michiel
Jacobs van Dongen 34

Schultbr de heer Nicolaes Philips van Loon
tlv Jan Aert Meijeren 35

Utsa Wouter van Dun tlv Adriaen Govaerts 35

Schultbr de wed monsr Arnoldus van Son tlv
Janneke Broeders 36

Utsa Adriaen Peeter Sprangers tlv Adriaen
Janzen Kerremans 37

Vest Jenneke Anthonie Broeders aen hendrik
Stoffel van Loon 38

Utsa Huijbert Cornelis den Boer wed aen Jan
Aert Meijeren 39

Utsa Melgert Ackema als geregtsvorster aen
deeze gemeente 40

Utsa Jan Janzen Broeders aen Willem Broeders 40

Utsa
Willem Coppelaer aen Huijbert Smits 41

Schultbr Adriaen Peeter Sprangers tlv Adriaen
Janzen Kerremans 41

1769

Vest de kinderen van Berbera Anthonie
Cornelisse aen Jan Peeter Smits 42

Utsa Jan Adriaen Cuijpers wed aen Cornelis
Jan Bink 43

Utsa Jan Adriaen Cuijpers wed aen Peeter
Adriaen van Bavel 44

Consignatie de heer Jacobus Francois van
Alphen 45

Vest de erffgenamen van janneke Willemse van
Schijndel aen Martien Horsten 45

Utsa Johanna van Os aen Johannis van Os 46

Schultbr sr Jacob Witten rlv Johannis van Os 47

Vest Marie Andries Broeders aen Adriaen
Janzen van Dongen 48

Schultbr de heer Nicolaes Philip van Loon tlv
de heer Johannes Hollertt 48

Vest de erffgenamen van Jan de Kok aen
Michiel Jacobs van Dongen 50

Schultbr den diakonie armen alhier tlv
Cornelis Peeters Groenendael 50

Utsa monsr Arnoldus van Son wed tlv Govert
Jan Oomens 51

Vest Willem Coppelaer aen Michiel Jacobs van
Dongen 52

Schultbr Anthonie Vennekens tlv Jan Aert
Broekhoven wed 53

Vest Elisabet Jan Huijgen aen Bastiaen Laets 54

Utsa de wed Egidius Adriaen Havermans aen
monsr Gerardus Havermans 55

Utsa de wed Egidius Adriaen Havermans aen Jan
Adriaensen van der Wee 56

Utsa de wed Egidius Adriaen Havermans aen
Adriaen Sprangers 57

Utsa de wed Egidius Adriaen Havermans aen Jan
Vos 58

Utsa Catrien Adriaen Janzen aen Willemijn
Adriaen Janzen 59

Utsa Adam Canters aen de kinderen van de wed
van monsr Arnoldus van Son 60

1770

Vest Adrianus Hendrikus Josephus Blereau
d’Oosterwijk en Maria Justina van

Loon aen vrouwe Jacoba Gudela Maria Verlaer
huijsvrouw van de heer Nicolaes

Philip van Loon 61

Vest Engelbert Grootswaeger aen Adriaen
Waegemaekers 63

Schultbr Pieter Wijnant Vlaminks tlv Adriaen
Jan Oomens 64

Utsa sr Hubertus Waegemaekers tlv de heer Jacob
Philip van Vondel 65

1771

Vest de erffgenamen van Willemijn Pharo aen
Anthonie Adriaen Koenen 66

Schultbr den diakonie armen alhier tlv
Anthonie Adriaen Koenen 67

Utsa den heer secretraris Adriaen jacob Sem
tlv Wouter Schoffers 67

Vest Annemarie van pelt aen de wed van Claes
Anthonie Broeders 68

Utsa de vier kinderen van Laureijs Cornelis
op Stroom aen Jan Andries Broeders 69

Utsa Maria Cornelis Scheerders en Adriaen
Cornelis Elands aen Jan

Mattijze van Breugel 70

Utsa de kinderen van Adriaen Joost Horsten en
Allegonda Janzen Broekmans aen

Lamberet Janzen Sprangers 71

Utsa de kinderen van Adriaen Joost Horsten en
Allegonda Janzen Broekmans aen

Den
weledelen heer Adriaen jacob Sem, secrets alhier 72

Schultbr
de twee kinderen van wijlen Anthonie van Waspik tlv hunne moeder

Hendriena
Lam wed van gen: Anthonie van Waspik 73

Vest Jan
Peeters de Bont aen Christoffel Timmermans 74

Erfmangeling
Govert Jan Oomens n Adam Meerten Goijaerts 75

Vest de
wed van Adriaen Jan Oomens aen Adriaen en Pieter Wouters de Weert 76

Utsa de
erffgenamen van Mattijs Schoenmaekers en Adriaentje van Spaendonk aen

Nicolaes
van Spaendonk 77

Utsa
Marie Hendrik Ridders wed van Jan Hendriks de Weert aen Jan

Andries
Broeders 77

Utsa
Maria Anthonie Broeders aen Peeter Wouters Broekhooven 78

Utsa
Cartien Janzen Scheerders aen Johanna Janzen Scheerders 79

Utsa
Cornelis Jan Oomens aen Anthonie en Francis Joost Maes 80

Utsa de
erffgenamen van de heer Francois Cuijpers aen monsr Hendrikus en

Juffrouw
Adriaena van Son 80

Utsa de
erffgenamen van de heer Francois Cuijpers aen monsr Hendrikus en

Juffrouw
Adriaena van Son 81

Utsa de
erffgenamen van Cornelis Wouters van Es aen Annemarie Wouter van es 82

Utsa de
erffgenamen van Cornelis Wouters van Es aen Jan Peeter Smits 83

Utsa de
erffgenamen van Cornelis Wouters van Es aen Jan Gijsbert Timmermans 84

Utsa Jan
van Rosmaele aen Pieter van den Enden 85

Utsa de
erffgenamen van jacobus Janzen Roksnoer aen Adriaen Jan Weeterings 85

Utsa
Peeter Adriaen Peeters aen Cornelis Jan Huijben 87

Vest de heer
Joahnnis Hollertt aen Peeter Adriaenze Vermoolen 87

Utsa de
heer Joahnnis Hollertt aen Adriaen van Gool 88

Utsa de
heer Joahnnis Hollertt aen monsr Hendrikus van Son 88

Utsa de
heer Joahnnis Hollertt aen Cornelis Doomen 89

Utsa de
heer Joahnnis Hollertt aen Adriaen van Son 89

Utsa de
heer Joahnnis Hollertt aen monsr Hendrikus van Son 90

Utsa de
heer Joahnnis Hollertt aen monsr Hendrikus van Son 90

Utsa de
heer Joahnnis Hollertt aen Pieternel Jacob Spreeuwel 91

Utsa de
wed Jan Peeters van den Enden aen Jan Cornelis van Dongen 91

Utsa
Cornelis Jan Huijben aen Cornelis Meerten Anthonisse 92

Utsa
Cornelis Jan Huijben aen de wed Jan Cornelis Sprangers 92

1772

Vest
Jacobus Andries Broeders aen Adriaen Janzen van Dongen 93

Utsa
Marie Jan Oomens aen Anthonie Janzen van Dongen 93

Schultbr
Adriaen Jan Weeterings tlv Anthonie Janzen van Dongen 94

Vest
Cornelie Jan Cornelis Franken aen Peeter Wouter Broekhooven 95

Utsa
Thomas en Catrien Janzen Maes aen Jacobus Janzen van der Wee 96

Utsa
Anthonie en Andries Jan Broeders aen Jacobus Janzen van der Wee 96

Utsa
Adriaentje Sijmon Goderts erffgen aen monsr Hendrikus van Son 97

Utsa
Pieter Dielis Riemslag aen Cornelis van Helvert 98

Utsa
Anna, Johanna en Anthonie Embregt Spreeuwel en Cornelie en Adriaena

Janzen de
Jong aen Claes Claezen van Dongen 99

Utsa de
kinderen van Cornelis Cuijpers aen Cornelis Jan Emmen 99

Utsa de
erffgenamen van Jan Spreeuwel aen Jan Janzen van Riel 100

Utsa
Peeter Dielis Riemslag aen de weledelen heer Adriaen Jacob Sem,

Secretaris
alhier 101

Erfmangeling
de kinderen en erffgenamen van Embregt Jan Raezen en

Jan
Laureijzen 102

Vest
Johannes, Jan en Pieter Embregt Raezen aen Cornelis Meerten Anthonisse 103

Utsa de
erffgenamen van Eeltjen Janzen Riemslag en Peeter in t Groen aen

de wed
van Adriaen de Jong en Adriaen Hendriks de Rooij 104

Utsa de
erffgenamen van Eeltjen Janzen Riemslag en Peeter in t Groen aen

Jan
Peeters in t Groen 105

Vest
monsr Willem Schut aen Jan Steevens 106

Utsa
Pieternel Jacob Broeders aen Jan Mattijse van Breugel 107

Utsa Jan
Adriaen Koks aen Adriaen Janzen van den Nieuwenhuijzen 108

Schultbr
monsr Willem Schut tlv Joost Ariens van de Mosselaer en

Jennemarie
Claezen 108

Vest
Gerarda Adriaenze van Dooren weduwenaer van Maria Stanze Vermeulen

die wed
was van Peter Adriaen Laureijzen aen zijne kinderen Stans, Adriaen,

Pieter,
Marie, Jacomeijn en Pieternel Peeter Laureijzen 109

Utsa
Criena Embregt Huijbert Claezen aen Jenneke Embregt Huijbert Claezen 110

Utsa
Steeven en Anna Joost Timmermans aen vrouwe Jacoba Gudela Maria

Verlaer
huijsvrouw van de heer Nicolaes Philip van Loon 111

Schultbr
juffrouw Johanna Catriena van Alphen tlv Adriaentje Evers 111

Vest
Peeter Andries Broeders aen Anthonie Joost Maes 112

Utsa de
kinderen van Jan Elands en Jenneke van Vugt aen Jacobus Janzen

van der
Wee 113

Utsa de
erffgenamen van Adriaentje Jan Wijnants aen de wed van Embregt

Geerit
Raezen 113

Utsa
Adriaentje Evers wed Mattijs Raeijmaekers aen haer schoonzoon en dogter

Peter
Leijten en Willemijn Raeijmaekers 114

Utsa
Johannes Janzen van Riel aen berbera Peeter Ackermans wed van

Arnoldus
Jan Elands 115

Schultbr
Neeltje Blok wed N.N. Kent tlv Hendrien Peters van Dongen 116

Vest de
heer Johannis Franciscus Blijens aen de Roomsche gemeente alhier 116

Schultbr
Pieter Martens tlv Marie Hendrik Ridders 118

Vest de
erffgenamen van hendrik Bouwens van Loon aen Jan Mattijze

van der
Sluijs 118

Utsa
Adriaentje van Dun aen Pieternel en Adriaen Peeter Laureijzen 119

Utsa
Cornelia, Annemarie, Jan en Pieter Adriaen Canters aen Jan van den Broek 120

Schultbr
Pieter Martens tlv Jan van den broek 120

1773

Vest
Johanna Embregt Raesen aen Pieter Embregt Raezen 121

Utsa
Huijbert Janzen de Bruijn en Johanna Cornelis van Dongen aen derselver

soon en
schoondogter Jan Huijbert de Bruijn en Jacomeijn Anthonie Claezen 122

Schultbr
den diakonie armen alhier tlv van Grietjen Remigius wed van Dirk

Adriaenzen
van Loon 124

Vest de
wed en kinderen van Jan Aert Broekhooven aen Willem Meerten Goijaerts 124

Utsa de
wed en kinderen van Jan Aert Broekhoven aen Adriaen Meelis Emmen 125

Schultbr
juffrouw Catriena Vermeulen tlv Laureijs Mutsaerts 126

Vest
Peeter Peeter Laureijzen aen Adriaen en Pieternel Peter Laureijzen 127

Utsa
Adriaen Goverts aen Pieter Aertse Broekhooven 127

Schultbr
den diakonie armen van ’s Gravenmoer tlv van de wed van

Arnoldus
Castelijns 128

Vest
Peter Cornelis Peeters aen Jan Adriaen Koks 129

Utsa
Marie Andries Broeders aen Cornelis Doomen 130

Schultbr
Adriaen Sprangers tlv Adriaen Kerremans 131

Vest Jan
Gijsbert Ligtenberg aen Jan Adriaen Koks 132

Schultbr
sr Jacob Witten tlv Adriaen Adriaenze Wervers 133

Utsa de
drie kinderen van Jan Gijsbert Ligtenberg tlv den zelve Jan Gijsbert

Ligtenberg 133

Vest
Cornelis Peeters van Dongen aen Joseph van der Vloet 134

Utsa de
erffgenamen van Jan Aertse van Bavel aen Hendrik Janzen Dingemans 135

Utsa de
erffgenamen van Jan Aertse van Bavel aen Peeter Adriaenze van Bavel 136

Utsa de
erffgenamen van Marie Janzen Liezen aen Paulus Smans 137

Schultbr
den diakonie armen van s’Gravenmoer tlv Jan Aert Meijeren 138

Vest Jan Franken aen Francis
Gijsbert van den Assum 139

Utsa
Peeter Jacobs Broeders aen Peeter van Son 139

Schultbr
Pieter Martens tlv Peeter van Son 140

Vest
Nicolaes, Anthonie en Marie van Dongen aen Adriaen van Son 141

Schultbr
juffrouw Anna Vermeulen tlv van Cornelis Peeters Groenendael 142

Vest Aert
Adriaenze van Bavel aen Hendrik Janzen Dingemans 143

Utsa
Rochus Borstlap aen Jan Coenen 144

Utsa
Rochus Borstlap aen den weledel gestrenge heer Jacob Lauta van

Aijsma,
schouteth alhier 144

Utsa
Rochus Borstlap aen den weledelen heer Adriaen Jacob Sem secr alhier 145

Utsa Rochus Borstlap aen mejuffrouw
Eva Maria Sem 146

Utsa den
grooten armen alhier aen den weledelen heer Adriaen Jacob

Sem,
secretaris alhier 146

1774

Vest de
erffgenamen van Anthonie Adrse van Riel en Marie Janzen van den

Nieuwenhuijzen
aen Jacomeijn Adriaen Anthonisse wed van Peeter Wouter

Broekhooven 147

Utsa
Cornelis Jan Franken
aen de wed van Peeter Wouter broekhooven 149

Utsa
Anthonie Willem Snijders aen Adriaen Jan Ariens 150

Utsa
Pieternel Jacob Claezen aen Cornelis Meerten Anthonisse 151

Schultbr
Pieter Martens tlv Martien Peeter Horsten 151

Vest de
erffgenamen van Adriaen Anthonie de Graauw aen Gijsbert Francen

Van den
Assum 152

Vest
Pieter Stans Ackermans aen Peeter Dingemans 153

Utsa Jan
Janzen de Rooij aen de wed Jan Cornelis Sprangers 154

Utsa
Wouter Laureijs Oomens aen Jan Laureijzen 155

Utsa de
twee kinderen van Cornelis Cornelis Goverden en Berbera Anthonie

Cornelisse
en Wouter Adriaen van Es aen deese gemeente van Dongen 156

Utsa de
erffgenamen van Adriaen Janzen Kerremans aen Adriaen

Peeter
Sprangers 157

Utsa
Marie Claezen huijsvrouw van Martien Peeter Horsten aen Pieter

Cornelis
van den Heuvel 158

Utsa
Marie Claezen huijsvrouw van Martien Peeter Horsten aen Adriaen van Son 159

Utsa
Marie Claezen huijsvrouw van Martien Peeter Horsten aen Adriaen

Peeter
Sprangers 159

Schultbr
Pieter Wijnant Vlaminks tlv Cornelis en Dingena Janzen Elands 160

Vest de
wed en kinderen van Adriaen Aert de Smit aen Lucia Cornelis

Zoomers
wed van Adriaen Aert de Smit 160

Utsa de
wed en kinderen van Adriaen Aert de Smit aen Johanna en Annemarie

Adriaenze
de Smit 161

Utsa de
wed en kinderen van Adriaen Aert de Smit aen Johanna en Annemarie

Adriaenze
de Smit 163

Utsa de
wed en kinderen van Adriaen Aert de Smit aen den weledelen heer

Adriaen Jacob Sem secretaris alhier 164

Utsa de
wed en kinderen van Adriaen Aert de Smit aen Cornelis van Gils 165

Utsa de
wed en kinderen van Adriaen Aert de Smit aen Huijbert Anthonie van Riel 166

Utsa Jan
laureijzen aen martien Peeter Horsten 167

Utsa
Johanna van den broek aen monsr Hendrikus van Son 167

Utsa
Wouter de Beer en Anna Gijsels aen Adriaen en Pieter Wouters de Weert 168

Schultbr
den diakonie armen alhier tlv Adriaen Janzen van den Nieuwenhuijzen 168

Vest
Willem Stans Ackermans aen Laureijs Adriaen Laureijzen 169

Schultbr
Adriaen Michielse Costers en Johannes Adriaenze Costers tlv

Maria
Capitijn wed van Roeland Adriaenze Vermeulen 170

Vest
Cornelia Geerit Raezen aen Pieter Cornelis van den Heuvel 171

Utsa
Aert, Jan, Frans, Adriaen en Anna Adriaenze de Smit aen Jan

Stanze
Vermeulen 172

Schultbr
den diakonie armen alhier tlv Johannis Marijn Wervers 173

1775

Vest
Adriaentje van Dun aen monsr Hendrikus van Son 174

Vest
Elisabet Adam Cornelis Peeters aen Adriaen Peeter Emmen 175

Utsa
Pieternel Meelis Groenendael aen Gerardus Mattijs van Rijswijk 176

Schultbr
monsr Hendrikus van Son tlv Marie Capitijn wed van Roeland

Adriaenze
Vermeulen 177

Vest de
erffgenamen van Peeter Peeter Jan Emmen aen Huijbert Peeter Emmen 178

Utsa
Jacobus Janzen van der Wee aen gerardus Mattijs van Rijswijk 179

Schultbr
den weled gestreneg heer Jacob Lauta van Aijsma tlv Hendriena

Ockers
wed van Arnoldus Castelijns 180

Vest Jan
Raes Emmen aen mons Hendrikus van Son 180

Utsa de
kinderen en kindskinderen van wijlen Margriet Janzen de Bruijn aen

Jan
Stanze Vermeulen 181

Utsa de
kinderen en kindskinderen van wijlen Margriet Janzen de Bruijn aen

Berbera
Janzen van den Nieuwenhuijzen wed van
Peeter Wouter Broekhooven 182

Utsa de
kinderen en kindskinderen van wijlen Margriet Janzen de Bruijn aen

Jan en
Elisabet Peeter van Loon 183

Schultbr
den weledelen heer Francois Benjamin de Bone? tlv Petrus

Johan van
Loon 184

Vest
Marie Peeter van Dongen huijsvrouw van Quirijn Adam Paeijmans aen

Adriaen
van Gool 185

Schultbr
den diakonie armen alhier tlv Anthonie, Peeter, Johanna en Adriana

Janzen
van Dongen, kinderen en erffgenamen van Adriaentje Jan Olieslager en

Jan
Anthonie van Dongen 186

Utsa
juffrouw Anna Vermeulen tlv de kinderen van Jan Aert Broekhooven,

desselve
wed en Hendrik Adriaenze Leermaekers 187

Vest
Marie Jan Weeterings huijsvrouw van Jan Huijbert Boogaerts aen Willem en

Peeter
Weeterings 188

Schultbr
Jan Adriaen Huijgen tlv Jan Cornelis Rijsbergen 189

Utsa
juffrouw Ida den Broeder wed de heer Reijnier van den Broek tlv

Peeter
van Son 190

Vest Jan
Cornelis van den Heuvel aen Pieter Cornelis van den Heuvel 191

Utsa Petrus Johannes, Dorothea
Philippina Catrina en Maria Justina Johanna

van Loon
aen Catriena van Loon huijsvrouw van Jan Jacobus van Boxel 192

Utsa Petrus Johannes, Dorothea
Philippina Catrina en Maria Justina Johanna

van Loon
aen Catriena van Loon tbv haere twee kinderen Marianna Cornelia en

Petrus
Cornelis Josephus van Boxel 193

Vest Petrus Johannes, Dorothea
Philippina Catrina en Maria Justina Johanna

van Loon
aen Catriena van Loon tbv haere twee kinderen Marianna Cornelia en

Petrus
Cornelis Josephus van Boxel 194

Utsa
Adriaen Jacob Spreuwel wed Peeter Jan Liezen aen Jan Embregt Raezen 196

Schultbr
den diakonie armen alhier tlv Peeter Willem Heijblom en Alida Boogerts 196

Vest de
erffgenamen van Wouter Cornelis Canters aen Jan Adriaen Canters 197

Utsa de
erffgenamen van Wouter Cornelis Canters aen de heer

Woltherus
de Jongh 199

Utsa de
erffgenamen van Wouter Cornelis Canters aen Jacobus

Janzen
van der Wee 200

Utsa de
erffgenamen van Pieternel Beerend Peeters wed van Wouter Cornelis

Canters
aen Adriaen Jan van Dongen en monsr Hendrikus van Son 201

Utsa de erffgenamen
van Pieternel Beerend Peeters wed van Wouter Cornelis

Canters
aen Willem Bakker 203

Utsa de
erffgenamen van Pieternel Beerend Peeters wed van Wouter Cornelis

Canters aen Johannis Francis
Coesmans 203

Utsa
Cornelis en Dingena Janzen Elands aen Anthonie Meerten Opstroom 204

Utsa Cornelis
en Dingena Janzen Elands aen Pieternel Adriaenze wed

Cornelis
Peeter Michielse 205

Utsa de
heer Hendrikus Cornelis de Rooij aen Pieter Aertse Broekhoven 206

1776

Vest
Anneke Cornelis Wijnants huijsvrouw van Beerend van Gool aen Steeven

Cornelis
Evers 207

Utsa sr
Jacob Witte als gelaste van den weled gestrenge heer Johan Dirk

Feiuletau
de Bruijn aen Adriaen Jan Schoenmaekers 207

Schultbr
juffrouw Ida den Broeder wed van de heer Rijnier van den Broek tlv

Hendriena
Ockers wed van Arnoldus Castelijns 208

Vest de
erffgenamen van Christiaen Clis aen Adriaen Jacobs van der Wee 209

Utsa
Martien Peeter Horsten aen Adam Meerten Gooijaerts 211

Utsa
Martien Peeter Horsten aen Jan Andries Broeders 211

Utsa
Martien Peeter Horsten aen den weledelen heer Adriaen Jacob

Sem,
secretaris alhier 212

Utsa
Martien Peeter Horsten aen Adriaen Peeter Sprangers 212

Utsa de
erffgenamen van Geertruij Anna Glaviman aen de heer Woltherus de Jong 213

Utsa de
erffgenamen van Geertruij Anna Glaviman aen juffrouw Adriaena van Son 213

Utsa de
erffgenamen van Geertruij Anna Glaviman aen juffrouw Adriaena van Son 214

Utsa
Bastiana van der Schilt wed van Jan Adriaenze Vermoolen aen Cornelis Assee 215

Schultbr
Marie Joost Broeders tlv Jan Anthonie van Dongen 216

Vest
Martien Peeter Horsten aen Cornelis Jan Bink 217

Utsa
Josijn Hoogers Hoogers [?] huijsvrouw van Adriaen Adriaenze Wervers aen

Hendrik
Janzen Dingemans 217

Utsa
Petrus Cuijpers als gelaste van Justina Joanna van Loon huijsvrouw

van de
heer Oetrus Jacobus Moens aen juffrouw Catriena Gijsberta van

Loon
huijsvrouw van Jan Jacobus van Boxel 218

Schultbr
den heer Laurens Pels tlv Bastiaen Havermans en Dorothea Philippina

Catriena
van Loon 219

Vest
Adriaen Janzen de Rooij aen Hendrik van Loon en Jan de Werdt 220

Schultbr
monsr Adriaen oomens tlv Cornelis van Gils en Annemarie

Cornelis
van den Berg 221

Utsa den
diakonie armen alhier tlv Adriaen van Boxel en Dorothea

Adriaenze
van Dongen 222

Utsa
Marie Joost Broeders tlv Hendrik Adriaenze Leermaekers weduwenaer van

Pieternel
Thomas Maes 223

Vest
Hendrik Andries Broeders, Norbertus van Bozel in qualitij en als voogd en

toeziender
over de ses minderjaerige kinderen van wijlen hendrik Janzen de

Weert en
Cornelia Naeijkens aen Adriaen Huijbert Emmen 224

Vest
Hendrien Peeters van Dongen aen Jan Mattijze van Breugel 225

Utsa Jan
Adriaen Canters aen monsr Hendrik Janzen Schoenmaekers 226

Finis