Selecteer een pagina

Dussen Muilkerk RA 16 index

1705 – 1723

Fol 1

Scheijding en deeling tuschen de kinderen en erfgen van za Cornelis van Honswijck

Fol 3v

Schuldbrief voor de heer Godert Verploeg

Fol 4v

Taxatie goederen Adriaen van Wevelinchoven, Gorinchem, aldaer sonder wettige descendenten overleden

Fol 5

Erfenisse voor Antonij Rombouts

Fol 5v

Erfenisse voor Aert Konings

Fol 6

Schuldbrief voor Hendrick vander Hoeven, sercr tot Cappel

Fol 6v

Erfenisse voor de kerck van Dussen

Fol 7

Schuldbrief voor Godert Verploegh

Fol 7v

Taxatie goederen Arnoldus Pistorius, Dordrecht, en sonder wettige descendenten overleden

Fol 8v

Schuldbrief voot maria Swaen wed Jeremias van Broekhoven

Fol 9

Aangebrachte goederen naergelaten bij Adriaen Potter en sonder wettige descendenten overleden

Fol 10

Taxatie goederen bij Adriaen … en sonder wettige descendenten overleden

Fol 11

Schuldbrief voor de diaconij van meeuwen

Fol 11v

Aangebrachte goederen naergelaten bij Maijken Cornelis en sonder wettige descendenten overleden

Fol 12v

Transport en erfenisse voor Jan Wilmse Bouwman

Fol 13

Scheijding end deeling tusschen Antonij van Honswijck en desselfs meerderjarige kinderen

Antonij wed Maijke Tonien ter eenre en Geerit Aerts Lensvelt X Aegthe, Johan en Tieleman van Hasselt X Teuntje

Fol 15

Erfenisse voor Adriaen vander Pluijm

Fol 15v

Subdivisie oft smaldeeling tusschen de kinderen  en erfgen van Maijke Tonien

Fol 17v

Bewijs en uijtkoop voor de kinderen van Godert van Sprang verwekt bij Maria Hacken: Daniel, hendriock, Dirck en Schalck

Fol 18v

Transport en erfenisse voor Jan Willems Bouwmans

Fol 19v en 20 zijn er niet, niet gefotografeerd

Fol 21

Aangebrachte goederen naergelaten bij Anna van Heijst wed Hendrick van der Hoeven, Waelwijck en aldaer sonder wettige descendenten overleden

Fol 21v

Bewijs en uijtkoop voor de kinderen van Meerten van Dijck en Jenneken Stokmans wegens de voors haer moederlijcke erfportie

Meerten ter eenre en Jan van Dijk, Joost Koekoek X Stijntje, Philips Doloo X Marie, Jan van Benschop X Hester, de kinderen

Fol 23

Transport en erfenisse voor Maria Dingmans wed Sijmon de Jongh

Fol 23v

Erfenisse voor Wilm Janse van Dongen

Fol 24

Taxatie goederen naergelaten bij Gerrard die Buk, G Berg, en aldaer sonder wettige descendenten overleden

Fol 24v

Schuldbrief voor Catharina Minkelis wed Adrianus Lakeveld

Fol 25v

Transport en opdracht voot Wilm van Dongen

Fol 26, Copie

Jan en Adriaen Hofmans, Brussel, mede namens Baleele? Hofmans, Jan Engels X Maria Anna Hofmans dragen op tbv Pieter Donker

Fol 27, Copie

Louis van Schueren Hagoort, heer van Dussen etc, verleent Gerrit Cornelisse de Gast een griendt

Fol 27v

Schuldbrief voor de hr Hendrik van Gils

Fol 28v

Transport voor sris Johannes Pistorius

Fol 29

Transport voor Piternella van der Wiel wed Bastiaen de Roij en Philips Vermijs

Fol 30

Paulus [niets ingevuld] heeft verkocht aan Heul [niets ingevuld]. [akte is doorgestreept]

Fol 30v

Transport voor Huijbert van St Truijen

Fol 31v

Transport voor Adriaen de Roij

Fol 32v

Kustingbrief voor de hr Mathijs Pompe, heer van Dortmonde etc

Fol 33v

Opdracht voor Krijn van Herp

Fol 34

Scguldbrief voor Cornelis van Branswijk, sris tot Meeuwen

Fol 34v

Erfenisse voor Adriaen van Pelt

Fol 35v, copie

James Dusgeon X Antonia de Bruijn

Genoemd: Gerardus de Bruijn

Fol 36

Erfenisse voor Hendrik van Ouwerkerk

Fol 36v

Erfenisse voor Peter Kivit, wonende aen de Dussen

Fol 37v

Opdragt voor Cornelis Teunisse Hollander

Fol 38v

Transport en opdracht voor Piternella vander Wiel wed Adriaen de Roij

Fol 39v, copie

Verlije en opdragt voor Geelik van Oirschot

Fol 40v

Contract tussen Adriaeaentje Claes Verijk ter eenre en Eelke Jans Bue wed van Arent van Olst en Jan Cornelis Bue ter andere zijde.

Adriaentje met Claes Nederveen en Anthonij Hollander, haer resp sonen.

Eelke en Jan met Philips Vermijs en Cornelis Hollander

Het betreft de nalantenschap van Aert Claes Verijk.

Fol 42v

Opdragt voor Jacob Janse van Groeningen

Fol 43v

Opdragt voor Huijbert Aertse van Hassel

Fol 44

Vontract tusschen Megtelt de Vries laast wed van Antonij van Honswijk ende kinderen van den voorn van Honswijk. Item scheijding en deeling tusschen de voorkinderen

Kinderen: Jan, Aegtje X Gerrit Aertse Lensvelt, Teuntje X Tileman van Hasselt

Fol 46v

Opdragt voor Wilm Hendrikse Kivits den Ouden

Fol 47v

Schultbrief voor Jacobus Schoenmakers

Fol 48

Dirck Kuijndertse Leegganger en Kuijndert Ariaense teuling, broer en neef van Huijbertje Kuijndertse Leegganger, stom geboren,  verkopen tbv Ariaen Teunisse Backer

Fol 49

Uijtkoop voor het onm kind van Hendrik Glavimans verwekt aen Adriaentje Litting

Hendrik wed van Adriaentje ter eenre en Antonij Stael Schermijn, neef van Adriaentje om de zaken mbt tot het kind, Anneke te regelen ter andere zijde

Fol 50

Peeter Janse Hagoort X Willemijna Stael verkoopt aan Jan Wilmse Bouwman

Fol 51

Schultbrief voor sr Johan Bijens, houtkoper tot G Berg

Fol 51v

Opdragt voor Adriaen Knaep wonende tot Raemsdonk

Verkoper is Adriaen Langenhuijsen, zwager

Fol 52v

Geertruijd Cornelisse Hollanders wed Krijn van Herp met Frank Janse Kamp, schoonzoon ter eenre en Moses la Grauw mede als voogd van Adriaentje Corsten de Gase en Peter de Gase. Zij sluiten een akkoord

Er is een testament van Krijn van herp van 5-2-1698

Fol 54

Transport voor Adriaen Stael

Fol 54v

C Beelaeerts als erfgen van Matthijs Pompe verkoopt aan Wilm van Dongen

Fol 55, copie

Op 11-5-1714 machticht Constantijn van Wevelinchoven: Willem Hendrik van Os. Procuratie te Rueremonde?

Fol 56v

Schuldbrief voor Adriaen Carelse van Wouw. Hij is schuldig aan Adriaen zijn broer.

Fol 57

Maria Hacke wed Govert van Sprang is overleden zijn testament.

Meeuwis Heijstek gaat de zaken van de kinderen, Daniel, Henderik, Dirck en Schalk, regelen.

Fol 58

Op 11-4-1715 ontvangen van Michiel Lambertse de Bruijn de 40ste penning en de 10de verhoging van het huijs gekocht door Pieter Claese Donkersloot tbv Peeter Pellekaen

Fol 58v

Erfenisse voor Peeter Pellekaen, verkocht door Wilm Hendrikse Kivits.

Met toestemming van Elisabet van Honswijk en haar zoon Adriaen Govaerts

Fol 59v

Erfenisse voor Willem Hendrikse Kievits, verkoper is Anna Stael Base wed Jan Cornelise van Tilburg

Fol 60

Contract tusschen Anna Stael en hare kinderen

Anna Stael Base wed Jan Cornelise van Tilburg ter eenre en Jan, Adriaen, Willem den ouden, Willem den jonge, Johanna X Jan van Honswijk, Maria za X Adriaen van der Vlier, Petronella X Cornelis Rijke, Jacobus en zijn zus Cornelia en Willemina

Fol 61v

Schulbrief voor de heer Govaert Verploegh, woondende tot Herwijnen

Fol 62

Contract tusschen Wilm Hendrikze Kievits ter eenre en Peeter Pellekaan ter andere zijde

Fol 63

Transport voor Jan Wilmse Bouwman

Verkopers: Hendrik Glavimans X Willemijn van den Anker, Huijbertje van den Anker, Lijsbet van de kamer als erfgen van de wed van Bastiaen Pellekaen, Jacon Carelse van Wouw, Neeltke Laurenss en Krijn Pruijser als erfgen van Laurens Krijnen.

Fol 64

Erfenisse voor Adriaen van der Pluijm

Verkopers: Lambert Ariaens van Hovewegen X Anneke Tabbart, Bastiaen Hendriks Metselaer X Teuntie Tabbert, Cornelis van der Wiel X Lijntie Tabberts, Mathijs Jans Timmermans X Aeltie Tabberts  en … … [ niet ingevuld} van de onm kinderen van Huijbert den Boer en Maijken Tabbert, kinderen en kintskinderen van Sijmon Tabberts voor de helft, Willem Hanrickse Kievits namens Lijsken Theunis Botermaten wed Sijmen Tabberts  voor de andere helft.

Fol 64 los vel

Memorie indersake van Willem Hendrik Kievits contra

Fol 65

Schijdinge en deelingh tusschen de kinderen van Willem Doloo:

Pieter Willem Doloo ter eenre en Uriaen Doloo ende peter Jans vander Meijde, oomen en bloetvoogden van de twee onm kinderen, Aert en Peterke, van Willem bij Aartie Janse vander Meijde

Fol 67

Rekening, bewijs en reliqua die is doende Meeuwis Heijstek mbt de vier kinderen van Govert van Sprang bij Maria Hacke als erfgen van Margrita Sauve wed Hendrik van Dennekamp, s Bosch

Fol 68

Transport voor Hendrik Glavimans

Fol 69

Schuldbrief voor de voorkinderen van Govert van Sprang: Daniel, Hendrik, Dirck en Schalk

Fol 70

Splitsing en deelinge tusschen Johan van Batenburg en de kinderen van Jacob Kivits

Jacob van Batenburg X Johanna van Honswijk ter eenre en Peeternella X Cornelis Rijke, Cornelia, uitlandig, en Willemina met voogd Willem Hendriks Kivits

Fol 71v

Transport voor Jacobus Schoenmakers, Waspik

Verkopers:  Gerrit Hendriks Timmers X Dirckske van Gelder de jongste

Procuratie van Dirckske volgt op fol 72

Fol 73r

Rekening, bewijs et reliqua die is doende Peeter de Gast als voogd van Adriaentje Corsten de Gast

Fol 74v

Transport voor Cornelis Wilmse van Dinteren

Fol 75v

Transport voor Eijmert Vermeijs

Fol 76

Transport voor Bastiaan Janse Koekkoek

Verkoper: Jan Jans Rams X Cornelia Stael wed Lammert van Dinteren

Fol 76v

Transport voor Cornelis Wilmse van Dinteren

Fol 77v

Contract van uitkoop tusschen  Hendrickske Janse Bouwman laast wed van  Krijn Hendrikse Camp, eerder wed van Thijs Jans van Aerkel en Hendrik Ariense Camp wednr van Marijke Thijse van Arkel ter eenre en Michiel Lammerde de Bruijn X Wijntie Thijze van Arkel ter andere sijde

Fol 79v

Transport voor Cornelis van Brandwijk, sris tot Meeuwen

Verkoper: Jacobus Kroeskop X Anneke Wilms de Bruijn

Fol 80v

Schiftingh, scheijdingh en deelingh tusschen de wed van Geelwijn Aertse Camp en desselfs kinderen

Teuntke Jans Baes wed van Geelwijn Camp geassisteert met Jacob van Campen, haren toecomende bruijdegom en de kinderen: Lijsbert X Cuijndert Dirkse Leegganger en Hendrick Ariense Camp als bloetvoogd van de drie  onm kinderen: Arien, Jan en Jenneken

Fol 82

Uijktkoop voor de onm kinderen van Jacob Wilmse van Dinteren verwekt aen Swaentje Janse Uppel

Joost Janse Uppel, oom en bloetvoogd van de drie kinderen.

Fol 84

Transport voor Melis Oerlemans en Jan Oerlemans, Cappel

Fol 85

Transport voor Appolinia  Pistorius wed van Adriaan van Nederveen, wonende alhier

Fol 86, copie

Johan Louis van Schueren aen Hagoort, heer van Dussen etc verlijt tbv Heijmen Meeussen Heijstek, ca 17 jaar een huijs etc

Fol 87

Contract van uijtkoop tusschen Anneke Versteeg wed van Teunis Cappel ter eenre en Dingena Teunisse Capel, dochter van Teunis bij Sijke Schans

Fol 88

Opdragt voor Pleun Jacobse van Krimpen

Verkopers: Elske Tutoor wed Hendrik Janse van Maestricht, Jan van Maestricht, zoon.

Fol 89

Opdracht voor Maria Dingemans wed van Sijmen de Jong

Verkopers: Wilm Hendricks van der Pol X Janneke Jacobs van Dalen en Cornelia Jacobs van Dalen, beijden Emmichoven

Fol 90, copie

Op 26-11-1696 compareerde Sijmon de Jong en Maria Dingemans zij maken hun testament bij not Pieter de With te Gorinchem. Op 21-4-1719 wordt het testament geopend.

Fol 93r

Transport voor sris Btrandwijk

Fol 94v, copie

Otto Frederich, baron van Uitinghof etc, verklaart dat Hendrik Verploeg gecompareert is.

Hendrik heeft het huijs etc gekocht van Willem Kievits volledig voldaen. Hendrik heeft ook hulde en eed van trouw gedaan.

Fol 95v

Transport voor Appolonia Pisterius wed van Adriaen Nederveen.

Fol 96v

Transport voor Thomas Zeijlmans, woonende alhier

Verkopers Adriaen en Adriaentie de Bruijn

Fol 97v

Transport voor Jacobus Hagoort, schoolmeester te Dussen

Fol 98v

Opdragt voor Geelik van Oirschot

Fol 99v

Kustingbrief voor de heer Adriaen Hagoort, out schepen der stad Gorinchem

Fol 100v, copie

Op 4-3-1621 machtigt Adriaen Hagoort: Nicolaes Hagoort, borgm te Meeuwen

Fol 102v

Scheijding en deeling tusschen Bastiaen Hendrikse Camp, Hendrik Hendrikse Camp, Claas Camp, kinderen Hendrik Hendrikse Camp en Geertje Bastiaens Koeckoek en Leendert de Haas X Adriaentje Camp voor 1/8 erfgen.

Fol 104

Acte van uijtkoop voor het onm kind, Bastiaen, van Peter Pellekaen verwekt aen Anneke Gilen de Bruijn

Fol 105

Erfenisse voor de heer Hendrik van Gils, op den Hill

Verkopers: Paulus Presch, Petrus Otgens, Sevenbergen, mede namens Gerardus de Ridder en namens Jan Dingeman, eerfgen van Johanna Dingemans X Peter van Zon, procuraties op fol 106v en 107v

Fol 108v

Uitkoop voor Neeltje Franke, onm dochter van Frank Camp en Lijstie Janse Roubos.

Geertruijd Hollanders wed Krijn van Herp is grootmoeder van Neeltje

Fol 109v

Contract tusschen de wed van Pieter Dirckse van Giesendam en hare kinderen

Peterken Jans Camp wed van Pieter, Jophanna X Teunis van de Koppel, Kunira za X Jacobus Kleijn mede als vader van zijn vier kinderen: Pieter, Christiaan, Maria en Pieternella; Adriana X Pieter Klasen Donkersloot.

Fol 112

Staet en inventaris van alle de goederen soo roerende als onroerende die metter dood ontruijmt en nagelaten sijn bij Hendrik Ariaense Camp en Marike Thijse van Arkel, mitsgaers staat van schulden en lasten des boedels.

Arien Hendrikse Camp, outste zoon, ter eenre en Susanna Hendrikse Camp, Michiel Donkersloot als voogd over de vier onm kinderen van hendrik: matthijs, Lijsbet, Anneke en Hendrikske ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord mbt de goederen.

Fol 120

C van Brandwijk, secr, is volaen door Adriaen van Noort, Almkerk.

Fol 120v

Transport voor Jan Janse Vos

Verkoper is Adriaen, broer

Fol 121v

Opdracht voor Johannes van der Wiel, procuratie op fol 122v

Fol 123v

Akte van uijtkoop van Mooses Pieterse de Berk wednr van Adriaentje Hendrikse  Sagt.

Teunis hendrikse Sagt als oom  ende bloetvoogd van de viwer onm kinderen: Pieter, Jan, Hendrik en Sijke.

Fol 124v

Coopconditie en transport van eenige haeflijke goederen

Laurens Oldenborg verkoopt aan Jan van Vessem

Fol 125v

Schultbrief Johan Louis van Schuren Hagoort etc.

Fol 126v en 127 zijn niet gefortografeerd

Fol 127v

Transport voor Hendrik van Auwerkerk, mr smit

Fol 128v

Uitkoop voor de onm kinderen van Hendrik Glavimans verwekt aan Willemina van den Anker.

Wilm Kins als oom, wegens zijn vrouw Huijbertje van den Anker, van de vier kinderen van Hendrik en Willemina: Rombout, Wilen, Adriana en Willemina.

Fol 130, copie

Johan Louis baron van Schueren Hagoort etc. het betreft Jan van Vessem en een koop

Fol 130v

Schultbrief voor Wilm Kloens  X Josina Cloens de wed Gerrard Muijs

Willem Hendrikse Kievits en Cornelia van Honswijk zijn het geld schuldig.

Fol 131v

Transport voor Jan Meertense Dolkes, Cappel

Verkopers: Johannes van Gelder, Krijn Lambertse Vos X Maria van Gelder, David van Gisen X Cornelia van gelder, Gritje van Gelder wed Handrik Roubos met kinderen Peter en Adriaentje, Johannes voorn als oom en voogd van de vier onm kinderen van jan van gelder za en alle namens Stijntje van gelder, hun suster. Allen erfgen van Lijsbet van Nederveen wed Peter van Gelder

Fol 132v

Opdragt voor Hendrik vander Hoeven, sris van Cappel

Verkopers: Petrus Pus, predicant te Gisen,  X Cornelia van Tilburg mede namens Jan de Gester X Johanna van Tilburg, Cornelis van Brandwijk, notaris en procureur, mede namens Johanna van Brandwijk wed Govert Verploeg, Cornelis van Brandwijk sris tot Meeuwe, Cornelis Schalke X Anna Benschop, Dingena Stael wed Jan Gerritse Hagoort, Peeter Hagoort X Willemina Stael, Cornelia van Brandwijk en namens Cornelis van Tilburg. Allen erfgen van Nicolaas van Brandwijk, schout Dussen Muijlkerk.

Fol 134

Opdragt voor Johanna van Brandwijk wed Govert Verploegh

Verkopers: Petrus Pus, predicant te Gisen,  X Cornelia van Tilburg mede namens Jan de Gester X Johanna van Tilburg, Cornelis van Brandwijk, notaris en procureur, mede namens Cornelis van Brandwijk sris tot Meeuwe, Hendrik vander Hoeven, sris van Cappel

Cornelis Schalke X Anna Benschop, Dingena Stael wed Jan Gerritse Hagoort, Peeter Hagoort X Willemina Stael, Cornelia van Brandwijk en namens Cornelis van Tilburg. Allen erfgen van Nicolaas van Brandwijk, schout Dussen Muijlkerk.

Fol 135

Transport voor Cornelis van Brandwijk den jonge, waarnemend schout van Dussen Muijkerk.

Verkopers: Petrus Pus, predicant te Gisen,  X Cornelia van Tilburg mede namens Jan de Gester X Johanna van Tilburg, Cornelis van Brandwijk, notaris en procureur, mede namens Johjanna van Brandwijk wed Govert Verploeg, Cornelis van Brandwijk sris tot Meeuwe, Hendrik vander Hoeven, sris van Cappel

Cornelis Schalke X Anna Benschop, Dingena Stael wed Jan Gerritse Hagoort, Peeter Hagoort X Willemina Stael, Cornelia van Brandwijk en namens Cornelis van Tilburg. Allen erfgen van Nicolaas van Brandwijk, schout Dussen Muijlkerk. Procuratie volgt op fol 136

Fol 137v

Erfenissse voor Hendrik van Gils

Vanaf einde boek tot aan folio 137v taxaties van overleden personen zonder nagelaten wettige descendenten.