Indecx
off bladwijser

van

alle
de actens in dit register vervat

1785

Vest Johannes
Adrse van Dongen als armmeester aan Adriaan Adrse van der
Wee 1

De
kinderen van juffrouw Martia van de Corput die wed was van monsr Gerardus
Haavermans aan Peeter Vos 2

Pieter
Jan Oomens aaan Wiilem en Theodorus van Gool 3

Jan
Willem Heijblom aan Anthonie Jan Schoenmakers 3

1786

Schultbr Den
diaconie armen deezer plaatze ten laste van Jan Huijbert de Bruijn 4

Vest De
kinderen en erfffgenaamen van wijlen Jochum Anthonie Franken en Adriaantje
Baks, in der tijd echtelieden, aan Bart van Gils 5

De
voogden en toeziender over de kinderen nagelaaten door Prijna Heijblom aan
dezelve in echte verwekt door wijlen
Johannes Marijn Weervers aan Peter Boeser 6

De
erffgenaamen en representante van wijlen Maria Joost Dingemans aan Jan Andries
Broeders 6

Dezelve
aan de wed Jan Baptist Hendriks 8

Dezelve
aan Adam Meerten Goijaarts 9

Annamarie
Willem Driesen wed van Cornelis Anthonie van de Corput aan Peeter Willem
Driesen 10

Schultbr Den
diaconie armen dezer plaatze ten laste van Huijbert Peeter Claasen 11

Vest de
kindern van juffrouw Maria van de Corput die wed was van monsr Gerardus
Haavermans aan jan Janzen Verbunt 12

Pieter
Embregt Raasen aan Wouter Peeters van Rooij 14

Dingena
Gijsbert Roelen aan Jan Peeter Dingemans 15

Dezelve
aan Francis van Pelt

Jan
Francen van den Assum aan zijn Hoogheid 16

Jan
van de Waazer aan zijn Hoogheid 17

Willem
en Theodorus van Gool aan zijn Hoogheid 18

Schultbr Den
diaconie armen van ’s Gravenmoer ten laste van Jan Huijbert den Boer 19

Vest De
heer Guilielmus Josephus van den heuvel als gelaste van de erffgen wijlen den
Baron Jean Philippe de Raet van der Voort aan monsr Gerardus van Son 20

De
respectieve erffgenaamen zoo van de vader als moederlijke zeijde van wijlen
Catharina Janzen van Dongen in der tijd huisvrouw van nu meede wijlen Jan
Andries Cnaepen aan Pieter Adriaen Cnaapen 21

De
kinderen en kindskinderen van wijlen Allegonda Timmermans in der tijd huisvrouw
van Marijnus Adrianze Wervers aan den secretaris Adrian jacob Sem 23

Meerten
Sijmons Heijblom aan Dingena van den Hooven 24

De
kinderen van wijlen den heer mr Gijsmarus Gijsbertus van Heijst aan de gemeente
deezer heerlijkheid Dongen 25

Adriaan
Jacobs van der Wee aan Anthonie Janzen Schoenmaakers 26

Schultbr den
diaconie armen deezer plaatze ten laste van Adriaan Janzen van den
Nieuwenhuijzen 27

Willem
Stans ackermans, Stans en Jan Michiel van Dongen aan de gemeente deezer
heerlijkheid Dongen 29

Den
secretaris hier Adriuaen Jacob Sem als gelaste bij procuratie van de wed wijlen
den heer Philip Johan Boone aan de heer Jacobus Francois van Alphen 30

1787

De
kinderen van Catharina Croonenburg aan de zelve in eeste en tweede huwelijk
verwekt bij Pieter Liefmans en Mathijs Baks aan de secretaris Adriaan Jacob Sem 32

Erffpagt Den
grooten armen deezer plaatze aan de wed van Peeter Crijnen van Helvert 33

Vest De
meerderjaarigen en de voogden en toeziender over de minderjaarige kinderen van
Adriana Heijblom aan dezelve in echte verwekt door Cornelis Bakker aan Pieter
Janzen van Dongen 33

Dezelve
aan Jan Geeride van Spaendonk

Vrouwe
Gudula Maria Verlaat wed en testamentaire erffgenaame van de heer Philip van
Loon aan Jan Laureijsen 36

Josina
Hoogers wed en tyestamentaire erffgenaame van Adriaen Adr Wervers aan Bernard
Hendrik Neelo 37

Steeven
Raaijmaakers weduwenaar van Anna Catharina van Schendel aan Anthonie, Anna
Catharina en Adriana Kerst 38

Joost
Pharo aan Jacobus Michielse van Dongen 38

Adriaan
Steeven Claassen aan jan Baptist Coesmans 39

De
gezaementlijke kinderen van wijlen Marie Andries Broekmans aan dezelve in echte
verwekt door Deeniis Joost Dingemans aan Adriaen van Son 40

De
kinderen van wijlen den heere Johan Francois van den Broek en vrouwe Barbera
Cecilia Clara Maria van den Broek aan Adam Meerten Goijaarts 41

Dezelve
aan Jacomina van Zeeters 42

Bastiaan
Hoboke als alst en procuratie hebbende van de kinderen van Arie van den Heuvel
en Maria de Kok aan de diaconie armen alhier 43

De
meerderjaarigen en en de voogden en toeziender over de minderjaarige
gezaamentlijke kinderen van wijlen Cornelis Roeland Vermeulen in echte verwekt
aan Anna Schoenmaakers aan Jacobus Embregt Raassen 44

Dezelve
aan Francis Joost Maas 45

Dezelve
aan Adriaan Cornelis Vermeulen 47

Dezelve
aan Francis Joost Maas 48

Gezamentlijke
erffgenaemen van Elisabeth Veduijn weduwe van Bartholomeus Lam aan Jacob
Molthoven? 50

Jacob
Matthern aan Jan Jannen Pharo 51

Erfmang Jacob
matthern en Adriaantje Lam, echtelieden, ter eenre en Berrendijn Lam ter andere
zijde 51

Schultbr Den
diaconie armen deezer plaatze ten laste van Jan janzen van Gool 53

Theodorus
van Gool ten laste vanm Adriaan Thonart 54

Vest Peeter
Anthonie van Dongen aan Geerit Peeter Dingemans 54

Denzelve aan Anna Laureijsen wed Jan Matthijse van
Breugel 55

Juffrouw
Dingena Greevers weduwe van monsr Jacobus Jespers aan Jan Jannen Verbunt weduwe 56

1788

Jan
Willem Heijblom aan Marijnus en Arie Johannes Wervers 57

Den
wel edele gestrenge heer Francois van der Werken qq neevens de verdere
erffgenaamen van Willem Timmermans en Maria Elisabeth van Ellinkhuizen, in der tijd echtelieden,
aan den secretaris Adriaan jacob Sem 57

Dezelve
aan den voorn secretaris 58

Josina
Hoogers wed van Adriaan Adr Wervers aan Paulus Timmermans 59

Schultbr Johanna
Arise Bierwaagen wed van Pieter Wijnant Vlaeminks ten laste van Jan Janzen van
Dongen en Catharina Janzen Scheerders, echtelieden 60

Den
diaconie armen deezer plaatze ten laste van Adriaan Cornelis Vermeulen 61

De
kinderen van wijlen de heer Adriaan Sem ten laste van Jan Pieter Maas wednaar
van Maria Anthonie Franken 62

Vest Hendrina
Ockers wed van Arnoldus Castelijns aan marcelis van Dortmont neevens zijn vrouw
Johanna Nicolaas Oomens mitsgaders Maria en Anna Nicolaas Oomens 63

Dezelve
aan de weduwe Jan Matthijse van Breugel 63

Dezelve
aan Huijbert Embregt Claassen 64

Schultbr Den
diaconie armen deezer plaatze ten laste van Jacob Matthern en Adriana Lam,
echtelieden 65

Jan
van Spaandonk ten laste van Martien Janzen Broeders 66

Vest Catharina
Vermeulen huisvrouw van Monsr Pieter Schaap aan Adriaan Janzen Sprangers 66

Erfmang Cornelis
Jan Huijben ter eenre en Laureijs en
Maria Nicolaasse van Spaandonk ter andere zijde 67

1789

Schultbr Den grooten armen deezer plaatze ten laste
van de vier minderjaerige kinderen van Pieter Johan van Loon verwekt aan Ida
Jillisse 68

Vest De weduwe en kinderen van Laureijs
Musters aan Johannes Moolengraav die wed was van Jan Willemze van Spaandonk aan
Adriaan Jan Oomens 69

De kinderen en kindskinderen van
wijlen Maria Geeride de Burggraave die wed was van Jan Willmze van Spaandonk
aan Adriaan Jan Oomens 71

Dezelve aan Pieter Adriaan
Sprangers 72

Schultbr Den diaconie armen deezer plaatze ten laste
van Cornelis Hulst en Cornelia Dekkers, echtelieden 73

Den grooten armen deezer
plaatze ten laste van de kinderen van wijlen Dionisius van Loon 74

Vest Anna Laureijs Cleijs aan Huijbert
Embregt Claassen 76

Schultbr Den diaconie armen deezer plaatze ten laste
van Anthonie en Adriaen Martinusse van de Mosselaar 76

Vest Huijbert Peeter Broekhoven aan Willem
Adriaan Sijmons 77

Schultbr Sr Jacob Witte ten laste van Adriaan Adriaan
Horsten 78

Vest Pieter Adriaan van der Wee aan Adriaan
Laureiujs Ariens 79

Sija Adriaan Timmers aan
Cornelis Peeter Gommers 80

Jan Willem Heijblom aan jacobus
Embregt Raassen 80

Goovert Jochumse Koonings en
Adriaan Ariese Koonings, prose et suis, aan Adriaan Kop 81

Gooverdina Gooverts Claassen
aan Anna Maria en Catrien Goovertse Claassen 82

1790

De erffgenaamen van Adriaantje
Jacob Broeders aan Raas Jan Oomens 83

Schultbr Den diaconie armen deezer plaatze ten laste
van Bastiaan Dekkers 84

Vest Adriaan Adr Horsten aan Cornelis
Meerten Anthonisse 85

Cornelis de Weert aan Goovert
janzen Beijnen 86

Pieter van Daalen als gelaste
van zijn schoonzuster Jacomina van Seeters aan Laureijs Adriaan Sprangers 87

Schultbr Wijnant,
Maria en Cornelis Pieterse Vlaminks drie en eenige kinderen van wijlen Johanna
Arise Bierwaagen ten lasten van Huijbert Jan Huijben 88

De
heer Jacobus Francois van Alphen ten laste van Steeven Cornelis Evers 88

Vest Elisabet
Joost Jacobs aan Johannes Jan Driessen 90

Jan
Cornelis van de Waazer aan Cornelia Adriaan Sprangers 90

Denzelve
aan Willem Bakker 91

Schultbr Embregt
Jan Oomen ten laste van zijn broeder Johannes Jan Oomen 92

Octrooij De
heeren Domein Raaden aan den secretaris Sem van den Ouden Moolenberg 94

Vest Pieter
Swaan als procuratie hebbende van juff
Johanna Catharina van Alphen aan Melgert en Johanna Ackema 94

Johanna
Ackeman aan Johannes Jan Oomens 95

Schultbr Den diaconie armen deezer plaatze ten laste
van Anthonie Coenen 96

Vest Jan Huijbert de Bruijn aan Willem
Boogers 97

Schultbr Den diaconie armen deezer plaatze ten laste
van Willem Boogers en Berrendijn Lam, echtelieden 98

Vest Laureijs Jan Oomens aan Cornelis
Hendrik Doomen 99

Johannes Jan Oomens aan zijn
broeder Embregt Jan Oomens 100

Schultbr Den diaconie armen deezer plaatze ten laste
van Dirk IJpelaar 101

Vest Martinus Laureijs Cleijs aan Johannes
Jan Driessen 102

Schultbr De heer Georg Hegner ten laste van Adriaan
Jacob van der Wee 103

Cornelis Jan Bink ten laste van
Barbera Peeter Ackermans wed van Arnoldus Jan Elands 102

Vest De gezamentlijke kind- en kindskinderen
van Cornelia Peeter Ackermans die wed was van Willem Joosten van Gool aan Adriaan
van Well 103

Maria Adr van Loon aan den
diaconie armen alhier 104

Melgert Ackema aan Willem
Janzen van Son 106

1791

Adriaan, Francijn en Maria Jan
Maas aan Cornelis Meerten Anthonisse 106

Dezelve aan Melgert Ackema 107

Dezelve aan de voorn Ackema 108

Anna Margreta van leeuwen wed
van wel edele heer Jacob Lauta van Aijsma aan haer ed zoon den wel ed gestr
heer mr Horatius Leendert Lauta van Aijsma 109

Mariua Joosten Pols aan Melgert
Ackema 109

Schultbr de heer Jacobus Francois van Alphen ten lasten
van Peeter Cornelis Timmermans en Berbera Peters van Bavel, echtelieden 110

Erfmang Jan Jpoost Ackermans ter eenre en Anna
Laureijs Laureijsen wed Jan Mattijse van Breugel ter andere zeijde 111

Vest Peeter Arnoldus Elands als gelaste van
zijne moeder de wed van Arnoldus Jan Elands aan Jan Mattijse van Breugel weduwe 112

De meerderjaarige en de en
de voogd en toeziender over de minderjaarige kinderen van wijlen Dionicus van
Loon aan Jan Janzen Beijnen junior 113

Adriaan van Son als porocuratie
hebben van Jan Janzen beijnen en Maria
Koks, echtelieden, en Dirk van Tichel als gelaste van Cornelis Koks aan Willem
Jan Weeterings 114

Johanna Ackema aan Jan en
Willem Pieterse Broekhoven 115

Juffr Catharina Sprangers wed
van monsr Hendrikus van Son aan de secretaris Adriaan Jacob Sem 116

Adriaan Jacob Sem, secretaris
alhier, aan Pieter Janzen van Dongen 116

Erfmang den voorn secretaris ter eenre en Laureijs
Peeter Oomens ter andere zeijde 117

Vest Willem Janzen van der Sluijs aan den
grooten armen alhier 118

1792

Laureijs Janzen van Gool aan
zijnen broeder Peeter Janzen van Gool 119

Johannes Jan Oomens als
procuratie hebbende van Cornelis Hendrik verhoeven wed aan Cornelis Wijnant
Vingeroets 119

Pieter Adr van der Wee aan zijn
neev Mattijs Adr van der Wee 120

Jan Geeride van Dongen aan
Adriaan Adr van der Wee 121

Jacobus Adr Vermeulen aan zijn
schoonzoon Jan Nicolaas Janzen en zijn huisvrouw 122

Schultbr de Heer H Hopenbrouwer ten laste van Maria
Janzen Joossen en haar man Mattheus Zeulemans 123

Vest Geerit Bastiaanse van Oirschot aan den
secretaris Adriaan Jacob Sem 124

Vrouwe Jacoba Gudula Maria
Verlaar wed van de heer Nicolaas Philip van Loon aan Anthonie Kerst 125

Wouter Dingeman van Es aan
Cornelis Meerten Anthonissen 126

Maria Janzen Joosen aan haaren
broeder Laureijs Jan Joosen 127

De gezamentlijke erffgenaamen
van Catrien Cornelis Peeters laast wed van Jan Adriaan Maas aan Anthonet
Anthonie Janzen wed van Cornelis Jan Emmen 128

Dezelve aan Jan en Elisabeth
van Loon 129

Dezelve aan Maria Peeterse van
der Veeken wed van Arnoldus Verbunt 131

Dezelve aan Jan Cornelis van
Loon 133

Dezelve aan de heeren Pieter
laurens Vermeulen en Johannes van Baijen Sem 134

Allegonda Jan Joosen wed Geerit
Stanze Vermeulen aan Laureijs van Riethoven 136

Schultbr de heer Jacobus Francois van Alphen ten laste
van Laureijs van Riethoven en Anna Janzen Joosen, echtelieden 137

Vest Adriaan Steeven Claassen aan zijnen
broeder Jan Steeven Claassen 138

Maria en Johanna Hendrikse de
Weert aan hunne broeder Wouter Hendrikse de Weert 139

Octrooij van zijnen hoogheid voor de heer Adriaan
Jacob Sem van een heijdegrond 140

Vest Adriaan Jacobs van der Wee aan Adriaan
Jan Laureijsen 144

Adriaan Jan Laureijsen aan
Pieternel en Catrien Peeterse Raasen 144

Adriaan Jacob van Alphen qq aan
de heer Jacobus Francois van Alphen 145

1793

Johanna Janzen Broeders wed van
Pieter Cornelis van den Rijen aan Annamarie Janzen Meijnen wed van Peeter
Janzen de Jong 146

Maria Willemze van Loon
huijsvrouw van Jan Embregt Raassen aan Adriaan Peeters van den Nieuwenhuijsen 147

Cornelis Janzen van Helvert aan
Claas Adr van Helvert 148

Johanna Geerit Schoonens
huijsvrouw van Cornelis Scheepers aan Jan Stanze Vermeulen 149

De gezamentlijke erffgenaamen
van Catrien France van der Assum aan de heer Franciscus Augustinus van den
Bosch 150

Dezelve aan Stans Adriaan
Sprangers 152

Jan Baptist Arnoldus van Bavel
aan Adriaan Peeterse van Bavel 154

Adriaan Jan Laureijsen als
geautoriseerde van heeren regenten en van Helena Janzen Dingemans wed Adriaan
Adr van der Wee aan Jan Janzen van der Wee 154

Dingena Jan Emmen huijsvrouw
van Stans Peeter Laureijssen aan Jan Peeter Broekhoven 155

De gezamntlijke erffgenaamen
van Adriaan Adriaanze Wervers en Josijna Hogers, in der tijd echtelieden, aan Hans
Peeter Laureijsen 156

Dezelve aan Pieter Janzen van
Dongen 158

Dezelve aan den secretaris
Adriaan Jacobs Sem 159

Schultbr De heer Johan George Hegner ten laste van
Adriaan Janzen van den Nieuwenhuijsen 160

Vest Nicolaas Joost Jacobs aan Johannes Jan
Driessen 161

De erffgenaamen van Wouter van
Sprang aen Adriaan en Maria Cornelisse Vermeulen 162

Catharina Rutters en haare man
Wijnant van Eersel aan de voorn Adriaan en Maria Cornelisse Vermeulen 163

1794

Schultbr De heer Francois Jacobus van Alphen ten lasten
van Wouter Vermeulen en Johanna en Maria Vermeulen 165

Vest Jacomijna Anthonie Claesen wed en
erffgenaam van Jan de Bruijn aan Jacobus Jasen in ’t Groen 166

Pieter Witte als excuteur van
Wijlen juffrouw Theuntje Witte aan Melgert Ackema 167

Adriaanna en Jenmaria IJpelaar
aan de gemeente van Dongen 167

Antonie van den Mosselaar en
Elisabeth Beerende van Riel, in der tijd echtelieden, aen Aart Jan Dingemans 168

Van de wed Verheijden
erffgenaamen aan de wed Cornelis Loon 169

Jan Const Vermeulen aan Adriaan
Willem Verheijde 170

Schultbr De heer Francois van Alphen ten lasten van
Jan Jan Huijben 172

Vest van Willem Schut wed of erffgenaamen
aan Jan J van Riel 173

Aart, Marie en Dingeman
Dingemans aan Laureijs Adr Sprangers 174

Aart, Marie Jan Dingemans aan
Jan Embregt Raessen 175

Aart en Marie Jan Dingemans aan
Jan N van Riel 176

Elisabet Janse Beijne aan
martien Opstroom 176

Schultbr Jacob Witte ten laste van Nicolaas Jan
Huijben en Elisabeth Jacobus den Boer, egtelieden 177

Vest De erfgenaamen van Antonie
Schoenmaekers aan Jan Huijbert de Jong 179

De erfgenaamen van Cornelis
Verhoeven wed aan Antonie Niclaas Broeders 180

De selve erfgenaamen aan
Cornelis Binck wed 181

Francus Gijsb van den Assum aan
M Ackema 181

De erfgenaamen van Gijsbert van
den Assum aan Peeter Peeter Steevens 182

1795

De kinderen van Jan Cornelis
Marcussen aan Jacobus in ’t Groen 183

De erfgenaamen van Jan Jan
Beijnen aan de wed Hendrik Smids 183

De erfgenaamen van Jan Embregt
Raassen aan de wed Corn Oomens 185

De selve aan Cornelis Scheepers 186

Van Adr en Johanna van den
Bosch aan Gijsbert van den Nieuwenhuijsen 187

Cornelis Peter Gombers aan
Gijsbert M van den Nieuwenhuijsen 188

Hudocus Couwenbergen Ivudocus
den Ouden aan Cornelis Paanackers 189

De erfgenaamen van de wed Jan
van Dongen aan de wed Cornelis Oomens 190

De erfgenaamen van Jan Smids
wed aan Antonie Moolenschot 190

De erfgenaamen van Michiel
Verleg aan Stans Vermeulen 191

De selve aan Cornelis Jan
Sprangers 192

De selve aan Pieter Wouter de
Weert 193

De selve aan Cornelis J
Sprangers 194

De selve aan Adriaan P van
Dongen 195

De selve aan Adr Bernaerdus
Raassen 196

Cornelis Meelis Groenendael aan
Huijbert Cornelis Verbund 197

De erfgenaamen van de Waeser
aan Jan Oosterwal 198

Schultbr Adr van Son ten laste van Jan Oosterhout 199

Den diaconie armen van Dongen
ten lasten van Jacobus de Geus 201

Vest De erfgenaamen van jan Maas wed aan
Gijsbert Jan Ligtenberg en Maria Jan Ligtenberg 202

Van de selve erfgenaamen van de
wed van Jan Maas aan de wed Jacobus Verbund 202

Schultbr Cornelis Jan van Spaandonk ten lasten van
Maria de Wert en Jan Noorbertus van Boxel 203

Vest Deenis Haatenboer aan Cornelis van der
Wee 204

Elisabeth LaatsLeonaerdus van
Gastel aan Cornelis Ad Verbund 205

Peeter Adr van Dongen aan
Antonie Huijbert Weijne 205

Adriaan Dircks van Loon aan
Melgert Ackema 206

Den selve verkogt aan Stans
Peeter Laureijsen 206

De erfgenaamen van Dirck van
Dongen aan Adriaan Dirck van Loon 207

Schultbr Van de diaconie armen van Dongen ten lasten
van Adr van Loon 207

Vest Adr van Hest en Johannes van Hest aan
Antonie Peeter van den Nieuwenhuijsen 208

Stans Peeter Laureijsen aen Jan
Cornelis Mertens 209

Adriaen Peeter de Jongh en
verdere ergenaamen aan Maria Peeter de Jong 210

De erfgenaamen van Dirck
IJpelaar aan Cornelis Ligtenberg 211

Van de selve aan Laureijs
Peeter Oomens 212

Van Ida Broeders aan Antonie
Claas Huijben 212

Van de selve aan Jan Adr
Sprangers 213

Van de selve aan Maertien Jan
Broeders 214

Van Anna en Cornelis van Loon
met de verdere erfgenaam aen Jan Adr van Dongen 214

Van Cornelis Jan Ligtenberg aan
Cornelis Merten Anthonissen 215

Van Cornelis Jan Ligtenberg aan
Cornelis Jan Oomens 216

Van Jan Vermeulen aan Cornelis
Sprangers 217

Jacobus in ’t Groen aan
Johannesa Neerings 217

Van Dirck Kop aan Johanna Maria
Heijblom 218

Van Marijnus en Willem Wervers
aan Adam Merten Gojaers 219

Van de selve aan Cornelis van
der Wee 220

Van Stans Arnoldus Eelands aan
Adriaen Nicolaas van Riel 221

Van Hendrien Peeterse van
Dongen en de erfgenaamen van Adam Kanters aan Anna Schoenmaekers 221

Van Anna Schoenmaekers aan Jan
Nicolaas Jansen 222

Van de selve aan de Jan Jacobus
Vermeulen 223

Van Jan Antonie Godes, Pieter
Antonie Godes en verdere erfgenaamen aan Stans Peeter Loureijsen 223

Cornelis Corn Verbund en Wouter
Verbund aan Jan Jacobs van Dongen 224

Van de selve aan Geerit
Hendriks 225

Van de erffgenaamen van Jan de
Greef aan Cornelis van Etten 226