Index of bladwijzer op dit register

1776

Fol. 1

Generaale concitie tot vercoopinge van vaste goederen

Fol. 4

Verhuuringe

Jan van Spaandonk weduwe aan Adriaan van Kampen

Fol. 6v

Verkoopinge

Jan Leempoel prose et qq erfgenamen van juffrouw Geertruij
Anna Glaviman aan de heer Woltherus de
Jong

Fol. 8

Verkoopinge

Den zelve aan Juffrouw Adriana van Son

Fol. 9v

Verkoopinge

Denzelve aan den zelve

Fol. 11

Verkoopinge

Den weledel gestrenge heer Johannis Dirk Fennletau de Bruijn
als in huwelijk gehad hebbende de vrouwe Emerentia Catrina Witte die erfgenaem
was van juffrouw Kooning laest weduwe wijlen .. Andries van der Meer aan
Adriaan Jan Schoenmakers

Fol. 15

Verkoopinge

De erffgenamen van Christiaen Clis aen Adriaen van der Wee

Fol. 17

Verkoopinge

Martien Peeter Horsten aen Cornelis Jan Bink

Fol. 18

Verkoopinge

Den selve aen Meerten Anthonie Loonen

Fol. 19

Verkoopinge

Den selve aen Nicolaes Peeter Horsten

Fol. 20

Verkoopinge

Petrus Cuijpers als gelaste van juffrouw Maria Justina
Jaonna van Loon huijsvrouw van de heer Petrus Jacobus Moens aen Anthonie Jan
Francis en jan Batist Coesmans

Fol. 21

Verkoopinge

De voogd en toesiender ovder de kinderen van hendrik Jan van
de Weert en Cornelia Naeijkens

Fol. 22v

De gesamentlijke erffgenamen en representante van wijle den
heere canunnink Arnoldus de Raet aen Jan Smits

Fol. 25

Verkoopinge

De selve aen Gijsbert Meertens van den Nieuwenhuijsen

Fol. 27

Verkoopinge

De selve aen Cornelis Meerten Anthonisse

Fol. 29

Verkoopinge

De selve aen Pieter Cornelis van den Heuvel

Fol. 31

Verkoopinge

De selve aen Adriaen Peeter Sprangers

Fol. 33

Verkoopinge

De selve aen den selve

Fol. 35

Verkoopinge

De selve aen den selve

Fol. 37

De selve aen Willem en Theodorus van Gool

Fol. 39

Verkoopinge

De heer Francois van de Werken als gelaste van de heer
Adriaen Janzen de Rooij aen Hendrik van Loon en Jan de Werdt

Fol. 41v

Verkoopinge

De heer Anthonij van Bommel prose et qqua erffgenamen van
wijle Pieter Janzen van Bommel aen Peeter Weeterings

Fol. 43

Verkoopinge

De respective voogden en toesienders over de kinderen van
wijlen Hendrien Lam verwekt uit drie bijsondere huwelijken aen Adriaen Koenen

Fol. 45

Verkoopinge

Den selve aen Willem Peeter Theunen

1777

Fol. 46v

Verkoopinge

De kinderen en erffgenamen van wijlen Allegonda Janzen Meijeren
die weduwe was van Nicolaes Govert Bootermans aen Laureijs Peeter Oomens

Fol. 48v

De selve aen Jan Adriaen Ariens

Fol. 50

Verkoopinge

Petrus Johan van Loon aen Jan Jacobus van Boxel

Fol. 51v

Verkoopinge

Denzelve aen den selve

Fol. 52v

Verkoopinge

De heer mr Guillielmus Josephus van den Heuvel als gelaste
van den baron Jonker Jean Philippes de Raet van der Voort aen Anthonie en Jan
Francis Coesmans

Fol. 54

Verkoopinge

Den selve aen de selven

Fol. 55

Verkoopinge

Den selve aen Adriae Pieters van Dongen

Fol. 56

Verkoopinge

Den selve aen de weduwe van Arnoldus Jan Elants

Fol. 57

Den selve aen Christoffel Timmermans

Fol. 58

Verpachtinge

Heeren regenten alhier het vaertgeld van de Groenendijkse
Have aen Cornelis van den Noort

Fol. 60

Verkoopinge

De erffgenamen en representanten van wijlen Geerit Adriaense
van den Nieuwenhuijsen aen Peeter Jan van den Enden

Fol. 62

Verkoopinge

De selven aen den zelve

1778

Fol. 63v

Verkoopinge

De erffgenamen van Joost Huijbert Janzen aen Cornelis
Meerten Anthonisse

Fol. 66

Verkoopinge

De erffgenamen van Joost Huijbert Janzen en Dingena Cornelis
Peeters aen Jan Peeter Smits

Fol. 68v

Verkoopinge

Den selve aen den zelve

Fol. 71

Verkoopinge

De selve aen Anthonie Janzen van der Kae

Fol. 73v

Verkoopinge

De selve aen Bastiaen Laets

Fol. 76

Verkoopinge

De selve aen Jan Adriaen Koks

Fol. 79v

Verhuuringe

Den diakonie armen alhier aen Jan Nicolaes Princen

Fol. 80v

Verkoopinge

De heer Hendrik Kuijper als gelaste van vrouwe Catriena
Maria Fijnenbuijck weduwe van den heer Jacob Kuijper en de heer Adriaen Jacobs
Sem als gelaste van de heer Cornelis Boonebakker weduwenaer en testamentaire
erffgenaem van juffrouw Mechelina Fijnenbuijk aen Adriaen Adriaense van Zeeters
en Christoffel Timmermans

1779

Fol. 83

Verpachtinge

Heeren regenten alhier het vaertgeld van de spaeij alhier op
de vaerd aen Pieter Janzen van Dongen

Fol. 87

Verhuuringe

Den diakonie armen alhier aan Adriaen Fijnenbuijck

Fol. 87

Verhuuringe

Utsa aen Jan Adriaense van Dongen

Fol. 87

Verhuuringe

Utsa aen Stans Arnoldus Elands

Fol. 88

Verhuuringe

Utsa aen Willem Peeter Theunen

Fol. 88

Verkoopinge

De erffgenamen van Adriaentke Claessen van loon laest weduwe
van Christiaen Clis aen den diakonie armen alhier

Fol. 90

Verkoopinge

De erffgenamen van Adriaen Schepen en Adriaentje Dooreboom
aen Dirk Kop

Fol. 94

Verhuuringe

Den grooten armen alhier aan Jan Laureijsen

Fol. 95

Verhuuringe

Utsa aen Adriaen Peeter van den Nieuwenhuijsen

Fol. 95

Verhuuringe

Utsa aen Cornelis Meerten Anthonisse

Fol. 95

Verhuuringe

Utsa aen Jacobus Janzen van der Wee

Fol. 95

Verhuuringe

Utsa aen Jan Peeter van Loon

Fol. 96

Verhuuringe

Utsa aen Peeter Peeter Steevens

Fol. 96

Verhuuringe

Utsa Jacobus Janzen van der Wee

Fol. 96

Verhuuringe

Utsa aen denzelve

Fol. 96

Verhuuringe

Utsa aen Peeter Joost Loonen

Fol. 97

Verhuuringe

Utsa aen Jan Adriaen Elands

Fol. 97

Verkoopinge

Bartholomeus Lam en Marijnus Adriaense Wervers in
qualitijten als adminstreerende en adjunctarmmeesters van den grooten armen
deeser heerlijkheid Dongen aen den heere drossard te oosterhout G.W. Hallungius

Fol. 99

Verkoopinge

Monsieur Carel Wijgersin qualitijt als kerkmeester van de
gereformeerde kerk alhier aen Jacobus Princen

1780

Fol. 100

Verkoopinge

Juffrouw Anthonia van Kleeff weduwe van Thomas Moolenschot
aen juffrouw Elisabet en Antonia Moolenschot

Fol. 102

Verkoopinge

Dezelve aen Laureijs Adriaen Sprangers

Fol. 104

Verkoopinge

De kinderen en kindskinderen van wijlen Adriaentje Jacob
Spreeuwel die weduwe was van Peeter Jan Liessen aen Juffrouw Maria Anna Cuijpers
weduwe van de heer Adriaenus van Pelt

Fol. 106

Verkoopinge

Paulus Baltus van Vugt en Eva Jacobse van Schendel
mitsgaders de kinderen en kindskinderen van wijlen Cornelia Cornelis Rijsbergen
die weduwe was van Jacob mathijsse van Schendel aen Willem Jacobse van Schendel

Fol. 108

Verkoopinge

Cornelis Jan Huijben weduwenaer van Pietronella Jan
Gijsberts aen den weledele gestrenge heer Adrianus Hendrikus van Gils

Fol. 110

Verkoopinge

Hendrik Adriaense Leermakers weduwenaer van Pieternel Thomas
Maes aen Nicolaes Adriaense van Helvert

Fol. 112

Aenbesteding

Heeren regenten alhier het maeken van eene nieuwe brug over
de Donga bij de verbrande hoev en eenige reparatie aen de keet staende aen t
hooft off wissel deezer gemeentes Gronendijkse have aen Paulus vande Mosselaer

Fol. 115

Aenbesteding

Heeren regenten alhier het maeken van twee nieuwe steene
muren aen de keet staende aen t hooft of wissel deezer gemeentes Gronendijkse
have aen Adriaen Claes Koenen

Fol. 118

Verkoopinge

Den secretaris alhier Adriaen Jacob Sem in qualitijt als
executeur van den boedel nagelaten door de heer Charles Eduard van Alphen aen
Jan Baptist Coesmans

Fol. 119

Verkoopinge

Denzelve aen Cornelis de Weert

Fol. 121

Aenbesteding

Heeren regenten alhier het grven van twee nieuwe slooten ter
weerseijden van de neiuwe heerebaen vanr eijnde der vaerd tot de Koekkoek

1781

Fol. 123

Verkoopinge

Cornelis Meertens en Jacob Beerende van Riel in qualiteijten
als sequesters in den boedel van den uitlandige Jan Cornelis Janzen van Dorst
aen peeter Adriaen Knaepen

Fol. 126

Verkoopinge

De heer Woltherus de Jong weduwenaer van Justina van Loon
aen Francis Pieter van den Assum

Fol. 128

Verkoopinge

Denzelve aan Adriaen van Son

Fol. 129

Verkoopinge

De kinderen kindskinderen en erffgenamen van Peeter Sgraeuwers
en Maria van Dongen aan Adriaen Thonaar

Fol. 131

Verkoopinge

Denzelven aan monsieur Hendrikus van Son

Fol. 133

Aenbesteding

Heeren regenten alhier het maeken van een nieuw van leijen
dak op het hooge choir der gereformeerde kerk alhier aan Adriaan Beunis

Fol 135

Aenbesteding

Heeren regenten alhier het maeken van een nieuwe brug op den
heuvel en vernieuwen van den steenen putkuijp op het kerkhoff aan Johannes Bijnen

Fol. 139

Verkoopinge

Hendriena Ockers weduwe van Arnoldus Castelijns aen Hendrik
Adriaanse Leermakers aan Jan Cornelis van Loon

Fol. 140

Verkoopinge

Hendrik Adriaanse Leermaker aan Jan Cornelis van Loon

Fol. 141

Verkoopinge

De erffgenamen van Catrien Embrecht Claessen eerst weduwe
van Willem Weggen en laest van Norbertus Jan Hulsten aan Peeter Schoenmakers

Fol. 144

Verkoopinge

Denzelve aan Johannis Jansen Snijders

Fol. 146

Verkoopinge

De weduwe en kinderen van Anthonie Janzen van Dongen an
Adriaan Jan Weeterings

Fol. 148

Verkoopinge

De erffgenamen van Adriaan Dirk Bakker en Maria van Eersel
aan Jacob Matthern

1782

Fol. 151

Verkoopinge

Peeter Gijsbert van der Weijden als procuratie hebbende van
des selvs vader Gijsbert Peeters van der Weijden aen de weduwe Jan Mattijse van
Breugel

Fol. 153

Verkoopinge

Den selve aen de weduwe Pieter Wijnant Vlaminks

Fol. 154

Verkoopinge

Hendrik Anthonie Loonen voor de ene helvt en Peeter Gijsbert
van der Weijden als procuratie hebbende van des selvs vader voor de andere
helvt aen Adriaen Anthonie Adriaense

Fol. 156

Verkoopinge

Deselve aen de gemeente van Sgravemoer

Fol. 158

Verkoopinge

De gesamentlijke erffgenamen van Jan en Hendrik Veenis aen
Pieter Scaep

Fol. 160

Verhuuringe

(opgehouden) den diakonie armen alhier

Fol. 162

Verkoopinge

De kinderen en kindskinderen van wijlen Embrecht Anthonie
Raessen aen Cornelis Jan Huijben

Fol. 164

Verkoopinge

De kinderen en kindskind van Jan Huijbert Bogerts en Maria
Jan Weeterings aen de heer Jacobus Francois van Alphen

Fol. 165

Verkoopinge

Desleve aen den selven

Fol. 167

Verkoopinge

Catrien Adriaense Jansen weduwe van Adriaen Jan Oomens aen
Adam Meertrens Goijaerts

Fol. 168

Verkoopinge

Martien Peeter Horsten als in huwelijk hebbende Marie
Claessen aen Jan Adriaen Sprangers

Fol. 170

Verkoopinge

Denselve aen Laureijs Adriaen Sprangers

Fol. 171

Verkoopinge

Denselve aen den
weledele gestrenge heer mr Horatius Leendert Lauta van Aijsma

Fol. 172

Verkoopinge

De kinderen van Mattijs Peeter Lambrechts verwekt aen Maria
Jan Willemen en Cornelia Burgerts aen Lucia Mattijs Lambrechts

Fol. 174

Verkoopinge

De selve aen Pieter Wouters de Weert

Fol 176

Verkoopinge

De selve aen monsieur Gerardus van Son

Fol. 177

Verkoopinge

De kinderen en kindskinderen van wijlen Marie Peeter Emmen
die weduwe was van pieter Adriaense de Jong aen lambert Jansen Sprangers

Fol. 179

Verkoopinge

De selve aen Peeter Peeter Steevens