Selecteer een pagina

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              10-4-1625

1e Comparant:  Cornelis Toniss Smidt

2e Comparant: 

Bijz:                   Genoemd: de kinderen vasn Dinga  Anthonisdr, zijn moeder, bij Aerien Aerts Frans

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              15-11-1650

1e Comparant:  Jan Adr Snijder x Janneken Peeter Janssen

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        huwelijk voorwaarden

Datum:              15-5-1670

1e Comparant:  Peeter Huijbrechts de Bont

2e Comparant:  Aeltje Aertssen Cuijl

Bijz:                   Peeter wordt geassisteert door Jan, zijn broer.

Aeltje wordt geassisteert door Leijsken Janssen, haar moeder. Zij stellen de huwelijkse voorwaarden op. Huwelijks akte is toegevoegd. Zij zijn getrouwd op 7-5.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        huwelijk voorwaarden

Datum:              2-12-1672

1e Comparant:  Johan Janssen de Jongh wed Catharina de Crul

2e Comparant:  Adriaentje Ariens van Clootwijck w Johan Zeijlmans

Bijz:                   Johan de Jongh woont te Waalwijk. Johan Zeijlmans was schout te Waspik

                           Adriaentje wordt geassisteert door Adriaen Wouters Visscher, broer

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              16-3-1691

1e Comparant:  Peeter de Bondt x Alleijdt Aersen Kuijl

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              27-7-1691

1e Comparant:  Adriaen Lamm Cuijper x Jenneken Luijkas  Berghmans

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              22-4-1691

1e Comparant:  Adriaen Huijb Coninx x Crijntje Jochums Vermeijs

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              1-10-1691

1e Comparant:  Jesper Cleijss de Greeff x Jannek Geerd Boudewijns

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        huwelijk voorwaarden

Datum:              8-1-1692

1e Comparant:  Hendrick van Grevenbroeck

2e Comparant:  Adriana Michielssen

Bijz:                   Adriana wordt geassisteert met Michiel Berten Vles, haar vader.

In de kantlijn: Jores van Grevenbroeck is voldaan van het moederlijk goed, 24-1-1799.

Tuntien is voldaan op 26-6-1708.

Jan is voldaan op 26-6-1708.

Marieken is voldaan op 26-6-1703.

Janneken is voldaan op 26-6-1703

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              29-10-1692

1e Comparant:  Steven Fransen x Grietjen Dingemans

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        erfdeling

Datum:              20-3-1693

1e Comparant:  Jacob de Bruijn, 1e, 2e en 3e bedde

2e Comparant: 

Bijz:                   de erfgernamen van Jacob de Bruijn, 1e, 2e en 3e bedde: Jochuim, Maria X Lenaerdus Verhaeren, Denijs Jansen van hassel wednr van Pieternella voor hun kinderen, Dingena X Frans Brouwers, Johannis van Schoonhoven als voogd over de kinderen van Anna en Anthonis van Son, Baldina, Willem, Adriaen, Maria Gerritse wed van jacob Huijberts de bruijn voor un kinderen

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              19-2-1694

1e Comparant:  Adriaen Cornelis Buijs

2e Comparant: 

Bijz:                   Erfgenamen: de kinderen van Johan Buijs, zijn zoon, bij Neesken Bastiaensen Boeser en de kinderen bij Dingentje Aerts Vermeijs

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              24-3-1694

1e Comparant:  Jochem Jacobs de Bruijn

2e Comparant: 

Bijz:                   Er is een eerder testament van 25-3-1686 te G.Berg.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              8-11-1694

1e Comparant:  Johan Bastiaens Boeser x Willemijntje Corn Rijken

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              27-12-1695

1e Comparant:  Mels Thom Zeijlmans x Willemken Gerrits Boudewijns

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        revocatie testament

Datum:              26-1-1699

1e Comparant:  Cornelia Melsen Boudewijns x Geerit Mattijsse Camp

2e Comparant: 

Bijz:                   Zij verklaren het testament van 27-2-1695 bij not Timmers, Sprangh, nietig.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              25-3-1700

1e Comparant:  Adriaen Janssen de Jong x Cornelia Tijssen Otgens

2e Comparant: 

Bijz:                   Genoemd: Gieltjen, dochter

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              25-9-1703

1e Comparant:  Huijb Pouwels Zeijlmans x Mariek Huijb Schoenmaker

2e Comparant: 

Bijz:                   Genoemd: Peter Zeijlmans, schoonzoon, belending.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        accoort

Datum:              1-1-1709

1e Comparant:  Jan Jansse Vassen wednr Jenneken G Boudewijns

2e Comparant:  Maria en Cornelia Jesperse de Greeff ea

Bijz:                   Datum is 1709. Jan Jansse Vassen wednr Janneken Geerden Boudewijns wed Jesper Cleijssen de Greeff ter eenre en Maria en Cornelia Jesperse de Greeff, Adriaen Geerden Boudewijns als voocht van Elisabeth de Greeff. Kinderen van Jesper en Janneken. Zij sluiten een akkoord. 1709

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Waarborg

Datum:              31-5-1713

1e Comparant:  Huijbert Pouwels Zeijlmans

2e Comparant: 

Bijz:                   Huijberstaat borg voor Cornelia zijn dochter als voogdesse over haar kinderen bij Peeter Mels Zeijlmans. Grootvader is Mels Thomas, reeds overleden.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        verkoop

Datum:              2-6-1713

1e Comparant:  Mels Thomas Zeijlmans

2e Comparant: 

Bijz:                   De erfgenamen van Mels Thomas Zeijlmans willen de boedel verkopen.

Jan Veen en Thomas Molenschot zijn voldaan

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        accoort

Datum:              30-7-1713

1e Comparant:  Thomas Moleschot x Theuntje Zeijlmans

2e Comparant:  Janneke Adr de Jong wed Jan Dircke Leijten

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              29-1-1715

1e Comparant:  Cornelis Camp de Jongen x Adriaentje de Jong

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              8-4-1715

1e Comparant:  Gijsbert Prs de Jong x Adriaentje Huijberde Cuijl

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Jan Peeterse de Jong en Jan Huijberde Cuijl

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              20-12-1715

1e Comparant:  Cornelis Cornelisse Camp x Petronella Jans

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              22-2-1716

1e Comparant:  Cornelis de Bont x Anna Thomasse Zeijlmans

2e Comparant: 

Bijz:                   Genoemd: Jan, zijn zoon bij Adriaentje Jans Baas.

Thomas, zoon van Cornelis en Anna.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              29-4-1716

1e Comparant:  Johan Brants, predikant x Elisabeth Zeijlmans

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        contract

Datum:              4-5-1716

1e Comparant:  Gustavius Haijart x Maria Tresia Vervoort

2e Comparant: 

Bijz:                   Gustavius Haijart x Maria Tresia Vervoort wed Mattheas Otgens ter eenre en Cornelis de Bont als voogt van de 4 onmondige kinderen van Mattheas en Tresia ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord.

Er is een testament bij not van Tilborgh te G’Berg van 31-1-1710.

Johannis, oudtste zoon, 23 jaar.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        verkoop

Datum:              5-8-1717

1e Comparant:  Hendrik van Malsem

2e Comparant: 

Bijz:                   Adriaen Zeijlmans en Jan Huijbertsen Vos als curateurs willen de boedel van Hendrik van Malsem verkopen.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              21-9-1718

1e Comparant:  Johanna Jans Verschuren

2e Comparant: 

Bijz:                   Johanna woont te Rotterdam. Erfgenaam: Jan Peeters Verschuren, haar vader.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              3-10-1720

1e Comparant:  Anna Louwen

2e Comparant: 

Bijz:                   Anna woont nu bij Willem Louwen, haar broer. Hij is ook de enige erfgenaam.

De goederen van haar ouders worden verdeeld door Willem, Johannis en de kinderen van Wilhelmus Verbrake bij Catharina, broers en zus.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              5-5-1721

1e Comparant:  Anna Huijb de Bruijn wed Jan Aarts van Hassel

2e Comparant: 

Bijz:                   Haar testament van 29-1-1721 komt te vervallen.

Het testament 19-1-1698 bij not Loeff te ‘s Hage blijft geldig.

Erfgenaam: Johanna Huijberde Schoenmakers, dochter van Huijbert Hendricks Schoenmakers. Haar vader wordt benoemd tot voogd over Johanna.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              29-1-1721

1e Comparant:  Anna de Bruijn wed Jan Aarts van Hassel

2e Comparant: 

Bijz:                   zie volgende akte.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        deling

Datum:              30-6-1721

1e Comparant:  Adriaentje Jochems wed Willem Blankers

2e Comparant: 

Bijz:                   Adriaentje Jocghems wed Willem Blankers geassisteert door Arien Jochems ter eenre en Jochem, Adriaen, Maria wed Cornelis Hendricks Schoenmakers met Jan Hendr Schoenmakers als haar voogd, Peeter, blind met Arien Jochems, oom, als voogd, kinderen Willem Blankers ter andere zijde.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        deling

Datum:              17-1-1722

1e Comparant:  Maria Dirkse v d Hoeven wed Wouter Huijb Zeijlmans

2e Comparant: 

Bijz:                   Maria Dirkse van der Hoeven wed Wouter Huijberde Zeijlmans met Dirk Wouters Zeijlmans als haar voogd ter eenre en Dirk, Jan, Willemijna X Francois van den Hout, Pieternella X Peeter Verschuren, Anna X Jan Cievits, Maria X Adriaen Cievits en Johanna met Pr Zeijlmans als haar voogd, kindneren van Wouter en Maria ter andere zijde.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              23-8-1721

1e Comparant:  Willem en Cornelis Jacobs Buijs

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              18-7-1722

1e Comparant:  Jochem van der Laar x Adsraentje van Gorkom

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Arnoldus vande Laar en Anthonij Kuijsten. Kommer vande Laar en de oudste zoon van Anthonij Kuijsten,

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              9-8-1722

1e Comparant:  Huijb Driessen Bogaert x Elisabeth van der Looij

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        contract

Datum:              23-10-1722

1e Comparant:  Pieter Buijs X Elisabeth de Zeeuw

2e Comparant: 

Bijz:                   Pieter Buijs X Elisabeth de Zeeuw ter eenre en Anthonij Buijs, zoon van Pieter en Elisabeth ter andere zijde.

Anthonij was erfgenaam van zijn halve zus Caatje Buijs. Er is een testament van Cornelis de Zeeuw en Pieternel Ariens, not Bernart Sas.

Zij sluiten een akkoord.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        acte van voogdij

Datum:              18-2-1723

1e Comparant:  Elisabeth Jans van Gool wed Dirk Wijdemans

2e Comparant: 

Bijz:                   Dirk was Chirurgijn.

Elisabeth benoemt tot voogden over haar kinderen: Cornelis van Son en Cornelis Wijdemans. Meerten Sijmons van Son en Jan Jans van Gils.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        acte van voogdij

Datum:              18-3-1723

1e Comparant:  Huijbertje Matthijss de Bont wed Jacob Huijb Cuijl

2e Comparant: 

Bijz:                   Er is een testament van 24-2-1717, not Hoevenaar te Raamsdonk.

Huijbertje benoemt tot voogden: Jan Huijberde Cuijl en Matthijs de Bont. Peeter Huijberde Cuijl en Peeter Matthijsse de Bont.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              21-4-1723

1e Comparant:  Adriaan Binck x Adriaantje Jacobs Schippers

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              18-7-1723

1e Comparant:  Theunis Saght x Adriaantje Scheur

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        verkoop

Datum:              5-8-1723

1e Comparant:  Gijsbert Zeijlmans x Maeijken Ariaen Croten

2e Comparant: 

Bijz:                   Wouter Thomas Zeijlmans, Adriaan Anthonisse Coninx, Pieter Cetelaar en wed Jan Buijs, Mels Peeters Holsteijn en  Corstiaan Ariens Croot willen de boedel van Gijsbert Zeijlmans x Maeijken Ariaen Croten verkopen.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              31-7-1724

1e Comparant:  Huijb Lamb Schoenmakers x Adr Jochems Berthouts

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Jacobus Schoenmakers en Wouter Janse Verschuren.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              25-9-1724

1e Comparant:  Anthonij Jans Snijders x Maria Adriaans van Hassel

2e Comparant: 

Bijz:                   Genoemd: Anna Catharina, dochter.

Eventuele voogden: Jan Teunisse Snijders, zoon, en Huijbert Adr van Hassel, broer.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        renuntiatie

Datum:              30-9-1724

1e Comparant:  Thomas de Bont

2e Comparant: 

Bijz:                   Thomas staat borg tbv Willem van Nieuwenhuijse, Sprang en tbv Hernia de Bie wed Geerit Zeijlmans, schout

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              18-10-1724

1e Comparant:  Meerten Lamb Reckers x Janneken Janse van Dongen

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        acte van voogdij

Datum:              30-12-1724

1e Comparant:  Piternel Zeijlmans wed Matthijs Adriaans de Jong

2e Comparant: 

Bijz:                   Pietyernel benoemt tot voogden over haar kinderen: Jan Peeterse de Jong en Lambert Adriaans Zeijlmans. Jan Adriaans Zeijlmans en Jan Janse Leijten.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        copie verzoek

Datum:              6-1-1725

1e Comparant:  Peter Buijs

2e Comparant: 

Bijz:                   Peter Buijs als vader van Anthonij  bij  Elisabeth Cornelisse de Zeeuw, Peeter Cornelisse de Zeeuw, Arien Cornelisse de Zeeuw, zonen van Cornelis en Peeterken Adriaens.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        deling

Datum:              8-1-1725

1e Comparant:  Peeterken Adriaens wed van Cornelis de Zeeuw.

2e Comparant: 

Bijz:                   Arien, Peeter,  Petrus Otgens X Theodora X Peeter Dingemans, Peter Buijs wed  Elisabth als vader van Anthonij, erfgenamen van Peeterken Adriaens wed van Cornelis de Zeeuw.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              21-10-1726

1e Comparant:  Pieter van Waspik X Cornelia Peeters Domen

2e Comparant: 

Bijz:                   Peter is mr timmeman

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              14-5-1726

1e Comparant:  Janneken Ariens van Hassel wed Hendr Jans de Bont

2e Comparant: 

Bijz:                   Genoemd: Oudste zoon Jan. Pieternella en Allegonda, dochters.

Erfgenamen: Jan, Maria X Adriaen Potmakers, Pieternella en Allegonda.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              19-12-1726

1e Comparant:  Joost van Vugt x Maria Jespers de Greeff

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              7-1-1727

1e Comparant:  Tomas Compeer x Cornelia vander Schans

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              27-12-1727

1e Comparant:  Anthonij Oomens x Anna Peeters de Jong

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Jan Cornelisse Oomens en Jan Peeterse de Jong, broer.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              3-3-1728

1e Comparant:  Cornelis en Wouter Mattijsse Camp

2e Comparant: 

Bijz:                   Cornelis en Wouter zijn broers.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        verkoop

Datum:              3-4-1728

1e Comparant:  Maria van Dijk wed Arien Buijs wedn Neesken Buijs

2e Comparant: 

Bijz:                   Maria van Dijk wed Arien Nobel en Thomas Buijs en Anthonij van den Hout als voogden over de kinderen van Arien Buijs bij Neesken Buijs willen de boedel verkopen

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              15-8-1728

1e Comparant:  Jacob Jans vd Cae x Corn Meeuwisse v Steenhoven

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden Jan Janse van der Cae en Peeter Joghems Langerwerf. Jacob Meeuwisse van der Cae en Jan Cornelis van Steenhoven. Cornelis Gijsberts van Steenhoven en Adriaan Fransen Camp.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        verkoop

Datum:              23-9-1728

1e Comparant:  Bastiaan Jans Boeser x Anna Thom Rijcken

2e Comparant: 

Bijz:                   Cornelis Janse Boeser en Thomas Rijcken als voogden over het kint van Bastiaan Jans Boeser za en Anna Thomasse Rijcken willen de boedel verkopen.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              18-10-1728

1e Comparant:  Crijn van Rossum x Neeltje Vermeijs

2e Comparant: 

Bijz:                   Genoemd: Maria de Hoog, voordochter.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        Quitantie

Datum:              17-4-1722

1e Comparant:  Peeter Stoffels de Hoogh

2e Comparant: 

Bijz:                   Peeter is voldaan door Crijn van Rossum X Neeltje Vermijs wed van Stoffel de Hoogh.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        accoort

Datum:              31-12-1731

1e Comparant:  Crijn Michielse van Rossum x Neeltje Vermeijs

2e Comparant:  Maria Stoffel de Hoog en Neeltje Vermeijs

Bijz:                   Crijn Michielse van Rossum x Neeltje Buijs ter eenre en Maria Stoffel de Hoog dochter van Stoffel Peeterse de Hoog en Neeltje Vermeijs ter andere zijde. Zij sluiten een akkoord.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              18-10-1728

1e Comparant:  Crijn van Rossum x Neeltje Vermeijs

2e Comparant: 

Bijz:                   Genoemd: Maria de Hoog, voordochter.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              8-11-1728

1e Comparant:  Willemijntje Mattijsse Camp

2e Comparant: 

Bijz:                   Genoemd: nicht Anna, ca 21 jaar, dochter van Peeter Matthijse Camp, de kinderen van Peeter, Adriaan Janse Hoevenaar zoon van Cornelia Matthijse Camp, de kinderen van Hendrixke, haar zus, zus Maijken X Jan Peeters de Jong en de kinderen van zus Anna bij Steven Adriaans Stevense nu  X Jan Scheerders.

Eventuele voogden: Thomas de Bont, Cornelis van Steenhoven en Jan Peeters de Jong.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              19-11-1728

1e Comparant:  Willemijntje Mattijsse Camp

2e Comparant: 

Bijz:                   Willemijntje is een queseltje. Het testament van 8-11-1728 blijft gelden. Peeter Matthijsse Camp X Huijbertje van den Heuvel  krijgen hun deel ipv hun kinderen. Zus Anna krijgt haar deel ipv de kinderen.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              23-12-1728

1e Comparant:  Janneken Huijb de Bruijn wed Hand Huijb Schoenmakers

2e Comparant: 

Bijz:                   Genoemd: zoon Fransus, Erfgenamen zijn haar kinderen bij Handrik Huijberde Schoenmakers.

Eventuele voogden: Johan Peeterse Zeijlmana en Johan Baptist Lips.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              1-1-1729

1e Comparant:  Jan Peeterse de Jong x Maijken Matthijsse Camp

2e Comparant: 

Bijz:                   Genoemd: Anneken Matijsse Kamp

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              10-2-1729

1e Comparant:  Peeter Stoffels de Hoog x Dorothea van Grevenbroek

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Crijn van Rossum en Arien Marcelisse Coninx.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              30-5-1729

1e Comparant:  Maria van Grevenbroek

2e Comparant: 

Bijz:                   Erfgenamen: Thomas Paans en Cornelis Paans

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              2-6-1729

1e Comparant:  Maria Salemonse Grevenbroek

2e Comparant: 

Bijz:                   Het testament van 30-5 vervalt. Erfgenaam: Jacob Adriaans Buijs.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              5-7-1730

1e Comparant:  Peeter Joosten Swart x Johanna Hendrikse Snijders

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Jan Teunisse Snijders en Jan Visser.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              23-8-1730

1e Comparant:  Jan Jacobs Cievits x Anna Wouters Zeijlmans

2e Comparant: 

Bijz:                   Eventuele voogden: Jan Wouters Zeijlmans en Adriaan Cievits.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        testament

Datum:              19-12-1730

1e Comparant:  Andries Fransen Bogaerts x Johanna Jans Schippers

2e Comparant: 

Bijz:                  

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        procuratie

Datum:              9-9-1732

1e Comparant:  Huijbert Janse Zeijlmans ea

2e Comparant:  Ad Vassen en Jacobus Schoenmaackers

Bijz:                   Huijbert Janse Zeijlmans, Peeter Jans Zeijlmans, Raamsdonk, Adriaan Vassen en Jochem Blankers, Pieter Wouterse Zeijlmans,, Raamsdonk, namens zijn moeder Heijltje Peeters Zeijlmans ofwel Boeve, Oosterhout, Anna Schoenmakers wed Jan Hendriks mede namens haar zoon en Maria Blankers wed Cornelis Hendriks, eigenaren van de groote greijne thiende onder Raamsdonk geven toestemming aan Hendrik Jans Zeijlmans en Jacobus Schoenmakers om namens henzelf en alle anderen te procederen ter eenren tegen Baldina vander Sterre wed Teunis van Son en Simon van Son, schout Raamsdonk, ter andere zijde.

Hendrik Jans Zeijlmans is overleden. Nu wordt Adriaan Vasse geauthoriseerd.

RA:                    Groot Waspik RA 48A

Folio:                 Ongefolieerd

Soort akte:        approbatie

Datum:              9-9-1732

1e Comparant:  Hendrik Janse Zeijlmans

2e Comparant: 

Bijz:                   Huijbert en Pieter Jans Zeijlmans, kinderen van Jan Huijberde Zeijlmans, Raamsdonk, en als erfgenamen van Hendrik Jans Zeijlmans, broer, Adriaen Vassen, Jochem Blankers, Pieter Wouterse Zeijlmans, Raamsdonk, namens zijn  moeder Heijltje Pieters Zeijlmans gesegt Boeven, Oosterhout, Anna Schoenmakers wed Jan Hendriks mede namens haar zoon, en Maria Blankers wed Cornelis Hendriks. Mede namens haar zoon. Zij geven toestemming aan de eerste twee comparanten om ipv de overleden Hendrik Janse Zeijlmans mede namens zijn twee broers Huijbert en Pieter te procederen tegen  Baldina vander Sterre wed Teunis van Son en Simon van Son, schout Raamsdonk.