Fol. 1r, 28-2-1560

Peeter Cornelis Jan Willems bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Peeter Ploechenz als toesiender tbv Willem Cornelis Jan Willemsz 2
kijnder: Peeterken en Truijken.

Fol. 1r, 28-2-1560

Jan Claus Lauwensz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Cornelis Jan Willems als voocht van Willem Jan Cornelis Willems 2 kijnder:
Peeterken en Truijken.

Fol. 1v, 1-3-1560

Jan Cleijs Peeter Celijen verkoopt aan Jan Claus Obrechtsz 4
vurtelen rogs.

Fol. 1v, 8-3-1560

Roelof Adriaensz de Wagemaker verkoopt aan Merten Adriaensz
de Wagemaker, broer, zijn deel van de steede metten huijsinge.

Fol. 2r, 11-3-1560

De kijnder van Joest Peeter Jan Clauss maken een erfdeling:
Jan Joes Peetersz, Peeter Joest Peeterszoen, Stoffel Joest Peeterszoen. Int
bijwesen van Jan Peeter Jan Claus als voocht en Jan Tonis Jan Tonis als
toesiender van Stoffel.

Fol. 3r, 17-12-1551

Elijsabet Geritsdr met Adriaen Gerits haar broer als voocht,
Adriaenken Meus Adriaensdr met Stoffel Joes haar voocht verkopen aan Jan
Peeterszoen een steede metten huijse.

Fol. 3r, 11-3-1560

Jan Janss, Elijsabet Janssdr x Jan Jan Peer Willems, Alit
Gijsbrecht Sijmonsdr x Andries Janss, Neelken Gijsbrechsdr met Joest Willems
haar voocht, Gerit Zijmons, Neelken Sijmon Gijsbrechsdr x Eelant Janss, Huijbrecht
Sijmon Gijsbrechsdr x Jan Toniss, Dingen Faes Heijnricxdr en Lijsken Faes Heijnricxdr,
Adriaen Faes Heijnricxdr en Anneken Faes Heijnricxdr met Staes Staessen hun
voocht, Marij Jan Goertsdr x Peeter Adriaens, Jan Janss voors als voocht van
Jan de Bont kijnt: Berbelken verkopen aan Stoffel Joes Cornelisz een weije.

Fol. 3v, 11-3-1560

Jan Janss, Elijsabet Janssdr x Jan Jan Peer Willems, Alit
Gijsbrecht Sijmonsdr x Andries Janss, Neelken Gijsbrechsdr met Joest Willems
haar voocht, Gerit Zijmons, Neelken Sijmon Gijsbrechsdr x Eelant Janss,
Huijbrecht Sijmon Gijsbrechsdr x Jan Toniss, Dingen Faes Heijnricxdr en Lijsken
Faes Heijnricxdr, Adriaen Faes Heijnricxdr en Anneken Faes Heijnricxdr met
Staes Staessen hun voocht, Marij Jan Goertsdr x Peeter Adriaens, Jan Janss
voors als voocht van Jan de Bont kijnt: Berbelken verkopen aan Peeter Adriaens
de Wagemaker een steede metten huijsinge.

Fol. 4r, 11-3-1560

Stoffel Joes Cornelis verkoopt aan Peeterken Stoffel Joesdr
zijn dochter 4 vurtelen rogs.

Fol. 4v, 16-3-1560

Merten Adriaens de Wagemaker verkoopt aan Heer Jacop van Sonne
kannunick te Breda een “rente”.

Fol. 4v, 28-3-1560

Antonis Cornelis vanden Biesen verkoopt aan Godert Fijlips
een “rente”.

Fol. 4rb, 28-3-1560

De erfg van Jacop Willem Ketelersz: Anna Jacopsdr x Baltazar
Vrancken, Annepelonia Jacopsdr x Jan Jan Cornelisz, Cornelis Willem Jacops als
voocht van Jenneken en Geertruijt Jacopsdr, Geraert Otten van Herckelens als
voocht en Cornelis Willem Jacops als toesiender van de kijnder van Jacop
Willems: Claus, Matijs, Maeijken, Andriesken en Lijnken verkopen aan Heijnrick
Willem Willemsz een buijnder moers.

In de kantlijn: Heijnrick verkoopt weer aan Andries Jespers
en Adriaen Peters.

Fol. 4rb, 28-3-1560

Cornelia Peter Hulshoutsdr x Jan Adriaens vander Mijll
verkoopt aan Godscalcx Heijnrick Jacopsz een “rente”.

Fol. 4vb, 28-3-1560

Marijken Jan Lambrechs weduwe met Jan Jan Lambrechs haar
zoon als voocht verkoopt aan Godscalcx Heijnrick Jacopsz een “rente”.

Fol. 4vb, 28-3-1560

Marijken Jan Lambrechs weduwe met Jan Jan Lambrechs haar
zoon als voocht verkoopt aan Peeter Peeter Jacopsz een “rente”.

Fol. 4vb, 28-3-1560

Jan Janss van Wijfliet verkoopt aan Lauwereijs Cornelia en
Lambrecht Adriaens als kerckmeesters 6 lopen rogs.

Fol. 5r, 28-3-1560

Godscalcx Heijnrick Jacopsz verkoopt aan Jan Rijck Adriaensz
een steede metten Huijse.

Fol. 5r, 28-3-1560

Peeter Geraertsz van Breda staat borg voor Merten Adriaens.

Fol. 5v, 28-3-1560

De erfg van Geertruijt Roelofs
weduwe maken een erfdeling

Jan Roelofs, Peeter Roelofs, Dingen
Roelofsdr met Lauwereijs Heijnricx als voocht, Adriaenken Roelofsdr x
Huijbrecht Wouters, Jan Roelofs als voocht van Michiel Roelofs 4 kijnder met
Jan Janss vander Weech als toesiender, Jan Roelofs als voocht en Huijbrecht
Cornelis als toesiender van Cornelis Roelofs 3 kijnder: Roelof, Neelken en
Maeijken.

Fol. 6v, 4-4-1560

Hilleken Heijnricxdr x Denis Godscalcx staan borg voor
Adriaen Jan Peetersz tbv zijn voorkijnder ivm een gekochte beemp.

Fol. 7r, 20-4-1560

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, is nae onse bancken recht
schuldig ......

Fol. 7v, 20-5-1560

Pouwels Martensz van Ghils x Alit Willem Joesdr nemen de 3
kijnder van Cornelis Jan Peeters aan: Lijnken, Steven en Jan.

Fol. 8r, 22-4-1560

Stoffel Gijben verkoopt aan Embrecht Jan Horsten tbv
Zebrecht Cornelis Jan Aerts kijnder een “rente”.

Fol. 8v, 22-4-1560

Jan Cleijs Peeter Celijen verkoopt aan Thorij Lambrechsdr
een steede metten huijse.

Thorij x Steven Peters.

Fol. 9r, 4-4-1560

Subilla Dierck Aelbrecht weduwe van Breda met Adriaen Jans,
secretaris, als voocht verkoopt aan Margrietken Raes Jan Vrancken weduwe een
“rente”.

Fol. 9v

Adriaen Jan Peetersz als voocht en Joest Willemsz als
toesiender van de kijnder van Cornelis Jan Peetersz verkopen aan Pouwels
Martensz 1/3 deel van een steede metten huijsinge.

Adriaen Jacops en Adriaen Jan Cornelis zijn naeste.

Fol. 10r, 20-5-1560

Peter Cornelis de Cuper verkoopt aan Peeter Joes de Kempener
100 roeijen moers.

Peter Joes verkoopt weer aan Lambrecht Adriaens, 5-5-1561,
en Lambrecht verkoopt weer aan Matijs Peeters, 9-2-1562.

Fol. 10r, 20-5-1560

Adriaen Jacopszverkoopt aan Willem Gijbenz een stede metten
huijsinge.

Fol. 10v, 20-5-1560

Willem Gijben bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen
Jacopsz.

Fol. 10v, 25-5-1560

Adriaen Cornelis den Scoenmaker van Oosterhout transporteert
het recht op de moeren en gronden van Jan Lambrechtsz van Oosterhout.

Fol. 11r, 7-6-1560

Jan Cleijs Peeter Celijen verkoopt aan Heijnrick
Rutgerszoen, schout Dongen, een vurtel rogs.

Fol. 11r, 7-6-1560

Adriaen Jacopsz is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 11v, 1-7-1560

Joes Willem Joestz wed Antonia Jan Smolders maakt een deling
met zijn 4 kijnder. Met Claus Janss als oom en voocht en Joest Tonis Joess als
toesiender met Adriaen Heijnricx en Aert Embrecht als naeste.

Fol. 14v, 18-6-1560

Peeter Heijnricxz de Wagemaker namens Peeter Tonisz en Jan
Toniss de Meijer, broers is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 14v, 18-6-1560

Heijnrick Rutgersz, schout Dongen, als voocht van Merten
Aerts kijnt: Adam verbijnt de rente aangekomen van Jochem Janss van Dongen op
de goederen daar Joest Peeters is uitgestorven. En nog de helft als het kijnt
heffende is op Peeter Joes Kempener.

Fol. 15r, 1-7-1560

Lenaert Jan Toniss verkoopt aan Aert Bartolomeus Adriaensz,
200 roeijen moers.

Fol. 15r, 1-7-1560

Lenaert Jan Toniss verkoopt aan Cornelis Jan Cornelis
Roelofsz 242 roeijen moers.

Fol. 15v, 12-8-1560

Zeger Wouter Bacxz is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 16r, 8-7-1560

Jan Cornelis Janss, Aerdt Cornelis Janss, Adriaen Cornelis
Janss, Jan Jacop Willemssen, Anneken Cornelis Janssdr x Embrecht Corneliss,
Mariken Jacop Willemsdr x Bastiaen Willemss verkopen aan Matheus Ariens een
steede metten huijse.

Matheus verkoopt weer aan Jan Vrancken, 11-2-1563

Zebrecht Janss blijft borg voor Matheus.

Fol. 17r, 26-8-1560

Corstiaen Ghijsbrechs, Adam Jooriss als voocht van Cornelia
Ghijbrecht Corstiaensdr zijn nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 17v, 28-9-1560

Merten Adriaenszoen, Adriaen Mertensz en Willem Mertensz verkopen
aan Adriaen Raess een steede metten huijsinge.

Fol. 17v, 7-10-1560

Leijs Roelofsdr met Aelbrecht Roelofs als voocht. Huijbrecht
Adriaensz, Anneken Adriaensdr en Lijsken Adriaensdr met Willem Claus hun
voocht, kinderen van Leijs. Zij verkopen aan Jan Willemsz 2 lopensaet
saijlants.

Fol. 18r, 12-10-1560

Peeter Heijnricx namens Adriaen Martens als voocht van
Pouwels Martens kint en Jan Jan Joordens als toesiender, Huijbrecht Deniszoen x
Jenneken Adriaen Joordensdr, Jan Heijnricx vanden Vinck x Adriaenken Adriaen
Joordensdr zijn nae onse bancken recht schuldig ......

Zij betalen aan Adriaen Joordens een “rente”.

Fol. 18r, 4-11-1560

Leijs Roelofsdr met Aelbrecht Roelofs als voocht. Huijbrecht
Adriaensz, Anneken Adriaensdr en Lijsken Adriaensdr met Willem Claus hun
voocht, kinderen van Leijs. Zij verkopen aan Korst Janss een half buijnder
saijlants.

Fol. 18v, 19-11-1560

Aert de Meijer namens Jacop Tijnagel is nae onse bancken
recht schuldig ......

Fol. 18v, 19-11-1560

Cornelis Franss verkoopt aan Peeter Cornelis van Ghils een
“rente”.

Fol. 19r, 18-11-1560

Peeter Cornelisz van Ghils bekent geld
schuldig te zijn aan Cornelis Franssen van Breda.

Fol. 20r

Adriaen Jan Jan Jacopsz x Cornelia Adriaen Janss de
Wagemakerdr maken een [testament, akte eindigt vrijwel direct na begin]

Fol. 20v, 24-10-1561

Vonnis

Adriaen Joordens cs tegens Bouwen Denis, Cornelis Denis en
Evert Joriss, verweerders

Daaronder staat dat Roelof Jan Meuss de drie verweerders
schadeloos zal houden.

Fol. 21r, 18-11-1560

Roel Jan Meussoen ter eenre en de erfg van Adriaen Joergen? van
zijnder huijsvrouwe wegen ter andere zijde. Roeloff bekent de erfgenamen geld
schuldig te zijn.

Fol. 21r, 18-11-1560

Aerdt Willems Moelder tot Sgravenmoer heeft van Roel Jan
Meuss een stuck moer gekocht.

Fol. 21v, 6-12-1560

Bauwen Deniss, Cornelis Deniss en Evaert Jooris laten
Roeloff Jan Meuss nog een roepdag vanden voors moer houden.

Fol. 22v, 11-12-1560

Marij Jan Smoleners met Peeter Heijnricx Wagemaker als
voocht en int bijwesen van Pouwels haar zoon renuncieren van vierdalff
lopendaet saijlants zoals Godscalck Heijnrick Jacopsz heeft overgevest Cornelis
Rijken den Potbacker.

Fol. 23r, 11-12-1560

Cornelis Rijken den Potbacker verkoopt aan Jacop Janss de
Cuper ca vierdalff lopensaet.

Fol. 23r, 16-12-1560

Roeloff
Jan Meuss bekent geld schuldig te zijn aan Tonis Deniss, den ruwaert richter op Scravenmoer.

Fol. 23v, 16-12-1560

Jan Cleijs Peeter Celien verkoopt aan Vas Janss 4 vurtelen
rogs.

Fol. 23v, 21-1-1561

Joest Toniss Joess heeft geld ontvangen van Huijbrecht Janss
de Bont, zwager.

Fol. 24r, 16-12-1560

Eva Gijs Melis weduwe met Zebrecht Jan Wijnen als voocht,
Jan Gijs Melisz en Domas Gijs Melisz verkopen aan Melis Gijs Melenzoen een
steede metten huijse.

Fol. 24r, 19-12-1560

Jasper Antonisdr x Jan Aert Dries, Heijnrick Adriaen
Skuijpers, oom, als voocht en Jan Antonis Janss als toesiender van Elijsabet
Antonisdr weeskijnt: Heijndrick Janss verkopen aan Jan Jacopsz van Tuernout 14
lopen rogs.

Fol. 24v, 16-1-1561

Jan Corst Meuszoen verkoopt aan Jan Cornelis Willem
Meremansz een stuck erven.

Fol. 24v, 16-1-1561

Peeter Heijnricx de Wagemaker verkoopt aan Cornelis Jan
Geritsz een stuck erven.

Fol. 24v, 27-1-1561

Elijsabet Lauwereijs Peeter Neelen weduwe met Jacop
Lauwereijs Peeter Neelen haar zoon als voocht verkoopt aan Adriaen Roelofsz 6
lopensaet moers.

Fol. 25r, 27-1-1561

IJeman Mertensz verkoopt aan Adriaen Jacopsz 2 vurtelen
rogs.

Fol. 25r, 27-1-1561

Dingen Willem Jan Horstendr x Antonis Wouter Heijnricxz
verkoopt aan Anna Tonis Joesdr 1/3 van een weije.

Fol. 25v, 27-1-1561

Jan Adriaensz alias Locht verkoopt aan Anna Willemsdr 4
vurtelen rogs.

Fol. 25v, 27-1-1561

Jan Aertss Uuter Haech verkoopt aan Gijsbrecht Jan
Gijsbrechsz een steede metten huijsinge.

Fol. 25rb, 30-1-1561

Matijs Goert Matijss bekent geld schuldig te zijn aan Anna
Willemsdr.

Fol. 25rb, 30-1-1561

Adriaen Huijbrechs de Wagemaker verkoopt aan Cornelis Jan
Geritsz Hermansz een stuck erven.

Fol. 25vb, 30-1-1561

Adriaen Cornelisz vanden Rien? verkoopt aan Merten Janss de
Decker 1/3 van een buijnder.

Fol. 25vb, 30-1-1561

Jan Janss Verhulst verkoopt aan Geertruijt Jan Meuss weduwe
2 vurtelen rogs.

Fol. 26r los vel, 1-9-1565

Marcelis Jansz is voldaan van Jan Korst Meussoen tot Cleijn
Dongen.

Fol. 26r, 30-1-1561

Matijs Goert Matijssen is waarborg voor Merten Janss de
Decker ivm aankoop gronden.

Fol. 26r, 31-1-1561

Peeter Adriaens de Wagemaker verkoopt aan Jacop Jan
Jacopszoen een “rente”.

Fol. 26v, 31-1-1561

Cornelis Adriaen Geritsz verkoopt aan Heer Dirck Willemsz,
pastoor tot Dongen, 2 mudden rogs.

Fol. 26v, 31-1-1561

Claus Corneliszoen de Hoevener verkoopt aan Adriaenken
Merten Adriaensz de Wever huijsvrouw 4 vurtelen rogs.

Fol. 27r, 31-1-1561

Adriaenkenken Michiel Jan Meussdr met Heijnrick Heijnricx
als voocht verkoopt aan Heer Dirck Willemsz, pastoor tot Dongen, een “rente”.

Fol. 27r, 31-1-1561

Jan Willemszoen genaamd den Twijn verkoopt aan Anna
Willemsdr 2 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Mr Willem Dirckss en Marten Deniss als
voocht van Cornelia Dirck Willemsdr zijn huijsvrouw, 6-11-1589

Fol. 27v, 31-1-1561

Katelijn Peeter Meusdr met Zebrecht Janss als voocht
verkoopt aan Antonis Wouter Aertsz 1/5 deel van de helft van een steede gekomen
van haar moeder.

Fol. 27v, 31-1-1561

Heijnrick Jan Gijsbrechtsz bekent geld schuldig te zijn aan
Cornelis Lemmenszoen.

Fol. 28r, 31-1-1561

De erfg van Adriaen Michielss: Marij en Berbel Michiels, het
weeskijnt van Adriaen Peeter Jan Claus maken een erfdeling. Meus Peeter Jan
Claus is voocht van het weeskijnt, Zeger Wouter Bacx x Berbel en Adriaen Korst
x Marij.

Fol. 28v, 31-1-1561

Zeger Wouter Bacx en Adriaen Corsten verkopen aan Merten
Adriaenss de Wever 5 vurtelen rogs.

Fol. 28v, 31-1-1561

Marijken Adriaensdr x Jan Joes Peeter Kempener verkoopt aan
Adriaen Jan Peters tbv zijn broers kijnder een “rente”.

Fol. 28v, 31-1-1561

Berbel Michiels x Zeger Wouter Bacx verkoopt aan Willem
Merten Adriaensz 6 lopen rogs.

Fol. 29r, 3-2-1561

Peeter Janss alias Bus bekent geld schuldig te zijn aan
Dingen Jan Mertens weduwe.

Fol. 29v, 7-2-1561

Jasper Roelofs en Marij Roelofsdr met Adriaen Jacops als
voocht verkopen aan Tonis Geritszoen hun deel van een steede gekomen van hun
moeder.

Fol. 30r, 7-2-1561

Lambrecht Roelofsz verkoopt aan Joest Zijmon Joesz ca 10
lopensaet erven.

Fol. 30v, 7-2-1561

Joest Sijmon Joesz verkoopt aan Marijken Roelof Jan
Roelofsdr 8 vurtelen rogs.

Fol. 30v, 7-2-1561

Wijtman Willemsz bekent geld schuldig te zijn aan Grietken
Raes Janss weduwe.

Fol. 31r, 19-5-1561

Jasper Roelofs verkoopt aan Lambrecht Roelofsz, broer, 4
vurtelen rogs.

Fol.31r, 19-5-1561

Jan Matijss verkoopt aan Lambrecht Roelofsz 4 vurtelen rogs.

Fol. 31v, 10-2-1561

Mr Engelbrecht Montensz met Cornelis Wachmans zijn voocht en
samen als tetstamentaire mombers van Cornelis en Elijsabet , kinderen Mr
Cornelisz, en Jocvrouwe Marie Montens verkopen aan Flips Cornelisz en Marten Heijnrick
van Verlochsz, Cornelis Michiel Heijnricxz en Jacop Adriaensz, wonende tot Oosterhout
onder Uulendonck een buijnder moers.

Fol. 32r, 10-2-1561

Flips Cornelisz en Marten Heijnrick van Verlochsz, Cornelis
Michiel Heijnricxz en Jacop Adriaensz staan borg voor Mr Engelbrecht Montens.

Fol. 32r, 10-2-1561

Jan Cornelis Gijsbrechsz, Marijken Cornelisdr x Peeter
Adriaensz, Katelijn Cornelisdr met Tonis Geritsz, Jan Cornelis Gijsbrechsz als
voocht en Matijs Jan Matijs als toesiender van de kijnder van Cornelis Cornelis
Gijsbrechsz: Adriaen, Marijken en Gijsbrecht verkopen aan Jasper Roelofszoen
een steede metten huijsinge.

Fol. 32v, 10-2-1561

Elijsabet Lauwereijs Peeter Neelen weduwe met Jacop Lauwereijs
Peeter Neelen haar zoon als voocht verkoopt aan Cornelis Cornelisz van
Uulendonck 6 lopensaet.

In de kantlijn: Elijsabet met Jacop staat borg voor Adriaen
Roelen ivm een gekochte moer, 26-1-1562.

Fol. 32v, 10-2-1561

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, namens Peeter Rutgersz
zijn broer tot Breda verkoopt aan Thomas Adriaenszoen een steede metten huijse.

Fol. 33r, 10-2-1561

Cornelis Anssen vander Mede als voocht van Adriaenken Jan
Adriaensdr en van Maergrietken Jan Jansdr genaamd Jan Dull verkoopt aan
Cornelis Tonis genaamd den Langen en Heijnrick Janss van Goirl een ¼ van een
buijnder.

Fol. 33v, 10-2-1561

Cornelis Toniszoen en Heijnrick Janss van Goerll bekennen
geld schuldig te zijn aan Cornelis Anssen Zeben.

Fol. 33v, 13-2-1561

Adriaen Adriaens Lichhert verkoopt Marcelis Janss Ruijcener
x Cornelia een weije.

Marcelis verkoopt weer aan Jan Corst Meusz.

Fol. 34r los vel

Jan Adriaens vander Mijl, Cornelis Peeters Hulshoutszoen en
Antoni Vaillant zwagers van Willem Goert Corneliszoen verklaren dat Willem met
hun gedeelt is op een rente.

Fol. 34r, 14-2-1561

Jan Corst Meusz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Cornelis de Cuper als voocht van Maeijken Adriaensdr.

Cornelia Gijsbrecht Corstiaensdr x Marcelis Janss (zie folio
33v) zijn voldaan van Jan Corst Meusz.

Fol. 34v, 17-2-1561

Aert Jan Geenen en Peeter Cornelis de Cuper verkopen aan Jan
Embrecht Rijkenzoen een perceel moers.

Jan verkoopt weer aan Peeter Peetersz

Fol. 35r, 17-2-1561

Jan Embrecht Rijchouts en Rijchout Embrechs, Anneken
Embrechsdr x Jan Martens, Marijken Embrechsdr x Jan Matijss, Cornelis Jan
Willems als voocht en Jan Embrechs als toesiender van Neelken Peetersdr waar
Cornelia Embrecht Rijkendr de moeder van was verkopen aan Peeter Peetersz een
perceel moers.

Fol. 35r

Gielis Wouters x Engel Jan Roelofsdr [verder geen tekst]

Fol. 35v, 19-2-1561

Anneken Jan Roelofsdr x Jan Peeters verkoopt aan Gielis
Woutersz haar 1/5 deel in een stuck saijlants.

Fol. 35v, 19-2-1561

Gielis Woutersz x Engel Jan Roelofsdr verkoopt dit stuck
weer en zijn eigen stuck aan Roelof Jan Roelofsz

Fol. 35v, 19-2-1561

Jacop Jan Roelofsdr x Heijnrick Denis verkopen hun 1/5 deel
aan Jacop Jan Roelofs.

Fol. 36r, 19-2-1561

Jacop Jan Roelofsz en Roelof Jan Roelofssone verkopen aan
Peeter Jacopsz een stuck saijlants.

Fol. 36v, 19-2-1561

Cornelis Jan Corstiaens verkoopt aan Michiel Jan Jacopsdr 2
vurtelen rogs.

In de kantlijn: Dirck Geritss x Gielken?, 7-5-1600

Fol. 36v, 27-2-1561

Engel Stoffel Roelofsdr x Embrecht Janss verkoopt aan
Lambrecht Adriaens en Jan Adriaens Jan Jacops kijnder, broers, een perceel
moers.

Fol. 36rb, 27-2-1561

Peeter Jan Lauwereijsz neemt de kijnder aan van Jan Peeter
Jan Clauss: Peeter Janss, Marijken Janss, Jenneken Janss en Jan Janss met Meus
Peeters als voocht en Adriaen Janss opten Acker als toesiender.

In de
kantlijn: Deposit 27 februari 1600(?)
Soo heeft Jan (...) Laureijssen

Sulcx dat daer nijemant meer op

Jan Peeters

Jan Peeters Jan Laureijsen

Marijken Jan Peeter [verder slecht leesbaar]

Fol. 37r, 12-3-1561

Peeter en Jan Tonisz de Meijer verkopen aan Matijs Cornelis
Vermolenzoen tbv zijn 5 kijnder waar Marijken Vassendr moeder van was 2
vurtelen rogs.

Fol. 38r, 10-3-1561

Thuenis Gheerits Corneliss verkoopt aan Henrick Ruijtgers,
schout Dongen, als voocht en Jan Zebrecht Janssoen als toesiender van de 3 kijnder
van Jan Aertss waar Soet Zebrecht Janssoendr moeder van was 5 vurtelen rogs.

Fol. 39r, 12-3-1561

Alit Willem Joesdr x Pouwels Mertenszoen bekent geld
schuldig te zijn aan Adriaen Jan Peetersz als voocht van zijn 3 kijnder waar
Anna Willem Joesdr moeder van was.

Fol. 39r, 12-3-1561

Alit Willem Joesdr x Pouwels Mertenszoen bekent geld
schuldig te zijn aan Joest Willems.

Fol. 40r, 12-3-1561

Alit Willem Joesdr x Pouwels Mertenszoen renunciert van de
gronden achtergelaten bij Cornelis Jan Peeters, haar overleden man.

Fol. 40r, 15-3-1561

Gosen Merten Huijgensoen mede namens zijn broer Huijch
Mertensz transporteren elkaar goederen ivm het overlijden van hun ouders. Int
bijwesen van Jenneken Mertensdr met Joris vander Wee als voocht, Anneken
Mertens met Peeter Heijnricx als voocht.

Zij verkopen aan Lauwereijs Heijnricxzoen een steede metten
huijse.

Fol. 40v

Wouter Sijmons en Cristoffel Sijmonsz renuncieren van de
goederen zoals Adriaen Corsten gekocht heeft.

Nog aanwezig Alit Sijmonsdr met Adriaen Jacopsz als voocht
en IJeman Martensz haar man, tevens Cornelis Zijmen Tonisz mede als voocht van
Adriaen Zijmons kijnder: Jan Adriaens, Commer, Marijken en Jenneken Adriaens en
als voocht van Jan Zijmons kijnder: Tonis Janss, Sacharias, Cornelia en
Jenneken Jan Zijmons en als voocht van Tonis Zijmons 2 kijnder: Joos? en
Zijmons Tonisz, Cornelis nog namens zijn neeff Cornelis Tonis Zijmonsz

Fol. 41v

Cornelis Zijmonsz belooft Adriaen Jacopsz schadeloos te
houden.

Toegevoegd: Marie Jan Cornelisdr x Jan Geraerts heeft
Adriaen Jacops quit gescholden, 31-1-1568.

Fol. 41v, 24-3-1561

Cornelis Janss Haenberch bekent geld schuldig te zijn aan
Jochem Cornelisz de Scoenmaker tbv de erfg van Adriaen Aert Lemmens.

Toegevoegd: Huijbrecht Cornelis krijgt geld, 12-2-1567.

Fol. 42r, 10-4-1561

Adriaen Jacopszoen is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 42r, 10-4-1561

Peeter Andriess verkoopt aan Stoffel Joes een weije.

Fol. 42v, 10-4-1561

Lijsken Faesdr x Heijnrick Janss, Dingen Faes Hendricxdr x Philips
Janss verkopen aan Merten Adriaensz 2 vurtelen rogs.

Fol. 42v, 10-4-1561

Adriaen Jan Denisz verkoopt aan Merten Adriaensz een vurtel
rogs.

Fol. 44r, 21-4-1561

Geraert Joes Geraertsz en Jan Assencius als vader van Joest
bij Elijsabet Joes de zus van Geraert verkopen aan Aert de Meijer tbv Joncker
Dierck van Grevenbroeck heer tot Venloo de gronden die Aert onlangs aan Geraert
verkocht heeft.

Fol. 45r, 23-5-1561

Bouwen Aertss, Jan Aertss, Cornelis Aertss, Dingen Aertss
met Joris vander Wee als voocht verklaren bij de coop te blijven zoals die te
Breda geschied is.

Zij hebben het 1/5 deel van de goederen van wijlen Aert
vanden Brant x Peeterken gekocht van Steven Peeters weeskijnt of vanden voocht
en toesiender te weten Gijsbrecht Adriaensz en Cornelis Aerts.

Fol. 45v

Gijsbrecht Adriaensz als voocht en Cornelis Aertsz vanden
Brande als toesiender van het kijnt van Hiileken Aertsdr za, Steven Peeters
huijsvrouwe, verkopen aan Cornelis Aertsz, Bouwen Aertsz, Jan Aertsz en Dingen
Aertsdr 1/5 van een steede metten huijse.

Fol. 46r, 30-4-1561

Hendrick Adriaen Maess als voocht van Jan Assentius kijnt:
Joesken waar Elisabet Joes Geeritsdr de moeder van was en Jan Assentius als
vader verkopen aan Aerdt de Meijer tbv Joncker Dierck van Grevenbroeck heer van
Ventloon de helft van een buijnder gronden.

Fol. 46v, 19-5-1561

Godert Willem Teuwenz verkoopt aan Marij Loeij Zeben weduwe
nu x Jan Gerits 6 loopen rogs.

In de kantlijn: Peeterken Cornelisdr …. Adriaen Ariens … 28-??-1621

Fol. 46v, 19-5-1561

Marij Roelofsdr x Jan Willems alias Twijn verkoopt aan Joris
Denis vander Wee, vorster Dongen, een huijs metten erven.

Fol. 47r, 15-5-1561

Joris Denis vander Wee x Margrieta Jansdr maken een
testament

Fol. 47v, 7-6-1561

Peeter Heijnricx de Wagemaker draagt op den erfg Mechtelt
Jan Willems weduwe de steede waar Cornelis Michiels is uitgestorven.

Fol. 47v, 25-8-1561

Joris den vorster namens Zeger Geritsz is nae onse bancken
recht schuldig ......

Fol. 48r, 21-6-1561

W???rick Adriaens verklaart onder eede ……

Fol. 48r, 11-8-1561

Stoffel Joest Cornelisz verkoopt aan Peeter Adriaensz een
stuck erven.

Fol. 48v

Elijsabet Jan Belgaertsdr x Gielis Peeter Dielis draagt op
Jan Huijbenz alsulcke gronden als gelegen zijn op den hoeven.

Fol. 48v, 23-6-1561

Anna Jan Belgaertsdr x Jan Pieterss renunciert tbv Jan
Huijbenz op de gronden waar Elijsabet op verticht heeft.

Fol. 48v, 16-11-1562

Cornelis Aert Peetersz, Anneken Aert Peetersdr x Jan Diercx,
Haeijken Aert Peetersdr met Adam Joris als voocht dragen op Jan Huijbenz de in
de vorige akte genoemde gronden.

Fol. 48v, 2-2-1569

Jan Jan Willemsz van Riel belooft ieder die rechten heeft op
de voornoemde gronden te betalen en is zelf voldaan door Jan Huijbrechs.

Fol. 49r, 16-6-1561

Cornelis Willem Jacops verkoopt aan Jan Janss Gheeritss 100
roeijen moers.

Fol. 49r, 16-6-1561

Jan Jan Gheeritss bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis
Willem Jacops.

Fol. 49v, 16-6-1561

De erffg van de weduwe van Doom Pieter Ariens: Pieter Domus,
Cornelis Pieter Ariaens als voocht van Jan Domen en Leen Domen Pieter Ariens
verkopen aan Adriaen Jan Jacops een steede.

Toegevoegd: Adriaen houdt Jan Willemss mede als voocht
schadeloos.

Fol. 49v, 30-6-1561

Peeter Heijnricxz de Wagemaker namens Heer Dierck Willemsz,
pastoor te Dongen, is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 50r, 30-6-1561

Heijnrick Gielisz verkoopt aan Jochom Cornelisz een steede
metten huijse.

Fol. 50v, 28-7-1561

Michiel Aertsz verkoopt aan Matheus Ariens een steede.

Fol. 50v, 25-8-1561

Joris den vorster verkoopt aan Jochom Claussoen een steede
metten huijse.

Fol. 51r, 11-9-1561

Adriaen Stoffelszoen verkoopt aan Heer Joest Errenbonts?,
kapelaan te Breda, een “rente”.

Fol. 51v, 11-10-1561

Heijnrick Jan Adriaensz verkoopt aan Peeter Godscalcxz een
halve mergen moers.

Fol. 51v, 11-10-1561

Corijn Hermansz draagt op alsulcke moer die Peeter Heijnricx
gekocht zou hebben.

Fol. 52r, 20-10-1561

Cornelis Hendricks? de Smit verkoopt aan Jan Janss van Ghiessen
132 roeijen moers.

Fol. 52v, 20-10-1561

Jan Janss van Ghiessen verkoopt aan Mathijs Goeijaerts,
Ghijsbrecht Janss en Andriess Hendericxz 132 roeijen moers.

Fol. 52v, 15-10-1561

Joris vander Wee, vorster Dongen, en Adriaen Janss,
secretaris, hebben de quitanties van de 2e tienden pennijck van 1559
nagekeken.

Fol. 53r, 24-10-1561

Roelof Jan Meuss verkoopt aan Bouwen Denis Jan Notenzoen
swerten moer.

Fol. 53r, 17-11-1561

Cornelis Peeter Cornelisz verkoopt aan Jochom Godert
Cornelisz vander Raeck mede namens Mateus Godert Cornelis en Katerijna Cornelis
Godertsdr vander Raeck een vurtel rogs.

Fol. 53v, 17-11-1561

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, als voocht van Merten
Aerts kijnt: Adam staat borg voor Cornelis Toniss en Heijnrick Janss van Goerl
ivm een stuck moers.

Fol. 54r, 1-12-1561

Peeter Cornelis de Cuper verkoopt aan Aert Willem Jacopsz
113 roeijen moers.

Fol. 54r, 15-12-1561

Katelijn Geraert Zebendr met Geraert Heijnricx als voocht
verkoopt aan Peeter Cornelis de Metser een vurtel rogs.

Fol. 54r, 29-12-1561

Jan Heijndricx verkoopt aan Claus Huijbrechsz een “rente”.

Claus verkoopt weer aan Lauwereijs Heijnricx de Cleermaker.

Fol. 54v, 29-12-1561

Adriaenken Cornelisdr en Maeijken Cornelisdr met Jan Jacops
Cop hun voocht, Jan Jacops als voocht en Wessel Aertsz als toesiender van de 2
kijnder van Adriaen Cornelis waar Peeterken Aertsdr moeder van was verkopen aan
Vranck Willem Meremansz een stede metten huijse.

Overgevest aan Adriaen Willem Peters.

Fol. 54v, 12-1-1562

Cornelis Clauss verkoopt aan Adriaen Cornelis Heijn Stevensz
en Heijnrick Janss van Goerl en Peeter Janss Bus een halven Santdijck.

Fol. 55r, 15-1-1562

Jan Matijss vanden Rijen verkoopt aan Merten Janss de Decker
1/3 van een buijnder.

Fol. 55r

Dingen Faesdr met Philips [verder geen tekst meer]

Fol. 55r, 22-1-1562

Bartolomeus Peeter Meusz verkoopt aan Berbel Cornelisdr tbv
Katelijn Diercxdr van Beeck een vurtel rogs.

Katelijn x Heijnrick Diercx.

Fol. 55v, 26-1-1562

Willem Gijben de Scoenmaker verkoopt aan Heijnrick
Rutgerszoen, schout Dongen, de helft van een buijnder.

Fol. 55v, 26-1-1562

Adriaen Korst Meusz verkoopt aan Anna Peeter Jansdr van
Dongen een steede metten huijse.

Fol. 56r, 30-1-1562

Cornelis Rijck Adriaens en Wilbort Zijmonsz verkopen aan
Stoffel Jan Cornelisz 6 lopensaet lants.

Fol. 56r, 26-1-1562

Claus Cornelisz de Hoevener verkoopt aan Philips Janssoen
een steede metten huijse.

Fol. 56v, 29-1-1562

Joris Denisz den vorster namens Heijnrick Jan Adriaensz is
nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 56v, 29-1-1562

De erfg van Faes Heijnricx: Dingen Faesdr x Philips Janss,
Elijsabet Faesdr x Heijnrick Janss van Goerl, Adriaenken Faes en Anneken Faesdr
met Staes Staess als hun voocht verkopen aan Cornelis Jan Joesz een stede
metten huijse.

Fol. 57r, 31-1-1562

Embrecht Jan Horsten verkoopt aan Lambrecht Janss van
Oorscot 3 lopensaet weijlants.

Embrecht Jan Horsten en Lambrecht Janss houden elkaar
schadeloos.

Fol. 57v, 2-2-1562

Peeter Aertszoen genaamd Ridder bekent geld schuldig te zijn
aan Jan Janss Versteech den Jongen tbv Cornelis Franssen kijnder waar Marij Jan
Versteechdr de moeder van was.

Fol. 57v, 4-2-1562

Jan Cornelisz, Aert Cornelisz, Adriaen Cornelisz, Jan Jacops
Willems, Katelijn Cornelisdr x Mateus Adriaens, Marijken Cornelisdr met
Cornelis Haenberch als voocht verkopen aan Heer Dierck Willemsz, pastoor
Dongen, een vurtel rogs.

Fol. 58r, 4-2-1562

Huijbrecht Cleijs Janss verkoopt aan Peeter Cornelis van
Ghils tbv Jasper Peeter Janssdr weeskijnder een “rente”.

Embrecht Claus Janss bekent dat Huijbrecht zijn broer
bedeelt is op de “rente”.

Fol. 58r, 5-2-1562

Huijbrecht Cleijs Janss verkoopt aan Heijnrick Gielisz een
“rente”.

In de kantlijn: Claes Huijbrecht …. [slecht leesbaar]

Fol. 58v, 6-2-1562

Jan Toniss, ca 13 jaar, met Cornelis Janss alias Haenberch
zijn oom als voocht machtigt zijn oom om alle gelden te beheren die Jan samen
met zijn broer Adriaen Toniss te goed hebben te Beeck.

Fol. 59r, 8-3-1562

Dingen Jan Cornelis Clauwen weduwe met Merten Janss haar
zoon als voocht bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht Geritsz de Backer.

Fol. 59r, 9-2-1562

Lambrecht Adriaens verkoopt aan Matijs Peetersz van Ghils
100 roeijen moers.

Fol. 59v, 9-2-1562

Thomas Adriaensz bekent geld schuldig te zijn aan de erffg
van Willem Peeters. Int bijwesen van Jan Peeters als voocht vande weeskijnder.

Fol. 59v, 9-2-1562

Katelijn Lemmen Maes weduwe met Adriaen Jacops als voocht
verkoopt aan Peeter Heijnricx tbv Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, 4
vurtelen rogs.

Fol. 60r, 9-2-1562

Huijbrecht Peeter Janss, Peeter Jacop Jan Vranckenz staan
borg voor de weeskijnder van Lambrecht Aert Lemmensz ivm een uitspraak tussen
Peeter Adriaens, Cornelis Adriaens en Lambrecht Aert Lemmenszoen za.

Peeter Lambrechts, de oudtse zoon, belooft zijn jongere
broers bij te staan samen met Peeter Jacop Jan Vranckenz als voocht.
Geertruijt, de moeder, met Joris den Vorster als voocht houdt haere borgen weer
schadeloos.

Fol. 60r, 11-2-1562

Heijnrick Rutgersz, schout Dongen, is nae onse bancken recht
schuldig ......

Heijnrick is voldaan door Adriaen Lichhert den Jongen,
12-12-1575.

Fol. 60v en 61r

FOTO alsnog maken.

Fol. 61v, 14-2-1562

Huijmen Jan Heijnricx verkoopt aan Adriaen Jacopszoen een
mudde rogs.

Fol. 61v, 16-2-1562

Berthout Adriaenszoen als voocht en Cornelis Toniszoen als
toesiender van het kijnt van Peeter Adriaen Meliszoen verkopen aan Heijnrick
Janssoen van Goerl een steede metten huijse.

Fol. 62r, 23-2-1562

Engel Heijnricxdr en Elijsabet Heijnricxdr met Jan Lemmens
als hun voocht, Cornelis Janss x Marij Heijnricx, Andries Heijnricx kopen van
hun broer Jan Heijnricx zijn deel van een weij onder Ghils, gekomen van Heijnrick
Andriesz waarop Katelijn Heijnricx weduwe ook bedeelt is.

Fol. 62v, 23-2-1562

Jacop Leijs Janss verkoopt aan Antonis Cornelis den
Tingieter tot Breda een “rente”.

Fol. 62v

Stoffel Janss en Pouwels Jan Smoleners [verder geen tekst]

Fol. 62v, 23-2-1562

Gijsbrecht Peeter Willemsz heeft jarenlang een stuk land
gehuurd, gekomen Merten Jan Tijs Jan Matijss, van Tijs Jan Tijs als voocht en
Cornelis Jan Lambrechsz als toesiender van de 4 kijnder, int bijwesen van hun
moeder Anna Jan Lambrechtsdr. Gijsbrecht betaalt aan de kinderen ivm het
gebruik van het land.

Fol. 63r, 5-3-1562

Neeleken Ariens x Wouter Jans verkoopt aan Anneken Willemsdr
3 vurtelen rogs.

Fol. 63r, 5-3-1562

Neelken Ariens x Wouter Jans verkoopt aan Dierck Willems,
pastoor te Dongen, 4 vurtelen rogs.

Fol. 63v, 5-3-1562

Neelken Ariens x Wouter Jans verkoopt aan Dierck Willems,
pastoor te Dongen, 3 loopen rogs.

Fol. 64r, 5-3-1562

Hendrick vanden Vloeten, schout Dongen, is nae onse bancken
recht schuldig ......

Fol. 64v, 6-3-1562

Jacop Lauwereijs heeft aengenomen te doen ende te reijsen
een bevaert in gallijssoen tot Sint Jacop welcke bevaert den selven Jacop voors
aenbestaeijt heeft Pouwels Jan Peeters ende dat van wegen Cornelis Jacop
Zeebenzoen zijnen sweer.

Fol. 65r, 9-3-1562

Joncfrouwe Margriet van Donghen met Adriaen Jan Cornelisz
als voocht ter eenre en Baltasar Willem Willemsz van Dongen, neef, hebben een
akkoord dat Baltasar zal mogen ontvangen etc mbt 5 vurtelen rogs.

Fol. 65v, 23-3-1562

Adriaen Lauwreijs verkoopt aan Adriaen Peeter Godertsz 9
loopen rogs.

Fol. 66r, 9-3-1562

Peeter Jacopsz bekent geld schuldig te zijn aan Dingen Jan
Martens weduwe.

Fol. 66r, 9-3-1562

Heijnrick Heijnricxz verkoopt aan Marij Jacop Peetersdr een
stuck erven.

Fol. 66v, 9-3-1562

Heer Peeter Philipszoen van Breda met Adriaen Jan Peters als
voocht machtigt Cornelis Jan Geraertszoen om te ontvangen mbt 2 vurtelen rogs
op oa Jan Peeter Adriaens goederen.

Fol. 66v, 14-3-1562

Jan Willem Jan Willemsz verkoopt aan Lambrecht Adriaen
Mertensz ca een half buijnder lants.

Fol. 67r, 23-3-1562

Adriaen Lauwereijs verkoopt aan Adriaen Peer Goderts 9 lopen
rogs.

Fol. 67r, 23-3-1562

Cornelis Adriaen Geritsz verkoopt aan Cornelis Peeter
Stevensz tbv zijn 2 voorkijnder: Meus Cornelis en Marij Cornelis Stevensdr een
“rente”.

Fol. 67v, 1-4-1562

Roeloff Jan Meuss verkoopt aan Gerit Janss Boer 13 roeden
moer.

Gerit verkoopt weer aan Aris Gijssen, 4-3-1567.

Fol. 67v, 6-4-1562

Cornelis Aerts vande Bransoen verkoopt aan Bouwen Aertss,
broer, zijn deel in een steede metten huijsinge.

Fol. 67v, 6-4-1562

Peeter Heijnricx de Wagemaker namens Wouter Janss van Oerschot
is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 68r, 6-4-1562

Roelof Dircxz verkoopt aan Cornelis Clauss 1/3 buijnder
moers.

Fol. 68r, 16-4-1562

Marij Michiel Jan Cornelisdr met Adriaen Janss, secretaris,
als voocht, verkoopt aan Peeter Heijnricx de Wagemaker tbv Dierck Willemsz,
pastoor Dongen, een vurtel rogs.

Fol. 68v, 16-4-1562

Cornelis Rijcken de Potbacker verkoopt aan Corstijn Willem
Jacopsdr een steede metten huijse.

Fol. 69r, 16-4-1562

Cornelia Jansdr, Jenneken Jansdr, Cornelis Jan
Corstiaensszoen als voocht van zijn broers kijnder: Jacop Janss en Peeter
Janssen maken een erfdeling.

Fol. 69v, 16-4-1562

Jenneken Jansdr met Jan Corstiaens als voocht, Cornelia
Jansdr x Jan Melis Gijben, Cornelis Jan Corstiaensz als voocht van de 2 kijnder
van Jan Janss verkopen aan Heijnrick Rutgers, schout Dongen, 4 vurtelen rogs.

Fol. 70r, 20-4-1562

De kijnder van Claus Claus Janss alias War maken een
erfeling.

Roelof Clauss en Marij Clausdr x Adriaen Jan Jacopsz, Jacop
Claus Clauss weduwe met Jan Janss Versteech als voocht, Elijsabet Clausdr,
Cornelis Clauss, Peeter Clauss, Zijken Clausdr, Neelken? Clauss en Lijnken
Clausdr.

Fol. 70v, 20-4-1562

Adriaen Peeter Geritsz verkoopt aan Huijbrecht Tonis Joess
zijn 1/8 deel in een buijnder moeren.

Fol. 71r, 24-4-1562

Godert Jan Godertsz verkoopt aan Pouwels Jan Smoleners x
Marij Jacops een stuck ackerlants.

Antonis Janssen de Decker staat borg voor Pouwels.

Fol. 71v

Lambrecht Geritsz verklaart dat hij bij de verpachting was
waar Cornelis Janss de Hoevener de hoeve: Lichtenberch gepacht heeft.

Fol. 72r, 4-5-1562

Cornelis Claus Adriaenszoen verkoopt aan Jan Janss Verhulst
1/3 van een Santdijck.

Fol. 72v, 4-5-1562

Lambrecht Geritsz heeft oa 10 vurtelen rogs van Cornelis de
Hoevener gekregen.

Fol. 73r, 4-5-1562

Andries Ariens mede als voocht van Jan Ariens zijn broers
kijnder met Cornelis Bermanss? als toesiender: Cornelis en Jenneken, nog als
voocht van Anneken Arien Andriessdr en van Jan Bauwenss kijnder met Jan Bauwens
als toesiender: Leijsken, Aengen en Cornelisken, nog als voocht van Adriaen
Janss de Bont kijnder met Adriaen Janss als toesiender: Leijsken, Janneken en
Aengen, Gheerit Ariens verkopen aan Jan Henrickss R??m de helft van 2 buijnder
moeren.

Fol. 73v

Claus Claus Roelofsz, Adriaen Cornelis Henrick Stevensz, Jan
Peeter Adriaensz, Margrietken Raes Janssen weduwe, Jan Cleijs Peeter Celien,
Jan Jan Martensz, Jan Claus Janssoen, Cornelis Aertsz, Claus Jan Smolenersz,
Aert Embrechszoen, Merten Gerits, Willem Embrechs, Peeter Jacops Janss, Aert
??? Geerits, Jaspar Roelofss, Tonis Adriaen Maess, Cornelis Stevens, Adriaen
Jan Horstz, Cornelis de Hoevener, Lambrecht Geritsz, Stoffel Cornelis, Korst
Jan Peeters, Jan Cornelis Willems, Lambrecht Adriaens en meer andere machtigen
Roelof Heijnricx, Adriaen Jan Peters, Adriaen Jacops, Heijnrick Gielis, Matijs
Toniss, Peeter Cornelis, Peeter Jacops, Adriaen Jan Cornelis, Joris vander Wee,
den vorster, om al hun overkoepelende zaken te behartigen.

Fol. 74v

Willem Willemsz van Dongen ter eenre en Baltasar Willems van
Dongen ter andere zijde maken een akkoord over het gebruik en beheer van hun
goederen.

Fol. 75v, 1562

Adriana Willem Tonis weduwe met Adriaen Jan Cornelisz als
voocht maakt een testament.

Genoemd: Magdalena haar dochter.

Fol. 76r, 8-5-1562

Andries Jan Matijss x Alit, Gijsbrecht Peeter Willemsz als
voocht van Gerit Peeter Willemsz 5 kijnder, hun moeder is Alit Andries
huijsvrouwe, een kind heet Marijken. Zij verkopen aan Aert Embrechsz tbv Jenken
Willem Matijs huijsvrouwe ca 46 roeijen moers.

Fol. 76v, 29-5-1562

Jan Denis Adriaen Omenz, Jacop Denis Adriaensz mede namens
Adriaen Denisz zijn broer (proc Antwerpen), Johan Vranck Gielisz als voocht van
Peeternelleken zijn vrouw (proc Geertruijdenberg) verkopen aan Lenaert Janss
van Boeschot, Willem Heijnricxz en Joest Peeter Clauss 172 roeijen moers.

Fol. 77r, 23-5-1562

Jan Corstiaen Meuss verkoopt aan Geraert Marcuszoen 2
vurtelen rogs.

Fol. 77v

Katelijn Cornelis Lauwereijsz x Geraert Robbrechszoen
verkopen aan Heer Cornelis Peetersz, pastoor te Mede, achtalff lopen rogs.

Fol. 77v, 1-6-1562

Jan Roeloff Jan Roelofsz verkoopt aan Peeter Roelofsz zijn
broer ca 3 lopensaet lants.

Fol. 78r

Bartolomeus Peetersz als voocht en Adriaen Corst Meuss als
toesiender [verder geen tekst]

Fol. 78r, 6-6-1562

Katelijn Cornelis Adriaensdr en Jenneken haar dochter bij
Jan Jan Lemmensz met Wessel Aerts als toesiender van Jenneken, int bijwesen van
Peeter Heijnricx als voocht, Peeter Jan Lemmens als voocht van Jan Jan Lemmens
zijn broers kijnd: Marijken Jan Janssdr verkopen aan Bartolomeus Stevenszoen en
Aert Stevensz, broers, 63 roeijen moers.

Katelijn neemt tevens Jenneken haar dochter aan.

Fol. 78v, 15-6-1562

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, verkoopt aan Corijn Hermen
Woutersz moeren.

Fol. 78v, 15-6-1562

Jacop Lauwereijsz is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 79r, 15-6-1562

Jan Janss Verhulst verkoopt aan Claus Janssoen genaamd de
Molener 1/6 van een Santdijck.

Fol. 79r, 15-6-1562

Aerdt Willem Jacopsz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Cornelis de Cuper.

Fol. 79v, 15-6-1562

Bartolomeus Peeter Jan Clausz als voocht en Adriaen Corst
Meusz als toesiender van het kijnt van Adriaen Peeter Jan Clausz verkopen aan
Zeger Wouter Bacxz een stede metten huijse.

Fol. 79v

Corijn Hermen Woutersz draagt op tbv Peeter Heijnrick
Wagemaker alsulcke moeren die Corijn aan Peeter verkocht heeft.

Fol. 80r, 13-7-1562

Cornelis Aertsz vanden Brande verkoopt aan Bouwen Aertsz en
Jan Aertsz en Dingen Aertsdr zijn deel in een steede metten huijse.

Fol. 80r, 24-9-1562

Willem Adriaen Wijnenz bekent geld schuldig te zijn aan
Steven Peetersz.

Fol. 80v, 5-10-1562

Gijsbrecht Stoffelszoen, Jenneken Stoffel Gijsbrechsdr x
Jacop Jan Aerts verkopen aan Peeter Aert Peetersz alias Ridder 58 roeijen
moers.

Peeter verkoopt weer aan Anna Peeter Janssdr van Dongen.

Fol. 80v, 19-10-1562

Cornelia Stevendr met Adriaen Huijbrechsz als voocht
verkoopt aan Aerdt Jan Geenensoen een deel van een stuck moeren aangekomen van
Adriana Tijs Maesdr haar moeder.

Matijs Lauwereijs staat borg voor dit deel moers.

Fol. 81r, 2-11-1562

De erfg van Jan Jan Cornelisz alias Horst: Lauwereijs
Janssoen, Jenneken Jansdr x Wouter Toniss, Cornelis Jan Cornelisz als voocht en
Gijsbrecht Peeter Janssoen als toesiender van de andere 5 kijnder: Martijn,
Geertruijt, Peeterken, Adriaenken en Cornelis, Cornelia Peeter Janss x Heijnrick
Dielis maken een erfdeling.

Fol. 82r, 23-10-1562

Peeter Jacop Peetersz verkoopt aan Adriaen Claus Godertsz
van Dorst 8 vurtelen rogs.

Fol. 82v, 2-11-1562

Thorij Lambrechtsdr x Steven Peeters verkoopt aan Jan Claus
Janss ca 2 roeijen.

Fol. 82v, 15-11-1562

Jan Peeter Jan Swerts verkoopt aan Peeter Heijnricx tbv Heer
Dierck Willemsz, pastoor Dongen, 10 lopen rogs.

Fol. 83r, 15-11-1562

Zeger Geritss Conninck tot Sgravenmoer verklaart op verzoek
van Peeter Jan [moet zijn Jan Peeters] Swerts dat Jan bedeeld is op de steede
van Peeter Jan Swerts zaliger.

Fol. 83v, 3-12-1562

Lambrecht Loeij Zebrechsz is nae onse bancken recht schuldig
......

Fol. 83v, 5-12-1562

Heijnrick Rutgersz, schout Dongen, namens den prins van
Oraenge is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 84r, 9-12-1562

De erfg van Cornelis Aert Baeijens weduwe maken hun
erfdeling:

Marij Cornelis Aert Baeijensdr x Jacop Clausen Spruijt,
Aerdt Cornelis Aert Baeijens, Dingen Cornelis Aert Baeijensdr met Peeter Heijnricx
als voocht [Peeter Vassen als man is doorgestreept], Marijken Cornelis
weeskijnt: Adriaenken Peetersz, de kijnder van Lijnken Cornelisdr za: Marijken
Cornelis, Berbel Cornelis, Cornelis Cornelis en IJken Cornelis met Jacop Claas Spruijt
als toesiender , Mechtelt Cornelis weeskijnder: Marijken Geritsdr, Adriaenken
Gerits, Sijmon Gerits, Peeter Gerits, Dingen Geritsdr, Anneken Cornelisdr c Cornelis
Tonis huijsvrouw met Peeter Heijnricx als voocht, Adriaenken Cornelis Aert
Baeijensdr x Aerdt Meuss.

Fol. 85v, 9-12-1562

Willem Clauss draagt op Roelof Adriaen Wagemakers alsulcke
actie als Willem heeft in 3 lopen rogs.

In de kantlijn: Peeter Janss draagt op Peeter Roeloff
Adriaen Wagemaker alsulcke actie die Peeter heeft op Willem Cornelis Brebers.

Fol. 85v

Heijnrick Aert Peetersz en Marij Jan Begaertsdr x Jan
Dielis, Elijsabet Jan Belgaertsdr x Dielis Peer Gielis, Anna Jan Belgaerts x
Jan Peeterss, Cornelis Aert Peeters, Anneken Aert Peetersdr x Jan Diercx,
Haeijken Aert Peetersdr met Adam Joris als voocht verkopen aan Jan Huijbenzoen
hun deel van de moeren gelegen op den Hoeve.

Fol. 86r los vel

Memorie

Lenaert Vrancken en Stoffel Cornelis. Een van hun heeft ca
30 jaar terug dander vurtelen rogs gevest.

Fol. 86r, 2e dag na corstmis 1563

Jasper Wouters 3 kijnder: Dierck Jaspersz, Marijken
Jaspersdr en Dingen Jaspersdr met Lauwereijs Heijnricx als vocht en Ansem
Diercx als toesiender behouden goederen en zien af van bepaalde rechten. Int
bijwezen van Antonis Janss als oom en Jan Janss als voocht van zijn nicht
Aenken Adriaensdr, Gerit Cornelis en Dierck Jaspers.

In de kantlijn: Aenken is voldaan, 12-3-1564.

Fol. 86r

Lauwereijs Heijnricx bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Janssoen en Gerit Cornelisz.

Toegevoegd: De erfg van Cornelis Gerits: Gerit Cornelis en
Aenken zijn zus zijn voldaan van de kijnder van Jasper hun oom. Aenken
Adriaendr krijgt haar deel ook.

Fol. 86v, 31-12-1563

Willem Clauss, Peeter Janss, Marijken Jan Clausdr x Peeter
Jan Aertsz, Adriaen Jans de Wagemaker verkoopt aan Roelof Adriaens diverse
hoeveelheden rogs etc.

In de kantlijn: … Jan Cornelis Keijen, Neel Lemmen Maes,
2-2-1586, …

Fol. 86v, 31-12-1563

Peeter Adriaens de Wagemaker verkoopt aan Roelof Adriaens,
zijn broer een “rente”.

Fol. 87r, 31-12-1563

Bastiaen Willemsz van Bavel verkoopt aan Jan Willem Jan
Willemsz een weije.

Jan verkoopt weer aan Jan Roelof Janssoen

Fol. 87v

Antonis Janssoen de Decker verkoopt aan Bastiaen Willems van
Bavel een steede metten huijse. [akte niet afgemaakt]

Fol. 87v, 7-1-1563

Jan Matijss verkoopt aan Korstijaen Joest Diercxz 2 vurtelen
rogs.

Fol. 88r, 8-1-1563

Heijnrick Jan Gijsbrechs verkoopt aan Heijnrick Gielisz tbv
Adriaenken en Cornelisken Jan Jan Cornelis weeskijnder en soenkens een “rente”.

Fol. 88v, 8-1-1563

Cornelia Peeter Hulshouts x Jan Adriaens vander Mijll
verkopen aan Heijnrick Gielisz 2 lopen rogs.

Fol. 88v, 8-1-1563

Cornelia Peeter Hulshouts x Jan Adriaens vander Mijll
verkopen aan Heijnrick Gielisz een “rente”.

Fol. 89r, 12-1-1563

Adriaen Huijbrecht de Wagemaker verkoopt aan Gerit
Huijbrechs zijn broer ca 3 lopensaet saijlants.

Fol. 89r, 12-1-1563

Adriaen Huijbrecht de Wagemaker heeft vercoft
aen Cornelis Jan Geraert Hermansz

drie lopensaet lants met den huijse

Fol. 89v, 14-1-1563

Willem van Dongen belooft te laten vesten Balten zijn zoon
in een “rente” tlv Jan Gerits Verstroncx?. Zeger gerits den Conijnck tot
Sgravenmoer is de “rente”heffende.

Fol. 89v, 14-1-1563

Jan Roelof Jan Rue(len) verkoopt aan Tonis Janss de Decker
een perceel erven.

Fol. 89v, 14-1-1563

Tonis Janss de Decker verkoopt aan Bastiaen Willemsz een
steede metten huijse.

Fol. 90r, 14-1-1563

Gijsbrecht Jan Gijsbrechszoen verkoopt aan Willem Peeter
Adriaensz de helft van een “rente”.

Fol. 90r, 16-1-1563

Cornelis Jan Joesz verkoopt aan Lambrecht Geritsz de Backer
5 lopen rogs.

Fol. 90r, 16-1-1563

Adam Willemsz verkoopt aan Adriaen Jacopsz de 2 vurtelen
rogs die Korst Jan Peeters verleden heeft ivm een onderpand.

Fol. 90v, 27-1-1563

Cornelis Lemmen Jan Lemmens verkoopt aan Michielken Jan
Jacopsdr een “rente”.

Fol. 91r, 27-1-1563

Cornelis Jan Geraertsz verkoopt aan Willem Cornelis Aerts
een stede metten huijse.

Fol. 91r, 30-1-1563

Elijsabet Peetersdr x Cornelis Cornelisz Berbers verkoopt
aan Peter Janssoen een steede metten huijsinge.

Fol. 91v, 30-1-1563

Alsulcke steede die Elijsabet Peetersdr x Cornelis Cornelisz
Berbers verkocht hebben aan Peeter Janssoen daarzijn Cornelis en Elijsabet
tevreden als dat men de penningen comende vande steede voors weeder om aen sall
leggen en amploeijeren tot behoef van hun kijnder.

Fol. 92r, 1-2-1563

Marij Claus Claussdr x Adriaen Jan Jacopsz verkoopt aan Heijnrick
Jan Gijsbrechs de helft van 3 lopensaet saijlants.

Fol. 92r, 1-2-1563

Cornelis Joest Vervoert verkoopt aan IJken Domas Peeter
Geritsweu een steede metten huijse.

Fol. 92v, 1-2-1563

Zeger Wouter Bacx verkoopt aan Cornelis Joest Vervoert een
steede metten huijse.

Fol. 92v, 1-2-1563

Berbel Michiel Cornelisdr x Zeger Wouter Bacx verkoopt aan
Cornelis Joest Vervoert een “rente”.

Fol. 92v, 1-2-1563

Jan Janssoen van Wijflit verkoopt aan Wouter Janssoen van
Oerschot een steede metten huijse.

Wouter Janssoen van Oerschot stelt Jan Janssoen van Wijflit
alsulcke penningen als staende onder ofte op den steede.

Fol. 93r, 1-2-1563

Jan Gieliszoen van Duijsel draagt op alsulcke actie in de
steede die Rombout Jan Stappers in handen heeft waar de grootvader van Jan van
Duijsel uit gestorven is.

Fol. 93v

Stoffel Jan Cornelis verkoopt aan Peeterken Stoffel Joesdr:
Stoffelken 8 vurtelen rogs.

Fol. 93v, 1-2-1563

Elijsabet Jan Belgaertsdr x Gielis Peeter Dielis, Anna Jan
Belgaertsdr x Jan Peeters, Cornelis Aert Peeters, Anneken Aert Peeters x Jan
Diercx, Haeijken Aert Peeters met Adam Joris als voocht, Marijken Jan Belgaerts
x Jan Gielis, Heijnrick Aert Peeters, Cornelis Jan Lambrechs, Peeter Huijb
Belgaerts, Adriaen Huijb Belgaerts, Marijken Huijb Belgaerts met Adriaen Thonis
Embrechs als voocht, Gerit Andries als voocht van Dingen Huijb Berlaerts kijnt
verkopen aan Jan Huijb Belgaerts hun deel in de gronden gelegen op die hoeven.

Fol. 94r, 1-2-1563

Bastiaen Willems van Bavel verkoopt aan Korstijaen Joest
Diercxz 2 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Jan Joes Dierckss als voocht van Corstiaen Joests
kijnder: … Peter Willem Cornis … 18-5-1601.

Fol. 94r, 1-2-1563

De kijnder van Wilbort Rasen: Janneken Wilbortsdr en
Lambrechtken en Adriaenken Cleijsdr met Jan Gielis van Dusel als voocht dragen
op Stoffel Cornelisz alsulcke actie als zij hebben in de steede waar Wilbort x
Lijnken uit gestorven zijn.

Wilbort Rosen is ook Wilbort Roosboom.

In de kantlijn: Ceelija Wilbortsdr x Adam Goderts dragen hun
deel op Stoffel Cornelis, 21-2-1564

Fol. 94v, 17-3-1567

Peter Cornelis Aert Lemmens, Adriaenken Cornelis Aert
Lemmensdr met Adriaen Jacops als voocht verkopen aan Jan Frans Tonisz een
steede metten huijsinge.

Fol. 94v

Adriaen Peer Gerits mede als voocht van de kijnder van Domas
Peeter Gerits za. [verder geen tekst meer]

Fol. 94v

Adriaen Danijels van Tilborch verklaart als naaste van de
kijnder van Domas Peeter Gerits za. De goederen? van de kijnder verkocht zijn.

Fol. 95r, 4-2-1563

Elijsabet Heijnricxdr met Jan Lemmens als voocht verkoopt
aan Andries Heijnricx haar broer 1/3 van een acker.

Fol. 95r, 4-2-1563

Andries Heijnricx bekent geld schuldig te zijn aan Elijsabet
Heijnricxdr.

Fol. 95v, 4-2-1563

Jan Heijnricx verkoopt aan Andries Heijnricx en Jan Lemmensz
1/3 van een acker.

In de kantlijn: Jan Lemmens verkoopt zijn deel weer,
1-1-1567

Fol. 95v, 8-2-1563

Wouter Matijss, Elijsabet Matijss en Cornelis Matijss,
Cornelis Wouter Sprangers als voocht en Jan Jan Peeters als toesiender van
Matijs Wouter Sprangers 5 kijnder: Jenneken, Jan, Tonis, Peeterken en Berbera
verkopen aan Lambrecht Raes Jan Vranckensoen ca 10 lopensaet lants.

Adriaen Jacops is een naaste van de kijnder.

Fol. 96r, 8-2-1563

Jan Lemmen Jan Lemmens bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Jan Peeter Willems.

Fol. 96r, 8-2-1563

Marij Jacop Peetersdr met Adriaen Jacops haar voocht staat
borg ivm de aankoop van 1½ lopensaet door Jochom Baeijens van Jan Janss van
Wijflit.

Fol. 96v, 11-2-1563

Jan Frans Tonisz, Jop Frans Tonisz, Lambrecht Frans Tonisz,
Wouter Frans Tonisz, Adriaenken Frans Tonisz, Marij Frans Tonisdr x Cornelis
Willems, Anneken Frans Tonisdr x Gielis Michielss verkopen aan Lenaert Adriaen
Eelensoen van Molenschot hun deel van de steede waar hun vader en moeder Alit
uitgestorven zijn.

Fol. 97r, 11-2-1563

Jan Frans Tonisz, Jop Frans Tonisz, Lambrecht Frans Tonisz,
Wouter Frans Tonisz, Adriaenken Frans Tonisz, Marij Frans Tonisdr x Cornelis
Willems, Anneken Frans Tonisdr x Gielis Michielss verkopen aan Tonis Frans
Tonisz hun deel van de steede waar hun vader en moeder Alit uitgestorven zijn.

Fol. 97v, 11-2-1563

Martens Adriaens verkoopt aan Jop Vranckensoen een steede
metten huijsinge.

Fol. 97v, 11-2-1563

Heijnrick Heijnrick Huls bekent geld schuldig te zijn aan
Katelijn Pouwels Jansdr van Dongen.

Fol. 98r, 11-2-1563

Jan Peeters Corten bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Heijnricxz
de Wagemaker.

Fol. 98r, 16-2-1563

Jan Jan Geenenzoen bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis
Wouters tbv Jasper Martens.

Jan Heijnricx belooft aan de helft mee te betalen.

In de kantlijn: overgetransporteerd Willem Peeter Stevens.

Fol. 98v, 19-2-1563

De kijnder van Adriaen Goverts x Marijken: Tonis Denisz x
Marij Adriaen Govertsdr, Cornelis Janss x Corstijn Adriaen Govertsdr houden een
uitkoop.

De zaak wordt gekocht door Antonis Adriaen Goverts.

Fol. 99r, 19-2-1563

Antonis Adriaen Govertsz bekent 6 vurtelen rogs schuldig te
zijn aan Adriaen Goverts x Marij.

Antonis Deniszoen x Marijken Adriaen Govertsdr is voldaan
door Tonis Adriaen Goverts zijn zwager, 29-3-1579.

In de kantlijn: Antonis Deniszoen x Marijken Adriaen
Govertsdr is voldaan door Tonis Adriaen Goverts, 11-2-1567

Fol. 99r, 19-2-1563

Cornelis Jan Willemsz verkoopt aan Jacop Jan Jan Lemmensz ca
84 roeijen gronden.

Fol. 99v, 19-2-1563

Cornelis Jan Willemsz als voocht van Corstijaen Willem
Jansszoen verkoopt aan Cornelis Jan Corstijaensz 1/10 van een steede.

Fol. 99v, 20-2-1563

Katelijn Cornelis Lauwereijsdr x Geraert Robbrechs verkoopt
aan Roelof Adriaensz de Wagemaker achtalf lopen rogs.

Fol. 100r, 20-2-1563

Katelijn Cornelis Lauwen Lauwereijsdr x Geraert Robbrechs
verkoopt aan Roelof Adriaensz de Wagemaker 3 lopen rogs.

Fol. 100r, 20-2-1563

Peeter Adriaensz verkoopt aan Roelof Adriaensz de Wagemaker
een ½ lopen rogs.

Toegevoegd: de erfg van Roelof krijgen geld van Jan
Lauwereijs, 28-1-83

Fol. 100v, 25-2-1563

Peeter Aertszoen genaamd Ridder bekent geld schuldig te zijn
aan Jan Heijnrick Adriaen van Ghils.

Fol. 100v, 25-2-1563

IJken Willem Janss weu met Joris den vorster als schout, Jan
Willemsz met Aelbrecht Roelofs als voocht, Aelbrecht als voocht van Mateus
Willems kijnder: Willemken en Peeterken verkopen aan Jacop Meussen een steede
metten huijse.

In de kantlijn: Overgevest Jan Willems.

Fol. 101r, 25-2-1563

Peeter Cornelisz van Ghils verkoopt aan Jacop Lemmenszoen 28
roeijen moers.

Fol. 101r, 25-2-1563

Steeven Jacop Blanckert verkoopt aan Heer Dierck Willemsz,
pastoor Dongen, 7 vurtelen rogs.

Fol. 101v, 25-2-1563

Alit Wouter Andries weu met Adriaen Jacops als voocht, Marij
Woutersdr x Peeter Peeters verkopen aan Cornelis Jan Geraertsz een steede
metten huijse.

Fol. 101v, 25-2-1563

Eewit Cornelisdr met Jan Cornelis haar broer als voocht
verkoopt aan Matijs Peetersz van Ghils 5 lopen rogs.

Fol. 102r, 5-3-1563

Lenaert Roel Lenaerts verkoopt an Tonis Janss de Decker een
steede metten huijse.

Fol. 102r, 5-3-1563

Cornelis Aertsz de Scoenmaker verkoopt aan Joest Diercxz een
weije.

Fol. 102v, 5-3-1563

Goeijaert Jan Goeijaerts en Peeter Janss Bus verkopen aan
Joest Diercxz een weije.

Fol. 102v, 24-1-1564

Anneken Stoffel Gijbendr x Adriaen Cornelisz verkoopt aan
Adriaen Wouter Maesz tbv Willemken, Willem Jansss vanden Haenberch weeskijnt
waar Golleken Wouter Maesdr moeder van was vijftalf vurtel rogs.

Fol. 103r, 8-3-1563

Peeter Peeter Jacopsz verkoopt aan Joris Deniss
vander Wee, vorster Dongen, een huijs.

Fol. 103r, 8-3-1563

Lenaert Adriaens Eelensoen van Moleschot verkoopt aan
Adriaen Lauwereijs Heijnricxz 4 vurtel rogs.

In de kantlijn: Jacob Gijsbert Horsten x Maeijken ? Adriaen
Horsten bekent …., 4-3-1614

Fol. 103v, 8-3-1563

Jacop Cornelis Reijnertsz verkoopt aan Lambrecht Geritsz
Conijnck tot Dongen 2 vurtelen rogs.

Fol. 103v, 8-3-1563

Cornelis Adriaen Gerits bekent geld schuldig te zijn aan de
Heijlichgeest meesters te Dongen.

Fol. 104r, 8-3-1563

Berbel Lemmen Maesdr x Adriaen Adriaen Jan Horstensoen
verkoopt aan Lambrecht Adriaensz 135 roeijen saijlants.

Fol. 104r, 10-3-1563

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, namens de prins van
Oraenge, heer van Breda, verkoopt aan Goeijaert Jan Goeijaertsz een stuck erve.

Fol 104v, 10-3-1563

Adriaen Jan Cornelisz verkoopt aan Zeger Geritszoen den
Connijnck tot Sgravenmoer 4 vurtelen rogs.

Toegevoegd: de eerste pacht is gecort op de rente op Jan Jan
Aerts in kennisse van Zebrecht Janssoen broer.

Fol. 105r, 22-3-1563

Bartolomeus Peeter Jan Clauss als voocht van Peeterken
Adriaen Peeter Jan Claus zijn broers weeskijnt is nae onse bancken recht
schuldig ......

Fol. 105r, 22-3-1563

Joris vander Wee, vorster Dongen, namens de schepenen van
Dongen is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 105v, 24-3-1563

Wouter Janss van Oerschot verkoopt aan Merten Geritszoen een
stede metten huijse.

Fol. 105v, 26-3-1563

Zebrecht Loeij Zebrechszoen is voldaan van Lambrecht Loeij
Zebrechs zijn broer en Jan Jan Martens als voocht en Jan Geraertsz als
toesiender van de 4 kijnder van Loeij Zebrechsz ivm de nagelaten geoderen van
hun vader.

Fol. 106r, 5-4-1563

Anneken Meus Aert Doomen weduwe met Peeter Heijnricx als
voocht draagt op Lemmen Damen alsulcke moeren waar Meus Aert Doomen
uitgestorven is.

Fol. 106r, 19-4-1563

Jan Cleijs Obrechsz verklaart dat Jan Cleijss heeft
vermangelt tegens Willems Godertsz x Barbera Cornelis Hulshouts een “rente”.

Fol. 106v, 24-4-1563

Cornelis Jan Lambrechsz, Jan Jan Lambrechsz als voocht en
Willem Jan Meremansz als toesiender van Katelijn Jan Willem Meremansdr 2
kijnder: Jan en Jenneken verkopen aan Merten Adriaensz een steede metten
huijse.

Fol. 106v, 25-4-1563

Alsulcke stuck hoeijlants als Dingen Adriaen Robben weduwe
gekocht heeft van Jan Aerts als voocht en Claus Jan Smoleners als toesiender
van de kijnder van Cornelis Cornelis Jan Aertss staat Jan Jan Aertss borg voor
Gerit Janss tbv Dingen Robben voors.

Fol. 107r, 25-4-1563

Marie Raes Joesdr x Zebrecht Jan Wijnen, Zebrecht nog namens
Gerit Peeter Raess, Adriaen Peeter Raess, Dingen Adriaen Peer Willems x Heijnrick
Heijnricx, Heijlken Peeter Raessdr x Joest Janssoen, Peeter Heijnricx de
Wagemaker namens Jenneken, Heijlken en Juetken zijn dochters machtigen Peeter
voors hun vader om te vesten een gedeelte van de steede gekomen van hun
grootvader Raes Joess, vervangen werden Anneken Peetersdr, zus, Jan Heijnricx
Wagemaker als voocht en Zebrecht Janssoen als toesiender van de 2 inbroedeger
kijnder: Heijnrick Peeters en Commer Peetersdr (Peeter Heijnricx is hun vader),
nog gekoem is Huijbrecht Janssoen als voocht Corstijaen Zegers kijnder met hun
vader: Willem, Dierck en Godert. Zij allen verkopen aan Wouter Toniss hun deel
van een steede.

Fol. 107v, 8-5-1563

Lenaert Heijnrick Sijmonsz bekent voldaan te zijn.

Fol. 108r, 17-5-1563

Eva Roelofsdr x Peeter Jan Roelof Meijnders verkoopt aan
Anna Willemsdr 3 vurtelen rogs.

Fol. 108r, 23-6-1563

Willem Van Daellem genaamd van Dongen verkoopt aan Baltasar
Willems zijn zoon 6 lopen rogs.

Fol. 108v, 12-7-1563

Wouter Toniss verkoopt aan Joest Diercxz een steede metten
huijse.

Fol. 109r, 12-7-1563

Joris den vorster tot Dongen namens Jan van Boeschot is nae
onse bancken recht schuldig ......

Fol. 109v, 12-7-1563

Jan Cornelis Gijsbrechsz als voocht en Matijs Jan matijss
als toesiender van de kijnder van Cornelis Cornelis Gijsbrechsz: Gijsbrecht,
Adriaenken, Marijken waarvan Berbel Jan Matijssdr de moeder was hebben
aanbestaeijt aan Wouter Vranck Tonisz deze 3 kijnder.

Fol. 110r, 23-7-1563

Willem Gijbenz de Scoenmaker verkoopt aan Baltasar Willemsz
van Dongen een huijs.

Fol. 110v, 27-8-1563

[geen naam] is nae onse bancken recht schuldig ......

fol. 110v, 27-8-1563

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, is nae onse bancken recht
schuldig ......

Fol. 111r, 27-8-1563

Lauwereijs Heijnricx verkoopt aan Willem Gijben de
Scoenmaker een steede met den huijse.

Fol. 111r, 20-9-1563

Peeter Heijndricx de Wagemaker is nae onse bancken recht
schuldig ......

Overgevest Matijs Godert Tijs, 17-10-1563.

Fol. 111v, 20-9-1563

Aerdt Willem Jacopsz verkoopt aan Luijcas Jacopsz de helft
van een stuck moeren.

Fol. 111v, 20-9-1563

Aerdt Willem Jacops verkoopt aan Jacop Lauwereijs de helft
van een stuck moeren.

Fol. 112r

Lauwereijs Heijnricx en Peeter Heijnricxz Wagemaker leggen
de eedt af ivm het wegen van broden.

Fol. 112v, 4-10-1563

Anneken Meus Aert Deenen weduwe met Peeter Heijnricx als
voocht verkoopt aan Lemmen Damen 2 lopensaet moers.

Fol. 112v, 4-10-1563

Evert Aert Deenenz verkoopt aan Lemmen Damenz een lopensaet
moers.

Fol. 113r, 7-10-1563

Peeter Adriaen Timmermansz verkoopt aan Peeter Heijnricx
Wagemaker tbv Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, 4 vurtelen rogs.

Fol. 113r, 18-10-1563

Michiel Peeters, vorster Oosterhout, transporteert Adam
Jorisz een “rente”.

Fol. 113v, 18-10-1563

Peeter Heijnricx de Wagemaker verkoopt aan Matijs Godert
Tijss een stuck moer.

Fol. 113v, 23-10-1563

Jan Mercelis verkoopt aan Cornelis Lemmensz een perceel
moers.

Fol. 114r, 4-11-1563

Toenken Jan Janssdr x Jan Peeters verkoopt aan Jan Jan
Geerits haar broer haar deel in een steede metten huijs.

Fol. 114r, 15-11-1563

Matijs Damen verkoopt aan Cornelis Willem Matijss tbv Willem
Matijsz zijn vader ca 2 lopensaet moers.

Fol. 114v, 15-11-1563

Bernaert Janss vander Spont namens Stoffel Cornelisz
verkoopt aan Zeger Geritszoen Connijnck tot Sgravenmoer een “rente”.

Fol. 114v, 15-11-1563

Adriaen Willems mag het huijs dat Gerit Codden in handen
heeft verkopen.

Fol. 115r, 19-11-1563

Jan Mercelis bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Jan
Lemmens.

Fol. 115r, 13-12-1563

Merten Geritsz verkoopt aan Jan Willemsz Twijn een steede
metten huijse.

Fol. 115v, 13-12-1563

Cornelis Rijck Adriaensz als voocht en Peeter Cornelis
Lauwereijs als toesiender van het kijnt van Jan Heijnricx: Lijnken verkopen aan
Merten Heijnricx Martenz 1/6 in 2 buijnder moeren.

Fol. 115v, 13-12-1563

Cornelis Rijck Adriaens als voocht en Peeter Cornelis
Lauwereijs als toesiender van het kijnt van Jan Heijnricx: Lijnden verkopen aan
Stoffel Jan Venmansz 1/6 in 2 buijnder moeren.

Fol. 116r, 13-12-1563

Jan Willemsz Twijn verkoopt aan Aert Stoffel Peetersz een
steede metten huijs.

Fol. 116r, 13-12-1563

Jan Willemsz Twijn verkoopt aan Merten Janss Decker een
stuck erven.

fol. 116v, 13-12-1563

Adriaen Jan Jacops Cop bekent jaarlijks geld schuldig te
zijn aan Cornelis Peeter Adriaensz als voocht van Jan Domas Peeter Adriaens kijnt.

Fol. 117r, 23-12-1563

Cornelis Lammers verkoopt aan Jan Barthelmeeus Geerits 2
blocken moers.

Fol. 117r, 11-1-1564

Cornelis Jan Geritsz bekent jaarlijks 4 vurtelen rogs
schuldig te zijn aan Alit Wouter Andries weduwe.

Toegevoegd: Peeter Wouters betaald aan Dingen Lenaert
Peeters huijsvrouwe int bijwesen van Peeter Heijnricx tbv Alit, 2-2-1574.

Fol. 117v, 11-1-1564

Alit Wouter Andries weduwe met Adriaen Jacops als voocht is
voldaan door Cornelis Janss

Fol. 117v, 11-1-1564

Cornelis Jan Geritsz bekent jaarlijks 4 vurtelen rogs
schuldig te zijn aan Alit Wouter Andries weduwe.

Fol. 118r

Alit Aerts ???dr x Karis Dries Heijnricx verkoopt aan Jan
Peer Knapen de helft van anderhalf buijnder. [akte is niet afgemaakt]

Fol. 118r, 13-1-1564

Peeter Corst Meus verkoopt aan Stoffel Joesz ca vierdalf
lopensaet saijlants.

Cornelis Corst Meusz als voocht en Merten Heijnricx als
toesiender van de kijnder van Peeter bij Katelijn Adriaensdr verklaren dat het
goet tbv de kijnder verkocht wordt.

Fol. 118v, 13-1-1564

Jan Ruelens stelt den schout in handen een “rente” van wegen
zijn zoon. Het gaat om de “rente”die Jan van Adriaen Janss Broeder krijgt.

Fol. 118v, 24-1-1564

Willem Adriaens Annekopzoen transporteert over Jan Joes
Kempener een “rente”.

Fol. 118v, 24-1-1564

Goeijaert Jan Goerts verkoopt aan Tonis Janss de Decker een
steede.

Fol. 119r, 24-1-1564

Embrecht Heijnrick Tonisz verkoopt aan Jochom Baeijens een
stuck erve.

Fol. 119r, 24-1-1564

Jan Lemmen Jan Lemmens verkoopt aan Jochom Baeijens een
stuck erve.

Fol. 119r, 24-1-1564

Jan Lemmen Jan Lemmens verkoopt aan Cornelis Rijcken de
Potbacker een stuck erve.

Toegevoegd: Stoffel Cornelis bekent dat de 2 percelen die
Jan Lemmens verkocht heeft zullen wegen en stegen over de steeg die Stoffel van
Wilboert Roosboom gekocht heeft.

Fol. 119v, 24-1-1564

Peter Joes Kemperner staat borg voor Jochom Baeijens of
Cornelis Rijcken.

Fol. 119v, 24-1-1564

Adriaen Jan Jacopsz en Marijken Jan Jacopsdr x Gijb Zegers,
Dingen Jan Jacopsdr x Brievinck Huijbrechts, Anneken Jan Jacopsdr en Willemken
Jan Jacopsdr met Adriaen Jacopsz hun voocht verkopen aan Wouter Vranck Tonisz
een steede.

Fol. 120r, 1-2-1564

Bastiaen Willemsz van Bavel verkoopt aan Katelijn Jan
Peeters huijsvrouwe genaamd Jan de Wijs 2 vurtelen rogs.

Fol. 120r, 31-1-1564

Katelijn Jan Peeter Adriaens x Jan Cleijs Peeter Celien
verkoopt aan Jan Cornelis Willems tbv Willem Cornelis zijn broers 2 kijnder 3
vurtelen rogs.

Fol. 120v, 1-2-1564

Jan Adriaens Locht verkoopt aan Anna Willemsdr 6 lopen rogs.

Fol. 121r, 1-2-1564

Adriaen Joess verkoopt aan Peeter Heijnricx Wagemaker tbv
Heer Dierck Willems, pastoor Dongen, 10 lopen rogs.

Fol. 121r, 1-2-1564

Marijken Peer Stevensdr met Adriaen Janss, secretaris, als
voocht verkoopt aan Jan Janss Versteech 3 vurtelen rogs.

Fol. 121v, 1-2-1564

Thomas Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan Jan Peeters
als voocht van Willem Peeters kijnder.

Fol. 121v, 1-2-1564

Cornelis Lemmens verkoopt aan Tonis Adriaenszoen ca 48
roeijen moers.

Fol. 122r, 1-2-1564

Lauwereijs Janss genaamd van
Sassen bekent geld schuldig te zijn aan Meus Peeter Jan Claus tbv Peeterken Adriaen
Peeter Jan Claus weeskijnt.

Fol. 122r, 1-2-1564

Lauwereijs Janss genaamd van Sassen bekent geld schuldig te
zijn aan Meus Peeter Jan Claus tbv Peeterken Adriaen Peeter Jan Claus weeskijnt.

Fol. 122r, 12-2-1564

Cornelis Adriaen Geritsz met Jan Lambrecht Jan Lambrechsz
als voocht bekent voldaan te zijn door Cornelis Stevensz ivm tegoeden tlv van
de ouders van Cornelis Stevens.

Fol. 122v, 3-2-1564

Willem Cornelis alias Boen bekent geld schuldig te zijn aan
Jan Geraert Hermans tbv zijn vrouws kijnder waar Loeij Zebrechts de vader van
was.

Fol. 122v, 3-2-1564

Peeter Cornelis van Ghils verkoopt aan Jan Embrecht Jan
Horstenz een huijs etc zoals het toebehoorde aan Adriaen Wouters alias Meijndert.

Fol. 123r, 3-2-1564

Cornelis Joest Vervoert verkoopt aan Adriaen Jacopsz 10
lopen rogs.

Fol. 123r

Baltasar Willems van Dongen staat borg voor Cornelis Joest
Vervoert

123v, 3-2-1564

Peeter Godscalcx verkoopt aan Lambrecht Janss van Oerschot
ca een half buijnder erven.

Cornelis Willem Jacops staat borg

Fol. 124r, 4-2-1564

Jan Heijnricx van Caem transporteert over Cornelis Jan
Geraertsz alsulcke scepene geloeft als Katelijn Jan Roelofs weduwe gedaen heeft
Lambrecht Heijnricx deesen Jan Heijnricx broeder is.

Fol. 124r, 7-2-1564

Claus Ceijen namens rentmeester Antoni de la Ruwelle verkoopt aan
Pouwels Mertensz een perceel erven.

Fol. 124v, 7-2-1564

Cornelis Adriaenszoen bekent geld schuldig te zijn aan
Merten Geritsz tbv de Heijlijgen geest.

Fol. 124v, 21-2-1564

Marijken Wouter Andriesdr x Peeter Peeters verkoopt aan Heijnrick
Rutgers, schout Dongen, 2 vurtelen rogs.

Fol. 125r, 21-2-1564

Andries Cornelis Bogaert verkoopt aan Peeter Cornelisz een
“rente”.

Fol. 125r, 21-2-1564

Peter Cornelis de Cuper verkoopt aan Cornelis Stevensz 84
roeijen moers.

Fol. 125v, 21-2-1564

Peeter Cornelisz de Cuper verkoopt aan Gijsbrecht Peeter
Willemsz 84 roeijen moers.

Fol. 125v, 21-2-1564

Jan Lemmen Jan Lemmens verkoopt aan Peeter Cornelisz van
Ghils een “rente”.

Fol. 125v, 21-2-1564

Merten Geritszoen staat borg voor Jan Willemsz alias Twijn.

Fol. 126r, 26-2-1564

Jan Janss Verhulst bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen
Wouter Denisz.

Fol. 126r, 15-3-1564

Marijken Huijbrechsdr van IJpeler x Jan Jan Peeters verkoopt
aan Jan Toniss de Cuper of Blauverwer een half mudde rogs.

Fol. 126v, 6-3-1564

Dingen Jan Adriaens weduwe met Jan Cornelis als voocht,
Lauwereijs Adriaensz, Anneken Cornelis x Claus Huijbrechs verkopen aan Sijmon
Joesz een steede metten huijse.

Fol. 126v, 6-3-1564

Peetr Godscalx verkoopt aan Jan Cornelis Willems tbv Willem
Cornelis zijn broers kijnder 2 vurtelen rogs.

Fol. 127r, 11-3-1564

Jan Peeters Scoen verkoopt aan Cornelis Toniss alias Langen
ca 12 lopensaet erven.

Fol. 127r, 11-3-1564

Anna Woutersdr x Jan Cornelis Vermolen verkoopt aan Jan
Peeters alias Scoen 100 roeijen lants.

Fol. 127v, 11-3-1564

Peeter Aert Peeters alias Ridder staat borg voor Cornelis Janss
den Haen

Fol. 128r, 8-5-1564

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, is nae onse bancken recht
schuldig ......

Fol. 128r, 8-5-1564

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, is nae onse bancken recht
schuldig ......

Fol. 128v, 20-3-1564

Peeter Cornelis van Ghils en Adriaen Jan Cornelis,
secretaris, staan borg voor Joest Willems.

Fol. 129r, 15-4-1564

Joris vander Wee, vorster Dongen, namens Thomas Denijss,
stadthouder Sgravenmoer, is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 129r, 15-4-1564

Wouter Frans Tomasz verkoopt aan Adriaen Jacopsz een stuck
erven.

Fol. 129v, 17-4-1564

Jan Jan Geritsz verkoopt aan Jan Lambrechsz 2 blocken moers.

Fol. 130r, 17-4-1564

Antonis Vaelijant namens zijn vrouw Marijken Peeter Cornelis
Hulshoutsdr verkoopt aan Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, een “rente”.

Fol. 130r, 17-4-1564

Adriaen Janssoen verkoopt aan Claus Roel Claijsz 2 lopensaet
gronden.

Fol. 130v, 4-5-1564

Cornelis Claus Adriaen Geritsz verkoopt aan Aerdt Jan Geenenzoen
18 roeijen moers.

Fol. 130v, 8-5-1564

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, namens de prins van
Oraenge, heer van Breda, is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 131r, 18-5-1564

Stoffel Cornelisz Lakenbereijder tot Dongen staat borg voor
Adriaen Jacopsz, collectuer.

Fol. 131r, 18-5-1564

Cornelis Joest Vervoert verkoopt aan Lauwereijs Heijnricxz
een “rente”.

Fol. 131v, 18-5-1564

Adriaen Cornelis Heijnrick Stevenszoen staat borg voor
Peeter en Cornelis Adriaens Cornelisz.

Fol. 132r, 12-6-1564

Matheeus Ariens verkoopt aan Peter Ariens de Wagemaker een
hove met halff de gracht.

Fol. 132r, 12-6-1564

Thuenis Janss de Decker verkoopt aan Pouwels Janss de
Molenaer een stede met huijs.

Fol. 132v, 12-6-1564

Cornelis Lambrechs onder de Bergen staat brog voor Jasper
Roelofs.

Fol. 133r

Meus Peterss als voocht van Peterken Adriaen Peter Jan Claus
weeskijnt met Adriaen Korst Meeus als toesiender verkopen aan [akte niet
afgemaakt]

Fol.133r, 6-7-1564

Cornelis Toniss alias Langen ter eenre en Adriaenken
Robbendr ter andere zijde met Robbrecht Wouters haar vader maken huwelijkse
voorwaarden.

Fol. 134r, 24-6-1564

Marij van Steelant, rentmeester van de prins van Oraenge
etc, Jan vanden Berge, rentm van Oosterhout, Cornelis Peeterss, gezworenen
lantmeeter, met Peeter d’Haene, gecommiteert omme reglement en toesicht te
hebben over alle moeren.

Aanwezig waren: Heijnrick Rutgers, schout, Roelof Heijnricx,
Adriaen Janss Broeder, Peeter Cornelis, Heijnrick Gielis, schepenen.

Adriaen Cornelis Heijnrick Stevens, Maergrietken Raes Janss
weduwe, Jan Matijss, Jan Peeters Scoon, Cornelis Toniss Langen, Heijnrick Janss
van Goerl, Aerdt Jan Geenen, Peeter Jacop Vrancken, Jan Matijss inden Ham, Joes
Willem Joes, Peeter Jacops, Antoni R??? erfg, Cornelis Jan Venmans, tgashus
vanden Houdt, tgasthus van Breda, Lijn Cleijs Roelofs weduwe, Embrecht Cleijss,
Jan Ruelen en Peeter Ruelen cs, Cornelis Ruel Lemmens, Neel Damen, Jacop Willem
Stevens van Breda, Embrecht Jan Horsten, Peeter Janss van Dongens erfg, der
nonnen moer van Breda, Peer Dielen, Pouwels Pouwels Blanckaerts, Sijmon Heijn
Sijmons, Lesken Maes weduwe, Aen Roelen, Jan Cleijs Janss, Peeter Gerits erfg,
Jan Clauwen erfg, Godert Matijss, Aerdt Dielis, Neel Branden, Andries Peeter
Gerits, mijns jonckeren moer, Adriaen Jan Horsten, Meus Peer Meus, Adriaen de
Wagemaker, Cornelis Corst Meus, Jan Embrecht Rijken, Heijn Adriaen Teus erfg,
Peer Meus erfg, Juet Jan Wijnen, Roel Jan Roelens erfg, Gerit Neel Peer
Lemmens, Commer Jan of Jan Cornelis, Lauwereijs Cornelis, Gerit Toen Joes wed,
Giel Jan Emmen erfg, Matijs Tonis Pouwels vanden Strijbeeck, Denis Jan Noten kijnder,
Willem van Dongen, Marij Dielis erfg, de scuts moer, de Hoeveners moer, Heer
Peeter Damissen, Jan Willems Twijn.

Zij allen tekenen de scoucedulle.

Fol. 136r, 6-7-1564

Cornelis Toniss alias Langen, Huijbrecht Toniss als voocht
van Cornelis Toniss 3 kijnder waar Anneken Cornelis Aert Baeijens de moeder van
was met Pieter Vassen als toesiender en int bijwesen van Robbrecht Woutersz.

De kijnder: Rochus, ca 10 jaar, Tonisken ca 3 jaar en
Dingenken ca 8 jaar.

Cornelis neemt zijn kijnder aan.

Fol. 137r, 11-7-1564

Cornelis Joest Vervoert verkoopt aan Heijnrick Gielissoen
een steede metten huijse.

Fol. 137v

Peeter Heijnricx de Wagemaker namens Aerdt Meussoen de
Molener is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 138r, 4-9-1564

Blanckert Jacops, Denis Godscalx, Jan Korst Meusz, Jan Heijnricxz
(allen Cleijn Dongen) beloven aan de Heer van Venloon geld te betalen

In de kantlijn: Willem Cornelis namens de Heer van Loon
belooft de weije die Jan Corst Meus overgevest heeft Roelof Dircx ampel te
molesteren, 2-2 1569.

Fol. 138v, 13-9-1564

Antonis Claus Claus Roelofsz is voldaan door Hilleken Claus
Roelofs weduwe zijn moeder.

Fol. 138v, 18-9-1564

Peeter Heijnricx namens Katelijn Jan Jan Peeter Celiendr is
nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 139r, 18-9-1564

Wouter Antonis Zegertsz bekent geld schuldig te zijn aan
Antonis zijn zoon.

Fol. 139v, 2-10-1564

Aerdt Willem Jacops verkoopt aan Berthout Adriaen Melisz ca
70 roeijen moers.

Fol. 139v, 2-10-1564

Cornelis Willem Jacops verkoopt aan Berthout Adriaensz ca 38
roeijen moers.

Fol. 140r

Marten Vrients x Katelijn Dingemans Anscensdr met Marijken
haar zus en Zijmon Heijnricx [akte niet afgemaakt]

Fol. 140r, 16-10-1564

Heijnrick Cornelis Pluijm verkoopt aan Peeter Heijnricx tbv
Heer Dierck Willemsz, pastoor Dongen, een vurtel rogs

Fol. 140r, 16-10-1564

Aerdt Meus Molder is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 140v, 2-11-1564

Joris vander Wee, vorster Dongen, namens de erfg van Willem
Joess is na onser bancken recht schuldig ....

Fol. 140v, 13-11-1564

Adriaenken Merten Pauwelsdr met Adam Joris alias Valckenborch
als voocht en x Merten Adriaensz transporteert Jannen haar zoon en de 2 kijnder
van Willemeken Peetersdr, kleinkijnder, 4 vurtelen rogs.

Fol. 141r, 13-11-1564

Jan Peeters verkoopt de 2 weeskijnder van Willemken Peeters x
Adriaen Mertensz waar hij voocht van is 2 vurtelen rogs.

Fol. 141v, 13-11-1564

Aerdt Jan Geenen verkoopt aan Jan Peeters alias Volder een
stuck erven.

Fol. 141v, 13-11-1564

Toenken Jan Gerartsdr x Jan Peeters alias Volder verkoopt
aan Jan Aertss 14 roeijen moers.

Fol. 142r, 13-11-1564

Cornelis Willem Jacopsz verkoopt aan Adriaen Adriaen
Versteech 16 roeijen moers.

Fol. 142r, 13-11-1564

Cornelis Willem Jacopsz verkoopt aan Jacop Lauwereijsz achtdalff
lopensaet gronden.

Fol. 142v, 13-11-1564

Jacop Lauwereijsz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis
Willem Jacops.

Fol. 142v, 13-11-1564

Toenken Jan Geraertsdr x Jan Peeters verkoopt aan Aerdt
Meuss de Molder 28 talmen voet gronden.

Fol. 143r, 16-11-1564

Elijsabet Jansdr x Adriaen Janss verkoopt aan Jan Adriaensz
de Wagemaker 4 vurtelen rogs.

Fol. 143v, 27-11-1564

Cornelis Peeter Stevensz met consent van Jan Peeter Stevens
als voocht en Tomas Adriaens als toesiender van de kijnder van Cornelis
Adriaensdr en Cornelis Peeter Stevens: Elijsabet en Marijken. Cornelis neemt
zijn 2 dochters aan.

Fol. 144v, 11-12-1564

Jan Peeter Clausz belooft naar Dongen te komen ivm zijn
kijnder.

Fol. 144v, 30-12-1565

Jan Jan Gerits alias Roeijbol staat borg voor Jan Lambrechs.

Fol. 145r, , 30-12-1565

Aerdt Meuss de Molder x Adriana Cornelis Aerdt Baeijensdr
verkoopt aan Jan Cornelis Vermolen de helft van een steede metten huijse.

Fol. 145v, 29-12-1565

IJken Domas Peeter Gerits weduwe nu x Tonis Peeters Heijnricx
neemt haar 2 [verder op zijn het 4 kijnder] kijnder aan.

Fol. 146v, 11-1-1565

Cornelis Claus Adriaen Geritsz verkoopt aan Peeter Janss Bus
ca derdalf buijnder gronden.

Fol. 146v, 11-1-1565

Adriaen Peeter Geraerts als voocht en Jan Geraerts als
toesiender van Domas Peeter Geraerts kijnder verkopen aan Peeter Roelofszoen 2
kopensaet weijlants.

Andries Cornelis en Cornelis Peeter Celen zijn naeste.

Fol. 147r, 11-1-1565

Anna Peeter Geraertsdr x Peeter Roelofsz verkoopt aan de
kijnder van Domas Peeter Geraerts haar deel van een acker.

Fol. 147r, 11-1-1565

Adriaen Peeter Geraerts als voocht en Jan Geraert Hermansz
als toesiendr van de kijnder van Domas Peeter Geraerts en Adriaen Domaszoen
verkopen aan Bartolomeus Michielss een steede metten huijse.

Adriaen Doomen en Jan Geraerts zijn naeste.

In de kantlijn: nog genoemd [niet duidelijk waar dit
geplaatst had moeten worden] Jan Lemmens en Andries Peeter Geraerts.

Fol. 147v, 11-1-1565

Adriaen Peeter Geraerts als voocht en Jan Geraerts als
toesiendr van de kijnder van Domas Peeter Geraerts verkopen aan Bartolomeus
Michielss een stuck erven.

Fol. 148r, 11-1-1565

Bartolomeus Michielss bekent jaarlijks 6 vurtelen rogs
schuldig te zijn aan Adriaen Peeter Geraerts als voocht van de kijnder van
Domas Peeter Geraerts

Fol. 148v, 11-1-1565

Bartolomeus Michielss staat borg met zijn steede om de
jaarlijkse hoeveelheid rogs te betalen.

Fol. 148v, 22-1-1565

Jan Matijssoen inden Ham verkoopt aan Roelof Heijnricxzoen
tbv de prins van Oraenge etc een perceel erven.

Fol. 149r

Hilleken Huijbrechsdr van IJpeler x Frans Claus Peeter Cocx
verkoopt aan Adriaen Peeter Heijn Woutersz 1/6 van een buijnder moers.

Fol. 149r, 22-1-1565

Berbera Huijbrechsdr van IJpeler x Jan Cornelis Ceeuwen
verkoopt aan Wierck Adriaensz 1/6 in een buijnder gronden.

Fol. 149v, 22-1-1565

Adriaenken Jan Clausdr x Gijsbert Adriaen Jan Jacops
verkoopt aan Jacop Adriaens ca 60 roeijen moers.

Fol. 149v, 26-1-1565

Jan Corst Meusz staat borg ivm de aankoop van een stuck land
van Mercelis Janss Ruijsener.

Fol. 150r, 1-1-1565 [= verm 1-2]

Pouwels Martens bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Adriaen
Janss en broers en Lijnken zijn zus.

Peeter Adriaen Jan Peeters bekent Pouwels Martens dit geld
te betalen.

Fol. 150v, 1-1-1565 [= verm 1-2]

Cornelis Wouter Sprangers bekent geld schuldig te zijn aan
Zebrecht Jan Wijnenz tbv Heijlken Peeter Raessendr.

Fol. 150v, 1-2-1565

Lambrecht Janssoen van Oirschot als voocht vande kijnder van
Wouter Janss van Oirschot verkopen aan Cornelis Aertszoen een steede metten
huijse.

Cornelis verkoopt weer aan Adriaen Jacop Jan Roelofs, 1570.

Fol. 150br, 1-2-1565

Willem Merten Adriaensz verkoopt aan Merten Adriaens zijn
vader 2 vurtelen rogs.

Fol. 150br, 1-2-1565

Cornelis Willemsz verkoopt aan Marij Jan Geraerts
huijsvrouwe 4 vurtelen rogs.

Fol. 150bv, 5-2-1565

Adriaenken Jan Cleijsdr x Gijsbrecht Adriaen Jan Jacops en
Zebrecht Seeben verkopen aan Antonis Peetersz ca dertiendalf lopensaet.

Fol. 150v, 9-2-1565

Jan Lambrecht Driessoen verkoopt aan Cornelis Willems
Jacopsz een stuck moer.

Fol. 151r, 9-2-1565

Marij Willem Joes weduwe met Antonis Cornelis als voocht
verkoopt aan Merten Heijnricx ca anderhalf lopensaet.

Fol. 151r, 9-2-1565

Roelof Stoffelsz verkoopt aan Jan Embrecht Horsten een
steede metten huijsinge.

Roelof Jan Embrechts helpt met betalen.

Fol. 151v, 9-2-1565

Adriaen Corst Meusz als voocht en Cornelis Stevens als
toesiender van de 5 kijnder van Cornelis Corst Meusz: Adriaenken, Leijsken,
Willemken, Anneken en Marijken verkopen aan Marij Jan Roelofsdr x Jan Gerits
een weije.

Fol. 151v, 9-2-1565

Adriaen Corsten en Cornelis Stevens als voocht en toesiender
van de 5 kijnder van Cornelis Corst Meus verkopen aan Cornelis Heijnricx een
steede metten huijse.

Fol. 152r, 9-2-1565

Jan Corst Meus als voocht en Cornelis Stevens als toesiender
van de 5 kijnder van Cornelis Corst Meus verkopen aan verkopen aan Adriaen Corst
Meusz een weije.

Fol. 152v, 9-2-1565

Cornelis Damen bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Corneliszoen.

Fol. 152v, 14-2-1565

Adriaen Jan Cornelisz verkoopt aan Adriaen Jacop Tonisz een
weije.

Fol. 153r, 14-2-1565

De erfg van Jasper Wouter Gespers: Dierck, Maeijken en
Dingen Jaspers kijnder maken een erfdeling.

Fol. 153v, 19-2-1565

Cornelis Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick
Cornelis de Hert.

Fol. 153v, 19-2-1565

Adriaen Wouters van den Rien verkoopt aan Bastiaen Willemsz
van Bavel 1/3 in 3 lopensaet moers.

Fol. 154r, 1-3-1565

Jan Peeter Corten verkoopt aan Peeter Jacopsz 4 lopensaet
saijlants.

Fol. 154r, 1-3-1565

Jan Peeter Corten verkoopt aan Adriaen Corst Meusz een stuck
saijlants.

Fol. 154v, 1-3-1565

Joest Janssoen wonende inden Ham staat borg voor Cornelis
Aerts die geld schuldig is aan de erfg van Wouter Janss van Oerschot.

Katelijn Wouter van Oerschot en Korstijn Wouter Janssdr zijn
tevreden.

Fol.155r, 24-3-1565

Mateus Adriaens verkoopt aan Peeter Corst Meusz een stuck erven.

Fol. 155r, 24-3-1565

Karis Andriess verkoopt aan Jan Huijbrechsz een perceel
moers.

Fol. 155v, 2-4-1565

Anneken Jansdr x Cornelis Stevensz verkoopt aan Adriaen
Peeter Cornelis de Cuper 5 vurtelen rogs.

Adriaen verkoopt weer aan Stoffel Cornelisz, 27-5-1566

Fol. 155v, 2-4-1565

Peeter Corst Meusz bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen
Corst Meusz als voocht en Merten Heijnricx als toesiender van de kijnder van
Katelijn Adriaensdr wed Peeter Corsten.

Fol. 156r, 16-4-1565

Marij Adriaen Godscalxdr x Peeter Peeter Stevensz verkoopt
aan Cleijs Huijb Cleijsz tbv Gerit Cornelis Cleijszoen een “rente”. Gekomen van
na overlijden Willem Jan Horsten haar grootvader.

Fol. 156v, 16-4-1565

Adriaen Jan Denisz bekent geld schuldig te zijn aan Claus
Huijbrechszoen.

Fol. 156v, 16-4-1565

Peeter Aertsz Ridder en Jan Mertensz bekennen geld schuldig
te zijn aan Heijnrick Aertsz van Venloon.

Fol. 157r, 27-4-1565

Aert Jan Joesz verkoopt aan Jan Peeter Stevensz de helft van
een buijnder moers.

Fol. 157r, 27-4-1565

Aert Jan Joesz verkoopt aan Peeter Janss Bus de helft van
een buijnder moers.

Fol. 157v, 5-5-1565

Elijsabet Jansdr x Adriaen Janss verkoopt an Dingen Jansdr
haar zus 3 lopensaet weije.

Fol. 157v, 28-5-1565

Andries Peeter Geraertszoen verkoopt aan Paeschijn Geritsz
een deel van een weije.

Fol. 158r, 28-5-1565

Stoffel Joeszoen verkoopt aan Heijnrick Rutgers, schout
Dongen, tbv Peeterken Stoffel Joesdr 4 vurtelen rogs.

Fol. 159r, 14-4-1565

Uutspraeck tusschen Adriaen Cornelis Heijn Stevensz en Marie
Jan Corstiaens weduwe zijn zuster.

Fol. 159v, 28-6-1565

Joris vander Wee, vorster Dongen, namens Adriaen Cornelis Heijnrick
Stevensz is na onser bancken recht schuldig ....

Fol. 159v, 28-6-1565

Adriaen Cornelis Heijnrick Stevensz verkoopt de in de vorige
akte genoemde percelen aan Huijbrecht Tonis Joess.

Fol. 160r, 9-7-1565

Jan Peeter Scoen verkoopt aan Heer Dierck Willemsz, pastoor
Dongen, 10 lopen rogs.

Cornelis Cens Philips draagt op een half buijnder, 11-7-1565

Fol. 160v, 13-8-1565

Corstiaen Gijsbrecht Corstiaensz als voocht en Adriaen
Wouter Nerijncxz als toesiender van het weeskijnt van Peeter Gijsbrecht
Coorstiaens verkopen aan Adriaen Wouter
Denisz 5 lopensaet lants.

Fol. 161r, 13-8-1565

Corstiaen Gijsbrecht Corstiaensz als voocht en Adriaen
Wouter Nerijncxz als toesiender van het weeskijnt van Peeter Gijsbrecht
Coorstiaens verkopen aan Thomas
Adriaensz een buijnder gronden.

Fol. 161r, 20-9-1565

Jacop Adriaen Jan Jacops renunciert van gronden gemeen met
Jan Matijss van Raemsdonck en dat voor de frauwe.

Fol. 161v, 20-9-1565

Merten Adriaensz de Wever? is na onser bancken recht
schuldig ....

Fol. 161v, 28-9-1565

Pouwels Janssoen de Molener verkoopt aan Cornelis Joest
Vervoertsz een stede metten huijse.

Fol. 162r, 1-10-1565

Lauwereijs Geritsz van Oesterhout is na onser bancken recht
schuldig ....

Fol. 162r, 3-10-1565

Katelijna Jan Willemsdr x Jan Jacops Visscher (poorter
Dordrecht) met Peeter Heijnricx als voocht verkoopt aan Adriaen Adriaen Geraert
Hermansz een “rente”.

Fol. 162v, 6-10-1565

Frans Lauwereijsz is na onser bancken recht schuldig ....

Fol. 162v, 2-10-1565

Cornelis Damen bekent geld schuldig te zijn aan Godert
Matijss.

Fol. 163r, 2-11-1565

Peeter Corst Meus transporteert Cornelis Peeter Meuss 2
koeijen.

Fol. 163r, 12-11-1565

Gerit Janss van Sprang verkoopt aan Zeger Gerits den
stadthouder tot Sgravenmoer een “rente”.

Fol. 163v, 12-11-1565

Jan Willemss en Magdalena Willemss met Joris vander Wee als
voocht maken een erfdeling.

Fol. 164v, 12-11-1565

Jan Willems op Cleijn Dongen bekent geld schuldig te zijn
aan Magdalena Willemss zijn zus.

Fol. 165r, 5-12-1565

Peeter Adriaens en Roelof Adriaensz de Wagemaker verkopen
aan Merten Adriaensz hun broer hun deel in een weije.

Jan Adriaens de Wagemaker verkoopt zijn deel ook aan Merten.

Fol. 165v, 7-12-1565

Cornelis Willem Romboutsz, Cornelis Weijmertsz en Cornelis
Willem Romboutsz namens Neelken Joesdr x Joseph Antoniss, Crijnken Joesdr x M
Godscalx Assencus, Cornelis Janss Cuper, Eken? Stansz voor haer selven,
Cornelis Jaspersdr x Antonis Cornelis (proc Baerle Bosch) verkopen aan Jan
Cornelis de Ber van Tilborch de helft van een buijnder beempden.

Tevens namens Cornelis Willemsz en Cornelis Weijmerszoen,
Jan Weijmersz (onnosel), zij gaan akkoord.

Fol. 166r, 7-12-1565

Cornelis Willem Romboutsz, Cornelis Weijmertsz en Cornelis
Willem Romboutsz namens Neelken Joesdr x Joseph Antoniss, Crijnken Joesdr x M
Godscalx Assencus, Cornelis Janss Cuper, Eken? Stansz voor haer selven,
Cornelis Jaspersdr x Antonis Cornelis (proc Baerle Bosch) staan borg voor Jan
Cornelis de Ber van Tilborch.

Fol. 166v, 12-12-1565

Jan Clauss mede namens zijn halfbroer Jan Clauss, Cornelis
Clauss, Adriaen Gerits x Marie Claus Geritsdr en Assencius Janss x Adriaenken
Claus Geritsdr, Jan Clauss namens Antonis Jacops en Agata Jacops kijnder van
zijn zus verkopen aan Jan Huijbrechszoen ca 3 lopensaet gronden.

Fol. 167r, 24-12-1565

Erfg Adriaen Cornelis Heijnricx Stevensz: Catelijn Peetersdr
wed Adriaen Cornelisz met Peeter Jacops als voocht ter eenre en Cornelis en Jan
Adriaenss, Jan Wijtten x Maeijken Adriaensdr, Cornelis Jan Corstiaens als
voocht en Bartolomeus Peeters als toesiender van de 6 kijnder van Adriaen
Cornelis en Katelijn: Peeter, Maeijken, Adriaen, Gollen, Huijbrecht en Jacop
ter ander zijde. Zij maken een erfdeling.

Fol. 170r, 24-12-1565

Erfg Adriaen Cornelis Heijnricx Stevensz: Cornelis en Jan
Adriaenss, Jan Wijtten x Maeijken Adriaensdr, Cornelis Jan Corstiaens als
voocht en Bartolomeus Peeters als toesiender van de 6 kijnder van Adriaen
Cornelis en Katelijn: Peeter, Maeijken, Adriaen, Gollen, Huijbrecht en Jacop
ter ander zijde. Zij maken een erfdeling.

Fol. 174v, 10-1-1566

Jan Willem Jan Willems verkoopt aan Claus Cornelisz de
goederen gekocht van Bastiaen Willemsz van Bavel.

Fol. 174v, 15-1-1566

Jan Jan Corstiaens alias Grient bekent geld schuldig te zijn
aan Jan Willemsz alias Twijn.

Fol. 175r, 21-1-1566

Aert Meus Stevensz en Jan Aerden zijn zoon dragen moeren op
die Domas Janss gekocht heeft tbv Tomas Janss voors.

Fol. 175r, 21-1-1566

Peeter Driessen bekent dat de 5 lopen rogs die Heijlken Daem
Vermolens huijsvrouw heffende is staan naar heeren chijns.

In de kantlijn: onleesbaar

Fol. 175r, 21-1-1566

Geraert Marcus transporteert over Gijsbrecht Franssen tbv
Antonis Franss zijn broers kijnder 2 vurtelen rogs.

Fol. 175v, 21-1-1566

Heijnrick Pouwels Vermolen verkoopt aan Adriaen Michielss
1/6 in 11 lopensaet moers.

Fol. 175v, 14-1-1566

Katelijn wed Heijnrick Claus Roelens met Zebrecht Jan Wijnen
als voocht, Claus Heijnricxz en Cornelis Heijnricxz, Zoet Heijnricxdr, Corstijn
Heijnricxdr, Adriaen Heijnricx en Maeijken Heijnricxdr met Zebrecht hun voocht
verkopen aan Merten Adriaensz de Wagemaker een stuck erven.

Toegevoegd: Sijmon Goijaerden als voocht van Dingena Peeter
Marten Adriaens Stap weduwe

Fol. 176r, 28-1-1566

Jan Aert Peetersz verkoopt aan Merten Adriaensz van Ghils 2
vurtelen rogs.

In de kantlijn: Peeter Aerts Sgroten lost af, 3-5-1604.

Fol. 176v, 28-1-1566

Cornelis Damenz x Anneken bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Peeters Brouwer tot Breda.

Fol. 176v, lichtmis avont 1566

Pouwels Jan Heijnricxz bekent geld schuldig te zijn aan
Cornelis Wouter Wiercxz cs.

Fol. 177r, lichtmis avont 1566

Jan Peeter alias Scoen bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Cornelis Vermolen .

Fol. 177r, 2-2-1566

Jan Stoffel Gijbenzoen verkoopt aan Roelof Heijnricxz tbv
Pouwels Cleijs Roelofs 2 kijnder 13 lopen rogs.

Fol. 177v, 4-2-1566

Willem Adriaen Wijnen bekent geld schuldig te zijn aan
Geertruijt Peeter Heijnricxdr.

Fol. 177v, 4-2-1566

Lauwereijs Cornelis Wil Daems is na onser bancken recht
schuldig ....

Fol. 178r, 4-2-1566

Jasper Roellofs bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Cornelis Gijsbrechsz als voocht en Matijs Jan Matijss als toesiender van de
kijnder van Cornelis Cornelis Gijben.

Gijsbrecht Cornelis krijgt geld, 22-4-1582.

Fol. 178v, 4-3-1566

Cornelis Jan Joess als voocht en Matijs Lauwereijs als
toesiender van de 2 kijnder van Maeijken Adriaen Peetersdr za bij Jan Willemss.
Jan neemt zijn kijnder aan.

Fol. 179r, 11-2-1566

Marijken Adriaensdr x Jan Tonis verkoopt aan Cornelis
Adriaen Maess als voocht van de kijnder van Peeter Adriaen Maess een “rente”.

Fol. 179r, 11-2-1566

Cornelis Damensoen verkoopt aan Mateus Cornelis Martensz tbv
Peeter Rijcout Wouter Loonenz ca een half buijnder erven.

Fol. 179v, 14-2-1566

Cornelis Lemmenszoen bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Geraerts alias Berchaen.

Fol. 179v, 18-2-1566

Mateus Adriaens tranporteert over Adriaen Adriaens zijn
broer een “rente”.

Fol. 180r los vel

Denijs Godscalcks verkoopt aan Jan Emmen Horsten een weije,
8-3-1555

Jan Emmen Horsten verkoopt aan Adriaen Wouter Denijs een
weije, 18-2-1566

Denijs Godschalks verkoopt aan Cornelis Lemmens vijftalf
lopensaet weije, 14-2-1573, en weer verkocht aan Jan Wijten, 8-2-1574.

Fol. 180r, 18-2-1566

Jan Embrecht Jan Horsten verkoopt aan Adriaen Wouter Denisz
ca 1 buijnder weije.

Fol. 180r, 18-2-1566

Jasper Mateusz transporteert over Willem Peeter Stevensz een
scultbrief als Jan Jan Geenen verleden heeft.

Fol. 180v, 18-2-1566

Peeter Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Jan
Peeters tbv Cornelis Jan Peeters zijn broers kijnder.

Fol. 180v, 27-2-1566

Gielis van Mer namens Peeter wijlen Godscalck Volquijn
Goverlijncx en Marie Godscalck Volquijn Goverlijncxdr en Godscalcke Godscalck
Volquijn Goverlijncxdr verkoopt aan Peeter Lambrecht Jan Aertss een stuck moer.

Fol. 181r, 4-3-1566

Cornelis Jan Jan Lemmensz verkoopt aan Peeter Goeijaertsz
ten Rijden wonende ca 21 roeijen moers.

Fol. 181v, 4-3-1566

Peeter Adriaen Timmermansz verkoopt aan Adriaen Jan Peetersz
tbv zijn 3 voorkijnder 4 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Jan Willem Janss, 25-5-1595

Fol. 181v, 4-3-1566

Marie weduwe Willem Joes met Peeter Jacopsz als voocht
belooft te verkopen aan Peeter Adriaen Timmermans vierdalf lopensaet beempden.

Fol. 182r los vel, 25-5-1595

Jan Willem Verleg is voldaan door Hubrecht Roeloffs

Fol. 182r, 4-3-1566

Willem Peeter Jan Jacop Heijmansz verkoopt aan Gijsbrecht
Jan Gijsbrechsz 1/3 in 10 lopensaet moer.

Fol. 182r, 4-3-1566

Cornelis Aertsz verkoopt aan Lambrecht Janss van Oerschot
tbv Wouter Janssen zijn broers kijnder 10 lopen rogs.

In de kantlijn: Maeijken en Eelken

Fol. 182v, 9-3-1566

Cornelis Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen
Jan Peetersz tbv Cornelis zijn broers kijnder.

Fol. 182v, 18-3-1566

Jan Joes Peeter Kempenerszoen bekent geld schuldig te zijn
aan Adriaen Janss Broeder tbv Cornelis zijn broers kijnder.

Fol. 183r, 10-4-1566

Joris vander Wee, vorster Dongen, namens Willem Janss
Verdussen is na onser bancken recht schuldig ....

Fol. 183r, 18-4-1566

Willem Janss Verdussen verkoopt aan Aert Stevensz een stuck
moers.

Aert verkoopt aan Tomas Janss.

Fol. 183v, 10-4-1566

Marie Jacop Peeterdr
met Adriaen Jacopsz als voocht verkoopt aan Stoffel Cornelisz een
“rente”.

Fol. 183v, 10-4-1566

Antonis Janss de Decker verkoopt aan Mateus Peetersz van Oesterwijck
een stede metten huijse.

Fol. 184r, 11-4-1566

Heijnrick Adriaensz vanden Heijden en Adriaen Hubrecht Claus
Peeter Lemmenszoen (beiden Oosterhout) verkopen aan Sijmon Betten en Jannen
Adriaenszoen Tingieter als gasthuijsmeesters van Breda een stuck gronden.

Fol. 185r, 27-4-1566

Adriaen Adriaens Hadonck bekent geld schuldig te zijn aan
Gijsbrecht Franssz als voocht vande kijnder van zijn broer Tonis en 5 lopen
rogs.

Fol. 185r, 23-4-1566

Damiaen Assencius Philipsz verkoopt aan Pouwels Rijck
Pouwelsz 1/9 in een half buijnder moers.

Pouwels verkoopt weer aan Jan Adriaens Wagemaker.

Fol. 185v, 29-4-1566

Jan Jacops Cop verkoopt aan Adriaen Janss, secretaris, de
helft van een stuck grond zoals gekocht van de erfg van Mechtelt Jan Willems.

Fol. 185v, 29-4-1566

Jan Jacops Cop verkoopt aan Peeter Heijnricx de Wagemaker de
helft van een stuck grond zoals gekocht van de erfg van Mechtelt Jan Willems.

Fol. 186r, 29-4-1566

Willem van Dongen bekent geld schuldig te zijn aan Marij Jan
Willems huijsvrouwe.

Fol. 186r, 29-4-1566

Heijnrick Rutgers, schout Dongen, is na onser bancken recht schuldig ....

Fol. 186v, 8-5-1566

De erfg van Marie Adriaen Goverts huijsvrouwe: Adriaen
Govertsz, Tonis Adriaen Goverts, Cornelis Janss (x Stijnken Adriaen Goverts
doorgestreept), Antonis Denisz (x Marijken Adriaen Goverts doorgestreept),
Huijbrecht Adriaensz, Matijs Antonis als voocht van het weeskijnt Jan Cornelis
en en het weeskijnt Lijnken Janss. Zij kopen elkaar uit.

Fol. 187r, 16-5-1566

Cornelis Willem Jacops verkoopt aan Aert Meus Molder 18
roeijen moers.

Aert verkoopt de helft aan Cornelis Vassen, 18-5-1566

Fol. 187v, 18-5-1566

Bartolomeus Michielss, Dingen Peeter Gerits x Andries
Cornelis, den schout als voocht van Adriaenken Peeter Geritsdr x Frans
Lauwereijsz en Paeschijn Geritsz maken een erfdeling.

Fol. 188r, 27-5-1866

Lauwereijs Heijnrick Zijmons verkoopt aan Adriaen Lauwereijs
Heijnricxz een “rente”.

Fol. 188v, 27-5-1866

Adriaen Peeter de Cuper verkoopt aan Stoffel Cornelisz 2
vurtelen rogs.

Fol. 188v, 27-5-1866

Adriaen Peeter Cornelis de Cuper verkoopt aan Stoffel
Cornelisz 1 vurtel rogs.

Fol. 189r, 27-5-1866

Aerdt Meuss Molder draagt op 3 delen van een moers Peeter
Gijssen weeskijnt.

Fol. 189r, 27-6-1866

Heijlken Willemsdr x Peeter Lambrechs verkopen aan Anna
Willemsdr een vurtel rogs.

Fol. 189v, 27-6-1866

Heijlken Willemsdr x Peeter Lambrechs verkopen aan Jacop
Cornelisz 36 roeijen moers.

Fol. 189v, 27-6-1866

Jan Janss vander Weech als smit? verkoopt aan Zijmon Jacop
Betten en Jan Adriaens Tingieter tbv gasthuijs van Breda een stuck erven.

Fol. 190r, 8-7-1566

Peeter Jacopsz verkoopt aan Alit Cleijs Peeter Celiendr een
“rente”.

Fol. 190v, 8-7-1566

Jan Jan Geritsz verkoopt aan Peeter Peeter Stevensz een
buijnder weije.

Fol. 190v, 8-7-1566

Marij Adriaen Godscalcxdr x Peeter Peeter Stevensz verkoopt
aan Jan Jan Geritsz een half buijnder weije.

Fol. 191r, 23-8-1566

Peeter Corst Meuszoen verkoopt aan Peeter Adriaensz de
Wagemaker een stuck erven.

Fol. 191r, 23-8-1566

Heijnrick Rutgers, schout Dongen is na onser bancken recht
schuldig ....

Fol. 191v, 23-8-1566

Joris vander Wee, vorster Dongen, namens Korstiaen Gijsbrechsz als voocht van
Peeter Gijssen kijnt is na onser bancken recht schuldig ....

Fol. 191v, 23-8-1566

Wouter Toniss is na onser bancken recht schuldig ....

Fol. 192r, 3-9-1566

Elijsabet Zebrecht Jan Aertssensdr, Leena Zebrechtdr haar
zus met Embrecht Jan Horsten hun grootvader als voocht dragen op Jacop Jan Jan
Roelofsz hun deel in een weije.

Fol. 192r, 5-9-1566

Jan Adriaen Cornelisz bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Jacop Toniss.

Fol. 192v, 30-9-1566

Jan Corst Meuszoen verkoopt an Adriaen Huijbrecht Cornelisz
de helft van een half buijnder.

Fol. 192v, 4-10-1566

Adriaenken Peeter Geritszdr x Frans Lauwereijs verkopen aan
Paeschijn Geritsz een half buijnder erven.

Fol. 193r, 16-10-1566

Aerdt Stevensz verkoopt aan Adriaen Jan Zeebenz 22 roeijen
moers.

Fol. 193r, 5-8-1568

Adriaen Jan Seeben verkoopt aan Aert Aertss de 22 roeijen
moers. Aert verkoopt weer aan Jacop Adriaens.

Fol. 193v, 21-10-1566

Cornelis Jan Adriaensz Moulner geeft rekening en
verantwoording mbt het weeskijn t van Aert Jan Adriaensz van Oosterhout genaamd
Jan.

Fol. 194r

Heijlken Jacopsdr met Roelof Heijnricx als voocht aanvaaert
het testament van haar moeijke Barbera, de vrouw vande schout. Zij krijgt oa de
kleren en juwelen.

Eelce Jan Stevensdr x Jan Claus, nicht van Barbera krijgt
geld.

Fol. 194v, 6-11-1566

Elijsabet Zebrecht Jan Aertssdr en Leena haar zus met
Embrecht Jan Horsten hun grootvader als voocht, Jacop Zebrechsz, Peeter Mateuss,
Assencius Geritsz als voocht van Dierck Geritsz weeskijnder: Jan en Magdalena,
Marie Peeter Janssdr met Adriaen Jacopsz als voocht, Embrecht Jan Horsten
verkopen aan Jacop Jan Jan Roelofsz de helft van een weije.

Fol. 195r, 6-11-1566

Elijsabet Zebrecht Jan Aertssdr en Leena haar zus met
Embrecht Jan Horsten hun grootvader als voocht, Jacop Zebrechsz, Peeter Mateuss,
Assencius Geritsz als voocht van Dierck Geritsz weeskijnder: Jan en Magdalena
verkopen aan Jacop Jan Jan Roelofsz hun deel van een weije.

Fol. 195v, 6-11-1566

Marie Peeter Janss van Dongensdr met Adriaen Jacopsz als voocht verkoopt aan Jacop Jan Jan Roelofsz een half
buijnder weije.

Fol. 195v, 13-11-1566

Willem Godertsz tot Breda verkoopt aan Stoffel Cornelisz een
“rente”.

Fol. 196r, 29-11-1566

Mariken Wouter Andriesdr x Peeter Peeter Embrechsz verkoopt
aan Peeter Cornelis Jan Willemsz een half buijnder.

Fol. 196v

Aert Jan Geenenzoen geeft eigenaars van aanlioggende gronden
het recht om over zijn deel van de Santdijck te wegen.

Fol. 197r, 7-1-21566

Aert Jan Geertsz is tevreden met den Santdijck.

Fol. 197v, 13-12-1566

Jan Corst Meusz verkoopt aan Adriaen Jan Janss 6 lopen rogs.

Fol. 197v, 23-12-1566

Aert Willem Jacops verkoopt aan Jacop Lauwereijsz een block
moers.

Fol. 198r, 23-12-1566

Adriaen Corst Meusz verkoopt aan Heijnrick Adriaen
Verheijden een block moers.

Fol. 198r, 23-12-1566

Bastiaen Willemsz verkoopt aan Jan Roelofsz een huijsken.

Fol. 198v, 24-12-1566

Cornelis Corneliszoen verkoopt aan Peeter Aert Matijssen een
steede zoals Cornelis eerder van Peeter verkregen heeft.

Fol. 198v, 9-1-1567

Peeter Aert Mathijss verkoopt aan Lauwereijs Heijnricxs een
steede zoals verkregen van Cornelis Cornelisz.

Fol. 199r, 2-1-1567

Anna Peeter Jan Clausdr x Jan Cornelis nemen de 2 kijnder
aan van Anna bij Cornelis Corst Meusz.

Fol. 199v, 9-1-1567

Thielman Wouterss is na onser bancken recht schuldig ....

In de kantlijn: Thielman verkoopt aan Geraert Joess,
20-3-1567

Fol. 199v

Cornelis Jan Geeritssoen verkoopt aan Peeter Wouters
Weijmers een stede metten huijse.

Fol. 200r, 20-1-1567

Jenneken Adriaens vanden Broeck x Jan Toniss transporteert
over Adriaen Wouter Denis een stuck moer aangekomen van Katelijn vanden Brock.

Fol. 200r, 20-1-1567

Adriaen Wouter Denis bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Toniss.

Fol. 200v, 23-1-1567

De erfg van Peeter Cornelis de Cuper: Marie de weduwe van
Peeter met Cornelis Roelen haar zoon als voocht, Adriaen Peeters, Heijlken
Peeters met Adriaen Janss, secretaris, als voocht, Anneken Peeters met dezelfde
voocht, Metken Peeters, Alit Peeters x Adriaen Clauwers maken een erfeling.

Fol. 201r, 29-1-1567

Philips Janssoen verkoopt aan Anneken Cornelis Cleijsdr een
vurtel rogs.

Fol. 201v, 29-1-1567

Stoffel Joes Peeters Kempener transporteert over Jan Joest
Kempeners zijn broer geld en 2 vurtelen rogs.

Fol. 201v

Aert Willem Jacopsz tot Oesterhout heeft 3 mudden rogs
verleden Peeter Cornelisz. Aert beloofd bredase maat te betalen aangezien hij
dat niet te Oosterhout doet.

Fol. 202r, 31-1-1567

Peeter Joest Kempeners bekent geld schuldig te zijn aan
Huijbrecht Cornelis Cleijss.

Fol. 202r, 27-1-1567

Jan Lemmensz verkoopt aan Heijnrick Pouwels Jan Heijnricxz
als toesiender van de kijnder van Peeter den Stommen of Snijtelen onbegrepen
sijns naems die steeds bij Jan Lemmens gewoond heeft.

Fol. 202v, 1-2-1567

Jan Peer Stevens verkoopt aan Gijsbrecht Franss tbv Tonis
Franssen 2 kijn der 2 vurtelen rogs.

Fol. 202v, 1-2-1567

Alit Willem Joesdr met Joris vander Wee, vorster, als haar
voocht en x Pouwels Martens zijn teverden dat ze hun schuld gelost hebben.

Fol. 203r, 1-2-1567

Heijnrick Heijnrick Hulshouts verkoopt aan Merten Adriaens
de Wever een steede metten huijse.

Fol. 203r, 1-2-1567

Antonis Peetersz verkoopt aan Adriaen Jan Peetersz tbv zijn
3 kijnder 4 vurtelen rogs.

In de kantlijn: Jan Willems Verleggen

Fol. 203v, 1-2-1567

Cornelis Peeter Celien verkoopt aan Steven Peeters tbv
Marijken Peeter Stevensdr, moeder was Hilleken Aertsdr, een “rente”.

Fol. 204r, 1-2-1567

Stoffel Joes Peeters Kempener verkoopt aan Anneken Willemsdr
3 vurtelen rogs.

Fol. 204r, 1-2-1567

Jan Joes Kempener verkoopt aan Anneken Willemsdr 3 vurtelen
rogs.

In de kantlijn: Mr Willem Dierckz als voocht …. Marten
Denijss x Neelken.

Fol. 204v, 3-2-1567

Peeter Jan Lauwereijsz bekent geld schuldig te zijn aan
Cornelis Adriaensz.

Fol. 204v, 3-2-1567

Alit Stoffel Gijbendr x Peeter Jan Adriaen Moermans verkoopt
aan Cornelis Rijken de Potbacker een acker.

Toegevoegd: Gijsbert Stoffel Gijbenz en Jan Stoffel Gijbenz
verklaren dat Alit op dit land bedeelt is.

Fol. 205r, 3-2-1567

Jenneken Heijnrick Jansdr x Jan Jan Willems is voldaan door Roelof Heijnricx haar
broer.

Fol. 205r, 5-2-1567

Peeter Danielsz verkoopt aan Adriaen Jacopsz 3 lopen rogs.

Fol. 205v, 5-2-1567

Anna Mertens weduwe met Joris vander Wee, vorster Dongen,
als voocht neemt haar 4 kijnder bij Merten Jan Matijss aan. Cornelis Jan
Lambrechs is toesiender van de kijnder en Merten Jan Matijs de voocht.

Fol. 206r, 6-2-1567

Adriaen Jan Cornelis, secretaris, bekent geld schuldig te
zijn aan Adriaen Claus Godertszoen tbv Toenken Aert Godertsdr.

Fol. 206r, 7-2-1567

Jan Jan Geritszoen bekent geld schuldig te zijn aan Willem
Peer Stevensz.

Fol. 206v, 7-2-1567

Cristoffel Jacop Peetersz verkoopt aan Peeter Cornelis van
Ghils een stuck weije.

Fol. 206v, 7-2-1567

Cristoffel Jacop Peetersz draagt op een stuck weije tbv
Aerdt Meuss de Molener.

Geraert Mercelisz verklaart dat Cristoffel op de weije
bedeelt is.

Fol. 207r, 7-2-1567

Aerdt Embrechs, Peeter Embrechs en Merten
Geraerts x Adriaenken Embrechsdr zijn voldaan door Willem Embrechts hun broer.

Fol. 207r, 11-2-1567

Willem Adriaen Wijnen bekent geld schuldig te zijn aan
Geertruijt Peeter Heijnricxdr.

Fol. 207v, 11-2-1567

Antonis Denis Toen Neelenz bekent geld schuldig te zijn aan
Lijnken Jan Janssensdr.

Fol. 207v, 17-2-1567

Baltasar Willemsz van Dongen verkoopt aan Adriaen Jacop
Toniss een stede metten huijse.

Fol. 208r, 17-2-1567

Stijnken Adriaensdr x Jan Peeters verkoopt aan Jacop
Cornelis Jan Jacopsz ca 16 roeijen moers.

Fol. 208r, 17-2-1567

Jacop Heijnrick Peeters als voocht van de kijnder van
Adriaen Heijnrick Peeters zijn broer za. verkoopt aan Jacop Cornelisz voors 16
roeijen moers.

Fol. 208r, 15-2-1567

Jan Jan Corstiaens bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Willems alias Twijn.

Fol. 208v, 3-3-1567

Cornelis Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Lambrecht
Geritsz de Backer.

Fol. 208v, 3-3-1567

Marie Peeter Janssdr van Dongen x Peeter Cornelis van Ghils
verkoopt aan Adriaen Raes Janssoen ca
een buijnder weije.

Fol. 209r, 3-3-1567

Jacop Jan Jan Roelensz de Cuper en Adriaen Raes Janssoen
helpen elkaar eventuele lasten te dragen.

Fol. 209r, 17-3-1567

Peeter Cornelis Aert Lambrechtsz en Adriaenken Cornelis Aert
Lambrechsdr met Adriaen Jacops als voocht verkopen aan Peeter Jacop Jan
Vranckenzoen 1/3 van een buijnder.

Fol. 209v, 17-3-1567

Jan Lemmen Jan Lemmens verkoopt aan Lambrecht Adriaensz een
half buijnder gronden.

Fol. 209v, 17-3-1567

Peeter Corst Meuss x Neelken Philipsdr, Neelken heeft als
voocht Philips Cornelis haar vader, Cornelis Godscalcx als voocht van de 2
kijnder van Peeter Godscalcx, Adriaen Corst Meuss als voocht van de kijnder van
Peeter Corst Meusz bij Cornelia zijn akkoord dat de kinderen van biede
huwelijken aangenomen worden door Peeter en zijn vrouw.

Philips Cornelis is grootvader.

Fol. 210v, 17-3-1567

Merten Janss de Decker verkoopt aan Zijmon Janssen een half
lopensaet weije.

Fol. 210v, 17-3-1567

Merten Janss de Decker verkoopt aan Jan Sijmonsoen een
anderhalf lopensaet weije.

Fol. 210v, 17-3-1567

Merten Janss de Decker verkoopt aan Cornelis Stevensz 2
lopensaet weije.

Fol. 211r, 17-3-1567

Merten Janss de Decker verkoopt aan Matijs Antonisz 3
lopensaet weije.

Fol. 211r, 17-3-1567

Alit Sijmonsdr x IJeman Mertensz verkoopt aan Peeter Jan Jan
Aertss een steede metten huijse.

In de kantlijn: Peeter verkoopt weer aan Corstiaen Janss,
5-8-1569

Jan Aertss staat borg voor Peeter zijn zoon.

Fol. 211v, 17-3-1567

Merten Janss de Decker verobligeert anderhalf lopensaet weije
ivm verkopen aan Sijmon Janss, Jan Sijmon Janss, Cornelis Stevens en Matijs
Antonis.

Fol. 212r, 26-3-1567

Jan Lemmen Jan Lemmens verkoopt aan Peeter Govaerts de
Keteler een stuck erven.

Fol. 212v, 27-3-1567

Jan Peeters alias Volder bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Rob Woutersz

Fol. 212v, 3-4-1567

Willem Jan Willemsz verkoopt aan Lambrecht Adriaensz
achtiendalf roeij moers.

Fol. 213r, 9-4-1567

Cornelis Jan Cornelis Ruelensz verkoopt aan Adriaen Wouter
Neerijncxz 242 roeijen moers.

Fol. 213r, 9-4-1567

Adriaen Wouter Neerijncxz heeft hem selven geconstitueert
ende borgen voor Cornelis Jan Cornelis Ruelensz ende dat aen Embrecht Claus
Janssoen.

Fol. 213v, 9-4-1567

Cornelis Jan Cornelis Ruelensz houdt Adriaen Wouter
Neerijncxz schadeloos.

Fol. 214r, 14-4-1567

Adriaen Lemmensz verkoopt aan Aerdt Jan Geenensoen 4
lopensaet gronden.

Fol. 214r, 14-4-1567

Berben Adriaen Gerits weduwe met Mr Jan Cornelis Jacopsz als
voocht, Gerit Adriaensz mede als voocht van zijn 3 kijnder: Adriaenken, Dingen
en Neelken, Vijver en Lauwereijs Adriaens kijnder, Jan Janss Versteegen als
toesiender van de 3 kijnder verkopen aan Jan Cornelis Vermolen 4 lopensaet
gronden.

Fol. 214v, 14-4-1567

Heijnrick Janssoen van Goerl verkoopt aan Cornelis Jan
Lambrechs 5 lopensaet lants.

Fol. 215r, 24-4-1567

Peeter Heijnricx namens Marie Peeter Jan Swerts weduwe is na
onser bancken recht schuldig ....

Fol. 215v, 14-4-1567

Lambrecht Geritsz de Backer verkoopt aan Gielis Wouterszoen
een stede metten huijse.

Fol. 215v, 28-4-1567

Alit Stoffel Gijbbendr x Peeter Jan Moermansz verkoopt aan
Anna Willemsdr sestiendalf lopen rogs.

In de kantlijn: Peeter Wouters van Riel heeft deze
rentebrief afgelost aan Marten Denijss x Cornelia Dirck Willemsdr, 30-12-1595.

Fol. 216r, 28-4-1567

Lambrecht Lambrecht Maess, Lauwereijs Lambrecht Maess,
Adriaen Adriaen Horsten x Berbel Lambrecht Maessdr verklaren dat Katelijn
Lambrecht Maess weduwe gedeelt is op een stuck erve oft hoeijlant.

Fol. 216v, 28-4-1567

Stoffel Jacopsz verkoopt aan Peeter Roelofszoen een “rente”.

Peeter Cornelis van Ghils verklaart dat Stoffel hierop
bedeelt is.

Fol. 216v, 2-5-1567

Zijmon Michielss draagt op tbv Heijnrick Heijnricxz zijn
deel in een huijsken en draagt op Magdalena Pouwels Blocxdr, haar moeder was
Jacop Michiels weduwe, met Mr Jan Cornelis Jacopsz als voocht.

Fol. 217r, 2-5-1567

Zijmon Michielss en
Magdalena Pouwels Blocxdr, haar moeder was Jacop Michiels, met Mr Jan Cornelis Jacopsz als voocht
verkopen aan Heijnrick Heijnricxz hun deel in een steede en desgelijcx Hilleken
Michielsdr met Peeter Heijnricx als voocht.

Heijnrick verkoopt weer aan Wouter Janss Vacat.

Fol. 217r, 2-5-1567

Heijnrick Heijnricxz bekent geld schuldig te zijn aan
Magdalena Pouwels Blocxdr.

Fol. 217v, 19-5-1567

Adriaen Adriaens Lichthert bekent geld schuldig te zijn aan
Aert Meuss de Molener.

Fol. 217v, 16-6-1567

Aerdt Meussoen de Molener verkoopt aan Godscalck Heijnrick
Jacopsz de schuldbrief uit de vorige akte.

Fol. 218r, 23-6-1567

Adam Merten Aertsz, zijn moeder was Josijna Jans van Dongen,
verkoopt aan Heijnrick Rutgersz vander Vloten, schout Dongen, zijn deel van de
goederen aangekomen van Cristoffel Willemsz van Dongen, zijn oom.

Fol. 218r, 7-7-1567

Gabriel Hermansz verkoopt aan Peeter Lemmen Jan Aertss 50
roeijen moers.

Fol. 218v, 21-7-1567

Matijs Aertss verkoopt aan Cornelis Adriaen Geritsz een
scuere.

Fol. 218v, 27-7-1567

Geertruijt Peeter Geraert Nouts weduwe met Peeter Heijnrick
Wagemakers als voocht verkoopt aan Peeter Aert Peetersz alias Ridder een stede.

In de kantlijn: Bastiaen Corn Huls is voldaan, 4-11-1652.

Fol. 219r, 27-7-1567

Peeter Aert Peetersz alias Ridder bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Jan Peetersz tbv zijn voorkijnder.

Fol. 219r, 4-8-1567

Adriaen Adriaen Jorisz verkoopt aan IJken Peeter Peeters
weduwe een perceel moers.

Fol. 219r, 22-8-1567

Denis Godscalcxz verkoopt aan Adriaen Heijnrick Janss de
Molenersz een half buijnder erven.

Fol. 219v, 22-8-1567

Denis Godscalcxz staat borg voor Adriaen Heijnricx.

Fol. 220r, 22-8-1567

Marie Peeter Janss Swerts weduwe met Peeter Heijnricx
Wagemaker als voocht verkoopt aan Cornelis Wachmans tbv Philips, Peeter, Jacop,
Jan, Pauwels, Neesken en Anneken zijn kijnder bij Joncfrou Clemencia van
Asseliers 4 buijnder gronden.

Jan Peeter Jan Swerts verklaart dat Marie hierop bedeelt is.

Fol. 220r, 22-8-1567

Marie Peeter Janss Swerts weduwe met Peeter Heijnricx
Wagemaker als voocht gedraecht haer aan alsulcke verkoopcedulle als rustende is
onder de secretaris van Sgravenmoer te weeten van de grond die Marie aan
Cornelis Jan Corstiaensz verkocht heeft.

Fol. 220v, 6-9-1567

Margriet Lemmen Jan Lemmensdr x Antonis Adriaen Govertsz
verkoopt aan Joris vander Wee, vorster Dongen, tbv Adriaen Jan Peeters 3
voorkijnder: Peeter, Embrecht en Katelijna een “rente”.

In de kantlijn: Jannen Willems Verleggen krijgt geld.

Fol. 220v, 6-9-1567

Margriet Lemmen Jan Lemmensdr x Antonis Adriaen Govertsz
verkoopt aan aan Joris vander Wee, vorster Dongen, tbv Adriaen Jan Peeters 3
voorkijnder: Peeter, Embrecht en Katelijna een “rente”.

Fol. 221r, 18-11-1578 [?]

Cristoffel Jacop Peetersz verkoopt aan Aert Meuss de Molder
een stuck erven.

Fol. 221v, 10-9-1567

Korstijn Willem Jacopsdr x Jan Gijbben neemt haar 5 kijnder
bij Dierck Geritsz aan: Peeterken, Willemken, Cornelis, Gerit en Marijken.
Bastiaen Willems is oom en voocht en Jan Willems is oom en toesiender.

Fol. 222r, 11-9-1567

Thomas Adriaenz heeft eertijts grond gekocht van Corstiaen
Gijsbrechtsz die gekomen zijn van Adriaenken Peeter Gijbben weeskijnt. Aert
Meuss de Molder houdt Thomas schadeloos.

Fol. 222v, 15-9-1567

Peeter Heijnricx namens Peeter Rijckhout Wouter Lonenz is na
onser bancken recht schuldig ....

Fol. 222v, 13-10-1567

Adriaen Corst Meusz verkoopt aan Stoffel Joestz een half
buijnder saijlants.

Fol 223r, 13-10-1567

Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen, is na onser
bancken recht schuldig ....

Fol. 223r, 30-10-1567

Steven Peetersz alias Tuiteler bekent geld schuldig te zijn
aan Luijcas Willemsz van Breda.

In de kantlijn: De kijnder van Luijcas zijn voldaan,
18-10-1585.

Fol. 223v, 31-10-1567

Marijken Peeter Stevensdr x Adam Janss verkopen aan Lambrecht
Raes Jan Vranckenz ca 115 roeijen moers.

Fol. 223v, 10-11-1567

Peeter Heijnricx namens Peeter Rijchout Lonenz is na onser
bancken recht schuldig ....

Fol. 224r, 24-11-1567

Jan Jan Jan Geritsz op Cleijn Dongen bekent geld schuldig te
zijn aan Jan Janss de Metser, scepen tot Oesterhout.

Fol. 224r, 24-11-1567

Jan Cornelis Jacopsz verkoopt aan Hilleken Peeter Aertsdr
een steede metten huijse.

Fol. 224v, 24-11-1567

Zijken Jan Corstiaensdr x Jan Verhulst verkoopt aan Cornelis
Jan Corstiaensz haar broer 1/10 in een steede gekomen van haar vader.

Fol. 225r, 24-11-1567

Jan Geraerts op Hadonck heeft Lijnken zijn dochter met Jan
Cornelis als voocht uit gekocht.

Toegevoegd: Jan Janss de Weech als voocht en Jan Stevensz
als voocht van het kijnt van Lijnken zijn voldaan door Jan Cornelis Willemsz
voor de helft van de steede, int bijwesen van Jan Geraerts, 8-4-1576.

Fol. 225v, 24-11-1567

Heijlken Willemsdr x Peeter Lemmensz verkoopt aan Heijnrick
Rutgers vander Vloten, schout Dongen, tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans:
Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia
van Asseliers een halve buijnder.

Fol. 226v, 24-11-1567

Cornelis Jan Corstiaens, Jan Jan Corstiaens, Corst Willem
Janss, Zijken Jan Corstiaensdr x Jan Verhulst, Cornelis Janss namens Volck
Janss zijn zus haar kijnder: Anneken en Assencius verkopen aan Heijnrick
Rutgers vander Vloten, schout Dongen,
tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan,
Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia van Asseliers ca 14
lopensaet gekomen van Marie Peeter Jans Swerts weduwe.

Fol. 227r, 25-11-1567

Matijs Wouter Sprangersz, Wouter Tijs Wouter Tijs Woutersz,
Tonis Wouters als voocht van de kijnder van Matijs Wouters: Lijsken, Neelken,
Jenneken, Peeterken, Jan, Tonis en Berbera verkopen aan verkopen aan Heijnrick
Rutgers vander Vloten, schout Dongen,
tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan,
Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia van Asseliers ¼ in 3
buijnder

Fol. 227v, 11-12-1567

Claus Huijben Cleijsz is na onser bancken recht schuldig
....

Fol. 228r, 11-12-1567

Lambrecht Adriaen Martens verkoopt aan Zijmon Joess 2
lopensaet saijlants.

Weer verkocht aan Katelijn Lemmen Maes weduwe.

Fol. 228r, 11-12-1567

Hilleken Heijnricxdr x Denis Godscalcx verkoopt aan Jan
Aertss 40 roeijen moers.

Fol. 228v, 24-12-1567

Jan Peeter Jan Swerts verkoopt aan Heer Dierck Willems,
pastoor Dongen, een stuck weije.

Fol. 229r, 2-1-1568

Joest Diercx, Corstiaen Joess, Jan Joess, Bartolomeus
Joessen, Ierasmus Joess, Jan Joess genaamd de Jongen, Jan Joess Diercen genaamd
Jantken, Cornelis Joessdr int bijwesen van Jan Janss haar oom als voocht
verkopen aan Huijbrecht Heijnrick Tonisz een steede metten huijsinge waar
Maeijke Joest Dircxdr haar deel in heeft.

Fol. 229r, 5-1-1568

Jan Lenaertsz Scoemaker tot Breda is na onser bancken recht
schuldig ....

Fol. 229v, 5-1-1568

Wierck Adriaens verkoopt aan Peeter Jan Jan Lambrechsz 2
blocken moers.

Fol. 229v, 5-1-1568

Cornelis Mateus Corneliszoen gemachtigd namens zekere
personen, Katelijn wijllen Dingeman Anssem Vranckensoensdr x Marten Vrients,
Marie wijllen Dingeman Anssem Vranckensoensdr met Cornelis Mateus Corneliszoen
Snijders als voocht verkopen aan Zijmon Heijnrick Sijmonsz, Lauwereijs Heijnrick
Sijmons en Jan Adriaensz van Ghils als voocht van Cornelia Heijnrick Sijmonsdr
van Ghils zijn vrouw, Willemken en Marijken Heijnrick Sijmonsdr en Jan Adriaens
namens Jenneken Cornelis Willem Daemisdr zijn schoonmoeder verkopen aan
Cornelis Peeter Meusz van Oesterhout hun deel van een stuck moer.

In de kantlijn: Cornelis verkoopt weer aan Lauwereijs Gerit
Peetersz van Oesterhout, 6-3-1573.

Fol. 230v, 14-1-1568

Marijken Stoffel Peeter Janss van Dongendr x Ghoris Heijnricxz
van Ardenne verkoopt aan Marten Adriaensz van Ghils een “rente”.

In de kantlijn: Op 9-2-1610 heeft Willem Cornelis Janss als
voocht van Dingen Peeter Martens ??? deze rente afgelost.

Fol. 230v, 14-1-1568

Marijken Stoffel Peeter Janss van Dongendr x Ghoris Heijnricxz
van Ardenne verkoopt aan Merten Adriaensz van Ghils een “rente”.

Fol. 231r, 14-1-1568

Marijken Stoffel Peeter Janss van Dongendr x Ghoris Heijnricxz
van Ardenne verkoopt aan Merten Adriaensz van Ghils een “rente”.

Fol. 231r, 14-1-1568

Marijken Stoffel Peeter Janss van Dongendr x Ghoris Heijnricxz
van Ardenne verkoopt aan Merten Adriaensz van Ghils een “rente”.

Fol. 231r, 14-1-1568

Marijken Stoffel Peeter Janss van Dongendr x Ghoris Heijnricxz
van Ardenne verkoopt aan Merten Adriaensz van Ghils een “rente”.

In de kantlijn: ??? Janss x Maeijken Godert Sijmonsdr is
door Dierck Peeter ??? voldaan, 6-3-1610.

Fol. 231v, 14-1-1568

Marijken Stoffel Peeter Janss van Dongendr x Ghoris Heijnricxz
van Ardenne verkoopt aan Merten Adriaensz van Ghils een “rente”.

Fol. 231v, 14-1-1568

Marijken Stoffel Peeter Janss van Dongendr x Ghoris Heijnricxz
van Ardenne verkoopt aan Merten Adriaensz van Ghils een “rente”.

In de kantlijn: Sijmon Goeijaerden namens Dingen Peeter
Martens wed is/heeft deze rente voldaan, 22-4-1604.

Fol. 232r, 14-1-1568

Marijken Stoffel Peeter Janss van Dongendr x Ghoris Heijnricxz
van Ardenne verkoopt aan Merten Adriaensz van Ghils 10 lopen rogs.

Fol. 232r, 14-1-1568

Zebrecht Sebenzoen verkoopt aan Peeter Joest Kempernersz een
block moers.

Peeter verkoopt weer aan Peeter Melisz. Denis Godscalcx
staat borg.

Fol. 232v, 31-1-1568

Peeter Heijnricx Wagenaar verkoopt aan Adriaen Loeij
Zebrechtz 2 vurtelen rogs.

Fol. 232v, 18-1-1568

Vranck Janssoen verkoopt aan Mateus Matijssen een steede
metten huijsinge.

Fol. 233r

Mateus Matijssen bekent geld schuldig te zijn aan Vranck
Janssoen zijn sweer.

In de kantlijn: Jenneken Vranck Janssdr is voldaan van haar
1/5 deel.

In de kantlijn: onleesbaar

Fol. 233v, 19-1-1568

Peeter Corst Meuss bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Vassen.

Fol. 233v, 19-1-1568

Cornelis Stevensz verkoopt aan Heijnrick Rutgers vander
Vloten, schout Dongen, tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans: Philips, Peeter,
Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia van Asseliers
sestalf lopensaet gronden.

Fol. 234r, 19-1-1568

Berbel Adriaen Gerits weduwe met Jan Cornelis Jacops als
voocht, Gerit Adriaens mede als voocht van Adriaen, Cornelis en Dijngenken zijn
broers en zussen, Lauwereijs Adriaens, Vijver Adriaens Geritskijnder verkopen
aan Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen, tbv de 7 kijnder van
Cornelis Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij
joncfrouwe Clemencia van Asseliers 4 lopensaet.

Fol. 234v, 24-1-1568

Anna Jan Jan Willmeremans weduwe met Adriaen Jacops als
voocht, Dingen Jansdr x Michiel Lauwereijs, Marijken Jansdr met de schout als
voocht, Willem Janss, Jan Adriaen Janss, Willem als voocht en Cornelis Jan
Peeters als toesiender van Bastiaenken Adriaen Janssdr, Jan Janss als voocht
van Cornelis zijn broers kijnder: Jan en Jenneken met Willem Janss als
toesiender verkopen aan Peeter Cornelis Aert Lemmens een steede metten huijse.

Fol. 235r, 24-1-1568

Anna Jan Jan Willmeremans weduwe met Adriaen Jacops als
voocht, Dingen Jansdr x Michiel Lauwereijs, Marijken Jansdr met de schout als
voocht, Willem Janss, Jan Adriaen Janss, Willem als voocht en Cornelis Jan
Peeters als toesiender van Bastiaenken Adriaen Janssdr, Jan Janss als voocht
van Cornelis zijn broers kijnder: Jan en Jenneken met Willem Janss als
toesiender verkopen aan Cornelis Meuss een weije.

Fol. 235r, 24-1-1568

Cornelis Meuss bekent geld schuldig te zijn aan Anna Jan Jan
Willneremans weduwe

Fol. 235v, 28-1-1568

Jan Rijck Jan Geritsz en Cornelis Rijken zijn broer verkopen
aan Anna Willemsdr 4 vurtelen rogs.

Anneken Rijk Jan Geritsdr x Bastiaen Sijmons en Jan Aert Jan
Geenen verklaren dat Jan en Cornelis op die 4 vurtelen bedeeld zijn.

Fol. 235v, 31-1-1568

Claus Cornelisz de Hoevener verkoopt aan Claus Roelof Clausz
een stuck erven.

Fol. 236r, 31-1-1568

De kijnder van wijlen Sijmon Toen Neelen, zie akte van
22-3-1561, verkopen aan Marie Jan Geraert Hermans huijsvrouwe een weije.

Fol. 236r, 31-1-1568

Jan Claus Janss verkoopt aan Adriaen Jan Janssoen 2 lopen
rogs.

Fol. 236v, 2-2-1568

Peeter Joest Kempener bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Willems alias Grippeler te Venloon.

Fol. 237r, 5-2-1568

Cornelis Heijnricxz verkoopt aan Jan Janss Verstegen 2
vurtelen rogs.

In de kantlijn: ???

Fol. 237r, 5-2-1568

Jan Corst Meusz verkoopt aan Jan Peetersz van Cappel 2
lopensaet lants.

Fol. 237v, 5-2-1568

Geertruijt Huijbrechsdr x Willem Janss bekent geld schuldig
te zijn aan Mechtelt Adriaen Hermansdr.

Fol. 237v, 5-2-1568

Marie Jan Cornelisdr x Jan Geritsz verkoopt aan Cornelis
Toniss 10 lopensaet weijen.

Fol. 237v, 5-2-1568

Katelijn Peeter Jan Lemmensdr x Matijs Toniss draagt op
Joest Reijnen een stuck erven.

Fol. 238r, 5-2-1568

Jan Heijnricxz verkoopt aan Peeter Cornelis Jan Willems ca
een half buijnder.

Fol. 238r, 5-2-1568

Peeter Lemmen Jan Aertss verkoopt aan Embrecht Claus
Janssoen 123 roeijen moers.

Fol. 238v, 5-2-1568

Jan Aert Janssoen verkoopt aan Jacop Sijmonsz 6 lopensaet
moers.

Fol. 238v, 5-2-1568

Jacop Jan Woutersz verkoopt aan Adriaen Wouter Maeszoen zijn
deel in een steede metten huijsinge.

Fol. 239r, 5-2-1568

Jan Jan Wouter Maeszoen verkoopt aan Peeter Wouter Maesz en
Willemken Willemszoen, waar Golleken Wouters moeder van was, zijn deel in een
steede metten huijsinge.

Fol. 239v, 5-2-1568

De erfg van Lambrecht Aert Lambrechtsz maken een erfdeling.

Geertruijt Lambrechs weduwe met Willem Janss haar man en de
kijnder.

Peeter Jacop Vranckenz als voocht en Jan Cornelis Willemsz
als toesiender van de kijnder: Peeter Lemmens, Cornelis Lemmens, Korstaen
Lemmens, Dijngen Lemmens met Peeter Jacops als voocht en de onmondige kijnder:
Anneken, Huijbrechtken, Aert en Adriaen.

Fol. 240v, 6-10-1568

Willem van Haestrecht en Jan zijn broer verkopen aan Jan Jan
Aertss 90 roeijen moers.

Fol. 241r, 18-2-1568

Cornelis Bartolomeus Heijnricx d’Oude verkoopt aan Bastiaen
Willemsz Twijn een buijnder gronden.

Fol. 241r , 19-2-1568

Peeter Janss Bus verkoopt aan Joestken Thomas Jan Mertensdr
een “rente”.

In de kantlijn: Adriaen Adriaen neerings, 1-6-603

Fol. 241v, 12-2-1568

Heijnrick Adriaen Geritsz Verheijden en Adriaen Huijbrechsz gunnen 12½ voet gronden aan het gasthuijs van
Breda. Int bijwesen van Cornelis Wachmans, Cornelis ???, Heer Peeter Damiss,
Zijmon Jacop Betten, Jan Adriaensz en Jan Cornelis Roeversz?

Fol 241v, 16-2-1568

Cornelis Jan Geraertsz bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Cornelis de Ber.

Fol. 242r, 16-2-1568

Marie Adam Jorisdr x Adriaen Aertss verkoopt aan Huijbrecht
Jan Jan Gortsz een steede metten huijse.

Fol. 242r, 16-2-1568

Jacop Meuss Blocmaker verkoopt aan Jan Willemsz de Blocmaker
een steede metten huijse.

Fol. 242v, 16-2-1568

Zijmon Joest verkoopt aan Godert Sijmons zijn zoon een
steede metten huijsinge.

Fol. 242v, 21-2-1568

Heijlken Willemsdr x Peeter Lemmen Jan Aertss verkoopt aan Heijnrick
Rutgers vander Vloten, schout Dongen,
tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan,
Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia van Asselijers 20
lopensaet gronden.

Fol. 243r, 1-3-1568

Marie Adriaen Aert Lemmensdr met Peeter Adriaens, Mr Jan
Cornelis als voocht van haar 3 kijnder bij Jochom Cornelisz met Peeter als
toesiender verkopen aan Jan Stoffel Cornelisz een steede metten huijse.

In de kantlijn: Jan verkoopt weer aan Lenaert Stoffelsz zijn
broer, 12-12-1575.

Fol. 243v, 1-3-1568

Jan Peeter Stevens verkoopt aan Peeter Jan Lemmen Sijmons
een stuck grond.

Fol. 243v, 1-3-1568

Cornelis Lemmensz verkoopt aan Jan Cleijs Janss een stuck
erven.

Fol. 243v, 1-3-1568

Cornelis Aertsz vanden Brant als voocht en Steven Peeters
als vader en toesiender van Maeijken Steven Peetersdr zijn dochter bij Hilleken
Aertsdr verkopen aan Peeter Meus Peetersz haar deel in een steede metden huijse
haar aanbestorven van Jan Aert vanden Brant haar oom.

Fol. 244r, 1-3-1568

Peeter Meus Peetersz bekent geld schuldig te zijn aan
Cornelis Aertsz vanden Brant als voocht Maeijken Steven Peetersdr waar Hilleken
Aertsdr moeder van was.

Fol. 244r, 1-3-1568

Cornelis Peeter Adriaens verkoopt aan Cornelis Adriaen Maess
als voocht van Marijken Peeter Adriaen Maess weeskijnt een “rente”.

In de kantlijn: Adriaen Peeter Maes, Cornelis Peeter Maes,
Hubrecht Lichtebers als voocht en Adriaen Peeter Maes als toesiender van
Jenneken Peter Maess, 12-2-1592.

Fol. 244v, 1-3-1568

Cornelis Adriaen Maess als voocht van Peeter Adriaen Maess
weeskijnt: Cornelis waar Marie Cornelis Martens moeder van was verkoopt aan
Willem Willemsz een stuck erven.

Fol. 245r, 1-3-1568

Peeter Aert Peeters verkoopt aan Peeter Cornelisz van Ghils
de helft van een stuck erven.

Fol. 245r, 1-3-1568

Peeter Aert Peeters verkoopt aan Gerit Huijbrechsz de helft
van een stuck erven.

Fol. 245v, 1-3-1568

Cornelis Lemmensz verkoopt aan Cornelia Dieck Willemsdr een
steede metten huijsinge.

Fol. 245v, 10-3-1568

Huijbrecht Jan Neel Nijsz verkoopt aan Bastiaen Willemsz ca
een half buijnder gronden.

Fol. 246r, 9-4-1568

Wijtman Willemszsoone koopt van Cornelis Montens, scepen
Breda en Jan Cornelis Roverssoone als kerkmeesters, Sijmon Jacop Bettensoone en
Jan Adriaenssoen Tingieter als gasthuijsmeesters 63 roeijen moers.

Fol. 246v, 9-4-1568

Jacop Jan Roelofs tot Dongen koopt van Cornelis Montens,
scepen Breda en Jan Cornelis Roverssoone als kerkmeesters, Sijmon Jacop
Bettensoone en Jan Adriaenssoen Tingieter als gasthuijsmeesters 170 roeijen
moers.

Fol. 247r, 9-4-1568

Aert Jacop Bommelaer tot Sgravenmoer koopt van Cornelis
Montens, scepen Breda en Jan Cornelis Roverssoone als kerkmeesters, Sijmon
Jacop Bettensoone en Jan Adriaenssoen Tingieter als gasthuijsmeesters 186
roeijen moers.

Fol. 247v, 9-4-1568

Cornelis Lambrechs koopt van Cornelis Montens, scepen Breda
en Jan Cornelis Roverssoone als kerkmeesters, Sijmon Jacop Bettensoone en Jan
Adriaenssoen Tingieter als gasthuijsmeesters 200 roeijen moers.

Jasper Roelofs staat borg.

Fol. 248r, 9-4-1568

Claus Adriaens koopt van Cornelis Montens, scepen Breda en
Jan Cornelis Roverssoone als kerkmeesters, Sijmon Jacop Bettensoone en Jan
Adriaenssoen Tingieter als gasthuijsmeesters een half buijnder moers.

Fol. 248r, 9-4-1568

Boudewijn Denis Jan Noutensoen koopt
van Cornelis Montens, scepen Breda en Jan Cornelis Roverssoone als
kerkmeesters, Sijmon Jacop Bettensoone en Jan Adriaenssoen Tingieter als
gasthuijsmeesters een half buijnder moers.

Fol. 249r, 9-4-1568

Hubrecht Janssen alias Munster tot Sgravenmoer koopt van
Cornelis Montens, scepen Breda en Jan Cornelis Roverssoone als kerkmeesters,
Sijmon Jacop Bettensoone en Jan Adriaenssoen Tingieter als gasthuijsmeesters
eenn half buijnder moers.

Toegevoegd: Joris [Denis] van der Wee,
scoutent tot Dongen bekent voldaan te zijn door Huijbrecht Janssen Muijster 13-10-1586.

Fol. 250r los vel

Gerit Prineen?, collecteur Dongen, verantwoordt van 1691 t/m
1695 mbt Jan Peeters van Spreuwen en Janneken Janss van Spreuwen.

In de kantlijn: ???, 5-2-1699

Fol. 250r, 10-3-1568

Pouwels Janssoen den Jongen transporteert over Elijsabet
Cornelis zijn zus een schuldbrief tlv Geraert Joess.

Fol. 250r, 10-3-1568

Geraert Joes Geraertsz, Joest Jan Assencius Philips, oud ca
16 jaar, met Philips Assencius als voocht en Geraert Joest als toesiender, Anna
en Margareta, zussen en kijnder van wijlen Lambrecht Jan Aertssen met Joris
vander Wee als voocht verkopen aan Lenaert Jan van Boeschot een stuck grond.

Fol. 250v, 10-3-1568

Cornelis Willemsz en Anneken Willemsdr x Gielis Philipszoen,
Jan Cornelis als voocht van Cornelis
Willemsz voors verkopen aan Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout
Dongen, tbv de 7 kijnder van Cornelis
Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij
joncfrouwe Clemencia van Asseliers 6 lopensaet.

Fol. 250v, 11-3-1568

Peeter Jan Lemmens verkoopt aan Jan Janss van Bavel ca 50
roeijen moers.

Fol. 251r, 10-3-1568

Heijnrick Jan Deniszoen verkoopt aan Jacop Jan Jan
Lemmensz ca 44 roeijen moers.

Fol. 251r, 15-3-1568

Stoffel Jacopsz en Geraert Mercelisz verkopen aan Merten
Adriaensz 4 vurtelen rogs.

Fol. 251r, 26-3-1568

Heijnrick Peetersz mede als voocht van Geertruijt Peeters Heijnricx
verkopen aan Peeter Joest Kempener 20 roeijen moers.

Peeter verkoopt weer aan Lauwereijs Cornelis.

Fol. 251v, 29-3-1568

Keris Driess verkoopt aan Lauwereijs Cornelisz 2/3 van een
buijnder.

Fol. 251v, 29-3-1568

Pouwels Jan Peetersz en Jan Cornelis Gerit Melisz namens de
erfg van Margriet Michiel vanden Puts weduwe verkopen aan Joest Peeter Gijbben
van Loon een “rente”.

In de kantlijn: 12-10-1618 ???

Fol. 252r, 15-4-1568

Anneken Wouter Tielendr x Jan Zeben en Margrietken Cornelis
Willemsdr x Godert Philipsz verkopen aan Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout
Dongen, tbv de 7 kijnder van Cornelis
Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij
joncfrouwe Clemencia van Asseliers stucken grond.

Fol. 252v, 23-4-1568

Willem van Daelhem genaamd van Dongen, Baltasar Willemsz,
Willem Willemsz, Anneken Willemsdr met Peeter Heijnricx als voocht, Heijlken
Willemsdr van Dongen met Baltasar als voocht verkopen aan Cornelis Lambrechsz
een steede metten huijsinge.

Fol. 253r

Copie coopcedulle van Jan Willems Twijn geschreven door
Merten Gerits.

Cornelis Lemmens heeft een steede gekocht van Willem van
Dongen. Daarna een lijst met afspraken.

Int bijwesen van Jan Willems Twijn den Wert, matijs
Tonissen, Aelbert Roelofsoen en Roelof Heijnrcxzoen.

Fol. 254v, 27-4-1568

Adries Peeter Gerits mede als voocht en Cornelis Peeter Cielen
als toesiender vande weeskijnder van Andries Peeter Gerits waar Anneken Peterdr
moeder van was: Elijsabet Dries Peetersdr, Peeter Driess, Bernaert Driess,
Claus Driesz en Beatris Driesdr verkopen aan Heijnrick Rutgers vander Vloten,
schout Dongen, tbv de 7 kijnder van
Cornelis Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij
joncfrouwe Clemencia van Asseliers een half buijnder gronden.

Fol. 255r, 26-4-1568

Gomar de lae Rueijl namens Jocvrouwe Adriana van Lier,
begijn te Breda, met Jaijme Cornelisz van Ceters als voocht mede namens broers
en zussen als erfg Joncvrouwe Anna van Eijndener wed Andries de Lier hun moeder
en namens Adam van Zelle en Joncvrouwe Geertruijde van Selle, neef en n icht,
waar Joncvrouwe Katerijn Scoijte moeder van was.

Zij machtigen Gomaren de lae Rue om Meerten Janss de Decker
een perceel gronden te vesten.

Fol. 255v, 26-4-1568

Embrecht Cleijs Jansssoen is na onser bancken recht schuldig
....

Fol. 256r, 26-4-1568

Cornelis Damen tot Oesterhout verkoopt aan Lambrecht
Adriaenszoen 1/3 in een half buijnder.

Fol. 256r, 26-4-1568

Gerit Huijbrechs de Wagemaker verkoopt aan Cornelis Jan
Geraertsz ca 3 lopensaet saijlants.

Fol. 256v, 26-4-1568

Cornelis Jan Geraertsz verkoopt aan Jan Joest Diercxz 4
lopensaet saijlants.

Fol. 256v, 26-4-1568

Cornelis Jan Geraertsz verkoopt aan Cornelis Cornelis Geritszoen
een steede metten huijse.

Fol. 257r, 28-4-1568

Golleken Assencius Philipsdr x Gerit Vrancken en Alit
Philipsdr x Peeter Herisz verkopen aan
Godert Philipsz elk 1/9 van een half buijnder.

Fol. 257v, 10-3-1568

Marij Jan Jan Lambrechsdr x Jan Roelofsz verkoopt aan Merten
Adriaensz een vurtel rogs.

In de kantlijn: Jan Cornelis Aerts krijgt geld van Jan Emmen,
26-12-1579

Fol. 257v, 10-5-1568

Stoffel Jacopsz en Gerit Mercelisz namens Marie Jacopsdr
zijn vrouw verkopen aan Aert Jacops Bommeler 264 roeijen moers aangekomen van
Peeter Janss van Dongen za hun grootvader.

Fol. 258v, 10-5-1568

Aert Jacopsz Bommeler verkoopt aan Cornelis Lambrechsz de
helft van 264 roeijen moers.

Fol. 258v, 10-5-1568

Cornelis heeft begeert aan zijn moeder Marie dat zij borg
zou worden.

Fol. 259r, 10-5-1568

Peeter Heijnricx de Wagemaker namens Lambrecht Gerits de
Backer za is na onser bancken recht schuldig ....

Fol. 259r, 10-5-1568

Peeter Jacop Peeterss vanwege Stoffel Gielisz, vorster tot
Rosendael, verkoopt aan Engel Lambrecht
Gerits weduwe een huijs.

Fol. 259v, 10-5-1568

Engel Lambrecht Gerits weduwe met Peeter Peeter Jacopsz als
voocht verkoopt aan Jan Joest Diercxz eeen stede metten huijse.

Fol. 259v, 23-5-1568

Claus Cornelisz de Hoevener verkoopt aan Adriaen Peeter
Maeszoen een stede metten huijse.

Adriaen verkoopt weer aan Claus Cornelis, 30-1-1570.

Fol. 260r, 10-7-1568

Willem Cornelis Ruesen verkoopt aan Anna Willemsdr 2 vurtelen
rogs.

Fol. 260r, 19-7-1568

Jan Cornelis den Coster tot Dongen is na onser bancken recht
schuldig ....

Fol. 260v, 19-7-1568

Jan Joes Peetersz verkoopt aan Stoffel Joes Peetersz zijn
broer ca 53 roeijen moers gekomen van zijn vader.

Stoffel verkoopt weer aan Cornelis Lemmens.

Fol. 261r, 13-8-1568

Cens Cornelis Jacopsdr van Raemsdonck met Adriaen Jacops als
voocht verkoopt aan Cornelis Jan Corstiaens 1/10 deel in de helft van een
steede metten huijsinge.

Fol. 261v, 13-8-1568

Cens Cornelis Jacopsdr van Raemsdonck met Adriaen Jacops als
voocht transporteert over Wouter Janss Heijs tot Sinte Geertruijden Berge al
haar penningen mbt haar deel van de steede.

Fol. 262r, 4-9-1568

Jan Peeters alias Volder verkoopt aan Stoffel Cornelis
Lakenbereijder een vurtel rogs.

In de kantlijn: Jan ?ops Dierck als ??? hebbende en van
Adrijaen ??? zijn zwager, 20-5-1604.

Fol. 262v, 5-9-1568

Peeter Janss van Beeck bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Adriaen Diercxz zijn vader.

Fol. 263r, 29-10-1568

Embrecht Jan Horstenz staat borg voor Jacop Janss de Cuper.

Fol. 263v, 3-11-1568

Anneken Wouter Kelendr x Jan Seben, Margrietken Cornelis
Willemsdr x Godert Philips verkopen aan Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout
Dongen, tbv de 7 kijnder van Cornelis
Wachmans: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij
joncfrouwe Clemencia van Asseliers stucken grond.

Fol. 264r, 3-11-1568

Jochem Clauss verkoopt aan Stoffel Joess een steede metten
huijse.

In de kantlijn: Stoffel verkoopt weer aan Peeter Heijnricx
Wagemaker, 31-12-1569 en Peeter verkoopt weer aan Stoffel, 23-5-1569 [?]

Fol. 264r, 8-11-1568

Marijken Aertsdr x Jan Toniss de Meijer verkoopt aan
Lambrecht Adriaensz 2 vurtelen rogs.

Fol. 264v, 22-11-1568

Merten Adriaensz, Jan Peeter Adriaens, Adriaenken Jansdr x
Jan Clauss, Willem Mertensz als voocht en Jan Peeter Adriaens als toesiender
van de 2 kijnder van Adriaen Mertensz waar Willemken Peeter Adriaensdr moeder
van was: Peeter en Neelken verkopen aan Cornelis Meuss een steede metten
huijse.

Fol. 265r, 22-11-1568

Merten Adriaensz, Jan Peeter Adriaens, Adriaenken Jansdr x
Jan Clauss, verkopen aan

Willem Mertensz tbv de 2 kijnder van Adriaen Mertensz waar
Willemken Peeter Adriaensdr moeder van was 2 vurtelen rogs, met toestemming van
Jan Peeter Adriaens als toesiender.

In de kantlijn: Willem verkoopt weer aan Cornelis Lambrecht Heijnricxz,
20-12-1569.

Fol. 265r, 7-1-1569

Peeter Heijnricx de Wagemaker verkoopt aan Tonis Janss de
Decker een steede.

Fol. 265v, 7-1-1569

Tonis Janss de Decker bekent geld schuldig te zijn aan
Peeter Heijnricx de Wagemaker.

Fol. 265v, 22-11-1568

Adriaen Peeter Adriaen Maesz verkoopt aan Pouwels Martensz een
“rente”.

Fol. 266r, 6-12-1568

Heijnrick Heijnricx, Willem Heijnricx Hulsz als voocht en Mr
Jan Cornelis Jacopsz als toesiender van de 3 kijnder van Adriaenken Michielsdr:
Adriaenken, Michielken en Willemken bij Heijnrick Heijnricx verkopen aan Wouter
Janss een steede metten huijse.

Heuijnrick Heijnrick Huls neemt zijn kijnder aan.

Fol. 266v, 9-12-1568

Jan Peeter Stevens verkoopt aan Cornelis Lemmens een weije.

Fol. 266v, 13-12-1568

Cornelis Meuss verkoopt aan Merten Adriaensz een “rente”.

Fol. 267r, 31-12-1568

Matijs Peeterszoen van Ghils is na onser bancken recht
schuldig ...

Fol. 267v, 31-12-1568

Lauwereijs Heijnricxz verkoopt aan Steven Goris Janss een
steede metten huijse.

Fol. 267v, 5-1-1569

Peeter Andries Comen Geritsz
verkoopt aan Stoffel Joes Cornelissoen een stuck erven.

Fol. 268r, 5-1-1569

Stoffel Joes Cornelisz verkoopt aan Cornelis Adriaen Jacopsz
ca 22 roeijen erven.

Fol. 268v, 7-1-1569

Bastiaen Willemsz Twijn verkoopt aan Matijs Peetersz van
Ghils als Heijlich Geestmeester te Dongen een “rente”.

Fol. 268v, 7-1-1569

Op de steede van Tonis Janss de Decker die hij gekocht heeft
van Peeter Heijnricx de Wagemaker rust nog een schuld waarvoor Stoffel Peeters
Lichter als sweer van Tonis borg staat.

Fol. 269r, 17-1-1569

Jan Peeters Corten verkoopt aan Peeter Adriaens de Wagemaker
een steede metten huijse.

Fol. 270r, 17-1-1569

Peeter Adriaens de Wagemaker belooft de schout van Dongen
schadeloos te houden van de rente die op de steede staat die Peeter van Jan
Peeters Corten gekocht heeft.

Fol. 270r, 17-1-1569

Jacop Lauwereijsz verkoopt aan Aert Meussen Molder was ca 15
lopensaet gronden.

Fol. 270v, 201-1569

Adriaen Peeter Cornelis Cuper, Cornelis Rijck Adriaensz,
Adriaenken Rijck Adriaensdr x Wilboert Sijmons, Marijken Jan Willemsz met
Cornelis Rijck Adriaens als voocht, Cornelis Adriaensz en Cornelis Jan Jan
Lemmens verkopen aan Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen, tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans:
Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia
van Asseliers hun deel in 5 buijnder grond.

In de kantlijn: en Jan Peeter Stevenszoen [niet duidelijk
waar dit geplaatst dient te worden]

Toegevoegd: Adriaen Adriaen Corten renunciert van deze koop.

Fol. 271r, 27-2-1569

Jan Jan Corstiaens, Cornelis Jan Corstiaensz, Lucia Jan
Corstiaensdr x Jan Janss Verhuls, Anneken Cornelisdr x Wouter Janss Heijs en
Cens Cornelisdr met Adriaen Jacops als voocht verkopen aan Peeter Goeijaertsz
een steede metten huijsinge.

Fol. 271v, 27-2-1569

Gijsbrecht Franss, Cornelis Franss, Cornelia Fransdr met
Frans Janss haar vader als voocht, Gijsbrecht Franss als voocht van Antonis
Franss kijnder: Frans en Cornelia waar Marij Cornelisdr moeder van was met
Adriaen Adriaen Hadonck als toesiender, Anneken Franssdr x Jan Willems en
Marijken Vranck Fransdr x Adriaen Adriaens verkopen aan Mateus Matijssen hun deel inde helft van een steede metten
huijsinge.

Fol. 271v, 27-2-1569

Gijsbrecht Franss, Cornelis Franssen, Cornelia Fransdr met
Vranck Janss haar vader als voocht, Anneken Franssdr x Jan Willems, Gijsbrecht
Franss als voocht en Adriaen Adriaen Hadonck als toesiender van Tonis Franss
kijnder: Frans en Neelken verkopen aan Mateus Matijssen hun deel in een acker.

Fol. 272r

Marijken Heijnricxdr x Zeger Geritsz Conijnck tot
Sgravenmoer en Philips Cornelis Bollekensz en Cornelis Bartolomeus Heijnricx
[akte niet afgemaakt, geheel fout]

Fol. 272r, 29?-1-1569

Marijken Heijnricxdr x Zeger Geritszoen en Jenneken Heijnricx
x Philips Cornelis Bollekensz en IJken Heijnricxdr x Cornelis Bartolomeus
d’Oude verkopen aan Peeter Joest Kempener 98 roeijen moers.

Fol. 272v, 29-1-1569

Peeter Joest Kempener verkoopt aan Joest Matijs Vermolenz
een block moers.

Fol. 272v, 2-2-1569

Peeter Joest Kempener bekent geld schuldig te zijn aan Zeger
Geritsz Conijnck tot Sgravenmoer.

Fol 273r, 29-1-1569

Tomas Adriaen Godscalcxz bekent geld schuldig te zijn aan
Cornelis Bartolomeus Donder.

Fol. 273r, 29-1-1569

Anneken Cornelisdr x Wouter Janss Heijs verkoopt aan Cornelis
Jan Corstiaensz haar oom haar deel van de goederen aangekomen van Marie Jan
Corstiaensdr haar moeijken.

Fol. 273v, 29-1-1569

Peeter Joest Kempener transporteert over Joest Jan Joessoen
een “rente”.

Fol. 273v, 31-1-1569

Dingen Embrecht Jan Horstendr x Adriaen Peeter Heijn Wouters
verkoopt aan Peeter Cornelis van Ghils het 1/6 deel van een weije.

Fol. 274r, 31-1-1569

Peeter Joest Kempener bekent geld schuldig te zijn aan Zeger
Geritsz Conijnck tot Sgravenmoer.

Fol 274r, 31-1-1569

Jan Jan Geritsz verkoopt aan Lauwereijs Gijb Peeter Willemsz
een stuck weije.

Fol. 274v, 31-1-1569

Jan Janssoen verkoopt aan Peeter Adriaen Timmermansz een
stuck erven.

Fol. 274v, 31-1-1569

Jan Tijs Jan Matijss verkoopt aan Peeter Cornelisz van Ghils
een weije.

Fol. 275r, 31-1-1569

Claus Janss de Molener verkoopt aan Jacop Jan Roelofsz een
weije.

Fol. 275r, 31-1-1569

Jan Korst Meusz verkoopt aan Roeloff Diercx een weije.

Fol. 275v, 31-1-1569

Jan Corst Meusz verobligeert een steede ivm de aankoop van
een weije door Roeloff Diercx

Fol. 275v, 31-1-1569

Adriaen Corst Meusz staat borg indien de weije gemolesteert
zou worden.

Jan Corst houdt Adriaen weer schadeloos.

Fol. 276r

Peeter Adriaen Timmermans belooft Jan Corst Meusz te voldoen
boven het geen Roelof Diercx heeft.

Fol. 276r, 31-1-1569

Frans Clauss verkoopt aan Cornelis Lambrechsz een stuck
grond.

Fol. 276v, 2-2-21569

Roelof Dircx te Sgravenmoer bekent geld schuldig te zijn aan
Willem Corneliss tbv de Heer van Loon ivm de aankoop van een weije.

Fol. 277r, 4-2-1569

Korst Jan Peeters verkoopt aan Willem van Dongen x Marij 3
vurtelen rogs.

Fol. 277v

Jan Cleijs Peeter Celien verkoopt aan Adriaen Stevensz een
“rente”. [akte vermoedelijk niet afgemaakt]

Fol. 277v, 4-2-1569

Peeter Janss wonende aanden Heuvel staat borg voor Joest
Dircx ivn de aankop van een stuck erven dat Joest van Peeter gekocht heeft.

Fol. 278r

Hendrick vander Vloeten, schout Dongen, maakt mits desen
Dinghen Maertensdr die zijn “jonckwijff” is geweest 3 mudden rogs.

Fol. 280r, 5-2-1569

Adriaen Peeter Adriaen Maess verkoopt aan Lambrecht
Adriaensz een “rente”.

Fol. 280v, 5-2-1569

Adriaen Wouter Denisz bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Korst Meusz tbv Peeter Adriaen Peeters weeskijnt.

Fol. 280v, 8-2-1569

Cornelis Lambrechs staat borg voor Merten Denisz .

Fol. 281r, 28-2-1569

Joest Sijmon Joeszoen, Jacop Sijmons, Jan Sijmon Joest,
Godert Sijmonsz en Marijken Sijmonsdr x Tonis Vrancken verkopen aan Dingeman
Jan Lambrechsz een steede metten huijsinge.

Fol. 281r, 14-2-1569

Cornelis Wouter Sprangers verkoopt aan Margriet Roelof
Janssdr een steede metten huijse.

In de kantlijn: Margriet verkoopt weer aan Roelof Adriaens
Wagemaker, 26-1-1573.

Fol. 281v, 14-2-1569

Thomas Adriaen Godscalcx verkoopt aan Anneken Peeter Janssdr
van Dongen een “rente”.

In de kantlijn: Thomas Adriaens en Anna Cornelis Lathouwers
lossen af, 15-6-1589

Fol. 281v, 16-2-1569

Thomas Janss verkoopt aan Cornelis Jan Joess ca 43 roeijen
moers.

Fol. 281br, 21-2-1569

Hans Heijnrick van Guijlick verkoopt aan Merten Heijnricx
Verlocht de helft van 100 roeijen moers.

Fol. 281br, 21-2-1569

Jacop Jan Roelofss verkoopt aan Roelof Heijnricxz 2 buijnder
gronden.

Fol. 281bv, 21-2-1569

Cornelis Janss Haenberch verkoopt aan Jacop Jan Roelofsz een
half buijnder gronden.

Fol. 281bv, 21-2-1569

Hans Heijnrick van Guijlick verkoopt aan Lambrecht Janss van
Oerschot een half roeeij gronden.

Fol. 281bv, 23-2-1569

Mateus Matijss verkoopt aan Gijsbrecht Franssz 5 lopen rogs.

Fol. 282r, 23-2-1569

Mateus Matijss verkoopt aan Gijsbrecht Franss tbv Antonis
Franss zijn broers 2 kijnder: Frans en Neeleken derdalf vurtelen rogs.

Fol. 282v, 28-1-1569

Joest Sijmons, Jacop Sijmons, Jan Sijmons, Marijken Sijmon
Joestdr x Tonis Vrancken verkopen aan Godert Sijmonsz hun broer 6 lopensaet
saijlants.

Fol. 282v, 28-1-1569

Peeter Goeijaertsz verkoopt aan Adriaen Jan Horsten een
“rente”.

Fol. 283v, 28-1-1569

Adriaen Peeter Maesz verkoopt aan Willem Willemsz een stuck
lants.

Fol. 283v, 14-3-1569

Jan Lambrechs de Hoevener bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick
Pouwels Jan Heijnricx als toesiender tbv Peeter den St??? 6 vurtelen rogs.

Fol.284r, 14-3-1569

Aert Embrechsz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis
Wachmans.

Fol. 284r, 14-3-1569

Corijn Herman Woutersz verkoopt aan Cornelis Jan Corstiaens
ca 74 roeijen moers.

Fol. 284v, 24-3-1569

Adriaenken Wouter Maesdr x Bastiaen Philips verkoopt aan
Adriaen Wouter Maesz haar broer haar deel van een steede metten huijsinge.

Fol. 284v, 24-3-1569

Adriaenken Wouter Maesdr x Bastiaen Philips verkoopt aan
Willeken Willemsz haar neef het 1/4 deel van een steede metten huijsinge.

Fol. 285r, 27-3-1569

Jan Lambrechs de Hoevener verkoopt aan Adriaen Frans Tonisz
een stede metten huijsinge.

Fol. 285r, 28-3-1569

Peeter Joest Kempener vekoopt aan Stoffel Joest zijn broer
een block moers.

Fol. 285v, 16-4-1569

Katelijn Heijnricxdr met Adriaen Jacops als voocht verkoopt
aan Marten Deniss ca 3 buijnder gronden.

Fol 285v, 27-3-1569

Aelbrecht Roelofs mede namens Joest en Roelof zijn kijnder
(proc Tsartogen Bosch) verkoopt aan Steven geritsz een half buijnder saijlants.

Fol. 285v, 28-3-1569

Cornelis Lemmens is na onser bancken recht schuldig ....

Fol. 286r, 4-4-1569

Dingen Michielsdr x Cornelis Lambrechs verkoopt aan Heijnrick
Rutgers vander Vloten, schout Dongen, tbv de 7 kijnder van Cornelis Wachmans:
Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken en Anneken bij joncfrouwe Clemencia
van Asseliers een half buijnder gronden.