Fol. 1r

Marij Jansdr x Wouter Toniss verkoopt aan Wouter Toniss van
Diessen 2 lopensaet saijlants.

Fol. 1v, 25-4-1569

Pauwels Martens is nae onse bancken recht schuldich ….

Fol. 1v, 9-5-1569

Cornelis Wouter Wiercxz vanden Haenberch verkoopt aan Jan
Wouter Wijercxzoen, broer 9 lasten rogs.

Fol. 2r, 9-5-1569

Cornelis Gerit Hanrijcxz verkoopt aan Peter Jan Jan Lemmensz
een block moers.

Fol. 2r, 20-?-1569

Jan Peeters alias Volder bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Rob W???

Fol. 2v

De erffg van Dierck Willems, is visecureijt tot Dongen
geweest,: Willem Diercxx (wordt in de deling zelf Peeter Gerits genoemd),
Cornelia Diercxdr x Merten Denisz maken een erfdeling.

De deling bestaat uit veel obligaties met namen erbij. (nog
uitwerken)

Fol. 3v, 20-6-1569

Corijn Hermen Woutersz transporteert f 53 tlv Cornelis Jan
Corstiaens aan Heijnrick Willemsz Sloetmaker

Fol. 3v, 20-6-1569

Cornelis Jan Corstiaens belooft de f 53 aan Heijnrick Willem
Sloetmaker te betalen.

Toegevoegd: Cornelis Heijnrick Willems Sloetmaker …. 22-2-1576

Fol. 4r, 6-7-1569

Marijken Jacop Peterdr wed Jan Lambrecht van Wijflits met
Adriaen Jacops als voocht verkoopt aan Peter Jacopsz, broer, de helft van een
stuck weijen.

Fol. 4r, 5-8-1569

Anneken Jan Lambrechtsdr int bijwesen van Joris vander Wee,
vorster tot Dongen, als voocht verkoopt aan Korstiaen Joessoen ca 3 lopensaet
saijlants.

Anneken x Adriaen Anssen

Fol. 4v, 20-8-1569

Anthonis Cornelisz Tingieter tot Breda namens Mr Jan Boelen
(Breda) verkoopt aan Peeter Peeters Boelenz een “rente”.

Toegevoegd: Peeter Peeter Boelen omgevest Antonis de la Ruelle.

Fol. 5r, 19-8-1569

Peeter Peeterss Roelofsz alias Boelen, coster tot
Oosterhoudt, verklaart voldaan te zijn door Mr Jan Roelofsoen Heijman alias
Boelen, oom. Roeloff Heijmanss is grootvader van Peeter.

Fol. 5v, 19-8-1569

Jan Tijs Jan Mathijss verkoopt aan Jochum Godertsz vanden
Raeck, Mateus en Cornelis zijn broers dochter: Katelijna vier vurtelen rogs.

Fol. 6r, 29-8-1569

Helarius Froncoeij de Greef is nae onse bancken recht
schuldich ….

Fol. 6v, 9-9-1569

Stoffel Peeter Luchtenz verkoopt aan Jan Stoffels zijn zoon
een steede metten huijs.

In de kantlijn: Jan Stoffels verkoopt de steede weer aan
Adriaen Jan Jacops, 16-1-1570

Fol. 6v, 26-9-1569

Elijsabet Aert Mathijsdr x Adriaen Joess verkoopt aan
Bastiaen Willems van Bavel een half buijnder gronden.

In de kantlijn: Adriaen Janss … Bastiaen Willems van Bavel,
26-9-1570.

Fol. 7r, 14-11-1569

Frans Lauwereijsz verkoopt aan Jochum Claussen een steede
metten huijs.

Fol. 7r, 14-11-1569

Jochum Claussen belooft Frans Lauwereijsz te betalen.

Fol. 7v, 21-11-1569

Willem Godert Corneliszoen van Bavel namens Barbara Peters
Cornelis Hulshoutsfr zijn vrouw verkoopt aan Gijsbrecht Vranck Jansz een
“rente”.

In de kantlijn: slecht leesbaar

Fol. 7v, 21-11-1569

Willem Godert Corneliszoen van Bavel namens Barbara Peters
Cornelis Hulshoutsdr zijn vrouw verkoopt Cornelia Heijnrick Gielis huisvrouwe
tbv kijnder bij Jan Jan Cornelis alias Horst een “rente”

In de kantlijn: … Wouter Tonis huijsvrouw ….

Fol. 8r, 21-11-1569

Willem Godert Corneliszoen van Bavel namens Barbara Peters
Cornelis Hulshoutsdr zijn vrouw verkoopt Cornelia Heijnrick Gielis huisvrouwe
tbv kijnder bij Jan Jan Cornelis alias Horst een “rente”

Fol. 8v, 23-11-1569

Adriaenken Jan Cleijsendr x Gijsbrecht Adriaensz verkoopt
aan Lambrecht Adriaens een “rente”

Fol. 8v, 6-2-1570

Korst Jan Peeters als voocht van Katelijn Jan Clauss wed
zijn zus, Pouwels Rijchouts als toesiender van zijn moeder verkopen Heijnrick
Rutgers vander Vloten, scoutent tot Dongen, een stuck weijen.

Fol. 9r, 5-12-1569

Marijke Bartolomeus wed, Adriaenken Bartolomeusdr, Commerken
Bartolomeusdr met Heijnrick Rutgers vander Vloten, scoutent tot Dongen, als
voocht, Cornelis Bartolomeus en Jantken Bartolomeusz verkopen aan Peeter Claussen
een steede metten huijsinge.

Fol. 9v, 5-12-1569

Peeter Claussen bekent geld schuldig te zijn aan de erfg van
Bartolomeus Rombouts: Marijke Bartolomeus, Adriaenken, Commerken, Cornelis en
Jantken Bartolomeusz.

Fol. 9v, 19-12-1569

Peter Joos Kempenaer verkoopt aan Cornelis Adriaen Aerden
een steede mette huijsinge.

Fol. 10r, 2-1-1570

Marijke Janss vander Vekensdr x Jan Wouters Aertsz, Andries
Adriaensz vander Veken en Geraert Cornelis vander Veken, Bartolomeus Janss
vander Veken verkopen aan Cornelis Wachmans kinder: Philips, Peeter, Jacop,
Jan, Pouwels, Neesken, Anneken en Maeijken bij Jocvrouwe Clemencia van
Asseliers hun deel in 2 buijnder grond.

Fol. 10v, 2-1-1570

Stoffel Joos Kempener transporteert geld aan de erfg van Heijnrick
Jan Adriaen Oomen: Zeger Gerit den Conijnck tot Sgravenmoer, Philips Cornelis
Bolkens en Cornelis Bartolomeus d’Oude.

Fol. 10v, 2-1-1570

Peeter Janss Bus verkoopt aan Adriaen Peeters alias Greijn
een “rente”.

Fol. 11r, 2-1-1570

Adriaen Jan Jacopsz Cop verkoopt aan Jan Domenzoen een
steede.

In de kantlijn: Jan heeft de steede overgevest aan Cornelis
Lambrechtsz, 25-2-1571

Fol. 11r, 2-1-1570

Merten Janss Decker staat borg voor Adriaen Jan Jacops.

Fol. 11r, 2-1-1570

Peeter Joost Kempener is nae onse bancken recht schuldich ….

Fol. 11v, 17-1-1570

Elijsabet Jan Heijnricxdr x Cornelis Heijnrick Coremans,
Jenneken Jan Heijnricxdr x Cornelis Cornelis de Metser, Willem Jan Heijnricx en
Heijnrick Jan Heijnricx verkopen aan Bartolomeus Peeter Meeusz een half buijnder

Fol. 12r, 2-1-1570

Peeter Joost Kempener verkoopt aan Cornelis Wachmans
kijnder: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken, Anneken en Maeijken bij
Joncvrouwe Clemencia van Asseliers ca 2 buijnder.

Fol. 12v, 12-1-1570

Peeter Peeter Boelen verkoopt aan Antoni de Lae Ruelle een “rente”

In de kantlijn: slecht leesbaar

Fol. 12v, 12-1-1570

Lemmen Damen verkoopt aan Jan Jan Hulsman tbv Cornelis
Wachmans kijnder: : Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken, Anneken en
Maeijken bij Jocvrouwe Clemencia van Asseliers 3 lopensaet.

Fol. 13r, 12-1-1570

Geertruijt Aert Deenendr x Peeter Peetersz Adriaen,
Lauwereijs Adriaen Aert Deenenz en Jan Aert Deenen verkopen aan Jan Peeter
Cornelisz 8 lopensaet gronden.

Fol. 13v, 27-1-1570

Joris vander Wee, vorster tot Dongen, is nae onse bancken
recht schuldig ......

Fol. 14r, 23-1-1570

Adriaen Damen van Sgravenmoer en Willem Cornelis Boon
verkopen aan Jan Peeter Cornelisz 2 lopenrogs.

In de kantlijn: Jan Peeter verkoopt de 2 lopen weer aan
Adriaen Raess tbv moeder Grietken Raes Janss weu, 10-4-1570.

In de kantlijn: Willem Cornelis gelost sijnder broeder ……..
hier op bedeelt.

Fol. 14r, 30-1-1570

Peeter Adriaens de Wagemaker verkoopt aan Jan Jacopsz van
Turnoutt een “rente”

Fol. 14v, 30-1-1570

Jan Jacopsz van Turnout belooft Peeter Adriaens de Wagemaker
te betalen.

Fol. 14v, 30-1-1570

Peeter Adriaensz, Cornelis Adriaensz, Marij Adriaensdr met Peeter Adriaens als voocht, Mr Jan
Cornelisz als voocht van Mr Huijbrecht 2 kijnder bij Anna Adriaen Aert Lemss:
Cornelis en Adriaenken verkopen aan Cornelis Janssoen Haenberch een steede
metten huijsinge.

Fol. 15r, lichtmis 1570

Maria Jacop Peetersdr met Adriaen Jacopsz als voocht
verkoopt aan Willem Peeter Aldraansz een steede metten huijse.

Fol. 15v, 1-1570

Willem Peeter Adriaensz belooft Maria Jan Lambrechts weduwe
te betalen.

Fol. 15v, 1-1570

Maria Jan Lambrechts weduwe bent dat Willem Peeters betaalt
heeft.

Toegevoegd: Dingen Jan Lambrechts en Adriaen Jan Lambrechts
bekennen voldaan te zijn, 4-6-1574.

Fol. 16v, lichtmis 1570

Cornelis Rijck Adriaensz bekent geld schuldig te zijn aan
Maria Ruel Jan Roelantsdr.

Fol. 16v, 1-2-1570

Cornelis Janss Haensberch verkoopt aan Anneken Janss alias
Brebersdr 8 vurtelen rogs.

Fol. 17r, 1-2-1570

Anna Jan Cornelisdr bekent geld schuldig te zijn aan
Cornelis Janss Haenberch

Fol. 17r, 1-2-1570

Adriaenken Jan Rijken wed met Wilboert Sijmons als voocht,
Cornelis Rick Adriaensz als voocht van Jan Rijken zijn broers kijnder bij
Adriaenken voors met Jan Lambrechts als toesiender verkopen aan Wouter Tonissen
3 lopensaet saijlants.

Kijnder: Dingeman Janss, Rijck Janss, Peeter Janss, Jan
Janss, Marijken Janss en Huijbrecht Janss.

Fol. 17v, 17-11-1570

Heijnrick Heijnrick int Heijvelt bekent geld schuldig te
zijn aan Gijsbrecht Peeter Willems tbv Jacop Peeter Willems weeskijnt:
Jacopken.

Fol. 17v, 3-2-1570

Dijnggen Jaspers Woutersdr x Pauwels Peetersz verkoopt aan
Matijs Jan Matijss een stuck saijlants.

Fol. 18r, 3-2-1570

Matijs Jan Matijss verkoopt aan Peeter Peeter Jacops als
voocht van Lambrecht Gerits weu 4 vurtelen rogs.

Fol. 18v, 3-2-1570

Peeter Peeter Jacops bekent Matijs Jan Matijss te betalen.

Fol. 18v, 3-2-1570

Adriaen Wouter Maesz als voocht van Thomas zijn broers
kijnder is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 19r

Mr Willem Dircxz (Scahtogen Soch) machtigt Merten Denisz en
Peeter Heijnricx Wagemaker om zijn zaken oa te Dongen te behartigen.

Fol. 19v, 6-2-1570

Heinrick Ruthersz vander Vloten, schout Dongen, verkoopt aan
Adriaen Jan Peetersz tbv Cornelis zijn broers kijnder 4 vurtelen rogs.

Fol. 19v, 6-2-1570

Cornelis Lemmens verkoopt aan Adriaen Jan Peetersz tbv
Metken Hermansdr een “rente”

Fol. 20r

Jan Tonisz de Meijer verkoopt aan Jan Willems Twijn een
stuck erven.

Toegevoegd: Jan Tonisz x Marijken Aert Jan Geritsdr.

Fol. 20v, 6-2-1570

Jan Govertsz Bosman namens Adriaen Gijselsz is nae onse
bancken recht schuldig ......

Fol. 20v, 23-3-1569

Jan Huijben Lauwreijsz verkoopt aan Lauwreijs Cornelisz de
helft van ca 5 lopensaet gronden.

Fol. 21r, 18-2-1570

Cornelis [?] Philipsdr x Peter Korst Meeusz, Cornelis
Godscalcxzoen als voocht van Peeter Godscalcx 6 kijnder bij Cornelia voorsch
met Philips Cornelis als grootvader en toesiender verkopen Lambrecht Janss van Oerscot
een stuck erven.

Fol. 21r, 13-2-1570

Cornelis Aertsz verkoopt aan Adriaen Jacop Jan Roelofs een
steede metten huijse.

Fol. 21v, 13-2-1570

Peeter Janss Bus verkoopt aan Cornelis Jan Corstiaensz een
half buijnder gronden.

Fol. 21v, 13-2-1570

Cornelis Jan Joess bekent geld schuldig te zijn aan Matijs
Lauwreijs.

Fol. 22r, 13-2-1570

Jacop Jan Roeloffs staat borg voor Adriaen Jacop Jan Roelofs
ivm de aankoop van een steede.

Fol. 22r, 15-2-1570

Stoffel Joes Cornelisz bekent geld schuldig te zijn aan
Peeter Adriaen Aertss tbv Maria Adriaensdr, zus.

Fol. 22v, 18-2-1570

Jan Peeters Volder verkoopt aan Jan Willemsz sestalf
lopensaet lants.

Fol. 22v, 18-2-1570

Adriaen Aert Jan Geritsz en Jan Janss Geritss staan borg
voor Jan Willemsz voorsch.

Fol. 23r, 27-2-1570

Willem Adriaen Wijnenz bekent geld schuldig te zijn aan
Aelbrecht Roelofs van Dongen.

Fol. 23v, 29-1-1562

Cornelis Jan Joess verkoopt aan Cornelis Adriaen Aertss een
steede metten huijsinge.

Fol. 24r los vel, 17-2-1606

Willem Jan Cornelis belooft aan Dingenenen Corstiaen Joos
Dirckssdr geld te geven.

Fol. 24r, 27-2-1570

Peeter Adriaen Suermons bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Janss inden Ham.

Fol. 24r, 27-2-1570

Peeter Jan Lauwreijs verkoopt aan Jannen Jacop Snellaertsz
die men noemt Hans van Turnout 4 vurtelen rogs.

Fol. 25r, 28-2-1570

Thonis Peeters Fraen? bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Geritsz van Ceters.

Fol. 25r, 6-3-1570

IJken Jan Jan Versteegh wed met Willem Ghijben als voocht,
Marijken Jan Jan Versteeghdr x Huijbrecht Jan Embrechtsz verkopen aan Jan Jan
Janss Versteegh een steede metten huijsinge.

In de kantlijn: overgevest Huijb Cornelis Cleijs Varat?

Fol. 25v, 6-3-1570

Jan Jan Janss Versteegh verkoopt aan Peeter Heijnricx de
Wagemaker 4 lopensaet erven.

Peeter verkoopt het weer aan Jan Jan Versteegh, 7-7-1571

Fol. 25v, 6-3-1570

Peeter Heijnricx de Wagemaker verkoopt aan IJken Jan Jan
Versteegh wed 2 vurtelen rogs.

Fol. 25v, 6-3-1570

Jan Jan Janssen Versteegh bekent geld schuldig te zijn aan
IJken Jan Janss Versteegh zijn moeder.

Fol. 26r, 27-2-1570

Mateus Cornelis Martensz bekent geld schuldig te zijn aan
Anscem Adriaen zoen alias Leers?

Fol. 26v, 8-3-1570

Cornelis Philipsdr x Peeter Korst Meusz verkoopt aan Adriaen Janss Mercelis
alias Cluijter vijftalf lopensaet.

Fol. 26v, 8-3-1570

Peeter Korst Meus
staat borg voor Adriaen Janss Cluijter.

Philips Cornelisz als grootvader en Cornelis Godscalck als
toesiender van de weeskijnder van Peeter Godscalck zijn akkoord dat Peeter
Corsten nog wat land achter zijn steede mag verkopen.

Fol. 27r, 9-3-1570

Stoffel Joes Kemppeners verkoopt aan Cornelis Lambrechtsz 49
roeijen moers.

Fol. 27r, 13-3-1570

Tonis Peeters toont rekening en bewijs tbv zijn 3 weeskijnder
aldaer deeser IJken present die moeder af is.

Jan Geraerts Hermansz toont ook rekening en bewijs tbv
Anneken Donis Peetersdr.

Fol. 27v, 13-3-1570

Peeter Adriaen Timmermans bekent geld schuldig te zijn aan
Jan Cornelis Vermolen.

Toegevoegd: Marij Willem Joos wed met Peeter Heijnricx als
voocht staat borg voor Peeter Adriaens.

Fol. 28r, 10-4-1570

Cornelis Willem Jacops verkoopt aan Jacop Jan Roelofsz 120
roeijen moers.

Fol. 28r, 9-3-1570

Cornelis Jan Lambrechts bekent geld schuldig te zijn aan Lauwereijs
Gerit Peeters.

Fol. 28r, 13-3-1570

Peeter Aerts Ridder bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Adriaens Broeder en Lijsken zijn zuster.

Fol. 28v, 17-3-1570

Jacop Jan Jan Lemmens verkoopt aan Peeter Peeter Jacopsz een
“rente”.

Geertruijt Willem Jacops met Peeter Jacopsz als voocht doet
afstand van de “rente” die Jacop Jan Jan Lemmens aan haar zou betalen. Bastiaen
Willems haar zoon is present.

Fol. 29r, 17-3-1570

Cornelis Adriaen Geritsz bekent geld schuldig te zijn aan
Willem Peeter Stevensz.

Fol. 29r, 20-3-1570

Jan Willems Sceer bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen
Rob Wouters

Fol. 29v, 30-3-1570

Peeter Aertsz alias Ridder verkoopt aan Anna Peeter Jansen
van Dongen 37 roeijen moers.

Fol. 29v, 10-4-1570

Huijbrecht Raess verkoopt aan Aert Jan Aertss een stuck
moer.

Fol. 30r, 10-4-1570

Stoffel Joest Kempeners verkoopt aan Lambrecht Lambrecht
Maessen een stuck moer gekomen van Peeter Joest zijn broer.

Fol. 30r, 22-5-1570

Bastiaen Willems Twijn verkoopt aan Claus Bastiaen Willems
zijn zoon een steede metten huijse.

Fol. 30v, 22-5-1570

Bastiaen Willems Twijn verkoopt aan Jan Bastiaen Willems
zijn zoon een stuck erven.

Fol. 30v, 23-5-1570

Claus Bastiaen Willems en Jan Bastiaen Willems beloven
jaarlijks 12 vurtelen rogs te “betalen” aan hun vader Bastiaen Willems

Toegevoegd: De erffg van Bastiaen Willemsz zijn voldaan door
Thijs Bastiaensz voor de helft van de schuldbrief, 3-2-1574.

In de kantlijn: Er is betaald op de brief, in presentie Jan
Willemsz Wittsanck als voocht van de weeskijnder van Bastiaen Willemsz van Bavel
met Jan Cleijs Lauwen als toesiender. Noch bekent Bastiaen Willemsz ontvangen
te hebben van Jan Bastiaens sijnen zoon 25 lichter gulden.

Fol. 31r

Matijs Janssoen vande Teteringen verkoopt aan Aert Stoffelsz
ca 2 buijnder gronden.

Toegevoegd: Peeter Cornelis van Ghils wordt borch voor
Matijs Janss voerss soe wat den conijnck te eijschen aangaende den honderste
penijnck.

Fol. 31v, 5-6-1570

Jan Lenaerts Haef namens Cornelis Janss Potmaker tot Delf is
nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 31v, 15-6-1570

Cornelis Heijnricx de Smit verkoopt aan Cornelis Wachmans
tbv zijn kijnder: Philips, Peeter, Jacop, Jan, Pouwels, Neesken, Anneken en
Maeijken bij Jocvrouwe Clemencia van Asseliers anderhalf buijnder.

Fol. 32r, 28-6-1570

Dingen Damas Woutersdr x Wouter Robben verkoopt aan Wouter
Damissen, broer, een steede gekomen van haar vader.

Fol. 32r, 1570

Dingen Domas Woutersdr x Wouter Robben, Katelijn Domas
Woutersdr x Jan Adriaensz, Alit Domas Woutersdr met Joris vander Wee als
voocht, Wouter Domaszoen verkopen aan Adriaen Woutersz, oom, hun deel in de
steede gekomen van hun vader.

Fol. 32v, 28-6-1570

Dingen Domas Woutersdr x Wouter Robben, Katelijn Domas
Woutersdr x Jan Adriaensz, Alit Domas Woutersdr met Joris vander Wee als
voocht, Wouter Domasz verkopen aan Adriaen Woutersz, oom, hun deel inde steede aangekomen van Peeter
Woutersz hun oom za.

Fol. 32v, 3-7-1570

Cornelis Aertsz den Scoenmaker is nae onse bancken recht
schuldig ......

Fol. 33r, 3-7-1570

Jan Joest Dircxzoen is nae onse bancken recht schuldig
......

Fol. 33v, 7-7-1570

Jan Adriaensz Tingieter optot gastus eijnde, Corijn Clauss
als gastusmeester nu ter tijt staende op het gastus eijnde tot Breda verkopen
Matijs Peterszoen van Ghils een scuere metten erve.

Fol. 34r, 2-8-1570

Cornelis Adriaen Cornelisz, Jan Adriaen Cornelisz, Marijken
Adriaensdr x Jan Wijten, hebben een smaldeling gemaakt van hun vaderlijke
goederen. (zie ook cavelinge van 24-12-1565)

Fol. 35r, 28-8-1570

Cornelis Willem Jacops verkoopt aan Peeter Meussenzoen de
helft van 130 roeijen moers.

Fol. 35r, 23-9-1570

Cornelis Jan Cornelisz belooft Willem Willemsz genaeamd van
Dongen geld te betalen.

Fol. 35v, 2-10-1570

Joris vander Wee, vorster tot Donge, namens Cristoffel
Jacopsz is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 35v, 23-10-1570

Joris vander Wee, vorster tot Donge, namens Cristoffel
Jacopsz is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 36r, 16-11-1570

De erfg van Gerit Peeter Willemsz maken een erfdeling: Alit
de weduwe x Andries Jan Matijss, Peeter Geritsz, Jan Geritszoen, Lijsken
Geritsdr x Jan Philipsz en Dingen Geritsdr x Steven Gorisz. Int bijwesen van
Gijsbrecht Peeter Willemsz als oom vande kijnder.

Fol. 37v, 20-11-1570

Wierck Adriaensz verkoopt aan Tonis Adriaen Govertsz 10
lopensaet gronden.

Fol. 37v, 20-11-1570

Adriaen Godscalck verkoopt aan Tonis Adriaen Govertsz 10
lopensaet gronden.

Fol. 38r, 4-12-1570

Anna Peeter Jansdr van Dongen met Adriaen Jan Cornelisz als
voocht verkoopt aan Gerit Huijbrechtsz de Wagemaker 37 roeijen moers.

Fol. 38v, 7-12-1570

Jan Mercelis staat borg voor Adriaen Claus Godertsz van
Dorst.

Fol. 38v, 7-12-1570

Jan Wijtenz en Cornelis Adriaens Corneliszoen maken een
deling.

Fol. 39v, 18-12-1570

Stoffel Joes Cornelisz verkoopt aan Cornelis Cornelis
Rijkenz een steede metten huijsinge.

Fol. 40r, 18-12-1570

Stoffel Joes Cornelisz verkoopt aan Gerit Huijbrechtsz een
stuck saijlants.

Fol. 40r, 18-12-1570

Adriaen Jacopsz verkoopt aan Matijs Bouwensz een stede
metten huijse.

Fol. 40v, 5-1-1571

Matijs Cornelis Hermans verkoopt aan Bastiaen Willemsz ca 5
lopensaet gronden.

Fol. 40v, 5-1-1571

Lauwereijs Cornelis verkoopt aan Jacop Lemmensz 30 roeijen
moers.

Fol. 41r, 5-1-1571

Jacop Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Lauwereijs
Cornelis

In de kantlijn: Lauwereijs is voldaan, 13-1-1572

Fol. 41r, 5-1-1571

Jan Meussoen verkoopt aan Cornelis Willem Jacopsz 1/5 in 8
lopensaet moers.

Fol. 41v, 8-1-1571

Thonis Janssen de Decker bekent geld schuldig te zijn aan
Cornelis Tonisz de Meijer

Fol. 42r, 10-1-1571

Stoffel Joest Cornelisz bekent geld schuldig te zijn aan
Peeterken zijn dochter x Cornelis Cornelisz.

Fol. 42r, 10-1-1571

Peeter Heijnricx Wagemaker namens Adam Merten Aertsz is nae
onse bancken recht schuldig ......

Fol. 42v, 10-1-1571

Peeter Heijnricx Wagemaker namens Huijbrecht Cornelis
Cleijszoen is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 42v, 11-1-1571

Marij weduwe Vranck Willem Meremansz met M Jan Cornelis als
voocht verkoopt aan Adriaen Willem Peeterss een huijs.

In de kantlijn: voor Zebrecht Janss en Peeter Cornelis heeft
Adriaen dit overgevest Cornelis Adriaen Aerdenz, 27-12-1576.

Fol. 43r, 11-1-1571

Adriaen Joess verkoopt aan Godscalck Heijnrick Jacopsz 15
lopen rogs.

Fol. 43v, 11-1-1571

Godert Tijs Lenaerts verkoopt aan Matijs Antonisz 2
lopensaet gronden.

Fol. 44r, 11-1-1571

Elijsabet Lauwereijs Martensdr met Heijnrick Rutgerssoen
vander Vloten, schout Dongen, als voocht verkoopt aan Aert Jan Corneliszoen een
steede metten huijse.

Fol. 44r, 11-1-1571

Jan Janss Versteegh verkoopt aan Willem Gijbenzoen als
voocht van IJken Jan Versteeghs wed zijn zus een “rente”.

Fol. 44v, 26-1-1571

Steven Gorisz de Smit bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen
Jacop Sprangersz.

Fol. 44v, 16-2-1571

Cornelis Rijck Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan
Merten Denisz.

Fol. 45r, 3-2-1571

Marij Jan Zeben wed met Gerit Janss haar zoon als voocht
verkoopt aan Adriaen Jan Joess 1/8 in een stuck moers.

In de kantlijn: Adriaen Jan Jacopss heeft dit weder gevest
aan Jan Adriaens Peeters van Heesbeen, 7-2-1571.

Fol. 45r, 3-2-1571

Peeter Adriaen Aertss bekent geld schuldig te zijn aan
Berbera Adriaen Gerits weduwe.

Fol. 45v, 5-2-1571

Cornelis Janss Haneberch bekent geld schuldig te zijn aan
Jacop Zebenz.

Fol. 45v, 5-2-1571

Adriaen Jan Jan Peeter Celen verkoopt aan Cornelis Jan Joess
een half buijnder lants gekomen van zijn vader.

Cornelis Jan Joess verkoopt het land weer aan Adriaen
Michiel Jan Cornelisz.

Fol. 46r, 9-2-1571

Cornelis Aertsz alias Stuijck bekent geld schuldig te zijn
aan Margriet Adriaen Heijnricx weduwe.

In de kantlijn: Claus Jan Suenteners? Belooft de secretaris
schadeloos te houden.

Folo. 46r, 12-2-1571

Willem Cornelisz verkoopt Jan Adriaensz de Wagemaker ca 40
roeijen moers.

Fol. 46v, 12-2-1571

Cornelis Joess Vervoert bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Jacopsz.

Fol. 46v, 25-2-1571

Adriaen Eelenszoen van Molenschot verkoopt aan Lenaert
Adriaensz een perceel gronden.

Fol. 47r, 19-3-1571

Adriaen Wouter Denissz bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Meuss te Cleijn Oosterhout.

Fol. 47r, 19-3-1571

Vranck Janss maakt testament: Dingen zijn dochter krijgt ƒ
50.

Toegevoegd: Testament herroepen op 23-2-1575.

Fol. 47v, 30-3-1571

Cornelis Adriaen Cornelisz is nae onse bancken recht
schuldig ......

Fol. 47v, 9-4-1571

Neelken Pauwels Geritsdr met Adriaen Jan Cornelisz als
voocht verkoopt aan Corijn Stoffelszoen 1/5 van 2 buijnder gronden.

Fol. 48r, 9-4-1571

Joris vander Wee, vorster te Dongen, namens Thomas Deniss
tot Sgravenmoer is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 48r, 14-4-1571

Peeter Peeter Stevens verkoopt aan Geraert Aert Hulssen een
“rente”

Fol. 48v, 23-4-1571

Lijsken Willemsdr x Jan Peeter Stevens verkoopt aan Merten
Janss de Decker ¼ buijnder gronden.

In de kantlijn: Jan Willem Jan Willems renuncieert van deze
koop.

Fol. 48v, 8-10-1571

Adriaen Janssoen, secretaris Dongen, is nae onse bancken
recht schuldig ......

Fol. 49r, 1705-1571

Roelof Heijnricxz verkoopt aan Jacop Jan Adriaensz de helft
van een steede metten huijsinge gemeen met Jan Roelofs.

In de kantlijn: Jan Roelofss heeft deze steede overgevest
aan Jacop Jan Adriaenss , 12-1-1579.

Fol. 50r, 7-6-1571

Adriaenken Gerit Peetersdr is nae onse bancken recht
schuldig ......

Fol. 50v, 5-7-1571

Peeter Cornelis is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 50v, 18-6-1571

Lenaert Janss Boeschot, schout Oosterhout, verkoopt aan
Adriaenken Jan Andries huijsvrou een “rente”

Willem Janss Verlegh namens Joh Eduart van Hogelande (proc 3-5-1698, Sgravenhage) heeft de rente
afgelost, 18-5-1698.

Fol. 50v, 5-7-1571

Jan Janssen Versteegh verkoopt aan Huijbrecht Cornelis Cleijss
een steede metten huijsinge.

Fol. 51v, 5-7-1571

Jacop Jan Janss weduwe met Peeter Heijnricx als voocht verkoopt
aan Adriaen Jan Janss haar zoon de helft van de steede metten huijsinge.

Fol. 52r, 13-9-1571

Zebrecht Ariaens heeft aangenomen zijn kijnt Maeijken bij
Anneken Aert Jan Gheenendr van Jan Aert Jan als voocht en Adriaen Jan Roelens
als toesiender.

In de kantlijn: Adriaen Sijmon Adriaen Ghijben x Maeijken
Zijbrecht Adriaens voerdochter is voldaan, 28-12-1598.

Fol. 52v, 24-9-1571

Eefken Aert Jan Gheenen weu met Adriaen Jacops als voocht
verkoopt aan Zebrecht Ariaens een steede.

Fol. 52v, 24-9-1571

Adriaen Aert Janssoen verkoopt aan Ghijsbrecht Peeter
Willems een stuck erve.

Fol. 53r, 25-10-1571

Claus Lauwereijsz als voocht en Pouwel Pouwelsz als
toesiender vande kijnder van Adriaen Lauwereijs en Alit Cleijs Peetersdr:
Dingeman Adriaens en Jenneken Adriaensdr, Marijken Adriaens x Gijsbrecht
Janssoen, IJken Adriaens x Cornelis Frans en Pouwels Pouwelssz verkopen aan
Aerdt Stoffelszoen hun deel in vierdalf lopensaet.

Fol. 53r, 25-10-1571

Pouwel Pouwels staat borg voor de helft en Gijsbrecht Janss,
Cornelis Franss, Claus Lauwereijsz voor dander helft.

Fol. 53v, 5-11-1571

Peeter Cornelis Jan Willemsz verkoopt aan Antonis Dircxz de
Molener ca 12 lopensaet.

Fol. 53v, 5-11-1571

Peeter Cornelis Jan Willemsz verkoopt aan Antonis Dircxz de
Molder 2 lopensaet.

[in de akte staat de naam Peeter niet maar er is soweso een
stuk tekst overgeslagen]

fol. 54r, 19-11-1571

Stoffel Joes Cornelisz verkoopt aan Stoffel Cornelisz
Lakenbereijder een “rente”.

Fol. 54r, 21-11-1571

Willem Cornelis Ruwenszoen verkoopt aan Antonis Dircxzoen,
casteleijn al nu tot Dongen, 1/6 in 4 buijnder gronden.

In de kantlijn: Tevens heeft Adriaen Jacopsz namens Anna
Cornelis Jan Matijsdr x Henrick Ghoris Dirvensoen, Adriaen Merten Spierincxsoen
haar ??? aan Antonis Dircxz verkocht een half buijnder gronden.

Fol. 54v, 16-12-1571

Pouwels Rijck Pouwelsz verkoopt aan Cornelis Adriaensz Cop
ca 17 roeijen moers.

Fol. 54v, 17-12-1571

Merten Janss Decker verkoopt aan Antonis Dircxz 2 lopensaet
gronden.

Fol. 54v, 31-12-1571

Jacop Lauwereijs verkoopt aan Cornelis Toniss Cleijss 16 roeijen moers.

Fol. 55r, 31-12-1571

Dingen Peeter Geritsdr x Andries Cornelis Bogaert verkoopt
Huijbrecht Tonis Jooss 1/8 in een buijnder.

Fol. 55r, 3-1-1572

Wijtman Willemsz bekent geld schuldig te zijn aan
Margrietken Raes Janss weu.

Toegevoegd: Margrietken met Adriaen Jacopsz als voocht is
voldaan.

Fol. 55v, 13-1-1572

Adriaenken Jan Versteeghdr met Jan Jan Jan Wouter haar zoon
als voocht, Jan Jan Jan Wouters, Peeter Jan Janss, Adriaen Jan Janss, Cornelis
Jan Janss, Huijbrechts Jan Janss, Stoffel Jan Janss, Lauwereijs Jan Janss, en
Jacop Jan Janss verkopen aan Huijbrecht Corneliszoen anderhalf lopensaet
saijlants.

Fol. 55v, 19-1-1572

Willem Cornelis Raessen verkoopt aan Willem Pauwelszoen een
steede.

Fol. 56r, 1-2-1572

Zebrecht Adriaensz verkoopt aan Adriaen Aert Jan Geenenz 4
lopensaet.

Fol. 56r, 1-2-1572

Tonis Janss de Decker bekent geld schuldig te zijn aan
Cornelis Tonisz de Meijer.

Mr Jan Cornelis staat borg.

Fol. 56v, 1-2-1572

Willem Cornelis Raesen verkoopt aan Claus Jacopsz een stuck
erven.

Fol. 56v, 4-2-1572

Adriaen Peeter Adriaen Maess, Jenniken Peeter Adriaensz x
Jan Cornelisz, Cornelis Peeters, Marijken Peetersdr met Cornelis Adriaen Maess
als oom en voocht verkopen aan Claus Roel Clausz een steede metten huijse.

Fol. 57r, 4-2-1572

Heijnrick Rutgersz vanden Vloten, schout Dongen, namens de
erffg van Goeijaerts de Keteler: Jeremijas Jacops Goverts, Jasper Jacop Goverts
Ketelers, Lijnken Henrick Goverts met Lenaert Glavimans tot Gestel bij den
Bosch als voocht verkopen aan Antonis Dircxz, castelijn tot Dongen, een stuck
erven.

Fol 57r, 9-2-1572

Peeterken Adriaen Timmermansdr x Roeloff Stoffels geeft aan
Cornelis Jan Geraertsz genaamd den Haen en Corijn Stoffel Peeters een deel
moers aangekomen van Heijnrick van Ghils.

Fol. 57v, 11-2-1572

Adriaenken Jan Jan Wouters weduwe met Jan Jan Jan Wouters
haar zoon als voocht, Jan Janss, Peeter Janss, Adriaen Janss, Cornelis Janss,
Huijbrechts Janss, Stoffel Janss, Lauwereijs Janssoen en Jacop Janss verkopen
aan Cornelis Jan Jan Lemmens een steede metten huijsinge.

Fol. 58r, 11-2-1572

Bastiaen Willems Twijn verkoopt aan Antonis Dircxz,
casteleijn tot Dongen, 6 lopensaet gronden.

Fol. 58r, 11-2-1572

Jan Bastiaenszoen en Cleijs Bastiaensz, broers, verkopen aan
Antonis Dircxz, casteleijn tot Dongen, een buijnder gronden.

Fol. 58r, 11-2-1572

Anneken Denisdr x Cornelis Tonissen verkoopt aan Evert
Joriss haar deel in een steede metten huijse.

Fol. 58v, 6-2-1572

Jacop Cornelis Jan Jacops, Jan Cornelis Jan Jacops, Marij
Cornelis Jan Jacopsdr x Ans Meus Anssen, Lijsken Cornelis Jan Jacopsdr met
Adriaen Jan Peeters als voocht en Anneken Cornelis Jan Jacopsdr x Lambrecht Lemmen
Maesz verkopen aan jan Huijb Belgaertsz
7 lopensaet.

Fol. 59r, 14-2-1572

De erffg van Jan Matijs maken een erfdeling.

Margriet Jan Matijs weu met Jan Cornelis als voocht, Antonis
Matijssen als voocht van Margriet Jan Matijsdr, Matijs Jan Matijss, Andries Jan
Matijss, Wouter Vrancken x Barbera Janss, Cornelis Jan Lambrechts als voocht
van Merten Jan Tijss kijnder en de schout als voocht van Marijken Jan
Matijssendr.

Fol. 59v, 19-2-1572

Cornelis Dircxz, Gerart Dircxz, Peterken, Willemken en
Marijken Dirck Geritskijnder bij Corstijn Willemsdr za. met Bastiaen Willemsz
van Bavel als oom en voocht verkopen aan Jan Gijsbrecht Meliszoen een steede
metten huijse.

Fol. 60r, 28-2-1572

Cornelis Willem Jacopsz verkoopt aan Lambrecht Adriaen Jan
Jacopsz de helft van 130 roeijen moers.

Fol. 60r, 4-3-1572

Gerit Cornelisz, Geertruijt Cornelisdr met Cornelis Jan
Geraertsz genaamd den Haen als voocht verkopen aan Jan Gerit Hermanszoen een “rente”.

Fol. 60v

Cornelis Willem Jacopsz verkoopt aan Adriaen Peeter
Cornelisz. Verder gaat de akte niet.

Fol. 60v, 5-3-1572

Pouwels Rijck Pouwelsz verkoopt aan Jan Adriaens de
Wagemaker 1/9 deel in een half buijnder moers.

Fol. 61r, 10-3-1572

Cornelis Willemsz, Anneken Willemsdr x Gielis Philipszoen
verkopen aan Pouwels Martenszoen 2 vurtelen rogs.

Fol. 61r, 10-3-1572

Jan Peeter Janss Swerts verkoopt aan Cornelis Tonis Buijs en
steede metten huijse.

In de kantlijn: Cornelis verkoopt de steede weer aan Jan
Baeijensz, 4-4-1576.

Fol. 61v

Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout tot Dongen, is nae
onse bancken recht schuldig ......

Fol. 62r, 19-2-1571 [?]

Corijn Herman Woutersz verkoopt aan Cornelis Jan Geritszoen
6 lopensaet gronden gekomen van Elijsabet Huijbrecht Woutersde x Peeter Jan
Coris?

Fol. 62v, 28-3-1572

Cornelis Tonis Buijszoen verobligeert een steede

Fol. 63r, 31-3-1572

Adriaen Antonis vanden Biestraten, stadthouder te Ghils,
namens Jacopmijne Jan Emmersdr x Rombout Peeter Valerius Andrieszoen (proc
Ginneken) verkoopt aan Antonis Dircxz, casteleijn tot Dongen, een half buijnder
gronden.

Fol. 63r, 31-3-1572

Adriaen Antonis vanden Biestraten, stadthouder te Ghils,
namens Jacop Adriaen Schuermansz (proc Breda) verkoopt aan Antonis Dircxz,
casteleijn tot Dongen, een 1/8 in 4 buijnder gronden.

Fol. 63v

Cristoffel Jacopsz verkoopt aan Peeter Matijs Peetersz van
Ghils zekere moeren.

Fol. 63v, 16-4-1572

Heijnrick Rutgerszoen vander Vloten, schout Dongen,
renunciert van instanne en opwijninge zoals schout gedaan heeft op de moeren van Jacop Tijnagel.

Fol. 64r, 28-2-1572

Zebrecht Jan Wijnenzoen x Marij Raes Joosdr maken een
testament

Genoemd: Anna Aert Jan Heenis weduwe met kijnder, Elijsabet Wijnrick
Peeter Celijendr,

Fol. 65r, 5-5-1572

Thomas Adriaensz beloofd aan Gerit Willem Peetersz jaarlijks
een “rente” te betalen.

Fol. 65r, 16-6-1572

Claus Roel Clausz verkoopt aan Lambrecht Adriaenszoen een
“rente”.

Fol. 66r, 3-7-1572

Lenaert Janss Boeschschot, schout Oosterhout, bekent geld
schuldig te zijn aan Heijnrick Adriaen Heijnricxzoen (Breda).

Fol. 66v, 3-7-1572

Lenaert Janss Boeschot, schout Oosterhout, kendt ende lijdt
alsoe Heijnrick Adriaen Heijnrijcxzone

Fol. 68r, 11-8-1572

Willem Willemsz den Lakenbereijder bekent geld schuldig te
zijn aan Gijsbrecht Franss tbv Frans en Neelken Tonis Franssen weeskijnder.

Fol. 68v, 11-9-1572

Peeter Heijnricx namens Antonis du Dangre is nae onse
bancken recht schuldig ......

Fol. 68v, 22-9-1572

Adriaen Jans Broeder is nae onse bancken recht schuldig
......

Fol. 69r, 20-10-1572

Cornelis Willems bekent jaarlijks 6 lopen rogs schuldig te
zijn aan Antonis Matijs als voocht van Margriet Jan Matijsdr.

Fol. 69r, 17-12-1572

Adriaenken Tonisdr x Lambrecht Raess, Andriesken Willem
Lambrechtsdr x Jan Sijmonszoen tranporteren aan Roelof Adriaensz een “rente”.

Fol. 69v, 17-12-1572

Cornelis Geritsz verkoopt aan Gijsbrecht Jan Gijsbrechtsz
een block moers.

Fol 69v, 18-12-1572

Cornelis Cornelis Rijken verkoopt aan Cornelis Lambrechtsz
een stuck erven.

Fol. 70r los vel, 25-12-1577

Jacob Peeterss is akkoord met Jacob Laurenss tot Sgravenmoer
dat Jan geld aan Jacob zal geven.

Fol. 70r, 29-12-1573

Gijsbrecht Adriaen Janss verkoopt aan Jacob Lauwereijsz 19
roeijen moers.

Fol. 70r, 12-1-1573

Peeter Corst Meusz verkoopt aan Aerdt Meuss Adriaensz 2
buijnder gronden.

Fol. 70v, 26-1-1573

Matijs Goert Matijssen verkoopt aan Merten Denis ca 10
lopensaet gronden.

Fol. 71r, 26-1-1573

Adriaen Jan Jacops Cop verkoopt aan Bastiaen Willemsz Twijn
een steede metten huijsinge.

Fol. 71r, 26-1-1573

Hilleken Adriaen Gijbbendr x Adriaen Huijb Naeszoen verkopen
aan Cornelis Jan Geraertsz alias Haen een half buijnder gronden.

Fol. 71r, 26-1-1573

Jacop Damen verkoopt aan Cornelis Jan Geraertsz alias Haen
een half buijnder gronden.

Fol. 71v

Alsulcke pert als Merten Adriaens Wagemaker geronnen was
vanden swarte ruijter vanden hertogh van Hulst, dat selfde pert heeft Merten
Adriaens voorsch verder bevonden onder Dongen inden wagen van Cornelis Coremans
oft sijne huijsvrou varende metten wagen nae Tserhoghen Bosch.

Fol. 72r, 7-11-1573 (akte is eigenlijk een los vel, is wel
doorgenummerd)

Pauwels Jans Molenerszone en Cornelis Jooszone hebben beijde
een steede. Zij zijn nog vortelen rog schuldig.

Fol. 74r, 28-1-1573

Cornelis Jan Lambrechtsz verkoopt aan Peeter Domas Maess een
buijnder weije.

Fol. 74r

Cornelis Jan Lambrechtsz verkoopt aan Willem Janszoen een
buijnder weije.

In de kantlijn: Cornelis Jan Jan Lambrechts is voldaan door
Willem, 3-2-1574

Fol. 74v, 29-1-1573

Allen alsulcke block moers als Huijbrecht Rubbens gecoft
heeft van Antonis Vranck Tonissz.

Fol. 74v, 27-1-1573

Heijnrick Sijmonsz als voocht en Peeter Peeter Jacopszoen
als toesiender van Lauwereijs Heijnrick Sijmons 6 kijnder: Anneken, Jan,
Marijken, Antonis, Heijnrick en Dingen verkopen aan Pauwels Martenszoen een
“rente”.

Fol. 75r, 31-1-1573

Cornelis Meuss verkoopt aan Peeter Geraertsz van Breda een
“rente”.

Fol. 75v, 31-1-1573

Willem Pouwelsz bekent geld schuldig te zijn aan Willem
Cornelis Raesen.

Fol. 76r, 4-2-1573

Heijnrick Janss van Goerll, Adriaen Janss van Goerll als
voocht en Philips Janss als toesiender vande 5 kijnder van Elijsabet Faes Heijnricxdr
za en Heijnrick Janss: Adriaenken, Marijken, Jantken, Huijbken en Anneken. Heijnrick
neemt zijn kijnder aan.

In de kantlijn: Jan Korst Meusz kent dit selfde als Adriaen
Korst Meus gekent heeft eelck bij haerden eedt en waerHeijt.

Fol. 76v, 4-2-1573

Adriaen Peeters Greijn verkoopt aan Tonis Vranck Tonissoen
een stuck erve.

Fol. 77r, 4-2-1573

Cornelis Meussen verkoopt aan Jacop Sijmonsz 6 lopensaet.

Fol. 77r, 4-2-1573

Cornelis Meussen verkoopt aan Cornelis Janssen een stuck
erve.

Fol. 77v, 4-2-1573

Cornelis Janss verkoopt aan Jan Corneliszoen een steede
metten huijsinge.

In de kantlijn: Jan Cornelis verkoopt de steede weer aan Heijnrick
Cornelis Potmakers, 21-1-1577

Fol. 77v, 6-2-1573

Adriaen Jan Horsten verkoopt aan Jacop Adriaen Jan Horsten
zijn zoon een steede.

Fol. 78r, 6-2-1573

Adriaen Jan Horsten verkoopt aan Jan Adriaen Horsten zijn
zoon een steede metten huijsinge.

Fol. 78v, 6-2-1573

Jacop Adriaen Jan Horsten bekent jaarlijks aan Adriaen Jan
Horsten zijn vader een “rente” te
betalen

In de kantlijn: Claes Toenen x Aenken Peter Goeijaertsz
hebben van Jacob Adriaen Horsten geld ontvangen, 22-2-1591.

In de kantlijn: Barbara Adriaen Horsten wed met Lemmen
Adriaens Horsten haar zoon als voocht krijgt geld

Fol. 78v, 6-2-1573

Adriaen Jan Horsten bekent dat Jan Ariaen Janss beloofd
heeft de schuld in een keer af te lossen nade dood van Adriaen en Jenneken zijn
vrouw.

Fol. 78v, 6-2-1573

Jan Adriaen Jan Horsten bekent jaarlijks aan Adriaen Jan
Horsten zijn vader een “rente” te
betalen.

In de kantlijn: Adriaen krijgt geld van Jan en in 1585 van
Lijnken Domas Wouters wed van Jan Adriaen Horsten.

Fol. 78v los vel

Huijbrecht Peeter Goeijaerts, Adriaen Vranck Tonis x Dingen
Jan Joes Kempenaers bekennen hun deel van de “rente” ontvangen te hebben van
Jacop Adriaen Jan Horsten na dood van hun grootvader Adriaen Jan Horsten x
Jenneken, 26-2-1591.

Fol. 79r, 6-2-1573

Adriaen Jan Horsten bekent dat Jan Ariaen Jan Horsten
beloofd heeft de schuld in een keer af te lossen nade dood van Adriaen en
Jenneken zijn vrouw.

Fol. 79r, 6-2-1573

Bartholomeus Cornelis Stevensz en Joest Adriaenss x Marij
Cornelis Stevens, beiden voorkijnderen bij Heijlken Hubrechtsdr, Jenneken
Cornelis Stevens wed met Jan Cornelis Coster als voocht, Jan Stevens als voocht
van de 8 kijn der bij Jenneken maken een erfdeling.

In de kantlijn: Marijken Cornelis Stevensdr is voldaan,
16-6-1573

In de kantlijn: Bartholomeus Cornelis en Joest zijn zwager
zijn voldaan door Jenneken, 7-3-1574.

Fol. 79v, 9-2-1573

Leenaert Jans Gelaivijmans (St Michiels Gestel), Rutghier Hermans
(Scatijk) staan borg voor Anthonis Dirckss, castelijn tot Dongen, Cornelis
Janss Coenen, Antonis Denijss en Anthonis Ariaenss Goeijaerts.

Fol. 80r, 9-2-1573

Adam Jorisz verkoopt aan Adriaen Aert Janss, zwager, de
helft van een acker. De andere helft heeft Adriaen bij zijn huwelijk al van
Adam gekregen.

Fol. 80r, 9-2-1573

Peter Gieliss x Katelijnen Jan Jan Peter Celiendr verkoopt
aan Anthonis Dirckss, castelijn tot Dongen, een stuck moer zoals het Ffaes Jan
Cleijssen eertijds toebehoord heeft.

Fol. 80v, 14-2-1573

Aert Stoffels verkoopt aan Crijn Stoffels zijn broer ca 2
buijnder.

Fol. 80v, 14-2-1573

Crijn Stoffels verkoopt aan Anthonis Dirckss, castellain tot
Donghen, een “rente”.

In de kantlijn: niet gepasseert.

Fol. 80v, 18-2-1573

Marij Janssen de Molenersdr met Pouwels Janssen haar broer
en voocht, Pouwles Janss, Antonis Janss Godertszoen verkopen aan Cornelis Janss
alias Haen hun deel in een buijnder gronden.

Fol. 81r, 5-3-1573

Zijmon Heijnricxz als voocht en Peeter Peeter Jacopsz als
toesiender van de kijnder van Lauwereijs Heijnric Zijmons za bij Katelijn
Lambrecht Gerits: Jan, Toenken, Heijnricxken, broers en Anneken, Marijken en
Dingenken, zussen, verkopen aan Jasper Loeij Zebrechtsz een steede metten
huijse.

Fol. 81v, 6-3-1573

Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen, namens
Adriaenken Frans Lauwereijs wed is nae onse bancken recht schuldig ......

Heijnrick verkoopt deze goederen weer aan Huijbrecht Heijnrick
Tonisz, 6-3-1573.

Fol. 82r, 9-3-1573

Heijnrick Rutgers vander Vloten, schout Dongen, namens
Adriaenken Frans Lauwereijs wed is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 82r, 9-3-1573

Jan Embrecht Rijkenzoen bekent aan Jan Adriaenszoen (Breda)
jaarlijks een “rente” te betalen.

Fol. 82v

Jacop Cornelis Venmans bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick
Rutgers, schout Dongen, tbv Elijsabet Peeter Heijnrick Loonen weduwe.

Fol. 82v

Peeter Dielisz van Oosterhout bekent geld schuldig te zijn
aan aan Heijnrick Rutgers, schout Dongen, tbv Elijsabet Peeter Heijnrick Loomen
weduwe.

Fol. 83r, 12-3-1573

Heijnrick Janss van Goerl verkoopt aan Matijs Damensoen een
steede metten huijsinge.

In de kantlijn: Adriaen Janss Van Goerl als voocht en
Philips Janss als toesiender, Adriaen Corsten en Jan Horsten verklaren dat het
goed beter verkocht kan worden ivm de weeskijnder.

In de kantlijn: Adriaenken, Mariken, Juetken, Huijben en
Anneken.

Fol. 83r, 14-3-1573

Dingman Peeter Jan Loonen bekent geld schuldig te zijn aan
Joest Tonis Joess tbv Jenneken zijn dochter.

Fol. 83v, 30-3-1573

Adriaen Janss, secretaris Dongen, bekent geld schuldig te
zijn aan Adriaen Peeter Willemsz of Anssen Adriaens zijn zoon ofte Claus
Martens, poorters Breda.

Fol. 83v, 30-3-1573

Jan Willemszoen alias Wiltfanck bekent geld schuldig te zijn
aan Anssen Adriaensz of Claus Martensz, poorters Breda.

In de kantlijn: Claus Martens bekent geld ontvangen te
hebben, 8-2-1575.

Fol. 84r, 30-3-1573

Jan Cornelis Willem Meremansz transporteert aan Anssen
Adriaensz en Claus Martensz 2 vurtelen rogs.

Fol. 84r, 6-4-1573

Marij Zijmon Joesdr x Tonis Vranck Tonisz verkopen aan
Katelijn Lemmen Maeswed 2 lopensaet saijlants.

Fol. 84v, 6-4-1573

Lambrecht Adriaensz verkoopt aan Katelijn Lemmen Maeswed 43
roeijen saijlants.

Fol. 84v, 6-4-1573

Willem Vranck Willemszoen namens Alit Assencius Philipsdr x
Peeter Heris, Godule Assencus Philipsdr x Gerit Vrancken, Maria Assencus
Philipsdr x Lauwereijs Verelst, Claus de Lantmeeter namens Cornelis de
Lantmeeter zijn broer en namens Jan Assencus Philipssone transporteren aan
Willem Vrancken voors een half buijnder.

Fol. 85r, 20-4-1573

De erffg van Claus Cornelis de Hoevener: Lenaert Cornelisz
als oom en voocht en Gerit Huijbrechtszoen als toesiender, int bijwesen van
Cornelis Janss als grootvader van de kijnder van Claus Cornelis: Mariken,
Jenneken en Lenaert bij Engel
Lauwereijsdr ter eenre en Engel nu x Peeter Jan Janss maken een
erfdeling.

Fol. 85v, 20-4-1573

Cornelis Willem Jacopsz verkoopt aan Adriaen Peetersz alias
Cuper de helft van 1/6 in 7 buijnder gronden.

Fol. 86r, 20-4-1573

Joest Adriaensz verkoopt aan Lauwereijs Pouwels Blanckaertsz
2 lopensaet gronden.

Fol. 86r, 4-5-1573

Schout en schepenen: Zebrecht Janss, Adriaen Jan Peters, Heijnrick
Gielisz, Matijs Peeters, Pouwels Martens en Merten Geritszoen hebben gezien dat
de arme lieden die van de Heijligeest leven niet betaald worden. De Heijligeestmrs:
Merten Deniss en Peeter Jacop Janss mogen goederen verkopen.

Fol. 86v, 4-5-1573

Heijnrick Dircxz verkoopt aan Merten Deniss een half
buijnder.

Fol. 86v, 16-11-1573

Zeger Geritsz Conijnck tot Sgravenmoer transporteert aan
Cornelis Lambrechtsz de vorderingen op de goederen van Peeter Joest Kempener.

Toegevoegd: Cornelis Lemmensz is voldaan door Jan Joest
Peeter Kempenaers kijnderen, 4-7-1580

Fol. 87r, 5-12-1573

Peeter Heijnricx Wagemaker namens Adriaen Adriaen
Huijbensoen is nae onse bancken recht
schuldig ......

Fol. 87v, 14-12-1573

Denis Godscalcxz verkoopt aan Cornelis Lambrechtsz vijfftalf
lopensaet weijen.

In de kantlijn: Cornelis Lemmens verkoopt weer op 8-2-1574.

Fol. 87v, 14-12-1573

Denis Godscalcxz is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 88r, 14-12-1573

Berbel Adriaen Gerits weduwe met Jan Cornelis Jacopsz als
voocht, Adriaen Adriaen Geritsz, Lauwereijs Adriaens, Vijver Adriaensz,
Cornelis Adriaensz, broers, verkopen aan Peeter Adriaen Aerdensoen een steede
metten huijsinge.

Fol. 88r, 14-12-1573

Peeter Adriaen Aerdenzoen belooft Berbel Adriaen Gerits
weduwe jaarlijks 5 vurtelen rogs.

Fol. 88v, 23-12-1573

Heijnrick Adriaen Heijnricxzoen op grond van brief hem door
Lenaert van Boeschot, eertijts schout Oosterhout, gegeven voor ƒ 232 …. (er
volgt een lange akte)

Fol. 90v, 31-12-1573

Peeter Heijnricx Wagemaker namens Adriaen Michiel van Eijndt
als voocht van Katelijn Michiel van Eijndsdr zijn zus is nae onse bancken recht
schuldig ......

Fol. 91r, 31-12-1573

Herman Heijnricxz van Oosterhout verkoopt aan Crijn
Stoffelsz 1/5 in 2 buijnder gronder.

Fol. 91v, 31-12-1573

Michiel Roelof Jan Meuss verkoopt aan Jan Adriaen Sprangersz
ca 10 roeijen moers.

In de kantlijn: Michiel is voldaan op 17-1-1575.

Fol. 91v, 11-1-1574

Lambrecht Adriaen Jan Jacopsz bekent geld schuldig te zijn
aan Cornelis Willems Jacopsz

Fol. 92r, 28-1-1574

Anscem Goerts Verstegen, Cornelis Anscerijsz, Adriaen
Anscemsz verkopen aan Evert Joris Janss een steede.

Fol. 92v, 28-1-1574

Evert Joris Janss bekent geld schuldig te zijn aan Anscem
Goertsz.

In de kantlijn: Een helft lost de kijnder van Cornelis
Ansems Goderts en dander helft Adriaen Adriaen Ansems.

Fol. 92v, 28-1-1574

Evert Joriss bekent geld schuldig te zijn aan Anscem
Goertsz.

In de kantlijn: … Adriaen Adriaen Ansems, 18-4-1600.

Fol. 93r, 28-1-1574

Tomas Adriaen Godscalcx bekent geld schuldig te zijn aan
Merten Deniss.

Fol. 93r, 28-1-1574

Tomas Adriaen Godscalcx bekent geld schuldig te zijn aan
Gerit Jan Zebenz.

Fol. 93v, 30-1-1574

Marij Michiel Roelofs wed met Peeter Heijnricxz als voocht,
Jan Gielenz en Marij Gielendr, Dingen Gielendr en Neelken Gielendr met Jan
Roelofszoen als voocht verkopen aan Peeter Roelofsz een stuck erve.

Fol. 93v

Peeter Adriaen Timmermans bekent voldaan te zijn van Marij
Michiel Roelofs wed.

Fol. 94r, 1-2-1574

Peeter Adriaen Aerden verkoopt aan Lambrecht Loeijenzoen een
steede metten huijse.

Fol. 94r, 1-2-1574

Dingman Jan Lambrechtsz bekent geld schuldig te zijn aan
Andries Mertensz.

Fol. 94v, 1-2-1574

Jan Jan Aertss x Berbel Cornelis Meremans nemen de 3 kijnder
aan van Berbel bij wijlen Adriaen Dircxz van Beeck met consent van Peeter
Adriaensz van Beeck als voocht en Jan Cornelis Meremansz als toesiender.

In de kantlijn: Dirck Adriaens, Lemmen Adriaen Dircxs,
Cornelis Adriaen Janss x Margareta Adriaen Dircxsdr zijn voldaan, 11-3-1584.

Fol. 95r, 8-2-1574

Bartolomeus Michielss verkoopt aan Jan Joost Dircxsz een
stuck erve.

Fol. 95r, 8-2-1574

Crijn Stoffelsz verkoopt aan Antonis Diercx, castelijn tot
Dongen, een steede metten huijse.

Fol. 95v, 10-2-1574

Jan Jan Corstiaens en Cornelis Jan Corstiaens zijn voldaan
van 6 lopensaet rogs tlv Cornelis Cornelis Rijkensoen.

Fol. 95v, 10-2-1574

Peeter Adriaen Aerden is voldaan van Jan Jan Corstiaens en
Cornelis Jan Corstiaens.

Fol. 96r, 8-2-1574

Dingen Jan Mertens wed met Commer Peetersz als voocht
verkoopt aan Adriaen Thomaszoen een steede metten huijse.

Fol. 96r, 17-2-1574

Wouter Aert Jan Geenenz verkoopt aan Cornelis Tonis Buijsz
een stuck erve.

Fol. 96v, 19-2-1574

Adriaen Gijselszoen verkoopt aan Aert Meuss de Molener moer.

In de kantlijn: Aert verkoopt het direct weer aan Steven Jan
Cornelis Willem Meremansz.

Fol. 96v, 19-2-1574

Aert Meuss de Molener bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Gijselszoen.

Fol. 97r, 19-2-1574

Adriaen Heijnrick Neel Gijskensz van Bavel verkoopt aan
Claus Peeter Jan Deniszoen 1/5 van 9 lopensaet.

Fol. 97r, 25-2-1574

Zebrecht Jan Wijnenzoen verkoopt aan Peeter Geritsz x
Elijsabet, zwager (= schoonvader), een steede metten huijsinge.

Fol. 97v, 25-2-1574

Corijn Michielsz, Hilleken, Lijsken. Commer en Jenneken
Michiel Willemsdr met Peeter Heijnricx hun voocht verkopen aan Margriet
Roelofsdr een “rente”.

Fol. 98r, 25-2-1574

Joest Matijssen verkoopt aan Claus Jacopsz 52 roeijen moers.

In de kantlijn: Aert Meussen staat borg voor Claus.

Fol. 98r, 25-2-1574

Claus Jacopsz bekent geld schuldig te zijn aan Aert Meussoen
de Molener.

Fol. 98v, 25-2-1574

Claus Jacopsz bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis
Toniss.

Fol. 98v, 25-2-1574

Aert Meussoen de Molener staat borg voor Jan Cornelis
Willemsz.

Fol. 99r los vel

Cornelis Adriaen Aerdenz en IJman Martenszoen hebben samen
gecommeniceert.

IJman heeft een scultbrief op Philips Janss waarop hij geld
heeft ontvangen. Tevens heeft hij van Cornelis geld gekregen, 30-12-1578.

Fol. 99r, 1-3-1574

Stoffel Jacopsz verkoopt aan Merten Adriaenszoen van Ghils
een “rente”.

Fol. 99r, 1-3-1574

IJken Tonis Peeters weduwe met Jan Geritsz als voocht bekent
geld schuldig te zijn aan IJeman Mertensz.

In de kantlijn: Peeter Adriaens Aerden als voocht van de
kijnder van Cornelis Adriaen Aerden, zijn broer, zijn voldaan, 7-2-1588

Fol. 99v, 3-3-1574

Lauwereijs Geritsz is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 99v, 3-3-1574

Lauwereijs Gerit Peeters is nae onse bancken recht schuldig
......

Fol. 100r, 4-3-1574

Cornelis Rijck Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan
IJman Martensz.

In de kantlijn: IJman krijgt geld, 24-4-1574.

Fol. 100r, 6-3-1574

Cornelis Tonis Buijs bekent geld schuldig te zijn aan Jan
Aert Jan Geenenz.

Fol. 100v, 8-3-1574

Jan Jan Cleijss van Ghils verkoopt aan Cornelis Janss alias
Haen ca anderhalf lopensaet.

Fol. 101r, 16-3-1574

Wijtman Willemsz verkoopt aan Thomas Cornelisz een steede
metten huijse.

Fol. 101r,19-3-1574

IJman Martens x Alit Zijmonsdr maken een testament.

Fol. 101v, 25-3-1574

Thomas Cornelis bekent geld schuldig te zijn aan Margrietken
Raes Janss wed.

Fol. 102r, 1-4-1574

Margrietken Jansdr van Velthoven namens Geraerts Joest
Geraertsz haar man die mede als oom en voocht van Joest Jan Assenciuszoon, Anna
Lambrecht Jan Aertsdr en Margrietken Lambrecht Jan Aertsdr assisteert machtigen
Margrietken Jansdr om hun zaken te regelen.

Fol. 103r, 10-4-1574

Matijs Bauwensz verkoopt aan Adriaen Jacopszoen een steede
metten huijse.

Fol. 103v, 10-4-1574

Jacop Jacop Peeter Willemsdr x Gerit Woutersz verkopen aan
Jan Willemszoen Wiltfanck een “rente”.

In de kantlijn: Jan verkoopt weer
aan Jan Peeter Willems tbv Adriaen Peeters zijn broer.

Fol. 103v, 19-4-1574

Cornelis Antonis Buijs bekent
geld schuldig te zijn aan Cornelis Tonisz de Meijer.

Fol. 104r, 6-5-1574

Lauwereijs Heijnricxz verkoopt aan Jan Jan verstegen een
steede metten huijse.

In de kantlijn: Jan verkoopt weer aan Lauwereijs Jan
Cornelis.

Fol. 104r, 6-5-1574

Cornelis Jan Corstiaens verkoopt aan Peeter Peeter Jacopsz
als voocht van Engel Lambrecht Geritsz weu een “rente”.

Fol. 104v, 17-5-1574

Heijnrick Adriaen Heijnricxz kende ende lijde dat mits de
hant vollingen hem bij Adriaen Adriaen Huijbrecht Stevenszoen als voocht van
wijlen Huijbrecht Adriaen Huijbrecht Stevenszoens zijn broers weeskijnderen
eens deels gedaan. Ende voorst gelooft te doen colgende kontract dien aengaende
tusschen hen beijden.

In presentie: Heijndrik Dordonnen, schout Ginneken, Heijliger
Willemss, werdt inden Valck, Mr Adriaen Nobel.

Fol. 105v, 17-5-1574

Adriaen Adriaen Huijbrecht Stevenszoen als voocht van wijlen
Huijbrecht Adriaen Huijbrecht Stevenszoens zijn broers weeskijnderen kende en
lijde dat mits den transport all nu bij Heijnrick Adriaen Heijnricxzoen
volgende seker kontract.

In de kantlijn: Heijnrick is voldaan door Adriaen.

Fol. 106r, 17-5-1574

Matijs Damen Haech bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen
Jacopsz.

Fol. 106v, 24-5-1574

Adriaen Adriaen Huijbrecht Stevenszoen als voocht van wijlen
Huijbrecht Adriaen Huijbrecht Stevenszoens zijn broers weeskijnderen verkoopt,
aan de hoost biedende, Cornelis Wachmans een stuck moer zoals wijlen Lenaert
van Boeschot heeft gehad.

In de kantlijn: ??? secretaris Donghen namens van ??? Pieters …. En namens Maria Huijbrechtsdr
….. slecht leesbaar.

Fol. 108r, 22-5-1574

Cornelis Wachmans bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen
Adriaen Huijbrecht Stevenszoen als voocht van wijlen Huijbrecht Adriaen
Huijbrecht Stevenszoens zijn broers weeskijnderen

Fol. 109v, 26-5-1574

Peeter Adriaenszoen inden Hoeck verkoopt aan Stoffel
Cornelisz Lakenbereijder een “rente”.

In de kantlijn: Lenaert Stoffel Cornelis mede namens
Cornelis Stoffels zijn broer is voldaan, 20-2-1603,

Fol. 110r, 3-6-1574

Joest Peeter Cleijssen verkoopt aan Cornelis Adriaen
Embrechtsz een perceel moers.

Fol. 110r, 14-6-1574

Merten Janssen den Decker is nae onse bancken recht schuldig
......

Fol. 110v, 18-6-1574

Cornelis Beenszoen namens Adriaenken x Jan Andriess is nae
onse bancken recht schuldig ......

Fol. 111r, 25-6-1574

Joest Aelbrechtsz verkoopt aan Jan Janss Versteegen een
steede metten huijse.

In de kantlijn: Jan verkoopt weer aan Jan Janss van Beeck,
28-5-1575, Jan Janss verkoopt weer aan Heijnrick Heijnricx, 13-6-1575.

Fol. 111v, 25-6-1574

Jan Janss Versteegen bekent geld schuldig te zijn aan Joest
Aelbrechtsz.

In de kantlijn: Adriaen Embrecht Adriaens als transpoort
hebbende van wijlen Aelbrecht Joostenz de Cleermaecker wonende tot Dongen
genaamd de Keetel verklaart dat Jan Peeters de Wagemaker voldaan heeft,
14-4-1602.

Fol. 111v, 30-6-1574

Matijs Jan Matijss verkoopt aan Wouter Peter Meusz een
steede metten huijse.

Fol. 112r, 9-9-1574

Jan Janssen Versteegh den Jonge bekent geld schuldig te zijn
aan Adriaen Jacop Toniss.

Fol. 112v, 20-9-1574

Wierck Raess tot Oosterhout namens Jacomijn Jochem Jansdr x
Jannen Heijnricx verkoopt aan Mariken Adriaen Slaetsdr een “rente”

Fol. 113r, 25-9-1574

Adriaen Adriaensz alias Lichthertsz bekent geld schuldig te
zijn aan Jan Adriaenss zijn broer.

Fol. 113v, 27-9-1574

Willem Thomass als voocht van de kijnder van Adriaen
Thomass: Anneken en Margrietken Adriaen Thomasskijnder en Jacop vander Kerck
als toesiender, Lauwereijs Janss Rutten als voocht van Adriaenken zijn dochter
weduwe van Adriaen Thomass verkopen aan Cornelis Lambrechtsz een steede metten
huijse.

In de kantlijn: Cornelis Lemmens verkoopt weer aan Jan
Clauss, 8-2-1577.

Toegevoegd: Alsulcke moet als Jan Lambrechtsz de Hoevener
gekocht heeft van de erffg van Adriaen Thomass

Fol. 114v, 18-9-1574

Cornelis Lambrechtsz bekent geld schuldig te zijn aan Willem
Thomass als voocht en Jacop Gieliss vander Kerck als toesiender van de kijnder
van Adriaen Thomass en Lauwereijs Jan Ruttenzoen.

Fol. 115r, 4-10-1574

Heijnrick Adriaen Heijnricxz, poorter Breda, heeft aldaar
onder den gericht gestelt alsulcke torffen tbv Peetren van Mechelen tot
Sgravenmoer.

Fol. 115r, 19-9-1574

Peeter Janss van beeck bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Corstenz.

Fol. 115v, 21-10-1574

Andries Cornelis Bogaert, Peeter Roelofsz, Jan Geertszoen
als voocht van de kijnder van Domas Peeter Geritsz, Heijnrick Rutgersz vander
Vloten, schout tot Dongen, als voocht van Adriaenken Peeter Geritsdr, Elijsabet
Dries Peeter Geritsdr zijn akkoord met Magdeenken Adriaen Peeter Geraertsdr x
Joris Denis.

Fol. 116r, 4-11-1574

Cornelis Adriaen Aert Lambrechtsz verkoopt aan Adriaen Corst
Meusz 2 lopensaet gronden.

Fol. 116r, 4-11-1574

Cornelis Adriaen Aert Lambrechtsz verkoopt aan Peeter Janss
van Beeck 2 lopensaet gronden.

Fol. 116v, 4-11-1574

Alit weduwe Adriaen Adriaensz Lichthert verklaart geen
goederen ontvreemd te hebben uit de nalatenschap van Adriaen. Zij staat ook
borg voor Aert Meuss Molder.

Fol. 116v, 9-1-1574

Cornelis Raess verkoopt aan Jacop Jan Roelofsz een block
moers.

Fol. 117r, 13-12-1574

Peeterken Adriaen Timmermansdr x Roelof Stoffelsz verkoopt
aan Cornelis Janss alias Haen en Corijn Stoffelsz 4 lopensaet gronden.

Peeterken Adriaen Timmermansdr x Roelof Stoffelsz, Jacop Jan
Adriaensz, Peeter Adriaen Timmermans, Cornelis Willem Matijsz en Jacop Jan
Jacopsz verkopen aan Cornelis Jan Geraertsz en Corijn Stoffelsz hun deel in 8
lopensaet gronden aangekomen van Adriaen Peeter Timmermans hun vader.

Fol. 117v, 24-12-1574

Margrietken Adriaen Adriaensdr x Jacop Lauwereijsz, Jacop
Bauwens als voocht van Adriaen Adriaensz, Marijken Adriaens Adriaensdr x Jan
Adriaensz, Lijnken Adriaen Adriaensdr met Merten Geritsz als voocht en Adriaen
Robben weeskijnt: Metken met Wouter Robben als voocht verkopen aan Jan
Willemsoen een stuck erve.

Fol. 117v, 2-11-1574

Jan Wijtenzoen verkoopt aan Merten Geritsz van Geesel een
stuck lants.

Fol. 118r

De erffg van Alit Cleijs Peeter Celendr en de erffg van Jan
Cleijs Peeter Celensoen:

Claus Peetersz mede als voocht van Jan zijn broers kijnder,
Dingen en Mariken zijn zusters, Adriaenken Godscalcxdr, kijnder van Adriaenken
zijn zuster bij Willem Goerts, de kijnder bij Anneken zijn zuster bij Willem
Palm, Huijbrecht Cornelis Cleijss mede als voocht van Claus en Peeter zijn
broers kijnder, Adriaen Jan Lambrechtsz x Anneken mede namens Adriaen Janss,
Huijbrecht Cornelisz en Elijsabet Cornelisdr, Michiel Janss en Adriaen Janss,
broers, Cornelis Janss, zwager, maken een deling.

Fol. 119r, 29-12-1574

Jan Peeter Willemszoen, Willem Peeter Willemsz als voocht
van Jan Peeters kijnder: Peeterken en IJken Jansskijnder verkopen Jan Janssoen
van Beeck een steede metten huijse.

Fol. 119v, 29-12-1575

Bert Adriaen Melis als voocht van Adriaen Peeters Melisz is
nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 119v, 13-1-1575

Cornelis Adriaen Cornelisz als voocht en Heijnrick Janssoen
van Goerl als toesiender van de kijnder van Cornelis Jans Corstiaensz: Jan,
Cornelis, Peeter, Korstiaen en Adriaenken bij Anneken Jansdr. En Cornelis als
voocht en Mr Jan Cornelisz als toesiender van de 2 naekijnder: Anneken en
Neelken bij Heijlken Willemsdr verkopen aan Peeter Woutersz een steede metten
huijsinge.

Fol. 120r, 14-1-1575

Adriaen Janss, secretaris, transporteert aan de voocht en
toesiender van de kijnder van Cornelis Jans Corstiaensz alsulcke opwinbrief?

Fol. 120v, 16-1-1575

Jan Roelofsz als voocht van Anna Pouwels Jan Blanckaerts
weduwe verkoopt aan Cornelis Wachmansz een buijnder gronden.

Fol. 120v, 16-1-1575

Jan Roelofsz als voocht van Anna Pouwels Jan Blanckaerts
weduwe verkoopt aan Antonis Adriaen Govaertsz sestalff lopensaet.

Fol. 121r, 23-1-1575

Andries Jaspersz verkoopt aan Gijsbrecht Adriaen Janss de
helft van een buijnder moers.

Fol. 121r, 7-2-1575

Gijsbrecht Adriaen Janss verkoopt aan Tomas Goijarts Ariens
Goijartssoen de helft van een buijnder moers.

Fol. 121r, 10-2-1575

Lambrecht Adriaen Martensz verkoopt aan Huijbrecht Heijnrick
Tonissz een steede metten huijsinge.

In de kantlijn: Huijbrecht verkoopt weer aan Adriaen Maes Lemmensz,
26-1-1576.

Fol. 121v, 1-2-1575

Evert Joriszoen bekent geld schuldig te zijn aan Anxen
Godertsz

In de kantlijn: Adriaen Adriaen Ansems krijgt geld van
Evert, 18-4-1600.

In de kantlijn: Cornelis Ansems krijgt geld van Evert.

Fol. 121v, 25-2-1575

Matijs Jan Matijss verobligeert een stuck weijlant en staat
borg voor Wouter Peeter Meus.

Fol. 122r, 25-2-1575

Philips Janss bekent geld schuldig te zijn aan Anneken
Sents? (Faes?) Heijnricxdr.

Peeter Heijnricx Wagemaker is de voocht van Anneken.

Fol. 122r, 7-3-1575

Cornelis Adriaen Cornelis x dochter van Jan Peetersoen za
neemt zijn dochter Dinggenken aan. Claes Adriaensz, oom, is voocht en Jan
Peeters is toesiender van het kijnt.

Jan Peeterssoen, grootvader, neemt het kind aan vande vader.

Fol. 122v

Aerdt Embrechts, Willem Embrechts en Peeter Embrechts,
broers, mogen een stuck moers gebruijken vanwege de betaling van penningen.

Fol. 123r, 31-3-1575

Huijbrecht Cornelisz alias Streel laat over aan Cornelis
Janss een steede metten huijsinge.

Fol. 123r, 31-3-1575

Huijbrecht Cornelisz transporteert aan Cornelis Janss alsulcke
coop als Huijbrecht van Peeter Jan Aerdenz: 1/3 in een steede.

Fol. 123v, 14-4-1575

Marij Willem van Dongens vrouw met Adriaen Janss,
secretaris, als voocht verkoopt aan Jan Janss Verstegen een steede metten
huijse.

Jan verkoopt weer aan Claus Heijnricxzoen.

In de kantlijn: Adriaen Pauwels Janss heeft geld ontvangen
van Claus Hendrickss za., 11-2-1587.

Fol. 124r, 13-4-1575

Cornelis Adriaenszoen alias Neelo bekent geld schuldig te
zijn aan Huijbrecht Mercelis Adriaensz.

Fol. 124r, 18-4-1575

Peeter Corst Meusz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Vas Roelenzoen.

Fol. 124v, 18-4-1575

Peeterken Huijbrechts weduwe met Adriaen Huijben haar zoon
en voocht, Cornelia Huijbrechtsdr, Alit Huijbrechtsdr met Adriaen Huijben haar
broer als voocht en Adriaen voor zich zelf verkopen aan Tonis Adriaen
Goeijaertsz een stuck gronden.

Fol. 124v

Adriaen Huijbenz verkoopt aan Tonis Cornelis Willem
Meremansz een half buijnder gronden.

Fol. 125r, 22-4-1575

Peeterken Raes Janssdr weduwe Joest Willems met Adriaen Jacopsz
als voocht, Peeter Joest Willemsz, Adriaen Joest Willemsz, Claus Jan Smoleners
als voocht van Willemken Joest Willemsz, Marijken Joest Willemsdr x Adriaen
Adriaen Cornelisz, Willem Embrechtsz als voocht en Adriaen Raes Janss als toesiender van de 4 kijnder van
Peeterken en Joest: Antonis, Raes, Jan
en Anneken maken een erfdeling.

Fol. 127v, 2-5-1575

Lambrecht Jan Willemsz verkoopt aan Tonis Adriaen Govaertsz
een half buijnder gronden.

Willem Jan Willemsz
bevestigd dat Lambrecht eigenaar is van de grond.

Fol. 127v, 30-5-1575

Dinggen Jan Cornelis Corputsdr x Andries Janss Potmaker
verkoopt aan Godert Jan Belgaertsz ca 50 roeijen moers.

Fol. 128r, 16-6-1575

Cornelis Willem Lambrechtsz, Alit Willem Lambrechtsdr met
Willem Lambrechtsz haar vader als voocht verkopen aan Jan Lenaert Pouwelsz 7
lopen erfrogge.

Fol. 128v, 15-6-1575

Stoffel Jacopsz, Marijken Jacopsdr met Peeter Cornelisz als
voocht verkopen aan Adam Joris alias Valkenborch x Gijsbrechtken Aertsdr vander
Hulst een “rente”.

Fol. 129r, 19-9-1575

Cornelis Meuss verkoopt aan Wouter Antonis een steede metten
huijse.

Fol. 129r, 19-9-1575

Wouter Antonis verkoopt aan Jan Stoffelsz een stuck erve.

Fol. 129v, 6-10-1575

Peeter Heijnricxz Wagemaker namens Cornelia Dirck Willemsz x
Merten Denisz verkoopt aan Antonis Deniszoen een steede metten huijsinge.

Antonis staat borg voor Cornelia

Fol. 130r, 26-9-1575

Cornelis Adriaen Geritsz bekent geld schuldig te zijn aan
Huijbrecht Mercelisz.

Fol. 130r, 26-9-1575

Jan Jan Cornelis Clauwen weduwe, Dingen Jan Cornelis Clauwen
met Wouter Antoniss als voocht, Anneken Jan Jan Cornelis Clauwendr met Wouter
Antonis als voocht, Neelken Jan Jan Cornelis Clauwendr x Jacop Sijmonsz, Merten
Jan Janss, Jan Janssen, Adriaen Janss, Jochem Janss en Claus Janss maken een
erfdeling.

Fol. 131r, 26-9-1575

Herman Cornelis, Jan Cornelis, Adriaen Cornelis, Peeter
Cornelis en Elijsabet Cornelis Geeritsdr met Cornelis Jan Geritsz als voocht,
Lenaert Stoffels, Cornelis Stoffels en Adriaenken Stoffels met Jan Cornelisz
als voocht, Anna Stoffelsdr x Dielis Peeter Dielisz, Marijken Stoffelsdr x
Cornelis Adriaen Huijbrechtsz, Cornelis Stoffelsdr x Antonis Cornelisz,
Huijbrecht Stoffelsdr x Adriaen Loeijenz verkopen aan Jan Stoffels een steede.

Fol. 131v

Peeter Dielisdr, Anna Tonisdr met Tonis Dielis als voocht,
Marijken Antonisdr met Tomas Dielijssen als voocht verkoopt aan Anna Bijvoets x
Valentijn vanden Lijnden.

Fol. 132r, 6-10-1575

Peeterken Dielis Teuwendr en Marijken Tonis Jacopsdr met
Thonis Dielis als hun voocht mede namens Anna Antonis Jacops, hun zus, verkopen
aan Adriaen Clauwertszoen een stuck erve.

Fol. 132v, 31-10-1575

Jochem Clauss x Hiileken Michielssdr, Adriaen Clauss als
voocht van 4 kijnder van Jochem: Adriaenken, Jan, Peeterken en Clausken. Jochem
en Hilleken nemen de kinderen aan.

Fol. 133r, 3-11-1575

Peeter Geraertsz, Antonis Geritsz, Marijken Geritsdr x Claus
Henricx verkopen aan Tonis Adriaen Govertsz 6 lopensaet moergronden.

Fol. 133r, 14-11-1575

Zebrecht Adriaenss bekent een “rente” schuldig te zijn aan Eva
Aert Jan Geenen weduwe.

In de kantlijn: het 4e paert op 12-2-1592 gelost.

Toegevoegd: Peter Mathijss vanwege Wouter Aert Jan Geenen,
na overlijden van zijn moeder, is voldaan, 8-3-1593

In de kantlijn: Mr ??? Philipsz namens Anna Jan Nolendr x
Jan Nouten alias Boer, zoe heeft bekent Jan Wouterss, secretaris tot Wasbeeck,
geld ontvangen te hebben van Zijbrecht Adriaens, 9-11-1591

Fol. 133v, 24-11-1575

Aert Meuss alias Molener bekent geld schuldig te zijn aan Heijnrick
Adriaen Heijn Peetersz.

Fol. 134r, 12-12-1575

Peeter Heijnricx als voocht van Margriet Jan Matijssen
weduwe is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 134r, 26-1-1576

Claus Jacopsz bekent geld schuldig te zijn aan Michiel
Lauwereijs.

Fol. 134v, 6-1-1576

Adriaen Corsten bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Corneliszoen van Ghils

Fol. 134v, 13-1-1576

Jacop Willem Joest natuurlijke dochter x Jan Aertss
transporteert aan Willem Janss Verleg tbv Jannen zijn zoon bij Katelijn Adriaen
Janssdr en den erffg van Joest Willems en Alit Willem Joestdr hun deel van een
chijns.

Fol. 135r, 17-1-1576

Geraert Wouterszoen van Cappel x Jacop Jacop Peeter
Willemsdr transporteert aan Jan Peeter Stevensz 2 vurtelen rogs.

Fol. 135v, 26-1-1576

Adriaen Maes Lemmensz bekent een “rente” schuldig te zijn
aan Lambrecht Adriaen Martensz.

Fol. 135v, 26-1-1576

Jan Stoffelsz verkoopt aan Huijbrecht Adriaensz 2 lopensaet
lants.

Fol. 136r lv, 3-8-1585

Die van Dongen zullen
betalen aan ??? Ploech tbv Mr
Lieven Calvacht.

Fol. 136r,
26-1-1576

Tijs Jan Matijssen verkoopt aan Peeter Geritsz een weije.

Fol. 136r, 27-1-1576

Cornelis Rijken den Spotmaker bekent geld schuldig te zijn
aan Huijbrecht Tonis Joess tbv Jenneken Joest Tonissdr.

Fol. 136v, 1-2-1576

Adriaen Ariaen Adriaenssone en Jan Adriaen Adriaenssone,
broers, verkopen aan Jan Ghaerit Peeter Willemssoen een stuck moers.

Fol. 136v, 20-2-1576

Jan Gerit Peeter Willemsz verkoopt het stuck moers weer aan
Lauwereijs Geritsz van Oosterhout.

Fol. 137r, 6-2-1576

Antonis Deniss bekent een “rente” schuldig te zijn aan
Jacobben Jan Jacobss.

In de kantlijn: … Jan Jacobs …. Peeter Jan Jan Wouter ….1615

In de kantlijn: 7-2-1623 …. Mr Gerit … Jan Jacobss …..

Fol. 137r,
6-2-1576

Antonis Adriaen Goeijaertss bekent een “rente” schuldig te
zijn aan Jacob Jan Jacobss tbv Peeterken Jan Jacobs wed zijn moeder.

Fol. 137v, 8-2-1576

Cornelis Cornelis Rijkenz verkoopt aan Cornelis Gijsbrecht
Sijmonsdr een “rente”.

Fol. 138r, 10-2-1576

Elijsabet Willem Adriaensdr met Korst Janss als voocht en
Jan Willemsz haar zoon bekent geld schuldig te zijn aan Adriaen Jan Janss.

Fol. 138r, 13-2-1576

Jacop Adriaen Jan Horstenz en Jan Adriaen Jan Horstenzoen,
broers.

Jacob heeft gevest Cornelis Adriaen Gerits een stuck erve.
Jan Heeft aan het stuck grond mee betaald.

Fol. 139r, 13-2-1576

Peeter Adriaen Maessen bekent geld schuldig te zijn aan
Wijnant Jan Roelofsz.

Fol. 139v, 21-2-1576

Jan Stoffel Cornelisz is nae onse bancken recht schuldig
......

Fol. 139v, 27-2-1576

Cornelis Rijk Adriaensz bekent geld schuldig te zijn aan
Joris Daniels Scipper vander Hoijen x Maddeloena.

Fol. 140r, 1-3-1576

De erffg van Adriaenken Peeter Geritsdr: Anneken Peetersdr x
Peeter Roelen, Elijsabet Dries Peetersdr, Dingen Peeter Geritsdr x Andries
Cornelis Bogaert, Adriaen Jan Bouwmanssoen zijn akkoord of Adriaen Janss enige
recht heeft op de goederen van Frans Lauwereijs x Adriaenken Peeter Geritsdr.

Adriaen krijgt een rente.

Fol. 140v, 5-3-1576

Cornelis Jan Geritsz alias Haen en Corijn Stoffelsz bekennen
geld schuldig te zijn aan Peeter Heijnricx Wagemaker tbv Merten Denisz 8 lopensaet
gronden.

Fol. 140v, 5-3-1576

Anna Jan Lambrechtsdr met Cornelis Jan Lambrechtsz haar
broer als voocht verkoopt aan Peeter Adriaen Aerdenzoen 6 lopensaet.

Peeter verkoopt weer aan Cornelis Lambrechtszoen die het
weer verkoopt aan Cornelis Joest Vervoert.

Fol. 141r, 5-3-1576

Adriaen Jan Peetersz verkoopt aan Willem Jansz Verlegge tbv
Jan Willems zijn zoon bij Katelijna Adriaen Janssdr.

Fol. 141v, 7-3-1576

Marijken Adriaen Godscalxdr x Peeter Peeter Stevensz
verkoopt aan Cornelis Aerts de Scoenmaker 6 lopen rogs.

Fol. 141v, 14-3-1576

Heijnrick Heijnricx alias Hespel bekent geld schuldig te
zijn aan Huijbrecht Tonis Joestz tbv Jenneken Joest Tonisdr zijn nicht.

Fol. 142r, 4-4-1576

Wij Heijnrick Gieliszoen ende Peeter jacopsz schepenen in
Dongen orconden ende kennen dat voor ons sijn gecompareert Cornelis Tonis
Buijsz is gesceijden ende gedeelt van sijnen kijnder inder manijeren
naebescreven in presentie Adriaen Janss Ruter? als geboren vocht ende Tomas Vassen
als toesiender.

Inden iersten is voorwaert als dat Cornelis Tonisz z voorsc
sall hebben ende behouden alle de goeden, haeve ende erve die ??? sijn onder
Brabant, neijt oft nergens uutgesceijden ende hier en boven soe iiest noch
voorwaert ende ondersproken dat Cornelis Toniss voorsc gehouden sall sijn te
betalen alle die sculden die gemaect mochten weesen bij staenden houwelijc van
sijnder huijsvrouwe deeser kijnder moeder genaempt Neelken ofte die hij tsijnder
nae die aflijcicheijt van haer gemaect soude mogen hebben, nijet ofte nergens
uutgesceijden, waar sij die sculdich mochten sijn ende dat binnen den tijt van
drie jaren. Alsoo dat die kijnderen voorsc vocht oft toesiender daer nijet aff
bescadicht en sullen worden. Ende oft alsoe gebuerden dat die kijnderen oft
ijemant van haren tweegen gescadicgt worden van alsulcken sculden dat sij als
dan sullen mogen verhalen op Cornelis
Toniss ende Juetken Blanckaerts Jacops sijnder huijsvrouwe goeden met reulle
ende heerlijke ??? waer ofte tot wat plaatse dat sij die bevijnden sullen.

Item noch sal Cornelis Toniss voorsc gehouden sijn met
Juetken sijn huijsvrouw te onderhouden een kijnt van drien genaempt Tonis
Cornelis drie jaren lanck van eeten drijncken etc.

Ende noch is voorwaert indien dat deese Cornelis Toniss
voorsc langer leeft dan die drie jaren voorsc ende noch eenige goeden vercregen
ofte aenbestorven die sullen gaen ende versterven naden lantrecht alsoe wel
voer die voorkijnder als op die naekijnder.

Ende hier voor sullen die voorkijnder voorsc hebben ende
behouden alle die goeden van haerder grootmoeder genaempt Huijbrecht Wouterssen
etc.

Fol. 143r, 26-3-1576

Erfg van Jan Jan Lemmens: Dingen Jan Janss weu met
Lauwereijs Heijnricxz als voocht, Jan Jan Lambrechtsz, Adriaen Jan Janss,
Roelof Janss, Anna Jan Janssdr x Adriaen Maess, Cornelia Jan Janssdr x Matijs
Tonis Matijss, Marijken Jan Janssdr x Dirck Tonis Dircksz en Heijlken Jan
Janssdr met Peeter Jacops als voocht maken een erfdeling.

Fol. 144v, 2-4-1576

Marij Goert Tijsdr met Wouter Antonis als voocht en
Adriaenken Goert Tijsdr met Peeter Roelofsz als voocht namens zijn moeder,
Matijs Goertssoen, Anna Goertsdr x Jan Janss van Diessen verkopen aan Cornelis
Tonis Buijs 3 lopensaet lants.

In de kantlijn: Cornelis verkoopt weer aan jan Loeijenzoen,
4-4-1576.

Fol. 144v, 2-4-1576

Jan Lemmenszoen de Hoevener bekent geld schuldig te zijn aan
Jacop Jan Adriaensz.

Fol. 145r, 7-4-1576

Cornelis Lemmensz verkoopt aan Cornelis Adriaen Geritsz
alias Neelo 5 lopensaet gronden.

Fol. 145v, 7-4-1576

Marijken Jan Matijsdr met Heijnrick Rutgersz, schout Dongen,
als voocht, verkoopt aan Andries Jan Matijssen haar broer 2 lopensaet.

Fol. 145v, 7-4-1576

Margriet Jan Matijssen weduwe met Peeter Heijnricx de
Wagemaker als voocht verkoopt aan Cornelis Willemsz de helft van een steede
metten huijsinge.

Fol. 146r, 7-4-1576

Cornelis Willemsz ter eenre en Margriet Jan Matijssen weduwe
met Peeter Heijnricx als voocht ter andere zijde zijn akkoord dat Cornelis de
inboedel van het voorhuijs en t achterhuis waar Margriet woont mag houden.

Fol. 147r, 7-4-1576

Cornelis Willemsz bekent geld schuldig te zijn aan Margriet
Jan Matijss weduwe.

In de kantlijn: Peeter Tijs krijgt geld.

Anniken Jan Tonis den Meijerdr x Jan Nauten met Jan Antonis
Jan Geritss, oom en voocht, krijgt geld, 9-2-1586.

Tijs Jan Matijss krijgt geld.

Peeter Thonis de Meijer krijgt geld, 14-2-1586 en is voldaan
door Jan Cornelis Lambrechts, 17-2-1587.

Peterken Jacob Tonisdr de Meijer met Gerit Ffranss haar oom
krijgt geld van Jan Cornelis Lambrechts, 17-2-1587.

Tonis Jan Toniss de Meijer krijgt geld, 18-10-1589.

Gerit Ffranss vanwege Jacob Tonis de Meijer kijnder heeft
geld gekregen, 29-6-1589.

Fol. 147v, 18-4-1576

Lauwereijs Mertens van Raemsdonck bekent geld schuldig te
zijn aan Claus Peeter Jan Deniszoen.

Fol. 147v, 1-5-1576

De erfg van Marijken Adriaen Cornelis Stevensdr x Jan
Wijtenz: Wijtt Janss, Adriaenken Janss, Marijken Jan Wijten 3 kijnder met
Peeter Wijtensz als voocht en Cornelis Adriaen Cornelisz als toesiender en Jan
Wijtenzoen als vader maken een erfdeling.

Fol. 149r, 25-5-1576

Peeter Heijnricx als voocht van Catelijn willen Mr Jans
weduwe is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 149v, 14-6-1576

Peeter Aert Heijn Peetersz verkoopt aan Antonis Dircxzoen de
helft van 3 buijnder grond.

In de kantlijn: Heijnrick Aertss en Adriaen Aert Heijn
Peeterskijnder bekennen dat Peeter Aertss hun broer hier op bedeeld is.

Fol. 149v, 15-6-1576

Elijsabet Zebrechtsdr x Lenaert Rombouts, Zebrecht
Zebrechtsdr x Huijbrecht Adriaens, Marijken Zebrechtsdr met Wouter Antoniss als
voocht en Jacob Zebrechtszoen verkopen aan Antonis Dircxzoen ca vijftalf
buijnder moergronden.

Fol. 150r, 18-6-1576

De erfg van Marij Peeter Janssdr van Dongen wed Jan de
Roeij: Heijmen Anssems van Sprang als voocht en Jan Embrecht Horsten als
toesiender van Jan Geritszoen de Roeij, Herman Gijsbrechtz van Capel als voocht
en Jan Embrecht Horsten als toesiender van 4 kijnder van Adriaen Janss de
Roeij: Jan Adriaens, Peeter Adriaens, Metken Adriaens en Clausken Adriaens de
Roeij. Maken een erfdeling.

Anna Peeter Janss mag leven lang de steede waar Marij
uitgestorven is behouden.

Fol. 151r, 28-6-1576

Korst Jan Peetersz en Dijnggen Jacopsdr maken huwelijkse
voorwaarden.

Fol. 151v, 9-7-1576

Peeter Janss, Aert Janss, Marij Jansdr x Jan Matijss, Dingen
Jansdr x Adriaen Wouter Dielisz, Jan Vranck Tonis als voocht van Jenneken
Jansdr en van Dingen Jansdr verkopen aan Tonis Adriaen Tonis een steede metten
huijse.

Fol. 152r, 14-7-1576

Denis Godscalcx bekent geld schuldig te zijn aan Dirck Jan
Snellenzoen

Lambrecht Adriaen Jan Jacopsz houdt Denis schadeloos.

Fol. 152v, 1-10-1576

Adriaen Cleijs Peeter Tonis verkoopt aan Antonis Dircxz,
casteleijn tot Dongen, het 1/6 deel van
een half buijnder gronden.

Fol. 153r, 1-10-1576

Jan Jan Willemszoen verkoopt aan Jan Jan Jan Aertssoen 2
buijnder gronden.

Fol. 153r, 11-10-1576

Cornelis Adriaen Aerdenzoen verkoopt aan Jan Janssoen van Beeck
een steede metten huijsinge.

Fol. 153v, 11-10-1576

Jan Cornelis Willems als sweer van Jan Janss van Beeck staat
borg.

Fol. 153v, 11-10-1576

Jan Adriaensz de Keteler ter eenre en Adriaen Claussen en
Anneken Claussendr ter andere zijde maken een deling. Jan was getrouwd met
Marij.

Fol. 154r, 15-10-1576

Michiel Jan Michielsz verkoopt aan Steven Gorisz de Smit een
buijnder gront.

Fol. 154v, 27-10-1576

Adriaen Jan Denisz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Heijnricx
de Wagemaker tbv Stoffel Cornelis.

Fol. 154v, 9-11-1576

Korst Jan Peetersz neemt zijn simpele zus Katelijn Janss
aan.

Fol. 155r, 1-1-1577

Adriaen Cornelis Gioesz, Berbel Cornelis Joesdr en Willem
Cornelis Joesdr met Stoffel Joesz hun voocht en Wouter Adriaen Peeters als
toesiender verkopen aan Joest Cornelis Joestz een steede metten huijsinge.

Fol. 155r, den 2e dach na Corsdach anno 1577 nae
Luijdichstijlle

Marie Adriaen Timmermans weduwe met Peeter Heijnricx de
Wagemaker als voocht en met consent van Tonis Cornelisz vander Aelst Marien soen
bekent geld schuldig te zijn aan Peeter Embrecht Timmermans en zijn huijsvrouw.

Fol. 155v, den 2e dach na Corsdach anno 1577 nae
Luijdichstijlle

Marie Adriaen Timmermans weduwe met Peeter Heijnricx de
Wagemaker als voocht wil indien dat Peeter Adriaens Timmermans haar zoon dies f
55 ten profijt comt dat Tonis Cornelis haar zoon hier savont ofte morgen hier
soe veel tegens hebben sal.

Fol. 156r, 5-1-1577

Adriaen Heijnricx van Bavel verkoopt aan Jan Cornelis Janss
alias Keijenzoen 34 roeijen moers.

Fol. 156r, 5-1-1577

Adriaen Heijnricx van Bavel verkoopt aan Claus Adriaen Heijn
Peters 34 roeijen moers.

Fol. 156v, den 4e dach na Corsmis anno 1577 nae
Luijdichstijlle

Antonis Adriaensz namens Golleken Adriaensdr zijn vrouw
(proc Gorckom) verkoopt aan Adriaen Adriaen Cornelisz een perceel saijlants.

Fol. 156v, den 4e dach na Corsmis anno 1577 nae
Luijdichstijlle

Antonis Adriaensz namens Golleken Adriaensdr zijn vrouw
(proc Gorckom) verkoopt aan Jan Wijtenzoen en zijn voorkijnder: Wijtman,
Adriaen en Marijken ¼ in een stuck gront.

Ook aan Cornelis Adriaensz, Huijbrecht Adriaensz en Jacop
Adriaensz wordt ¼ deel verkocht.

Fol 157r, 3-1-1577

Peeter Joest Willemsz, Willem Embrecht als voocht van Joest
Willemsz naekijnder: Toenis, Raes, Jan en Anneken verklaren dat bij de deling
na de doot van Willem Joessen afgesproken is dat de 3 beempdekens gelegen
aenden Graevendijck de Oosterhoutsche zijde waarop een “rente”staat die
Lauweriske Eijcx heffende is ???

Peeter en Willem beloven zoals voors staat dat het weeskijnt van Willem: Janken, bedeeld op het 3e
beempken, Alit Willems Joesdr op het 2e beempken en Willem Embrechts
als voocht op het 3e beempken in de problemen komen dat verrekend
wordt.

Hetzelfde geldt voor een ander beempken.

Fol. 158r lv1 en lv 2

Een lijstje bedragen met de volgende namen:

Jan Cornelis Horsten,

Adriaen Peters

Cort Jan Comen?

Adriaen Peter Jannen

Fol. 158r lv3, 2-4-1596

Antonis Peter Mathijss als voocht en Jochum Jan Bertens als
tosiender van de kijnder van Peter Mathijss int bijwesen van Peeter Peter
Mathijsz hebben afgerekend met Adriaen Peters Greijn

Ook Jan Comen is afgerekend.

Fol. 158r lv4, 5-4-1595

Jacob ??? en Lijs??? Zijn zus wed Lenaert ???, ??? Dieliss
de Wreijten mede anemans Cornelis Jacobss kijnt van Jacop Jacopss bij Peeterken
Hubrechtsdr en namens de erfg van Margriet Joris van Bedass?, Adriaen Jorijss
van Bedass?, hun moeder was Lijsken sents Geritsdr wed Adriaen Joriss en
Lenaert Faess van Zighen alias ??? zijn met Antonis Mathijs Peterss als voocht
en Jochim Jan Bechsen? als toesiender van de kijnder van Peter Mathijs Peterss
akkoord omtrent enkele rogpachten.

Ook akkoord zijn met de kijnder van Peter Mathijs Peterss:
Jan Embrecht Horsten den Ouden, Adriaen Peters Greijn?, 6-4-1596.

Fol. 158r, 7-1-1577

Jaenken Dierck Gielisdr met Adriaen Janss, secretaris, als
voocht, Jacop Jan Wouters en Jan Jan Wouters verkopen aan Jan Huijbrechtsz
haren vader [?] een steede metten huijsinge.

Fol. 158r, 16-1-1577

Roelof Jacopsz, Adriaen Jacopszoen en Adriaenken Jacopsdr
met Roelof Jan Roelofsz als voocht verkopen aan Cornelis Jan Geraertsz een
buijnder gronden.

Fol. 158v, 16-1-1577

Claus Jan Smoldeners en Cornelis Adriaen Aerden zijn borg
voor Adriaen Stevensz

Fol. 158v, 21-1-1577

Jan Joest Dircxzoen bekent geld schuldig te zijn aan Gijsbrecht
Peeter Willemsz tbv Alit zijn dochter.

Fol. 159r, 4-1-1577

Huijbrecht Peeter Goeijaerts en Anneken, Adriaenken,
Jenneken en Marijken Peeter Goedertsdr met Cornelis Goeijaertsz hun voocht en
Adriaen Adriaen Jan Horstenzoen als toesiender verkopen aan Lambrecht Adriaen
Martensz een steede metten huijsinge.

Fol. 159v, 21-1-1577

Jan Jan Aertss den Ouden verkoopt aan Jan Jan Jan Aertssen
zijn zoon de helft van 90 roeijen moers.

Fol. 159v, 21-1-1577

Matijs Jan Matijssen verkoopt aan Antonis Adriaen Maessen de
helft van anderhalf buijnder.

Fol. 160r, 21-1-1577

Jan Lambrechtsz verkoopt aan Willem Jan Peeterszoen een half
buijnder erve.

Fol. 160r, 21-1-1577

Peeter Woutersz verkoopt aan Peeter Maes Adriaensz een
steede metten huijse.

Peeter Maes verkoopt weer aan Gielis Adriaensz, 21-1-1577

Fol. 160v, 30-1-1577

Huijbrecht Heijnrick Tonisz verkoopt aan Corstiaen Joest
Dircxz een steede metten huijsinge.

Fol. 161r, 30-1-1577

Corstiaen Joest Dircxz verkoopt aan Commer Peetersz een
steede metten huijse.

Fol. 161r, 30-1-1577

Cornelis Jan Geritsz verkoopt aan Jan Joest Peeterszoen
alias Kempener ca 6 lopensaet gronden.

Fol. 161v, 4-2-1577

Philips Janss verkoopt aan Cornelis Bartolomeusz een steede
metten huijse.

Fol. 161v, 9-2-1577

Cornelis Peeterszoen verkoopt aan Jacop Jan Jacopsz een
“rente”.

Fol. 162r, 15-1-1577

Cornelis Bartolomeusz verkoopt aan Philips Janssoen een
“rente”.

Fol. 162r, 13-2-1577

Aert Denis Godscalcxz belooft Jan Loeijensoen schadeloos te
houden van de van Cornelis Tonis Buijsz gekochte steede.

Fol. 162v, 4-1-1577

Dielis Adriaensz verkoopt aan Goert Sijmonsz ca 3 lopensaet
erve.

Fol. 162v, 3-1-1577

Matijs Jan Matijssen, Marijken Jan Matijsdr met Gerit
Janssen haar oudste zoon, Cornelis en Jan Martens kijnderen, Lijsken Martens,
Wouter Vranck Tonisz x Berbera Jan Matijssensdr bekennen voldaan te zijn door
Cornelis Willemsz.

Fol. 163r, 4-2-1577

Matijs Jan Matijssen verkoopt aan Cornelis Lambrechtsz een
stuck saijlants.

Fol. 163r, 4-2-1577

Peeters Woutersz van Riel verkoopt aan Cornelis Rijkensoen
de Potmaker een stuck erve.

Fol. 163v, 4-2-1577

Peeters Woutersz van Riel verkoopt aan Jochem Baeijensz een
stuck erve.

Fol. 163v, 4-2-1577

Peeters Woutersz van Riel verkoopt aanJacop Sijmonszoen ca 6
lopensaet lants

Fol. 164r, 4-2-1577

Peeters Woutersz van Riel verkoopt aanJochem Jan Cornelis
Clauwenzoen 6 lopensaet lants.

Fol. 164r, 4-2-1577

Aert Cornelis Aert Cleijssen en Cornelis Jan Potmakers
verkopen aan Cornelis Jan Roelensz 10 lopensaet moer.

Fol. 164v, 4-2-1577

Cornelis Tonis Buijs verkoopt aan Jan Adriaens Locht 6
lopensaet saijlants.

Fol. 164v, 4-2-1577

Cornelis Tonis Buijs verkoopt aan Peeter Tijs Peetersz ca 4
lopensaet saijlants.

In de kantlijn: Corst Meus koopt dit stuk land op 11-2-1584.

Fol. 164v, 4-2-1577

Jan Adriaens Locht bekent geld schuldig te zijn aan Jan Aert
Janszoen.

Toegevoegd: Jan Aert Janssoen krijgt geld van Jan Adriaens,
19-6-1579.

Fol. 165r, 4-2-1577

Cornelis Aerts Janss als voocht van Neelken Tijs Damendr int
bijwesen van Jan Tijssen haar man, Adam Matijssenzoen verkopen aan Adriaenken
Jacopsdr een stuck saijlants.

Fol. 165v, 5-2-1577

Peeter Lambrecht Janssoen genaamd van Oirschot is voldaan
door Lambrecht Janss zijn vader ivm de erfenis van zijn moeder.

Fol. 166r, 8-2-1577

Willem Peeter Plachenzoen als voocht en Cornelis Adriaen
Aertssoen als toesiender van het kijnt van Huijbrecht Cornelis genaamd Cornelis
verkopen aan Peeter Adriaen Aerdenzoen het deel van Cornelis in 2 buijnder.

Fol. 166r, 8-2-1577

Peeter Adriaen Aerdenzoen bekent geld schuldig te zijn aan
Willem Peeter Plachenzoen als voocht van het kijnt van Huijbrecht Cornelis
genaamd Cornelis.

Fol. 166v, 8-2-1577

Cornelis Adriaen Aerdenzoen als voocht en Tonis Vranckenzoen
als toesiender van het kijnt van Peeter Cornelis Aert Lambrechts genaamd Maeijken
verkopen aan Stoffel Cornelis Adriaensz een steede metten huijsinge.

Stoffel verkoopt weer aan Jan Adriaen Tonissen, 20-1-1577.

Fol. 167r, 8-2-1577

Peeter Jacop Peetersz verkoopt aan Joris vander Wee, vorster
tot Dongen, een stuck erve.

Fol. 167v, 8-2-1577

Stoffel Cornelis Adriaen Maesz bekent geld schuldig te zijn
aan Cornelis Adriaen Aerdenz tbv Peeter Cornelis Aert Lambrechtsz weeskijnd
genaamd Maeijken.

Fol. 167v, 8-2-1577

Jan Adriaen Toniss bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis
Adriaen Aerdenz tbv Peeter Cornelis Aert Lambrechtsz weeskijnd genaamd
Maeijken.

Fol. 168r, 9-9-1577

Adriaen Jan Jan Aertss bekent geld schuldig te zijn aan
Neelken weduwe Robbrecht Matijss.

Fol. 168v, 9-2-1577

Cornelis Adriaensz alias Neelo bekent geld schuldig te zijn
aan Adriaenken Janss de Metserdr, des schoutent huijsvrouw tot Dongen.

Fol. 168v, 10-2-1577

Wijtman Willemsz houdt Thomas Cornelisz schadeloos.

Fol. 169r, 18-2-1577

Bouwen Jan Peetersz en Anneken Jan Peetersdr met Dierck
Diercxz als voocht verkopen aan Merten Adriaen Janss de Wagemaker hun deel in
een buijnder gronden.

Fol. 169r, 18-2-1577

Jenneken Adriaensdr x Merten Handricx, Bijateris Adriaens x
Cornelis Roelof Lems verkopen aan Cornelis Jan Geritsz Haen een buijnder
gronden.

Fol. 169v, 18-2-1577

Andries vande Veeken, Cornelis Peeter vander Voort en
Michiel Toen Jan Me??? verkopen aan Cornelis Jan Geritsz Haen een buijnder
gronden.

Fol. 169v, 18-2-1577

Merten Janssen de Decker als voocht en Aert Stoffels als
toesiender van de kijnder van Tonis Janssen de Decker weu met Corijn Stoffelsz
als haar voocht en Adriaen Jacops Jan Roelofs mede voor ¼ verkopen aan Roelof
Jacop Jan Roelofszoen een steede metten huijse.

Fol. 170r, 20-2-1577

Katelijn Lemmen Maes weu met Adriaen Jacopsz als voocht,
Lambrecht Lambrechtsz, Lauwereijs Lambrechtsz en Cornelis Lambrecht Lambrecht
Maessen kijnder verkopen aan Adriaen
Adriaen Jan Horstenzoen een steede metten huijsinge. Een deel van de steede is
van Berbera Lambrechtsdr Adriaens huijsvrouwe.

Fol. 170v, 20-2-1577

Jan Janssen van Beeck verkoopt aan Merten Janssen de Smit
een stuck erve.

Fol. 170v, 20-2-1577

Roelof Jacopsz en Adriaen Jacopsz bekennen geld schuldig te
zijn aan Jan Janss Brescer.

Fol. 170v, 20-2-1577

Roelof Jacopsz en Adriaen Jacopsz bekennen geld schuldig te
zijn aan Joris vander Wee tbv Jan van Esse.

Fol. 171r, 21-2-1577

Willemken Cornelis Heijnricx weduwe neemt haar kijnder bij
Cornelis Heijnricx aan int bijwesen van Jan Jan Gereaertsz haar huidige man en
met consent van Jan Heijnricx als voocht en Cornelis Aertsz als toesiender van
de 3 meijskens: Maeijken, Engelken en Anneken.

Fol. 172r, 21-2-1577

Willemken Cornelis Franssdr met Adriaen Corsten als voocht
verkoopt aan Jan Jan Geritsz haren man all nu is de helft van haerder steede
met de huijsinge.

Fol 172v, 27-2-1577

Herman Gijsbrechts van Cappel als voocht en Jan Embrecht Jan
Horsten als toesiender van de kijnder van Adriaen Janss de Roeij: Peeterken,
Metken en Claussken en Jan Adriaens de Roeij verkopen aan Merten Geritsz van
Geesel een perceel moers.

Peeter Peetersz en Joris Peetersz zijn naeste van de
kijnder.

Fol. 173r, 28-2-1577

Heijlken Heijmensdr x Joest Willemsz en Peeterken Domas
Peetersdr met Joest Willemsz als voocht verkopen aan Bartolomeus Jan Bertenzoen
de helft van een steede metten huijse.

Fol. 173r, 7-3-1577

Jan Willemsz alias Wiltfanck namens Adriaen Heijnricx en
Antonis Heijnricx, broers en Jan Heijnricx broer (proc Hoogstraten), Marie Heijnricxdr
x Adriaen Jacops (Breda) ook Jan Willems Twijn geconstitueerd hebbende, Jenneken
Heijnricxdr met Jan Jan Willemsz als voocht verkopen aan Lijsken Roelof Heijnricx
weduwe en haar 2 kijnder genaamd: Grietken en Neelken Roelofsdr bij Roelof Heijnricx
za. Een steede metten huijsinge.

Fol. 174r, 18-3-1577

Peeter Adriaen Timmermans verkoopt aan Heijnrick Heijnricxz
5 lopen rogs.

Fol. 174v, 18-3-1577

Heijnrick Jan Heijnricxz van Raven en Elijsabet Jan Heijnricxdr
met Cornelis Cornelis de Metser als voocht, Jenneken Jan Heijnricxdr x Jan Heijnricx,
Cornelis Tonissen als voocht en Heijnrick Janss als toesiender van het
weeskijnt: Lijnken Merten Tonisdr van Sundert verkopen aan Godert Jan
Belgaertsz een buijnder gronden.

Fol. 174v, 18-3-1577

Jan Geraertsz verkoopt aan Peeter Geraerts zijn broer zijn
deel in een steede gekomen van hun vader.

Fol. 175r, 18-3-1577

Lijsken Lambrechsdr x Merten Janss, Jan Willems Wiltfanck
als voocht en Lambrecht Adriaenszoen als toesiender van de 2 kijnder van Roelof
Heijnricx Roelofsz waar Lijsken moeder van is verkopen aan Peeter Janss van
Beeck een stuck saijlants.

Gerit Lambrechts is een naaste van de kijnder.

Fol. 175v, 18-3-1577

Lijsken Lambrechsdr x Merten Janss, Jan Willems Wiltfanck
als voocht en Lambrecht Adriaenszoen als toesiender van de 2 kijnder: Grietken
en Neelekn van Roelof Heijnricx Roelofsz waar Lijsken moeder van is verkopen
aan Jan Cornelisz een steede metten huijsinge.

Gerit Lambrechts is een naaste van de kijnder.

Cornelis Janss den Haen staat borg voor Jan Cornelisz zijn
zwager

Fol. 176r, 18-3-1577

Lijsken Lambrechsdr x Merten Janss, Jan Willems Wiltfanck
als voocht en Lambrecht Adriaenszoen als toesiender van de 2 kijnder: Grietken
en Neelken van Roelof Heijnricx Roelofsz waar Lijsken moeder van is verkopen
aan Cornelis Janss de Haen een stuck gronden.

Gerit Lambrechts is een naaste van de kijnder.

Fol. 176v, 28-3-1577

Jan Assencius mede als voocht en Jan Adriaen Gijben als
toesiender van het kijn t van Adriaen Censsen: Adriaenken, Marijken Joest
Assenciusdr x Adriaen Meussen, IJken Censsendr x Pouwels Cleijs Janss, Jan
Joest Assencius verkopen aan Cornelis Janss den Haen elk hun deel in een half
buijnder.

Fol. 177r, 1-4-1577

Lambrecht Adriaensz verkoopt aan Antonis Adriaen Maesz een
half buijnder gronden.

Fol. 177r, 1-4-1577

Jan Jan Geritsz, Adriaen Corsten als voocht en Jan Peeters
als alias Vulder? als toesiender van 5 kijnder wijlen Stijnken Cornelisdr bij
Jan Janss: Lenaert Jan, Adriaenken en het jongste Grietken verkopen aan Peeter
Adriaen Aert Lemmensz een steede metten huijsinge.

In de kantlijn: Overgevest Peeter Tonis Maessen.

Fol. 177v, 1-4-1577

Willem Bastiaensz verkoopt aan Peeter Roelof Adriaensz een
steede metten huijsinge.

Fol. 177v, 4-5-1577

Peeter Peeter Jacopsz namens Engel Lambrecht Gerits weduwe
verkoopt aan Heer Jan van Loenel, pastoor tot Dongen, een steede metten huijse.

Heer Jan met Cornelis Janss den Haen heeft de steede
overgevest aan Adriaen Willemsz.

Fol. 178r, 4-5-1577

Cornelis Jan Geritsz alias Haen staat borg voor Heer Jan van
Loenel.

Fol. 178r, 13-5-1577

Korst Jan Peetersz verkoopt aan Sijken Jan Empensdr een
“rente”.

Jochum Jan Clauwen betaald geld, 31-3-1594.

Fol. 178v, 13-5-1577

Lenaert Willem Peetersdr x Joris Janss en [niets ingevuld] x
Govaert Jan Peeter Govaertsz verkopen aan Daniel Heijnrick Wouters een “rente”.

Fol. 179r, 13-5-1577

Jan Adriaensz de Keteler is nae onse bancken recht schuldig
......

Fol. 179v, 13-5-1577

Peeter Maes Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Maes Lemmensz, broer.

Fol. 179v, 13-5-1577

Cornelis Lambrechtsz bekent geld schuldig te zijn aan de Heijlich
Geestmrs van Dongen.

Fol. 180r, 15-5-1577

Embrecht Jan Horsten verkoopt aan Adriaen Loeijensoen een
steede metten huijsinge.

Adriaen verkoopt weer aan Peeter Tijs Peeters, 5-2-1579.

Fol. 180v, 15-5-1577

Adriaen Loeijenzoen bekent geld schuldig te zijn aan Embrecht
Jan Horsten.

In de kantlijn: Adriaen Peeter Heijnricks x Dingen Embrecht
Horsten bekent dat Cornelis Philips Bollekens betaald heeft, 17-4-1597.

Jacob Zijbrechts bekent dat Cornelis Philips Bollekens
betaald heeft, 29-4-1598.

Lijsken Zijbrechts wed Lenaert Zeben? met Cornelis Philips
als voocht is betaald, 22-??-1598.

Op 22-2-1611… slecht leesbaar

Fol. 180v

Embrecht Jan Horsten verklaart dat Adriaen Loeijen aan Embrecht
Janss zijn jaarlijkse “rente” ook ineens mag aflossen.

Fol 181r, 25-5-1577

Embrecht Jan Horsten, Jan Embrecht Jan Horsten, Dingen
Embrechtsdr x Adriaen Peeterszoen, Assencius Geritsz als voocht van Anna
Embrechtsdr kijnder, Jan Gieleiszoen, Lenaert Romboutsz, Peeter Teeuwenzoen,
Jacob Zebben/Zewen hebben een geschil met Embrecht x Magdalena Peeter Janssdr
van Dongen.

Fol. 182r, 25-5-1577

Embrecht Jan Horstenz verlijt Jan Embrecht Jan Horsten zijn
zoon cs een “rente”.

Fol. 182v, 30-5-1577

Katelijn Godert Reijner Jacopsdr x Gheris Buijsen, Jacop
Cornelis Reijner Jacopszone, Lijsken Cornelis Reijner Jacopsdr x Rochus Keijen,
Lijsebet wijlen Jan Cornelis Reijner Jacopsdr met Rombouten Peeter Hagaertszoen
haar oude vader als voocht, Anna Adriaen Reijner Jacopsdr x Adriaen
Thielmanszone Verheijden, Adriaen Adriaenken Reijner Jacopsdr x Dingman
Michielsz Verheijden, Anna Lambrecht Jan Aertsdr vander Molen daar moeder af
was Margriete Reijner Jacopsdr met Jannen Matijs Godscalxzone als voocht, Jacop
Jacop Cornelis Reijner Jacopsz als voocht en Adriaen Cornelis Bartolomeusz als
toesiender van Lambrechten Wraman??? en Jannan wijlen Peeter Lambrecht Jan
Aertszone vander Molden kijnder, Lambrecht voors, ontrent 17 jaar, is aanwezig,
Gregorius Buijsen namens Lauwereijs Bacx Janszone daar moeder af was Dijngne
Lambrecht Jan Aertsdr vander Molen, Willem en Adriaen, gebroederen, wijlen
Cornelis Willem Bertels Zofs sone, Heijlwich wijlen Cornelis Willem Embrecht
Zofsdr x Cornelis Cornelis Berlaertszone d’Oude, Katelijn wijlen Cornelis
Willem Bertels zonedr met Rochus Keijen als voocht, Cornelia, Anna en Marie,
zussen, wijlen Jan Heijnrick Dirvenzonesdr met Rochus Keijen als voocht van welke
kijnderen Cornelis Willem Bertels zone Jacopsdr machtigen Rochus Keijen en
Cornelis Cornelis Belgaertszone om een stuk moer aan Adriaen Cornelis Willem
Bertels zone te verkopen.

Fol. 183v, 3-6-1577

Cornelis Lambrechtsz en Jan Raes Janss bekennen geld
schuldig te zijn aan Baltasar Willemsz van Dongen.

Fol. 184r, 10-6-1577

Joris vander Wee is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 184v, 17-6-1577

Zijmon Heijnrick Sijmonsz verkoopt aan Jan Adriaen Peetersz
een “rente”.

In de kantlijn: 8-3-1633 Peter Jan Peters bekent dat
Cornelis Cornelis Rijck Embrechtsz betaald heeft

Fol. 184v, 8-7-1577

Peter Corst Meusz bekent geld schuldig te zijn aan Peeter
Vassenz.

Fol. 185r, 8-7-1577

Peeter Janss Bus bekent geld schuldig te zijn aan Joris
vander Wee, vorster tot Dongen, tbv Willem Janss Verleg.

Fol. 185r, 15-7-1577

Claus Peetersz mede namens Damus Sijmonsz en mede als voocht
van de kijnder van Adam Lucasz: Stijnken Adams, Heijnrick Aertsz x Neelken
Willemsdr mede namens Jannen Willemsz, zwager transporteren aan Claus Peetersz
de Backere, en nog namens Adriana Godscalcx Adriaensdr x Aert Cornelisz van
Sint Geertruijden Berge en Marijken Peeters Clausdr x Bartel Dirck Dirckz, Dingen
Peeter Clausdr met Bartel als voocht en Claus Peetersz als voocht en Heijnrick
Aertsz als toesiender van de kijnder van Jan Peeter Clauss: Anneken, Maeijken,
Jan, Willemken, Jacop en Jasper verkopen aan Antonis Matijs Peetersz een steede
metten huijsinge.

De steede was van Jan Cleijs Peeter Ceelen

Fol. 186r, 15-7-1577

De erfg van Jan Cleijssen en Alit Cleijsdr maken een deling.

Adriaen Peetersz, Adriaenken Peetersdr, Aerdt vanden Berge,
Jan Peeters kijnder met Jan Cornelis Willemsz en Heijnrick Aertsz als
toesiender, Claus de Backer, Dingen Fredericxdr, Bartolomeus Dircx.

Fol. 186v, datum: 29-9-1577 doorgestreept

Adriaen Peetersz verkoopt aan Aert Jacopsz een weije zoals
Berthout Adriaen Meliszoen gewonnen heeft.

Fol. 186v, 29-9-1577

Adriaen Peeter Melisz verkoopt aan Aert Jacopsz van
Drijnmolen een “rente”.

Fol. 187r, 23-9-1577

Adriaen Peeter Melisz transporteert aan Aert Jacopsz van
Drijnmolen allen alsulcke actie en gescillen als Berthout Adriaen Melisz
eertijts opgewonnen heeft.

Fol. 187r, 19-10-1577

Adriaen Roelenz en Jan Adriaen Roelenz verkopen aan Antonis Dircxzoen elk 3
lopensaet gronden.

Fol. 187v, 3-3-1578

Huijbrecht Cornelisz verkoopt aan Merten Janss de Decker een
stuck saijlants.

Fol. 187v, 23-3-1578

Toenken Martensdr x Huijbrecht Cornelisz verkoopt aan
Antonis Stoffelen ¼ in een steede metten huijsinge.

Fol. 188r, 3-2-1578

Peeter Adriaen Timmermansz verkoopt aan Vas Jan Cornelis
Vermolen 3 vurtelen rogs.

Fol. 188v, 20-12-1577

Aerdt Meuss Mulder bekent geld schuldig te zijn aan Cornelis
Lambrechtsz.

Fol. 189r, 3-2-1578

Jan Embrecht Rijkenz verkoopt aan Cornelis Adriaensz alias
Neelo ca 13 lopensaet gronden.

Fol. 189r, 15-1-1578

Jan Stoffelszoen Lakenbereijder tot donghen bekent geld
schuldig te zijn aan Mr Peeter vanden Koessele Janssz x Anthonia Willem
Gijsbrechtsdr.

Fol. 189v

Meus Jan Meussen x Toenken nemen aan het kind Jan Cornelis
waar de moeder van was Jenneken Jansdr. Matijs Meus Janss is voocht en Cornelis
Janss toesiender.

Vanaf hier begint de nummering weer bij 180.

Fol. 180r, 24-3-1578

De erfg van Peeter Janss van Beeck: Cornelia Cornelis
Brebersdr wed Peeter Janss nu x Zijmon Wilboertsz, Dierck Janss van Beeck
(Beeck) als voocht van de 2 kijnder van Peeter Janss en Claus Cornelis Brebersz
als toesiender: Jan Peeters en Adriaenken Peeters, int bijweesen van Jan Janss
van Beeck als toesiender en Dierck Adriaen Diercxzoen ook als toesiender maken
een erfdeling.

Fol. 182r, 24-3-1578

Neelken Cornelis Brebersdr wed Peeter Janss van Beeck nu x
Zijmon Wilboertsz neemt haar kinderen aan van Jan Janss van Beeck als voocht en
Claus Cornelis Brebersz als toesiender

Fol. 183r, 3-2-1578

Goijaert Sijmon Joesz verkoopt aan Peeter Roelofsz anderhalf
lopensaet saijlants.

Fol. 183r, 3-2-1578

Goijaert Sijmons verkoopt aan Huijbrecht Corneliszoen
anderhalf lopensaet saijlants.

Fol. 183v, 3-2-1578

Claus Huijbrechszoen verkoopt aan Adriaen Jan Peeterszoen 2
kopensaet gronden.

Fol. 183v, 3-2-1578

Adriaen Claus Goeijaerts verkoopt aan Cornelis Cornelis
Rijkenz 1/3 in een buijnder gronden.

Fol. 184r, 3-2-1578

Anneken Wouter Denisdr x Cornelis Tonissen alias Langen
verkopen aan Vas Janssoen de helft van een steede metten huijse zoals Jan
Cornelis Vermolen za. dit altijd gebruijkt heeft.

Fol. 184r, 3-2-1578

Cornelis Willemsz verkoopt aan Commer Peetersz een buijnder
erve.

Fol. 184v, 3-2-1578

Cornelis Jan Ruelenz verkoopt aan Lambrecht Adriaen Martensz
een buijnder weijen.

Fol. 184v, 3-2-1578

Cornelis Cornelis Rijkenz bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Claus Godertsz

Fol. 185r, 3-2-1578

Commer Peetersz verkoopt aan Jacop Jan Jacopsz een “rente”.

Fol. 185v, 3-2-1578

Jan Jan Lemmen Hulshoutsz verkoopt aan Adriaen Jan Jan Lemmensz
¼ in een steede metten huijsinge.

Fol. 185v, 3-2-1578

Marijken Jan Janssdr x Dirck Antoniszoen verkoopt aan
Roeloff Jan Janssen ¼ in een steede metten huijsinge.

Fol. 186r, 3-2-1578

Peeter Adriaen Cornelisz verkoopt aan Cornelis Ancemsz 3
lopensaet gronden.

Fol. 186r, 17-2-1578

Jacop Jan Jan Lemmensz verkoopt aan Cornelis Willemsz een
weije.

Fol. 186r, 17-2-1578

Jacop Jan Jan Lemmensz verkoopt aan Claus Bastiaensz een
weij.

Fol. 186v, 8-2-1578

Adriaen Wouter Maessen bekent geld schuldig te zijn aan
Frans Claus Verheijden.

Fol. 186v, 5-2-1578

Stoffel Cornelis Adriaensz verkoopt aan Cornelis Lambrecht
Aert Lemmensz zijn deel in de helft van een steede. Broers en zussen hebben de
andere delen tegen Cornelis Adriaen Maes hun vader.

In de kantlijn: Cornelis verkoopt weer aan Zijmon Cornelis
Maesz.

Fol. 187r, 11-2-1578

Mr Willem Diercxz verkoopt aan Jan Denisszoen 6 vurtelen
rogs.

Fol. 187v, 12-2-1578

Elijsabet Michielss, Commer Michielss, Jenneken Michielsdr
met Peeter Heijnricx als voocht verkopen aan Crijn Michielss, broer, een steede
metten huijsinge.

Fol. 187v, 13-2-1578

Peeter Andries Cornelisz alias Bogaert int bijwesen van
Andries Cornelis Bogaert ter eenre en Peeter
Andriess, Claus Andriessen, Bernaert Andriess int bijwesen van Cornelis Lambrechtsz
als voocht en Andries Corneliszoen als toesiender van Andries Peeter
Geritskijnder zijn akkoord mbt een stuk saijlant.

Fol. 189r, 15-2-1578

Heijnrick Geerts van Alffen, Andries Wouter Jacopsz, ook van
Alffen, mede namens Andries Jacops, Meus Andries Meussen, ook van Alffen,
Gijsbrecht Gerit Ketelersz, Joest Cornelis, Merten Cornelis Tielensoen,
Jenneken Heijnrick Salders weduwe. Erfg van Jacop Andries Meussen. Zij zijn
voldaan van Cornelis Willems de Lakenbereijder tot Dongen.

Fol. 189r, 15-2-1578

Steven Geritsz de Smit bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Jacopsz.

Fol. 189v, 15-2-1578

Cornelis Adriaensz en Peeter Wijten als voocht en Cornelis
als toesiender van de kijnder van Jan Wijten staan borg om Merten Gerits
schadeloos te houden van een van Jan Wijten gekocht stuk land.

Fol. 189v, 17-2-1578

Anneken Cornelis x Jacop Adriaen Jan Jacopsz verkoopt aan
Peeter Peeter Jacop Jan Vranckenz haar deel in een steede metten huijsinge.

Fol. 190r, 17-2-1578

Crijn Michielssen verkoopt aan Cornelis Adriaen Aerdensoen
een stuck erve.

Fol. 190r, 24-2-1578

Lijsken wed Roelof Heijnricx met Lambrecht Adriaens als
voocht, Jan Willems Twijn als voocht en Lambrecht Adriaens als toesiender van
de kijnder van Roelof verkopen aan Jan Huijbrecht Toniss een acker.

Fol. 190v, 17-2-1578

Marijken Jansdr en Lijsken Jansdr x Thomas Janss met Antonis
Adriaen Maessen als voocht verkopen aan Adriaen Janss Heijmenz? een steede
metten huijse.

Adriaen verkoopt weer aan Cornelis Antonis Buijs.

Fol. 190v, 17-2-1578

Aerdt Peetersz verkoopt aan Claus Bastiaensz een half
buijnder erven.

Fol. 191r, 23-2-1578

Hilleken Michiel Willemsdr wed Jochem Claess int bijwesen
van Joest Dircxzoen en Cornelis Clauss als voocht van het kijnd: Jacop Jochems
soenken welcke soenken voors door Hilleken verwekt is bij Jochem Clauss.
Hilleken neemt haar kind aan.

In de kantlijn: Hilleken Jochem Cleijs wed met Joos Dircks
als voocht is voldaan door Cornelis en Crijn Claes Goeijaerts kijnder.

Fol. 191v, 3-3-1578

Metken Peetersdr x Jan Adriaen Jan Aertssen verkoopt aan Jan
Jan Claussen van Ghils een stuck saijlants.

Fol. 192r, 3-3-1578

Bartolomeus Peeter Meusz verkoopt aan Roelof Claus Roelensz
een buijnder gronden.

Fol. 192r, 3-3-1578

Marijken Adriaen Aerdendr met Peeter Adriaen Aerden als
voocht verkoopt aan Cornelis Adriaen Aerden, broer, het 1/7 deel van 2 buijnder
gronden.

Fol 192v, 12-5-1578

Jan Aert Janss verkoopt aan Cornelis Lemmensz een buijnder
gronden.

Fol. 192v, 12-5-1578

Adriaen Aert Janss Genenz verkoopt aan Jan Corst Meusz een
stuck saijlants.

Fol. 192v, 4-5-1578

Adriaen Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan Claus
Huijbrechsz

In de kantlijn: Adriaen Claus en Adriaen Cornelis Adriaens
Nelo, 17-3-1597.

In de kantlijn: Aert Peeters
tot Geertruijdenbergh en ??? Cornelis als erfg zijn voldaan door Jan
Peter Janss van Beeck, 20-1-1593

Fol. 193r, 3-3-1578

Peeter Maessen verkoopt aan Claus Bastiaensz 4 lopensaet
erven.

Fol. 193r, 3-3-1578

Peter Janss Bus bekent geld schuldig te zijn aan Willem
Janss Verlegge.

Fol. 193v, 3-3-1578

De erfg van Jacop Jan Roelofsz: Adriaenken Jacopsdr x
Cornelis Adriaen Gerits, Roelof Jacopsz en Adriaen Jacop Janss maken een
erfdeling.

Fol. 194v, 3-3-1578

Adriaenken Jacopsdr x Cornelis Adriaen Gerits verkoopt aan
Roelof Jacopszoen een stuck erven.

Fol. 194v, 3-4-1578

Matijs Damen verkoopt aan Jan Tijs Wautersz een steede
metten huijse.

Fol. 195r, 5-3-1578

Commer Peetersz verkoopt aan Adriaenken Tonis Clausdr weduwe
Matijs Peeters een steede metten huijse.

Fol. 195r, 5-3-1578

Adriaenken Tonis Clausdr met Cornelis Tonis Clauss als
voocht verkoopt aan Jan Janssen Verstege een stuck erven.

Fol 195r, 5-3-1578

Jan Janss Versteegh verkoopt het stuck erve weer aan Antonis
Dircxz.

Fol. 195v, 7-3-1578

Tonis Adriaens en Berbel Adriaen Gerits weduwe zijn akkoord
mbt de koop van een huijsken.

Fol. 196v, 7-3-1578

Jan Gerartsz de Roeij verkoopt aan Peeter Janss Bus een
block moers.

Fol. 196v, 10-3-1579 [?]

Marijken Matijs Peetersdr x Peeter Peetersz verkoopt aan
Adriaen Jacopsz 6 lopensaet rogs.

In de kantlijn: Jan Dijrck Anhoniss verklaart dat Cornelis
Anthonis Jan Janss en Laureijs Claess afgelost hebben, 7-2-1651

Fol. 197r, 10-3-1578

Marijken Matijs Peetersdr x Peeter Peetersz verkoopt aan
Adriaen Jacopsz 6 lopensaet rogs.

Fol. 197r, 23-3-1578

Jan Janss van Beeck als voocht en Claus Cornelis Brebers als
toesiender van de kijnder van Peeter Janss van Beeck x Cornelia (nu x met
Zijmon Wilboert Sijmonsz) verkopen aan Jan Marcelisz een stuck lants.

Adriaen Corsten is een naeste.

Fol. 197v, 24-3-1578

Elijsabet Stevensdr x Lambrecht Adriaensz verkopen aan
Cornelis Meussen een stuck erven.

Fol. 197br, 24-3-1578

Peeter Wijtensoen als voocht en Cornelis Adriaenszoen als
toesiender van de kijnder van Jan Wijten staan borg voor Merten Geritszoen mbt
een stuck saijlants gekocht van Jan Wijten za.

Fol. 197br, 4-4-1578

Peeter Adriaen Aerden verkoopt aan Peeter Thomas Maessen een
steede metten huijsinge.

Fol. 197bv, 5-4-1578

Stoffel Joes Cornelisz verkoopt aan Elijsabet Gijsbrecht
Sijmonsdr weduwe Jan Jan Peeters een steede metten huijsinge.

Fol. 197bv, 14-4-1578

Peeter Teeuwen en Magdalena Dircxdr met Peeter Teeuwen, broer en voocht, verkopen
aan Peeter Cornelis van Ghils hun deel in een weije.

Fol. 198r, 14-4-1578

Jan Huijbrecht Toniss verkoopt aan Jan Janssen van Beeck een
stuck erven.

Fol. 198r, 8-3-1578

Huijbrecht Tonis Janssen bekent geld schuldig te zijn aan
Jenneken Joest Tonisdr.

Fol. 198v, 23-4-1578

Joris vander Wee, stadthouder Dongen, en Jan Peeter Jan
Swerts alias Vulder bekennen geld schuldig te zijn aan Geraert Aertss als
rentmeester van den ouden clooster.

Joris laat de helft van een lopensaet moers over aan Adriaen
Janss, zwager.

Fol. 199r, 23-4-1578

Jan Emmen Clauss bekent geld schuldig te zijn aan Geraert
Aertss als rentmeester van den ouden clooster.

Jan Emmen Cleijss staat borg voor Adriaen Jan Jan Peeter
Celen en Claus en Adriaen Emmen om elkaar schadeloos te houden.

Fol. 199r, 23-4-1578

Cornelis Janss Haen bekent geld schuldig te zijn aan aan
Geraert Aertss als rentmeester van den ouden clooster.

Fol. 199r, 23-4-1578

Gijsbrecht Peeter Willemsz bekent geld schuldig te zijn aan
aan Geraert Aertss als rentmeester van den ouden clooster.

Gijsbrecht Peeter Willemsz staat borg voor Peeter Gerit
Willems en Lauwereijs Gijb Peeter Willems om elkaar schadeloos te houden.

Fol. 199v, 23-4-1578

Jan Willem Joesten inde Santstraet als borg van Jasper
Janssen van Loon bekent geld schuldig te zijn aan Geraert Aertss als
rentmeester van den ouden clooster.

Adriaen Aert Boen?, Jan Michielss en Peeter Michiels houden
elkaar met Jasper Janss van Loon schadeloos

Fol. 199v, 23-4-1578

Cornelis Adriaen Maess bekent geld schuldig te zijn aan
Geraert Aertss als rentmeester van den ouden clooster.

Cornelis Maes staat borg voor Tonis Adriaen Maes en Adriaen
Wouter Maes en houden elkaar schadeloos.

Fol. 200r, 23-4-1578

Jan Lemmenszoen Hoevener bekent geld schuldig te zijn aan
Geraert Aertss als rentmeester van den ouden clooster.

Fol. 200r, 23-4-1578

Cornelis Rijkenz de Potbacker bekent geld schuldig te zijn
aan Geraert Aertss als rentmeester van den ouden clooster.

Adriaen Lemmens is borg en houdt samen met Cornelis Rijken
de Potbacker elkaar schadeloos.

Fol. 200r, 23-4-1578

Adriaen Vranckenz en Matijs Tonis Matijssen bekennen geld
schuldig te zijn aan Geraert Aertss als rentmeester van den ouden clooster.

Juet Cornelis Huijbrechsweu met Jan Willems Twijn staat borg
en Jan Vrancken namens Adriaen Vrancken houden elkaar schadeloos.

Fol. 200v, 28-4-1578

Elijsabet Jan Janss weduwe met Peeter Heijnricx als voocht
verkoopt aan Cornelis Janssen alias Haen een steede metten huijse.

Fol. 200v, 28-4-1578

Heer Cornelis, pastoor te Bavel, met Jan Cornelis Aertss als
voocht verkoopt aan Cornelis Janss alias Haen het 1/12 van 4 buijnder gronden.

Fol. 201r, 2-5-1578

Adriaen Maes Lemmensz verkoopt aan Peeter Maes Lemmensz,
broer, de helft in een steede.

Peeter verkoopt weer aan Merten Janss de Decker.

Fol. 202r, 2-5-1578

Merten Janss de Decker bekent geld schuldig te zijn aan
Peeter Maes Lemmensz.

Fol. 202r, 12-5-1578

Peeter Maes Lemmensz bekent geld schuldig te zijn aan
Cornelis Adriaen Aerdenz.

Fol. 202v, 12-5-1578

Antonis Matijss verkoopt aan Matijs Antonis Matijss zijn
zoon en Jan Jan Woutersz een steede metten huijsinge.

Fol. 203r, 12-5-1578

Jan Jan Woutersz verkoopt Matijs Antonis Matijssen de helft
van de steede waar Matijs de andere helft al van heeft.

Fol. 203r, 9-6-1578

Anna Jan Jan Martens weduwe met Merten Jan Jan Martens haar
zoon als voocht bekent geld schuldig te zijn aan het weeskijnd van Peeterken
Jan Cornelis Horstendr za.: Berbera bij Adam Willem Janss Verlegge. Het gaat om
een “rente” die eertijds geheven heeft Marij Peeter Janssdr van Dongen en al nu
verstorven is op de kijnder van Adriaen Janss de Roeij: Neelken en Clausken en
Herman Gijsbrechsz als voocht en Jan Embrecht Horsten als toesiender en Jan
Adriaens de Roeij met Peeter Adriaensz de Roeij, broer, hebben afstand gedaan.

Fol. 203v, 9-6-1578

Commer Peeterszoen transporteert aan Peeter Conijncxzoen tbv
Jan Gijben weeskijnt: Maeijken een te innen geldbedrag.

Fol. 204r, 28-6-1578

Peeter Heijnricx Wagemaker namens Cornelia Dirck Willemsdr x
Merten Denisz verkoopt aan Jan Raessen zoen een stuck erven.

Fol. 204r, 28-6-1578

Matijs Tonis Matijssen verkoopt aan Cornelis Lambrechtsz een
stuck erven.

Cornelis verkoopt weer aan Peeter Adriaen Aerdenz.

Fol. 204v, 25-8-1578

De erfg van Engel Lambrechts weu: Jan Lauwereijsz, Tonis
Lauwereijsz, Heijnrick Lauwereijsz, Anneken Lauwereijsdr, Maeijken Lauwereijsdr
en Dingijnken Lauwereijsdr, int bijwesen van Zijmon Heijnrick Sijmonsz als
voocht en Huijbrecht Adriaensz als toesiender ter eenre en Engelken Lambrecht
Geritsdr x Peeter Peeter Jacops ter ander zijde maken een erfdeling.

Fol. 205v, 1-9-1578

Peeter Heijnricx namens Peeter Rijkout Loonenz is nae onse
bancken recht schuldig ......

Fol. 206r, 30-10-1578

Adriaen Adriaen Roelenz en Jan Adriaen Roelensz verkopen aan
Cornelis Janss den Haen een buijnder gronden.

Fol. 206v, 10-11-1578

Boudewijn Adriaensz vander Mijll namens Adriaen Huijgensen x
Katelijn Cornelis Goderts vander Raeckdr (proc Breda) verkopen aan Adriaen
Jacop Sprangersz een “rente”.

Fol. 206v, 10-11-1578

Boudewijn Adriaensz vander Mijll namens Adriaen Huijgensen x
Katelijn Cornelis Goderts vander Raeckdr (proc Breda) verkopen aan Adriaen
Jacop Sprangersz een “rente”.

Fol. 206v, 10-11-1578

Boudewijn Adriaensz vander Mijll namens Adriaen Huijgensen x
Katelijn Cornelis Goderts vander Raeckdr (proc Breda) verkopen aan Adriaen
Jacop Sprangersz 2 vurtelen rogs.

Fol. 207r, 10-11-1578

Jan Heijnrick van de Wijns Boudewijn namens Mateus Goderts
vander Raeckdr (proc Breda) verkopen aan Adriaen Jacop Sprangersz een “rente”.

Fol. 207r, 10-11-1578

Jan Heijnrick Boudewijn Adriaens namens Mateus Goderts
vander Raeckdr (proc Breda) verkopen aan Adriaen Jacop Sprangersz een “rente”.

Fol. 207v, 10-11-1578

Adriaen Wouters Denisz bekent geld schuldig te zijn aan
Embrecht Stoffelsz.

Fol. 207v, 14-11-1578

Roeloff Jacop Jan Roeloffs verkoopt aan Joris vander Wee,
vorster Dongen, een steede metten huijse.

Fol. 208r, 5-1-1578

Lambrecht Adriaens verkoopt aan Jan Joess Dircxz de Jonge de
helft van een steede.

Fol. 208r, 5-1-1578

Tonis Denis Faes? Neelen? verkoopt aan Jan Joest Dircx de
Jonge de helft van een steede metten huijsinge.

Jan verkoopt weer aan Jan Jan Wouter Maesz.

Fol. 208v, 14-1-1578

Adriaenken Jacop Jansdr x Daem Tijs Damen verkopen aan Jan
Jacop Janss, haar broer, haar deel in de steede gekomen van haar moeder za.

Fol. 208v, 14-1-1578

Claus Roel Clausz verkoopt aan Cornelis Peeters Adriaen
Maess 2 buijnder gronden.

Fol. 208v, 14-1-1578

Margriet Cornelis Peeter Adriaens weduwe met Wouter Tonissen
als voocht verkoopt aan Peeter Jan Lambrechtsz een steede metten huijsinge.

Fol. 209r, 19-1-1578

Peeter Heijnricx de Wagemaker is nae onse bancken recht
schuldig ......

Fol. 209v, 19-1-1578

Adriaen Adriaenss Verstech verkoopt aan Jacop Sijmonszoen 6
lopensaet gronden.

Fol. 209v, 19-1-1578

Adriaen Adriaenss Verstech verkoopt aan Jochem Jan Clauwens
6 lopensaet gronden.

Fol. 209v, 19-1-1578

Peeter Cornelisz van Ghils verkoopt aan Cornelis Janss de
Haen ca 5 lopensaet gronden.

Fol. 209v, 19-1-1578

Adriaen Willemsz is nae onse bancken recht schuldig ......

Fol. 210r, 19-1-1578

Peeter Adriaen Aerdensoen verkoopt aan Jasper Roelofsz 1/6
in 2 buijnder gronden.

Fol. 210r, 24-1-1578

Jan Jan Jan Peetersz en Cornelis Bartelszoen en IJken Jan
Janssdr x Claus Meuss verkopen aan Adriaen Maes Lemmensz een steede metten
huijse.

Fol. 210v, 31-1-1578

Peeter Cornelisz van Ghils verkoopt aan Peeter Adriaen
Hagertsz een “rente”.

Fol. 211r, 31-1-1578

De erfg van Claus Godertsz maken een erfdeling:

Cornelis Clauss en Crijn Clauss, Anneken Claus Godertsdr x
Michiel Janss, Jochem Clauss weeskijnder. Dingen Claus Godertsdr x Adriaen
Janss is met de deling tevreden [zij wordt in de deling zelf niet genoemd]

Lauwereijs Cornelis Will Daemsz is voldaan ivm een “rente”op
een stuk land gekomen van Claus Goderts te betalen door Cornelis Cleijss.

Fol. 212r, 11-2-1578

Peeter Adriaen Aerden verkoopt aan Cornelis Adriaen
Cornelisz een half buijnder.

Fol. 212r, 10-2-1578

Peeter Maes Adriaens bekent geld schuldig te zijn aan
Adriaen Corst Meusz tbv de kijnder van Jan Jan Gertisz genaamd de Backer bij
Stijnken Cornelisdr: Jan, Adriaen en Grietken.

In de kantlijn: Adriaens Janss de Backer is van zijn deel
voldaan, 22-2-1607. Margriet Janssdr de Backer is ook voldaan. 4-3-1697

Adriaen Corsten als voocht en Jan Peeters Vulder als
toesiender ontslaan Cornelis Adriaen Aerdenzoen van de schuld van ƒ 150 en ƒ
32.

Ook Jan Jan Gerits ontslaat Cornelis van zijn schuld van
sestalfhonderd gulden.

Fol. 212v, 14-2-1578

Herman Gijsbrechts als voocht van 2 kijnder van Adriaen Janssoen de Roeij:
Metken en Claesken, Peeter Adriaens de Roeij zijn voldaan door Gijsbrecht
Peeter Willemsz.

Jan Adriaens is ook voldaan door Gijsbrecht, 16-3-1579.

Fol. 213r, 2-4-1578

Huijbrecht Adriaenszoen is nae onse bancken recht schuldig
......

Fol. 213r, 2-4-1578

Jan Janssoen bekent geld schuldig te zijn aan Gijsbrecht Peeter
Willemsz

Fol. 213v, 3-4-1578

Matijs Tonis Matijssen verkoopt aan Jacop Jan Adriaens een
half buijnder weijen.

Fol. 213v, 8-4-1578

Jacop Jan Adriaens verkoopt aan Jan Stoffelszoen de helft
van anderhalf buijnder weijen.

Fol. 214r, 12-5-1579

Merten Merten Vrints x Marije wijlen Jan Phanaertsdr (proc
Ginneken) verkoopt aan Mr Adriaen Nobel, Licentiaet en advocaat te Breda, een “rente”.

Fol. 215r, 2-4-1579

De erfg van Anna Jan Jan Mertens weduwe maken een erfdeling:
Jan Jan Mertens, Janneken, Maeijken en Adriaenken, zussen, met Jacop Adriaens
als voocht en Jan Embrechts als toesiender mede van Jan Jan Jan Mertens, Peeter
Peer Mertens als voocht van Meus Jan Mertens kijnder en Steven Cornelis als
toesiender.

In de deling wordt nog genoemd Merten Jan Jan Martens,
Adriaenken wordt niet genoemd in de deling zelf.

Fol. 216r, 4-4-1579

Neelken Tijs Damendr x Jan Tijssen verkopen aan Daem Tijs
Daemenz een stuck erven.

Fol. 216r, 4-4-1579

Damis Tijs Daemen verkoopt weer aan Jan Tijs Woutersz 6
lopensaet erven.

Fol. 216r, 9-4-1579

Cornelis Aerts Stuijck bekent geld schuldig te zijn aan
Cornelis Willem Cornelisz

Fol. 216v

Lauwereijs Jan Cornelis is nae onse bancken recht schuldig
......

Fol. 217r, 7-8-1579

Berbel Jansdr met
Adriaen Toniss als voocht, Nicolaus Jansz de Latere namens Dingen Jans de Bont
x Cornelis Teijnertsz, Eijsken Adriaens en Neelken Adriaensde Bont, Tijn Adriaens
de Bont x Adriaen Antoniss, Lucas Adriaensz de Bont mede namens zijn zussen, Cornelis
Reijnerszoen namens Marijken Jans tot Enchuijsen. Allen erfg van Huijbrecht
Janss de Bont vesten over aan Huijbrecht Tonis Faessen 1/3 in een buijnder
erven.

Fol. 217v, 17-8-1579

Adriaenken Jan Geraertsz met Jan Cornelis zijnen voocht en
Roelof Jan Roelofsz als toesiender, Toenken Tonis Jan Smits kijnd met Adriaen
Jan Smits als oom en voocht, Anneken Jan
Stevens kijnd met Jan Stevens haar vader. Van beide kijnder was Lijnken Jan Geraertsdr
de moeder. Jan Cornelisz is de toesiender. Zij verkopen aan Cornelis Adriaen Geritsz
een steede metten huijsinge.

Aerdt Jan Cornelisz en Roelof Jan Roelofsz zijn naasten.

Fol. 217v, 17-8-1579

Cornelis Adriaen Geritsz verkoopt weer aan Adriaenken Jacop
Jan Roelofsdr zijn vrouw de helft van de steede.

Fol. 218r, 17-8-1579

Cornelis Adriaen Geritsz x Adriaenken Jacop Jan Roelofsdr
verobligeren de steede.

Fol. 218r, 19-9-1579

Claus Peeter Jan Denisz verkoopt aan Aerst Jacopszoen een
“rente”.

Fol. 218v, 39[?]-10-1579

Merten Denisz namens Mr Willem Dircxz (proc
Schertogenbosche), Cornelia Dirck Willemsdr x Merten Denisz verkopen aan
Lenaert Janss een huijs.

Fol. 218v, 20-10-1579

De erfg van Jan Lambrechtsz de Hoevener op de Cleijn Hoeve
te Dongen:

Marijken Jan Lambrechts weduwe met Heijndrick Pauwelsz als
voocht ter eenre en Antonis Deniss x Marijken Jan Lambrechsdr, Peeter Jan
Lambrechtsz, Lambrecht Jan Lambrechsz en Janneken Jan Lambrechsdr met Adriaen
Lambrechs en Cornelis Lambrechsz als voogden
en Heijnrick Pouwels als toesiender, Claus Bastiaens x Adriaenken Jan
Lambrechsdr maken een erfdeling.

Fol. 221v, 27-11-1579

Baltasar Willemsz van Dongen is nae onse bancken recht
schuldig ......

Fol. 221v

Baltasar Willemsz van Dongen renuncieert van de goederen
aanbestorven na overlijden van Cristoffel Willemsz van Dongen, oom en Willem
van Dongen zijn vader.

Fol. 222r, 12-1579

Peeterken Jacop Peetersdr wed Jan Jacopszoen van Turnoutt
met Jasper Loeijen als voocht maakt een testament. Genoemd: de kijnder van
Lenaert Jan Jacopsz haar zoon: Lijnken, Gerit, Lenaert, Jacop, Jan, Pauwels en
Adriaenken bij Cens Geritsdr.

Fol. 223r, 7-12-1579

Evert Joriss verkoopt Stoffel Adriaensz de Cluijter een
stuck erven.

Fol. 223r, 7-12-1579

Cornelis Denis Jan Noten verkoopt aan Stoffel Adriaensz de
Cluijter en stuck erven.

Fol. 223r, 7-12-1579

Jan Peeter Stevens verkoopt aan Stoffel Adriaensz de
Cluijter en stuck erven.

Fol. 223v, 7-12-1579

Lambrecht Jan Ruelensz bekent geld schuldig te zijn aan
Peeter Jan Ruelen zijn broer.

Fol. 223v, 24-12-1579

Wouter Cornelis verkoopt aan Wouter Antonisz een stuck
erven.

Fol. 224r, 2-1-1580

Commer Peetersz als voocht van Lijnken Adriaen Geritsdr met
Adriaen Gerits als vader en toesiender verkoopt aan Claus Adriaens alias Cat
een block moers.

Fol. 224r, 24-12-1579

Peeter Corst Meusz verkoopt aan Cornelis Janss alias Haen
een half buijnder gronden.

Fol. 224r, 4-1-1580

Cornelis Janss alias Haen verkoopt aan Antonis Denisz
Hoevener op die cleijn Hoeve tot Dongen 3 buijnder gronden.

Fol. 224v, 4-1-1580

Zijmon Wilboerts,
Jacop Wilboerts, Rijck Wilboerts, Jan Wilboert, Peter Wilboerts, Adriaen
Wilboerts en Toenken Wilboertsz met Cornelis Rijken als voocht verkopen aan
Denis Peeter Roelofsz een steede metten huijsinge.

Fol. 224v, 4-1-1580

Jan Vranck Tonisz verkoopt aan Adriaen Cornelis alias Pot
een steede metten huijse.

Fol. 225r, 4-1-1580

Huijbrecht Lambrechtdr x Stoffel Cornelisz verkoopt aan Aert
Lambrecht Aerdensoen zijn deel in de steede aangekomen van zijn vader

Fol. 225r, 4-1-1580

Aert Stoffelsz neemt zijn kijnder aan: Adriaen, Steven,
Huijbrecht, Marijken en Grietken, int bijwesen van Cornelis Stoffelsz als
voocht en Cornelis Janss Stevensz als toesiender